Upratovacie a čistiace služby  západ
Vnútorné upratovanie a čistenie administratívnych, sociálnych a spoločných priestorov, vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, akým je toaletný papier, papierové utierky, tekuté mydlá a pod., v zmysle technickej špecifikácie opisu predmetu zákazky predloženej v časti oddiel B.3 súťažných podkladov vo vybraných objektoch v ...
Praní a čištění prádla v rámci cvičení CZECH LEGACY
Uzavření smlouvy dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci vedené pod Sp MO 22546/2023-551200.
Úklidové služby RP Brno - Jihomoravský kraj
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací v rozsahu pravidelných vnitřních úklidů, pravidelných venkovních úklidů, pravidelných specifikovaných úklidů (mytí oken, čištění koberců a čalouněného nábytku), zimního venkovního úklidu a úklidu dle provozních potřeb Regionální pobočky Brno v objektech Brno-venkov, Blansko, Břeclav, ...
Úklidové služby objektů MPSV v Praze (2023 - 2026)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ekologických úklidových služeb a dodávek ekologicky šetrného a zdravotně nezávadného spotřebního zboží a materiálu v objektech MPSV v Praze (Na Poříčním právu 1, Podskalská 19 a Karlovo náměstí 1). Předmět plnění je rozdělen na paušální služby, které bude zadavatel hradit dodavateli měsíčně a dále na ...
Nepravidelný úklid ve FN HK pro rok 2024 až 2027
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nepravidelného úklidu v období od uzavření rámcové dohody do 31. 12. 2027 ve FN HK.
Komplexní zajištění úklidových služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb ve stanovených objektech zadavatele vč. poskytování veškerých souvisejících výkonů, nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanoveném kompletní zadávací dokumentací CPV kody: 90910000-9 Úklidové služby 90919200-4 Úklid ...
Poptávám čištění horizontálních žaluzii
Poptávám čištění horizontálních žaluzií den a noc.
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne
Predmetom je poskytnutie služby v nasledujúcej špecifikácii: - pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne vrátane súvisiacich služieb, - pranie, resp. chemické čistenie a dezinfekcia matracov, balenie a ...
Praní, čištění a pronájem zdravotnického prádla a oděvů pro lokality ONN a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb komplexního servisu praní a čištění zdravotnického prádla a oděvů pro jednotlivé lokality zadavatele. Požadavky zadavatele na předmět plnění jsou stanoveny v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Zimní a letní údržba pozemních komunikací, cest v zeleni
Předmětem veřejné zakázky jsou služby úklidu a údržby komunikací a ploch na území Prahy 15, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené MČ Praha 15 a s tím spojené dodávky. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v jednotlivých přílohách zadávací dokumentace.
Zajištění úklidových služeb a souvisejících pomocných služeb pro oddělení stravovacích služeb
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb a souvisejících pomocných služeb v jednotlivých provozech stravovacího oddělení dle potřeb tohoto oddělení. Jedná se zejména o tyto služby: mytí bílého a černého nádobí, úklid jídelny, sociálního zařízení a umýváren, vč. vynesení odpadu z provozních a veřejných prostor, úklid a sanitace ...
Poskytování služeb spojených s úklidem objektů AOPK ČR
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování pravidelných denních úklidových služeb a poskytování ostatních souvisejících činností (např. mimořádné úklidy) spojených s úklidem v objektu A - Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, v objektu B - Moravská 2116/30, 120 00 Praha 2, a v objektu C - Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 11.
Upratovacie a čistiace služby
Upratovacie a čistiace služby
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne na obdobie 12 mesiacov
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne na obdobie 12 mesiacov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Ochrana majetku na území městské části Praha 2 proti poškození sprejovými nástřiky - graffiti
Předmětem plnění veřejné zakázky je především poskytování služeb spojených s odstraňování sprejových nástřiků, aplikace ochranných antigraffiti nátěrů na specifikovaných objektech nacházejících se na území městské části Praha 2. Dalším předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelný monitoring dotčeného území, evidence a vedení programu ...
Údržba ploch v MČ Brno Vinohrady, část JIH
Předmětem veřejné zakázky je zajištění údržby veřejných ploch v Městské části Brno Vinohrady. Pod pojmem údržba se rozumí údržba zpevněných ploch a chodníků a údržba ploch parků, veřejné zeleně, dětských hřišť a sportovišť.
Upratovacie a čistiace služby v objektoch Okresného súdu Banská Bystrica-Rudlovská 53 a Rudlovská 87
Upratovanie a čistenie administratívnych, prevádzkových a sociálnych priestorov v objektoch Rudlovská 53 a Rudlovská 87
Deratizácia na MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Zabezpečenie jarnej a jesennej deratizácie v objektoch v správe mestskej časti a na postihnutých miestach, na verejných priestranstvách na území Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice, s komplexnými službami.
Pranie, žehlenie a dezinfekcia prádla
Pranie, žehlenie, dezinfekcia a chemické čistenie hotelovej bielizne a kuchynského textilu. Približne 9000kg prádla za rok. Odvoz použitej bielizne a dovoz čistej hygienickej bielizne.
Zimní údržba areálů ČEZ
Poskytování služeb zimní údržby dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele.
Dezinfekční přípravky na plochy
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek dezinfekčních přípravků na kůži pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb
Podrobný opis požadovaných služieb a opis priestorov verejného obstarávateľa sa nachádza v prílohe č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk.
Upratovacie a čistiace služby
Predmetom zákazky je kvalitné poskytovanie pravidelných a nepravidelných upratovacích a čistiacich služieb v priestoroch Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava na obdobie 12 mesiacov v nasledovnom rozsahu: pravidelne (denne, týždenne, mesačne, štvrťročne, polročne, ročne) a nepravidelne. Pravidelné denné ...
Pranie nemocničnej bielizne
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb prania nemocničnej infekčnej a neinfekčnej bielizne. Predmetom zákazky je pranie, čistenie, dezinfekcia, žehlenie, triedenie, sušenie, skladanie, balenie nemocničnej bielizne (obliečky na vankúše a paplóny, prestieradlá na postele, operačná bielizeň, bielizeň pre pacientov a iná bielizeň podľa potrieb ...
VZ 02.23 Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním zhotovitelem u jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky spočívající v provádění pravidelného úklidu a mimořádného úklidu ve společných prostorách bytových domů v rozsahu dle přílohy č. 1 návrhu smlouvy, a to na dobu neurčitou. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu ...