Zriadenie a prevádzkovanie komplexnej HVPS
Predmetom zákazky je zriadenie a prevádzkovanie komplexnej, bezpečnej a ekonomicky výhodnej elektronickej komunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov, nákup koncových zariadení, ďalšie služby) prostredníctvom Hlasovej virtuálnej privátnej siete (ďalej len ...
Generální dodavatel datových linek
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření smlouvy na služby spočívající v poskytování datových linek/internetové přípojky na lokalitách zadavatele uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Seznam objektů a požadovaných kapacit konektivit. Služby jsou specifikovány ve čl. 3 zadávací dokumentace (dále jen „plnění“).
Zajištění poskytovatele pevných telekomunikačních linek
Zajištění poskytování pevných hlasových linek tzn. zajištění provozu nepřenosných telefonních přístrojů a telefonních ústředen, jejich připojení do všech veřejných pevných i mobilních telefonních sítí a přenos hovoru po celé trase přes metalické popř. optické propojení nebo prostřednictvím rádiových telekomunikačních spojů v licencovaném pásmu a ...
Poskytování komunikační sítě WAN MZV ČR
Předmětem veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je výkon komunikačních činností dodavatelem pro zadavatele spočívajících v: a) zajištění sítě elektronických komunikací WAN (Wide Area Network) MZV ČR, včetně potřebné provozní infrastruktury, zahrnující vytvoření a implementaci komunikační sítě WAN MZV ČR a poskytování odpovídající technické a ...
Dodávka telefonní ústředny pro oblast Ústí nad Labem
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání jednotného komunikačního systému.
Verejná telefónna sieť a zriadenie prístupu do verejnej telefónnej siete
Predmetom zákazky je zriadenie pripojenia internej hlasovej komunikačnej siete účastníka do verejnej telefónnej siete prostredníctvom ethernet pripojenia so SIP protokolom (ďalej len SIP trunk) a poskytovanie komplexných hlasových komunikačných služieb verejnej telefónnej siete (ďalej len VTS). Verejný obstarávateľ požaduje vybudovanie duálneho ...
Telekomunikačné služby - služby mobilného operátora
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných a dátových služieb.
Služby mobilného operátora na roky 2019 - 2023
Získanie poskytovateľa telekomunikačných služieb v súlade s opisom predmetu zákazky uvedenej v súťažných podkladov
Pořízení dat mobilního mapování
Předmětem zakázky je pořízení obrazových dat tzv. mobile mappingu, tj. fotogrammetrických prostorově umístěných dat pořízených z jedoucího vozidla či variantního mobilního zařízení (čtyřkolka, kolo atd.) na celé komunikační síti hl. m. Prahy. Předmětem plnění této zakázky je dále vytvoření pomocného bodového pole, pořízená data samotná, poskytnutí ...
Mobilní telefonie MČ Praha 3 pro období 2020 až 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb mobilního operátora v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Poskytováním telekomunikačních služeb mobilního operátora se rozumí ...
Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora
Předmětem veřejné zakázky je poskytování hovorových a nehovorových služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících dodávek a služeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Detailní vymezení a popis předmětu plnění je dále uveden v ČÁSTI II. zadávací dokumentace „PODMÍNKY ÚČASTI V ...
Telekomunikační infrastruktura
Předmětem plnění je uzavření Rámcové dohody v souladu s § 131 ZZVZ na poskytování níže uvedených služeb telekomunikační infrastruktury.
Podpora telefónnych ústrední
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pre podporu prevádzky telekomunikačnej ústredne, rozvoja a služieb technickej podpory (supportu) aplikácií pre telekomunikačné ústredne. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Telekomunikační služby
Předmětem plnění je uzavření Rámcové dohody v souladu s § 131 ZZVZ na poskytování následujících telekomunikačních služeb: - Hlasové a datové telekomunikační služby v pevném místě - Mobilní telekomunikační služby Detailní popis předmětu plnění VZ je v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Poskytování pevných hlasových, mobilních hlasových a datových služeb II
Poskytování hlasových služeb pro PBX zadavatele v místě „koncového bodu sítě“, tj. v pobočkové ústředně v místnosti A023 na adrese 17. listopadu 2172/15 v Ostravě-Porubě a mobilních telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora pro zadavatele, přičemž předpokládaný objem vychází ze současného stavu. Poskytováním mobilních ...
Rekonštrukcia rádiovej siete Horskej záchrannej služby
Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcia, resp. vybudovanie komplexného digitálneho rádiového komunikačného systému pre Horskú záchrannú službu (ďalej aj len HZS). Tento komunikačný systém bude slúžiť na komunikáciu v horských oblastiach, zvýši efektivitu záchrany a zabezpečí komunikáciu so zložkami integrovaného záchranného systému a s inými ...
Poskytovatel telekomunikačních služeb pro statutární město Hradec Králové – mobilní telefonie
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování mobilních hovorových a nehovorových služeb elektronických komunikací poskytovaných prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících služeb a dodávek v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, pro statutární město Hradec Králové (včetně městské policie) a jeho zřízené ...
Poskytovatel telekomunikačních služeb pro statutární město Hradec Králové - stacionární telefonie
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování hovorových a nehovorových služeb elektronických komunikací poskytovaných v pevném místě prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících služeb a dodávek v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, pro statutární město Hradec Králové (včetně městské policie) a jeho ...
Služby štandardnej podpory, údržby a servisných služieb pre telekomunikačnú infraštruktúru
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb údržby, opravy siete telekomunikačného systému Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (hlasová sieť MV SR) vrátane, SW aktualizácií, ktorá pozostáva z mimozáručnej servisnej a z prevádzkovej podpory pre kompletnú hlasovú sieť MV SR.
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb
Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej komunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov,) prostredníctvom hlasovej virtuálnej siete (HVS) mobilného operátora.
Mezinárodní telekomunikační okruh Praha - Brusel
Poskytnutí a zabezpečení mezinárodního telekomunikačního okruhu Praha - Brusel
Výběr mobilního operátora pro hlasové a datové služby pro statutární město Zlín a jeho společnosti
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb, zajištění všech souvisejících činností včetně dodávky datových modemů pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace (dále jen „zadavatel“). Seznam společností a organizací, kterých se veřejná zakázka týká, je uveden v příloze č. 3 zadávací dokumentace. ...
Mezinárodní telekomunikační okruh Praha - Ramstein
Poskytnutí a zabezpečení mezinárodního telekomunikačního okruhu Praha - Ramstein
Výběr dodavatele mobilních telekomunikačních služeb 2020 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních telekomunikačních služeb (hlas, sms, data) po dobu 48 měsíců.
Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města
Předmětem plnění veřejné zakázky je nalézt nové inovativní řešení při zpřístupnění nových datových zdrojů na bázi lokalizačních dat sítí mobilních operátorů pro potřeby města a městských organizací prostřednictvím nově vyvinutého informačního systému, který dokáže vstupní lokalizační data mobilních operátorů přetransformovat do podoby využitelné ...