Ochrana a ostraha objektů hl. města Prahy
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a čtyřmi dodavateli, jejímž předmětem je zajištění ostrahy objektů nacházejících se na území hlavního města Prahy ve vlastnictví či užívání zadavatele a některých jím zřizovaných či ovládaných subjektů.
Výběr fyzické ostrahy pro objekty NPÚ, ÚPS v Praze – SZ Kynžvart, SZ Krásný Dvůr, SZ Duchcov
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy v prostorách Zadavatele (objednatele). Fyzickou ostrahou je ochrana věcí movitých a nemovitých, prostor či jiných chráněných zájmů Zadavatele (objednatele), včetně ochrany zdraví a života zaměstnanců Zadavatele (objednatele) a ostatních osob přítomných v těchto prostorách, dozor nad ...
Zajištění bezpečnostních služeb a pultu centralizované ochrany
Jedná se o veřejnou zakázku na zajištění bezpečnostních služeb a pultu centralizované ochrany pro objekty Národního technického muzea, tak jak je dále specifikováno v příloze č.3 a č.4 zadávací dokumentace. 1.2 Místo a doba plnění veřejné zakázky Místem plnění jsou tři samostatné objekty Národního technického muzea a to : - Depozitární ...
Zajištění ostrahy objektu Generálního finančního ředitelství Žitná 563/12, Praha 2
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pořádku, ochrany majetku a osob, hlídacích a dalších souvisejících strážních služeb spočívajících ve výkonu fyzické ostrahy jedním pracovníkem v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, celoročně v objektu Česká republika – Generální finanční ředitelství, se sídlem Žitná 563/12, Praha 2.
Zajištění ostrahy objektů Finanční správy ČR
Zajištění pořádku, ostrahy, hlídacích a dalších souvisejících služeb pro jednotlivé objekty Finanční správy České republiky - Generálního finančního ředitelství.
Ochrana majetku a monitoring
Predmetom zákazky s názvom Ochrana majetku a monitoring je zabezpečenie strážnej služby v zmysle a rozsahu zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako zákon o súkromnej bezpečnosti) v rozsahu: - fyzická ochrana majetku s cieľom ...
Bezpečnostní služby, kontrolní činnost zaměstnanců a přeprava peněžních hotovostí
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění bezpečnostních služeb a ostrahy Nemocnice Litoměřice, a.s., zejména zabezpečení ostrahy a ochrany osob a majetku ve střežených objektech, kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců, přeprava finanční hotovosti, poskytování informací občanům a pacientům, prevence negativních jevů, řešení krizových ...
Zajištění bezpečnostní ostrahy a monitoringu pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění bezpečnostní ostrahy a bezpečnostního monitoringu v administrativních budovách Krajské pobočky ÚP ČR v Plzni na adresách: Kaplířova 2731/7, Plzeň a Klatovská 200e, Plzeň
Fyzická ochrana, ostraha budov a prostor, recepční služby
Fyzická ochrana, ostraha budov a prostor, recepční služby v objektech na adrese: areál ústavů Akademie věd na adresách Jilská 361/1; Jilská 236/3; Husova 236/6; Husova 352/4a; Husova 352/4; Na Perštýně 352/18; Jilská 352/1a, 110 00 Praha 1
Ostraha objektu GŘ ŘSD ČR
Zajištění fyzické ostrahy objektu Generálního ředitelství ŘSD ČR dle zadávací dokumentace.
Strážne a recepčné služby
Predmetom zákazky sú recepčné služby, strážne služby, ochrana zamestnancov, klientov a majetku verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zajištění ostrahy objektů KÚÚK II
Předmětem veřejné zakázky je povinnost dodavatele zajistit pro zadavatele pravidelnou fyzickou ostrahu objektů zadavatele, tj. ochranu budov, osob a majetku v budovách se nacházejících, případně zajistit na základě písemné žádosti zadavatele operativní posílení fyzické ostrahy objektu či objektů. Zadavatel hodlá uzavřít smlouvu na dobu ...
Zajištění bezpečnostních služeb MZe
Předmětem plněné této VZ je zajištění bezpečnostních služeb v objektech zadavatele. Cílem realizace bezpečnostní služby v objektech zadavatele jsou následující požadavky: chránit majetek a práva zadavatele, chránit životy, zdraví a práva zaměstnanců zadavatele a osob, které se budou v objektu zadavatele oprávněně vyskytovat, preventivně působit, ...
Poskytování služby na ochranu a ostrahu majetku statutárního města České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby na ochranu a ostrahu majetku pro sportovní zařízení: Budvar aréna (zimní stadion), Plavecký stadion, Sportovní hala.
Ostraha vybraných objektů, areálů a pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v provádění pravidelné i mimořádné ostrahy ve vymezených objektech ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB (dále jen „MMB“) a dále výkon stanovených prací na vrátnici. Veřejná zakázka je rozdělena na tři dílčí části dle umístění objektů MMB, popřípadě ...
Fyzická ostraha objektu Ústředí
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na realizaci dodávek služeb k zajištění nepřetržité fyzické ostrahy, obsluhy EPS, PZTS, CCTV a výkon recepční služby v objektu Ústředí.
Zajištění bezpečnostních služeb a pultu centralizované ochrany
Dodavatel zajistí pro Národní technické muzeum služby bezpečnostních služeb a pultu centralizované ochrany pro objekty Národního technického muzea oblast Praha.
KV Arena – ostraha
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování a zajištění bezpečnostních služeb a ostrahy a dále recepčních služeb v objektu KV Arena.
Galerie Středočeského kraje - zajištění strážní a bezpečnostní služby
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění ochrany života a zdraví osob nacházejících se na pozemcích a v budovách Galerie Středočeského kraje, příspěvkové organizace a zabezpečení ostrahy pozemků, objektů a ostatního majetku uvnitř i vně objektů.
Ostraha a provoz recepce areálu BIOCEV ve Vestci
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody k provádění ostrahy a provozu recepce v rámci Biotechnologického a biomedicinského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci s jedním vybraným dodavatelem zadávacího řízení, jejímž předmětem bude poskytování plnění spočívajícího v provádění noční služby ostrahy a denní služby ...
Zajištění bezpečnostních služeb pro ČEPS a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky „Zajištění bezpečnostních služeb pro ČEPS a.s.“ je poskytování komplexních služeb fyzické ostrahy, recepční služby a zajištění výjezdu zásahových jednotek za účelem ochrany osob a majetku.
Centralizace bezpečnostních služeb
Předmětem VZ je centralizace zajištění ochrany osob (zaměstnanců zadavatele i ostatních osob, které se v objektech nacházejí) a majetku zadavatele, nacházejícího se v jeho objektech, přičemž služby budou poskytované dodavatelem v rámci celého území České republiky v zadavatelem požadovaném rozsahu v závislosti na měnícím se bezpečnostním ...
Služby recepce a ostrahy sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Předmětem plnění VZ je poskytování služeb fyzické ostrahy a zajištění provozu recepce a s tím souvisejících činností specifikovaných ve Smlouvě v sídle zadavatele, a to v budově Úřadu na třídě Kpt. Jaroše 1926/7 v Brně ( „budova A a B“), nacházející se na pozemcích p. č. 3621/1 a p. č. 3621/7, obec Brno, k. ú. Brno – město, a v budově "C" Úřadu ...
Bezpečnostná služba – Obytný súbor Krasňany
Predmetom zákazky je poskytovanie bezpečnostnej služby, a to konkrétne strážnej služby, vrátane služby informátora. Cieľom zákazky je zabezpečiť komplexnú ochranu Obytného súboru Krasňany.
Zajištění ostrahy objektů Ministerstva kultury
Předmětem veřejné zakázky je zajištění recepčních služeb a ostrahy na objektech Ministerstva kultury formou fyzické ostrahy na stanovišti, pochůzek a obsluhy dohledového centra a ochrana majetku zadavatele prostřednictvím dohledového poplachového a přijímacího centra (dále jen „DPPC“). Dále je předmětem plnění obsluha systémů CCTV, EPS, PZTS, ...