Zařízení pro experimentální pracoviště pro testování robotů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka experimentálního pracoviště pro testování robotů. Konkrétně se jedná o výrobu, pořízení, montáž, navezení do laboratoře, instalaci a zprovoznění rozvodné skříně, podstavců a kotvení manipulátorů, zabezpečení pracoviště a kontroléru pro víceosé řízení modulárních pohonných jednotek. Blíže viz Zadávací ...
Dodávka elektroinstalačního materiálu a související elektroinstalační práce - opakování
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dobu 36 měsíců na dodávky elektroinstalačního materiálu a prací spojených s těmito dodávkami pro potřeby servisu a údržby zařízení veřejného osvětlení.
Dodávky vypínačů SF6 123 KV včetně nosných konstrukcí  a uvedení do provozu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění DODÁVEK VYPÍNAČŮ SF6 123 KV VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (STOLIČEK) A UVEDENÍ DO PROVOZU s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách VYPÍNAČŮ SF6 123 KV VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (STOLIČEK) A UVEDENÍ DO PROVOZU pro bezpečné a ...
Dodávky kabelů a vodičů NN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Kabelů a vodičů NN s vybraným dodavatelem/dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu kabelů a vodičů VN, zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 11/2021 do 10/2025. S ohledem na rozsah ...
Úložný optický kábel - PCI
Úložný optický kábel pre zafukovanie do HDPE rúr a Úložný optický mikrokábel pre zafukovanie do HDPE trubičiek (72 a 24 vlákien)
Poptávám dodavatele trasovacího vodiče
Dobrý deň, žiadame Vás o oznámenie dodávateľa na detekčný vysokopevnostný trasovací dvojitoizolovaný vodič pre vodovodné, kanalizačné a plynové siete a spojovací materiál.
Poptáváme panely
Poptávám 200ks panelů 620/800-22. Nájezdové lišty je možné objednat až po pokládce?
Safety elektromateriál
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s implementovanými normami (EN 61511-3) a pravidly pro posuzování rizik a určení úrovně integrity bezpečnosti SIL (Safety Integrity Level) uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent - elektromateriálu, které budou sloužit při řešení a realizaci projektu.
Dodávka elektroinstalačního materiálu a související elektroinstalační práce
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dobu 36 měsíců na dodávky elektroinstalačního materiálu a prací spojených s těmito dodávkami pro potřeby servisu a údržby zařízení veřejného osvětlení a městského kamerového systému.
Dynamický nákupní systém - Specifický materiál pro středisko veřejného osvětlení
Účelem zadávacího řízení je zavedení DNS, ve kterém bude Zadavatel zadávat veřejné zakázky na dodávky, jejichž předmětem plnění bude zajištění flexibilních dodávek specifických stožárů, skříní, rozvaděčů a LED svítidel pro středisko Zadavatele Veřejné osvětlení včetně řízení a ovládání veřejného osvětlení
Dodávky pojistek NN a VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek pojistek NN a VN s vybranými účastníky pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu pojistek NN a VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 10/2021-09/2027. Zakázka je rozdělena na 2 Části ve smyslu § 35 ZZVZ: ...
Poptávám žárovku led 24V
Poptávám žárovku led 24V - střídavý E14 závit - DO MAJÁKU.
Dodávky keramických izolátorů 110kV
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek keramických izolátorů 110kV s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách izolátorů 110 kV pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2022-12/2027. S ohledem na rozsah zakázky, ...
Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín
Předmětem akce je rekonstrukce rozvodny R27 kV a výměna trakčních transformátorů za stroje s trvalou zatížitelností až 16 MVA v TNS Čebín. Na ostatních střídavých TNS na odklonové trati (Ostrov nad Oslavou, Havlíčkův Brod a Golčův Jeníkov) bude navržen systém chlazení trakčních transformátorů pro jejich vyšší zatížitelnost. Připojení všech ...
Měniče pro REC a DOÚS
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky Zařízení, tedy venkovních jednofázových, dvoupólově izolovaných, přístrojových transformátorů VN, do venkovních vedení s nejvyšším napětím sítě min. 25 kV, pro napájení zdrojů nízkého napětí. Součástí předmětu plnění této zakázky je rovněž doprava a složení Zařízení v požadovaném místě plnění ...
Poptávám funkční výbojku Tesla RVK 125W
Poptávám funkční výbojku Tesla RVK 125W - 1 - 2 ks, která je určena pro horské sluníčko Chirana UVIR.
Rozpojovacie a istiace skrine pilierové, plastové do vonkajšieho prostredia
Skrine sú určené na rozpájanie a istenie káblových distribučných sietí s napätím nepresahujúcim 1000V. Budú stabilne inštalované vo vonkajšom prostredí na verejných miestach a obsluhované kvalifikovanými znalými osobami.
Modernizace stávajících rozvaděčů veřejného osvětlení doplněním řídícího a monitorovacího systému
Předmětem veřejné zakázky je uzavření jedné (1) kupní smlouvy s jedním (1) dodavatelem na dodávku, instalaci a oživení 120 ks vybraných stávajících rozvaděčů (zapínacích míst) řídící a monitorovací jednotkou, skládající se z vlastní řídící jednotky PLC/PC, GSM modulu, I/O modulu napájecího zdroje, dále pak záložního zdroje / baterie, podružného ...
Dodávka materiálu, normalizovaných a elektronických součástek
Dodávka materiálu, normalizovaných a elektronických součástek
Electrical installation material (TP20_064) - reissue
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka komponentů pro elektroinstalace. Cílem tohoto zadávacího řízení veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem, na jejímž základě je zadavatel oprávněn po dobu platnosti smlouvy nakupovat materiál / komponenty elektroinstalace. V rámci této zakázky bude poskytován také omezený ...
Dodávka elektroměrů a komunikačních modulů pro elektroměry
Dodávka elektroměrů pro měření typu B a typu C. Dodávka komunikačních modulů pro stávající měřidla.
Kabely - metráž
Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (dále také jako „RD”) je dodání zboží, které je blíže definované v čl. II. odst. 2.3. RD a v příloze č. 2 dohody - spotřební koš, v požadovaném množství, jakosti a čase podle aktuálních potřeb kupujícího na základě výzev k dílčímu plnění (viz příloha č. 1 RD) ...
Základné statické elektromery
Statické jednofázové elektromery s priamym zapojením 1 tarifné a 2 tarifné s výstupným minimálne 2A relé Statické trojfázové elektromery s priamym zapojením 1 tarifné a 2 tarifné s výstupným minimálne 2A relé Elektromer musí spĺňať aktuálne platnú Európsku aj národnú metrologickú legislatívu podľa noriem STN EN 50470 - 1, STN EN 50470 - 3 a ...
Rámcová kupní smlouva na pasivní prvky infrastruktury-CETIN-Vysokorychlostní internet
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy v souladu s ustanovením § 131 Zákona pro každou Část Veřejné zakázky samostatně mezi Zadavatelem a jedním (1) vítězným Dodavatelem. Vítězný Dodavatel Zadavateli bude dle aktuálních potřeb Zadavatele dodávat na základě jednotlivých Dílčích smluv uzavřených na základě Rámcové smlouvy, způsobem a ...
Dodávky kombinovaných zemnících lan
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek kombinovaných zemnících lan (dále jen KZL) pro venkovní elektrická vedení vn, vvn s vybraným dodavatelem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu KZL zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období ...