Bezpečnostní systém a zálohování cloudu

Bezpečnostní systém a zálohování cloudu

Dodávka bezpečnostního systému a zálohování cloudu

CAD/CAM licence Tebis

CAD/CAM licence Tebis

Předmětem výběrového řízení je dodávka licencí CAD/CAM SW Tebis včetně zajištění uživatelské podpory po dobu 5 let. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

CAD 3D SW

CAD 3D SW

Předmětem výběrového řízení je dodávka souboru CAD 3D software pro vytváření a modifikaci konstrukčních dat a CAD 3D software pro prohlížení konstrukčních dat včetně zajištění uživatelské podpory po dobu 5 let. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek vystavených zadavatelem).

CAD 3D SW II

CAD 3D SW II

Předmětem výběrového řízení je dodávka licence CAD 3D software pro vytváření a modifikaci konstrukčních dat včetně zajištění uživatelské podpory po dobu 5 let. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Bezpečné a moderní služby města Velké Meziříčí

Bezpečné a moderní služby města Velké Meziříčí

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávek ICT technologií (infrastrukturních prvků a SW aplikací) a souvisejících implementačních služeb pro projekt "Bezpečné a moderní služby města Velké Meziříčí". V rámci projektu budou zejména řešeny následující oblasti: 1) Implementace elektronických služeb, 2) Doplnění infrastruktury a ...

Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia

Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia

Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s vypracovaním a Požiadaviek Objednávateľa pre stavbu Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiála, zabezpečenie inžinierskej činnosti pri zastupovaní investora v konaní s dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými dotknutými subjektmi, výkon ...

Hledáme ke koupi bytový dům v Kuřimi

Hledáme ke koupi bytový dům v Kuřimi

Hledáme ke koupi bytový dům v Kuřimi s 8 a více bytovými jednotkami nebo s možností jejich zbudováním.

SW pro simulaci robotů – KA6 - FEI

SW pro simulaci robotů – KA6 - FEI

Předmětem veřejné zakázky je dodávka software pro simulaci robotů.

Dodávka a implementace Klinického informačního systému

Dodávka a implementace Klinického informačního systému

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace software – klinického informačního systému, poskytování poimplementačních služeb po dobu 5 let, a dále dodávka souvisejícího hardwarového vybavení, to vše dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Minimální technické parametry systému jsou uvedeny v Příloze č. 2. Plnění ...

Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry

Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ...

SMS komunikace s daňovými poplatníky

SMS komunikace s daňovými poplatníky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozu, údržby a rozvoje komplexního systému pro SMS komunikaci v rámci orgánů Finanční správy České republiky a zajištění služby rozšířené autentizace uživatelů daňového portálu formou více faktorové autentizace, zaslání SMS na předem definované mobilní telefonní číslo.

Nové funkce IS Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Účelová komunikační infrastruktura

Nové funkce IS Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Účelová komunikační infrastruktura

Pořízení účelové optické komunikační infrastruktury propojující vybrané objekty města Brandýs nad Labem -Stará Boleslav.

Dálkové odečty

Dálkové odečty

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vysílačů a přijímačů pro zajištění rádiového dálkového odečtu vodoměrů v rámci zadavatelem provozovaného území včetně jejich příslušenství, případných náhradních dílů v pozáručním období, a dokladů, které se k nim vztahují a dále poskytování služeb pro zadavatele spočívajících ve sběru, zpracovávání, ...

Informační a komunikační systémy pro město Bruntál

Informační a komunikační systémy pro město Bruntál

Předmět veřejné zakázky vychází ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy s cílem podpořit pokročilé techniky eGovernmentu pořízením informačních a komunikačních technologií. Bude doplněna technologická infrastruktura, prostředky pro bezpečné sdílení dokumentů, možnost základní manažerské kontroly hospodaření společným datovým skladem, prvky ...

Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu

Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu

Předmětem zakázky je dodávka komplexního systému fotovoltaické elektrárny, akumulačního bateriového systému a rychlonabíjecí stanice pro nabíjení firemních elektromobilů. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny včetně kompletní montáže v místě realizace.

Podpora a rozvoj editační linky technické mapy 2018 - 2023

Podpora a rozvoj editační linky technické mapy 2018 - 2023

Předmětem plnění veřejné zakázky je podpora a rozvoj editační linky technické mapy. Systém ELTM je softwarové prostředí vyvinuté na platformě GeoMedia Smart Client, které slouží ke správě a aktualizaci Digitální technické mapy Prahy a souvisejícího datového obsahu.

Hledám krátkodobý pronájem bytu v Brně

Hledám krátkodobý pronájem bytu v Brně

Hledám krátkodobý pronájem bytu 1+kk v Brně – Líšni (pouze na 3 měsíce), cena do 11.000 Kč včetně inkasa.

Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa - ČOV Písek

Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa - ČOV Písek

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování nové stavby s využitím semimobilní kontejnerové technologie, umístěné na upravené ploše kalového hospodářství ČOV. V zařízení bude likvidováno 3 580 až 3 900 t/rok strojně odvodněného kalu z ČOV Písek, pro spoluspalování bude využito 250 - 700 t/rok biomasy, převážně ve formě dřevní štěpky. Součástí ...

UK FF - Dynamický nákupní systém na překlady a nebo korektury pro projekt KREAS

UK FF - Dynamický nákupní systém na překlady a nebo korektury pro projekt KREAS

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou překlady a/nebo korektury pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Přibližně 80 % překladů zahrnují překlady z anebo do anglického jazyka. Ostatními jazyky jsou francouzština, italština, němčina, polština, portugalština, španělština, staročeština. Podrobně bude předmět ...

Poskytování příspěvků z FKSP prostřednictvím platebních karet

Poskytování příspěvků z FKSP prostřednictvím platebních karet

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování příspěvků z FKSP, a to formou platebních karet, jejichž prostřednictvím HZS Moravskoslezského kraje bude poskytovat příspěvek svým příslušníkům a zaměstnancům za účelem čerpání prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb podle vyhl. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Třebusice a Hospozín

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Třebusice a Hospozín

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Třebusice a katastrálním území Hospozín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální ...

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia

Predmetom zákazky je vypracovanie šiestich programov starostlivosti o chránené územia prírody a krajiny.

Poptáváme pronájem bytu nebo RD, Brno a okolí

Poptáváme pronájem bytu nebo RD, Brno a okolí

Poptáváme pronájem bytu nebo RD, Brno a okolí, do částky 16.000 Kč včetně inkasa pro 4 osoby, máme 1 většího psa.

Poptáváme zakoupení bytového domu, Brno

Poptáváme zakoupení bytového domu, Brno

Poptáváme zakoupení bytového domu, Brno s 8 a více bytovými jednotkami nebo s možností jejich zbudováním.

Poptáváme zakoupení pozemku

Poptáváme zakoupení pozemku

Poptáváme zakoupení pozemku v Kuřimi nebo v Brně pro výstavbu bytového domu s 8 a více bytovými jednotkami.

(záznamy 1/25 z 22420)  strana 1 / 897