LB - ÚP ČR - Česká Lípa - fyzická ostraha pracovišť II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vnitřní bezpečnosti pracovišť zadavatele, fyzická ostraha a ochrana zaměstnanců a majetku Úřadu práce České republiky pracovníkem poskytovatele služeb jako pochůzková služba. Provádění prevence vzniku mimořádných událostí a případná asistence při jejich řešení. Fyzická ostraha bude vykonávána vždy ...
Zajištění ostrahy vybraných areálů VUT
Předmětem Veřejné zakázky jsou strážní jsou služby spočívající v zajištění ostrahy a ochrany vybraných areálů VUT v Brně.
Výběr fyzické ostrahy pro objekty NPÚ, ÚPS v Praze - SZ Veltrusy, SZ Mníšek pod Brdy, SZ Valeč
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy v prostorách Zadavatele (objednatele). Fyzickou ostrahou je ochrana věcí movitých a nemovitých, prostor či jiných chráněných zájmů Zadavatele (objednatele), včetně ochrany zdraví a života zaměstnanců Zadavatele (objednatele) a ostatních osob přítomných v těchto prostorách, dozor nad ...
Poskytovanie strážnej služby - Región I
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby pre vybrané objekty verejného obstarávateľa a v rozsahu zabezpečenia jednou osobou poskytovateľa s cieľom zabezpečiť komplexnú ochranu objektu a majetku proti krádeži, vandalizmu, nepovolenému vstupu a pohybu cudzích osôb, a to zamestnancami dodávateľa v rozsahu 24 hodín denne. Podrobné vymedzenie ...
Zajištění komplexních služeb ostrahy a recepce objektů MSIC Ostrava
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytovaní odborných služeb ostrahy a recepce.
GŘ OL - Fyzická ostraha areálů Praha 2021
Fyzická ostraha objektů v areálů Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR v Praze - Pankráci
Vrátenská a recepční služba na kolejích ČVUT v Praze
Předmětem a účelem plnění veřejné zakázky je zajištění vrátenské a recepční služby na kolejích ČVUT v době trvání 36 měsíců.
Poskytování služeb fyzické ostrahy, ochrany a kontroly na objektu DPS Merkur, Chomutov
Zajištění služeb spočívajících v nepřetržité fyzické ostraze, ochraně, kontrole a obsluze elektronického protipožárního systému (dále jen EPS) areálu DPS Merkur, ulice Bezručova 4512, 430 03 Chomutov (fyzická ostraha 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, v počtu 1 bezpečnostní pracovník (dále jen BP).
Fyzická ostraha areáluskladu CS - Rudolfov u Českých Budějovic
Předmětem veřejné zakázky je zajištění nepřetržité 24 hodinové fyzické ostrahy areálu skladu Celní správy (dále jen „CS“) na Rudolfově u Českých Budějovic. Tyto služby spočívají v komplexním zajištění ostrahy, hlídacích a dalších souvisejících služeb vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v objektu areálu skladů CS.
Poskytování služeb ostrahy a dozoru pro Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy a dozoru v prostorách zadavatele. Fyzickou ostrahou je ochrana věcí movitých a nemovitých, prostor či jiných chráněných zájmů zadavatele, vč. ochrany zdraví a života zaměstnanců zadavatele a ostatních osob přítomných v těchto prostorách, dozor nad instalovanými bezpečnostními prvky ...
Ostraha pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Příbrami 2
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služby spočívající ve výkonu ostrahy a ochrany osob a majetku v objektu Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami. V objektu je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.).
Výběr fyzické ostrahy pro objekty NPÚ, ÚPS České Budějovice - Vimperk, Kladruby
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy v určených prostorách zadavatele. Bližší informace k předmětu plnění je uvedena v přílohách č.1a a č.1b zadávací dokumentace
Strážna služba
Poskytovanie strážnej a informačnej služby pre objekty objednávateľa na zaistenie bezpečnosti zamestnancov a návštevníkov, ako aj ochrana hnuteľného a nehnuteľného majetku objednávateľa a tretích osôb pred krádežou, poškodením alebo znehodnotením, za podmienok dohodnutých v zmluve, v súlade so zákonom č.473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v ...
Služby ostrahy v objektech Prahy 10
Předmětem (účelem) veřejné zakázky - rámcové dohody je výběr jednoho účastníka rámcové dohody na dobu 3 let, který bude následně, na základě požadavků zadavatele, zajišťovat poskytování služeb fyzické ostrahy objektů Městské části Praha 10, které zadavatel, na základě smluvního vztahu s Městskou částí Praha 10, spravuje, a služby související. ...
Rámcová dohoda o připojení objektů na Pult centralizované ochrany
Předmětem plnění smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení je poskytování bezpečnostních služeb ochrany majetku a zajišťování jeho ostrahy připojením poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů ve vybraných objektech zadavatele na pult centralizované ochrany dodavatele (poskytovatele).
Zajištění ostrahy objektů Finanční správy ČR - Vinohradská, Praha 2 a Peroutkova, Praha 5
Zajištění pořádku, ochrany majetku a osob, hlídacích a dalších souvisejících strážních služeb v objektech Vinohradská 2488/49, Praha 2 a Peroutkova 30/59 a 263/61, Praha 5.
Ostraha BD Vranovská 22/24 a 26/28 v Brně
Jde o zajištění nepřetržité ostrahy, ochrany a dohledu bytových domů vč. kontroly přilehlého okolí těchto objektů. Jedná se o zajištění fyzické ostrahy jednou osobou 24 hodin denně / 7 dní v týdnu.
Ostraha odštěpných závodů VTÚ, s.p.
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy objektů a lokalit po dobu 48 měsíců.
Zajištění služeb ostrahy majetku 2021 až 2025
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zajištění zejména služeb ostrahy a případně dalších souvisejících služeb na čtyřech pracovištích zadavatele.
Strážní služba s funkcí recepce
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ostrahy objektů, ochrany majetku zadavatele a recepčních služeb formou fyzické ostrahy na stanovišti, strážní a pochůzkové služby, obsluhy dohledového centra (dále jen DPCO). Dále je předmětem plnění obsluha systémů zabezpečovacího systému (EPS,PZTS) a kamerového systému (CCTV), evidence návštěv, ...
BOZP a PZS
Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP), Ochrany životného prostredia ( OŽP ) a zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby (PZS).
Ostraha pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Příbrami
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služby spočívající ve výkonu ostrahy a ochrany osob a majetku v objektech Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami. V objektech je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Veřejná zakázka (dále také jen „VZ“) je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 2 částí. Dodavatelé mohou ...
Zajištění ostrahy třech objektů.
Zajištění 24 hodinové ostrahy.
GŘ OL - Fyzická ostraha areálu Skuteč 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická ostraha areálu Expedičního skladu Vězeňské služby České republiky ve Skutči.
OL - Zajištění služeb ostrahy pro krajskou pobočku ÚP ČR v Olomouci II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb fyzické ostrahy osob a majetku pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Olomouci a v administrativních budovách podřízených kontaktních pracovišť. V budovách je provozována činnost úřadu práce (dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvky na péči a dávky osobám zdravotně postiženým, zprostředkování ...