MOJE daně 2021 - nákup mediálního prostoru a realizace informační online kampaně
Předmětem Veřejné zakázky je realizace online informační kampaně v období od 28. prosince do března 2021 na podporu projektu MOJE daně 2021 se zaměřením na spuštění moderního finančního úřadu online a zavedení paušální daně pro živnostníky s cílem prezentovat výhody a přínosy tohoto projektu stanoveným cílovým skupinám. Zadavatel předem stanovuje ...
Nákup reklamního prostoru OOH 2021-2022
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní zajištění nákupu reklamního prostoru pro OOH (Out Of Home) reklamu dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních technických parametrů (dále jen „TP“) pro vytvoření kreativních podkladů včetně termínů, způsobu a místa dodání, zajištění tisku, ...
Poptávám plakátovací válce
Poptávám plakátovací válce / válece na výlep plakátů, výrobce.
Zajištění realizace marketingové strategie pro rok 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s marketingovou komunikací OZP, především tvorba mediálních plánů, printová produkce, nákup reklamy, administrace reklamních kampaní, zajištění monitoringu, tvorba kreativních výstupů jako doplňkové služby předchozích aktivit, dodávka propagačních předmětů jako doplňková služba ...
Mediální nákup - podpora kampaně značky Regionální potravina pro rok  2020 - tisk
Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup pro potřeby podpory znalosti soutěže značky Regionální potravina ve 4. čtvrtletí 2020 dle Mediaplánu, který je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
Dodatečné zařazení akce na podporu exportu na rok 2021 - Sial Kanada
Předmětem VZ je výběr dodavatele (realizátora stánku), který zajistí stavbu a realizaci stánku Ministerstva zemědělství na mezinárodním veletrhu v zahraničí - SIAL Kanada v roce 2021 (Toronto, Kanada, 27. - 29.4.2021) zajištění výstavní plochy, zajištění technické realizace stánku (dle vlastního architektonického návrhu dodavatele), projekt, ...
Zajištění komplexních marketingových a reklamních služeb pro ČRo
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních marketingových a reklamních služeb pro Český rozhlas, spočívající v marketingových aktivitách s důrazem na celoplošný zásah a se zaměřením na strategii, kreativitu a implementaci (ATL) a marketingových aktivitách s důrazem na regionální působnost a zaměřením na event marketing, produkci a ...
Weby, loga, reklamy, Srbsko
Tvoříme webové stránky, mobilní weby, loga, reklamy na sociální média atd. Vytváříme také identitu značky, rebranding, pokyny pro značku, design aplikací, brožury, billboardy, prototypy, responzivní stránky, design balení a balení, redesign, makety, 3D vykreslování ... Jsme nadšení z vytváření skvělých produktů, které lidem usnadňují život. ...
Dodání mediálního prostoru v rámci realizace komunikační, marketingové a PR kampaně ke Sčítání lidí
Předmětem veřejné zakázky je dodání mediálního prostoru pro potřeby realizace komunikační, marketingové a PR kampaně ke Sčítání lidí, domů a bytů 2021.
Výroba didaktických pomůcek - Matematická gramotnost
Předmětem veřejné zakázky je návrh, vývoj, výroba a dodávka didaktických pomůcek včetně souvisejícího programového vybavení a grafických dekorativních prvků pro expozici Matematická gramotnost, která bude umístěna na ploše cca 400 m2 ve 3.NP SC iQLANDIA v Liberci. Předmět veřejné zakázky zahrnuje: a) Vytvoření grafického návrhu didaktických ...
Výstava Comenius (1592 - 1670): Jan Amos Komenský a jeho doba
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace výstavy Výstava Comenius (1592 - 1670): Jan Amos Komenský a jeho doba v Jízdárně Pražského hradu. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění a soupis dodávek a služeb (Příloha č. ...
Komunikační kampaň na pokračování propagace destinační značky Brno True Story pro období 2021-2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování komplexních služeb při rozvoji destinační značky města Brna - Brno True Story, jejího kreativního a strategického vývoje, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci tvorby a kreativního a strategického řízení destinační značky města Brna. Jedná se o ...
Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 - propagace a marketing
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou kompletní reklamní a marketingové služby, propagační služby, vedení reklamní kampaně a související služby v rámci Letní olympiády dětí a mládeže 2021 .
Nákup mediálního prostoru v letech 2020 až 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup inzertní plochy v tištěných a elektronických médiích, nákup vysílacího prostoru v rozhlase a TV a poskytování dalších služeb souvisejících s inzercí a propagací programů administrovaných zadavatelem (Operační program Životní prostředí, Nová zelená úsporám, Dešťovka, Program Životní prostředí, ekosystémy a ...
Dynamický nákupní systém na dodávky propagačních předmětů
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky propagačních předmětů pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Realizace expozice v rámci projektu Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum III.
Předmětem veřejné zakázky je realizace expozic v rámci národní kulturní památky pobočky Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace, Památníku J. A. Komenského. Nové expozice vytvoří prezentaci přibližující osobnost J. A. Komenského (jeho osobní i profesní život v období, kdy ve Fulneku působil jako duchovní Jednoty bratrské), jakož i dobu, v níž ...
Propagace eGovernmentu - ČÁST 2 - Nákup mediálního prostoru pro kampaně v roce 2020
Předmětem plnění části 2 je nákup mediálního prostoru pro kampaně v roce 2020 a související služby
Mediální nákup - tisková kampaň na podporu kvalitních potravin pro rok 2020 - 2021
Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup v rámci kampaně na podporu kvalitních potravin print pro rok 2020 - 2021 dle přiloženého Mediaplánu, který je Přílohou č. 4 Zadávací dokumentace.
Mediální nákup - online kampaň na podporu kvalitních potravin pro rok 2020 - 2021
Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup v rámci kampaně na podporu kvalitních potravin online pro rok 2020 - 2021 dle přiloženého Mediaplánu, který je Přílohou č. 4 Zadávací dokumentace.
Mediální nákup - podpora kampaně značky Regionální potravina pro rok  2020
Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup pro potřeby podpory znalosti soutěže značky Regionální potravina ve 4. čtvrtletí 2020 dle přiloženého Mediaplánu, který je Přílohou č. 4 Zadávací dokumentace.
Mediální nákup - podpora kampaně značky Regionální potravina pro rok  2020
Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu kampaně značky Regionální potravina v online médiích ve 4. čtvrtletí 2020 dle přiloženého Mediaplánu, který je Přílohou č. 4 Zadávací dokumentace.
Nákup mediálního prostoru
Zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“).DNS zaváděn na dobu neurčitou. Předmětem dílčích výběrových řízení bude komplexní služba zajištění nákupu mediálního prostoru pro komunikační aktivity a kampaně zadavatele v médiích.
Mediální nákup - podpora znalosti značek Bio produkt ekologického zemědělství, ekologická produkce
Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu biopotravin v tiskových médiích ve 4. čtvrtletí 2020 dle přiloženého Mediaplánu, který je Přílohou č. 4 Zadávací dokumentace.
Mediální nákup - podpora znalosti značek Bio produkt ekologického zemědělství, ekologická produkce
Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu biopotravin v online médiích ve 4. čtvrtletí 2020 dle přiloženého Mediaplánu, který je Přílohou č. 4 Zadávací dokumentace.
Nákup mediálního prostoru pro realizaci marketingových kampaní domácího cestovního ruchu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění a nákup mediálního prostoru vybranými dodavateli pro realizaci marketingových kampaní domácího cestovního ruchu agentury CzechTourism s heslem "Světové Česko" a Českého systému kvality služeb - značky Q.