Poptávám pronájem mraženého skladu
Dobrý den, hledám možný pronájem cca 100m2 mraženého skladu, včetně logistických služeb v okolí Klecan. Od srpna.
RD na uskladnění a přepravu závaží ČMI  - OI Liberec, OI Plzeň, OI Praha - 2023 až 2027
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na poskytování služeb spočívajících v přepravě a manipulaci se závažím zadavatele na základě objednávek předaných dodavateli zadavatelem a služeb spočívajících v uskladnění závaží, pokud je tak v zadávací dokumentaci stanoveno. Veřejná zakázka je dle § 35 Zákona rozdělena na 3 části: ...
Smlouva o službě evidence, skladování a distribuci zboží v rámci provozu Fanshopu ČD
zajištění provozu Fanshopu ČD ve smyslu skladování, evidence a distribuce zboží, a to v souladu se zadávacími podmínkami
Zajištění logistických služeb pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytování logistických služeb zadavateli spočívajících v převzetí spotřebního zdravotnického materiálu a materiálu technického zabezpečení od jednotlivých dodavatelů v centrálním (konsignačním) skladu dodavatele, následné konsolidaci a kompletaci spotřebního materiálu a jeho následném dodání do stanic ...
Zajištění převozu a stavby 1 stánku a doprovodného servisu na veletrzích v Boloni, Londýně, Lipsku
- zajištění převozu komponent stánku, stavba 1 stánku a doprovodný servis na veletrzích v Bologni, Lipsku a Frankfurtu nad Mohanem - zajištění převozu knih a dalších potřebných materiálů na veletrhy v Bologni, Londýně, Lipsku a Frankfurtu nad Mohanem - demontáž stánku po skončení veletrhů v Bologni, Lipsku a Frankfurtu nad Mohanem, naložení ...
Kryogenní skladování a transport biologického materiálu II
Předmětem zakázky je zajištění evidence, skladování a příprava pro transport lidských tkání a buněk v kryogenních monitorovaných kontejnerech, a to v předpokládaném množství a dle technické specifikace předmětu plnění veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky poskytování přepravních služeb kryogenně ...
Rámcová dohoda na poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené máslo
Rámcová dohoda na poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené máslo a poskytnutí souvisejících služeb. Rámcová dohoda bude uzavřena s minimálně třemi účastníky zadávacího řízení. Veřejné zakázky uzavírané na základě rámcové dohody budou v souladu s § 132 odst. 3 písm. a) ZZVZ zadávány postupem s obnovením soutěže mezi účastníky ...
Distribuce očkovací látky proti COVID-19 - Comirnaty výrobce BioNTech/Pfizer
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění distribuce léčivých přípravků s názvem Comirnaty výrobce BioNTech/Pfizer obsahujících očkovací látku proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2 (dále jen „očkovací látky“). Povinností vybraného dodavatele bude zajištění vedení centrálního skladu distributora v České republice (či více ...
Kryogenní skladování a transport biologického materiálu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění evidence, skladování a příprava pro transport lidských tkání a buněk v prostředí kapalného dusíku (LIN) nebo v parách tekutého dusíku v kryogenních monitorovaných kontejnerech s prokazatelně nižší teplotou než -150°C a chladícím mediem - kapalný dusík o čistotě 5.0, a to v předpokládaném množství a dle ...
Distribuce očkovacích látek proti COVID-19
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látku proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2. Povinností vybraného dodavatele bude zajištění vedení jednoho centrálního skladu distributora v České republice, do kterého budou dodávány očkovací látky ze strany výrobce nebo dovozce ...
Rámcová dohoda na poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené sušené odstředěné mléko
Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené sušené odstředěné mléko (dále jen „SOM“) a poskytnutí souvisejících služeb pro intervenční SOM nakoupené v období 2021 - 2024. Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí skladovací kapacity v rozsahu 5000 t/rok pro intervenčně nakoupené ...
Rámcová dohoda na poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené máslo
Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené máslo a poskytnutí souvisejících služeb pro intervenční máslo nakoupené v období 2021 - 2024. Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí skladovací kapacity v rozsahu 2000t/rok pro intervenčně nakoupené máslo a poskytnutí dále uvedených ...
Poptáváme pronájem kontejneru
Poptávám pronájem kontejneru, jako skladovacího místa pro nás. Nemáme zajem jenom o kontejner, ale rádi bychom jej měli i umístený u Vás, ať ho můžeme využívat jako externí "sklep". Bydlíme v Říčanech, tak pokud by bylo možné v Uřiněvsi, tak skvelé. Stačí nám nejmensí velikost co máte. moc díky za odpověď, Zdenek Melotík
Poptávám pronájem skladových prostor
Poptávám pronájem skladových prostor léčiva.
Výber ochraňovateľa hmotných rezerv
Predmetom zákazky je výber ochraňovateľa zásob štátnych hmotných rezerv vo vlastníctve verejného obstarávateľa s cieľom zabezpečiť ochraňovanie, skladovanie, obmenu, resp. zámenu a poskytnutie všetkých činností spojených so starostlivosťou o zverené zásoby.
Výber ochraňovateľa hmotných rezerv
Predmetom zákazky je výber ochraňovateľa zásob štátnych hmotných rezerv vo vlastníctve verejného obstarávateľa s cieľom zabezpečiť ochraňovanie, skladovanie, obmenu, resp. zámenu a poskytnutie všetkých činností spojených so starostlivosťou o zverené zásoby.
Poptávám pronájem skladovací kóje v Praze
Poptávám pronájem skladovací kóje v Praze. Prosím o orientační cenu kóje 2 - 4 metry čtvereční. Předem děkuji.
Dočasné deponování telematických zařízení z dálnic a silnic I. třídy
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění skladovacích služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. Zadavatel požaduje zajištění skladovacích prostor ve kterých bude skladováno demontované zařízení ze 48 kontrolních mýtných stanic. Bližší specifikace demontovaného zařízení je uvedena v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.
Kryogenní skladování biologického materiálu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění přeskladnění, evidence, skladování a příprava pro transport buněčných přípravků pro konkrétní pacienty a nepříbuzných štěpů pupečníkové krve zařazených do banky pupečníkové krve.
Poptávám skladové prostory
Poptávám skladovací prostor do 20m3.
18-102 Máslo stolní - převzetí a ochraňování
Předmětem VZ je převzetí 425,76 tun másla stolního a jeho ochraňování.
Logistické služby, Polsko
Hledáme sklad s vešlerými logistickými službami. Máte volný prostor ve vašem skladu. Budu rád za odpověď. S pozdravem Małgosia
Rámcová dohoda - poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené máslo
Předmětem plnění veřejné zakázky bude poskytnutí skladovací kapacity a poskytnutí souvisejících služeb pro intervenční máslo nakoupené v období 2018 – 2021.
Kryogenní skladování a transport biologického materiálu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kryogenního skladování a transportu biologických vzorků v prostředí kapalného dusíku (LIN) nebo v parách tekutého dusíku v rozsahu dle zákona č. 296/2008 Sb. v platném znění, v kryogenních monitorovaných kontejnerech s prokazatelně nižší teplotou než -150°C, chladící medium kapalný dusík o čistotě 5.0.
16-219 Těžké topné oleje - převzetí a ochraňování
Předmětem VZ je zajištění výběru nového ochraňovatele, který převezme státní hmotné rezervy těžkých topných olejů v celkovém množství maximálně 13 348 tun, uložených ve skladech Plzeň, Brno Obřany a Hostinné. Přesné množství pro naskladnění bude upřesněno při podpisu smlouvy.