Preprava osôb pre potreby podujatí OBSE
Predmetom zákazky sú prepravné služby, ktoré budú poskytované pre potreby prepravy osôb v rámci podujatí súvisiacich s predsedníctvom SR v OBSE.
Zajištění veřejné městské hromadné dopravní obslužnosti ve městě Lovosice
Předmětem plnění veřejné zakázky je na období 4 let zabezpečení dopravní obslužnosti územního obvodu města Lovosice formou městské autobusové dopravy na základě závazku veřejné služby ve smyslu zákona č. 150/2000 Sb., o silniční dopravě a zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, na lince a spojích vymezených v příloze ...
Náhradná autobusová doprava
Predmetom zákazky s názvom náhradná autobusová doprava je zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v jednotlivých okruhoch železničných traťových úsekov autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou objednávateľa (ďalej ako predmet zákazky). Autobusová ...
Veřejná linková osobní doprava na území Jihočeského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných službách“) ...
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Turiec
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primerane vykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktory a ciele ...
Poptávám přepravu osob do Maďarska
Poptávám přepravu osob do Maďarska, 6 osob z Šumperku do Šarváru Maďarsko, termín: 19.7.2019 a zpět 22.7.2019.
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primerane vykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktory a ciele ...
Výběr provozovatele městské autobusové dopravy v Klatovech II
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení provozování pravidelné městské autobusové dopravy na období od 1.7.2020 do 30.06.2030 pro potřeby obyvatel města Klatovy.
Nepravidelná autobusová doprava SF
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb nepravidelnej autobusovej dopravy pre potreby verejného obstarávateľa na obdobie 36 mesiacov od účinnosti zmluvy do rôznych domácich a zahraničných destinácií.
Provozování MHD v Jičíně
Předmětem této veřejné zakázky je provozování přepravy cestujících veřejnou autobusovou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti města Jičína na období 10 let s předpokládaným počátkem ode dne 1. 1. 2020 a s trváním do dne 31. 12. 2029 v předpokládaném rozsahu daném aktuálním jízdním řádem MHD linka č. 635007 s ročním nájezdem ...
Zajištění veřejné městské hromadné dopravní obslužnosti ve městě Lovosice
Předmětem plnění veřejné zakázky je na období 4 let zabezpečení dopravní obslužnosti územního obvodu města Lovosice formou městské autobusové dopravy na základě závazku veřejné služby ve smyslu zákona č. 150/2000 Sb., o silniční dopravě a zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, na lince a spojích vymezených v příloze ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 244 v úseku Brno - Hrušovany
Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy v úseku v úseku Brno – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, Moravské Bránice – Ivančice na trati č. 244 po dobu trvání rámcové ...
Mestská autobusová doprava v meste Trnava
Predmetom zákazky je poskytovanie služby Mestská autobusová doprava v meste Trnava v rozsahu a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa v súťažných podkladoch. Predmetom služby je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby na území Mesta Trnava formou mestskej autobusovej dopravy (ďalej aj ako "MAD) za určené základné ...
Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – 1. část
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravy osobám se sníženou schopností pohybu a orientace na území hlavního města Prahy a vybraných obcí ve Středočeském kraji.
Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Nitra. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti území HMP v systému PID, a to po dobu 120 měsíců, v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 11 částí.
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Jihomoravského kraje.
Zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje po dobu deseti dopravních let v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 8 částí.
Poptáváme zájezdovou autobusovou dopravu
Poptáváme zájezdovou autobusovou dopravu. Škola pořádá zájezd 28.03.2019,do Kongresového centra ALDIS v Hradci Králové. trasa: Ostrava - Poruba/ Hradec Králové, tam a zpět. Odjezd od školy v 8:00 h - návrat asi 16 h. Děkuji Vytřasová Radmila
Zabezpečenie prepravných výkonov v mestskej hromadnej autobusovej doprave v meste Kežmarok
Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie prepravných výkonov v mestskej hromadnej autobusovej doprave v meste Kežmarok na autobusovej linke v súlade s Rozhodnutím o udelení dopravnej licencie na vykonávanie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Kežmarok v zmysle § 10 a 53, zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave dopravnou licenciou ...
Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Hlučínsko
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Hlučínsko na přechodnou dobu a v rozsahu a za podmínek dále stanovených v této zadávací dokumentaci. Tato veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ ...
Poptávám vnitrostátní autobusovou dopravu
Poptávám pronájem autobusu s řidičem na jednodenní školní akci. Jelo by se z městské části Brno-Bystrc k pevnosti Josefov u Jaroměře. Exkurze by se zúčastnilo cca 30 žáků + nějací učitelé jako doprovod. Předem děkuji za odpověď. Rákosová
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 300 v úseku Přerov - Brno
Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy v úseku Přerov - Brno na trati č. 300 po dobu trvání rámcové dohody v předpokládaném termínu od 10. 4. 2019.
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme na území mesta Dunajská Streda
1.Predmetom Zákazky je výber dopravcu na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Dunajská Streda. Verejné obstarávanie dopravcu je realizované na 10 rokov na obdobie od 01.04.2019 do 31.12.2028 s možnosťou opcie na predĺženie doby ...
Poptáváme tuzemskou autobusovou dopravu
Poptáváme tuzemskou autobusovou dopravu. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrov, okr. K.Vary hledá firmu k dopravě členů na zájezdy. Nejvíce v Karlovarském kraji. Plánujeme zájezd do Litoměřic a do Prahy. Počet účastniků cca do 40. Pořádáme i zájezdy do Bečovské botanické zahrady v počtu členů 10 až 20 členů. Zadejte Kč na ...