Odborná podpora a poradenstvo pri príprave elektronickej aukcie na voľné frekvencie
Predmetom zákazky je zaistenie odbornej podpory pre prípravu elektronickej aukcie, ktorú verejný obstarávateľ pripravuje pre prideľovanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 700 MHz a 1500 MHz.
Poptáváme dodavatele služeb a zboží
Nová asistenční firma poptává dodavatele služeb a zboží, pro nákup vozidel všech kategorií (vč. servisu), nákup pohonných hmot (vč. služeb), síť autoškol, jízdních kol, telefonní a internetové služby, náhradní díly (pro všechny značky vozidel), odtahové služby pro vozidla, pojištění vozidel, el. energie, plynu pro firmy a domácnosti, síť lékáren a ...
Poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě pro všechny pracoviště ČSÚ. Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je dále uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Závazný návrh smlouvy ...
RUK – ÚVT – Mobilní telekomunikační služby pro Univerzitu Karlovu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení: (i) mobilních služeb elektronických komunikací, (ii) mobilních datových služeb, (iii) mezinárodního spojení, (iv) mobilních služeb v zahraničí a (v) doplňkových služeb mobilních služeb sítí elektronických komunikací. Předmětem veřejné zakázky nejsou služby datového připojení SIM karet, u kterých ...
Poskytování pevných hlasových, mobilních hlasových a datových služeb
Poskytování hlasových služeb pro PBX zadavatele v místě „koncového bodu sítě“, tj. v pobočkové ústředně v místnosti A023 na adrese 17. listopadu 2172/15 v Ostravě-Porubě a mobilních telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora pro zadavatele, přičemž předpokládaný objem vychází ze současného stavu. Poskytováním mobilních ...
Poskytnutí pevných telekomunikačních služeb pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí pevných hlasových telekomunikačních služeb a pevných datových telekomunikačních služeb pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. Zadavatel neumožňuje zajištění těchto služeb prostřednictvím mobilní sítě.
Obnova, modernizace a rozšíření hlasových rádiových sítí a pagingu ETE
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění obnovy, modernizace a rozšíření hlasových rádiových sítí a pagingové sítě ETE formou dodávky a implementace digitální rádiové sítě včetně poskytování souvisejících servisních služeb a dodávek náhradních dílů dle požadavků Zadavatele.
Propojovací úseky optických tras
Vybudování přípojek k optické trase ŘSD v lokalitách mýtných bran
Komplexní řešení služeb ICT
Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele poskytování komplexních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) popsaných v této zadávací dokumentaci, zejména řešení datové komunikace Státního oblastního archivu v Praze (dále též jen „SOA Praha“ nebo též „Archiv“) včetně zajištění internetové konektivity pro dosažení ...
Dodávka komponent pro povýšení DWDM trasy Praha – Plzeň na 100GE a povýšení DWDM uzlů Praha
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka komponent do DWDM systému páteřní komunikační síťové infrastruktury v uzlech Plzeň, Praha a Olomouc s cílem - povýšení propojení DWDM uzlů Praha_1 a Plzeň na 100GE - povýšení propojení uzlů Praha_1 a Praha_Sitel na 100GE - povýšení DWDM uzlů Olomouc_1 a Olomouc_2 za účelem podpory nových typů ...
Vybavení základních škol v Klatovech: Konektivita a připojení k internetu - ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova
Předmětem plnění je zajištění konektivity a připojení k internetu u ZŠ Plánická a ZŠ Čapkova. Projektem dojde k zajištění kvalitního připojení ke službám veřejného internetu a síť LAN, která pokryje prostory výše zmíněných škol. Vybavení pořizované v rámci zajištění konektivity těchto dvou škol je řešeno následujícím způsobem. Část vybavení ...
Obnova rádiofónnej siete spoločnosti
Účelom realizácie obnovy rádiofónnej siete Objednávateľa (ďalej aj RDST sieť) je stabilizovať prostriedok pre krízovú komunikáciu pre jednotlivé zložky Objednávateľa (ďalej aj ZSD), ktoré zabezpečujú prevádzkovanie distribučnej siete. Predmetom verejného obstarávania je zhotovenie diela, t.j. obnova RDST siete, ktorá spočíva v celkovej výmene ...
Telemetrie skupiny ČEZ
Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování mobilních služeb elektronických komunikací pro telemetrické účely a administraci.
Telekomunikační služby
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na následné poskytování služeb elektronických komunikací pro telekomunikaci a přenos dat v rozsahu blíže specifikovaném v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zejm. v příloze č. 3.
Telekomunikačné služby mobilného operátora
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t.j. vytvorením virtuálnej privátnej siete pre hlasové SIM karty verejného obstarávateľa a vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Ide o ...
SÚKL VZ03/2019 - Poskytnutí služby SMS brány
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby spočívající v rozesílání SMS zpráv pro aplikaci eRecept, a další systémy SÚKL.
Služby mobilní sítě GSM - Rámcová dohoda
VZ je zadávána s cílem zabezpečit mobilní komunikační a informační podporu příslušníků resortu obrany a zabezpečení spojení hlavních funkcionářů resortu obrany.
Datové služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je připojení lokální sítě v sídle zadavatele do internetu s vysokou spolehlivostí přenosu dat, neovlivnitelnou povětrnostními podmínkami a aktivním rušením a splňující parametry uvedené v zadávací dokumentaci.
Telekomunikačné služby a monitorovací systém GPS
Predmetom zákazky je poskytnutie telekomunikačných služieb (hlasové a dátové služby vrátane dodávky zariadení mobilnej komunikácie ) a monitorovací systém GPS - vrátane dodávky zariadení GPS komunikácie.
Mobilné dátové a telefónne služby
Verejný obstarávateľ vyberá spoľahlivého a seriózneho zmluvného partnera, ktorý bude pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov, pre ktorých sa toto verejné obstarávanie plánuje vyhlásiť, zabezpečovať kvalitné mobilné dátové a telefónne služby v rámci verejnej telefónnej siete. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v ...
Mobilní telekomunikační služby pro rezort životního prostředí
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jediným účastníkem, jejímž předmětem bude poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb pro zadavatele a jeho pověřující zadavatele prostřednictvím mobilního operátora, kdy součástí poskytování mobilních telekomunikačních služeb bude také případné přenesení telefonních čísel a migrace ...
Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou prostredníctvom viackamerových prenosových vozov vrátane technickej obsluhy, prostredníctvom vysielacej satelitnej techniky DSNG satelitných vozov vrátane technickej obsluhy a prostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej ...
Služby mobilního operátora 2019 - 2021
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb mobilního operátora na r. 2019 až 2021 v celkovém rozsahu 2000 SIM karet. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje možnost rozšířit předmět veřejné zakázky na 2500 SIM karet a rovněž dodatečně zahrnout do rámcové dohody ...
Páteřní areálové optické rozvody k projektu Zvýšení efektivity a bezpečnosti poskytované péče PNvD
Předmětem této veřejné zakázky je dodání, pokládka a instalace páteřních areálových optických rozvodů v prostorách areálu Psychiatrické nemocnice v Dobřanech mezi stanovenými objekty. Předmět veřejné zakázky souvisí s projektem Zadavatele „Zvýšení efektivity a bezpečnosti poskytované péče v PNvD pomocí ICT podpory“, který je spolufinancován z ...
Služební mobilní telefonie SKČ 2019-2024
Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování mobilních služeb elektronických komunikací pro služební účely, administrace služeb a zajištění indoor a outdoor pokrytí v lokalitách Skupiny ČEZ.