Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní na Zlíchově
Předmětem Veřejné zakázky je rekonstrukce tramvajové trati v ulici Nádražní v úseku Nádražní v městské části Praha-Smíchov a v ulici Na Zlíchově v městské části Praha-Hlubočepy (dále jen „dílo“). Předmětem plnění Veřejné zakázky je tedy zejména: a) rekonstrukce tramvajové trati včetně jejího příslušenství a tramvajových ...
Dopravní telematika ZR
Předmětem zakázky je dodávka a montáž dopravního světelného signalizačního zařízení (vč. souvisejících stavebních a technologických prací). Bližší podrobnosti týkající se předmětu veřejné zakázky naleznete v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je realizována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), ...
Poptáváme realizaci dopravního značení v obci
Poptáváme realizaci dopravního značení v naší obci. Děkuji a jsem s pozdravem obec Homole Ing.Jan Loukotka starosta obce
DOZ Ostrava Svinov – Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmarovice – Mosty u Jablunkova st. hr.
Cílem stavby je snížení počtu dopravních zaměstnanců a tedy snížení provozních nákladů a zároveň zvýšení operativnosti způsobu řízení dopravy, což bude dosaženo dálkovým ovládáním tratě z centrálního dispečerského pracoviště Přerov. Předmětem stavby je realizace systému dálkového řízení dopravy a ovládání technologických zařízení z CDP Přerov v ...
Prenájom dočasných zvodidiel
Predmetom zákazky je prenájom dočasných zvodidiel bez možnosti ich odkúpenia, vrátane montáže, demontáže, dopravy, manipulačných nákladov, výmeny poškodených a doplnením odcudzených dočasných zvodidiel s úrovňou zachytenia T3 a H1 pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. - jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic (ďalej len SSÚD), ...
Rámcová dohoda na stavební práce – vodorovné dopravní značení oblast Vysočina II
Předmětem zakázky je obnova vodorovného dopravního značení v okresech Jihlava, Pelhřimov, Třebíč na silnicích I. třídy. Jedná se o obnovu VDZ dělících a vodících čar, dopravních stínů, přechodů apod. v barvě, termoplastu, stěrkovém a strukturálním plastu a doplnění dopravních knoflíků. Obnova vodorovného dopravního značení bude prováděna za ...
Rámcová dohoda na stavební práce – vodorovné dopravní značení oblast Vysočina I
Předmětem zakázky je obnova vodorovného dopravního značení v okresech Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou na silnicích I. třídy. Jedná se o obnovu VDZ dělících a vodících čar, dopravních stínů, přechodů apod. v barvě, termoplastu, stěrkovém a strukturálním plastu a doplnění dopravních knoflíků. Obnova vodorovného dopravního značení bude prováděna ...
Rekonstrukce SSZ CB.12 Lidická - J. K. Chmelenského, České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace rekonstrukce světelného signalizačního zařízení CB.12 přechodu na křižovatce ulic Lidická - J. K. Chmelenského v Českých Budějovicích, která je součástí stavby Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Včelná, 2. etapa v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností SWARCO TRAFFIC CZ ...
STC kraj - Oblast SEVEROVÝCHOD vodorovné dopravní značení
V rámci zakázky bude prováděno vodorovné dopravní značení komunikacích I. třídy a dálnicích II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti severovýchod, po dobu 48 měsíců.
STC kraj - Oblast JIHOZÁPAD vodorovné dopravní značení
V rámci zakázky bude prováděno vodorovné dopravní značení na komunikacích I. třídy a dálnic II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti Jihozápad po dobu 48 měsíců.
Servis, údržba a opravy zariadení IRSD pre stredisko SSÚD 5 P. Bystrica
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Sverepec - Vrtižer - Hričovské Podhradie a D3 Hričovské Podhradie - Žilina (Strážov).
Rozvoj dopravně závislého řízení na SSZ s vazbou na Městský okruh
Předmětem této veřejné zakázky je doplnění prvků dopravně závislého řízení v kontextu stávající situace a trendů pro další rozvoj řízení celých oblastí v hl. m. Praze. Stejně tak je vytipováno 134 oblastí (100 křižovatek a 34 profilů) pro doplnění neintruzivních detektorů za účelem monitorování mimořádných událostí a reagování na ně. Jednotlivé ...
Dodávka silničních svodidel v roce 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka silničních ocelových svodidel s příslušenstvím v roce 2019 včetně dopravy na jednotlivé závody dle specifikace k jednotlivým částem veřejné zakázky. Zadavatel bude objednávat odběr průběžně dle okamžité potřeby s přihlédnutím na přepravní možnosti dodavatele. Tato ...
Obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji
obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji
Síť STC- nasávací oblasti úprava DZ
V rámci zakázky dojde, k předznačení orientačního dopravního značení v nasávací oblasti dálnic I. Třídy na území Středočeského kraje.
Stavebné práce na parkovisku a vybudovanie riadeného vstupu do areálu
Predmetom zákazky sú projekčné práce, inžiniering a stavebné práce k vybudovaniu križovatky s riadeným vstupom a výstupom vozidiel a parkoviska pri plavárňach.
II/448 Laškova - Kandia - hr. okr. Olomouc
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle projektu. Celá stavba zahrnuje: - rekonstrukci silnice II/448 vč. dopravního značení (objekty SO 102, SO 104, SO 165) - demolici a výstavu nového mostu ev. č. 448-001 (objekty SO 101, SO 201, SO 203) - demolici a výstavu nového mostu ev. č. 448-002 (objekty SO 010, SO 202, SO 301)
D5 Modernizace středových svodidel, km 28 - 56
Předmětem zakázky je výměna svodidel ve středním dělícím pásu (SDP), optimalizace přejezdů SDP a sadové úpravy v SDP. Zakázka bude realizována za nepřerušeného provozu na dálnici D5. Staničení: D5 v úseku km 30,9 – 47,5 mezi MÚK Bavoryně (exit 28) a MÚK Mýto (exit 50). V úseku stavby se nachází MÚK Žebrák (exit 34), MÚK Cerhovice (exit 41) a ...
Cestné rýchlomery priemernej rýchlosti
Predmetom zákazky je dodávka meračov rýchlosti: a/ Cestné rýchlomery priemernej rýchlosti - 11 ks b/ Cestné radarové rýchlomery - 12 ks c/ Laserové merače rýchlosti - 108 ks Detailná špecifikácia predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v prílohe č. 1a, 1b, 1c Opis predmetu zákazky.
BUS pruh Popradská - Svornosti (3)
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe BUS pruh Popradská Svornosti na Popradskej ul. na existujúcom cestnom telese cesty I/63. Cieľom stavby je úprava časti stredného deliaceho pásu so zeleňou na vozovku, vytvorenie priestoru pre vyhradený pruh pre BUS a zriadenie cestnej dopravnej signalizácie s radičom. Stavba pozostáva zo ...
Koridor linky č. 3 - etapa II - 1 křižovatka Branišovská x J. Opletala
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace SSZ v křižovatce ulic Branišovská x J. Opletala. Předmět plnění veřejné zakázky je definován projektovou dokumentací „Koridor linky č.3 – Etapa II-1 Křižovatka Branišovská J. Opletala“, zpracovanou společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1; IČO 48588733, včetně ...
Komplexné zabezpečenie údržby, opravy a realizácie bezpečnostných zariadení a doplnkových konštrukci
Predmetom zákazky je zabezpečenie prác so súvisiacimi službami v rámci údržby konštrukcií na komunikáciách a inžinierskych objektoch patriacich hl. mestu SR Bratislave, ako aj zabezpečenie bezpečnosti, vzhľadu i životnosti konštrukcií. Cieľom je odstránenie zničených konštrukcií, obnova konštrukcií na pôvodnom mieste tak, aby plnila účel, taktiež ...
Doplnenie, výmena a technický servis premenných dopravných značiek a dopravných zariadení
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a činnosť spojená s montážou tovaru, tj. doplnenie nových a výmena existujúcich premenných dopravných značiek a dopravných zariadení pre riadenie dopravy cez tunel Horelica pre prevádzkový súbor 206.58 Riadenie dopravy. Predmetom zákazky je zároveň aj poskytnutie služby, tj. výkon technického servisu na ...
Signalizační vozíky 2018 - 2021
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka mechanizace pro zvýšení bezpečnosti provozu na dálnici. Zakoupení 10 kusů a dále 27 kusů speciálních signalizačních výstražných vozíků, které jsou vybaveny informačními panely s proměnným dopravním značením. Dále zakoupení 58 kusů výstražných vozíků a 22 kusů předzvěstných vozíků pro varování a ...
Cyklotrasa zo smeru Kolónia - Samsung
Predmetom zákazky je vybudovanie cyklochodníka, verejného osvetlenia a dopravného značenia súvisiaceho cyklotrasou zo smeru Kolónia - Samsung v Meste Galanta, v súlade so stavebným povolením číslo: OSP 537/3453/2016-PE, zo dňa: 28.12.2016.