Opravy SSZ a jejich příslušenství po technologických haváriích
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na odstraňování škod a realizace oprav způsobených technologickými haváriemi na zařízeních a příslušenstvích křižovatek řízených světelnými signalizačními zařízeními (dále jen SSZ) na území Statutárního města Brna ve správě Brněnských komunikací, a.s.
I/13 Bílina - Most, zrychlení
Instalace a montáž zádržného systému a svislého dopravního značení pro zvýšení rychlosti na stávající silniční komunikaci I/13 Bílina - Most, v km 71,6 - 81,8, v souladu s ČSN 73 6101 s navrhovanou rychlostí 90 a 110 km/h.
Dodávka mobilního systému liniového řízení a provozních dopravních informací (MSDI)
Předmětem Veřejné zakázky je pořízení telematického systému MSDI (2 kompletní sety tvořené bloky A, B, C a D a zvlášť blok E), který představuje dodávku kompletního SW, HW vybavení a dopravně telematických prvků. Jednotlivé bloky pořizovaného systému: a) mobilní informační systém pro možnost zobrazování dopravních informací, tzv. zařízení pro ...
Zvislé dopravné značenie
Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru, a to zvislých dopravných značiek, dopravného zariadenia a príslušenstva k zvislému dopravnému značeniu (ďalej len ZDZ), ktoré sú vyrobené z FeZn materiálu v zmenšenom, základnom a zväčšenom rozmerovom formáte (veľkosť 1, 2 a 3). Predmet zákazky musí spĺňať rozsah a parametre uvedené v ...
Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. tried v správe SÚC PSK, oblasť Poprad, Prešov
Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia, t.j. vodiacich čiar, deliacich čiar, plošného značenia a značenia vo forme plastu v požadovanom farebnom a materiálovom prevedení, na cestách II. a III. tried v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. Zákazka je členená na 2 častí: Časť č. 1 VDZ oblasť ...
I/54 - Nížkovice - PDZ
Předmětem akce je výstavba systému proměnného dopravního značení, který doplňuje stávající komunikaci I/54 v okolí obce Nížkovice.
Poptáváme signalizaci
Soupis materiálu: Návěst Vlak se blíží k hl.náv. 1 trojúhelník 1600x400 - štít A78504.01………………HM0404129990602…………………1ks Návěst Vlak se blíží k hl.náv. 2 trojúhelníky 1600x400 - štít A78504.02…………….HM0404129990603………………….1ks Návěst Vlak se blíží k hl.náv. 3 trojúhelníky 1600x400 - štít A78504.03……………HM0404129990604…………………..1ks Sloupek žár.zink ...
Poptáváme zapůjčení dopravního značení
Poptáváme zapůjčení dopravního značení dle přiloženého souboru, v termínu od 8.8.-31.10.(konec termínu může být o něco dříve). Děkuji. Roubíková
Svatý Kopeček - parkování projekt IDS
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace navigačního a závorového parkovacího systému, který se skládá ze směrových tabulí, svislého dopravního značení a závorového systému obsahující příjezdové a výjezdové terminály, závory a platební terminály a technologie pracující na základ obsazenosti. V rámci stavebních úprav dojde k vybudování ...
Pořízení signalizačních stožárů a náhradních dílů pro SSZ
Účelem této veřejné zakázky je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného dodavatele k uzavření kupní smlouvy na dodávku požadovaného předmětu veřejné zakázky, tj. dodávka stožárů, výložníků a ostatních náhradních dílů, které jsou nezbytné k řádnému poskytování služeb, spočívajících v zajištění servisu a údržby SSZ (světelně signalizační ...
Nákup zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov s výstražnou svetelnou šípkou
Predmetom zákazky je dodanie nových zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov v počte 120 ks (s výstražnou svetelnou šípkou 70 ks, pre zobrazenie zmien v dopravných situáciách s prestaviteľnými panelmi 10 ks, pre zobrazovanie výstrahy a zmien v dopravných situáciách na fixnom zobrazovacom LED paneli - 40 ks). Podrobné vymedzenie ...
Zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce Pražská - Nerudova a Puklicova, České Budějovice
Předmětem plnění je úprava dvou stávajících přechodů pro chodce (Nerudova, Puklicova) s doplněním SSZ, které zahrnuje umístění výložníkových stožárů, nových návěstidel LED, zvukových návěstidel, chodeckých tlačítek a osazení řadiče. Dále uložení kabelů do kabelové trasy, která bude mít nové ochranné pásmo. V rámci realizace SSZ budou obnoveny také ...
Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. triedy Bratislavského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. triedy Bratislavského samosprávneho kraja sú stavebné práce v rozsahu realizácie vodorovného dopravného značenia na cestách II. a III. triedy Bratislavského samosprávneho kraja v okresoch Senec, Pezinok, Malacky v zmysle STN 01 8020 a zmluvných podmienok.
Preferencia MHD
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Preferencia MHD. Samotná modernizácia pozostáva z realizácie stavebných úprav vybraných križovatiek a priechodov pre chodcov v súbehu s rekonštrukciou ich technologického vybavenia (nový radič CDS, nové stožiare a kabeláž CDS, nové návestidlá CDS, nové dopytové tlačidlá chodcov, nový ...
Moderné technológie mesta Holíč
Predmetom zákazky sú všetky činnosti vyplývajúce z tejto výzvy, súťažných podkladov vrátane ich príloh, ako i prípadných vysvetlení, ktorých výsledkom bude stavba s názvom "Moderné technológie mesta Holíč". Jedná sa najmä o projektovanie vrátane softvérového projektovania, súvisiacej inžinierskej činnosti ako napríklad vybavenie príslušných ...
Kooperativní systémy DPKV s využitím 5G technologií - pilotní projekt
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky - pro vybudování koridoru pro testování technologií pro zvýšení bezpečnosti a řízení dopravy za využití technologií 5G a C-ITS ve vybrané části města Karlovy Vary. Podrobné informace v ZD.
Opravy SSZ a jejich příslušenství po dopravních nehodách - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v provádění oprav světlených signalizačních zařízení (SSZ) a jejich příslušenství, po dopravních nehodách, které jsou stavebně-technickou součástí dopravních uzlů na území statutárního města Brna ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s.
Zabezpečovanie doplnenia, údržby a opráv zvislého a vodorovného dopravného značenia
Práce, ktorých výsledkom je realizácia vodorovného dopravného značenia pozemných komunikácií, predznačenia, obnova vodorovných dopravných značiek: pozdĺžnych čiar, priečnych čiar, plošných značiek a symbolov vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a ich doprava na miesto použitia, odstránenie jestvujúcich vodorovných značiek, lokálne ...
Dodávky svislých dopravních značek, DNS
Dodávky svislých dopravních značek - zavedení DNS
Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. tried v správe SÚC PSK
Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia, t.j. vodiacich čiar, deliacich čiar, plošného značenia v požadovanom farebnom a materiálovom prevedení, na cestách II. a III. tried v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. Zákazka je členená na tri častí: Časť č. 1 VDZ oblasť Humenné Časť č. 2 VDZ oblasť ...
Nákup komponentů a náhradních dílů Městského kamerového dohledového systému - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky komponentů pro kamerové body Městského kamerového dohledového systému (MKDS) a světelného signalizačního zařízení (SSZ).
III/3629 Křtěnov - Loucký Dvůr - Hodonín
Předmětem zakázky je oprava vozovkového souvrství zesílením, na úseku silnice III/3629. Jedná se o úsek silnice III/3629 v km 4,417 až 6,718, tj. v úseku od hranice kraje Vysočina po křižovatku se silnicí I/19 v obci Hodonín u Kunštátu. Celková délka úseku je 2301 m. Úprava vozovky bude provedena následující technologií: - Vyrovnání stávajícího ...
Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti
Projekt rieši zvýšenie bezpečnosti na jestvujúcich cyklotrasách v meste Trenčín, ktoré sú vybudované a vyznačené ako samostatné pruhy pre cyklistov na miestnych komunikáciách. V mestskej časti Stred sa jedná o nasledovné trasy: - Cyklotrasa Soblahovská - L etapa v dĺžke 980m - Cyklotrasa Leginárska - Nám. sv. Anny - Braneckého v dĺžke 705m - ...
Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 6. etapa II
Předmětem veřejné zakázky jsou rekonstrukce světelných signalizačních zařízení (SSZ) křižovatek ve statutárním městě Brno.
Dodávka, montáž, demontáž a údržba dočasného dopravného značenia
predmetom zákazky je dodávka, montáž, demontáž a údržba dočasného dopravného značenia počas úplnej uzávierky na mostnom objekte ev. č. 513-006 Hlohovec