Poptávám vyčištění peří a ušití nových polštářů

Poptávám vyčištění peří a ušití nových polštářů

Poptávám vyčištění peří a ušití nových polštářů. Přikrývky 200 cm x 90 cm a polštáře 70 cm x 90 cm.

Hledáme zedníky pro práci v rodinné stavební firmě

Hledáme zedníky pro práci v rodinné stavební firmě

Do rodinné stavební firmy hledáme slušné a pracovité zedníky. Odměna dohodou.

Poskytování služeb optické páteřní sítě WLAN

Poskytování služeb optické páteřní sítě WLAN

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb prostřednictvím optické infrastruktury pro přenos datových a hlasových služeb mezi vybranými objekty MV, PP ČR a PČR na území celé ČR.

Propagačné predmety

Propagačné predmety

Predmetom zákazky je dodanie propagačných predmetov pre Slovenskú agentúru životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumie najmä rôzne druhy potlače, doprava na miesto dodania a vyloženie na mieste dodania. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B., D. a F. súťažných podkladov.

Tlačové a grafické služby

Tlačové a grafické služby

Predmetom zákazky sú tlačové a grafické služby, ktoré budú zahŕňať poskytnutie služieb grafického spracovania, jazykových korektúr a tlače a dodania najmä nasledovných materiálov: a)informačných listov, b)letákov, plagátov a skladačiek, c)brožúr a newsletterov, d)praktických príručiek, koncepčných dokumentov, zborníkov, manuálov, ...

Pokrytie WIFI signálom, bezplatny internet v čakárňach ambulancii a na lôžkových oddeleniach

Pokrytie WIFI signálom, bezplatny internet v čakárňach ambulancii a na lôžkových oddeleniach

Predmetom zákazky je pokrytie priestorov verejného obstarávateľa WIFI signálom - bezplatný internet návštevníkom a pacientom v čakárňach ambulancií a na lôžkových oddeleniach, správa a údržba systému vrátane prevádzkovania počas 60 mesiacov. Systém je nezávislý od IT siete a systému verejného obstarávateľa. Súčasťou informačného systému nebude ...

Skipasy pro VLL Karlovy Vary

Skipasy pro VLL Karlovy Vary

Předmětem plnění je zabezpečení zimního lyžování – nákup permanentek pro účastníky PR ve VLL Karlovy Vary, hotelu Bellevue a komplexnost služeb v jednom centru.

Polyfunkční dům Slivenec

Polyfunkční dům Slivenec

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu Polyfunkčního domu Slivenec. Součástí komplexního řešení bude návrh společenského sálu a knihovny, všech souvisejících provozů a dále malometrážních bytových jednotek. Nově navržený objekt by měl vytvořit důstojný prostor pro společenský a kulturní život obce. Malometrážní byty budou určené ...

Výroba a vysílání videosekvencí

Výroba a vysílání videosekvencí

Předmětem této veřejné zakázky je výroba videosekvencí pro webové rozhraní a mobilní prezentaci, výroba propagačních reportáží a jejich televizní vysílání pro projekt „Peregrinus Silva Bohemica - Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě“.

Nemecká – modernizácia vykurovania areálu – PD

Nemecká – modernizácia vykurovania areálu – PD

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby pre modernizáciu vykurovania areálu Nemecká, čím dôjde k podstatnému zníženiu energetickej náročnosti vojenských objektov cca o 50-60 % a následnému zníženiu znečisťovania ovzdušia. Pozemok je majetkovoprávne vysporiadaný vo vlastníctve MO SR, parc. ...

Skipasy pro VLL Jeseník

Skipasy pro VLL Jeseník

Předmětem plnění je zabezpečení zimního lyžování – nákup permanentek pro účastníky PR ve VLL Jeseník a komplexnost služeb v jednom centru.

Skipasy pro VZ Ovčárna pod Pradědem

Skipasy pro VZ Ovčárna pod Pradědem

Předmětem plnění je zabezpečení zimního lyžování – nákup permanentek pro účastníky PR ve VZ Ovčárna pod Pradědem a komplexnost služeb v jednom centru.

Zrobustnění MPLS sítě a rozšíření do vysoké dostupnosti (HA)

Zrobustnění MPLS sítě a rozšíření do vysoké dostupnosti (HA)

Zadavatel požaduje, pro zvýšení dostupnosti svého Datového centra ŘSD ČR skládající se z min. 4 NODů, které je již vystavěné a propojené vysokokapacitní přístupovou datovou sítí, dodávku a návrh konfigurace aktivních prvků pro zajištění vysoké dostupnosti robustní přístupové vrstvy, se směrováním síťového provozu metodou multiprotokolového ...

Poskytování ochranných bezpečnostních služeb pro ÚSKVBL 2018

Poskytování ochranných bezpečnostních služeb pro ÚSKVBL 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování služeb fyzické ochrany objektů v areálu zadavatele nepřetržitě 24h denně jedním pracovníkem. Služba zahrnuje recepční službu spojenou s pravidelnými obchůzkami budov a areálu, vybraných činností v oblasti vedení evidence autoprovozu zadavatele, zajištění služeb přepojování ...

Obnova prvků EOL

Obnova prvků EOL

Předmětem veřejné zakázky je: - dodávka optických modulů 1/10GE pro nové prvky; - doplnění stávajících stohů složených z LAN přepínačů řady C3850 a náhrada zastaralých LAN přepínačů v lokalitách Zadavatele; - náhrada zastaralých přepínačů řady C2960G-8 v lokalitách Zadavatele - náhrada zastaralých AP (access pointů) a antén

Poskytovanie služieb mobilného operátora

Poskytovanie služieb mobilného operátora

Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej a ekonomicky výhodnej elektronickej komunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov, nákup koncových zariadení) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS). HVPS bude vytvorená ...

Povýšení IdM Oracle na aktuální verzi 12c II

Povýšení IdM Oracle na aktuální verzi 12c II

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla, spočívajícího v úpravě systému pro správu identit a přístupů interních uživatelů VZP ČR v IS VZP ČR (dále vše též jen „systém IdM“). Provedení díla bude zahrnovat zejména: - migraci v současné době již zadavatelem provozovaných modulů (produktů Oracle) v rámci systému IdM, tj. povýšení stávající ...

Poskytovanie služieb podpory a rozvoja Veterinárneho a potravinového informačného systému

Poskytovanie služieb podpory a rozvoja Veterinárneho a potravinového informačného systému

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou Veterinárneho a potravinového informačného systému Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR prostredníctvom nasledujúcich služieb : 1. Služby servisnej podpory Veterinárneho a potravinového informačného systému. 2. Ostatné služby súvisiace s ...

Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi

Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi

Predmetom zákazky je poskytnutie služby v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na územiach obcí Gelnica, Prakovce a Mníšek nad Hnilcom. Táto služba zahŕňa zber a odvoz komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, ...

Výpočetní cluster pro C4e

Výpočetní cluster pro C4e

Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění výpočetních uzlů, uzlů objektového úložiště a síťové infrastruktury výpočetního clusteru. Součástí předmětu veřejné zakázky je poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory (dále jen „rozšířená záruka“) ve formě reakce Next Business Day On-site v ...

Inovácia v oblasti cloudových riešení v spoločnosti SINO, s.r.o.

Inovácia v oblasti cloudových riešení v spoločnosti SINO, s.r.o.

inovácia v oblasti cloudových riešení, Technické parametre jednotlivých častí logického celku sú špecifikované je v Prílohe č.1 (minimálne požadované technické parametre logického celku sú špecifikované v prílohe č. 1)

Monitoring zložiek životného prostredia rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat

Monitoring zložiek životného prostredia rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, dĺžka rýchlostnej cesty 4,300 km. Predmetom zákazky je monitoring vplyvu stavby na zložky životného prostredia (v zmysle TP 050) počas výstavby a po uvedení do prevádzky. Monitoring vplyvov počas výstavby a po uvedení do prevádzky slúži k posúdeniu, či sa zámer svojimi vplyvmi neodchyľuje od hodnôt ...

Poptáváme dezinfekční úklid sklepních chodeb

Poptáváme dezinfekční úklid sklepních chodeb

Poptáváme dezinfekční úklid sklepních chodeb. Před časem, při havárii kanalizačních vpustí se nám zatopila část společných chodeb sklepů našich domů spodní vodou z kanalizace. Na nákresu ( viz příloha) je červeně vyznačena přímo kontaminovanou vodou zasažená plocha. Zbytek (zeleně) je plocha pošlapaná při odčerpávacích pracích. Máme zájem o ...

Zneškodnenie odpadov z Banskej Štiavnice

Zneškodnenie odpadov z Banskej Štiavnice

Predmetom zadávania zákazky je odvoz a zneškodnenie odpadov v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne podľa ekvivalentných právnych noriem platných v členských krajinách podľa sídla uchádzača. Odpad je tvorený na území mesta Banská Štiavnica a okolitých obcí, pre ktoré verejný obstarávateľ ...

Servis a údržba ekonomického softvéru

Servis a údržba ekonomického softvéru

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných (základných a rozšírených) technických podporných služieb, systémových podporných služieb a softvérových podporných služieb pre verejného obstarávateľa. Účelom je zabezpečiť služby podpory a prevádzky Licencovaných modulov a funkčných rozšírení aplikačného programového vybavenia SPIN.

(záznamy 1/25 z 22658)  strana 1 / 907