KÚ, KP Liberec - úklidové služby
Výběr dodavatele, případně dodavatelů, k provádění úklidových služeb ve čtyřech budovách Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj v rozsahu stanoveném ZD.
LB - ÚP ČR - okres Česká Lípa - poskytování úklidových služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení komplexních úklidových a dezinfekčních služeb, spočívajících v pravidelném úklidu prostor interiéru zadavatele (vnitřní úklid), zajištění generálního úklidu a pohotovostního úklidu v budovách Úřadu práce ČR (2x Česká Lípa, 1x Doksy, 1x Mimoň, 1x Nový Bor). Předmětem plnění veřejné zakázky jsou rovněž ...
LB - ÚP ČR - okres Česká Lípa - poskytování úklidových služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení komplexních úklidových a dezinfekčních služeb, spočívajících v pravidelném úklidu prostor interiéru zadavatele (vnitřní úklid), zajištění generálního úklidu a pohotovostního úklidu v budovách Úřadu práce ČR (2x Česká Lípa, 1x Doksy, 1x Mimoň, 1x Nový Bor). Předmětem plnění veřejné zakázky jsou rovněž ...
Úklidové služby RP Ostrava - Opava, Bruntál
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných, operativních a zimních, v objektech zadavatele situovaných v předmětném regionu včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů v rozsahu a v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.
Úklidové služby RP Ostrava - Přerov, Kroměříž
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v předmětném regionu včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů v rozsahu a v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.
Úklidové služby RP Ostrava - F. Místek, Nový Jičín, Vsetín
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných a mimořádných a operativních úklidů včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb v objektech VZP ČR (KLIPR Nový Jičín, Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Odry, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm) náležejících do okresu Frýdek-Místek, Nový Jičín a Vsetín ...
Úklidové služby pro Moravské zemské muzeum
Předmětem zakázky je úklid ploch a místností (vnitřních i vnějších prostor) Moravského zemského muzea a dalších objektů, které jsou blíže specifikovány v přílohách této zadávací dokumentace.
Úklidové služby budov J+K ONN a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních ploch/úklidových prací zadavatele vlastními pracovníky, prostředky na vlastní náklady, a to v souladu s hygienickými normami vyhlášky č. 306/2012 Sb. Pro dodavatele je závazný úklidový a dezinfekční plán jednotlivých oddělení, včetně sběru a ukládání odpadu na místo k tomu ...
Úklidové služby v objektu přístavby Pavilonu péče o matku a dítě
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou úklidové práce v objektu přístavby Pavilonu péče o matku a dítě ve FN Ostrava.
Úklidové služby pro objekty Krajského ředitelství policie kraje Vysočina
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb ve vybraných objektech Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Jde o periodické úklidy dle stanovení zadavatele, a to kanceláří, společných prostor, sociálních zařízení a skladů včetně dodávky čistících a hygienických prostředků pro zabezpečení úklidu.
UK2LF - Úklidové služby
Zajištění úklidových služeb, jedná se o úklid poslucháren, učeben, piteven, operačních sálů, laboratoří, knihovny, sociálního zařízení, kancelářských a administrativních prostor v několika objektech 2. LF UK, včetně zajištění úklidových a dezinfekčních prostředků. Služby zahrnují pravidelný periodický úklid, generální úklid, mimořádný úklid, ...
Úklidové práce
Předmětem této veřejné zakázky je provádění úklidových prací v prostorách zadavatele
Zimní údržba a přečišťování komunikací na území SMO-MOb Poruba
Zimní údržba a přečišťování místních komunikací III. třídy, parkovišť, komunikací IV. třídy, chodníků a účelových komunikací na území SMO MOb Poruba v následujícím rozsahu zahrnuje následující činnosti: přečišťování místních komunikací III. a IV. třídy a účelových komunikací v září a říjnu zajištění sjízdnosti místních komunikací III. ...
Upratovacie služby - Bratislavský kraj
Predmetom zákazky sú upratovacie a čistiace služby vrátane dodania súvisiacich tovarov poskytovateľom služieb, ktorý zabezpečí požadované služby podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa ako aj ďalšie súvisiace služby, pre časti 1 až 3 (objekty a zariadenia MV SR v správe a užívaní v rámci Bratislavského, Košického a Prešovského kraja).
Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby v zařízeních AS-PO
Předmětem veřejné zakázky specifikované v zadávací dokumentaci („ZD“) je zabezpečení úklidových, recepčních, pokojských a prádelenských služeb a venkovních úklidů v zařízeních zadavatele pro oblast Čechy, uvedených v přílohách ZD. Realizace dle rozsahu a četnosti provádění úklidových, recepčních, pokojských a prádelenských služeb a venkovních ...
Komplexní úklidové služby
Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, jejímž předmětem bude provádění komplexních úklidových služeb v areálu BIOCEV ve Vestci. Rámcová dohoda, jež stanoví podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek, bude s vybraným účastníkem uzavřena na dobu 2 let nebo do vyčerpání částky, kterou uvede dodavatel v ust. ...
ÚP ČR - Svitavy - provádění úklidových služeb
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb ve dvou administrativních budovách kontaktního pracoviště Svitavy (dále jen „KoP“) Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích. Účastník zadávacího řízení, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit úklid vlastními zaměstnanci v prostorách užívaných úřadem práce (kanceláře, ...
Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch verejných priestranstiev
Predmetom zákazky je čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch verejných priestranstiev a ich zimná údržba na území mesta Hlohovec, na obdobie do 31.03.2023 v nasledovnom rozsahu: -bežné čistenie -čistenie silne znečistených úsekov -polievanie, kropenie komunikácií -ručné čistenie spevnených rigolov a odtokového ...
Upratovacie služby
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích služieb prostredníctvom 29 pracovníkov v požadovanom rozsahu v objektoch spol. JAVYS, a. s. a JESS, a. s. na pracoviskách v Jaslovských Bohuniciach, Bratislave a Mochovciach: - v pracovnom čase mimo kontrolovaného pásma, - v pracovnom čase v kontrolovanom pásme, - mimo pracovného času (na základe ...
Vyvážení odpadkových košů, úklid zastávek městské hromadné dopravy
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí těchto služeb zadavateli: celoroční vyvážení odpadkových košů včetně čištění dle aktuálního seznamu posílení vývozu vybraných odpadkových košů dle aktuálního seznamu celoroční úklid zastávek městské hromadné dopravy (dále v textu též MHD) dle aktuálního seznamu celoroční úklid stanovišť na ...
Komplexní servis prádla
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb dodávek prádla spojených s pronájmem prádla, praním nemocničního prádla a ostatními službami jako jsou opravy, žehlení, odvoz, dovoz prádla, rozvoz na jednotlivá dodací místa Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, při dodržení hygienických norem stanovených vyhláškou č. 306/2012 Sb. ...
LB - ÚP ČR - KrP v Liberci - poskytování úklidových služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení komplexních úklidových a dezinfekčních služeb, spočívajících v pravidelném úklidu prostor interiéru zadavatele (vnitřní úklid), zajištění generálního úklidu, pohotovostního úklidu a denní služby v budově Úřadu práce ČR (nově zrekonstruované sídlo Krajské pobočky ÚP ČR v Liberci a Kontaktního ...
Dodávky drogistických, hygienických a úklidových potřeb - rámcová dohoda
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek drogistických, hygienických a úklidových potřeb (dále též jen „drogistické potřeby“) uzavřením rámcové dohody s jedním účastníkem.
Úklid a údržba venkovních ploch SÚZ ČVUT v Praze
zajištění průběžného úklidu a údržby venkovních ploch, sběru odpadků, vyprazdňování odpadkových košů, sekání trávy, prořez dřevin a jejich likvidaci, úklid sněhu a údržba zeleně v okolí kolejí, menzy a dalších objektů Správy účelových zařízení ČVUT v Praze v době trvání 48 měsíců (dále jen „služba“). Úklid a údržba venkovních ploch bude probíhat ...
Ochranné pomůcky a dezinfekce
Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS pro zadávání veřejných zakázek na dodávky ochranných pomůcek a dezinfekcí ve prospěch rezortu MO v období od zavedení dynamického nákupního systému (dále jen "DNS") po dobu čtyř (4) let do 31. 12. 2024. Veškeré informace vztahující se k zavedení tohoto DNS jsou uvedeny v přiložené Zadávací ...