Zabezpečení ostrahy v objektech CSOP
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ostrahy objektů „DS Vršovický zámeček“ a „DS U Vršovického nádraží“. Objekt Vršovický zámeček bude hlídán 24/7 jednou osobou. Budova je napojena na elektronický požární systém EPS a elektronický zabezpečovací systém EZS. Celý objekt je monitorován kamerovým systémem. Objekt U Vršovického nádraží ...
Ostraha areálu OI Praha a LPM Praha
1.1 Předmětem veřejné zakázky je ostraha objektů na dvou pracovištích Českého metrologického institutu (dále jen „ČMI“) v Praze. Veřejná zakázka je dělena na 2 části dle § 35 zákona. První částí je „Ostraha OI Praha, Radiová 3, Praha 10“, druhou částí je „Ostraha LPM Praha, V Botanice 4, Praha 5“. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na obě, nebo ...
SÚKL VZ13/2020 - Ostraha objektů
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provádění služeb fyzické ostrahy objektů zadavatele - Státního ústavu pro kontrolu léčiv pro pracoviště uvedená v čl. 2.4 zadávací dokumentace, a to na dobu uvedenou v čl. 2.5 zadávací dokumentace.
Fyzická ostraha osob a majetku v NsP Havířov
Předmětem veřejné zakázky je provádění fyzické ostrahy osob a majetku v objektech Nemocnice s poliklinikou Havířov na všech pracovištích.
Výběr fyzické ostrahy pro objekty NPÚ, ÚPS České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy v určených prostorách zadavatele. Bližší informace k předmětu plnění je uvedena v přílohách č.1a až č.1e zadávací dokumentace
Zajištění fyzické ostrahy areálu a objektů Botanické zahrady hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je výkon ostrahy areálu a objektů Botanické zahrady hl. m. Prahy, jejich ochrana, ochrana majetku a osob a zajištění souvisejících vedlejších služeb po dobu následujících 4 let, a to v souladu s podrobným vymezením podmínek plnění dle zadávací dokumentace.
Ostraha areálu a zajištění dispečerskcých služeb elektronických bezpečnostvních systémů nemocnice
Předmětem veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy areálu nemocnice a s tím spojené služby, včetně informační činnosti pacientům nemocnice a zajištění výkonu dispečerské činnosti při zajištění určených elektronických systémů bezpečnosti, používaných v KNTB včetně zajištění požadované reakce na hlášení z těchto elektronických systémů. Bližší ...
Zajištění fyzické ostrahy majetku a osob společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ochrany osob a majetku zadavatele vykonávané fyzickou ostrahou a obsluhou vrátnice včetně poskytnutí služby výjezdu zásahové jednotky na územním pracovišti zadavatele, jímž je objekt Orlickoústecká nemocnice. Specifikace požadavků pro tuto část veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci ...
Recepční služby
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění recepčních služeb od 1. 8. 2020 na dobu neurčitou v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 a 2 zadávací dokumentace dostupné neomezeně na profilu zadavatele. Předmět veřejné zakázky je po technické stránce vymezen příloze č. 1 ZD, která obsahuje i závazné obchodní podmínky plnění této veřejné zakázky. Dodavatel ...
Letištní a letecké bezpečnostní služby včetně ostrahy areálu LOM Praha s.p. lokalita letiště Přerov
Předmětem veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních služeb a letištních a leteckých bezpečnostních služeb, včetně ostrahy areálu LOM PRAHA s.p. - Letiště Přerov - Bochoř (LKPO), Na letišti 406/147, Bochoř, PSČ 750 02. Zadavatel je provozovatelem tohoto letiště, které je vnitrostátním veřejným letištěm, mezinárodním neveřejným letištěm a tzv. ...
Bezpečnostní služba pro objekty depozitáře NFA Hradišťko
Předmětem zakázky jsou služby spočívající v zajištění fyzické ostrahy objektu DEPOZITÁŘE NFA Hradištko – obou budov "A+B", ul. Filmařská č.p. 258, 579, Hradištko (u Štěchovic) a zajistit činnost spojenou s provozem "velína" (vrátnice-recepce) tohoto objektu. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také zajištění chodu kotelny.
Zajištění ostrahy objektů KÚÚK III
Předmětem veřejné zakázky je povinnost dodavatele zajistit pro zadavatele pravidelnou fyzickou ostrahu objektů zadavatele, tj. ochranu budov, osob a majetku v budovách se nacházejících, případně zajistit na základě písemné žádosti zadavatele operativní posílení fyzické ostrahy objektu či objektů. Zadavatel hodlá uzavřít smlouvu na dobu neurčitou. ...
Poskytování služeb fyzické ostrahy v areálu TMB Terezy Novákové, Brno - Řečkovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění fyzické ostrahy v areálu zadavatele (TMB) na adrese Terezy Novákové 64, Brno – Řečkovice. Zadavatel požaduje, aby ostraha byla prováděna denně (vč. dnů pracovního volna), a to 24 hod. denně, přičemž po tuto dobu budou ostrahu provádět souběžně vždy 2 pracovníci (tedy v kteroukoliv hodinu budou v místě ...
Letištní a letecké bezpečnostní služby včetně ostrahy areálu LOM Praha s.p. lokalita letiště Přerov
Předmětem veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních služeb a letištních a leteckých bezpečnostních služeb, včetně ostrahy areálu LOM PRAHA s.p. - Letiště Přerov - Bochoř (LKPO), Na letišti 406/147, Bochoř, PSČ 750 02. Zadavatel je provozovatelem tohoto letiště, které je vnitrostátním veřejným letištěm, mezinárodním neveřejným letištěm a tzv. ...
Zajištění strážní služby na ÚRAO Dukovany
Předmětem VZ je zajištění výkonu strážní služby a fyzické ostrahy JZ ÚRAO Dukovany. Dodavatel služby je povinen garantovat plnění těchto požadavků: a) zajistit nepřetržitý výkon pracovníků ostrahy v režimu 24/365; b) zajištění zastupitelnosti jednotlivých pracovníků dodavatele; c) plánovat služby a operativně řídit pracovníky ...
Strážní a recepční služby Fakulty strojního inženýrství VUT
Strážní a recepční služby Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně v areálu Technická 2896/2 v Brně.
Ostraha Skupiny ČEZ
Předmětem veřejné zakázky je provádění fyzické ostrahy, dozorčí činnosti, zajištění klíčového režimu a dalších činností souvisejících se zajištěním ostrahy objektů Skupiny ČEZ ve vlastnictví nebo užívání jednotlivých členů sdružení dle požadavků Zadavatele na území České republiky, za účelem ochrany majetku jednotlivých členů Skupiny ...
Poskytování bezpečnostních služeb na vybraných objektech
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění fyzické ostrahy areálů zadavatele pomocí fyzických osob (bezpečnostních pracovníků), jedná se o výkon práce beze zbraně. Blíže viz ZD a její přílohy.
Zajištění ostrahy a ochrany majetku společnosti
Předmětem veřejné zakázky je zajištění strážní a bezpečnostní služby pro areály vlastněné a spravované zadavatelem. Předmětem je rovněž zajištění ostrahy během společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných v těchto areálech.
Zajištění ostrahy objektu Vladislavova
Předmětem veřejné zakázky je provádění nepřetržité ostrahy objektu Úřadu vlády České republiky, administrativní budovy Vladislavova, na adrese Vladislavova 1484/4, Praha 1 – Nové Město (dále jen "objekt"), a poskytování souvisejících služeb a některých služeb v oblasti požární ochrany v objektu. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, je ...
Poskytování bezpečnostních služeb – služeb fyzické ostrahy v objektu Arcidiecézního muzea Olomouc
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je poskytování služeb fyzické ostrahy v prostorech Arcidiecézního muzea, Václavské náměstí 811, 771 11 Olomouc.
Bezpečnostní služby a požární prevence v NNH
Zajištění pravidelných specializovaných bezpečnostních služeb a služeb požární prevence v objektech a areálu Nemocnice Na Homolce, a to na dobu neurčitou.
Zajištění fyzické ostrahy majetku a osob společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – 2. kolo
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ochrany osob a majetku zadavatele vykonávané fyzickou ostrahou včetně poskytování dalších služeb specifikovaných v jednotlivých částech veřejné zakázky na územních pracovištích zadavatele, jimiž jsou objekty Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Litomyšlská nemocnice, Svitavská nemocnice ...
Ostraha pro objekty Národního muzea
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění bezpečnostních služeb spočívajících zejména v poskytování služeb fyzické ostrahy v objektech zadavatele uvedených v bodu 4.2. zadávací dokumentace. Bližší podmínky výkonu bezpečnostních služeb dle jednotlivých míst plnění jsou uvedeny v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Poskytování bezpečnostních služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění asistentů a ochranné služby osobami oblečenými po celou dobu výkonu služby v jednotném stejnokroji s viditelným označením konkrétní osoby.