Transporty exponátů a uměleckých předmětů pro výstavu Gauguin

Transporty exponátů a uměleckých předmětů pro výstavu Gauguin

Předmětem zakázky je plnění služeb spojené se zajištěním kompletního transportu exponátů výstavy Bonjour, Monsieur Gauguin, a to včetně: - zajištění obalového materiálu (měkkého, klima stabilních beden); - balení a vybalení; - nakládka a vykládka (deinstalace) 1. a 2. p. bez výtahu; - veškeré transporty; - vypořádání kurýrních ...

Stavební úpravy křižovatky SSZ CB. 29 Husova – Branišovská

Stavební úpravy křižovatky SSZ CB. 29 Husova – Branišovská

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebního objektu SO 491 Kabeláž SSZ a provozního souboru PS 491 Dopravní řešení SSZ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37; 140 00 Praha 4, IČO 25680595, včetně soupisu prací s výkazem výměr. Na křižovatce s ohledem na stavební ...

Poptávám přepravu buldozeru

Poptávám přepravu buldozeru

Poptávám přepravu buldozeru cca 7tun. Musí být možnost najet a sjet z přepravníku. Z vesnice u Jihlavy do vesnice u Moravských Budějovic cca 60km.

Zajištění dopravní obslužnosti města Žďár nad Sázavou

Zajištění dopravní obslužnosti města Žďár nad Sázavou

5.1. Předmětem veřejné zakázky je zajištění veřejné služby v pravidelné autobusové přepravě cestujících představující městskou hromadnou dopravu na území města Žďár nad Sázavou, a to v předpokládaném rozsahu 350.000 km za kalendářní rok.

Poptávám přepravu zásilek z Německa

Poptávám přepravu zásilek z Německa

Poptávám přepravu zásilek z Německa. Jedná se o objednané zboží z německého supermarketu a dopravit ho do ČR. Možno i zprostředkování služby tzv. virtuální adresy.

Poptávám mezinárodní autobusovou dopravu

Poptávám mezinárodní autobusovou dopravu

Hledám bus pro minimálně 59 osob v termínu 16.6. - 24.6.2018. Trasa: Mnichov - St.Polten - Vídeň - Brno - Třebíč - Praha - Mnichov. Na místě odjezdu busu nezáleží (ideální by bylo místo odjezdu na trase Praha - Karlovy Vary). Děkuji.

Rámcová smlouva na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 063

Rámcová smlouva na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 063

Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy v úseku Všetaty - Turnov na trati č. 070, v úseku Nymburk - Mladá Boleslav na trati č. 071, v úseku Mladá Boleslav - Mladějov v ...

Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 030, 031, 032

Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 030, 031, 032

Předmětem veřejné zakázky s názvem je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu na tratích č. 030, 031, 032 po dobu trvání Rámcové dohody v předpokládaném termínu od 14.7.2018. Součástí zakázky je i zajištění dispečera po celou dobu trvání náhradní ...

Poptávám přepravu kajaku

Poptávám přepravu kajaku

Hledám dopravce pro přepravu kajaku, velikost 400x80x40 cm, váha 40 kg. Z obce Čtyřkoly (PSČ 257 22) do Opavy. Prosím nacenit. Uskutečnění do 2 týdnů. Děkuji.

Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede

Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede

Predmetom zákazky je Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer v Dunajskej Strede, a to: Časť A: Vyznačenie cyklistických pruhov a koridoru na Jesenskej ulici a Bratislavskej ceste, Čast B: Doplnkový cyklistický mobiliar, Časť C: Obnovenie vodorovného dopravného značenia ...

Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích

Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích

Předmětem veřejné zakázky je realizace inteligentního řízení dopravy v Pardubicích zahrnující vybudování systému řízení světelné signalizace a dopravní ústředny pro zajištění preference městské hromadné dopravy (MHD) v Pardubicích, které musí splňovat tyto požadavky: - umožnit dynamickou preferenci MHD, kterou lze aktivovat na vybraných místech v ...

Dopravní obsluha vlečky - Praha, Ostrava, Olomouc

Dopravní obsluha vlečky - Praha, Ostrava, Olomouc

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravní obsluhy vlečky v Praze, Ostravě a Olomouci. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části dle místa plnění. Část 1: Dopravní obsluha vlečky Praha Část 2: Dopravní obsluha vlečky Ostrava Část 3: Dopravní obsluha vlečky Olomouc Účastníci veřejné zakázky mohou podat nabídku k jedné, ke dvěma i ke ...

Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Hlučínsko II

Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Hlučínsko II

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Hlučínsko po dobu deseti dopravních let v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci.

Transporty uměleckých děl a exponátů pro výstavu František Kupka

Transporty uměleckých děl a exponátů pro výstavu František Kupka

Předmětem zakázky je plnění služeb spojené se zajištěním kompletního transportu exponátů výstavy František Kupka, a to včetně: - zajištění obalového materiálu dle mezinárodních standardů v rámci přepravy uměleckých děl i specifických požadavků jednotlivých vypůjčitelů (zejména měkkého, kartonového a klima stabilních beden), - balení a vybalení, ...

Rámcová smlouva na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 026

Rámcová smlouva na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 026

Předmětem veřejné zakázky s názvem je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Opočno pod Orlickými horami – Náchod a v úseku Václavice – Starkoč na trati č. 026 po dobu trvání Rámcové dohody v předpokládaném termínu od 5.9.2018. Součástí ...

Poptáváme přepravu stavebních buněk

Poptáváme přepravu stavebních buněk

Poptávám přepravu 6 kusů stavebních buněk z Českomoravské 10 do Beřovice 93. Spěchá buňky musí být odvezeny do 1.5.2018.

BUS pruh Popradská – Svornosti

BUS pruh Popradská – Svornosti

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe BUS pruh Popradská Svornosti na Popradskej ul. na existujúcom cestnom telese cesty I/63. Cieľom stavby je úprava časti stredného deliaceho pásu so zeleňou na vozovku, vytvorenie priestoru pre vyhradený pruh pre BUS a zriadenie cestnej dopravnej signalizácie s radičom. Stavba pozostáva zo ...

Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 070 Praha - Všetaty

Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 070 Praha - Všetaty

Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení nebo dočasného omezení veřejné drážní osobní dopravy na trati č. 070 v úseku Praha - Všetaty po dobu trvání Rámcové dohody v předpokládaném termínu od ...

Stěhovací služby pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové na roky 2018 – 2019

Stěhovací služby pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové na roky 2018 – 2019

Předmětem veřejné zakázky je zajištění stěhování pro potřeby Muzea východních Čech v Hradci Králové, a to: a) 48 depozitářů - sbírkové předměty …cca 3100 m3 - knihovní dokumenty…cca 700 bm b) 30 pracoven (36 zaměstnanců) c) 12 dílen a laboratoří d) 8 skladů e) 3 kuchyňky - vyklizení sbírek z depozitárního mobiliáře (skříně, regály) ...

Silnice III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů

Silnice III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů

Jedná se o opravu souvislých úseků komunikací III. třídy v Královéhradeckém kraji. Rozsah prací dle soupisu prací bude odpovídat projektové dokumentaci. Šířka asfaltové části vozovky, směrové a výškové poměry zůstanou zachovány. Součástí stavby bude frézování vozovky, výsprava poruch, pokládka asfaltobetonového krytu, zpevnění krajnic, hloubení ...

Dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy sokolovské aglomerace 2019 - 2028

Dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy sokolovské aglomerace 2019 - 2028

Předmětem tohoto zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti města Sokolov, města Březová, obce Těšovice, obce Dolní Rychnov, městysu Svatava, obce Citice a obce Lomnice na období 10 let s předpokládaným počátkem od 01.01.2019 a s trváním do dne ...

Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 020

Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 020

Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy na trati č. 020 v úseku Hradec Králové hl. n. - Chlumec nad Cidlinou - Velký Osek (Poděbrady) po dobu trvání Rámcové dohody v ...

Poptávám autobusovou zájezdovou dopravu

Poptávám autobusovou zájezdovou dopravu

Poptávám dopravu 15 osob v termínu 3.7.- 9.7. Liberec-Harkány-Sarajevo-Mostar-Buk-Liberec. Do 40.000,-. Strava a ubytování pro řidiče zajištěna,v Harkanech a Buku dvanáctihodinová přestávka při cestě tam a zpět. Stačí jeden řidič. Karel Veselý

Poptáváme přepravu cementu z Německa, opakovaně

Poptáváme přepravu cementu z Německa, opakovaně

Poptáváme přepravu cementu z Německa, opakovaně. Adresa nakládky: Dyckerhoff GmbH Biebricher Straße 68 65203 Wiesbaden, Deutschland Adresa vykládky: TRIMILL, a.s. Jasenice 2061 755 01 Vsetín Česká republika Průměrná váha – cca 25 tun cementu Průměrná doba nakládky u dodavatele – 1,5 hod. Dovoz cementu potřebujeme cca 8x ročně.

Poptávám přepravu palety zboží z Maďarska

Poptávám přepravu palety zboží z Maďarska

Poptávám přeravu zboží z BAJA, Maďarsko --> Chropyně, Česko. Přeprava jedné palety 75kg, 1200x800x1600 - nerezový sud s motorem na paletě - někdy ve dnech 23.04.2018 - 4.5.2018.

(záznamy 1/25 z 5065)  strana 1 / 203