Revitalizace chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku - generální oprava krovu - 1. část
Předmětem plnění této veřejné zakázky je generální oprava části krovu. Výměna břidlicové krytiny střechy bude provedena za novou břidlicovou tl. 6-8 mm v chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Generální oprava části krovu bude provedena z hraněného řeziva tesařskými spoji.
Rekonstrukce krovů a střešního pláště Paláce Colloredo-Mansfeld
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou udržovací práce a stavební úpravy na stropních dřevěných trámových konstrukcích 3. a 4.NP a všech krovech včetně udržovacích prací na zděných vikýřích, štítech, komínech a površích v interiérech dotčených stavbou. Dále pak je předmětem plnění veřejné zakázky náhrada stávající pálené krytiny v celém rozsahu ...
Poptává tesařské práce
Potřebuji zručné a šikovné tesaře, neb při podřezávání příček kvůli izolacím, spadl částečně strop. Zjištěny shnilé stropy a dva nosné trámy s červotočem.....Nemám kde bydlet, zatím spím v bývalé garáži....
VS Olomouc - rekonstrukce střešního pláště
Předmětem veřejné zakázky je realizace rekonstrukce střešního pláště budovy Vrchního soudu v Olomouci. Bude provedena demontáž stávající skladby střechy po vrstvu tepelné izolace (nosnou konstrukci) a realizace navržených skladeb střechy (provětrávaná vzduchová mezera, hydroizolační schopnost), kontrola stávajících dřevěných prvků (případná ...
SZ Libochovice, oprava střech, krovů a stropů I. a IV. etapa
Předmětem veřejné zakázky oprava střech, krovů a stropů hlavní zámecké budovy a kaple, dále oprava vodárenské věže, přičemž všechny tyto objekty jsou nedílnou součástí Libochovického zámku. Součástí předmětu plnění jsou restaurátorské práce související s obnovou objektů a dokumentace skutečného provedení stavby. bližší specifikace v rámci ZD.
Zámek Hrušovany nad Jevišovkou KP rekonstrukce krovu a stropů  II. etapa - opakovaná výzva
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a obnova střechy, krovu a stropů (dřevěných a ocelových konstrukcí střechy zastřešení) a stropů nad 2. NP ve východní části hlavního křídla a nad východním křídlem na zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou.
Poptáváme mykologický průzkum střešních krovů
Poptáváme mykologický průzkum střešních krovů (dům z roku 1932) - z důvodu plánované výměny střešní krytiny. Lokalita - Říčany u Prahy. Předem díky za cenové nabídky.
Poptávám kompletní rekonstrukci střešního pláště
Poptávám kompletní rekonstrukci střešního pláště: - t.j. sejmutí původní eternitové krytiny včetně likvidace odpadu s souladu se Zákonem o odpadech dle plat.znění, sejmutí původních klempířských prvků (lemovky, atiky, okapy) , oprava nadstřešních částí komínů a případně dalších odkrytých staveb.konstrukcí , a instalace nového střešního pláště ...
Navýšení kapacity a VZT v ZŠ Kly
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit provedení stavebních úprav objektu obsahující: vnitřní stavební úpravy budovy ZŠ, nové dispoziční úpravy 1.NP, 2.NP a části sklepa, přístavba a nástavba, nový krov, střecha zateplení fasády, nové ocelové únikové schodiště do venkovního prostoru, nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektro a topení, ...
Zámek Hrušovany nad Jevišovkou KP rekonstrukce krovu a stropů  II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a obnova střechy, krovu a stropů (dřevěných a ocelových konstrukcí střechy zastřešení) a stropů nad 2. NP ve východní části hlavního křídla a nad východním křídlem na zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou.
Kruhové mólo v Trnave
Predmetom zákazky je realizácia drevenej pevnej lávky s modulárnym pontónom v priestore Horného rybníka v lokalite Kamenný mlyn v Trnave. Drevenú pevnú lávku tvoria nosné drevené stĺpy, ktoré sú založené na základových pätkách. Podlaha z drevených dubových lát je osadená na priečnych a pozdĺžnych nosníkoch. Vonkajší priemer kruhového móla je 55m. ...
Tesařské a pokrývačské práce, Rakousko
Poptávám tesařské a pokrývačské práce pro rozšíření dvou stávajících podkroví v 6370 Kitzbühel, Tyrolsko, Rakousko. Nutná licence, stavební povolení k dispozici. Stávající šikmá střecha cca 200m2. Stavební povolení. V případě zájmu informace na: peter.grem@grem.at
Drobné stavebně montážní práce
Předmětem veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním dle § 161 ZZVZ jsou plánované drobné stavebně montážní práce spojené s údržbou elektrických sítí nn, vn a vvn a elektrických sítí. Zejména se jedná o následující drobné stavebně montážní činnosti: stavební práce a zemní práce, elektro - montážní práce, klempířské, tesařské, ...
Poptávám dodávku příhradových vazníků
Poptávám dodávku příhradových vazníků. Dobrý den, jedná se o rekonstrukci stodoly resp. dílny. Krytina plech, prosím cenu příhradových vazníků včetně dopravy s montáží i bez. Montáž by měla proběhnout cca v období duben-květen 2022 na adrese Slavíkovice, 67531 Jemnice. Děkuji.
Radniční věž - oprava krovu a střechy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby s názvem: Radniční věž - oprava krovu a střechy v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Revitalizace chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku - generální oprava krovu - mezivěží
Předmětem plnění této veřejné zakázky je generální oprava krovu-mezivěží. Výměna břidlicové krytiny střechy mezivěží bude provedena zčásti za novou (břidlicovou) ve chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Generální oprava části krovu bude provedena z hraněného řeziva tesařskými spoji.
Revitalizace chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku-generální oprava krovu hlavní lodi a presby
Předmětem plnění je generální oprava krovu nad hlavní lodí a výměna části krytiny střechy za novou (břidlicovou). Zakázka je členěná na stavební objekty SO 01.3 Generální oprava krovu a SO 01.4 Generální oprava krovu-mezivěží (I.etapa).
Výměna poškozených dřevěných trámových stropů nad 3. NP hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec
Předmětem veřejné zakázky je výměna poškozených dřevěných trámových stropů nad 3. NP hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o., která spočívá v provedení oprav zhlaví stropních trámů nad 3.NP. Po odstranění souvrství podlahy a záklopu podél obvodových zdí nad 3.NP bude přistoupeno k provedení opravy stropních trámů. Před prováděním ...
Poptávám realizaci krovu na rodinném domě
Poptávám realizaci krovu. Můžete mi udělat nabídku na tento krov, který Vám zasílám v příloze, jestli je to možné, poprosila bych cenu s montáží i bez montáže a i dopravu na adresu Řisuty u Slaného 273 78. Děkuji.
Zámek Hrušovany nad Jevišovkou KP  rekonstrukce krovu a stropů
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a obnova střechy, krovu a stropů - dřevěných a ocelových konstrukcí střechy zastřešení a stropů nad 2. NP na zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou.
Obnova kaštieľa v Želiezovciach - národná kultúrna pamiatka
Rekonštrukcia strechy, krovu, stropných konštrukcii a vybraných miestností prízemia: c.1.08 - 1.13 a chodby 1.23. 1 etapa Zákazka realizovaná v systéme EVO ver. 18.0 Vyhlasovateľ požaduje viazať ponuku zábezpekou v objeme 20 000,-€ v súlade s podmienkami určenými v súťažných podkladoch. Vyhlasovateľ nevykonal trhové konzultácie v súlade s § 25
Poptávám dodávku stropních trámů včetně montáže
Poptávám dodávku stropních trámů včetně montáže. Jedná se o trámy rozměr 160 x 260 mm, délka 7990 mm 7 ks, 6530 + čep 1 ks, 1670 + čep 1 ks, 3130 4 ks, 2250 + 2 čepy 1 ks. V příloze výkres trámového stropu. Za Vaši nabídku děkuji.
Poptávám dodávku dřevěných vazníků
Poptávám cenovou nabídku na dřevěné vazníky. Střecha by měla být ve tvaru A. Dům o rozměrech 15.3m x 11.3M. Přesah střechy by měl být 65cm tedy rozměr střechy je 16.6x11.6. Sklon střechy bude 30stupňů. Na vazníky by měl být zavěšen sádrokartonový strop ze zateplením 30cm vaty. Střešní krytina by měla být plechová. Stavba se nachází v obci ...
SZ Libochovice, oprava střech, krovů a stropů I. až IV. etapa
Předmětem veřejné zakázky je oprava střech, krovů a stropů hlavní zámecké budovy a kaple, dále oprava vodárenské věže a sálu zámecké budovy, přičemž všechny tyto objekty jsou nedílnou součástí Libochovického zámku. Součástí předmětu plnění jsou restaurátorské práce související s obnovou objektů a dokumentace skutečného provedení stavby. Bližší ...
Poptávám ošetření krovu na rodiném domě
Poptávám ošetření krovu na rodiném domě.