Propagačné predmety

Propagačné predmety

Predmetom zákazky je dodanie propagačných predmetov pre Slovenskú agentúru životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumie najmä rôzne druhy potlače, doprava na miesto dodania a vyloženie na mieste dodania. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B., D. a F. súťažných podkladov.

Výroba a vysílání videosekvencí

Výroba a vysílání videosekvencí

Předmětem této veřejné zakázky je výroba videosekvencí pro webové rozhraní a mobilní prezentaci, výroba propagačních reportáží a jejich televizní vysílání pro projekt „Peregrinus Silva Bohemica - Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě“.

Předměty propagační a reklamní pro akce na veřejnosti

Předměty propagační a reklamní pro akce na veřejnosti

Předmětem veřejné zakázky je dodávání propagačních a reklamních předmětů (dále jen „zboží“) a opatřování zboží potiskem na základě jednotlivých výzev k poskytnutí plnění (objednávek).

Realizace stánků na zahraničních veletrzích v letech 2018 – 2019

Realizace stánků na zahraničních veletrzích v letech 2018 – 2019

Předmětem zakázky je dodávka služeb spojených s účastí ABO valve, s.r.o na zahraničních veletrzích. Jedná se o kompletní zajištění veletržních stánků na 3 zahraničních veletrzích včetně zhotovení projektu veletržních stánků, zhotovení grafického řešení a realizace grafiky, montáž a demontáž expozice, doprava stánků a exponátů do místa konání ...

Rámcová dohoda - Informační a propagační kampaň na podporu soutěže Regionální potravina

Rámcová dohoda - Informační a propagační kampaň na podporu soutěže Regionální potravina

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování realizačních služeb v oblasti podpory prodeje směřující ke komunikační podpoře soutěže Regionálních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody.

Program polytechnické výchovy pro žáky I. Stupně ZŠ na území hlavního města Prahy

Program polytechnické výchovy pro žáky I. Stupně ZŠ na území hlavního města Prahy

Předmětem veřejné nadlimitní zakázky je dodávka specializovaných služeb – vytvoření a realizace programu polytechnické výchovy pro žáky I. Stupně základních škol na území Hlavního města Prahy, a to formou zážitkové expozice. Cílem je umožnit účast v expozici skupinám žáků v předpokládaném počtu 1500 (maximálně 1650) skupin z celého území ...

Realizace expozic v rámci stavby - Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska

Realizace expozic v rámci stavby - Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska

Předmětem veřejné zakázky je realizace expozic včetně upevnění, montáže a instalace dodávaného vybavení a s tím souvisejících prací v rámci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“, na Hlavní třídě č. p. 115/15 a č. p. 114/13 v Českém Těšíně. Předmětem díla není restaurování sbírkových předmětů. Podrobné vymezení ...

Vianočné trhy 2018 – organizačné, technické a materiálne zabezpečenie

Vianočné trhy 2018 – organizačné, technické a materiálne zabezpečenie

Predmet verejného obstarávania pozostáva z troch častí : Časť I. :Zabezpečenie materiálneho vybavenia vianočných trhov v Žilne od 23.11.2018 do 26.12.2018 (vrátane) na Mariánskom námestí v Žiline. Časť II.:Zabezpečenie klziska s príslušenstvom a jeho správy od 23.11.2018 do 2.1.2019 na Mariánskom námestí v Žiline. Časť III.:Zabezpečenie ...

Informační centrum města Jirkov - dodávka expozice

Informační centrum města Jirkov - dodávka expozice

Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace a dodávka stálé expozice a vybavení expozičního systému, která bude realizována v nově zrekonstruovaném objektu čp. 23, ul. Tyršova v Jirkově a to na základě tendrové projektové dokumentace zpracované firmou: Ivo Plass, se sídlem 17. listopadu 1287/II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 43175228, a ...

Zhotovení lesnické expozice v prostorách NZM Praha – III. zadání

Zhotovení lesnické expozice v prostorách NZM Praha – III. zadání

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení nové stálé muzejní lesnické expozice v prostorách Národního zemědělského muzea Praha, a to na základě projektové dokumentace zpracované společností Ars Fabrica, s.r.o. se sídlem Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4, IČO 26493225.

Zajištění PR části komunikační kampaně Ryba na talíř

Zajištění PR části komunikační kampaně Ryba na talíř

"Zajištění PR části komunikační kampaně Ryba na talíř" je nadlimitní veřejná zakázka dělená na 3 samostatné části. Více informací naleznete ve Výzvách k podání nabídek do jednotlivých částí zakázky.

Propagačný materiál Ministerstva zdravotníctva SR - hygienický balíček pre pacientov

Propagačný materiál Ministerstva zdravotníctva SR - hygienický balíček pre pacientov

Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa dodať verejnému obstarávateľovi/kupujúcemu predmet zákazky: Propagačný materiál Ministarstva zdravotníctva SR - hygienický balíček pre pacientov, uvedený v časti SP: B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Návrh kúpnej zmluvy - obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. Zlepšenie pozitívneho vnímania MZ SR a ním ...

Dodávka reklamních předmětů

Dodávka reklamních předmětů

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku a rozvoz reklamních předmětů v souladu s aktuálními potřebami zadavatele. Potisky a balení reklamních předmětů budou dle specifikace zadavatele. Reklamní předměty budou zavezeny na předem zadaná rozvozová místa uvedená v čl. 4 zadávací dokumentace dle zadavatelem požadovaného ...

Prezentace ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2019

Prezentace ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2019

Předmětem VZ je výběr dodavatele (realizátora stánků), který zajistí stavbu a realizaci stánků Ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2019.

Prezentace ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v tuzemsku v roce 2019

Prezentace ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v tuzemsku v roce 2019

Předmětem VZ je výběr dodavatele (realizátora stánků), který zajistí stavbu a realizaci stánků Ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v tuzemsku v roce 2019.

Zprostředkování marketingových a prezentačních služeb

Zprostředkování marketingových a prezentačních služeb

Předmětem veřejné zakázky je obstarání marketingových a prezentačních služeb za zadavatele, tj. dodavatel bude uzavírat jménem zadavatele smlouvy či objednávky s partnery zadavatele na pronájem reklamních ploch, speciální akce v médiích a další aktivity typu "event marketing" dle pokynů, instrukcí a podmínek stanovených zadavatelem. Součástí ...

Marketingová podpora – výstavní stánek pro veletrh InnoTrans 2018

Marketingová podpora – výstavní stánek pro veletrh InnoTrans 2018

1. Zhotovení kompletního designového návrhu stánku a konkrétního ustavení exponátů, nábytku a kuchyňky. Návrh v 3D zpracování - z různých úhlů pohledu. Půdorys, pohled z čela 2. Příprava stánku a nábytku. Vše musí být vyrobeno v termínu nejpozději do 7. 9. 2018 3. Zajištění dopravy stánku z místa výrobního závodu dodavatele a dopravy exponátů ze ...

Prezentačné predmety

Prezentačné predmety

Predmetom zákazky Prezentačné predmety je komplexné technické zabezpečenie (grafika, tvorba, potlač, výroba a dodanie tovaru) prezentačných predmetov, ktoré slúžia na doplnenie a dotváranie jednotlivých aktivít a podujatí realizovaných v rámci projektu Žiť energiou a agentúry SIEA, ako aj na zvyšovanie povedomia a informovanosti širokej verejnosti ...

Komplexní zajištění prezentace značek kvality v rámci veletrhu SIAL Paris 2018

Komplexní zajištění prezentace značek kvality v rámci veletrhu SIAL Paris 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění prezentace značek kvality v rámci veletrhu Sial Paris 2018 ve stánku o rozsahu 300 m2 na výstavišti v Paříži, formou ostrovní expozice o rozměrech 10x30 m a zajištění služeb potřebných pro provoz stánku dle podrobné specifikace uvedené v bodě 2.2.1 zadávací dokumentace.

S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež

S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež

Predmetom zákazky je komplexné technicko-organizačné zabezpečenie služieb v predpokladanom počte 100 podujatí určených pre deti a mládež, realizovaných v rámci národného projektu Žiť Energiou a agentúry SIEA, ktoré slúžia na zvyšovanie povedomia a informovanosti širokej verejnosti o obnoviteľných zdrojoch energie a efektívnom nízkouhlíkovom ...

Prezentace České republiky na domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu

Prezentace České republiky na domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu

Předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění realizace oficiální expozice České republiky na celkem 17 vytipovaných domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu konaných v roce 2019-2022, a to včetně zajištění doprovodného programu.

Propagačné a reklamné predmety pre projekt Zober loptu, nie drogy

Propagačné a reklamné predmety pre projekt Zober loptu, nie drogy

Predmetom zákazky je výroba a dodávka propagačných a reklamných predmetov. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby, ktoré priamo súvisia s výrobou a dodaním požadovaných propagačných a reklamných predmetov, t.j. grafický návrh, doprava na miesto určenia spojená s vykládkou tovaru. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch k ...

Rámcová dohoda na zajištění kreativních řešení a výroby informačních kampaní v oblasti ESI fondů

Rámcová dohoda na zajištění kreativních řešení a výroby informačních kampaní v oblasti ESI fondů

Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu 2 let od nabytí účinnosti rámcové dohody s možností vyhrazené změny závazku na další dva roky (2020-2021). Vybranému dodavateli budou po dobu trvání smlouvy zasílány výzvy k plnění (objednávky), a to dle aktuálních potřeb zadavatele.Předmětem VZ ...

Poptávám výrobu reklamního maskota

Poptávám výrobu reklamního maskota

Dobrý den, chtěla bych se zeptat kolik by stála vyroba takovéhoto maskota (viz. příloha). Děkuji a přeji hezký den, Markéta Tobolová

Rámcová dohoda - Plánování médií propagační kampaně na podporu kvalitních potravin

Rámcová dohoda - Plánování médií propagační kampaně na podporu kvalitních potravin

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb mediálního plánování a souvisejících služeb, směřující ke komunikační podpoře kvalitních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody.

(záznamy 1/25 z 2851)  strana 1 / 115