Zajištění podpory správy a rozvoje jádrových služeb archeologického informačního systému
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb podpory správy a rozvoje Služeb AIS CR podle specifikace v příloze č. 2 smluvní dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Vlastní popis stávajících Služeb AIS CR a požadavky vymezující předmět veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 smluvní dokumentace.2.1.2. Cílem veřejné ...
Dodávka technologie dle zadávací dokumentace
Implementace software pro zpracování dat z měření, kmenových dat, webového portálu, včetně licencí a příslušných rozhraní na stávající systém HELIOS ORANGE. Software na zpracování a reporting dat, komunikace s OTE je požadována formou server-server.
Komplexní dodávka pro automatizované řízení logistických procesů fulfillmentové firmy
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s dodavatelem kompletního automatizovaného skladovacího a logistického systému tedy dodávka vlastního vybavení (softwarového a HW zařízení), implementace a zprovoznění jednotlivých komponent systému jako celku včetně integrace na stávající provozované systémy zadavatele dle jednotlivých akceptačních ...
Technická podpora a údržba pre archívny a digitalizačný systém NOA mediARC®
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory a údržby softvérových častí Digitálneho archívu RTVS. Digitálny archív RTVS pozostáva okrem hardvérovej aj zo softvérovej časti systému. Digitálny archív sa používa na správu, vyhľadávanie a spracovanie archívnych súborov pre potreby RTVS zároveň sa prostredníctvom nástrojov ...
Capacity Management Modul
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla - informačního systému Capacity Management Modul (dále jen "CMM") a jeho následnýá servis a rozvoj. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v závazném návrhu smlouvy tvořícím přílohu č. 2 zadávací dokumentace
Zabezpečenie činnosti DCAD a CVZP
Predmetom zákazky je poskytovanie servisných služieb pre systém Centrum výskumu zbierkových predmetov (ďalej len ako CVZP) a systém Digitalizacne centrum archívnych dokumentov (ďalej len ako DCAD) pre Vojenský historický ústav.
Dátové služby pre meradlá inteligentného meracieho systému II
Cieľom Služieb je zabezpečiť pre Objednávateľa funkčné a spoľahlivé prenosy dát pre zariadenia na odpočty elektromerov prostredníctvom mobilnej dátovej siete.
Vývoj, údržba a systémová podpora provozu eSSL EPD II
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění rozvoje, údržby a systémové podpory pro stávající aplikaci IS EPD, který byl vytvořen jako nástroj pro odbornou správu dokumentů Ministerstva financí, ve kterém je zejména vedena evidence dokumentů přijatých, nebo vzniklých činností úřadu, sledování pohybu dokumentů, sledování lhůt pro úkoly z těchto ...
Otevřený informační systém pro Masarykovu univerzitu
Předmětem veřejné zakázky je otevřený informační systém pro Masarykovu univerzitu, včetně modulů personalistika a mzdy a ekonomika, tedy ekonomicko-personálního informačního systému s otevřeným API, které umožní zákaznický vývoj a rozvoj procesů a funkčností pro Masarykovu univerzitu, jeho nasazení do provozu na všech fakultách a dalších ...
Zajištění zabezpečení technologické infrastruktury systémem pro správu administrátorských přístupů
Předmětem dodávky je dodání, implementace a správa systému pro správu administrátorských přístupů do infrastruktury nových datových center (DC4 a DC5), která zajistí sofistikovanou ochranu a zabezpečený uživatelský přístup administrátorů pro konfiguraci a provoz technologií a aplikací.
Informačný systém registratúry a správy dokumentov Kancelárie verejného ochrancu práv
Predmetom zákazky je návrh, vývoj, otestovanie, zaškolenie, nasadenie a podpora prevádzky informačného systému registratúry a správy dokumentov Kancelárie verejného ochrancu práv (KVOP), ktorý zabezpečí vykonávanie legislatívnych povinností v rámci správy registratúry a podporu správy dokumentov v rámci procesov KVOP.
eHealth v TN - II. dodávka serverové infrastruktury
Předmětem plnění Veřejné zakázky je: a) kompletní dodávka a implementace serverové infrastruktury (HW a SW) pro dvě datová centra b) zkušební provoz a záruční servis.
Dodávka systému elektronické spisové služby II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka systému elektronické spisové služby.
Zajištění provozu a rozvoje spisové služby MZe 2021 - DMS II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu a rozvoje spisové služby MZe 2021 - DMS II na období 48 měsíců Předmět veřejné zakázky a veškeré obchodní, platební a technické podmínky jsou vymezeny v závazném textu návrhu smlouvy obsaženém v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Detailní specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je ...
Technická podpora - datová úložiště DVISÚ
Technická podpora datových úložišť pro provozování digitálního vojenského informačního systému o území rezortu Ministerstva obrany ČR.
Manažerský nástroj řízení provozuschopnosti železniční infastruktury
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení Díla (spočívajícího především ve vytvoření, dodání a Implementaci technologického komplexního analyticko-prezentačního nástroje a diagnostické integrační platformy pro expertní plánování a hospodaření správce železniční infrastruktury - ESMI a informačního systému centrální evidence prací - CEP) a ...
Pozáruční podpora FC SAN switchů, Out of band switchů a šifrátorů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění pozáruční podpory následujících síťových prvků včetně SW: a) 8 ks FC SAN switchů Cisco MDS 9148S 16G Multilayer Fabric Switch (UCS-EP-MDS9148S)-; b) 2 ks Out of band management switchů Cisco 2901 (CISCO2901-16TS/K9); a c) 85 ks šifrátorů - routerů s šifrovacím modulem a rozšířenou pamětí na ...
Dodávka informačního systému interní komunikace
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a implementace hromadné věci s názvem informační systém interní komunikace (dále jen „ISIK“) pro datové, hlasové a multimediální služby (hlas, video, data) MV a Policie České republiky.
Upgrade monitoringu v DC Vápenka II
Předmětem veřejné zakázky je upgrade a obměna hardwaru a softwaru (vč. požadovaných licencí a dokladů nezbytných k jejich užívání) nástroje monitoringu pro NON IT technologie datového centra a přilehlých objektů, vč. obměny slaboproudé kabeláže mezi jednotlivými komponenty zajišťující sběr dat pro monitorovací nástroj v datovém centru Vápenka, a ...
Dodání komponent a rolí pro zajištění dalších činností v rámci projektu ISSI
Předmětem veřejné zakázky je dodání GIS SW systému pro data INSPIRE (ETL komponenta, administrační komponenta ETL, publikační komponenta, mapová komponenta, datová komponenta), včetně zpracování a předání veškeré související dokumentace, dále poskytování služeb podpory, údržby, školících služeb, zákaznického rozvoje a konzultačních služeb a rolí ...
Implementace a provoz informačního systému SZIF pro Monitoring Approach
Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je dodávka, implementace a zajištění služeb podpory, provozu a rozvoje nového informačního systému zadavatele nezbytného pro naplnění nově definovaných podmínek administrace Společné zemědělské politiky.
Servisní podpora zařízení AVID 2021 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v servisní podpoře zařízení Avid v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Servisní podpora zařízení zahrnuje telefonickou podporu při řešení problémů, včetně dálkové diagnostiky a servisu, výměnu náhradních dílů do čtyř pracovních dnů a aktualizace (opravy) softwaru. Seznam ...
IS pro oddělení centrální sterilizace
Zadavatel požaduje kompletní převod dat z původního informačního systému oddělení centrální sterilizace. A dále je požadován kompletní převod registru pacientů a kompletní převod databáze ze současného informačního systému.
Odborná podpora v oblasti Microsoft
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborných činností týkající se architektury, vývoje, testování, školení a provozní podpory vybraných produktů společnosti Microsoft Ireland Operations Limited se sídlem Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irsko, a to na základě uzavření Rámcové dohody dle § 131 a ...