Poptávám pronájem skladových prostor
Poptávám pronájem skladových prostor léčiva.
Poskytování služeb facility managementu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování facility management služeb v rozsahu a v souladu s výzvou k podání žádosti o účast a zadávací dokumentací. S ohledem na hospodárnost a z důvodu složitosti a nutnosti koordinace různých částí plnění je veřejná zakázka zadávána vcelku, kompletní plnění je garantováno dodavatelem.
Úklidy a údržba IV. - Zajištění úklidových a údržbářských služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Zajištění úklidových a údržbářských služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Zajištění provozu hřbitovů na území Statutárního města Kladna
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu hřbitovů ve vlastnictví Statutárního města Kladna. Zajištění provozu hřbitovů zahrnuje činnosti: údržba zeleně, zálivka, údržba cestní sítě, úklid a nakládání s odpadem, údržba kolumbárií a rozptylové loučky, zajištění hudby na rozptylové loučce, zajištění provozu a úklid WC údržba památníků a ...
Poskytování služeb facility managementu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování facility management služeb v rozsahu a v souladu s výzvou k podání žádosti o účast. S ohledem na hospodárnost a z důvodu složitosti a nutnosti koordinace různých částí plnění je veřejná zakázka zadávána v celku, kompletní plnění je garantováno dodavatelem.
Zajištění služeb údržby
Předmětem plnění této VZ je zajištění služeb údržby v objektech zadavatele. Cílem realizace služeb údržby v objektech zadavatele jsou následující požadavky: -odpovídat za kontrolu a pravidelnou údržbu budovy, provozní údržbu v souladu s návody výrobců k obsluze a údržbě zařízení, -zajistit správu budov obsahující drobnou i mimořádnou údržbu, ...
Technická správa objektů Národní galerie v Praze
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spojených se zajištěním provozu a správou objektů využívaných Národní galerií v Praze, tj. údržba a servis technologických částí a systémů instalovaných ve všech objektech využívaných Národní galerií v Praze, řešení havarijních situací, zajištění revizí a preventivní údržby zařízení, drobné stavební ...
Udržiavacie stavebné práce
Predmetom zákazky Udržiavacie stavebné práce je uskutočňovanie bežných opráv a údržby v priestoroch v správe verejného obstarávateľa v rozsahu prác a dodávok podľa zmluvných podmienok.
Havarijne opravy s 24 hod. dispecingom
Predmetom zákazky je uskutočňovanie havarijných opráv prvého zásahu (havarijná služba) v súčinnosti s nepretržitou 24 hodinovou pohotovostnou službou (dispečing).
Zajištění provozu tepelných zařízení 2020-2024
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb při zabezpečení provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla v rozsahu vykonávání obsluhy, průběžné kontroly a údržby těchto zařízení.
Udržiavacie stavebné práce
Predmetom zákazky Udržiavacie stavebné práce je uskutočňovanie bežných opráv a údržby v priestoroch v správe verejného obstarávateľa v rozsahu prác a dodávok podľa zmluvných podmienok.
Servis a údržba technologií budov NZ
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je poskytování servisu a údržby jednotlivých technologií budov Nemocnice Znojmo.
Koupím byt 4+1 nebo 4kk
Koupím byt 4+1 nebo 4kk s terasou nebo menší zahradou.
Dynamický nákupní systém na udržovací práce na bytových domech
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou udržovací práce na bytových jednotkách, které jsou ve vlastnictví Zadavatele. Podrobně budou podmínky a požadavky (předmět, technické, obchodní, smluvní podmínky, místo a termín plnění) jednotlivých (dílčích) veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS vymezeny v jednotlivých objednávkách. DNS ...
Zajištění provozu Podnikatelského a inovačního centra hl. m. Prahy a Expat centra hl. m. Prahy
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění služeb provozu PIC a zajištění činnosti EC zřizovaného hl. m. Prahou blíže specifikované ve Smlouvě za podmínek a způsobem ve Smlouvě stanoveným. Dodavatel tímto bere na vědomí, že poskytování služeb provozu PIC a EC dle Smlouvy musí plynule navázat na pilotní provoz Kontaktního centra pro podporu podnikání ...
Provoz, údržba, obsluha a regulace technických stavebních zařízení 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatele k poskytnutí služby při zabezpečování provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla v rozsahu vykonávání obsluhy, průběžné kontroly a údržby těchto zařízení, provozování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, provozování silnoproudé elektrické soustavy a ...
Technická správa objektu Ústředí, Orlická 2020/4, Praha 3
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění celoroční správy Objektu Flora po dobu 48 měsíců od uzavření smlouvy s jedním dodavatelem pro tuto činnost.
Objekty a zariadenia v Trnavskom kraji
Predmetom zákazky je najmä poskytovanie týchto služieb a udržiavacích prác: 1. Drobná údržba a opravy 1.1. maľby a nátery 1.2. stavebné práce 1.3. podlahy 1.4.rozvody elektrickej energie 1.5. izolatérske práce 1.6. oprava vonkajšej fasády 1.7.zámočnícke práce 1.8. stolárske práce 1.9. sklenárske práce 1.10. žalúzie a rolety
Údržba a opravy bytového fondu ve správě ÚMČ Brno - Žabovřesky
Předmětem veřejné zakázky je realizace opravných a údržbových prací včetně odstraňování havarijních stavů souvisejících se správou domovního a bytového fondu ve správě ÚMČ Brno – Žabovřesky (viz seznam domovního a bytového fondu v příloze č. 3 ZD).
Správa nehnuteľností v objektoch Slovenskej národnej knižnice
Predmetom zákazky je zabezpečenie správy nehnuteľností vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na vyhradených technických zariadeniach, vrátane ich opráv v Slovenskej národnej knižnici. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.
Technická správa budov a servis zariadení – Centrum podpory Košice
Technická správa budov a servis zariadení pozostáva z údržby a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmenu jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, najmä výmena vykurovacích kotlov a telies, vnútorných rozvodov, zriaďovacích predmetov sociálnych zariadení v ...
Poptávám pronájem prodejních prostor ve Strakonicích a okolí
Poptávám prodejní prostror cca 200m2, lokalita Strakonice a okolí do 50 km.
Správa bytového fondu, nebytových prostor a ubytovny ve vlastnictví města Třebíče
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění správy a provozu bytového fondu, včetně bytových domů, nebytových prostor a ubytovacích jednotek, včetně ubytovny, a to především vybírání nájemného, vybírání úhrad za ubytování, vybírání úhrad za užívání bez smluvního vztahu, vybírání záloh a nákladů na služby poskytované v souvislosti s užíváním ...
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku v nasledovnom rozsahu : - Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie, údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba VTZ ...
Zajištění obsluhy plaveckého bazénu v areálu Výstaviště Praha
Předmětem zakázky je zejména zajištění obsluhy plaveckého bazénu, včetně zajištění činnosti plavčíka, šatny, recepce a pokladny, běžného úklidu, drobné údržby objektu, týdenní sanitace objektu.