Zajišťování stěhovacích služeb a dalších souvisejících činností
Předmětem veřejné zakázky je zajištění veškerých stěhovacích prací a souvisejících činností (dále jen „Služby“). Služby spočívají zejména v provádění stálé stěhovací služby v budovách zadavatele (dále jen „Prostory zadavatele“) a stěhování na objednávku.
FN Motol - Stěhovací služby
Předmětem plnění této veřejné zakázky v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jsou stěhovací služby, na základě jednotlivých požadavků zadavatele.
Stěhovací služby pro NKÚ
Komplexní stěhovací práce a související činnosti nezbytné pro přesun 400 pracovišť vybavených kancelářským nábytkem a výpočetní technikou a pro přesun spisovny, knihovny, kongresového sálu, jednacích a zasedacích místností, zázemí ochranné služby Policie České republiky, dětské skupiny, zbývajícího kancelářského nábytku, AV techniky, ...
SZM - stěhování sbírkových předmětů z objektu Ostrožná 42 do centrálního depozitáře
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo pro zajištění stěhování, balení a převozu sbírkových předmětů a fondů mimořádné hodnoty, z nichž část vyžaduje speciální transportní režimy a mobiliáře mezi objekty užívanými Slezským zemským muzeem na území České republiky
PNP Praha - stěhování organizace do nového sídla V Sadech č. p. 44/2, Praha 6
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí stěhovacích služeb Zadavateli, které spočívají v přestěhování mobiliáře zadavatele ze stávajících prostor do nového sídla zadavatele, Malé vily PNP a do centrálního depozitáře v Litoměřicích. Vybrané položky mobiliáře budou následně v roce 2023 z centrálního depozitáře převezeny k dezinfekci do Národního ...
Poptávám přepravu skříně
Poptávám přepravu skříně z Úpice do Brna, jedná se o skleník, horní díl je prosklený, spodní dvířka jsou celodřevěná, nejedná se o starožitnost, hodnota je pouze symbolická, kupuji ji od jedné paní na repas...Je umístněná na půdě domu, je potřeba ji snést dolů a naložit do auta...Její výška je 240 cm, šířka 106 cm, hloubka 40 cm, předpokládaná ...
Poptávám převoz lednice
Potřebuji převézt lednici (2 m vysoká 90 kg) z Bisambergu (kousek od Vídně) do Ostravy. Lednici i zabalit a starou ledničku v Ostravě odvézt do sběrného dvoru. Jaká bude cca cena prosím? Děkuji
Stěhovací služby pro MPSV
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stěhovací práce a s nimi související služby ve všech objektech Ministerstva práce a sociálních věcí. Jedná se o stěhování kancelářského nábytku, výpočetní techniky a dokumentů mezi objekty MPSV. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění ochrany stěhovaných věcí při převozu, převoz stěhovaných ...
Ministerstvo vnútra SR
Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie sťahovacích služieb v objektoch a medzi objektmi, v ktorých sídlia útvary Ministerstva vnútra SR, Centrá podpory, prípadne v rámci ďalších objektov.
Poptávám zahraniční přepravu
Poptávám CN na dopravu skříně a dalších věcí z domu z městěčka Oudeschip v Nizozemí do obce Rohozec v okrese Brno venkov. Dcera se stěhuje zpět do ČR. Děkuji za informace. Brázda
Poptávám přepravu osobních věcí
Poptávám přepravu osobních věcí uložených v kartonových obalech různých velikostí o celkovém objemu 15 m2. Přeprava: Ústi nad Labem - Prostějov.
Poptáváme tuzemskou přepravu stroje
Poptáváme přepravu stroje. Nakládka: Hornbach Hradec Králové Rovná 1697, 50002 Hradec Králové Složení: Nemocniční 1380 Uničov 78391 Převoz - olepovací stroj , váha 550kg , délka 300cm , výška 160cm, hloubka 100cm - složení v pátek do 15,00hod, vozidlo musí mít sklopnou plošinu, aby bylo možno složit , jedná se citlivý stroj , bylo by dobré ho ...
Poptávám stěhovací služby
Poptávám převoz sedačky z Banské Bystrice do Brna. Nabídněte.
Zajištění stěhovacích služeb pro Úřad vlády ČR
Předmětem veřejné zakázky je zajištění stěhovacích služeb v objektech Úřadu vlády České republiky.
Sťahovacie služby: služby spojené s presunmi zariadenia a vybavenia
Predmetom zákazky je presunov zariadenia a vybavenia v rámci a medzi administratívnymi a skladovými objektami Hlavného mesta SR Bratislavy na území Bratislavy, mimo Bratislavy na území Slovenska a pri podujatiach organizovaných, resp. spoluorganizovaných magistrátom Bratislavy. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. ...
Stěhovací služby pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové na roky 2021 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je zajištění stěhovacích služeb pro potřeby Muzea východních Čech v Hradci Králové zahrnujících především stěhování sbírkových předmětů zapsaných v CES MK ČR a ostatních sbírkových předmětů, vybavení konzervátorských dílen a provozního oddělení, kancelářský nábytek a zajištění ekologické likvidace odpadu.
Zajištění stěhovacích služeb pro NK ČR
Předmět veřejné zakázky spočívá v zajišťování, provádění a přejímání stěhovacích služeb a přepravy movitých věcí, jak v rámci objektů zadavatele, tak do nebo mezi objekty třetích osob pro potřeby Národní knihovny České republiky. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentace (ZD) a v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. ...
Stěhování sbírkových předmětů do nových expozic Národního muzea
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který bude zadavateli poskytovat služby spočívající v zajištění stěhování a převozu sbírkových a knihovních fondů mimořádné hodnoty, z nichž část vyžaduje speciální transportní režimy, dále pak mobiliáře, a to zejména mezi objekty užívanými Národním muzeem na území České republiky. Odhadovaný ...
Zajištění transportu uměleckých předmětů na výstavu Comenius 1592-1670: Jan Amos Komenský
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění transportu uměleckých předmětů na výstavu Comenius (1592-1670): Jan Amos Komenský, zejména pak zajištění obalových materiálů včetně klima stabilních beden, balení, vybalení, naložení a vyložení uměleckých předmětů, komunikace a spolupráce s půjčiteli uměleckých předmětů, využití přepravních prostředků, ...
Poptávám přepravu křesla Pardubice - Plzeň
Poptávám přepravu křesla o rozměrech cca 1m3. Pardubice - Plzeň.
Poptávám stěhovací služby z Plzně do Paříže
Hledám přepravní společnost, která by mi odstěhovala nábytek z bytu (1 pokoj) z Plzně do Paříže. Předpokládaný termín - září.
Poptávám přepravu myčky nádobí z Německa
Poptávám přepravu myčky na nádobí z Karlsruhe - Weingarten do Prahy 10800 nebo do Krnova 79401. Myčka není na paletě, rozměry 60x60x80cm, 43kg. Termín transportu dle dohody.
Stěhování Územního pracoviště pro Prahu 3 a Územního pracoviště pro Prahu 9
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění stěhovacích služeb nezbytných pro vystěhování dvou Územních pracovišť (pro Prahu 3 a Prahu 9) z objektu Drahobejlova 945/48 Praha 9 do tří objektů rozmístěných na odlišných místech po Praze dle zadávací dokumentace.
Poptávám stěhovací služby
Poptávám převoz sedací soupravy, ušáku a taburetu z Ondratic do Stříbrné Skalice u Prahy.
Rámcová dohoda na vyklízení objektů a přilehlých prostor
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na zajištění vyklízecích prací. Zadavatel bude na základě uzavřené rámcové dohody po dobu trvání rámcové dohody objednávat provedení vyklízecích prací podle aktuální potřeby. Protože okruh prováděných činností může být široký a nelze ho specifikovat do nejmenších podrobností jednotlivých ...