Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek
Predmetom zákazky je komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek a k tomu prislúchajúcich doplnkových služieb spojených s tuzemskými a zahraničnými pracovnými cestami zamestnancov SLOVAKIA TRAVEL na obdobie 48 mesiacov. Poskytnutie služieb predmetu zákazky sa bude plniť v dohodnutom rozsahu, kvalite a termínoch podľa ...
Poskytování služeb v oblasti zajišťování zahraničních pracovních cest
Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody budou služby na zajištění služeb v oblasti zahraničních pracovních cest (dále jen „ZPC“) - zejména zajišťování letenek, jízdenek, ubytování pro zaměstnance zadavatele, půjčení vozidla, případně vyřízení víz.
Zabezpečenie nákupu leteniek a súvisiacich služieb pre potreby SHMÚ v roku 2023 II
Predmetom zákazky je komplexné a operatívne zabezpečenie jednosmerných a/alebo spiatočných leteniek podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a to: -zabezpečenie leteniek na zahraničné pracovné cesty v ekonomickej triede, -zabezpečenie zmien v rezerváciách leteniek, -zabezpečovanie stornovania leteniek a informačné služby/komunikácia ohľadne ...
Cestovní služby spojené s vysláním delegací, orgánů, poslanců a zaměstnanců Poslanecké sněmovny
Předmětem zadávacího řízení je výběr 3 účastníků rámcové dohody, kteří budou na základě dílčích veřejných zakázek, zadávaných postupem bez obnovení soutěže zajišťovat nákup a rezervaci letenek a vlakových či autobusových jízdenek a popř. i trajektové dopravy a dále i s tím související služby, a to ve vztahu ke služebním cestám poslanců Poslanecké ...
Rámcová dohoda na zajištění letenek, ubytování a poskytování souvisejících služeb
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování cestovních služeb, zejména pak zajišťování letenek, ubytování, jízdenek a poskytování dalších souvisejících služeb dodavatele dle požadavků objednatele.
Zabezpečenie leteniek v ústredí MZVEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí
Predmetom verejného obstarávania je komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek a s tým súvisiacich služieb v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Provízni predajcovia
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody v súlade s ustanovením § 56 a § 99 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom bude poskytovanie služby, a to distribúcia a predaj jednorázových cestovných lístkov v príslušnej hodnote podľa platných cenníkov, ktoré sú súčasťou Prepravného poriadku IDS BK, v Bratislave prostredníctvom províznych ...
Komplexní zajištění zahraničních cest MŠMT
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění zahraničních cest MŠMT (tj. zajištění rezervace, nákupu letenek, jízdenek, ubytování a dalších požadovaných služeb k zabezpečení zahraničních služebních i pracovních cest zadavatele do všech zemí světa) včetně garance platební kartou vybraného dodavatele a zajištění kontaktní osoby pro ...
Zajištění cestovních služeb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění cestovních služeb souvisejících se zahraničními služebními cestami zaměstnanců Ministerstva zemědělství. Poskytováním cestovních služeb se rozumí zejména rezervace, vystavení, nákup, dodání a případné změny nebo storna přepravních dokladů (zejména letenek a jízdenek), ubytování a doplňkových služeb za ...
Zajištění letenek, ubytování a jízdenek
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění nákupu letenek, jízdenek, ubytování a dalších požadovaných služeb k zabezpečení zahraničních služebních a pracovních cest zaměstnanců Centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů do všech světových destinací. Předmět Veřejné zakázky je podrobně vymezen v článku 1 Závazného návrhu smlouvy na veřejnou ...
Zajištění nákupu letenek, dopravy, ubytování a cestovního pojištění pro účely zahraničních cest
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v komplexním zajištění (obstarání) letenek, jízdenek a dalších jízdních dokladů, resp. smluvní dopravy pro účely realizace zahraničních služebních cest s tím, že součástí plnění jsou i související služby, např. reklamace či vymáhání nákladů vzniklých v důsledku zpoždění ze strany dopravce. ...
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách pre potreby Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Poskytování administrativních služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích objednávek spočívajících v: a) zajišťování tuzemských i zahraničních cestovních, ubytovacích a dalších služeb pro zaměstnance Zadavatele, zejména: zajištění letecké, autobusové, vlakové či jiné přepravy osob, zajištění ...
Nákup letenek a zajištění souvisejících služeb
Zajištění nákupu a rezervace letenek a jízdenek vlakové/autobusové a popř. i trajektové dopravy a dále i s tím související služby, a to ve vztahu ke služebním cestám poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a to v období čtyř po sobě následujících let.
Dodávky jízdních dokladů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jízdních dokladů včetně zpracování grafického návrhu podoby jízdních dokladů, jejich tisk, balení a doprava do místa plnění v souladu se zadávacími podmínkami.
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín
Poskytovanie služieb zabezpečovania dopravných cenín súvisiacich s cestovaním zamestnancov verejného obstarávateľa pravidelnou verejnou dopravou v dohodnutej kvalite, rozsahu a termínoch a ich doručovanie na miesto a v termínoch určených verejným obstarávateľom.
Poptávám osobní přepravu
Poptávám dopravu 5 osob se zavazadly z Plzně do Chorvatska do Crikvenice 1.7.2016 a zpět 9.7.2016 do Plzně. Děkuji za odpověť.
Zajištění služeb spojených se zabezpečením zahraničních styků
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy se 3 uchazeči na zajištění služeb spojených se zabezpečením zahraničních styků Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen „MZČR“ nebo „ministerstvo“), tj. zahraničních pracovních cest zaměstnanců ministerstva a dalších osob ministerstvem pověřených a přijetí zahraničních subjektů ...
Zajištění služeb spojených se zabezpečením zahraničních styků
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy se 3 uchazeči na zajištění služeb spojených se zabezpečením zahraničních styků Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen „MZČR“ nebo „ministerstvo“), tj. zahraničních pracovních cest zaměstnanců ministerstva a dalších osob ministerstvem pověřených a přijetí zahraničních subjektů ...
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách
Verejný obstarávateľ požaduje priebežne zabezpečovať letenky, autobusové, vlakové, lodné, trajektové lístky, zabezpečovať s tým súvisiace služby, víza pre zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave a pre ním určené osoby pri ich zahraničných a tuzemských pracovných cestách v dohodnutej triede, rozsahu a cene na základe objednávok verejného ...
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách
Verejný obstarávateľ požaduje priebežne zabezpečovať letenky, autobusové, vlakové, lodné, trajektové lístky, zabezpečovať s tým súvisiace služby, víza pre zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave a pre ňou určené osoby pri ich zahraničných a tuzemských pracovných cestách v dohodnutej triede, rozsahu a cene na základe objednávok verejného ...
Poptáváme osobní dopravu do Chorvatska
Poptáváme přepravu dvou osob Karlovy Vary - Biograd na Moru (Chorvatsko), termín odjezdu: 29.05 015. Termín odjezdu zpět 06.06 015. Děkujeme.
Poptávám jízdenku do Jeseníků
Prosím o zjištění ceny jízdenek, Praha - Jeseník, 2.3.015 pro 1 dosp. osobu a 2 děti ,12 a 6 let a zpátky 5.3. Jeseník - Praha, totéž věkové složení. Děkuji.
Poptávám dopravu do Chorvatska
Prosím o vyhledání dopravce a spoje do Chorvatska z Prahy do Baška Voda 4.9.2015 a zpět, 12.9.2015 pro 2 dospělé osoby. Děkuji.
Služby cestovných kancelárií, medzinárodné letenky, cestovné lístky a súvisiace služby
Predmetom tejto zákazky je vystavenie a dodanie medzinárodných leteniek, lístkov na vlak a autobus pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov ÚJD SR, vrátane súvisiacich služieb. Verejný obstarávateľ požaduje priebežné a pružné zabezpečovanie leteniek a súvisiacich služieb, prioritným miestom odletu je Bratislava. V prípade ak nie je možné ...