Zabezpečenie sociálneho pohrebu s kremáciou alebo pochovania bez obradu pre deti a dospelých
Predmetom zákazky je zabezpečenie sociálneho pohrebu a to od 01.03.2023 do 31.12.2026 na základe jednotlivých objednávok a v závislosti od potrieb verejného obstarávateľa v stanovenom období.
Technicko-organizačné zabezpečenie Festivalu ŠIŠKA 2022 – Zmena klímy
Predmetom zákazky je technicko-organizačné zabezpečenie Festivalu ŠIŠKA 2022 - Zmena klímy.
Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva – energetické exkurzie
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich s technicko-organizačným zabezpečením odborných exkurzií predovšetkým pre žiakov, študentov a odbornú aj širokú verejnosť, a to v rámci realizácie národného projektu Žiť energiou (ďalej len NP ŽE), ktorý sa implementuje na SIEA (ďalej ako verejný obstarávateľ) na základe zmluvy o poskytnutí ...
Poptávám postavení přístřešku na terasu
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je možnost na 24.6.2022 postavit stan/ přístřešek na terasu v Chateau Trnová. S pozdravem, Sniegoňová
Poptávám zapůjčení tříšťovače
Poptávám zapůjčení tříšťovače na tento víkend. Děkuji
Veľkokapacitná hala s príslušenstvom a nafukovacie stany s príslušenstvom
Nákup 1 ks veľkokapacitnej nafukovacej haly s príslušenstvom a 66 ks nafukovacích stanov s príslušenstvom, ktoré sa použijú pri plnení úloh Hasičského a záchranného zboru pre krátkodobé i dlhodobé ubytovanie osôb a príslušníkov zboru, uskladnenie materiálu i ako triediace stanovisko pri hromadných nešťastiach.
Převoz zemřelých
Předmětem veřejné zakázky je zajištění převozů lidských pozůstatků a lidských ostatků z klinických pracovišť Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) na Ústav klinické a molekulární patologie FNOL a Ústav soudního lékařství a medicínského práva FNOL .
Prevádzka a údržba pohrebísk v meste Levice a v mestských častiach
Predmetom tejto zákazky je poskytovanie služieb na úseku prevádzky a údržby pohrebísk v meste Levice a to konkrétne: starý cintorín, nový cintorín, urnový háj a vojenský cintorín a prevádzky a údržby pohrebísk v mestských častiach Čankov, Kalinčiakovo, Malý Kiar a Horša.
Stany - nadrozmerné
Predmetom zákazky sú služby prenájmu nadrozmerných a ostatných stanov, vrátane dopravy, montáže, demontáže a uvedenia priestorov do pôvodného stavu v súvislosti s podujatím EYOF Banská Bystrica 2022 - https://eyof2022.com/, ktoré sa bude konať v termíne od 24.07.2022 - 30.07.2022. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti.
Poptávám pronájem  gastro zařízení
Poptávám pronájem hotdogovače a výrobníku na ledovou tříšt. Jje to možné a jaká je cena prosím? Děkuji za informaci.
Regionální vlajkové akce CZ PRES 2022
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění akcí, jejichž cílem bude zvýšit v regionech povědomí o českém předsednictví v Radě EU vč. jeho role a významu a o českém členství v EU a příležitostech pro občany z něj plynoucích. Formátem se bude jednat o open-air festivaly, vždy individuálně přizpůsobené danému krajskému městu co do rozsahu, ...
Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na pracovisko súdneho lekárstva
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie prepravy mŕtveho tela z miesta úmrtia na lekárom nariadenú pitvu na príslušné pracovisko súdneho lekárstva a patologickej anatómie a späť na miesto úmrtia zomrelého alebo do miesta jeho pohrebu, ak toto miesto nie je vzdialenejšie ako miesto úmrtia alebo do chladiaceho zariadenia pohrebnej služby, ak ...
Stan, vybavenie a projekčná technika
Predmetom zákazky je dodanie vybavenie akú sú event stan, pódium, nafukovací stan a informačná a audio technika zvukový systém, aktívne odposluchy, analógový mixpult + príslušenstvo, pódiový reflektor, pódiové svetlá, led wash, spot head, beam, blinder, PC + príslušenstvo, videoprojektor, projekčné plátno, nafukovacie plátno, dron s ...
Vybavenie - event stan, pódium, audio technika
Predmetom zákazky je dodanie vybavenie akú sú event stan, pódium, nafukovací stan a informačná a audio technika zvukový systém, aktívne odposluchy, analógový mixpult + príslušenstvo, pódiový reflektor, pódiové svetlá, led wash, spot head, beam, blinder, PC + príslušenstvo, videoprojektor, projekčné plátno, nafukovacie plátno, dron s kamerou, ...
Vybavenie
Predmetom zákazky je dodanie vybavenie akú sú event stan, pódium, nafukovací stan a informačná a audio technika zvukový systém, aktívne odposluchy, analógový mixpult + príslušenstvo, pódiový reflektor, pódiové svetlá, led wash, spot head, beam, blinder, PC + príslušenstvo, videoprojektor, projekčné plátno, nafukovacie plátno, dron s kamerou, ...
Prevádzka cintorínov v meste Hlohohovec a m. č. Šulekovo do 30.06.2023
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb prevádzkovanie cintorínov v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení zákona NR SR č. 398/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony o pohrebníctve, a to: služby na pohrebisku poskytované ...
Údržba pohrebísk a správa domov smútku na území Mesta Martin
Predmetom verejného obstarávanie je zabezpečiť zhotoviteľa na poskytovanie služieb spojených s údržbou cintorínov, jarnú a jesennú očista cintorínov a starostlivosť o technické zariadenia cintorínov, správu a údržbu domov smútku vrátane príprav obradných miestností a ďalších požiadaviek na základe požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet ...
Poptávám pohřební služby
Poptávám kremaci bez odřadu, květin atd. Prosím o cenu děkuji s pozdravem
Prevádzka pohrebísk v meste Považská Bystrica
Predmetom zákazky je komplexné prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku v územnom obvode mesta Považská Bystrica, vrátane jeho integrovaných častí. Komplexným prevádzkovaním predmetu zákazky sa rozumie vykonávanie činností v súlade s platnými právnymi normami. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku v meste Lučenec
Predmetom zákazky sú služby spojené s prevádzkovaním pohrebísk a domov smútku v meste Lučenec. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Materiálno-technické zabezpečenie kreatívnej dielne - kostýmy
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre Materiálno-technické zabezpečenie kreatívnej dielne - KOSTÝMY, v rámci projektu, ktorý je zameraný na podporu netechnologických inovácií pre rozvoj kreatívneho talentu. Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky, podrobný opis, technická špecifikácia a požiadavky na jednotlivé položky ...
Správa a údržba městského hřbitova
Předmětem této veřejné zakázky je zabezpečení správy a údržby městského hřbitova, tj. provádění, resp. zajištění činností správy a údržby vymezených v návrhu smlouvy na veřejnou zakázku a za podmínek tam uvedených. Smlouva na veřejnou zakázku bude uzavřena pro období ode dne 1. 1. 2021 do dne 31. 12. 2025.
Poptávám zapůjčení polštářků nebo meditačních sedáků
Poptávám zapůjčení cca 200 ks polštářků nebo meditačních sedáků na dvoudení akci 3-4.10.2020 v Praze. Jedná se o většinou aktivity komunikační, které budou probíhat v krytém sále. Nabídněte prosím cenu a podmínky zapůjčení.
Montáž, oprava a údržba, demontáž materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022
Predmetom zákazky je poskytnutie objednávateľovi pre potreby podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022, ktoré sa bude každoročne konať v období od 23.11. do 23.12. príslušného roku montáž, opravu a údržbu, demontáž materiálneho vybavenia podujatia a súvisiace služby, v zložení: a)prístrešky, počet 13 ks, materiál: konštrukčné drevo priemyselnej ...
Poptáváme prodejce tradičního pouťového zboží na obecní oslavy
Poptáváme prodejce tradičního pouťového zboží, včetně možnosti ukázky výroby nebo dílniček pro děti - košíkáři, kováři, loutkové divadlo, ajiné. Oslavy jubilea existence obce dne 29.6.2019 od 12.00 h.