Zajištění informovanosti veřejnosti prostřednictvím tištěných, elektronických a outdoorových médií
Předmětem veřejné zakázky je zajištění informačních a propagačních kampaní programů administrovaných zadavatelem v tištěných médiích a zajištění nákupu mediálního prostoru (on-line, outdoor, školy, kina apod.) dle požadavků zadavatele pro umístění informačních sdělení.
Rámcová dohoda - Realizační část informační a propagační kampaně na podporu kvalitních potravin
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování realizačních služeb v oblasti podpory prodeje směřující ke komunikační podpoře kvalitních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody.
Dodávky reklamních předmětů
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému dle ustanovení § 138 a násl. ZZVZ, jehož předmětem bude pořizování zboží - reklamních předmětů. Blíže viz ZD.
Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nových expozic, resp. jejich prvků a prvků výstavních prostor, odpovídajících konkrétní profesi. Veřejná zakázka je rozdělena na šest částí: část 1 - Prvky silnoproudé elektrotechniky, část 2 - Audio, video a informační technika, část 3 - Speciální efekty část 4 - ...
Dynamický nákupní systém na zajištění inzertního prostoru
Předmětem veřejné zakázky je nákup prostoru pro inzerci České centrály cestovního ruchu.
Výroba a dodávka brand materiálu pro potřeby VZP ČR
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodávka brand materiálu určeného pro prezentaci VZP ČR na marketingových akcích realizovaných ve všech krajích ČR a na projekty organizované na Ústředí VZP ČR v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Partner Zoo Praha v oblasti outdoorové reklamy
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ, jejímž předmětem je zajištění outdoorové reklamy pro Zoo Praha na území České republiky zejména prostřednictvím: Reklamních vitrín City - Light, Billboardů, Bigboardů, Reklamy na Letišti Václava ...
Rámcová dohoda-Informační a propagační kampaň na podporu kvalitních potravin
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně směřující ke komunikační podpoře kvalitních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody.
Marketingové predmety - 2020
Predmetom zákazky je dodávanie marketingových predmetov pre Univerzitu Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované súčasti. Podrobný opis predmetu zákazky je k dispozícii v súťažných podkladoch zverejnených na webovej adrese https://www.evoservis.sk/uniba/prehled_zakazek.php.
Výzkumy pro potřeby Českého rozhlasu
Předmětem veřejné zakázky je zajišťování (realizace) hlavních typů výzkumu užívaných pro potřeby programu a marketingu Českého rozhlasu. Zadavatel je veřejnoprávní institucí poskytujících rozsáhlou škálu rozhlasových programů. Výsledky získávané výzkumy, které jsou předmětem této zakázky, budou sloužit jako podklad pro tvorbu a úpravy programu a ...
Zajištění služeb spojených s tiskem a distribucí tiskových propagačních materiálů
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na zajištění služeb spojených s převzetím a předtiskovou kontrolou tiskových dat dodaných zadavatelem, tiskem, dodáním (zahrnujícím rozvoz a výnos) tiskových propagačních materiálů (např. v podobě brožurek, prezentačních materiálů, letáků, plakátů, PVC plachet, vlajek, atp.) do ...
Zavedení DNS Centra na propagační předměty
Zadávací řízení je realizováno ve smyslu § 139 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Cílem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“) na zajištění a dodávku propagačních předmětů, včetně zajištění jejich potisku, polepu, gravírování či ražby jakožto podpůrného ...
Zajištění inzerce v celostátním tisku za účelem propagace Fondů EHP a Norska v letech 2020-2024
Předmětem veřejné zakázky jsou služby zveřejnění výzev a/nebo propagace Fondů EHP a Norska. Zveřejnění výzev a/nebo propagace spočívá: a) grafickém zpracování článků (tj. korektura textů, grafické úpravy textů, fotografií a log) na základě podkladů od zadavatele pro zajištění uveřejnění dle písm. c), b) nákupu inzertní plochy v celostátním ...
Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů
Předmětem veřejné zakázky je vybudování expozic a výstavních prostor v objektu národní kulturní památky zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Vybudování expozic a výstavních prostor zahrnuje zejména dodávku a montáž svítidel, interiéru a expozičního nábytku (vitríny, podstavce, stěny, pódia..), AV technologie a rovněž i dodávku filmů, animací, ...
Poptávám ušití bílých napínacích potahů na stůl a hudební stojany
Poptávám ušití bílých strečových-napínacích potahů na stůl a hudební stojany. V obrázku zasílám náhled pro představu. Veškeré vybavení bych dovezl na přeměření a dohodnutí detailů. Děkuji.
Kunětická hora Dušana Jurkoviče - básníka dřeva: Expoziční část
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interaktivních prvků expozic, které budou umístěny ve státním hradě Kunětická hora, včetně expozičního SW a renovace některých výstavních prvků (model hradu apod.), a taktéž pořízení fotografií.
Poptáváme návrh a tisk letáků
Pro naši společnost poptáváme návrh a tisk A5 lesklých, barevných letáků v množství cca 10.000 ks. Zabýváme se ozonováním bytů a komerčních prostor. Kampaň bude cílená na byty v panelových domech pražských sídlišť a bude zaměřena na nabídku dezinfekce/dezodorizace bytu ozonem. Podklady pro tvorbu letáku jsou v příloze (další můžu ...
Kreativní řešení mediální kampaně OP VVV
Předmětem veřejné zakázky je návrh a výroba kreativního řešení mediální kampaně v online a tištěných médiích. Zadavatel požaduje 14x výrobu videí o délce 1 minuty, zkrácených videí o délce 15 sekund, bannerů vycházejících z videí pro online média a výrobu tiskové inzerce ve vizuálu vycházejícím z řešení pro online média. Celkový vizuál kampaně ...
Realizace výstavy Slavní skladatelé v Historické budově Národního muzea
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí realizaci výstavy „Slavní skladatelé “ ve druhém patře Historické budovy Národního muzea dle Projektové dokumentace.
Realizace technické části stálé expozice s tématem Dětské muzeum v Nové budově Národního muzea
Předmětem je výběr dodavatele, který zajistí realizaci technické části expozice s tématem "Dětské muzeum" ve 3. NP Nové budovy Národního muzea podle dokumentace, přiložené k zadávací dokumentaci.
Realizace stálé expozice s tématem Dějiny v Historické budově Národního muzea
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí realizaci expozice s tématem „Dějiny“ ve východním křídle 3. NP (m. č. 10.141-10.148) Historické budovy Národního muzea dle Projektové dokumentace.
Zajištění propagačních (reklamních) předmětů
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní dodávka propagačních (reklamních) předmětů dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních technických parametrů (TP) pro vytvoření kreativních podkladů včetně termínů, případně umístění základních logotypů zadavatele na propagační (reklamní) předměty ...
Poptávám výrobu reklamy
Poptávám výrobu reklamy dle grafické přílohy. Zlatá barva má být metalizováná, matná.
Zajištění reklamních, kreativních a grafických služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování kreativních a grafických služeb, včetně příprav a realizací kampaní určených pro veškeré marketingové aktivity na podporu produktů nebo image VZP ČR.
Realizace výstavy Sluneční králové v Historické budově
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zajištění realizace výstavy „Sluneční králové“ v přízemí Historické budovy NM dle projektové dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky budou následující dodávky: a) Realizace prostorového řešení výstavy „Sluneční králové“ dle Projektové dokumentace: ? realizace a montáž stavební části ...