Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia, II. etapa

Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia, II. etapa

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia vrátane ich dodávky a odvozu odpadu vzniknutého pri manipulácii s izolátormi. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Poptáváme pokrývače na montáž střešní krytiny SATJAM Rapid

Poptáváme pokrývače na montáž střešní krytiny SATJAM Rapid

Poptáváme pokrývače na montáž střešní krytiny SATJAM Rapid včetně laťování, oplechování atikových zdí a montáž okapového systému. Materiál je na stavbě. Místo stavby: Olomouc.

Uzavření rámcové dohody na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků

Uzavření rámcové dohody na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na pořízení digitálních barevných leteckých měřických snímků a digitálních leteckých měřických snímků v blízkém infračerveném pásmu včetně signalizace a průběžné údržby vlícovacích bodů do doby ukončení snímkování.

Modernizácia verejného osvetlenia

Modernizácia verejného osvetlenia

Predmetom zákazky je zabezpečenie modernizácie verejného osvetlenia s použitím LED technológie v obci Rovinka

Dolní Kounice - kanalizace v ulici Trboušanské

Dolní Kounice - kanalizace v ulici Trboušanské

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v ulici Trboušanské a částečně v ulici Zámecké v celkové délce 2 100,70 m. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.

Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov – 1. etapa

Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov – 1. etapa

Predmetom zákazky je výstavba suchých poldrov: (1) polder č. 17 tok Šípková, (2) polder č. 19 tok Poľný potok, (3) polder č. 20 Lomnická rieka, (4) polder č. 21 Lomnická rieka, (5) polder č. 22 Lomnická rieka, (6) polder č. 23 Lomnická rieka, (7) polder č. 24 Kolačkovský potok, (8) polder č. 25 Šípková, (9) polder č. 29 Vyšný Toráč, (10) polder č. ...

Modernizácia budovy materskej školy Suchá nad Parnou

Modernizácia budovy materskej školy Suchá nad Parnou

Predmetom zákazky je modernizácia Budovy MŠ, ktorá sa nachádza v intraviláne obce Suchá nad Parnou. Predmetom projektu je modernizácia objektu materskej škôlky z dôvodu zvýšenia energetickej účinnosti verejnej budovy vrátane zateplenia objektu. Modernizáciou objektu MŠ zateplením objektov prízemia a vybudovaním nového zatepleného podkrovia, sa ...

Hledáme pracovníky na pokládání podlah v zahraničí

Hledáme pracovníky na pokládání podlah v zahraničí

Hledáme na práci i brigádu ve Švýcarsku, Rakousku a Německu, šikovné pracovníky na pokládání podlah.Jedná se o jednoduchý způsob pokládání panelů s klik systémem a následné dokončovací práce řezáním a silikonováním. Výdělěk 4000 CHF/měsíc. Minimální znalost německého jazyka výhodou. Více informací na telefonu, mluvíme česky, nebo mailem.

Poptávám prohlídku plynového kotle

Poptávám prohlídku plynového kotle

Poptávám pravidelnou prohlídku kotle Protherm-Panther. Děkuji. Karel Simon, Lomnice nad Popelkou.

Poskytování služeb rekonstrukcí, úprav, oprav a budování strukturovaných kabeláží

Poskytování služeb rekonstrukcí, úprav, oprav a budování strukturovaných kabeláží

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v drobných opravách stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí, opravách a drobném rozvoji stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí, rekonstrukcích stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí,budování nových LAN a ostatních ...

Poptávám instalaci ústředního topení v rodinném domě

Poptávám instalaci ústředního topení v rodinném domě

Zadám instalaci ústředního topení (v mědi, klasické radiatory Korado a pod.) v přízemním RD (160m2), vč. plynového kotle a jeho přípojení. Místo: Škrdlovice. Termín: 12/2017, ev. 1/2018.

Sanace horninového prostředí na lokalitě KOVO - Březnice - průzkumné práce

Sanace horninového prostředí na lokalitě KOVO - Březnice - průzkumné práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace průzkumných a doprůzkumných prací, ověření aktuálního stavu kontaminace saturované a nesaturované zóny horninového prostředí vypracování souhrnné závěrečné zprávy. Hlavním cílem projektovaných prací zahrnujících doprůzkum lokality, vybrání vhodných ISM a ověření aktuálního stavu kontaminace, je upřesnit ...

Rámcová dohoda na dodávky a montáž klimatizačních jednotek pro CS ČR

Rámcová dohoda na dodávky a montáž klimatizačních jednotek pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky a montáž klimatizačních jednotek ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek zadávaných po dobu platnosti a účinnosti rámcové dohody, s tím, že zadavatel bude zadávat vybranému dodavateli ...

Elektroinštalačné práce

Elektroinštalačné práce

Elektromontážne práce na distribučných vzdušných a káblových sieťach napäťovej úrovne VN a NN.

Stavební úpravy VÚZ Plzeň - Červený Hrádek č.p.186

Stavební úpravy VÚZ Plzeň - Červený Hrádek č.p.186

Předmětem zakázky je výběr dodavatele na stavební práce spočívající v provedení bouracích prací včetně demontáže stávajících boletických panelů, dozdění parapetů a meziokenních pilířů, výměně stávajících oken a dveří, zateplení fasády, podhledu suterénu, podhledu ve třetím nadzemním podlaží a zateplení střechy prvního nadzemního podlaží.

Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Trenčín

Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Trenčín

Predmetom zákazky je uskutočnenie rekonštrukčných stavebných a montážnych prác v rámci projektu Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Trenčín: Stavebné práce na administratívnej budove Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Nám. Sv. Anny č. 7, Trenčín, budú zahŕňať zateplenie ...

Zhoviteľ stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov

Zhoviteľ stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu a stavebné úpravy materskej školy za účelom zníženia jej energetickej náročnosti. Navrhovaná je realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií najmä zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stien, výmena výplňových otvorových konštrukcií a modernizácia TZB.

Úpravy centrální části náměstí Republiky v Soběslavi - stavební úpravy - 5. etapa

Úpravy centrální části náměstí Republiky v Soběslavi - stavební úpravy - 5. etapa

úpravy zpevněných ploch včetně odstranění stávajících asfaltových a dlážděných ploch, dopravní řešení, kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, městský mobiliář

Zvýšenie energetickéj efektívnosti objektu Dom služieb v meste Nováky

Zvýšenie energetickéj efektívnosti objektu Dom služieb v meste Nováky

Predmetom zákazky je Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Dom služieb v majetku mesta Nováky formou poskytnutia garantovanej energetickej služby [ďalej tiež len predmet zákazky], t. j. prevádzkovanie energetickej sústavy objektu prostredníctvom metódy EPC s možnosťou aplikácie individuálnych požiadaviek nájomcov na vnútornú teplotu pri ...

Rekonstrukce výrobních a administrativních prostor společnosti MARPOS s.r.o.

Rekonstrukce výrobních a administrativních prostor společnosti MARPOS s.r.o.

Předmětem této zakázky je celková rekonstrukce brownfieldu (BF), který bude sloužit pro výrobu a osazování plošných spojů. BF projde komplexní rekonstrukcí pro vyhovující podmínky vlastních výrobních prostor, kdy musí dojít k výměně a komplexnímu zateplení zdiva s výměnou otvorových prvků včetně střechy. Zároveň dojde k rekonstrukci vnitřních ...

Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov

Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Hýľov v zmysle súťažných podkladov.Realizácia stavebných úprav budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov podľa projektu.Stavebné úpravy spočíva v zateplení fasády, strechy, výmeny strešnej krytiny, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcii ...

Zníženie energetickej náročnosti Galérie Ľ. Fullu v Ružomberku II.

Zníženie energetickej náročnosti Galérie Ľ. Fullu v Ružomberku II.

zhotovenie stavebných úprav budovy Galérie Ľ. Fullu podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti Galérie Ľ. Fullu v Ružomberku a príslušnej projektovej dokumentácie v rozsahu podľa výkaz výmer.

Poptávám drobné opravy zateplené omítky

Poptávám drobné opravy zateplené omítky

Poptávám omytí, drobné opravy a obnovení nátěru zateplené omítky RD (r. 2000) a zahradního domku v Liberci a to předostně ve 2. čtvrtletí 2018. Celková plocha cca 500 m2, střední výška omítky včetně soklu RD 7 m, u zahradního domku 3 m, lešení nutné, přístup po veřejné komunikaci, možnost parkování i uskladnění materiálu. Dohoda o jiných dodávkách ...

Poptávám zhotovení nových výloh do obchodu

Poptávám zhotovení nových výloh do obchodu

Poptávám zhotovení nového portálu do obchodu v Plzni. Jedná se o jednu výlohu (přibližně š 3,4 na v 2,5 m) a druhou menší výlohu i s dveřmi. Materiál hliník, ocel nebo dřevo, sklo.

PZ Mošnov - kácení dřevin a sanace území

PZ Mošnov - kácení dřevin a sanace území

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je kácení dřevin a sanace území v Průmyslové zóně Mošnov na pozemku p. č. 822/47, 822/51, 822/66 a 822/73 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, a to v souladu s „Dendrologickým posouzením včetně přípravy pro kácení v lokalitě PZ Mošnov část p.č. 822/47, 822/73, 822/51“ a s „Dendrologickým posouzením včetně přípravy ...

(záznamy 26/50 z 18328)  strana 2 / 734