Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 174 v úseku Beroun - Rakovník a
Účelem veřejné zakázky je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Beroun - Rakovník a v úseku Rakovník - Rakovník západ v předpokládaném termínu od 1.5.2021. Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ, na ...
Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti Vejprtsko, a to na linkách a spojích vymezených v příloze č. 1 závazného vzoru Smlouvy obsaženého v příloze A zadávací dokumentace a v délce trvání 10 let.
Výběr autobusových dopravců od 2021 - části 36 až 46
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Jihomoravského kraje. Bližší ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 010
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 010 v úseku Choceň - Česká Třebová“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Choceň - Česká Třebová po dobu trvání Rámcové dohody v ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 070 v úseku Praha - Všetaty
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 070 v úseku Praha - Všetaty, č. 072 v úseku Všetaty - Mělník a č. 232 v úseku Praha - Milovice“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku ...
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre región Liptov
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primerane vykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktory a ciele ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na Mladoboleslavsku a Nymbursku
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na Mladoboleslavsku a Nymbursku“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Nymburk - Jičín na trati č. 061, v úseku Křinec - Chlumec nad Cidlinou na ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na tratích č. 011 v úseku Úvaly - Kolín
Předmětem veřejné zakázky s názvem Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na tratích č. 011 v úseku Úvaly - Kolín, č. 012 Pečky - Kouřim a č. 060 v úseku Poříčany - Nymburk je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úsecích Úvaly ...
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy
Predmetom zákazky je zabezpečenie služby vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy osôb (mestskej autobusovej dopravy) na území mesta Piešťany a miestnej časti Kocurice.
Mestská autobusová doprava II
Predmetom zákazky je poskytovanie služby mestskej autobusovej dopravy v meste Trnava v rozsahu a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených súťažných podkladoch. Predmetom služby je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby na území Mesta Trnava formou mestskej autobusovej dopravy (ďalej aj ako "MAD) za ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 212 v úseku Čerčany - Ledeč nad Sázavou
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 212 v úseku Čerčany - Ledeč nad Sázavou a č. 014 v úseku Kolín - Ledečko“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Čerčany - Ledeč nad Sázavou a Kolín - ...
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Trenčín
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom pravidelných spojov mestskej autobusovej dopravy na obdobie najbližších 10 rokov v meste Trenčín. Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť plynulosť dopravných služieb vo ...
Prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v meste Senica
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služby na prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v meste Senica na obdobie 10 rokov v súlade so zámerom zabezpečiť verejnosti kvalitnú mestskú hromadnú dopravu na území mesta a zohľadniť sociálne a environmentálne aspekty regionálneho rozvoja.
Zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje (opakovaná)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje po dobu deseti dopravních let v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 8 částí.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 290 v úseku Olomouc - Šumperk
Předmětem veřejné zakázky zajištění náhradní autobusové dopravy, ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu na trati č.290 v úseku Olomouc - Šumperk.
Preprava návštevníkov regiónu Liptov
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy návštevníkov regiónu Liptov na vybraných trasách. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zajištění dopravní obslužnosti městskou autobusovou dopravou na území statutárního města Třinec
Předmětem zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících městskou autobusovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Třinec. Zadavatel je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a ...
Dynamický nákupní systém na zajištění náhradní autobusové dopravy - oblast Sever
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu.pro oblast Sever (zejména Liberecký a Ústecký kraj).
Provoz městské hromadné dopravy ve Městě Valašské Meziříčí vč. místních částí
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou vybraným dopravcem za účelem zajištění dopravní obslužnosti ve Městě Valašské Meziříčí vč. místních částí a v Obci Krhová a Obci Poličná městskou autobusovou dopravou po dobu deseti dopravních let v rozsahu a za podmínek ...
Poptáváme autobusovou dopravu
Poptáváme autobusovou přepravu na 25.9. pro svoz a rozvoz dětí na sportovní akci Ropice. Od 7:30 do 14:30.
Mestská autobusová doprava
Predmetom zákazky je poskytovanie služby mestskej autobusovej dopravy v meste Trnava v rozsahu a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených súťažných podkladoch. Predmetom služby je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby na území Mesta Trnava formou mestskej autobusovej dopravy (ďalej aj ako "MAD) za určené ...
Subdodávka při zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude coby subdodavatel zadavatele poskytovat dopravní služby zadavateli za účelem splnění závazku zadavatele vůči Ústeckému kraji zajistit dopravní obslužnost části území Ústeckého kraje v oblasti Příměstská doprava Teplice.
Subdodávka při zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude coby subdodavatel zadavatele poskytovat dopravní služby zadavateli za účelem splnění závazku zadavatele vůči Ústeckému kraji zajistit dopravní obslužnost části území Ústeckého kraje v oblasti Teplicko.
Subdodávka při zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude coby subdodavatel zadavatele poskytovat dopravní služby zadavateli za účelem splnění závazku zadavatele vůči Ústeckému kraji zajistit dopravní obslužnost části území Ústeckého kraje v oblasti Podbořansko.
Pronájem autobusů délky 9,9 - 11 m
Předmětem veřejné zakázky je pronájem 30 ks (nejméně 17 ks) autobusů délky 9,9 - 11 mm za účelem provozování silniční motorové dopravy osobní, zejména provozování veřejné linkové dopravy na území Ústeckého kraje dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.