Operátor datových a hlasových služeb

Operátor datových a hlasových služeb

Předmětem zakázky je dodávka komplexního portfolia datových, internetových a hlasových služeb v garantované kvalitě dle požadavků definovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Podpora poruchové linky

Podpora poruchové linky

Předmětem veřejné zakázky je poskytování operátorských služeb pro účely poruchové linky Zadavatele (dále jen „Služby“), za podmínek blíže vymezených ve smlouvě na plnění Veřejné zakázky obsažené v části 4 zadávací dokumentace. Služby zahrnují zejména: a) telefonické poskytování odborných informací o Zadavateli v rozsahu informací získaných na ...

Predaj SMS CL prostredníctvom mobilného komunikačného zariadenia

Predaj SMS CL prostredníctvom mobilného komunikačného zariadenia

Predmetom je poskytnutie služby na SMS predaj cestovných lístkov (ďalej len eCL") bratislavskej MHD t.j. objednávanie cestovného lístka na MHD Bratislavy prostredníctvom SMS a platbu ceny za objednaný cestovný lístok prostredníctvom SMS, si budú objednávať fyzické a právnické osoby na základe platných právnych predpisov a Prepravného poriadku a ...

Mobilní hlasové, datové a související služby – opakované zadání

Mobilní hlasové, datové a související služby – opakované zadání

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu 4 let, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude poskytování mobilních hlasových a datových služeb elektronických komunikací a všech ...

Poskytování telekomunikačních služeb

Poskytování telekomunikačních služeb

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Poskytováním telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM a ISDN sítě operátora se rozumí ...

Mobilné telekomunikačné služby

Mobilné telekomunikačné služby

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných a dátových služieb operátora prostredníctvom VPS (virtuálnej privátnej siete), t.j. vytvorenie vnútropodnikovej siete pre SIM karty Rozhlasu a televízie Slovenska a jej organizačných zložiek a dcérskych spoločností (ďalej aj RTVS alebo ...

Modernizácia sieťovej infraštruktúry vo Fakultnej nemocnici Trnava

Modernizácia sieťovej infraštruktúry vo Fakultnej nemocnici Trnava

Predmetom zákazky je dodanie aktívnych a pasívnych zariadení vrátane príslušných komponentov a iného príslušenstva so súvisiacimi službami a vybudovanie sieťovej infraštruktúry montážou zariadení, vrátane kabeláže, pričom celkový rámec predmetu obstarávania je stanovený koncepčne, v previazanosti na súčasne používané, v budúcnosti uvažované a ...

Technické zariadenia 3 - Zariadenia pre LAN WAN, bezpečnosť IT a telekomunikačná technika

Technické zariadenia 3 - Zariadenia pre LAN WAN, bezpečnosť IT a telekomunikačná technika

Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre LAN WAN, bezpečnosť IT a telekomunikačnú techniku: 1. Dátové siete LAN 2. Dátové siete WAN 3. Dátové siete SAN 4. Dátové siete systémy manažmentu sieťových prvkov 5. IP audio a videokonferenčná technika 6. Rádiové prevádzače 8. Koncové rádiostanice 9. IKT do mobilného prostredia 10. ...

Telekomunikační služby

Telekomunikační služby

Předmětem plnění části A veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních, datových a doplňkových služeb fixních sítí a poskytování mobilních služeb elektronických komunikací uvedených v příloze č. 5 –Technická specifikace pro část A – pevné telekomunikační služby, mobilní služby, příloze č. 6 – SLA část A – pevné telekomunikační služby, mobilní ...

Poskytování služeb optické páteřní sítě WLAN

Poskytování služeb optické páteřní sítě WLAN

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb prostřednictvím optické infrastruktury pro přenos datových a hlasových služeb mezi vybranými objekty MV, PP ČR a PČR na území celé ČR.

Poskytovanie služieb mobilného operátora

Poskytovanie služieb mobilného operátora

Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej a ekonomicky výhodnej elektronickej komunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov, nákup koncových zariadení) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS). HVPS bude vytvorená ...

Vybudování datové sítě pro Městskou část Praha 8

Vybudování datové sítě pro Městskou část Praha 8

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybudování datové sítě pro zadavatele prostřednictvím distribučních bodů z objektů ve vlastnictví (správě) zadavatele, jakož i zajištění přenosu digitalizovaných záznamů z kamerových systémů instalovaných v jednotlivých objektech. Kompletní datová síť musí být výhradně ve vlastnictví zadavatele a není tedy ...

Poskytnutí služeb mobilního operátora pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace

Poskytnutí služeb mobilního operátora pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace

Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových služeb prostřednictvím GSM nebo UMTS GPRS/EDGE, 3G, LTE/4G sítě mobilního operátora. Celkový počet stávajících SIM karet provozovaných zadavateli je cca 4.500 ks. V rámci Telekomunikačních služeb je uchazeč povinen poskytovat Objednateli dle jeho potřeb a požadavků zejm. ...

Dodávka prvků pro realizaci pokrytí vybraných objektů Správy kolejí a menz MU Wi-Fi signálem

Dodávka prvků pro realizaci pokrytí vybraných objektů Správy kolejí a menz MU Wi-Fi signálem

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka prvků pro realizaci pokrytí vybraných objektů Správy kolejí a menz MU Wi-Fi signálem.

Dalet - údržba vysílacích systémů

Dalet - údržba vysílacích systémů

Předmětem veřejné zakázky je údržba vysílacího systému Dalet, který Český rozhlas využívá k zajištění svého vysílání na všech svých okruzích. Údržbou je rozuměna kompletní a komplexní podpora technologických vrstev centrální infrastruktury nacházející se pod úrovní systému Dalet a s nimi spojených služeb. Především se tedy jedná o vrstvy serverů, ...

Poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj

Poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude: a) poskytování pevných telekomunikačních služeb, b) poskytování veškerých ostatních služeb a ...

SMS komunikace s daňovými poplatníky

SMS komunikace s daňovými poplatníky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozu, údržby a rozvoje komplexního systému pro SMS komunikaci v rámci orgánů Finanční správy České republiky a zajištění služby rozšířené autentizace uživatelů daňového portálu formou více faktorové autentizace, zaslání SMS na předem definované mobilní telefonní číslo.

Nové funkce IS Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Účelová komunikační infrastruktura

Nové funkce IS Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Účelová komunikační infrastruktura

Pořízení účelové optické komunikační infrastruktury propojující vybrané objekty města Brandýs nad Labem -Stará Boleslav.

Dálkové odečty

Dálkové odečty

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vysílačů a přijímačů pro zajištění rádiového dálkového odečtu vodoměrů v rámci zadavatelem provozovaného území včetně jejich příslušenství, případných náhradních dílů v pozáručním období, a dokladů, které se k nim vztahují a dále poskytování služeb pro zadavatele spočívajících ve sběru, zpracovávání, ...

Rámcová dohoda na poskytování telekomunikačních služeb mobilních operátorů pro MV ČR

Rámcová dohoda na poskytování telekomunikačních služeb mobilních operátorů pro MV ČR

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb zadavateli prostřednictvím mobilního operátora.

Odborná technicko - ekonomická a právně - regulační podpora při přípravě a provedení VŘ

Odborná technicko - ekonomická a právně - regulační podpora při přípravě a provedení VŘ

Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborné technicko - ekonomické a právně - regulační podpory zadavatele při přípravě a provedení výběrových řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů, které zadavatel předpokládá realizovat podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon ...

Zajištění komunikace a zabezpečení přebíracích míst

Zajištění komunikace a zabezpečení přebíracích míst

Předmětem plnění této veřejné zakázky nabídky je zajištění komunikační infrastruktury pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb pro Český statistický úřad a zabezpečení přebíracích míst. Požadované služby: a) zajištění datového propojení ústředí ČSÚ se všemi volebními pracovišti. b) zajištění veřejně dostupné telefonní služby v ...

Pořízení licencí IP telefonů pro ústřednu Avaya

Pořízení licencí IP telefonů pro ústřednu Avaya

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 800 kusů časově a územně neomezených softwarových licencí pro provoz IP telefonů na ústředně Avaya Aura Communication Manager CM6 (dále jen „licence“) včetně roční podpory software. Účelem pořízení licencí je upgrade z analogové ústředny a další krok při instalaci IP telefonů v prostředí zadavatele.

Upgrade stanic CZEPOS

Upgrade stanic CZEPOS

Dodání přijímačů permanentních stanic GNSS (upgrade stávajících stanic CZEPOS ) pro síť České republiky (CZEPOS) v průběhu let 2018-2021.

Dobudovanie a rozvoj sieťovej infraštruktúry obce Kalná nad Hronom

Dobudovanie a rozvoj sieťovej infraštruktúry obce Kalná nad Hronom

Predmetom zákazky je dobudovanie a rozvoj sieťovej infraštruktúry v obci.

(záznamy 1/25 z 1830)  strana 1 / 74