Zabezpečenie upratovacích a čistiach služieb v administratívnych budovách Krajskej prokuratúry Prešov
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnych budovách Krajskej prokuratúry Prešov a jej podriadených prokuratúr
Zajištění úklidových služeb pro objekt č. 43 Psychiatrická klinika ve Fakultní nemocnici Plzeň
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb spočívajících v pravidelných a mimořádných (např. po malování) úklidových prací na jednotlivých zdravotnických a provozních pracovištích a v technických prostorech v objektu č. 43 - Psychiatrická klinika ve Fakultní nemocnici Plzeň - areál Lochotín, Alej Svobody 80, v četnosti, rozsahu a za ...
Letní a zimní údržba komunikací a chodníků
Letní údržba: zabezpečení letní údržby komunikací a chodníků na území města a určených kanalizačních vpustí, spočívající v čištění vozovek a chodníků, mytí vozovek tlakovou vodou, odstranění plevele z krajnic vozovek a z chodníků, v ošetření zaplevelených krajnic a chodníků, čištěním parkovišť a mytí povrchů určených zpevněných ploch, odstraňování ...
Zajištění úklidových prací v objektu DOZP Horní Bříza na období 1.4.2021-31.3.2025
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací.
Úklid prostor železničních stanic a zastávek, provozních a administrativních budov Správy železnic
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění pravidelných a mimořádných úklidových služeb v kvalitě a rozsahu stanovených v Zadávací dokumentaci a v jejích přílohách.
Deratizace objektů PP ČR v Praze 2021-2023
Provádění deratizace v objektech Policejního prezidia ČR na území hl. m. Prahy
Deratizace, dezinfekce a desinsekce objektů PP ČR mimo Prahu 2021-2023
Provádění deratizace, dezinfekce a desinsekce v objektech Policejního prezidia ČR na území Jihomoravského, Východočeského, Královehradeckého kraje a Kraje Vysočina.
Úklid a údržba komunikací v majetku města Týn nad Vltavou
Předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění úklidu a údržby zejména místních komunikací v majetku města Týn nad Vltavou, jedná se o jarní úklid komunikací po zimě, průběžný úklid města, zimní údržbu místních komunikací a s tím spojenou službu zimní pohotovosti. Celková délka místních komunikací a účelových komunikací v majetku města je ...
Zabezpečení úklidu vybraných administrativních budov Statutárního města Kladna
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení úklidu společných prostor ve vybraných administrativních budovách ve vlastnictví Statutárního města Kladna. Podrobný rozsah a popis prací je uveden v závazném návrhu smlouvy o dílo a jeho přílohách.
Úklid objektu Šumperk - část 2
Předmětem této veřejné zakázky je provádění komplexních úklidových služeb zahrnujících pravidelný úklid, mimořádný a operativní úklid, zimní úklid a dodávky čistících a hygienických prostředků v pobočce VZP ČR RP Ostrava v objektu Šumperk pro období od 1. 4. 2021 na dobu 5 let v rozsahu a souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.
Komplexné služby prania bielizne
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb prania, dezinfekcie, bielenia, žehlenia, triedenia, drobných opráv bielizne, preberanie znečistenej bielizne a odovzdávanie čistej bielizne. Podrobná špecifikácia rozsahu predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 3 súťažných podkladov, požadované množstvo stravných jednotiek je uvedené v ...
Upratovacie, dezinfekčné a čistiace služby
Predmetom zákazky sú upratovacie, dezinfekčné a čistiace služby vrátane dodania súvisiacich tovarov. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Dodávky dezinfekčních prostředků
Dodávky dezinfekčních prostředků a dodávky služeb, včetně dopravy, které jsou spojeny s dodávkou dezinfekčních prostředků pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice k zajištění řádného provozu zadavatele.
Údržba chodníků v Městské části Brno-Bohunice
Předmětem této zakázky je poskytování služby letní údržby (čištění, mimořádného čištění) chodníků a služby zimní údržby chodníků v Městské části Brno-Bohunice (tj. zabezpečení schůdnosti včetně odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti chodníků a čištění chodníků v zimním období). Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat realizaci předmětných ...
Zajištění služeb úklidových prací
Provádění pravidelných úklidových prací v prostorách užívaných zadavatelem.
Poskytování úklidových služeb v budově oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě
Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem Poskytování úklidových služeb v budově oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě je poskytování pravidelných i mimořádných úklidových služeb dle podrobné specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje účastníky, že budova oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě je pětipatrová a ...
Nákup dezinfekčných prostriedkov
Predmetom zákazky je nákup a dodanie dezinfekčných prostriedkov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Pranie nemocničnej bielizne
Predmetom zákazky je poskytnutie služby podľa opisu predmetu.
Zajištění úklidových služeb v areálu Zámku Štiřín
Zajištění úklidových služeb včetně supervize ve všech objektech a v celém areálu Zámku Štiřín a dále praní hostovského prádla.
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne
Predmetom je poskytnutie služby v nasledujúcej špecifikácii: -pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne vrátane súvisiacich služieb, -pranie, resp. chemické čistenie a dezinfekcia matracov, balenie a ...
Zajištění pomocných a úklidových služeb pro oddělení stravovacích služeb KNL, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění pomocných a úklidových služeb v jednotlivých provozech stravovacího oddělení dle potřeb tohoto oddělení. Jedná se o zajištění požadovaných služeb 16 pracovníky, z toho 4 pracovníky na 12 hodinové směny, 7 pracovníků na 8 hodinové směny a 5 pracovníků na 4 hodinové směny. Pracovní doba: 04:00-22:00/7 dní ...
Úklidové služby pro objekty Muzea umění Olomouc
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor a přilehlých vnějších ploch následujících objektů: aa) Muzeum moderního umění, Denisova 47, Olomouc, ab) Arcidiecézní muzeum Olomouc, Václavské náměstí 3, Olomouc, ac) Arcibiskupský zámek Kroměříž, Sněmovní náměstí 1, Kroměříž. V rámci předmětu plnění je zadáván: ...
Zajištění služby v rámci projektu Čistá trojka
Předmětem veřejné zakázky je doplňkový úklid, odstranění a likvidace odpadů na území zadavatele včetně souvisejících dispečinkových služeb, služby správy webových stránek a facebookového profilu služby Čistá trojka a marketingové podpory služby Čistá trojka.
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Příbrami V
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativní budově užívané Krajskou pobočkou ÚP ČR v Příbrami. V budově je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Účastník zadávacího řízení, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit úklid vlastními zaměstnanci v prostorách ...
Komplexní úklid pro Nemocnici Havlíčkův Brod
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajišťování dále specifikovaných úklidových služeb pro zadavatele (Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci).