Poskytování tiskových služeb
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je poskytování služeb tisku pro potřeby zadavatele. Předmět veřejné zakázky zahrnuje zejména následující plnění: 1. poskytnutí techniky pro zajištění tiskových služeb; 2. dodávky spotřebního materiálu; 3. údržba a opravy zařízení; 4. sledování tiskového provozu, tvorba přehledů. Kancelářský papír ...
Tlačiarenske služby
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti polygrafických služieb pre Prešovskú univerzitu v Prešove a jej fakúlt. Predmetom zákazky je grafické a redakčné spracovanie a tlač publikácií, brožúr, časopisov a kníh pre potreby verejného obstarávateľa podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Predpokladané množstvá a formáty sú uvedené v ...
Poptávám tisk svatebních oznámení
Poptávám cenovou nabídku na tisk svatebních oznámení pro zhruba 100 lidí. V příloze Vám zasílám předlohu, jak bych si to představovala. Dejte mi prosím vědět, jestli podobný papír máte k dispozici. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Holubová
Polygrafické služby
Předmětem této veřejné zakázky rozdělené na část 1 s názvem „Operativní polygrafické služby“ a část 2 s názvem „Standardní polygrafické služby“ je uzavření rámcové dohody na zajištění polygrafických služeb.
Zajištění tiskařských služeb
Cílem realizace veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější na níže specifikované tiskařské služby, jejichž předmětem je tisk a distribuce či doprava: 2 druhů noviny 2 druhů brožur 1 druhu letáků 4 druhů plakátů Předmět plnění této veřejné zakázky je blíže specifikovaný v příloze ...
Tisk a distribuce informačního měsíčníku Středočeského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je tisk a distribuce 22 měsíčníků Informačního magazínu Středočeského kraje po dobu 2 let ode dne uzavření smlouvy. Služba bude poskytována, průběžně prostřednictvím objednávek, 11x ročně (1x měsíčně s výjimkou jednoho měsíce v roce, kdy číslo nebude vydáváno) na základě podkladů dodaných zadavatelem. Tisk a ...
Grafický design, USA
Chtěla byste se zeptat, jestli vás zajímá externí pomoc s grafickým designem? Provádíme veškeré designové práce jako bannery, inzeráty, úpravy fotografií, loga, letáky apod. Za pevný měsíční poplatek. Neúčtujeme za každý úkol. Jakou práci potřebujete pravidelně? Dejte mi vědět a já s vámi budu sdílet své portfolio.
Rámcová dohoda na poskytování služeb pro kopírování, tisk, faxování a skenování
Uzavření rámcové dohody, jejímž předmětem bude zajištění kompletního zabezpečení tiskových, kopírovacích a souvisejících služeb pro zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Tlač a distribúcia mesačníka Náš kraj na rok 2019
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - zabezpečenie tlače dvanástich čísel novín s mesačnou periodicitou mesačníka Banskobystrického samosprávneho kraja pod názvom Náš kraj a súčasne zabezpečenie jeho distribúcie v súlade s harmonogramom a distribučným zoznamom, ktoré tvoria prílohy zmluvy o dielo. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v ...
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu
Predmetom zákazky je záväzok úspešného uchádzača vyrábať a dodávať špeciálne tlačivá Sociálnej poisťovne (ďalej len "špeciálne tlačivá") vrátane poskytovania súvisiacich služieb, na základe objednávok a za podmienok definovaných v rámcovej dohode. Predmet zákazky zahŕňa výrobu a dodávku špeciálnych tlačív vrátane zabezpečenia súvisiacich služieb ...
Brožura, Litva
Prosím o nabídku na brožuru formát 210x275mm obsah 48+4 stran tisk 4+4 Papír obsah 65g LWC, obálka 200 g lesk Zpracování sponkové sešívání Balení řeší na PLL Náklad 12500Ex
Průkazy pojištěnců VZP ČR
Předmětem veřejné zakázky je výroba a dodávka plastových personalizovaných průkazů pojištěnců VZP ČR (dále též „průkazy“) včetně souvisejících služeb, tj. příprava a předání průkazů k distribuci poskytovateli poštovních služeb, se kterým má VZP ČR uzavřenou smlouvu (dále jen „poskytovatel poštovních služeb“), skartace a ekologická likvidace ...
Výroba a distribuce bloků stvrzenek formátu A6
Předmětem Veřejné zakázky je obecně výroba, tj. tisk a kompletace bloků stvrzenek formátu A6 vydávaných Zadavatelem podle novely zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění, jakož i jejich distribuce do míst dodání.
Poptávám tiskařské služby
Dobrý deň, potrebovala by som do 2.11. do 12.00 vyhotoviť 4x tisk romeru 180x80 na vlajkovinu alebo textil. Bolo by to možné? Ďakujem, Rotterová.
Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania
Spracovanie, tlač a kompletizácia dokumentov, tlač doručenkových obálok, spracovanie elektronických podacích hárkov a zabezpečenie podania zásielok.
Redakční a produkční práce časopisu ČD pro vás
Předmětem plnění je provedení redakčních prací, tj. vytvoření původních textů dle zadání redakce ČD, jejich editaci a komplexní jazykové úpravy, grafických, produkčních a postprodukčních prací, vše vztaženo k magazínu ČD pro vás
Tlačiarenské práce pre Múzeum mincí a medailí Kremnica
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služieb tlače informačných a propagačných materiálov Národnej banky Slovenska - Múzea mincí a medailí v Kremnici vrátane ich balenia a dopravy do miesta dodania.
Tisk uvolněných úloh z PIRLS 2016 a dotisk uvolněných úloh z TIMSS 2015 a PISA 2015
Předmětem zadávané části této veřejné zakázky je tisk publikace uvolněných úloh z PIRLS 2016 a dotisk publikace uvolněných úloh z TIMSS 2015 a PISA 2015.
Poskytování tiskařských služeb
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování tiskařských služeb spočívajících v tisku brožur, informačních letáků, marketingových tiskovin, ceníků, personifikovaných dopisů a personifikovaných obálek, kapesních kalendářů a podobných tiskovin, zajištění logistických služeb nutných pro dodání vytištěných tiskovin do místa určení stanoveného Zadavatelem ...
Výroba, tlač a distribúcia tlačív a formulárov
Predmetom zákazky je výroba, tlač požadovaných tlačív a formulárov vrátane distribúcie a v prípade potreby aj skladovanie na prechodný čas.
Poptávám výrobu etiket z PE fólie
Poptávám cenovou nabídku na výrobu etiket. materiál : vše PE folie bílá . rozměr : 75 x 150 mm množství : 1.500 ks - cevital 180 tbl. 2.200 ks - Duslo 30.000 ks - Škoda 50.000 ks - JPLP rozměr : 37 x 158 mm množství : 700 ks - Viva kovárna rozměr : kruh - 40 ...
Tlačové a grafické služby
Predmetom zákazky sú tlačové a grafické služby, ktoré budú zahŕňať poskytnutie služieb grafického spracovania, jazykových korektúr a tlače a dodania najmä nasledovných materiálov: a)informačných listov, b)letákov, plagátov a skladačiek, c)brožúr a newsletterov, d)praktických príručiek, koncepčných dokumentov, zborníkov, manuálov, ...
Kartografické spracovanie a tlač vojenských máp
Predmetom zákazky bude poskytnutie prevažne nasledujúcich druhov prác: 1. Kartografické práce, ktorých výsledkom je zhotovenie kartografického modelu (produkčnej geodatabázy) a jeho vizualizácie v podobe digitálnej mapy. Kartografický model sa zhotoví na základe objednávateľom dodaných podkladov a podľa objednávateľom predpísaných pravidiel a ...
Tlač cestovných lístkov
Predmetom zákazky je tlač prepravných dokladov pre osobnú železničnú dopravu zodpovedajúcich špecifikácii uvedenej v časti B.1 súťažných podkladov, vrátane ich balenia a dodania do určeného miesta podľa obchodných podmienok z časti B.2 súťažných podkladov platných pre zodpovedajúcu časť predmetu zákazky. Súčasťou predmetu zákazky je vypracovanie ...
Tisk a rozvoz tiskových materiálů
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na tisk a rozvoz tiskových materiálů v souladu s aktuálními potřebami zadavatele. Předmětem veřejných zakázek, které budou zadávány na základě rámcové dohody, je zpracování tiskových výstupů podle dodaných tiskových dat.