Regulační plynová technika pro místnost 424 včetně instalace a revize v ÚJF Řež
Předmětem plnění je: kompletní instalace rozvodů laboratorních plynů v nově vznikající laboratoři v ÚJF Řež (místnost 424), tj. dopravy a dodávky materiálu, montáže potrubních rozvodů (včetně přemostění místnosti žlabem) a regulační techniky, profuků potrubí, tlakových zkoušek a revize dle norem ČSN. Předmět plnění dále tvoří: a) protokolární ...
Poptávám rekonstrukci  hlavního rozvodu vody a plynu
Poptávám cenovou nabídku pro realizaci rekonstrukce hlavního rozvodu vody a plynu ve společných prostorech našeho domu.
Výmena zdroja tepla na Gorkého 17
Predmetom zákazky je výmena zdroja tepla a výmena riadiaceho systému kotolne v priestoroch Divadla P.O. Hviezdoslava na Gorkého 17, 811 02 Bratislava. Podrobné informácie sú záujemcom k dispozícii v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Komplexná rekonštrukcia kotolne
Rekonštrukcia plynovej kotolne v bloku D1 Vysokoškolského internátu Družba UK.
Poptávám servis kotle
Poptávám opravu kotle. Dobrý den, mám kotel Baxi Nuvola3 Comfort, na ovl. panelu je hlášení error 03E. Kotel pořád nahřívá, voda teče vlažná a nahříval by donekonečna!!! Co se s tím dá dělat? S pozdravem Worbis
Oblast Morava - provedení revizí plynových a tlakových zařízení v lokalitách Brno a Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných revizí tlakových nádob stabilních (dále jen „TNS”) a plynových zařízení (dále jen „PZ”) na zařízení objednatele v lokalitách Brno a Olomouc. Provedení revizí, kontrol a vystavení revizní zprávy dle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení č. ...
Modernizace TKV - Plynová kotelna K8-K10
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Modernizace TKV - Plynová kotelna K8-K10“ (dále také jen „Dílo“), které zahrnuje zejména výstavbu plynové kotelny K8-K10 s rezervou pro další 2 stejné kotle, dodávku, montáž a zprovoznění kotlů tří kotlů každý o tepelném výkonu 36MWt K8-K10. Pro ...
Poptávám demontáž a montáž  plynového infrazářiče Inframax
Poptávám demontáž a montáž (potřebujeme z důvodu rekonstrukce posunout jednotku) plynového infrazářiče Inframax v naší hale. Včetně kontroly stavu jednotky (máme dva kusy). Umístění jednotek viz foto. Děkuji S pozdravem Robert Malý
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení
Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení tlakových a plynových v nasledovnom rozsahu: 1. Plánované odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) tlakových a plynových podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v technologických a netechnologických ...
Modernizace TKV - Plynové kotelny K13 a K14
Funkční dílo, zahrnuje zejména výstavbu plynových kotelen K13 a K14, každá o tepelném výkonu 18,7MW. Zadavatel také požaduje po dodavateli vypracovat a předat kompletní dodavatelskou dokumentaci dle smlouvy o dílo, Přílohy č. 8 - Dodavatelská dokumentace.
Poptávám instalatérské práce
Poptáváme rozvod vody, rozvod elektřiny, rozvod plynu, zprovoznění kanalizace (lokalita Přelouč, nutná osobní prohlídka).
Provádění revizních činností
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na provádění revizních činností pro Nemocnici České Budějovice, a.s., a to za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách a dále podle specifikace revizních činností uvedené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace. Další podmínky plnění předmětu veřejné zakázky ...
Rozvoj účinného systému CK Jazdecká napojením plynových kotelní K3, K4 a K-Bikoš
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s rozvojom účinného systému CK Jazdecká napojením plynových kotolní K3, K4 a K-Bikoš. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Výstavba plynové kotelny EGT v elektrárenské lokalitě Mělník
Předmětem veřejné zakázky je navržení a vypracování projektové dokumentace, provedení stavebních prací, výroba, dodání, provedení montáží, uvedení do provozu a vyzkoušení veškerých stavebních objektů, provozních souborů zařízení a technologií plynové kotelny EGT v elektrárenské lokalitě Mělník a provedení dalších stavebních a jiných souvisejících ...
Poptávám rekonstrukci plynové kotelny
Poptávám rekonstrukci plynové kotelny 2 x 350kW Wolf, (administrativní budova - Praha 10).
Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok
Stavba rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti a bezbariérový prístup do objektu, čím sa odstránia nedostatky v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti. V rámci stavby sa budú riešiť nasledovné práce: -zateplenie celého obvodového plášťa KZS ETICS -demontáž a spätná montáž časti vonkajších rozvodov plynu vedených po ...
MŠ nám. Svornosti 8 - zateplení obvodového pláště vč. střechy
Předmětem veřejné zakázky je zateplení fasády objektu, zateplení střechy, zateplení základů a provedení nové hromosvodné soustavy vč. zemničů. Součástí předmětu plnění je též vybudování plynové kotelny v objektu - vnitřní rozvody plynu a vytápění. Stavba slouží jako mateřská škola. Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován ve ...
Poptávám řešení na umístění plynoměru
Dělám přeložku plynu v rámci rekonstrukce domu nyní mám hlavní uzávěr na domě a nově ho budu mít na hranici pozemku. Takže sháním nejlepší a nejlevnější řešení na umístění plynoměru. Děkuji, Jonas Radek.
Snížení emisí spalovacího stacionárního zdroje tepla - Slavičín
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny, sloužící k zásobování teplem areálu společnosti Prabos plus, a.s. ve Slavičíně, a to s cílem náhrady stávajícího stacionárního zdroje spalující hnědé uhlí za stacionární zdroj spalující zemní plyn. Zároveň dojde ke změně teplonosného média pro vytápění jednotlivých objektů areálu ze stávající ...
UK PF Kotelna
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny. Z důvodů velkého rozsahu prací a možnosti realizace akce pouze mimo topné období a přestávce v akademickém roce. Zadavatel rozhodl o etapizaci realizace předmětu veřejné zakázky, která bude realizačně rozdělena na 2 etapy. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro ...
Defektoskopické kontroly pro opravy  a údržbu plynárenské technologie NET4GAS, s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je výběr zhotovitele pro provádění defektoskopických kontrol v předpokládaném rozsahu plnění pro roky 2021 - 2025 dle odborného odhadu uvedeného v příloze č. 1 zadávací dokumentace (dále také „ZD“). Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických požadavků, je uvedeno v příloze č. 3 ZD.
Rekonstrukce kotelny v objektu školy
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Holečkova Praha 5. Jedná se o výměnu zdroje tepla - stávající zdroj tepla v podobě tří stacionárních plynových kotlů DeDietrich 350-14 o celkovém součtovém výkonu 780 kW bude nahrazen třemi novými stacionárními plynovými velkoobjemovými kondenzačními kotli na zemní plyn o součtovém ...
Výměna ZTI Vratislavova 33/2, Praha 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby s názvem: „Výměna ZTI Vratislavova 33/2, Praha 2“. Předmětem veřejné zakázky je provedení nových rozvodů ZTI, úpravu rozvodů elektroinstalace a drobné dispoziční úpravy vybraných prostorů uvnitř objektu. Úpravy nezasahují do vnějšího pláště domu a nezasahují ani do ...
Rekonstrukce kotelny na koleji VŠCHT Praha - Volha
Předmětem veřejné zakázky je kompletní modernizace kotelny na vysokoškolské koleji Volha spočívající ve výměně stávajících kotlů, rozvodů plynů, zařízení pro MaR a veškerého ostatního vybavení kotelny a strojovny z důvodu jejich fyzického a morálního zastarání (kotelna již nevyhovuje platným emisním normám).
Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových, tlakových, zdvíhacích a elektrických zariadení
Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok a skúšok plynových, tlakových, zdvíhacích a elektrických zariadení v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú ...