Telekomunikační služby pro ZČU
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím poskytovatele služeb elektronických komunikací, resp. prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora a napojení telefonního systému ZČU do veřejné telefonní sítě za podmínek a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
Služby mobilného operátora
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t.j. vytvorením virtuálnej privátnej siete pre hlasové SIM karty verejného obstarávateľa a vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Ide o ...
Rekonstrukce LAN
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v: a) drobných opravách stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí; b) úpravách a drobném rozvoji stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí; c) rekonstrukcích stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí; d) budování nových LAN a ...
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb
Předmětem veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových mobilních telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora pro město Plzeň a jeho organizace v objemu a rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací. Součástí plnění je rovněž zajištění veškerých činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb
Služby operátora mobilních zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových služeb Zadavateli v rozsahu, za podmínek a v kvalitě specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem tohoto zadávacího řízení není poskytování služeb pro zastupitelské úřady České republiky v zahraničí.
Mobilní hlasové, datové a související služby pro resort Ministerstva spravedlnosti
Předmětem plnění VZ je poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb a všech činností s tím souvisejících prostřednictvím mobilního operátora pro Centrálního zadavatele/pověřující zadavatele, a to v rozsahu specifikovaném touto ZD.
Datové služby VZP ČR II
Předmět veřejné zakázky zahrnuje: a) Poskytování datových komunikačních služeb (dále jen „Služby“/„Služba“) po dobu trvání smlouvy, a to poskytování virtuální privátní sítě; konektivity do Internetu, konektivity do CMS a souvisejících služeb, vč. zřízení a aktivace Služeb, zajištění změny parametrů Služeb, zrušení Služeb a poskytování ...
Upgrade a rozšíření systému telefonní ústředny HiPath 4000
Předmětem veřejné zakázky je upgrade a rozšíření systému telefonní ústředny HiPath 4000 nezbytný pro provozování hlasových služeb CS. Stávající verze 7 nepodporuje současně dodávané IP telefony včetně nových licencí. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v Příloze č. 1 ZD - Specifikace předmětu veřejné zakázky a v Příloze č. 2 ZD - Závazný ...
Telekomunikačné služby
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných hlasových telekomunikačných služieb pre pevné linky vrátane internetového pripojenia a mobilné linky, ako aj doplnkových telekomunikačných služieb pre Záchrannú službu Košice na obdobie 24 mesiacov. Časť I.: Pevné linky a internetové pripojenia pre Záchrannú službu Košice Časť II: Mobilné linky pre ...
Mobilné telekomunikačné služby
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb (ďalej len služieb) operátora, ktoré obsahujú: - zriadenie a aktivácia virtuálnej privátnej siete (ďalej VPS) pre hlasové a dátové SIM karty verejného obstarávateľa, - pripojenie verejného obstarávateľa do verejnej ...
Modernizace pevné telefonie
Předmětem veřejné zakázky je dodání 220 IP telefonů standardního typu, 80 IP telefonů chodbového typu, 20 IP videotelefonů, včetně 10 přídavných panelů, a 4 IP telefonů telekonferenčního typu pro audiokonference. Předmětem veřejné zakázky je dále dodání 354 licencí pro provoz IP telefonů na Cisco Unified Communications Manageru verze 11.5 a ...
Obnova telefonní ústředny
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a implementace nové IP telefonní ústředny včetně doplňkových služeb
Zajištění optické infrastruktury ve vybraných lokalitách
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb optické infrastruktury dle parametrů uvedených v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace. Jednotlivé části veřejné zakázky (celkem 34) představují dílčí lokality, ve kterých budou služby poskytovány, tyto jsou uvedeny v příloze č. 2 této Zadávací dokumentace.
Mobilní telefonie Ústeckého kraje 2020 - III
Předmětem zakázky je poskytování služeb mobilních elektronických komunikací pro zadavatele, kteří s centrálním zadavatelem uzavřeli smlouvu o centralizovaném zadávání, i pro samotného centrálního zadavatele. Smlouvy budou uzavírány na dobu určitou 48 měsíců, to je od 1. 3. 2020 do 29. 2. 2024 s tím, že smlouvy se zadavateli, kterým dosavadní ...
Pořízení a modernizace telefonních ústředen
Předmětem veřejné zakázky je pořízení a modernizace pobočkových telefonních ústředen.
Modernizácia uzavretého televízneho okruhu tunela Branisko
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a jeho inštalácia, t .j. demontáž a úprava existujúcich zariadení uzatvoreného televízneho okruhu, dodanie a montáž nových zariadení uzatvoreného televízneho okruhu (ďalej len "UTO") a zariadení na identifikáciu a vyhodnotenie vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci ADR pre prevádzkový súbor 422.12 Uzatvorený TV ...
Rozšírenie účelovej dátovej siete a pokrytie promenád verejným WiFi HotSpotom VisitBratislava
Rozšírenie pokrytia turistických promenád verejným WiFi HotSpotom s bezplatným pripojením k internetu, prevádzka portálového riešenia, poskytovanie a prevádzka privátnej dátovej siete pre pripojenie informačných, zabezpečovacích a bezpečnostných technológií mesta Bratislava.
Mobilní telekomunikační služby
Předmětem veřejné zakázky: a) je poskytování telekomunikačních služeb v sítích GSM (hlasové služby a SMS; datové služby a připojení k Internetu; služba hromadného rozesílání SMS, atd.), b) jsou dodávky modemů (vč. příslušenství) a případné dodávky dalšího telekomunikačního zboží. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci (dále jen ...
Služby mobilního operátora v letech 2019 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora včetně souvisejících služeb po dobu 36 měsíců.
Obměna firewallu, oddělení serverové a uživatelské LAN
Předmětem veřejné zakázky je pronájem externího internetového firewallu, nákup interního firewallu pro oddělení serverové a uživatelské infrastruktury LAN včetně licence a standardní podpory na 48 měsíců a úpravy konfigurace nad rámec běžné podpory po dobu 48 měsíců.
Mobilní telefonie Plzeňského kraje 2020 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je průběžné poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora pro centrálního zadavatele, Plzeňský kraj a organizace PK, a to v rozsahu vymezeném v této Zadávací dokumentaci a přílohách ZD. Rámcová dohoda bude uzavřena na 36 měsíců do 31.12.2022. Centrální zadavatel si vyhradil ...
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro ČVUT
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora.
Obnova a inovace Tísňové péče II
Předmětem veřejné zakázky je dodání HW a SW komponent systému Tísňové péče (výpočetní a komunikační technika, software, koncová zařízení), jejich implementace, zaškolení pracovníků zadavatele a testovací provoz a následně zprovoznění systému, dále poskytování služeb správy systému Tísňové péče a dle požadavků zadavatele rovněž služeb rozvoje ...
Pevná telefonie Plzeňského kraje 2020 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je průběžné poskytování pevných hlasových a pevných datových telekomunikačních služeb prostřednictvím operátora pro centrálního zadavatele, Plzeňský kraj a organizace PK, a to v rozsahu vymezeném v této Zadávací dokumentaci a přílohách ZD. Rámcová dohoda bude uzavřena na 36 měsíců do 31.12.2022. Centrální zadavatel si ...
Telefonní a datové služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na poskytování telefonních a datových služeb pevných i mobilních pro zajištění provozu zadavatele - organizace Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Součástí předmětu plnění není provoz primární a sekundární linky tísňového volání 155 včetně jejich záložních telefonních linek ...