Poptávám membránu do průtokového ohřívače
Poptávám membránu do průtokoveho ohřívače GGD MONSATOR.
Tlmivka na kompenzáciu jalového výkonu - PCI
tlmivka na kompenzáciu jalového výkonu s menovitým napätím 110 kV do vonkajšieho prostredia a s výkonom 40 MVAr
Stavebné úpravy budovy - sociálne zariadenie a šatne pre činnosť CVČ Martin – I. etapa
Predmetom zákazky je realizácia nedokončeného diela Stavebné úpravy budovy amfiteátra - sociálne zariadenia a šatne pre CVČ Martin I. etapa v rozsahu podľa projektovej dokumentácia a podľa výkazu výmer nezrealizovaných/ neukončených prác a dodávok. Verejný obstarávateľ odporúča, aby si uchádzači pred predložením ponuky osobne prezreli miesto ...
Zlepšenie celkovej dopravnej situácie a statickej dopravy na vybraných úsekoch v meste Lučenec
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác podľa nasledovných projektových dokumentácií: - "Stavebné úpravy vnútroblokovej cesty, parkovísk za čínskym múrom s riešením chodníka v meste Lučenec" (Vetva A), (Vetva B) - "Vybudovanie parkoviska a rekonštrukcia okolitých spevnených plôch v lokalite Adyho č. 1,3,5 a 2,4,6,8" (Vetva ...
Dielenské zariadenia a vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učebne školy špecializovanými zariadeniami.
Klzisko zo syntetického ľadu
Predmetom zákazky Klzisko zo syntetického ľadu je dodanie hnuteľných vecí (klziska s príslušenstvom) a ich uvedenie do prevádzky v rozsahu Opisu predmetu zákazky a Kúpnej zmluvy.
Rekonštrukcia objektov v správe SŠHR SR
Predmetom zákazky sú rekonštrukcie jednotlivých objektov v správe SŠHR SR, a to: 1. Rekonštrukcia sociálno-prevádzkovej budovy so súpisným číslom 728 (k. ú. Vígľaš) 2. Rekonštrukcia objektu na parcele číslo 202/13 (k. ú. Hronsek) 3. Rekonštrukcia spevnených plôch v závode Ľupčianka (k. ú. Slovenská Ľupča) 4. Rekonštrukcia nájazdových rámp v ...
Rekonštrukcia cesty II/514 Hlohovec, od križ. s II/507 po križ. s III/1676, km 0,000 - 3,000
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom "Rekonštrukcia cesty II/514 Hlohovec, od križ. s III/1676, km 0,000 - 3,000" a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je ...
Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 3. etapa
Predmetom zákazky je výstavba cyklistickej infraštruktúry - cyklistickej komunikácie - spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v meste Čadca a katastrálnych územiach Čadca a Horelica. Predmetná cyklistická komunikácia začína v napojení na 2. etapu cyklistickej komunikácie, v križovatke ulíc Kysucká cesta a ulica Andreja Hlinku napojením na ...
Bytový dom - 19 b. j.
Predmetom zákazky je stavba bytového domu v obci Skalité. Objekt bude využívaný na bývanie. Riešený objekt sa nachádza na parcelách číslo 1840/1, 1840/26, 5890/49. Stavba pozostáva z jedného bytového domu, prípojok inžinierskych sietí, prístupovej komunikácie a spevnených plôch. Objekt bytového domu je 4 podlažná stavba, nepodpivničená, ...
Poptávám zástěnu na terasu
Poptávám CN na tři zástěny na terasu. 1 x rozměr 579 x 227 cm. Pokud děláte i dveře, prosím v jedné třetině dveře. A 2 x rozměr, kosočtverec, základna 227 cm, výška na jedné straně 231 cm a výška na druhé straně 266 cm. Děkuji. Janotova
Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Kraje Vysočina
Účelem realizace veřejné zakázky je pořídit datový obsah digitální technické mapy na území Kraje Vysočina takovou formou pořizování dat (konsolidací a mapováním) a v takovém rozsahu, aby byly splněny všechny současné legislativní a technické požadavky a aby pro DTM KV byla využita v maximálním možném rozsahu, kvalitě a v souladu s legislativou ...
VD Lipno I - přístav
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou hrubé terénní úpravy, vybudování vodní části přístavu (přístavní hrana, plovoucí vlnolam, molo a bazén), vybudování pozemní části přístavu (sloupový otočný jeřáb, skladovací hala s mostovým jeřábem, provozní přístavba, sdružený pozemní objekt správy přístavu a Policie ČR, věžový objekt: maják, membránové ...
Poptávám balkonové dveře a okna z hliníku
Poptávám 3* balkononé dveře 900*2100 a 1* okno 2400*1500 , 2*okno1200*1500, materiál hliník.
Poptáváme maltový písek
Sháníme maltový písek - cca 10 tun včetně dopravy do Nového Bydžova.
Sportovně rekreační areál Vejsplachy, Vrchlabí - krytý bazén - energoblok 2
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tepla a elektrické energie v nově budovaném Sportovně rekreačním areálu Vejsplachy, KÚ 786306 Vrchlabí, vyrobené spalováním zemního plynu ve dvou plynových kotlích a v kogenerační jednotce pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla a správa tohoto zařízení. Zařízení bude nově instalováno a provozováno ...
Slavoňovský potok, Lukavice, Vlachov, Slavoňov - oprava a optimalizace toku
Předmětem zakázky je kompletní zhotovení stavby, spočívající zejména v těžbě sedimentu, opravě příčných objektů, provedení optimalizace, opravě opevnění a kácení v rámci údržby břehového porostu. Všechny práce budou probíhat na DVT Slavoňovský potok v ř. km 0,000 až 0,599, vyjma kácení, to je zadáno v ř. km 0,000 až 3,291.
Rozšíření saunového provozu a wellness služeb - opakované řízení
Předmětem této veřejné zakázky je provedení díla s pracovním názvem „Rozšíření saunového provozu a wellness služeb“, které je technicky definováno zpracovanou projektovou dokumentací. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání. Předmětem této zakázky jsou i související projektové a ...
Poptávám topenářské práce
Dva deskové radiátory. Jeden, demontáž starého + montáž nového. Druhý montáž nového. Oba i s potrubím cca 5m. Dále do samotížného systému zabudovat oběhové čerpadlo, expanzomat, filtr, atd. Díky.
Poptávám opravu plynového ohřívače v mobilheimu
Vlastním mobilheim, který má vlastní karmu na ohřev vody přes PB, nyné došlo k tomu že upadl měděný přívod trubku k e stálému plamínku -který je jištěný pojistkou proti výpadku /zhasnutí /plynového hořáčku, takže karma která zásobuje koupelnu a kuchynku nelze používat -sháním opravnu kde by tento ohřívač byli schopni zprovoznit - mobilheim byl ...
GLP - Hrušov - sanace
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou sanační práce prováděné v lokalitě Ostrava-Hrušov.
Poptávám realizaci povrchu tenisového kurtu
Mám zájem si postavit tenisový kurt, prosím o návrh povrchu a podkladu,
ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Chlebovice - tělocvična
Předmětem veřejné zakázky je přístavba a nástavba stávajících budov Základní a mateřské školy v místní části Frýdku-Místku, v Chlebovicích. Nástavbou budovy mateřské školy vznikne nová tělocvična. Mezi budovami základní a mateřské školy vznikne po vybourání spojovacího krčku nový prosklený vestibul, kde nad částí výdejny jídel ZŠ bude umístěna ...
Zateplení a rekonstrukce objektu občanské vybavenosti č.p. 1213 Hlinsko
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úpravami objektu občanské vybavenosti č.p. 1213 v Hlinsku vedoucími ke snížení energetické náročnosti objektu včetně přístavby osobního výtahu, rekonstrukce stávající venkovní kanalizace a komunikace nad touto kanalizací a rekonstrukce stávajícího přístupového chodníku.
Dostavba budovy F2 Technické univerzity v Liberci
-provedení nových laboratoří pro výuku včetně sociálního zázemí v prostoru 4. NP v budově F2 v areálu Technické univerzity v Liberci včetně nové střešní konstrukce -další stavební úpravy v budově F2