Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPO
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb nepřetržité ostrahy majetku a osob (fyzická ostraha 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) s recepční službou (10 hodin v pracovní dny)
Provozování parkovacích míst v Parkovacím domě Prosek se zapojením osob bez domova
Předmětem veřejné zakázky je úplatné obstarávání záležitostí zadavatele v oblasti provozování části parkovacího domu se zastřešenými i nezastřešenými parkovacími místy, spočívajících v provozování a obsluze parkovacího systému, personálním a organizačním zajištění parkovacích služeb včetně evidence parkujících, uzavírání smluv s parkujícími v ...
Zajištění ostrahy a recepčních služeb budov pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy
poskytování služeb spočívajících v zajištění fyzické ostrahy a ochrany objektů Zadavatele, a to nemovitostí či jejich částí, zařízení a movitých věcí, dále v ochraně zaměstnanců Zadavatele a poskytování souvisejících recepčních služeb v objektech Zadavatele
Zajištění ostrahy objektu Václavské náměstí 816/49, Praha 1
Zajištění ostrahy objektu Václavské náměstí 816/49, Praha 1.
Poskytovanie strážnej služby pre Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a), b), i) zákona o súkromnej bezpečnosti formou fyzickej ochrany objektov v správe SC ŽSK, jej závodov a stredísk závodov vo vymedzených časových úsekoch v spojení s obsluhou existujúceho kamerového systému vo vlastníctve SC ŽSK prostredníctvom prevádzkovania monitorovacieho centra ...
Poskytování bezpečnostních služeb ve vybraných objektech ÚMČ Praha 8
Předmětem činností je zajištění celoroční hlídací, zabezpečovací a dohledové služby objektů a jejich přilehlého okolí včetně obsluhy v místech instalovaných nebo na místo obsluhy technologicky soustředěných signalizačních, kontrolních, zabezpečovacích a monitorovacích systémů a zařízení. Nedílnou součástí služeb je obsluha a monitoring provozu ...
Úklid objektů a recepční služby v objektech užívaných Základní školou Brána jazyků
Jedná se veřejnou zakázku na služby v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném řízení. Předmětem zakázky je zajištění úklidu objektů a recepčních služeb v objektech užívaných Základní školou Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky.
Ostraha budov Ministerstva pro místní rozvoj a s.p.o. Czechtourism
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy objektů ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zejména služeb a) poskytování strážní a recepční služby, b) provádění činnosti telefonní ústředny, c) provádění centrálního ...
Zajištění provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro FP VUT
Předmětem zakázky jsou služby související se zajištěním ostrahy, provozu recepce, obsluhy a provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro Podnikatelskou fakultu VUT.
Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS
Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS
Poskytovaní bezpečnostních služeb v objektech Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Poskytování bezpečnostních služeb v objektech Uměleckoprůmyslového musea v Praze Předpokládaná cena uvedená výše je předpokládaná cena za období jednoho měsíce, a to 1 100 000,- Kč bez daně.
Úřad práce Praha - fyzická ostraha na pracovištích
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění fyzické ostrahy areálů zadavatele pomocí fyzických osob (bezpečnostních pracovníků), jedná se o výkon práce beze zbraně.
Ostraha Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Předmětem plnění je ostraha a ochrana areálů a zajištění bezpečnosti a majetku zaměstnanců, pacientů a návštěvníků Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen „VFN“), a to v předpokládaném množství uvedeném v příloze této zadávací dokumentace – položkový ceník a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
JMK - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací a zajištění ostrahy nemovitostí Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Brně, na adrese: - Palackého třída 425/89, Brno - Polní 1011/37, Brno
Fyzická ostraha objektů VZP ČR
Předmětem této VZ je zajištění nepřetržité ostrahy, obsluhy EPS, PZTS, CCTV a výkon recepční služby v objektech Ústředí VZP ČR a RP Praha a dále v objektech KLIPR Jihlava, Brno - venkov, Přerov a Karviná a dále v objektech využívaných VZP ČR a akcích pořádaných VZP ČR.
Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budovy VK Praha, DAP
Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění již instalovaného PTZS o doplnění PTZS do prostor SERVEROVEN, instalaci kamerového IP systému s výměnou již instalovaných analogových kamer za AHD kamery a doplnění IP kamer do požadovaných prostor, instalaci IP videotelefonu pro systém EKV
Ostraha objektu centra leteckého výcviku, LOM PRAHA s.p.
Předmětem veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních služeb a ostrahy v areálu LOM PRAHA s.p. Centrum leteckého výcviku Pardubice, který je součástí areálu vojenského letiště Pardubice VÚ 2436, Pražská 192, PSČ 530 06.
RP Ústí nad Labem - Agenturní svoz hotovosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je přeprava finanční hotovosti z určených pokladních míst Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VZP ČR“), Regionální pobočky Ústí nad Labem (dále jen „RP Ústí nad Labem“) do příslušných poboček a územních pracovišť České národní banky, dle určení uvedeného v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - ...
RP Ostrava – Agenturní svoz hotovosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je přeprava finanční hotovosti z určených pokladních míst Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VZP ČR“), Regionální pobočky Ostrava (dále jen „RP Ostrava“) do příslušných poboček a územních pracovišť České národní banky, dle určení uvedeného v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - „RP Ostrava: ...
RP Hradec Králové - Agenturní svoz hotovosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je přeprava finanční hotovosti z určených pokladních míst Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VZP ČR“), Regionální pobočky Hradec Králové (dále jen „RP Hradec Králové“) do příslušných poboček a územních pracovišť České národní banky, dle určení uvedeného v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - ...
Zajištění ostrahy objektů KÚÚK
Předmětem veřejné zakázky je povinnost dodavatele zajistit pro zadavatele pravidelnou fyzickou ostrahu objektů zadavatele, tj. ochranu budov, osob a majetku v budovách se nacházejících, případně zajistit na základě písemné žádosti zadavatele operativní posílení fyzické ostrahy objektu či objektů.
RP Plzeň - Agenturní svoz hotovosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je přeprava finanční hotovosti z určených pokladních míst Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VZP ČR“), Regionální pobočky Plzeň (dále jen „RP Plzeň“) do příslušných poboček a územních pracovišť České národní banky, dle určení uvedeného v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - „RP Plzeň: Seznam ...
RP Brno – Agenturní svoz hotovosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je přeprava finanční hotovosti z určených pokladních míst Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VZP ČR“), Regionální pobočky Brno (dále jen „RP Brno“) do příslušných poboček a územních pracovišť České národní banky, dle určení uvedeného v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - „RP Brno: Seznam ...
Pobočky Západ
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí z pobočiek verejného obstarávateľa do pobočiek Všeobecnej úverovej banky, a.s. a jej následné vloženie na účet verejného obstarávateľa. Predmet zákazky je rozdelený do troch samostatných častí: (i) pobočky Západ, (ii) pobočky Stred, (iii) pobočky Východ. Podrobné vymedzenie predmetu ...