Cloudingové a hostingové služby pro informační systémy ISPOP a EnviHELP - II

Cloudingové a hostingové služby pro informační systémy ISPOP a EnviHELP - II

Předmětem veřejné zakázky je zajištění cloudingových, hostingových a datových služeb pro zajištění provozu technologické platformy informačních systémů ISPOP a EnviHELP v období let 2018 – 2021 (36 měsíců od účinnosti smlouvy) dle specifikace uvedení v zadávací dokumentaci.

Realizace celonemocniční Wifi sítě v Nemocnici Na Homolce

Realizace celonemocniční Wifi sítě v Nemocnici Na Homolce

Předmětem plnění je rozšíření datové infrastruktury Zadavatele prostřednictvím uzavření smlouvy o dílo a kupní smlouvy na dodávku bezdrátového systému Wifi (HW a SW), včetně vybudování nových metalických rozvodů v objektu NNH.

Obnova aktivních prvků přístupových telekomunikačních sítí WAN

Obnova aktivních prvků přístupových telekomunikačních sítí WAN

Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro zadávání jednotlivých dílčích zakázek na postupné dodávky aktivních prvků výrobce Cisco Systems, Inc. (dále také „Cisco“) v rámci přístupových telekomunikačních sítí WAN, poskytování souvisejících služeb technické podpory a zaškolení.

Mobilní telefonie pro Krajskou zdravotní, a.s. 2018

Mobilní telefonie pro Krajskou zdravotní, a.s. 2018

Předmětem veřejné zakázky je poskytování komunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora

Mobilní telekomunikační služby pro resort dopravy 2018

Mobilní telekomunikační služby pro resort dopravy 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora. Na základě zadávacího řízení bude centrálním zadavatelem (SFDI) uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem, a to na dobu 36 měsíců.

Dispečerská rádiokomunikačná digitálna sieť

Dispečerská rádiokomunikačná digitálna sieť

Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie tovaru, t.j. komponentov zabezpečujúcich kompletnú prevádzku, vybavenie a zabezpečenie dispečerskej rádiokomunikačnej digitálnej siete (zariadenia, hardvér, softvér). ...

Komplexní technická podpora Českého telekomunikačního úřadu

Komplexní technická podpora Českého telekomunikačního úřadu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění technické podpory zadavatele při správě kmitočtového spektra, provádění analýz, návrhů kmitočtových a jiných technických řešení a další související činnosti.

Mobilní hlasové a datové služby 2018-2020

Mobilní hlasové a datové služby 2018-2020

Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových služeb elektronických komunikací (dále jen „služby“) dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora, po dobu 24 měsíců na základě Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb.

Zabezpečenie služby-platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí

Zabezpečenie služby-platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí

Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel parkujúcim vodičom, v zónach so spoplatneným parkovaním na území mesta Trnava podľa platného všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel vo vymedzenom území mesta Trnavy, prostredníctvom mobilného telefónu bez ...

Zařízení sítě LAN a SAN

Zařízení sítě LAN a SAN

Předmětem plnění je dodávka specifikovaných zařízení datové sítě LAN a SAN, včetně poskytnutí servisní podpory na 60 měsíců a instalační práce v rozsahu maximálně 80 hodin.

Služby mobilného operátora

Služby mobilného operátora

Predmetom zákazky je výber mobilného operátora, ktorého úlohou bude poskytovanie komplexných, bezpečných mobilných telekomunikačných služieb operátora prostredníctvom kombinovanej virtuálnej privátnej siete (ďalej len VPS), t. j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre hlasové SIM karty verejného obstarávateľa a pevnými pobočkovými telefónmi ...

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Boženy Němcové - konektivita

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Boženy Němcové - konektivita

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení ZŠ novými datovými rozvody dle nových požadavků, propojení daných částí optickým kabelem a dodávka vybavení ICT, včetně instalace a uvedení do provozu. Před zahájením prací je potřeba demontovat zastaralé nevyhovující kabelové rozvody a nepotřebné lištování. Demontovaný materiál je nutno likvidovat, ...

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle - konektivita

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle - konektivita

Obsahem projektu je vybavení ZŠ novými datovými rozvody dle nových požadavků, propojení daných částí optickým kabelem a dodávka vybavení ICT, včetně instalace a uvedení do provozu. Síťové rozvody školy jsou navrženy do všech podlaží. Optickým spojem je dále připojen objekt vedlejší budovy „ tělocvičny “. Do dalších místností v této vedlejší budově ...

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U tenisu

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U tenisu

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení ZŠ novými datovými rozvody dle nových požadavků, propojení daných částí optickým kabelem a dodávka vybavení ICT, včetně instalace a uvedení do provozu. Před zahájením prací je potřeba demontovat zastaralé nevyhovující kabelové rozvody a nepotřebné lištování. Demontovaný materiál je nutno likvidovat, ...

Služby mobilného operátora

Služby mobilného operátora

Predmetom zákazky je zabezpečenie optimalizácie služieb mobilného operátora na obdobie 48 mesiacov a priebežné poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora pre zamestnancov UPJŠ v Košiciach.

Mobilný operátor

Mobilný operátor

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb mobilného operátora t.j. komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb telekomunikačného operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete

Dodávka komponent do směrovače páteřní komunikační síťové infrastruktury - uzel Plzeň

Dodávka komponent do směrovače páteřní komunikační síťové infrastruktury - uzel Plzeň

Předmětem plnění zakázky je dodání, instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) sestavy kombinovaných 100GE a 40GE rozhraní do přístupového směrovače zadavatele typu Alcatel-Lucent 7750 SR-12e v uzlu sítě CESNET2 Plzeň dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Součástí plnění je rovněž poskytnutí souvisejících služeb (přímé podpory ...

Dopravní telematika Kladno

Dopravní telematika Kladno

Předmětem plnění je dodávka a instalace optických tras, realizace informačního systému pro cestující na vybraných zastávkách hromadné přepravy osob a výbava vozidel ČSAD MHD Kladno, dodávka a připojení elektro a s tím souvisejících technologií, pro elektronické informační označníky a elektronické informační tabule, umístěné na zastávkách městské ...

Správa telefonního systému

Správa telefonního systému

Předmět plnění VZ (veřejné zakázky) je správa: • sítě telefonních ústředen: 1x Hipath 4000 a 12x HICOM 300E, které jsou umístěny v různých budovách VFN a 1. LF (celkový počet cca 4.700 telefonních linek), včetně jejich nedílného SW a HW příslušenství • 6-ti samostatných pobočkových telefonních ústředen VFN14-VFN19 včetně jejich nedílného SW a HW ...

Zabezpečení pohotovostního režimu optických vláken na území města Pardubice

Zabezpečení pohotovostního režimu optických vláken na území města Pardubice

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pohotovostního režimu optických vláken pro složky IZS vybudovaných v rámci projektu ITS NGN

Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na následné poskytování hlasových, datových a jiných telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora. Zakázka je dělená na 2 části, přičemž lze podat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo na kteroukoliv část samostatně (dílčí plnění).

Telefónne služby pevnej a dátovej siete s telekomunikačnými zariadeniami

Telefónne služby pevnej a dátovej siete s telekomunikačnými zariadeniami

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných telekomunikačných služieb pevnej siete (dátových a hlasových) prostredníctvom kompatibilných a vhodných telekomunikačných zariadení poskytovateľa pevnej siete: Zriadenie a pripojenie do VPS, zriadenie pripojenia lokalít v mieste poskytovania služby u verejného ...

Elektronické komunikačné služby pre potreby ÚDZS

Elektronické komunikačné služby pre potreby ÚDZS

Predmetom zákazky je poskytovanie elektronických komunikačných služieb - virtuálnej privátnej dátovej komunikačnej siete (ďalej len VPN) na prepojenie pracovísk ÚDZS pre potreby obojsmerného prenosu údajov výhradne medzi lokálnymi počítačovymi sieťami jednotlivých pracovísk a zabezpečenie doplnkových služieb.Požiadavky verejného obstarávateľa ...

Mobilné telekomunikačné služby – mobilná VPN

Mobilné telekomunikačné služby – mobilná VPN

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných komunikačných služieb operátora prostredníctvom kombinovanej virtuálnej privátnej siete (ďalej len VPN).

Služby mobilního operátora pro resort MPO_2017-21

Služby mobilního operátora pro resort MPO_2017-21

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Poskytováním telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního ...

(záznamy 1/25 z 1792)  strana 1 / 72