Zajištění provozu dvou školních autobusů v Říčanech
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou spočívající v zajištění provozu dvou školních autobusů pro žáky škol v Říčanech, tato služba bude poskytována od 1. 9. 2022 do 30.6. 2022. VZ rozdělená na dvě části - školní autobusová linka č. 1 a školní autobusová linka č. 2. Účastníci ...
Provozování městské autobusové dopravy v Chrudimi v období 2023-2032
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou městskou linkovou autobusovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti města Chrudim a jeho okolí na období 2023-2032, a to na linkách a spojích, které jsou vymezené v zadávacích podmínkách, a to v délce trvání 10 let od zahájení provozu.
Zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Prostějova městskou autobusovou dopravou
Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění ...
Poptávám autobusovou dopravu
Poptávám autobusovou dopravu. Dobrý den, bylo by možné si u Vás objednat odvoz autobusem na 23.6. v 8:30 z Liberce, Perštýna na hrad Grabštejn a zpět za cca 3 hodinky pro cca 35 osob (20 dětí a 15 dospělých)? Děkuji za odpověď a přeji pěkný zbytek dne.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 260 v úseku Brno - Adamov
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 260 v úseku Brno - Adamov“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Brno - Adamov po dobu trvání Rámcové dohody v předpokládaném termínu ...
Náhradná autobusová doprava
Predmetom zákazky je zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v 16 okruhoch železničných traťových úsekov - pre regióny Košice, Bratislava, Zvolen a Žilina autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou obstarávateľa. Podrobný opis je uvedený v súťažných ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy v úseku Březová nad Svitavou - Svitavy
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli pro každou část 1 - 4 zvlášť postupem vymezeným v rámcové dohodě (dále jen „rámcová dohoda“), na základě písemných objednávek zadavatele, zadávány jednotlivé veřejné zakázky na zajištění NAD po dobu účinnosti rámcové ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 200
Účelem veřejné zakázky s názvem "Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 200 v úseku Tábor - České Budějovice - Český Krumlov" je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen "NAD") nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Tábor - České Budějovice - Český Krumlov, ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 070
Účelem veřejné zakázky s názvem "Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 070 v úseku Praha - Všetaty, 072 v úseku Všetaty - Mělník a č. 232 v úseku Praha - Milovice" je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen "NAD") nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní dopravu v úseku Praha - ...
Doprava žáků na plavecký výcvik
Předmětem této Veřejné zakázky je poskytnutí služeb, dopravy žáků.
EYOF - kyvadlová doprava
Predmetom zákazky sú prepravné služby v súvislosti s podujatím EYOF Banská Bystrica 2022 - https://eyof2022.com/ v termíne 24. - 30.7. 2022 v rámci lokalít na území Banskej Bystrice a Zvolena - preprava akreditovaných osôb, oficiálnych delegácií, športovcov. Predmetná zákazka sa delí na dve časti: Časť č. 1 EYOF_kyvadlová doprava Časť č. 2 ...
Náhradná autobusová doprava v regióne Košice, okruh Košice
Predmetom zákazky s názvom Náhradná autobusová doprava v regióne Košice, okruh Košice je zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v regióne Košice, na okruhu Košice autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou obstarávateľa. Autobusová doprava slúži ako ...
Zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Havířova a vybraných okolních obcí
Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění ...
Zajištění vozového parku pro předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2022
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je časově omezené pořízení služby spočívající v zajištění dostatečného počtu konkrétně specifikovaných dopravních prostředků - velkokapacitních luxusních autobusů s obsluhou t.j. minimálně 2 řidiči na jeden autobus, které bude zadavatel dočasně využívat pro akce konané v rámci akcí spojených s ...
Výběr autobusových dopravců od 2021 - část 21 - opakované zadání
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Jihomoravského kraje. Bližší ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 240
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 240 v úseku Jihlava -Třebíč, na trati č. 225 v úseku Jihlava - Horní Cerekev a na trati č. 241 Okříšky - Moravské Budějovice" je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 210
Účelem veřejné zakázky s názvem "Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 210 Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany, Vrané nad Vltavou - Dobříš" je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen "NAD") nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Praha - Vrané nad Vltavou - ...
RD na zajištění náhradní autobus dopr. na tr. č. 074, č. 092
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na tratích č. 074 Čelákovice - Neratovice, č. 092 Kralupy nad Vltavou - Neratovice, č. 110 Kralupy nad Vltavou - Louny, č. 111 Kralupy nad Vltavou - Velvary a č. 121 Hostivice - Podlešín“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující ...
Poptávám autobusovou dopravu
Poptávám autobusovou dopravu Dobrý den, chtěla bych objednat autobus do divadla, trasa od Základní školy Baška ZŠ do Ostravy Divadlo loutek a zpět, termín 2.2. 2022 v 9.30. Počet dětí 46 a 2 dospělí. Děkuji za vyřízení. S pozdravem Andrea Nádherná
Náhradná autobusová doprava v regióne Košice, okruh Poprad Tatry
Predmetom zákazky s názvom Náhradná autobusová doprava v regióne Košice, okruh Poprad Tatry je zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v regióne Košice, na okruhu Poprad Tatry autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou obstarávateľa. Autobusová doprava ...
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme
Predmetom Zákazky je výber dopravcu na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Svit. Ďalšie informácie uvedené v súťažných podkladoch.
Dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy ve Znojmě
Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění ...
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme
Predmetom obstarávania je výber dopravcu pre zabezpečenie bezpečných, efektívnych a kvalitných dopravných služieb podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia pri zohľadnení sociálnych a environmentálnych faktorov a cieľov regionálneho rozvoja. Z hľadiska obstarávania služieb vo verejnom záujme bude územie Košického samosprávneho kraja rozdelené do ...
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme
Predmetom Zákazky je výber dopravcu na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Svit. Ďalšie informácie uvedené v súťažných podkladoch.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 260 v úseku Brno - Blansko
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 260 v úseku Brno - Adamov - Blansko“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Brno - Adamov - Blansko po dobu trvání Rámcové dohody v ...