Poptávám zapůjčení vybavení na večírek
Poptávám zapůjčení vybavení na firemní večírek. Potřebovala bych zapůjčit 2x tepelnou varnu na svařák/punč, 2x ohřívací nádobu (shafing) a popřípadě jestli máte i banketové stoly 7x. Toto všechno bych potřebovala na 8.12.2023 nejlépe k zapůjčení už od 7.12.2023 odpoledne. Akce by probíhala v Děčíne. Děkuji za odpověd. S pozdravem, Leona Prošková ...
Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu a späť pre okres Levice
Preprava mŕtvych tiel poskytovateľom z miesta úmrtia na území Slovenskej republiky na Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko objednávateľa, kde bude vykonaná pitva a preprava mŕtvych tiel po vykonaní pitvy späť zo SLaPA pracoviska a)do chladiaceho zariadenia pohrebnej služby, ktorá bude zabezpečovať pohreb, a to do vzdialenosti ...
Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu a späť pre okres Kežmarok
Preprava mŕtvych tiel poskytovateľom z miesta úmrtia na území Slovenskej republiky na Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko objednávateľa, kde bude vykonaná pitva a preprava mŕtvych tiel po vykonaní pitvy späť zo SLaPA pracoviska a)do chladiaceho zariadenia pohrebnej služby, ktorá bude zabezpečovať pohreb, a to do vzdialenosti ...
Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu a späť pre okres Poprad
Preprava mŕtvych tiel poskytovateľom z miesta úmrtia na území Slovenskej republiky na Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko objednávateľa, kde bude vykonaná pitva a preprava mŕtvych tiel po vykonaní pitvy späť zo SLaPA pracoviska a)do chladiaceho zariadenia pohrebnej služby, ktorá bude zabezpečovať pohreb, a to do vzdialenosti ...
Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu a späť pre okres Levoča
Preprava mŕtvych tiel poskytovateľom z miesta úmrtia na území Slovenskej republiky na Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko objednávateľa, kde bude vykonaná pitva a preprava mŕtvych tiel po vykonaní pitvy späť zo SLaPA pracoviska a)do chladiaceho zariadenia pohrebnej služby, ktorá bude zabezpečovať pohreb, a to do vzdialenosti ...
Učiteľský piknik 2023 – technické zabezpečenie - opakovanie
Predmetom zákazky je technické zabezpečenie akcie pod názvom Učiteľský piknik 2023 - technické zabezpečenie, ktorá je určená pre učiteľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Termín realizácie akcie je stanovený na 14.6.2023 v priestoroch Areálu zdravia na Zlatých pieskoch v Bratislave. Maximálny počet účastníkov je stanovený na 850 ...
Prevádzka cintorínov v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo
Predmetom zákazky je prevádzkovanie pohrebiska (cintorína) a domu smútku v Hlohovci a m.č. Šulekovo - služby na pohrebisku poskytované pohrebným službám a nájomcom hrobových miest. Rozsah predmetu zákazky je podrobne riešený v súťažných podkladoch.
Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu a späť pre okres Michalovce
Preprava mŕtvych tiel poskytovateľom z miesta úmrtia na území Slovenskej republiky na Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko objednávateľa, kde bude vykonaná pitva a preprava mŕtvych tiel po vykonaní pitvy späť zo SLaPA pracoviska a)do chladiaceho zariadenia pohrebnej služby, ktorá bude zabezpečovať pohreb, a to do vzdialenosti ...
Zabezpečenie sociálneho pohrebu s kremáciou alebo pochovania bez obradu pre deti a dospelých
Predmetom zákazky je zabezpečenie sociálneho pohrebu a to od 01.03.2023 do 31.12.2026 na základe jednotlivých objednávok a v závislosti od potrieb verejného obstarávateľa v stanovenom období.
Technicko-organizačné zabezpečenie Festivalu ŠIŠKA 2022 – Zmena klímy
Predmetom zákazky je technicko-organizačné zabezpečenie Festivalu ŠIŠKA 2022 - Zmena klímy.
Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva – energetické exkurzie
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich s technicko-organizačným zabezpečením odborných exkurzií predovšetkým pre žiakov, študentov a odbornú aj širokú verejnosť, a to v rámci realizácie národného projektu Žiť energiou (ďalej len NP ŽE), ktorý sa implementuje na SIEA (ďalej ako verejný obstarávateľ) na základe zmluvy o poskytnutí ...
Poptávám postavení přístřešku na terasu
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je možnost na 24.6.2022 postavit stan/ přístřešek na terasu v Chateau Trnová. S pozdravem, Sniegoňová
Poptávám zapůjčení tříšťovače
Poptávám zapůjčení tříšťovače na tento víkend. Děkuji
Veľkokapacitná hala s príslušenstvom a nafukovacie stany s príslušenstvom
Nákup 1 ks veľkokapacitnej nafukovacej haly s príslušenstvom a 66 ks nafukovacích stanov s príslušenstvom, ktoré sa použijú pri plnení úloh Hasičského a záchranného zboru pre krátkodobé i dlhodobé ubytovanie osôb a príslušníkov zboru, uskladnenie materiálu i ako triediace stanovisko pri hromadných nešťastiach.
Převoz zemřelých
Předmětem veřejné zakázky je zajištění převozů lidských pozůstatků a lidských ostatků z klinických pracovišť Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) na Ústav klinické a molekulární patologie FNOL a Ústav soudního lékařství a medicínského práva FNOL .
Prevádzka a údržba pohrebísk v meste Levice a v mestských častiach
Predmetom tejto zákazky je poskytovanie služieb na úseku prevádzky a údržby pohrebísk v meste Levice a to konkrétne: starý cintorín, nový cintorín, urnový háj a vojenský cintorín a prevádzky a údržby pohrebísk v mestských častiach Čankov, Kalinčiakovo, Malý Kiar a Horša.
Stany - nadrozmerné
Predmetom zákazky sú služby prenájmu nadrozmerných a ostatných stanov, vrátane dopravy, montáže, demontáže a uvedenia priestorov do pôvodného stavu v súvislosti s podujatím EYOF Banská Bystrica 2022 - https://eyof2022.com/, ktoré sa bude konať v termíne od 24.07.2022 - 30.07.2022. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti.
Poptávám pronájem  gastro zařízení
Poptávám pronájem hotdogovače a výrobníku na ledovou tříšt. Jje to možné a jaká je cena prosím? Děkuji za informaci.
Regionální vlajkové akce CZ PRES 2022
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění akcí, jejichž cílem bude zvýšit v regionech povědomí o českém předsednictví v Radě EU vč. jeho role a významu a o českém členství v EU a příležitostech pro občany z něj plynoucích. Formátem se bude jednat o open-air festivaly, vždy individuálně přizpůsobené danému krajskému městu co do rozsahu, ...
Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na pracovisko súdneho lekárstva
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie prepravy mŕtveho tela z miesta úmrtia na lekárom nariadenú pitvu na príslušné pracovisko súdneho lekárstva a patologickej anatómie a späť na miesto úmrtia zomrelého alebo do miesta jeho pohrebu, ak toto miesto nie je vzdialenejšie ako miesto úmrtia alebo do chladiaceho zariadenia pohrebnej služby, ak ...
Stan, vybavenie a projekčná technika
Predmetom zákazky je dodanie vybavenie akú sú event stan, pódium, nafukovací stan a informačná a audio technika zvukový systém, aktívne odposluchy, analógový mixpult + príslušenstvo, pódiový reflektor, pódiové svetlá, led wash, spot head, beam, blinder, PC + príslušenstvo, videoprojektor, projekčné plátno, nafukovacie plátno, dron s ...
Vybavenie - event stan, pódium, audio technika
Predmetom zákazky je dodanie vybavenie akú sú event stan, pódium, nafukovací stan a informačná a audio technika zvukový systém, aktívne odposluchy, analógový mixpult + príslušenstvo, pódiový reflektor, pódiové svetlá, led wash, spot head, beam, blinder, PC + príslušenstvo, videoprojektor, projekčné plátno, nafukovacie plátno, dron s kamerou, ...
Vybavenie
Predmetom zákazky je dodanie vybavenie akú sú event stan, pódium, nafukovací stan a informačná a audio technika zvukový systém, aktívne odposluchy, analógový mixpult + príslušenstvo, pódiový reflektor, pódiové svetlá, led wash, spot head, beam, blinder, PC + príslušenstvo, videoprojektor, projekčné plátno, nafukovacie plátno, dron s kamerou, ...
Prevádzka cintorínov v meste Hlohohovec a m. č. Šulekovo do 30.06.2023
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb prevádzkovanie cintorínov v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení zákona NR SR č. 398/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony o pohrebníctve, a to: služby na pohrebisku poskytované ...
Údržba pohrebísk a správa domov smútku na území Mesta Martin
Predmetom verejného obstarávanie je zabezpečiť zhotoviteľa na poskytovanie služieb spojených s údržbou cintorínov, jarnú a jesennú očista cintorínov a starostlivosť o technické zariadenia cintorínov, správu a údržbu domov smútku vrátane príprav obradných miestností a ďalších požiadaviek na základe požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet ...