Upratovacie služby , časť 1
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích služieb, upratovanie a čistenie administratívnych priestorov (kancelárie, zasadačky ...), sociálnych a spoločných priestorov (dvory, chodby, schodiská, toalety, kuchynky), výmena a dokladanie odpadkových vreciek a papierových obrúskov a ostatné činnosti uvedené v podrobnom opise vrátane pracovných ...
FN Motol - Čištění péřových polštářů
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby na vyčištění péřových polštářů a to po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finančního objemu 3.200.000,00 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve, dle Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Odstranění graffiti, oprava omítek a aplikace ochranných nátěrů v obvodu OŘ Praha
Odstraňování graffiti na objektech v obvodu OŘ Praha, úplné očišťování povrchů objektů od nežádoucího znečištění, provádění sjednocujících nátěrů očištěných povrchů včetně aplikace anti-graffiti ochrany.
Špeciálne čistiace služby
Predmetom zákazky sú špeciálne čistiace služby technologických a netechnologických objektov a zariadení JAVYS, a.s. v rozsahu : -čistenie výťahových šácht -čistenie vodojemov a nádrží odpadových vôd -čistenie technologických zariadení -čistenie striech -ostatné čistiace služby. Služby budú počas platnosti zmluvy zadávané a vykonávané po ...
Služby spojené s pronájmem a praním prádla pro Stodskou nemocnici, a.s.
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s pronájmem, praním a chemickým čištěním zdravotnického prádla, žehlením a mandlováním prádla, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místo zadavatele dle závazného harmonogramu svozů pro Stodskou nemocnici, a.s. na dobu 60 měsíců.
Riadne upratovacie služby
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovania administratívnych, prevádzkových, ubytovacích, sociálnych a spoločných priestorov verejného obstarávateľa. Poskytovanie upratovacích služieb bude zabezpečené v rôznej periodicite v závislosti od konkrétnych požiadaviek verejného obstarávateľa.
Poptávám chemické čištění přikrývky z ovčí vlny
Potřebuji chemicky vyčistit přikrývky z ovčí vlny.
Provádění úklidových prací v Nemocnici Znojmo
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění běžných úklidových prací vnitřních a některých vnějších prostor a ploch zadavatele (tj. provádění běžného pravidelného a nepravidelného úklidu).
Poptáváme čištění koberců
Poptáváme čištění koberců, prosím o zaslání cenové kalkulace cca na 500 m2 čištění koberců v naší škole. Prosím o cenovou kalkulaci včetně dopravného a čistících prostředků.
Upratovacie a čistiace služby pre Banskobystrický kraj
Predmetom zákazky sú upratovacie a čistiace služby v objektoch MV SR
Úklid venkovních prostor EDU
Předmětem veřejné zakázky je úklid venkovních prostor zahrnující údržbu zeleně, údržbu komunikací a další činnosti související s údržbou pozemků. Součástí předmětu plnění není nakládání a likvidace nebezpečných odpadů.
Zajištění úklidových služeb 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových služeb v sídle zadavatele, s využitím vlastních úklidových a dalších pomůcek a vybavení v požadovaném rozsahu
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne
Predmetom je poskytnutie služby v nasledujúcej špecifikácii: - pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne vrátane súvisiacich služieb, - pranie, resp. chemické čistenie a dezinfekcia matracov, balenie a ...
Úklid Státní opery
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo, jejímž cílem je zajistit kompletní pravidelné úklidové práce a služby vnitřních a vnějších prostor historické a administrativní budovy Státní opery.
Úklidové služby pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace - II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování dále specifikovaných úklidových služeb pro zadavatele 1, 2, 3, 4 a 5. Centrální zadavatel provádí toto zadávací řízení za účelem výběru dodavatele/ů, který/ří bude/ou zajišťovat úklidové služby na základě smluv uzavřených se zadavatelem 1, 2, 3, 4 a 5.
Upratovacie a čistiace služby
Predmetom poskytovanej služby je pravidelné upratovanie a čistenie kancelárskych a prevádzkových priestorov MDV SR, ktoré bude vykonávané v termínoch ako služby: - denné, - týždenné, - mesačné, - štvrťročné, - polročné, - občasné, - pohotovostné. - v objektoch: Administratívna budova Námestie slobody č. 6, Bratislava a ...
Čistenie vozidiel MHD
Predmetom zákazky je čistenie vozidiel mestskej hromadnej dopravy (autobusy, trolejbusy, električky) v určených rozsahoch poskytnutých služieb, realizovaných vo vymenovaných vozovniach Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a.s.) a zabezpečenie služieb podľa obchodných a zmluvných podmienok uvedených v t súťažných ...
Upratovanie lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave
Ide o upratovanie lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave v nepretržitom režime. Špecifikácia upratovacích činností je uvedená v súťažných podkladoch, v Prílohe č. 3 k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb. Upratovacie a čistiace práce podľa tejto Zmluvy bude poskytovateľ zabezpečovať v zmysle denného letového poriadku ...
Čistiace a upratovacie služby a zimná údržba vybraných objektov a priestorov
Predmetom zákazky je pravidelné a nepravidelné upratovanie administratívnych a sociálnych priestorov budov v správe Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. a zimná údržba exteriéru. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave
Ide o upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov Letiska M. R. Štefánika v Bratislave s celkovou výmerou 51 765,29 m2 - administratívne, obchodné, sociálne priestory, technické zázemie, verejné a neverejné priestory vybavovacích budov, časti vonkajších priestorov. Špecifikácia upratovacích činností je uvedená v súťažných podkladoch, v ...
Provádění komplexních úklidových prací, včetně speciální ochranné dezinfekce
Předmětem této veřejné zakázky je úklid vnitřních prostor areálu, speciální ochranná dezinfekce, separace odpadu, vč. nebezpečného, doplňování a dodávky hygienických prostředků uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Předmět plnění zahrnuje: běžný úklid, úklidové práce prováděné dle aktuálních potřeb zadavatele (předpokládaný roční objem je ...
Dodávka dezinfekčních přípravků pro Krajskou zdravotní, a.s. 2019
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek dezinfekčních přípravků (dále také jako „zboží“) po dobu účinnosti rámcové dohody, včetně jejich přímého závozu do lékáren a skladů (SZM) v jednotlivých odštěpných závodech. V části 2 této veřejné zakázky je předmětem veřejné zakázky rovněž bezplatná výpůjčka směšovacích zařízení k ...
Zajištění úklidových služeb budov pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy
poskytování služeb spočívajících v zajištění úklidových služeb a prací v objektech Zadavatele a realizace dodávek spotřebního a hygienického materiálu dle aktuální spotřeby Zadavatele
Úklidy VII. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Předmětem VZ je provádění úklidových služeb v objektech Finančních úřadů. VZ je rozdělena na osm samostatných částí.
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Jihlavě
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách Krajské pobočky ÚP ČR v Jihlavě. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Veřejná zakázka (dále také jen „VZ“) je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 5 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ ...