Zabezpečenie extradícií, eskort a deportácií pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - II
Predmetom zákazky je zabezpečenie extradícií, eskort a deportácií pre potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a organizácií v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických požiadaviek je/sú uvedené v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky týchto súťažných podkladov.
Zabezpečenie extradícií, eskort a deportácií pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Predmetom zákazky je zabezpečenie extradícií, eskort a deportácií pre potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a organizácií v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických požiadaviek je/sú uvedené v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky týchto súťažných podkladov.
Zabezpečení činnosti poštovní překládky na Letišti Václava Havla Praha
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení činnosti letecké poštovní překládky na Letišti Václava Havla Praha, a to bez zajištění přepravy mezi touto překládkou a poštou Praha 120. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena smlouva s jedním dodavatelem na období od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2024.
Poptávám zahraniční přepravu
Poptávám EXW přepravu z USA do ČR pick up: INDEPENDENCE MO 64050 UNITED STATES drop of: Brno 61800, ČR load: 3x pallets (102 x 122 x 229) cm - 420 kg Obsah: proteinový prášek z mléka v plastových dozach. HS code: 2106.10.00 Bez clení: pouze na T1
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb spojených so zabezpečovaním leteniek: t. j. najmä na pravidelných, nepravidelných leteckých linkách a u tzv. nízkonákladových prepravcov a zabezpečovanie služieb k tomu prislúchajúcich, v súvislosti s plnením pracovných úloh zamestnancov verejného obstarávateľa, v rámci zahraničných pracovných ...
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách
Predmetom zákazky je komplexné a operatívne poskytovanie služieb spojených so zabezpečením jednosmernej a/alebo spiatočnej leteckej prepravy zamestnancov verejného obstarávateľa a osôb určených verejným obstarávateľom pri zahraničných pracovných cestách v ekonomickej triede v závislosti od požiadavky verejného obstarávateľa z Viedne (letisko ...
Zabezpečení letecké přepravy a dalších služeb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění zahraničních cest a návštěv pro zaměstnance rezortu Ministerstva obrany. Dále se jedná o zabezpečení mezinárodní letecké přepravy a dalších služeb do všech světových destinací pro potřeby zajištění zahraničních cest a návštěv pro zaměstnance rezortu Ministerstva obrany v jednotlivých cestoních třídách, včetně ...
FN Motol - Zajištění leteckého transportu orgánů a tkání k transplantaci včetně transplantačního týmu
Zajištění leteckého transportu orgánů a tkání k transplantaci včetně transplantačního týmu
Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z letiště Brno do Mnichova
Předmětem veřejné zakázky je výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy na trase Letiště Brno – Tuřany – Letiště Franze Josefa Strauße Mnichov a zpět v rámci plnění závazku veřejné služby.
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteckej prepravy osôb a stým súvisiacich služieb v dohodnutej triede, rozsahu a cene na základe požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy
Předmětem veřejné zakázky je výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy (i) mezi Letištěm Ostrava (OSR) a Letištěm Vídeň (VIE) a (ii) mezi Letištěm Ostrava (OSR) a Letištěm Mnichov (MUC); a to v obou případech v rámci plnění závazků veřejné služby.
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Predmetom zákazky Zabezpečenie leteckej prepravy pre zamestnancov MV SR a zamestnancov organizácií v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti pri zahraničných pracovných cestách pre potreby MV SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti (ďalej len objednávateľ) na obdobie 48 mesiacov od účinnosti rámcovej dohody alebo do ...
Zajištění letecké hasičské služby v letech 2019 – 2022 ve vymezených částech České republiky
Plnění zakázky předpokládá zřízení provozu (zajištění pohotovosti) 3 pozemních stanic LHS umístěných v sektorech vymezených zadavatelem v rámci ČR (sektory S1, S2, S3); každá stanice bude vybavena jedním hasebním letounem, který v případě potřeby na základě pokynu operačního střediska Hasičského záchranného sboru ČR uskuteční hasební let (případně ...
Skupinové lety
Zabezpečenie jednosmernej alebo spiatočnej leteckej prepravy osôb určených verejným obstarávateľom z Bratislavy alebo Viedne do požadovaných destinácií. Zabezpečenie transportu osôb a batožiny na letisko pri odlete a z letiska pri prílete späť. Zabezpečenie nákladnej prepravy potrebného vybavenia (nadváha) vrátane nadrozmerných ...
Služby leteckej dopravy a ostatné podporné a pomocné dopravné služby pre SZĽH
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb leteckej dopravy a ďalšie podporné a pomocné dopravné služby.
Zabezpečenie leteniek pre organizáciu
Predmetom zadávanej zákazky na poskytnutie služieb je operatívne, priebežné a komplexné zabezpečenie leteniek a súvisiacich služieb spojených s pravidelnou leteckou prepravou osôb vrátane prípojov, prestupov a služieb k tomu prislúchajúcich v rámci tuzemských a zahraničných pracovných ciest v súvislosti s plnením úloh organizácie zadávajúcej túto ...
Výběr dodavatele letenek a služeb s tím spojených
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 48 měsíců, jejímž předmětem je zajištění letenek pro pracovní/služební cesty zaměstnanců zadavatele za oficiální publikované tarify jednotlivých leteckých společností s využitím všech speciálních ...
Poptávám přepravu zboží do Saúdské Arábie
Poptávám cenovou nabídku na přepravu a balení na níže uvedené zboží: 10 x paleta o rozměrech 120 x 80 x 135 cm (masky - 1440 ks); odhadovaná hmotnost: 1300 kg 2 x paleta o rozměrech 120 x 80 x 133 cm (filtry - 1440 ks); odhadovaná hmotnost: 600 kg 2 x paleta o rozměrech 120 x 80 x 144 cm (filtry - 1560 ks); odhadovaná hmotnost: 650 kg ...
Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR
Predmetom zákazky Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR je zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách pre potreby MPSVR SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR
Predmetom zákazky je komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteckej prepravy a s tým súvisiacich služieb v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poptávám převoz automobilu do Kalifornie
Poptávám převoz auta (veterán) do Californie (Long Beach, LA).
Poptávám přepravu palet na Filipíny
Poptávám přepravu 2-3 palet s charitativní sbírkou z Ostravy do Iloilo Filipíny.
Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z letiště Leoše Janáčka Ostrava
Část 1: Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy na trase Letiště Leoše Janáčka Ostrava (OSR/KLMT) - letiště Amsterdam Airport Shiphol (AMS/EHAM) a zpět v rámci plnění závazku veřejné služby po dobu čtyř (4) po sobě jdoucích let. Část 2: Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy na trase ...
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteniek na pravidelných a nepravidelných (charterových) leteckých linkách u pravidelných, ako aj u tzv. nízkonákladových prepravcov, pre potreby zamestnancov verejného obstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a ostatných ...