Úklidy provozů Sociálních služeb Vsetín 2021-2025 - opakování
Provádění komplexních úklidových prací pro vybrané provozy zadavatele. Jedná se o denní úklid dle harmonogramu úklidových služeb, pololetní mytí oken, strojové čištění podlah, mimořádný úklid a pohotovostní službu.
Provedení energetického auditu a vypracování PENB
Předmětem zakázky je provedení energetického auditu dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení energetického posudku a vypracování průkazů energetické náročnosti budov. Jedná se především o popis a zhodnocení stávajícího stavu, energetické náročnosti a návrh opatření vedoucí ke snížení ...
Objektové uložiště pro můjRozhlas, digitalizaci archivu a ostatní internetové projekty ČRo
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v poskytování objektového uložiště pro projekt MujROZHLAS, digitalizaci archivu a ostatní internetové projekty Českého rozhlasu.
Kvantifikace zdravotních a ekologických rizik a podpora rehabilitace areálu bývalé rafinerie v Batumi
Veřejná zakázka je součástí projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v Gruzii s názvem „Rehabilitace areálu bývalé rafinérie v Batumi“, jehož záměrem je přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a populace v oblasti bývalé ropné rafinérie v přístavu v Batumi. Předmětem plnění veřejné zakázky je identifikace zdrojů ...
Zajištění recepčních služeb ve vybraných budovách Finančních úřadů ČR
Předmětem veřejné zakázky je provádění recepčních služeb ve vybraných budovách Finančních úřadů ČR v souladu se Smlouvou o poskytování recepčních služeb a Standardy pro recepční služby, které tvoří přílohu smlouvy.
Datové a hlasové telekomunikační služby v pevném místě
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytovat zadavateli dohodnuté veřejně dostupné služby elektronických komunikací prostřednictvím pevné sítě (datové služby, připojení do sítě internet, hlasové služby v pevném místě). Součástí plnění je i kompletní zřízení datové sítě dle parametrů stanovených objednatelem v Technické specifikaci a zajistí pro ...
Úklidové služby pracoviště v Jihlavě, Karviné a Frýdku-Místku
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb pro pracoviště zadavatele v Jihlavě, Karviné a Frýdku-Místku v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Poptáváme mezinárodní přepravu zboží
Poptáváme přepravu zboží: Potřebujeme vyzvednout zásilku na paletě na adrese: Better Bathrooms The Nursery Berristow Lane South Normanton DE55 2FX - zajistit celní odbaveni z UK Zásilka bude k vyzvednuti od 9.srpna. Objednavatel přepravy a exporter zásilky je naše společnost v UK: Bohemia House UK Ltd 2 Tintagel close Rushden, ...
KoPÚ Stonařov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Stonařov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Zpřesnění GNSS Trimble pro potřeby SZIF
Na základě veřejné zakázky bude mezi Zadavatelem a Dodavatelem uzavřena Smlouva o dílo s opcí na provedení software upgrade (dále jen „upgrade“) GNSS zařízení Trimble Geo 7X, vlastněných Zadavatelem (dále jen „zařízení“) (dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SOD“) u 100 kusů zařízení, u kterých bude po provedeném upgrade Dodavatelem, zvýšena přesnost ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Říše
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Nová Říše, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu komunikácie promenády na Železnej studničke
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu vrátane autorského dozoru pri realizácii rekonštrukcie komunikácie predĺženia promenády za Železnej studničke. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách č. 3, 5 a 6 súťažných podkladoch.
Manažment údajov lesných pozemkov NLC
Predmetom zákazky je vytvorenie automatizovaných nástrojov a business služieb s cieľom zabezpečenia systematického zberu, tvorby, správy a publikácie geopriestorových údajov v správe Národného lesníckeho centra a údajov pre poskytovanie objektov evidencie Lesný pozemok, Jednotka priestorového rozdelenia lesa a Program starostlivosti o lesy. ...
Komunikačná infraštruktúra - Mobilná hlasová komunikácia
Predmetom zákazky poskytovanie služieb komunikačnej infraštruktúry zahrňujúcej mobilnú hlasovú komunikáciu a SMS Gateway.
Poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne - Bratislava
Predmetom zákazky vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb (ďalej aj služby alebo predmet zákazky) v administratívnych, v prevádzkových, v spoločných a v sociálnych priestoroch objektov verejného obstarávateľa, vrátane doplňovania hygienického materiálu do sociálnych zariadení realizovaných formou čiastkových písomných objednávok, podľa ...
Organizačné, technické a marketingové zabezpečenie medzinárodných konferencií
Predmetom zákazky je organizačné, technické a marketingové zabezpečenie medzinárodných konferencií organizovaných v rámci Slovenského predsedníctva k Stratégii EÚ pre dunajský región, a to: - Jednodňová tematická konferencia Inovácie a digitalizácia (22.09.2021) - Jednodňová tematická konferencia Adaptácia na zmenu klímy: Výzvy a príležitosti ...
Komplexní pozemková úprava Bochovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bochovice a na části katastrálního území Horní Heřmanice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální ...
Vypracovanie DSP v rozsahu pre realizáciu stavby - Komplexná rekonštrukcia interiérov CSS
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer a výkon odborného autorského dohľadu počas celej doby realizácie stavby. PD bude vypracovaná za účelom rekonštrukcie a modernizácie vnútorných priestorov objektu Centrum sociálnych služieb Vita Vitalis v Prešove. Obsah a ...
Služby spojené s praním prádla pro DOZP Horní Bříza na období 1.3.2022 - 28.2.2026
Předmětem této VZ je zajištění komplexních služeb spojených s praním a chemickým čištěním prádla, žehlením, mandlováním, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místa zadavatele, dle závazného harmonogramu svozů po dobu 48 měsíců. Vše dle požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava
Predmetom zákazky s názvom "ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves-Bratislava hlavná stanica-Podunajské Biskupice, TIOP č.7 Bratislava-Vrakuňa", je: - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len "DSPRS"), - zabezpečenie ...
Zajištění úklidových služeb VZ Brno - Ponava a VZ Brno - Černovice
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelných úklidových služeb v objektech zadavatele, konkrétně v budově výjezdové základny Brno - Ponava a v budově výjezdové základny Brno - Černovice. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění čištění sanitních a referentských vozidel, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Smlouva bude uzavřena ...
D6 Krupá, přeložka -Technická asistence - správa datového prostředí
Jedná se o technickou asistenci ve formě poskytnutí systému pro správu datového prostředí, dále jen CDE, jeho inicializaci a konzultační služby vztahující se k předmětu díla.
Technická podpora provozu ŠIS - podpora práce s informačním obsahem
Předmětem veřejné zakázky je pořízení služby - zabezpečení podpory práce s informačním obsahem technické podpory provozu ŠIS. Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci a návrhu smlouvy.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chornice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chornice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ ...
Zajištění podpory Government Gateway
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování expertní technické podpory pro aplikační kód řešení Government Gateway dodaný Správě základních registrů společností NAKIT. Řešení Government Gateway je soubor programových modulů, které zajišťují funkcionalitu pro realizaci elektronických služeb a funkcionalitu pro registraci a ověřování ...