Skupinové lety

Skupinové lety

Zabezpečenie jednosmernej alebo spiatočnej leteckej prepravy osôb určených verejným obstarávateľom z Bratislavy alebo Viedne do požadovaných destinácií. Zabezpečenie transportu osôb a batožiny na letisko pri odlete a z letiska pri prílete späť. Zabezpečenie nákladnej prepravy potrebného vybavenia (nadváha) vrátane nadrozmerných ...

Služby leteckej dopravy a ostatné podporné a pomocné dopravné služby pre SZĽH

Služby leteckej dopravy a ostatné podporné a pomocné dopravné služby pre SZĽH

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb leteckej dopravy a ďalšie podporné a pomocné dopravné služby.

Zabezpečenie leteniek pre organizáciu

Zabezpečenie leteniek pre organizáciu

Predmetom zadávanej zákazky na poskytnutie služieb je operatívne, priebežné a komplexné zabezpečenie leteniek a súvisiacich služieb spojených s pravidelnou leteckou prepravou osôb vrátane prípojov, prestupov a služieb k tomu prislúchajúcich v rámci tuzemských a zahraničných pracovných ciest v súvislosti s plnením úloh organizácie zadávajúcej túto ...

Výběr dodavatele letenek a služeb s tím spojených

Výběr dodavatele letenek a služeb s tím spojených

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 48 měsíců, jejímž předmětem je zajištění letenek pro pracovní/služební cesty zaměstnanců zadavatele za oficiální publikované tarify jednotlivých leteckých společností s využitím všech speciálních ...

Poptávám přepravu zboží do Saúdské Arábie

Poptávám přepravu zboží do Saúdské Arábie

Poptávám cenovou nabídku na přepravu a balení na níže uvedené zboží: 10 x paleta o rozměrech 120 x 80 x 135 cm (masky - 1440 ks); odhadovaná hmotnost: 1300 kg 2 x paleta o rozměrech 120 x 80 x 133 cm (filtry - 1440 ks); odhadovaná hmotnost: 600 kg 2 x paleta o rozměrech 120 x 80 x 144 cm (filtry - 1560 ks); odhadovaná hmotnost: 650 kg ...

Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR

Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR

Predmetom zákazky Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR je zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách pre potreby MPSVR SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR

Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR

Predmetom zákazky je komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteckej prepravy a s tým súvisiacich služieb v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Poptávám převoz automobilu do Kalifornie

Poptávám převoz automobilu do Kalifornie

Poptávám převoz auta (veterán) do Californie (Long Beach, LA).

Poptávám přepravu palet na Filipíny

Poptávám přepravu palet na Filipíny

Poptávám přepravu 2-3 palet s charitativní sbírkou z Ostravy do Iloilo Filipíny.

Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z letiště Leoše Janáčka Ostrava

Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z letiště Leoše Janáčka Ostrava

Část 1: Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy na trase Letiště Leoše Janáčka Ostrava (OSR/KLMT) - letiště Amsterdam Airport Shiphol (AMS/EHAM) a zpět v rámci plnění závazku veřejné služby po dobu čtyř (4) po sobě jdoucích let. Část 2: Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy na trase ...

Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín

Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín

Predmetom zákazky je zabezpečenie leteniek na pravidelných a nepravidelných (charterových) leteckých linkách u pravidelných, ako aj u tzv. nízkonákladových prepravcov, pre potreby zamestnancov verejného obstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a ostatných ...

Provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu - Ústí nad Labem

Provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu - Ústí nad Labem

VZ zahrnuje plnění požadované služby podle zadávací dokumentace ve vztahu k výjezdové základně v Ústí nad Labem.

Poptávám přepravní služby do Kanady

Poptávám přepravní služby do Kanady

Poptávám pravidelné zasílání potravinářských výrobků do Edmonton, Alberta, Kanada. Jedná se o čtvrtletní či půlroční zásilky poravinářského zboží o celkové váze asi 300kg. Požaduji sladovací prostor, kam jednotliví výrobci dopraví objednané zboží. Firma musí zajistit zabalení zboží do přepravního kontejneru nebo paletování, celní deklaraci a ...

Medzinárodná letecká preprava osôb

Medzinárodná letecká preprava osôb

Zabezpečenie medzinárodnej leteckej prepravy osôb a nákladu, medzinárodnej cestnej prepravy nákladu, medzinárodnej železničnej prepravy osôb a nákladu a medzinárodnej kombinovanej prepravy nákladu.

Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění bezpečného prostředí pro letecký provoz na mezinárodním veřejném Letišti České Budějovice formou poskytování letových provozních služeb (ATS) pro lety GAT a vojenské lety OAT-C pro lety podle přístrojů (IFR) a pro lety za viditelnosti (VFR) v rozsahu: - poskytování letištní služby řízení ...

Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění bezpečného prostředí pro letecký provoz na mezinárodním veřejném Letišti České Budějovice formou poskytování letových provozních služeb (ATS) pro lety GAT a vojenské lety OAT-C pro lety podle přístrojů (IFR) a pro lety za viditelnosti (VFR) v rozsahu: - poskytování letištní služby řízení ...

Poptávám mezinárodní osobní dopravu

Poptávám mezinárodní osobní dopravu

Potřebuji spojení z Prahy do Stockholnmu tak, abych přijela 31.8.2016 brzy ráno.

Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby EXIMBANKY SR

Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby EXIMBANKY SR

Predmetom zákazky je letecká preprava a s ňou súvisiace služby pri cestách z Bratislavy, Viedne alebo z inej destinácie do destinácií na pravidelných nie nízkonákladových linkách leteckých dopravcov v danej kvalite, rozsahu a najnižšej cene, ktoré budú zadávané podľa rámcovej dohody opätovným otvorením súťaže, spojené s vybavením leteniek, ...

Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění bezpečného prostředí pro letecký provoz na mezinárodním veřejném Letišti České Budějovice formou poskytování letových provozních služeb (ATS) pro lety GAT a vojenské lety OAT-C pro lety podle přístrojů (IFR) a pro lety za viditelnosti (VFR) v rozsahu: - poskytování letištní služby řízení ...

Zabezpečenie leteckej prepravy osôb

Zabezpečenie leteckej prepravy osôb

Zabezpečenie skupinovej leteckej prepravy osôb určených verejným obstarávateľom z Bratislavy alebo Viedne do požadovaných destinácií prostredníctvom uzavretia rámcových zmlúv s viacerými uchádzačmi.

Provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu

Provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu

Předmětem plnění veřejné zakázky je provozování vrtulníků nestátním provozovatelem pro leteckou záchrannou službu, k plnění úkolů stanovených závazným právním předpisem (zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů), což zahrnuje držení každodenní pohotovosti vrtulníků včetně letové posádky a provádění letů ...

Letenky

Letenky

Predmetom zákazky je zabezpečiť v súlade s objednávkou verejného obstarávateľa jednosmerné alebo spiatočné letenky v kategóriách uvedených v objednávke a doručiť tieto letenky verejnému obstarávateľovi za podmienok stanovených rámcovou dohodou, poskytovať asistenčné služby a informačné služby pre verejného obstarávateľa.

Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z Letiště Leoše Janáčka Ostrava

Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z Letiště Leoše Janáčka Ostrava

Část 1: Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy na trase Letiště Leoše Janáčka Ostrava (OSR/KLMT) - letiště Amsterdam Airport Shiphol (AMS/EHAM) a zpět v rámci plnění závazku veřejné služby po dobu čtyř (4) po sobě jdoucích let. Část 2: Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy na trase ...

Zabezpečenie leteckej prepravy a súvisiacich služieb

Zabezpečenie leteckej prepravy a súvisiacich služieb

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri pracovných cestách, zabezpečenie a doručenie jednosmerných a/alebo spiatočných leteniek v kategórii ekonomická trieda na základe jednotlivých požiadaviek/objednávok verejného obstarávateľa.

Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění bezpečného prostředí pro letecký provoz na mezinárodním veřejném Letišti České Budějovice formou poskytování letových provozních služeb (ATS) pro lety GAT a vojenské lety OAT-C pro lety podle přístrojů (IFR) a pro lety za viditelnosti (VFR) v rozsahu: - poskytování letištní služby řízení ...

(záznamy 1/25 z 286)  strana 1 / 12