Zhromažďovanie dažďovej vody, jej využitie a likvidácia v meste Žiar nad Hronom

Zhromažďovanie dažďovej vody, jej využitie a likvidácia v meste Žiar nad Hronom

Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom v zmysle projektovej dokumentácie SO-01, SO-02, SO-03, SO-06, SO-07,SO-08, SO-09,SO-10. Predmetom projektu je riešenie zhromažďovanie dažďových vôd v nasledovných stavebných objektoch: SO-01- Základná škola Dr. Janského č.2 rieši retenčné nádrže, vsakovacie objekty a ...

Poptávám provedení zemního protlaku

Poptávám provedení zemního protlaku

Dobrý den , poptávám u Vás provedení zemního protlaku pro dešťovou kanalizaci průměr 125 mm , v obci Rokytovec okr. Mladá Boleslav - délka cca 8 m.

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, geotechnický monitoring během stavby a po jejím dokončení

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, geotechnický monitoring během stavby a po jejím dokončení

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění geotechnického monitoringu během realizace (část A) stavby úseku D3 0310/I a dále po jejím dokončení (část B). Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TP a TKP pro GTM, platnými normami, směrnicemi a právními předpisy pro provádění GTM. Činnosti, které jsou předmětem této VZ musí navazovat a ...

Antigraffiti program MČ Praha 5

Antigraffiti program MČ Praha 5

Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující složky, které jsou blíže popsány v této části zadávací dokumentace a v návrhu rámcové dohody o dílo obsažené v části 3 zadávací dokumentace. - Odstranění graffiti (pro vyloučení pochybností se jedná o odstranění z objektů, které nemají antigraffiti nátěr) - Zednické opravy - Příprava ...

Zateplenie striech a obvodového plášťa internátu ŠD 1 UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Zateplenie striech a obvodového plášťa internátu ŠD 1 UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Predmetom zákazky sú zatepľovacie práce stavebné práce predstavujúce zateplenie štítových stien a obvodových plášťov a striech z dôvodu zvýšenia energetickej efektívnosti budovy.

Kanalizace a ČOV - Záluží

Kanalizace a ČOV - Záluží

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Záluží. Celková kapacita ČOV bude v budoucnu činit 1500 EO. V rámci této veřejné zakázky bude realizována kapacita 750 EO. Splašková kanalizace bude realizována jako gravitační o celkové délce 4 515 m, z toho ...

Chlumčany, Vlčí – výstavba ČOV a kanalizace

Chlumčany, Vlčí – výstavba ČOV a kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba ČOV a gravitační splaškové kanalizace. Celková délka navržené gravitační kanalizace je 4,9 km a délka výtlačných řadů 1,08 km. Součástí předmětu plnění jsou 3 čerpací stanice a výstavba nové mechanicko - biologické ČOV pro 650 EO včetně zajištění jejího zkušebního provozu. Součástí veřejné zakázky jsou i ...

Demolice objektu Nemocniční

Demolice objektu Nemocniční

Předmětem zakázky je demolice objektu Nemocniční č.p. 524 ve městě Nový Bor. Bližší podrobnosti týkající se předmětu veřejné zakázky naleznete v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka bude spolufinancována z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, program 117D08 – Podpora revitalizace území, podprogram 117D081 (DT2) – Demolice ...

Vojany – zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu

Vojany – zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu

Predmetom zákazky sú stavebné práce v rozsahu. -zateplenie celej budovy, výmenu jestvujúcich okien, zateplenie strešnej konštrukcie, -stavebné úpravy v interiéri budovy, -výmena vnútornej elektroinštalácie, -obnova vykurovania v budove a rekuperácia, -exteriérové úpravy rozšírenie exteriérového chodníka medzi vstupom do obecného úradu a ...

Hledáme pracovníky pro provádění elektromontáží

Hledáme pracovníky pro provádění elektromontáží

Hledáme pracovníky pro provádění elektromontáží v Králíkách (okr. Pardubice) pro termín červenec až říjen 2018

Demolice ubytovny č. p. 2335, ul. Lounská ve Varnsdorfu

Demolice ubytovny č. p. 2335, ul. Lounská ve Varnsdorfu

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - demolice stávajícího objektu a urovnání terénu pro budoucí využití (parkové úpravy). V současné době se na místě záměru nachází třípodlažní objekt s přízemní přístavbou, která je částečně podsklepená. Konstrukční systém objektu tvoří železobetonový skelet s cihelnými obvodovými stěnami. Zastřešení je ...

Poptávám realizaci stavebních přípojek

Poptávám realizaci stavebních přípojek

Poptávám realizaci stavebních přípojek pro RD na hranici Brna.

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy Materská škola, Nábrežie Rimavy, Hnúšť

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy Materská škola, Nábrežie Rimavy, Hnúšť

Obnova sa dotýka zateplenia, výmeny okien, vstupných dverí, zateplenia strešnej konštrukcie, realizácie novej hydroizolácie strešnej krytiny. Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Poptávám montáž sádrokartonu

Poptávám montáž sádrokartonu

Poptávám montáž sádrokartonu podkroví v Pardubicích. Šikmina a podhled 280 m/2 včetně izolace 180mm + 60 mm, obvodová příčka oboustranně 220m/2 včetně izolace 240 mm, příčky 120 mm 100m/2 včetně izolace 100 mm. Opláštění 14 ks sloupků sádrokartonem.Termín realizace červenec,srpen 2018.

Poptávám zednické práce

Poptávám zednické práce

Poptávám zednické práce.

Zateplenie ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov ŠDaJ Košice

Zateplenie ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov ŠDaJ Košice

Predmetom zákazky je zateplenie obvodového plášťa /ďalej len OP/, strešného plášťa /ďalej len SP/, výmena okien, udržiavacie práce predmetných objektov ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov a tiež aj obnova povrchovej úpravy nezatepľovaných plôch na ul. Medická 4 a 6, Košice. Oteplenie OP v rámci sokla spodnej stavby, fasády s ...

Poptávám studnařské práce

Poptávám studnařské práce

Poptávám vyvrtání studny na chatě ve Výžerkách okr. Kolín.

V490/491 – vedení 400 kV PRE - VIT, stavebně-montážní práce

V490/491 – vedení 400 kV PRE - VIT, stavebně-montážní práce

V490/491 – vedení 400 kV PRE - VIT (P.0390), stavebně-montážní práce - rozděleno na 3 etapy: V490/491 – vedení 400 kV PRE - VIT - 1. etapa (TR Vítkov – st. č. 99) V490/491 – vedení 400 kV PRE - VIT - 2. etapa (st. č. 99 – st. č. 208) V490/491 – vedení 400 kV PRE - VIT - 3. etapa (st. č. 208 – TR Přeštice)

Renovácia vonkajších drevených výplní otvorov budovy Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Renovácia vonkajších drevených výplní otvorov budovy Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Renovačné práce na objekte jestvujúcej budovy, jej vonkajších drevených výplní otvorov. Práce budú vykonávané počas plnej prevádzky a musia zohľadniť potreby užívateľov. Budova je pamiatkovo-chránený objekt.

Cyklotrasa zo smeru Kolónia - Samsung

Cyklotrasa zo smeru Kolónia - Samsung

Predmetom zákazky je vybudovanie cyklochodníka, verejného osvetlenia a dopravného značenia súvisiaceho cyklotrasou zo smeru Kolónia - Samsung v Meste Galanta, v súlade so stavebným povolením číslo: OSP 537/3453/2016-PE, zo dňa: 28.12.2016.

Vodovod a kanalizace Úmonín - napojení místní části Březová

Vodovod a kanalizace Úmonín - napojení místní části Březová

Výstavba vodovodu a kanalizace v místní části Březová obce Úmonín.

Periodické revize elektroinstalací 2018

Periodické revize elektroinstalací 2018

Předmětem veřejné zakázky je provedení periodických revizí elektroinstalací ve stavebních objektech MO spravovaných AHNM dle platných ČSN a vystavení kontrolních osvědčení (revizních zpráv) s cílem jejich bezpečného provozu.

Demolice domu č. p. 1307 – 1317 v Karviné – Novém Městě

Demolice domu č. p. 1307 – 1317 v Karviné – Novém Městě

Předmětem plnění této vz je demolice staveb, objektů č. p. 1307 – 1309 na ul. Gustawa Morcinka a domů č. p. 1310 – 1317 na ul. Fučíkova v Karviné – Nové Městě a odstranění přípojek inženýrských sítí. Jedná se o objekty, které jsou ve vlastnictví zadavatele. Pro potřeby při demolici staveb bude proveden zábor přístupových chodníků, zpevněných ...

Hledáme zaměstnance na pozici betonář

Hledáme zaměstnance na pozici betonář

Sháníme zaměstnance na pozici betonář. Praxe není podmínkou, rádi zaučíme. Řidičský průkaz B,C výhodou. Zajímavé finanční ohodnocení. Nástup možný ihned. Místo výkonu práce je celá ČR, nejvíce Střední Čechy.

Výstavba infrastruktury pitné a odpadní vody – Vlčkovice v Podkrkonoší

Výstavba infrastruktury pitné a odpadní vody – Vlčkovice v Podkrkonoší

Předmětem veřejné zakázky je úprava vrtu A1, výstavba ATS a ČOV, vč. technického vystrojení, výstavba vodovodu a kanalizace.

(záznamy 76/100 z 18835)  strana 4 / 754