Rámcová dohoda na modernizaci zastávkového informačního systému Středočeského kraje
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody, kterou se vymezí podmínky spolupráce zadavatele a vybraného dodavatele při realizaci jednotlivých dílčích dodávek (dále též „Rámcová dohoda“). Na základě takto uzavřené Rámcové dohody budou následně zadávány jednotlivé veřejné zakázky na dodávky (tj. vystavovány jednotlivé ...
Bezpečné Úvaly – Instalace dopravních zařízení
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu inteligentních dopravních systémů, tj. inteligentních ukazatelů rychlosti a úsekových detektorů rychlosti, které budou zadavateli sloužit pro provádění měření rychlosti motorových vozidel dle zákona č. 361/2000 Sb. a č. 553/1991 Sb., a dále dodávka obslužného hardwaru a softwaru a ...
Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stavědla č. 2 ŽST Brno – Maloměřice
Předmětem plnění je zpracování záměru projektu (ZP) a dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby "Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stavědla č. 2 ŽST Brno – Maloměřice" dle zadávacích podmínek.
IVSC Bratislava
Obnova vodorovného dopravného značenia na cestách I. triedy, ktoré sú v správe IVSC Bratislava, IVSC Banská Bystrica, IVSC Žilina a IVSC Košice.
Turisticko náučný chodník Jozefa Kronera
Členenie stavby na stavebné objekty Stavba TURISTICKO NÁUČNÝ CHODNÍK JOZEFA KRONERA" , je členená na nasledovné stavebné objekty : SO 02 - Úprava pri kaplnke na Grúni SO 03 - Úprava pri kaplnke v Jelitove SO 04 - Cyklokomunikácie Za Bahanou a U Mravcov SO 06 - Značenie cykloturistickej trasy
Dodávka nových smerových stĺpikov
Predmetom zákazky je dodávka nových smerových stĺpikov t.j. dodávka a montáž nových smerových stĺpikov a demontáž existujúcich smerových stĺpikov, t.j dodávka a montáž podľa schválenej projektovej dokumentácie (PD). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky.
Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní na Zlíchově
Předmětem Veřejné zakázky je rekonstrukce tramvajové trati v ulici Nádražní v úseku Nádražní v městské části Praha-Smíchov a v ulici Na Zlíchově v městské části Praha-Hlubočepy (dále jen „dílo“). Předmětem plnění Veřejné zakázky je tedy zejména: a) rekonstrukce tramvajové trati včetně jejího příslušenství a tramvajových ...
Dopravní telematika ZR
Předmětem zakázky je dodávka a montáž dopravního světelného signalizačního zařízení (vč. souvisejících stavebních a technologických prací). Bližší podrobnosti týkající se předmětu veřejné zakázky naleznete v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je realizována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), ...
Poptáváme realizaci dopravního značení v obci
Poptáváme realizaci dopravního značení v naší obci. Děkuji a jsem s pozdravem obec Homole Ing.Jan Loukotka starosta obce
DOZ Ostrava Svinov – Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmarovice – Mosty u Jablunkova st. hr.
Cílem stavby je snížení počtu dopravních zaměstnanců a tedy snížení provozních nákladů a zároveň zvýšení operativnosti způsobu řízení dopravy, což bude dosaženo dálkovým ovládáním tratě z centrálního dispečerského pracoviště Přerov. Předmětem stavby je realizace systému dálkového řízení dopravy a ovládání technologických zařízení z CDP Přerov v ...
Prenájom dočasných zvodidiel
Predmetom zákazky je prenájom dočasných zvodidiel bez možnosti ich odkúpenia, vrátane montáže, demontáže, dopravy, manipulačných nákladov, výmeny poškodených a doplnením odcudzených dočasných zvodidiel s úrovňou zachytenia T3 a H1 pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. - jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic (ďalej len SSÚD), ...
Rámcová dohoda na stavební práce – vodorovné dopravní značení oblast Vysočina II
Předmětem zakázky je obnova vodorovného dopravního značení v okresech Jihlava, Pelhřimov, Třebíč na silnicích I. třídy. Jedná se o obnovu VDZ dělících a vodících čar, dopravních stínů, přechodů apod. v barvě, termoplastu, stěrkovém a strukturálním plastu a doplnění dopravních knoflíků. Obnova vodorovného dopravního značení bude prováděna za ...
Rámcová dohoda na stavební práce – vodorovné dopravní značení oblast Vysočina I
Předmětem zakázky je obnova vodorovného dopravního značení v okresech Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou na silnicích I. třídy. Jedná se o obnovu VDZ dělících a vodících čar, dopravních stínů, přechodů apod. v barvě, termoplastu, stěrkovém a strukturálním plastu a doplnění dopravních knoflíků. Obnova vodorovného dopravního značení bude prováděna ...
Rekonstrukce SSZ CB.12 Lidická - J. K. Chmelenského, České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace rekonstrukce světelného signalizačního zařízení CB.12 přechodu na křižovatce ulic Lidická - J. K. Chmelenského v Českých Budějovicích, která je součástí stavby Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Včelná, 2. etapa v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností SWARCO TRAFFIC CZ ...
STC kraj - Oblast SEVEROVÝCHOD vodorovné dopravní značení
V rámci zakázky bude prováděno vodorovné dopravní značení komunikacích I. třídy a dálnicích II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti severovýchod, po dobu 48 měsíců.
STC kraj - Oblast JIHOZÁPAD vodorovné dopravní značení
V rámci zakázky bude prováděno vodorovné dopravní značení na komunikacích I. třídy a dálnic II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti Jihozápad po dobu 48 měsíců.
Servis, údržba a opravy zariadení IRSD pre stredisko SSÚD 5 P. Bystrica
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Sverepec - Vrtižer - Hričovské Podhradie a D3 Hričovské Podhradie - Žilina (Strážov).
Rozvoj dopravně závislého řízení na SSZ s vazbou na Městský okruh
Předmětem této veřejné zakázky je doplnění prvků dopravně závislého řízení v kontextu stávající situace a trendů pro další rozvoj řízení celých oblastí v hl. m. Praze. Stejně tak je vytipováno 134 oblastí (100 křižovatek a 34 profilů) pro doplnění neintruzivních detektorů za účelem monitorování mimořádných událostí a reagování na ně. Jednotlivé ...
Dodávka silničních svodidel v roce 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka silničních ocelových svodidel s příslušenstvím v roce 2019 včetně dopravy na jednotlivé závody dle specifikace k jednotlivým částem veřejné zakázky. Zadavatel bude objednávat odběr průběžně dle okamžité potřeby s přihlédnutím na přepravní možnosti dodavatele. Tato ...
Obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji
obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji
Síť STC- nasávací oblasti úprava DZ
V rámci zakázky dojde, k předznačení orientačního dopravního značení v nasávací oblasti dálnic I. Třídy na území Středočeského kraje.
Stavebné práce na parkovisku a vybudovanie riadeného vstupu do areálu
Predmetom zákazky sú projekčné práce, inžiniering a stavebné práce k vybudovaniu križovatky s riadeným vstupom a výstupom vozidiel a parkoviska pri plavárňach.
II/448 Laškova - Kandia - hr. okr. Olomouc
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle projektu. Celá stavba zahrnuje: - rekonstrukci silnice II/448 vč. dopravního značení (objekty SO 102, SO 104, SO 165) - demolici a výstavu nového mostu ev. č. 448-001 (objekty SO 101, SO 201, SO 203) - demolici a výstavu nového mostu ev. č. 448-002 (objekty SO 010, SO 202, SO 301)
D5 Modernizace středových svodidel, km 28 - 56
Předmětem zakázky je výměna svodidel ve středním dělícím pásu (SDP), optimalizace přejezdů SDP a sadové úpravy v SDP. Zakázka bude realizována za nepřerušeného provozu na dálnici D5. Staničení: D5 v úseku km 30,9 – 47,5 mezi MÚK Bavoryně (exit 28) a MÚK Mýto (exit 50). V úseku stavby se nachází MÚK Žebrák (exit 34), MÚK Cerhovice (exit 41) a ...
Cestné rýchlomery priemernej rýchlosti
Predmetom zákazky je dodávka meračov rýchlosti: a/ Cestné rýchlomery priemernej rýchlosti - 11 ks b/ Cestné radarové rýchlomery - 12 ks c/ Laserové merače rýchlosti - 108 ks Detailná špecifikácia predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v prílohe č. 1a, 1b, 1c Opis predmetu zákazky.