Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy
Predmetom zákazky je zabezpečenie služby vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy osôb (mestskej autobusovej dopravy) na území mesta Piešťany a miestnej časti Kocurice.
Mestská autobusová doprava II
Predmetom zákazky je poskytovanie služby mestskej autobusovej dopravy v meste Trnava v rozsahu a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených súťažných podkladoch. Predmetom služby je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby na území Mesta Trnava formou mestskej autobusovej dopravy (ďalej aj ako "MAD) za ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 212 v úseku Čerčany - Ledeč nad Sázavou
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 212 v úseku Čerčany - Ledeč nad Sázavou a č. 014 v úseku Kolín - Ledečko“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Čerčany - Ledeč nad Sázavou a Kolín - ...
Poptávám mezinárodní přepravu dřevěné bedny s motorem
Poptávám přepravu dřevěné bedny s motorem, rozměr 1680x720x890 mm, hmotnost 240 kg z Berouna do Anglie/Chichester.
D0 Oprava zádržného systému v km 76,50 - 82,56 a 0,00 - 28,90
Předmětem projektu je kompletní výměna zádržného systému na krajnicích dálnice D0. Svodidel v SDP se projekt netýká.
Poptávám přepravu stromu do Londýna
Poptávám přepravu borovičky do Londýna (cca 2m, 50 kg). Jedná se o CHARITATIVNI akci na podporu krásy přírody. Můžete ji vzít s sebou zdarma či za příspěvek na benzín / naftu £50.Nakládka bude pravděpodobně v Praze a vykládka bude v Londěně v Balhamu. Předem díky za jakoukoli pomoc či informaci. Jiri London, UK
Poptávám mezinárodní přepravu
Poptáváme přepravu: CZ-67974 Olešnice AT-5303 Thalgau od 20.11.2020 - 34 palet týdně.
Poptáváme mezinárodní dopravu
Nemecká dopravno-zasielateľská spoločnosť, s kvalifikovaným personálom disponujúcim dlhoročnými skúsenosťami v oblasti dopravy a logistiky, hľadá k najbližšiemu možnému termínu serióznych CESTNÝCH NÁKLADNÝCH DOPRAVCOV pre realizovanie nemeckej vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy.
RD na uskladnění a přepravu závaží ČMI - 2021 až 2025
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na poskytování služeb spočívajících v přepravě a manipulaci se závažím zadavatele na základě objednávek předaných dodavateli zadavatelem a služeb spočívajících v uskladnění závaží, pokud je tak v zadávací dokumentaci stanoveno. Veřejná zakázka je dle § 35 Zákona rozdělena na 5 části: P.č. Název ...
Nákup služeb tvorba pasportů, generelů a koncepcí
3.1 Jedná se o veřejnou zakázku na služby. 3.2 Zadavatel rozdělil zakázku na osm částí: Část 1.: Pasport dopravního značení Část 2.: Pasport vodovodů Část 3.: Pasport kanalizační sítě Část 4.: Pasport zeleně Část 5.: Generel obslužnosti mostní sítě Část 6.: Koncepce dopravy v klidu Část 7.: Koncepce odpadového hospodářství Část 8.: ...
FN Motol - Zajištění leteckého transportu orgánů a tkání k transplantaci včetně transplantačního týmu
Zajištění leteckého transportu orgánů a tkání k transplantaci včetně transplantačního týmu
Opakované vyhlášení II - Správa, provoz a údržba veřejného osvětlení v Petřvaldě
Správa veřejného osvětlení, Správa světelného signalizačního zařízení, Provádění pravidelných elektro revizí VO a SSZ, Běžná údržba. Předmět veřejné zakázky jsou práce specifikované v příloze d) Technologický postup a popis položek.
Pozemní přeprava biologického materiálu pro tkáňové zařízení IKEM II
Předmětem této veřejné zakázky jsou nepravidelné pozemní přeshraniční přepravní služby mezi zahraničními odběrovými centry a transplantačními centry v ČR. Přepravován bude biologický materiál se specifickými požadavky na podmínky, formu a čas přepravy. Přeprava bude realizována do maximální vzdálenosti 1 500 km a bez použití trajektu přes moře.
I.tř. Vodorovné dopravní značení - obnova na sil. I.tř. v KHK oblast HK a Jičín
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců (4 let) s jedním účastníkem je obnova vodorovného dopravního značení v barvě a plastu na silnicích I.tříd v Královéhradeckém kraji v okrese Hradec Králové a Jičín.
Přeprava dříví 2024
Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS a následné zadávání veřejných zakázek v DNS v oblasti provádění služeb pro zadavatele v oblasti přepravy dřevní hmoty a provádění souvisejících činností včetně nakládky a vykládky dříví. Dřevní hmota bude přepravována ze zadavatelem určených odvozních míst na místa vykládky. Místa vykládky budou ...
Senior doprava Cheb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby senior dopravy (taxislužby) pro občany s trvalým pobytem na vymezeném území města Chebu a v některých přilehlých obcích, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP/P nebo dovršili min. 65 let. Bližší informace jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu 1 ZD
Opava - telematika
Jedná se o rekonstrukci - modernizaci stávajících křižovatek, a to světelných signalizačních zařízení a stožárů (dále také jen „SSZ“) včetně kabelových rozvodů, koordinačních kabelů a zřízení nového dispečinku. Součástí díla jsou stavební úpravy zpevněných ploch a chodníků
Zajištění transportu uměleckých předmětů na výstavu Comenius 1592-1670: Jan Amos Komenský
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění transportu uměleckých předmětů na výstavu Comenius (1592-1670): Jan Amos Komenský, zejména pak zajištění obalových materiálů včetně klima stabilních beden, balení, vybalení, naložení a vyložení uměleckých předmětů, komunikace a spolupráce s půjčiteli uměleckých předmětů, využití přepravních prostředků, ...
18025 - I/56 okres Frýdek-Místek, instalace lanových svodidel v km 56,0 až 66,0
Předmětem veřejné zakázky je instalace lanových svodidel na čtyřpruhové směrově dělené komunikaci I/56 v okrese Frýdek - Místek v km 56,0 - 66,0 provozního staničení.
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Trenčín
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom pravidelných spojov mestskej autobusovej dopravy na obdobie najbližších 10 rokov v meste Trenčín. Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť plynulosť dopravných služieb vo ...
Poptávám mezinárodní přepravu
Poptávám zahraniční dopravu. Odkud: IBECOMPOUND s.l. Polígono Industrial El Prat C/Ronda de les Conques, 17 08180 Moià (Barcelona) – Spain Kam: SKR automotive s.r.o. - sklad Nádražní 1185 684 01 Slavkov u Brna Česká republika Jedná se o 7 europalet = 5040kg autokosmetických produktů Prosím o zaslání ceny.
Výsuvný signalizační vozík
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka mechanizace pro zvýšení bezpečnosti provozu na dálnici. Zakoupení 4 kusů speciálních signalizačních výstražných vozíků, které jsou vybaveny informačními panely s proměnným dopravním značením. Těmito mechanizačními prostředky zadavatel zamýšlí zvyšovat bezpečnost provozu na dálniční síti v ČR a na ...
Poptávám zahraniční nákladní autodopravu
Dobrý den, Poptávám následující přepravy: 1/ Nakládka pondělí 5.10. cca ve 13hod. u nás ve firmě, KAMION, kovové díly váha cca 8200kg Vykládka 6.10. nejpozději do 15.30hod., Maschinenfabrik Bernard Krone Co., Dreierwalder Str., Tor 1, 484 80 Spelle, Německo 2/ Nakládka středa 7.10. cca 10hod., u nás ve firmě, KAMION, kovová konstrukce ...
Odvoz drevnej hmoty na ES Radvaň 2021 - 2022
Preprava dreva Časť č. 1 - surových kmeňov v celých dĺžkach (v maximálnych prípustných dĺžkach) Časť č. 2 - sortimentov 4 -7 m dĺžky: OM-ES, OM-OM, OM-odberateľ, Ktorá zahŕňa: -nakladanie a skladanie dreva na dopravný prostriedok s hydraulickou rukou -jazdu s nákladom z - odvozného miesta na expedičný sklad (vývozné miesto - ...
PDZ- METEO v rizikových lokalitách KHK- lokalita I/35 Býšť (Nový Hradec Králové)
Předmětem zakázky je výstavba systému proměnného dopravního značení, který doplňuje stávající dopravní značení na komunikaci I/35 Nový Hradec Králové, Býšť. Systém proměnného dopravního značení (PDZ) je složen z: 1 ks silniční meteorologická stanice (SMS) k.ú. Hradec Králové (ve směru HK, Býšť), 1 ks značka PDZ-M1 v k.ú.Hradec Králové, napájení ...