Poptávám náhradní díl na kuchyňský robot LFG-comfort

Poptávám náhradní díl na kuchyňský robot LFG-comfort

Sháním ND na robot LFG - comfort, model LF 8901 (nádstavec pro mletí housek, brambor atd.) Děkuji.

Úpravy centrální části náměstí Republiky v Soběslavi - stavební úpravy - 5. etapa

Úpravy centrální části náměstí Republiky v Soběslavi - stavební úpravy - 5. etapa

úpravy zpevněných ploch včetně odstranění stávajících asfaltových a dlážděných ploch, dopravní řešení, kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, městský mobiliář

Poptávám televizor značky Philips

Poptávám televizor značky Philips

Poptávám televizor 22" Philips 22PFS4031.

ČSSZ - Pořízení a obnova HW a SW 2016 - 2017

ČSSZ - Pořízení a obnova HW a SW 2016 - 2017

Dodávka 9 ks konvergovaných chassis a 18 ks infrastrukturních serverů

Odborné učebny ITI - I. etapa – realizace – konektivita

Odborné učebny ITI - I. etapa – realizace – konektivita

Dodávka aktivních prvků a souvisejícího SW a HW vybavení pro zajištění vnitřní konektivity pro odborné učebny, kabinety a související prostory do níže uvedených základních škol v Pardubicích: ZŠ Bratranců Veverkových, č.p. 866 ul. Br. Veverkových ZŠ Družstevní, č.p. 305 ul. Družstevní ZŠ npor. Eliáše, č.p. 344 ul. npor. Eliáše ZŠ Ohrazenice, ...

Odborné učebny ITI - I.etapa - realizace - SW a HW vybavení učeben

Odborné učebny ITI - I.etapa - realizace - SW a HW vybavení učeben

Předmětem veřejné zakázky je dodávka softwaru (SW) a hardwaru (HW) pro odborné učebny, kabinety a související prostory pro osm objektů níže uvedených základních škol na území města Pardubic: ZŠ Bratranců Veverkových, ul. Br. Veverkových č.p. 866 ZŠ Družstevní, ul. Družstevní č.p. 305 ZŠ npor. Eliáše, ul. Npor. Eliáše č.p. 344 ZŠ Ohrazenice, ...

Dodávka tiskového zařízení a zajištění souvisejících služeb

Dodávka tiskového zařízení a zajištění souvisejících služeb

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku tiskových zařízení a poskytování souvisejících služeb pro potřeby zadavatele pro organizační jednotky zadavatele.

Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová dohoda 2017

Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová dohoda 2017

Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou dodávky tiskáren, multifunkčních zařízení a skenerů a k nim příslušných tonerů a náplní do tiskáren

Poptáváme dodání prodejního automatu na kondomy

Poptáváme dodání prodejního automatu na kondomy

Poptávám výrobu a dodání prodejního automatu na kondomy na veřejné prostranství pro město Krásná Lípa. Umístění automatu na objekt ve vlastnictví města.

Nové funkce IS Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Etapa 2 Účelová komunikační infrastruktura

Nové funkce IS Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Etapa 2 Účelová komunikační infrastruktura

Pořízení účelové optické komunikační infrastruktury propojující vybrané objekty města Brandýs nad Labem -Stará Boleslav.

Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna

Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna

Účelem této veřejné zakázky je realizace projektu Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna, tj. řešení informačního systému knihovny. Cílem je nastavení efektivního řízení organizace prostřednictvím workflow elektronických dokumentů, řízení projektů, poskytnutí nástrojů efektivního managementu na všech úrovních řízení organizace. Projekt ...

Dodávka nástrojů pro management ECU X

Dodávka nástrojů pro management ECU X

Předmětem zakázky je dodávka souboru SW a HW nástrojů pro management a konfiguraci ECU (electronic control unit) včetně dopravy do sídla zadavatele a poskytnutí uživatelské podpory po dobu nejméně jednoho roku. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

Podpora rozvoje jazykových a přírodovědných kompetencí

Podpora rozvoje jazykových a přírodovědných kompetencí

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení dvou učeben - jazykové laboratoře pro 24 žáků a učebny přírodních věd pro 24 žáků včetně nábytku, montáže a záručního servisu.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia I. etapa

Rekonštrukcia verejného osvetlenia I. etapa

Predmet zákazky s názvom REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA I. ETAPA je rekonštrukcia verejného osvetlenie v meste Ilava, I. etapa na základe projektu, rozpočtu a výkazu výmer projekčnej kancelárie ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o., Krátka 4, Senec 903 01 , zodpovedný projektant ING. L. VALČO.

Obnova a zajištění provozu ICT infrastruktury CZVV

Obnova a zajištění provozu ICT infrastruktury CZVV

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka hardwarových a softwarových komponent informačního systému pro podporu evaluačních projektů a kompletního servisního a provozního zabezpečení informačního systému pro podporu evaluačních projektů. Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky jsou dále Ad-hoc služby, které budou poskytovány na ...

Opravy a udržování slaboproudých systémů a sítí

Opravy a udržování slaboproudých systémů a sítí

Předmětem VZ je zajištění komplexního pokrytí požadavků na servis, opravy a monitoring kamerových komunikačních, signalizačních a zabezpečovacích systémů, které jsou ve správě ICT ÚMČ Praha 8.

Elektronická spisová služba včetně servisní podpory

Elektronická spisová služba včetně servisní podpory

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému elektronické spisové služby (dále jen „ESS“), jeho nasazení do provozu na České zemědělské univerzitě v Praze (dále jen „ČZU“), servisní podpora tohoto provozu a další rozvoj ESS dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách k této veřejné zakázce. Součástí realizace zakázky je implementace tohoto ...

Samostatné servery

Samostatné servery

Dodávky samostatných serverů na základě rámcové dohody po dobu 2 let.

Mgr16 - výpočetní a zobrazovací technika

Mgr16 - výpočetní a zobrazovací technika

soustava elektronických zařízení pro vybavení praktikových místností

Dodávky výkonových třífázových olejových transformátorů 110/23 kV II

Dodávky výkonových třífázových olejových transformátorů 110/23 kV II

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka výkonových třífázových olejových transformátorů 110/23 kV (konkrétně výkonových transformátorů 25 MVA, výkonových transformátorů 40 MVA, výkonových transformátorů 25 MVA nízký hluk, výkonových transformátorů 40 MVA nízký hluk a příprava pro Sergi). Předpokládané odebírané množství jednotlivých typů ...

Pozáruční servis vojenských rádiových prostředků a zařízení

Pozáruční servis vojenských rádiových prostředků a zařízení

Opravy systému analogových a digitálních rádiových zařízení a zabezpečení jejich funkčnosti a provozuschopnosti.

Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení

Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci objektu Menzy Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouc z důvodu instalace nového strojního vybavení varny a navazujících přípraven, provedení stavebních úprav a s tím související úpravy vnitřních rozvodů instalací včetně topení, výměny zařizovacích předmětů, VZT, ...

Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc – AV a přenosová technika

Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc – AV a přenosová technika

Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka a instalace kompletní AV techniky dle soupisu prvků s výkazem výměr včetně programování, oživování a parametrizace (konfigurace) řídícího systému; b) zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem (pracovníky) a zajištění záručního servisu této techniky včetně řídících systémů AVT; c) dodávka ...

Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov

Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov

Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov.

Dodávka modulů pro sledování komunikace a měření CAN-FD

Dodávka modulů pro sledování komunikace a měření CAN-FD

Předmětem výběrového řízení je dodávka 20 ks modulů pro sledování komunikace a měření CAN-FD včetně příslušenství, dopravy do sídla zadavatele a poskytnutí uživatelské podpory. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

(záznamy 1/25 z 18609)  strana 1 / 745