Obstaranie podporných služieb pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb
Obstaranie podporných služieb pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb 2020 - 2022. Predmetom zákazky je poskytovanie služieb triedenie zásielok a spracovanie nákladných predmetov. Jednotlivé plnenia sa budú realizovať na základe čiastkových zmlúv uzatvorených medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, ktoré ...
Manažment údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Predmetom obstarávania je dodanie manažment údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia výsledkov ročného zúčtovania poistného
Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia dokumentov, tlač doručenkových obálok, vklad letákov, spracovanie elektronických podacích hárkov a zabezpečenie podania zásielok.
Aktivity SeniorPas a Rodinné pasy - část 3 a 4
Předmětem Veřejné zakázky je: Pro část 3: poskytování služeb spočívajících v provozu kontaktního místa v centru města Hradec Králové Pro část 4: poskytování služeb spočívajících v zajištění koordinace programu SeniorPas a programu Rodinné pasy na úrovní Královéhradeckého kraje Podrobný popis obou částí předmětu Veřejné zakázky je uveden v ...
Provozování informačního centra - Staroměstské náměstí
Zajištění fungování regionálního turistického informačního centra České centrály cestovního ruchu - CzechTourism v budoě č.p. 935, stojící na pozemku p.č. 774, o výměře 711 m2 zapsané na LV č. 147 vedeném v katastrálním území Staré Město, katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha
Poskytování podpory no-IT infrastruktury DC
Předmětem veřejné zakázky je zajištění bezvýpadkového provozu a nepřetržitého dohledu, pozáručního servisu, údržby a opravy technologických částí datových center, poskytování servisní služby, dodávky paliva a dodávky náhradních dílů k no IT technologiím v datových centrech zadavatele, a to včetně dopravy a manipulace v místech plnění.
Outsourcing tiskových služeb pro městskou část Praha 4
Nájem tiskových a reprografických zařízení, nájem systému pro řízení a správu tisků a nájem systému pro OCR a poskytování dalších dodávek a služeb souvisejících s tímto nájmem. Podrobný rozsah plnění je uveden v zadávací dokumentaci, uveřejněné na profilu zadavatele.
Zajištění úhrady časového poplatku na fyzických obchodních místech
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úhrady časového poplatku na fyzických obchodních místech. Předmět veřejné zakázky je blíže popsán v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Poskytování inspekčních služeb v úvěrových případech financovaných ČEB, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování nezávislých inspekčních služeb v úvěrových případech financovaných Zadavatelem pro účely posuzování a monitorování realizace financovaných obchodních případů Zadavatele.
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Olomoucký kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Zlínský kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Hloubková kontrola statusu drobného, malého a středního podnikatele
Předmětem zakázky je zajištění externího dodavatele průběžného provádění hloubkové kontroly statusu drobného, malého a středního podnikatele (dále jen „MSP“) v letech 2018 – 2023 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“) dle přílohy č. 1 nařízení EK 651/2014 (definice MSP) a vlastnické struktury ...
Zajištění služeb centrální spisovny II
Zadavatel rozhodl o zabezpečení služeb centrální spisovny pro své sídlo a pobočky prostřednictvím soutěže o veřejnou zakázku. Předmětem veřejné zakázky poskytování služeb předarchivní péče, jako náhrada centrální spisovny zadavatele v prostorách dodavatele, která spočívá v průběžném, dlouhodobém ukládání dokumentů v analogové podobě a poskytování ...
Outsourcing ICT
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb outsourcingu v následujících oblastech informačních a komunikačních technologií (dále též „ICT“): a) správa pracovišť koncových uživatelů ICT na pobočkách zadavatele v rámci celé České republiky, b) správa síťového prostředí zadavatele (WAN/LAN, datových center), c) správa výpočetního prostředí ...
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v hlavním města Praze, na Vysočině, v Libereckém kraji a Ústeckém kraji.
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, kraj Vysočina
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizo-vaném území. Data bude ...
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR - Dílčí část 3 – Jihočeský kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Středočeský kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Královehradecký kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Administrátor dotačného programu
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb administratívneho a finančného manažmentu a odborného (technického) posúdenia všetkých fáz žiadostí o poskytnutie kotlíkových dotácií podávaných žiadateľmi v rámci Výzvy - tzv. služby administrátora. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Dynamický nákupní systém na služby bodyshoppingu
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby bodyshoppingu, tj. dočasného pronájmu pracovní síly v oblasti IT a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Provozování parkoviště P+R Opatov
Předmětem této veřejné zakázky je provozování záchytného parkoviště P+ R Opatov s přítomnou dozorčí službou na parkovišti. Provozní doba na parkovišti je od 04,00 do 01,00 hod. následujícího dne. Z důvodu nočního parkování je nutná dozorčí služba s nepřetržitým provozem. Kapacita parkoviště je 108 parkovacích míst a 4 ...
Kontaktné telefonické centrum pre platiteľov úhrady RTVS
Predmetom zákazky je poskytovanie telemarketingových služieb prostredníctvom outsourcing-u na obsluhu prichádzajúcich požiadaviek od platiteľov úhrady. Verejný obstarávateľ požaduje od operátora poskytovateľa služieb kompletné vybavenie a následné spracovanie telefonátu, zapísanie do dohodnutého informačného systému verejného obstarávateľa a ...
Výběr časového poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace na obchodních místech
Předmětem této veřejné zakázky je výběr časového poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace na obchodních místech a zajištění jejich provozu. Předmět veřejné zakázky je blíže popsán v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Zajištění služeb centrální spisovny
Předmětem veřejné zakázky poskytování služeb předarchivní péče, jako náhrada centrální spisovny zadavatele v prostorách dodavatele, která spočívá v průběžném, dlouhodobém ukládání dokumentů v analogové podobě a poskytování souvisejících služeb. Podrobný popis požadavků na jednotlivé služby je obsažen v Příloze č.1 této zadávací dokumentace. S ...