Mobilní telefonie Ústeckého kraje 2020 - III
Předmětem zakázky je poskytování služeb mobilních elektronických komunikací pro zadavatele, kteří s centrálním zadavatelem uzavřeli smlouvu o centralizovaném zadávání, i pro samotného centrálního zadavatele. Smlouvy budou uzavírány na dobu určitou 48 měsíců, to je od 1. 3. 2020 do 29. 2. 2024 s tím, že smlouvy se zadavateli, kterým dosavadní ...
Pořízení a modernizace telefonních ústředen
Předmětem veřejné zakázky je pořízení a modernizace pobočkových telefonních ústředen.
Modernizácia uzavretého televízneho okruhu tunela Branisko
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a jeho inštalácia, t .j. demontáž a úprava existujúcich zariadení uzatvoreného televízneho okruhu, dodanie a montáž nových zariadení uzatvoreného televízneho okruhu (ďalej len "UTO") a zariadení na identifikáciu a vyhodnotenie vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci ADR pre prevádzkový súbor 422.12 Uzatvorený TV ...
Rozšírenie účelovej dátovej siete a pokrytie promenád verejným WiFi HotSpotom VisitBratislava
Rozšírenie pokrytia turistických promenád verejným WiFi HotSpotom s bezplatným pripojením k internetu, prevádzka portálového riešenia, poskytovanie a prevádzka privátnej dátovej siete pre pripojenie informačných, zabezpečovacích a bezpečnostných technológií mesta Bratislava.
Mobilní telekomunikační služby
Předmětem veřejné zakázky: a) je poskytování telekomunikačních služeb v sítích GSM (hlasové služby a SMS; datové služby a připojení k Internetu; služba hromadného rozesílání SMS, atd.), b) jsou dodávky modemů (vč. příslušenství) a případné dodávky dalšího telekomunikačního zboží. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci (dále jen ...
Služby mobilního operátora v letech 2019 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora včetně souvisejících služeb po dobu 36 měsíců.
Obměna firewallu, oddělení serverové a uživatelské LAN
Předmětem veřejné zakázky je pronájem externího internetového firewallu, nákup interního firewallu pro oddělení serverové a uživatelské infrastruktury LAN včetně licence a standardní podpory na 48 měsíců a úpravy konfigurace nad rámec běžné podpory po dobu 48 měsíců.
Mobilní telefonie Plzeňského kraje 2020 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je průběžné poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora pro centrálního zadavatele, Plzeňský kraj a organizace PK, a to v rozsahu vymezeném v této Zadávací dokumentaci a přílohách ZD. Rámcová dohoda bude uzavřena na 36 měsíců do 31.12.2022. Centrální zadavatel si vyhradil ...
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro ČVUT
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora.
Obnova a inovace Tísňové péče II
Předmětem veřejné zakázky je dodání HW a SW komponent systému Tísňové péče (výpočetní a komunikační technika, software, koncová zařízení), jejich implementace, zaškolení pracovníků zadavatele a testovací provoz a následně zprovoznění systému, dále poskytování služeb správy systému Tísňové péče a dle požadavků zadavatele rovněž služeb rozvoje ...
Pevná telefonie Plzeňského kraje 2020 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je průběžné poskytování pevných hlasových a pevných datových telekomunikačních služeb prostřednictvím operátora pro centrálního zadavatele, Plzeňský kraj a organizace PK, a to v rozsahu vymezeném v této Zadávací dokumentaci a přílohách ZD. Rámcová dohoda bude uzavřena na 36 měsíců do 31.12.2022. Centrální zadavatel si ...
Telefonní a datové služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na poskytování telefonních a datových služeb pevných i mobilních pro zajištění provozu zadavatele - organizace Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Součástí předmětu plnění není provoz primární a sekundární linky tísňového volání 155 včetně jejich záložních telefonních linek ...
Systém MILSATCOM
Dodávka základnových satelitních stanic, satelitních terminálů, switchů, sad pro provoz a SW licencí a provedení školení podle zadávací dokumentace.
Zajištění konektivity MZe 2019+ - Část 4
Předmětem zakázky je zajištění konektivity MZe 2019+ - Část 4 (konektivita datových center a linek na lokality Ministerstva zemědělství). Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, kdy každá z nich tvoří jednu část veřejné zakázky, a to: A. Zajištění konektivity HC (konektivita hostingových center HC Nagano a HC Chodov), zajištění konektivity THC ...
Poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete
Predmetom zákazky je poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete predovšetkým hlasových služieb poskytovaných prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete a dátových služieb pre koncové zariadenia a nákup koncových zariadení pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a pre ...
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
Predmetom zákazky je poskytnutie služby s názvom: Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia (ďalej len Predmet zákazky) Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb (ďalej len služieb) operátora, ktoré obsahujú: -zriadenie a aktivácia virtuálnej privátnej siete ...
Zriadenie a prevádzkovanie komplexnej HVPS
Predmetom zákazky je zriadenie a prevádzkovanie komplexnej, bezpečnej a ekonomicky výhodnej elektronickej komunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov, nákup koncových zariadení, ďalšie služby) prostredníctvom Hlasovej virtuálnej privátnej siete (ďalej len ...
Generální dodavatel datových linek
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření smlouvy na služby spočívající v poskytování datových linek/internetové přípojky na lokalitách zadavatele uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Seznam objektů a požadovaných kapacit konektivit. Služby jsou specifikovány ve čl. 3 zadávací dokumentace (dále jen „plnění“).
Zajištění poskytovatele pevných telekomunikačních linek
Zajištění poskytování pevných hlasových linek tzn. zajištění provozu nepřenosných telefonních přístrojů a telefonních ústředen, jejich připojení do všech veřejných pevných i mobilních telefonních sítí a přenos hovoru po celé trase přes metalické popř. optické propojení nebo prostřednictvím rádiových telekomunikačních spojů v licencovaném pásmu a ...
Poskytování komunikační sítě WAN MZV ČR
Předmětem veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je výkon komunikačních činností dodavatelem pro zadavatele spočívajících v: a) zajištění sítě elektronických komunikací WAN (Wide Area Network) MZV ČR, včetně potřebné provozní infrastruktury, zahrnující vytvoření a implementaci komunikační sítě WAN MZV ČR a poskytování odpovídající technické a ...
Dodávka telefonní ústředny pro oblast Ústí nad Labem
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání jednotného komunikačního systému.
Verejná telefónna sieť a zriadenie prístupu do verejnej telefónnej siete
Predmetom zákazky je zriadenie pripojenia internej hlasovej komunikačnej siete účastníka do verejnej telefónnej siete prostredníctvom ethernet pripojenia so SIP protokolom (ďalej len SIP trunk) a poskytovanie komplexných hlasových komunikačných služieb verejnej telefónnej siete (ďalej len VTS). Verejný obstarávateľ požaduje vybudovanie duálneho ...
Telekomunikačné služby - služby mobilného operátora
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných a dátových služieb.
Služby mobilného operátora na roky 2019 - 2023
Získanie poskytovateľa telekomunikačných služieb v súlade s opisom predmetu zákazky uvedenej v súťažných podkladov
Pořízení dat mobilního mapování
Předmětem zakázky je pořízení obrazových dat tzv. mobile mappingu, tj. fotogrammetrických prostorově umístěných dat pořízených z jedoucího vozidla či variantního mobilního zařízení (čtyřkolka, kolo atd.) na celé komunikační síti hl. m. Prahy. Předmětem plnění této zakázky je dále vytvoření pomocného bodového pole, pořízená data samotná, poskytnutí ...