Transporty uměleckých děl a předmětů
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním kompletního transportu exponátů výstavy s pracovním názvem „Rembrandt - Drama of Mind in 5 Acts“, a to včetně: - zajištění obalového materiálu (měkkého, klima stabilních beden) - balení a vybalení - nakládka a vykládka (deinstalace) 1. p. bez výtahu. - transporty ...
Zajištění stěhovacích služeb 2020 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je provádění stěhovacích služeb a transportu vybavení bytových jednotek mezi objekty objednatele a zajištění veškerých bezpečnostních a organizačních opatření majících za cíl ochranu proti odcizení, ztrátě nebo poškození, dle bližší specifikace v bodě 3. 2. této ZD.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 140
Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy, ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Ostrov nad Ohří – Karlovy Vary na trati č. 140 v předpokládaném termínu od 15. 5. 2020 po dobu trvání Rámcové ...
Zajištění převozu a stavby 1 stánku a doprovodného servisu na veletrzích v Lipsku, Boloni, Londýně
Předmětem veřejné zakázky „Zajištění převozu a stavby 1 stánku a doprovodného servisu na veletrzích v Lipsku, Boloni, Londýně, a Frankfurtu nad Mohanem 2020-2021“ je uzavření smlouvy na služby tyto služby: - převoz stánku na každý veletrh - převoz knih na každý veletrh - stavba stánku na každém veletrhu - servis na každém veletrhu - převoz ...
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave
Predmetom zákazky je zabezpečenie služby vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy ( mestskej hromadnej dopravy) na území mesta Galanta. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 160
Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy v úseku Plzeň hl. n. -Žihle na trati č. 160 po dobu trvání rámcové dohody v předpokládaném termínu od 30. 4. 2020
Rámcová dohoda pro zajištění přepravy dříví na období roku 2020 - 2021 na území NP Šumava
Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a více účastníky, jakož i úprava smluvních vztahů při uzavírání realizačních smluv na plnění na plnění přepravy dříví na území NP Šumava, jakož i vymezení některých vzájemných práv a povinností a podmínek plnění. Bližší informace k předmětu plnění ...
Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 2 VÝCHOD
Jedná se obnovu vodorovného dopravního značení, které nesplňuje požadavky ČSN a TP na silnicích I. třídy v okrese Jindřichův Hradec a Tábor.
Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 1 JIH
Jedná se o obnovu vodorovného dopravního značení, které nesplňuje požadavky ČSN a TP na silnicích I. třídy v okrese České Budějovice a Český Krumlov.
Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 3 SEVER
Jedná se o obnovu vodorovného dopravního značení, které nesplňuje požadavky ČSN a TP na silnicích I. třídy a dálnici D4 v okrese Písek a Tábor.
Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 4 ZÁPAD
Jedná se obnovu vodorovného dopravního značení, které nesplňuje požadavky ČSN a TP na silnicích I. třídy v okrese Strakonice a Prachatice.
Poptáváme autobusovou dopravu studentů do Itálie
Poptávám přepravu klasickým autobusem pro 20 studentů a dva pedagogické dozory do Itálie v termínu od 29.3.-4.4. 2020 s možností jednodenních pojížďek do firem a naší partnerské školy. Ubytování máme zajištěno. Pokud máte volný termín, upřesnila bych Vám další podrobnosti o pobytu. Předem děkuji za odpověď. Tamara Fajkusová
Meteorologické systémy pro účely dopravy na území města České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní řešení 5 systémů meteorologických měřících zařízení – meteostanic pro monitoring meteorologických parametrů a parametrů vozovky ve venkovním prostředí na území města České Budějovice. Data ze všech senzorů budou agregována v centrálním prvku, umístěném v prostorách statutárního města České ...
Instalace a oprava svodidel na silnicích II. a III. třídy na území Středočeského kraje
ředmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s více Účastníky (4 Účastníci) na instalaci a opravy svodidel na silnicích II. a III. třídy na území Středočeského kraje dle aktuálních potřeb a finančních možností Zadavatele. Účelem této veřejné zakázky je zvýšení bezpečnosti provozu a zlepšení komfortu jízdy na pozemních ...
Súčasti zvodidiel STALPRODUKT
Predmetom zákazky je nákup zvodidlových systémov a súčastí zvodidiel STALPRODUKT a ich montáž pre potreby údržby a opravy existujúcich úsekov Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. - jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správy a údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností. Predmet zákazky je podrobne ...
Modernizace systému řízení dopravy v ČB – I. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace celkové rekonstrukce stávající SSZ křižovatky vč. souvisejících stavebních úprav v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37; 140 00 Praha 4, IČO: 25680595, včetně soupisu prací s výkazem výměr. Rekonstrukce SSZ zahrnuje osazení nových ...
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2020 – 2021
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody spočívající v provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku a provádění prací zimní údržby (dále jen „dílčí zakázky“) je souhrnně specifikován v příloze ...
Vodorovné a svislé dopravní značení
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smluv o dílo (na každou část veřejné zakázky jedné s jedním vybraným dodavatelem), jejichž předmětem budou realizace nového svislého dopravního značení (SDZ), vodorovného dopravního značení (VDZ) a dopravně-bezpečnostních zařízení (DBZ) na území hlavního města Prahy a provádění údržby a obnovy stávajícího SDZ, ...
Poptávám přepravu dlažby
Poptávám autodopravu. Dovoz 4 paleta dlažby á 1,6t. Celkem 6,4t. Z Plzně do Frýdlant v Čechách (Liberecký kraj). Po dohodě do 20.12.2019, kdykoliv.
Poskytování služeb distribuce dokumentace se zvýšeným bezpečnostním zajištěním na rok 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování distribučních služeb, spočívajících v zaručeném, bezpečném a dokumentovaném rozvozu zásilek, které budou tvořeny neporušenými bezpečnostními schránkami s dokumentací listinného charakteru, a to ve vymezeném čase na určená místa, a dále předání těchto zásilek pověřeným osobám. Rozvoz zásilek bude ...
Zajištění dopravní obslužnosti MHD Tachov
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení provozování pravidelné městské autobusové dopravy pro potřeby obyvatel města Tachov, a to na dobu 10 let.
Rámcová dohoda - Přeprava dříví pro rok 2020
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále také jako „RD“) mezi zadavatelem a více dodavateli (účastníky) (max. 10) dle § 132 odst. 3 písm. a) zákona na poskytování služeb souvisejících s přepravou dříví a na činnosti související v požadovaném množství a kvalitě.
Zvislé dopravné značky, dopravné zariadenia a ich príslušenstvo
Predmetom zákazky je dodanie zvislých dopravných značiek, dopravných zariadení a ich príslušenstva, náhradných dielov zvodidiel NH4 pre Regionálnu správu a údržbu ciest Nitra a. s..
Doprava, spedice, Polsko
Vážené dámy a pánové, Chci představit dopravní společnost „Baltic Spedition“ a nabídnout naše služby. Baltic Spediton je silná a neustále se rozvíjející společnost na dopravním a spedičním trhu. Naše sídlo je v Ciechanow ve středním Polsku. Po celé Evropě dodáváme vlastní vozidla do 1,2 a nákladní auta, hodně do Finska. Můžete nám poslat ...
Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie
Vykonávanie činností potrebných na zaistenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky zariadení cestnej svetelnej signalizácie (ďalej len CSS), elektronických dopravných značiek (ďalej len EDZ) a meračov rýchlosti vo vlastníctve/správe verejného obstarávateľa (ďalej spolu aj zariadenia) - vykonávanie pravidelnej údržby CSS, EDZ a meračov rýchlosti, ...