Provozovatel veřejného osvětlení na území města Jaroměř

Provozovatel veřejného osvětlení na území města Jaroměř

Předmětem veřejné zakázky je obnova, provoz, správa a údržba veřejného osvětlení (dále také VO) na území celého města Jaroměř. Konkrétně se jedná o: - správu a údržbu zařízení VO – vykonávání preventivní údržby, vykonávání kontrol VO, zajištění dispečerské služby, zajištění havarijní služby, vedení pasportu, tolerovanou poruchovost a dobu pro ...

Poptávám zednické práce

Poptávám zednické práce

Poptávám natažení fasády cca 90m2, rozhodující je cena a rychlost. Děkuji. (tel. pouze 8:00-14:30).

Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti METALURGIA TS plus, s.r.o.

Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti METALURGIA TS plus, s.r.o.

Realizácia obstarávaných stavebných prác rieši komplexnou formou normy a nároky na nové opláštenie fasády a strechy. Projekt kladie dôraz na celkovú tepelno-technickú stránku budovy a výrazné zníženie celkových prevádzkových nárokov . Nové veľké presvetlenie v obvodovej stene , oblúkový svetlík v streche a nové dvere a vráta výrazným spôsobom ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach

- Zateplenie obvodového muriva kontaktným zateplovacím systémom - Zateplenie strechy vrátane novej strešnej krytiny, klampiarskych výrobkov (oplechovania, žlaby, zvody atď.) - Vybúranie avýmena jestvujúcich výplní otvorov (okná, presklené steny, dvere, vráta) vobvodovom plášti, vrátane vnútorných parapetných dosák avonkajších oplechovaní ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Lehniciach

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Lehniciach

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Lehnice, súp. č. 89. Návrh riešenia - Zateplenie obvodového muriva kontaktným zateplovacím systémom - Zateplenie stropu astien suterénu zinteriérovej strany kontaktným zateplovacím systémom - Zateplenie strechy vrátane novej strešnej ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy a zvýšenie využívania OZE v administratívnej budove

Zníženie energetickej náročnosti budovy a zvýšenie využívania OZE v administratívnej budove

Predmetom zákazky je zateplenie fasády, rekonštrukcia a zateplenie strechy; výmena okien, dverí a klampiarskych výrobkov administratívnej budovy a rekonštrukcia technologických častí objektu k zabezpečeniu efektívneho využitia energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Opravy vzduchotechnických zariadení a predpísané výmeny vzduchotechnických filtrov

Opravy vzduchotechnických zariadení a predpísané výmeny vzduchotechnických filtrov

Predmetom zákazky je oprava a výmena vadných zariadení, ako aj jeho doplnenie o nevyhnutné prvky a aj súvisiacej demontáže vadného zariadenia alebo jeho časti a dodávky a montáže nového zariadenia alebo opraveného zariadenia, vzniknuté počas prevádzky. Výmena filtrov v vzduchotechnických zariadeniach v zmysle platných STN EN 1 x za rok.

Zníženie energetickej náročnosti priemyselných budov v spoločnosti Orvex, spol. s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti priemyselných budov v spoločnosti Orvex, spol. s.r.o.

Stavebné práce na objektoch spoločnosti Orvex, spol. s .r.o., ktorých cieľom je zníženie energetickej náročnosti. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Dobudovanie strešného plášťa

Dobudovanie strešného plášťa

Predmetom zákazky je dobudovanie strešného plášťa (hydroizolácie a tepelnej izolácie a klampiarske práce). Podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii.

Generální oprava střechy budovy Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice

Generální oprava střechy budovy Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spojené s výměnou stávajícího krovu. Součástí výměny je nahrazení stávající konstrukce za vazníkovou, zhotovení nové střešní krytiny, osazení nových střešních oken, klempířských prvků a dalšího příslušenství. Navrhované stavební úpravy neovlivní stávající vzhled domu. Funkční ani dispoziční řešení ...

Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov

Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov

Předmětem zakázky je demolice domu. Jedná se o zděnou třípatrovou stavbu z cihel plných, s ustupující šířkou stěny od 750mm do 450mm, s půdorysným tvarem do U. Dům tvoří 6 vchodů č. p. 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 a č. p. 1831, přičemž předmětem dokumentace je pouze část objektu představující č. p. 1831, která je v současnosti neobydlená. Objekt ...

Krnsko – kanalizace – nové vyhlášení

Krnsko – kanalizace – nové vyhlášení

Předmětem veřejné zakázky je výstavba tlakové a gravitační kanalizace pro obec Krnsko včetně místní části Řehnice. Stoková síť bude navržena převážně jako gravitační se dvěma veřejnými čerpacími stanici. Dílčí část tvoří tlakové odkanalizování v lokalitách s nevhodnou geomorfologií či geologií.

Poptáváme výrobu ocelových konstrukcí

Poptáváme výrobu ocelových konstrukcí

Poptáváme volné kapacity pro výrobu ocelových konstrukcí. Termín realizace: květen, červen, červenec Odhadovaná cena: dle domluvy.

Poptávám vrtání do kovu

Poptávám vrtání do kovu

Poptávám vrtání, průměr 9,5mm do hloubky 420mm, materiál 15142.6, průměr 65mm x 1000mm. Serie po 50ks, opakovaná výroba. Děkuji.

Nové prvky pražského mobiliáře - design zastávkového přístřešku a zábradlí

Nové prvky pražského mobiliáře - design zastávkového přístřešku a zábradlí

Předmětem veřejné zakázky je výroba prototypu zastávkového přístřešku a zábradlí, zpracování kompletní výrobní dokumentace zastávkového přístřešku a zábradlí, licence k designu, včetně výrobní dokumentace, zastávkového přístřešku a zábradlí.

Obnova bývalého Dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích

Obnova bývalého Dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích

obnova krovů a střech, obnova fásád, odvodnění objektu, úprava zahrady Kláštera, restaurátorské práce

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Bojanovice a v k.ú. Křepice u Hustopečí

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Bojanovice a v k.ú. Křepice u Hustopečí

Zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) ve vymezených katastrálních územích, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Tyto 2 návrhy KoPÚ jsou samostatnými částmi, zadávanými společně v rámci jedné veřejné zakázky - Část 1: KoPÚ v k.ú. Horní ...

Komplexní pozemkové úpravy Řendějov, Nová Lhota, Neškaredice, Útěšenovice

Komplexní pozemkové úpravy Řendějov, Nová Lhota, Neškaredice, Útěšenovice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Řendějov, Nová Lhota, Neškaredice a Útěšenovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...

Poptávám rekonstrukci balkonů na bytovém domě

Poptávám rekonstrukci balkonů na bytovém domě

Poptávám rekonstrukci výplní balkonového zabradlí a omítek na pětipatrovém bytovém domě v Olomouci. 10x balkon 3,5 metru 10x balkon 6,55 metru a 1,5 metru (zábradlí ze dvou stran) 5x balkon 5,3 metry a 2 metry (zábradlí ze dvou stran) Termín realizace: 2018 Lokalita realizace: Olomouc.

Optimalizace soustavy CZT Náchod - oblast č.1 - Plhov

Optimalizace soustavy CZT Náchod - oblast č.1 - Plhov

Předmět plnění zahrnuje zejména výrobní projektovou dokumentaci, výkopové práce, dodávku a pokládku nového teplovodního potrubí, osazení koncových zařízení a dodávku veškerého souvisejícího materiálu a uvedení místa staveniště do původního stavu, vč. provedení provozních zkoušek.

Sanačné opatrenia na zabránenie zosuvu násypového svahu na R1

Sanačné opatrenia na zabránenie zosuvu násypového svahu na R1

Obsahom stavebných prác je riešenie sanácie, vodnou eróziou poškodeného násypového svahu na rýchlostnej ceste R1 v km 32,000 - 32,250 vpravo a stavebno-technické opatrenia na odvedenie dažďových vôd z koruny pozemnej komunikácie. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Rekonstrukce osvětlení

Rekonstrukce osvětlení

Modernizace osvětlovací soustavy ve výrobních a skladovacích prostorech pivovaru včetně venkovního osvětlení a části elektroinstalace a rozvaděčů v dotčených objektech

Transformácia 400/110 kV Bystričany - T401, T402 – realizácia stavby

Transformácia 400/110 kV Bystričany - T401, T402 – realizácia stavby

Predmetom zákazky je zrealizovanie 6. a 7. stavby Súboru stavieb Transformácia 400/110 kV Bystričany 2. časť, vrátane dopracovania dokumentácie pre realizáciu stavby. Demontáž jestvujúcich transformátorov T201, T202. Dodávka 2 ks transformátorov 400/110 kV, vrátane montáže, uvedenia do prevádzky a vybudovanie polí 400 kV pre transformátory T401, ...

Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim

Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce pro snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim. Jedná se o zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy školy, včetně části se školní jídelnou a tělocvičnou, rekonstrukce otopné soustavy v budově a její vyregulování po zateplení. Budou zatepleny obvodové stěny ...

Poptávám výrobu kovových plat na květiny

Poptávám výrobu kovových plat na květiny

Poptávám výrobu pozink0,8mm plat na květiny o rozměrech 38,8x59x4,5cm jednalo by se zatím o 100 kusů

(záznamy 26/50 z 18553)  strana 2 / 743