Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK – dodavatel technických opatření včetně servisní podpory

Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK – dodavatel technických opatření včetně servisní podpory

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka a implementace jednotlivých technických opatření včetně poskytnutí všech nutných licencí a dalších souvisejících služeb a oprávnění nezbytných k realizaci díla v rámci projektu Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK. Předmět plnění zahrnuje zejména zpracování detailní analýzy a prováděcího projektu ...

Dodávka diskových polí a koncových zařízení pro Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje

Dodávka diskových polí a koncových zařízení pro Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje

Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 zákona rozdělena na části. Části veřejné zakázky Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 2 části. Části veřejné zakázky tvoří: Část A - Dodávka diskových polí Část B – Dodávka čteček čárových kódů a koncových mobilních zařízení (tabletů) Každý dodavatel může podat nabídku na libovolnou jednu či obě dvě ...

Kancelářský software

Kancelářský software

Zadavatel požaduje dodání 70 ks licencí kancelářského software (dále jen „kancelářský SW“), který musí být: 1. úplně kompatibilní s „Microsoft Office Standard 2016“ (Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.); 2. úplně kompatibilní s MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS OneNote, MS Outlook a MS Publisher. (Zadavatel umožňuje nabídnout ...

FSv - Výměna dataprojekce v aule D1122

FSv - Výměna dataprojekce v aule D1122

Předmětem této zakázky je závazek dodavatele dodat a provést výměnu projekční techniky v aule D1122 dle specifikace, jenž tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.

Nákup stolních a přenosných počítačů v roce 2018

Nákup stolních a přenosných počítačů v roce 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka stolních a přenosných počítačů. Přesná specifikace je uvedena v bodě č. 5 zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou části: 1. část veřejné zakázky – dodávka stolních počítačů. Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka 100 ks stolních počítačů. 2. část veřejné zakázky – dodávka ...

Gymnázium Ústí nad Orlicí - dodávka IT a AV techniky

Gymnázium Ústí nad Orlicí - dodávka IT a AV techniky

Dodávka IT a AV techniky pro odborné učebny fyziky, biologie a chemie pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Dodávka osobních počítačů

Dodávka osobních počítačů

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka osobních počítačů v počtu 80 ks pro Statutární město Hradec Králové a 10 ks pro Městskou policii Hradec Králové. Specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.

Obnova technické podpory k licencím SW a HW produktů II

Obnova technické podpory k licencím SW a HW produktů II

Nákup technické podpory k licencím a k dále specifikovaným softwarovým a hardwarovým produktům, je rozdělena do 3 části dle § 101 zák. č. 134/2016 Sb., které podle jednotlivých částí VZ tvoří: (I.) obnova Oracle licencí technické podpory k určeným softwarovým a hardwarovým produktům; (II.) optimalizace stávajících IBM licencí do nového licenčního ...

Servery a úložiště pro Fakultu informatiky

Servery a úložiště pro Fakultu informatiky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka serverů a úložiště pro Fakultu informatiky Masarykovy univerzity s cílem rozšířit a modernizovat vlastní zastaralou výpočetní a úložnou infrastrukturu.

COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – IT

COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – IT

Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujícího zařízení: Část 1 – Vybavení odborné učebny počítačových sítí – CIT (B/01) - Rack mount server pro výuku obsluhy serveru v síťovém prostředí - Rack mount NAS pro zálohování dat - Bundle pro výuku kurzů Cisco Networking Academy - CCNAv6 - L3 přepínač pro výuku kurzů Cisco Networking Academy - ...

Poptávám termostat ke kombinované lednici Calex

Poptávám termostat ke kombinované lednici Calex

Poptávám termostat ke kombinované lednici Calex.

PdF – výukové pomůcky pro rozvoj informatického myšlení

PdF – výukové pomůcky pro rozvoj informatického myšlení

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka robotických učebních pomůcek a jejich příslušenství pro potřeby Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu.

094_Ve_NB_Termografická kamera_FT-014

094_Ve_NB_Termografická kamera_FT-014

1 ks Přenosná ruční termografická kamera

Zajištění konektivity a dodávka ICT v rámci projektu Modernizace učeben včetně zajištění konektivity

Zajištění konektivity a dodávka ICT v rámci projektu Modernizace učeben včetně zajištění konektivity

Předmětem veřejné zakázky je zvýšení bezpečnosti a související modernizace IT infrastruktury, aby byly naplněny Standardy konektivity škol a rozšířena funkčnost ICT prostředí zadavatele, a to dle bližší specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

17-108 Kontejnerová elektrocentrála 30 kVA

17-108 Kontejnerová elektrocentrála 30 kVA

Pořízení 4 kusů nových generátorových soustrojí – elektrocentrál v kontejnerovém provedení o jmenovitém výkonu 30 kVA.

088_Lo_NB_Streamovací a záznamová technika (MediaSite)

088_Lo_NB_Streamovací a záznamová technika (MediaSite)

Dodávka, montáž a zprovoznění streamovací a záznamové techniky do 1 učebny a 1 ks přenosné streamovací zařízení včetně notebooku.

Podpora studijního prostředí na ČVUT v Praze – nákup IT

Podpora studijního prostředí na ČVUT v Praze – nákup IT

Předmětem veřejné zakázky je dodávka počítačů, přenosných počítačů a příslušenstvím k nim dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace Bližší specifikace v rámci ZD.

Podpora studijního prostředí na ČVUT v Praze – nákup AV techniky

Podpora studijního prostředí na ČVUT v Praze – nákup AV techniky

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka AV techniky odpovídající technickému vymezení a jejího příslušenství. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace.

Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti - zabezpečenie moderného informačného systému

Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti - zabezpečenie moderného informačného ...

Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov. Ide o interiérové a exteriérové informačné panely pre informačný systém na autobusových staniciach (nástupište) a informačný systém v interiéri autobusov.

LF HK – MRR – PRSP na UK - Serverová infrastruktura

LF HK – MRR – PRSP na UK - Serverová infrastruktura

Předmětem veřejné zakázky je pořízení serverové infrastruktury, kterou tvoří dvě synchronizovaná centrální disková uložiště. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.

Přepínače

Přepínače

Předmětem veřejné zakázky je koupě 17 ks síťových přepínačů včetně SFP+ modulů a poskytování servisní podpory pro zakoupené síťové přepínače po dobu 3 let. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze A zadávací dokumentace - Specifikace předmětu veřejné zakázky.

Regenerace panelového sídliště Jih v Písku 3. etapa

Regenerace panelového sídliště Jih v Písku 3. etapa

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající komunikace a chodníků v ulici Truhlářská, zřízení obratiště na konci ulice Truhlářská, rekonstrukce veřejného osvětlení, nové pěší stezky, vegetační úpravy a umístění mobiliáře v prostoru sídliště Jih v Písku. Předmět plnění je podrobně vymezen v projektové dokumentaci a v soupisech ...

Dodávky zboží v oblasti IT potřeb 2018

Dodávky zboží v oblasti IT potřeb 2018

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky zboží v oblasti IT potřeb zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení. Předmětem zakázky je uzavření rámcových dohod na jednotlivé části zakázky – dodávky zboží popsaného v jednotlivých částech zakázky. Předmětem zakázky v každé z uvedených částí bude uzavření rámcové dohody s několika dodavateli. ...

Dodávka AV techniky - posluchárny II

Dodávka AV techniky - posluchárny II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka audiovizuální a osvětlovací techniky včetně příslušenství a instlace za účelem vybavení odborných pracovišť zadavatele.

Poptávám náhradní díl na automatickou pračku značky Goddess

Poptávám náhradní díl na automatickou pračku značky Goddess

Poptávám náhradní díl na pračku GODDESS WFA 1025 M7, jedná se o držák bubnu ( kříž ) a jaká by byla jeho cena. Děkuji. S pozdravem J. Jánová Bechyně 879

(záznamy 1/25 z 18996)  strana 1 / 760