Efektivní a transparentní úřad - nové vyhlášení

Efektivní a transparentní úřad - nové vyhlášení

Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Efektivní a transparentní úřad, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002089

Efektivní řízení organizací města - nové vyhlášení

Efektivní řízení organizací města - nové vyhlášení

Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Efektivní řízení organizací města, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002510 – konkrétně část dodávka hardwaru.

CMTF UP v Olomouci – AV technika s příslušenstvím

CMTF UP v Olomouci – AV technika s příslušenstvím

Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka AV techniky dle soupisu prvků s výkazem výměr; b) zajištění záručního servisu této techniky. Předmět plnění se týká kompletní dodávky AV techniky pro vybrané místnosti objektu – auly, rotundy, studovny.

Dodávka dotykových LCD panelů včetně pojezdu a tabulových křídel

Dodávka dotykových LCD panelů včetně pojezdu a tabulových křídel

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dotykových LCD panelů včetně pojezdu a tabulových křídel včetně montáže do základních škol na území města Plzně

UTB – Projekční plátna a tabule

UTB – Projekční plátna a tabule

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka projekčních pláten a tabulí pro potřeby součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, realizovaná v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem ...

Dodávka tabletů pro vedení výuky

Dodávka tabletů pro vedení výuky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka tabletů včetně příslušenství pro vedení výuky

Geodetický GNSS přijímač s kontrolní jednotkou

Geodetický GNSS přijímač s kontrolní jednotkou

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks geodetických GNSS přijímačů a kontrolních jednotek vč. příslušenství.

Poptávám elektrický mlýnek na kávu

Poptávám elektrický mlýnek na kávu

Poptávám mlýnek BOSCH MKM 6003.

Dodávka a montáž klimatizace prostoru pro cestující do autobusů typu URBANWAY 12M CNG EURO 6

Dodávka a montáž klimatizace prostoru pro cestující do autobusů typu URBANWAY 12M CNG EURO 6

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž klimatizace prostoru pro cestující do 55 ks autobusů typu URBANWAY 12M CNG EURO 6 ve vlastnictví zadavatele, vyrobených v roce 2015. Bližší technická specifikace a rozsah dodávky jsou uvedeny v příloze č. 1 ZD – Soupis požadavků na dodávku a montáž klimatizace prostoru pro cestující do autobusů ...

UTB - Pulty přednášejícího

UTB - Pulty přednášejícího

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pultů přednášejícího pořizovaná pro potřeby součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, realizována v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem ...

FTK - Přenosné kotvy

FTK - Přenosné kotvy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks přenosných kotev. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...

Dodávka 4 ks tranformátorů o výkonu 40 MVA

Dodávka 4 ks tranformátorů o výkonu 40 MVA

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 4 ks venkovních třífázových olejových řiditelných transformátorů 110±8x2%/23/(6,3) kV o výkonu 40 MVA, a to pro následující investiční akce zadavatele: • TR Praha - SEVER – obnova T101; • TR Praha - SEVER – obnova T102; • TR Praha - SLIVENEC – dodání transformátorů T101 a T102 v rámci výstavby ...

Pracovní stanice II

Pracovní stanice II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardware serveru s příslušenstvím.

PdF - Dodávka AV zařízení – II.etapa

PdF - Dodávka AV zařízení – II.etapa

Předmětem veřejné zakázky je dodávka AV zařízení: 32 ks dataprojektorů 24 ks interaktivní tabulí bez stojanu 8 ks interaktivních tabulí se stojanem Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem ...

Scénické a osvětlovací technologie - mobilní půjčovna a učebna

Scénické a osvětlovací technologie - mobilní půjčovna a učebna

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka scénických a osvětlovacích technologií pro učebnu 09 a mobilní půjčovnu Hudební fakulty JAMU.

Dodávka AV techniky pro Fakultu umění Ostravské univerzity

Dodávka AV techniky pro Fakultu umění Ostravské univerzity

Předmětem veřejné zakázky je dodávka AV techniky pro Fakultu umění Ostravské univerzity. Výčet požadované AV techniky včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV s názvem Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č. ...

Centrální nákup IT 2018

Centrální nákup IT 2018

Veřejná zakázka (dále i „VZ“) je zadávána centrálním zadavatelem ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona a spočívá v provedení zadávacího řízení a zadání předmětné veřejné zakázky na základě smlouvy o centralizovaném zadávání uzavřené dne 28. 5. 2012 a dodatku k této smlouvě ze dne 7. 12. 2012 mezi centrálním zadavatelem a pověřujícími ...

Dodávka AV techniky - posluchárny

Dodávka AV techniky - posluchárny

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka audiovizuální a osvětlovací techniky včetně příslušenství a instalace za účelem vybavení odborných pracovišť zadavatele.

Nákup Firewallu

Nákup Firewallu

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 2 ks síťového zařízení – tzv. Firewallu, v podobě hardwarového (HW) a softwarového (SW) vybavení, k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi interní sítí Zadavatele a Internetem, včetně příslušenství potřebného k implementaci, implementace a související služby a následná tříletá hardwarová a softwarová ...

Streamovací a záznamová technika pro učebny TUL

Streamovací a záznamová technika pro učebny TUL

Dodávka HW: streamovací a záznamové techniky dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.

Návrh a ověření inteligentního systému zabezpečení LED návěstidel v souladu s požadavky nařízení EU

Návrh a ověření inteligentního systému zabezpečení LED návěstidel v souladu s požadavky nařízení EU

Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...

Antivirové řešení pro ČP

Antivirové řešení pro ČP

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí licencí k antivirovému řešení společně s poskytováním podpory a údržby (support & maintenance).

Poptávám stolní počítač

Poptávám stolní počítač

Poptávám pro syna stolní počítač na běžné používání a na hry.

Efektivní elektronický úřad města Telč

Efektivní elektronický úřad města Telč

Předmětem veřejné zakázky je pořízení HW a SW zařízení a vybavení a následná technická podpora projektu s názvem „Efektivní elektronický úřad města Telče“, registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0003105, v rámci IROP, 28. výzva Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Předmětem veřejné zakázky je též uvedení do provozu ...

Laboratoř zabezpečovacích systémů

Laboratoř zabezpečovacích systémů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technického vybavení (tj. hardware a software včetně příslušenství) pro realizaci laboratoře zabezpečovacích systémů.

(záznamy 1/25 z 18822)  strana 1 / 753