Zajištění přepravy osob pro Českou televizi  - osobní vozy a mikrobusy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění přepravy osob osobními vozy a mikrobusy v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. To spočívá v přistavení vozidla a přepravě osob a případně i jejich zavazadel do určeného místa na základě objednávky. Předmět plnění veřejné zakázky bude vymezen ve vzoru Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací ...
Přepravní služby
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody pro každou dílčí část VZ podle ust. § 131 ZZVZ na poskytování služeb, čímž se rozumí přeprava osob a drobných nákladů, jako jsou osobní zavazadla, dokumenty, reklamní a propagační předměty (nástěnky, bannery, prospekty apod.) podle aktuálních potřeb zadavatele.
Poskytování přepravní služby Senior expres 2022-2024
Zajištění přepravy seniorů ve věkovém rozmezí 77 let a výše, trvale bydlících na území městského obvodu Ostrava-Jih (tj. cca 6.000 osob), za zvýhodněných podmínek dle požadavků zadavatele specifikovaných v návrhu smlouvy. Přeprava bude provozována v právním režimu taxislužby dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších ...
EYOF 2022 - Prepravné služby
Predmetom zákazky sú prepravné služby v súvislosti s podujatím EYOF Banská Bystrica 2022 - https://eyof2022.com/ v rozsahu: Zabezpečenie dopravných služieb, výkon prepravných služieb vozidlami poskytovateľa vo vopred stanovenom rozsahu, mieste a čase. Preprava je vykonávaná vozidlami : osobnými autami strednej triedy, mikrobusmi a autobusmi so ...
Taxislužba pre potreby výroby a vysielania RTVS
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb osobnej autodopravy pre zamestnancov, spolupracovníkov a hostí RTVS (ďalej len ako cestujúcich) na aktivity, ktoré súvisia s prípravou, riadením, monitorovaním a zabezpečovaním úloh pri pracovných cestách, ktoré súvisia s výrobou programu RTVS, a to formou taxi služby v rámci mesta Bratislavy, mimo mesta ...
Taxislužba pre výrobu a vysielanie RTVS
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb osobnej autodopravy pre zamestnancov, spolupracovníkov a hostí RTVS (ďalej len ako cestujúcich) na aktivity, ktoré súvisia s prípravou, riadením, monitorovaním a zabezpečovaním úloh pri pracovných cestách, ktoré súvisia s výrobou programu RTVS, a to formou taxi služby v rámci mesta Bratislavy, mimo mesta ...
Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění přepravy vybraných osob se sníženou schopností pohybu a orientace a zajištění doprovodu těchto osob při přepravě, a to na území hlavního města Prahy a ve vybraných obcích ve Středočeském kraji. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na části.
Senior doprava Cheb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby senior dopravy (taxislužby) pro občany s trvalým pobytem na vymezeném území města Chebu a v některých přilehlých obcích, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP/P nebo dovršili min. 65 let. Bližší informace jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu 1 ZD
Zajištění přepravy osob pro Českou televizi – minivany/minibusy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění přepravy osob vícemístnými vozidly v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. To spočívá v přistavení vozidla a přepravě osob a případně i jejich zavazadel do určeného místa na základě objednávky. Předmětem objednávek bude zejména přeprava vozidly kategorie minivan/minibus (pro min. 6 osob + ...
Poskytování služby Senior expres 2020 - 2022
Zajištění přepravy za zvýhodněných podmínek seniorů ve věkovém rozmezí 77 let a výše, trvale bydlících na území městského obvodu Ostrava-Jih (cca 6.000 osob) dle požadavků zadavatele specifikovaných v návrhu smlouvy. Přeprava bude provozována v právním režimu taxislužby dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. ...
Preprava osôb pre potreby podujatí OBSE
Predmetom zákazky sú prepravné služby, ktoré budú poskytované pre potreby prepravy osôb v rámci podujatí súvisiacich s predsedníctvom SR v OBSE.
Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – 1. část
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravy osobám se sníženou schopností pohybu a orientace na území hlavního města Prahy a vybraných obcí ve Středočeském kraji.
Provozování služby Senior taxi
Předmětem veřejné zakázky je provozování Taxi služby seniorům s trvalým pobytem na území města Karviné starším 70 let k dopravě včetně jejich doprovodu max. 1 osoby k lékaři, do nemocnic a poliklinik na území města Karviné, na návštěvu hřbitovních míst v Karviné-Dolech, v Karviné-Ráji, v Karviné-Mizerově, v Karviné-Novém Městě, Karviné-Loukách a ...
Taxislužba pre výrobu a vysielanie RTVS
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb osobnej autodopravy pre zamestnancov, spolupracovníkov a hostí RTVS (ďalej len ako cestujúcich) na aktivity, ktoré súvisia s prípravou, riadením, monitorovaním a zabezpečovaním úloh pri pracovných cestách, ktoré súvisia s výrobou programu RTVS, a to formou taxi služby v rámci mesta Bratislavy, mimo mesta ...
Poptávám tuzemskou přepravu osob
Poptávám dopravu 7 osob 28.4.2018 z Vyskytné u Pelhřimova.do Kácova, odjezd ve 12 hodin, dovoz zpět do Vyskytné ve 23 hodin večer. Prosim o cenovou kalkulaci.
Poptávám taxislužbu pro přepravu na letiště Mošnov z Opavy
Poptávám taxislužbu. Prosím o cenovou kalkulaci na dopravu letiště Mošnov - Opava Válečkova v nočních hodinách (24.00 - 2.00) 29.6. - 30.6 Další dotaz se týká přistavení taxi. 19.6. potřebuji odvoz na 14.00 (nejpozději) z ulice Válečkova 12 na Východní nádraží. V kolik stačí taxi objednat? Přeji krásný den a děkuji za odpovědi. Květa ...
Taxi služba, Německo
Prosím potvrdit vyzvednutí 2 osob let Praha - Bratislava OK 25.3. ve 23.05 hodin.
Poptáváme přepravu osob
Poptáváme cenovou nabídku na přepravu 3 osob na letiště do Prahy z Kunovic v termínu z 27.3.na 28.3.2017. Odlet je v 6.55 hod, na letišti požadujeme být nejpozději v 5.00 hod ráno.
Zajištění přepravy osob pro Českou televizi
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění přepravy osob v následujících kategoriích: osobní automobil a minivan. Jedná se o přepravu v rámci Prahy a blízkého okolí. Podrobnější popis předmětu plnění, zejména vymezení technických podmínek a specifikace, bude uveden v zadávacích podmínkách.
Přeprava osob, Švédsko
Jaké by byly náklady na odvezení (1 osoba) z Katowic v Polsku do České Lípy a zpět. Bylo by to pravděpodobně v srpnu nebo v září, v úterý nebo ve středu. S pozdravem Lennart
Poptávám taxislužbu
Poptávám odvoz 17.7. kolem 14 hodiny z Jeseníku do Ladek Zdrój, Polsko.
Poptávám osobní přepravu
Poptávám přepravu z Hulína do Prahy pro dvě osoby a ditě 15 měsíců a zpět.
Poptávám pronájem limuzíny
Poptávám pronájem limuzíny s řidičem na dvě hod. v Praze - odvoz nevěsty a ženicha, cca 1 km do restaurace.
Poptávám taxislužbu
Poptávám taxislužbu na 8.4. 2016 z Lanškrouna (případně Horního Třešňovce) do Pardubic a zpátky. Děkuji.
Poptávám taxislužbu
Poptávám odvoz: Praha 1 do Praha - Uhříněves. Udejte cenu a jaké jsou dojezdy ve čt. kolem půlnoci, kdy musime objednat.