Telekomunikační infrastruktura
Předmětem plnění je uzavření Rámcové dohody v souladu s § 131 ZZVZ na poskytování níže uvedených služeb telekomunikační infrastruktury.
Podpora telefónnych ústrední
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pre podporu prevádzky telekomunikačnej ústredne, rozvoja a služieb technickej podpory (supportu) aplikácií pre telekomunikačné ústredne. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Telekomunikační služby
Předmětem plnění je uzavření Rámcové dohody v souladu s § 131 ZZVZ na poskytování následujících telekomunikačních služeb: - Hlasové a datové telekomunikační služby v pevném místě - Mobilní telekomunikační služby Detailní popis předmětu plnění VZ je v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Poskytování pevných hlasových, mobilních hlasových a datových služeb II
Poskytování hlasových služeb pro PBX zadavatele v místě „koncového bodu sítě“, tj. v pobočkové ústředně v místnosti A023 na adrese 17. listopadu 2172/15 v Ostravě-Porubě a mobilních telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora pro zadavatele, přičemž předpokládaný objem vychází ze současného stavu. Poskytováním mobilních ...
Rekonštrukcia rádiovej siete Horskej záchrannej služby
Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcia, resp. vybudovanie komplexného digitálneho rádiového komunikačného systému pre Horskú záchrannú službu (ďalej aj len HZS). Tento komunikačný systém bude slúžiť na komunikáciu v horských oblastiach, zvýši efektivitu záchrany a zabezpečí komunikáciu so zložkami integrovaného záchranného systému a s inými ...
Poskytovatel telekomunikačních služeb pro statutární město Hradec Králové – mobilní telefonie
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování mobilních hovorových a nehovorových služeb elektronických komunikací poskytovaných prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících služeb a dodávek v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, pro statutární město Hradec Králové (včetně městské policie) a jeho zřízené ...
Poskytovatel telekomunikačních služeb pro statutární město Hradec Králové - stacionární telefonie
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování hovorových a nehovorových služeb elektronických komunikací poskytovaných v pevném místě prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících služeb a dodávek v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, pro statutární město Hradec Králové (včetně městské policie) a jeho ...
Služby štandardnej podpory, údržby a servisných služieb pre telekomunikačnú infraštruktúru
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb údržby, opravy siete telekomunikačného systému Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (hlasová sieť MV SR) vrátane, SW aktualizácií, ktorá pozostáva z mimozáručnej servisnej a z prevádzkovej podpory pre kompletnú hlasovú sieť MV SR.
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb
Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej komunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov,) prostredníctvom hlasovej virtuálnej siete (HVS) mobilného operátora.
Mezinárodní telekomunikační okruh Praha - Brusel
Poskytnutí a zabezpečení mezinárodního telekomunikačního okruhu Praha - Brusel
Výběr mobilního operátora pro hlasové a datové služby pro statutární město Zlín a jeho společnosti
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb, zajištění všech souvisejících činností včetně dodávky datových modemů pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace (dále jen „zadavatel“). Seznam společností a organizací, kterých se veřejná zakázka týká, je uveden v příloze č. 3 zadávací dokumentace. ...
Mezinárodní telekomunikační okruh Praha - Ramstein
Poskytnutí a zabezpečení mezinárodního telekomunikačního okruhu Praha - Ramstein
Výběr dodavatele mobilních telekomunikačních služeb 2020 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních telekomunikačních služeb (hlas, sms, data) po dobu 48 měsíců.
Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města
Předmětem plnění veřejné zakázky je nalézt nové inovativní řešení při zpřístupnění nových datových zdrojů na bázi lokalizačních dat sítí mobilních operátorů pro potřeby města a městských organizací prostřednictvím nově vyvinutého informačního systému, který dokáže vstupní lokalizační data mobilních operátorů přetransformovat do podoby využitelné ...
Hlasové služby a mobilný internet
Predmetom zákazky je poskytovanie elektronickej komunikačnej služby a ďalších súvisiacich služieb v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vrátanie dodania príslušných zariadení potrebných na riadne využívanie požadovaných služieb.
ZUUL – hlasové a datové služby 2020
poskytování služeb spočívajících ve zřízení virtuální privátní sítě, zajištění a provoz sítě pro datové a hlasové přenosy, a to jak prostřednictvím pevných, tak i mobilních technologií.
Digitalizace rádiové sítě ZZS MSK
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace digitalizace stávající analogové rádiové sítě zadavatele. Hlavním účelem je ochrana osobních údajů přenášených při komunikaci mezi dispečinkem zadavatele a jednotlivými výjezdovými posádkami. Plánováno je pokrytí všech lokalit Moravskoslezského kraje včetně těžce dostupných horských lokalit Beskyd a ...
Mobilní telefonie Ústeckého kraje 2020
Předmětem zakázky je poskytování služeb mobilních elektronických komunikací pro zadavatele, kteří s centrálním zadavatelem uzavřeli smlouvu o centralizovaném zadávání, i pro samotného centrálního zadavatele. Smlouvy budou uzavírány na dobu určitou 48 měsíců, to je od 1. 3. 2020 do 29. 2. 2024 s tím, že smlouvy se zadavateli, kterým dosavadní ...
Komplexné služby mobilného operátora
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných (hlasových) a dátových služieb operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete, t. j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre hlasové a dátové SIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie verejného obstarávateľa do verejnej ...
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2019
Predmetom zákazky je 1)vytvorenie vnútropodnikovej siete pre SIM karty registrované na verejného obstarávateľa, 2)pripojenie SIM kariet verejného obstarávateľa do verejnej telefónnej siete a zabezpečenie poskytovania spoľahlivých komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora (hovory, SMS, MMS, ...
Odborná podpora a poradenstvo pri príprave elektronickej aukcie na voľné frekvencie
Predmetom zákazky je zaistenie odbornej podpory pre prípravu elektronickej aukcie, ktorú verejný obstarávateľ pripravuje pre prideľovanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 700 MHz a 1500 MHz.
Poptáváme dodavatele služeb a zboží
Nová asistenční firma poptává dodavatele služeb a zboží, pro nákup vozidel všech kategorií (vč. servisu), nákup pohonných hmot (vč. služeb), síť autoškol, jízdních kol, telefonní a internetové služby, náhradní díly (pro všechny značky vozidel), odtahové služby pro vozidla, pojištění vozidel, el. energie, plynu pro firmy a domácnosti, síť lékáren a ...
Poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě pro všechny pracoviště ČSÚ. Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je dále uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Závazný návrh smlouvy ...
RUK – ÚVT – Mobilní telekomunikační služby pro Univerzitu Karlovu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení: (i) mobilních služeb elektronických komunikací, (ii) mobilních datových služeb, (iii) mezinárodního spojení, (iv) mobilních služeb v zahraničí a (v) doplňkových služeb mobilních služeb sítí elektronických komunikací. Předmětem veřejné zakázky nejsou služby datového připojení SIM karet, u kterých ...
Poskytování pevných hlasových, mobilních hlasových a datových služeb
Poskytování hlasových služeb pro PBX zadavatele v místě „koncového bodu sítě“, tj. v pobočkové ústředně v místnosti A023 na adrese 17. listopadu 2172/15 v Ostravě-Porubě a mobilních telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora pro zadavatele, přičemž předpokládaný objem vychází ze současného stavu. Poskytováním mobilních ...