Poptávám přepravu balíku
Poptávám 20.1.2022 přepravu balíku polstru rozměr 100x50x40 váha 8.kg.
Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici
Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie a následná realizácia - implementácia využitia moderných technológií v oblasti dopravy modernizácia cestných dopravných systémov v projekte s názvom Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici v súlade s Národnou koncepciou informatizácie ...
Odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP
Předmětem této zakázky je odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP dle aktuálních potřeb zadavatele.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 210
Účelem veřejné zakázky s názvem "Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 210 Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany, Vrané nad Vltavou - Dobříš" je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen "NAD") nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Praha - Vrané nad Vltavou - ...
RD na zajištění náhradní autobus dopr. na tr. č. 074, č. 092
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na tratích č. 074 Čelákovice - Neratovice, č. 092 Kralupy nad Vltavou - Neratovice, č. 110 Kralupy nad Vltavou - Louny, č. 111 Kralupy nad Vltavou - Velvary a č. 121 Hostivice - Podlešín“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující ...
Dopravní služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování dopravních služeb pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Dopravní služby zahrnují přepravu stravy ze stravovacího provozu v sídle zadavatele, vnitropodnikové pošty a zdravotnického materiálu ze sídla zadavatele na detašované pracoviště zadavatele a zpět.
Rámcová dohoda - Běžná údržba silnic v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín
Předmětem této zakázky jsou práce spočívající v zajištění běžné údržby silnic I. třídy na území okresů Frýdek-Místek a Nový Jičín včetně jejich součástí a příslušenství a zajišťování bezpečnosti silničního provozu.
Poptávám autobusovou dopravu
Poptávám autobusovou dopravu Dobrý den, chtěla bych objednat autobus do divadla, trasa od Základní školy Baška ZŠ do Ostravy Divadlo loutek a zpět, termín 2.2. 2022 v 9.30. Počet dětí 46 a 2 dospělí. Děkuji za vyřízení. S pozdravem Andrea Nádherná
Zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v letech 2022 - 2026 po řece Labi
Předmětem zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve vnitrozemské plavbě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v pravidelných plavbách na trase mezi Roudnicí nad Labem a Hřenskem a v mimořádných plavbách až do Brandýsa nad Labem či do Bad Schandau, a to v době turistické sezóny, tedy od dubna do října. ...
Poptávám přepravu traktoru z Finska
Poptávám přepravu menšího traktoru z Finska (44300, Konnevesi) do Česka (Ostrožská Nová Ves, 687 22). Hmotnost: 1 800kg Délka: 3 200 mm Šířka: 1 950 mm Výška: 1 900 mm
Zabezpečenie leteniek v ústredí MZVEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí
Predmetom verejného obstarávania je komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek a s tým súvisiacich služieb v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Poskytování služeb distribuce dokumentace se zvýšeným bezpečnostním zajištěním na rok 2022
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování distribučních služeb, spočívajících v zaručeném, bezpečném a dokumentovaném rozvozu zásilek, které budou tvořeny neporušenými bezpečnostními schránkami s dokumentací listinného charakteru, a to ve vymezeném čase na určená místa, a dále předání těchto zásilek pověřeným osobám. Rozvoz zásilek bude ...
Náhradná autobusová doprava v regióne Košice, okruh Poprad Tatry
Predmetom zákazky s názvom Náhradná autobusová doprava v regióne Košice, okruh Poprad Tatry je zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v regióne Košice, na okruhu Poprad Tatry autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou obstarávateľa. Autobusová doprava ...
Zajištění převozu a stavby 1 stánku a doprovodného servisu na veletrzích v Lipsku, Boloni, Londýně
- zajištění převozu a stavba 1 stánku a doprovodný servis na veletrzích v Lipsku a Frankfurtu nad Mohanem, - zajištění převozu knih a dalších potřebných materiálů na veletrhy v Lipsku, Frankfurtu nad Mohanem, Bologni a Londýně - uskladnění stánku - servis na každém veletrhu
Oprava a údržba miestnych ciest, chodníkov, spevnených plôch
Predmetom zákazky sú: 1. práce na oprave a údržbe miestnych ciest, chodníkov a spevnených plochách na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo za obdobie od účinnosti zmluvy do 30.04.2023, a 2. stavebné práce na obnove a zmene vodorovného dopravného značenia na miestnych cestách v meste Hlohovec vrátane miestnej časti Šulekovo, dodanie materiálu, ...
Poptávám dovoz pneumatik
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či by ste mi vedeli doviezť sadu kolies (4x 17" disky s pneu) zo Švédska na SK / Brno (som z Nitry, ale prídem si po to hocikam). Ak je to možné, aká by bola cena? Sada by mala byť v regióne Rödeby. Ďakujem pekne -- S pozdravom, Lašák
Dodávka silničních svodidel v roce 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka silničních ocelových svodidel s příslušenstvím v roce 2022 včetně dopravy na jednotlivé závody dle specifikace k jednotlivým částem veřejné zakázky. Zadavatel bude objednávat odběr průběžně dle okamžité potřeby s přihlédnutím na přepravní možnosti dodavatele. Tato ...
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme
Predmetom Zákazky je výber dopravcu na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Svit. Ďalšie informácie uvedené v súťažných podkladoch.
Dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy ve Znojmě
Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění ...
Správa a údržba řídících dat zón placeného stání, projektování zón placeného stání
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytváření nových řídících dat zón placeného stání v informačním systému Zadavatele, průběžná správa a údržba stávajících a nově vytvořených řídících dat zón placeného stání v informačním systému Zadavatele, zpracování jednotlivých projektů řešení dopravy v klidu formou zón placeného stání pro místní komunikace ...
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme
Predmetom obstarávania je výber dopravcu pre zabezpečenie bezpečných, efektívnych a kvalitných dopravných služieb podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia pri zohľadnení sociálnych a environmentálnych faktorov a cieľov regionálneho rozvoja. Z hľadiska obstarávania služieb vo verejnom záujme bude územie Košického samosprávneho kraja rozdelené do ...
Stěhovací služby pro MPSV
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stěhovací práce a s nimi související služby ve všech objektech Ministerstva práce a sociálních věcí. Jedná se o stěhování kancelářského nábytku, výpočetní techniky a dokumentů mezi objekty MPSV. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění ochrany stěhovaných věcí při převozu, převoz stěhovaných ...
Zabezpečenie extradícií, eskort a deportácií pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - II
Predmetom zákazky je zabezpečenie extradícií, eskort a deportácií pre potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a organizácií v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických požiadaviek je/sú uvedené v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky týchto súťažných podkladov.
Ministerstvo vnútra SR
Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie sťahovacích služieb v objektoch a medzi objektmi, v ktorých sídlia útvary Ministerstva vnútra SR, Centrá podpory, prípadne v rámci ďalších objektov.
Implementace dopravní telematiky na území města Mladá Boleslav
Dodávka a implementace moderních telematických systémů řízení dopravy, zejména řadiče řídícího a dohledového systému včetně strategických detektorů, která z dlouhodobého pohledu podpoří trvale udržitelnou mobilitu na území města. Souhrn všech těchto opatření bude po svém uvedení do provozu schopen vyhodnocovat aktuální dopravní data pomocí ...