Provoz, údržba, obsluha a regulace technických stavebních zařízení 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatele k poskytnutí služby při zabezpečování provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla v rozsahu vykonávání obsluhy, průběžné kontroly a údržby těchto zařízení, provozování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, provozování silnoproudé elektrické soustavy a ...
Technická správa objektu Ústředí, Orlická 2020/4, Praha 3
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění celoroční správy Objektu Flora po dobu 48 měsíců od uzavření smlouvy s jedním dodavatelem pro tuto činnost.
Objekty a zariadenia v Trnavskom kraji
Predmetom zákazky je najmä poskytovanie týchto služieb a udržiavacích prác: 1. Drobná údržba a opravy 1.1. maľby a nátery 1.2. stavebné práce 1.3. podlahy 1.4.rozvody elektrickej energie 1.5. izolatérske práce 1.6. oprava vonkajšej fasády 1.7.zámočnícke práce 1.8. stolárske práce 1.9. sklenárske práce 1.10. žalúzie a rolety
Údržba a opravy bytového fondu ve správě ÚMČ Brno - Žabovřesky
Předmětem veřejné zakázky je realizace opravných a údržbových prací včetně odstraňování havarijních stavů souvisejících se správou domovního a bytového fondu ve správě ÚMČ Brno – Žabovřesky (viz seznam domovního a bytového fondu v příloze č. 3 ZD).
Správa nehnuteľností v objektoch Slovenskej národnej knižnice
Predmetom zákazky je zabezpečenie správy nehnuteľností vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na vyhradených technických zariadeniach, vrátane ich opráv v Slovenskej národnej knižnici. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.
Technická správa budov a servis zariadení – Centrum podpory Košice
Technická správa budov a servis zariadení pozostáva z údržby a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmenu jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, najmä výmena vykurovacích kotlov a telies, vnútorných rozvodov, zriaďovacích predmetov sociálnych zariadení v ...
Poptávám pronájem prodejních prostor ve Strakonicích a okolí
Poptávám prodejní prostror cca 200m2, lokalita Strakonice a okolí do 50 km.
Správa bytového fondu, nebytových prostor a ubytovny ve vlastnictví města Třebíče
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění správy a provozu bytového fondu, včetně bytových domů, nebytových prostor a ubytovacích jednotek, včetně ubytovny, a to především vybírání nájemného, vybírání úhrad za ubytování, vybírání úhrad za užívání bez smluvního vztahu, vybírání záloh a nákladů na služby poskytované v souvislosti s užíváním ...
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku v nasledovnom rozsahu : - Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie, údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba VTZ ...
Zajištění obsluhy plaveckého bazénu v areálu Výstaviště Praha
Předmětem zakázky je zejména zajištění obsluhy plaveckého bazénu, včetně zajištění činnosti plavčíka, šatny, recepce a pokladny, běžného úklidu, drobné údržby objektu, týdenní sanitace objektu.
Bežné opravy a údržba zariadení nehnuteľného a hnuteľného majetku, vrátane havarijnej služby
Bežné opravy, údržba, servis nehnuteľných a hnuteľných vecí, vrátane dodávky spotrebného materiálu a náhradných dielov v nehnuteľnostiach vo vlastníctve objednávateľa na území hl. mesta SR Bratislavy, vrátane havarijnej služby zabezpečujúcej havarijné opravy v súčinnosti s 24 hod. pohotovostnou službou (dispečing).
Poptáváme rodinný dům
Poptáváme rodinný dům, do 150 km od Prahy, dispozice min. 4+1 (může být i více). Vítány jsou i vedlejší stavby na pozemku (stodola apod.). Zahrada min. 200 m2. Podmínkou je absence vlhkosti a plísně. Stav fasády není rozhodující, podmínkou je dobrý stav střechy a celkově udržovaný stav nemovitosti, bez nutnosti zásadnější (okamžité) rekonstrukce ...
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku v nasledovnom rozsahu : - Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie, údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba VTZ ...
Rámcová smlouva na údržbu a opravy bytových domů Brno - Vinohrady 2019
Předmětem zakázky je běžná údržba a opravy bytových domů a provedení havarijních oprav bytových domů. Rozsah oprav je cca 27 jednotlivě definovaných úkonů a cca 5 činností dle profesí. Mezi zadavatelem a jedním uchazečem bude uzavřena rámcová smlouva dle § 131 odst. 1 zákona. Rámcová smlouva bude uzavřena na 4 roky.
Poptávám pronájem bytu v Tišnově
Poptávám pronájem bytu v Tišnově, byt 2+1.
Údržba vybavení sídliště v MČ Brno - Bohunice
Předmětem veřejné zakázky je provádění celoroční údržby veškerého vybavení sídliště na území Městské části Brno-Bohunice. Komplexní údržbou vybavení sídliště (mobiliáře) se rozumí pravidelné, řádné a odborné provádění celoroční údržby vybavení sídliště specifikovaného v přílohách č. 1 a 2 návrhu smlouvy, která je součástí této zadávací ...
OS Litoměřice – Správa objektu soudu na dobu 4 let
Předmětem plnění veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění organizace správy objektu - budovy Okresního soudu v Litoměřicích, na adrese: Na Valech 525/12, 412 97 Litoměřice a zajištění konkrétních činností při správě nemovitosti tohoto objektu. Součástí této veřejné zakázky není provádění revizí, zajištění dodávky elektrické energie, ...
Zajištění provozu a údržby stavebních částí Strahovského automobilového tunelu
Předmětem Veřejné zakázky je provádění kontrolní a údržbové činnosti stavebních prvků a konstrukcí ve Strahovském automobilovém tunelu (SAT), automobilovém tunelu Mrázovka (ATM) a Zlíchovském automobilovém tunelu (ZAT), a to včetně všech částí stavebních objektů a specifikovaných provozních souborů, které souvisejí s provozem tunelů a jeho údržbou ...
Poptávám dlouhodobý pronájem chaty v okolí Pardubic
Poptávám dlouhodobý pronájem zahradní chatky v okolí Pardubic.
Facility management budovy Národní technické knihovny
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování facility management služeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. S ohledem na hospodárnost a z důvodu složitosti a nutnosti koordinace různých částí plnění je veřejná zakázka zadávána v celku, kompletní plnění je garantováno hlavním dodavatelem. Poddodavatelé jsou oprávněni poskytovat ...
Nájem nebytových prostor pro pobočku VoZP ČR v Ústí na Labem
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor pro pobočku VoZP ČR v Ústí na Labem na 60 měsíců, s 5 - ti letou opcí ve prospěch VoZP ČR.
Komplexná správa, údržba a opravy majetku – vybraných objektov
Predmetom zákazky sú služby: komplexná správa, údržba a opravy majetku vybraných objektoch vo vlastníctve spoločnosti MH Invest s.r.o. v Priemyselnom parku Nitra-Sever v rozsahu: 1. Systém regulácie hladiny spodnej vody, 2. Dažďová kanalizácia, v súlade so špecifikáciami pre rozsah poskytovaných služieb a zadávacími podmienkami pre výkony ...
Poptáváme rodinný dům ve Středočeském kraji
Poptáváme rodinný dům ve Středočeském kraji, dobrá dostupnost do Prahy (vlak, autobus), 2 bytové jednotky, 4+1, 1+1, a dále vedlejší stavba (stodola atd). Podmínkou je vetší pozemek. Cena max. do 2.200.000 Kč.
Silnice I/42 – Husovický tunel Brno - obnova části technologického zařízení
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smluvního vztahu, na jehož základě bude provedena obnova části technologického vybavení Husovického tunelu silnice I/42 v intravilánu Statutárního města Brna.
Strategické dokumenty pro město Šlapanice – nové vyhlášení
Předmětem zakázky je zpracování strategických dokumentů pro město Šlapanice, a to konkrétně následujících dokumentů: a) Energetické audity vybraných objektů b) Energetický audit města c) Průkaz energetické náročnosti budovy d) Pasporty budov e) Pasport zeleně f) Pasport veřejných komunikací g) Pasport inženýrských sítí