Programové vybavenie pre vytváranie a vydávanie jedinečných identifikátorov
V súvislosti s vykonávaním článku 15 smernice o tabakových výrobkoch (2014/40 / EÚ) a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/574 z 15. decembra 2017 o technických normách na zriadenie a prevádzkovanie systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov je DataCentrum zodpovedné za vytváranie a vydávanie jedinečných identifikátorov na sledovanie ...
Služby externího call centra
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcových dohod obsahujících smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování služeb externího call centra.
Aplikační Cloud pro redakční systém Drupal
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby provozu specializovaného aplikačního cloudu pro redakční systém Drupal a případné další internetové aplikace ČRo. Součástí služby je poskytnutí HW infrastruktury dimenzované a optimalizované na požadovaný provoz aplikací, administrace této infrastruktury, správa nezbytného SW prostředí, zajištění ...
Čistenie železničných koľajových vozidiel
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov, hnacích koľajových vozidiel, prípojných vozňov, elektrických a motorových jednotiek; vybavenie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) hygienickými potrebami, dezinfekcia a dezinsekcia interiérov ŽKV, plnenie nádrži vodou a ich dezinfekcia, vyprázdňovanie fekálnych nádrži ...
Dodávka propagačních předmětů pro Útulky pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 9 druhů propagačních předmětů v celkovém počtu 5000 kusů od každého druhu, pro potřeby Útulků pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy. Součástí předmětu plnění je i doprava na místo plnění.
Likvidace odpadu Praha, Plzeň a Hradec Králové, opakované zadání
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele zajišťujícího komplexní služby v oboru sběru, svozu a dalšího nakládání se směsným, tříděným a velkoobjemovým odpadem v objektech veřejných zadavatelů. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí: 1. část veřejné zakázky – oblast Praha (objekty kolejí Jednota, Budeč, Švehlova, Na Větrníku, Hvězda, ...
UTB – Softwarové vybavení pro studenty se specifickými potřebami
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a následné aktualizace softwarového vybavení do individuální studovny Knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která slouží studentům se specifickými potřebami.
Upratovacie a čistiace služby
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb vnútorných priestorov nemocníc v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava (lôžkové oddelenia, ambulancie, administratívne, spoločné a ostatné priestory) a vonkajších priestorov nemocníc v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava (spevnené plochy, ...
Telekomunikačné služby a monitorovací systém GPS
Predmetom zákazky je poskytnutie telekomunikačných služieb (hlasové a dátové služby vrátane dodávky zariadení mobilnej komunikácie ) a monitorovací systém GPS - vrátane dodávky zariadení GPS komunikácie.
Poptáváme truhláře pro práci v zahraničí
Sháníme 4-5 truhlářů pro výrobu obednění strojních zařízení a robotů ve Španělsku. Práce by byla přibližně na 2 měsíce v březnu a dubnu 2019. Ubytování a doprava zajištěny. Potřebujeme pracovníky se zkušenostmi v tomto oboru.
Dynamická lokalizace dopravních informací v různých datových formátech
Zadavatel požaduje rozšíření funkcionality NDIC o provoz SW služby, která bude provádět obousměrný překlad mezi níže uvedenými lokalizačními systémy. Tak bude možné rozšířit stávající dopravní informace poskytované prostřednictvím NDIC dalším odběratelům o další způsoby lokalizace dopravních informací a tím přispět k větší otevřenosti a celkové ...
Nový Backup server
Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh, dodávka, instalace a implementace nového systému zálohování na hardwarové platformě Intel s primárním zálohováním do diskového úložiště a selektivním zálohováním do páskové knihovny. Nově dodaný systém musí beze zbytku vyhovovat požadavku zadavatele při dodržení podmínek stanovených touto zadávací ...
Dodávka virtualizační platformy pro FEL
Předmětem veřejné zakázky je dodávka virtualizační platformy pro FEL. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace. Bližší informace jsou uveřejněny na profilu zadavatele.
ČSSZ - Posílení datového úložiště - 2018
dodávka HW - rozšíření výpočetní, diskové a zálohovací kapacity v datovém úložišti zadavatele při zachování dosavadních investic
JMK - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací a zajištění ostrahy nemovitostí Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Brně, na adrese: - Palackého třída 425/89, Brno - Polní 1011/37, Brno
Pořízení HW a SW maintenance
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí maintenance k hardwarovým a softwarovým produktům a softwarové subskripce.
RUK – ÚVT –  Dodávka diskových polí pro Ekonomický informační systém Univerzity Karlovy
Předmětem tohoto otevřeného nadlimitního zadávacího řízení je výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na dodávku a instalaci dvojice diskových polí pro provozování centralizovaného ekonomického informačního systému. Součástí nabídky a dodávky jsou zároveň čtyři fibre channel přepínače pro propojení polí se servery a pro propojení lokalit. ...
Soubor bezpečnostních opatření proti nežádoucím aktivitám v síťovém prostředí Nemocnice Tábor, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky (hardware a software) a poskytnutí souvisejících IT služeb vymezená ve dvou samostatných částech: Dovybavení datového centra NEMTA (Switche, Storage, Servery) jako část 1 a Zabezpečení LAN NEMTA (pro ochranu integrity komunikačních sítí) jako část 2 v požadovaném množství a kvalitě, jako ...
Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové
Předmětem realizace a dodávky stálých expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové je zpracování dílenské dokumentace, výroba, dodávka, montáž a kompletace expozičního systému, včetně osvětlení, AV a IT techniky a jeho následné zprovoznění a zregulování, včetně všech prvků a doplňků, úprava silnoproudých a slaboproudých rozvodů v ...
Fyzická ostraha objektů VZP ČR
Předmětem této VZ je zajištění nepřetržité ostrahy, obsluhy EPS, PZTS, CCTV a výkon recepční služby v objektech Ústředí VZP ČR a RP Praha a dále v objektech KLIPR Jihlava, Brno - venkov, Přerov a Karviná a dále v objektech využívaných VZP ČR a akcích pořádaných VZP ČR.
Vypracovanie projektovej dokumentácie k budovám RTVS Košice Rastislavova ulica
Predmetom zákazky je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie - realizačného projektu vrátane rozpočtu a výkazu výmer na obnovu administratívnej budovy RTVS KE Biela budova, Červená budova a Budova Archívu, pre účely vydania stavebného povolenia a podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu: Kvalita ...
Zajištění servisní podpory IS HR VEMA centralizované pro Ministerstvo zdravotnictví a všechny OSS
Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1. zajištění provozuschopnosti IS, poskytování technické podpory 2. údržba systému, dodržení stanovených SLA parametrů; 3. práce na objednávku dle ceníku prací na základě požadavků objednatele; 4. průběžné provádění update a legislativního update, upgrade a legislativního upgrade ve vazbě na aktuálně ...
Informační systém pro kontrolní, laboratorní a právní činnost SZPI - rozvoj, nové vyhlášení
Dodávka technického zhodnocení Informačního systému pro kontrolní, laboratorní a právní činnost SZPI (dále "IS KOPR") včetně implementace a následná technická podpora IS KOPR (poskytovaná po realizaci technického zhodnocení). Zadavatel požaduje dodání veškerého potřebného hardware, software - včetně zdrojových kódů, dokumentace a služeb ...
Dynamický nákupní systém pro organizační a technické zajištění jednání ŘO OP VVV 2019 - 2021
Zavedení DNS pro účely pořízení služeb organizačního a technického zajištění akcí pro potřeby Řídicího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání včetně poskytnutí souvisejících služeb (kategorie A) a poskytování cateringových služeb na území ČR (kategorie B).
Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budovy VK Praha, DAP
Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění již instalovaného PTZS o doplnění PTZS do prostor SERVEROVEN, instalaci kamerového IP systému s výměnou již instalovaných analogových kamer za AHD kamery a doplnění IP kamer do požadovaných prostor, instalaci IP videotelefonu pro systém EKV