Projekt Re:publika – služby produkční agentury

Projekt Re:publika – služby produkční agentury

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb realizační agentury (dále též jen „RA“) ve 2 následujících režimech: a)projekty v plné produkci RA (tj. RA zajistí obsahovou náplň - kreativu, produkci i technické zajištění) - Příběhy fotek - 100 let 100 knih - Snímeček, prosím? - Veletržní ulice - Divadlo na výstavišti - 100 ...

ČSSZ - Rámcová dohoda na zajištění penetračních testů a bezpečnostních prověrek

ČSSZ - Rámcová dohoda na zajištění penetračních testů a bezpečnostních prověrek

zajištění služeb pro penetrační testování a bezpečnostní prověrky infrastruktury prvků integrovaného informačního systému ČSSZ

Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy Domova mládeže Těpeřská 581 v Železném Brodě

Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy Domova mládeže Těpeřská 581 v Železném Brodě

Předmětem zakázky je vyhotovení stavebně-projektové dokumentace vč. architektonického návrhu řešení exteriéru budovy, a souvisejécí inženýrské činnosti na stavební úpravy Domova mládeže, Těpeřská 581 v Železném Brodě v rozsahu definovaném v projektovém záměru zpracovaném Project A plus, s.r.o., Husova 581, 511 01, Turnov.

Poptávám pronájem bytu v Žatci

Poptávám pronájem bytu v Žatci

Poptávám pronájem bytu o velikosti 2+1 v Žatci.

Mobilní hlasové a datové služby pro statutární město Brno

Mobilní hlasové a datové služby pro statutární město Brno

Předmětem veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami pro statutární město Brno, městské části města Brna a organizace města Brna.Předmět plnění veřejné zakázky včetně technických podmínek je blíže specifikován přílohách zadávací dokumentace, zejména v návrhu rámcové ...

Odvoz a převzetí odpadů vzniklých v čistírnách odpadních vod VAK Kroměříž – nové vyhlášení

Odvoz a převzetí odpadů vzniklých v čistírnách odpadních vod VAK Kroměříž – nové vyhlášení

Předmětem zakázky je zajištění služby nakládání s níže uvedenými druhy odpadů: Katalog. č. dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů Název 190802 Odpad z lapáku písku 190805 Kaly z čištění komunálních odpadů 200306 Odpad z ...

Zajištění kancelářských prostor a souvisejících služeb v destinaci Londýn

Zajištění kancelářských prostor a souvisejících služeb v destinaci Londýn

Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem kancelářských prostor, zajištění informačních, poradenských a dalších souvisejících služeb a organizace matchmakingové akce v Londýně. Plnění dle jednotlivých částí veřejné zakázky.

Upratovanie kancelárskych priestorov

Upratovanie kancelárskych priestorov

Upratovacie a čistiace služby zahŕňajú upratovanie kancelárskych priestorov, spoločných priestorov, sociálnych priestorov a priestorov oblastného laboratória v 9 podlažnej administratívnej budove s vylúčením priestorov, ktoré objednávateľ prenajíma.

Poptávám úklidové služby

Poptávám úklidové služby

Poptáváme úklidové služby.Tento nebo příští týden. Jednalo by se o firemní halu v Babicích o rozloze cca 800m2 a 6m vysokou. Jsou potřeba umýt okna v již zmíněných 6m nad zemí, vymést pavučiny, umýt podlahu... Hala nebyla používaná po dobu několika let. Prosím o nacenění a odpověď. Děkuji. S pozdravem Aneta Foretová

Poptávám dotace na lesní traktor

Poptávám dotace na lesní traktor

Potřebuji vyřídit dotace na lesní traktor s hyd. rukou. Děkuji.

Obnova prihlášky Microsoft Enterprise Agreement

Obnova prihlášky Microsoft Enterprise Agreement

Predmetom zákazky je Obnova prihlášky Microsoft Enterprise Agreement na ďalšie 3 roky. Táto prihláška zabezpečuje licenčné pokrytie koncových staníc nevyhnutným softvérom od spoločnosti Microsoft: Windows Upgrade, Office 365 a Enterprise CAL Suite a súvisiace služby.

IdM – Identity Management

IdM – Identity Management

Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačních systémů pro centrální správu identit (IdM) v Dopravním podniku Ostrava a.s., včetně potřebného HW pro zajištění vysoké dostupnosti a bezpečnosti aplikace dle požadavků stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou ...

Servis hardware ADIS 2018

Servis hardware ADIS 2018

Předmětem této veřejné zakázky je zabezpečení technické podpory hardwarových prostředků pro systém ADIS. Zajištěním kompletního servisu serverů a jejich příslušenství bude zajištěna oprava, nebo výměna vadných komponent tak, aby nedocházelo k delším výpadkům provozu systému.

Navýšení výkonnostních a kapacitních zdrojů pro GPFS

Navýšení výkonnostních a kapacitních zdrojů pro GPFS

Předmětem veřejné zakázky je povýšení výkonnostních a kapacitních hardware zdrojů a software licencí pro IBM GPFS (General Parallel File System, nově Spectrum Scale) pro souborová data infrastruktury zadavatele. Jedná se zejména o navýšení kapacit diskových polí, rozšíření současného zálohovacího systému, souborového systému po stránce dostupnosti ...

III/3773 Lomnice - Brumov DSP,PDPS,SP,IČ,AD

III/3773 Lomnice - Brumov DSP,PDPS,SP,IČ,AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS dle Investičního záměru zpracovaného firmou PRIS spol. s r. o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806 Aktualizace IZ zpracovaná SÚS JMK v 6/2017. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k získání stavebního ...

Mobilní hlasové a datové služby

Mobilní hlasové a datové služby

Předmětem VZ je poskytování hlasových a datových služeb.

Poptávám vyčištění lyžařského oblečení

Poptávám vyčištění lyžařského oblečení

Poptávám vyčištění lyžařského oblečení, světlezelenkavá bunda s bílími pruhy a bílé lyžařské oteplováky. Buď vyprat/vyčistit tak, aby prádlo neztratilo svoje funkční vlastnosti, případně po vyprání/vyčištění naimpregnovat tak, aby oblečení mělo svoje původní vlastnosti. Voduodpudivost, paropropustnost a td.

Zajištění komplexního servisu prádla

Zajištění komplexního servisu prádla

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu prádla, tj. poskytnutí komplexních služeb spojených s poskytnutím uceleného sortimentu prádla (dále též „systémové prádlo“) a prádla ve vlastnictví zadavatele (dále též „nesystémové prádlo“). Komplexní servis prádla zahrnuje praní prádla, čištění, dezinfekci prádla, jeho žehlení, ...

Implementace a pronájem licencí AEM FORMS

Implementace a pronájem licencí AEM FORMS

Předmětem veřejné zakázky je pronájem 28 kusů licencí AEM FORMS, poskytování technické podpory, zajištění řádné implementace licencí a migrace v prostředí zadavatele.

Poptáváme stanovení prašnosti výrobků

Poptáváme stanovení prašnosti výrobků

Poptáváme stanovení prašnosti našich výrobků (sypkých materiálů) - mleté váno a vápenný hydrát.

Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren

Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren

Předmětem plnění veřejné zakázky bude zpracování detailní Studie proveditelnosti (Feasibility Study, dále také „FS“) přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren (dále také „PVE“) v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů s dílčím členěním pro jednotlivé lokality určené k posouzení záměru výstavby, ...

Úklidové služby pro Českou televizi

Úklidové služby pro Českou televizi

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění úklidových služeb vnitřních a venkovních prostor objektů České televize v Praze v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen ve vzorech Smlouvy, které tvoří přílohy zadávací dokumentace – každá část zakázky má svůj vzor Smlouvy. Bližší ...

Dodávka technologických komponent pro SOS

Dodávka technologických komponent pro SOS

Nákup hardwarových a softwareových komponent pro SOS, podle specifikace zadavatele v rámci dotačního projektu.

Nákup podpory softwarových produktů ORACLE

Nákup podpory softwarových produktů ORACLE

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění licenční podpory SW produktů ORACLE. Součástí této VZ je i doplnění licencí a zajištění podpory na nově provozovaný produkt ORACLE VM.

Vzdělávací služby pro členy CAFIN II

Vzdělávací služby pro členy CAFIN II

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby. Konkrétně se jedná o vzdělávací služby – zajištění a realizaci vzdělávacích kurzů pro zaměstnance členů České asociace pro finanční řízení rozdělených do dvou okruhů: 1. MĚKKÉ A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 2. ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ KURZY

(záznamy 1/25 z 21496)  strana 1 / 860