Nástavba MŠ / přístavba ZŠ Troubsko
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ. Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu veřejné zakázky z Dotace. Stručný popis prací: Účelem stavby je rozšířit kapacitu MŠ, navýšit kapacitu stávající kuchyně MŠ a doplnit objekt o nové prostory ZŠ. Nástavba stávajícího ...
Poptávám servis kotle
Poptávám servis kotle. Příliš hlučný ventilátor, kotel Buderus GB172-24.
SPZ Triangle - přezbrojení regulačních stanic plynu
Předmětem plnění je přezbrojení technologické části pro stávající stavbu regulační stanice zemního plynu (dále jen RS) o výkonu Q = RS 20 000 (n)m3/h určenou pro regulaci tlaku plynu z VTL na STL pro potřeby SPZ Triangle v Žatci. Technologické zařízení bude uchyceno na ocelových rámech a s nimi umístěno do stávající montované budovy s valbovou ...
Projektová dokumentace - plynoinstalace v bytových domech
Předmětem zakázky je zpracování projektových dokumentací rekonstrukce plynoinstalací v domech zadavatele.
Výběr provozovatele zdrojů tepla
Zadavatel v tomto zadávacím řízení vybírá provozovatele tepelných zdrojů (plynové kotelny - také Zařízení) v majetku MČ Praha 2 pro jednotlivé části veřejné zakázky. S dodavatelem pro každou část uzavře zadavatel Smlouvu o nájmu, provozu a údržbě zdroje tepelné energie pro vytápění a odběr tepla pro ÚT a ohřev teplé vody a dodávce tepelné energie ...
Rekonstrukce a doplnění rozvodů medicinálních plynů v budovách: J, A2, A1
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a doplnění rozvodů medicinálních plynů včetně instalace nové kompresorové stanice pro Ústav soudního lékařství (dále jen ÚSL), dále doplnění rozvodů medicinálních plynů v areálu FNuSA Pekařská 664/53 656 91 BRNO v budovách: J odd: 66, 67, 68, budova A2 odd: 8, budova A1 odd: 57.
Obsluha tepelných zariadení v objektoch Slovenskej pošty, a.s.
Predmetom zákazky je obsluha tepelných zariadení.
Modernizace plynové kotelny - Smolkova č. p. 943
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace stávající plynové kotelny v objektu Smolkova č.p. 943, Praha 4-Kamýk, spočívající v odstranění 3 ks starých plynových kotlů, provedení příslušných stavebních úprav a dodání a zprovoznění 2 ks nových plynových kotlů. Přesněji je postup uveden v zadávací dokumentaci a přílohách.
Zlepšené formy bývania s prvkami prestupného bývania, Nájomné bytové domy, Nitra nad Ipľom II
Predmetom zákazky je novostavba samostatne stojaceho nájomného bytového domu nižšieho štandardu a samostatne stojaceho nájomného bytového domu vyššieho štandardu. V rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie ide o nasledovné objekty: 2020017.I Vyšší štandard (Stavebné práce, Elektroinštalácie, Zdravotechnika, Plynoinštalácie, Vykurovanie, ...
Pohotovostní služba
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na odstraňování veškerých havarijních situací na bytovém a domovním fondu ve správě objednatele (s výjimkou kotelen) vlastními prostředky, popř. zajistit jejich odstranění v součinnosti s jinými organizacemi (především se správci inženýrských sítí apod.). Seznam objektů ve správě objednatele, je ...
Výměna plynových kotlů vč. příslušenství
Předmětem plnění je rekonstrukce plynové kotelny vč. demontáže stávajících zařízení a instalace nových plynových kotlů vč. příslušenství, a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Poptáváme plynaře, elektrikáře a instalatéra
Poptáváme plynaře, elektrikáře, instalatéra pro spolupráci na rekonstrukci bytu o velikosti 3+kk v Brně. Spěchá!!!
Optimalizace tepelného hospodářství - BMN
Vybudování dvou teplovodních kotelen včetně dvou přípojek plynu v areálu Bohumínské městské nemocnici
Rekonstrukce kotelny v objektu Dům zdraví Jihlava, Vrchlického 2497/57
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny pro objekt Dům zdraví Vrchlického 2497/57, Jihlava. Rekonstrukce kotelny spočívá ve výměně stávajících stacionárních kotlů s přetlakovými hořáky a napojení nového zásobníkového ohřívače TUV, tak aby byl ohříván topnou vodou z kotlů. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v ...
Výměna kotlů v areálu JIH
Výměna plynových kotlů včetně související technologie v kotelnách objektů „Motorárna“ a „zdravotní středisko“, a to na základě projektové dokumentace. Součástí plnění je také záruční, mimozáruční a pozáruční servis instalovaných zařízení po dobu 4 let od dokončení díla.
Revízie plynových zariadení
Predmetom zákazky je pravidelné vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a zabezpečenie opakovaných úradných skúšok (ďalej len "OP a OS a OÚS") pre revíziu plynových vyhradených technických zariadení (ďalej len VTZ). Vykonávanie OP/OS/OÚS VTZ plynových v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ...
Výběr provozovatele plynových kotelen
Za zadání koncese na služby se považuje uzavření úplatné smlouvy, kterou zadavatel a) zadá poskytnutí činností dodavateli, přičemž protiplnění dodavatele spočívá v právu braní užitků vyplývajících z poskytování služeb v podobě plateb a b) zadavatel na dodavatele přenáší provozní riziko spojené s braním užitků vyplývajících z poskytování služeb.
Poptávám servis plynového vařiče
Poptávám servis plynového vařiče Whirlpool Ixelium. Největší hořák dává jiskru, ale nehoří. Děkuji. S pozdravem Lampart
Servis a revize TZB pro muzejní komplex Národního muzea
Předmětem zadávacího řízení je zajištění služeb servisu a revizí pro technické zabezpečení budov (TZB) jako je vzduchotechnika, klimatizace, požárně bezpečnostní zařízení, vytápění, chlazení, zdravotně technická instalace a vyhrazená technická zařízení Komplexu budov Národního muzea. Bližší specifikace předmětu plnění, četnosti jednotlivých ...
Výměna kotlů a technologie kotelny v objektu ZŠ a MŠ Cerhovice
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a související stavební práce pro nový zdroj vytápění dvou plynových kondenzačních kotlů o výkonu 2x240 kW při teplotním spádu 50/30°C (a o výkonu 2x219 kW při teplotním spádu 80/60°C), celkový maximální výkon kotelny je 480 kW. Součástí plnění je i nový systém měření a regulace (MAR) pro řízení kotelny a ...
Rekonštrukcia budovy bývalej kláštornej školy na detské jasle v obci Bojná
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom rekonštrukcie prízemného objektu bývalej kláštornej školy na detské jasle s technicko hospodárskym zázemím a s vlastnými prípojkami na inžinierske siete. Stavebné práce pozostávajú z nasledovných objektov: 00 - Búracie práce 01 - Architektúra 02 - Prípojka kanalizácie 03 - Prípojka plynu 04 ...
Poptávám výměnu plynového bojleru a revizi kotle
Poptáváme výměnu stávajícího plynového bojleru značky JOHN WOOD JW530SNA a revize plynového kotle GASEX 16, obec Veltrusy.
Plynofikace kotle K3
Předmětem díla je plynofikace parního granulačního kotle K3 (72,1 MWt, 100 t/h, 6,0 MPa, 485 oC) na spalování zemního plynu.
Modernizace TKV - Plynová přípojka plynové kotelny K8 - K10
Zahrnuje zejména vybavení RS plynu o redukční řady, každá o výkonu 20000 m3 /h, přívod elektrické energie, úprava a dovybavení kotelny RS, úpravy elektro a MaR, stavební úpravy a vybudování STL plynovodu.
Poptávám servis plynového bojleru
Hledám servis plynového bojleru, začal mi hlásit error 155e. Nevím co se stalo potřeboval bych pomoct.