Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia výsledkov ročného zúčtovania poistného
Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia týchto dokumentov zaslanie výsledkov ročného zúčtovania za roky 2021 - 2022 (preplatky a nedoplatky), príp. aj vklad letáka určeného VšZP vrátane skenovania vrátených doručeniek a/alebo neprevzatých zásielok adresátom.
Poptávám výrobu samolepek s logem
Rádi bychom u vás poptali/objednali samolepky s pryskyřicí – s logem PKS okna. Logo posílám v příloze. Technický popis také. Tyto samolepky lepíme na naše výrobky, tedy na okna – a to zvenku (aby bylo logo PKS okna vidět z ulice na okně). Proto je nutné použití „lepšího lepidla“. Stávající dodavatel samolepek používá lepidlo FTC ULTRA pro ...
Poptávám potisk smuteční stuhy
Poptávám potisk smuteční stuhy. Stuha tmavě modrá (pán byl výpravčí), cca 11cm široká. má představa je, že bych uprostřed uvázala mašli, za které by šly dvě "stuhy"(cca 90cm). Na jedné nápis ŽST Hostivice, na druhé části SUCHOU STEZKU NA NEBESKĚM VANDRU. Děkuji za zprávu, zda to je možné, přibližnou dobu dodání a kalkulaci. Pokud jsem špatně ...
Tlač a distribúcia časopisu EUROKOMPAS
Predmetom zákazky je príprava a vytvorenie obsahového a grafického návrhu, výroba, tlač a distribúcia 4 čísiel štvrťročníka časopisu počas roku 2021 v náklade 6000 ks/číslo pod názvom Eurokompas časopis Úradu vlády SR o štrukturálnych fondoch na rok 2021.
Hybridní pošta pro TV poplatky
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb tisku dokumentů, jejich kompletace a expedice respondentům
Poptáváme zhotovení absolventských šerp
Rádi bychom nechali potisknout stuhy pro absolventy 9. tříd. Celkem 45 ks. Nápis ZŠ Mukařov, Absolvent 2012-2021. Mohla bych dostat cenovou nabídku? Popřípadě jak navrhnout vizuál-font písma, barvu šerpy atd. Je možné zhotovit šerpy do termínu 22.6.? Děkuji.
Historie a vojenství 2022 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je výroba a distribuce časopisu - čtvrtletníku Historie a vojenství včetně poskytování služeb v letech 2022 - 2025.
Grafické práce, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2021 - 2023
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v grafických pracích, výrobě a distribuci periodika Plzeňský kraj pro zadavatele. Účelem veřejné zakázky je informovat veřejnost o činnosti zadavatele a fungování kraje. Za poskytnuté služby zaplatí zadavatel vybranému dodavateli odměnu v souladu s nabídkou a uzavřenou Smlouvou ...
Zajištění grafických a tiskových služeb
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování grafických návrhů tiskovin, sazba, předtisková příprava, tisk, balení a distribuce na předem stanovená místa. Jedná se o zpracování různých typů tiskovin např. letáky, DL letáky, pexesa, bloky, desky, publikace s vazbou V1, V2 nebo V8, ve standardních formátech A4, A5, A6 ale i v nestandardních ...
Redakční úprava, tisk a distribuce měsíčníku olomouckého kraje
Předmětem veřejné zakázky je redakce - grafickou úpravu, výrobu, vytištění a distribuce a měsíčníku pro občany Olomouckého kraje.
Dynamický nákupní systém na tiskoviny a propagační předměty Úřadu práce ČR
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky a služby v rozsahu blíže specifikovaném vždy v konkrétní dílčí veřejné zakázce. Předmětem plnění je zajištění grafických prací (tj. grafický návrh vč. zdrojových dat a fotografií), překlady, jazykové korektury, sazba, předtisková příprava a výroba tiskovin a výroba a ...
Služby tiskového prostředí MO
Poskytování tiskových služeb a s tím souvisejících HW a SW technologií. Blíže viz ZD.
Tiskové služby 2021 - 2026
Formou služby zajištění kompletních tiskových služeb (tisk, kopírování, skenování) včetně podkladů pro rozúčtování nákladů na jednotlivé organizační složky.
FN Motol - Tvorba, tisk a dodávky formulářů pro zdravotnickou dokumentaci
Předmětem plnění této veřejné zakázky je tvorba, tisk a průběžné dodávky formulářů pro zdravotnickou dokumentaci.
Poptávám potisk trička
Poptávám potisk jednoho pánského trička, velikost 3XL. Logo " Kaplička Hrabětice" bych zaslala v pdf. Za jak dlouho by bylo k vyzvednutí?
Výroba a distribuce krajského periodika Magazín 21
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“ či „VZ“) jsou studiové práce, výroba, tisk a distribuce periodika „Magazín 21“ (dále jen „periodikum“) v rozsahu a kvalitě požadované dle návrhu smlouvy o dílo (obchodní podmínky). V rámci plnění se zhotovitel zavazuje vytvořit také elektronickou podobu jednotlivých čísel ...
Tlač prepravných dokladov
Tlač prepravných dokladov pre osobnú železničnú dopravu zodpovedajúcich podrobnej špecifikácií uvedenej v súťažných podkladov, vrátane ich balenia a dodania do určeného miesta podľa obchodných podmienok uvedených v súťažných podkladov platných pre zodpovedajúcu časť predmetu zákazky. Súčasťou predmetu zákazky je vypracovanie grafických návrhov ...
Tlačiarenské služby
Predmetom zákazky je poskytnutie kompletných tlačiarenských služieb štandardných a neštandardných tlačiarenských prvkov vrátane distribúcie (balenia a dopravy) a iných súvisiacich dokončovacích služieb s environmentálnymi aspektmi. Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých ...
Periodický tisk Radniční noviny městské části Praha 3
Předmětem zakázky je zajištění tisku periodika „Radniční noviny městské části Praha 3“ (dále jen „Radniční noviny“) po dobu 4 let. „Radniční noviny“ slouží k prezentaci činnosti městské části Praha 3, Úřadu městské části Praha 3, jeho odborům a k informovanosti občanů o veřejném životě v místě, kde bydlí, či pracují. Množství: předpokládaný ...
Tiskové práce
Předmětem veřejné zakázky je zajištění potřeb zadavatele v oblasti tisku informačních a propagačních materiálů (např. v podobě brožurek, prezentačních materiálů, letáků, plakátů, časopisů, apod.) spočívajících zejména v převzetí a předtiskové kontrole tiskových dat dodaných zadavatelem, provedení tisku a doručení výstupů do sídla zadavatele, ...
Poptávám potisk igelitových tašek
Poptávám potisk bílé igelitové tašky (pokud možno tak s uchem/madlem, ale není to podmínka) plnobarevným obrázek z jedné strany, jako je v náhledu přílohy. Předpokládané množství cca 5000 nebo 7000 kusů. Pokud to lze, prosím o cenovou nabídku a předpokládaný termín realizace.
Služby tiskového prostředí MO
Služby tiskového prostředí MO v podrobnostech uvedených v zadávací dokumentaci.
Poptávám potisk triček
Poptávám potisk triček. Chtěla bych se prosím zeptat, zda byste dokázali udělat foto potisk triček. Fotky jsou stažené z internetu s tím, že nevím, zda jsou na fotopotisk dost kvalitní. Představovala bych si obrázek velký + - 20 x 20 cm. Můžete mi prosím poradit jak na to a popřípadě mi napsat i cenu? Chtěla bych Vám fotky poslat, jednalo by se ...
Tlač a distribúcia mesačníka Náš kraj na rok 2021.
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - zabezpečenie tlače dvanástich čísel novín s mesačnou periodicitou mesačníka Banskobystrického samosprávneho kraja pod názvom Náš kraj a súčasne zabezpečenie jeho distribúcie v súlade s harmonogramom a distribučným zoznamom, ktoré tvoria prílohy zmluvy o dielo. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený ...
Tlačiarenské a grafické služby pre UK
Tlačiarenské a grafické služby a služby súvisiace s tlačou pre Univerzitu Komenského v Bratislave jej fakulty a súčasti. Podrobnejšie informácie sú v súťažných podkladoch.