ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. - telematika ve veřejné dopravě
Dodávka a instalace inteligentních zastávek včetně SW pro zajištění vstupních dat a správu informačních panelů.
Poptávám přepravu kancelářských potřeb do Německa
Jedná se o odvoz kancelářských a školních potřeb do Spolkové republiky Německo. Zásilka bude vážit zhruba 300-400 kg. Jedná se o ucelené kartony o rozměrech zhruba 55x40x32 cm, plus malé plastové přepravky. S největší pravděpodobnodtí by se jednalo i odvoz nového zboží z Německa o celkové hmotnosti cca 1000-1200 kg.
Poptávám tuzemskou přepravu europalet
Poptávám odvoz euro palet ze Štítar u Znojma do Brna. Cca 50 ks.
Provoz a údržba měřících systémů Unicam Velocity
Předmětem zakázky je provedení instalace a komplexní zajištění provozu pěti sad systému úsekového měření rychlosti Unicam Velocity v rámci omezení dopravy při dlouhodobých dálničních uzavírkách.
Poptávám přepravu traktoru značky Zetor
Potreboval by som previesť traktor (Zetor 7341 max 5500 kg) z Morašíc okres Chrudim do Jablunkova k štátnej hranici zo Slovenskom. Dátum od 1.4.2020 do 5.4.2020.
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre TTSK, región Záhorie
Predmetom zákazky (verejného obstarávania) je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti daného regiónu/územia. Predmet zákazky teda spočíva v poskytovaní služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trnavský ...
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre TTSK, región Trnava
Predmetom zákazky (verejného obstarávania) je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti daného regiónu/územia. Predmet zákazky teda spočíva v poskytovaní služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trnavský ...
Zabezpečenie služieb v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné
Predmetom zákazky je prevádzkovanie služieb v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné v zmysle uzavretej zmluvy o službách v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné na obdobie od 01.07.2020 do 30.06.2030 medzi verejným obstarávateľom ako objednávateľom a dopravcom ako dodávateľom služieb. Predmetom zmluvy o službách bude záväzok dopravcu ...
Zpracování plánu udržitelné městské mobility statutárního města Hradec Králové
Předmětem veřejné zakázky je zpracování plánu udržitelné městské mobility statutárního města Hradec Králové. Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž navazující služby v průběhu realizace plánu udržitelné městské mobility, a to služby spočívající ve správě a využití dopravního modelu. Tyto služby budou poskytovány na výzvu zadavatele.
Poptávám tuzemskou přepravu nůžkové plošiny
Poptávám přepravu nůžkové plošiny Compact 10, 2300kg, SOKOLOV - POHOŘELICE U BRNA
Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 4.etapa II.část
Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři dílčí části
Stěhování Knihovny Národního muzea
Dodavatel provede pro zadavatele stěhování a převozy knihovních a sbírkových fondů mimořádné hodnoty, z nichž část vyžaduje speciální transportní režimy a mobiliáře mezi objekty užívanými Národním muzeem na území České republiky. Bližší specifikace služeb je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Poptávám dopravu zboží do Anglie
Poptávám dopravu do UK. Totaly: 6 boxes + 3pcs. of grilles on palette 2x1m, 204kg, 0,907m3, max. length 2m. Not stockable! Palette l 2000 * w1000 * h 500mm
Sil. I. tř. Pardubického kraje, realizace změn dopravního značení a zařízení
Realizace změn dopravního značení a dopravních zařízení vyplývajících z rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje - odboru dopravy a silničního hospodářství Pardubice o změnách místní úpravy na silnicích I. tříd Pardubického kraje jako speciálního stavebního úřadu a to v termínech, stanovených v rozhodnutích pro roky 2020 - 2024.
Silniční nákladní doprava
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou přepravní služby, jejichž bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Poptávám paletovou přepravu
Poptávám přepravu palety: 3.5m délka, 1.0m šiřka, 0.20 tlouška.
Poptáváme přepravu dětí minibusem
Poptáváme přepravu dětí minibusem. Dobrý den,prosím o informaci o ceně minibusu,jedná se o přepravu dětí z Mš Havířova do Dinoparku Orlová dne 4.5.2020 (20 dětí +3 dospělí), předpokládaný odjez od Mš Puškinova Havířov je v 8 ,45 hod , návrát v 15,00 hod. Děkuji Schwarzová
Koľajové výhybky, výmeny, križovatky, výhybkové systémy
Predmetom zákazky je dodávka koľajových konštrukcii pre potreby koľajových tratí mestskej hromadnej dopravy osôb a prevádzky verejného obstarávania. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky tvorí prílohu súťažných podkladov.
Zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia na cestách I. triedy
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a demontáž zvislých dopravných značiek (ZDZ), elektromechanických premenných dopravných značiek (PDZ), príslušenstva, nosičov, dopravných zariadení, LED dopravných gombíkov a ich riadiacich jednotiek, meračov teploty s cestným senzorom, konštrukcií s pasívnou bezpečnosťou (KPB) vrátane dopravy pre cesty I. ...
Náhradná autobusová doprava v regióne Košice
Predmetom zákazky s názvom Náhradná autobusová doprava v regióne Košice je zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v jednotlivých okruhoch železničných traťových úsekov v regióne Košice autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou objednávateľa (ďalej ako ...
Zvislé dopravné značenie
Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru zvislých dopravných značiek, dopravného zariadenia a príslušenstva k zvislým dopravným značeniam (ďalej len ZDZ), ktoré sú vyrobené z FeZn materiálu v základnom a zväčšenom rozmere. Predmet zákazky ZDZ (pozinkované) musia byť certifikované v zmysle zásad zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných ...
Poskytnutie služieb osobitnej pravidelnej dopravy do regiónu Malé Karpaty
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb osobitnej pravidelnej autobusovej dopravy do regiónu Malé Karpaty v priebehu letnej sezóny cyklobus Malokarpatský expres, a to počas: a) 142 prevádzkových dní v období od 1.5.2020 do 30.9.2022 na trase Bratislava Most SNP Bratislava AS Nivy Bratislava-Rača Svätý Jur Pezinok Modra Modra, Zochova chata ...
Poptávám stěhování brusky
Poptávám stěhování brusky rovinné BRV-300/1000 z Velkého Meziříčí do Malšic u Tábora. Váha stroje 3900kg.
Zajištění přepravy osob pro Českou televizi – minivany/minibusy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění přepravy osob vícemístnými vozidly v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. To spočívá v přistavení vozidla a přepravě osob a případně i jejich zavazadel do určeného místa na základě objednávky. Předmětem objednávek bude zejména přeprava vozidly kategorie minivan/minibus (pro min. 6 osob + ...
Modernizace dopravního značení, II. etapa Chlumecká, Praha 14
Předmětem plnění je realizace dopravního značení komunikace Chlumecká, v úseku od křižovatky s dálnicí D0 (Pražský okruh) až do ulice Poděbradské do místa rozpojení Poděbradské ulice a ulice Kolbenovy. Jedná se především o uvedení orientačního dopravního značení do souladu s Vyhláškou č. 294/2015Sb. Součástí je úprava dopravního značení přilehlých ...