Jmenovka stříbřitá
Uzavření rámcové dohody dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci vedené pod SpMO 11882/2023-551200.
Tiskové služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem tiskových zařízení rozdělených do 2 kategorií (viz příloha č. 6 zadávací dokumentace-Tabulka minimálních požadavků) včetně následujících dodávek spotřebního materiálu, sledování stavu zařízení, servisu, pravidelné profylaxe, dopravy do místa plnění a školení pro kompletní zajištění tiskových, ...
Dodávky jízdních dokladů
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky jízdních dokladů včetně zpracování grafického návrhu podoby jízdních dokladů, jejich tisk, balení a doprava do místa plnění v souladu se zadávacími podmínkami. Veřejná zakázka je rozdělena ve smyslu § 35 ZZVZ na čtyři níže specifikované části: • 1. část: Jízdenka vnitrostátní • 2. část: Jízdenka do ...
Brožúry - opakované obstaranie
Tlač a doručenie 18 963 ks brožúr SPRIEVODCA DAŇAMI 2023 v zmysle špecifických zadaní: Kvalita papiera k všetkým požadovaným brožúram: OBÁLKA - papier 250 g BO, 1+0 čierna LISTY - papier 80 g BO, 1+1 čierna Požadujeme balenie vytlačených brožúr po 10 ks do priehľadného obalu
Tlač a distribúcia tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je zabezpečenie tlače a distribúcie predpokladaného počtu 6 vydaní informačného tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja určeného na informovanie verejnosti o dianí v Trnavskom kraji.
Dynamický nákupní systém na tisk propagačních materiálů
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude tisk propagačních materiálů (např. brožury, letáky, plakáty, roll-upy, banery, jmenovky atd.). Předmět veřejných zakázek zadávaných v DNS a jeho technické podmínky budou vždy podrobně vymezeny v jednotlivých výzvách k podání nabídek. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem ...
Tiskové služby
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS s názvem „Tiskové služby“, jehož předmětem je tisk jednotlivých druhů tiskopisů pro dopravněsprávní agendy a tisk propagačních materiálů či letáků s tématikou bezpečnosti v silničním provozu.
Dodávky jízdních dokladů - jízdní doklad POP
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky jízdních dokladů POP včetně zpracování grafického návrhu podoby jízdních dokladů, jejich tisk, balení a doprava do místa plnění v souladu se zadávacími podmínkami.
Tlač novín PSK, PO kraji v roku 2023
Podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ Prešovský samosprávny kraj realizuje proces verejného obstarávania za účelom výberu úspešného uchádzača polygrafických služieb súvisiacich s tlačou novín PSK PO kraji v roku 2023 a následne podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek v súlade s ...
Nálepky pro poštovní provoz - archy
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepotištěných i potištěných nálepek na archu. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 12 měsíců.
Brožúry (obstaranie tlačených brožúr SPRIEVODCA DAŇAMI 2023)
Brožúry (obstaranie tlačených brožúr SPRIEVODCA DAŇAMI 2023) Tlač a doručenie 18 963 ks brožúr SPRIEVODCA DAŇAMI 2023 v zmysle špecifických zadaní: Kvalita papiera k všetkým požadovaným brožúram: OBÁLKApapier 250 g BO, 1+0 čierna LISTYpapier 80 g BO, 1+1 čierna Požadujeme balenie vytlačených brožúr po 10 ks do priehľadného obalu
Tlač mestského časopisu Skalica
Tlač a dodanie mestského časopisu "Skalica".
Tlač informačných a prezenčných materiálov pre potreby  Mestského parkovacieho systému, spol. s r.o.
Tlač informačných a prezenčných materiálov požadujeme vyhotovovať podľa zadania tlače pre potreby mestskej firmy Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Počet tlačovín bude individuálny na základe oblasti predmetu záujmu, môže byť v množstve najviac 10 000 ks v jednej objednávke. Tlačoviny by mali byť balené po 50 ks, maximálne po 100 ks. Tlačoviny ...
Tlačové propagačné materiály CKKP Hviezda
Tlač propagačných tlačovín (informačných publikácií), ktoré budú propagovať služby novovzniknutého Centra kultúrno-kreatívneho potenciáli Hviezda v Trenčíne vrátane kultúrnych podujatí alebo akcií iného rázu, ako napr. Informačné podujatia propagujúce tvorbu a služby CKKP Hviezda konferencie, prezentačné workshopy, kampane, prehliadky, výstavy, ...
Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie
Predmetom obstarávania sú tlačiarenské služby tlač periodika Považskobystrické novinky a tlač propagačného materiálu mesta. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk. Miesto poskytovania služby: Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica, Redakcia týždenníka Považskobystrické noviny. Uchádzač je ...
Výroba tlačovín pre DNS
Predmetom zákazky "Výroba tlačovín pre DNS" je tlač programových, premiérových a kampaňových tlačovín z produkcie Divadla Nová scéna, vrátane súvisiacich služieb. Výroba tlačovín zahŕňa realizačné náklady CTP z PDF, samotnú tlač, príp. knihárske spracovanie, balenie a dopravu dodanie na požadovanú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v ...
Tlač mesačníka Biskupické noviny
Predmetom zákazky je kompletné zabezpečenie tlače mesačníka Biskupické noviny a zabezpečenie dodania a vyloženia na mieste dodania. Bližšie informácie sú uvedené v prílohách.
Tlač informačných a prezenčných materiálov pre potreby hlavného mesta
Predmetom zákazky je tlač informačných a prezenčných materiálov, vizuálov pre potreby hlavného mesta za účelom propagácie mesta a jeho partnerov, a informovanosti obyvateľov a návštevníkov Bratislavy. Bližšie informácie v prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky
Tisk Radničních listů Havířov
Předmětem zakázky jsou polygrafické služby spočívající v tisku měsíčníku Radniční listy s nákladem 36.000 výtisků měsíčně, ve formátu 210x297, balné po 200 kusech v nepromokavé fólii, s rozsahem výtisku 16, 20 a 24 stran a barevností 4/4.
Poptávám potisk triček
Poptávám potisk bílého trička. Potisk se bude skládat ze slov Láska, Spravedlnost, Storno, Svoboda. Tato čtyři slova budou pod sebou v tomto pořadí, pokud mi tisk umožníte (bez čárek samozřejmě :)). Měla by začínat někde na hrudi a pokračovat směrem dolů. Děkuji.
Tlačiarenské služby pre emisie stieracích žrebov okamžitých lotérií 2
Predmetom zákazky sú tlačiarenské služby pre emisie stieracích žrebov okamžitých lotérií vrátane výtvarnej časti, symbolov, názvov, návrhov, obrázkov, vizuálnych zobrazení, interpretácií, grafiky, nákresov, fotografií, údajov, prvkov hry, zložiek hry, schém hry, metodológií hry a štruktúry výhry, dopravy a balenia a súvisiaceho softvéru a ...
Stieracie žreby okamžitej lotérie
Predmetom zákazky pre všetky tri časti predmetu zákazky sú tlačiarenské služby pre emisie stieracích žrebov okamžitých lotérií vrátane výtvarnej časti, symbolov, názvov, návrhov, obrázkov, vizuálnych zobrazení, interpretácií, grafiky, nákresov, fotografií, údajov, prvkov hry, zložiek hry, schém hry, metodológií hry a štruktúry výhry, dopravy a ...
Tisk a distribuce časopisu ČD pro vás
zajištění tisku, zhotovení a distribuce jednotlivých čísel časopisu s názvem „Časopis ČD pro vás“ dle technické specifikace, v rozsahu, lhůtách a členění v souladu se zadávacími podmínkami
Centrální tiskové řešení - opakované řízení
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb centrálního tiskového řešení .
Tisk, zpracování a distribuce adresných listovních zásilek
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení spotřebního materiálu papíry, formuláře, obálky, tisk včetně papíru, tisk poštovních poukázek typ A růžová z předaných datových souborů, s 8 palcovou bílou alonží tj. formát A4, opatřených čárovým kódem CODE 39 a obálek s okénkem, dodání obálek, kompletace zásilek, vložení listu adresovaného ...