Prenájom licenčného softvérového vybavenia IBM

Prenájom licenčného softvérového vybavenia IBM

Predmetom zákazky je (i) prenájom licenčného softvérového vybavenia IBM (LSV IBM) pre centrálny sálový server IBM zBC12, na ktorom verejný obstarávateľ vo svojom IT prostredí prevádzkuje produkčný informačný systém dôchodkového poistenia (IS DP) a (ii) zabezpečenie cenovej ochrany a platieb za skutočne spotrebovaný výkon prostredníctvom ...

Technická podpora a rozvoj informačného systému Elektronického komunikačného prostredia

Technická podpora a rozvoj informačného systému Elektronického komunikačného prostredia

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory a rozvoja Informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ďalej len "EKP") v nasledovnom rozsahu: a) technická podpora: poskytovanie služieb technickej podpory v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch, b) rozvoj: zapracovávanie legislatívnych zmien, zapracovávanie ...

Dodávka IT infrastruktury II. pro Nemocnici Strakonice, a.s.

Dodávka IT infrastruktury II. pro Nemocnici Strakonice, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení v podobě firewallů, aktivních prvků, kabeláže a software pro management sítě a do ní přistupujících zařízení včetně příslušenství.

Modernizace EOC v MHD v Pardubicích II

Modernizace EOC v MHD v Pardubicích II

Předmětem plnění veřejné zakázky je a) dodávka, montáž a zprovoznění odbavovacího systému pro odbavení cestujících v trolejbusech a autobusech městské hromadné dopravy provozované zadavatelem v Pardubicích a okolních obcích, a to včetně dodávky potřebného software, tato část zakázky je podrobně vymezena přílohou č. 1 zadávací dokumentace - ...

Ekonomický informační systém - Vsetínská nemocnice a.s.

Ekonomický informační systém - Vsetínská nemocnice a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace ekonomického informačního systému, který nahradí, případně rozšíří stávající informační systém. Součástí plnění je dodávka nezbytného HW a s ním souvisejícího SW a další související plnění, včetně poskytování podpory po dobu neurčitou, to vše v rozsahu příloh návrhu smlouvy - obchodních ...

Technická podpora a rozvoj SW QUINTIQ v prostředí PNC

Technická podpora a rozvoj SW QUINTIQ v prostředí PNC

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb rozvoje a technické podpory k systému PostNetControl (dále též „PNC“), který umožňuje optimalizaci tras balíkového doručování a podporu vlastního procesu doručování prostřednictvím aplikace na mobilních terminálech ...

Dodávka, podpora a rozvoj SW řešení a mobilní aplikace pro Pražskou turistickou kartu

Dodávka, podpora a rozvoj SW řešení a mobilní aplikace pro Pražskou turistickou kartu

Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření, dodávka a implementace SW řešení pro Pražskou turistickou kartu (dále jen jako "Systém") a zajištění následné podpory provozu a rozvoje tohoto Systému. Předmět této veřejné zakázky zahrnuje následující části: • provedení detailní analýzy a vytvoření detailního návrhu Systému; • vytvoření, dodání a ...

Technická podpora HW a SW - technologie SUN Microsystems

Technická podpora HW a SW - technologie SUN Microsystems

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka odborných služeb pro zabezpečení technické podpory HW a SW výpočetní technologie SUN Microsystems agendových informačních systémů správních evidencí.

Poptáváme vytvoření CNC programu včetně technologického postupu výroby

Poptáváme vytvoření CNC programu včetně technologického postupu výroby

Poptáváme vytvoření CNC programu včetně technologického postupu výroby (soustružený díl) FANUC.

Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Komárno

Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Komárno

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov samosprávy v rokoch 2019-2022, a to informačného systému samosprávy (ďalej len CG ISS), Dokumentačného informačného systému samosprávy (ďalej len CG DISS), Geografického informačného systému (ďalej len GISAM), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG ...

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Banská Štiavnica

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Banská Štiavnica

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov, pôvodne dodaných spoločnosťou CORA GEO, s.r.o. a to informačného systému samosprávy (ďalej len CG ISS), dokumentačného informačného systému (ďalej len CG DISS), geografického informačného systému (ďalej len GISAM), riešenia pre podporu ...

Systém automatizovaného vyrozumenia JAVYS, a.s.

Systém automatizovaného vyrozumenia JAVYS, a.s.

Predmetom zákazky je pre potreby JAVYS, a.s. zabezpečiť poskytovanie služby vyrozumenia členov organizácie havarijnej odozvy JAVYS, a.s. a externých organizácií zapojených do havarijného plánovania pri vzniku mimoriadnej udalosti na jadrových zariadeniach a pri prepravách RM. Vyrozumenie je potrebné zabezpečiť v zmysle platnej legislatívy SR ...

FIT, 18-009 – Rozšíření infrastrukturní počítačové sítě

FIT, 18-009 – Rozšíření infrastrukturní počítačové sítě

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků počítačové sítě (dále také „zboží“) v druhu a množství, jakosti a provedení dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 návrhu kupní smlouvy, přičemž nabízené zboží musí splňovat stejné nebo lepší technické parametry, než které jsou v technické specifikaci uvedeny.

Zabezpečenie poskytovania podpory pre licenčné softvérové vybavenie SAP

Zabezpečenie poskytovania podpory pre licenčné softvérové vybavenie SAP

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb podpory pre nasledujúce licenčné softvérové vybavenie SAP na úrovni SAP Standart Support: - SAP ERP Application Professional User pre 365 užívateľov - SAP ERP Application Limited Professional Users pre 50 užívateľov - SAP ERP Application Developer User pre 2 užívateľov - SAP NetWeaver XI Base Engine v ...

Aktualizace systémů analýzy obrazu MetaSystems

Aktualizace systémů analýzy obrazu MetaSystems

Předmětem plnění VZ je aktualizace systémů analýzy obrazu MetaSystems. V?příloze č. 3 zadávacích podmínek – Položkový ceník je uvedena bližší specifikace stávajícího SW zadavatele dotčeného požadovanou aktualizací.

Technická podpora KOTEC a dalších produktů HP na rok 2019

Technická podpora KOTEC a dalších produktů HP na rok 2019

Předmětem VZ je zajištění technické podpory souborů zařízení konsolidovaných technologických center (KOTEC) výrobce HP a dalších produktů tohoto výrobce umístěných na PP a KŘP P ČR

TrueUP licencí Microsoft

TrueUP licencí Microsoft

. Předmětem veřejné zakázky je dodávka 600ks licencí Core CAL a 600ks licencí Office Standard do stávající licenční smlouvy č. 86631648

Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram - Bezpečná infrastruktura

Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram - Bezpečná infrastruktura

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování bezpečné centrální IT infrastruktury Zadavatele. Součástí plnění je též poskytování služeb podpory provozu.

Kompletní zajištění tiskových a kopírovacích služeb ÚMČ Praha 9

Kompletní zajištění tiskových a kopírovacích služeb ÚMČ Praha 9

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění veškerých tiskových a kopírovacích služeb pro ÚMČ Praha 9 a to zejména umístěním kopírovacích a tiskových strojů o požadovaných parametrech, které budou ve vlastnictví dodavatele služby, jejich rozmístění dle požadavku ÚMČ Praha 9, zajišťování jejich kompletního servisu (oprav, servisní údržby, dodávek ...

Obnova smlouvy Microsoft Enterprise Agreement

Obnova smlouvy Microsoft Enterprise Agreement

Předmětem veřejné zakázky je obnova licenční smlouvy č. 86631648.

Zajištění podpory Government Gateway

Zajištění podpory Government Gateway

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování expertní technické podpory pro aplikační kód řešení Government Gateway dodaný Správě základních registrů společností NAKIT. Řešení Government Gateway je soubor programových modulů, které zajišťují funkcionalitu pro realizaci elektronických služeb a funkcionalitu pro registraci a ověřování ...

Zajištění podpory síťové infrastruktury poboček VZP ČR III

Zajištění podpory síťové infrastruktury poboček VZP ČR III

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu určitou v rozsahu tří let (36 kalendářních měsíců) na poskytování/zajištění poskytování služeb technické podpory síťové infrastruktury Ústředí a organizačních složek VZP ČR, síťové infrastruktury v centrálních uzlech WAN sítě a prostředků sjednocené komunikace.

Rámcová dohoda na obměnu serverů SPARC na územních organizačních jednotkách ČSSZ

Rámcová dohoda na obměnu serverů SPARC na územních organizačních jednotkách ČSSZ

dodávka serverů, páskových zálohovacích mechanik, nepřerušitelných zdrojů energie a servisních služeb, které zajistí převod stávajících fyzických serverů na nové servery a jejich zakomponování do infrastruktury zadavatele a následná HW a SW podpora a záruční servis po dobu 48 měsíců.

Dodávka firewallů, jejich instalace, konfigurace a technická podpora

Dodávka firewallů, jejich instalace, konfigurace a technická podpora

- dodávka 2 (plně redundantních) Firewallů jako náhrada za stávající dle níže uvedené specifikace pro 1 100 počítačů, 140 serverů (průměrně je současně připojeno cca 800 zařízení) a pro plánované navýšení o cca 1 000 uživatelů WiFi pro návštěvníky nemocnice - dodávka antivirového a antispamového řešení pro 2 000 uživatelů jako součást ...

RUK – ÚDAUK – Archivní informační systém

RUK – ÚDAUK – Archivní informační systém

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření nástroje pro potřeby Archivu Univerzity Karlovy s názvem "Archivní informační systém" (dále jen "AIS") jeho implementace a podpora následného provozu, a to dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je i další rozvoj AIS dle potřeb ...

(záznamy 1/25 z 6338)  strana 1 / 254