Realizácia novej expozície: Po stopách Veľkomoravských Slovanov v priestoroch Holíčskeho zámku
Ideový návrh expozície (súbor ideovy navrh.pdf, ktorý sa nachádza v dokumentoch zákazky) tvorí podklad pre tvorbu architektonicky výtvarného riešenia. Podrobný opis predmetu zákazky predkladá verejný obstarávateľ v rozpočtoch a v projektovej dokumentácii (súbory VV IKT.xlsx, VV NABYTOK.xlsx, VV SLUZBY.xlsx, Projektova dokumentacia_Po stopach ...
Poptávám potisk triček
Poptávám potisk bílého trička. Potisk se bude skládat ze slov Láska, Spravedlnost, Storno, Svoboda. Tato čtyři slova budou pod sebou v tomto pořadí, pokud mi tisk umožníte (bez čárek samozřejmě :)). Měla by začínat někde na hrudi a pokračovat směrem dolů. Děkuji.
Expozice na zahraniční veletrh - APAIE 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění expozice výstavního stánku pro reprezentativní účely zadavatele na veletrhu APAIE, který se koná od 13.-17.3. 2023 v Bangkoku v Thajsku.
Projekt Národné parky: Environmentálny vzdelávací časopis pre študentov a žiakov
Predmetom zákazky je (i) poskytnutie služieb súvisiacich s vytvorením a propagáciou environmentálneho vzdelávacieho časopisu pre študentov a žiakov, (ii) vytvorenie interaktívno-edukatívnej webstránky a (ii) kampaň na sociálnych sieťach v rámci projektu Projekt Národné parky (ďalej len "projekt") a poskytnutie súvisiacich služieb podľa Časti B. ...
Poptávám svítící logo
Sháním svítící logo do vnitřních prostor provozovny. Zhruba 1 m dlouhý a 25 cm vysoký. Ideálně s blikajícím plamenem pokud je to možné. Logo by mělo být černo červené s plamenem uprostřed. odkaz na https://madhousecatering.cz/catering-do-firem/ . Děkuji S pozdravem Jan Šesták
Expozice Pohansko
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace expozice pro projekt „Expozice Pohansko“, včetně zhotovení jednotlivých hmotných prvků i (nehmotného) audiovizuálního obsahu pro Expozici a všech dalších činností a komponent nezbytně souvisejících včetně vypracování realizační dokumentace před zahájením samotné realizace. Další podrobnosti jsou ...
Vytvorenie expozícií v Draškovičovom kaštieli
Predmetom zákazky je realizácia múzejnej expozície v objekte Draškovičovho kaštieľa v obci Čachtice ktorá by mala návštevníkom ponúkať komplexný prehľad o histórii Čachtíc a ich priľahlého územia, priblížiť kultúrne tradície mestečka remesiel, vinohradníctva a ľudovej kultúry jej obyvateľov. Návštevník by si mal na základe získaných informácií ...
Prezentace České republiky na zahraničních veletrzích cestovního ruchu v letech 2023 - 2024
Předmětem veřejné zakázky pro Českou centrálu cestovního ruchu-CzechTourism je kompletní zajištění realizace oficiální expozice České republiky dle manuálu (Příloha č. 7 ZD) na celkem 14 vytipovaných zahraničních veletrzích cestovního ruchu konaných v letech 2023-2024 a doprovodného programu, za podmínek uvedených níže v ZD.
Služby reklamních agentur a tvorba audiovizuálních děl
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb reklamních agentur a tvorba audiovizuálních děl, včetně poskytnutí licence k jejich užití
Nákup mediálního prostoru v letech 2023 až 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup inzertní plochy v tištěných a elektronických médiích, nákup vysílacího prostoru v rozhlase a TV a poskytování dalších služeb souvisejících s inzercí a propagací programů administrovaných zadavatelem (Operační program Životní prostředí 2021-2027, Nová zelená úsporám, Operační program Spravedlivá ...
Plánování, nákup a realizace reklamních kampaní v mediálním prostoru
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dobu 4 let s maximálně 3 poskytovateli předmětných služeb, kterými je zejména, nikoliv však výlučně strategické dlouhodobé plánování nákupu médií (print, online, rádio, OOH, TV, kino), detailní mediální plánování, zajištění mediálního nákupu a jeho optimalizace, zajištění post buy analýz po ...
Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách, Lety u Písku - vnitřní a venkovní expozice
Předmětem zakázky je dodávka vnitřní a venkovní expozice Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách a provedení souvisejících činností a dodávek.
Zajištění dodavatele reklamních předmětů a poskytovatele tiskařských služeb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění propagačních a reklamních předměty s potiskem, provozních tiskopisů, informačních, propagačních a reklamních materiálů.
Rámcová dohoda - realizace projektu soutěže o značku Regionální potravina 2023 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je návrh, příprava a realizace projektu každoroční soutěže o značku Regionální potravina v roce 2023 a 2024 v jednotlivých krajích České republiky (vyjma kraje Hlavní město Praha) včetně komplexní organizace soutěže, medializace soutěže a zajištění prezentace vítězných výrobků stanoveným cílovým skupinám.
Marketingově produkční práce
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb manažera marketingově produkčních prací vč. komplexního řešení dodávek v oblasti propagace.
Nakopni své zdraví s čerstvou zeleninou a ovocem z EU
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění komunikační strategie a propagačních aktivit (včetně nákupu médií) pro zvýšení povědomí o důležitosti konzumace čerstvé zeleniny a ovoce z EU (rajčata, okurky, borůvky a jahody) ve vyvážené a zdravé stravě, dle níže uvedeného, a to po dobu 3 let.
Dynamický nákupní systém - reklamní a propagační předměty
Zajištění dodávek reklamních a propagačních předmětů.
Obnova expozice Husité - mobiliář a osvětlení II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace navrženého mobiliáře vč. osvětlení a připojení na elektrické rozvody v rámci obnovy expozice „Husité“ v předmětných prostorách Staré radnice čp. 1 na Žižkově náměstí v Táboře, a to v souladu se současnými poznatky v oboru muzejnictví a potřebami zadavatele specifikovanými zadávací ...
Zajištění reklamních, grafických a audiovizuálních služeb
Předmětem veřejné zakázky je realizace reklamních, grafických a audiovizuálních služeb.
DNS na pronájem a dodávky sezónních dekorací, nosičů reklamních a propagačních materiálů
Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále jen „Zadavatel“) zavádí dynamický nákupní systém dle ustanovení § 138 a násl. ZZVZ na pronájem a dodávky sezónních dekorací a závěsných prvků na veřejné osvětlení (dále jen „VO“), který je rozdělen do jednotlivých kategorií: 1. Kategorie sezónních dekorací; 2. Kategorie nosičů reklamních a ...
RUK - OPP - Výzkumná agentura na kvantitativní dotazníkové šetření pro projekt CEDMO NPO
Předmětem plnění této veřejné zakázky je sběr dat v opakovaných vlnách pomocí dotazníkového šetření na panelu respondentů (tedy na stejném souboru osob představujícím reprezentativní vzorek populace), následné vytvoření vyčištěného datového souboru obsahujícího sebraná data pro potřeby projektu s názvem Podpora na zvýšení dopadů, inovací a ...
Dynamický nákupní systém na marketingové služby, reklamní kampaně a organizaci akcí
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou reklamní, propagační a marketingové činnosti Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací, včetně organizace akcí. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou následující služby rozdělené do kategorií ve smyslu § 138 odst. 1 ZZVZ: 1. MARKETING A REKLAMNÍ KAMPANĚ a 2. ORGANIZACE AKCÍ ...
Poptávám výrobu světelného nápisu
Poptávám výrobu světelného nápisu na provozovnu Poke and Bowl Ricany u Prahy. www.pokericany.cz
Poskytování služeb v oblasti DTP, grafiky a designu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování grafických návrhů a dodávání tiskových a jiných podkladů pro výrobu propagačních předmětů a dalších tiskovin na základě dílčích smluv