Poptávám střešní krytinu

Poptávám střešní krytinu

Poptávám střešní krytinu BT T 35 0,7 mm, Aluzinek 730 m2.

Malíř pokojů, Německo

Malíř pokojů, Německo

Dobrý den, hledám malíře, který může vymalovat všechny místnosti v domě. Stěny jsou bílé a měly by být čerstvě bíle vymalovány. Obytná plocha je cca 170 m2. Všechny zdi a všechny stropy. V horním poschodí je střešní zešikmení. Dům se nachází na české hranici ve městě Waldmünchen. Přijímáte i takovéto objednávky? S přátelským pozdravem K. Herzog

Poptávám připojení elektromechanických zámků na zvonková tabla

Poptávám připojení elektromechanických zámků na zvonková tabla

Poptávám připojení dvou elektromechanickýcjh zámků na zvonková tabla u dvou vchodů bytových domů. ASSA ABLOY EL 560/EL000790 - elektromechanický samozamykací zámek , čelo 20mm, rozteč 72mm, backset 55mm, napájecí napětí 12 (0,13 A) - 24V (0,065 A), kabel s konektorem EA218/EL000273 - 6m

Sociálna poisťovňa, pobočka Čadca - modernizácia a zateplenie budovy

Sociálna poisťovňa, pobočka Čadca - modernizácia a zateplenie budovy

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na základe projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť ABUDETO s.r.o., Sládkovičova ulica 2876/2a, 022 01 Čadca, Ing. arch. Stanislav Sýkora v súlade so stavebným povolením vydaným Mestom Čadca (č. j.: VD/5372/2017/Mu zo dňa 18.10.2017) a za podmienok dohodnutých v zmluve. Podrobné ...

Údržba vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica emulznými technológiami

Údržba vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica emulznými technológiami

Predmetom zákazky je práca vrchnej stavby diaľnic údržba vozoviek v správe Strediska správy a údržby diaľnic (ďalej SSÚD) 4 Trenčín s SSÚD 5 Považská Bystrica emulznými technológiami s cieľom zlepšenia povrchových vlastností vozovky a predĺženia životnosti vozovkového súvrstvia zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky. Predmet ...

Odborné učebny ZŠ Nezamyslice

Odborné učebny ZŠ Nezamyslice

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle PROJEKTU a SMLOUVY.

Kostol Sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom-Rekonštrukcia a prestavba objektu prístavby

Kostol Sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom-Rekonštrukcia a prestavba objektu prístavby

Predmetom zákazky je ukončenie poslednej etapy rekonštrukcie Kostola Sv. Juraja, najstaršej predrománskej architektonickej pamiatky, národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva, konkrétne prestavba prístavby zo 60-tych rokov 20.storočia v Kostole Sv. Juraja s cieľom korigovania nedostatkov uvedenej prístavby v ...

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v přístavbě budovy Jihočeské vědecké knihovny a stavebních úpravách stávající budovy knihovny. Cílem přístavby a nutných stavebních úprav stávající budovy je vytvoření prostoru pro volný výběr knih a poskytování informačních služeb včetně bezbariérového přístupu do knihovny, a ...

Výstavba kanalizácie v obci Michal na Ostrove, Vieska a intenzifikácia ČOV v obci Orechová Potôň

Výstavba kanalizácie v obci Michal na Ostrove, Vieska a intenzifikácia ČOV v obci Orechová Potôň

Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizácií v obciach Michal na Ostrove a Vieska a intenzifikácia ČOV v obci Orechová Potôň. Podrobná technická špecifikácia zákazky je uvedená v Súťažných podkladoch.

Modernizácia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici

Modernizácia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác spojených s modernizáciou Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

ÚVN–VoFN Praha - výstavba garáže pro speciální techniku mobilních biologických týmů VZÚ Praha

ÚVN–VoFN Praha - výstavba garáže pro speciální techniku mobilních biologických týmů VZÚ Praha

Předmětem veřejné zakázky je vybudování garáží pro parkování techniky mobilních týmů Vojenského zdravotního ústavu v areálu ÚVN v Praze.

Poptáváme podlahářské a instalatérské práce na Slovensku

Poptáváme podlahářské a instalatérské práce na Slovensku

Dopyt Hľadám firmu na - PVC podlahy a liate epoxidové podlahy do interiéru ZŠ, okres Lučenec - Zdravotechnické práce - vnút. kanal., vodovod, zariaďov. predmety

Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie B C-307 Tokajská, Nitra + TV

Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie B C-307 Tokajská, Nitra + TV

Predmetom zákazky je realizácia výstavby nájomných bytov v lokalite Diely III v mestskej časti Klokočina v Nitre. Nájomný dom je navrhnutý ako 6 podlažný zo zvýšeným 1NP , bez suterénu. V 1NP je navrhovaná domová a technická vybavenosť domu a tri bytové jednotky podľa projektovej dokumentácie : realizačný projekt Diely III. Nitra, BD Kmeťova ...

Moderná Fakultná nemocnica Nové Zámky pre moderný región juhozápadného Slovenska FNSP Nové Zámky

Moderná Fakultná nemocnica Nové Zámky pre moderný región juhozápadného Slovenska FNSP Nové Zámky

Predmetom zákazky plánovaných rekonštrukčných prác je nevyhnutnosť výmeny elektroinštalácie, vodoinštalácie, výťahov, stropov a podláh a zároveň zlepšenie vzhľadu interiérov nemocnice, ktoré by vytvorili príjemnejšie, komfortnejšie a priateľskejšie prostredie pre pacientov a ich príbuzných. Realizácia stavebných objektov sa predpokladá počas ...

Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, I. etapa a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury

Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, I. etapa a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury

Předmětem úprav je rekonstrukce silnice III/29827 (ulice Lhotecká) v Hradci Králové - Malšově Lhotě (Část I.) a úsek uličního prostoru zahrnující opravy stávajících a vybudování nových chodníků, přechodů, zastávek MHD, veřejného osvětlení a sadových úprav, dále i přeložky a přípojky plynovodu, oplocení a napojení dešťových svodů (Část II.). Etapa ...

Obstaranie nájomných bytov v Obci Pribeta

Obstaranie nájomných bytov v Obci Pribeta

Predmet zákazky bude financovaný z: - z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, - z dotačných prostriedkov Ministerstva dopravy a výstavby SR, - z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 1. Identifikačné údaje : Akcia, názov stavby : SO-1 a SO-2 : Nájomné domy 2 x 6 b.j. - Pribeta Investor, obstarávateľ stavby : Obec Pribeta, Hlavná ...

Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Tekovské Lužany

Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Tekovské Lužany

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na budove materskej školy. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Oprava mosta ev. č. R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, Budča

Oprava mosta ev. č. R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, Budča

Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje oprava mosta ev.č. R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, ktorý je v správe SSÚR Zvolen. Predmetný most sa nachádza na vetve rýchlostnej cesty R2, bol postavený v r. 1984 a premosťuje cestu R1 a potok Bieň. Ide o nosnú konštrukciu o 3 poliach celkovej dĺžky 95,62 m, tvorenú monolitickou ...

Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál

Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál

Pri návrhu Modernizácie Fakultnej nemocnice Trenčín v urbanistickom riešení je základnou požiadavkou začlenenie navrhovanej stavby pavilónu do krajiny ako celku, bez negatívnych vplyvov na existujúce a plánované urbanistické vzťahy v území. Navrhovaný pavilón sa nachádza na pozemku v areáli Fakultnej nemocnice Trenčín, ktorý je určený pre ...

Poptávám náhradní díl k řetězové pile značky STIHL

Poptávám náhradní díl k řetězové pile značky STIHL

Sháním kotvu pro řetězovou pilu STIHL tip E14-Q (lišta 400mm).

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Vysoká nad Uhom

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Vysoká nad Uhom

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Vysoká nad Uhom.Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. týchto súťažných podkladov.

Kanalizace a ČOV obce Ledce

Kanalizace a ČOV obce Ledce

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizačních stok, výtlačných řadů, elektropřípojek, přípojky vodovodu k ČOV a samotné čistírny odpadních vod na území obce Ledce.

Diaľnica D1 Važec - Spišský Štvrtok, doplnenie ISD, vypracovanie DÚR, DSP v podrobnosti DRS, DSZ, DP

Diaľnica D1 Važec - Spišský Štvrtok, doplnenie ISD, vypracovanie DÚR, DSP v podrobnosti DRS, DSZ, DP

Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Diaľnica D1 Važec Spišský Štvrtok, doplnenie ISD.

Vltavská, Praha 5

Vltavská, Praha 5

Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace v úseku ul. Nádražní – Hořejší nábřeží. Stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace s lokální sanací. Vozovka je navržena s živičným krytem, chodníky s mozaikovým krytem, chodníkové přejezdy z DK.

Výstavba kanalizácie v obci Michal na Ostrove,Vieska a intenzifikácia ČOV v obci Orechová Potôň

Výstavba kanalizácie v obci Michal na Ostrove,Vieska a intenzifikácia ČOV v obci Orechová Potôň

Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizácií v obciach Michal na Ostrove a Vieska a intenzifikácia ČOV v obci Orechová Potôň. Podrobná technická špecifikácia zákazky je uvedená v Súťažných podkladoch.

(záznamy 1/25 z 68761)  strana 1 / 2751