Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe

Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe

Predmetom zákazky je poskytovanie činností súvisiacich s implementáciou národného projektu Reformy zberu a spracovania štatistických údajov vo Verejnej správe. Uvedený projekt je financovaný Operačným programom Efektívna verejná správa, bližšie informácie je možné získať na stránkach http://www.opevs.eu. Národný projekt má za úlohu ...

Implementácia technickej interoperability pre subsystém TAP TSI v ZSSK

Implementácia technickej interoperability pre subsystém TAP TSI v ZSSK

Predmetom zákazky je implementácia subsystému technickej interoperability TAP TSI v prostredí existujúcich informačných systémov Obstarávateľa, ktorá zabezpečí najmä interoperabiltu komunikácie medzi ZSSK a manažérmi infraštruktúry. Poskytnutá softvérová podpora na dosiahnutie prevádzkovej interoperability v súvislosti s objednaním vlakovej trasy, ...

Služby štandardnej podpory, údržby a rozvoja IKT a Non-IKT infraštruktúry Ministerstva vnútra

Služby štandardnej podpory, údržby a rozvoja IKT a Non-IKT infraštruktúry Ministerstva vnútra

Predmetom tejto zákazky je poskytovanie pozáručného autorizovaného servisu/podpory a služieb technickej podpory a prevádzkových činností v lokalitách Banská Bystrica Tajov, Banská Bystrica Timravy, Bratislava Račianska pre hardvérové a softvérové produkty.

Dopracovanie informačných systémov Generálnej prokuratúry SR

Dopracovanie informačných systémov Generálnej prokuratúry SR

Predmetom zákazky je rozšírenie existujúcich modulov - komponentov Informačného systému Generálnej prokuratúry SR (Informačný systém Evidencia odsúdených osôb - ďalej len IS EOO) a Informačného systému PATRICIA a ďalších súvisiacich modulov v dôsledku legislatívnych zmien (najmä zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o ...

Inovatívna aplikácia pre zdravý životný štýl s názvom Aplikácia.Gym

Inovatívna aplikácia pre zdravý životný štýl s názvom Aplikácia.Gym

Predmetom zákazky je obstaranie softvéru - inteligentnej fitness aplikácie. Podrobná technická špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.

Elektronizace služeb úřadu

Elektronizace služeb úřadu

Hlavním cílem projektu je řízení oběhu elektronických dokumentů, transparentní kontrola nad hospodařením a vhodné doplnění infrastruktury. Plnění tedy obsahuje dodávku a implementaci všech komponent ICT, instalaci a konfiguraci veškerých komponent v návaznosti na stávající infrastrukturu úřadu (tj. včetně dopravy, montáže, zapojení, instalace a ...

Informační systém TSÚ

Informační systém TSÚ

Dodávka nového ekonomického informačního systému vč. implementace a dodání potřebné infrastruktury a koncových zařízení. Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování podpory provozu po dobu 5 let.

Informační systém právních informací

Informační systém právních informací

Předmětem plnění veřejné zakázky je informační systém právních informací.

Dodávka IT infrastruktury pro město Čáslav

Dodávka IT infrastruktury pro město Čáslav

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení v podobě serverů, síťového úložiště, páskové knihovny, přepínačů, dodávka licencí v podobě operačních systémů, software pro zálohování, software pro virtualizaci a dalších zařízení a licencí včetně příslušenství obsažených v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technické dokumentaci. Součástí ...

Výpočetní cluster a termináloví klienti

Výpočetní cluster a termináloví klienti

1. část VZ - dodávka výpočetního serverového clusteru a datového úložiště pro účely katedry matematiky FJFI ČVUT v Praze. 2. část VZ - rozšíření stávajícího clusteru katedry fyziky FJFI ČVUT v Praze o 4 nové identické nody, dále pak upgrade stávajícího diskového pole s 24 disky, nákup nového diskového pole s 24 disky, pořízení switche. 3. část ...

Digitalizace a ukládání dat a aktualizace informačního systému Microsoft Dynamics NAV

Digitalizace a ukládání dat a aktualizace informačního systému Microsoft Dynamics NAV

Předmětem zakázky je vytvoření systému plné elektronizace Městské nemocnice Ostrava a přechod z papírové evidence na plně elektronickou verzi, ukládání dokumentů včetně elektronické komunikace mezi jednotlivými odděleními a rovněž modernizace stávajícího systému Microsoft Dynamics NAV, díky němuž vzniknou nové aplikační vlastnosti, zejména ...

Dodávka SW pro město Klatovy

Dodávka SW pro město Klatovy

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky SW za účelem zavedení elektronické podpory pro výkon činností Městského úřadu Klatovy a pro Městskou policii Klatovy a rozšíření identity managementu, kterou zadavatel rozdělil na 4 části.Technické podmínky předmětu veřejné zakázky jsou detailně popsány v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Součástí každé ...

Cloudingové a hostingové služby pro informační systémy ISPOP a EnviHELP - II

Cloudingové a hostingové služby pro informační systémy ISPOP a EnviHELP - II

Předmětem veřejné zakázky je zajištění cloudingových, hostingových a datových služeb pro zajištění provozu technologické platformy informačních systémů ISPOP a EnviHELP v období let 2018 – 2021 (36 měsíců od účinnosti smlouvy) dle specifikace uvedení v zadávací dokumentaci.

Dodávka a implementace bezpečnostního perimetru SÚKL

Dodávka a implementace bezpečnostního perimetru SÚKL

Předmětem zakázky je dodání bezpečnostních prvků perimetru včetně jejich instalace a nastavení dle zadání s maximální podporou virtualizace a možnosti řešení vysoké dostupnosti aplikací provozovaných v datových centrech SÚKL. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále zajištění technické podpory výrobce prvků bezpečnostního perimetru dodaných v ...

Komplexné poskytovanie služieb údržby, podpory a rozvoja informačných systémov GIS NPPC

Komplexné poskytovanie služieb údržby, podpory a rozvoja informačných systémov GIS NPPC

Predmetom zákazky je poskytnutie a zabezpečenie tovarov a služieb spojených s rozvojom prevádzkou, údržbou a aktualizáciou informačných systémov pre Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť informačných systémov, a to prostredníctvom poskytovania nasledujúcich tovarov a služieb: Maintenance ...

Realizace celonemocniční Wifi sítě v Nemocnici Na Homolce

Realizace celonemocniční Wifi sítě v Nemocnici Na Homolce

Předmětem plnění je rozšíření datové infrastruktury Zadavatele prostřednictvím uzavření smlouvy o dílo a kupní smlouvy na dodávku bezdrátového systému Wifi (HW a SW), včetně vybudování nových metalických rozvodů v objektu NNH.

Dodávka informačních a komunikačních technologií pro eHealth v Jihomoravském kraji

Dodávka informačních a komunikačních technologií pro eHealth v Jihomoravském kraji

Jedná se o vybudování eHealth systému s využitím eMeDocS (exchange Medical Documents System) Kraje Vysočina jako komunikačního centra a napojení všech zapojených zdravotnických zařízení jak v oblasti přednemocniční neodkladné péče, tak akutní lůžkové péče na toto komunikační centrum. Projekt se bude zaměřovat především na interoperabilitu ...

Přírodovědný software a školení pro virtuální učebnu

Přírodovědný software a školení pro virtuální učebnu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka software s výukovým obsahem pro interaktivní učebny přírodních věd v českém jazyce založený na moderních zobrazovacích metodách a poskytnutí souvisejících služeb včetně zajištění školení 180 pedagogických pracovníků v požadovaném rozsahu.

Modernizace odbavovacího a informačního systému MHD v Hradci Králové II

Modernizace odbavovacího a informačního systému MHD v Hradci Králové II

Předmětem této veřejné zakázky je obnova a modernizace stávajícího systému odbavování cestujících ve vozidlech městské hromadné dopravy Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s., obnova systému dispečerského řízení, obnova elektronického prodeje jízdného (e-shopu) a pořízení nového systému on-line zastávkových označníků poskytujících reálnou ...

Efektivní veřejná správa - KA-1: Strategie Smart City Plzeň

Efektivní veřejná správa - KA-1: Strategie Smart City Plzeň

Strategie bude zahrnovat všechna hlavní témata konceptu Smart City: • SMART Economy - chytré hospodářství, • SMART People - chytří lidé, • SMART Governance - chytrá správa, • SMART Mobility - chytrá mobilita, • SMART Environment - chytré životní prostředí, • SMART Living - chytré bydlení.

Poskytování služeb podpory provozu interní infrastruktury a interních systémů SZR

Poskytování služeb podpory provozu interní infrastruktury a interních systémů SZR

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby údržby, podpory a rozvoje interní infrastruktury a interních systémů zadavatele.

Zajištění podpory CA service desk a nástrojů pro monit. a dohled nad provozem systémů

Zajištění podpory CA service desk a nástrojů pro monit. a dohled nad provozem systémů

Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou 1) Průběžně poskytované služby definované katalogovými listy 2) Služby na objednávku a. definované katalogovými listy b. specifikované dílčími smlouvami na základě poptávky a nabídky; s cenami v souladu s katalogovými listy

Síťová infrastruktura

Síťová infrastruktura

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka síťové infrastruktury.

Serverová infrastruktura

Serverová infrastruktura

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka serverové infrastruktury.

Dodávka, implementace a provoz backoffice pro C-ITS systém

Dodávka, implementace a provoz backoffice pro C-ITS systém

Předmětem zakázky je zejména vytvoření, dodávka a implementace SW řešení, které je součástí realizační fáze projektu „C-Roads Czech Republic“, který je realizován v rámci „Nástroje pro propojení Evropy (CEF)“ (Backoffice software), související mobilní aplikace, zajištění pronájmu nezbytné hardwarové infrastruktury pro provoz Backoffice software a ...

(záznamy 1/25 z 6034)  strana 1 / 242