Úklidové služby RP Ústí - Ústecký kraj
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných, operativních a zimních, v objektech zadavatele situovaných v předmětném regionu včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů v rozsahu a v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.
Provádění Zimní a letní údržby komunikací v k.ú. Kunratice
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy poskytování služby zimní a letní údržby komunikací a chodníků v městské části Praha - Kunratice.
Úklidové práce na pracovištích Úřadu práce ČR - Zlínský kraj
Zajišťování komplexních úklidových, čisticích a dezinfekčních služeb v provozních budovách poboček Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji, a to na základě Plánu úklidu a Standardu úklidových služeb. Jedná se o pobočky Úřadu práce ČR v Bystřici pod Hostýnem, v Kroměříži, v Rožnově pod Radhoštěm, ve Valašském Meziříčí, v Uherském Hradišti, v Uherském ...
Zajištění služeb v oblasti letní a zimní údržby komunikací a údržby zeleně Města Mníšek pod Brdy
Předmětem plnění je zajištění služeb v oblasti letní a zimní údržby komunikací a údržby zeleně v Mníšku pod Brdy. Podrobnosti vyplývají ze zadávací dokumentace a jejích příloh.
Nákup speciální čistící chemie
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek speciálních čistících prostředků pro úklidové práce v běžných prostorech a gastro provozech ZSMV a to na dobu 48 měsíců dle stanovené technické specifikace a v množství uvedeném v Příloze č. 1 Smlouvy.
Dodávka dezinfekčných prostriedkov
Predmetom zákazky je dodávka dezinfekčných prostriedkov a prípravkov určených na dezinfekciu
Zajištění úklidových služeb pro budovy IPR Praha
Předmětem plnění veřejné zakázky zajištění úklidových služeb v objektech IPR Praha vč. poskytování veškerých souvisejících výkonů, nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanovením kompletní zadávací dokumentací. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2.250.000,- Kč bez DPH.
Zajištění odstraňování graffiti v Městské části Praha 3
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v kontinuálním provádění monitoringu výskytu graffiti na nemovitých věcech a na městském mobiliáři na území Městské části Praha 3, poskytování služeb dispečinku k přijímání oznámení o výskytu graffiti na nemovitých věcech a na městském mobiliáři na území Městské části Praha 3 a ...
Úklidové práce v Nemocnici Břeclav
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního úklidu prováděním pravidelných a nepravidelných úklidových a desinfekčních prací, prostřednictvím vlastních pracovníků, prostředků a na vlastní náklady, v požadovaném rozsahu a kvalitě ve stanovených částech prostor Nemocnice Břeclav, p.o., a to při provozu zadavatele.
ÚP ČR - ÚL - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem plnění VZ je pravidelné provádění úklidových prací v objektech Dvořákova 1609/18, Dvořákova 116/16, ve 2., 3. a 7. patře budovy UZSVM na adrese Mírovém náměstí 3129/36 a v budově W. Churchilla 2698/12, Ústí nad Labem. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele ...
Zajištění úklidových prací vč. správy a údržby odpadkových košů
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provádění úklidových prací včetně správy a údržby odpadkových košů, a to dle jednotlivých částí.
ÚP ČR - DC - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem plnění VZ je pravidelné provádění úklidových prací v objektu U Plovárny 1190/14, Děčín. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Úklid nebytových prostor OCÚ Východ - oblast Brno Maloměřice, Brno Horní Heršpice
Zajištění úklidových služeb nebytových prostor zadavatele, a to Oblastního centra údržby Východ - oblast Brno Maloměřice, Brno Horní Heršpice a Veselí nad Moravou
Úklid nebytových prostor OCÚ Střed - oblast Praha Libeň
Zajištění úklidových služeb nebytových prostor zadavatele, a to Oblastního centra údržby Střed - oblast Praha Libeň
Úklid nebytových prostor OCÚ Střed - oblast Rakovník
Zajištění úklidových služeb nebytových prostor zadavatele, a to Oblastního centra údržby Střed - oblast Rakovník
Úklid nebytových prostor OCÚ Západ - oblast Plzeň a Cheb
Zajištění úklidových služeb nebytových prostor zadavatele, a to Oblastního centra údržby Západ - oblast Plzeň a Cheb
Úklid nebytových prostor OCÚ Střed - oblast Trutnov a Liberec
Zajištění úklidových služeb nebytových prostor zadavatele, a to Oblastního centra údržby Střed - oblast Trutnov a Liberec.
OS Zlín - úklidové služby včetně praní a žehlení prádla a dodávky čisticích a hygienických prostředků
Zajištění úklidových služeb v objektu Okresního soudu ve Zlíně, se sídlem Dlouhé díly 351, 763 02 Zlín - Louky, včetně praní a žehlení prádla a dodávky čisticích a hygienických prostředků a potřeb.
Úklid nebytových prostor OCÚ Střed - oblast Česká Třebová a Hradec Králové
Zajištění úklidových služeb nebytových prostor zadavatele, a to Oblastního centra údržby Střed - oblast Česká Třebová a Hradec Králové
Úklid nebytových prostor OCÚ Západ - oblast České Budějovice
Zajištění úklidových služeb nebytových prostor zadavatele, a to Oblastního centra údržby Západ - oblast České Budějovice
Úklid nebytových prostor OCÚ Západ - oblast Ústecko
Zajištění úklidových služeb nebytových prostor zadavatele, a to Oblastního centra údržby Západ - oblast Ústecko
Úklid nebytových prostor OCÚ Východ - oblast Havlíčkův Brod
Zajištění úklidových služeb nebytových prostor zadavatele, a to Oblastního centra údržby Východ - oblast Havlíčkův Brod
Zajištění úklidu na všech budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje 2. část mytí oken
Předmětem této veřejné zakázky je oboustranné mytí oken, prosklených ploch, slunolamů a venkovních parapetů mokrou technikou ve všech budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje dle přehledu jednotlivých ploch specifikovaných v příloze č. 5 této ZD. Realizace bude probíhat 2x ročně, v jarním a podzimním termínu, který bude zhotovitelem vždy nejméně ...
Upratovacie práce pre UK
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovania administratívnych, prevádzkových, ubytovacích, sociálnych a spoločných priestorov verejného obstarávateľa. Poskytovanie upratovacích služieb bude zabezpečené v rôznej periodicite v závislosti od konkrétnych požiadaviek verejného obstarávateľa pre rôzne fakulty a súčasti UK.
Úklid v budovách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně v letech 2022-2025
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění úklidových služeb v objektu celého sídla zadavatele a na veřejném prostranství okolo budov sídla, a dále obstarání ekologicky šetrného a zdravotně nezávadného spotřebního materiálu nezbytného k provádění úklidových služeb dodavatelem. Specifikace a výměra ploch určených k provádění úklidových ...