Poptávám odvoz velkoobjemového odpadu

Poptávám odvoz velkoobjemového odpadu

Poptávám odvoz velkoobjemového odpadu, starý rozebraný nábytek, dřevotříska a podobně.

Technická podpora SW Antivir

Technická podpora SW Antivir

Nákup služby technické podpory pro zadavatelem používaných antivirových produktů McAfee Gold Plus a Symantec na ochranu počítačů zadavatele na období od 1.1.2018 do 31.12.2020.

Sanace staré ekologické zátěže v Boršově u Kyjova

Sanace staré ekologické zátěže v Boršově u Kyjova

Předmětem veřejné zakázky je sanace bývalého skladu pesticidů v Boršově u Kyjova. Nápravná opatření zahrnují odstranění hlavních zdrojů znečištění – nebezpečné odpady na bázi pesticidních látek, uložené do ocelových kontejnerů, a demolici betonového úložiště. Vlastní úložiště odpadů vyžaduje proto nápravná opatření, která zajistí redukci ...

Systém pro on-line sběr dat k analytickým potřebám zdravotnického pracoviště – Popálenin

Systém pro on-line sběr dat k analytickým potřebám zdravotnického pracoviště – Popálenin

Předmětem plnění veřejné zakázky je 1 systém pro on-line sběr dat (kontinuální) k analytickým potřebám zdravotnického pracoviště – Popáleninového centra FN Ostrava, ve specifikaci a dle požadavků zadavatele uvedených zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmětem plnění je rovněž bezplatné zajištění podpory a údržby dodaného systému po dobu 24 ...

Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EURO-Šarm, Sklad Plzeň-Jih

Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EURO-Šarm, Sklad Plzeň-Jih

Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EURO-Šarm, Sklad Plzeň-Jih.

Zajištění komplexního nakládání s odpadem města  Lázně Bohdaneč

Zajištění komplexního nakládání s odpadem města Lázně Bohdaneč

Předmětem plnění veřejné zakázky „Zajištění komplexního nakládání s odpadem města Lázně Bohdaneč“ je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s SKO a separovaným odpadem (papír, plast, sklo) sbíraným nádobovým systémem ve městě, zajištění provozu sběrného dvora a převzetí všech odpadů odložených občany na sběrném dvoře města Lázně Bohdaneč ...

Pořízení a servisní podpora dohledového systému SDH sítě ŘLP ČR, s.p.

Pořízení a servisní podpora dohledového systému SDH sítě ŘLP ČR, s.p.

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení a servisní podpora dohledového systému SDH sítě ŘLP ČR, s.p.

Zpracování projektové dokumentace - Zřízení vjezdu k ZŠ Ostrava-Výškovice, s.r.o. a rekonstrukce MK

Zpracování projektové dokumentace - Zřízení vjezdu k ZŠ Ostrava-Výškovice, s.r.o. a rekonstrukce MK

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (stupeň DUR, DSP, DPS) na akci „Zřízení vjezdu k ZŠ Ostrava-Výškovice, s.r.o. a rekonstrukce MK – ul. 29. dubna“ se zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení. Záměrem tohoto projektu je dořešení příjezdu do ZŠ na ul. 29. dubna v Ostravě-Výškovicích. V současné době se k ...

UP Olomouc – upgrade a doplnění wifi

UP Olomouc – upgrade a doplnění wifi

Předmětem veřejné zakázky je: Dodávka, instalace a konfigurace bezdrátové sítě a zajištění pokrytí wifi v objektech Univerzity Palackého v Olomouci, včetně dodání do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního a garance pozáručního servisu a podpory; Dodávka veškerého instalačního materiálu; Instalace a konfigurace ...

Technologie a metodika správy 3D modelu Prahy a jeho webové prezentace

Technologie a metodika správy 3D modelu Prahy a jeho webové prezentace

Předmětem zakázky je vývoj, nastavení a zprovoznění softwarového nástroje pro uložení, editaci, validaci, import a export dat 3D modelu Prahy; vývoj , nastavení a zprovoznění softwarového nástroje pro bezešvou 3D vizualizaci dat velkého rozsahu prostřednictvím webového prohlížeče a poskytnutí následné podpory a plnění rozvojových a změnových ...

Získavanie dát pre databázu Európskej komisie

Získavanie dát pre databázu Európskej komisie

Predmetom zákazky je získavanie údajov o hospodárení poľnohospodárskych podnikov podľa jednotnej metodiky Európskej komisie a kontrola ich správnosti podľa predpísaných testov. Každoročne za účelom získavania potrebných údajov bude oslovených 360 poľnohospodárskych podnikov, ktoré určí verejný obstarávateľ. Bližšie informácie budú uvedené v ...

Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja elektronického informačného systému

Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja elektronického informačného systému

Predmetom zákazky je podpora, údržba a rozvoj informačného systému "Elektronického informačného systému na správu registratúry (ďalej len "ESSR") na platforme Fabasoft. Predmet zákazky zahŕňa nasledovné služby: Hot-Line, profylaktika aplikačnej vrstvy, servisný zásah, rozvoj a rozšírenie. Podrobné informácie sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu ...

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Levice

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Levice

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov od spoločnosti CORA GEO, s.r.o. a to informačného systému samosprávy /ďalej ISS/, dokumentačného informačného systému /ďalej len CG DISS/, geografického informačného systému /ďalej len GISAM/, riešenia pre podporu eGovernmentu /ďalej len CG eGOV/ spolu s ...

Rozvoj spoločnosti AMDEN SK, s.r.o. v oblasti kreatívneho priemyslu

Rozvoj spoločnosti AMDEN SK, s.r.o. v oblasti kreatívneho priemyslu

Predmetom zákazky je dodávka služieb: Predmetom zákazky je vývoj aplikácie pre spoločnosť Amden SK s.r.o.. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

Vytvorenie, dodanie a nasadenie diela - upgrade a prepojenie dátových centier Dopravného úradu

Vytvorenie, dodanie a nasadenie diela - upgrade a prepojenie dátových centier Dopravného úradu

Predmet zákazky je vytvorenie diela spočívajúceho v upgrade a prepojení dátových centier Dopravného úradu v lokalitách Prístavná 10, Bratislava a Letisko M. R. Štefánika, Bratislava a zabezpečenie údržby a podpory počítačov, serverov a informačnej infraštruktúry v správe Dopravného úradu, s plnením na všetkých jeho pracoviskách, to jest v ...

Servisné upratovanie, čistenie, dezinfekcia a doplnkové služby

Servisné upratovanie, čistenie, dezinfekcia a doplnkové služby

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb vo vnútorných priestoroch všetkých objektov Fakultnej nemocnice Trenčín, manipulácia s odpadom a ostatných požadovaných služieb (ďalej len služby). Upratovanie je súbor postupov, ktoré musia viesť k odstráneniu nečistôt a zníženiu počtu mikroorganizmov. ...

Obnova prihlášky Microsoft Enterprise Agreement

Obnova prihlášky Microsoft Enterprise Agreement

Predmetom zákazky je Obnova prihlášky Microsoft Enterprise Agreement na ďalšie 3 roky. Táto prihláška zabezpečuje licenčné pokrytie koncových staníc nevyhnutným softvérom od spoločnosti Microsoft: Windows Upgrade, Office 365 a Enterprise CAL Suite a súvisiace služby.

Rozšíření systému odděleného sběru odpadů v Táboře - dodávka nádob

Rozšíření systému odděleného sběru odpadů v Táboře - dodávka nádob

Předmětem zakázky jsou dodávky dle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky.

Pozáruční servis CRONOS

Pozáruční servis CRONOS

Zajištění podpory životního cyklu technologií CRONOS v rozsahu údržby, servisu technologií a řešení provozních problémů datové sítě CZ NS NOAN a národní enklávy infomačního systému CRONOS.

Zálohování dat krajské korporace

Zálohování dat krajské korporace

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření/náhrada stávajícího zálohovacího systému a dodávka nového deduplikačního úložiště krajského úřadu včetně vypracování potřebné metodiky, dokumentace a poskytování technické podpory po dobu 60 měsíců. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro ...

Maintenance produktů IBM

Maintenance produktů IBM

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění HW a SW maintenance produktů HW i SW produktů na platformě IBM zajišťujících provoz infrastruktury významného informačního systému Zadavatele. S ohledem na prodloužení požadované doby životnosti infrastruktury je nezbytné zajistit maintenance a podporu jednotlivých komponent ze strany výrobce ...

Poptáváme praní ložního a osobního prádla pro nemocnici

Poptáváme praní ložního a osobního prádla pro nemocnici

Poptáváme praní ložního a osobního prádla pro nemocnici v Plzni, včetně každodenního svozu (pracovní dny).

Právně-procesně-technické poradenství související s aplikací nařízení GDPR

Právně-procesně-technické poradenství související s aplikací nařízení GDPR

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provedení komplexní právně-procesně-technické analýzy, na základě které bude zjištěno jaké osobní údaje, na kterých místech, za jakým účelem a v jakém rozsahu zadavatel zpracovává. Tato právněprocesně-technická analýza by měla dále zhodnotit, do jaké míry jsou stávající procesy ...

Nabíjecí stanice – vybudování nových nabíjecích bodů pro elektromobily

Nabíjecí stanice – vybudování nových nabíjecích bodů pro elektromobily

Předmětem veřejné zakázky je provedení činností nutných pro přípravu výstavby dobíjecích stanic pro elektromobily, které budou umístěny na různých místech na území hlavního města Prahy, a to v tomto rozsahu: a) zhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, a to včetně soupisu prací a výkazu výměr, b) zhotovení ...

Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici a.s. v období od 1.1.2018 do 31.12.2021

Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici a.s. v období od 1.1.2018 do 31.12.2021

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu určitou, tj. 48 měsíců, k zabezpečení úklidových služeb v areálu Stodské nemocnice, a.s. v souladu s platnou legislativou, včetně zajištění dalších prací a služeb s tím spojených. Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací, mytí ...

(záznamy 1/25 z 21226)  strana 1 / 850