Kontroly kvality svislého, vodorovného dopravního značení včetně dopravních zařízení
Předmětem VZ je zejména měření a kontrola pokládky vodorovného dopravního značení, kontrola retroreflexe a kolority svislých stálých a přenosných dopravních značek, kontrola a měření parametrů dopravních knoflíků. Kontrola a měření parametrů jiných dopravních zařízení dle zvláštních technických předpisů (např. ČSN EN 1289-1, ČSN EN 1463, ČSN EN ...
Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě - rozšíření telematických systémů
Účelem veřejné zakázky je modernizace a vybudování nových součástí a prvků dopravního telematického systému ve statutárním městě Ostrava. Ty pak budou využity pro účely zajištění moderního řízení dopravy, lepšího informování účastníků dopravy, zvýšení kapacity dopravní sítě, zvýšení dopravního komfortu a atraktivity dopravy, její plynulosti a ...
Křižovatka Poříčí I/42 - ulice Rybářská
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace světelného signalizačního zařízení (dále jen "SSZ"), kterým bude osazena celá křižovatka ulic Poříčí a Rybářská, ve statutárním městě Brna, a to vč. připojení SSZ křižovatky a odzkoušení jejího dopravního řízení z dopravního počítače SCALA instalovaného na Centrálním technickém dispečinku ...
Dodávky materiálu pro svislé dopravní značení - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky materiálu pro svislé dopravní značení a dopravní zařízení včetně příslušenství.
Realizácia vodorovného dopravného značenia 1. časť - Región Západ
Realizáciou vodorovného dopravného značenia (ďalej VDZ) sa rozumie aplikácia VDZ na povrch vozovky, a to najmä pri realizácii pravidelnej obnovy VDZ, alebo realizácii obnovy VDZ po opravách alebo údržbe povrchov vozoviek prípadne doplnenie akustiky. V rámci zákazky je uvažované aj s odstránením existujúceho VDZ. Predmet zákazky je podrobne ...
Poptáváme dopravní značení
Poptávám cenovou nabídku k dopravnímu značení viz příloha. Nabídku prosím zaslat ve dvou variantách. První variantou je pronájem včetně dopravy a instalace v Českém Krumlově. Druhou variantou je zakoupení dopravního značení s dopravou a instalací. K dopravnímu značení v příloze přibyla jedna značka B20b ukončení rychlosti 5. Děkuji s ...
JMK oblast Brno - obnova vodorovného dopravního značení
Předmětem veřejné zakázky je poskytování stavebních prací spočívajících v provádění obnovy vodorovného dopravního značení na silnicích I. třídy na území JmK (oblast Brno) v souladu s požadavky ČSN a TP, a to na základě Rámcové dohody na dobu trvání 48 měsíců.
Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 5. etapa
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě dílčí části.
SMART - Navigační a parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování a zprovoznění informačního, navigačního a závorového systému parkování a vybudování dispečinkového pracoviště, které bude obsluhovat inteligentní dopravní systémy ve Zlíně (dále jen „Systém“). V Systému budou zahrnuta parkovací místa - plochy parkovacího stání na parkovištích Městské divadlo, ...
Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné - 2. vyhlášení
Projekt řeší modernizaci pěti stávajících a realizaci dvou nových světelných signalizačních zařízení na třídě 17. listopadu v Karviné, včetně výměny stávajících koordinačních kabelů a vybavení dispečinku. Přesné a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je specifikováno v přílohách č. 4 a 5 (projektová dokumentace a položkový rozpočet s ...
D0 Oprava zádržného systému v km 76,50 - 82,56 a 0,00 - 28,90
Předmětem projektu je kompletní výměna zádržného systému na krajnicích dálnice D0. Svodidel v SDP se projekt netýká.
Nákup služeb tvorba pasportů, generelů a koncepcí
3.1 Jedná se o veřejnou zakázku na služby. 3.2 Zadavatel rozdělil zakázku na osm částí: Část 1.: Pasport dopravního značení Část 2.: Pasport vodovodů Část 3.: Pasport kanalizační sítě Část 4.: Pasport zeleně Část 5.: Generel obslužnosti mostní sítě Část 6.: Koncepce dopravy v klidu Část 7.: Koncepce odpadového hospodářství Část 8.: ...
Opakované vyhlášení II - Správa, provoz a údržba veřejného osvětlení v Petřvaldě
Správa veřejného osvětlení, Správa světelného signalizačního zařízení, Provádění pravidelných elektro revizí VO a SSZ, Běžná údržba. Předmět veřejné zakázky jsou práce specifikované v příloze d) Technologický postup a popis položek.
I.tř. Vodorovné dopravní značení - obnova na sil. I.tř. v KHK oblast HK a Jičín
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců (4 let) s jedním účastníkem je obnova vodorovného dopravního značení v barvě a plastu na silnicích I.tříd v Královéhradeckém kraji v okrese Hradec Králové a Jičín.
Opava - telematika
Jedná se o rekonstrukci - modernizaci stávajících křižovatek, a to světelných signalizačních zařízení a stožárů (dále také jen „SSZ“) včetně kabelových rozvodů, koordinačních kabelů a zřízení nového dispečinku. Součástí díla jsou stavební úpravy zpevněných ploch a chodníků
18025 - I/56 okres Frýdek-Místek, instalace lanových svodidel v km 56,0 až 66,0
Předmětem veřejné zakázky je instalace lanových svodidel na čtyřpruhové směrově dělené komunikaci I/56 v okrese Frýdek - Místek v km 56,0 - 66,0 provozního staničení.
Výsuvný signalizační vozík
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka mechanizace pro zvýšení bezpečnosti provozu na dálnici. Zakoupení 4 kusů speciálních signalizačních výstražných vozíků, které jsou vybaveny informačními panely s proměnným dopravním značením. Těmito mechanizačními prostředky zadavatel zamýšlí zvyšovat bezpečnost provozu na dálniční síti v ČR a na ...
PDZ- METEO v rizikových lokalitách KHK- lokalita I/35 Býšť (Nový Hradec Králové)
Předmětem zakázky je výstavba systému proměnného dopravního značení, který doplňuje stávající dopravní značení na komunikaci I/35 Nový Hradec Králové, Býšť. Systém proměnného dopravního značení (PDZ) je složen z: 1 ks silniční meteorologická stanice (SMS) k.ú. Hradec Králové (ve směru HK, Býšť), 1 ks značka PDZ-M1 v k.ú.Hradec Králové, napájení ...
PDZ- METEO v rizikových lokalitách KHK- lokalita I/14 Mladé Buky
Předmětem zakázky je výstavba systému proměnného dopravního značení, který doplňuje stávající dopravní značení na komunikaci I/14 u obce Mladé Buky. Systém proměnného dopravního značení (PDZ) je složen z: 1 ks silniční meteorologické stanice (SMS) (ve směru Mladé Buky Hertvíkovice), 2 ks značka proměnného dopravního značení meteo (PDZ-M), ...
PDZ- METEO v rizikových lokalitách KHK- lokalita I/14 Vrchoviny
Předmětem zakázky je výstavba systému proměnného dopravního značení, který doplňuje stávající dopravní značení na komunikaci I/14 mezi Náchodem a Vrchovinami. Systém proměnného dopravního značení (PDZ) je složen z: 1 silniční meteorologické stanice (SMS) - (ve směru Náchod - Vrchoviny), 2 ks značka proměnného dopravního značení meteo (PDZ-M) ...
Signalizační vozíky 2020-2023
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka mechanizace pro zvýšení bezpečnosti provozu na dálnici. Zakoupení 70 kusů výstražných vozíků a 35 kusů předzvěstných vozíků pro varování a označování při mimořádné situaci na komunikaci. Těmito mechanizačními prostředky zadavatel zamýšlí zvyšovat bezpečnost provozu na dálniční síti v ČR a na ...
Předzvěstný vozík LED 2020 - 2023
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka mechanizace pro zvýšení bezpečnosti provozu na dálnici. Zakoupení 50 kusů speciálních signalizačních výstražných vozíků, které jsou vybaveny informačními panely s proměnným dopravním značením. Těmito mechanizačními prostředky zadavatel zamýšlí zvyšovat bezpečnost provozu na dálniční síti v ČR a na ...
I.tř. Vodorovné dopravní značení - obnova na sil. I.tř. v KHK oblast Rychnov n/K, Náchod a Trutnov
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců (4 let) s jedním účastníkem je obnova vodorovného dopravního značení v barvě a plastu na silnicích I.tříd v Královéhradeckém kraji v okrese Rychnov n/K, Náchod a Trutnov.
Dopravné značenie v Mestskej časti Bratislava - Ružinov
Predmetom zákazky je dodanie, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení zvislých a vodorovných na území Mestskej časti Bratislava-Ružinov.
Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné
Projekt řeší modernizaci pěti stávajících a realizaci dvou nových světelných signalizačních zařízení na třídě 17. listopadu v Karviné, včetně výměny stávajících koordinačních kabelů a vybavení dispečinku. Přesné a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je specifikováno v přílohách č. 4 a 5 (projektová dokumentace a položkový rozpočet s ...