D0 Oprava zádržného systému v km 76,50 - 82,56 a 0,00 - 28,90
Předmětem projektu je kompletní výměna zádržného systému na krajnicích dálnice D0. Svodidel v SDP se projekt netýká.
Nákup služeb tvorba pasportů, generelů a koncepcí
3.1 Jedná se o veřejnou zakázku na služby. 3.2 Zadavatel rozdělil zakázku na osm částí: Část 1.: Pasport dopravního značení Část 2.: Pasport vodovodů Část 3.: Pasport kanalizační sítě Část 4.: Pasport zeleně Část 5.: Generel obslužnosti mostní sítě Část 6.: Koncepce dopravy v klidu Část 7.: Koncepce odpadového hospodářství Část 8.: ...
Opakované vyhlášení II - Správa, provoz a údržba veřejného osvětlení v Petřvaldě
Správa veřejného osvětlení, Správa světelného signalizačního zařízení, Provádění pravidelných elektro revizí VO a SSZ, Běžná údržba. Předmět veřejné zakázky jsou práce specifikované v příloze d) Technologický postup a popis položek.
I.tř. Vodorovné dopravní značení - obnova na sil. I.tř. v KHK oblast HK a Jičín
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců (4 let) s jedním účastníkem je obnova vodorovného dopravního značení v barvě a plastu na silnicích I.tříd v Královéhradeckém kraji v okrese Hradec Králové a Jičín.
Opava - telematika
Jedná se o rekonstrukci - modernizaci stávajících křižovatek, a to světelných signalizačních zařízení a stožárů (dále také jen „SSZ“) včetně kabelových rozvodů, koordinačních kabelů a zřízení nového dispečinku. Součástí díla jsou stavební úpravy zpevněných ploch a chodníků
18025 - I/56 okres Frýdek-Místek, instalace lanových svodidel v km 56,0 až 66,0
Předmětem veřejné zakázky je instalace lanových svodidel na čtyřpruhové směrově dělené komunikaci I/56 v okrese Frýdek - Místek v km 56,0 - 66,0 provozního staničení.
Výsuvný signalizační vozík
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka mechanizace pro zvýšení bezpečnosti provozu na dálnici. Zakoupení 4 kusů speciálních signalizačních výstražných vozíků, které jsou vybaveny informačními panely s proměnným dopravním značením. Těmito mechanizačními prostředky zadavatel zamýšlí zvyšovat bezpečnost provozu na dálniční síti v ČR a na ...
PDZ- METEO v rizikových lokalitách KHK- lokalita I/35 Býšť (Nový Hradec Králové)
Předmětem zakázky je výstavba systému proměnného dopravního značení, který doplňuje stávající dopravní značení na komunikaci I/35 Nový Hradec Králové, Býšť. Systém proměnného dopravního značení (PDZ) je složen z: 1 ks silniční meteorologická stanice (SMS) k.ú. Hradec Králové (ve směru HK, Býšť), 1 ks značka PDZ-M1 v k.ú.Hradec Králové, napájení ...
PDZ- METEO v rizikových lokalitách KHK- lokalita I/14 Mladé Buky
Předmětem zakázky je výstavba systému proměnného dopravního značení, který doplňuje stávající dopravní značení na komunikaci I/14 u obce Mladé Buky. Systém proměnného dopravního značení (PDZ) je složen z: 1 ks silniční meteorologické stanice (SMS) (ve směru Mladé Buky Hertvíkovice), 2 ks značka proměnného dopravního značení meteo (PDZ-M), ...
PDZ- METEO v rizikových lokalitách KHK- lokalita I/14 Vrchoviny
Předmětem zakázky je výstavba systému proměnného dopravního značení, který doplňuje stávající dopravní značení na komunikaci I/14 mezi Náchodem a Vrchovinami. Systém proměnného dopravního značení (PDZ) je složen z: 1 silniční meteorologické stanice (SMS) - (ve směru Náchod - Vrchoviny), 2 ks značka proměnného dopravního značení meteo (PDZ-M) ...
Signalizační vozíky 2020-2023
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka mechanizace pro zvýšení bezpečnosti provozu na dálnici. Zakoupení 70 kusů výstražných vozíků a 35 kusů předzvěstných vozíků pro varování a označování při mimořádné situaci na komunikaci. Těmito mechanizačními prostředky zadavatel zamýšlí zvyšovat bezpečnost provozu na dálniční síti v ČR a na ...
Předzvěstný vozík LED 2020 - 2023
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka mechanizace pro zvýšení bezpečnosti provozu na dálnici. Zakoupení 50 kusů speciálních signalizačních výstražných vozíků, které jsou vybaveny informačními panely s proměnným dopravním značením. Těmito mechanizačními prostředky zadavatel zamýšlí zvyšovat bezpečnost provozu na dálniční síti v ČR a na ...
I.tř. Vodorovné dopravní značení - obnova na sil. I.tř. v KHK oblast Rychnov n/K, Náchod a Trutnov
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců (4 let) s jedním účastníkem je obnova vodorovného dopravního značení v barvě a plastu na silnicích I.tříd v Královéhradeckém kraji v okrese Rychnov n/K, Náchod a Trutnov.
Dopravné značenie v Mestskej časti Bratislava - Ružinov
Predmetom zákazky je dodanie, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení zvislých a vodorovných na území Mestskej časti Bratislava-Ružinov.
Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné
Projekt řeší modernizaci pěti stávajících a realizaci dvou nových světelných signalizačních zařízení na třídě 17. listopadu v Karviné, včetně výměny stávajících koordinačních kabelů a vybavení dispečinku. Přesné a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je specifikováno v přílohách č. 4 a 5 (projektová dokumentace a položkový rozpočet s ...
I.tř. Vodorovné dopravní značení - obnova na sil. I.tř. v KHK oblast HK a Jičín
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců (4 let) s jedním účastníkem je obnova vodorovného dopravního značení v barvě a plastu na silnicích I.tříd v Královéhradeckém kraji v okrese Hradec Králové a Jičín.
I/21 Bezděkov - SMS
Jedná se o výstavbu silniční meteostanice a proměnného dopravního značení u silniční meteostanice na silnici I/21 u obce Bezděkov.
Zvyšovanie bezpečnosti na cestách II. a III. tried  v PSK - vodorovné  dopravné  značenie
Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia, t.j. vodiacich čiar, deliacich čiar, plošného značenia v požadovanom farebnom a materiálovom prevedení, na cestách II. a III. tried v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. Zákazka je členená na päť častí: Časť č. 1 VDZ oblasť Bardejov Časť č. 2 VDZ oblasť ...
Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ
Předmětem veřejné zakázky je modernizace jedenácti stávajících světelných signalizačních zařízení ve městě Vyškov, která zahrnuje HW a SW doplnění stávajících řadičů SSZ CROSS RS 4 (zadavatel nepřipouští jejich výměnu), náhradu zastaralých řadičů SSZ CROSS RS-1, RS-2 A RS-3, výměnu světelných zdrojů a aktualizaci dopravních řešení pro dynamické ...
II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa
Stavba řeší stavební úpravu (rekonstrukci) stávající pozemní komunikace, silnice II. třídy č. 331 a to jak v průjezdních úsecích obce Borek a Stará Boleslav. Rekonstrukce bude provedena dvěma rozdílnými úpravami a to recyklací stávající vozovky a kompletní rekonstrukcí. Součástí stavby je i obnova a doplnění odvodňovacích zařízení silnice, ...
I/11 Šedivec a Suchý Vrch, I/34 Čertovina - Medkovy Kopce, výstavba meteostanic a PDZ
Výstavba 2 nových meteostanic vč. proměnných dopravních značek(PDZ) v lokalitách I/34 Čertovina - Medkovy Kopce a I/11 Šedivec a doplnění dvou proměnných dopravních značek (PDZ) ke stávající SMS v lokalitě I/11 Suchý Vrch dle VD-ZDS vypracované firmou Pontex Praha.
Vodorovné značenie krytov pozemných komunikácií
Práce na vodorovnom značení krytov pozemných komunikácií predznačenie, obnova a zhotovenie vodorovných značiek: pozdĺžnych čiar, priečnych čiar, plošných značiek a symbolov vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov s ich dopravou na miesto použitia, odstránenie jestvujúcich vodorovných značiek, lokálne dočistenie pozemnej komunikácie v ...
Zvislé dopravné značky a príslušenstvo
Predmetom zákazky je dodávka, zvislých dopravných značiek (DZ), príslušenstva, nosičov, dopravných zariadení, konštrukcií s pasívnou bezpečnosťou (KPB) vrátane dopravy na cesty II.a III. triedy pre Správu a údržbu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja a pre cesty I. triedy a iné cesty, kde Správa ciest TSK vykonáva údržbu na základe zmluvného ...
Rámcová dohoda - obnova VDZ na dálnicích
Realizací zakázky bude zajištěna optimální obnova vodorovného dopravního značení. Vodorovné dopravní značení v plastu a barvě včetně jeho odstranění. Zajištění funkčního vodorovného dopravního značení v souladu s legislativou. Zakázka předpokládá průběžné plnění v závislosti na aktuálním stavu vodorovného dopravního značení.
Rámcová dohoda na stavební práce - obnova vodorovného dopravního značení na území JmK, oblast Brno
Předmětem veřejné zakázky je poskytování stavebních prací spočívajících v provádění obnovy vodorovného dopravního značení na silnicích I. třídy na území JmK (oblast Brno) v souladu s požadavky ČSN a TP, a to na základě Rámcové dohody na dobu trvání 48 měsíců.