Služby laboratoře pro dlouhodobé životnostní testy prototypů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s poskytovatelem na provádění služby spojené s dlouhodobým testováním prototypů elektronických, mechanických a hydraulických zařízení, s cílem zjištění jejich skutečné životnosti, resp. jejich chování v průběhu životního cyklu. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem. Cílem zadavatele ...
Služby laboratoře pro dlouhodobé životnostní testy prototypů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s poskytovatelem na provádění služby spojené s dlouhodobým testováním prototypů elektronických, mechanických a hydraulických zařízení, s cílem zjištění jejich skutečné životnosti, resp. jejich chování v průběhu životního cyklu. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem. Cílem zadavatele ...
Prevádzkové kontroly vybraných zariadení
Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu prevádzkových kontrol na vybraných zariadeniach v technologických objektoch v nasledovnom rozsahu : 1. Plánované prevádzkové kontroly vybraných zariadení a kontroly nádrží s nebezpečnými látkami. 2. Neplánované prevádzkové kontroly vybraných zariadení a kontroly nádrží s nebezpečnými látkami, vrátane ...
Služby pro ALTESE s.r.o.
Předmětem zakázky je ověřit technické specifikace a požadavky na varné kotle a pánve, včetně provedení zkoušek pro LVD, EMC a RoHS (tj. certifikaci celých nových výrobkových řad produktů společnosti ALTESE s.r.o. Půjde o zkoušky výrobků podle platných norem ČSN, norem EU a jejich certifikaci. Požadovaným výstupem zakázky jsou protokoly o ...
Provádění kontrolních zkoušek objednatele/správce stavby na stavbách ŘSD ČR
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v zavedeném DNS bude provádění kontrolních zkoušek objednatele/správce stavby v rámci systému kontroly kvality prováděných prací na stavbách dálnic nebo silnic I. třídy realizovaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ve smyslu čl. 1.6.1 Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, ...
VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod: dohled nad prováděním železobetonových konstrukcí
Předmětem plnění veřejné zakázky je dohled a kontrola při návrhu a realizaci specifických železobetonových konstrukcí a realizace kontrolních laboratorních zkoušek při plnění související veřejné zakázky s názvem „VD Orlík: zabezpečení VD před účinky velkých vod“.
Kalibrácia a technická údržba strategických prístrojov používaných na oddelení biológie
Predmetom služby je vykonávanie pravidelnej kalibrácie a technickej údržby/servisu genetických analyzátorov ABI 3500, RT PCR ABI 7500, izolačných automatov Automate Express a termocyklérov ProFlex, zariadení používaných na izoláciu, kvantifikáciu a analýzu DNA. Jedná sa o prístrojové vybavenie na výkon expertíznej činnosti, ktorá sa vykonáva podľa ...
Ultrazvukové měření svarů, kolejnic, srdcovek a kotevních šroubů na linkách metra A, B, C
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění ultrazvukového měření svarů, kolejnic, srdcovek a kotevních šroubů na tratích metra A, B C, a to v rozsahu dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.
Provádění laboratorních zkoušek a rozborů vzorků pohonných hmot
Předmětem plnění zakázky je poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména se sledováním a monitorováním složení a jakosti pohonných hmot v souladu s platnou legislativou, a to zákonem č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění ...
Zajištění služeb pro zkušebnu leteckých motorů - rámcová dohoda (Letňany)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb souvisejících s testováním leteckých motorů pro vrtulovou zkušebnu leteckých motorů pro vzdělávací účely. Dodavatel bude odpovědný za organizační zajištění testování podle pokynů Zadavatele nebo jím pověřených osob, a to prostřednictvím kvalifikovaného testovacího personálu. Popis služeb vykonávaných ...
Zajištění služeb pro zkušebnu leteckých motorů - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb souvisejících s testováním leteckých motorů pro vrtulovou zkušebnu leteckých motorů pro vzdělávací účely. Dodavatel bude odpovědný za organizační zajištění testování podle pokynů Zadavatele nebo jím pověřených osob, a to prostřednictvím kvalifikovaného testovacího personálu. Popis služeb vykonávaných ...
Pravidelné kalibrácie a nálezové opravy meteorologických meracích senzorov
Pravidelné servisné prehliadky, kalibrácie a nálezové opravy meteorologických meracích senzorov. Nálezové opravy zahŕňajú servisné práce pri vzniknutých poruchách na meteorologických meracích senzoroch a ich uvedenie do prevádzkyschopného stavu. Pravidelné servisné práce a kalibrácie zahŕňajú servisné práce predpísané výrobcom na týchto meracích ...
Vykonanie nálezových opráv a kalibrácií prenosnej meteorologickej stanice TACMET MAWS201M
Predmetom tejto zákazky je : vykonanie nálezových opráv, vykonanie kalibrácií a upgradov prenosnej meteorologickej stanice TACMET MAWS201M
Služby pro BOKI Industries a.s.
Měření a ověření akustických parametrů řady Podlahových konvektorů InFloor obchodního označení F1S, F2C, F2V, F4C a F4V s ventilátory pro vytápění nebo chlazení, dále měření a ověření rozhodujících technických parametrů řady Podlahových konvektorů InFloor a obchodního označení F1S, F2C, F2V, F4C a F4V s tepelnými a chladícími výkony a dále měření ...
Zajištění služeb pro jádrovou zkušebnu leteckých motorů - rámcová dohoda
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění služeb souvisejících s testováním leteckých motorů pro jádrovou zkušebnu leteckých motorů pro vzdělávací účely. Dodavatel bude odpovědný za organizační zajištění testování podle pokynů Zadavatele nebo jím pověřených osob, a to prostřednictvím kvalifikovaného testovacího personálu. Popis služeb vykonávaných ...
Testovacie služby za účelom registrácie chemickej látky - VUP, a.s.
Predmetom zákazky je vypracovanie vybraných testov podľa nariadenia REACH, príloha VIII pre látku Kyselina dimetylolbutánová [CAS: 10097-02-6, EC: 424-090-1] za účelom registrácie podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v tonáži 10-100 ton/rok.
Poradenství v souvislosti s přípravou odborných podkladů pro budoucí prohlášení o shodě
Zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku na služby v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „PORADENSTVÍ V SOUVISLOSTI S PŘÍPRAVOU ODBORNÝCH PODKLADŮ PRO BUDOUCÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A JEJÍHO VLIVU NA ZAŘÍZENÍ“. Zadavatel rozdělil zadávací řízení na následující části: Část A) – Zpracování studie zaměřené na bezpečnost, spolehlivost provozu a analýzu ...
Vykonanie skúšok 4 typov nákladných železničných vozňov
Predmetom zákazky sú skúšky a certifikácia 2 typov nákladných železničných vozňov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Analýzy zušlechťovaných ocelí na transmisním elektronovém mikroskopu
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávku služeb, a to na dobu určitou na 4 roky od uzavření rámcové dohody. Předmět zakázky pro jednotlivé části A – C: Část A - Analýzy na extrakčních replikách; Část B - Analýzy na tenkých foliích – standartní transmisní elektronová mikroskopie; Část C - Analýzy na tenkých ...
NDT kontroly – HP Pipeline DN1400
Předmětem této veřejné zakázky je výběr zhotovitele pro provádění defektoskopických kontrol plynárenského zařízení Zadavatele v rámci projektu HP Pipeline DN 1400.
Měření a ověření rozhodujících technických parametrů řady tepelných čerpadel
Měření a ověření rozhodujících technických parametrů řady tepelných čerpadel pro posuzování shody při dodávání výrobků na trh v ČR a EU.
Zajištění služeb pro jádrovou zkušebnu leteckých motorů - rámcová dohoda
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění služeb souvisejících s testováním leteckých motorů pro jádrovou zkušebnu leteckých motorů pro vzdělávací účely. Dodavatel bude odpovědný za organizační zajištění testování podle pokynů Zadavatele nebo jím pověřených osob, a to prostřednictvím kvalifikovaného testovacího personálu. Popis služeb vykonávaných ...
Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti JZ RÚ RAO
Predmetom zákazky je vykonanie komplexného periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti jadrového zariadenia RÚ RAO (ďalej len JZ), ktorého prevádzkovateľom je JAVYS, a.s., v zmysle zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, ...
Únavový průkaz životnosti draku letounu L-39NG
Předmětem výběrového řízení je únavový průkaz životnosti draku letounu L-39NG, který zahrnuje: • Vytvoření funkčního vzorku aplikace systému pro monitorování zdraví konstrukce (Structural Health Monitoring – SHM) na kritickou oblast draku letounu. • Příprava a provedení únavové zkoušky laboratorní únavové zkoušky draku letounu L-39NG zahrnující ...
Ověřovací zkoušky a podpora pilotního provozu
Předmětem plnění je provedení ověřovacích zkoušek a podpora pilotního provozu. 4.4. Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: Část A zakázky: CIIRC Osobní zdravotní systém pro podporu léčby diabetiků Část B zakázky: FBMI Osobní asistenční a dohledový systém Část C zakázky: FBMI Telemedicínský systém pro efektivní léčbu dětských pacientů s ...