Služby správy registratúry
Prevzatie, zaevidovanie a odborná správa registratúrnych záznamov verejného obstarávateľa, dlhodobé uloženie v úložnom mieste, poskytovanie vybraných registratúrnych záznamov, zabezpečenie vyraďovacieho konania a diskrétnej likvidácie registratúrnych záznamov.
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovak Industry Vision Day 2023 – Medzinárodné biznis fórum
organizačné zabezpečenie podujatia SARIO Slovak Industry Vision Day 2023 (vrátane priestorov konferencie a cateringu) Medzinárodné biznis fórum na tému udržateľný priemysel nové požiadavky na firmy a dodávateľov, v termíne 22 - 23. November 2023
Vypracovanie a dodanie  diela Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Martin
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie diela Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Martin na roky 2024-2031 (ďalej aj ako PHRSR mesta Martin na roky 2024-2031), ktorý bude pozostávať z častí: a)Vytvorenie strategického dokumentu s názvom Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Martin na roky 2024-2031, ...
Výkon činností zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov
Predmetom zákazky je výkon činností zodpovednej osoby za oblasť ochrany osobných údajov v zmysle Článku 37 a násl. nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len nariadenie).
Poskytovanie objednávkových služieb súvisiacich so zabezpečením zdravotnej starostlivosti
1. Predmetom zákazky je sprostredkovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti cez objednávkový rezervačný systém resp. rezervačnú službu na presne dohodnutý termín (čas a deň) a zabezpečenie objednávkových služieb súvisiacich so zabezpečením zdravotnej starostlivosti pre zamestnancov Národnej banky Slovenska (ďalej len zamestnanci). Ide o súbor ...
Vypracovanie výročnej správy Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 za rok 2022
Predmetom je zabezpečenie kompletného vypracovania Výročnej správy o vykonávaní Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 za rok 2022 v súlade s platnou legislatívou EÚ. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedený v prílohe č. 1 návrhu zmluvy o dielo.
Dopravní výchova žáků základních škol v Brně
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravní výchovy žáků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v Brně a související aktivity. V rámci předmětu zakázky bude vybraným dodavatelem realizována teoretická dopravní výchova, praktická dopravní výchova na dopravních hřištích, praktická dopravní výchova spočívající v ...
Prevádzka systému platieb parkovného prostredníctvom mobilného telefónu a sms platby
Zákazka pozostáva z poskytnutia služby na prevádzku platieb parkovného prostredníctvom mobilného telefónu a SMS platby.
Smlouva o službě evidence, skladování a distribuci zboží v rámci provozu Fanshopu ČD
zajištění provozu Fanshopu ČD ve smyslu skladování, evidence a distribuce zboží, a to v souladu se zadávacími podmínkami
Zajištění poskytování služeb plánování letu, organizace technického odbavení letadel
Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na zajištění služeb plánování tratí, organizace technického odbavení letadel, ostatních podpůrných služeb a paliva; blíže viz příloha č. 1 rámcové dohody. Rámcová dohoda bude uzavřena bez obnovení soutěže s jedním dodavatelem.
Zajištění provozu přebíracích míst
Předmětem plnění této veřejné zakázky je technické zajištění provozu objednatelem definovaných přebíracích míst během přípravy a zpracování voleb. Součástí plnění je poskytnutí zpracovatelských sestav, jejich rozvoz, instalace, konfigurace, servis, následný svoz a především zajištění provozu.
Mobilní technologická učebna
Zajištění a komplexní realizace projektových dnů, které budou realizovány v k tomuto účelu určeném speciálním dopravním prostředku - v Mobilní učebně určené pro výuku přírodních věd a techniky.
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy pro kraj Vysočina.
Dodávky meteorologických informací z meteoradarů a sítí WMO
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka jednotlivých meteorologických informací pro potřeby zajištění letových navigačních služeb, provozu ATM systémů ŘLP ČR, s.p. a integrovaného briefingu, na období 1.10.2022 až 31.12.2024 (do konce 3.referenční periody): Jedná se o následující dodávky informací: • Dodávka dat odrazivosti z ...
Dodávky meteorologických informací z předpovědních modelů
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka jednotlivých meteorologických informací pro potřeby zajištění letových navigačních služeb, provozu ATM systémů ŘLP ČR, s.p. a integrovaného briefingu, na období 1.10.2022 až 31.12.2024 (do konce 3.referenční periody): Jedná se o dodávku dat meteorologických předpovědních modelů (GRIB) pro střední ...
Dodávky meteorologických informací z doplňkových sítí měření a meteorologických webkamer
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka jednotlivých meteorologických informací pro potřeby zajištění letových navigačních služeb, provozu ATM systémů ŘLP ČR, s.p. a integrovaného briefingu, na období 1.10.2022 až 31.12.2024 (do konce 3.referenční periody): Jedná se o dodávku dat doplňkových automatických meteorologických měření z ČR a ...
Poskytování služeb v rámci projektu digitalizace archivu
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb týkajících se digitalizace archivu 3 konkrétně určených společností za účelem dalšího využití dat z digitalizovaných dokumentů.
Zajištění provozování areálu Valdštejnské lodžie
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozu areálu Valdštejnské lodžie v Jičíně po dobu 6 let. Provoz bude spočívat v zajišťování a provádění činností spojených s provozem a údržbou areálu, dále pořádání kulturních akcí a podpory cestovního ruchu v rozsahu stanoveném v přílohách této zadávací dokumentace, tak aby došlo k oživení areálu a ...
Outsourcing odborných služeb - zemědělská politika: zemědělské registry
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění průběžných odborných poradenských, metodických a analytických služeb v oblasti implementace nové Společné zemědělské politiky na období 2023 - 2027 platné od 1. 1. 2023 pro účely zemědělských informačních systémů (zemědělských registrů) LPIS (Land Parcel Information System), IZR (Integrovaný ...
FN Motol - Pomocné práce na zdravotnických pracovištích
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pomocných prací na zdravotnických pracovištích v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Technické, ekonomické a organizační poradenství při provozu Systému elektronického mýtného
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb technického, ekonomického, účetního a organizačního poradenství při provozu systému elektronického mýtného (dále jen „SEM“), včetně poradenství při změnových řízeních. Z pověření zadavatele bude dodavatel poskytující poradenství vykonávat poradenské služby ve věci kontroly kvality dodávek a služeb ...
Archivní služby pro Ministerstvo zemědělství
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb spojených s uložením dokumentů vzniklých z činnosti zadavatele, jejich evidence včetně přehledové evidence množství a druhu dokumentů a uložení pro potřeby zadavatele, vyhledávání dokumentů, poskytování jejich kopií, popřípadě zaslání originálů. Dále provádění řádných skartačních řízení ...
Bezhotovostné odbavenie cestujúcich vo verejnej autobusovej doprave
Predmetom zákazky je poskytovania služieb merchant acquiring služieb spojených s prijímaním platobných kariet medzinárodných spoločností (ďalej len Platobné karty) k bezhotovostným platbám cestujúcich za služby poskytnuté obstarávateľom prostredníctvom platobných terminálov (čítačiek) a iných zariadení používaných pri poskytovaní služieb acquirera ...
Zajištění bezpečnosti návštěvníků bazénu v Bystřici a provozování plavecké školy
Předmětem veřejné zakázky je komplex služeb souvisejících s provozem plaveckého bazénu v Bystřici a základní školy. Plavecký bazén je součástí areálu základní školy v Bystřici. Dodavatel bude poskytovat tělovýchovné a sportovní služby v oblasti plavání (plavecká škola), bude zajišťovat bezpečnost návštěvníků bazénu ve formě vodní záchranářské ...
Poskytování technicko-obchodních služeb v Etiopské federativní demokratické republice
Poskytování technicko-obchodních služeb v Etiopské federativní demokratické republice, a to jak přímo, tak i prostřednictvím pobočky (kanceláře) poskytovatele v Etiopské federativní demokratické republice.