SW pro simulaci robotů – KA6 - FEI

SW pro simulaci robotů – KA6 - FEI

Předmětem veřejné zakázky je dodávka software pro simulaci robotů.

Dodávka a implementace Klinického informačního systému

Dodávka a implementace Klinického informačního systému

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace software – klinického informačního systému, poskytování poimplementačních služeb po dobu 5 let, a dále dodávka souvisejícího hardwarového vybavení, to vše dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Minimální technické parametry systému jsou uvedeny v Příloze č. 2. Plnění ...

Informační a komunikační systémy pro město Bruntál

Informační a komunikační systémy pro město Bruntál

Předmět veřejné zakázky vychází ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy s cílem podpořit pokročilé techniky eGovernmentu pořízením informačních a komunikačních technologií. Bude doplněna technologická infrastruktura, prostředky pro bezpečné sdílení dokumentů, možnost základní manažerské kontroly hospodaření společným datovým skladem, prvky ...

Podpora a rozvoj editační linky technické mapy 2018 - 2023

Podpora a rozvoj editační linky technické mapy 2018 - 2023

Předmětem plnění veřejné zakázky je podpora a rozvoj editační linky technické mapy. Systém ELTM je softwarové prostředí vyvinuté na platformě GeoMedia Smart Client, které slouží ke správě a aktualizaci Digitální technické mapy Prahy a souvisejícího datového obsahu.

UK FF - Dynamický nákupní systém na překlady a nebo korektury pro projekt KREAS

UK FF - Dynamický nákupní systém na překlady a nebo korektury pro projekt KREAS

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou překlady a/nebo korektury pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Přibližně 80 % překladů zahrnují překlady z anebo do anglického jazyka. Ostatními jazyky jsou francouzština, italština, němčina, polština, portugalština, španělština, staročeština. Podrobně bude předmět ...

Servery a další prvky technické infrastruktury ZABAGED

Servery a další prvky technické infrastruktury ZABAGED

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka serverů a dalších prvků technické infrastruktury informačního systému ZABAGED® 2014+ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Nové funkce IS města Trhové Sviny, II

Nové funkce IS města Trhové Sviny, II

(1) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky ICT zabezpečující nové funkce IS města Trhové Sviny. (2) Zadavatel rozdělil zakázku na 2 Části: (a) Část 1 – Nové funkce elektronické spisové služby, IS ekonomických agend a IS registrových agend (b) Část 2 – Řízení a vyhodnocování projektů Přičemž rozsah a způsob plnění jednotlivých částí ...

RCPTM/PřF – Výpočetní cluster

RCPTM/PřF – Výpočetní cluster

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetního clusteru, který se skládá z řídícího počítače a výpočetních uzlů propojených vysoce propustnou sítí. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 ...

Dodávka clusteru cloudových služeb II

Dodávka clusteru cloudových služeb II

Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění uzlů clusteru a poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory (dále jen „rozšířená záruka“) ve formě reakce next business day, on site v lokalitě ÚVT MU, Botanická 68a, Brno.

Úprava softvéru a hardvéru virtuálnej strelnice STING

Úprava softvéru a hardvéru virtuálnej strelnice STING

Doplnenie a rozšírenie virtuálnej strelnice STING o 6 ks simulátorov reálnych krátkych zbraní zavedených v OS SR (Pi CZ P-09) Návrh a zabezpečenie nového plniaceho systému pre reálne zbrane a celková úprava hardvéru a softvéru virtuálnej strelnice s cieľom zefektívniť výcvik a priblížiť ho reálnym požiadavkám. Podrobnejšie v súťažných ...

Rozšíření diskového systému 2018

Rozšíření diskového systému 2018

Předmětem této veřejné zakázky je zvětšení kapacity diskového systému pro provozní data, inovace a rozšíření diskové kapacity pro zálohování a archivaci, zabezpečení dostupnosti provozních dat a aplikací provozem ve dvou vzdálených DR lokalitách s odolností proti výpadku celé jedné lokality a rozšíření redundantní SAN FC infrastruktury přes dvě ...

Informačný systém ISP a IPTV I

Informačný systém ISP a IPTV I

Informačný systém ISP a IPTV pre projekt: Vytvorenie informačného systému ISP a IPTV .

Softwarová platforma pre podnikový IS I

Softwarová platforma pre podnikový IS I

Softwarová platforma pre podnikový IS pre projekt Multipodnikový informačný systém: riešenie pre podniky každej veľkosti a zamerania.

Dodávka ekonomicko-provozního řešení

Dodávka ekonomicko-provozního řešení

Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka ekonomicko-provozního softwarového řešení.

Implementácia koridorových služieb v rámci medzinárodného projektu RIS COMEX

Implementácia koridorových služieb v rámci medzinárodného projektu RIS COMEX

Predmetom zákazky je zavedenie riečnych informačných služieb na dunajskom koridore pozostáva z implementácie a prevádzky cezhraničných riečnych informačných služieb založených na operačnej výmene údajov RIS. Tieto koridorové (informačné) služby založené na systéme RIS umožnia riadenie dopravy zo strany orgánov a riadenie dopravy v odvetví ...

Regulace pro ambulantní péče

Regulace pro ambulantní péče

Modul musí zajistit výpočet vypořádání (tj. vyrovnání úhrad poskytovatelům zdravotní péče) a výpočet regulačních omezení těchto úhrad pro praktické lékaře, ambulantní lékaře, gynekology a další ambulantní odbornosti (interní obory, genetika, chirurgie a další). Základní popis výpočtů regulací a vypořádání je obsažen ve Vyhlášce o stanovení hodnot ...

Licence pro kapacitní zálohování IBM Spectrum

Licence pro kapacitní zálohování IBM Spectrum

Pro zajištění zálohování veškerých dat VoZP (produkčních dat, dat podpůrných a kancelářských aplikací, systémových dat a parametrů), zachování homogenity a dosažení licenční čistoty zálohovacího SW IBM Spectrum Protect, je potřeba dodávky SW licencí pro kapacitní zálohování IBM Spectrum včetně podpory na 2. a 3. rok. Požaduje se změna licenčního ...

Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem

Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem

Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení informacích a komunikačních systémů (IS a KS), které spravují jednotlivé příspěvkové organizace (PO), a to dle § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB). Bezpečností technická opatření budou aplikována v 52 PO. Jde o tato opatření: - nástroj pro ochranu integrity komunikačních ...

Dodávka a implementace ERP systému

Dodávka a implementace ERP systému

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v plnění v následujícím rozsahu: • standardizace a optimalizace vybraných podnikových procesů (zpracování nového řešení, nikoliv úprava či doplnění stávajícího – již nevyhovujícího - řešení) v níže uvedených funkčních oblastech - personalistika a mzdy, finance a ...

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Prešov

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Prešov

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Prešov s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných produktov pre Mesto Prešov. Služby pozostávajú z nasledovných činností: údržba dodaného licenčného softvéru, Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru, bezpečnostná politika, Upgrade ...

Obnova centrálního datového úložiště a systému zálohování dat

Obnova centrálního datového úložiště a systému zálohování dat

Předmětem plnění VZ je obnova stávajícího diskového pole HP EVA 4400 zadavatele, včetně zajištění jeho plné konektivity do sítě storage area network (SAN), zajištění monitorování stavu HW a SW diskového pole, změna systému zálohování na technologii disc-to-disc-to-tape (D2D2T) a jejich instalace a integrace do stávajícího prostředí, upgrade ...

Nákup serverů a pracovích stanic pro IS OTS

Nákup serverů a pracovích stanic pro IS OTS

Předmětem VZ je dodávka nových severů a pracovních stanic podle specifikace uvedené v příloze č. 1 ZD

Rozšírenie siete automatizovaných poštových terminálov

Rozšírenie siete automatizovaných poštových terminálov

Predmetom zákazky je komplexná dodávka 90 ks automatizovaných poštových terminálov (ďalej len APT) a softvéru (ďalej len SW) potrebného pre realizáciu konceptu vybudovania siete APT obstarávateľa, vrátane montáže, technickej podpory a servisu.

HW pre bilančný systém KMEDIS

HW pre bilančný systém KMEDIS

Predmetom zákazky je dodávka hardwérového vybavenia, serverovej infraštruktúry, servopohonov a snímacích a meracích zariadení.Bližšie je predmet zákazky špecifikovaný v jednotlivých opisoch zákazky, kde sú uvedené základné požiadavky a kľúčové technické špecifikácie, ktoré sú sprístupnené záujemcom spolu s týmito súťažnými podkladmi a v zmluvných ...

Service level agreement(SLA) pre IS GP SR

Service level agreement(SLA) pre IS GP SR

Predmetom zákazky je záväzok poskytovateľa poskytovať služby prevádzkovej podpory a služby údržby pre informačný systém Elektronické služby Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (IS GP SR) , bližšie popísané v Prílohe č. 10 navrhovanej SLA. Service level agreement (SLA) stanovuje špecifikácie podmienok a rozsahu poskytovania Servisných ...

(záznamy 1/25 z 6147)  strana 1 / 246