UV955/2016 Rekonstrukce kotelny v objektu školy - Střední škola, základní škola a mateřská škola
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Holečkova Praha 5. Jedná se o výměnu zdroje tepla - stávající zdroj tepla v podobě tří stacionárních plynových kotlů DeDietrich 350-14 o celkovém součtovém výkonu 780 kW bude nahrazen třemi novými stacionárními plynovými kondenzačními kotli na zemní plyn o součtovém výkonu 675 kW, a to ...
Velké Opatovice - Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Hliníky pro výstavbu RD
Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí, veřejného osvětlení, komunikace, výstavba čerpací stanice a přípojky plynovodu v lokalitě „Hliníky“ ve Velkých Opatovicích a rekonstrukce kanalizační ČS včetně kanalizačního výtlaku v lokalitě „Pod Dubím“ ve Velkých Opatovicích.
Poptávám instalaci plynového kotle a topení
Poptávám instalaci plynového kotle a topení. Dům je malý, plyn je zaveden- topí se vafkami. Potřebuji co nejdříve, s ohledem na rodinnou situaci (nastěhování se starších rodičů)). Budislav u Litomyšle
Poptávám servisní prohlídku plynového kotle
Poptávám servisní prohlídku plynového kotle značky Unical KONm C24.
Zajištění provozních a pohotovostních oprav plynárenských zařízení
Uzavření rámcových dohod s dodavateli na zajištění pohotovostních a provozních oprav plynárenské sítě.
Oprava a sfunkčnenie plynovej kotolne v bytovom dome
Predmetom zákazky je rekonštrukcia teplovodnej plynovej kotolne v bytovom dome (36 b. j.) na Košickej ulici v Žiline. Plynová kotolňa je vybudovaná v suteréne objektu a zásobuje teplom a teplou vodou iba bytový dom (36 b.j.). Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou týchto súťažných podkladov (časť B.), rozsah je uvedený v projektovej ...
Poptáváme revizi rozvodů plynu
Společenství vlastníků v Plzni vypisuje výběrové řízení na provedení provozní revize rozvodů plynu. Jedná se o pět pětipodlažních bytových domů, každý má svoji samostatnou přípojku z ulice a 3 stoupačky. Celkem 74 bytů. Požadujeme revizní zprávu na společné rozvody až k uzávěrům plynu před bytovými plynoměry a zprávu o případných únicích plynu od ...
Poptávám plynoinstalační práce
Potřebuji připojit vestavnou plynovou varnou desku k přívodu plynu.
Poptávám revizi plynového kotle
Poptávám revizi plynového kotle Dakon.
Poptávám provedení servisní prohlídky u plynového kotle
Poptávám provedení servisní prohlídky u plynového kotle VIADRUS. Sdělte také předběžnou cenu. Děkuji.
Poskytování servisních služeb, PBTK a elektrorevize
1. část, PBTK, elektrorevize Předmětem této části veřejné zakázky je poskytování komplexních servisních služeb spočívajících v provádění: 1) periodických bezpečnostně technických kontrol (dále jen „PBTK“) dle pokynu SÚKL a zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, 2) pravidelné elektrorevize zdrojových napájecích jednotek ...
Zpracování typových diagramů dodávky plynu
Zpracování typových diagramů dodávek plynu pro odběratele bez průběhového měření
Poptávám opravu plynového topení
Poptávám opravu plynového topení WAW.
Rekonštrukcia kotolne nemocnica ALEXANDRA WINTERA n.o.
Rozsah zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii, v zmluve o dielo, v súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk. Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác - rekonštrukcia plynovej kotolne je REKONŠTRUKCIA KOTOLNE NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA n.o.. Oprava kotolne je riešená: -výmenou existujúcich plynových kotlov a ...
Rekonštrukcia plynovej kotolne Spojenej školy v Banskej Bystrici
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kotolne pre potreby výroby tepla pre vykurovanie a príprava TÚV v areáli SOŠ elektrotechnickej na Zvolenskej ceste v Banskej Bystrici. Kotle sú vzhľadom na početné servisy, opravy a zásahy neopraviteľné. Stavba je umiestnená v existujúcom objekte bez zmeny účelu využitia priestorov. V pôvodnej kotolni sa ...
CPA DELFÍN, energetické centrum s KJG
Předmětem je dodávka a instalace zdroje tepla v nově vybudované přístavbě kotelny. Jako zdroj tepla bude dodána a instalována kogenerační jednotka s plynovým motorem o tepelném výkonu 253 kW a el. výkonu 200 kW a dva doplňkové kondenzační plynové kotle. Celkový navržený instalovaný výkon zdroje je 853 kWt a 200 kWe. Dále jsou předmětem venkovní ...
Poptávám zhotovení plynové přípojky
Poptávám zhotoveni plynové přípojky v obci Libřice okr. Hradec Králové. Přípojka se STL na NTL v areálu JZD a rozvod k levé části plynoměru cca 15m. V případě zájmu zašlu projekty.
Bioplynová stanice Kompostárna Jarošovice, čistící stanice plynu a plnící stanice CNG, VTL plynovod
Předmětem zakázky je výstavba bioplynové stanice na zpracování odpadů s čistící stanicí plynu a plnící stanicí CNG a těžebním plynovodem.
Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení za nízkoemisné v budovách Spojenej školy
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác, ktorých predmetom bude náhrada zastaraných spaľovacích zariadení za nízkoemisné v budovách Spojenej školy Zimná 96, Dobšiná. Stavebnými prácami sa budú rekonštruovať dve budovy verejného obstarávateľa. Prvým objektom je objekt Strednej odbornej školy, ul. Zimná 96, Dobšiná, ktorá bude ...
Revize technologických celků RP Plzeň
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků RP Praha
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků RP Ostrava
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků RP Ústí nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Zateplení, výměna zdroje tepla a rekuperace v ZŠ Svatobořice - Mistřín
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby spočívající zejména v: • Zateplení objektu: - zateplení obvodového pláště - zateplení soklu - zateplení střechy - výměna otvorových výplní - zateplení půdy • Výměna zdroje: - výměna zdroje vytápění za nové kondenzační plynové kotle (2 ks + 3 ks) s výkonem min. 80 kW - ...
Ekologizace a snížení energetické náročnosti nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je především dodávka a instalace plynové kogenerační jednotky a další související technologie, jako je úprava vnitřních rozvodů plynovodu rozvodů UT, měření a regulace a související stavební úpravy stávajícího prostoru strojovny dle zadávací dokumentace (viz její příslušné přílohy). Předmětem veřejné zakázky je dále ...