Úklidové služby pro objekty MPO
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je zajištění pravidelných a mimořádných úklidových prací v objektech MPO. Úklid se týká vnitřních prostor a venkovních ploch budov (kancelářské prostory, společné prostory, WC, kuchyňky, chodby, schodiště, dvorní trakty, prostory závodního stravování, výtahy, okna, dveře apod.), včetně dodávek ...
Úklidové služby v Nemocnici Písek, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provádění komplexních úklidových služeb v Nemocnici Písek, a.s., a to při běžném provozu zadavatele, v požadovaném rozsahu a kvalitě. Úklidové služby musí být poskytovány v souladu s platnou legislativou. Dodavatelé jsou povinni postupovat v souladu s hygienickými normami dle vyhlášky č. 306/2012 Sb., o ...
ÚP ČR - CV - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění ekologických úklidových služeb na ÚP ČR Chomutov v prostorách objektu na adrese Cihlářská 4106, Cihlářská 4107 a Cihlářská 5909, Chomutov. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby, a i mimořádný ekologický úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Provádění úklidu technologických objektů ÚUL DB
Provádění úklidu objektů Severočeských dolů a.s. v lokalitě Doly Bílina - konkrétně technologických objektů v provozu Úpravna uhlí Ledvice, PŠC 417 72 Ledvice: HZI, HZII, HD, HT, VAP, P, TD, NZ, DO2, SS, VV, DKU, PV, Rozdělovací uzel, AP (dále také „ÚUL“). Úklidem se rozumí odstranění, tj. zametení či vysátí spadaného nebo nahromaděného uhlí a ...
Pranie bielizne
Predmetom zákazky je pranie, dezinfekcia, žehlenie, triedenie, sušenie, skladanie, balenie nemocničnej bielizne (obliečky na vankúše a paplóny, prestieradlá na postele, operačná bielizeň, kompresy, plienky, detská bielizeň, bielizeň pre pacientov a iná bielizeň podľa potrieb verejného obstarávateľa), vankúšov, paplónov, matracov, diek a ...
Čištění nádrže H22 - automatický systém čištění
Předmětem veřejné zakázky je vyčištění skladovací nádrže na ropu s označením H22 v areálu Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves. Pro realizaci díla je požadován automatický sytém čištění s finálním ručním odmaštěním v rozsahu návrhu smlouvy.
Zajištění úklidových služeb Zemědělská 1a, Brno -  2022 - 2026
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb v objektu na adrese Zemědělská 1a, 613 00 Brno.
Praní prádla pro Vzdělávací zařízení Finanční správy ČR
Předmětem plnění jednotlivé části veřejné zakázky je provádění služeb spočívajících v praní znečištěného prádla (v případě silného znečištění též chemického čistění prádla), sušení a žehlení (mandlování) prádla, drobné opravy prádla a dále svoz znečištěného prádla a zpětné dodání prádla čistého, vysušeného a vyžehleného do Vzdělávacího zařízení ...
Praní zdravotnického prádla pro pracoviště v Ostravě, Havířově, Brně, Olomouci a Jihlavě
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby spočívající v praní prádla pro jednotlivá pracoviště zadavatele. Služba Praní prádla zahrnuje svoz prádla z objektu sídla zadavatele v četnosti 1x týdně, praní prádla, žehlení nebo mandlování, sušení prádla, balení prádla pro expedici do fólií nebo alternativně do vypraných speciálních vaků a dovoz ...
Provádění úklidových prací pro Moravskoslezský kraj III
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací pro vybraná kontaktní pracoviště v Moravskoslezském kraji. Zadavatel uzavře smlouvu s vítězným dodavatelem v souladu s přílohou č. 3 (smlouva) této zadávací dokumentace na každou část veřejné zakázky zvlášť. Zadavatel rozdělil tuto zakázku na 9 částí. Dodavatel může podávat nabídky na ...
Servisný prenájom nemocničnej bielizne a odevov vrátane ostatných služieb
Predmetom obstarania je servisný prenájom nemocničnej bielizne a odevov vrátane ostatných služieb ako prenájom posteľnej bielizne, prenájom pracovného odevu prevádzkových pracovníkov a prenájom skriniek pre Fakultnú nemocnicu v Trnave.
Regionálne centrum Prešov
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v objektoch regionálnych centier verejného obstarávateľa (Prešov, Trnava a Nitra), a tiež zabezpečenie resp. dodanie čistiacich a hygienických potrieb do daných objektov verejného obstarávateľa riadne a včas v zmysle dohodnutých prác a časového horizontu. V súvislosti so ...
Zajištění úklidových služeb v budovách Úřadu městské části Praha 8 a jejich okolí
Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní zajištění řádného provádění úklidových služeb v šesti objektech zadavatele a jejich okolí v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Zajištění úklidových služeb pro vybrané objekty PNB
Předmětem této zakázky jsou za podmínek uvedených v této ZD a jejích přílohách, zejm. smlouvy na plnění zakázky, úklidové služby v objektech areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice. Na základě zadávacího řízení bude pro každou část uzavřena smlouva s jedním dodavatelem, kdy na straně objednatele bude vystupovat zadavatel. Pro každou část zakázky ...
Provádění úklidových prací pro kontaktní pracoviště Ostrava
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací pro kontaktní pracoviště v Ostravě, 30.dubna 2c,d. Zadavatel uzavře smlouvu s vítězným dodavatelem v souladu s přílohou č. 3 (smlouva) této zadávací dokumentace.
JMK - Zajištění úklidových prací pro ÚP ČR - Krajskou pobočku v Brně, budovy Palackého třída 425/89
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací v budovách Úřadu práce ČR - Krajská pobočka v Brně, na adrese: -Palackého třída 425/89, Brno - Polní 1011/37, Brno Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit úklidové práce vlastními zaměstnanci v prostorách výše uvedených administrativních budov, a to v ...
Úklidové práce v objektech města Děčín
Úklidové práce v objektech města Děčín
Poskytování vnitřních úklidových služeb ve sportovních objektech AQUASVĚT
Poskytování vnitřních úklidových služeb ve sportovních objektech AQUASVĚT, Zimní stadion a tréninková hala a Letní stadion s tréninkovým zázemím, Chomutov
Úklidové služby
Předmětem veřejné zakázky jsou úklidové služby, a to v rozsahu specifikace stanovené v přílohách zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Poptávám deratizační služby
Poptávám likvidaci larev tesaříka v krovu stojící budovy. Děkuji.
LB - ÚP ČR - okres Semily - poskytování úklidových služeb III.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení komplexních úklidových a dezinfekčních služeb, spočívajících v pravidelném úklidu prostor interiéru zadavatele (vnitřní úklid) a zajištění generálního úklidu v budovách Úřadu práce ČR (1x Jilemnice, 2x Semily, 1x Turnov). Předmětem plnění veřejné zakázky jsou rovněž dodávky hygienických potřeb a ...
Úklid a čištění objektů v areálu Letiště Praha Část I a Část II
Předmětem Veřejné zakázky jsou úklidové služby pro zadavatele, tj. provádět řádně a důsledně pro zadavatele denní, noční a průběžné úklidové práce, mytí skleněných ploch a čištění podhledů, transport odpadu, úklid chodníků a další pomocné manipulační práce v objektech areálu letiště Praha/Ruzyně.
Úklidové služby EVD
Poskytování úklidových a souvisejících služeb dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele.
Aktuálne objekty verejného obstarávateľa
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v objektoch verejného obstarávateľa a tiež zabezpečenie, resp. dodanie čistiacich a hygienických potrieb do všetkých objektov verejného obstarávateľa. V súvislosti so znížením negatívneho vplyvu na životného prostredie Verejný obstarávateľ požaduje, aby poskytovateľ služby na ...
Úklidové služby pro objekty NK ČR
Předmět veřejné zakázky spočívá v pravidelném i mimořádném zajišťování a provádění úklidových prací ve vnitřních prostorech objektů Národní knihovny České republiky i na venkovních plochách nádvoří a související práce pro uživatele služeb Národní knihovny. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 3 až 6 zadávací dokumentace.