Poptávám přepravu oken do Německa
Poptávám přepravu oken do Kily ( Německo). Naložení na adrese Modlany 112, 417 13 Modlany, 24.06.2021 , vyložení 25.06.2021 v Německu. Cca 5 stojanů, váha cca 3 t., výška stojanu s okny cca 2,9 m.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka v letech 2023 - 2028
Předmětem veřejné zakázky je poskytování přepravních služeb ve veřejné linkové dopravě s cílem zajistit dopravní obslužnost v oblasti Jablonecka, tj. v územních obvodech obcí Bedřichov, Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Pulečný a Rychnov u Jablonce nad Nisou, jež jsou členskými obcemi Dopravního sdružení ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 170 v úseku Beroun - Kařízek
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 170 v úseku Beroun - Kařízek, na trati č. 171 v úseku Praha - Řevnice - Beroun a na trati č. 173 v úseku Praha - Rudná u Prahy - Beroun“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně ...
Poptávám zahraniční autodopravu
Poptávám zahraniční autodopravu. Je možné u vás zajistit přepravu pro soukromou osobu z Dánska, Jutského pol. do Čech? Jedná se o umělohmotnou střešní krytinu o váze 24 kg, 104 x 300 x 5 cm a žlaby 20 x 12,5 x 520 cm o hmotnosti 55 kg.
Odvoz odpadu - dreva a BRO veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zhodnotenie
Predmetom zákazky je pristavenie veľkokapacitného kontajnera (ďalej len VKK) o objeme minimálne 30 m3 (menšie objemy kontajnerov nebudú akceptované), úprava odpadu pokiaľ je potrebná pre zvolený spôsob naloženia a prepravy, naloženie odpadu, manipulácia s VKK, ich preprava do zariadenia na zhodnocovanie odpadov, zhodnotenie odpadov, vrátane ...
Kryogenní skladování a transport biologického materiálu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění evidence, skladování a příprava pro transport lidských tkání a buněk v prostředí kapalného dusíku (LIN) nebo v parách tekutého dusíku v kryogenních monitorovaných kontejnerech s prokazatelně nižší teplotou než -150°C a chladícím mediem - kapalný dusík o čistotě 5.0, a to v předpokládaném množství a dle ...
Poptávám urgentní přepravu ze Švýcarska do Habartova
Poptávám urgentní přepravu ze Švýcarska 6862 do Habartova 357 09, 24 t, 19 palet.
Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia
Predmetom zákazky sú stavebné práce - opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách vo vlastníctve a správe Mesta Nitry, v rozsahu položiek výkazu výmer podľa špecifikovaného zadania správcu. Bližší opis predmetu zákazky nájdete v Súťažných ...
Príprava plánov organizácie dopravy
Vypracovanie realizačnej dokumentácie projektov organizácie dopravy na miestnych komunikáciách I. až IV. triedy, prejazdných úsekov ciest a parkovísk v majetku a správe verejného obstarávateľa v zmysle zásad dopravného značenia (zvislé i vodorovné) a druhu regulácie (rezidentná, zmiešaná, návštevnícka, špeciálna) poskytnutých verejným ...
Silnice I. tříd Pardubického kraje, obnova VDZ, okr. PCE + CR
Realizace obnovy vodorovného dopravního značení barvou a plastem po dobu 4 let
Distribuce očkovacích látek proti COVID-19
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látku proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2. Povinností vybraného dodavatele bude zajištění vedení jednoho centrálního skladu distributora v České republice, do kterého budou dodávány očkovací látky ze strany výrobce nebo dovozce ...
Provádění údržby a obnovy svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění údržby a obnovy svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích v Českých Budějovicích. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě ...
Poptávám přistavení kontejneru
Poptávám přistavení kontejneru. Stavební a demoliční odpad, suť cca 2t,
PDZ- METEO v rizikových lokalitách KHK - lokalita I/16 Jičín
Předmětem zakázky je výstavba systému proměnného dopravního značení, který doplňuje stávající komunikace I/16, I/32 a I/35 v Jičíně a okolí (obchvat Jičína). Systém proměnného dopravního značení (PDZ) je v Jičíně a jeho blízkém okolí navržen ve čtyřech lokalitách.
Poptávám stěhovací služby
Poptávám převoz sedačky z Banské Bystrice do Brna. Nabídněte.
Poptáváme zahraniční přepravu
Poptáváme zahraniční přepravu CETKOVICE- RUABON, 3x paleta 180x80x130cm, váha cca 900kg celkem, nakládka 21.5. 2021. Jedná se o 3x šicí stroj zabalený v krabici, ideálně na doložení auta, zajímá mě přibližná cena, děkuji.
Poptávám přepravu balíku
Potřebuji přepravit balík 180cm x 50cm x50cm, 45 kg z Litoměřic do Ostravy
Zajištění stěhovacích služeb pro Úřad vlády ČR
Předmětem veřejné zakázky je zajištění stěhovacích služeb v objektech Úřadu vlády České republiky.
Sťahovacie služby: služby spojené s presunmi zariadenia a vybavenia
Predmetom zákazky je presunov zariadenia a vybavenia v rámci a medzi administratívnymi a skladovými objektami Hlavného mesta SR Bratislavy na území Bratislavy, mimo Bratislavy na území Slovenska a pri podujatiach organizovaných, resp. spoluorganizovaných magistrátom Bratislavy. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. ...
Vodorovné dopravné značenie a retroreflexné dopravné gombíky na komunikáciách
Realizáciou vodorovného dopravného značenia (ďalej aj VDZ) sa rozumie súbor prác, materiálov, náradia, vhodných strojných mechanizmov a dodávok potrebných k pracovnému výkonu. Úspešný uchádzač zabezpečí predovšetkým pravidelnú obnovu VDZ s reflexnou úpravou, obnovu VDZ po oprave krytu vozovky, zmeny a realizáciu nového VDZ podľa projektov ...
Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ II
Předmětem veřejné zakázky je modernizace jedenácti stávajících světelných signalizačních zařízení ve městě Vyškov, která zahrnuje HW a SW doplnění stávajících řadičů SSZ CROSS RS 4, případně jejich výměnu, a dále náhradu zastaralých řadičů SSZ CROSS RS-1, RS-2 A RS-3 (dodané řadiče musí bezpodmínečně splňovat požadavky Přílohy č. 6 zadávací ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 093
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 093 v úseku Kladno-Kralupy nad Vltavou, č. 110 v úseku Podlešín-Zlonice, č. 120 v úseku Praha-Rakovník, č. 121 v úseku Hostivice-Podlešín, č. 122 v úseku Praha-Zličín-Rudná u Prahy, č. 161 v úseku Rakovník-Rakovník západ“ je zabezpečit náhradní ...
Poptávám přepravu unimo buňky
Poptávám přepravu jedné unimo buńky o rozměrech 3x6 m o hmotnosti cca 3t. Z města Polná do města Sadská, ulice Na Zámku.
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - Křižovatky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavebních prací, zahrnujících montáž a instalaci nového světelně signalizačního zařízení (SSZ), rekonstrukci a rozšíření stávajícího veřejného osvětlení (VO) a provedení souvisejících prací a činností.
Poptávám přepravu unimobuňky
Poptávám přepravu unimobuňky o rozměrech cca 2,5x6m včetně nakládky a vykládky. Místo nakládky Troubky, místo vykládky Seloutky u Prostějov. Předem děkuji za odpověď. Zdraví Monika Poláčková