Tisk, zpracování a distribuce adresných listovních zásilek
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení spotřebního materiálu papíry, formuláře, obálky, tisk včetně papíru, tisk poštovních poukázek typ A růžová z předaných datových souborů, s 8 palcovou bílou alonží tj. formát A4, opatřených čárovým kódem CODE 39 a obálek s okénkem, dodání obálek, kompletace zásilek, vložení listu adresovaného ...
Poštové služby
Predmetom zákazky je poskytovanie poštových služieb zmysle zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách.
Poskytování služeb agenturního zaměstnávání - region Severní Morava
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb agenturního zaměstnávání za účelem získání dočasně přidělených zaměstnanců na určité typové pracovní pozice spojené s poskytováním především poštovních služeb pro případ zvýšené provozní potřeby pracovních sil v organizačních jednotkách zadavatele v rámci území vymezeném zadavatelem jako region ...
Poptáváme roznos letáků v Ostravě
Dobrý den, měli by jsme zájem o roznos letáků. Část Ostravy Zábřehu a část Ostravy Výškovic. Letáky mají velikost A5. Jakou máte cenu za roznos?
Poskytování služeb hybridní pošty 2022-2026
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb hybridní pošty. Zadavatel výslovně uvádí, že poštovné není součástí plnění předmětu této veřejné zakázky. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v bodě 2.1 Zadávací dokumentace.
Tlač a distribúcia tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je zabezpečenie tlače a distribúcie predpokladaného počtu 9 vydaní informačného tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja určeného na informovanie verejnosti o dianí v Trnavskom kraji.
Hybridní pošta pro TV poplatky 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb tisku dokumentů, jejich kompletace a expedice respondentům
Doručovanie dokladov formátu ID1
Predmetom zákazky je zabezpečenie doručovania polykarbonátových mikroprocesorových dokladov formátu ID1 vo forme polykarbonátovej karty v štandardne uzatvorených obálkach s okienkom (ďalej len zásielka) s označením ich príjemcu, ktorým sú fyzické a právnické osoby s pobytom alebo sídlom v Slovenskej republike, resp. pri náhradnom doručení útvary ...
Doručování Poštovních zásilek a Doporučených poštovních zásilek
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování poštovních služeb spočívajících v doručování Poštovních zásilek a Doporučených poštovních zásilek do 1000 g.
Redakční úprava, tisk a distribuce Měsíčníku Olomouckého kraje - II
Předmětem veřejné zakázky je redakce - grafická úprava, výroba, vytištění a distribuce 36 vydání (čísel) měsíčníku Olomouckého kraje počínaje dubnem 2022. Periodicita bude měsíční, výjimkou bude měsíc červenec a srpen, kdy bude pro tyto dva měsíce vydáno vždy pouze jedno číslo. Více viz zadávací dokumentace.
Tlač a distribúcia mesačníka Náš kraj na rok 2022
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb zabezpečenie tlače dvanástich čísel novín s mesačnou periodicitou mesačníka Banskobystrického samosprávneho kraja pod názvom Náš kraj a súčasne zabezpečenie jeho distribúcie v súlade s harmonogramom a distribučným zoznamom, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov/zmluvy o dielo. Podrobný opis predmetu ...
Neadresné distribučné služby pre časopis in.ba
Predmetom zákazky je poskytovanie neadresných distribučných služieb pre periodikum in.ba (schránkovanie do individuálnych schránok a spoločných schránok ) s pokrytím všetkých rodinných domov a bytových domov v Bratislave. Podrobnejšie informácia sú uchádzačom k dispozícii v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Hybridní pošta pro VZP ČR II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexní služby hromadné korespondence pro VZP ČR, tedy dokončovací práce na dokumentech VZP ČR skládající se z tisku, kompletace zásilek, zajištění jejich distribuce k poštovní přepravě, vytvoření elektronických kopií zásilek (tzn. jeden dokument nebo více dokumentů) určených pro elektronickou archivaci a ...
Tlač a distribúcia časopisu EUROKOMPAS
Predmetom zákazky je príprava a vytvorenie obsahového a grafického návrhu, výroba, tlač a distribúcia 4 čísiel štvrťročníka časopisu počas roku 2021 v náklade 6000 ks/číslo pod názvom Eurokompas časopis Úradu vlády SR o štrukturálnych fondoch na rok 2021.
Hybridní pošta pro TV poplatky
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb tisku dokumentů, jejich kompletace a expedice respondentům
Hybridní pošta pro VZP ČR
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexní služby hromadné korespondence pro VZP ČR, tedy dokončovací práce na dokumentech VZP ČR skládající se z tisku, kompletace zásilek, zajištění jejich distribuce k poštovní přepravě, vytvoření elektronických kopií zásilek (tzn. jeden dokument nebo více dokumentů) určených pro elektronickou archivaci a ...
Poštové služby
Predmetom zákazky je poskytovanie poštových služieb zmysle zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách.
Tlač a distribúcia mesačníka Náš kraj na rok 2021.
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - zabezpečenie tlače dvanástich čísel novín s mesačnou periodicitou mesačníka Banskobystrického samosprávneho kraja pod názvom Náš kraj a súčasne zabezpečenie jeho distribúcie v súlade s harmonogramom a distribučným zoznamom, ktoré tvoria prílohy zmluvy o dielo. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený ...
Tlač a distribúcia tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je zabezpečenie tlače a distribúcie predpokladaného počtu 14 vydaní informačného tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja určeného na informovanie verejnosti o dianí v Trnavskom kraji.
Zajišťování poštovních služeb
Předmětem veřejné zakázky je poskytování poštovních služeb Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu, včetně jeho katastrálních pracovišť.
Zabezpečenie doručovateľských služieb – preprava dokladov
Predmetom zákazky sú doručovateľské služby zásielky - zabezpečenie prepravy personalizovaných dokladov Slovenskej republiky (občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných dokladov, osvedčení o evidencii vozidla a pobytových kariet) v bezpečnostnom obalovom materiáli, napr. v plastovom poštovom kontajneri prepravke (ďalej len zásielka) s ...
Hybridní pošta 2020 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb tisku dokumentů, jejich kompletace a expedice respondentům
Externí výdejní místa Balíkovna
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb dodavatele disponujícího potřebnou technologickou platformou. Konkrétní platforma musí být schopna umožnit výdej a budoucí podání balíkových zásilek na minimálně 2 000 výdejních místech, která bude smluvně zajišťovat dodavatel. Předpokládaný počet vydaných/přijatých zásilek bude činit maximálně ...
Zhotovení, distribuce a správa inzerce informačního zpravodaje statutárního města Hradce Králové
Předmětem plnění této veřejné zakázky je Zhotovení tištěné podoby informačního zpravodaje statutárního města Hradce Králové RADNICE, zajištění jeho distribuce a doručení, zhotovení jeho elektronické verze a sjednávání, správa, grafické zpracování tiskové inzerce (reklamy), včetně kompletace stran inzertní části periodika a obchodní činnosti s tím ...
Balíkovny Partner
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb dodavatele disponujícího potřebnou technologickou platformou. Konkrétní platforma musí být schopna umožnit výdej a budoucí podání balíkových zásilek na minimálně 2 000 výdejních místech, která bude smluvně zajišťovat dodavatel.