Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb v přepravě cestujících za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Kraje ...
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb v přepravě cestujících za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Kraje ...
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb v přepravě cestujících za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Kraje ...
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb v přepravě cestujících za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Kraje ...
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb v přepravě cestujících za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Kraje ...
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb v přepravě cestujících za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Kraje ...
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb v přepravě cestujících za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Kraje ...
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb v přepravě cestujících za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Kraje ...
Poptáváme zahraniční přepravu
Poptáváme zahraniční přepravu. nakládka : Surplex GmbH, Theodorstraße 105, 40472 Düsseldorf do 15.3.2021 vykládka : kdekoli v ČR- PŘIJEDU -kom-koli v ČR- váha : 1000 kg, 1 paleta 200x100cm výška 220cm nebo 2 palety - a výška 150cm Prosím o cenu a možný termín dodání. Děkuji Přeji Vám hezký den!
Kontroly kvality svislého, vodorovného dopravního značení včetně dopravních zařízení
Předmětem VZ je zejména měření a kontrola pokládky vodorovného dopravního značení, kontrola retroreflexe a kolority svislých stálých a přenosných dopravních značek, kontrola a měření parametrů dopravních knoflíků. Kontrola a měření parametrů jiných dopravních zařízení dle zvláštních technických předpisů (např. ČSN EN 1289-1, ČSN EN 1463, ČSN EN ...
Dynamický nákupní systém na zajištění nepravidelné autobusové dopravy
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění nepravidelné autobusové dopravy pro Karlovarský kraj a jeho příspěvkové organizace. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených a nepravidelných intervalech odvislých zejména od potřeb zadavatele. Podrobné vymezení předmětu, technických podmínek, ...
Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě - rozšíření telematických systémů
Účelem veřejné zakázky je modernizace a vybudování nových součástí a prvků dopravního telematického systému ve statutárním městě Ostrava. Ty pak budou využity pro účely zajištění moderního řízení dopravy, lepšího informování účastníků dopravy, zvýšení kapacity dopravní sítě, zvýšení dopravního komfortu a atraktivity dopravy, její plynulosti a ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 251 v úseku Brno - Židlochovice
Předmětem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v úseku Brno - Židlochovice a Brno - Hustopeče u Brna“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu na trati č. 251 v předpokládaném termínu od 28. 6. 2021.
Křižovatka Poříčí I/42 - ulice Rybářská
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace světelného signalizačního zařízení (dále jen "SSZ"), kterým bude osazena celá křižovatka ulic Poříčí a Rybářská, ve statutárním městě Brna, a to vč. připojení SSZ křižovatky a odzkoušení jejího dopravního řízení z dopravního počítače SCALA instalovaného na Centrálním technickém dispečinku ...
Poptávám přepravu 14 europalet
Poptávám přepravu 14 europalet (výška palety 140 cm), hmotnost 13190 kg. Místo nakládky Plzeň (Ke Karlovu 21), místo vykládky Bořetice (Břeclav). Termín není limitní, podle vytíženosti (podstatná je cena přepravy).
Dodávky materiálu pro svislé dopravní značení - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky materiálu pro svislé dopravní značení a dopravní zařízení včetně příslušenství.
Realizácia vodorovného dopravného značenia 1. časť - Región Západ
Realizáciou vodorovného dopravného značenia (ďalej VDZ) sa rozumie aplikácia VDZ na povrch vozovky, a to najmä pri realizácii pravidelnej obnovy VDZ, alebo realizácii obnovy VDZ po opravách alebo údržbe povrchov vozoviek prípadne doplnenie akustiky. V rámci zákazky je uvažované aj s odstránením existujúceho VDZ. Predmet zákazky je podrobne ...
Poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelná mestská autobusová doprava
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelnej mestskej autobusovej dopravy (ďalej len MAD) pre potreby cestujúcej verejnosti v katastri Mesta Zlaté Moravce, v rozsahu podľa cestovného poriadku stanoveného verejným obstarávateľom na určených trasách a podľa stanovených prepravných poriadkov, technicky vhodným mestským ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na tratích č. 020
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na tratích č. 020 v úseku Chlumec nad Cidlinou - Velký Osek, č. 230 v úseku Kolín - Čáslav a 231 v úseku Nymburk hl. n. - Kolín“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v ...
Zajištění stěhovacích služeb pro NK ČR
Předmět veřejné zakázky spočívá v zajišťování, provádění a přejímání stěhovacích služeb a přepravy movitých věcí, jak v rámci objektů zadavatele, tak do nebo mezi objekty třetích osob pro potřeby Národní knihovny České republiky. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentace (ZD) a v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v úseku Brno - Náměšť nad Oslavou
Předmětem veřejné zakázky s názvem Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v úseku Brno - Náměšť nad Oslavou a Brno - Hrušovany nad Jevišovkou je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu na tratích č. 240 a 244 v předpokládaném ...
Stěhování sbírkových předmětů do nových expozic Národního muzea
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který bude zadavateli poskytovat služby spočívající v zajištění stěhování a převozu sbírkových a knihovních fondů mimořádné hodnoty, z nichž část vyžaduje speciální transportní režimy, dále pak mobiliáře, a to zejména mezi objekty užívanými Národním muzeem na území České republiky. Odhadovaný ...
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách
Predmetom zákazky je komplexné a operatívne poskytovanie služieb spojených so zabezpečením jednosmernej a/alebo spiatočnej leteckej prepravy zamestnancov verejného obstarávateľa a osôb určených verejným obstarávateľom pri zahraničných pracovných cestách v ekonomickej triede v závislosti od požiadavky verejného obstarávateľa z Viedne (letisko ...
Taxislužba pre výrobu a vysielanie RTVS
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb osobnej autodopravy pre zamestnancov, spolupracovníkov a hostí RTVS (ďalej len ako cestujúcich) na aktivity, ktoré súvisia s prípravou, riadením, monitorovaním a zabezpečovaním úloh pri pracovných cestách, ktoré súvisia s výrobou programu RTVS, a to formou taxi služby v rámci mesta Bratislavy, mimo mesta ...
Poptáváme zahraniční přepravu
Poptáváme zahraniční přepravu. nakládka : Mepla s.r.o., Strážnická 1518, CZ 276 01 Mělník, 3.2.2021 vykládka : Suomen, Laakerikatu 8, FIN 15700 Lahti - CO NEJDŘÍVE váha : 475 kg, 1 paleta 200x100cm Prosím o cenu a možný termín dodání. Děkuji Přeji Vám hezký den! Mit freundlichen Grüssen Marie Krapfová