Tlač a distribúcia tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je zabezpečenie tlače a distribúcie predpokladaného počtu 14 vydaní informačného tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja určeného na informovanie verejnosti o dianí v Trnavskom kraji.
Zhotovení Orlovských novin
sazba, tisk a dodání Orlovských novin (včetně dopravy), a to dle uvedené specifikace v zadávací dokumentaci
Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia výsledkov ročného zúčtovania poistného
Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia dokumentov, tlač doručenkových obálok, vklad letákov, spracovanie elektronických podacích hárkov a zabezpečenie podania zásielok.
Tisk radničního periodika Pětka
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky jsou polygrafické služby spočívající v zajištění tisku radničního periodika Pětka pro městskou část Praha 5 a jeho distribuce.
Tlač a distribúcia tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja
predmetom zákazky je zabezpečenie tlače a distribúcie predpokladaného počtu 14 vydaní informačného tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja určeného na informovanie verejnosti o dianí v Trnavskom kraji
Rôzne tlačivá
Predmetom zákazky je dodávka rôznych tlačív pre potreby pôšt a ostatných organizačných zložiek na plnenie pracovných úloh vrátane ich distribúcie na určené miesta. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, súťažných podkladov.
Tisk a distribuce časopisu ČD pro vás
zajištění tisku, zhotovení a distribuce jednotlivých čísel časopisu s názvem „Časopis ČD pro vás“ dle technické specifikace, v rozsahu, lhůtách a členění v souladu se zadávacími podmínkami
Služby súvisiace so spracovaním a tlačou publikácií
Slovenská národná knižnica v súčasnosti nedisponuje technickými zariadeniami, ktorými by bolo možné zabezpečiť tlač publikácií zaradených do Plánu hlavných úloh na rok 2020, ako ani kvalifikovanou pracovnou silou schopnou predmetné zariadenie obsluhovať. Predpokladá sa pritom, že produkcia tlačených publikácií vydávaných Slovenskou národnou ...
Služby súvisiace so spracovaním a tlačou publikácií
Slovenská národná knižnica v súčasnosti nedisponuje technickými zariadeniami, ktorými by bolo možné zabezpečiť tlač publikácií zaradených do Plánu hlavných úloh na rok 2020, ako ani kvalifikovanou pracovnou silou schopnou predmetné zariadenie obsluhovať. Predpokladá sa pritom, že produkcia tlačených publikácií vydávaných Slovenskou národnou ...
Zajištění služeb spojených s tiskem a distribucí tiskových propagačních materiálů
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na zajištění služeb spojených s převzetím a předtiskovou kontrolou tiskových dat dodaných zadavatelem, tiskem, dodáním (zahrnujícím rozvoz a výnos) tiskových propagačních materiálů (např. v podobě brožurek, prezentačních materiálů, letáků, plakátů, PVC plachet, vlajek, atp.) do ...
Rozšíření retroreflexních prvků do obcí
Předmětem zakázky je vybavení 700 obcí ČR zásobníky a retroreflexními samolepkami.
Tisk rozšířené Národní zprávy TALIS 2018
Předmětem zakázky je tisk rozšířené Národní zprávy TALIS 2018.
Poptáváme návrh a tisk letáků
Pro naši společnost poptáváme návrh a tisk A5 lesklých, barevných letáků v množství cca 10.000 ks. Zabýváme se ozonováním bytů a komerčních prostor. Kampaň bude cílená na byty v panelových domech pražských sídlišť a bude zaměřena na nabídku dezinfekce/dezodorizace bytu ozonem. Podklady pro tvorbu letáku jsou v příloze (další můžu ...
Tisk materiálů pro testování a tisk publikací - Tisk krajských zpráv
Předmětem zadávané části veřejné zakázky je tisk krajských analytických zpráv v několika variantách a modifikacích.
Tisk notových materiálů
Předmětem veřejné zakázky je tisk notových materiálů (partitury a party) určených k prodeji pro hudební nakladatelství Českého rozhlasu.
Tlačiarenské a knihárske služby pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčasti
Predmetom zákazky je poskytovanie tlačiarenských a knihárskych služieb.
Tisk měsíčníku Praha 10
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování polygrafických služeb spočívajících v tisku měsíčního periodika s názvem „Praha 10“ s nákladem 75 000 výtisků měsíčně, formát 210 x 297 mm, rozsah výtisku 24 nebo 32 stran, barevnost 4/4 CMYK. Tisk periodika bude probíhat 11x v kalendářním roce.
Zhotovení, distribuce a správa inzerce informačního zpravodaje statutárního města Hradce Králové
Předmětem plnění této veřejné zakázky je Zhotovení tištěné podoby informačního zpravodaje statutárního města Hradce Králové RADNICE, zajištění jeho distribuce a doručení, zhotovení jeho elektronické verze a sjednávání, správa, grafické zpracování tiskové inzerce (reklamy), včetně kompletace stran inzertní části periodika a obchodní činnosti s tím ...
Dotisk Výroční zprávy 2018/19
Předmětem této veřejné zakázky je dotisk 150 ks Výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2018/19.
Tiskopisy pro poštovní provoz
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tiskopisů pro poštovní provoz. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.
Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie
Predmetom tohto verejného obstarávania sú tlačiarenské služby - tlač periodika - Považskobystrické novinky a tlač propagačného materiálu mesta. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Tlačiarenske a príbuzné služby
Predmetom zákazky Tlačiarenske a príbuzné služby je polygrafické spracovanie tlačovín, plagátov, letákov, publikácií, bulletinov, skladačiek, kníh, kalendárov, pohľadníc, poukážok, vizitiek, vstupeniek, a podobných merkantilných tlačovín, Roll Upov, Banerov, panelov a tabúľ. Bližšie informácie sú uvedené v Kapitole B.1 - Opis predmetu zákazky. ...
Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie
Predmetom tohto verejného obstarávania sú tlačiarenské služby - tlač periodika - Považskobystrické novinky a tlač propagačného materiálu mesta. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Tiskové služby
Předmětem veřejné zakázky je poskytování tiskových služeb po dobu 6 let.
Tisk Národní zprávy PISA 2018 a rozšířených uvolněných úloh
Předmětem zadávané části této veřejné zakázky je tisk publikace Národní zpráva PISA 2018, tisk publikace úloh z přírodovědné gramotnosti pro ZŠ a VG (PISA) a tisk publikace úloh z matematiky a přírodovědy pro 1. stupeň ZŠ (TIMSS).