Poptávám dopravu z Německa do Ústí nad Labem
Poptávám dopravu z Německa Groß-Zimmern ( Darmstadt) do Ústí nad Labem. Nábytek, krabice, pytle s oblečením atd. Dodávka, náklaďák. Né dlouhý kamion. Termín možné nakládky: 30.3.-1.4.2024
Sťahovacie služby
Predmetom zákazky je poskytovanie sťahovacích služieb v objektoch a medzi jednotlivými objektmi, v ktorých sídlia organizačné útvary finančnej správy. Predmetom zákazky je najmä: -sťahovanie spisovej agendy, dokumentácie a archívnych materiálov, -sťahovanie nábytku, ostatného zariadenia kancelárií, kuchyniek, skladov, archívov a ďalších ...
23/2023 Vysťahovanie nábytku, premiestnenie nábytku v rámci areálu, manipulačné práce a likvidácia
Predmetom zákazky je : a) vysťahovanie nábytku, odvoz a likvidácia vyradeného majetku (nábytku) blokov A, B, H, ktoré sa nachádzajú v areáli ŠD Zobor, Dražovská 2, 949 01 Nitra, b) premiestnenie majetku (nábytku) v rámci areálu ŠD Zobor, Dražovská 2, 949 01 Nitra medzi jednotlivými budovami vrátane ich umiestnenia na konkrétnu lokalitu.
Poptávám převoz sedací soupravy
Poptávám převoz sedací soupravy: Nejdek u Karlových Varů do Vsetína Nejdek - Vsetín, převoz sedací soupravy 4ks.
Zajišťování stěhovacích služeb a dalších souvisejících činností
Předmětem veřejné zakázky je zajištění veškerých stěhovacích prací a souvisejících činností (dále jen „Služby“). Služby spočívají zejména v provádění stálé stěhovací služby v budovách zadavatele (dále jen „Prostory zadavatele“) a stěhování na objednávku.
FN Motol - Stěhovací služby
Předmětem plnění této veřejné zakázky v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jsou stěhovací služby, na základě jednotlivých požadavků zadavatele.
Stěhovací služby pro NKÚ
Komplexní stěhovací práce a související činnosti nezbytné pro přesun 400 pracovišť vybavených kancelářským nábytkem a výpočetní technikou a pro přesun spisovny, knihovny, kongresového sálu, jednacích a zasedacích místností, zázemí ochranné služby Policie České republiky, dětské skupiny, zbývajícího kancelářského nábytku, AV techniky, ...
SZM - stěhování sbírkových předmětů z objektu Ostrožná 42 do centrálního depozitáře
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo pro zajištění stěhování, balení a převozu sbírkových předmětů a fondů mimořádné hodnoty, z nichž část vyžaduje speciální transportní režimy a mobiliáře mezi objekty užívanými Slezským zemským muzeem na území České republiky
PNP Praha - stěhování organizace do nového sídla V Sadech č. p. 44/2, Praha 6
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí stěhovacích služeb Zadavateli, které spočívají v přestěhování mobiliáře zadavatele ze stávajících prostor do nového sídla zadavatele, Malé vily PNP a do centrálního depozitáře v Litoměřicích. Vybrané položky mobiliáře budou následně v roce 2023 z centrálního depozitáře převezeny k dezinfekci do Národního ...
Poptávám přepravu skříně
Poptávám přepravu skříně z Úpice do Brna, jedná se o skleník, horní díl je prosklený, spodní dvířka jsou celodřevěná, nejedná se o starožitnost, hodnota je pouze symbolická, kupuji ji od jedné paní na repas...Je umístněná na půdě domu, je potřeba ji snést dolů a naložit do auta...Její výška je 240 cm, šířka 106 cm, hloubka 40 cm, předpokládaná ...
Poptávám převoz lednice
Potřebuji převézt lednici (2 m vysoká 90 kg) z Bisambergu (kousek od Vídně) do Ostravy. Lednici i zabalit a starou ledničku v Ostravě odvézt do sběrného dvoru. Jaká bude cca cena prosím? Děkuji
Stěhovací služby pro MPSV
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stěhovací práce a s nimi související služby ve všech objektech Ministerstva práce a sociálních věcí. Jedná se o stěhování kancelářského nábytku, výpočetní techniky a dokumentů mezi objekty MPSV. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění ochrany stěhovaných věcí při převozu, převoz stěhovaných ...
Ministerstvo vnútra SR
Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie sťahovacích služieb v objektoch a medzi objektmi, v ktorých sídlia útvary Ministerstva vnútra SR, Centrá podpory, prípadne v rámci ďalších objektov.
Poptávám zahraniční přepravu
Poptávám CN na dopravu skříně a dalších věcí z domu z městěčka Oudeschip v Nizozemí do obce Rohozec v okrese Brno venkov. Dcera se stěhuje zpět do ČR. Děkuji za informace. Brázda
Poptávám přepravu osobních věcí
Poptávám přepravu osobních věcí uložených v kartonových obalech různých velikostí o celkovém objemu 15 m2. Přeprava: Ústi nad Labem - Prostějov.
Poptáváme tuzemskou přepravu stroje
Poptáváme přepravu stroje. Nakládka: Hornbach Hradec Králové Rovná 1697, 50002 Hradec Králové Složení: Nemocniční 1380 Uničov 78391 Převoz - olepovací stroj , váha 550kg , délka 300cm , výška 160cm, hloubka 100cm - složení v pátek do 15,00hod, vozidlo musí mít sklopnou plošinu, aby bylo možno složit , jedná se citlivý stroj , bylo by dobré ho ...
Poptávám stěhovací služby
Poptávám převoz sedačky z Banské Bystrice do Brna. Nabídněte.
Zajištění stěhovacích služeb pro Úřad vlády ČR
Předmětem veřejné zakázky je zajištění stěhovacích služeb v objektech Úřadu vlády České republiky.
Sťahovacie služby: služby spojené s presunmi zariadenia a vybavenia
Predmetom zákazky je presunov zariadenia a vybavenia v rámci a medzi administratívnymi a skladovými objektami Hlavného mesta SR Bratislavy na území Bratislavy, mimo Bratislavy na území Slovenska a pri podujatiach organizovaných, resp. spoluorganizovaných magistrátom Bratislavy. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. ...
Stěhovací služby pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové na roky 2021 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je zajištění stěhovacích služeb pro potřeby Muzea východních Čech v Hradci Králové zahrnujících především stěhování sbírkových předmětů zapsaných v CES MK ČR a ostatních sbírkových předmětů, vybavení konzervátorských dílen a provozního oddělení, kancelářský nábytek a zajištění ekologické likvidace odpadu.
Zajištění stěhovacích služeb pro NK ČR
Předmět veřejné zakázky spočívá v zajišťování, provádění a přejímání stěhovacích služeb a přepravy movitých věcí, jak v rámci objektů zadavatele, tak do nebo mezi objekty třetích osob pro potřeby Národní knihovny České republiky. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentace (ZD) a v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. ...
Stěhování sbírkových předmětů do nových expozic Národního muzea
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který bude zadavateli poskytovat služby spočívající v zajištění stěhování a převozu sbírkových a knihovních fondů mimořádné hodnoty, z nichž část vyžaduje speciální transportní režimy, dále pak mobiliáře, a to zejména mezi objekty užívanými Národním muzeem na území České republiky. Odhadovaný ...
Zajištění transportu uměleckých předmětů na výstavu Comenius 1592-1670: Jan Amos Komenský
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění transportu uměleckých předmětů na výstavu Comenius (1592-1670): Jan Amos Komenský, zejména pak zajištění obalových materiálů včetně klima stabilních beden, balení, vybalení, naložení a vyložení uměleckých předmětů, komunikace a spolupráce s půjčiteli uměleckých předmětů, využití přepravních prostředků, ...
Poptávám přepravu křesla Pardubice - Plzeň
Poptávám přepravu křesla o rozměrech cca 1m3. Pardubice - Plzeň.
Poptávám stěhovací služby z Plzně do Paříže
Hledám přepravní společnost, která by mi odstěhovala nábytek z bytu (1 pokoj) z Plzně do Paříže. Předpokládaný termín - září.