Outsourcing tiskových služeb pro městskou část Praha 4
Nájem tiskových a reprografických zařízení, nájem systému pro řízení a správu tisků a nájem systému pro OCR a poskytování dalších dodávek a služeb souvisejících s tímto nájmem. Podrobný rozsah plnění je uveden v zadávací dokumentaci, uveřejněné na profilu zadavatele.
Zajištění úhrady časového poplatku na fyzických obchodních místech
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úhrady časového poplatku na fyzických obchodních místech. Předmět veřejné zakázky je blíže popsán v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Poskytování inspekčních služeb v úvěrových případech financovaných ČEB, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování nezávislých inspekčních služeb v úvěrových případech financovaných Zadavatelem pro účely posuzování a monitorování realizace financovaných obchodních případů Zadavatele.
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Olomoucký kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Zlínský kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Hloubková kontrola statusu drobného, malého a středního podnikatele
Předmětem zakázky je zajištění externího dodavatele průběžného provádění hloubkové kontroly statusu drobného, malého a středního podnikatele (dále jen „MSP“) v letech 2018 – 2023 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“) dle přílohy č. 1 nařízení EK 651/2014 (definice MSP) a vlastnické struktury ...
Zajištění služeb centrální spisovny II
Zadavatel rozhodl o zabezpečení služeb centrální spisovny pro své sídlo a pobočky prostřednictvím soutěže o veřejnou zakázku. Předmětem veřejné zakázky poskytování služeb předarchivní péče, jako náhrada centrální spisovny zadavatele v prostorách dodavatele, která spočívá v průběžném, dlouhodobém ukládání dokumentů v analogové podobě a poskytování ...
Outsourcing ICT
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb outsourcingu v následujících oblastech informačních a komunikačních technologií (dále též „ICT“): a) správa pracovišť koncových uživatelů ICT na pobočkách zadavatele v rámci celé České republiky, b) správa síťového prostředí zadavatele (WAN/LAN, datových center), c) správa výpočetního prostředí ...
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v hlavním města Praze, na Vysočině, v Libereckém kraji a Ústeckém kraji.
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, kraj Vysočina
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizo-vaném území. Data bude ...
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR - Dílčí část 3 – Jihočeský kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Středočeský kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Královehradecký kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Administrátor dotačného programu
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb administratívneho a finančného manažmentu a odborného (technického) posúdenia všetkých fáz žiadostí o poskytnutie kotlíkových dotácií podávaných žiadateľmi v rámci Výzvy - tzv. služby administrátora. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Dynamický nákupní systém na služby bodyshoppingu
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby bodyshoppingu, tj. dočasného pronájmu pracovní síly v oblasti IT a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Provozování parkoviště P+R Opatov
Předmětem této veřejné zakázky je provozování záchytného parkoviště P+ R Opatov s přítomnou dozorčí službou na parkovišti. Provozní doba na parkovišti je od 04,00 do 01,00 hod. následujícího dne. Z důvodu nočního parkování je nutná dozorčí služba s nepřetržitým provozem. Kapacita parkoviště je 108 parkovacích míst a 4 ...
Kontaktné telefonické centrum pre platiteľov úhrady RTVS
Predmetom zákazky je poskytovanie telemarketingových služieb prostredníctvom outsourcing-u na obsluhu prichádzajúcich požiadaviek od platiteľov úhrady. Verejný obstarávateľ požaduje od operátora poskytovateľa služieb kompletné vybavenie a následné spracovanie telefonátu, zapísanie do dohodnutého informačného systému verejného obstarávateľa a ...
Výběr časového poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace na obchodních místech
Předmětem této veřejné zakázky je výběr časového poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace na obchodních místech a zajištění jejich provozu. Předmět veřejné zakázky je blíže popsán v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Zajištění služeb centrální spisovny
Předmětem veřejné zakázky poskytování služeb předarchivní péče, jako náhrada centrální spisovny zadavatele v prostorách dodavatele, která spočívá v průběžném, dlouhodobém ukládání dokumentů v analogové podobě a poskytování souvisejících služeb. Podrobný popis požadavků na jednotlivé služby je obsažen v Příloze č.1 této zadávací dokumentace. S ...
Transferové ceny - metodika, implementace, pilotní kalkulace, podpora při finálním výpočtu
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření metodiky pro stanovení a aktualizaci transferových cen mezi nově definovanými „business units“ České pošty, s.p.; podpora při implementaci souvisejících opatření a pravidel do vnitropodnikové legislativy, informačních systémů a reportovacích nástrojů; pilotní výpočet transferových cen pro zvolené zúčtovací ...
Zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy na období 2020 - 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy na území Jihomoravského kraje, v období ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nejdříve však od 01.01.2020, do 31.12.2022, v návaznosti na dosud realizované části plnění tohoto projektu.
Komplexná služba elektronického systému pre Klinické skúšanie
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexnej služby elektronického systému formou hostingu a outsourcingu za účelom vytvorenia systému zo strany poskytovateľa na jeho vlastné náklady špecificky pre objednávateľa, pri zabezpečovaní prevádzky, správy a údržby elektronického systému, vrátane odovzdania systému a udelenia práv duševného vlastníctva po ...
Pilotní ověření v rámci projektu Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Olomoucký kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Pilotní ověření v rámci projektu Rozvoj dobrovolnictví v ČR Ústecký kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Středočeský kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...