Rozšíření krajské datové sítě CamelNET - úsek do města Plasy
Dodávka komunikační infrastruktury – optických vláken na optické trase, která propojí stávající trasu sítě CamelNET „Severozápad“ a budovu HZS ve městě Plasy (v optické trase bude dodáno osm nenasvícených optických vláken); poskytování servisní podpory - dodavatel zajistí základní servis závad na nenasvícených optických trasách (např. přerušení ...
Izolátory pro venkovní vedení VVN II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka izolátorů pro venkovní vedení VVN II. Jedná se o otevřené řízení s elektronickou aukcí.
Izolátory pro venkovní vedení VN a NN II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka izolátorů pro venkovní vedení VN a NN II.
Stabilizátor napětí UPS II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stabilizátoru napětí UPS související s dodávkou přístrojů pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Zajištění servisu, údržby a opravy staničních baterií
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění servisu, údržby a oprav staničních baterií a to dle aktuálních potřeb Zadavatele. Povinností vybraného dodavatele bude provádět kontrolu stávajících staničních baterií, dodávku nových staničních baterií výměnou za nefunkční staniční baterie, jejich opravy a údržbu v měnírnách Zadavatele. ...
Dodávky přístrojových transformátorů VVN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek přístrojových transformátorů VVN s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu přístrojových transformátorů VVN zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 04/2021 – 03/2027. S ohledem na ...
Poptáváme navíjení cívek
Sháníme firmu, která se zabývá navíjením cívek. Kooperant si z materiálu vždy sám zajistí drát pro navinutí cívky a izolační ochrannou pásku, ostatní materiál (těleso cívky a kontakty) dodá Obzor.
Dodávky recloserů s prvky DOS
Účelem této sektorové veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky Zařízení, tedy vypínačů venkovního vedení VN (recloserů) včetně ovládací skříně se zařízením dálkového ovládaní spínačů (DOS) s řídící a monitorovací jednotkou a dále dodávky konzol k upevnění Zařízení nebo jeho součástí na sloup. ...
Trolejový drôt drážkovaný medený
Predmetom zákazky je dodanie tovaru Trolejový drôt drážkovaný medený, a to v lehote do 6 týždňov od doručenia objednávky, počas trvania zmluvy (24 mesiacov) alebo do vyčerpania finančného obchodovateľného objemu, podľa toho, ktorá okolnosť nastane skôr. Jedná sa o zákazku v objeme 6000 kg drôtu CuAg s prierezom 100 mm2 a 3000 kg drôtu CuAg s ...
Upgrade LAN
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace LAN přepínačů vč. příslušných propojovacích převodníků a kabelů se zárukou, SW údržbou a technickou podporou výrobce v délce min. 60 měsíců, vč. demontáže a ekologické likvidace přepínačů současných.
Datové centrum UP - Komplex zařízení pro housing Holice
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka podpůrných technologií - tzv. Non IT technologií pro Datové centrum Univerzity Palackého v Olomouci umístěné v areálu Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 27, Olomouc - Holice, realizované v rámci projektu „Obnova a modernizace IT infrastruktury UP“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305, ...
Dodávky materiálů pro TSB 2020 - 2021
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost, jejichž podrobná specifikace je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.
Chráničky káblové korugované - ACON
Predmetom zákazky sú chráničky káblové korugované slúžiace na ochranu v zemi uložených 1kV a 22 kV káblov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Obměna firewallu, oddělení serverové a uživatelské LAN
Předmětem veřejné zakázky je pronájem externího internetového firewallu, nákup interního firewallu pro oddělení serverové a uživatelské infrastruktury LAN včetně licence a standardní podpory na 48 měsíců a úpravy konfigurace nad rámec běžné podpory po dobu 48 měsíců.
Výmena silových ističov
Predmetom zákazky je výmena 43 kusov silových ističov v štyroch etapách v hlavnom elektrickom rozvode budovy ústredia verejného obstarávateľa v rozsahu a kvalite podľa projektovej dokumentácie. Predmetom zákazky je aj vykonávanie záručných prehliadok počas trvania 5-ročnej záručnej doby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na ...
Dodávky odpojovačů a odpínačů VN pro stanice
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek odpojovačů a odpínačů VN pro stanice pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 02/2021 – 01/2027. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní ...
Poptávám žárovku 3,6 V
Poptávám žárovičku - LED 3,6 V do dobíjecí baterky s paralyzérem (může být i silnější, NE slabší). Děkuji.
VVN, V377 a V1283 Vítkov - Jindřichov
Předmětem Veřejné zakázky je realizace stavby IE-12-0005742, “ VVN, V377 a V1283 Vítkov - Jindřichov“ a to výstavba nového vedení Velmi Vysokého Napětí (VVN) 2x110kV (SO01 a SO02), konkrétně v oblasti Karlovarského kraje, v okresech Cheb a Sokolov, katastrálních územích Vítkov u Sokolova, Dolní Rychnov, Březová u Sokolova, Rudolec u Březové, ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - elektromateriál
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektromateriálu pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
FN Plzeň – Opravy a profylaktické prohlídky náhradních zdrojů UPS včetně výměn baterií
Předmětem veřejné zakázky jsou profylaktické prohlídky a opravy náhradních zdrojů UPS včetně výměny baterií v objektech Fakultní nemocnice Plzeň po dobu 4 let dle přiložených podkladů v ZD (viz Příloha č. 2 – Seznam UPS – Vzorová tabulka pro výpočet nabídkové ceny a Příloha č. 3 – Vzorový návrh smlouvy). Požadavky zadavatele: 1) Provedení ...
Dodávky izolátorů pro venkovní vedení VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění Dodávek izolátorů pro venkovní vedení VN s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách izolátorů VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 12/2020 – 11/2026. S ohledem na rozsah zakázky, ...
Zapouzdřený rozvaděč 110 kV Brno - sever
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (kabelové vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Součástí dodávky je i doprava na ...
Pořízení SAN Switch pro potřeby systémů základních registrů
Předmětem veřejné zakázky je: a) celkem pěti (5) kusů SAN Switch, které splňují technické požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 2 této ZD. b) dodávka software včetně poskytnutí práv k jeho užití, a to v rozsahu vymezeném dále v této ZD; c) poskytování záruky na dodaný HW a SW po dobu šedesáti (60) měsíců. d) poskytování rozšířené ...
Dodávky regulátorů napětí transformátorů a regulátorů zhášecích tlumivek
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek regulátorů napětí transformátorů a regulátorů zhášecích tlumivek s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 06/2020 – 05/2026
Dodávky přijímačů HDO s baterií
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění Přijímačů HDO s baterií vč. příslušenství pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 03/2020 – 02/2024.