Montáž vzduchovodů, Itálie
Hledáme firmu, která uzavře na místě kontrakt na montáž vzduchovodů v Litvínově (CZ). Možná činnost podle hodin nebo smlouvy.
Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu
Predmetom zákazky je výmena strešnej krytiny na Bebekovej bašte, zastrešenie Delovej bašty, vybudovanie infobodu vo veži mestského opevnenia na Baštovej ulici, ďalej rekonštrukcia troch prístupových ciest pod hradom, vybudovanie parkoviska pre turistické autobusy a osobné autá, vysadenie zelene a trávnika, vybudovanie verejných toaliet, ...
Hornonitrianske centrum vzdelania: Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy budovy Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava
Predmetom zákazky sú stavebné práce pod názvom: Bližšie k práci, Zdravšie v živote cyklistická doprava Navrhovaná stavba - Cyklistická komunikácia začína pred arealom priemyselného parku v obci Vígľaš a končí pri športovom areali v obci Stožok, kde sa bude napájať na existujúcu infraštruktúru cyklistických ciest. Celková dlžka navrhovaných ...
Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva
Předmětem veřejné zakázky je prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva.
Praskolesy – Ochrana před přítokem extravilánových vod
Předmětem realizace je vybudování dvou retenčních nádrží. V nádrži č. 1 bude ponechána malá část objemu nádrže pro stále nadržení (225 m3) jako krajinotvorný prvek. Nádrž č. 2 bude čistě suchý poldr.
Rozšíření vodovodu a kanalizace Hranice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodních a kanalizačních řadů pro lokalitu v intravilánu města Hranice, jedná se o ulice Na Vyhlídce, Americká, Alešova, Vilová, Zahradní, Luční, Jiráskova, Vítězná, Ašská, Nad Tratí, Dobrovského, Karlova, U Starého nádraží, Ruská, Šumavská, Pramenní, Tylova a Pastvinská. V předmětných ulicích se nacházejí ...
Pasecký rybník – obslužná komunikace
obnova historicky zaniklé vodní rybniční nádrže a zřízení nové obslužné komunikace
Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno
Predmetom zákazky je zhotovenie stavby Komunitné centrum Zadné Halny. Nová budova komunitného centra bude postavená na základoch pôvodnej budovy, ktorá sa v minulosti využívala ako komunitné centrum, avšak bola zničená požiarom tak, že nebolo možné ju opraviť, ani rekonštruovať a v súčasnej dobe nemá súpisné číslo. Z pôvodnej budovy zostali len ...
FN Plzeň, stavební úpravy lůžkové jednotky A urologické kliniky
Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace stavby, která je výsledkem stavebních prací, resp. dodávek či služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Projektová dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP), která je rozpracována v podrobnostech dokumentace pro ...
Obnova budovy MŠ
Rekonštrukcia objektu, v ktorom obec prevádzkujem materskú školu. Zahŕňa zateplenie obvodového plášťa, výmenu strešného plášťa, výmenu vonkajších výplní otvorov, ústredné kúrenie, zdravo-techniku a elektroinštalácie.
Rekonštrukcia mosta 3128-004 LItmanová - vrátane PD
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na výstavbe nového mostného objektu č. 3128-004 na ceste III/3128, ktorá zabezpečuje dopravné prepojenie na pútnické miesto horu Zvir, vrátane búracích prác na starom moste a ďalších súvisiacich prác.
Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře - 2. etapa
Předmětem veřejné zakázky je stavba „Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře - 2. etapa“, která zahrnuje zejména rekonstrukci průtahu silnice II/137 v rozsahu od již realizované křižovatky s ulicí Husova až po východní vjezd k poliklinice, včetně světelně řízené křižovatky s ulicí Havlíčkova a přilehlých chodníků, dále pak výstavbu kanalizační ...
Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy Magistrátu města Děčín
část A - stavební úpravy interiéru nové obřadní síně nacházející se ve zvýšeném přízemí administrativní budovy Magistrátu města Děčín. část B - vybavení nábytkem (mobiliář) PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ: 25.2.2019, 10:00 hod. Sraz účastníků před hlavním vchodem do budovy Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4.
Sedlice a Hoděmyšl – kanalizace; vodojem a vodovod, dostavba
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu a kanalizace v obci Sedlice s místními částmi Sedlice a Hoděmyšl. Odpadní vody budou odváděny na stávající ČOV do Rožmitálu pod Třemšínem. Délka kanalizace 7,7 km a délka vodovodu 1,9 km. Součástí předmětu plnění je i stavba veřejné části kanalizačních přípojek.
Rekonštrukcia a rozšírenie cesty III/3189 Lipany - Lúčka
Predmetom zákazky je rekonštrukcia cesty III/3189 v mieste napojenia miestnej komunikácie z geotermálneho parku.
Stavební úpravy DOZP Boletice
Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Boletice, ul. Spojenců 214, Děčín XXXII. V objektu vzniknou celkem tři bytové jednotky. Dále budou v objektu kancelářské prostory. V rámci rekonstrukce objektu bude vybudována zážitková zahrada pro klienty zařízení .
Modedrnizace ČOV Karlovice
Předmětem veřejné zakázky je modernizace a intenzifikace stávající ČOV Karlovice na cílovou kapacitu 1800 EO.
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Dargov
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy Materskej školy Dargov.
Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě -Porubě
ZŠ Ivana Sekaniny 1804, Ostrava-Poruba – zřízení moderní počít. jazykové laboratoře v stávající jazykové učebně, včetně souvisejících stavebních úprav a vybavení, dále bude provedena přístavba výtahu u pavilonu C dvě vnější vstupní rampy do objektu školy a úprava stávajícího sociálního zařízení na bezbariérové sociální zařízení v 1.NP pavilonu ...
OC Brno Polní
Výstavba multifunkčního objektu
Výměna IPS
Předmětem veřejné zakázky je: a) dodání 4 kusů IPS zařízení za účelem ochrany LAN sítí datových center; b) dodání příslušného hardware k rozšíření stávajících 2 ks firewallů ASA 5525-X a 4 ks firewallů ASA 5545-X o IPS funkcionalitu za účelem ochrany perimetrů a c) dodání 2 ks Centralizovaného management systému pro správu celého řešení, a to ...
Poptávám opravu terasy
Poptávám opravu terasy, jsou dva problémy: 1) mám terasu s dlažbou, na povrchu. Po 40 letech došlo k zatečení v jednom místě, kde je skulina není jasné. Jak lze opravit bez kopání dlažby? 2) moji přátelé mají terasu, která je asi 10 let stará a do ní fest zatéká. Firma to 2x opravovala a to tak, že na stávající dlažbu položila další. Ta se ...
Poptávám studnařské práce
Poptávám studnařské práce. Potřebuji v době co možná nejkratší vyvrtat novou studni v předpokl. hloubce do 30m (podle obou sousedů). Voda bude sloužit pouze jako zdroj pitné vody. Můžete mi, prosím, sdělit, jestli jste z kapacitních důvodů schopni můj požadavek realizovat, popř. za jakou cenu? Místo Smržov u Smiřic, 50303 děkuju Vaníček
Jižní spojka – svodidla, Praha 10
Předmětem plnění této veřejné zakázky je obnova povrchu vozovky a bezpečnostního záchytného systému na Jižní spojce v Praze 10, a to podle projektové dokumentace tvořící nedílnou součást této zadávací dokumentace. Stavba je rozdělena na dvě části, a to dle dotčeného jízdního pásu na SO100.1 – Z CENTRA a SO100.2 – DO CENTRA. V části stavby ve směru ...