Poptávám demontáž eternitové střechy

Poptávám demontáž eternitové střechy

Poptávám demontáž eternitové střechy, odvoz a likvidace eternitu.

Platforma na efektívne manažovanie a riadenie procesov štrukturálnych fondov pre unifikované riešeni

Platforma na efektívne manažovanie a riadenie procesov štrukturálnych fondov pre unifikované riešeni

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v podobe vybudovania a implementácie elektronického systému na podporu, tvorbu a manažment procesov pre efektívne riadenie štrukturálnych fondov - Platforma na efektívne manažovanie a riadenie procesov štrukturálnych fondov pre unifikované riešenie podporujúce implementáciu ďalších procesov riadenia.

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Malacky

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Malacky

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov. a to informačného systému samosprávy (ďalej len CG ISS), dokumentačného informačného systému samosprávy (ďalej len CG DISS), geografického informačného systému (ďalej len GISAM), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV) spolu s ...

Zajištění služeb ostrahy majetku 2019 – 2021

Zajištění služeb ostrahy majetku 2019 – 2021

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zajištění zejména služeb ostrahy a případně dalších souvisejících služeb na čtyřech pracovištích zadavatele.

Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích, pracoviště Chrudim

Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích, pracoviště Chrudim

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací pro Úřad práce ČR – Krajskou pobočku v Pardubicích na pracovišti v Chrudimi. Zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 4 části, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná smlouva s jedním vybraným dodavatelem.

Servisné upratovanie, čistenie, dezinfekcia a doplnkové služby

Servisné upratovanie, čistenie, dezinfekcia a doplnkové služby

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb vo vnútorných priestoroch objektov Fakultnej nemocnice Trenčín, manipulácia s odpadom a ostatných požadovaných služieb (ďalej len služby). Upratovanie je súbor postupov, ktoré musia viesť k odstráneniu nečistôt a zníženiu počtu ...

Výběr dodavatele na služby v oblasti řízení vztahů s veřejností

Výběr dodavatele na služby v oblasti řízení vztahů s veřejností

1. Konzultační, poradenská a realizační činnost v oblasti marketingové komunikace s důrazem na oblast řízení vztahů s veřejností (dále jen „PR“) 2. Konzultace v otázkách strategického rozvoje značky Vína z Moravy, vína z Čech (dále jen „VMVČ“) a agenturní činnosti zaměřené na segment novinářů a veřejných mediálních prostředků s cílem vzdělávat o ...

Fyzická ochrana skladů PHM a správa poplachových systémů na skladech PHM ČEPRO, a.s., 2019 - 2025

Fyzická ochrana skladů PHM a správa poplachových systémů na skladech PHM ČEPRO, a.s., 2019 - 2025

Poskytování bezpečnostních služeb „na klíč“, spočívajících v nepřetržitém (tj. 24 hodin denně) střežení jednadvaceti objektů (skladů PHM) zadavatele, umístěných v různých lokalitách v České republice a dále správa a servis poplachových systémů ("PS") s cílem zajistit jejich spolehlivý nepřetržitý provoz v souladu s v zadávací dokumentaci popsanou ...

Kovový odpad, Togo

Kovový odpad, Togo

MIZTBEACH TRADING COMPANY LTD, sídlící v Togo, západní Afrika. Jsme prodejci odpadového materiálu. V současné době se snažíme dodávat / expedovat vysoce kvalitní mědi, bronzu, hliníku (použitých nápojových plechovek) a odpadů baterií. Jsme schopni dodávat velké množství odpadů v správnou dobu a za správnou cenu (relativně nízké). Jsme řádně ...

Prenájom licenčného softvérového vybavenia IBM

Prenájom licenčného softvérového vybavenia IBM

Predmetom zákazky je (i) prenájom licenčného softvérového vybavenia IBM (LSV IBM) pre centrálny sálový server IBM zBC12, na ktorom verejný obstarávateľ vo svojom IT prostredí prevádzkuje produkčný informačný systém dôchodkového poistenia (IS DP) a (ii) zabezpečenie cenovej ochrany a platieb za skutočne spotrebovaný výkon prostredníctvom ...

Obstaranie súboru podporných služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných systémov

Obstaranie súboru podporných služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných systémov

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - súboru podporných služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných systémov ekologickej stability na miestnej úrovni. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B. a E. súťažných podkladov.

D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, vypracovanie DÚR, Oznámenie 8a po DÚR, DSP v podrobnosti DR

D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, vypracovanie DÚR, Oznámenie 8a po DÚR, DSP v podrobnosti DR

Predmetom zákazky je vypracovanie zmeny dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (8a po DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DSP v podrobnosti DRS (8a po DSP), ...

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stravné lístky, stravné poukážky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania

Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu

Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu

Predmetom zákazky je záväzok úspešného uchádzača vyrábať a dodávať špeciálne tlačivá Sociálnej poisťovne (ďalej len "špeciálne tlačivá") vrátane poskytovania súvisiacich služieb, na základe objednávok a za podmienok definovaných v rámcovej dohode. Predmet zákazky zahŕňa výrobu a dodávku špeciálnych tlačív vrátane zabezpečenia súvisiacich služieb ...

Brožura, Litva

Brožura, Litva

Prosím o nabídku na brožuru formát 210x275mm obsah 48+4 stran tisk 4+4 Papír obsah 65g LWC, obálka 200 g lesk Zpracování sponkové sešívání Balení řeší na PLL Náklad 12500Ex

Technická podpora a rozvoj informačného systému Elektronického komunikačného prostredia

Technická podpora a rozvoj informačného systému Elektronického komunikačného prostredia

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory a rozvoja Informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ďalej len "EKP") v nasledovnom rozsahu: a) technická podpora: poskytovanie služieb technickej podpory v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch, b) rozvoj: zapracovávanie legislatívnych zmien, zapracovávanie ...

Dodávka IT infrastruktury II. pro Nemocnici Strakonice, a.s.

Dodávka IT infrastruktury II. pro Nemocnici Strakonice, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení v podobě firewallů, aktivních prvků, kabeláže a software pro management sítě a do ní přistupujících zařízení včetně příslušenství.

Průkazy pojištěnců VZP ČR

Průkazy pojištěnců VZP ČR

Předmětem veřejné zakázky je výroba a dodávka plastových personalizovaných průkazů pojištěnců VZP ČR (dále též „průkazy“) včetně souvisejících služeb, tj. příprava a předání průkazů k distribuci poskytovateli poštovních služeb, se kterým má VZP ČR uzavřenou smlouvu (dále jen „poskytovatel poštovních služeb“), skartace a ekologická likvidace ...

Modernizace EOC v MHD v Pardubicích II

Modernizace EOC v MHD v Pardubicích II

Předmětem plnění veřejné zakázky je a) dodávka, montáž a zprovoznění odbavovacího systému pro odbavení cestujících v trolejbusech a autobusech městské hromadné dopravy provozované zadavatelem v Pardubicích a okolních obcích, a to včetně dodávky potřebného software, tato část zakázky je podrobně vymezena přílohou č. 1 zadávací dokumentace - ...

Ekonomický informační systém - Vsetínská nemocnice a.s.

Ekonomický informační systém - Vsetínská nemocnice a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace ekonomického informačního systému, který nahradí, případně rozšíří stávající informační systém. Součástí plnění je dodávka nezbytného HW a s ním souvisejícího SW a další související plnění, včetně poskytování podpory po dobu neurčitou, to vše v rozsahu příloh návrhu smlouvy - obchodních ...

Technická podpora a rozvoj SW QUINTIQ v prostředí PNC

Technická podpora a rozvoj SW QUINTIQ v prostředí PNC

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb rozvoje a technické podpory k systému PostNetControl (dále též „PNC“), který umožňuje optimalizaci tras balíkového doručování a podporu vlastního procesu doručování prostřednictvím aplikace na mobilních terminálech ...

Poradenské služby

Poradenské služby

Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování poradenských služeb pro Zadavatele, a to v oblasti: a) management consulting; strategické poradenství; podpora managementu Zadavatele při vytváření strategické agendy Zadavatele; podpory při řízení ...

Výroba a distribuce bloků stvrzenek formátu A6

Výroba a distribuce bloků stvrzenek formátu A6

Předmětem Veřejné zakázky je obecně výroba, tj. tisk a kompletace bloků stvrzenek formátu A6 vydávaných Zadavatelem podle novely zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění, jakož i jejich distribuce do míst dodání.

Operátor datových a hlasových služeb

Operátor datových a hlasových služeb

Předmětem zakázky je dodávka komplexního portfolia datových, internetových a hlasových služeb v garantované kvalitě dle požadavků definovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Dodávka, podpora a rozvoj SW řešení a mobilní aplikace pro Pražskou turistickou kartu

Dodávka, podpora a rozvoj SW řešení a mobilní aplikace pro Pražskou turistickou kartu

Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření, dodávka a implementace SW řešení pro Pražskou turistickou kartu (dále jen jako "Systém") a zajištění následné podpory provozu a rozvoje tohoto Systému. Předmět této veřejné zakázky zahrnuje následující části: • provedení detailní analýzy a vytvoření detailního návrhu Systému; • vytvoření, dodání a ...

(záznamy 1/25 z 22873)  strana 1 / 915