Rekonštrukcia administratívnej budovy v Banskej Bystrici  - interiérová časť I
Predmetom tejto zákazky je uskutočnenie nasledovných interiérových stavebných prác na administratívnej budove: stavebná časť, vykurovanie, bleskozvod, umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, štruktúrovaná kabeláž, vzduchotechnika, elektrická požiarna signalizácia (EPS), hlasová signalizácia požiaru (HSP), elektronický zabezpečovací ...
Oprava MaR – budova A, III. etapa
Předmětem veřejné zakázky je kompletní výměna MaR a silové části rozvaděčů pro vzduchotechnické jednotky a další připojené technologie umístěné ve dvou strojovnách vzduchotechniky v budově A, 2.PP, Fakultní nemocnice Olomouc
Vykonanie servisných prehliadok, údržby a opráv klimatizačných zariadení železničných vozidiel
Vykonávanie servisných prehliadok, údržby a opráv klimatizačných zariadení železničných koľajových vozidiel (ŽKV) je vykonanie servisných prehliadok, údržby a opráv klimatizačných zariadení ŽKV v zmysle návodov na údržbu a opravu vydaných výrobcami príslušných typov klimatizačných zariadení nachádzajúcich sa v ŽKV obstarávateľa, podľa Nariadenia ...
Dodávka speciálních vzduchových HE-PA filtrů a kapsových filtrů pro Speciální infekční nemocnici
Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciálních vzduchových HE-PA filtrů a kapsových filtrů pro Speciální infekční nemocnici – Odboru biologické ochrany (dále jen „OBO”) Těchonín.
EFSA - CDN – Klimatizace
Předmětem veřejné zakázky je dodávka klimatizace související s dodávkou přístrojů pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Klimatizace rektorátu ZČU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou (2) venkovních kompresorových a kondenzačních chladících jednotek jako tepelná čerpadla, VRV systém s větveným rozvodem chladiva, 67 vnitřních jednotek dle specifikace v projektové dokumentaci zpracované ve 12/2017 vč. výkazu výměr, rozvod chladiva, odvod kondenzátu, elektroinstalace a příprava měření a ...
Výměna vzduchu ve sportovní hale - Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268
Zabezpečení výměny vzduchu ve sportpovní hale - 3000m3/h prostředdnictvím 3 rekuperačních jednotek
Pozáruční servis klimatizačních a vzduchotechnických jednotek pro velké provozovny
Předmětem veřejné zakázky je zajištění kontrol a servisních zásahů na vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních ve velkých provozovnách České pošty, s.p. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části dle regionů České pošty, s.p. Část 1_Severní Čechy Část 2_Východní Čechy Zadavatel předpokládá uzavření dvou smluv (tj. pro každý region ...
Ventilátory pro dlouhodobou ventilaci pro kardiochirurgické oddělení
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka ventilátorů pro dlouhodobou ventilaci pro kardiochirurgické oddělení v počtu čtyř kusů s příslušenstvím.
Revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb revizí, kontrol, servisu a oprav a dalších služeb pro zařízení klimatizace provozovaná zadavatelem tak, aby zadavatel mohl tato zařízení řádně, nerušeně a dle platných právních předpisů užívat v souladu s jejich účelovým určením, a to včetně dodávek náhradních dílů.
Inovace laboratoří nanoelektronických technologií
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompletních laboratoří nanoelektronických technologií. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace. Bližší specifikace je uvedena v rámci ZD.
Servis lokálních chladících zařízení - pravidelné údržby, revize, opravy a dodávky nových - II
Zajištění a provádění servis. služeb spočívajících v autorizovaném servisu instalovaných lokálních chladicích zařízení, resp. klimatizací v sídle IKEM a dodávkách nových, v případě nutné obnovy klimatizací nebo potřeb instalace do nových prostor v sídle zadavatele, a to po dobu 48 měsíců nebo do maximální výše 6 mil. Kč bez DPH, podle toho, která ...
Výstavba zdroja tepla pre budovu krytej plavárne v Krompachoch
Predmetom zákazky je výstavba obnoviteľného zdroja tepla kombinácia tepelné čerpadlo soľanka (zemný vrt) / voda a tepelné čerpadlo vzduch/voda, vnútorné rozvody tepla ku radiátorom a podlahovému vykurovaniu, rozvody podlahovky, hliníkové radiátory, armatúry, regulačné ventily, izolácie potrubia a výstavba vzduchotechniky a rekuperáciu vlhkých ...
Dodávka a montáž klimatizace pro Onkologickou kliniku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž klimatizace pro Onkologickou kliniku FN Ostrava.
Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna Přerov
Stávající systém odsávání pracovišť v Tavírně a Formovně společnosti METSO Czech Republic, s.r.o. je zastaralý a neúčinný. Dochází k úniku prachu a kouře mimo odsávané prostory. Jedním z problémů je proces intenzifikace, kdy dochází u obloukové pece ke zvýšené prašnosti při neúměrné tepelné zátěži. Během sázení při otevření pecních vrat navíc ...
Dodávky filtrů do jednotek VZT
Průběžné dodávky kapsových a HEPA filtrů do jednotek vzduchotechniky pro Nemocnici Na Homolce po dobu 48 měsíců.
Klimatizační jednotky SSHMP - Korunní 98 a Kundratka 19
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace klimatizačních jednotek pro kanceláře zadavatele na adrese sídla zadavatele, budova č. 2 a pro kanceláře, zasedací místnosti a recepci ZZSHMP na adrese Korunní 98, 101 00 Praha 10 - Vinohrady. Součástí předmětu veřejné zakázky je i pravidelný a záruční servis klimatizačních jednotek dle ...
Opravy a údržba vzduchotechnických systémov a klimatizácií
Predmetom zákazky sú opravy a údržba vzduchotechnických systémov a klimatizácií, ktorých potreba vznikne počas platnosti zmluvy. Opravy budú počas platnosti zmluvy zadávané a vykonávané po častiach na základe skutočnej potreby a na základe vystavených Pracovných príkazov. Opravy a údržba vzduchotechnických systémov a klimatizácií v ...
FN Plzeň – Lochotín, Pavilon 40 - Zařízení pro ochlazování staveb
Předmětem díla je dodávka a montáž zařízení pro ochlazování staveb v Onkologickém pavilonu v areálu FN Plzeň – Lochotín, dle požadavku objednatele, navrženého pomocí výrobníku chladicí vody, rozvodů chladu, rozvodů chladící vody a vnitřních kazetových a nástěnných chladících jednotek dle požadavků zadavatele a projektové dokumentace zpracované ...
Klimatizačné zariadenia do  objektov VšZP I. etapa
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a dodávka, montáž a inštalácia klimatizačných jednotiek, ako aj realizácia ďalších stavebných prác s tým spojených vo vybraných priestoroch prevádzkových budov verejného obstarávateľa v rozsahu podľa projektovej dokumentácie (ďalej len PD). PD je vypracovaná v členení na jednotlivé objekty, výkaz ...
Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov
Predmetom zákazky je obnova budovy miestneho úradu s kultúrnym domom, zateplenie fasády, strechy, stropu a podláh; výmena výplní otvorov, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, osvetlenie a napojenie technológií.
Provádění pravidelného servisu a revizí systému ohřevu a chlazení v objektech IVC
Předmětem realizace veřejné zakázky je provádění pravidelného servisu a revizí vzduchotechnického, klimatizačního systému, sytému vytápění, systému řízení MaR, výměníkové stanice a údržby filtrů vodních ohřevů VZT v objektech Integrovaného výjezdového centra (dále také jen „IVC“) Třinec, Ostrava - Jih a Nošovice. Rozsah prováděných servisních ...
Servis jednotek vzduchotechniky a klimatizací pro velké provozovny
Předmětem veřejné zakázky je zajištění předsezónních, posezónních kontrol a servisních zásahů na vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních v objektech užívaných Českou poštou, s.p. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části dle regionů České pošty, s.p. Část 1_Severní Čechy Část 2_Východní Čechy
Rekonštrukcia komplexnej VZT pre odsávanie z priestorov kuchyne v UNB Nemocnica Staré Mesto
Predmetom zákazky je rekonštrukcia VZT za účelom vetrania priestorov kuchyne a tým zlepšeniu klimatických podmienok a zamedzeniu plesneniu stien.
Ohřívač vzduchu letištní - nákup
Dodávka 25 ks ohřívačů vzduchu letištních s příslušenstvím pro zabezpečení vojenského leteckého provozu předehříváním leteckých motorů, listů, rotorů a součástí vrtulníků, motorových částí pozemní techniky, vytápění kabin a palubnívh prostorů letadel před zahájením létání a pracovišť leteckého personálu zejména v zimním období na letištích v ČR i ...