Sklápěcí nákladní vůz, Maďarsko
Hledáme sklápěcí nákladní vozidlo cca. 30 m3 s ÚZKÝM výtokovým otvorem na konci kamionu pro kontinuální dopravu průmyslového nerostu ve 25 tunových šaržích po celý rok. od H-3994 PALHAZA Maďarsko do některých rakouských destinací: A-4642 SATLEDT A-8572 BARNBACH A-2754 WOPFING A-8120 PEGGAU Pokud máte o tyto vztahy zájem, kontaktujte ...
Zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce Pražská - Nerudova a Puklicova, České Budějovice
Předmětem plnění je úprava dvou stávajících přechodů pro chodce (Nerudova, Puklicova) s doplněním SSZ, které zahrnuje umístění výložníkových stožárů, nových návěstidel LED, zvukových návěstidel, chodeckých tlačítek a osazení řadiče. Dále uložení kabelů do kabelové trasy, která bude mít nové ochranné pásmo. V rámci realizace SSZ budou obnoveny také ...
Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. triedy Bratislavského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. triedy Bratislavského samosprávneho kraja sú stavebné práce v rozsahu realizácie vodorovného dopravného značenia na cestách II. a III. triedy Bratislavského samosprávneho kraja v okresoch Senec, Pezinok, Malacky v zmysle STN 01 8020 a zmluvných podmienok.
Poptávám dopravu kontejneru z Indie
Poptávám dopravu kontejneru z Indie Chennai do Hořovic ČR, obsahem kontejneru jsou žulové pomníkové díly. Přibližné informace: No.of pcs 638 Cbm 8.263 23136 kgs net 24650 kgs gross Crate size approximate for example 118cmx 86 cm x 55 cm 77cm x 66cm x 60cm 80cm x 50 cm x 78 cm 99cm x 90cm x 49 cm 76cm x 70cm x 49cm
Balenie, deinštalácia a transport slovenskej expozície EXPO 2020 Dubaj
Predmetom zákazky je organizačné zabezpečenie dopravy (balenie a súvisiaca logistika na mieste) a samotnej prepravy predmetov zo slovenského pavilónu EXPO DUBAJ 2020, a to niektorých exponátov, ale predovšetkým predmetov, ktoré sa nazhromaždili počas polročného fungovania slovenského zastúpenia na výstave EXPO DUBAJ 2020 a/alebo boli prinesené do ...
Zajištění provozu dvou školních autobusů v Říčanech
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou spočívající v zajištění provozu dvou školních autobusů pro žáky škol v Říčanech, tato služba bude poskytována od 1. 9. 2022 do 30.6. 2022. VZ rozdělená na dvě části - školní autobusová linka č. 1 a školní autobusová linka č. 2. Účastníci ...
Preferencia MHD
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Preferencia MHD. Samotná modernizácia pozostáva z realizácie stavebných úprav vybraných križovatiek a priechodov pre chodcov v súbehu s rekonštrukciou ich technologického vybavenia (nový radič CDS, nové stožiare a kabeláž CDS, nové návestidlá CDS, nové dopytové tlačidlá chodcov, nový ...
Moderné technológie mesta Holíč
Predmetom zákazky sú všetky činnosti vyplývajúce z tejto výzvy, súťažných podkladov vrátane ich príloh, ako i prípadných vysvetlení, ktorých výsledkom bude stavba s názvom "Moderné technológie mesta Holíč". Jedná sa najmä o projektovanie vrátane softvérového projektovania, súvisiacej inžinierskej činnosti ako napríklad vybavenie príslušných ...
Kooperativní systémy DPKV s využitím 5G technologií - pilotní projekt
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky - pro vybudování koridoru pro testování technologií pro zvýšení bezpečnosti a řízení dopravy za využití technologií 5G a C-ITS ve vybrané části města Karlovy Vary. Podrobné informace v ZD.
Přeprava materiálu pro ČEZ Distribuce, a. s. v regionu východ
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečovat pro zadavatele přepravu z místa odeslání do místa určení náklad věci nebo věcí, náklad a odvoz specifického zboží (např. obaly) nebo odvoz vráceného materiálu, a to dle specifikace zadavatele.
Provozování městské autobusové dopravy v Chrudimi v období 2023-2032
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou městskou linkovou autobusovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti města Chrudim a jeho okolí na období 2023-2032, a to na linkách a spojích, které jsou vymezené v zadávacích podmínkách, a to v délce trvání 10 let od zahájení provozu.
Poptávám mezinárodní přepravu
Hledám dopravu z Portugalska Losã do České republiky Brno, jedná se o 6 eur palet, váha cca. 3780kg. Děkuji za odpověď.
Vytěžování dopravních dat na základě vstupu do Centrálního registru vozidel a dalších databází
Účelem veřejné zakázky je nalezení inovativního systému na vytěžování dopravních dat na základě vstupu do centrálního registru vozidel a dalších databází na základě analýzy dat. Zakázka vychází z potřeby získávat podrobnější a přesnější informace o dopravním proudu ze silniční dopravy. Tyto údaje jsou důležité pro plánování rozvoje města a celé ...
Opravy SSZ a jejich příslušenství po dopravních nehodách - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v provádění oprav světlených signalizačních zařízení (SSZ) a jejich příslušenství, po dopravních nehodách, které jsou stavebně-technickou součástí dopravních uzlů na území statutárního města Brna ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s.
Odvoz dlažby, Rakousko
Potrebujeme odvezt cca 3 tuny zámkové dlazby(malý nákladák by stacil ) ze Znojma do Hollabrunnu . Je to s vasí firmou mozné ? Co by to stálo? Díky za odpoved Francovi
Zabezpečovanie doplnenia, údržby a opráv zvislého a vodorovného dopravného značenia
Práce, ktorých výsledkom je realizácia vodorovného dopravného značenia pozemných komunikácií, predznačenia, obnova vodorovných dopravných značiek: pozdĺžnych čiar, priečnych čiar, plošných značiek a symbolov vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a ich doprava na miesto použitia, odstránenie jestvujúcich vodorovných značiek, lokálne ...
Zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Prostějova městskou autobusovou dopravou
Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění ...
Poptávám mezinárodní přepravu
Poptáváme kamion z IT (plachta, Frigo) Nakládka: 3.6.-4.6. Maddaloni 81024 ČR Vykládka: 6.6.-7.6. Štoky 58253 ČR Zboží: Brambory Teplota: - Hmotnost: 22-24 t Děkuji
Poptávám autobusovou dopravu
Poptávám autobusovou dopravu. Dobrý den, bylo by možné si u Vás objednat odvoz autobusem na 23.6. v 8:30 z Liberce, Perštýna na hrad Grabštejn a zpět za cca 3 hodinky pro cca 35 osob (20 dětí a 15 dospělých)? Děkuji za odpověď a přeji pěkný zbytek dne.
Dodávky svislých dopravních značek, DNS
Dodávky svislých dopravních značek - zavedení DNS
Poptávám mezinárodní přepravu
Poptávám mezinárodní přepravu. Prosím o kalkulaci přepravy: Nakládka: DE-63110 RODGAU, GERMANY Vykládka: Kralovicka 326, 25001 Brandýs nad Labem, Czech Per Pallet - (L1280*W870*H930) MM / GW: 235 KG / 1. Nabídka na odvoz : Celkový objem: 50 palet 2. Nabídka na odvoz : Celkový objem: 18 palet
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 260 v úseku Brno - Adamov
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 260 v úseku Brno - Adamov“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Brno - Adamov po dobu trvání Rámcové dohody v předpokládaném termínu ...
Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. tried v správe SÚC PSK
Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia, t.j. vodiacich čiar, deliacich čiar, plošného značenia v požadovanom farebnom a materiálovom prevedení, na cestách II. a III. tried v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. Zákazka je členená na tri častí: Časť č. 1 VDZ oblasť Humenné Časť č. 2 VDZ oblasť ...
Náhradná autobusová doprava
Predmetom zákazky je zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v 16 okruhoch železničných traťových úsekov - pre regióny Košice, Bratislava, Zvolen a Žilina autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou obstarávateľa. Podrobný opis je uvedený v súťažných ...
Časť č. 1.1 Doprava dreva OZ Karpaty sortimenty 2 m až 6 m
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania služieb v doprave dreva pre organizačné zložky (ďalej len OZ) Karpaty, Podunajsko, Tribeč, Považie na 48 mesiacov od platnosti zmluvy. Výsledkom bude 8 rámcových dohôd (OZ Karpaty, OZ Podunajsko, OZ Tribeč, OZ Považie) po 2 na každý OZ pre odvoz sortimentov 2 m do 6 m a nad 6 m do 14 m na roky 2022 - ...