Strategické poradenství v ICT II
Předmětem veřejné zakázky jsou služby poskytované prostřednictvím kapacit odborníků v rámci následujících oblastí: • management consulting; strategické poradenství; podpora vedení zadavatele při vytváření strategické agendy zadavatele; podpora při řízení vybraných týmů a projektů; podpora při implementaci strategické agendy zadavatele; ...
Poskytování služeb podpory aplikačního a technologického vybavení
Předmětem plnění této zadávané veřejné zakázky je poskytování následujících služeb pro Programové vybavení a technologie (po dobu 4 let)
Poskytování bezpečnostních služeb - transportní služby
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou bezpečnostní služby chráněné přepravy cenností a zpracování hotovosti, zejména přeprava vaků související s výplatou mezd na určená místa jedenkrát měsíčně, odvoz mincí z určených míst a jejich zpracování každý pracovní den, rozvoz vaků na určená místa každý pracovní den, svoz vaků z určených míst každý ...
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby - Obnova S-centra Hodonín, p.o.
Účelem veřejné zakázky je projektová příprava obnovy stavby S-centra Hodonín, p.o., která proběhne v intencích ustanovení § 177 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a tak, aby v ní mohla být poskytována pobytová sociální služba „domov se zvláštním režimem“ ve smyslu zákona č. 108/2006 ...
Svoz a likvidace odpadu ve městě Velký Šenov na období od 1.2.2023 do 31.1.2027
Svoz a likvidace směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, ostatního objemného odpadu a biologicky rozložitelného odpadu ve městě Velký Šenov na období od 1.2.2023 do 31.1.2027.
SEZ, Sanace areálu DS PHM Ostrava - Hrabová,  společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Předmětem plnění je provádění prací vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže v areálu bývalého distribučního skladu PHM BENZINA v Ostravě-Hrabové. Jedná se o saturovanou a nesaturovanou zónu horninového prostředí. Konkrétně o odstranění závadného stavu na podzemních vodách a odstranění lokálního zdroje znečištění v nesaturované zóně. V ...
Výměna UPS v datových centrech DC1 a DC2
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nepřerušitelného napájení zařízení IT infrastruktury v datových centrech (DC1 a DC2) pro případ výpadku primárního zdroje elektrické energie, které bezpečně překlene dobu potřebnou pro náběh diesel agregátů. Součástí dodávky musí být také technická a servisní podpora dodavatele a výrobce, implementace ...
Malé zlepšenia eGov služieb NSK
Predmetom zákazky je obstaranie Malé zlepšenia eGov služieb NSK a podpora prevádzky informačného systému NSK, ktoré umožnia inováciu diela Elektronických služieb NSK v rámci schváleného projektu Malé zlepšenia eGov služieb v Nitrianskom samosprávnom kraji pod kódom MetaIS: projekt_1563. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poskytovanie služby - havarijná služba prvého zásahu
Havarijná služba prvého zásahu zahŕňa zabezpečovanie havarijnej služby prvého zásahu pre objekty, ktoré sú vo vlastníctve EU v Bratislave, za účelom odstránenia porúch, resp. za účelom zamedzenia vzniku ďalších škôd v objektoch EU v Bratislave a v Košiciach. Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Podpora provozu a rozvoje systému Integrační platformy
Zajištění služeb podpory a rozvoje systému integrační platformy WSO2, technologie nové generace.
Nakopni své zdraví s čerstvou zeleninou a ovocem z EU
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění komunikační strategie a propagačních aktivit (včetně nákupu médií) pro zvýšení povědomí o důležitosti konzumace čerstvé zeleniny a ovoce z EU (rajčata, okurky, borůvky a jahody) ve vyvážené a zdravé stravě, dle níže uvedeného, a to po dobu 3 let.
Zajištění komplexních a pravidelných úklidových služeb v objektech Domova pro seniory Frýdek-Místek
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb v objektech Domova pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizace: - ul. 28. října 2155 - ul. Školská 401. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních a pravidelných úklidových prací ve vnitřních a venkovních prostorách objektů Domova pro seniory Frýdek-Místek, ...
Svoz, využití nebo odstranění směsného a tříděného komunálního odpadu
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytování služeb, které budou spočívat v zajištění svozu vytříděných složek komunálního odpadu, jeho dotřídění, předání k dalšímu využití nebo zpracování, případně odstranění, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem o odpadech a všemi jeho prováděcími vyhláškami, zákonem č. ...
Dynamický nákupní systém - reklamní a propagační předměty
Zajištění dodávek reklamních a propagačních předmětů.
Konektivita objektu církevní základní školy v Třinci
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vnitřní konektivity školy a připojení školy k internetu. Blíže viz zadávací dokumentace.
Stavební práce - Děčínsko, výstavba optické sítě - 3. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce označené jako: • Bílá místa Děčínsko - Jánská, • Bílá místa Děčínsko - Lipnice-Studený a • Bílá místa Děčínsko - Líska, které spočívají v komplexním provedení stavby komunikačního vedení, včetně kompletních optických prací, instalace optických kabelů, kabelových komor, spojek, optických rozvaděčů ...
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb a dodanie hygienických potrieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v regionálnom centre v Bratislave, a tiež zabezpečenie, resp. dodanie čistiacich a hygienických potrieb do regionálneho centra verejného obstarávateľa riadne a včas. Trvanie zmluvy je 60 mesiacov. V súvislosti so znížením negatívneho vplyvu na životného prostredie verejný ...
Most v ul. Božanovská, X503 - rek., Praha 20, nový most - Správce stavby
Předmětem zakázky je výkon funkce správce stavby a poskytnutí souvisejících služeb.
Predĺženie podpory zariadení a softvérov Checkpoint na rok 2023
Predmetom zákazky je predĺženie podpory zariadení a softvéru Checkpoint so supportom do 31.12.2023 (Príloha č. 1 súťažných podkladov).
Dodanie hardvéru a licencií
Predmet zákazky zahŕňa Dodávku, ôsmich identických serverov, kompatibilných a integrovateľných do serverovej blade infraštruktúry (Lenovo Flex System) a postavených na virtualizačnej platforme plne kompatibilnej s existujúcou (VMware Vsphere Enterprise Plus). Dodávku, HCI clustra, minimálne dvoch identických fyzických nodov. Dodávku, dvoch ...
Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s nakladaním s komunálnymi odpadmi na území mesta Gelnica. Táto služba zahŕňa zber a odvoz komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, zneškodňovanie/zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu, zber, prepravu a ...
Obnova expozice Husité - mobiliář a osvětlení II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace navrženého mobiliáře vč. osvětlení a připojení na elektrické rozvody v rámci obnovy expozice „Husité“ v předmětných prostorách Staré radnice čp. 1 na Žižkově náměstí v Táboře, a to v souladu se současnými poznatky v oboru muzejnictví a potřebami zadavatele specifikovanými zadávací ...
Privátní cloud MPSV - opakované vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a implementace technologií datových center v souladu se záměrem zadavatele ohledně implementace prostředků softwarově definovaného (SDDC) datového centra a zavedení přístupu k infrastruktuře jako službě („Infrastructure as a Service“). Informační prostředí MPSV bude současně otevřeno novým typům ...
SW pro sdílení a skenování snímků z mikroskopů
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí časově neomezených užívacích práv SW určeného pro sdílení a skenování snímků z mikroskopů.
Testování kybernetické bezpečnosti
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v komplexním zajištění bezpečnostního testování ICT prostředí resortu MPSV a jeho technických i netechnických součástí, a to buď v tomto prostředí, nebo za předem dohodnutých podmínek v prostředí dodavatele s tím, že výstupy poskytnuté z prostředí dodavatele musí být relevantní pro prostředí ...