Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort Ministerstva kultury 2021+
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb v rozsahu definovaném zadávacími podmínkami. Služby budou poskytovány jak pro Centrálního zadavatele, tak pro Pověřující zadavatele uvedené v Příloze A ZD. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících s poskytováním požadovaných ...
Pronájem nenasvícených vláken mezi lokalitami B a C
Zadavatel požaduje zřídit službu pronájmu nenasvíceného optického vlákna mezi Rumburkem a Litoměřicemi níže specifikováno jako lokalita B a C, na kterém zadavatel bude provozovat interní propojení počítačových sítí. Trasa nesmí být v souběhu delším než 2 metry s trasou mezi lokalitami Rumburk Děčín.
Pronájem nenasvíceného optického vlákna
Datové připojení Stomatologické pohotovosti.
Datové a hlasové telekomunikační služby v pevném místě
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytovat zadavateli dohodnuté veřejně dostupné služby elektronických komunikací prostřednictvím pevné sítě (datové služby, připojení do sítě internet, hlasové služby v pevném místě). Součástí plnění je i kompletní zřízení datové sítě dle parametrů stanovených objednatelem v Technické specifikaci a zajistí pro ...
Komunikačná infraštruktúra - Mobilná hlasová komunikácia
Predmetom zákazky poskytovanie služieb komunikačnej infraštruktúry zahrňujúcej mobilnú hlasovú komunikáciu a SMS Gateway.
Mobilné hlasové a dátocé telekomunikačné služby
Predmetom zákazky sú mobilné hlasové a dátové telekomunikačné služby v zmysle technickej špecifikácie, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov.
MUNI - Mobilní telekomunikační služby 2021-2024
Předmětem veřejné zakázky je zajištění telekomunikačních služeb pro Masarykovu univerzitu a zahrnuje zejména mobilní hlasové a SMS služby, internetové připojení k notebookům a dalším zařízením a dodávky SIM karet, vč. jejich dopravy.
Mobilní telefonie VZP ČR 2022 - 2025
Předmětem zakázky je zajištění mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb pro VZP ČR po dobu 48 měsíců (od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025), tj. poskytování / zajištění poskytování hlasových a datových služeb elektronických komunikací dle ZEK prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora. Součástí plnění je rovněž zajištění všech ...
Pronájem nenasvícených vláken mezi lokalitami A a B
Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění propojení LAN sítě Lužické nemocnice a polikliniky Rumburk do regionální sítě zadavatele, zřízením datové linky, a to pronájmem nenasvíceného optického vlákna.
Služby odosielania krátkych textový správ
Zriadenie a prevádzkovanie služby na hromadné odosielanie krátkych textových správ tzv. Služby odosielania krátkych textových správ / ďalej aj ako služby SMS/ v špecifikácii uvedenej v opise predmetu zákazky.
Mobilní telefonie pro Krajskou Zdravotní, a.s. 2021
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora
Poskytovanie mobilných elektronických komunikačných služieb
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora pre hlasové SIM karty Obstarávateľa a pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete, doplnkové verejné telekomunikačné služby a dodávka mobilných telekomunikačných zariadení.
Údržba telekomunikačních zařízení FN Plzeň
Předmětem zakázky je zajištění údržby, oprav a servisních prohlídek stávající telekomunikační infrastruktury v atrakčních obvodech areálů FN Plzeň Bory a Lochotín (včetně Transfúzní stanice, areálu dopravy, podzemních speciálních objektů, soudního lékařství, ubytoven), tj. dvou kusů ústředen AVAYA DEFINITY ECS, vnitřních telefonních rozvodů, ...
Poskytování služeb SMS brány
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit služby pro potřeby ověřování komunikačního kanálu, přihlašování uživatele a podávání informací o problémových stavech identifikačního profilu v Národním bodu s využitím komunikačního kanálu SMS. Pro informování subjektu při změně stavu profilu v prostředí národního bodu je nutné zajištění služby ...
MTS 2021
poskytování mobilních telekomunikačních služeb (MTS) prostřednictvím mobilního operátora
Využívanie a poskytovanie siete WAN založenej na technológií MPLS
Predmet zákazky: Využívanie a poskytovanie siete WAN založenej na technológií MPLS je rozdelený na dve samostatné časti: Časť 1: Využívanie a poskytovanie siete WAN založenej na technológií MPLS Časť 2: Poskytovanie služby IP telefónia
Zabezpečenie služby - platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel parkujúcim vodičom, v zónach so spoplatneným parkovaním na území mesta Trnava podľa platného všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnavy (ďalej len VZN), prostredníctvom mobilného telefónu bez ...
RUK - ÚVT - Služby fixních hlasových sítí elektronických komunikací pro Univerzitu Karlovu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení fixních hlasových služeb elektronických komunikací a doplňkových služeb fixních služeb sítí elektronických komunikací. Podrobnější specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Specifikace a rozsah předmětu plnění).
Datové komunikační služby
Předmětem veřejné zakázky jsou datové telekomunikační služby spočívající v poskytování služeb datového propojení jednotlivých lokalit (poboček zadavatele) v České republice a 2 datových center zadavatele, popř. dalších objektů určených zadavatelem. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace (dále jen "ZD").
Poskytnutí služeb SMS centra
Předmětem veřejné zakázky je zasílání a přijímaní krátkých textových zpráv, zajištění doplňkových služeb a připojení stávajícího SMS Gateway do SMS centra
Dodávka rádiového systému DMR - opakování
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obnova / upgrade analogové radiové sítě na nový moderní digitální hlasový rádiový systém DMR (Digital Mobile Radio). Předmětem je zejména návrh řešení, dodávka, zprovoznění a následná technická podpora rádiových serverů, rádiových vysílačů a rádiových terminálů (vysílaček) rádiové hlasové ...
SÚKL VZ09/2021 - Poskytování telekomunikačních služeb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění kompletního poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb pro zadavatele, které je rozděleno na dvě části: I. Mobilní hlasové a datové služby, II. Služby pevných linek.
Mobilné telekomunikačné služby pre RTVS na roky 2021 – 2024
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných a dátových služieb operátora prostredníctvom VPS (virtuálnej privátnej siete), t.j. vytvorenie vnútropodnikovej siete pre SIM karty Rozhlasu a televízie Slovenska a jej organizačných zložiek a dcérskych spoločností (ďalej aj RTVS alebo ...
Poskytování služeb mobilního operátora pro město Kroměříž
Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních telekomunikačních služeb Zadavateli a vyjmenovaným organizacím v příloze č. 3 zadávací dokumentace-Seznam organizací.
Poskytnutí pevných telekomunikačních služeb pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace
Předmětem veřejné zakázky je průběžné poskytování pevných hlasových a pevných datových telekomunikačních služeb v místě „koncových bodů sítě“, tj. v sídlech a všech pobočkách či detašovaných pracovištích Olomouckého kraje a příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v pobočkových telefonních ústřednách a v samostatných telefonních ...