Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11 - SP
Zlepšení vybavení učeben vhodným nábytkem a pomůckami s potřebnými stavebními úpravami. Modernizace učeben v ZŠ je rozdělena na 3 části (jako 3 samostatná zadávací řízení-stavební práce, dodávka nábytku, dodávka IT).
Modernizace odborných učeben ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2-SP
Zlepšení vybavení učeben vhodným nábytkem a pomůckami s potřebnými stavebními úpravami. Modernizace učeben v ZŠ je rozdělena na 3 části (jako 3 samostatná zadávací řízení-stavební práce, dodávka nábytku, dodávka IT).
Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 - SP
Zlepšení vybavení učeben vhodným nábytkem a pomůckami s potřebnými stavebními úpravami. Modernizace učeben v ZŠ je rozdělena na 3 části (jako 3 samostatná zadávací řízení-stavební práce, dodávka nábytku, dodávka IT).
Stavebné úpravy pre robotické pracovisko v pav. 6/1 UNM
Predmetom sú stavebné úpravy pre robotické pracovisko v pav. 6/1 UNM. Bližšie informácie k zákazke sú uvedené v dokumentoch zákazky v profile verejného obstarávateľa na adrese uvedenej v bode I.1.3) tejto výzvy.
Odstránenie havarijného stavu vodovodného potrubia - Gymnázium Štúrovo
Nevyhovujúci technický stav skorodovaných rozvodov vody zabetónovaných pod podlahou suterénu objektu spôsobuje zatápanie miestností, ktoré sa v ňom nachádzajú- odstránenie havarijného stavu si vyžaduje najmä: -Demontáž rozvodov z oceľových rúr 90 m -Vybúranie otvorov v stenách, -Jadrové vŕtanie do stien, -Montáž rozvodov z PE trubíc 90 ...
Opravy bytových jednotek - 22. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem oprav 7-mi volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných v šesti bytových domech, a to ve vchodech č.p. 97 ul. K Rozvodně, č.p. 162 ul. Ohrazenická, č.p. 181 ul. Mladých, č.p. 430 ul. Brožíkova, č.p. 1651 ul. Nerudova a č.p. 1835 ul. nábřeží Závodu míru na území města Pardubice - v částech ...
Zámek Bruntál revitalizace objektu
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele celkové revitalizace pláště nemovité národní kulturní památky „Zámek Bruntál“. Konkrétně se jedná o celkovou opravu střechy, fasády a oken zámku, stavba je členěna na jednotlivé dílčí části takto: a) Rekonstrukce střechy na objektu muzea v Bruntále, b) Rekonstrukce fasády a sanace objektu Muzea v ...
Rekonstrukce fasády a střech školy - stavební práce
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem rekonstrukce objektu Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Brno na adrese Sokolská 1. Činnosti budou prováděny dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Rekonstrukce fasády a střech školy“ vypracované projektantem LAPLAN ...
Výmena fasádnych parapetov – uličná časť
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Strojníckej fakulty, ktoré sa týkajú výmeny (rekonštrukcia) parapetnej časti a sanácia stĺpikovej fasády na uličnej časti ako aj visutých auditórií hlavnej budovy Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorá je v zlom technickom stave a nevyhovuje z hľadiska tepelno-technického posúdenia obvodovej ...
Udržiavacie stavebné práce, služby  Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je údržba budov udržiavacie stavebné práce, služby poskytovateľom stavebných prác a služieb, ktorý zabezpečí udržiavacie stavebné práce podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa ako aj ďalšie súvisiace služby pre objekty MV SR Drobná údržba a opravy: 1. Maľby a nátery 2. Stavebné práce 3. Podlahy 4. Rozvody ...
Opravy bytových jednotek - 21. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem oprav 11-ti volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných v pěti bytových domech, a to ve vchodech č.p. 379 ul. Bělehradská, č.p. 383 Gagarinova, č.p. 447 ul. Sedláčkova, č.p. 947 ul. J. Zajíce na území města Pardubice - v částech Polabiny a Dubina. Na opravy každé bytové jednotky je ...
Poptáváme zednické práce
Potrebovali by sme zazdit okno, resp. otvor, ktorý na to okno bol pripravený. Rozmer je cca 160 x 125 cm. Cihla Ecoton P+D 30cm. Obec Kňovice, Středočeský kraj. Poprosime o ponuky s materialom aj bez. Dakujeme.
Stavební úpravy v Litomyšlské a Svitavské nemocnici pro instalaci zdravotnických technologií
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav objektů pro instalaci zdravotnických technologií pořizovaných zadavatelem v rámci programu REACT EU v místech plnění, kterými jsou Litomyšlská nemocnice a Svitavská nemocnice. Dílo bude provedeno v rozsahu dle projektových dokumentací stavebních úprav objektů a soupisů stavebních prací ...
Stavební úpravy v Pardubické a Chrudimské nemocnici pro instalaci zdravotnických technologií
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav objektů pro instalaci zdravotnických technologií pořizovaných zadavatelem v rámci programu REACT EU v místech plnění, kterými jsou Chrudimská nemocnice a Pardubická nemocnice. Dílo bude provedeno v rozsahu dle projektových dokumentací stavebních úprav objektů a soupisů stavebních prací ...
Poptávám zednické práce
Poptávám zednické práce. Jedná se o vyhotovení hrubé omítky, stěrky s perlinkou a fajnové na fasádě RD v obci Loučka u Litovle PSČ 78322. Jedná se o smíšené zdivo - vepřák, cihla, kámen. Plocha cca 90m2. Nutnost lešení. Prosím o zaslání nabídky za práci a materiál. Případně o sjednání osobní prohlídky. Realizace co nejdříve, nejpozději do konce ...
DNS Remeselné stavebné práce malého rozsahu na objektoch v správe DPB, a. s.
Remeselné stavebné práce malého rozsahu na objektoch v správe DPB, a.s.
Poptávám zhotovení fasády na rodinný dům
Dobrý den, poptávám zhotoveni fasády bez zateplení na RD v Bučovicích. Jedná se o realizaci na cihlu Heluz STI 49, cca 270m2. Děkuji.
Rekonstrukce a modernizace areálu FSI VUT - objekty A2 a KH2
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby související s rekonstrukcí budov A2 a KH2 Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. V jednotlivých podlažích budou provedeny bourací práce za účelem změn dispozic, zejména ve středovém traktu budovy A2, budou provedeny a staticky zajištěny nové otvory ve ...
Poptávám opravu terasy
Poptávám opravu terasy. Zarovnat zem, přidat štěrk, udusat a znovu položit dlažbu.
Novohradská knižnica - rekonštrukcia fasády - etapa I. a II.
Predmetom zákazky je rekonštrukcia fasády - južná a východná uličná časť Novohradskej knižnice v Lučenci. Zákazka bude realizovaná v dvoch etapách.
Rámcová dohoda na opravy a údržbu budov ve správě SMP14 a.s.
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou zejména tyto činnosti: • údržbářské práce, • topenářské práce, • instalatérské práce, • stavební a zednické práce, • zámečnické práce, • elektrikářské práce, • malířské a lakýrnické práce, • truhlářské práce.
Celková rekonstrukce objektu v Olomouci
Celková rekonstrukce objektu v Olomouci, spočívá zejména v těchto pracích: • sanace vlhkého zdiva • povrchová úprava schodišťových stupňů a podest • provedení nad krokevní izolace • výměny nášlapných vrstev • nové keramické obklady • opravy vnitřních omítek • opravy vnější omítky • výplně otvorů budou kompletně opatřeny novou povrchovou ...
VŠPJ Obnova fasád, etapa 1. Fasády vnitřní dvorní,  etapa 2. Fasády vnější uliční východní a západní
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce blíže specifikovány v zadávací dokumentaci.
Rekonštrukcia budovy bývalej kláštornej školy na detské jasle v obci Bojná
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom rekonštrukcie prízemného objektu bývalej kláštornej školy na detské jasle s technicko hospodárskym zázemím a s vlastnými prípojkami na inžinierske siete. Stavebné práce pozostávajú z nasledovných objektov: 00 - Búracie práce 01 - Architektúra 02 - Prípojka kanalizácie 03 - Prípojka plynu 04 ...
Drobné stavebně montážní práce
Předmětem veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním dle § 161 ZZVZ jsou plánované drobné stavebně montážní práce spojené s údržbou elektrických sítí nn, vn a vvn a elektrických sítí. Zejména se jedná o následující drobné stavebně montážní činnosti: stavební práce a zemní práce, elektro - montážní práce, klempířské, tesařské, ...