Poskytovanie služieb na zabezpečenie kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike násililia na deťoch
Predmetom zákazky je informovať verejnosť o problematike násilia na deťoch a o nástrojoch pomoci prostredníctvom on-line kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike násilia na deťoch. Špecifikácia a podmienky plnenia predmetu zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 2, Súťažných podkladov Zmluva o zabezpečení kampane na zvyšovanie povedomia ...
Propagace eGovernmentu ČÁST 3 Nákup mediálního prostoru pro online kampaň v roce 2021
Předmětem plnění části 3 je nákup mediálního prostoru pro online kampaň v roce 2021 a související služby
Realizace sběru dat pro 2. Cyklus šetření PIAAC II.
Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace sběru dat pro 2. cyklus výzkumu funkční gramotnosti dospělých PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies) v České republice tak, aby byl získán metodologicky kvalitní a mezinárodně srovnatelný zdroj dat.
Poptávám potisk igelitových tašek
Poptávám potisk bílé igelitové tašky (pokud možno tak s uchem/madlem, ale není to podmínka) plnobarevným obrázek z jedné strany, jako je v náhledu přílohy. Předpokládané množství cca 5000 nebo 7000 kusů. Pokud to lze, prosím o cenovou nabídku a předpokládaný termín realizace.
UMPRUM - Expozice skla a keramiky
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace expozice skla a keramiky v rámci projektu s názvem Revitalizace UMPRUM - Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu, reg. č.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001706.
Osvětová kampaň k tématu změny klimatu
Jedná se o veřejnou zakázku na služby spočívající v přípravě, plánování a podpoře implementace celoevropské osvětové kampaně v rámci projektu "1Planet4All" na téma změny klimatu cílené na lidi ve věku 15 - 35 let ve 12 zemích EU (Česká republika, Slovensko, Rakousko, Polsko, Belgie, Itálie, Francie, Irsko, Německo, Estonsko, Španělsko, ...
Výzkumy trhu
Předmětem veřejné zakázky je sjednání Smlouvy obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování služeb v oblasti výzkumu trhu pro Zadavatele.
Rámcová dohoda - Realizace projektu soutěže o značku Regionální potravina 2021 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je návrh, příprava a realizace projektu každoroční soutěže o značku Regionální potravina v roce 2021 a 2022 v jednotlivých krajích České republiky (vyjma kraje Hlavní město Praha) včetně komplexní organizace soutěže, medializace soutěže a zajištění prezentace vítězných výrobků stanoveným cílovým skupinám (dále také jen ...
Dynamický nákupní systém na zajištění tvorby a editace reklamních, marketingových a redakčních textů
Předmětem veřejné zakázky je zajištění tvorby reklamních, marketingových a redakčních textů a dále editorských prací. Předmět veřejné zakázky je dále rozdělen do tří samostatných kategorií. Účastníci mohou podávat nabídky na jednu kategorii, dvě kategorie nebo na všechny kategorie, a to bez omezení na počet kategorií, kterých se bude účastnit.
Plastové destičky pro vlaječky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky plastových vlaječek. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.
Poptávám potisk triček
Poptávám potisk triček. Chtěla bych se prosím zeptat, zda byste dokázali udělat foto potisk triček. Fotky jsou stažené z internetu s tím, že nevím, zda jsou na fotopotisk dost kvalitní. Představovala bych si obrázek velký + - 20 x 20 cm. Můžete mi prosím poradit jak na to a popřípadě mi napsat i cenu? Chtěla bych Vám fotky poslat, jednalo by se ...
Tlačiarenské a grafické služby pre UK
Tlačiarenské a grafické služby a služby súvisiace s tlačou pre Univerzitu Komenského v Bratislave jej fakulty a súčasti. Podrobnejšie informácie sú v súťažných podkladoch.
Poptáváme výměnu reklamního polepu
Poptáváme výměnu části reklamního polepu. Pokud je to možné, prosím zašlete cenu za tisk, instalaci a deinstalaci.
Nákup mediálního prostoru- Print a Rádio
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraných nosičích reklamy - v tištěných médiích a v rádiích v období leden - červen 2021.
Dynamický nákupní systém na zajištění fotografií
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v zavedeném DNS je zajištění fotografií, které mají podpořit propagaci turistických atraktivit Česka v rámci marketingových kampaní zadavatele.
Marketingové služby - kreativní agentura pro digitální marketingovou komunikaci
Předmětem veřejné zakázky je zajištění kreativních digitálních marketingových služeb souvisejících s přípravou a realizací online a direct emailingových kampaní v prostředí internetu včetně zajištění technologického řešení webů, komunikačních microsite, webových aplikací a dalších digitálních prezentací.
Poskytování grafických služeb
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění poskytování grafických služeb. Součástí poskytovaných služeb mohou být i činnosti a práce související např. nákup či pořízení fotografií a obrazového materiálu, příprav litografií pro tisk, osvit, výroba kontrolních nátisků, tisk graficky zpracovaných ...
Plastové vlaječky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky plastových vlaječek. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.
Zajištění průzkumu trhu pro potřeby VZP ČR
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a následná realizace průzkumů postojů široké veřejnosti a odborné veřejnosti k tématům VZP ČR, a to na území celé ČR v souladu se zadávacími podmínkami.
MOJE daně 2021 - nákup mediálního prostoru a realizace informační online kampaně
Předmětem Veřejné zakázky je realizace online informační kampaně v období od 28. prosince do března 2021 na podporu projektu MOJE daně 2021 se zaměřením na spuštění moderního finančního úřadu online a zavedení paušální daně pro živnostníky s cílem prezentovat výhody a přínosy tohoto projektu stanoveným cílovým skupinám. Zadavatel předem stanovuje ...
Nákup reklamního prostoru OOH 2021-2022
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní zajištění nákupu reklamního prostoru pro OOH (Out Of Home) reklamu dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních technických parametrů (dále jen „TP“) pro vytvoření kreativních podkladů včetně termínů, způsobu a místa dodání, zajištění tisku, ...
Poptávám plakátovací válce
Poptávám plakátovací válce / válece na výlep plakátů, výrobce.
Zajištění realizace marketingové strategie pro rok 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s marketingovou komunikací OZP, především tvorba mediálních plánů, printová produkce, nákup reklamy, administrace reklamních kampaní, zajištění monitoringu, tvorba kreativních výstupů jako doplňkové služby předchozích aktivit, dodávka propagačních předmětů jako doplňková služba ...
Mediální nákup - podpora kampaně značky Regionální potravina pro rok  2020 - tisk
Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup pro potřeby podpory znalosti soutěže značky Regionální potravina ve 4. čtvrtletí 2020 dle Mediaplánu, který je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace.