Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov ŠfK
Predmetom zákazky je záväzok poskytovateľa dodať elektronické stravovacie karty (ďalej len stravovacie karty) objednávateľovi a zabezpečiť priradenie stravovacích jednotiek na stravovacie karty zamestnancov objednávateľa na základe mesačných objednávok objednávateľa.
Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby mesta Dunajská Streda
1.Verejný obstarávateľ požaduje v súlade s ustanovením § 152 Zákonník práce a v súlade s ustanovením § 75 zákona NR SR č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. 2.Stravná poukážka je určená výlučne na úhradu stravy v ...
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa formou elektronických stravovacích kariet s možnosťou ich využitia v stravovacích zariadeniach a v potravinových prevádzkach na území Slovenskej republiky akceptujúcich elektronické stravovacie karty.
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov verejného obstarávateľa v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je : Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a. s. formou stravných poukážok v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
Dodávka stravovacích poukázek pro API
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který dle požadavků zadavatele zajistí dodávku stravovacích poukázek pro zaměstnance zadavatele.
Stravovacie poukážky pre zamestnancov Slovenského technického múzeá
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích poukážok v papierovej forme pre zamestnancov Slovenského technického múzeá v zmluvných stravovacích zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravinách prevádzkovaných na území Slovenskej republiky akceptujúcich stravovacie poukážky v papierovej forme (ďalej len poukážky).
Sprostredkovanie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je sprostredkovanie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, t.j. vo vybraných stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch, obchodoch s potravinami, akceptujúcich elektronické ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa formou stravných poukážok - dodaním stravných lístkov na všetkých pracoviskách v rámci celej SR vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov uchádzača, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom stravných lístkov, v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/ 2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Stravné poukážky musia byť poskytnuté v papierovej forme, elektronická forma sa vzhľadom na lokality výkonu práce ...
Univerzálne darčekové poukážky
Univerzálne darčekové poukážky pre respondentov PIAAC testovania Národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC)"
Cafeteria systém – benefit poskytovaný zaměstnavatelem
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení poskytnutí služeb v oblasti kulturního a sociálního rozvoje zaměstnanců Fakultní nemocnice Olomouc prostřednictvím systému Cafeteria.
Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom papierových stravovacích poukážok
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311 / 2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce).
Nákup stravných poukážok
Predmetom zákazky je nákup stravných poukážok v papierovej forme pre zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Jelšava v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Stravovací poukázky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky stravovacích poukazů a fungování stravenkového systému pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy po dobu 2 let. Stravovací poukazy budou dodávány dle jednotlivých požadavků zadavatele v: - listinné podobě, v požadovaném množství, v jednotlivých baleních, - elektronické podobě ...
Zabezpečenie stravných lístkov
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Okresného súdu Trnava formou stravovacích poukážok. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
Stravné poukážky
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom stravných poukážok v celkovom počte max.163800 ks.
Nákup stravenek v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021
Předmětem zakázky jsou opakující se dodávky stravovacích poukázek pro sportovce, trenéry a zaměstnance OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Předpokládaný maximální objem na toto období je 110.000 ks stravovacích poukázek v nominální hodnotě 85,-- Kč/ks.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok v papierovej podobe
Predmetom zákazky je Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok. Stravná poukážka nemá charakter všeobecného platobného prostriedku a je určená výlučne na úhradu stravy v určených stravovacích zariadeniach, alebo úhradu v prevádzkach a obchodoch poskytujúcich polotovary a suroviny slúžiace na individuálnu prípravu teplého ...
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov mesta Prievidza formou elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania formou elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov mesta Prievidza v zmluvných stravovacích zariadeniach poskytujúcich teplú stravu (polievka + hlavné jedlo) v časti mesta Prievidza - Staré mesto.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb pre zamestnancov verejného obstarávateľa v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov formou papierových stravných poukážok (Stravné lístky, dodanie stravných lístkov), ktoré slúžia na stravovanie v stravovacích zariadeniach poskytujúcich obedové menu s ...
Dodávky stravenek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a distribuce stravenek zabezpečených proti pozměňování a padělání, určených pro zaměstnance zadavatele. Dodávka a distribuce bude zasmluvněna na dobu 48 měsíců od podpisu rámcové dohody v rozsahu dle Přílohy č. 1. Zadávací dokumentace. Výsledkem zadávacího řízení bude rámcová dohoda mezi zadavatelem a jediným ...
Benefitní systém DPP - stravenky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění benefitů - stravenek a souvisejících služeb.
Cafeteria systém
Předmětem zakázky je poskytování služeb v rámci čerpání příspěvků v oblasti sportu, kultury, rekreace, zdraví a vzdělávání v souladu s platnou legislativou (s ohledem na možnosti daňového zvýhodnění) pro 120 zaměstnanců zadavatele prostřednictvím internetové aplikace, umožňující nákup zboží a služeb v obchodní síti nebo přes internetové stránky ...
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je v súlade s platnými normami verejného stravovania a hygienickými predpismi zabezpečenie stravovania v zmluvných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.