Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Olomoucký kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Zlínský kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Hloubková kontrola statusu drobného, malého a středního podnikatele
Předmětem zakázky je zajištění externího dodavatele průběžného provádění hloubkové kontroly statusu drobného, malého a středního podnikatele (dále jen „MSP“) v letech 2018 – 2023 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“) dle přílohy č. 1 nařízení EK 651/2014 (definice MSP) a vlastnické struktury ...
Zajištění služeb centrální spisovny II
Zadavatel rozhodl o zabezpečení služeb centrální spisovny pro své sídlo a pobočky prostřednictvím soutěže o veřejnou zakázku. Předmětem veřejné zakázky poskytování služeb předarchivní péče, jako náhrada centrální spisovny zadavatele v prostorách dodavatele, která spočívá v průběžném, dlouhodobém ukládání dokumentů v analogové podobě a poskytování ...
Outsourcing ICT
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb outsourcingu v následujících oblastech informačních a komunikačních technologií (dále též „ICT“): a) správa pracovišť koncových uživatelů ICT na pobočkách zadavatele v rámci celé České republiky, b) správa síťového prostředí zadavatele (WAN/LAN, datových center), c) správa výpočetního prostředí ...
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v hlavním města Praze, na Vysočině, v Libereckém kraji a Ústeckém kraji.
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, kraj Vysočina
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizo-vaném území. Data bude ...
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR - Dílčí část 3 – Jihočeský kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Středočeský kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Královehradecký kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Administrátor dotačného programu
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb administratívneho a finančného manažmentu a odborného (technického) posúdenia všetkých fáz žiadostí o poskytnutie kotlíkových dotácií podávaných žiadateľmi v rámci Výzvy - tzv. služby administrátora. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Dynamický nákupní systém na služby bodyshoppingu
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby bodyshoppingu, tj. dočasného pronájmu pracovní síly v oblasti IT a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Provozování parkoviště P+R Opatov
Předmětem této veřejné zakázky je provozování záchytného parkoviště P+ R Opatov s přítomnou dozorčí službou na parkovišti. Provozní doba na parkovišti je od 04,00 do 01,00 hod. následujícího dne. Z důvodu nočního parkování je nutná dozorčí služba s nepřetržitým provozem. Kapacita parkoviště je 108 parkovacích míst a 4 ...
Kontaktné telefonické centrum pre platiteľov úhrady RTVS
Predmetom zákazky je poskytovanie telemarketingových služieb prostredníctvom outsourcing-u na obsluhu prichádzajúcich požiadaviek od platiteľov úhrady. Verejný obstarávateľ požaduje od operátora poskytovateľa služieb kompletné vybavenie a následné spracovanie telefonátu, zapísanie do dohodnutého informačného systému verejného obstarávateľa a ...
Výběr časového poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace na obchodních místech
Předmětem této veřejné zakázky je výběr časového poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace na obchodních místech a zajištění jejich provozu. Předmět veřejné zakázky je blíže popsán v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Zajištění služeb centrální spisovny
Předmětem veřejné zakázky poskytování služeb předarchivní péče, jako náhrada centrální spisovny zadavatele v prostorách dodavatele, která spočívá v průběžném, dlouhodobém ukládání dokumentů v analogové podobě a poskytování souvisejících služeb. Podrobný popis požadavků na jednotlivé služby je obsažen v Příloze č.1 této zadávací dokumentace. S ...
Transferové ceny - metodika, implementace, pilotní kalkulace, podpora při finálním výpočtu
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření metodiky pro stanovení a aktualizaci transferových cen mezi nově definovanými „business units“ České pošty, s.p.; podpora při implementaci souvisejících opatření a pravidel do vnitropodnikové legislativy, informačních systémů a reportovacích nástrojů; pilotní výpočet transferových cen pro zvolené zúčtovací ...
Zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy na období 2020 - 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy na území Jihomoravského kraje, v období ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nejdříve však od 01.01.2020, do 31.12.2022, v návaznosti na dosud realizované části plnění tohoto projektu.
Komplexná služba elektronického systému pre Klinické skúšanie
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexnej služby elektronického systému formou hostingu a outsourcingu za účelom vytvorenia systému zo strany poskytovateľa na jeho vlastné náklady špecificky pre objednávateľa, pri zabezpečovaní prevádzky, správy a údržby elektronického systému, vrátane odovzdania systému a udelenia práv duševného vlastníctva po ...
Pilotní ověření v rámci projektu Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Olomoucký kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Pilotní ověření v rámci projektu Rozvoj dobrovolnictví v ČR Ústecký kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Středočeský kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Královehradecký kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Outsorcing podatelny Ministerstva životního prostředí
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb podatelny Ministerstva životního prostředí v souladu s příslušnými právními a prováděcími předpisy a interními předpisy zadavatele v budově sídla Ministerstva životního prostředí na dobu neurčitou. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Zlínský kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...