Nákup stravných poukážok
Predmetom zákazky je nákup stravných poukážok v papierovej forme pre zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Jelšava v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Stravovací poukázky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky stravovacích poukazů a fungování stravenkového systému pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy po dobu 2 let. Stravovací poukazy budou dodávány dle jednotlivých požadavků zadavatele v: - listinné podobě, v požadovaném množství, v jednotlivých baleních, - elektronické podobě ...
Zabezpečenie stravných lístkov
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Okresného súdu Trnava formou stravovacích poukážok. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
Stravné poukážky
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom stravných poukážok v celkovom počte max.163800 ks.
Nákup stravenek v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021
Předmětem zakázky jsou opakující se dodávky stravovacích poukázek pro sportovce, trenéry a zaměstnance OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Předpokládaný maximální objem na toto období je 110.000 ks stravovacích poukázek v nominální hodnotě 85,-- Kč/ks.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok v papierovej podobe
Predmetom zákazky je Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok. Stravná poukážka nemá charakter všeobecného platobného prostriedku a je určená výlučne na úhradu stravy v určených stravovacích zariadeniach, alebo úhradu v prevádzkach a obchodoch poskytujúcich polotovary a suroviny slúžiace na individuálnu prípravu teplého ...
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov mesta Prievidza formou elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania formou elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov mesta Prievidza v zmluvných stravovacích zariadeniach poskytujúcich teplú stravu (polievka + hlavné jedlo) v časti mesta Prievidza - Staré mesto.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb pre zamestnancov verejného obstarávateľa v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov formou papierových stravných poukážok (Stravné lístky, dodanie stravných lístkov), ktoré slúžia na stravovanie v stravovacích zariadeniach poskytujúcich obedové menu s ...
Dodávky stravenek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a distribuce stravenek zabezpečených proti pozměňování a padělání, určených pro zaměstnance zadavatele. Dodávka a distribuce bude zasmluvněna na dobu 48 měsíců od podpisu rámcové dohody v rozsahu dle Přílohy č. 1. Zadávací dokumentace. Výsledkem zadávacího řízení bude rámcová dohoda mezi zadavatelem a jediným ...
Benefitní systém DPP - stravenky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění benefitů - stravenek a souvisejících služeb.
Cafeteria systém
Předmětem zakázky je poskytování služeb v rámci čerpání příspěvků v oblasti sportu, kultury, rekreace, zdraví a vzdělávání v souladu s platnou legislativou (s ohledem na možnosti daňového zvýhodnění) pro 120 zaměstnanců zadavatele prostřednictvím internetové aplikace, umožňující nákup zboží a služeb v obchodní síti nebo přes internetové stránky ...
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je v súlade s platnými normami verejného stravovania a hygienickými predpismi zabezpečenie stravovania v zmluvných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zabezpečenie stravných lístkov pre Okresný súd Bratislava I
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Okresného súdu Bratislava I formou stravovacích poukážok. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...
Zabezpečenie stravných lístkov
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Okresného súdu Galanta formou stravovacích poukážok. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...
Zabezpečenie služieb stravovania formou elektronických stravovacích kariet pre zamestnacov ÚDZS
Predmetom zákazky je záväzok poskytovateľa dodať elektronické stravovacie karty (ďalej len stravovacie karty) objednávateľovi a zabezpečiť priradenie stravovacích jednotiek na stravovacie karty zamestnacov objednávateľa na základe mesačných objednávok objednávateľa.
Poskytování služeb v oblasti zaměstnaneckých benefitů z fondu FKSP
Zadavatel hodlá pro své zaměstnance zajistit systém poskytování zaměstnaneckých výhod (benefitů) z oblasti kulturních a sportovních potřeb na základě čerpání prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění („vyhláška o FKSP“). Předmětem zakázky je zajištění ...
Dodávka víceúčelových poukázek FKSP 2019-2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka víceúčelových šekových poukázek FKSP pro zaměstnance, které budou sloužit k úhradě služeb v oblasti kultury, vzdělávání, zdraví, tělovýchovy, sportu a rekreace pro zaměstnance v souladu s § 4 odst. 2, § 8 nebo § 9 vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb včetně ...
Stravovacie poukážky pre zamestnancov Divadla A. Bagara v Nitre
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov DAB v Nitre v nominálnej hodnote 4,50 €. Predpokladaný odber stravovacích poukážok je 32 000 ks ročne (celkom za štyri roky 128 000 ks).
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok, stravné lístky, stravné poukážky, dodanie stravných poukážok, zabezpečenie stravovania
Stravné lístky a nápojové poukážky
2.1.Stručný opis predmetu zákazky: Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce, ako aj pre poskytovanie ...
Nákup stravovacích poukážok
Nákup stravovacích poukážok stravné poukážky, dodanie stravných poukážok
Dodávka volnočasových poukázek FKSP
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku víceúčelových volnočasových poukázek pro FKSP, které budou sloužit na zajištění úhrady služeb jako zaměstnanecký benefit pro využití ve volném čase v oblasti kultury, tělovýchovy a sportu. Využití nabízených poukázek bude účastníkem zajištěno u smluvních partnerů, kteří budou nabízet ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok prípadne stravovacích kariet stravné poukážky, stravné lístky, stravovacie karty
Nákup stravovacích poukázek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka papírových poukazů v nominální hodnotě 100,- Kč, na které lze čerpat stravovací služby ve smyslu § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stravenky“) pro cca 200 zaměstnanců zadavatele v celé české republice s možností budoucího přechodu na jiný způsob či ...