Výběr dodavatele na služby v oblasti řízení vztahů s veřejností

Výběr dodavatele na služby v oblasti řízení vztahů s veřejností

1. Konzultační, poradenská a realizační činnost v oblasti marketingové komunikace s důrazem na oblast řízení vztahů s veřejností (dále jen „PR“) 2. Konzultace v otázkách strategického rozvoje značky Vína z Moravy, vína z Čech (dále jen „VMVČ“) a agenturní činnosti zaměřené na segment novinářů a veřejných mediálních prostředků s cílem vzdělávat o ...

Zajištění nákupu mediálního a reklamního prostoru ve vybraných médiích

Zajištění nákupu mediálního a reklamního prostoru ve vybraných médiích

Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraných médiích (TV, tištěná a on-line média, , zajištění distribuce letáků zadavatele do poštovních schránek, rozesílka e-mailových sdělení do e-mailových schránek a nákupu outdoorové a indoorové reklamy dle konkrétního požadavku zadavatele.

Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace Olomouckého kraje

Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace Olomouckého kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úkolů a povinností v oblasti marketingu a propagace Olomouckého kraje. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.

Poptávám grafický návrh diáře

Poptávám grafický návrh diáře

Poptávám grafický návrh diáře.

Mediální nákup - spotřebitelská soutěž na podporu kvalitních potravin - print

Mediální nákup - spotřebitelská soutěž na podporu kvalitních potravin - print

Předmětem zakázky je mediální nákup pro spotřebitelskou soutěž na podporu kvalitních potravin v tisku dle přiloženého mediaplánu, který je Přílohou č.4 zadávací dokumentace.

Mediální nákup - spotřebitelská soutěž na podporu kvalitních potravin - internet

Mediální nákup - spotřebitelská soutěž na podporu kvalitních potravin - internet

Předmětem zakázky je mediální nákup pro spotřebitelskou soutěž na podporu kvalitních potravin - internet dle přiloženého mediaplánu, který je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

Grafické řešení výstav Národního muzea

Grafické řešení výstav Národního muzea

Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatelů, kteří budou na základě uzavřené Rámcové dohody provádět grafické služby. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřených Rámcových dohod s vybranými dodavateli pro část 1-5 budou následující grafické služby: a) Návrh výstavní grafiky pro realizaci expozice b) Grafické ...

Zajištění realizace expozic na akcích NOVUMM a NOVUMM KET v letech 2019-2020 - znovuvyhlášení

Zajištění realizace expozic na akcích NOVUMM a NOVUMM KET v letech 2019-2020 - znovuvyhlášení

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části. 1. část veřejné zakázky: NOVUMM 2. část veřejné zakázky: NOVUMM KET. Účastník může podat svou nabídku do obou částí nebo pouze do jedné části veřejné zakázky. Podrobná specifikace předmětu plnění v jednotlivých částech je uvedena níže, dále v bodě 6 a příloze č. 5 a č. 6 zadávací ...

Inzerce a propagace pro roky 2019 - 2020

Inzerce a propagace pro roky 2019 - 2020

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup inzertní plochy v tištěných a online médiích, vysílacího prostoru v rozhlase a TV a poskytnutí služeb souvisejících s inzercí a propagací programů administrovaných zadavatelem (Operační program Životní prostředí, Nová zelená úsporám, Norské fondy - Program Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu, ...

Veľtrhy a výstavy

Veľtrhy a výstavy

Organizačne zabezpečiť a realizovať účasť MDV SR na medzinárodných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu (ďalej len veľtrhy/výstavy") realizovaných na základe rámcovej dohody a písomných objednávok. Jednotlivé veľtrhy/výstavy sa líšia rôznymi miestami konania a metrážou výstavnej plochy, konkrétne dvoma typmi 30 m2 a 60 m2.

Zajištění výstav a veletrhů pro projekt na propagaci sladkovodní akvakultury

Zajištění výstav a veletrhů pro projekt na propagaci sladkovodní akvakultury

Předmětem zakázky je zajištění realizace výstav, které jsou zaměřeny na propagaci sladkovodních ryb a prezentaci sladkovodní akvakultury pro širokou veřejnost, a to včetně zajištění doprovodného programu. Více informací viz Výzva.

Nákup mediálního prostoru pro kampaň o ESI fondech v roce 2019

Nákup mediálního prostoru pro kampaň o ESI fondech v roce 2019

Předmětem veřejné zakázky je plán realizace a nákupu mediálního prostoru (realizace kampaně) dle plánu pro mediální kampaň o ESI fondech v termínu maximálně do 30. 4. 2019. Kampaň je zaměřena na cílovou skupinu široká veřejnost 15+, resp. jejich dále specifikovaných podskupin a bude probíhat v následujících komunikačních nástrojích: Televize, ...

Rozširovanie vyspelých kapacít marketingových služieb spoločnosti

Rozširovanie vyspelých kapacít marketingových služieb spoločnosti

Predmetom zákazky je Rozširovanie vyspelých kapacít marketingových služieb spoločnosti

Zvýšenie konkurencie schopnosti spoločnosti ATRIS, spol. s r.o. Snina

Zvýšenie konkurencie schopnosti spoločnosti ATRIS, spol. s r.o. Snina

Predmetom predkladaného projektu je obstaranie nasledovnej inovatívnej technológie/logického celku: nasledovných inovatívnych technológií/ častí: Časť 1: MERACIA TECHNIKA LABORATÓRIUM, Časť 2: PC PRACOVNÉ STANICE, Časť 3: ZDVÍHACIA MONTÁŽNA PLOŠINA, Časť 4: Záložný napájací systém na báze fotovoltaických panelov a batérií LTW, Časť 5: ...

Poptáváme dodávku reklamních bannerů

Poptáváme dodávku reklamních bannerů

Naše společnost zvažuje změnu reklamních bannerů v objektu Česká Lípa. Chtěli bychom světelný banner o rozměrech 3x2,5 m s logem společnosti (viz. příloha) v počtu dvou kusů. Tímto by jsme chtěli požádat o cenovou nabídku, včetně montáže. Elektřina není připravena, musí se udělat nový rozvod, jste schopní i toto zajistit? Děkujeme.

Propagačné predmety

Propagačné predmety

Predmetom zákazky je dodanie propagačných predmetov pre Slovenskú agentúru životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumie najmä rôzne druhy potlače, doprava na miesto dodania a vyloženie na mieste dodania. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B., D. a F. súťažných podkladov.

Výroba a vysílání videosekvencí

Výroba a vysílání videosekvencí

Předmětem této veřejné zakázky je výroba videosekvencí pro webové rozhraní a mobilní prezentaci, výroba propagačních reportáží a jejich televizní vysílání pro projekt „Peregrinus Silva Bohemica - Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě“.

Předměty propagační a reklamní pro akce na veřejnosti

Předměty propagační a reklamní pro akce na veřejnosti

Předmětem veřejné zakázky je dodávání propagačních a reklamních předmětů (dále jen „zboží“) a opatřování zboží potiskem na základě jednotlivých výzev k poskytnutí plnění (objednávek).

Realizace stánků na zahraničních veletrzích v letech 2018 – 2019

Realizace stánků na zahraničních veletrzích v letech 2018 – 2019

Předmětem zakázky je dodávka služeb spojených s účastí ABO valve, s.r.o na zahraničních veletrzích. Jedná se o kompletní zajištění veletržních stánků na 3 zahraničních veletrzích včetně zhotovení projektu veletržních stánků, zhotovení grafického řešení a realizace grafiky, montáž a demontáž expozice, doprava stánků a exponátů do místa konání ...

Rámcová dohoda - Informační a propagační kampaň na podporu soutěže Regionální potravina

Rámcová dohoda - Informační a propagační kampaň na podporu soutěže Regionální potravina

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování realizačních služeb v oblasti podpory prodeje směřující ke komunikační podpoře soutěže Regionálních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody.

Program polytechnické výchovy pro žáky I. Stupně ZŠ na území hlavního města Prahy

Program polytechnické výchovy pro žáky I. Stupně ZŠ na území hlavního města Prahy

Předmětem veřejné nadlimitní zakázky je dodávka specializovaných služeb – vytvoření a realizace programu polytechnické výchovy pro žáky I. Stupně základních škol na území Hlavního města Prahy, a to formou zážitkové expozice. Cílem je umožnit účast v expozici skupinám žáků v předpokládaném počtu 1500 (maximálně 1650) skupin z celého území ...

Realizace expozic v rámci stavby - Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska

Realizace expozic v rámci stavby - Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska

Předmětem veřejné zakázky je realizace expozic včetně upevnění, montáže a instalace dodávaného vybavení a s tím souvisejících prací v rámci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“, na Hlavní třídě č. p. 115/15 a č. p. 114/13 v Českém Těšíně. Předmětem díla není restaurování sbírkových předmětů. Podrobné vymezení ...

Vianočné trhy 2018 – organizačné, technické a materiálne zabezpečenie

Vianočné trhy 2018 – organizačné, technické a materiálne zabezpečenie

Predmet verejného obstarávania pozostáva z troch častí : Časť I. :Zabezpečenie materiálneho vybavenia vianočných trhov v Žilne od 23.11.2018 do 26.12.2018 (vrátane) na Mariánskom námestí v Žiline. Časť II.:Zabezpečenie klziska s príslušenstvom a jeho správy od 23.11.2018 do 2.1.2019 na Mariánskom námestí v Žiline. Časť III.:Zabezpečenie ...

Informační centrum města Jirkov - dodávka expozice

Informační centrum města Jirkov - dodávka expozice

Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace a dodávka stálé expozice a vybavení expozičního systému, která bude realizována v nově zrekonstruovaném objektu čp. 23, ul. Tyršova v Jirkově a to na základě tendrové projektové dokumentace zpracované firmou: Ivo Plass, se sídlem 17. listopadu 1287/II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 43175228, a ...

Zhotovení lesnické expozice v prostorách NZM Praha – III. zadání

Zhotovení lesnické expozice v prostorách NZM Praha – III. zadání

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení nové stálé muzejní lesnické expozice v prostorách Národního zemědělského muzea Praha, a to na základě projektové dokumentace zpracované společností Ars Fabrica, s.r.o. se sídlem Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4, IČO 26493225.

(záznamy 1/25 z 2866)  strana 1 / 115