Zajištění nákupu mediálního a reklamního prostoru ve vybraných médiích

Zajištění nákupu mediálního a reklamního prostoru ve vybraných médiích

Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraných médiích (TV, tištěná a on-line média, , zajištění distribuce letáků zadavatele do poštovních schránek, rozesílka e-mailových sdělení do e-mailových schránek a nákupu outdoorové a indoorové reklamy dle konkrétního požadavku zadavatele.

Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania

Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania

Spracovanie, tlač a kompletizácia dokumentov, tlač doručenkových obálok, spracovanie elektronických podacích hárkov a zabezpečenie podania zásielok.

Podporné služby pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb

Podporné služby pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb

Predmetom plnenia je poskytovanie služieb triedenie zásielok a spracovanie nákladných predmetov. Jednotlivé plnenia sa budú realizovať na základe čiastkových zmlúv uzatvorených medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, ktoré môžu mať formu objednávky. Poskytovateľ bude zabezpečovať poskytovanie služieb prostredníctvom personálu Poskytovateľa na ...

Doručování Poštovních zásilek a Doporučených poštovních zásilek

Doručování Poštovních zásilek a Doporučených poštovních zásilek

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování poštovních služeb spočívajících v doručování Poštovních zásilek a Doporučených poštovních zásilek.

Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro Městskou část Praha 14

Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro Městskou část Praha 14

Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění grafických prací, redakčních prací, tiskových, distribučních a inzertních služeb pro časopis Městské části Praha 14 v pravidelných měsíčních intervalech, a dále poskytnutí ostatních grafických a tiskových služeb, zejména letáků a plakátů dle dílčích objednávek Zadavatele po ...

Hybridní pošta města Břeclavi

Hybridní pošta města Břeclavi

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb tisku dokumentů, jejich kompletace a expedice subjektům, v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.

Poptáváme distribuci letáků

Poptáváme distribuci letáků

Poptáváme distribuci letáků v Ústí nad Labem.

Tisk a distribuce informačního měsíčníku Středočeského kraje

Tisk a distribuce informačního měsíčníku Středočeského kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je tisk a distribuce 48 měsíčníků Informačního magazínu Středočeského kraje po dobu 4 let ode dne uzavření smlouvy. Služba bude poskytována průběžně prostřednictvím objednávek 1x měsíčně na základě dodaného PDF zadavatelem. Tisk a distribuce bude poskytována v nákladu cca 530 000 ks na 1 měsíčník. Součástí předmětu ...

Hybridní pošta 2017 - 2020

Hybridní pošta 2017 - 2020

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb tisku dokumentů, jejich kompletace a expedice respondentům. v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.

Zajištění produkce a distribuce časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica – rámcová smlouva

Zajištění produkce a distribuce časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica – rámcová smlouva

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vydavatelských a distribučních služeb souvisejících s vydáváním časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica, resp. s vydáváním článků zveřejňovaných v těchto časopisech (časopisy Biologia Plantarum a Photosynthetica, jakož i články uveřejňované v těchto časopisech).

Výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2017 - 2019

Výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2017 - 2019

Předmětem veřejné zakázky je výroba a distribuce (veřejné šíření) periodika Plzeňský kraj v rozsahu a kvalitě požadovaných v zadávacích podmínkách. Distribuce periodika zahrnuje poštovní schránky domácností na území Plzeňského kraje a další dále specifikovaná a smluvně definovaná místa. Náplní periodika budou komplexní informace o fungování a ...

Předtisková příprava, tisk a distribuce Krajských novin Ústeckého kraje 2018-2019

Předtisková příprava, tisk a distribuce Krajských novin Ústeckého kraje 2018-2019

Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na tři části s názvem: 1. část: Předtisková a grafická úprava Krajských novin Ústeckého kraje, 2. část: Tisk Krajských novin Ústeckého kraje, 3. část: Distribuce Krajských novin Ústeckého kraje, přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě nebo tři části ...

Zpracování a zajištění předání poštovních uzávěrů leteckým společnostem na Letišti Václava Havla

Zpracování a zajištění předání poštovních uzávěrů leteckým společnostem na Letišti Václava Havla

Předmětem veřejné zakázky je zajištění činností spojených s předáváním mezinárodních poštovních zásilek leteckým společnostem na Letišti Václava Havla v Praze. Činnost dodavatele zahrnuje především přebírání, třídění, rentgenování a předávání zásilek jednotlivým leteckým přepravcům. Zadavatel předpokládá odeslání cca 2000 ks pytlů denně. Jedná se ...

Poštové služby

Poštové služby

Predmetom zákazky je poskytovanie poštových služieb zmysle zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách.

Zajištění činností souvisejících s předáváním mezinárodních poštovních uzávěrů leteckým společnostem

Zajištění činností souvisejících s předáváním mezinárodních poštovních uzávěrů leteckým společnostem

Předmětem veřejné zakázky je zajištění činností spojených s předáváním mezinárodních poštovních zásilek leteckým společnostem na Letišti Václava Havla v Praze. Činnost dodavatele zahrnuje především přebírání, třídění, rentgenování a předávání zásilek jednotlivým leteckým přepravcům. Na základě této veřejné zakázky bude uzavřena rámcová dohoda s ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Predmetom zmluvy sú doručovateľské služby - zabezpečenie prepravy personalizovaných dokladov Slovenskej republiky (občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných dokladov, osvedčení o evidencii vozidla a pobytových kariet) v bezpečnostnom obalovom materiáli, napr. v plastovom poštovom kontajneri prepravke (ďalej len zásielka) s označením ...

Distribuční služby 2016 - 2018

Distribuční služby 2016 - 2018

1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění distribučních služeb dodavatelem pro tiskové zásilky zadavatele, tj. časopisy, popř. propagační předměty přibalené v příloze časopisu Priorita, a to od uzavření smlouvy do 31. 12. 2018, případně do vyčerpání maximální ceny za předmět plnění, nastane-li tato skutečnost dříve.

Distribuční služby 2016 - 2018

Distribuční služby 2016 - 2018

1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění distribučních služeb dodavatelem pro tiskové zásilky zadavatele, tj. časopisy, letáky a ostatní tiskoviny, popř. propagační předměty přibalené v příloze časopisu Priorita, a to od uzavření smlouvy do 31. 12. 2018, případně do vyčerpání maximální ceny za předmět plnění, nastane-li tato skutečnost ...

Noviny z Lesů České republiky – výroba a distribuce

Noviny z Lesů České republiky – výroba a distribuce

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude výroba a distribuce Novin z Lesů České republiky dle podkladů dodaných zadavatelem. Noviny z Lesů České republiky mohou být distribuovány samostatně nebo jako vložená příloha novin. Parametry jednotlivých vydání budou stanoveny vždy až ve specifikaci konkrétní dílčí veřejné zakázky zadávané v ...

Tiskové a doručovací služby

Tiskové a doručovací služby

Zajištění tiskových a doručovacích služeb, odesílání dokumentů klientům OZP.

Tiskové a doručovací služby

Tiskové a doručovací služby

Zajištění tiskových a doručovacích služeb, odesílání dokumentů klientům OZP.

Zajištění tiskových a doručovacích služeb

Zajištění tiskových a doručovacích služeb

zajištění tiskových a doručovacích služeb, odesílání dokumentů klientům OZP.

EUROKOMPAS - časopis o štrukturálnych fondoch

EUROKOMPAS - časopis o štrukturálnych fondoch

Predmetom zákazky EUROKOMPAS - časopis o štrukturálnych fondoch je príprava/vytvorenie obsahového a grafického návrhu, výroba, tlač a distribúcia 16 čísiel časopisu Eurokompas (1 číslo v každom kalendárnom kvartáli, počnúc 01.01.2016 do 31.12.2019) a príprava/vytvorenie obsahového a grafického návrhu a tlač 4 príloh časopisu. Súčasťou zákazky je ...

Tlač, knihárske spracovanie a distribučné služby časopisu Knižná revue na rok 2016 a 2017

Tlač, knihárske spracovanie a distribučné služby časopisu Knižná revue na rok 2016 a 2017

Predmetom zákazky je tlač, knihárske spracovanie a distribučné služby časopisu Knižná revue na rok 2016 a 2017, t.j. tlač celkom 22 jednotlivých čísel časopisu Knižná revue, farebnosť 4+4, väzba V1; tlač celkom dvoch príloh s rozsahom 4 strany, farebnosť 1+1; tlač celkom dvoch príloh s rozsahom cca 36 strán, farebnosť 1+1, vrátane distribučných ...

Poptávám roznos tiskovin

Poptávám roznos tiskovin

Poptávám roznos tiskovin, letáky A4, 80g LWC, celkem 125000 ks, do 7 lokalit + okolí - Kutná Hora, Jablonec, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Náchod, Lázně Bělohrad, Vrchlabí. Děkuji Stránská Petra

(záznamy 1/25 z 75)  strana 1 / 3