Zajištění komplexních a pravidelných úklidových služeb v objektech Domova pro seniory Frýdek-Místek
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb v objektech Domova pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizace: - ul. 28. října 2155 - ul. Školská 401. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních a pravidelných úklidových prací ve vnitřních a venkovních prostorách objektů Domova pro seniory Frýdek-Místek, ...
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb a dodanie hygienických potrieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v regionálnom centre v Bratislave, a tiež zabezpečenie, resp. dodanie čistiacich a hygienických potrieb do regionálneho centra verejného obstarávateľa riadne a včas. Trvanie zmluvy je 60 mesiacov. V súvislosti so znížením negatívneho vplyvu na životného prostredie verejný ...
Dodávka dezinfekčních přípravků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek dezinfekčních přípravků po dobu účinnosti rámcové smlouvy, včetně jejich přímého závozu do Ústavní lékárny v nemocnici v Karlových Varech. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části: Část 1 - Ruce + kůže Část 2 - Plochy Část 3 - Povrchy Část 4 - Nástroje (+ pomůcky)
Praní prádla pro koleje VŠE v Praze a University hotel II
Praní prádla pro koleje VŠE v Praze a University hotel II.
Poskytování úklidových služeb
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v objektech Fakultní nemocnice Olomouc. Z důvodu velikosti a složitosti areálu nemocnice, je potřeba znalosti a bezproblémové orientace. Je nezbytně nutná znalost každého oddělení, koordinace s nemocničním provozem na různých klinikách v denních i nočních hodinách, stejně tak kontakt ...
Úklidové služby v objektech Národního muzea
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb v objektech zadavatele v hlavním městě Praha a ve Všetatech (část 1 veřejné zakázky) a v Terezíně a Litoměřicích (část 2 veřejné zakázky) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 36 měsíců. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 2 části: 1) Úklidové služby v objektech ...
Upratovanie objektu administratívnej budovy miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov
Predmetom zákazky je pravidelné upratovanie, nepravidelné upratovanie a mimoriadne upratovacie práce spočívajúce v poskytnutí služby a to nasledovne: - Čistiace a dezinfekčné práce, upratovanie miestností, kancelárií, chodieb, schodísk, zasadacích miestností, komunikačných priestorov, sociálnych zariadení a kuchyniek v priestoroch objektu ...
Úklidové služby ve společných prostorách bytových domů, kanceláři MěRK
Poskytování úklidových služeb v budovách města, které spravuje Městská realitní kancelář.
Dezinfekční prostředky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky dezinfekčních prostředků pro použití v KNTB, a.s. (dále také „zboží“) po dobu čtyř let, v rozsahu dle potřeb zadavatele. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Cenová nabídka) a v příloze č. 2 (Technické a obecné požadavky).
Zajištění úklidových služeb TechTower Světovar
Předmětem plnění veřejné zakázky je úklid administrativních, technologických, prototypových a dalších prostor, včetně venkovního prostranství technologického parku TechTower v Plzni, Koterovská 150 , včetně dodávky hygienických potřeb a poskytování elektronické platformy pro řízení a kontrolu úklidových procesů
Poptávám úklidové služby
Dobrý den, chtěla bych se informovat ohledně cenové nabídky na úklid výrobních hal. Jedná se o podlahu s leskem o rozměru 90 až 120 metrů na délku (pomezní strana) a 45 až 90 metrů na šířku. Děkuji
Poskytování úklidových služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelných a mimořádných úklidových služeb v prostorách sídla zadavatele o celkové výměře 2 941m² po dobu 30 měsíců. Předmětem plnění je rovněž dodávka a použití čistících, dezinfekčních a údržbových prostředků, úklidových strojů, nástrojů a materiálu sloužícího k provozu (mýdlo, toaletní papír, ...
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích, pracoviště Chrudim III
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací pro Úřad práce ČR - Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích, pracoviště Chrudim. Zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná smlouva s jedním vybraným dodavatelem.
Poptávám vyčištění batohu
Dobrý den, potřebuji vyčistit batoh.
Zajištění úklidu společných prostor v bytových domech - Benešova 637-644, 773, 774, Míru 636
Předmětem zakázky jsou pravidelné úklidové služby společných prostor bytových domů a úklidové služby v případě nepředvídaných událostí.
Zajištění úklidových služeb 2023 - 2026
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb v objektech zadavatele. Zakázka je dělena celkem na 3 části s tím, že část zakázky č. 3 bude zadávána v samostatném zadávacím řízení postupy odpovídajícími VZMR a to v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ. Toto zadávací řízení v nadlimitním režimu bude děleno na dvě části a to Část č. 1 - úklid v ...
Zajištění úklidových služeb pro objekty NPÚ - Sabinova 373/5, Praha 3
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování úklidových služeb včetně dodávek a doplňování úklidového, čistícího a hygienického materiálu dle požadavků zadavatele v objektech Národního památkového ústavu - na adrese Sabinova 373/5, Praha 3, a souvisejících prostorách včetně průjezdu a nádvoří. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 4 let od ...
Bratislavský kraj - zabezpečenie deratizácie a dezinfekcie
Predmetom zákazky je zabezpečenie deratizácie a dezinfekcie v objektoch a zariadeniach MV SR v zmysle zákona 272/1994 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (komplexných služieb deratizácie a dezinfekcie) a taktiež plánovanej (jarná a jesenná) deratizácie v objektoch a zariadeniach v správe MV SR, v zmysle ...
Zajištění úklidových prací ve Vsetínské nemocnici a.s.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelných i mimořádných úklidových prací ve Vsetínské nemocnici a.s. Popis požadovaných služeb, a jejich specifikace je uvedena v Příloze č. 5 Smlouva o poskytování služeb a ostatních přílohách zadávací dokumentace.
Úklidové práce pro VoZP ČR
Předmětem plnění veřejné zakázky a to pro všechny předmětné části je zajištění úklidových služeb včetně dodání úklidových prostředků v objektech VoZP ČR. Hygienické potřeby budou poskytovány pro tyto účely zadavatelem. Bližší specifikace a rozsah těchto služeb je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy o realizaci zakázky (tj. Příloha č. 4 ZD). Uvedená ...
UTB - Úklid objektů U4, U13, U14, U18
Předmětem veřejné zakázky je dlouhodobý pravidelný, nepravidelný a mimořádný úklid, včetně dodávek hygienického materiálu, v objektech Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, objekt U4 na adrese Univerzitní 2431, objekt U13 na adrese nám. T. G. Masaryka 5555, objekt U14 na adrese Havlíčkovo nábřeží 600, objekt U18 na adrese Štefánikova 5670 vše v k. ú. ...
Úklidové služby pro FSV UK Jinonice
Účelem této veřejné zakázky je zajištění pravidelných úklidových služeb v prostorách zadavatele nacházejících se v Areálu UK Jinonice na adrese U Kříže 661/8, Praha 5, 158 00 a dále na adrese U Kříže 611/1, Praha 5, 158 00 a zajištění zimního úklidu přilehlých komunikací v zimních měsících dle specifikace zadavatele uvedené níže. Předmětem této ...
Zajištění úklidových služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je úklid kancelářských prostor a objektů zadavatele, včetně dodávky a doplňování drogistického zboží
Zajištění úklidových služeb v budově Ministerstva zdravotnictví
Předmětem veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb v objektu zadavatele včetně poskytování veškerých výkonů, nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci. Kompletní úklidové služby zahrnují tyto činnosti: a) Pravidelný (paušální) úklid ...