Poptávám pronájem nebytových prostor ve Vratimově
Poptávám pronájem nebytových prostor ve Vratimově pro Logopedii s.r.o.- cca do 20 m/2- zatím na 2 dny v týdnu / pondělí dopoledne a čtvrtek celý den/ . Případně lze i okolí - Řepiště, Paskov, Lískovec, Horní Datyně, .....
Poptávám do pronájmu ubytovnu, hotel nebo penzion
Poptávám do pronájmu ubytovnu, hotel, penzion. Nejlépe v Královéhradeckém kraji.
Hledám prostory pro podnikání
Hledám vhodné prostory ..popřípadě i společníka, společnici. Jedná se o výrobu 100% ovocných, zeleninových a mléčných koktéjlů. Veškeré zařízení a kompletní stánek v hodnotě 400tis mám z bývalé provozovny.
Hledám ubytování pro studentku, Brno
Hledám ubytovaní pro svoji vnučku, která zahajuje studium v Brně v novém školník roce. Děkuji.
Riadenie a správa centrálneho registratúrneho strediska
Predmetom obstarávania je poskytnutie služby pri riadení a správe centrálneho registratúrneho strediska pre Mestský úrad v Žiline na obdobie 12 mesiacov.
Poskytovanie služby – havarijná služba prvého zásahu
Havarijná služba prvého zásahu zahŕňa zabezpečovanie havarijnej služby prvého zásahu pre objekty, ktoré sú vo vlastníctve EU v Bratislave, za účelom odstránenia porúch, resp. za účelom zamedzenia vzniku ďalších škôd v objektoch v Košiciach. Podrobne popísané v súťažných podkladoch.
Hledáme prostory v Praze pro dobročinnou organizaci
Hledáme prostory pro nezávislou, samofinancovanou, dobročinnou organizaci v rámci zajištění jejího budoucího chodu a rozvoje. Naše představa: prostory v rámci Prahy, kancelář klidně i 15 - 20 m2 + min. přístup ke komplet sociálnímu zázemí, nebo i menší byt, alespoň běžná reprezentativnost prostor, Ideálně raději přístup 24/7, ne ...
Drobné údržbářské práce v bytových jednotkách a bytových domech ve správě ÚMČ Brno - Starý Lískovec
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění drobných stavebně - montážních prací (ZTI, ÚT, Plyn, kanalizace, případně truhlářské práce). Stavebně - montážní práce mají charakter udržovacích prací za účelem oprav stávajícího stavu a vytvoření současného standartu bydlení.
Provozování, údržba a servis tepelného hospodářství VFN
Předmětem plnění je provozování, údržba a servis tepelného hospodářství VFN.
Údržba a opravy bytů u pozemních objektů SPS v obvodu OŘ Ostrava 2022/2023 - oblast Olomouc
Opravné a udržovací práce na bytových jednotkách ve správě Správy pozemních staveb Oblastního ředitelství Ostrava pro oblast Olomouc. Jedná se o práce technického charakteru a činnosti spojené se správou budov a zařízení v majetku zadavatele k provádění údržby, oprav, odstraňování zjištěných závad a další související činnosti. Součástí budov ...
Poskytovanie služby - havarijná služba prvého zásahu
Havarijná služba prvého zásahu zahŕňa zabezpečovanie havarijnej služby prvého zásahu pre objekty, ktoré sú vo vlastníctve EU v Bratislave, za účelom odstránenia porúch, resp. za účelom zamedzenia vzniku ďalších škôd v objektoch EU v Bratislave a v Košiciach. Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Údržba a starostlivosť o vodné prvky v meste Levice
Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) zákazka na poskytnutie služieb, ktorej predmetom je údržba a starostlivosť o vodné prvky v meste Levice. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v súťažných podkladoch tejto ...
Poptáváme stavební pozemek
Poptáváme stavební pozemek. Vážení prodejci stavebních pozemků v Praze (J-Z) & kolem Berouna do 30 km, oslovuji Vás se Zájmem o koupi stavebního pozemku našim dárcem o rozloze 10.000 m2(minimum 7.000 m2). Na pozemku může být budova, ne ruina, prosím. Nabídky zasílejte, prosím, co nejdříve na email. Děkujeme Vám předem!
Komplexné opravy, údržba a servis nehnuteľného a hnuteľného majetku v užívaní Slovenskej pošty, a.s.
Predmetom zákazky je zabezpečenie Komplexných oprav, údržby a servisu nehnuteľného a hnuteľného majetku v užívaní Slovenskej pošty, a.s., na obdobie 2023 až 2026, v zmysle špecifikácie uvedenej v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov
Operatívna údržba netechnologického majetku
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku : Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie, údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí Opravy a údržba VTZ tlakových operatívne ...
Provozní horské boudy Na Muldě
Předmětem této veřejné zakázky je správa horské chaty Na Muldě (dále jen "Mulda"), která je v majetku Univerzity Karlovy a správu vykonává UK FTVS, přičemž správou horské chaty Mulda je míněné komplexní zajištění všech potřeb a povinností spojených s ubytováním osob, a to potřeb a povinností administrativního charakteru a i materiálního ...
Poptáváme ubytování
Hledáme ubytování pro dceru a jeji kamarádku studentky VOŠ. Děkuji Ermis
Zajištění správy a úklidu nemovitosti MPSV Terezy Novákové 62a, Brno Řečkovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb pro zabezpečení správy a úklidu budovy Ministerstva práce a sociálních věcí na adrese Terezy Novákové 62a, Brno vč. okolního prostředí budovy.
Hledám ubytování v Olomouci
Hledám ubytování v Olomouci. Dobrý den, jsem studentka a hledám volné ubytování v Olomouci. Děkuji Klára Drabinová
Poptávám tržní odhad ceny nemovitosti
Poptávám tržní odhad ceny nemovitosti (rodinný dům Canaba Classic) a zahrady v Šestajovicích u Prahy.
Zajištění správy sídla ústředí SPÚ včetně zajištění provozu kotelen a údržby budov
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pro Českou republiku jako vlastníka budovy č.p. 950 stojící na pozemku parc. č. 301/1 a budovy č. p. 1024, stojící na pozemku parc. č. 302/2, k. ú. Žižkov, obec Praha, včetně jejich součástí a příslušenství (dále jen „nemovitosti") a SPÚ jako uživatele s pověřením hospodařit s uvedenými nemovitostmi ...
Správa vybraných objektů MČ Praha 5
Předmětem veřejné zakázky je výkon správy objektů: - Ženské domovy - Radlická 2000/3 a Ostrovského 11/16 (jedná se o dva spojené domy) včetně zajištění poskytování recepce v objektu „Ženské domovy“, - nám. Kinských 741/6 a Elišky Peškové 741/17 (jedná se o jeden rohový dům), - Na Neklance 2534/15 a Braunova 2534/6 (jedná se o jeden rohový ...
1 izbové byty
Predmetom zákazky je nákup bytov nachádzajúcich sa v katastrálnom území hlavného mesta SR Bratislavy podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky (príloha č. 1) pre každú časť zákazky samostatne. Najneskôr do konca roka 2023 musí byť podaná žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Byty sa musia nachádzať v lokalite s jedným z ...
Poptáváme ubytování pro studentku
Poptáváme ubytování pro studentku 1. ročníku Střední školy hospodářská a lesnické ve Frýdlantě. Děkujeme Vám předem za Vaše nabídky . Ing. Kruitna Petr
Facility Management
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provádění facility managementu ve vybraných segmentech správy a údržby sídla Úřadu pro civilní letectví, K letišti 1149/23, Praha 6 Ruzyně. Služby budou poskytovány v níže uvedených oblastech: poskytování recepčních služeb; zajišťování ostrahy; zajišťování úklidových služeb; zajišťování ...