Poptávám černou rohožku s bílým nápisem bez obvodového pogumování
Dobrý den, poptávám černou rohožku s rozměry 100x100cm a bílým nápisem No.1 bez obvodového pogumování. Rohož bude vložena do podlahy mezi vinil. Formát je upraven na konečnou velikost. Poprosím o nacenění. díky moc s pozdravem Herzán.
Poptávám výrobu billboardu
Dobrý den, měl bych zájem o cenovou nabídku výroby billboardu, včetně montáže. V příloze zasílám jak by měl přibližně vypadat. Výška reklamní plochy v cca 5 metrové výšce a jedná se celkem o3 reklamní plochy.
Poptáváme výrobu fotoknih, prezentačních katalogů
Poptávám výrobu luxusních fotoknih / prezentačních katalogů typu "layflat", cca 10 ks. Spěchá.
Prenájom reklamných plôch a zabezpečenie tlače a distribúcie 2023
Zabezpečenie prenájmu plôch, tlače, distribúcie a inštalácie billboardových plagátov k náborovej kampani VŠZP na hlavné prepoisťovacie obdobie 2023.
Predtlačová príprava, spracovanie a tlač publikácií
Predmetom zákazky je grafické spracovanie, zalomenie, predtlačová príprava a tlač troch knižných publikácií a jednej publikácie v špirálovej väzbe. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 súťažných podkladov Technická špecifikácia predmetu zákazky.
Vytvorenie a výroba kreatívneho návrhu kampane proti domácemu násiliu
Predmetom zákazky je vytvorenie kreatívneho návrhu a výroba výstupov kreatívneho návrhu a vytvorenie komunikačného a mediálneho plánu v zmysle tohto opisu predmetu zákazky a zmluvy pre celoštátnu mediálnu kampaň. Podrobný opis predmetu zákazky je v Prílohe č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk.
Zabezpečenie informačných a prezentačno-propagačných služieb
Prezentačné, propagačné služby a informačné služby v destinácii Bratislava pre účely Bratislavskej organizácie cestovného ruchu/Bratislava Tourist Board (BTB). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Súťažných podkladoch.
Poptávám výrobu razítka
Poptávám výrobu razítka. Potřebuji zhotovit razítko, na kterém bude napsáno: Hrazeno z projektu MŠ Ždánice OPJAK, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0005625 ve výši ........ pokud se nevleze tento text na žádné samonamáčecí, tak na razítko klasické + poduška a dále klasické samonamáčecí razítko: Mateřská škola Ždánice okres Hodonín příspěvková ...
Printová kampaň pre REACT EU
Predmetom zákazky je uverejnenie printovej inzercie v celoštátnych týždenníkoch a mesačníkoch vo formáte 1/1 strany, plnofarebné s grafickým vizuálom (grafický vizuál vo veľkosti 1/3 až 1/2 strany). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 Zmluvy o poskytovaní služieb (Špecifikácia predmetu zmluvy a jednotkové ceny).
Poptáváme výrobu fanouškovských šál
Dobrý den, rádi bychom udělali pro klienty z recese fanouškovské šály. Jako nosíme na fotbal nebo na hokej. Bude to malá edice - cca 10-20ks. Uměli byste si s takovou věcí poradit? Děkuji.
Služby zabezpečujúce mediálne plánovanie a poradenstvo v oblasti médií  a v krajinách EÚ
Poskytovanie komplexných služieb plánovania, analýz a strategického aj operatívneho poradenstva mediálnej agentúry s rozsahom špecifikovaným vo výzve. Podrobnejší Opis je vymedzený v Súťažných podkladoch.
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne, ktorý sa bude konať v termíne 10.-13.10.2023 v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, kód ITMS2014+: 313031H810 nasledovne: Slovenský národný stánok v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, kód ...
Konferencie, prezentácie a pracovné stretnutia
V zmysle napĺňania cieľov a z nich vyplývajúcich akčných plánov SLOVAKIA TRAVEL je organizovanie prezentačných a odborných podujatí (odborných konferencií a pracovných stretnutí, tlačových konferencií, prezentácií, B2C podujatí pre verejnosť, a iných podujatí) kľúčovým marketingovým nástrojom pre oslovenie slovenskej odbornej a širokej verejnosti, ...
Poptávám výrobu skleněných klíčů
Poptávám výrobu skleněných klíčů. Jde o firemní událost a klient bude chtít nechat vyrobit cca 10 klíčů, které budou znázorňovat otevření budovy. Zaměřujete se i na tohle, byla by ta možnost? :)
Propagačné videá a brožúra pre projekt CES
Predmetom zákazky je vytvorenie produktov, ktorými je pre účely objednávky vytvorenie ideového zámeru a následne vytvorenie odsúhlaseného kreatívneho výstupu a dodanie na USB kľúči 2 ks propagačných videí a 1 ks brožúry (vzdelávací materiál) na zabezpečenie komunikačných a marketingových aktivít pre národný projekt Centrálny ekonomický systém. ...
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku
-Komplexná organizačno technická realizácia podujatia výstavného národného stánku SARIO zameraného na podporu internacionalizácie malých a stredných podnikov (ďalej len MSP) v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, kód ITMS2014+: 313031H810, -Dodávateľ komplexne organizačne zabezpečí a zrealizuje národný stánok v zahraničí ...
Nákup mediálneho priestoru v online médiách
Nákup mediálneho priestoru v online médiách ku kampani VŠZP na hlavné prepoisťovacie obdobie 2023 a na priebežnú komunikáciu VšZP počas roka 2022/2023. Nákup mediálneho priestoru v online médiách je súčasťou mediamixu pripravovanej prepoisťovacej kampane VšZP a priebežnej komunikácie VšZP. Kampaň sa bude orientovať na retenciu poistencov počas ...
Reklamné predmety
Predmetom zákazky je zabezpečenie výroby a dodania reklamných predmetov na základe grafických návrhov verejného obstarávateľa
Propagačné materiály
Predmetom zákazky sú propagačné materiály projektu: NP Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.
Propagačné predmety CKKP Hviezda - Tlač propagačných tlačovín a reklamy out-of-home
Dodanie špecifických reklamných predmetov pre KKC Hviezda.
Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí
Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí. Bližšia špecifikácia zákazky je uvedená v prílohe č. 1.
Nákup mediálneho priestoru v TV
Verejný obstarávateľ plánuje počas platnosti dynamického nákupného systému realizovať marketingové kampane v každom ročnom období (rok 2022 leto, jeseň, zima a rok 2023 jar) ako aj menšie tematické kampane napr. UNESCO. Dynamický nákupný systém je rozdelený do nasledovných kategórií: Kategória č. 1: Nákup mediálneho priestoru - v TV ...
Zriadenie expozície Ekocentrum Čunovo
Predmetom zákazky je výroba, dodanie a inštalácia stálej expozície v novovybudovanom Ekocentre v Čunove. Zámerom je vytvorenie jedinečnej interaktívnej náučnej expozície, založenej na uvedomelom poznaní, ktoré povedie k zvýšenému záujmu o ochranu životného prostredia. Výroba a inštalácia sa vykoná v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej ...
Informačný kiosk
Predmetom zákazky je dodávka 2 ks informačného kiosku, ktorý bude slúžiť občanom na prezeranie webovej stránky mesta, informácii o počasí a informácií v GIS systéme mesta.
Nákup mediálnej kampane v online priestore vrátane tvorby online banerov
Predmetom zákazky je vytvorenie konceptu mediálnej kampane v online priestore, nákup samotného mediálneho online priestoru, nasadenie a správa kampane, ako aj kreatívna tvorba viacerých druhov online bannerov (grafika aj text) a ich umiestnenie v online priestore.