Poptávám úklidové služby
Sháním uklizečku na umytí 5x špaletova okna, umytí 5x radiátorů, umytí 5x dveře. Pověšení záclon. Děkuji.
Upratovacie služby
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v objektoch SSDZ, a.s., vrátane dodávky čistiacich potrieb, dodávky a doplnenia spotrebného materiálu. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Úklidové služby pro Moravské zemské muzeum - nové vyhlášení
Předmětem zakázky je úklid ploch a místností (vnitřních i vnějších prostor) Moravského zemského muzea a dalších objektů, které jsou blíže specifikovány v přílohách této zadávací dokumentace.
Poskytování úklidových a souvisejících služeb pro územní pracoviště ČNB v Českých Budějovicích
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb v budově zadavatele v Českých Budějovicích včetně dodávek spotřebního materiálu, odvoz a likvidace odpadu včetně nebezpečného odpadu a péče o zeleň. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen "ZD").
Údržba travnatých ploch v městském obvodě Poruba
Předmětem veřejné zakázky je údržba travnatých ploch pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, které se nacházejí na území městských obvodů Poruba a Pustkovec. V rámci části 1 veřejné zakázky bude předmětem také údržba pozemků jiných vlastníků udržovaných městským obvodem Poruba na základě uzavřené dohody. Údržba travnatých ploch ...
Dezinfekční přípravky na kůži
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek dezinfekčních přípravků na kůži pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti
Zajištění úklidových služeb pro ústředí ČSSZ
zajištění úklidových služeb pro ústředí České správy sociálního zabezpečení.
Úklidové služby
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních úklidových, mycích a čistících prací v objektech České pošty, s.p. Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí dle místa plnění. Na základě zadávacího řízení bude ke každé části veřejné zakázky uzavřena rámcová dohoda o poskytování úklidových služeb s jedním dodavatelem, a to na dobu určitou do ...
Úklidové služby v budovách MMR
Předmětem veřejné zakázky je zajištění veškerých úklidových prací a souvisejících činností (dále jen „Služby“). Služby spočívají zejména v provádění kompletního úklidu v budovách Zadavatele. Na základě ustanovení § 18 odst. 3 ZZVZ byla veřejná zakázka „Úklidové služby na MMR“ v celkové předpokládané hodnotě 20 000 000 Kč bez DPH rozdělena na ...
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb pre VŠZP, a. s. – Prešovský kraj
Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelných a nepravidelných upratovacích a čistiacich služieb (ďalej aj ako služby) poskytovateľom pre objednávateľa v priestoroch objektov objednávateľa špecifikovaných v prílohe č. 1 Zoznam objektov objednávateľa dotknutej zmluvy, vrátane údržby a starostlivosti o exteriérové plochy prináležiace k týmto ...
FNKV - Dodávky dezinfekčních prostředků
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakované dodávky dezinfekčních prostředků určených pro profesionální použití ve zdravotnictví.
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb pre VŠZP, a. s. – Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelných a nepravidelných upratovacích a čistiacich služieb (ďalej aj ako služby) poskytovateľom pre objednávateľa v priestoroch objektov objednávateľa špecifikovaných v prílohe č. 1 Zoznam objektov objednávateľa dotknutej zmluvy, vrátane údržby a starostlivosti o exteriérové plochy prináležiace k týmto ...
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb pre VŠZP, a. s. – Nitriansky kraj
Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelných a nepravidelných upratovacích a čistiacich služieb (ďalej aj ako služby) poskytovateľom pre objednávateľa v priestoroch objektov objednávateľa špecifikovaných v prílohe č. 1 Zoznam objektov objednávateľa dotknutej zmluvy, vrátane údržby a starostlivosti o exteriérové plochy prináležiace k týmto ...
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb pre VŠZP, a. s. – Košický kraj
Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelných a nepravidelných upratovacích a čistiacich služieb (ďalej aj ako služby) poskytovateľom pre objednávateľa v priestoroch objektov objednávateľa špecifikovaných v prílohe č. 1 Zoznam objektov objednávateľa dotknutej zmluvy, vrátane údržby a starostlivosti o exteriérové plochy prináležiace k týmto ...
Dezinfekcia rúk
Predmetom zákazky sú dezinfekčné prostriedky pre potreby FNsP J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky je rozdelený do 5 samostatných ucelených častí: Časť č. 1Dezinfekcia rúk Časť č. 2Dezinfekcia pokožky Časť č. 3Dezinfekcia malých plôch a povrchov Časť č. 4Dezinfekcia veľkých plôch a povrchov Časť č. 5Dezinfekcia nástrojov Predmet zákazky ...
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb pre VŠZP, a. s. – Trenčiansky kraj
Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelných a nepravidelných upratovacích a čistiacich služieb (ďalej aj ako služby) poskytovateľom pre objednávateľa v priestoroch objektov objednávateľa špecifikovaných v prílohe č. 1 Zoznam objektov objednávateľa dotknutej zmluvy, vrátane údržby a starostlivosti o exteriérové plochy prináležiace k týmto ...
Úklidové služby KPS Praha
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění (poskytování) komplexních úklidových, mycích a čistících služeb pro Zadavatele v uvedených objektech.
Úklidové práce a činnosti na technologii lokality EGT
Předmětem plnění je zajištění čistících a úklidových prací technologických prostor a na technologii Energotrans, a.s. v členění: Plánované čistící a úklidové práce; Operativní čistící a úklidové práce (činnosti při vzniku mimořádných nebo havarijních situacích); Pravidelný úklid.
Zajištění úklidových služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb v budovách zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je dále specifikován v příloze zadávací dokumentace - Obchodní podmínky.
Pranie nemocničnej infekčnej bielizne
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pranie nemocničnej infekčnej a neinfekčnej bielizne prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia. Komplexné služby prania a čistenia sortimentu nemocničnej bielizne v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi týkajúcimi sa prania a manipulácie s bielizňou zdravotníckych zariadení. Poskytovanie služieb v ...
MS Praha - úklidové služby JANM 2021
Služby, které spočívají v zajištění vnitřních úklidových služeb objektu Justičního areálu Na Míčánkách a související administrativní činnosti.
JHC Úklid odpočívek v JHC - 2021 - 2023
Provádění pravidelného úklidu silničních odpočívek na vybraných úsecích silnic I. tříd v Jihočeském kraji a následná likvidace odpadu na řízených skládkách po dobu 2 let (24 měsíců).
Zajištění úklidových služeb pro NFA - Praha
Předmětem zakázky je zajištění úklidových služeb v budovách NFA na území Prahy.
EYOF 2022 - Zabezpečenie strážnej a usporiadateľskej služby
Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej a usporiadateľskej služby v objektoch zabezpečujúcich EYOF 2022 - Európsky olympíjsky festival mládeže hromadné športové podujatie. Zákazka záhŕňa zabezpečenie strážnej služby podľa §2 ods.1 písm. a) zák. č.473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...