Zajištění systému prodeje SMS jízdenek II.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění zavedení a provozování platebního systému jízdného v městské hromadné dopravě provozované zadavatelem prostřednictvím mobilní komunikace s využitím SMS zpráv v režimu MT billing (dále též „Elektronická jízdenka“), což je způsob úhrady jízdného cestujícím, u něhož je okamžikem úhrady jízdného okamžik, kdy ...
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
Predmetom zákazky je poskytnutie služby s názvom: Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia (ďalej len Predmet zákazky) Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb (ďalej len služieb) operátora, ktoré obsahujú: -zriadenie a aktivácia virtuálnej privátnej siete ...
UTB – Statistický software pro výuku studentů oboru řízení jakosti II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka statistického softwaru pro výukové účely studentů Ústavu výrobního inženýrství a dále pro specializaci řízení jakosti pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Obnova centrálního dispečinku TR1 – DB
Celková rekonstrukce hlavního energetického dispečinku na rozvodně TR1 Dolů Bílina, včetně stavebních úprav. Součástí Díla je dodání nového hardwaru a upgrade stávajícího softwaru nebo dodávka nového softwaru pro řízení rozvodu elektrické energie, tepla a měření spotřeby a to včetně dodávky a instalace nového řídicího systému. Pro řízení ...
Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy v ulici Voctářova na území městské části Praha 8
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora na území Prahy, v ulici Voctářova, na pozemku zadavatele parc. č. 767/4 v k.ú. Karlín. Zařízení musí být provozováno v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. ...
Poskytování služby na ochranu a ostrahu majetku statutárního města České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby na ochranu a ostrahu majetku pro sportovní zařízení: Budvar aréna (zimní stadion), Plavecký stadion, Sportovní hala.
Regulace a vypořádání nemocnic
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je zajištění dodavatele pro dodávku zpracování ročních vyúčtování v Core systému VoZP podle uzavřených smluvních ujednání nebo podle vyhlášky č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 (dále jen „Úhradová vyhláška“) za péči poskytnutou v roce ...
Prekladateľské a tlmočnícke služby pre MPSVR SR
Predmetom obstarávania sú prekladateľské a tlmočnícke služby a služby spočívajúce v zabezpečení tlmočníckej techniky pre potreby verejného obstarávateľa.
Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov v rozhodovacej činnosti NS SR  a
Verejny obstarávateľ zadáva zákazku v súvislosti so zefektívnením činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalejlen NS SR). Kvôli zefektívneniu činností tejto inštitúcie je nevyhnutné vykonať jej procesno-organizačny audit a zabezpečiť informačnú podporu ako dve integrálne a previazané aktivity. Vysledkom bude optimalizácia a ...
Služba sběru a vyhodnocování bezpečnostních logů (SIEM as a Service)
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby zaznamenávání, sběru, detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů v ICT prostředí MPSV a to konkrétně: 1. Sběru událostí (logů) ze všech součástí ICT prostředí MPSV. 2. Bezpečného uložení a archivace logů. 3. Implementace služby nad fixním počtem zařízení (fáze 1). 4. ...
Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství
Předmětem veřejné zakázky je zpracování odborných podkladů pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027.
Výběr provozovatele systému NEN
Výběr provozovatele systému NEN - předmět VZ je uveden v Zadávací dokumentaci VZ.
Dodávka hardware a software potřebného pro digitalizaci, správu a archivaci sbírek
Veřejná zakázka je rozdělná na 2 části. Dodavatel může podat nabídku na jednu či více části veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky. ČÁST 1 – HW ČÁST 2 – SW + TECHNICKÁ PODPORA Blíže viz ZD.
Ostraha vybraných objektů, areálů a pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v provádění pravidelné i mimořádné ostrahy ve vymezených objektech ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB (dále jen „MMB“) a dále výkon stanovených prací na vrátnici. Veřejná zakázka je rozdělena na tři dílčí části dle umístění objektů MMB, popřípadě ...
Pozáruční podpora Huawei
Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Pozáruční podpora Huawei 2019“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je pořízení pozáruční podpory a pořízení hard-disků a paměťových modulů. 1. Pozáruční podpora Pořízení podpory v režimu 24 x 7 x 4 na místě, pro serverové farmy SŽDC. Pozáruční podpora prodlužuje a slučuje současné podpory technologií ...
Informační systém – Evidence správy odvodů (IS ESO)
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také „VZ“) je: vývoj, implementace (tj. nasazení systému v prostředí Finanční správy ČR) a dodání Informačního systému pro správu odvodů za porušení rozpočtové kázně na stávajícím jádru, kterým zadavatel disponuje, tzv. „informační systém Evidence správy odvodů“ s akronymem ESO, napojení na spisovou službu ...
Reklamní materiály a ceny pro DSMC
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v zajištění promo a reklamních předmětů a materiálů pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v České republice.
Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby
Předmětem veřejné zakázky specifikované v zadávací dokumentaci je zabezpečení úklidových, recepčních, pokojských a prádelenských služeb a venkovních úklidů v ubytovně Heyrovského čp. 1213, Hradec Králové.
Zriadenie a prevádzkovanie komplexnej HVPS
Predmetom zákazky je zriadenie a prevádzkovanie komplexnej, bezpečnej a ekonomicky výhodnej elektronickej komunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov, nákup koncových zariadení, ďalšie služby) prostredníctvom Hlasovej virtuálnej privátnej siete (ďalej len ...
Zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie pre národnú linku na pomoc detským obetiam
Predmetom zákazky je zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie, vrátane zaškolenia personálu národnej linky, pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 2 týchto Súťažných podkladov.
Svoz, odvoz a odstraňování specifických zdravotnických odpadů z NNB - nebezpečných odpadů
Předmětem plnění VZ je převzetí, přeprava a odstranění odpadů vyprodukovaného Nemocnicí Na Bulovce (dále též jen „NNB“ nebo „zadavatel“) včetně služeb souvisejícími s likvidací odpadů a odpady, a to zejména: a) svoz, přeprava nebezpečných odpadů (včetně zdravotnického odpadu), b) svoz a přeprava ostatních odpadů (včetně živočišných a směsných ...
Fyzická ostraha objektu Ústředí
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na realizaci dodávek služeb k zajištění nepřetržité fyzické ostrahy, obsluhy EPS, PZTS, CCTV a výkon recepční služby v objektu Ústředí.
Cafeteria systém
Předmětem zakázky je poskytování služeb v rámci čerpání příspěvků v oblasti sportu, kultury, rekreace, zdraví a vzdělávání v souladu s platnou legislativou (s ohledem na možnosti daňového zvýhodnění) pro 120 zaměstnanců zadavatele prostřednictvím internetové aplikace, umožňující nákup zboží a služeb v obchodní síti nebo přes internetové stránky ...
Online procesy eZdravia
NCZI je subjekt zodpovedný za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike. Výsledkom projektu budú online konsolidované služby s cieľom optimalizovať agendu a dobu vybavenia registrácie a ukončenia ich platnosti pre entity evidované v cieľových registroch pre eZdravie. Sekundárnym cieľom projektu vybudovať ...