Provozní horské boudy Na Muldě
Předmětem této veřejné zakázky je správa horské chaty Na Muldě (dále jen "Mulda"), která je v majetku Univerzity Karlovy a správu vykonává UK FTVS, přičemž správou horské chaty Mulda je míněné komplexní zajištění všech potřeb a povinností spojených s ubytováním osob, a to potřeb a povinností administrativního charakteru a i materiálního ...
Poptáváme ubytování
Hledáme ubytování pro dceru a jeji kamarádku studentky VOŠ. Děkuji Ermis
Zajištění správy a úklidu nemovitosti MPSV Terezy Novákové 62a, Brno Řečkovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb pro zabezpečení správy a úklidu budovy Ministerstva práce a sociálních věcí na adrese Terezy Novákové 62a, Brno vč. okolního prostředí budovy.
Hledám ubytování v Olomouci
Hledám ubytování v Olomouci. Dobrý den, jsem studentka a hledám volné ubytování v Olomouci. Děkuji Klára Drabinová
Poptávám tržní odhad ceny nemovitosti
Poptávám tržní odhad ceny nemovitosti (rodinný dům Canaba Classic) a zahrady v Šestajovicích u Prahy.
Zajištění správy sídla ústředí SPÚ včetně zajištění provozu kotelen a údržby budov
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pro Českou republiku jako vlastníka budovy č.p. 950 stojící na pozemku parc. č. 301/1 a budovy č. p. 1024, stojící na pozemku parc. č. 302/2, k. ú. Žižkov, obec Praha, včetně jejich součástí a příslušenství (dále jen „nemovitosti") a SPÚ jako uživatele s pověřením hospodařit s uvedenými nemovitostmi ...
Správa vybraných objektů MČ Praha 5
Předmětem veřejné zakázky je výkon správy objektů: - Ženské domovy - Radlická 2000/3 a Ostrovského 11/16 (jedná se o dva spojené domy) včetně zajištění poskytování recepce v objektu „Ženské domovy“, - nám. Kinských 741/6 a Elišky Peškové 741/17 (jedná se o jeden rohový dům), - Na Neklance 2534/15 a Braunova 2534/6 (jedná se o jeden rohový ...
1 izbové byty
Predmetom zákazky je nákup bytov nachádzajúcich sa v katastrálnom území hlavného mesta SR Bratislavy podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky (príloha č. 1) pre každú časť zákazky samostatne. Najneskôr do konca roka 2023 musí byť podaná žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Byty sa musia nachádzať v lokalite s jedným z ...
Poptáváme ubytování pro studentku
Poptáváme ubytování pro studentku 1. ročníku Střední školy hospodářská a lesnické ve Frýdlantě. Děkujeme Vám předem za Vaše nabídky . Ing. Kruitna Petr
Facility Management
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provádění facility managementu ve vybraných segmentech správy a údržby sídla Úřadu pro civilní letectví, K letišti 1149/23, Praha 6 Ruzyně. Služby budou poskytovány v níže uvedených oblastech: poskytování recepčních služeb; zajišťování ostrahy; zajišťování úklidových služeb; zajišťování ...
Výkon správy objektů, sportovních zařízení a veřejných WC a zajištění služeb facility managementu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na Výkon správy objektů, sportovních zařízení a veřejných WC v majetku zadavatele a zajištění služeb facility managementu vyplývající ze správy těchto objektů.
Provozování veřejných pohřebišť v Třebíči
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provozování veřejných pohřebišť v Třebíči a v místních částech Slavice a Sokolí.
Zabezpečenie správy domu a súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie správy domu nachádzajúceho sa na ulici Bojnická 19, 21, 23, 25 Bratislava. Podrobný opis je uvedený v Zmluve o výkone správy, ktorá tvorí prílohu č. 2. súťažných podkladov.
Zajištění provozování areálu Valdštejnské lodžie
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozu areálu Valdštejnské lodžie v Jičíně po dobu 6 let. Provoz bude spočívat v zajišťování a provádění činností spojených s provozem a údržbou areálu, dále pořádání kulturních akcí a podpory cestovního ruchu v rozsahu stanoveném v přílohách této zadávací dokumentace, tak aby došlo k oživení areálu a ...
Poptáváme správcovské služby
Poptáváme správcovské služby. Výbor SVJ Praha 7 vyhlašuje výběrové řízení - správa objektu včetně příslušenství. Činžovní dům 7 podlaží vč. půdní vestavby (14 bytových jednotek), výtah, sklep, zahrada. Specifikace poptávky a kontakty v příloze. Své nabídky (smluvní podmínky, cena) zasílejte do 13.05.2022.
Poptávám ke koupi byt
Koupím světlý prostorný byt o dispozici 4+kk až 5+1 v klidné ulici s dobrou dostupností od 90 m2 a více - Praha 4, 5, 6, 7, 8, 10. Vyšší patro, blízko park nebo les (např. Stromovka, Letná, Pankrác apod. výhodou. Cena od 8 000 000 a více. Cenu akceptuji. NE RK! Děkuji.
Provozování veřejných pohřebišť v Třebíči
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provozování veřejných pohřebišť v Třebíči a v místních částech Slavice a Sokolí.
Poptávám zahradu, Brno a okolí
Poptávám zahradu, Brno a okolí do 40km, pozemek minimálně 1000m2, připojky vody a elektřiny alespoň u hranice pozemku, cena dohodou.
Zpeněžení nemovitého majetku MČ Praha 5 s využitím elektronických nástrojů
Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude komplexní zajištění průběhu Výběrových řízení. Předmět plnění a pravidla postupu ve Výběrových řízeních jsou podrobněji popsány v návrhu rámcové dohody (část 3 zadávací dokumentace). Podrobně viz ZD.
Poptávám pronájem stravovacího zařízení
Poptávám pronájem vybavené závodní jídelny, kuchyně, školní kuchyně,restaurační kuchyně... . Kapacita min 200 jídel/den. Okresy, Strakonice, Písek, Plzeň - Jih,
Zajišťování provozu a poskytování pravidelného běžného servisu v centru BIOCEV
Předmětem plnění veřejné zakázky je úplatné poskytování služeb spočívajících v kontinuálním zajišťování provozu a poskytování běžného servisu a pravidelném provádění běžné údržby v Biotechnologickém a biomedicínském centru AV ČR a UK ve Vestci (dále také „centrum BIOCEV“). Bližší specifikace v rámci ZD.
Pronájem a přizpůsobení nebytových prostor pro účely provozu ZŠ a MŠ v Košířích
Účelem této veřejné zakázky je zajištění dostatečných kapacit v rámci školských zařízení nacházejících se na katastrálním území Košíře, ve: • spádové oblasti základní školy Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139, příspěvková organizace, dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2021 Sb. Hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol; a • spádové oblasti ...
Výkon správy nebytových priestorov Majerníkova 60
Výkon správy nebytových priestorov
Bežné opravy a údržby bytov a bytových domov hlavného mesta
Predmetom zákazky sú bežné opravy, údržba v nehnuteľnostiach vo vlastníctve verejného obstarávateľa na území hl. mesta SR Bratislavy, servis bytov/bytových domov a hnuteľných vecí, vrátane dodávky spotrebného materiálu a náhradných dielov v bytoch/bytových domoch vo vlastníctve verejného obstarávateľa na území hl. mesta SR Bratislavy, bližšie ...
Dynamický nákupní systém pro udržovací práce na bytových domech v městské části Brno-střed
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému dle § 138 a násl. ZZVZ pro účely zadávání dílčích veřejných zakázek na stavební práce spočívající v udržovacích pracích na bytových jednotkách ve vlastnictví zadavatele. Hlavními udržovacími pracemi se rozumí zejména opravy elektroinstalace, plynoinstalace, rozvodů ZTI, ...