Zabezpečenie správy domu a súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie správy domu nachádzajúceho sa na ulici Bojnická 19, 21, 23, 25 Bratislava. Podrobný opis je uvedený v Zmluve o výkone správy, ktorá tvorí prílohu č. 2. súťažných podkladov.
Zajištění provozování areálu Valdštejnské lodžie
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozu areálu Valdštejnské lodžie v Jičíně po dobu 6 let. Provoz bude spočívat v zajišťování a provádění činností spojených s provozem a údržbou areálu, dále pořádání kulturních akcí a podpory cestovního ruchu v rozsahu stanoveném v přílohách této zadávací dokumentace, tak aby došlo k oživení areálu a ...
Poptáváme správcovské služby
Poptáváme správcovské služby. Výbor SVJ Praha 7 vyhlašuje výběrové řízení - správa objektu včetně příslušenství. Činžovní dům 7 podlaží vč. půdní vestavby (14 bytových jednotek), výtah, sklep, zahrada. Specifikace poptávky a kontakty v příloze. Své nabídky (smluvní podmínky, cena) zasílejte do 13.05.2022.
Poptávám ke koupi byt
Koupím světlý prostorný byt o dispozici 4+kk až 5+1 v klidné ulici s dobrou dostupností od 90 m2 a více - Praha 4, 5, 6, 7, 8, 10. Vyšší patro, blízko park nebo les (např. Stromovka, Letná, Pankrác apod. výhodou. Cena od 8 000 000 a více. Cenu akceptuji. NE RK! Děkuji.
Provozování veřejných pohřebišť v Třebíči
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provozování veřejných pohřebišť v Třebíči a v místních částech Slavice a Sokolí.
Poptávám zahradu, Brno a okolí
Poptávám zahradu, Brno a okolí do 40km, pozemek minimálně 1000m2, připojky vody a elektřiny alespoň u hranice pozemku, cena dohodou.
Zpeněžení nemovitého majetku MČ Praha 5 s využitím elektronických nástrojů
Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude komplexní zajištění průběhu Výběrových řízení. Předmět plnění a pravidla postupu ve Výběrových řízeních jsou podrobněji popsány v návrhu rámcové dohody (část 3 zadávací dokumentace). Podrobně viz ZD.
Poptávám pronájem stravovacího zařízení
Poptávám pronájem vybavené závodní jídelny, kuchyně, školní kuchyně,restaurační kuchyně... . Kapacita min 200 jídel/den. Okresy, Strakonice, Písek, Plzeň - Jih,
Zajišťování provozu a poskytování pravidelného běžného servisu v centru BIOCEV
Předmětem plnění veřejné zakázky je úplatné poskytování služeb spočívajících v kontinuálním zajišťování provozu a poskytování běžného servisu a pravidelném provádění běžné údržby v Biotechnologickém a biomedicínském centru AV ČR a UK ve Vestci (dále také „centrum BIOCEV“). Bližší specifikace v rámci ZD.
Pronájem a přizpůsobení nebytových prostor pro účely provozu ZŠ a MŠ v Košířích
Účelem této veřejné zakázky je zajištění dostatečných kapacit v rámci školských zařízení nacházejících se na katastrálním území Košíře, ve: • spádové oblasti základní školy Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139, příspěvková organizace, dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2021 Sb. Hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol; a • spádové oblasti ...
Výkon správy nebytových priestorov Majerníkova 60
Výkon správy nebytových priestorov
Bežné opravy a údržby bytov a bytových domov hlavného mesta
Predmetom zákazky sú bežné opravy, údržba v nehnuteľnostiach vo vlastníctve verejného obstarávateľa na území hl. mesta SR Bratislavy, servis bytov/bytových domov a hnuteľných vecí, vrátane dodávky spotrebného materiálu a náhradných dielov v bytoch/bytových domoch vo vlastníctve verejného obstarávateľa na území hl. mesta SR Bratislavy, bližšie ...
Dynamický nákupní systém pro udržovací práce na bytových domech v městské části Brno-střed
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému dle § 138 a násl. ZZVZ pro účely zadávání dílčích veřejných zakázek na stavební práce spočívající v udržovacích pracích na bytových jednotkách ve vlastnictví zadavatele. Hlavními udržovacími pracemi se rozumí zejména opravy elektroinstalace, plynoinstalace, rozvodů ZTI, ...
Prodej stávajícího portfolia nemovitostí banky a zajištění alternativních administrativních prostor
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Smlouvy upravující podmínky: prodeje stávajícího portfolia nemovitostí blíže specifikovaného v Návrhu smlouvy, a současně vyhledání a zprostředkování nájmu vhodných administrativních prostor včetně zajištění projektu zařízení prostor včetně zprostředkování jejich vybavení a zajištění přestěhování pracovišť ...
Poskytování služeb facility managementu
Předmětem veřejné zakázky je poskytovat zadavateli tzv. facility management služby, tj. zajišťovat veškeré technické, administrativní a další činnosti potřebné pro zabezpečení řádného provozu budovy a v ní umístěných zařízení, jejichž podrobná specifikace je obsažena v přílohách této zadávací dokumentace, které jsou k řádnému provozu budovy a ...
Výkon správy nebytových priestorov
Výkon správy nebytových priestorov
Udržiavacie práce na hlavnej budove rekreačného zariadenia Krokava
Predmetom zákazky sú bežné udržiavacie a drobné stavebné úpravy a práce. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opisu predmetu zákazky uvedený v súťažných podkladoch.
MS Praha - Facility management, JANM
služby, které spočívají v realizaci vybraných činností facility managementu (správa nemovitého majetku) Justičního areálu Na Míčánkách, Praha 10
Zajišťování technických a bezpečnostních služeb pro objekt parkovacího domu
Obstarávání chodu parkovacího domu na adrese Štěpánská č. p. 630, Praha 1, a to dle požadavků objednatele. Všechny požadavky jsou podrobně vymezeny v návrhu smlouvy
Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR
Opravné a udržovací práce na bytových jednotkách ve správě OŘ Hradec Králové.
Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR
Opravné a udržovací práce na bytových jednotkách ve správě OŘ Hradec Králové.
Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR
Opravné a udržovací práce na bytových jednotkách ve správě OŘ Hradec Králové.
Poptáváme výrobní prostory pro zámečnickou výrobu
Poptáváme výrobní prostory pro zámečnickou výrobu o velikosti cca 25 až 50m/2.Lokalita okr. Opava,Ostrava.
Zajištění provozního servisu (facility management služeb) pro objekt IBC MSK
Zajištění provozního servisu objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje.
Zajištění správy, provozu a údržby budovy čp. 2379 na ul. Žižkova, Karviná - Mizerov
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění správy, provozu a údržby budovy polikliniky na ulici Žižkova, č.p. 2379, v Karviné - Mizerově. Předmětem poskytovaných služeb je zajištění chodu recepce, havarijní a poruchové služby, provádění údržby (periodické revize, opravy, servisní práce, prohlídky ...