Zabezpečenie stravovania zamestnancov a doplnkového pitného režimu vybranému okruhu zamestnancov
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov a doplnkového pitného režimu vybranému okruhu zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet v stravovacích zariadeniach, donáškových zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravinách. Súčasťou predmetu zákazky je okrem dodania kariet aj správa kariet a kreditácia ...
Zabezpečenie stravovacích kariet pre zamestnancov
Predmetom zákazky je poskytnutie služby spočívajúcej v zabezpečení stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača t.j. v stravovacích zariadeniach, reštauráciach, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch a iných obchodoch s ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických kariet
Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom elektronických stravovacích kariet, v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Súčasťou predmetu zákazky je okrem dodania elektronických stravovacích kariet zároveň aj správa ...
Dodávka a správa elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa a subjektov formou stravných poukážok v elektronickej podobe, v súlade s aktuálne platnými ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do ...
Zabezpečenie  stravovacích kariet pre zamestnancov MK SR
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa formou stravných poukážok v elektronickej podobe (stravovacie karty), v súlade s aktuálne platnými ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov na obdobie do 30.6.2024 odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody. Podrobný opis ...
Nákup QSCD zariadení - čipových kariet s jednostrannou farebnou potlačou
Nákup QSCD zariadení ProID +Q s klientskou aplikáciou ProID+ s jednostrannou farebnou potlačou v počte 4.400 ks pre potreby vydávania mandátnych certifikátov.
Zabezpečenie elektronických stravovacích kariet
Zabezpečenie elektronických stravovacích kariet (ďalej len kariet) pre zamestnancov PÚ SR pre použitie v zmluvných stravovacích zariadeniach a predajniach potravín, ktoré akceptujú jeho elektronické stravovacie karty na úhradu ceny stravovania a nákupu.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej stravovacej karty
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb hromadného stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet (ďalej aj ako ESK) v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ktoré slúžia na stravovanie zamestnancov verejného obstarávateľa vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov ...
Elektronické stravovacie karty
Predmetom tejto nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby je sprostredkovanie/zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa po dobu 48 mesiacov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, t. j. v stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov Prešovskej Univerzity v Prešove formou elektronických stravovacích kariet v stravovacích zariadeniach, donáškových, stravovacích zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravinách. Súčasťou predmetu zákazky je okrem dodania kariet aj správa kariet a pripisovanie (dobíjanie) ...
Stravné poukážky 2023
Predmetom zákazky je nákup stravných poukážok s ochrannými prvkami v papierovej forme pre zabezpečenie stravovania zamestnancov školy počas školských prázdnin, ktorým nie je možné zabezpečiť stravovanie vo vlastnej prevádzke. Nominálna hodnota stravného lístka je 5,10 €/ks, predpokladaný celkový objem je 980 ks počas zmluvného obdobia. Verejný ...
Dodávky stravenek a benefitních poukázek v období 2023 - 2027, Bílina III
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou, po dobu 4 let, opakující se dodávky stravovacích poukazů (dále jen stravenky), a nepeněžních benefitních poukázek (dále jen poukazy), a to včetně zajištění fungování elektronického systému. Poukazy a stravenky budou dodávány dle jednotlivých požadavků zadavatele v: • V listinné podobě, v požadovaném ...
Nákup  stravných poukážok
Predmetom zákazky je dodanie stravných poukážok v rozsahu a podľa podmienok uvedených v tejto výzve, v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Zabezpečenie stravovania pre zamestnacov ŠZŠ
Zabezpečenie stravovania protredníctvom stravných poukážok na rok 2023
Stravovanie zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu verejného obstarávateľa a zamestnancov jeho Organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti formou elektronických stravovacích kariet (ďalej aj EsK) v súlade s aktuálne platnými ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) , ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov MDV SR prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, spočívajúcej v zabezpečení stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa po dobu 12 mesiacov, prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, tzn. v stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch, ...
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je nákup stravovacích kariet na zabezpečenie stravovania zamestnancov formou bezkontaktných elektronických platobných kariet, v súlade s ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Stravné poukážky
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania služieb stravovania pre zamestnancov Záchrannej služby v Košiciach v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov formou papierových stravných poukážok v stravovacích zariadeniach na obdobie 48 mesiacov v predpokladanom množstve 250 000 kusov. ...
Stravovanie zamestnancov UK prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme
Predmetom zákazky je: zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave na obdobie 24 mesiacov (od momentu nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody) v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a to prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme- ...
Dodávky stravenek a benefitních poukázek v období 2023  2027, Bílina - II.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou, po dobu 4 let, opakující se dodávky stravovacích poukazů (dále jen stravenky), a nepeněžních benefitních poukázek (dále jen poukazy), a to včetně zajištění fungování elektronického systému. Poukazy a stravenky budou dodávány dle jednotlivých požadavků zadavatele v: • V listinné podobě, v požadovaném ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov pomocou elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov formou bezkontaktných elektronických platobných kariet (ďalej aj ako stravovacie karty), v súlade s ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce). Súčasťou predmetu zákazky je aj správa elektronických stravovacích kariet a ...
Elektronické stravovacie kary (ES karta) a elektronické stravné lístky
Predmetom zákazky je poskytnutie služby sprostredkovania stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa po dobu 24 mesiacov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet. Podrobný opis je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov a zmluvných podmienkach uvedených v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je nákup stravných lístkov na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, oprávnených tieto služby poskytovať v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a § 97 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej ...
Karty na čerpanie pohonných látok a súvisiacich tovarov a služieb
Karty na čerpanie pohonných látok a súvisiacich tovarov a služieb 14 ks