Technicko-organizačné zabezpečenie Festivalu ŠIŠKA 2022 – Zmena klímy
Predmetom zákazky je technicko-organizačné zabezpečenie Festivalu ŠIŠKA 2022 - Zmena klímy.
Mediální nákup - Tisková a online kampaň na podporu značek kvality pro rok 2022
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, přičemž účastníci zadávacího řízení mohou své nabídky podávat do jedné nebo dvou částí. Předmětem plnění veřejné zakázky v první části je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu značek kvality pro rok 2022 v tiskových médiích ve 4. čtvrtletí roku 2022 dle Mediaplánu pro tisková média, který je ...
Grafické služby pro IROP
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajišťování služeb, které spočívají v grafickém zpracování různých podkladů dle pokynů zadavatele a v souladu s Logomanuály zadavatele, které jsou zveřejněné a volně přístupné na www.irop.mmr.cz a www.mmr.cz. Na základě dílčích objednávek bude dodavatel poskytovat zadavateli komplexní grafické služby, ...
Tvorba a vydávání příloh o evropských fondech 4
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření a zajištění vydávání příloh o přínosech projektů podpořených z fondů EU v denících s celostátním dosahem. Jedná se o veřejnou zakázku rozdělenou na dvě části ve smyslu § 35 ZZVZ, které jsou označeny jako část A a část B. Dodavatel může podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky. Pro každou z ...
Zabezpečenie návrhu stratégie a kreatívneho riešenia komunikačnej kampane
Predmetom zadávania zákazky je zabezpečenie návrhu stratégie a kreatívneho riešenia komunikačnej kampane Značka kvality a následné rozpracovanie kreatívneho návrhu pre rôzne komunikačné formáty v požadovaných komunikačných kanáloch, ako aj zabezpečenie výroby samotných komunikačných formátov pre stanovené komunikačné kanály v súlade s požiadavkami ...
Poptávám výrobu světelného banneru do výlohy
Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o zaslání nabídky s cenou na světelný banner do výlohy. Fotografie jak by měl takový banner vypadat přikládám. Děkuji Vám předem za nabídku a přeji hezký den.
Kreativní agentura 2022-24
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na poskytování služeb kreativní reklamní agentury při rozvoji destinační značky VisitCzechRepublic, jejího kreativního a strategického vývoje, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci tvorby a kreativního a strategického řízení destinační značky.
Poptávám potisk skleniček na pivo
Poptávám potisk dvou skleniček na pivo s vlastním logem.
Zajištění realizace marketingové strategie pro rok 2023
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s marketingovou komunikací OZP, především tvorba mediálních plánů, printová produkce, nákup reklamy, administrace reklamních kampaní, zajištění monitoringu, tvorba kreativních výstupů jako doplňkové služby předchozích aktivit, dodávka propagačních předmětů jako doplňková služba ...
Výroba a montáž výstavního fundu pro sbírkovou expozici ve Veletržním paláci
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla, kterým se rozumí zejména • výroba výstavního fundu, • dodání prvků výstavního fundu na místo určení, • montáž a instalace výstavního fundu v místě konání výstavy, • zajištění/vypracování a předání souvisejících dokladů - doklad o dokončené montáži a stabilitě ...
Nákup reklamního prostoru OOH 2023-2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění nákupu reklamního prostoru pro OOH (Out Of Home) reklamu dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních technických parametrů (TP) pro vytvoření kreativních podkladů včetně termínů, způsobu a místa dodání, zajištění tisku, distribuce, ...
Poskytování služby na vydávání elektronických časových razítek
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní poskytování služby časových razítek pro resort Ministerstva spravedlnosti. Časová razítka musí být vystavena podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o ...
VYBÍRALKA 2024 Umění po Vybíralku
Předmětem soutěže je zpracování návrhu a následně dodání uměleckých instalací v lokalitě Vybíralka 25. Odhadované celkové náklady na realizaci jsou 7 mil. Kč bez DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.
Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí
Predmetom zákazky je: výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí.
Zajištění reklamních, grafických a audiovizuálních služeb
Předmětem veřejné zakázky je realizace reklamních, grafických a audiovizuálních služeb.
Podpora socializace a interaktivity expozice Národního památníku II. světové války
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem modelů dle seznamu uvedeného v příloze této zadávací dokumentaci a do objektu Národního památníku II. světové války v Hrabyni. Detailní popis jednotlivých požadovaných modelů vč. technických parametrů je uveden v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
Zajištění chodu zahraničního zastoupení druhého stupně na Blízkém východě a v Izraeli
Předmětem veřejné zakázky je Zajištění chodu zahraničního zastoupení druhého stupně na Blízkém východě a v Izraeli na dobu 24 měsíců pro Českou centrálu cestovního ruchu - CzechTourism za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Grafické práce, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2022 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v grafických pracích, výrobě a distribuci periodika Plzeňský kraj pro zadavatele.
Výběr dodavatele expozice Obecního domu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby a související dodávky spočívající v kompletní dodávce nové expozice v prostoru objektu Obecního domu, tzn. dodávka samotné expozice, dodávka multimediálního vybavení expozice včetně digitálního obsahu. Jedná se především o projekční techniku, osvětlení, hardware a software. Expozice bude ...
Marketingové a reklamné služby na propagáciu projektu Obnov dom
1. Predmetom zákazky je poskytnutie marketingových a reklamných služieb na propagáciu projektu Obnov dom v rámci Plánu obnovy a odolnosti (ďalej len "predmet zákazky"). 2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poskytování reklamních a marketingových služeb na podporu očkování
Předmětem veřejné zakázky je poskytování reklamních a marketingových služeb na podporu očkování, zejména pakk podpoře očkování proti covid 19 a souvisejících témat. Zadavatel rozdělil zadávací řízení na dvě samostatné části: 1)Strategie, koordinace, realizace a produkce 2) Plánování a nákup mediálního prostoru Předmětem zadavatelem ...
Interaktívna zážitková expozícia
1. Predmetom zákazky je vytvorenie Interaktívnej zážitkovej expozície (ďalej len "predmet zákazky"). 2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Roadshow
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - tvorba a implementácia prezentačnej kampane vo forme roadshow v rámci schváleného kreatívneho konceptu. Roadshow bude slúžiť na prezentáciu elektronického úradu občanom priamo v ich obci alebo meste. Podrobné informácie o predmete zákazky sú obsahom súťažných podkladov.
Služby marketingovej a reklamnej agentúry
Predmetom zákazky s názvom "Služby marketingovej a reklamnej agentúry" je kreatívne riešenie komplexných marketingových služieb vrátane zabezpečenia strategického poradenstva, audiovizuálnej alebo digitálnej produkcie spotov, tvorby kreatívnych konceptov a poskytnutie reklamných služieb v prostredí digitálnych médií vrátane kreatívnych návrhov, ...
Propagační předměty - Rámcová dohoda
Dodávka propagačních předmětů