Tisk materiálů pro testování a tisk publikací - Tisk krajských zpráv
Předmětem zadávané části veřejné zakázky je tisk krajských analytických zpráv v několika variantách a modifikacích.
Tisk notových materiálů
Předmětem veřejné zakázky je tisk notových materiálů (partitury a party) určených k prodeji pro hudební nakladatelství Českého rozhlasu.
Tlačiarenské a knihárske služby pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčasti
Predmetom zákazky je poskytovanie tlačiarenských a knihárskych služieb.
Tisk měsíčníku Praha 10
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování polygrafických služeb spočívajících v tisku měsíčního periodika s názvem „Praha 10“ s nákladem 75 000 výtisků měsíčně, formát 210 x 297 mm, rozsah výtisku 24 nebo 32 stran, barevnost 4/4 CMYK. Tisk periodika bude probíhat 11x v kalendářním roce.
Zhotovení, distribuce a správa inzerce informačního zpravodaje statutárního města Hradce Králové
Předmětem plnění této veřejné zakázky je Zhotovení tištěné podoby informačního zpravodaje statutárního města Hradce Králové RADNICE, zajištění jeho distribuce a doručení, zhotovení jeho elektronické verze a sjednávání, správa, grafické zpracování tiskové inzerce (reklamy), včetně kompletace stran inzertní části periodika a obchodní činnosti s tím ...
Dotisk Výroční zprávy 2018/19
Předmětem této veřejné zakázky je dotisk 150 ks Výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2018/19.
Tiskopisy pro poštovní provoz
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tiskopisů pro poštovní provoz. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.
Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie
Predmetom tohto verejného obstarávania sú tlačiarenské služby - tlač periodika - Považskobystrické novinky a tlač propagačného materiálu mesta. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Tlačiarenske a príbuzné služby
Predmetom zákazky Tlačiarenske a príbuzné služby je polygrafické spracovanie tlačovín, plagátov, letákov, publikácií, bulletinov, skladačiek, kníh, kalendárov, pohľadníc, poukážok, vizitiek, vstupeniek, a podobných merkantilných tlačovín, Roll Upov, Banerov, panelov a tabúľ. Bližšie informácie sú uvedené v Kapitole B.1 - Opis predmetu zákazky. ...
Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie
Predmetom tohto verejného obstarávania sú tlačiarenské služby - tlač periodika - Považskobystrické novinky a tlač propagačného materiálu mesta. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Tiskové služby
Předmětem veřejné zakázky je poskytování tiskových služeb po dobu 6 let.
Tisk Národní zprávy PISA 2018 a rozšířených uvolněných úloh
Předmětem zadávané části této veřejné zakázky je tisk publikace Národní zpráva PISA 2018, tisk publikace úloh z přírodovědné gramotnosti pro ZŠ a VG (PISA) a tisk publikace úloh z matematiky a přírodovědy pro 1. stupeň ZŠ (TIMSS).
Tlač a distribúcia mesačníka „Náš kraj“ na rok 2020
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb zabezpečenie tlače dvanástich čísel novín s mesačnou periodicitou mesačníka Banskobystrického samosprávneho kraja pod názvom Náš kraj a súčasne zabezpečenie jeho distribúcie v súlade s harmonogramom a distribučným zoznamom, ktoré tvoria prílohy zmluvy o dielo. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v ...
Redakční a grafické zpracování, tisk a distribuce měsíčníku Karlovarské radniční listy
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v pořízení a redakčním zpracování textů, grafiky a fotografií pro vydání měsíčníku Karlovarské radniční listy (dále jen „měsíčník“), v tiskové přípravě, tisku a distribuci měsíčníku do poštovních schránek všech domácností na území Statutárního města Karlovy Vary a zpracování elektronické ...
Tiskové služby pro Národní muzeum
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který bude zadavateli poskytovat služby spočívající v pronájmu tiskáren, realizaci tiskových služeb, dodávkách spotřebního materiálu (včetně tiskového media – kancelářského papíru) a servisním zajištění těchto služeb. Bližší specifikace poptávaných tiskáren je uvedena v příloze č. 8 zadávací ...
Tisk, kompletace a distribuce obálek s modrým pruhem s doručenkou pro Finanční správu ČR
Předmětem plnění VZ je tisk, kompletace a distribuce dvou druhů obálek, které jsou určeny pro Finanční správu České republiky. Tiskem se rozumí celý proces výroby a potisku předmětných obálek dle bližší specifikace uvedené v popisu příslušné části veřejné zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části.
Tisk Výroční zprávy 2018/19
Předmětem zakázky je tisk Výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2018/19.
Výroba a distribuce časopisu Včelařství
Výroba a distribuce časopisu Včelařství
Brněnský metropolitan
Účelem této veřejné zakázky je zajištění činností a služeb spojených s vydáváním informačního periodika pro občany statutárního města Brna „Brněnský metropolitan“.
Rámcová dohoda na tisk materiálů pro Správu Národního parku Šumava v roce 2020
Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a vybranými dodavateli za účelem realizace tisku jednotlivých tiskových titulů dle schváleného „Edičního plánu pro rok 2020“. Grafická příprava tiskových titulů není předmětem tohoto zadávacího řízení. Bližší specifikace jednotlivých tiskových ...
Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia výsledkov vykonaného ročného zúčtovania poistného
Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia dokumentov, tlač doručenkových obálok, vklad letákov, spracovanie elektronických podacích hárkov a zabezpečenie podania zásielok.
Dodávky jízdních dokladů
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky jízdních dokladů včetně zpracování grafického návrhu podoby jízdních dokladů, jejich tisk, balení a doprava do místa plnění v souladu se zadávacími podmínkami.
Tisk informačního magazínu Středočeského kraje Středočech
Předmětem plnění veřejné zakázky je tisk Informačního magazínu Středočeského kraje s názvem Středočech a s tím související služby. Tisk informačního magazínu bude při periodicitě 11 x za kalendářní rok v nákladu max. 560 tisíc kusů tisku/kalendářní měsíc. Tiskařské služby budou realizovány na základě dílčích objednávek vystavených Zadavatelem a ...
Tlač neštandardných prvkov
Predmetom zákazky je tlač neštandardných tlačiarenských prvkov vrátane distribúcie (balenia a dopravy) špecifikovaných v prílohe č. 1 zmluvy.