Směrové sloupky pro SÚSPK 2020 - 2021
3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky směrových sloupků včetně dopravy dle potřeb zadavatele po dobu dvou let od uzavření rámcové dohody nebo do dosažení maximální hodnoty stanovené v rámcové dohodě. VZ je rozdělena na dvě části dle předmětu plnění, a to: a) část 1. – Směrové sloupky ocelové: směrové sloupky ocelové v ceně, ...
Sil. I. tříd Pardubického kraje, opravy záchytných systémů po DN, okr. SY + CR, rok 2020
Opravy záchytných systémů (svodidel, zábradelních svodidel a zábradlí) po dopravních nehodách v roce 2020. Požadavky na provedení oprav budou vždy stanoveny objednatelem dle jednotlivých případů. Opravy nutno realizovat do 72 hodin od nahlášení objednatelem.
Sil. I. tříd Pardubického kraje, opravy záchytných systémů po DN, okr PA + ÚO, rok 2020
Opravy záchytných systémů (svodidel, zábradelních svodidel a zábradlí) po dopravních nehodách v roce 2020. Požadavky na provedení oprav budou vždy stanoveny objednatelem dle jednotlivých případů. Opravy nutno realizovat do 72 hodin od nahlášení objednatelem.
STC kraj - Oblast JIHOZÁPAD vodorovné dopravní značení
V rámci zakázky bude prováděno vodorovné dopravní značení na komunikacích I. třídy a dálnicích II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti jihozápad po dobu 48 měsíců.
Lineární směrovací systém na silnicích II. a III. třídy na území Středočeského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka lineárního směrovacího systému na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Středočeského kraje. Dodávka, která má být v rámci veřejné zakázky realizována, bude realizována v místech dle pokynů zadavatele. Lineární směrovací systém bude dodán dle potřeb zadavatele.
D Aktualizace a doplnění dopravního značení IJ 18 na dálniční síti ČR
Jednotné vyznačení všech odpočívek na dálniční sítí v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., TP 100 a novými vzorovými listy, dále doplnění dodatkových tabulek E 16 s vyznačením vzdálenosti k příští čerpací stanici
Nákup nových zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov
Predmetom zákazky je dodanie nových zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov (ďalej len ZPS) v počte 120 ks (ZSP výstražný so svetelnou šípkou 70 ks, ZSP pre zobrazenie zmien v dopravných situáciách s prestaviteľnými panelmi 10 ks, ZSP pre zobrazovanie výstrahy a zmien v dopravných situáciách na fixnom zobrazovacom LED paneli - 40 ks).
5. května – svodidla, Praha 4
Předmětem plnění je výměna středových svodidel se stupněm zadržení H2 na komunikaci 5. května v Praze 4. Budou použita betonová svodidla výšky 1,2 m a na mostech mostní svodidla ocelová. Přejezd středního dělícího pásu bude z ocelových oboustranných snadno rozebíratelných svodidel. Za svodidlem bude zpevněná plocha šířky 1m. Dojde k úpravě ...
Projektové řízení aktivit ŘSD ČR v oblasti ICT
Předmětem zakázky je služba Projektové řízení aktivit ŘSD ČR v oblasti ICT - IS a inteligentních dopravních systémů.
Opravy a údržba dopravního značení na území hl. m. Prahy
Předmětem této veřejné zakázky jsou opravy, údržba, obnova a odstraňování závad dopravního značení na území hlavního města Prahy, a to svislého i vodorovného dopravního značení (dále také jako „SDZ“ a „VDZ“) a dopravně-bezpečnostních zařízení (dále také jako „DBZ“). Vybraní dodavatelé budou zajišťovat zejména následující činnosti: - opravy, ...
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení
Predmetom zákazky s názvom "Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení" je vykonanie merania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, zabezpečenie výmeny, resp. opravy (ak je diel opraviteľný) nevyhovujúcich častí výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, všetko pre potreby zabezpečenia plynulej a bezpečnej prevádzky ...
Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 3. etapa
Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři dílčí části: 1. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část 1., 2. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část 2., 3. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část 3., 4. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část ...
Rámcová dohoda na stavební práce - vodorovné dopravní značení v MSK - 2019 - 2022
Předmětem zakázky je obnova vodorovného dopravního značení na silnicích I. třídy a dálnicích II. třídy v MSK v letech 2019 – 2022.
Označování a odstraňování havarijních závad ve sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací
Předmětem této veřejné zakázky je označování závad (havárií) ve sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací, přičemž některé závady budou vybraným dodavatelem rovněž odstraňovány. Vybraný dodavatel bude zajišťovat zejména následující činnosti: - označování závad ve sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací (výtluky, překážky) (dále jen ...
Rámcová dohoda na modernizaci zastávkového informačního systému Středočeského kraje
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody, kterou se vymezí podmínky spolupráce zadavatele a vybraného dodavatele při realizaci jednotlivých dílčích dodávek (dále též „Rámcová dohoda“). Na základě takto uzavřené Rámcové dohody budou následně zadávány jednotlivé veřejné zakázky na dodávky (tj. vystavovány jednotlivé ...
Bezpečné Úvaly – Instalace dopravních zařízení
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu inteligentních dopravních systémů, tj. inteligentních ukazatelů rychlosti a úsekových detektorů rychlosti, které budou zadavateli sloužit pro provádění měření rychlosti motorových vozidel dle zákona č. 361/2000 Sb. a č. 553/1991 Sb., a dále dodávka obslužného hardwaru a softwaru a ...
Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stavědla č. 2 ŽST Brno – Maloměřice
Předmětem plnění je zpracování záměru projektu (ZP) a dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby "Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stavědla č. 2 ŽST Brno – Maloměřice" dle zadávacích podmínek.
IVSC Bratislava
Obnova vodorovného dopravného značenia na cestách I. triedy, ktoré sú v správe IVSC Bratislava, IVSC Banská Bystrica, IVSC Žilina a IVSC Košice.
Turisticko náučný chodník Jozefa Kronera
Členenie stavby na stavebné objekty Stavba TURISTICKO NÁUČNÝ CHODNÍK JOZEFA KRONERA" , je členená na nasledovné stavebné objekty : SO 02 - Úprava pri kaplnke na Grúni SO 03 - Úprava pri kaplnke v Jelitove SO 04 - Cyklokomunikácie Za Bahanou a U Mravcov SO 06 - Značenie cykloturistickej trasy
Dodávka nových smerových stĺpikov
Predmetom zákazky je dodávka nových smerových stĺpikov t.j. dodávka a montáž nových smerových stĺpikov a demontáž existujúcich smerových stĺpikov, t.j dodávka a montáž podľa schválenej projektovej dokumentácie (PD). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky.
Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní na Zlíchově
Předmětem Veřejné zakázky je rekonstrukce tramvajové trati v ulici Nádražní v úseku Nádražní v městské části Praha-Smíchov a v ulici Na Zlíchově v městské části Praha-Hlubočepy (dále jen „dílo“). Předmětem plnění Veřejné zakázky je tedy zejména: a) rekonstrukce tramvajové trati včetně jejího příslušenství a tramvajových ...
Dopravní telematika ZR
Předmětem zakázky je dodávka a montáž dopravního světelného signalizačního zařízení (vč. souvisejících stavebních a technologických prací). Bližší podrobnosti týkající se předmětu veřejné zakázky naleznete v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je realizována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), ...
Poptáváme realizaci dopravního značení v obci
Poptáváme realizaci dopravního značení v naší obci. Děkuji a jsem s pozdravem obec Homole Ing.Jan Loukotka starosta obce
DOZ Ostrava Svinov – Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmarovice – Mosty u Jablunkova st. hr.
Cílem stavby je snížení počtu dopravních zaměstnanců a tedy snížení provozních nákladů a zároveň zvýšení operativnosti způsobu řízení dopravy, což bude dosaženo dálkovým ovládáním tratě z centrálního dispečerského pracoviště Přerov. Předmětem stavby je realizace systému dálkového řízení dopravy a ovládání technologických zařízení z CDP Přerov v ...
Prenájom dočasných zvodidiel
Predmetom zákazky je prenájom dočasných zvodidiel bez možnosti ich odkúpenia, vrátane montáže, demontáže, dopravy, manipulačných nákladov, výmeny poškodených a doplnením odcudzených dočasných zvodidiel s úrovňou zachytenia T3 a H1 pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. - jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic (ďalej len SSÚD), ...