Dodávky konzoloviny VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek konzoloviny VN s vybraným dodavatelem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu konzoloviny VN, zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 11/2019 – 10/2023.
Manipulačné práce Hlohovec
Poskytovanie služieb manipulácie s elektromermi. Celý rozsah požadovaných služieb je uvedený v súťažných podkladoch.
Dodanie SAN switchov a poskytovanie služieb pre SAN sieť
Predmetom zákazky je:dodanie štyroch (4) kusov zariadení SAN switch spolu s podporou výrobcu pre zariadenia na dobu šiestich (6) rokov odo dňa ich dodania (ďalej aj zariadenia), poskytnutie implementačných služieb pre dodané zariadenia, poskytovanie servisných služieb (podpora a údržba) a poskytovanie konzultačných a implementačných služieb pre ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Elektromateriál
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektromateriálu včetně energonosičů a kabelů a vodičů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Výměna IPS
Předmětem veřejné zakázky je: a) dodání 4 kusů IPS zařízení za účelem ochrany LAN sítí datových center; b) dodání příslušného hardware k rozšíření stávajících 2 ks firewallů ASA 5525-X a 4 ks firewallů ASA 5545-X o IPS funkcionalitu za účelem ochrany perimetrů a c) dodání 2 ks Centralizovaného management systému pro správu celého řešení, a to ...
Výměna akumulátorů UPS na SOKP
Předmětem zakázky je dodávka a výměna baterií do UPS na SOKP a do tunelů.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Elektromateriál
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektromateriálu včetně energonosičů a kabelů a vodičů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Izolované vodiče NFA2X
Vodiče určené pre distribúciu elektrickej energie v rozvodoch nízkeho napätia.
Dodávka transformátoru T104, 63 MVA, 110/23/(6, 3) kV pro transformovnu Praha – Holešovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka jednoho třífázového olejového regulačního transformátoru s třemi vinutími,110+-8x2%/23/(6,3) kV, trvalým výkonem 63 MVA, zatížením nulového bodu 100 %. Maximální hladina akustického tlaku 55 dB. Třetí vinutí 6,3 kV je kompenzační, vyvedené dvěma průchodkami pro měřící účely. Počet kusů k dodávce: 1 ...
Dodávka a montáž variabilních kompenzačních tlumivek
Dodávka a montáž venkovních variabilních kompenzačních tlumivek (VSR) 420 kV, 60-120 MVAr, s regulací pomocí OLTC
Modernizácia sieťovej infraštruktúry vo Fakultnej nemocnici Trnava
Predmetom zákazky je dodanie aktívnych a pasívnych zariadení vrátane príslušných komponentov a iného príslušenstva so súvisiacimi službami a vybudovanie sieťovej infraštruktúry montážou zariadení, vrátane kabeláže, pričom celkový rámec predmetu obstarávania je stanovený koncepčne, v previazanosti na súčasne používané, v budúcnosti uvažované a ...
Technické zariadenia 3 - Zariadenia pre LAN WAN, bezpečnosť IT a telekomunikačná technika
Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre LAN WAN, bezpečnosť IT a telekomunikačnú techniku: 1. Dátové siete LAN 2. Dátové siete WAN 3. Dátové siete SAN 4. Dátové siete systémy manažmentu sieťových prvkov 5. IP audio a videokonferenčná technika 6. Rádiové prevádzače 8. Koncové rádiostanice 9. IKT do mobilného prostredia 10. ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Elektronický materiál
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (Elektronického materiálu včetně energonosičů, kabelů a vodičů) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.
Poptáváme lustrové komponenty
Poptáváme lustrové komponenty.
Doplnění a výměna aktivních prvků páteřní sítě
• 11 ks přepínač typ 1 • 1 ks přepínač typ 2 Dále z důvodu kompatibility se stávajícími zařízeními Cisco Catalyst 6807-XL požadujeme jejich rozšíření o následující konkrétní karty a zdroje: • 1 ks 32 portová 10-Gigabitová ethernetová optická karta C6800-32P10G= • 1 ks Supervisor Engine 2T VS-S2T-10G= • 3 ks zdroj C6800-XL-3KW-AC=
Nákup síťových aktivních prvků pro CS ČR
Pořízení aktivních prvků (routerů a switchů) na rozšiřovaných a nově budovaných pracovištích Generálního ředitelství cel. Realizací této VZ dojde k doplnění chybějícího hardware. Nově pořizovaný HW bude integrován do stávající infrastruktury s ohledem na maximální spolehlivost, bezpečnost a dostupnost tak, aby byla zajištěna plná funkcionalita ...
Poptávám bodovací elektrody
Poptávám zaslání cenové nabídky na bodovací elektrodu, cca 100 ks. Viz přiložený výkres. Děkuji S pozdravem, Jan Stehlík
Odpojovače VVN
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka odpojovačů VVN.
Dodávka a instalace  radioreleových spojů
Předmětem této Veřejné zakázky je výběr Dodavatele technologie radioreleových spojů v licencovaných pásmech 7, 13, 18, 23, 26, 28, 32, 38, 42 GHz sestávající zejména z dodávek, instalací, konfigurací, služeb a poskytnutí technických specialistů. Dále je předmětem této Veřejné zakázky dodávka a instalace Systému pro správu a monitoring sítě. Více ...
Poptávám napájecí adaptér
Poptávám napájecí adaptér 15V 200mA.
Rámcová dohoda na dosazení 18-žilového UIC kabelu na lokomotivy ř. 362
Předmětem Rámcové dohody je provedení zaváděcího příkazu ZSS č. 1270 – Dosazení 18-žilového UIC kabelu na lokomotivy řady 362.
Dodávka zapouzdřeného rozvaděče 110 kV
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (kabelové vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Součástí dodávky je i doprava na ...
Rámcová dohoda na dodávky gelových akumulátorů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě bude vybranému dodavateli zadávána veřejná zakázka na dodávku, dodávku a výměnu a zpětný výkup gelových akumulátorů blíže specifikovaných dle jednotlivých typů do odběrného místa určeného zadavatelem, pro období 36 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody.
Dodávka optické kabeláže a rozvodů el. energie do CHIR a INT pavilonu Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spočívající v dodávce optické kabeláže do pavilonu Interny a Chirurgie Nemocnice Český Krumlov, a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh), včetně dopravy, instalace a uvedení do řádného provozu, vč. předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky.
Dodávka venkovních přístrojových transformátorů proudu a kombinovaných transformátorů
Dodávka venkovních přístrojových transformátorů proudu a kombinovaných transformátorů