Kontaktné telefonické centrum pre platiteľov úhrady RTVS
Predmetom zákazky je poskytovanie telemarketingových služieb prostredníctvom outsourcing-u na obsluhu prichádzajúcich požiadaviek od platiteľov úhrady. Verejný obstarávateľ požaduje od operátora poskytovateľa služieb kompletné vybavenie a následné spracovanie telefonátu, zapísanie do dohodnutého informačného systému verejného obstarávateľa a ...
Výběr časového poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace na obchodních místech
Předmětem této veřejné zakázky je výběr časového poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace na obchodních místech a zajištění jejich provozu. Předmět veřejné zakázky je blíže popsán v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Zajištění služeb centrální spisovny
Předmětem veřejné zakázky poskytování služeb předarchivní péče, jako náhrada centrální spisovny zadavatele v prostorách dodavatele, která spočívá v průběžném, dlouhodobém ukládání dokumentů v analogové podobě a poskytování souvisejících služeb. Podrobný popis požadavků na jednotlivé služby je obsažen v Příloze č.1 této zadávací dokumentace. S ...
Transferové ceny - metodika, implementace, pilotní kalkulace, podpora při finálním výpočtu
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření metodiky pro stanovení a aktualizaci transferových cen mezi nově definovanými „business units“ České pošty, s.p.; podpora při implementaci souvisejících opatření a pravidel do vnitropodnikové legislativy, informačních systémů a reportovacích nástrojů; pilotní výpočet transferových cen pro zvolené zúčtovací ...
Zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy na období 2020 - 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy na území Jihomoravského kraje, v období ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nejdříve však od 01.01.2020, do 31.12.2022, v návaznosti na dosud realizované části plnění tohoto projektu.
Komplexná služba elektronického systému pre Klinické skúšanie
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexnej služby elektronického systému formou hostingu a outsourcingu za účelom vytvorenia systému zo strany poskytovateľa na jeho vlastné náklady špecificky pre objednávateľa, pri zabezpečovaní prevádzky, správy a údržby elektronického systému, vrátane odovzdania systému a udelenia práv duševného vlastníctva po ...
Pilotní ověření v rámci projektu Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Olomoucký kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Pilotní ověření v rámci projektu Rozvoj dobrovolnictví v ČR Ústecký kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Středočeský kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Královehradecký kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Outsorcing podatelny Ministerstva životního prostředí
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb podatelny Ministerstva životního prostředí v souladu s příslušnými právními a prováděcími předpisy a interními předpisy zadavatele v budově sídla Ministerstva životního prostředí na dobu neurčitou. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Zlínský kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, kraj Vysočina
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakáz-ky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Liberecký kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center a zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude poskytovat v pravidelném intervalu, který činí 6 měsíců v rámci zpráv o ...
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Moravskoslezský kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center a zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude poskytovat v pravidelném intervalu, který činí 6 měsíců v rámci zpráv o ...
Modernizace a doplnění automatických měřících systémů dobrovolnické sítě ČHMÚ - část II
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace 29 ks stávajících a vybudování jednoho nového automatického měřicího systému. Tyto systémy budou dodány včetně příslušenství, dokumentace, montáže a zprovoznění při dodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací. Na veškeré dodávky je požadovaná pětiletá záruka, přičemž po jejím uplynutí ...
Pilotní ověření v rámci projektu - Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR, Jihomoravský kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Pilotní ověření v rámci projktu - Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR, Karlovarský kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Plzeňský kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Pilotní ověření v rámci projektu Rozvoj dobrovolnictví v ČR - Dílčí část 3 – Jihočeský kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data ...
Pilotní ověření v rámci projektu Rozvoj dobrovolnictví v ČR - Dílčí část 9 – Pardubický kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Elektronické podávání listovních zásilek pro Úřad městské části Praha 3 na dobu 5 let
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění elektronického zasílání listovních zásilek včetně vyhodnocení doručení zásilek po dobu 5 let. Zadavatel požaduje: 1. zabezpečit spotřební materiál (papíry, formuláře, obálky apod.) 2. vytisknout dokumenty a obálky, příp. dotisknout do formulářů z předaných datových ...
FN Motol - pomocné práce v areálu FN Motol
Předmětem veřejné zakázky je poskytování pomocných prací v areálu FN Motol
Katalogizace negativů – opakované řízení
Část I Předmět zakázky: Služba spočívající v katalogizaci max. 47.000 negativů na položce skla a polymerních materiálů, rozsah prací je předpokládán pro 1 fyzickou osobu, se zaměřením: • historie a nebo • archivnictví a nebo • etnografie a nebo • dějiny umění. Část II Předmět zakázky: Služba spočívající v katalogizaci max. 45.000 ...
Pokladní a informační služby ve vyjmenovaných objektech Národního muzea
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí poskytování pokladních a informačních služeb pro návštěvníky ve vybraných objektech zadavatele.