Stravovanie zamestnancov UK prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme
Predmetom zákazky je: zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave na obdobie 24 mesiacov (od momentu nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody) v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a to prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme- ...
Dodávky stravenek a benefitních poukázek v období 2023  2027, Bílina - II.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou, po dobu 4 let, opakující se dodávky stravovacích poukazů (dále jen stravenky), a nepeněžních benefitních poukázek (dále jen poukazy), a to včetně zajištění fungování elektronického systému. Poukazy a stravenky budou dodávány dle jednotlivých požadavků zadavatele v: • V listinné podobě, v požadovaném ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov pomocou elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov formou bezkontaktných elektronických platobných kariet (ďalej aj ako stravovacie karty), v súlade s ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce). Súčasťou predmetu zákazky je aj správa elektronických stravovacích kariet a ...
Elektronické stravovacie kary (ES karta) a elektronické stravné lístky
Predmetom zákazky je poskytnutie služby sprostredkovania stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa po dobu 24 mesiacov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet. Podrobný opis je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov a zmluvných podmienkach uvedených v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je nákup stravných lístkov na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, oprávnených tieto služby poskytovať v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a § 97 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej ...
Karty na čerpanie pohonných látok a súvisiacich tovarov a služieb
Karty na čerpanie pohonných látok a súvisiacich tovarov a služieb 14 ks
Zabezpečenie stravovacích služieb formou elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb prostredníctvom elektronických stravovacích kariet (odo dňa účinnosti uzatvorenej zmluvy). Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť stravné jednotky v nominálnej hodnote 5,40 € za 1 stravnú jednotku v predpokladanom množstve 170 000 kusov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť ...
Aktivace těhotných a rodičů dětí do 3 let 2023-2024
Předmětem veřejné zakázky je dodání dárkových voucherů pro pojištěnce ZP MV ČR, děti do tří let věku. Voucher bude sloužit k nákupu sortimentu vymezeného specifikací plnění v řetězci lékáren jak online, tak v kamenných obchodech v období od účinnosti Rámcové dohody do 31. 12. 2025. Specifikace předmětu plnění je podrobně rozvedena v Příloze č. I a ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov RTVS prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa formou stravných poukážok v elektronickej podobe, v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení a so zákonom č. 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení ...
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, spočívajúcej v sprostredkovaní stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa po dobu 48 mesiacov, prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, t. j. v stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch, ...
Správa zaměstnaneckých výhod - zaměstnaneckých stravenek, benefitů, služeb a výrobků, cafeterie
Předmětem veřejné zakázky je implementace systému cafaterie, který spočívá v komplexním vedení agendy, včetně zavedení dat podle údajů zadavatele a poskytnutí služeb prostřednictvím elektronické benefitní platební karty pro každého zaměstnance v rámci benefitů přidělených zadavatelem a zároveň poskytování služeb elektronické stravenkové karty. ...
Zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy na období 2023-2025
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy v období ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nejdříve však od 01.01.2023, do 31.12.2025, v návaznosti na dosud realizované části plnění projektu. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 ...
Dodávky stravenek a benefitních poukázek v období 2023  2027, Bílina
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou, po dobu 4 let, opakující se dodávky stravovacích poukazů (dále jen stravenky), a nepeněžních benefitních poukázek (dále jen poukazy), a to včetně zajištění fungování elektronického systému. Poukazy a stravenky budou dodávány dle jednotlivých požadavků zadavatele v: • V listinné podobě, v požadovaném ...
Poukázky na rozvoj a regeneraci 2023-2026
Předmětem zakázky je zajištění průběžných dodávek poukázek na rozvoj a regeneraci (dále jen „poukázky“) s uplatněním na relaxační, rehabilitační, sportovní či kulturní aktivity, vzdělání a zdravotní péči zaměstnanců zadavatele s uplatněním na území České republiky a zajišťování s tím souvisejících služeb. Poukázkami se rozumí víceúčelové poukazy ...
Poskytování služeb v oblasti zaměstnaneckých benefitů
Předmětem veřejné zakázky je zajištění systému poskytování zaměstnaneckých výhod (benefitů) na základě čerpání prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění (vyhláška o FKSP), tj. zajištění nabídky služeb zejména v oblasti kultury, zdraví, vzdělávání, ...
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok a elektronických stravovacích kariet
Predmetom tejto zákazky je poskytnutie služby, spočívajúcej v sprostredkovaní stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa po dobu 48 mesiacov, prostredníctvom stravných poukážok a elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, t. j. v stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, ...
Stravovanie prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je sprostredkovanie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích poukážok (ďalej ako ESP), ktoré sú určené výlučne na úhradu stravy vo vymedzených stravovacích zariadeniach alebo na úhradu v prevádzkach a obchodoch za polotovary a suroviny slúžiace na individuálnu prípravu teplého jedla (predajne potravín) ...
Dodávka víceúčelových poukázek FKSP
Dodávka víceúčelových šekových poukázek FKSP (dále jen „poukázky“) opatřených ochrannými prvky proti padělání, pro zaměstnance Psychiatrické nemocnice v Opavě, které budou sloužit k úhradě služeb v oblasti kultury, vzdělávání, zdraví, tělovýchovy, sportu a rekreace v souladu s § 4 odst. 1, 2 a 4, § 8 a § 9 vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je poskytnutie služby na zabezpečenie stravovania prostredníctvom bezkontaktných stravovacích kariet v zmluvných zariadeniach úspešného uchádzača pre zamestnancov verejného obstarávateľa na obdobie 48 mesiacov. Súčasťou predmetu zákazky je okrem dodania elektronických stravovacích kariet zároveň aj správa elektronických ...
Nákup stravenek pro zaměstnance ÚMČ Praha 11
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je personalizovaná (obálkovaná po jménech) dodávka stravenek pro zaměstnance ÚMČ Praha 11 včetně dopravy do sídla zadavatele. Předmětem dodávky jsou konkrétně stravenky v nominálních hodnotách od 80,- do 150,- Kč.
Stravovací karty/poukázky 2022
Předmětem zakázky je zajištění průběžných dodávek poukázek na stravování (dále jen „stravenky“) k zajištění stravování zaměstnanců zadavatele na území České republiky a zajišťování s tím souvisejících služeb. Stravenkami se rozumí benefitní poukázky sloužící k úhradě ceny hlavního jídla, případně dalšího zboží určeného ke stravování zaměstnanců u ...
Nákup elektronických poukázek na stravování zaměstnanců
Předmětem veřejné zakázky je zajištění stravovacích poukázek v elektronické podobě pro cca 3640 zaměstnanců zadavatele v celé České republice (dále jen „Zaměstnanci“). Zaměstnanci budou mít elektronické poukázky (po jejich připsání dodavatelem) k dispozici na plastových kartách s přiděleným identifikačním číslem (dále jen „Karta“). Karty budou ...
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, spočívajúcej v sprostredkovaní stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa po dobu 24 mesiacov, prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, t. j. v stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch, ...
Senior a Rodinné pasy ve SK
Předmětem této veřejné zakázky je realizace projektu Senior pasy a Rodinné pasy ve Středočeském kraji.
Benefitní sportovní a relaxační program
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění možnosti pro zaměstnance zadavatele zapojené do benefitního sportovního a relaxačního programu zadavatele (dále také jen „Sportovní a relaxační program“) čerpat produkty a služby poskytované třetími subjekty, kterými jsou partnerská sportovní a relaxační zařízení na území ...