Projekt výstavby plnících stanic LNG - stavební práce - Kozomín
Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem v rámci nadlimitního zadávacího řízení na stavební práce pro lokalitu - Kozomín. Předmětem bude výstavba LNG stanice v areálu stávající čerpací stanice pohonných hmot (ČSPH), přestřešení výdejního místa, úprava areálové komunikace a rozšíření zpevněných ploch, oplocení ...
Multifunkční hala se zázemím
Předmětem veřejné zakázky „Multifunkční hala se zázemím“ je nová stavba budovy pro sport a tělovýchovu, vč. výstavby zpevněných ploch, přípojky plynu, NN, vody, jednotné kanalizace, areálového rozvodu dešťové vody, sjezdů na komunikaci.
Modernizace tiskového sálu
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - modernizace tiskového sálu včetně přilehlých prostor - zázemí pro novináře a sociální zařízení. Cílem je vybudování moderního tiskového sálu s moderními technologiemi. Modernizací dojde zejména k drobným dispozičním změnám, vylepšení vnitřního akustického komfortu, výměně zastaralé AV a IT techniky, ...
Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Námestí mládeže 2, Prešov
Hlavným účelom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Študentského domova na Námestí mládeže 2 v Prešove. Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, stropu nad 1.PP, stropu nad technickým podlažím na 1.PP, čiastočnú výmenu výplňových konštrukcií, bezbariérový prístup do budovy a s tým súvisiace stavebné úpravy. ...
Olomouc, Hejčínská kasárna - výstavba a rekonstrukce parku techniky - PD
Předmětem VZ je dle návrhu Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-133 zpracování projektové dokumentace pro odstranění objektu č. 7 a ESO přístřešku, zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání vodoprávního stavebního povolení pro stavbu vodního díla, zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu, zpracování ...
Obecný úrad v obci Gemerská Poloma
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektu Obecného úradu v obci Gemerská Poloma s požiadavkou na zabezpečenie normou požadovaných tepelno-technických vlastností konštrukcií. Miesto realizácie zákazky nachádza v intraviláne obce s prístupom zo štátnej asfaltovej komunikácie. Navrhované je zateplenie obvodových stien objektu, výmenou výplňových ...
Chodník podél silnice III/3661 od č.p. 261 po AZ před domem č.p. 205 Vendolí
Jedná se o výstavbu chodníku umístěného po pravé straně silnice III/3661 ve směru na Ostrý Kámen v obci Vendolí. Začátek řešeného území je u domu č.p. 261, konec řešeného území je u autobusové zastávky v blízkosti domu č.p. 205 Vendolí. Chodník je umístěn do prostoru vedle silnice III. třídy v zelené ploše nebo odvodňovacího příkopu. Jedná se o ...
Rekonstrukce domu Dornych 114
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zhotovení díla v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice III. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch komunikace a chodníků a doplnění parkovacích míst na sídlišti Jankovice v Nymburce, ulice Šeříková, Růžová a vnitrobloky panelových domů. Součástí předmětu veřejné zakázky je také doplnění nového veřejného osvětlení a výsadba nové zeleně. Bližší specifikace předmětu veřejné ...
Rozšírenie ČOV vo Veľkom Bieli z 2200 na 5000 EO
Navrhovaná stavba rieši rozšírenie existujúcej ČOV Veľký Biel. Ide o výstavbu nových objektov a rekonštrukciu existujúcich objektov, žľabov a prepojovacích potrubí v areáli. Stavebné objekty: SO 01 Monoblok - rozšírenie SO 02 Budova kalového hospodárstva SO 03 Areálové spevnené plochy - rozšírenie SO 04 Rozvody vody - rozšírenie SO 05 ...
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 6
Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy školskej budovy pavilónu č. 6 v Košiciach. Objekt č.6 je súčasťou areálu UVLF, bol postavený v rokoch 1905-1910.. Celý areál je zapísaný v zozname pamiatok. Objekt má tri nadzemné podlažia a je podpivničený. Predmetom návrhu je obnova a reštaurovanie fasády z exteriéru, z interiéru bude objekt ...
Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Kráľovce
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a výstavba nových chodníkov pre peších zo zámkovej dlažby v obci Kráľovce. Celá trasa chodníkov pre peších pozostáva z rekonštruovaných úsekov chodníkov, ale aj nových chodníkov nasledovne: Vetva A výstavba chodníka pre peších š. = 1,50 m, dl. = 97,37 m - plocha 170,60 m2 Vetva B výstavba chodníka pre peších ...
Výměna fasád a střešního pláště objektu Těžkých laboratoří MFF UK
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci výměny fasád a střešního pláště objektu L těžkých laboratoří v areálu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Kulturní dům, Vendolí, č.p. 91 - Sokolovna
Jedná se o stavební úpravy části první nadzemního podlaží stávajícího objektu Kulturního domu Sokolovny. Budou upraveny, modernizovány a vybaveny dle současných požadavků: prostory přísálí a kuchyně, zajišťující občasný servis při obecních kulturních, sportovních či společenských akcích kuchyně, jídelna, bufet, výčep, záchody návštěvníků muži, ...
Držkovský potok km 0,000 - 0,800
Zakázka na stavební práce řeší opravu stávající úpravy vodního toku Držkovský potok, k. ú. Držková. Předmět úpravy spočívá v redukci břehového porostu (28ks stromů a 241 m3 křovin) a odstranění sedimentů v celkovém objemu 360 m3. V rámci navržených úprav bude provedena výměna kulatiny u nevhodných příčných objektů, doplnění pasů z LK, oprava ...
I/32 most 32-001e přes žel. trať a sil. III/32812, celková oprava
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení opravy mostu ev.č. 32-001e.
Leska, ř. km 0,015 - 1,176, Dobšice, oprava a úprava koryta
Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v opravě poškozeného opevnění koryta vodního toku Leska v intravilánu obce Dobšice. V úseku dlouhém 130 m bude nově realizováno opevnění z kamenné rovnaniny, taktéž v tomto úseku dojde k vytvoření spádového stupně.
Poptávám sklo za varnou desku
Poptávám kalené sklo čiré za varnou desku.Velikost je 600x500mm.Prosím o info jaká je cena.Děkuji Coufalová
RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice; Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí
a) Zpracování záměru projektu novostavby b) Zpracování dokumentace stavby c) Zpracování dokumentace EIA stavby d) Zpracování Díla v režimu BIM.
RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou; Zpracování dokumentace pro územní řízení
a) Zpracování dokumentace stavby, b) Zpracování dokumentace EIA stavby, c) Zpracování díla v režimu BIM.
Nová vstupní a vjezdová zóna západ BVV II
Předmětem tohoto projektu je nová vstupní a vjezdová zóna, která je souborem objektů, které společně a ve spojení se stávajícími objekty výstaviště budou tvořit ucelený komplex v jeho západní části. Západní část areálu zadavatele bude uvolněna pro stavbu nové multifunkční sportovní a kulturní haly, proto je nutné uzavřít výstaviště na nové hranici ...
Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí - pokračovanie
Predmetom stavených prác je výstavba rozhľadne, premiestnenie a obnova drevenice, výstavba lezeckej steny a premiestnenie kaplnky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poptávám zateplení rodinného domu
Poptávám zateplení domu v obci Potěhy. Těším se na kontakt, spolupráci.
Rekonštrukcia objektu Knižnica P.O.Hviezdoslava
Predmetom stavebných práce je rekonštrukcia objektov v súčasnosti slúžiacich ako súčasť školského areálu Strednej odbornej školy dopravnej v Prešove na priestory knižnice Pavla Országha Hviezdoslava. Objekty sú situované na parcelách 596, 597/1, 597/2 a 595/2. Objekty na Slovenskej ulici sú súčasťou radovej zástavby meštianskych domov, doplnené ...
Bečva, Troubky - oprava koryta toku ř. km 1,280 - 1,827
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v odstranění povodňových škod způsobených povodní v červnu 2020. V rámci realizace projektu bude opraveno rozplavené opevnění břehů řeky Bečvy a břehy budou upraveny do projektovaného sklonu.