Městská hromadná doprava v Jindřichově Hradci na období 2023-2032
Předmětem veřejné zakázky je dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti obvodu města Jindřichův Hradec a jeho vybraných místních částí veřejnými službami v přepravě cestujících v délce trvání 10 let.
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Hlohovec. Predmetom Zákazky je výber dopravcu na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave). Verejné obstarávanie dopravcu je realizované na 3 roky na obdobie od ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 238
čelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 238 v úseku Pardubice hl.n. - Chrudim (Slatiňany) a na trati č. 031 v úseku Pardubice hl.n. - Hradec Králové hl.n.“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní ...
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave pre mesto Zvolen
Predmetom zákazky je zabezpečenie a rozvoj efektívnej bezpečnej a kvalitnej pravidelnej verejnej mestskej autobusovej dopravy a dopravnej obslužnosti v záujmovom území Mesta Zvolen. Podrobný opis predmetu zákazky a ďalšie informácie o podmienkach plnenia sú uvedené v Časti B (Opis predmetu zákazky) a najmä v časti D (Obchodné podmienky) súťažných ...
Oblasť Banská Bystrica - poskytovanie prepravných služieb vo verejnom záujme
Predmetom zákazky je poskytovanie prepravných služieb vo verejnom záujme (prímestská autobusová doprava) s cieľom zabezpečiť dopravnú obslužnosť vymedzenej časti územia Banskobystrického samosprávneho kraja, v rozsahu, čase a kvalite podľa súťažných podkladov a ich príloh.
Poptávám přepravu dětí na letní tábor
Poptávám přepravu dětí na letní tábor a z tábora - max. 35 osob. 1. Na tábor - Termín přepravy sobota 7.8.2021 z Ostravy Vítkovic, parkoviště před Domem kultury, předběžný čas 10.00 hod na Horskou chatu Bílá, Bílá 140 - cesta přes Frýdek - Místek se zastávkou na parkovišti u obchodního domu LIDL Frýdlantská 2197 2. Z tábora - Termín přepravy ...
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Horné Považie
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov prímestskej autobusovej dopravy, primerane vykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktory a ciele ...
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov prímestskej autobusovej dopravy, primerane vykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktory a ciele ...
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka v letech 2023 - 2028
Předmětem veřejné zakázky je poskytování přepravních služeb ve veřejné linkové dopravě s cílem zajistit dopravní obslužnost v oblasti Jablonecka, tj. v územních obvodech obcí Bedřichov, Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Pulečný a Rychnov u Jablonce nad Nisou, jež jsou členskými obcemi Dopravního sdružení ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 170 v úseku Beroun - Kařízek
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 170 v úseku Beroun - Kařízek, na trati č. 171 v úseku Praha - Řevnice - Beroun a na trati č. 173 v úseku Praha - Rudná u Prahy - Beroun“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 093
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 093 v úseku Kladno-Kralupy nad Vltavou, č. 110 v úseku Podlešín-Zlonice, č. 120 v úseku Praha-Rakovník, č. 121 v úseku Hostivice-Podlešín, č. 122 v úseku Praha-Zličín-Rudná u Prahy, č. 161 v úseku Rakovník-Rakovník západ“ je zabezpečit náhradní ...
Provoz městské hromadné dopravy ve Městě Valašské Meziříčí a Obci Krhová a Obci Poličná (opakovaná)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou vybraným dopravcem za účelem zajištění dopravní obslužnosti ve Městě Valašské Meziříčí vč. místních částí a v Obci Krhová a Obci Poličná městskou autobusovou dopravou po dobu deseti dopravních let v rozsahu a za podmínek ...
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb v přepravě cestujících za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Kraje ...
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb v přepravě cestujících za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Kraje ...
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb v přepravě cestujících za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Kraje ...
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb v přepravě cestujících za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Kraje ...
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb v přepravě cestujících za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Kraje ...
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb v přepravě cestujících za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Kraje ...
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb v přepravě cestujících za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Kraje ...
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb v přepravě cestujících za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Kraje ...
Dynamický nákupní systém na zajištění nepravidelné autobusové dopravy
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění nepravidelné autobusové dopravy pro Karlovarský kraj a jeho příspěvkové organizace. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených a nepravidelných intervalech odvislých zejména od potřeb zadavatele. Podrobné vymezení předmětu, technických podmínek, ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 251 v úseku Brno - Židlochovice
Předmětem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v úseku Brno - Židlochovice a Brno - Hustopeče u Brna“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu na trati č. 251 v předpokládaném termínu od 28. 6. 2021.
Poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelná mestská autobusová doprava
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelnej mestskej autobusovej dopravy (ďalej len MAD) pre potreby cestujúcej verejnosti v katastri Mesta Zlaté Moravce, v rozsahu podľa cestovného poriadku stanoveného verejným obstarávateľom na určených trasách a podľa stanovených prepravných poriadkov, technicky vhodným mestským ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na tratích č. 020
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na tratích č. 020 v úseku Chlumec nad Cidlinou - Velký Osek, č. 230 v úseku Kolín - Čáslav a 231 v úseku Nymburk hl. n. - Kolín“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v úseku Brno - Náměšť nad Oslavou
Předmětem veřejné zakázky s názvem Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v úseku Brno - Náměšť nad Oslavou a Brno - Hrušovany nad Jevišovkou je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu na tratích č. 240 a 244 v předpokládaném ...