Rozšíření trolejbusových  tratí v Teplicích - stavba 4
Předmětem veřejné zakázky je vy?stavba nové kontejnerové měnírny (včetně technologií) v areálu stávající měnírny MR2 Riegrova, základové desky pro kontejnerovou měnírnu, zpevnění příjezdovy?ch ploch a úpravu oplocení. Trasa trakčních kabelů z nové měnírny MR 2 ke stávajícím trasám, kde budou nové kabely naspojkovány na stávající, provede vlastník ...
Školní sklad FLD a trafostanice - II.
Předmětem plnění je vybudování nového školního skladu FLD a trafostanice včetně terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy, komunikace a chodníků, přeložky sítí, přípojky elektrického vedení a datové sítě.
Rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Detve. Konkrétne stavebné práce budú elektromontáže, elektroinštalácie úpravy povrchov a podlahy, opravu nadväzujúcich a doplnkových konštrukcií, ostatné konštrukčné práce, tepelné izolácie, ústredné kúrenie a nátery. Podrobný opis predmetu zákazky je ...
Infrastruktura do  ZŠ Volyně
Předmětem plnění v části 1 VZ je vybudování nových rozvodů strukturované kabeláže v budově prvního stupně ZŠ, ulice Školní č. p. 278 a v budově druhého stupně ZŠ, ulice Školní č. p. 300. Součástí plnění v části 1 VZ je dále zajištění vnitřní konektivity školy spočívající v dodávce řešení pro budoucí dobudování nebo kompletně nové vybudování LAN ...
SZ Uherčice,Starý zámek,I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je záchrana unikátních historických interiérů, zejména štukové výzdoby, maleb, podlah. Součástí veřejné zakázky je také statické zajištění stropů, elektroinstalace a stavební zapravení oken, včetně výroby nebo repase historických oken a dveří a vytvoření nových tapet, inspirovanými dle historické fotografie. Nedílnou ...
V 00476 - nájem, obnova, provoz a správa veřejného osvětlení obce Velké Losiny
Předmětem veřejné zakázky je nájem, obnova, provoz a správa veřejného osvětlení obce Velké Losiny, zahrnující činnosti uvedené v zadávací dokumentaci
Poskytování servisních služeb, PBTK a elektrorevize
1. část, PBTK, elektrorevize Předmětem této části veřejné zakázky je poskytování komplexních servisních služeb spočívajících v provádění: 1) periodických bezpečnostně technických kontrol (dále jen „PBTK“) dle pokynu SÚKL a zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, 2) pravidelné elektrorevize zdrojových napájecích jednotek ...
Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy školy - SOŠ techniky a služieb, Topoľčany
Rozsah stavebných prác : Stavba pozostáva z dvoch častí: Elektroinštalácia Slaboprúd Elektroinštalácia: Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu elektroinštalácie, ktorá bude prebiehať v suteréne, kde sa nachádza kotolňa a skladové priestory a na 1NP, 2NP a 3NP. Rekonštrukčné práce na danom objekte budú pozostávať najmä z ...
Realizace vánoční výzdoby MČ Praha 6 pro vánoční svátky 2020 - 2023
Předmětem plnění zakázky je montáž a následná demontáž světelných dekorů (světelná ozdoba s vánoční tématikou velikosti od cca 0,8 m2 do 3,0 m2 dle stávajících úchytů na sloupech veřejného osvětlení) vánoční výzdoby v majetku MČ Praha 6, pronájem dalších světelných dekorů, kompletní montáž a demontáž, revize, opravy, spotřeba elektrické energie, ...
Opravy a údržba v oboru elektro silnoproud na objektech v areálu FNKV
Předmětem veřejné zakázky jsou běžné opravy a údržba v oboru elektro silnoproud na objektech Fakultní nemocnice Královského Vinohrady (dále jen „FNKV“), tj. v 32 pavilonech, z toho je několik objektů památkově chráněných. Seznam budov v areálu FNKV tvoří přílohu č. 2 k ZD. Rozvody inženýrských sítí jsou v rámci areálu FNKV a ...
Stavebné práce - Kompostáreň v obci Vinica
Stavba je členená na stavebné objekty : SO-01 : Plocha pre zhodnocovanie BRO SO-02 : Oceľový prístrešok SO-03 : Unimobunka SO-04 : Spevnená plocha a odvodnenie SO-05 : Oplotenie SO-06 : Elektroinštalácia SO-07 : Požiarna bezpečnosť stavby Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou ...
COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o. - rozšíření stavebních prací
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou nové stavební práce, které se týkají nových omítek v objektu, statického zajištění ve 4.NP, silnoproudé elektroinstalace, vytápění objektu, nových oken, sanace kleneb. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován dle projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované společností Hlaváček - architekti, ...
Úprava prevádzky požiarneho vetrania v tuneli Horelica
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a jeho inštalácia, t.j. montáž nových technologických zariadení a úprava existujúcich zariadení prevádzkových súborov PS 206.51 Napájanie tunela elektrickou energiou a PS 206.52 Centrálny riadiaci systém, nadväzujúcich na vetranie v tuneli Horelica. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu ...
Měření rezistivity půdy a měření zemního odporu stožáru na vedeních přenosové soustavy v letech 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení měření rezistivity půdy a měření zemního odporu stožáru na vedeních přenosové soustavy v letech 2021 až 2024.
FN Motol - Zajištění elektromontážních prací - havárie, opravy a údržba
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění elektromontážních prací (havárie, opravy a údržba) v nemocničním zařízení za provozu pro zadavatele, dle Smlouvy o dílo na základě jednotlivých požadavků zadavatele.
Rekonštrukcia Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne – II. etapa
Realizácia stavby sa uskutočňuje v dvoch etapách. I. etapa stavby bola zahájená v roku 2016 a je ukončená. Rekonštrukcia v rámci II. etapy rieši vybúranie deliacich priečok a nové dispozičné riešenie interiéru, statické úpravy konštrukcií objektu, zateplenie fasády, výmenu podláh, ústredné vykurovanie, vzduchotechniku, elektroinštaláciu, ...
Hermes I a II - výběr zhotovitele
Předmětem veřejné zakázky je na základě projektové dokumentace výběr zhotovitele stavebních prací na všechny předchozí fáze a části projektu napojení lodí Hermes I a II na vodovod, kanalizaci, elektro. Dále je předmětem veřejné zakázky stavba nového kotviště a nových úvazů nábřežní lávky včetně napojení obou lodí, schodiště, plošina pro invalidy.
Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS – II etapa
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov pre 36 objektov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa bude realizovať v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou. Podrobnejšie v časti súťažných podkladov B1 Opis predmetu obstarávania.
Opakované úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky trafostaníc
Opakované úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky trafostaníc v objektoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
V424 - modernizace  (P.0472), stavebně - montážní práce
V424 - modernizace (P.0472), stavebně-montážní práce Část 1 - V424 - modernizace - TR SOK - st. č. 81, I. Etapa Část 2 - V424 - modernizace - st. č. 81 - st. č. 171, II. Etapa
Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby RD Lipovec
Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí, veřejného osvětlení a komunikace v obci Lipovec, Jihomoravský kraj.
Poptáváme položení VVN kabelu
Předmětem poptávky je položení VVN kabelu o délce cca 330 m dle projektové dokumentace, včetně osazení srovnávacích ochran. Vše je popsáno v PD. Místo realizace Dolní Benešov. Termínem zhotovení je II.polovina roku 2021 v návaznosti na podmínky připojení.
428 - Rekonstrukce EO FK1 v EHO
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce elektrostatického odlučovače fluidního kotle č. 1 v Elektrárně Hodonín , za účelem zajištění splnění emisních limitů TZL dle BREF pro r. 2020. Nedílnou součástí předmětu zakázky je mj. i provedení rekonstrukce souvisejícího VN transformátoru, zpracování požadované dokumentace, uvedení zařízení do ...
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby rekonstrukce systému vytápění, chlazení
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění: - podmínek k vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace k rekonstrukci systému vytápění, chlazení, silnoproudé elektroinstalace a měření a regulace v objektu Letenská 525/15 (budova A, B, C, D), Praha 1 a zajištění výkonu související inženýrské činnosti a následného autorského dozoru. - ...
Zníženie energetickej náročnosti budov Môj domov ZSS Topoľčany - elektroinštalácia
Predmetom zákazky je uskutočnenie prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: Zníženie energetickej náročnosti budov Môj domov ZSS Topoľčany elektroinštalácia. V objektoch Zariadenia sociálnych služieb Môj Domov je inštalovaná elektroinštalácia, ktorá je už zastaralá, vyhotovená v sieti TN-C hliníkových vodičov, ktoré starnú a na spojoch ...