Prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v meste Senica
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služby na prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v meste Senica na obdobie 10 rokov v súlade so zámerom zabezpečiť verejnosti kvalitnú mestskú hromadnú dopravu na území mesta a zohľadniť sociálne a environmentálne aspekty regionálneho rozvoja.
Zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje (opakovaná)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje po dobu deseti dopravních let v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 8 částí.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 290 v úseku Olomouc - Šumperk
Předmětem veřejné zakázky zajištění náhradní autobusové dopravy, ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu na trati č.290 v úseku Olomouc - Šumperk.
Preprava návštevníkov regiónu Liptov
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy návštevníkov regiónu Liptov na vybraných trasách. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zajištění dopravní obslužnosti městskou autobusovou dopravou na území statutárního města Třinec
Předmětem zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících městskou autobusovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Třinec. Zadavatel je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a ...
Dynamický nákupní systém na zajištění náhradní autobusové dopravy - oblast Sever
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu.pro oblast Sever (zejména Liberecký a Ústecký kraj).
Provoz městské hromadné dopravy ve Městě Valašské Meziříčí vč. místních částí
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou vybraným dopravcem za účelem zajištění dopravní obslužnosti ve Městě Valašské Meziříčí vč. místních částí a v Obci Krhová a Obci Poličná městskou autobusovou dopravou po dobu deseti dopravních let v rozsahu a za podmínek ...
Poptáváme autobusovou dopravu
Poptáváme autobusovou přepravu na 25.9. pro svoz a rozvoz dětí na sportovní akci Ropice. Od 7:30 do 14:30.
Mestská autobusová doprava
Predmetom zákazky je poskytovanie služby mestskej autobusovej dopravy v meste Trnava v rozsahu a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených súťažných podkladoch. Predmetom služby je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby na území Mesta Trnava formou mestskej autobusovej dopravy (ďalej aj ako "MAD) za určené ...
Subdodávka při zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude coby subdodavatel zadavatele poskytovat dopravní služby zadavateli za účelem splnění závazku zadavatele vůči Ústeckému kraji zajistit dopravní obslužnost části území Ústeckého kraje v oblasti Příměstská doprava Teplice.
Subdodávka při zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude coby subdodavatel zadavatele poskytovat dopravní služby zadavateli za účelem splnění závazku zadavatele vůči Ústeckému kraji zajistit dopravní obslužnost části území Ústeckého kraje v oblasti Teplicko.
Subdodávka při zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude coby subdodavatel zadavatele poskytovat dopravní služby zadavateli za účelem splnění závazku zadavatele vůči Ústeckému kraji zajistit dopravní obslužnost části území Ústeckého kraje v oblasti Podbořansko.
Pronájem autobusů délky 9,9 - 11 m
Předmětem veřejné zakázky je pronájem 30 ks (nejméně 17 ks) autobusů délky 9,9 - 11 mm za účelem provozování silniční motorové dopravy osobní, zejména provozování veřejné linkové dopravy na území Ústeckého kraje dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Pronájem autobusů délky 11 - 13 m
Předmětem veřejné zakázky je pronájem 34 ks (nejméně 21 ks) autobusů délky 11 - 13 m za účelem provozování silniční motorové dopravy osobní, zejména provozování veřejné linkové dopravy na území Ústeckého kraje dle podmínek technické specifikace a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Statutárního města Kladna a příměstských oblastí
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Statutárního města Kladna a příměstských oblastí po dobu deseti dopravních let v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 030 v úseku Dvůr Králové nad Labem
Předmětem veřejné zakázky zajištění náhradní autobusové dopravy, ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu na trati č. 030 v úseku Hradec Králové hl.n. - Jaroměr - Dvůr Králové nad Labem - Mostek - Horka u Staré Paky - Stará Paka ...
Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti Příměstská doprava Teplice, a to na linkách a spojích vymezených v příloze č. 1 závazného vzoru Smlouvy obsaženého v příloze A zadávací dokumentace a v délce trvání 10 let
Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti Teplicko, a to na linkách a spojích vymezených v příloze č. 1 závazného vzoru Smlouvy obsaženého v příloze A zadávací dokumentace a v délce trvání 10 let.
Služby mestskej autobusovej dopravy v meste Považská Bystrica
Predmetom verejného obstarávania je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitne dopravne služby, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia a zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja. Obstarávané služby sú podla Nariadenia EP a Rady (ES) c. 1370/2007 ...
Poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelná mestská autobusová doprava
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelnej mestskej autobusovej dopravy (ďalej len MHD) pre potreby cestujúcej verejnosti v katastri mesta Snina, v rozsahu podľa cestovného poriadku stanoveného verejným obstarávateľom na určených trasách podľa stanovených prepravných poriadkov, a to technicky vhodným nízkopodlažným ...
Provozování městské autobusové hromadné dopravy v Břeclavi v letech 2021-2031
Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění ...
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je zabezpečenie a rozvoj efektívnej bezpečnej a kvalitnej pravidelnej verejnej prímestskej autobusovej dopravy a dopravnej obslužnosti v záujmovom území Bratislavského kraja. Podrobný opis predmetu zákazky a ďalšie informácie týkajúce sa predmetu zákazky sa nachádzajú v Prílohe č. 16 Zmluvy o službách vo verejnom záujme v ...
Zajištění dopravní obslužnosti MHD Tachov II
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení provozování pravidelné městské autobusové dopravy pro potřeby obyvatel města Tachov, a to na dobu 10 let.
Výběr autobusových dopravců od 2021 - část 35
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Jihomoravského kraje. Bližší ...
Výběr autobusových dopravců od 2021 - části 1 až 34
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Jihomoravského kraje. Bližší ...