Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 2 VÝCHOD
Jedná se obnovu vodorovného dopravního značení, které nesplňuje požadavky ČSN a TP na silnicích I. třídy v okrese Jindřichův Hradec a Tábor.
Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 1 JIH
Jedná se o obnovu vodorovného dopravního značení, které nesplňuje požadavky ČSN a TP na silnicích I. třídy v okrese České Budějovice a Český Krumlov.
Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 3 SEVER
Jedná se o obnovu vodorovného dopravního značení, které nesplňuje požadavky ČSN a TP na silnicích I. třídy a dálnici D4 v okrese Písek a Tábor.
Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 4 ZÁPAD
Jedná se obnovu vodorovného dopravního značení, které nesplňuje požadavky ČSN a TP na silnicích I. třídy v okrese Strakonice a Prachatice.
Instalace a oprava svodidel na silnicích II. a III. třídy na území Středočeského kraje
ředmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s více Účastníky (4 Účastníci) na instalaci a opravy svodidel na silnicích II. a III. třídy na území Středočeského kraje dle aktuálních potřeb a finančních možností Zadavatele. Účelem této veřejné zakázky je zvýšení bezpečnosti provozu a zlepšení komfortu jízdy na pozemních ...
Súčasti zvodidiel STALPRODUKT
Predmetom zákazky je nákup zvodidlových systémov a súčastí zvodidiel STALPRODUKT a ich montáž pre potreby údržby a opravy existujúcich úsekov Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. - jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správy a údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností. Predmet zákazky je podrobne ...
Modernizace systému řízení dopravy v ČB – I. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace celkové rekonstrukce stávající SSZ křižovatky vč. souvisejících stavebních úprav v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37; 140 00 Praha 4, IČO: 25680595, včetně soupisu prací s výkazem výměr. Rekonstrukce SSZ zahrnuje osazení nových ...
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2020 – 2021
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody spočívající v provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku a provádění prací zimní údržby (dále jen „dílčí zakázky“) je souhrnně specifikován v příloze ...
Vodorovné a svislé dopravní značení
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smluv o dílo (na každou část veřejné zakázky jedné s jedním vybraným dodavatelem), jejichž předmětem budou realizace nového svislého dopravního značení (SDZ), vodorovného dopravního značení (VDZ) a dopravně-bezpečnostních zařízení (DBZ) na území hlavního města Prahy a provádění údržby a obnovy stávajícího SDZ, ...
Zvislé dopravné značky, dopravné zariadenia a ich príslušenstvo
Predmetom zákazky je dodanie zvislých dopravných značiek, dopravných zariadení a ich príslušenstva, náhradných dielov zvodidiel NH4 pre Regionálnu správu a údržbu ciest Nitra a. s..
Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie
Vykonávanie činností potrebných na zaistenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky zariadení cestnej svetelnej signalizácie (ďalej len CSS), elektronických dopravných značiek (ďalej len EDZ) a meračov rýchlosti vo vlastníctve/správe verejného obstarávateľa (ďalej spolu aj zariadenia) - vykonávanie pravidelnej údržby CSS, EDZ a meračov rýchlosti, ...
Zvýšenie bezpečnosti - doplnenie záchytných zariadení tunel Bôrik a tunel Šibenik
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a dodávka bezpečnostných záchytných zariadení otváracích zvodidiel určených do predportálových plôch cestného tunela Bôrik a tunela Šibenik. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Velim - Poříčany, BC
Předmětem plnění je zhotovení stavby „Velim – Poříčany, BC“, která je jednou ze staveb programu Blending Call a řeší odstranění úzkých míst na vybraných předdefinovaných úsecích železničních Core Network koridorů v České republice. Cílem stavby je řešení dvojkolejného úseku v km 355,700 – 372,035, což zahrnuje traťový úsek Velim – Pečky, Pečky – ...
Směrové sloupky pro SÚSPK 2020 - 2021
3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky směrových sloupků včetně dopravy dle potřeb zadavatele po dobu dvou let od uzavření rámcové dohody nebo do dosažení maximální hodnoty stanovené v rámcové dohodě. VZ je rozdělena na dvě části dle předmětu plnění, a to: a) část 1. – Směrové sloupky ocelové: směrové sloupky ocelové v ceně, ...
Sil. I. tříd Pardubického kraje, opravy záchytných systémů po DN, okr. SY + CR, rok 2020
Opravy záchytných systémů (svodidel, zábradelních svodidel a zábradlí) po dopravních nehodách v roce 2020. Požadavky na provedení oprav budou vždy stanoveny objednatelem dle jednotlivých případů. Opravy nutno realizovat do 72 hodin od nahlášení objednatelem.
Sil. I. tříd Pardubického kraje, opravy záchytných systémů po DN, okr PA + ÚO, rok 2020
Opravy záchytných systémů (svodidel, zábradelních svodidel a zábradlí) po dopravních nehodách v roce 2020. Požadavky na provedení oprav budou vždy stanoveny objednatelem dle jednotlivých případů. Opravy nutno realizovat do 72 hodin od nahlášení objednatelem.
STC kraj - Oblast JIHOZÁPAD vodorovné dopravní značení
V rámci zakázky bude prováděno vodorovné dopravní značení na komunikacích I. třídy a dálnicích II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti jihozápad po dobu 48 měsíců.
Lineární směrovací systém na silnicích II. a III. třídy na území Středočeského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka lineárního směrovacího systému na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Středočeského kraje. Dodávka, která má být v rámci veřejné zakázky realizována, bude realizována v místech dle pokynů zadavatele. Lineární směrovací systém bude dodán dle potřeb zadavatele.
D Aktualizace a doplnění dopravního značení IJ 18 na dálniční síti ČR
Jednotné vyznačení všech odpočívek na dálniční sítí v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., TP 100 a novými vzorovými listy, dále doplnění dodatkových tabulek E 16 s vyznačením vzdálenosti k příští čerpací stanici
Nákup nových zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov
Predmetom zákazky je dodanie nových zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov (ďalej len ZPS) v počte 120 ks (ZSP výstražný so svetelnou šípkou 70 ks, ZSP pre zobrazenie zmien v dopravných situáciách s prestaviteľnými panelmi 10 ks, ZSP pre zobrazovanie výstrahy a zmien v dopravných situáciách na fixnom zobrazovacom LED paneli - 40 ks).
5. května – svodidla, Praha 4
Předmětem plnění je výměna středových svodidel se stupněm zadržení H2 na komunikaci 5. května v Praze 4. Budou použita betonová svodidla výšky 1,2 m a na mostech mostní svodidla ocelová. Přejezd středního dělícího pásu bude z ocelových oboustranných snadno rozebíratelných svodidel. Za svodidlem bude zpevněná plocha šířky 1m. Dojde k úpravě ...
Projektové řízení aktivit ŘSD ČR v oblasti ICT
Předmětem zakázky je služba Projektové řízení aktivit ŘSD ČR v oblasti ICT - IS a inteligentních dopravních systémů.
Opravy a údržba dopravního značení na území hl. m. Prahy
Předmětem této veřejné zakázky jsou opravy, údržba, obnova a odstraňování závad dopravního značení na území hlavního města Prahy, a to svislého i vodorovného dopravního značení (dále také jako „SDZ“ a „VDZ“) a dopravně-bezpečnostních zařízení (dále také jako „DBZ“). Vybraní dodavatelé budou zajišťovat zejména následující činnosti: - opravy, ...
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení
Predmetom zákazky s názvom "Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení" je vykonanie merania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, zabezpečenie výmeny, resp. opravy (ak je diel opraviteľný) nevyhovujúcich častí výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, všetko pre potreby zabezpečenia plynulej a bezpečnej prevádzky ...
Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 3. etapa
Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři dílčí části: 1. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část 1., 2. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část 2., 3. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část 3., 4. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část ...