Zajištění provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro FP VUT
Předmětem zakázky jsou služby související se zajištěním ostrahy, provozu recepce, obsluhy a provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro Podnikatelskou fakultu VUT.
Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS
Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS
Poskytovaní bezpečnostních služeb v objektech Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Poskytování bezpečnostních služeb v objektech Uměleckoprůmyslového musea v Praze Předpokládaná cena uvedená výše je předpokládaná cena za období jednoho měsíce, a to 1 100 000,- Kč bez daně.
Úřad práce Praha - fyzická ostraha na pracovištích
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění fyzické ostrahy areálů zadavatele pomocí fyzických osob (bezpečnostních pracovníků), jedná se o výkon práce beze zbraně.
Ostraha Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Předmětem plnění je ostraha a ochrana areálů a zajištění bezpečnosti a majetku zaměstnanců, pacientů a návštěvníků Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen „VFN“), a to v předpokládaném množství uvedeném v příloze této zadávací dokumentace – položkový ceník a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
JMK - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací a zajištění ostrahy nemovitostí Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Brně, na adrese: - Palackého třída 425/89, Brno - Polní 1011/37, Brno
Fyzická ostraha objektů VZP ČR
Předmětem této VZ je zajištění nepřetržité ostrahy, obsluhy EPS, PZTS, CCTV a výkon recepční služby v objektech Ústředí VZP ČR a RP Praha a dále v objektech KLIPR Jihlava, Brno - venkov, Přerov a Karviná a dále v objektech využívaných VZP ČR a akcích pořádaných VZP ČR.
Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budovy VK Praha, DAP
Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění již instalovaného PTZS o doplnění PTZS do prostor SERVEROVEN, instalaci kamerového IP systému s výměnou již instalovaných analogových kamer za AHD kamery a doplnění IP kamer do požadovaných prostor, instalaci IP videotelefonu pro systém EKV
Ostraha objektu centra leteckého výcviku, LOM PRAHA s.p.
Předmětem veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních služeb a ostrahy v areálu LOM PRAHA s.p. Centrum leteckého výcviku Pardubice, který je součástí areálu vojenského letiště Pardubice VÚ 2436, Pražská 192, PSČ 530 06.
RP Ústí nad Labem - Agenturní svoz hotovosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je přeprava finanční hotovosti z určených pokladních míst Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VZP ČR“), Regionální pobočky Ústí nad Labem (dále jen „RP Ústí nad Labem“) do příslušných poboček a územních pracovišť České národní banky, dle určení uvedeného v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - ...
RP Ostrava – Agenturní svoz hotovosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je přeprava finanční hotovosti z určených pokladních míst Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VZP ČR“), Regionální pobočky Ostrava (dále jen „RP Ostrava“) do příslušných poboček a územních pracovišť České národní banky, dle určení uvedeného v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - „RP Ostrava: ...
RP Hradec Králové - Agenturní svoz hotovosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je přeprava finanční hotovosti z určených pokladních míst Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VZP ČR“), Regionální pobočky Hradec Králové (dále jen „RP Hradec Králové“) do příslušných poboček a územních pracovišť České národní banky, dle určení uvedeného v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - ...
Zajištění ostrahy objektů KÚÚK
Předmětem veřejné zakázky je povinnost dodavatele zajistit pro zadavatele pravidelnou fyzickou ostrahu objektů zadavatele, tj. ochranu budov, osob a majetku v budovách se nacházejících, případně zajistit na základě písemné žádosti zadavatele operativní posílení fyzické ostrahy objektu či objektů.
RP Plzeň - Agenturní svoz hotovosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je přeprava finanční hotovosti z určených pokladních míst Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VZP ČR“), Regionální pobočky Plzeň (dále jen „RP Plzeň“) do příslušných poboček a územních pracovišť České národní banky, dle určení uvedeného v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - „RP Plzeň: Seznam ...
RP Brno – Agenturní svoz hotovosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je přeprava finanční hotovosti z určených pokladních míst Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VZP ČR“), Regionální pobočky Brno (dále jen „RP Brno“) do příslušných poboček a územních pracovišť České národní banky, dle určení uvedeného v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - „RP Brno: Seznam ...
Pobočky Západ
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí z pobočiek verejného obstarávateľa do pobočiek Všeobecnej úverovej banky, a.s. a jej následné vloženie na účet verejného obstarávateľa. Predmet zákazky je rozdelený do troch samostatných častí: (i) pobočky Západ, (ii) pobočky Stred, (iii) pobočky Východ. Podrobné vymedzenie predmetu ...
Ostraha objektů ON Kolín
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ostrahy budov, osob, majetku a provádění s tím spojených služeb na trvalém stanovišti (vrátnice nebo recepce) a v určených prostorech areálů Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, po dobu 48 měsíců od podpisu příslušné smlouvy, nejdříve však od 1.2.2019.
Zajištění služeb ostrahy majetku 2019 – 2021
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zajištění zejména služeb ostrahy a případně dalších souvisejících služeb na čtyřech pracovištích zadavatele.
Fyzická ochrana skladů PHM a správa poplachových systémů na skladech PHM ČEPRO, a.s., 2019 - 2025
Poskytování bezpečnostních služeb „na klíč“, spočívajících v nepřetržitém (tj. 24 hodin denně) střežení jednadvaceti objektů (skladů PHM) zadavatele, umístěných v různých lokalitách v České republice a dále správa a servis poplachových systémů ("PS") s cílem zajistit jejich spolehlivý nepřetržitý provoz v souladu s v zadávací dokumentaci popsanou ...
Ostraha objektů VoZP ČR
Předmětem VZ je zajištění ostrahy a recepční služby v pracovních dnech na Ústředí a pobočce Praha VoZP ČR na dobu 48 měsíců. Přesný popis činnosti a úkolů ostrahy obsahuje příloha č. 1 této zadávací dokumentace.
Zajištění fyzické ostrahy majetku a osob společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ochrany osob a majetku zadavatele vykonávané fyzickou ostrahou na územních pracovištích zadavatele, jimiž jsou objekty Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Litomyšlská nemocnice, Svitavská nemocnice a Orlickoústecká nemocnice na základě uzavřených smluv na jednotlivé části veřejné ...
Zabezpečenie strážnej služby pre objekt Bratislavský samosprávny kraj
Predmetom zákazky je poskytovanie 24 hodinovej strážnej služby pracovníkmi strážnej služby pre Úrad BSK a objekty v správe BSK. Podrobný opis je uvedený v časti B Súťažných podkladoch.
Zajištění převozu hotovosti a cenin II
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění převozu hotovosti a cenin, přičemž uvedené služby jsou níže specifikovány následovně: - rozvoz výplaty mezd, - odvoz mincí, - rozvoz vaků, - svozy vaků, - odvoz vaků, - mimořádné jízdy.
RP Praha – Agenturní svoz hotovosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je přeprava finanční hotovosti z určených pokladních míst Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Regionální pobočky Praha do příslušných poboček a územních pracovišť České národní banky.