Výstavba a zajištění dokumentace opěrné zdi

Výstavba a zajištění dokumentace opěrné zdi

Poptávám výstavbu a zajištění dokumentace opěrné zdi, rozměr 3m x 12m x 3m (tvar U), výška cca 3,5m. Lokalita: Praha Stodůlky, Přeučilov.

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce III.

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce III.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č.p. 504 Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově za účelem změny v užívání bývalého internátu na školící zařízení s učebnami a dílnami pro potřeby Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Jedná se o dvoupodlažní zděný, částečně podsklepený objekt s podkrovím a sedlovou ...

Zvýšenie energetickej  hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania deti v MŠ Kalinčiaková

Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania deti v MŠ Kalinčiaková

Verejný obstarávateľ požaduje práce vyšpecifikované v projektovej dokumentácii. Stavebné práce zahŕňajú prístavbu novej triedy, rekonštrukciu zdravotechniky a výmenu okien a dverí. Prístavba bude medzi pavilónmi Š1 a Š3 v severovýchodnej časti. Bude v nej vytvorená herňa so spálňou, hygienické zázemie, miestnosť pre upratovačku a prezliekareň. ...

Antigraffiti program MČ Praha 5

Antigraffiti program MČ Praha 5

Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující složky, které jsou blíže popsány v této části zadávací dokumentace a v návrhu rámcové dohody o dílo obsažené v části 3 zadávací dokumentace. - Odstranění graffiti (pro vyloučení pochybností se jedná o odstranění z objektů, které nemají antigraffiti nátěr) - Zednické opravy - Příprava ...

Poptávám zednické práce

Poptávám zednické práce

Poptávám zednické práce.

Poptávám stavbu zídky

Poptávám stavbu zídky

Poptávám stavbu zídky, délka 3m, výška 1m z jednostranných štípaných tvárnic. Lokalita realizace: Praha 10.

Poptáváme kompletní rekonstrukci bytu

Poptáváme kompletní rekonstrukci bytu

Poptávám kompletní rekonstrukci bytu v Liberci (90m2), výměna oken, plynový kotel, radiátory a rozvody, elektroinstalace, podlahy, koupelna, štuky a malba.

Poptávám montáž stropu rodinného domu

Poptávám montáž stropu rodinného domu

Strop RD Chlumec nad Cidlinou se zateplením. Mohu poskytnou i řezy.

Poptávám zednické práce

Poptávám zednické práce

Poptávám zednické práce.

Poptávám stavební práce

Poptávám stavební práce

Poptávám odizolování rodinného domu proti vlhkosti, to zn. odkopání cca 20m2, vložení extrudovaného polystyrénu, nopové folie, zasypání kačírkem. Dále pak zateplení fasády cca 80m2, a další drobné zednické práce. Termín realizace nejlépe jaro 2018.

Poptávám zednické práce

Poptávám zednické práce

Poptávám natažení fasády cca 90m2, rozhodující je cena a rychlost. Děkuji. (tel. pouze 8:00-14:30).

Poptávám rekonstrukci balkonů na bytovém domě

Poptávám rekonstrukci balkonů na bytovém domě

Poptávám rekonstrukci výplní balkonového zabradlí a omítek na pětipatrovém bytovém domě v Olomouci. 10x balkon 3,5 metru 10x balkon 6,55 metru a 1,5 metru (zábradlí ze dvou stran) 5x balkon 5,3 metry a 2 metry (zábradlí ze dvou stran) Termín realizace: 2018 Lokalita realizace: Olomouc.

Poptáváme stavební práce

Poptáváme stavební práce

Poptáváme opravu tarasu a zápraží na Čáslavské chatě ve Velké Úpě. V případě zájmu zašleme projektovou dokumentaci.

Renovace interiéru, Německo

Renovace interiéru, Německo

Renovuji svůj dům a potřebuji zadat různé interiérové práce. Prosím o nabídku. Komunikace v němčině. Můžete volat na: 0049 (0) 1755212033 S přátelským pozdravem Pedro Lázaro

Poptávám zednické práce

Poptávám zednické práce

Poptávám zednické práce. V obci Litovany, okres Třebíč, chci opravit či znovu postavit komín budovy a v bývalé koupelně zřídit finskou saunu (zednické práce). Cena dohodou.

Poptávám stavební a truhlářské práce

Poptávám stavební a truhlářské práce

Poptávám stavební a truhlářské práce, řemeslníky na provedení oprav a rekonstrukce v RD a to omítky vnějších ploch obvodového zdiva a jiné stavební práce. Dále hledám malíře na malbu stěn a stropů vnitřních a vnějších ploch a truhláře na výrobu a montáž obložení stávajících schodů a výrobu vestavených skříň.

Poptávám realizaci terasy u dřevostavby

Poptávám realizaci terasy u dřevostavby

Poptávám realizaci terasy u dřevostavby, prosím o návrh (výkres) a cenovou kalkulaci terasy u dřevostavby. Rozměr terasy by měl být 7x4 m a prosím i o schody pro sestoupení z terasy dolů - terasa bude ve výšce cca 1,4m. Materiál upřednostňuji WPC.

Stavebné práce, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu

Stavebné práce, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu

Predmetom zákazky je modernizácia nevyhovujúceho stavu vytypovaných objektov. Práce sa týkajú úprav exteriéru alebo interiéru podľa požiadavky verejného obstarávateľa a to buď ako čiastočná alebo kompletná renovácia. Pod čiastočnou renováciou rozumieme samostatné drobné vysprávky ako sú napr.: V exteriéri lokálne opravy fasád, chodníkov, ...

Stavebné práce - profesie RD 2018-2019

Stavebné práce - profesie RD 2018-2019

Predmetom obstarávania sú stavebné práce, ktoré budú uskutočňované prostredníctvom jednotlivých stavebných prác/profesií. Ide o nasledovné stavebné práce (profesie): Murárske práce murár, Murárske práce pomocný murár, Všeobecné stavebné práce/ stavebný robotník, Pomocné stavebné práce/pomocný robotník, Vykurovacie práce/Kúrenárske práce/kúrenár, ...

Rekonštrukcia základnej školy - Pavilón A

Rekonštrukcia základnej školy - Pavilón A

Predmetom zákazky je rekonštrukcia základnej školy SO-01 Pavilón A, ktorý je jedným z 5 stavebných objektov, ktoré boli súčasťou projektu pre stavebné povolenie a realizáciu v roku 2004, ktoré boli postupne realizované, pokiaľ k vyučovaciemu procesu bol využívaný práve SO-01. Pavilón A v súčasnosti stavebne predstavuje dvojpodlažnú budovu s ...

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KOVOMAT - L, spol. s r. o.

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KOVOMAT - L, spol. s r. o.

V rámci stavebných úprav sa budú meniť otvorové konštrukcie, ktoré pozostávajú z okien, exteriérových dverí a brán. Veľkosť a umiestnenie otvorových konštrukcií bude zachované. Sklobetónové nadsvetlíky nad oknami budú vybúrané a zamurované pórobetónovými tvárnicami hr. 300 mm. Nové členenie okien a vrát je zobrazené vo výkaze okien a dverí. V ...

Slovanský ostrov - rekonstrukce parteru etapa 4,2B,2C

Slovanský ostrov - rekonstrukce parteru etapa 4,2B,2C

Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních úprav v severní části Slovanského ostrova. Stávající asfaltový povrch cest bude nahrazen žulovou dlažbou, dojde k mírnému upravení trasování cest ve střední části. Západní ...

Poptáváme zednické práce

Poptáváme zednické práce

Poptávám zednické práce. Popis: Poptávka na dodávku a montáž zdiva (cca 2 x 3000m2 zdiva) na hrubou stavbu dvou bytových domů nově budovaných resp. rekonstruovaných v ulici Ambrožová 1936/2a v Praze 3 na Žižkově. Výkresy je možno zaslat na vyžádání. Lokalita: Praha 3 Termín: Zahájení prací se předpokládá v březnu 2018. Lhůta výstavby cca 4-7 ...

Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni

Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni

Rozdělení velkometrážních bytů na malometrážní byty.

Obnova kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách za účelem jeho zpřístupnění návštěvníkům

Obnova kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách za účelem jeho zpřístupnění návštěvníkům

oprava střech a krovů, fasád, výplní otvorů kostela, oprava odvodnění, provedení nových chodníků, oprava střech a omítek márnice, oprava ohradní a opěrné zdi

(záznamy 1/25 z 1221)  strana 1 / 49