GŘ OL - Fyzická ostraha areálu Skuteč 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická ostraha areálu Expedičního skladu Vězeňské služby České republiky ve Skutči.
OL - Zajištění služeb ostrahy pro krajskou pobočku ÚP ČR v Olomouci II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb fyzické ostrahy osob a majetku pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Olomouci a v administrativních budovách podřízených kontaktních pracovišť. V budovách je provozována činnost úřadu práce (dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvky na péči a dávky osobám zdravotně postiženým, zprostředkování ...
Bezpečnostní služba pro objekty depozitáře NFA Hradištko - opakování
Předmětem zakázky jsou služby spočívající v zajištění fyzické ostrahy objektu DEPOZITÁŘE NFA Hradištko - obou budov "A+B", ul. Filmařská č.p. 258, 579, Hradištko (u Štěchovic) a zajistit činnost spojenou s provozem "velína" (vrátnice-recepce) tohoto objektu. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také zajištění chodu kotelny.
Zabezpečenie strážnej služby pre objekty SNK v Žilinskom kraji
Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej služby v objektoch SNK a v bezprostrednom okolí objektov v zmysle zabezpečenia bežných štandardov bezpečnosti a zabezpečenia poriadku potrebného k plynulej prevádzke objektov v zmysle zákona č.473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, monitorovanie objektov, obchôdzky, kontrola ...
Ostraha a kamerový dozor 2020-2022
Obsahem předmětu služby této veřejné zakázky je: A) komplexní zajištění ostrahy zařízení, recepčních a spojovatelských služeb v domě s pečovatelskou službou 1812/16 na ul. I. Sekaniny v Ostravě-Porubě; B) komplexní zajištění ostrahy zařízení, recepčních a spojovatelských služeb v domě s pečovatelskou službou 6222/122 na ul. Průběžné v ...
Zajištění ostrahy, proškoleného požárního dozoru „EPS“ a pořadatele pro areál Výstaviště Praha
Předmětem zakázky je poskytování fyzické ostrahy areálu a veškerých služeb, které s ostrahou souvisí. Fyzická ostraha při výstavních, kulturních, společenských a sportovních akcích bude probíhat na základě samostatných objednávek zadavatele. Dále je předmětem veřejné zakázky poskytování proškoleného požárního dozoru „EPS“ a veškerých činností, ...
Poskytovanie strážnej služby
Poskytovanie nepretržitej strážnej a informačnej služby v celom objekte Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane opisu predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
Výběr fyzické ostrahy II.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění recepčních služeb a ostrahy na objektech zadavatele formou fyzické ostrahy na stanovišti, pochůzek a obsluhy dohledového centra a ochrana majetku zadavatele prostřednictvím dohledového poplachového a přijímacího centra (dále jen „DPPC“). Dále je předmětem plnění obsluha systémů CCTV, EPS, PZTS, ...
Zajištění fyzické ostrahy pro Moravskoslezský kraj II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení fyzické ostrahy osob a majetku pro Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Ostravě v rámci Moravskoslezského kraje.
Ostraha objektů LOM PRAHA s.p. v lokalitě Praha a Stará Boleslav
Poskytování bezpečnostních služeb a ostrahy v areálech LOM PRAHA s.p. v lokalitách Praha a Stará Boleslav.
Poskytovanie bezpečnostných služieb a činnosti informátora - Bratislava
Predmetom zákazky je zabezpečenie bezpečnostných služieb a činnosti informátora za účelom ochrany osôb a majetku verejného obstarávateľa ako aj ďalšie služby spadajúce do pôsobnosti zákona číslo 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o súkromnej bezpečnosti). ...
Poskytovanie technickej služby podľa § 7 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb
Predmetom zákazky je poskytovanie technickej služby podľa § 7 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, súťažných podkladov.
DNS Ostraha parkovišť ve správě TSK PRAHA
Předmětem DNS je ostraha parkovacích ploch na území hl. m. Prahy.
Zajištění strážní služby, recepční služby a obsluhy PbÚ pro OSSZ Opava
poskytování služeb spočívajících v zajištění výkonu strážní služby (zahrnující fyzickou ostrahu a ochranu objektu - místa plnění, zejména nemovitých věcí či jejich částí, movitých věcí, ochranu zaměstnanců zadavatele), v poskytování souvisejících recepčních služeb a obsluze pobočkové telefonní ústředny (PbÚ) a dále také zajištění výkonu strážní ...
Dodávka Endpoint Detection and Response
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace Endpoint Detection and Response (EDR) pro koncová zařízení všech nemocnic zřizovaných Jihomoravským krajem, Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace a oddělení Kybernetické operační centrum odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Ostraha bytového komplexu Meta II
Předmětem plnění veřejné zakázky je ostraha bytového komplexu Meta bezpečnostním pracovníkem denně po dobu 24 hodin. Konkrétně, předmět zakázky zahrnuje činnosti, které jsou uvedeny v ZD.
Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV 2020-2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících v nepřetržité ochraně a dohledu nad budovami Ministerstva práce a sociálních věcí v Praze (fyzická ostraha 24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Jedná se konkrétně o 3 objekty na adrese: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2; Podskalská 1290/19, 128 00 Praha 2 a Karlovo náměstí 1359/1, ...
Fyzická ostraha osob a majetku v NsP Havířov II
Předmětem veřejné zakázky je provádění fyzické ostrahy osob a majetku v objektech Nemocnice s poliklinikou Havířov na všech pracovištích. Rozsah ostrahy a způsob provádění bude probíhat dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Ostraha a recepce ELI a HiLASE
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ochranných bezpečnostních služeb v rámci ochrany a ostrahy majetku a osob v areálu mezinárodních výzkumných laserových center v Dolních Břežanech ELI BEAMLINES a Hilase. Předmětem veřejné zakázky jsou i recepční služby v rámci zajištění chodu recepce. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován ...
Zajištění ostrahy, poskytování recepčních služeb a monitoringu objektů ve správě TCP a.s.
Předmětem veřejné zakázky je provedení činností spočívající v zajištění strážní a recepční služby pomocí strážných neozbrojených střelnou zbraní u objektů: • Hudební divadlo v Karlíně, Praha 8 • Jungmannova 28, Praha 1 • Sovovy Mlýny, Praha 1 • Jungmannova 31, palác Adria, Praha 1 • Národní 416/37, Platýz, Praha 1 • Národní 43/Perlová 10, ...
Ostraha objektů PřF UK
Ostraha s osobní přítomností pro objekty PřF UK Albertov 6, Hlavova 8, Viničná 7 a Benátská 2. Dále ostraha formou pochůzek pro objekty PřF UK Horská 3, Viničná 5, Benátská 4, Na Slupi 16 a areál Botanické zahrady na adrese Na Slupi 16.
Bezpečnostní služby pro objekty KÚ JčK
Předmětem veřejné zakázky poskytování fyzické a technické ostrahy objektů a areálů Jihočeského kraje, poskytování recepční informační služby návštěvníkům krajského úřadu včetně jejich evidence, bezpečnostní služby chráněné pozemní přepravy finanční hotovosti, cenin, vnitřní korespondence, listovních a balíkových zásilek pro Krajský úřad ...
Hledám občasnou brigádu
Hledám občasnou brigádu, ideálně noční pátek, sobota jednou za 14 dní na DPP. Bezpečnostní služba, nebo jinak fyzicky nenáročnou práci.
Zajištění bezpečnostních služeb pro MČ Brno-Líšeň 2020 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je strážní služba věcí movitých, nemovitých a ochrana osob na zadavatelem vymezených stanovištích a v objektech zadavatele spojená s ostrahou, kontrolní činností a bezpečnostním dohledem.
Zajištění ostrahy objektu Finanční správy ČR - Orebitská, Praha 3
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pořádku, ochrany majetku a osob, hlídacích a dalších souvisejících strážních služeb spočívajících ve výkonu fyzické ostrahy jedním pracovníkem v režimu 24 hodin denně, 7dní v týdnu, celoročně v objektu Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 3, se sídlem Orebitská 477/18, 130 00 ...