Tisk materiálů pro testování a tisk publikací: Inspirace pro rozvoj gramotnosti - úlohy TIMSS 2019
Předmětem zadávané části této veřejné zakázky je tisk publikace Inspirace pro rozvoj gramotnosti - úlohy TIMSS 2019.
Poskytnutie tlačových služieb propagačných materiálov a merkantilu
Predmetom zákazky je poskytnutie tlačových služieb propagačných materiálov a merkantilu v zmysle Prílohy č. 1 súťažných podkladov. Predmetom zákazky je tlač a spracovanie propagačných materiálov a merkantilu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa počas trvania zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a dodávateľom. V cene za poskytnutie ...
Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba
Predmetom zákazky je poskytovanie polygrafických služieb v súvislosti s výrobou programového magazínu in.ba. Pod polygrafickými službami sa rozumie zabezpečenie všetkých etáp polygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na určené dodacie miesta. Bližšie informácie sú uchádzačom k dispozícii ...
DNS - Zabezpečení polygrafické výroby pro resort MO 2022 - 2025
Předmětem je zabezpečení výroby publikací a dalších tiskovin ve prospěch resortu MO. Podrobněji v Zadávací dokumentaci.
Polygrafické služby pro ČSÚ
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění poskytování polygrafických služeb - zhotovení tiskovin, včetně dokončujícíco knihkařského zpracování. Typy tiskovin jsou specifikovány zadavatelem v příloze č. 4 této ZD - Technická specifikace a nabídkové ceny (dále též "Ceník tiskovin) a v příloze č. 2 této ZD - Závazný návrh smlouvy.
Výroba časopisů A report a A review
Předmětem veřejné zakázky je nákup polygrafických služeb (zhotovení polygrafického díla) na výrobu resortních periodik A report a A review v letech 2022 - 2024.
Informační čtvrtletník Středočeského kraje: tisk a distribuce v letech 2022-2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup služeb „Tisk a distribuce informačního magazínu Středočeského kraje v letech 2022 až 2024“. Informační magazín je plánován jako čtvrtletník s předpokládanými termíny vydání v březnu, květnu, září a prosinci. (Zadavatel si vyhrazuje právo objednat menší počet vydání a také právo stanovit jako termín vydání ...
Zhotovení periodických a neperiodických publikací
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení periodických a neperiodických publikací v oblasti archeologie pro Archeologický ústav AV ČR, Brno. Jedná se o zajištění tisku a úpravu dat pro potřeby tisku, průběžnou e-mailovou a telefonickou komunikaci, včetně osobních jednání a konzultací podle konkrétních potřeb (v místě sídla zadavatele, v odůvodněných ...
Nakladateľské služby
Predmetom zákazky sú tlačiarenské a grafické služby a služby súvisiace s tlačou pre Trnavskú univerzitu v Trnave, jej fakulty a súčasti, najmä zabezpečenie tlače vedeckých odborných publikácií, monografií, kníh, zborníkov a skrípt. v množstvách podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Predmet zákazky obsahuje: redakčné spracovanie vrátane ...
Tiskopisy a adresní štítky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tiskopisů a adresních štítků. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 36 měsíců.
Potisk skla, Velká Británie
Mám zájem vytisknout jeden ze svých obrázků na skleněné dveře sprchy. Moje otázka zní, jak vypadá druhá strana dveří, pokud tisknu pouze na jednu stranu? Je to celé bílé? Musím tisknout na obě strany skla?
Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia výsledkov ročného zúčtovania poistného
Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia týchto dokumentov zaslanie výsledkov ročného zúčtovania za roky 2021 - 2022 (preplatky a nedoplatky), príp. aj vklad letáka určeného VšZP vrátane skenovania vrátených doručeniek a/alebo neprevzatých zásielok adresátom.
Poptávám výrobu samolepek s logem
Rádi bychom u vás poptali/objednali samolepky s pryskyřicí – s logem PKS okna. Logo posílám v příloze. Technický popis také. Tyto samolepky lepíme na naše výrobky, tedy na okna – a to zvenku (aby bylo logo PKS okna vidět z ulice na okně). Proto je nutné použití „lepšího lepidla“. Stávající dodavatel samolepek používá lepidlo FTC ULTRA pro ...
Poptávám potisk smuteční stuhy
Poptávám potisk smuteční stuhy. Stuha tmavě modrá (pán byl výpravčí), cca 11cm široká. má představa je, že bych uprostřed uvázala mašli, za které by šly dvě "stuhy"(cca 90cm). Na jedné nápis ŽST Hostivice, na druhé části SUCHOU STEZKU NA NEBESKĚM VANDRU. Děkuji za zprávu, zda to je možné, přibližnou dobu dodání a kalkulaci. Pokud jsem špatně ...
Tlač a distribúcia časopisu EUROKOMPAS
Predmetom zákazky je príprava a vytvorenie obsahového a grafického návrhu, výroba, tlač a distribúcia 4 čísiel štvrťročníka časopisu počas roku 2021 v náklade 6000 ks/číslo pod názvom Eurokompas časopis Úradu vlády SR o štrukturálnych fondoch na rok 2021.
Hybridní pošta pro TV poplatky
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb tisku dokumentů, jejich kompletace a expedice respondentům
Poptáváme zhotovení absolventských šerp
Rádi bychom nechali potisknout stuhy pro absolventy 9. tříd. Celkem 45 ks. Nápis ZŠ Mukařov, Absolvent 2012-2021. Mohla bych dostat cenovou nabídku? Popřípadě jak navrhnout vizuál-font písma, barvu šerpy atd. Je možné zhotovit šerpy do termínu 22.6.? Děkuji.
Historie a vojenství 2022 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je výroba a distribuce časopisu - čtvrtletníku Historie a vojenství včetně poskytování služeb v letech 2022 - 2025.
Grafické práce, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2021 - 2023
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v grafických pracích, výrobě a distribuci periodika Plzeňský kraj pro zadavatele. Účelem veřejné zakázky je informovat veřejnost o činnosti zadavatele a fungování kraje. Za poskytnuté služby zaplatí zadavatel vybranému dodavateli odměnu v souladu s nabídkou a uzavřenou Smlouvou ...
Zajištění grafických a tiskových služeb
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování grafických návrhů tiskovin, sazba, předtisková příprava, tisk, balení a distribuce na předem stanovená místa. Jedná se o zpracování různých typů tiskovin např. letáky, DL letáky, pexesa, bloky, desky, publikace s vazbou V1, V2 nebo V8, ve standardních formátech A4, A5, A6 ale i v nestandardních ...
Redakční úprava, tisk a distribuce měsíčníku olomouckého kraje
Předmětem veřejné zakázky je redakce - grafickou úpravu, výrobu, vytištění a distribuce a měsíčníku pro občany Olomouckého kraje.
Dynamický nákupní systém na tiskoviny a propagační předměty Úřadu práce ČR
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky a služby v rozsahu blíže specifikovaném vždy v konkrétní dílčí veřejné zakázce. Předmětem plnění je zajištění grafických prací (tj. grafický návrh vč. zdrojových dat a fotografií), překlady, jazykové korektury, sazba, předtisková příprava a výroba tiskovin a výroba a ...
Služby tiskového prostředí MO
Poskytování tiskových služeb a s tím souvisejících HW a SW technologií. Blíže viz ZD.
Tiskové služby 2021 - 2026
Formou služby zajištění kompletních tiskových služeb (tisk, kopírování, skenování) včetně podkladů pro rozúčtování nákladů na jednotlivé organizační složky.
FN Motol - Tvorba, tisk a dodávky formulářů pro zdravotnickou dokumentaci
Předmětem plnění této veřejné zakázky je tvorba, tisk a průběžné dodávky formulářů pro zdravotnickou dokumentaci.