Poptávám výrobu vizitek
Poptávám výrobu vizitek, návrh bude níže. Byl bych rád kdybych se mohl dozvědět cenu za 100ks.
Reklamné predmety - pitný režim
Predmetom zákazky je dodanie reklamných predmetov (propagačné predmety a textilné výrobky) v súvislosti s podujatím EYOF Banská Bystrica 2022 - https://eyof2022.com/ vrátane súvisiacich služieb ako sú potlač, balenie, doprava na miesto dodania a vyloženie na mieste dodania. Zákazka sa delí na dve časti: Časť č. 1 - reklamné predmety_pitný ...
Správa reklamních online kampaní a zprostředkování dalších služeb digitální komunikace ZP MV ČR
Předmětem veřejné zakázky Správa reklamních online kampaní a zprostředkování dalších služeb digitální komunikace ZP MV ČR je zejména zajištění nákupu reklamního prostoru určeného k informování široké veřejnost (s akcentací žádoucí cílové skupiny) o možnosti změny zdravotní pojišťovny, o produktech, službách a výhodách pojištění u ZP MV ČR v rámci ...
Výroba a distribuce měsíčníku Včelařství
Plnění zakázky spočívá v přípravě, tisku a distribuci časopisu.
Zajištění reklamních, kreativních, grafických a tiskových služeb a propagačních prostředků
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování reklamních, kreativních a grafických služeb, včetně příprav a realizací kampaní určených pro veškeré marketingové aktivity na podporu produktů nebo image VZP ČR. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž výroba a dodávka propagačních materiálů v tištěné podobě určených pro veškeré marketingové ...
Audiovizuální a grafická produkce pro Expozici historie města Zlína
Předmětem veřejné zakázky jsou služby, spočívající v zajištění audiovizuální a grafické produkce pro Expozici historie města Zlína, konající se v rámci 700 první písemné zmínky o městu Zlín (dále také „Dílo“), a to konkrétně: výroba autorského animovaného filmu do výstavní části „Imerse“ a dále výstavní grafiky a autorských ilustrací do výstavní ...
Tvorba, nastavení, správa a optimalizace digitálních reklamních kampaní a správa sociálních sítí
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění komplexního servisu pro sociální a online média, tvoření kampaní a příspěvků na sociální sítě (Facebook, Instagram, Twitter a další), spolupodílet se na komunikační strategii a zároveň poskytovat konzultační služby pro marketingové oddělení společnosti Výstaviště Praha, a.s.
Rámcová smlouva tiskové a redakční služby
Zadavatel v rámci své činnosti vydává ve své gesci, ale ve spolupráci s odbornou veřejností odborné publikace. Za tímto účelem požaduje v rámci předmětu veřejné zakázky služby spočívající v kompletním grafickém zpracování, redakčních a editačních prací, kontrola gramatiky a stylistiky při tvorbě publikací vydávaných zadavatelem včetně tisku a ...
Hrad Karlštej - klenot české země, zhotovení expozic, opakované zadání
Předmětem veřejné zakázky je vybudování expozic: Expozice kamenických článků Expozice tesařských a truhlářských prvků Expozice vinařství na Karlštejně Vybavení presentační místnosti Podrobný popis předmětu plnění je uveden v rámci bodu 4 zadávací dokumentace a dále v jednotlivých přílohách zadávací dokumentace, zvláště pak v přílohách 3 ...
Nákup mediálního prostoru v online médiích 2022-2024
Předmětem veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru v online médiích a poskytování služeb souvisejících se zajištěním mediálních kampaní administrovaných zadavatelem, a to především v obdobích náboru nových pojištěnců (leden až březen, červenec až září), v případě potřeby i mimo tato období v rámci propagační kampaně Zdravotní pojišťovny ...
Rámcová smlouva dodávka propagačních a reklamních předmětů
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní dodávka propagačních (reklamních) předmětů dle aktuálních potřeb zadavatele, Přesná specifikace předmětu plnění je obsažena v ČÁSTI 3 technické podmínky. Výsledkem zadávacího řízení tak bude uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem, a to samostatně pro každou část veřejné ...
Realizace muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových II
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby spočívající v realizaci muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových. Součástí realizace expozice jsou zejména dodávky a montáže elektroinstalace (expozičního scénického osvětlení), vitrín, expozičního mobiliáře, mobiliáře a nábytku dalšího vybavení, grafiky, interaktivních prvků a audiovizuální - ...
Komunikační kampaň a následná propagace Návštěvnického centra ČNB - mediální část
Předmětem veřejné zakázky je realizace komunikační kampaně k otevření Návštěvnického centra ČNB, resp. její mediální části, a to v souladu s Mediálním plánem, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
NPÚ, SZ Kynžvart - Kynžvartská daguerrotypie, památka UNESCO - expozice
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stálé muzejní expozice v 1.NP jihozápadního křídla SZ Kynžvart, po rekonstrukci objektu, dle zpracované projektové dokumentace. Realizace stálé muzejní expozice zahrnuje výstavbu výstavního fundusu, výrobu vitrín a skleněných prvků, rámů, paspart, instalačních pomůcek, instalaci elektro, montáž SDK ...
Dům přírody Brd expozice
Předmětem VZ je výroba a dodání vnitřních a vnějších prvků expozice Dům přírody Brd, dále jejich dopravy do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu.
Rámcová dohoda - Propagační a informační kampaň na podporu soutěže Regionální potravina
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální, PR kampaně a poskytování realizačních služeb v oblasti podpory prodeje směřující ke komunikační podpoře soutěže Regionálních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody.
NKP SZ Telč - Výroba, dodání a montáž výstavního fundusu II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výstavního fundusu pro stálé expozice ve 2. NP Jižního paláce a v 1. a 2.NP sýpky pivovaru v současné době rekonstruovaného objektu SZ Telč dle zpracované projektové dokumentace. Dodávka výstavního fundusu zahrnuje: a) výrobu výstavního fundusu, vitrín a skleněných prvků, (dále jen „fundus“ nebo ...
Poptávám vyřezání loga do plechu
Poptávám cenovou nabídku vyřezání jednoduchého úzkého loga do nerezového plechu o velikosti 60x60 (cm).
Dynamický nákupní systém na dodávky propagačních předmětů
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky propagačních předmětů pro účely zadavatele.
Poptáváme sběr dat
Poptávám cenovou nabídku na projekt s následujícími parametry: - 600 respondentů na území Prahy 14 - Kvóty reprezentativní pro P14 na pohlaví, věk a dle katastrálních území (Kyje, Hostavice, Černý most, Hloubětín) - Sběr dat zhruba březen/duben 2022 - Z naší strany dodáme dotazník a data si hodláme zanalyzovat sami, jedná se tedy pouze o ...
Nákup mediálního prostoru v tištěných médiích 2022-2023
Předmětem veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru v rámci pravidelných propagačních kampaní ZP MV ČR a nákup mediálního prostoru nepravidelného charakteru v tištěných médiích dle zadání ZP MV ČR, a to v kategoriích a formátech a způsobem blíže specifikovaným v zadávací dokumentaci. Tato veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ustanovením § ...
Poptávám výrobu neonu
Poptávám výrobu LED neonu "Hello World" , šířka cca 1 m, font Arciform, barva tyrkysová. Kolik by to stálo? Jaká je doba výroby? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem a přáním hezkého dne, Yevgen Ievseiev.
Zajištění reklamních a propagačních služeb pro statutární město České Budějovice
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smluv na služby ve smyslu ustanovení § 124 a násl. zákona, jejichž předmětem bude zajištění reklamních a propagačních služeb pro zadavatele spočívajících v prezentaci zadavatele v konkrétním sportovním prostředí a propagaci zadavatele v rámci kandidatury na Evropské hlavní město kultury.
Zajištění grafických služeb
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajišťování služeb, které spočívají v grafickém zpracování různých podkladů dle pokynů zadavatele bez bližšího určení (zejména, nikoliv však výlučně grafické návrhy, tvorba vizuálů dle zadání, letáky, tiskoviny, propagační materiály, branding, propagační a prezentační materiály, kompletní finalizace a ...
Výběr reklamního prostoru pro prezentaci témat s přímou souvislostí s dopravou
Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí reklamní prostor, a to v médiích a za podmínek stanovených ve Smlouvě, jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 4 Zadávací dokumentace, a v reklamním plánu, který je přílohou č. 1 ke Smlouvě.