Poptávám potisk igelitových tašek
Poptávám potisk bílé igelitové tašky (pokud možno tak s uchem/madlem, ale není to podmínka) plnobarevným obrázek z jedné strany, jako je v náhledu přílohy. Předpokládané množství cca 5000 nebo 7000 kusů. Pokud to lze, prosím o cenovou nabídku a předpokládaný termín realizace.
Služby tiskového prostředí MO
Služby tiskového prostředí MO v podrobnostech uvedených v zadávací dokumentaci.
Poptávám potisk triček
Poptávám potisk triček. Chtěla bych se prosím zeptat, zda byste dokázali udělat foto potisk triček. Fotky jsou stažené z internetu s tím, že nevím, zda jsou na fotopotisk dost kvalitní. Představovala bych si obrázek velký + - 20 x 20 cm. Můžete mi prosím poradit jak na to a popřípadě mi napsat i cenu? Chtěla bych Vám fotky poslat, jednalo by se ...
Tlač a distribúcia mesačníka Náš kraj na rok 2021.
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - zabezpečenie tlače dvanástich čísel novín s mesačnou periodicitou mesačníka Banskobystrického samosprávneho kraja pod názvom Náš kraj a súčasne zabezpečenie jeho distribúcie v súlade s harmonogramom a distribučným zoznamom, ktoré tvoria prílohy zmluvy o dielo. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený ...
Tlačiarenské a grafické služby pre UK
Tlačiarenské a grafické služby a služby súvisiace s tlačou pre Univerzitu Komenského v Bratislave jej fakulty a súčasti. Podrobnejšie informácie sú v súťažných podkladoch.
Tisk Výroční zprávy 2019/2020
Předmětem zakázky je tisk 300 ks Výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2019/2020.
Centrální tisk a distribuce složenek k úhradě daně z nemovitých věcí
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení potisku poštovních poukázek A s alonží s údaji pro placení daně z nemovitých věcí a jejich předání k distribuci. Součástí potisku poukázek je i uvedení QR kódu a čárového kódu určeného ke skenování u vrácených nedoručených poukázek, strojní vložení poukázek do obálek C5/6 s průhledem pro adresu ...
Tisk národní zprávy TIMSS 2019, publikace k uvolněným úlohám PISA 2018, testových sešitů
Předmětem zadávané části této veřejné zakázky je: - tisk národní zprávy TIMSS 2019, - tisk publikace k uvolněným úlohám PISA 2018, - tisk testových sešitů a dalších materiálů hlavního sběru dat šetření PIRLS 2021.
Tlač a distribúcia tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je zabezpečenie tlače a distribúcie predpokladaného počtu 14 vydaní informačného tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja určeného na informovanie verejnosti o dianí v Trnavskom kraji.
Zhotovení Orlovských novin
sazba, tisk a dodání Orlovských novin (včetně dopravy), a to dle uvedené specifikace v zadávací dokumentaci
Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia výsledkov ročného zúčtovania poistného
Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia dokumentov, tlač doručenkových obálok, vklad letákov, spracovanie elektronických podacích hárkov a zabezpečenie podania zásielok.
Tisk radničního periodika Pětka
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky jsou polygrafické služby spočívající v zajištění tisku radničního periodika Pětka pro městskou část Praha 5 a jeho distribuce.
Tlač a distribúcia tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja
predmetom zákazky je zabezpečenie tlače a distribúcie predpokladaného počtu 14 vydaní informačného tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja určeného na informovanie verejnosti o dianí v Trnavskom kraji
Rôzne tlačivá
Predmetom zákazky je dodávka rôznych tlačív pre potreby pôšt a ostatných organizačných zložiek na plnenie pracovných úloh vrátane ich distribúcie na určené miesta. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, súťažných podkladov.
Tisk a distribuce časopisu ČD pro vás
zajištění tisku, zhotovení a distribuce jednotlivých čísel časopisu s názvem „Časopis ČD pro vás“ dle technické specifikace, v rozsahu, lhůtách a členění v souladu se zadávacími podmínkami
Služby súvisiace so spracovaním a tlačou publikácií
Slovenská národná knižnica v súčasnosti nedisponuje technickými zariadeniami, ktorými by bolo možné zabezpečiť tlač publikácií zaradených do Plánu hlavných úloh na rok 2020, ako ani kvalifikovanou pracovnou silou schopnou predmetné zariadenie obsluhovať. Predpokladá sa pritom, že produkcia tlačených publikácií vydávaných Slovenskou národnou ...
Služby súvisiace so spracovaním a tlačou publikácií
Slovenská národná knižnica v súčasnosti nedisponuje technickými zariadeniami, ktorými by bolo možné zabezpečiť tlač publikácií zaradených do Plánu hlavných úloh na rok 2020, ako ani kvalifikovanou pracovnou silou schopnou predmetné zariadenie obsluhovať. Predpokladá sa pritom, že produkcia tlačených publikácií vydávaných Slovenskou národnou ...
Zajištění služeb spojených s tiskem a distribucí tiskových propagačních materiálů
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na zajištění služeb spojených s převzetím a předtiskovou kontrolou tiskových dat dodaných zadavatelem, tiskem, dodáním (zahrnujícím rozvoz a výnos) tiskových propagačních materiálů (např. v podobě brožurek, prezentačních materiálů, letáků, plakátů, PVC plachet, vlajek, atp.) do ...
Rozšíření retroreflexních prvků do obcí
Předmětem zakázky je vybavení 700 obcí ČR zásobníky a retroreflexními samolepkami.
Tisk rozšířené Národní zprávy TALIS 2018
Předmětem zakázky je tisk rozšířené Národní zprávy TALIS 2018.
Poptáváme návrh a tisk letáků
Pro naši společnost poptáváme návrh a tisk A5 lesklých, barevných letáků v množství cca 10.000 ks. Zabýváme se ozonováním bytů a komerčních prostor. Kampaň bude cílená na byty v panelových domech pražských sídlišť a bude zaměřena na nabídku dezinfekce/dezodorizace bytu ozonem. Podklady pro tvorbu letáku jsou v příloze (další můžu ...
Tisk materiálů pro testování a tisk publikací - Tisk krajských zpráv
Předmětem zadávané části veřejné zakázky je tisk krajských analytických zpráv v několika variantách a modifikacích.
Tisk notových materiálů
Předmětem veřejné zakázky je tisk notových materiálů (partitury a party) určených k prodeji pro hudební nakladatelství Českého rozhlasu.
Tlačiarenské a knihárske služby pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčasti
Predmetom zákazky je poskytovanie tlačiarenských a knihárskych služieb.
Tisk měsíčníku Praha 10
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování polygrafických služeb spočívajících v tisku měsíčního periodika s názvem „Praha 10“ s nákladem 75 000 výtisků měsíčně, formát 210 x 297 mm, rozsah výtisku 24 nebo 32 stran, barevnost 4/4 CMYK. Tisk periodika bude probíhat 11x v kalendářním roce.