09_lab - Zvodidlá - príslušenstvo
Zvodidlá - príslušenstvo
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách
Predmetom zákazky je poskytnutie služby spočívajúcej v zabezpečení jednosmernej a/alebo spiatočnej leteckej prepravy pre zamestnancov Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky pri zahraničných pracovných cestách z Viedne (letisko Schwechat) do destinácií, do ktorých verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť leteckú prepravu počas trvania rámcovej ...
Poptávám přistavení kontejneru na odpad
Dobrý den, poptávám cenovou nabídku na přistavení kontejneru. Jedná se o vyklízení domu - nábytek dýhované dřevo, plast, sklo, matrace, bez suti. Jedná se o cca 3 hodiny. Děkuji.
Poptáváme přepravu bagru z Německého Zirndorfu do Prahy
Poptáváme přepravu bagru Bobcat T-85 (8 540kg) z Německého Zirndorfu do Prahy, ulice Klausova. Možno ihned! Předem děkuji za nabídky.
Poptávám odvoz štěrku
Poptávám odvoz štěrku. sháníme odvoz štěrku cca 10 tun z Pardubic do Hradce Králové, bohužel máme šibeniční termín ideální by bylo zítra 19.05.2023 ( popřípadě možnost i v sobotu, nebo pak v pondělí 22.05.2023) měli byste nějakou dopravu k dispozici v tomto termínu? Adresa Pardubice: SIDEM - Sybthesia 533 51 Pardubice Adresa ...
Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia
Predmetom zákazky sú opravy, obnovy a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových cestách vo vlastníctve a správe mesta Nitra. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.
Poptávám zahraniční přepravu
Poptávám zahraniční přepravu Praha - Vilanova i La Geltru (Barcelona, Spanelsko) pro 2x KTM 450.
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme
Predmetom Verejného obstarávania je výber dopravcov pre zabezpečenie bezpečných, efektívnych a kvalitných dopravných služieb podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia pri zohľadnení sociálnych a environmentálnych faktorov a cieľov regionálneho rozvoja. Jedná sa o opakované verejné obstarávanie na dve časti predmetu zákazky, ktoré boli v ...
Sťahovacie služby
Predmetom zákazky je poskytovanie sťahovacích služieb v objektoch a medzi jednotlivými objektmi, v ktorých sídlia organizačné útvary finančnej správy. Predmetom zákazky je najmä: -sťahovanie spisovej agendy, dokumentácie a archívnych materiálov, -sťahovanie nábytku, ostatného zariadenia kancelárií, kuchyniek, skladov, archívov a ďalších ...
Preprava takmer identických bremien s hmotnosťou do 100kg/ks v počte 700ks
-Preprava takmer identických bremien s hmotnosťou do 100kg/ks v počte 700ks na území Slovenskej republiky. Bremená sa budú prepravovať v rámci celého Slovenska do okolia Banskej Bystrice, na základe čiastkových objednávok. -Bremená sa musia prevážať v stoji, musia byť pri prevoze zabezpečené proti poveternostným vplyvom -Uchádzač je povinný mať ...
Nepravidelná cestná preprava osôb
Predmetom zákazky je zabezpečenie nepravidelnej autobusovej dopravy na zabezpečenie marketingovej a propagačnej aktivity - Presstripy (pre novinárov a zástupcov médií, influencerov, bloggerov a pod.), Famtripy (pre zástupcov cestovných kancelárií, nákupcov, odbornú verejnosť) pre slovenských a zahraničných účastníkov. Verejný obstarávateľ plánuje ...
23/2023 Vysťahovanie nábytku, premiestnenie nábytku v rámci areálu, manipulačné práce a likvidácia
Predmetom zákazky je : a) vysťahovanie nábytku, odvoz a likvidácia vyradeného majetku (nábytku) blokov A, B, H, ktoré sa nachádzajú v areáli ŠD Zobor, Dražovská 2, 949 01 Nitra, b) premiestnenie majetku (nábytku) v rámci areálu ŠD Zobor, Dražovská 2, 949 01 Nitra medzi jednotlivými budovami vrátane ich umiestnenia na konkrétnu lokalitu.
Poptávám přepravu zboží ze Španělska do Německa
Poptávám dopravu 10-12 palet (každá paleta 135 kg) z Madridu ve Španělsku do Zhorelce/Görlitz DE. Převzetí zboží 19.04.23 15:00 hodin. Prosím o cenové nabídky.
Poptávám přepravu kolového bagru
Poptávám přepravu vytěžováním kolového bagru Menzimuck, hmotnost 8,5 tun. Nakládka Trnava u Zlína, vykládka Libuň okres Jičín.
Dopravné značenie a dopravné zariadenia na miestnych cestách v MČ Bratislava-Vrakuňa
Predmetom zákazky je dodávka, montáž, demontáž, oprava zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení, realizácia nového, obnova, doplnenie, prípadne zrušenie vodorovného dopravného značenia a prenájom dočasného dopravného značenia na miestnych cestách (komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách, vyhradených parkovacích plochách a verejných ...
Zabezpečenie sezónnej verejnej osobnej dopravy jazdami historických výletných vlakov
Predmetom zákazky je zabezpečenie sezónnej verejnej osobnej dopravy jazdami historických výletných vlakov na tratiach Železníc Slovenskej republiky tak, aby jazdy Výletných vlakov napĺňali všetky platné legislatívne a technické normy, v zmysle zabezpečenia služby vo verejnom záujme pre širokú verejnosť za účelom zviditeľnenia regiónov a podpory ...
Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu a späť pre okres Lučenec
Preprava mŕtvych tiel poskytovateľom z miesta úmrtia na území Slovenskej republiky na Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko objednávateľa, kde bude vykonaná pitva a preprava mŕtvych tiel po vykonaní pitvy späť zo SLaPA pracoviska a)do chladiaceho zariadenia pohrebnej služby, ktorá bude zabezpečovať pohreb, a to do vzdialenosti ...
Poptávám mezinárodní přepravu
Poptávám mezinárodní přepravu. Dobrý den, prosím Vás, chtěla bych se Vás zeptat na možnost autodopravy do Rumunska z Medlova (jižní Morava). Potřebovali bychom cca 4 m plochy a 2 t váha nákladu. Stavíme veletržní stánky, a potřebovali bychom přepravit materiál na Bukurešťské výstaviště. Potřebovali bychom, aby bylo doveženo do Bukurešti 4.5. ...
Poptávám převoz sedací soupravy
Poptávám převoz sedací soupravy: Nejdek u Karlových Varů do Vsetína Nejdek - Vsetín, převoz sedací soupravy 4ks.
Výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov)  pre parkovaciu politiku
Predmetom zákazky je výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov) pre parkovaciu politiku v Bratislave. Osádzanie PAAS tabúľ bude prebiehať vo vlastnej réžii a nie je súčasťou predmetnej zákazky. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy na linku ...
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji – I/65 Kremnica
Cieľom rekonštrukcie (modernizácie) existujúceho úseku cesty I/65 je navrhnutie takých stavebno-technických opatrení, aby vozidlá prechádzajúce intravilánovým úsekom mesta Kremnica neboli schopné prekračovať maximálnu dovolenú rýchlosť a aby bolo umožnené chodcom bezpečne prechádzať na určených miestach cez cestu I/65. Ako hlavné prvky ...
RD na uskladnění a přepravu závaží ČMI  - OI Liberec, OI Plzeň, OI Praha - 2023 až 2027
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na poskytování služeb spočívajících v přepravě a manipulaci se závažím zadavatele na základě objednávek předaných dodavateli zadavatelem a služeb spočívajících v uskladnění závaží, pokud je tak v zadávací dokumentaci stanoveno. Veřejná zakázka je dle § 35 Zákona rozdělena na 3 části: ...
Modernizace dopravního značení, Vídeňská - portály, 8. etapa, č. akce 999 177/8, Praha 4
Předmětem plnění je úprava dopravního značení komunikace Vídeňská, v úseku od komunikace U Krčského nádraží po Budějovická a návazný nájezd / sjezd Jižní spojky, Praha 4. Jedná se především o uvedení orientačního dopravního značení do souladu s Vyhláškou č. 294/2015Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, aktuální ...
Poptáváme autobusovou dopravu
Poptáváme autobus pro naší školu Obchodní a Praktickou ve Vesci v Liberci. Je to asi 40 žáků včetně nějakého žáka na vozíku. Bylo by to na 21.9.2023 - čtvrtek do Prahy na Pražský hrad. Bylo by to možné? Prosím napište mi potřebné informace. Děkuji a přeji krásný den. S pozdravem
Dodanie, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení
Predmetom zákazky je dodanie, montáž, demontáž a oprava zvislého a vodorovného dopravného značenia a dopravných zariadení, v rozsahu špecifikovanom verejným obstarávateľom počas plnenia zákazky a v súlade s technickou špecifikáciou, ktorá je obsiahnutá v Prílohe č. 8 Výkaz výmer Súťažných podkladov a v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.