CETIN - Vysokorychlostní internet - projektová dokumentace, veřejnoprávní povolení
Předmětem veřejné zakázky je provedení projektových a inženýrských prací, včetně veřejnoprávního a soukromoprávního projednání, nezbytných pro zajištění a uskutečnění zakázky.
TDS, BOZP a dotační management pro stavbu základní školy na Komenského náměstí, Říčany
činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a činnost dotačního managementu při realizaci stavby Základní škola na Komenského náměstí, Říčany
Řízení realizace dostavby Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Chomutov a Nemocnice Děčín
Předmětem plnění je poskytování služeb řízení realizace dostavby Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Chomutov a Nemocnice Děčín v rolích: Správce stavby, Asistenta Správce stavby, Technického dozoru stavebníka, Koordinátora BOZP, Cenového manažera a Provozního manažera při výkonu veškerých jejich práv a povinností vyplývajících těmto ...
Administrace zadávacích řízení a poskytování právních služeb
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb spojených zejména s přípravou a realizací výstavby nového závodu zadavatele a uvedením do provozu (dále jen „Projekt NSTC“). Jedná se především o poskytování služeb spočívajících v administraci zadávacích řízení dle zákona včetně souvisejícího odborného poradenství a konzultací, resp. ...
CETIN - Vysokorychlostní internet - projektová dokumentace, veřejnoprávní povolení, smlouvy
Předmětem veřejné zakázky je provedení projektových a inženýrských prací, včetně veřejnoprávního a soukromoprávního projednání, nezbytných pro zajištění a uskutečnění zakázky.
Příprava projektové dokumentace pro E.ON páteřní síť
Předmětem zakázky je provedení projektových a inženýrských prací nezbytných pro umožnění instalace dobíjecích stanic zejména: • zpracování veškeré dokumentace, podkladů, souhlasů či vyjádření nezbytných pro umístění a povolení výstavby dobíjecích stanic (včetně elektrické přípojky a vyhrazených parkovacích stání (je na dodavateli, aby na základě ...
Poskytnutí služeb v oblasti stavebního managementu k investičnímu projektu výstavby ZŠ Romance
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb v oblasti stavebního managementu v souvislosti s investičním projektem výstavby nové základní školy Romance v Městské části Praha 22. Oblast stavebního managementu pojímá činnosti související s investičním projektem od řízení, koordinace, kontroly, podávání reportů zadavateli a dotčeným ...
Implementácia komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti
1. Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, majetkovo-právne vysporiadanie a realizácia stavby: "Implementácia komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste" v členení: - dokumentácia pre územné rozhodnutie vrátane ...
Vyhotovení projektové dokumentace rekonstrukce Nové scény a provozní budovy B
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb projektového manažera souvisejících se zpracováním kompletní projektové dokumentace a souvisejících činností vztahujících se k projektu rekonstrukce Nové scény Národního divadla a provozní budovy B č.p.1435 a zajištění souvisejících legislativně povolovacích procesů a dalších činností. Bližší popis ...
Technologická obměna I - business analýza a projektové řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování externích analytických služeb a služeb projektového řízení v rozsahu: - zmapování, analýza, standardizace a návrh optimalizace bankovních procesů v oblasti obchodní, účetní, správy rizik a back office - dokumentace procesů ve formátu BPMN pomocí aplikace Enterprise Architect - definice business ...
Vzdělání je cesta k úspěchu
Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
Systém elektronickej osobnej dozimetrie
Predmetom zákazky je vypracovanie investičného projektu a jeho následná realizácia, ktorá rieši úpravu a doplnenie systému radiačnej kontroly systému elektronickej osobnej dozimetrie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavba č. 44591 Parkovací dům na Markétě; projektová a inženýrská činnost
Předmětem zakázky je na podkladě Koncepční studie parkovacího domu na Markétě pro stavbu č. 44591 Parkovací dům na Markétě a. zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. sestavení předběžného rozpočtu stavby; b. inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí; c. zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního ...
18-118 TZH Olbrachtova – správce stavby
Předmětem VZ je výběr tzv. „Správce stavby“, který bude generálním zmocněncem zadavatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu VZ s názvem „17-106a Snížení energetické náročnosti budovy SSHR, Olbrachtova 3, Praha 4“.
Dynamický nákupní systém pro projektové práce a inženýrskou činnost
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému pro projektové práce a inženýrskou činnost (dále jen „DNS“) podle § 139 a násl. zákona. DNS bude zaveden na dobu 2 let. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech podle provozních potřeb zadavatele. Předmětem ...
Modernizace ŽST Jihlava město
Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení („DUSP“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Modernizace ŽST Jihlava město“ (dále jen „Stavba“) v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně podání žádosti o vydání ...
Rámcová dohoda - Projektová a inženýrská činnost za účelem výstavby a úprav objektů
Předmětem Rámcové dohody je uzavření jednotlivých dílčích smluv na základě Rámcové dohody na služby, jejichž předmětem bude projektová a inženýrská činnost za účelem výstavby a úprav objektů a technické infrastruktury ve vlastnictví zadavatele.
Stavba P+R DEPO Zličín; projektová a inženýrská činnost
Předmětem plnění veřejné zakázky je na podkladě ověřovací studie stavby vícepodlažního objektu P+R „Objektové parkoviště P+R Zličín“ a) dopracování podkladové studie; b) zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. sestavení předběžného rozpočtu ve smyslu § 86 stavebního zákona; c) výkon inženýrské činnosti pro vydání územního ...
Výkon činnosti organizátora urbanisticko-architektonické soutěže
Předmětem plnění veřejné zakázky je vykonávání činností souvisejících s přípravou a organizací urbanisticko-architektonické soutěže dle ZZVZ a dle Soutěžního řádu České komory architektů s názvem „Architektonická soutěž k řešení zájmového území jezera Milada“, kterou Zadavatel zamýšlí vyhlásit a realizovat v roce 2019 - 2020.
Chrudim - výstavba budovy centrálního skladu materiálu - PD
Komplexní zpracování projektové dokumentace, včetně výkonu autorského dozoru, činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka pro výstavbu budovy centrálního skladu materiálu, kuchyňského bloku a budovy č. 3 v areálu VÚ 1837 v Chrudimi. Předmět plnění VZ je spojen s ochranou utajovaných informací stupně utajení "Vyhrazené".
UniMeC - II. etapa - projektový management
Předmětem této veřejné zakázky je výkon činnosti projektového manažera projektu „Dobudování vzdělávací infrastruktury UniMeC, 2. etapa“, zejména, ale nikoli výlučně vypracování dokumentace pro účinné projektové řízení projektu (manuál projektu, koordinační harmonogram projektu, sledování finančních nákladů projektu apod.), řízení vlastní realizace ...
Spořilovská - zakrytí, Praha 4 – DUR, IČ UR, průzkumy a ostatní práce
Předmětem plnění je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), zajištění inženýrské činnosti (IČ UR) a provedení předběžného geotechnického průzkumu na novostavbu částečného zakrytí komunikace Spořilovské.
Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu ...
Architektonicko - krajinářské soutěže o návrh na řešení revitalizace Centrálního parku Černý Most
Předmětem veřejné soutěže o návrh je zpracování architektonicko-krajinářského řešení projektu „Revitalizace Centrálního parku Černý Most“. Cílem návrhu je vytvořit reprezentativní veřejný prostor s významnými architektonickými a přírodními hodnotami umožňující náležité propojení mezi časově odlišně vzniklými obytnými soubory. Návrh bude ...
D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, vypracovanie DÚR, Oznámenie 8a po DÚR, DSP v podrobnosti DR
Predmetom zákazky je vypracovanie zmeny dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (8a po DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DSP v podrobnosti DRS (8a po DSP), ...