Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV 2020-2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících v nepřetržité ochraně a dohledu nad budovami Ministerstva práce a sociálních věcí v Praze (fyzická ostraha 24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Jedná se konkrétně o 3 objekty na adrese: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2; Podskalská 1290/19, 128 00 Praha 2 a Karlovo náměstí 1359/1, ...
Fyzická ostraha osob a majetku v NsP Havířov II
Předmětem veřejné zakázky je provádění fyzické ostrahy osob a majetku v objektech Nemocnice s poliklinikou Havířov na všech pracovištích. Rozsah ostrahy a způsob provádění bude probíhat dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Ostraha a recepce ELI a HiLASE
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ochranných bezpečnostních služeb v rámci ochrany a ostrahy majetku a osob v areálu mezinárodních výzkumných laserových center v Dolních Břežanech ELI BEAMLINES a Hilase. Předmětem veřejné zakázky jsou i recepční služby v rámci zajištění chodu recepce. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován ...
Zajištění ostrahy, poskytování recepčních služeb a monitoringu objektů ve správě TCP a.s.
Předmětem veřejné zakázky je provedení činností spočívající v zajištění strážní a recepční služby pomocí strážných neozbrojených střelnou zbraní u objektů: • Hudební divadlo v Karlíně, Praha 8 • Jungmannova 28, Praha 1 • Sovovy Mlýny, Praha 1 • Jungmannova 31, palác Adria, Praha 1 • Národní 416/37, Platýz, Praha 1 • Národní 43/Perlová 10, ...
Ostraha objektů PřF UK
Ostraha s osobní přítomností pro objekty PřF UK Albertov 6, Hlavova 8, Viničná 7 a Benátská 2. Dále ostraha formou pochůzek pro objekty PřF UK Horská 3, Viničná 5, Benátská 4, Na Slupi 16 a areál Botanické zahrady na adrese Na Slupi 16.
Bezpečnostní služby pro objekty KÚ JčK
Předmětem veřejné zakázky poskytování fyzické a technické ostrahy objektů a areálů Jihočeského kraje, poskytování recepční informační služby návštěvníkům krajského úřadu včetně jejich evidence, bezpečnostní služby chráněné pozemní přepravy finanční hotovosti, cenin, vnitřní korespondence, listovních a balíkových zásilek pro Krajský úřad ...
Hledám občasnou brigádu
Hledám občasnou brigádu, ideálně noční pátek, sobota jednou za 14 dní na DPP. Bezpečnostní služba, nebo jinak fyzicky nenáročnou práci.
Zajištění bezpečnostních služeb pro MČ Brno-Líšeň 2020 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je strážní služba věcí movitých, nemovitých a ochrana osob na zadavatelem vymezených stanovištích a v objektech zadavatele spojená s ostrahou, kontrolní činností a bezpečnostním dohledem.
Zajištění ostrahy objektu Finanční správy ČR - Orebitská, Praha 3
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pořádku, ochrany majetku a osob, hlídacích a dalších souvisejících strážních služeb spočívajících ve výkonu fyzické ostrahy jedním pracovníkem v režimu 24 hodin denně, 7dní v týdnu, celoročně v objektu Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 3, se sídlem Orebitská 477/18, 130 00 ...
Ostraha pro lokality ONN a.s.
Předmětem veřejné zakázky „Ostraha pro lokality ONN a.s.“, je poskytnutí služeb ostrahy objektů zadavatele, a to ostraha nemocnice v Náchodě, Broumově a Rychnově nad Kněžnou po dobu 48 měsíců.
Ostraha objektu Oblastní galerie Liberec, p. o.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb ostrahy a dozoru objektů Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace.
Zajištění recepčních služeb v budově Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Chomutov
Předmětem VZ je zajištění recepčních a informačních služeb (dále jen „služby“) v objektu Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Chomutově, se sídlem Bachmačská 1617, 430 01 Chomutov (dále jen „objekt“), a to v souladu se Standardy pro recepční služby, uvedenými v Příloze č. 2 ZD (dále jen „standardy“).
JMK - Zajištění ostahy nemovitostí pro ÚP ČR - Krajskou pobočku v Brně
Předmětem plnění je zajištění ostrahy v budovách ÚP ČR - Krajská pobočka v Brně na adrese: - Polní 1011/37, Brno - Palackého třída 425/89, Brno
Zajištění strážní služby, recepční služby a obsluhy PbÚ pro OSSZ Frýdek-Místek, OSSZ Karviná
zajištění výkonu strážní služby (zahrnující fyzickou ostrahu a ochranu objektu - místa plnění, zejména nemovitých věcí či jejich částí, movitých věcí, ochranu zaměstnanců zadavatele), poskytování souvisejících recepčních služeb a obsluha pobočkové telefonní ústředny (PbÚ) a dále také zajištění výkonu strážní služby v mimořádných situacích mimo ...
Zajištění úklidových služeb a obsluhy vrátnice pro krajskou pobočku ÚP ČR v Olomouci
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb a obsluhy vrátnice pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Olomouci v administrativní budově na adrese Vejdovského 988/4, Hodolany 779 00 Olomouc 9. V budově je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Účastník zadávacího řízení, se kterým bude uzavřena ...
Zabezpečení ostrahy v objektech CSOP
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ostrahy objektů „DS Vršovický zámeček“ a „DS U Vršovického nádraží“. Objekt Vršovický zámeček bude hlídán 24/7 jednou osobou. Budova je napojena na elektronický požární systém EPS a elektronický zabezpečovací systém EZS. Celý objekt je monitorován kamerovým systémem. Objekt U Vršovického nádraží ...
Ostraha areálu OI Praha a LPM Praha
1.1 Předmětem veřejné zakázky je ostraha objektů na dvou pracovištích Českého metrologického institutu (dále jen „ČMI“) v Praze. Veřejná zakázka je dělena na 2 části dle § 35 zákona. První částí je „Ostraha OI Praha, Radiová 3, Praha 10“, druhou částí je „Ostraha LPM Praha, V Botanice 4, Praha 5“. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na obě, nebo ...
SÚKL VZ13/2020 - Ostraha objektů
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provádění služeb fyzické ostrahy objektů zadavatele - Státního ústavu pro kontrolu léčiv pro pracoviště uvedená v čl. 2.4 zadávací dokumentace, a to na dobu uvedenou v čl. 2.5 zadávací dokumentace.
Fyzická ostraha osob a majetku v NsP Havířov
Předmětem veřejné zakázky je provádění fyzické ostrahy osob a majetku v objektech Nemocnice s poliklinikou Havířov na všech pracovištích.
Výběr fyzické ostrahy pro objekty NPÚ, ÚPS České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy v určených prostorách zadavatele. Bližší informace k předmětu plnění je uvedena v přílohách č.1a až č.1e zadávací dokumentace
Zajištění fyzické ostrahy areálu a objektů Botanické zahrady hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je výkon ostrahy areálu a objektů Botanické zahrady hl. m. Prahy, jejich ochrana, ochrana majetku a osob a zajištění souvisejících vedlejších služeb po dobu následujících 4 let, a to v souladu s podrobným vymezením podmínek plnění dle zadávací dokumentace.
Ostraha areálu a zajištění dispečerskcých služeb elektronických bezpečnostvních systémů nemocnice
Předmětem veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy areálu nemocnice a s tím spojené služby, včetně informační činnosti pacientům nemocnice a zajištění výkonu dispečerské činnosti při zajištění určených elektronických systémů bezpečnosti, používaných v KNTB včetně zajištění požadované reakce na hlášení z těchto elektronických systémů. Bližší ...
Zajištění fyzické ostrahy majetku a osob společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ochrany osob a majetku zadavatele vykonávané fyzickou ostrahou a obsluhou vrátnice včetně poskytnutí služby výjezdu zásahové jednotky na územním pracovišti zadavatele, jímž je objekt Orlickoústecká nemocnice. Specifikace požadavků pro tuto část veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci ...
Recepční služby
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění recepčních služeb od 1. 8. 2020 na dobu neurčitou v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 a 2 zadávací dokumentace dostupné neomezeně na profilu zadavatele. Předmět veřejné zakázky je po technické stránce vymezen příloze č. 1 ZD, která obsahuje i závazné obchodní podmínky plnění této veřejné zakázky. Dodavatel ...
Letištní a letecké bezpečnostní služby včetně ostrahy areálu LOM Praha s.p. lokalita letiště Přerov
Předmětem veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních služeb a letištních a leteckých bezpečnostních služeb, včetně ostrahy areálu LOM PRAHA s.p. - Letiště Přerov - Bochoř (LKPO), Na letišti 406/147, Bochoř, PSČ 750 02. Zadavatel je provozovatelem tohoto letiště, které je vnitrostátním veřejným letištěm, mezinárodním neveřejným letištěm a tzv. ...