Datové propojení datových center Zeleneč a Na Vápence
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb Data Center Interconnect. včetně zřízení služby. V rámci Služby Zadavatel požaduje propojení primárního datového centra v budově na adrese Na Vápence 915/14, Praha 3, provozovaného Státní pokladnou Centrem sdílených služeb, s. p., na úrovni poschodí, místnosti a racku se záložním datovým centrem v ...
Mobilní telefonie 2021 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových mobilních telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora pro centrálního zadavatele a jím řízené/zřízené organizace v objemu. Součástí plnění je rovněž zajištění veškerých činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb.
Služby mobilní komunikace 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování mobilních telefonních a datových služeb pro Českou televizi
Služby mobilného operátora
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t.j. vytvorením virtuálnej privátnej siete pre hlasové SIM karty verejného obstarávateľa a vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Ide o ...
Poskytovania komplexných služieb Content Delivy Network
Účelom zákazky je zabezpečenie poskytovania komplexných služieb Content Delivy Network (ďalej len CDN) pre poertreby Verejného obstarávateľa.
Řízení přístupů do sítě LČR
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a konfigurace síťových a přístupových prvků LAN sítě, poskytnutí licencí pro řídící a dohledový systém LAN sítě (dále jen „Řešení“) a poskytnutí servisní podpory výrobce na období 2 let. Řešení bude implementováno na jednotlivé OJ LČR a propojeno do centrálně provozovaného řídícího systému LAN a WiFi na ...
Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací pro FN Plzeň
Předmětem plnění veřejné zakázky je nepřetržité poskytování telefonních služeb v požadované struktuře prostřednictvím mobilní sítě účastníka od ukončení zadávacího řízení, respektive ode dne účinnosti smlouvy, po dobu tří let. Zadavatel nepřipouští automatické prodloužení smlouvy.
Implementácia komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti
1. Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, majetkovo-právne vysporiadanie a realizácia stavby: "Implementácia komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste" v členení: - dokumentácia pre územné rozhodnutie vrátane ...
Pronájem optických vláken na propojení budovy ústředí a budovy záložního pracoviště ČNB
Předmětem veřejné zakázky je dlouhodobý pronájem čtyř nenasvícených optických vláken vedených ve dvou nezávislých trasách A a B (v každé nezávislé trase jsou požadována 2 optická vlákna) za účelem propojení budovy ústředí ČNB Praha 1, Na Příkopě 28 (dále jen "budova ústředí") a budovy záložního pracoviště ČNB Praha 5, Strojírenská 175 (dále jen ...
Modernizace hlavního optického přenosového systému CESNET2
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky technických zařízení informačních a komunikačních technologií (hardware), včetně potřebného software, a poskytnutí souvisejících služeb (instalace, oživení, konfigurace, migrace atd. a poskytnutí záruky) za účelem modernizace, povýšení a údržby hlavního optického přenosového systému CESNET2 (dále ...
Poskytování telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude a) poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora, b) poskytování hlasových a datových ...
Rozšíření regionální datové sítě Pardubického kraje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka optické infrastruktury, např. nákup ideálního spoluvlastnického podílu spojeného s výlučným užíváním konkrétních optických vláken, a dodávka aktivních a pasivních prvků s ní spojených pro rozšíření RDS PK. Součástí zakázky jsou služby zajištění provozu RDS PK vč. dohledu v rámci řešení dodaných aktivních prvků ...
Mobilní operátor
1.1. Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb mobilního operátora. Zajištění služeb mobilních elektronických komunikací pro centrálního Zadavatele a dále pro pověřující Zadavatele, kteří s centrálním Zadavatelem uzavřeli smlouvu o centralizovaném zadávání.
Intranet a Learning Management system
Zákazka zahŕňa zriadenie služby intranet a LMS, Služby technickej podpory redakčného systému pre intranet a LMS na 4 roky a služby Zmenových zadaní s predpokladaným počtom 1000 osobohodín. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Zajištění optické infrastruktury ve vybraných lokalitách II
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb optické infrastruktury dle parametrů uvedených v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace. Jednotlivé části veřejné zakázky (celkem 33) představují dílčí lokality, ve kterých budou služby poskytovány, tyto jsou uvedeny v příloze č. 2 Zadávací dokumentace. Podrobný popis požadovaných služeb je ...
Služby mobilního operátora
Předmětem veřejné zakázky: a) je poskytování telekomunikačních služeb v sítích GSM (hlasové služby a SMS; datové služby a připojení k Internetu; služba hromadného rozesílání SMS, atd.), b) jsou dodávky modemů (vč. příslušenství) a případné dodávky dalšího telekomunikačního zboží. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci (dále jen ...
Telekomunikační služby pro ZČU
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím poskytovatele služeb elektronických komunikací, resp. prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora a napojení telefonního systému ZČU do veřejné telefonní sítě za podmínek a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
Služby mobilného operátora
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t.j. vytvorením virtuálnej privátnej siete pre hlasové SIM karty verejného obstarávateľa a vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Ide o ...
Rekonstrukce LAN
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v: a) drobných opravách stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí; b) úpravách a drobném rozvoji stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí; c) rekonstrukcích stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí; d) budování nových LAN a ...
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb
Předmětem veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových mobilních telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora pro město Plzeň a jeho organizace v objemu a rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací. Součástí plnění je rovněž zajištění veškerých činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb
Služby operátora mobilních zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových služeb Zadavateli v rozsahu, za podmínek a v kvalitě specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem tohoto zadávacího řízení není poskytování služeb pro zastupitelské úřady České republiky v zahraničí.
Mobilní hlasové, datové a související služby pro resort Ministerstva spravedlnosti
Předmětem plnění VZ je poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb a všech činností s tím souvisejících prostřednictvím mobilního operátora pro Centrálního zadavatele/pověřující zadavatele, a to v rozsahu specifikovaném touto ZD.
Datové služby VZP ČR II
Předmět veřejné zakázky zahrnuje: a) Poskytování datových komunikačních služeb (dále jen „Služby“/„Služba“) po dobu trvání smlouvy, a to poskytování virtuální privátní sítě; konektivity do Internetu, konektivity do CMS a souvisejících služeb, vč. zřízení a aktivace Služeb, zajištění změny parametrů Služeb, zrušení Služeb a poskytování ...
Upgrade a rozšíření systému telefonní ústředny HiPath 4000
Předmětem veřejné zakázky je upgrade a rozšíření systému telefonní ústředny HiPath 4000 nezbytný pro provozování hlasových služeb CS. Stávající verze 7 nepodporuje současně dodávané IP telefony včetně nových licencí. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v Příloze č. 1 ZD - Specifikace předmětu veřejné zakázky a v Příloze č. 2 ZD - Závazný ...
Telekomunikačné služby
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných hlasových telekomunikačných služieb pre pevné linky vrátane internetového pripojenia a mobilné linky, ako aj doplnkových telekomunikačných služieb pre Záchrannú službu Košice na obdobie 24 mesiacov. Časť I.: Pevné linky a internetové pripojenia pre Záchrannú službu Košice Časť II: Mobilné linky pre ...