Služby laboratoře pro dlouhodobé životnostní testy prototypů
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jediným poskytovatelem laboratorních služeb pro dlouhodobé životní testy prototypů (testování prototypů elektronických, mechanických a hydraulických zařízení, s cílem zjištění jejich skutečné životnosti, resp. jejich chování v průběhu životního cyklu).
Služby laboratoře pro dlouhodobé životnostní testy prototypů II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s poskytovatelem na provádění služby spojené s dlouhodobým testováním prototypů elektronických, mechanických a hydraulických zařízení, s cílem zjištění jejich skutečné životnosti, resp. jejich chování v průběhu životního cyklu. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem. Cílem zadavatele ...
Služby laboratoře elektromagnetických emisí, měření elektrických veličin
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním poskytovatelem na provádění služby laboratoře elektromagnetických emisí, měření elektrických veličin a modifikaci parametrů desek plošných spojů. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem. Zadavatel v rámci grantových projektů je hlavním řešitelem projektu a vystupuje v ...
Služby laboratoře pro dlouhodobé životnostní testy prototypů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s poskytovatelem na provádění služby spojené s dlouhodobým testováním prototypů elektronických, mechanických a hydraulických zařízení, s cílem zjištění jejich skutečné životnosti, resp. jejich chování v průběhu životního cyklu. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem. Cílem zadavatele ...
Služby laboratoře pro dlouhodobé životnostní testy prototypů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s poskytovatelem na provádění služby spojené s dlouhodobým testováním prototypů elektronických, mechanických a hydraulických zařízení, s cílem zjištění jejich skutečné životnosti, resp. jejich chování v průběhu životního cyklu. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem. Cílem zadavatele ...
Prevádzkové kontroly vybraných zariadení
Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu prevádzkových kontrol na vybraných zariadeniach v technologických objektoch v nasledovnom rozsahu : 1. Plánované prevádzkové kontroly vybraných zariadení a kontroly nádrží s nebezpečnými látkami. 2. Neplánované prevádzkové kontroly vybraných zariadení a kontroly nádrží s nebezpečnými látkami, vrátane ...
Služby pro ALTESE s.r.o.
Předmětem zakázky je ověřit technické specifikace a požadavky na varné kotle a pánve, včetně provedení zkoušek pro LVD, EMC a RoHS (tj. certifikaci celých nových výrobkových řad produktů společnosti ALTESE s.r.o. Půjde o zkoušky výrobků podle platných norem ČSN, norem EU a jejich certifikaci. Požadovaným výstupem zakázky jsou protokoly o ...
Provádění kontrolních zkoušek objednatele/správce stavby na stavbách ŘSD ČR
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v zavedeném DNS bude provádění kontrolních zkoušek objednatele/správce stavby v rámci systému kontroly kvality prováděných prací na stavbách dálnic nebo silnic I. třídy realizovaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ve smyslu čl. 1.6.1 Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, ...
VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod: dohled nad prováděním železobetonových konstrukcí
Předmětem plnění veřejné zakázky je dohled a kontrola při návrhu a realizaci specifických železobetonových konstrukcí a realizace kontrolních laboratorních zkoušek při plnění související veřejné zakázky s názvem „VD Orlík: zabezpečení VD před účinky velkých vod“.
Kalibrácia a technická údržba strategických prístrojov používaných na oddelení biológie
Predmetom služby je vykonávanie pravidelnej kalibrácie a technickej údržby/servisu genetických analyzátorov ABI 3500, RT PCR ABI 7500, izolačných automatov Automate Express a termocyklérov ProFlex, zariadení používaných na izoláciu, kvantifikáciu a analýzu DNA. Jedná sa o prístrojové vybavenie na výkon expertíznej činnosti, ktorá sa vykonáva podľa ...
Ultrazvukové měření svarů, kolejnic, srdcovek a kotevních šroubů na linkách metra A, B, C
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění ultrazvukového měření svarů, kolejnic, srdcovek a kotevních šroubů na tratích metra A, B C, a to v rozsahu dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.
Provádění laboratorních zkoušek a rozborů vzorků pohonných hmot
Předmětem plnění zakázky je poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména se sledováním a monitorováním složení a jakosti pohonných hmot v souladu s platnou legislativou, a to zákonem č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění ...
Zajištění služeb pro zkušebnu leteckých motorů - rámcová dohoda (Letňany)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb souvisejících s testováním leteckých motorů pro vrtulovou zkušebnu leteckých motorů pro vzdělávací účely. Dodavatel bude odpovědný za organizační zajištění testování podle pokynů Zadavatele nebo jím pověřených osob, a to prostřednictvím kvalifikovaného testovacího personálu. Popis služeb vykonávaných ...
Zajištění služeb pro zkušebnu leteckých motorů - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb souvisejících s testováním leteckých motorů pro vrtulovou zkušebnu leteckých motorů pro vzdělávací účely. Dodavatel bude odpovědný za organizační zajištění testování podle pokynů Zadavatele nebo jím pověřených osob, a to prostřednictvím kvalifikovaného testovacího personálu. Popis služeb vykonávaných ...
Pravidelné kalibrácie a nálezové opravy meteorologických meracích senzorov
Pravidelné servisné prehliadky, kalibrácie a nálezové opravy meteorologických meracích senzorov. Nálezové opravy zahŕňajú servisné práce pri vzniknutých poruchách na meteorologických meracích senzoroch a ich uvedenie do prevádzkyschopného stavu. Pravidelné servisné práce a kalibrácie zahŕňajú servisné práce predpísané výrobcom na týchto meracích ...
Vykonanie nálezových opráv a kalibrácií prenosnej meteorologickej stanice TACMET MAWS201M
Predmetom tejto zákazky je : vykonanie nálezových opráv, vykonanie kalibrácií a upgradov prenosnej meteorologickej stanice TACMET MAWS201M
Služby pro BOKI Industries a.s.
Měření a ověření akustických parametrů řady Podlahových konvektorů InFloor obchodního označení F1S, F2C, F2V, F4C a F4V s ventilátory pro vytápění nebo chlazení, dále měření a ověření rozhodujících technických parametrů řady Podlahových konvektorů InFloor a obchodního označení F1S, F2C, F2V, F4C a F4V s tepelnými a chladícími výkony a dále měření ...
Zajištění služeb pro jádrovou zkušebnu leteckých motorů - rámcová dohoda
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění služeb souvisejících s testováním leteckých motorů pro jádrovou zkušebnu leteckých motorů pro vzdělávací účely. Dodavatel bude odpovědný za organizační zajištění testování podle pokynů Zadavatele nebo jím pověřených osob, a to prostřednictvím kvalifikovaného testovacího personálu. Popis služeb vykonávaných ...
Testovacie služby za účelom registrácie chemickej látky - VUP, a.s.
Predmetom zákazky je vypracovanie vybraných testov podľa nariadenia REACH, príloha VIII pre látku Kyselina dimetylolbutánová [CAS: 10097-02-6, EC: 424-090-1] za účelom registrácie podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v tonáži 10-100 ton/rok.
Poradenství v souvislosti s přípravou odborných podkladů pro budoucí prohlášení o shodě
Zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku na služby v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „PORADENSTVÍ V SOUVISLOSTI S PŘÍPRAVOU ODBORNÝCH PODKLADŮ PRO BUDOUCÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A JEJÍHO VLIVU NA ZAŘÍZENÍ“. Zadavatel rozdělil zadávací řízení na následující části: Část A) – Zpracování studie zaměřené na bezpečnost, spolehlivost provozu a analýzu ...
Vykonanie skúšok 4 typov nákladných železničných vozňov
Predmetom zákazky sú skúšky a certifikácia 2 typov nákladných železničných vozňov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Analýzy zušlechťovaných ocelí na transmisním elektronovém mikroskopu
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávku služeb, a to na dobu určitou na 4 roky od uzavření rámcové dohody. Předmět zakázky pro jednotlivé části A – C: Část A - Analýzy na extrakčních replikách; Část B - Analýzy na tenkých foliích – standartní transmisní elektronová mikroskopie; Část C - Analýzy na tenkých ...
NDT kontroly – HP Pipeline DN1400
Předmětem této veřejné zakázky je výběr zhotovitele pro provádění defektoskopických kontrol plynárenského zařízení Zadavatele v rámci projektu HP Pipeline DN 1400.
Měření a ověření rozhodujících technických parametrů řady tepelných čerpadel
Měření a ověření rozhodujících technických parametrů řady tepelných čerpadel pro posuzování shody při dodávání výrobků na trh v ČR a EU.
Zajištění služeb pro jádrovou zkušebnu leteckých motorů - rámcová dohoda
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění služeb souvisejících s testováním leteckých motorů pro jádrovou zkušebnu leteckých motorů pro vzdělávací účely. Dodavatel bude odpovědný za organizační zajištění testování podle pokynů Zadavatele nebo jím pověřených osob, a to prostřednictvím kvalifikovaného testovacího personálu. Popis služeb vykonávaných ...