Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb

Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro potřeby Ministerstva zdravotnictví ČR. Překladatelské služby jsou zastoupeny přibližně z 80 % objemu zakázky a tlumočnické služby jsou zastoupeny přibližně z 20 % objemu veřejné zakázky.

UK FF - Dynamický nákupní systém na překlady a nebo korektury pro projekt KREAS

UK FF - Dynamický nákupní systém na překlady a nebo korektury pro projekt KREAS

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou překlady a/nebo korektury pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Přibližně 80 % překladů zahrnují překlady z anebo do anglického jazyka. Ostatními jazyky jsou francouzština, italština, němčina, polština, portugalština, španělština, staročeština. Podrobně bude předmět ...

Tlumočník, ČR

Tlumočník, ČR

Hledám anglicko - českého tlumočníka, který bude schopen tlumočit na mé svatbě. Budeme požadovat pouze tlumočníka během slavnostního obřadu, který bude koncem září v Karlových Varech.

Zajištění tlumočnických a překladatelských služeb pro správní řízení

Zajištění tlumočnických a překladatelských služeb pro správní řízení

Předmětem této Veřejné zakázky, na jejíž plnění bude s vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, je zabezpečení tlumočnických a překladatelských služeb pro správní řízení dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů a úkony s nimi související, dále pak pro potřeby odboru azylové a migrační politiky v oblasti integrace ...

Zajištění dodavatele překladatelských služeb pro potřeby interních projektů

Zajištění dodavatele překladatelských služeb pro potřeby interních projektů

Předmětem plnění je výběr dodavatele, který zajistí překladatelské a korektorské služby textů zadavatele a/nebo účastníků interních projektů zadavatele a to do/z českého jazyka do/z anglického nebo čínského jazyka.

Zajištění tlumočnické a překladatelské činnosti pro řízení o mezinárodní ochraně pro rok 2018

Zajištění tlumočnické a překladatelské činnosti pro řízení o mezinárodní ochraně pro rok 2018

Předmětem této Veřejné zakázky je zabezpečení tlumočnických a překladatelských služeb pro řízení o mezinárodní ochraně podle Zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

Prekladateľské služby

Prekladateľské služby

Predmetom zákazky je poskytovanie prekladateľských služieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými STN alebo v súlade s inou normou platnou v členských štátoch Európskej únie pre zabezpečovanie prekladateľských služieb prekladateľmi, ktorí sú riadne oprávnení na výkon prekladateľskej činnosti podľa platnej legislatívy, ...

Tlmočnícke a prekladateľské služby

Tlmočnícke a prekladateľské služby

Predmetom zákazky je zabezpečenie tlmočníckych (konzekutívne a simultánne tlmočenie) a prekladateľských služieb z cudzích jazykov do slovenčiny a naopak.

Poptávám překladatelské služby

Poptávám překladatelské služby

preklad 5 stran prrezentace na konferenci v Anglii v kvetnu 2017...Specha.

Spracovanie návrhu slovenskej technickej normy prekladom európskej alebo medzinárodnej normy

Spracovanie návrhu slovenskej technickej normy prekladom európskej alebo medzinárodnej normy

Predmetom zákazky je výber poskytovateľa na spracovanie návrhu slovenských technických noriem (ďalej len STN) prekladom z európskych noriem alebo medzinárodných noriem z anglického (v prípade, že nebude existovať príslušná európska alebo medzinárodná norma v anglickom jazyku, tak z nemeckého, príp. francúzskeho jazyka) do slovenského jazyka v ...

Prekladateľské a tlmočnícke služby

Prekladateľské a tlmočnícke služby

Prekladateľské a tlmočnícke služby pre potreby verejného obstarávateľa v predpokladanom rozsahu podľa Prílohy č. 1 súťažných podkladov.

Zajištění překladatelských služeb pro subjekty implementující Dohodu o partnerství

Zajištění překladatelských služeb pro subjekty implementující Dohodu o partnerství

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dostatečné a kvalitativně odpovídající kapacity pro překlady z/do anglického jazyka a jazykové korektury pro NOK a všechny řídící orgány OP v programovém období 2014+ a pro Odbor evropské územní spolupráce. Jedná se o překlady dokumentů, které jsou předkládány při oficiálním styku mezi subjekty implementační ...

Rámcová smlouva na zajištění překladatelských služeb

Rámcová smlouva na zajištění překladatelských služeb

Účelem veřejné zakázky je zajištění překladatelských služeb z českého do německého jazyka a z německého do českého jazyka pro národní orgán programů cíle Evropské územní spolupráce MMR - Odbor evropské územní spolupráce ve vysoké kvalitě a v souladu se stanovenou terminologií. Jedná se o tři programy spolupráce s partnery z Rakouské republiky, ...

Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro ÚVČR

Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro ÚVČR

Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb z a do anglického, německého a francouzského jazyka, v rovině obecného a odborného jazyka.

Poptávám překladatelské služby

Poptávám překladatelské služby

Poptávám cenu za překlad 7NS, právní text z češtiny do němčiny. Dále doba zpracování. Děkuji. Karin Kučerová, KEGA s.r.o.

Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb pre potreby útvarov Ministerstva vnútra SR

Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb pre potreby útvarov Ministerstva vnútra SR

Predmetom zákazky je priebežné odplatné poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb, t.j. zabezpečenie reprodukcie písomných a hovorených informácií z východiskového jazyka do cieľového jazyka v písomnej a ústnej forme prostredníctvom tlmočníkov alebo prekladateľov pre potreby útvarov Ministerstva vnútra SR . Podrobný opis predmetu ...

Tlumočení AJ, Belgie

Tlumočení AJ, Belgie

Rádi bychom znali, kolik by stálo tlumočení v angličtině v Kunovicích, pravděpodobně v 28. týdnu. Mohli byste nám poslat ceny, prosím? Předem děkuji. S podzravem Natalie

Výběr poskytovatele překladatelských a tlumočnických služeb pro Českou správu sociálního zabezpečení

Výběr poskytovatele překladatelských a tlumočnických služeb pro Českou správu sociálního zabezpečení

Účelem veřejné zakázky je zajištění komplexních překladatelských a tlumočnických služeb dle aktuálních požadavků zadavatele, v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami. Zajištěním jednotného místa pro překladatelské služby a/zároveň jednotného místa pro tlumočnické služby bude možné garantovat potřebnou kvalitu a efektivitu těchto služeb.

Tlmočnícke a prekladateľské služby

Tlmočnícke a prekladateľské služby

Predmetom zákazky je priebežné poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb na základe aktuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa. Prekladateľské služby zo slovenského jazyka a do slovenského jazyka vrátane korektúr a tlmočnícke služby (tlmočenie konzekutívne následné, kabínové simultánne, šepkané tlmočenie pri stole) zo slovenského ...

Překladatelské a tlumočnické služby

Překladatelské a tlumočnické služby

Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytování tlumočnických a překladatelských služeb, jazykové korektury rodilým mluvčím, soudní překlady a tlumočení (dále též „služby“). Překladatelské služby jsou zastoupeny přibližně 50% objemu zakázky a tlumočnické služby jsou zastoupeny přibližně 50% objemu zakázky. Zhruba 80% překladů zahrnují překlady z ...

Poptávám překladatelské služby z AJ s úředním ověřením

Poptávám překladatelské služby z AJ s úředním ověřením

Poptávám překlad z angličtiny do češtiny, 3 strany s úředním ověřením. Děkuji za nabídky.

Zajištění překladatelských služeb pro subjekty implementující Dohodu o partnerství a projekty

Zajištění překladatelských služeb pro subjekty implementující Dohodu o partnerství a projekty

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dostatečné a kvalitativně odpovídající kapacity pro překlady z/do anglického jazyka a jazykové korektury pro NOK a všechny řídící orgány OP v programovém období 2014+ a pro Odbor evropské územní spolupráce. Jedná se o překlady dokumentů, které jsou předkládány při oficiálním styku mezi subjekty implementační ...

Zajištění překladatelských služeb pro subjekty implementující Dohodu o partnerství

Zajištění překladatelských služeb pro subjekty implementující Dohodu o partnerství

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dostatečné a kvalitativně odpovídající kapacity pro překlady z/do anglického jazyka a jazykové korektury pro NOK a všechny řídící orgány OP v programovém období 2014+ a pro Odbor evropské územní spolupráce. Jedná se o překlady dokumentů, které jsou předkládány při oficiálním styku mezi subjekty implementační ...

Zajištění překladatelských služeb pro subjekty implementující Dohodu o partnerství

Zajištění překladatelských služeb pro subjekty implementující Dohodu o partnerství

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dostatečné a kvalitativně odpovídající kapacity pro překlady z/do anglického jazyka a jazykové korektury pro NOK a všechny řídící orgány OP v programovém období 2014+ a pro Odbor evropské územní spolupráce. Jedná se o překlady dokumentů, které jsou předkládány při oficiálním styku mezi subjekty implementační ...

Realizace 3 ročníků festivalu Tourfilm (mezinárodní festival filmů s cestovatelskou tematikou)

Realizace 3 ročníků festivalu Tourfilm (mezinárodní festival filmů s cestovatelskou tematikou)

Realizace 3.ročníků Tourfilm, které se budou konat v letech 2016-2018 Akvizice soutěžních snímků a technická produkce snímků,Sestavení odborných mezinárodních porot včetně koordinace práce porot,Denní program Festivalu, účinkující a moderátoři denního program,Akvizice hlavní hvězdy,Tlumočení, personální obsazení akreditačního pultu, hostesky,Tisk ...

(záznamy 1/25 z 154)  strana 1 / 7