Pronájem autobusů délky 9,9 - 11 m
Předmětem veřejné zakázky je pronájem 30 ks (nejméně 17 ks) autobusů délky 9,9 - 11 mm za účelem provozování silniční motorové dopravy osobní, zejména provozování veřejné linkové dopravy na území Ústeckého kraje dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Pronájem autobusů délky 11 - 13 m
Předmětem veřejné zakázky je pronájem 34 ks (nejméně 21 ks) autobusů délky 11 - 13 m za účelem provozování silniční motorové dopravy osobní, zejména provozování veřejné linkové dopravy na území Ústeckého kraje dle podmínek technické specifikace a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Statutárního města Kladna a příměstských oblastí
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Statutárního města Kladna a příměstských oblastí po dobu deseti dopravních let v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 030 v úseku Dvůr Králové nad Labem
Předmětem veřejné zakázky zajištění náhradní autobusové dopravy, ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu na trati č. 030 v úseku Hradec Králové hl.n. - Jaroměr - Dvůr Králové nad Labem - Mostek - Horka u Staré Paky - Stará Paka ...
Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti Příměstská doprava Teplice, a to na linkách a spojích vymezených v příloze č. 1 závazného vzoru Smlouvy obsaženého v příloze A zadávací dokumentace a v délce trvání 10 let
Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti Teplicko, a to na linkách a spojích vymezených v příloze č. 1 závazného vzoru Smlouvy obsaženého v příloze A zadávací dokumentace a v délce trvání 10 let.
Služby mestskej autobusovej dopravy v meste Považská Bystrica
Predmetom verejného obstarávania je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitne dopravne služby, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia a zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja. Obstarávané služby sú podla Nariadenia EP a Rady (ES) c. 1370/2007 ...
Poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelná mestská autobusová doprava
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelnej mestskej autobusovej dopravy (ďalej len MHD) pre potreby cestujúcej verejnosti v katastri mesta Snina, v rozsahu podľa cestovného poriadku stanoveného verejným obstarávateľom na určených trasách podľa stanovených prepravných poriadkov, a to technicky vhodným nízkopodlažným ...
Provozování městské autobusové hromadné dopravy v Břeclavi v letech 2021-2031
Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění ...
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je zabezpečenie a rozvoj efektívnej bezpečnej a kvalitnej pravidelnej verejnej prímestskej autobusovej dopravy a dopravnej obslužnosti v záujmovom území Bratislavského kraja. Podrobný opis predmetu zákazky a ďalšie informácie týkajúce sa predmetu zákazky sa nachádzajú v Prílohe č. 16 Zmluvy o službách vo verejnom záujme v ...
Zajištění dopravní obslužnosti MHD Tachov II
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení provozování pravidelné městské autobusové dopravy pro potřeby obyvatel města Tachov, a to na dobu 10 let.
Výběr autobusových dopravců od 2021 - část 35
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Jihomoravského kraje. Bližší ...
Výběr autobusových dopravců od 2021 - části 1 až 34
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Jihomoravského kraje. Bližší ...
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre TTSK, región Záhorie
Predmetom zákazky (verejného obstarávania) je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti daného regiónu/územia. Predmet zákazky teda spočíva v poskytovaní služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trnavský ...
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre TTSK, región Trnava
Predmetom zákazky (verejného obstarávania) je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti daného regiónu/územia. Predmet zákazky teda spočíva v poskytovaní služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trnavský ...
Zabezpečenie služieb v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné
Predmetom zákazky je prevádzkovanie služieb v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné v zmysle uzavretej zmluvy o službách v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné na obdobie od 01.07.2020 do 30.06.2030 medzi verejným obstarávateľom ako objednávateľom a dopravcom ako dodávateľom služieb. Predmetom zmluvy o službách bude záväzok dopravcu ...
Poptáváme přepravu dětí minibusem
Poptáváme přepravu dětí minibusem. Dobrý den,prosím o informaci o ceně minibusu,jedná se o přepravu dětí z Mš Havířova do Dinoparku Orlová dne 4.5.2020 (20 dětí +3 dospělí), předpokládaný odjez od Mš Puškinova Havířov je v 8 ,45 hod , návrát v 15,00 hod. Děkuji Schwarzová
Náhradná autobusová doprava v regióne Košice
Predmetom zákazky s názvom Náhradná autobusová doprava v regióne Košice je zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v jednotlivých okruhoch železničných traťových úsekov v regióne Košice autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou objednávateľa (ďalej ako ...
Poskytnutie služieb osobitnej pravidelnej dopravy do regiónu Malé Karpaty
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb osobitnej pravidelnej autobusovej dopravy do regiónu Malé Karpaty v priebehu letnej sezóny cyklobus Malokarpatský expres, a to počas: a) 142 prevádzkových dní v období od 1.5.2020 do 30.9.2022 na trase Bratislava Most SNP Bratislava AS Nivy Bratislava-Rača Svätý Jur Pezinok Modra Modra, Zochova chata ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 140
Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy, ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Ostrov nad Ohří – Karlovy Vary na trati č. 140 v předpokládaném termínu od 15. 5. 2020 po dobu trvání Rámcové ...
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave
Predmetom zákazky je zabezpečenie služby vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy ( mestskej hromadnej dopravy) na území mesta Galanta. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 160
Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy v úseku Plzeň hl. n. -Žihle na trati č. 160 po dobu trvání rámcové dohody v předpokládaném termínu od 30. 4. 2020
Poptáváme autobusovou dopravu studentů do Itálie
Poptávám přepravu klasickým autobusem pro 20 studentů a dva pedagogické dozory do Itálie v termínu od 29.3.-4.4. 2020 s možností jednodenních pojížďek do firem a naší partnerské školy. Ubytování máme zajištěno. Pokud máte volný termín, upřesnila bych Vám další podrobnosti o pobytu. Předem děkuji za odpověď. Tamara Fajkusová
Zajištění dopravní obslužnosti MHD Tachov
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení provozování pravidelné městské autobusové dopravy pro potřeby obyvatel města Tachov, a to na dobu 10 let.
Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy pre mesto Ružomberok
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy, vykonávanej v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia. Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti mesta Ružomberok počas celého trvania kontraktu, na základe stanovenej dopravnej obsluhy. Poskytovanie služieb vo verejnom záujme v osobnej cestnej ...