Zajištění outsourcingu reprografických služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění centrálních tiskových, reprografických a dalších dokumentových služeb formou náhradního plnění, prostřednictvím účelově zřízeného pracoviště, a to pro zadavatele a jeho zákazníky, tj. pro osoby přímo, či nepřímo ovládané MHMP. To vše na základě smlouvy o zajištění outsourcingu reprografických služeb, ...
Dodávky tiskovin pro Národní divadlo na období 2022-2026
Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava, tisk a dodávka tiskovin specifikovaných v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných zadavatelem dle rámcové smlouvy o dílo uzavřené v rámci této veřejné zakázky, a to ode dne uzavření rámcové smlouvy až do ...
Rámcová dohoda na poskytování tiskových služeb v resortu Ministerstva vnitra ČR
Uzavření Rámcové dohody, jejímž předmětem bude zajištění kompletních tiskových, kopírovacích a souvisejících služeb pro centrálního zadavatele a jednotlivé pověřující zadavatele v rámci resortu Ministerstva vnitra ČR, a to ve všech lokalitách Objednatele na území České republiky. Více viz ZD.
Tlačiarenské služby pre emisie stieracích žrebov okamžitých lotérií
Predmetom zákazky sú tlačiarenské služby pre emisie stieracích žrebov okamžitých lotérií vrátane výtvarnej časti, symbolov, názvov, návrhov, obrázkov, vizuálnych zobrazení, interpretácií, grafiky, nákresov, fotografií, údajov, prvkov hry, zložiek hry, schém hry, metodológií hry a štruktúry výhry, dopravy a balenia a súvisiaceho softvéru a ...
Polygrafické služby
Předmětem této veřejné zakázky rozdělené na část 1 s názvem „Operativní polygrafické služby“ a část 2 s názvem „Standardní polygrafické služby“ je uzavření rámcové dohody na zajištění polygrafických služeb, tj. zajištění přípravy (předtisková úprava a kontrola), výroby (tisková realizace, balení) a dodávky (distribuce) tištěných informačních ...
Tisk a výroba materiálů
Předmětem plnění veřejné zakázky je sazba, tisk, balení a distribuce, a dále pak výroba a potisk zdravotně výchovných předmětů Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu v rámci Projektu "Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením"
EYOF 2022 - Tlačiarenské služby
Predmetom zákazky je poskytnutie polygrafických prác (tlačiarenské služby) v súvislosti s podujatím EYOF Banská Bystrica 2022 - https://eyof2022.com/ v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, technická špecifikácia, návrh na plnenie kritéria. Súčasťou služieb je cyklus od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho ...
Zajištění tiskových služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodávka propagačních materiálů v tištěné podobě určených pro veškeré marketingové aktivity pro VZP ČR (publikace, letáky, brožury, plakáty aj.) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Uzavření rámcové dohody na tisk knih
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, která bude upravovat rámcové podmínky plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody podle potřeb Zadavatele a platných po dobu trvání rámcové dohody. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu čtyř (4) let od 1. 8. 2022, příp. od účinnosti rámcové ...
Tiskopisy pro poštovní provoz
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tiskopisů pro poštovní provoz. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného v odst. 3.3. rámcové dohody.
Poptáváme výrobu vstupenek
Rád bych zadal poptávku na výrobu vstupenek do jedné z našich provozoven. Máme tiskárnu na kotoučky s termo papírem o šířce 80mm. Bylo by možné vyrobit vstupenky na tvrdším papíru s naším logem? Pokud ano, mohl bych poprosit o předběžnou kalkulaci a jak dlouho by výroba trvala? Děkuji a přeji hezký den.
Tlačiarenské služby
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb polygrafických prác a výroby polygrafických výrobkov (tlačoviny) a iných propagačných materiálov, ktorými sú najmä evidenčné tlačivá, knihy, osobné listy, obálky, bloky, obaly, kartičky a vizitky, zakladače, tašky, letáky, plagáty, publikácie, nálepky a darčekové šeky vrátane grafických a polygrafických ...
Tlačiarenské služby
Predmetom zákazky je poskytovanie polygrafických služieb pre potreby Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR v súvislosti s tlačou kníh, brožúr, periodík, informačných tabúľ, služobných pomôcok, terčov (veľkoformátová tlač), kalendárov, obalov na kalendáre, obalov A4, lepených a špirálových blokov, vstupeniek, samolepiek, služobných pomôcok, ...
Konsignačné štítky
Konsignačné štítky slúžia na evidenciu a následnú kontrolu dokladov o pôvode dreva vystavených ručne elektronickými záznamovými zariadeniami (záznamník, tablet, smartfón) cez mobilné aplikácie.
Čistopisy dokladov Slovenskej republiky II
Predmetom zákazky je vývoj, výroba a dodávka čistopisov dokladov SR vo formáte ID 1 a ID 3, a to najmä týchto: - ID 1: Občiansky preukaz, Povolenie na pobyt, Alternatívny autentifikátor, Služobný preukaz, Vodičský preukaz, Osvedčenie o evidencii vozidla, Zbrojný preukaz - ID 3: Cestovný pas, Diplomatický pas, Služobný pas, Cudzinecký pas, ...
Historie a vojenství II
Předmětem veřejné zakázky je výroba a distribuce časopisu - čtvrtletníku Historie a vojenství včetně poskytování služeb v letech 2022 - 2025.
Tlač citylightov
Predmetom zákazky Tlačiarenské služby je tlač programových, premiérových a kampaňových tlačovín z produkcie Slovenského národného divadla vrátane súvisiacich služieb. Tlačiarenské služby zahŕňajú realizačné náklady CTP z PDF, samotnú tlač, príp. knihárske spracovanie, balenie a dopravu dodanie na požadovanú adresu verejného obstarávateľa uvedenú ...
Podacie  a ostatné nálepky
Predmetom zákazky je dodávka podacích a ostatných nálepok pre potreby Slovenskej pošty, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
FN Motol - Tvorba, tisk a dodávky formulářů pro zdravotnickou dokumentaci
Předmětem plnění této veřejné zakázky je grafický návrh vzhledu, tvorba a průběžné dodávky formulářů pro zdravotnickou dokumentaci pro pracoviště FN Motol.
Tlač a distribúcia tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je zabezpečenie tlače a distribúcie predpokladaného počtu 9 vydaní informačného tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja určeného na informovanie verejnosti o dianí v Trnavskom kraji.
Poptávám potisk skleniček na víno
Prosím o vytvoření a zaslání kalkulace na potisk skleniček na víno logem na 100ks, 200ks a 300ks. Prosím i na všechny varianty tisku. Děkuji.
Návštěvnické středisko Dům přírody Českého krasu, Koněprusy - Expozice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky „Návštěvnické středisko Dům přírody Českého krasu, Koněprusy - Expozice“ je vytvoření expozice v prostorách nové budovy návštěvnického střediska. Dodávky a služby spojné s projektem expozice jsou rozděleny na 4 příběhy a dále děleny na expozice označené 1-45 v neucelené číselné řadě, jsou dále doplněny o ...
Tlačiarenské služby pre Metropolitný inštitút Bratislavy - 2022
Predmetom zákazky je poskytovanie tlačiarenských služieb pre Metropolitný inštitút Bratislavy. Podrobný opis predmetu zákazky je dostupný v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Hybridní pošta pro TV poplatky 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb tisku dokumentů, jejich kompletace a expedice respondentům
Výroba a distribuce krajského periodika Magazín 21
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“ či „VZ“) je tisk a distribuce periodika „Magazín 21“ (dále jen „periodikum“) v rozsahu a kvalitě požadované dle návrhu smlouvy o dílo (obchodní podmínky). Obsahovou náplň zajišťuje objednatel. Distribuce periodika zahrnuje poštovní schránky všech domácností na území Zlínského ...