Úklidové služby pro Správu kolejí a menz MU
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelného úklidu, mimořádného úklidu a dalších služeb dle požadavků zadavatele v objektech kolejí a menz ve správě Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity.
Upratovacie a čistiace služby
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb vrátane dodávky čistiacich potrieb a prostriedkov v budove v užívaní ŠÚ SR časť objektu Westend Plaza, Lamačská cesta 3/C v Bratislave. Bližšia špecifikácia je uvedená vo zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Čistiace a upratovacie služby a zimná údržba vybraných objektov a priestorov v správe, resp. nájme
Predmetom zákazky je pravidelné a nepravidelné upratovanie administratívnych a sociálnych priestorov budov v správe Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. a zimná údržba exteriéru. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Zajištění úklidu v objektech Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelného úklidu budov (všech 3 pracovišť) Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie v souladu se zadávacími podmínkami. Jedná se o zajištění úklidu budov, provozních zázemí, dílen. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní zajištění služeb v celém rozsahu zadání a v souladu ...
Zajištění úklidových služeb prostor užívaných Hudební a taneční fakultou AMU v Praze
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného úklidu vnitřních a venkovních prostor užívaných Hudební a taneční fakultou Akademie múzických umění v Praze v objektech na adrese Malostranské náměstí 259/12, Malostranské náměstí 258/13, Tržiště 259/18 a Tržiště 302/20, Praha 1, po dobu 48 měsíců. Předmětem zakázky jsou dále služby ...
Zajištění úklidových služeb v areálu Zámku Štiřín
Zajištění úklidových služeb včetně supervize ve všech objektech a v celém areálu Zámku Štiřín a dále praní hostovského prádla.
Dodavatelský úklid v objektech KŘPJČK 2021 - 2022
Zajištění dodavatelského úklidu v objektech zadavatele v okrese České Budějovice po dobu let 2021 - 2022.
Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Východ - Jihomoravský kraj a kraj Vysočina
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy o poskytování služeb je čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Východ - Jihomoravský kraj a kraj Vysočina v rozsahu předpisu ČD V 71 a to s ohledem na místní okolnosti oblasti OCP ...
Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Východ - Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy o dílo je čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Východ - Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj v rozsahu předpisu ČD V 71 a to s ohledem na místní okolnosti oblasti OCP Východ v návaznosti na ...
Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Střed - Hlavní město Praha, Středočeský
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy je provádění čistících a úklidových prací na osobních železničních kolejových vozidlech v rozsahu stanoveným předpisem ČD V71 včetně Opatření ředitele oblastního centra provozu Střed.
Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Střed - Liberecký, Královéhradecký
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy je provádění čistících a úklidových prací na osobních železničních kolejových vozidlech v rozsahu stanoveným předpisem ČD V71 včetně Opatření ředitele oblastního centra provozu Střed.
Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Západ - Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kra
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy je provádění čistících a úklidových prací na osobních železničních kolejových vozidlech v rozsahu stanoveným předpisem ČD V71 včetně Opatření ředitele oblastního centra provozu Západ.
Zajištění úklidových služeb na dislokovaném pracovišti Energetického regulačního úřadu v Praze
Předmětem plnění je zajištění vnitřních úklidových služeb na dislokovaném pracovišti Energetického regulačního úřadu - Jankovcova 1566/2b, Praha-Holešovice, včetně dodávky hygienického materiálu. Úklidové práce sestávají z následujících činností: -pravidelný úklid, -pohotovostní (mimořádný) úklid
Úklidové služby KE
Poskytování úklidových služeb dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele.
Úklid prostor železničních stanic a zastávek, provozních a administrativních budov Správy železnic
Úklid prostor železničních stanic a zastávek, provozních a administrativních budov Správy železnic v oblasti OŘ Praha
Zajištění úklidových služeb pro TS Ostrava II
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění úklidových služeb vnitřních a venkovních prostor objektů Televizního studia v Ostravě v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Blíže viz ZD.
Úklidové služby pro CEITEC VUT
Předmětem veřejné zakázky jsou úklidové služby pro Středoevropský technologický institut Vysokého učení technického v Brně (CEITEC VUT). Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnej budove Úradu BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave- Ružinov s rozlohou 5 412 m2 a vysunutého pracoviska na Jankolovej 6 v Bratislave- Petržalka s rozlohou 400 m2 na obdobie 36 mesiacov, ktoré zahŕňa 1 krát za polrok tepovanie kobercov, sedačiek, stoličiek, ...
Zajištění úklidových služeb pro administrativní budovy ve správě Ministerstva kultury
Předmětem veřejné zakázky je poskytování kompletních ekologických úklidových služeb v objektech zadavatele a na přilehlých venkovních plochách. Kompletní úklidové služby zahrnují následující činnosti: - běžný úklid, - denní službu, - generální úklid - zimní údržbu, - mimořádný úklid. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž doplňování ...
Úklid objektů Zemského archivu v Opavě
Provádění úklidových prací v objektech Zemského archivu v Opavě dislokovaných v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.
D5 Čištění dešťových nádrží - oblast 1
Předmětem zakázky je čištění dešťových usazovacích nádrží a retenčních nádrží, které jsou součástí odvodnění dálnice D0 ve správě SSÚD 8 Rudná (úsek km 0,00-28,913 a úsek km 81,50-82,56) a dále které jsou součástí odvodnění dálnice D5 a to v úsecích které spravuje SSÚD 9 Svojkovice (km 28,50-80,00), SSÚD 10 Ostrov u Stříbra (km 80,00-131,40) a ...
Úklid ředitelství a vybraných středisek Probační a mediační služby
Předmětem zakázky je zajištění pravidelných a nepravidelných úklidových služeb v objektech zadavatele. Rozsah ploch v jednotlivých místech plnění je členěn do částí veřejné zakázky. Součástí předmětu zakázky jsou zároveň jednorázové a mimořádné úklidové služby, které budou prováděny na základě písemného odsouhlaseného požadavku ze strany vedoucího ...
Úklid objektů Zemského archivu v Opavě
Úklid objektů Zemského archivu v Opavě v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.
Zajišťování úklidu v budovách Katastrálního úřadu pro Vysočinu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření jedné nebo více smluv na provádění úklidových prací v budovách Katastrálního úřadu pro Vysočinu.