Pomocné úklidové práce a čistící služby v objektech stravovacích provozů ČVUT v Praze
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pomocných úklidových prací v jednotlivých objektech stravovacích provozů (menzy, mytí bílého a černého nádobí) ve správě SÚZ ČVUT podobu trvání 24 měsíců.
RUK - SBZ - Zajištění úklidových služeb
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění úklidových prací v osmi sektorech objektů Univerzity Karlovy a zajištění: - pravidelného periodického úklidu - mytí oken - čištění koberců a čalouněného nábytku "mokrou cestou" - generálního úklidu - mimořádného úklid vybraných prostor - úklidu víceúčelové sportovní haly.
Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby v zařízeních AS-PO
Předmětem veřejné zakázky specifikované v zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) je zabezpečení úklidových, recepčních, pokojských a prádelenských služeb a venkovních úklidů v zařízeních zadavatele pro oblast Morava, uvedených v příloze ZD. Realizace dle rozsahu a četnosti provádění úklidových, recepčních, pokojských a prádelenských služeb a ...
Dodávka čistících prostředků a jiného drogistického zboží
Předmětem této veřejné zakázky je dodávky drogistického zboží v rozsahu položek dle seznamu zboží specifikovaného v příloze č. 1 technická specifikace zadávací dokumentace
Čistenie vozidiel MHD
Predmetom zákazky je čistenie vozidiel MHD (autobusy, trolejbusy, električky) v určených rozsahoch poskytnutých služieb podľa stupňa čistenia, realizovaných v Miestach plnenia a zabezpečenie služieb podľa podmienok stanovených podľa obchodných a zmluvných podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
Dodávky čistících prostředků a dalšího mycího materiálu II
Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek čisticích prostředků a chemie pro stravovací provoz a úklid (dále společně označeno jako „zboží“) dle potřeb zadavatele po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody o dodávkách zboží uzavřené s jedním vybraným dodavatelem.
Zajištění úklidu 2020-2022
Předmětem zakázky je zajištění úklidu ve vymezených prostorách objektů Domova pro seniory Nová slunečnice. Jedná se zejména o společné prostory, chodby, auly, kuchyně, fyzioterapie apod.
Dynamický nákupní systém na zajištění úklidových služeb pro ČZU
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS je provádění úklidových prací a s tím souvisejících služeb v objektech zadavatele.
Zajištění úklidových služeb ČKRF
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb a provozování WC vč. úklidu WC a čekárny autobusového nádraží a úklidu venkovních ploch autobusového nádraží v Českém Krumlově.
Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na pracovištích ÚP ČR v Teplicích v budovách Vrchlického 3175, Vrchlického 725/1 a Vrchlického 1093/12. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. úklid po drobných řemeslnických úpravách, mytí oken nad ...
Úklidové služby v objektech ČRo Brno
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb včetně služeb deratizace, dezinfekce, dezinsekce v objektu a venkovních prostorech ČRo Brno.
Úklidové služby
Předmětem veřejné zakázky je poskytování kompletních úklidových služeb podrobně specifikovaných v zadávací dokumentaci, v budově zadavatele a přilehlých venkovních plochách. Kompletní úklidové služby zahrnují zejména následující činnosti: - běžný úklid; - generální úklid; - denní služba; - zimní údržba; - mimořádný úklid; - úklid dámské hygieny a ...
Prádelní služby pro čisté prostory - nové vyhlášení
Předmětem zakázky je poskytování prádelních a dalších souvisejících služeb spočívajících: a) v praní, údržbě a logistice pracovních obleků (které nejsou určeny pro použití v čistých prostorách), návleků na mopy a oděvů do čistých prostor (návleky na mopy i oděvy do čistých prostor jsou určeny k použití v čistých prostorách), které jsou ve ...
Dodávky drogistického zboží a hygienických pomůcek pro krajskou zdravotní, a.s., 2020
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena v části 1 !!!
UK - LF3 - Úklidové služby
Předmětem veřejné zakázky na služby s názvem UK-LF3 - Úklidové služby je zajištění úklidových služeb v budovách užívaných zadavatelem na následujících adresách - Ruská 87, Praha 10 - Budova A, Ruská 87, Praha 10 - Budova B, budova Ke Karlovu 4, Praha 2, Ruská 91, Praha 10 - Pavilon X, Střední zdravotnická škola. Podrobně je předmět veřejné ...
Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a realizace zimní údržby místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území městského obvodu Ostrava Jih pro zimní sezónu 2020/2021. Veřejná zakázka je rozdělena na tři samostatné dílčích částí dle jednotlivých zón: Pískové doly, Bělský les a Zábřeh, Zábřeh. Podrobněji je předmět ...
Úklid a údržba na sociálních zařízeních a dispečerských stanovištích v síti Tram a Bus
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na úklid a údržbu na sociálních zařízeních a dispečerských stanovištích v síti Tram a Bus. Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění úklidu a údržby sociálních zařízení, dispečerských stanovišť a střídacích bodů řidičů městské hromadné ...
Zajištění úklidových služeb pro ústředí SPÚ
Zajištění úklidu vnitřních i venkovních prostor objektu objednatele po dobu 48 měsíců včetně údržby venkovních komunikací na pozemcích souvisejících s objektem objednatele, průběžné doplňování hygienických potřeb dle aktuální potřeby.
Zajištění úklidových prací pro OSSZ - pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy
zajištění úklidových prací a hygienického a spotřebního materiálu pro určené okresní správy sociálního zabezpečení pracoviště České správy sociálního zabezpečení pro Prahu a Střední Čechy.
Úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě dílčí části: Dílčí část č. 1: Úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku Magistrátu města Brna. Dílčí část č. 2: Poskytování služeb obsluhy veřejného sociálního zařízení v objektu Nádražní 10 v Brně.
Praní a pronájem prádla pro Nemocnici Boskovice s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je praní a pronájem prádla pro Nemocnice Boskovice s.r.o. v rozsahu a podle SPECIFIKACE a SMLOUVY.
Úklid prostor železničních stanic a zastávek, provozních a administrativních budov Správy železnic
zajištění úklidových služeb v kvalitě a rozsahu stanovených v Přílohách č. 4 a 5 zadávací dokumentace. Součástí poskytovaných služeb bude rovněž zajištění hygienických a dalších prostředků k tomu potřebných.
Úklidové služby v budovách Ministerstva spravedlnosti
Předmětem této veřejné zakázky bude závazek dodavatele k poskytování a zajištění kompletních úklidových služeb a doplňování zásobníků hygienickými potřebami v objektech Ministerstva spravedlnosti ČR.
Rámcová smlouva na zajištění úklidových služeb ČZU
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací a s tím souvisejících služeb v objektech zadavatele v souladu s podrobným popisem prací uvedeným v přílohách zadávací dokumentace.