Zajištění systému prodeje SMS jízdenek II.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění zavedení a provozování platebního systému jízdného v městské hromadné dopravě provozované zadavatelem prostřednictvím mobilní komunikace s využitím SMS zpráv v režimu MT billing (dále též „Elektronická jízdenka“), což je způsob úhrady jízdného cestujícím, u něhož je okamžikem úhrady jízdného okamžik, kdy ...
UTB – Statistický software pro výuku studentů oboru řízení jakosti II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka statistického softwaru pro výukové účely studentů Ústavu výrobního inženýrství a dále pro specializaci řízení jakosti pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Obnova centrálního dispečinku TR1 – DB
Celková rekonstrukce hlavního energetického dispečinku na rozvodně TR1 Dolů Bílina, včetně stavebních úprav. Součástí Díla je dodání nového hardwaru a upgrade stávajícího softwaru nebo dodávka nového softwaru pro řízení rozvodu elektrické energie, tepla a měření spotřeby a to včetně dodávky a instalace nového řídicího systému. Pro řízení ...
Regulace a vypořádání nemocnic
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je zajištění dodavatele pro dodávku zpracování ročních vyúčtování v Core systému VoZP podle uzavřených smluvních ujednání nebo podle vyhlášky č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 (dále jen „Úhradová vyhláška“) za péči poskytnutou v roce ...
Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov v rozhodovacej činnosti NS SR  a
Verejny obstarávateľ zadáva zákazku v súvislosti so zefektívnením činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalejlen NS SR). Kvôli zefektívneniu činností tejto inštitúcie je nevyhnutné vykonať jej procesno-organizačny audit a zabezpečiť informačnú podporu ako dve integrálne a previazané aktivity. Vysledkom bude optimalizácia a ...
Služba sběru a vyhodnocování bezpečnostních logů (SIEM as a Service)
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby zaznamenávání, sběru, detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů v ICT prostředí MPSV a to konkrétně: 1. Sběru událostí (logů) ze všech součástí ICT prostředí MPSV. 2. Bezpečného uložení a archivace logů. 3. Implementace služby nad fixním počtem zařízení (fáze 1). 4. ...
Výběr provozovatele systému NEN
Výběr provozovatele systému NEN - předmět VZ je uveden v Zadávací dokumentaci VZ.
Dodávka hardware a software potřebného pro digitalizaci, správu a archivaci sbírek
Veřejná zakázka je rozdělná na 2 části. Dodavatel může podat nabídku na jednu či více části veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky. ČÁST 1 – HW ČÁST 2 – SW + TECHNICKÁ PODPORA Blíže viz ZD.
Pozáruční podpora Huawei
Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Pozáruční podpora Huawei 2019“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je pořízení pozáruční podpory a pořízení hard-disků a paměťových modulů. 1. Pozáruční podpora Pořízení podpory v režimu 24 x 7 x 4 na místě, pro serverové farmy SŽDC. Pozáruční podpora prodlužuje a slučuje současné podpory technologií ...
Informační systém – Evidence správy odvodů (IS ESO)
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také „VZ“) je: vývoj, implementace (tj. nasazení systému v prostředí Finanční správy ČR) a dodání Informačního systému pro správu odvodů za porušení rozpočtové kázně na stávajícím jádru, kterým zadavatel disponuje, tzv. „informační systém Evidence správy odvodů“ s akronymem ESO, napojení na spisovou službu ...
Zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie pre národnú linku na pomoc detským obetiam
Predmetom zákazky je zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie, vrátane zaškolenia personálu národnej linky, pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 2 týchto Súťažných podkladov.
Cafeteria systém
Předmětem zakázky je poskytování služeb v rámci čerpání příspěvků v oblasti sportu, kultury, rekreace, zdraví a vzdělávání v souladu s platnou legislativou (s ohledem na možnosti daňového zvýhodnění) pro 120 zaměstnanců zadavatele prostřednictvím internetové aplikace, umožňující nákup zboží a služeb v obchodní síti nebo přes internetové stránky ...
Online procesy eZdravia
NCZI je subjekt zodpovedný za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike. Výsledkom projektu budú online konsolidované služby s cieľom optimalizovať agendu a dobu vybavenia registrácie a ukončenia ich platnosti pre entity evidované v cieľových registroch pre eZdravie. Sekundárnym cieľom projektu vybudovať ...
Skenování knih 8 část software pro úpravu obrázků
dodávka softwaru pro úpravu obrázků
Systémová a komunikační infrastruktura
Předmětem veřejné zakázky jsou: a) dodávka, implementace a servisní zajištění provozu kompletní hyperkonvergované (HCI) IT infrastruktury pro provoz primárního datového centra a připravovaného záložního datového centra; plnění zahrnuje dodávku, instalaci, implementaci, kompletní uvedení do plného provozu (včetně zajištění veškerého potřebného ...
Zajištění provozu a rozvoje Informačního systému národních dotací 2019+ - Část 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu a rozvoje Informačního systému národních dotací 2019+ - Část 2 (dále jen „ISND“). Jedná se přitom o zajištění provozu stávajícího ISND na dobu 4 let v jednom testovacím a v jednom produkčním prostředí. Součástí podpory provozu budou také drobné korekce vyplývající ze zkušeností uživatelů po ...
Sjednocený dispečerský řídící systém ČEPS, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Sjednoceného dispečerského řídícího systému pro zadavatele a jeho následný servis a rozvoj
Obnova záložního pole centrálního datového uložiště a systému zálohování dat
Předmětem plnění VZ je obnova stávajícího diskového pole HP EVA P6350 objednatele, včetně zajištění jeho plné konektivity do sítě storage area network (SAN), zajištění monitorování stavu HW a SW diskového pole, změna systému zálohování na technologii disc-to-disc-to-tape (D2D2T) a jeho instalace a integrace do stávajícího prostředí, konfiguraci ...
Modernizace městského kamerového a dohledového systému Mladá Boleslav
Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace městského kamerového a dohlížecího systému v Mladé Boleslavi včetně úprav dispečinku na služebně Městské policie Mladá Boleslav, Palackého 88. Jedná se o výměnu 7 ks stávajících analogových kamer, doplnění 9 ks nových a 2 ks mobilních kamer, výměna stávající technologie, upgrade řídícího ...
Generální dodavatel datových linek
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření smlouvy na služby spočívající v poskytování datových linek/internetové přípojky na lokalitách zadavatele uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Seznam objektů a požadovaných kapacit konektivit. Služby jsou specifikovány ve čl. 3 zadávací dokumentace (dále jen „plnění“).
Rozšíření současného multiportálu Liferay o Kariérní web
Zadavatel požaduje rozšíření provozovaného multiportálu o novou funkcionalitu Kariérního webu.
Nákup statistického nástroje pro datamining a pokročilé analýzy
Účelem veřejné zakázky je rozšíření SW infrastruktury Datového skladu VZP ČR o SW nástroj pro datamining a pokročilé analýzy, který bude provozován na serveru v rámci Datového skladu a umožní vybraným analytikům zpracovávat pokročilé statistické vyhodnocení, modelování a možnost pracovat přímo nad daty Datového skladu bez nutnosti jejich přenášení ...
Pořízení datového pole pro provoz společného housingu ERP SAP
Předmětem veřejné zakázky je částečná obnova stávající IT infrastruktury pro společný housing systému SAP pěti vysokých škol – Univerzity Palackého v Olomouci, Janáčkovy akademie múzických umění, Mendelovy univerzity v Brně, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, v datovém centru Univerzity Palackého ...
Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému pre potreby FN Trnava
Predmetom zákazky je Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému pre potreby FN Trnava vrátane dodávky technického a aplikačného vybavenia pre produkčné, testovacie prostredie a zálohovanie dát, migrácie dát z terajšieho nemocničného informačného systému MEDEA spoločnosti STAPRO SLOVENSKO s. r. o. minimálne v rozsahu ...
Vývoj a zajištění podpory informačního systému pro vedení a zpracování správních řízení
Předmětem veřejné zakázky je návrh, vývoj, dodávka a implementace informačního systému pro vedení a zpracování správních řízení do 12 kalendářních měsíců v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci a poskytování servisní podpory Systému specifikované v zadávací dokumentaci po dobu 4 let.