Tlačové a grafické služby

Tlačové a grafické služby

Predmetom zákazky sú tlačové a grafické služby, ktoré budú zahŕňať poskytnutie služieb grafického spracovania, jazykových korektúr a tlače a dodania najmä nasledovných materiálov: a)informačných listov, b)letákov, plagátov a skladačiek, c)brožúr a newsletterov, d)praktických príručiek, koncepčných dokumentov, zborníkov, manuálov, ...

Kartografické spracovanie a tlač vojenských máp

Kartografické spracovanie a tlač vojenských máp

Predmetom zákazky bude poskytnutie prevažne nasledujúcich druhov prác: 1. Kartografické práce, ktorých výsledkom je zhotovenie kartografického modelu (produkčnej geodatabázy) a jeho vizualizácie v podobe digitálnej mapy. Kartografický model sa zhotoví na základe objednávateľom dodaných podkladov a podľa objednávateľom predpísaných pravidiel a ...

Tlač cestovných lístkov

Tlač cestovných lístkov

Predmetom zákazky je tlač prepravných dokladov pre osobnú železničnú dopravu zodpovedajúcich špecifikácii uvedenej v časti B.1 súťažných podkladov, vrátane ich balenia a dodania do určeného miesta podľa obchodných podmienok z časti B.2 súťažných podkladov platných pre zodpovedajúcu časť predmetu zákazky. Súčasťou predmetu zákazky je vypracovanie ...

Tisk a rozvoz tiskových materiálů

Tisk a rozvoz tiskových materiálů

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na tisk a rozvoz tiskových materiálů v souladu s aktuálními potřebami zadavatele. Předmětem veřejných zakázek, které budou zadávány na základě rámcové dohody, je zpracování tiskových výstupů podle dodaných tiskových dat.

Tisk, knihařské zpracování, balení a dodání informačních a propagačních materiálů

Tisk, knihařské zpracování, balení a dodání informačních a propagačních materiálů

Předmětem Veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s tiskem, knihařským zpracováním, balením a dodáním publikací určených pro propagaci turistického potenciálu České republiky v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami.

Zavedení dynamického nakupního systému pro zabezpečení tiskařských služeb a polygrafické výroby

Zavedení dynamického nakupního systému pro zabezpečení tiskařských služeb a polygrafické výroby

Výsledkem tohoto zadávacího řízení bude zavedení DNS, který nahradí nyní zavedený DNS k totožnému předmětu (viz el. nástroj TenderArena pod ID VZ0034892). Důvodem zavádění nového DNS v tomto zadávacím řízení je potřeba zavedení DNS v jiném elektronickém nástroji – NEN a současně technická nemožnost převedení zavedeného DNS z el. nástroje ...

Tisk a distribuce časopisu ČD pro vás

Tisk a distribuce časopisu ČD pro vás

zajištění tisku, zhotovení a distribuce jednotlivých čísel časopisu „Časopis ČD pro vás“

Tlačiarenské služby

Tlačiarenské služby

Predmetom zákazky je poskytovanie tlačiarenskych služieb (vykonanie tlače, dodávka tlačiarenských výrobkov) špecifikovaných v prílohe č. 1 zmluvy.

Poptávám výrobu svatebních oznámení

Poptávám výrobu svatebních oznámení

Poptávám cenovou nabídku na vyhotovení svatebních oznámení, cca 40-50 ks. Děkuji.

Tlačiarenské a knihárske služby

Tlačiarenské a knihárske služby

Predmetom zákazky je poskytovanie tlačiarenských a knihárskych služieb na dodanie propagačných materiálov, plagátov, letákov, pozvánok, ostatných periodických a neperiodických publikácií, príprava a sadzba textov, posterov a bannerov, informačných bulletinov, bookletov, kníh, prezentačných a ostatných tlačív, folderov s výsekom, PVC tabúl s ...

Poptávám tiskařské služby, tiskárnu s akční cenovou nabídkou

Poptávám tiskařské služby, tiskárnu s akční cenovou nabídkou

Poptávám tiskařské služby, tiskárnu s akční cenovou nabídkou.

Poptávám tisk vizitek a obálek

Poptávám tisk vizitek a obálek

Poptávám cenovou nabídku na tisk: - vizitky po 100ks (200ks) pro 18 lidí od každého, jedna strana je text, druhá strana je zelená - obálky malé podlouhlé +A4,200ks, 500ks, 1000ks od každé s logem firmy - prezentační dvojlist A4, grafický návrh z dodaných fotek a textu - tvorba vizitek, návrhy.

Uzavření rámcové dohody na tisk časopisů

Uzavření rámcové dohody na tisk časopisů

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na tisk odborného časopisu ŽIVA a rámcové dohody na tisk časopisů A/Věda a výzkum a A? / Věda pro každého. Rámcové dohody budou upravovat podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se plnění podle potřeb zadavatele.

Poptáváme dodávku poštovních poukázek

Poptáváme dodávku poštovních poukázek

Poptávám cca 9000 ks - poštovní poukázka A + alonž A4 řezaná (včetně perforace). Dlouhodobá spolupráce.

Dynamický nákupní systém na tisky, publikace a propagační předměty

Dynamický nákupní systém na tisky, publikace a propagační předměty

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky standardních tisků, publikací a propagačních předmětů pro zadavatele jako je např. brožury, skripta, letáky, publikace, propagační předměty apod.

Tisk propagačních materiálů pro zahraniční veletrhy společnosti B&Bartoni spol s r.o. v roce 2018

Tisk propagačních materiálů pro zahraniční veletrhy společnosti B&Bartoni spol s r.o. v roce 2018

Předmětem zakázky jsou služby spojené s přípravou a tiskem propagačních materiálů pro zahraniční veletrhy společnosti B&Bartoni, spol. s r.o. v roce 2018. Jedná se o zajištění grafických úprav a tisk následujících propagačních materiálů: informační letáky, brožury a katalogy v různých jazykových variantách. Dále pak dodání DVD nosičů, zajištění ...

Zajištění grafických a tiskových služeb

Zajištění grafických a tiskových služeb

Zpracování grafických návrhů tiskovin, sazba, předtisková příprava, tisk, balení a distribuce na předem stanovená místa. Jedná se o zpracování různých typů tiskovin, např. letáky, DL letáky, pexesa, bloky, desky, publikace s vazbou V1, V2 nebo V8, ve standardních formátech (např. A4, A5, A6) i v nestandardních (např. 210 x 210 mm, 100 x 185 mm, ...

Tisk měsíčníku Olomoucký kraj

Tisk měsíčníku Olomoucký kraj

Předmětem veřejné zakázky je tisk a distribuce informačního měsíčníku pro občany Olomouckého kraje.

Poptávám tisk brožury

Poptávám tisk brožury

Poptávám tisk brožury A5 na výšku s obálkou, šitá, obálka jednostranně barevná lamino lesk 150gr, text 56 str.ovset 80 gr. jednobarevný černý tisk . -250 ks. Texty budou dodány,zalomeny, ve formátu PDF.

Dynamický nákupní systém pro standardní tiskařské služby 2018 - 2021

Dynamický nákupní systém pro standardní tiskařské služby 2018 - 2021

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou níže uvedené tiskařské služby pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou zejména: vizitky, letáky, plakáty, pozvánky, hlavičkové papíry a jednoduché brožury. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek ...

Poptáváme výrobu ubrousků s potiskem

Poptáváme výrobu ubrousků s potiskem

Poptávám ubrousky s potiskem s těmito parametry: Ubrousek s potiskem Formát: po složení 120x120mm Potisk: cca 30x30mm, 2/0 Náklad: 3000ks Foto v příloze. Bc. Marek Kratochvíl

Poptávám tisk vstupenek

Poptávám tisk vstupenek

Pracuji pro Centrum současného umění DOX a v současné době poptávám tiskárny na výrobu vstupenek do naší galerie. Máme k dispozici thermotiskárnu na vstupenky - typ TT247 a ráda bych věděla jaké možnosti vstupenek byste nám mohli nabídnout. Rádi bychom poptali tištěné černobílé vstupenky (potisk z obou stran) - jaké všechny druhy byste nám uměli ...

Stieracie žreby okamžitej lotérie

Stieracie žreby okamžitej lotérie

Predmetom zákazky sú tlačiarenské služby pre emisie stieracích žrebov okamžitých lotérií vrátane výtvarnej časti, symbolov, názvov, návrhov, obrázkov, vizuálnych zobrazení, interpretácií, grafiky, nákresov, fotografií, údajov, prvkov hry, zložiek hry, schém hry, metodológií hry a štruktúry výhry, dopravy a balenia a súvisiaceho softvéru a ...

FN Motol – Tvorba, tisk a dodávky formulářů pro zdravotnickou dokumentaci FN Motol

FN Motol – Tvorba, tisk a dodávky formulářů pro zdravotnickou dokumentaci FN Motol

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek formulářů pro zdravotnickou dokumentaci, a to po dobu 24 měsíců pro potřeby Fakultní nemocnice v Motole v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Tlačové služby propagačných materiálov a merkantilu

Tlačové služby propagačných materiálov a merkantilu

Predmetom zákazky je poskytovanie tlačiarenských a príbuzných služieb.

(záznamy 1/25 z 1556)  strana 1 / 63