Poskytování služeb mobilního operátora pro město Kroměříž
Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních telekomunikačních služeb Zadavateli a vyjmenovaným organizacím v příloze č. 3 zadávací dokumentace-Seznam organizací.
Poskytnutí pevných telekomunikačních služeb pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace
Předmětem veřejné zakázky je průběžné poskytování pevných hlasových a pevných datových telekomunikačních služeb v místě „koncových bodů sítě“, tj. v sídlech a všech pobočkách či detašovaných pracovištích Olomouckého kraje a příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v pobočkových telefonních ústřednách a v samostatných telefonních ...
Mobilní služby elektronických komunikací pro Ministerstvo zdravotnictví ČR
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících služeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Poskytovanie služieb prevádzky Telekomunikačnej siete
Obstarávateľ chce preniesť na Poskytovateľa prevádzku Telekomunikačnej siete ako celku, ktorá je v neustálom vývoji. Predmetom poskytovania Služieb sa chápe predovšetkým prevádzka Telekomunikačnej siete, všetky jej budúce zmeny a rozšírenia, ktoré budú nevyhnuté a technicky alebo funkčne budú ako komponent použité k poskytovaniu Telekomunikačných ...
Potreba zabezpečenia mobilných hlasových a dátových služieb
Predmetom zákazky je poskytnutie telekomunikačných služieb (hlasových a dátových) a to konkrétne zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej komunikačnej služby hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov, meteostaníc a ďalšie služby) prostredníctvom virtuálnej privátnej ...
Pevné hlasové telekomunikačné služby a zariadenia
Telekomunikačné služby v oblasti hovorov prostredníctvom VPS (Voice VPN) liniek, technologická modernizácia telekomunikačného vybavenia telefónnej ústredne a dodanie IP telefónov. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Mobilné telekomunikačné služby
Predmetom opisu zákazky je poskytovanie telekomunikačných služieb v oblasti mobilných hovorov a v oblasti služieb mobilných dát. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Dohledová platforma mobilních služeb pro stroje a zařízení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na následné poskytování mobilních datových služeb pro komunikaci mezi technologickými zařízeními (měřící stanice) a pro připojení technologických zařízení do sítě Internet s možností připojení do privátního APN.
Datové a hlasové telekomunikační služby v pevném místě
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytovat zadavateli dohodnuté veřejně dostupné služby elektronických komunikací prostřednictvím pevné sítě (datové služby, připojení do sítě internet, hlasové služby v pevném místě). Součástí plnění je i kompletní zřízení datové sítě dle parametrů stanovených objednatelem v Technické specifikaci a zajistí pro ...
Mobilné telekomunikačné služby
Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej, efektívnej a ekonomicky výhodnej elektronickej komunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobilných komunikačných zariadeniach) prostredníctvom jednotnej virtuálnej privátnej siete (VPS) pre účastníkov MV SR. VPS bude vytvorená osobitne pre každého ...
Mobilní telekomunikační služby pro resort dopravy
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb pro resort dopravy prostřednictvím mobilního operátora. Na základě zadávacího řízení bude centrálním zadavatelem (SFDI) uzavřena smlouva na dobu 4 let.
Poskytování hlasových a datových služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění mobilních hlasových a datových služeb.
Výber mobilného operátora
Predmetom zákazky s názvom "Výber mobilného operátora" je zabezpečenie komplexných a ekonomicky výhodných mobilných elektronických komunikačných služieb (hlasové, dátové, telemetrické a ďalšie definované služby) v rámci verejnej telefónnej siete. Predmet zákazky sa bude vzťahovať na cca 5.620 účastníckych SIM kariet. Počas trvania rámcovej dohody ...
Nákup telekomunikačních služeb GSM pro ÚVN
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítě poskytovatele jako mobilního operátora a to hlasové a datové telekomunikační služby včetně souvisejících služeb pro Ústřední vojenskou nemocnici - Vojenskou fakultní nemocnici Praha, a to po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy o poskytování ...
Poskytovanie mobilných, dátových a telefónnych služieb
2.1Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných dátových a telefónnych služieb (hlasové služby, SMS, MMS, dátové služby internet a ďalšie služby definované v týchto súťažných podkladoch) vytvorením virtuálnej privátnej siete (VPS) a pripojením účastníkov v rámci verejnej telefónnej siete, najmä pre ...
Výběr mobilního operátora a poskytování hlasových a datových služeb - II
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr mobilního operátora za účelem zajištění telekomunikačních služeb.
Hlasové a datové služby pro mobilní telefonii
Předmětem plnění je zajištění nepřetržitého poskytování telefonních a datových služeb prostřednictvím mobilní sítě pro Fakultní nemocnici Ostrava (dále jen také „FNO“). Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Poskytování pevných hlasových, mobilních hlasových a datových služeb
poskytování hlasových služeb pro PBX zadavatele v místě „koncového bodu sítě“, tj. v pobočkové ústředně v místnosti A023 na adrese 17. listopadu 2172/15 v Ostravě-Porubě a mobilních telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora pro zadavatele, přičemž předpokládaný objem vychází ze současného stavu
Poskytování hlasových a datových služeb
Zajištění mobilních hlasových a datových služeb více viz zadávací dokumentace.
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort MF 2021+
Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort Ministerstva financí, tj. Ministerstvo financí (MF) a jeho resortní organizace - Generální finanční ředitelství (GFŘ), Generální ředitelství cel (GŘC), Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), Kancelář finančního arbitra (KFA), Státní tiskárna ...
Telekomunikační služby - Služby mobilní sítě GSM - Rámcová dohoda (2021-2025)
Předmětem je v souladu s ustanovením § 131 zákona uzavření rámcové dohody na zabezpečení služeb elektronických komunikací - služby mobilní sítě GSM dodavatele v sítích GSM, UMTS, LTE, 4G, 5G nebo jiných dodavatelem provozovaných sítí s jedním dodavatelem.
Poskytování telekomunikačních služeb - rámcová dohoda II
Předmětem plnění Zakázky je uzavření rámcové dohody na následné poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací v oblasti datových linek pro účely vnitrofiremní WAN komunikace, poskytování služeb stacionární telefonie a jiných telekomunikačních činností , a to s jedním vybraným dodavatelem na dobu čtyř let.
Služby hromadného odesílání SMS
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb hromadného odesílání SMS. Účastník v rámci své nabídky detailně popíše způsob řešení zajištění SMS brány pro hromadné odesílání SMS s ohledem na potřeby zadavatele přes standardní webové služby. Účastník detailně popíše způsob technického řešení minimálně s parametry uvedenými v příloze č. 1 ...
Rámcová dohoda o pronájmu pevných optických okruhů a poskytování souvisejících služeb
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat zadavateli služby pronájmu pevných optických okruhů za účelem zajištění konektivity mezi jednotlivými přístupovými body kamerového systému, včetně instalace, provozu, údržby a podpory ze strany dodavatele v souvislosti s touto konektivitou, a to za podmínek stanovených v závazném ...
Poskytnutí služby pronájmu páru vláken na trase ÚVT MUNI, Brno - ZID, Univerzita Vídeň
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby pronájmu jednoho páru temných optických vláken na trase Ústav výpočetní technicky, Botanická 554/68a, Brno, Česká republika (bod A) - Zentraler Informatikdienst (ZID) der Universitaet Wien, Universitaetsstrasse 7, Vídeň, Rakousko. Požadavky na parametry trasy jsou uvedeny v zadávací ...