Zmluva o monitoringu, podpore a údržbe Hlavného systému ASZD

Zmluva o monitoringu, podpore a údržbe Hlavného systému ASZD

Predmetom zákazky je zabezpečiť spoľahlivú a nepretržitú prevádzku Hlavného systému ASZD (automatizovaný systém zberu dát): Monitoring prevádzkových stavov Hlavného systému ASZD; podporu technologických prostriedkov Hlavného systému ASZD v špecifických podmienkach prevádzky obstarávateľa; údržbu Hlavného systému ASZD. Hlavný systém zabezpečuje ...

Zmluva o monitoringu, podpore a údržbe Záložného systému ASZD

Zmluva o monitoringu, podpore a údržbe Záložného systému ASZD

Predmetom zákazky je zabezpečiť spoľahlivú a nepretržitú prevádzku Záložného systému ASZD (automatizovaný systém zberu dát): Monitoring prevádzkových stavov Záložného systému ASZD; podporu technologických prostriedkov Záložného systému ASZD v špecifických podmienkach prevádzky obstarávateľa; údržbu Záložného systému ASZD.Záložný systém zabezpečuje ...

Poptávám výrobu svatebních oznámení

Poptávám výrobu svatebních oznámení

Poptávám cenovou nabídku na vyhotovení svatebních oznámení, cca 40-50 ks. Děkuji.

Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat

Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat

Předmětem veřejné zakázky jsou služby a dodávky (služby jsou přitom převládající), které přispějí k vytvoření plnohodnotného efektivního a závazného rámce pro vznik a fungování národní infrastruktury prostorových informací v Moldavsku. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a Příloze č. 3 ...

Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK – dodavatel technických opatření včetně servisní podpory

Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK – dodavatel technických opatření včetně servisní podpory

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka a implementace jednotlivých technických opatření včetně poskytnutí všech nutných licencí a dalších souvisejících služeb a oprávnění nezbytných k realizaci díla v rámci projektu Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK. Předmět plnění zahrnuje zejména zpracování detailní analýzy a prováděcího projektu ...

Zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy města Cheb - část AIS

Zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy města Cheb - část AIS

dodávky včetně služeb – pro modernizaci městského IS Zadavatele a pořízení informačních systémů, součástí plnění je dále podpora provozu

Systém pre plánovanie, monitorovanie a riadenie inteligentnej logistiky - softvér

Systém pre plánovanie, monitorovanie a riadenie inteligentnej logistiky - softvér

Predmetom zákazky je dodanie komplexného systému, ktorý umožní v digitálnom prostredí monitorovať a vyhodnocovať logistické procesy, vrátane možností tvorby dynamických simulácií, ktoré umožnia vykonávať plánované zmeny v procesoch spolu s hardvérovým vybavením. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch

Zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy města Cheb - část VIRT

Zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy města Cheb - část VIRT

dodávky včetně služeb – pro rozšíření centrální IT infrastruktury Zadavatele a pořízení informačních systémů, součástí plnění je dále podpora provozu

Rozšírenie softvérového a hardvérového vybavenia prístroja PET/CT Biograph mCT 40

Rozšírenie softvérového a hardvérového vybavenia prístroja PET/CT Biograph mCT 40

Predmetom zákazky je rozšírenie softvérového a hardvérového vybavenia prístroja PET/CT Biograph mCT 40, vrátane prechodu na topológiu klient - server, migrácia softvérových diagnostických licencií z existujúcich dvoch pracovných staníc do topológie klient - server, optimalizácia a nastavenie systémových parametrov, integrácia servera do ...

SW upgrade simulačního SW MAGMA -  KA7 - FMMI

SW upgrade simulačního SW MAGMA - KA7 - FMMI

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou licencí simulačního programu (dále také „software“ nebo „SW“). Software musí být kompatibilní se současným simulačním prostředím v laboratořích, softwarem MAGMASOFT.

Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské unie v rámci - Fond soudržnosti

Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské unie v rámci - Fond soudržnosti

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb publicity spolufinancovaných projektů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava – Fond soudružnosti.

Nákup stravenek pro zaměstnance ÚMČ Praha 11

Nákup stravenek pro zaměstnance ÚMČ Praha 11

Zadavatel uzavře rámcovou dohodu s jedním účastníkem rámcové dohody, na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na nákup stravenek pro zaměstnance ÚMČ Praha 11. Předmětem veřejné zakázky je personalizovaná (obálkované po jménech) dodávka stravenek pro zaměstnance včetně dopravy do sídla zadavatele. Požadovaná dodací ...

SW Simufact Forming University Bundle + Simufact University Teacher -  KA7 - FMMI

SW Simufact Forming University Bundle + Simufact University Teacher - KA7 - FMMI

Předmětem veřejné zakázky je dodávka simulačního programu (dále také „software“ nebo „SW“) pro metalurgické formování. Software musí být plně kompatibilní se současným simulačním prostředím v laboratořích, softwarem "Simufact Forming University Bundle" resp. "Simufact University Teacher".

SW pro simulaci mechanických, mechatronických, vytápěcích, chladicích, hydraulických systémů

SW pro simulaci mechanických, mechatronických, vytápěcích, chladicích, hydraulických systémů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka simulačního programu (dále také „software“ nebo „SW“) pro mechanické, mechatronické, vytápěcí, chladicí, spalovací, hydraulické, pneumatické a další systémy. Software musí mít knihovny jednotlivých komponent a zařízení, nebo možnost napsat vlastní popisné rovnice. Software musí být možné propojit se systémem ...

Riadený bezpečný prístup na internet a perimeter siete MPSVR SR

Riadený bezpečný prístup na internet a perimeter siete MPSVR SR

Predmetom zákazky je komplexné riešenie Unified Threat Management (UTM) Riadený bezpečný prístup na internet a perimeter siete MPSVR SR, doplnenie a náhrada technologickej infraštruktúry systémov TMG pre zvýšenie zabezpečenia siete a prostredia MPSVR SR. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Elektronizace agend Městského úřadu Čáslav a Městské policie Čáslav

Elektronizace agend Městského úřadu Čáslav a Městské policie Čáslav

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zavedení nových elektronizovaných agend Městského úřadu Čáslav a Městské policie Čáslav do prostředí Městského úřadu Čáslav a Městské policie Čáslav, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu provedení integračních prací, migrací dat ze zdrojových systémů, zaškolení, dodání licencí a zpracování ...

HW komponenty a SW pro HiL

HW komponenty a SW pro HiL

Předmětem zakázky je dodávka HW komponent a SW licencí pro testovací systém HiL dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele a poskytnutí uživatelské podpory. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV

Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV

79713000-5 - Strážní služby 79710000-4 - Bezpečnostní služby Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících v nepřetržité ochraně a dohledu nad budovami Ministerstva práce a sociálních věcí v Praze (fyzická ostraha 24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Jedná se konkrétně o 3 objekty. na adrese: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 ...

Komplexní technická podpora Českého telekomunikačního úřadu

Komplexní technická podpora Českého telekomunikačního úřadu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění technické podpory zadavatele při správě kmitočtového spektra, provádění analýz, návrhů kmitočtových a jiných technických řešení a další související činnosti.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřice pod Hostýnem

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřice pod Hostýnem

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Výpočetní cluster

Výpočetní cluster

Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka výpočetního clusteru dle technická specifikace.

Zajištění odstraňování graffiti v Městské části Praha 3

Zajištění odstraňování graffiti v Městské části Praha 3

Předmětem veřejné zakázky je realizace programu „ANTIGRAFFITI“ na nemovitých věcech ve vlastnictví Městské části Prahy 3, které jsou ve správě zadavatele. Cílem programu je náprava následků vandalismu, k němuž dochází ze strany třetích osob ve formě poškozování nemovitých věcí tzv. graffiti, tedy nanášením barev, často ve formě spreje nebo fixy na ...

Svoz, odstranění a využití odpadu pro městys Lysice a okolní obce

Svoz, odstranění a využití odpadu pro městys Lysice a okolní obce

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb – sběru, přepravy a odstraňování nebo využívání odpadu v katastru obcí jednotlivých zadavatelů

Obnova licenčnej podpory produktov spoločnosti Microsoft pre koncových používateľov

Obnova licenčnej podpory produktov spoločnosti Microsoft pre koncových používateľov

Predmetom obstarávania je: - obnova licenčnej podpory na aktualizáciu Microsoft produktov a služieb so Software Assurance pre počítačové operačné systémy Windows, aplikáciu MS Office a prístupové licencie pre klientov k serverom na základe zmluvy Microsoft Enterprise Agreement, - nákup nových licencovaných produktov a služieb s podporou Software ...

Sanace areálu bývalého ACHP Lhenice - 2. etapa

Sanace areálu bývalého ACHP Lhenice - 2. etapa

Předmětem veřejné zakázky je odstranění zbývajících odpadů po ukončení 1. etapy prací. V rámci 2. etapy dojde kromě vymístění zbývajících odpadů a odpadních vod s obsahem PCB, také k odstranění kontaminovaných zemin a k sanaci požární nádrže. Práce budou provedeny dle Dokumentace pro výběr zhotovitele „Sanace areálu bývalého ACHP Lhenice – 2. ...

(záznamy 1/25 z 22041)  strana 1 / 882