Dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost

Dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost, jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 2 s názvem „Specifikace materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost a jejich jednotkové ceny“. Jedná se zejména o kabely, stožáry a výložníky, svítidla a rozvodné ...

Oprava časti administratívnej budovy

Oprava časti administratívnej budovy

Predmetom zákazky je oprava časti administratívnej budovy ŠGÚDŠ Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava. Oprava budovy bude pozostávať z: -výmeny vzduchotechniky v časti budovy - IV.NP, -výmeny vnútorného osvetlenia a el. rozvodov v časti budovy - III. NP a IV. NP, -elektromontážnych prác, -obnovy podláh na chodbách - III. NP a IV. ...

Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 25

Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 25

Projektová dokumentácia rieši významnú obnovu objektu pavilónu č.25 Skleníky pre účely praxe a výučby za účelom zlepšenia energetickej úspornosti objektu. Objekt je v evidencii Národných kultúrnych pamiatok č.1158. Navrhované je zateplenie podlahy na teréne, zateplenie stropov alebo rekonštruovaných strešných plášťov, zateplenie obvodových stien ...

Rozvoj spoločnosti AMDEN SK, s.r.o. v oblasti kreatívneho priemyslu

Rozvoj spoločnosti AMDEN SK, s.r.o. v oblasti kreatívneho priemyslu

Predmetom zákazky je dodávka služieb: Predmetom zákazky je vývoj aplikácie pre spoločnosť Amden SK s.r.o.. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

Vytvorenie, dodanie a nasadenie diela - upgrade a prepojenie dátových centier Dopravného úradu

Vytvorenie, dodanie a nasadenie diela - upgrade a prepojenie dátových centier Dopravného úradu

Predmet zákazky je vytvorenie diela spočívajúceho v upgrade a prepojení dátových centier Dopravného úradu v lokalitách Prístavná 10, Bratislava a Letisko M. R. Štefánika, Bratislava a zabezpečenie údržby a podpory počítačov, serverov a informačnej infraštruktúry v správe Dopravného úradu, s plnením na všetkých jeho pracoviskách, to jest v ...

Obměna monitorové stěny a dorozumívací ústředny v přenosovém voze HD5

Obměna monitorové stěny a dorozumívací ústředny v přenosovém voze HD5

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení za účelem obměny monitorové stěny a zobrazovačů, výměna dorozumívací ústředny a panelů, dokončení upgradu zbylé technologie, měření HD signálu a příprava na výrobu signálu v normě 3G v částečně upgradovaném SD přenosovém voze pro splnění současných potřeb k realizaci všech druhů přenosů v ...

Zálohování dat krajské korporace

Zálohování dat krajské korporace

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření/náhrada stávajícího zálohovacího systému a dodávka nového deduplikačního úložiště krajského úřadu včetně vypracování potřebné metodiky, dokumentace a poskytování technické podpory po dobu 60 měsíců. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro ...

Poskytování servisní a materiálové podpory tiskových řešení

Poskytování servisní a materiálové podpory tiskových řešení

Poskytování servisní a materiálové podpory tiskových řešení, 50313000.

Upgrade a nákup nového SW a HW a vyšší kybernetická bezpečnost

Upgrade a nákup nového SW a HW a vyšší kybernetická bezpečnost

Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka softwarové a hardwarové infrastruktury zahrnující rovněž: a) instalaci, implementaci a customizaci, b) záruční servis (podpora), c) seznámení administrátorů s dodaným řešením a jejich zaškolení, d) dokumentaci realizovaného řešení.

Pracovní stanice do projektu EXTEMIT-K - vybudování vědeckého pracoviště

Pracovní stanice do projektu EXTEMIT-K - vybudování vědeckého pracoviště

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou pracovních stanic pro náročné výpočtové úkoly nad rámec běžné PC techniky.

MoVI FAI – Matematický software 2

MoVI FAI – Matematický software 2

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení matematického softwaru pro Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Požadovaný software je vymezen v technické specifikaci, jež tvoří přílohu k zadávací dokumentaci.

Zateplení Kasko - FORMY a výměna stávajících zářivek v lisovnách

Zateplení Kasko - FORMY a výměna stávajících zářivek v lisovnách

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ JE ROZDĚLENO NA 2 SAMOSTATNÉ ČÁSTI: ČÁST 1. Zateplení provozní a sociální budovy KASKOFORMY ČÁST 2. Energetická optimalizace systému osvětlení firmy KASKO spol. s r.o. Nabídku je možné podávat na část č. 1, na část č. 2. nebo na obě části.

Rámcová dohoda na dodávky elektromateriálu v roce 2018

Rámcová dohoda na dodávky elektromateriálu v roce 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky drobného spotřebního elektromateriálu dle aktuálních potřeb zadavatele v roce 2018 na základě rámcové smlouvy, která bude uzavřena s jedním dodavatelem.

Dynamický nákupní systém 2017 na prostředky ICT v rezortu MZe

Dynamický nákupní systém 2017 na prostředky ICT v rezortu MZe

Dodávky serverů, záznamových a paměťových medií, výpočetní techniky včetně skenerů, tiskáren, počítačů, zobrazovacích jednotek, příslušenství pro vkládání dat a záznam dat pro potřeby Centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů.

Údržba a opravy veřejného osvětlení

Údržba a opravy veřejného osvětlení

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexní údržby a oprav veřejného osvětlení včetně provádění kontrol u cca 2.700 světelných zdrojů zadavatele, počty světel jsou rozděleny takto: Ostrov 1902, Dolní Žďár 16, Horní Žďár 33, Hluboký 40, Květnová 33, Maroltov 7, Mořičov 22, Kfely 54. Rozmístění světelných míst je zřejmé ze situačního plánu, ...

Pronájem výpočetní kapacity v cloudu pro projekt Rollm@ps

Pronájem výpočetní kapacity v cloudu pro projekt Rollm@ps

Zadavatel požaduje pronájem serverů pro provoz vývojového a testovacího prostředí s definovaným zálohováním a zajištěním dostupnosti, které jsou pro úspěšný vývoj v dnešní době zvyšujícího se kybernetického nebezpečí velice důležité. Pronajímaný server proto musí být také dostatečně ochráněn před kybernetickými útoky.

Programové vybavení - nákup DDNM

Programové vybavení - nákup DDNM

Pořízení komerčního software pro zajištění činností jednotlivých složek resortu MO.

Inovatívna technológia na archiváciu dát v spoločnosti boneheadz, a.s.

Inovatívna technológia na archiváciu dát v spoločnosti boneheadz, a.s.

Predmetom zákazky je dodanie inovatívnej technológie na archiváciu dát v spoločnosti boneheadz, a.s., ktorej bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

IBV - Staré ihrisko - Moravský Svätý Ján

IBV - Staré ihrisko - Moravský Svätý Ján

Jedná sa o uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s výstavbou miestnych komunikácií a chodníkov v rámci IBV Staré ihrisko vrátane inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plynovod) a verejného osvetlenia. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v Prílohe D1 - Projektová dokumentácia a súpis prác je v Prílohe E1 - ...

Dodávky ochran ptactva

Dodávky ochran ptactva

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek ochran ptactva s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované opatření k ochraně ptactva na všech podpěrných bodech (ohrožujících dosedající ptáky) stávajících vedení VN v letech 2018 – 2021.

Poptávám náhradní díl ke stroji

Poptávám náhradní díl ke stroji

Poptávám náhradní díl ke stroji, vyhazovač formy 7g6 na pr. 12 délka 59,5 2 ks.

Nájem reprodukčních strojů digitálního tisku II

Nájem reprodukčních strojů digitálního tisku II

Předmětem veřejné zakázky je nájem reprodukčních strojů digitálního tisku na období 48 měsíců a s tím souvisejících služeb. Předmětem veřejné zakázky bude nájem 1 ks barevného reprodukčního stroje digitálního tisku, 1ks černobílého reprodukčního stroje digitálního tisku a 1 ks multifunkčního tiskového stroje (dále jen “stroje“), včetně ...

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – dodávka výpočetní techniky

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – dodávka výpočetní techniky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky, tedy dodávka notebooku, projekčního plátna, závěsného projektoru a ozvučení učebny a aktivních prvků síťové infrastruktury a poskytnutí souvisejících služeb.

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Milín – technická zařízení

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Milín – technická zařízení

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nových zařízení – klimatizace a větrání prostor, blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami, s cílem realizace energetických úspor v budově základní školy v obci Milín.

Dynamický nákupní systém pro dodávku stolních počítačů, monitorů, síťových prvků, úložišť

Dynamický nákupní systém pro dodávku stolních počítačů, monitorů, síťových prvků, úložišť

Zadavatel zavádí dynamický nákupní systém na dodávku stolních počítačů, monitorů, síťových prvků, uložišť a IT příslušenství, rozděleno do kategorií

(záznamy 1/25 z 18462)  strana 1 / 739