Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stravné lístky, stravné poukážky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných pokážok

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných pokážok

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stravné lístky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania v zmluvných stravovacích zariadeniach.

Skipasy pro VLL Karlovy Vary

Skipasy pro VLL Karlovy Vary

Předmětem plnění je zabezpečení zimního lyžování – nákup permanentek pro účastníky PR ve VLL Karlovy Vary, hotelu Bellevue a komplexnost služeb v jednom centru.

Skipasy pro VLL Jeseník

Skipasy pro VLL Jeseník

Předmětem plnění je zabezpečení zimního lyžování – nákup permanentek pro účastníky PR ve VLL Jeseník a komplexnost služeb v jednom centru.

Skipasy pro VZ Ovčárna pod Pradědem

Skipasy pro VZ Ovčárna pod Pradědem

Předmětem plnění je zabezpečení zimního lyžování – nákup permanentek pro účastníky PR ve VZ Ovčárna pod Pradědem a komplexnost služeb v jednom centru.

Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky

Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky

Zabezpečenie stravovania zamestnancov Úradu vlády SR o. i. aj formou poskytnutia stravných poukážok. Bližšie určenie v súťažných podkladoch na predmet zákazky.

Stravné poukážky

Stravné poukážky

Stravné poukážky, zabezpečenie stravovania v zmluvných stravovacích zariadeniach, stravné poukážky, dodanie stravných poukážok

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok

Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Štátneho divadla Košice formou stravných poukážok v papierovej forme v zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača, na základe akceptovania stravných poukážok na obdobie 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov. ...

Poskytování příspěvků z FKSP prostřednictvím platebních karet

Poskytování příspěvků z FKSP prostřednictvím platebních karet

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování příspěvků z FKSP, a to formou platebních karet, jejichž prostřednictvím HZS Moravskoslezského kraje bude poskytovat příspěvek svým příslušníkům a zaměstnancům za účelem čerpání prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb podle vyhl. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních ...

Nákup stravenek pro zaměstnance ÚMČ Praha 11

Nákup stravenek pro zaměstnance ÚMČ Praha 11

Zadavatel uzavře rámcovou dohodu s jedním účastníkem rámcové dohody, na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na nákup stravenek pro zaměstnance ÚMČ Praha 11. Předmětem veřejné zakázky je personalizovaná (obálkované po jménech) dodávka stravenek pro zaměstnance včetně dopravy do sídla zadavatele. Požadovaná dodací ...

Nákup stravenek v nominální hodnotě 100 Kč

Nákup stravenek v nominální hodnotě 100 Kč

Předmětem veřejné zakázky je dodávka papírových poukazů v nominální hodnotě 100,- Kč, na které lze čerpat stravovací služby ve smyslu § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stravenky") pro cca 3600 zaměstnanců zadavatele v celé České republice, s možností budoucího přechodu na jiný způsob či formu ...

Služby stravovania študentov a zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku

Služby stravovania študentov a zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku

Zabezpečenie stravovania študentov a zamestnancov zodpovedajúce zásadám správnej výživy podľa podmienok (§ 152) Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. v blízkosti pracovísk verejného obstarávateľa. Je potrebné , aby uchádzač v rámci svojej ponuky zohľadnil blízkosť pracoviska verejného obstarávateľa (dostupnú: pešo chôdzou) a to v súlade s podmienkami ...

Zabezpečenie stravovania zamestanacov prostredníctvom stravných poukážok

Zabezpečenie stravovania zamestanacov prostredníctvom stravných poukážok

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stravné lístky, stravné poukážky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania

Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky

Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky

Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon) zákazka na poskytnutie služby s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len týchto SP). Predmetom zákazky pod názvom: Stravovanie zamestnancov papierové stravné poukážky ...

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stravné lístky, stravné poukážky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania

Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre UK

Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre UK

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311 / 2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok

Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok

Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty

Stravné lístky pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad

Stravné lístky pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad

Predmetom zákazky s názvom Stravné lístky pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad je nákup stravných lístkov pre zamestnancov StVPS a PVPS ako celku a poskytovanie služby v miestach jednotlivých prevádzok StVPS a PVPS v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 a ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov ...

Dodávky stravenek

Dodávky stravenek

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a distribuce stravenek zabezpečených proti pozměňování a padělání, určených pro zaměstnance zadavatele. Dodávka a distribuce bude zasmluvněna na dobu 48 měsíců od podpisu rámcové dohody – rámcové kupní smlouvy v rozsahu dle Zadávací dokumentace. Výsledkem zadávacího řízení bude rámcová dohoda mezi zadavatelem a ...

Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok

Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných poukážok vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať.

Zabezpečenie a prevádzkovanie bonifikačného systému zamestnancov

Zabezpečenie a prevádzkovanie bonifikačného systému zamestnancov

Zabezpečenie a prevádzkovanie bonifikačného systému zamestnancov informačný systém, stravovanie zamestnancov

Dodávky stravenek a volnočasových poukázek

Dodávky stravenek a volnočasových poukázek

Postupné dodávky stravenek a volnočasových poukázek.

Zabezepčenie stravovania formou stravných poukážok pre UMB

Zabezepčenie stravovania formou stravných poukážok pre UMB

Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov verejného obstarávateľa.

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Stravné lístky, stravné poukážky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania.

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok

Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie stravovania zamestnancov Štatistického úradu Slovenskej republiky formou stravných poukážok s ochrannými prvkami, v zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača na základe akceptovania stravných poukážok uchádzača a v lokalitách uvedených verejným obstarávateľom. Služby majú byť poskytované v súlade s ...

(záznamy 1/25 z 278)  strana 1 / 12