Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti území HMP v systému PID, a to po dobu 120 měsíců, v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 11 částí.
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Jihomoravského kraje.
Zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje po dobu deseti dopravních let v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 8 částí.
Poptáváme zájezdovou autobusovou dopravu
Poptáváme zájezdovou autobusovou dopravu. Škola pořádá zájezd 28.03.2019,do Kongresového centra ALDIS v Hradci Králové. trasa: Ostrava - Poruba/ Hradec Králové, tam a zpět. Odjezd od školy v 8:00 h - návrat asi 16 h. Děkuji Vytřasová Radmila
Zabezpečenie prepravných výkonov v mestskej hromadnej autobusovej doprave v meste Kežmarok
Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie prepravných výkonov v mestskej hromadnej autobusovej doprave v meste Kežmarok na autobusovej linke v súlade s Rozhodnutím o udelení dopravnej licencie na vykonávanie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Kežmarok v zmysle § 10 a 53, zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave dopravnou licenciou ...
Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Hlučínsko
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Hlučínsko na přechodnou dobu a v rozsahu a za podmínek dále stanovených v této zadávací dokumentaci. Tato veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ ...
Poptávám vnitrostátní autobusovou dopravu
Poptávám pronájem autobusu s řidičem na jednodenní školní akci. Jelo by se z městské části Brno-Bystrc k pevnosti Josefov u Jaroměře. Exkurze by se zúčastnilo cca 30 žáků + nějací učitelé jako doprovod. Předem děkuji za odpověď. Rákosová
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 300 v úseku Přerov - Brno
Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy v úseku Přerov - Brno na trati č. 300 po dobu trvání rámcové dohody v předpokládaném termínu od 10. 4. 2019.
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme na území mesta Dunajská Streda
1.Predmetom Zákazky je výber dopravcu na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Dunajská Streda. Verejné obstarávanie dopravcu je realizované na 10 rokov na obdobie od 01.04.2019 do 31.12.2028 s možnosťou opcie na predĺženie doby ...
Poptáváme tuzemskou autobusovou dopravu
Poptáváme tuzemskou autobusovou dopravu. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrov, okr. K.Vary hledá firmu k dopravě členů na zájezdy. Nejvíce v Karlovarském kraji. Plánujeme zájezd do Litoměřic a do Prahy. Počet účastniků cca do 40. Pořádáme i zájezdy do Bečovské botanické zahrady v počtu členů 10 až 20 členů. Zadejte Kč na ...
Zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 177 v úseku Pňovany - Bezdružice
Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy na trati č. 177 v úseku Pňovany - Bezdružice v předpokládaném období od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 080
Předmětem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 080 v úseku Česká Lípa hlavní nádraží – Nový Bor – Svor“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Česká Lípa – Nový Bor - Svor po dobu ...
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy
1.Predmetom Zákazky je výber dopravcu na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Komárno. Verejné obstarávanie dopravcu je realizované na 5 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy s možnosťou opcie na predĺženie doby trvania ...
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 212
Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy v úseku Čerčany – Světlá nad Sázavou na trati č. 212 po dobu trvání rámcové dohody v předpokládaném termínu od 1.4.2019.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 086
Předmětem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 086 v úseku Liberec - Křižany - Jablonné v Podještědí - Brniště - Mimoň“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Křižany - Jablonné v ...
Výběr provozovatele MHD v Příbrami 2019 - 2029
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti města Příbram (příp. jeho příměstských oblastí) na období 10 let s předpokládaným počátkem od 01.12.2019 a s trváním do dne 30.11.2029.
Zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou s cílem zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, oblast Prostějovsko JV v délce trvání deseti let. Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům ...
Pronájem velkokapacitních autobusů
Předmětem sektorové veřejné zakázky je nájem 18 velkokapacitních kloubových autobusů s celovozovou kompresorovou klimatizací (17 primárních a alespoň 1 záložní), vybavených odbavovacím a informačním systémem (OIS), a to dle požadavku zadavatele. Autobusy budou pořízeny formou nájmu trvajícího 10 let, dodavatel bude po dobu smlouvy zajišťovat ...
Poptávám přepravu osob ze Žlutavy na letiště Brno
Poptávám přepravu osob ze Žlutavy na letiště Brno, 16 cestujících. Termín 12.9.2019 /cca kolem 01.00 hod nad ránem/, cesta zpět 23.9.2019 /opět kolem 01.00 hod v noci Brno - Žlutavy/.
Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Hlučínsko III
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Hlučínsko po dobu deseti dopravních let v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci.
Poptáváme pravidelnou autobusovou dopravu zaměstnanců
Poptávám nabídku na dopravu našich zaměstnanců na trase Ledečko - Měchnov - Ledečko. Doprava 7 dní v týdnů, 2 směnný provoz.
Specializované služby pro provoz autobusových stanovišť a zastávek
Poskytování služeb pro zajištění provozování autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: přípravu podkladů pro uzavírání smluv, informační službu, dispečerskou službu, výrobu povolenek vjezdových karet a výlep jízdních řádů. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 Technická specifikace předmětu plnění této ...
Specializované služby pro provoz autobusových stanovišť a zastávek
Poskytování služeb pro zajištění provozování autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: přípravu podkladů pro uzavírání smluv, informační službu, dispečerskou službu, výrobu povolenek vjezdových karet a výlep jízdních řádů. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 Technická specifikace předmětu plnění této ...
Specializované služby pro provoz autobusových stanovišť a zastávek
Poskytování služeb pro zajištění provozování autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: přípravu podkladů pro uzavírání smluv, informační službu, dispečerskou službu, výrobu povolenek vjezdových karet a výlep jízdních řádů. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 Technická specifikace předmětu plnění této ...
Specializované služby pro provoz autobusových stanovišť a zastávek
Poskytování služeb pro zajištění provozování autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: přípravu podkladů pro uzavírání smluv, informační službu, dispečerskou službu, výrobu povolenek vjezdových karet a výlep jízdních řádů. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 Technická specifikace předmětu plnění této ...