Dodávka technologie odprášení a souvisejících zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka technologie odprášení a souvisejících zařízení pro odprášení stávajících rovnaček R1-R2 a R3-R4 včetně montáže, potřebných demontáží a stavebních prací. Vlastní filtrační stanice, tvořené látkovým filtrem a radiálním ventilátorem, musí zajistit odsávání znečištěné vzdušiny z pracovních ...
Dodávka klimatizačních jednotek
Veřejná zakázka spočívá v dodání kompletního řešení 2 ks klimatizace vč. montáže v podstropním provedení.
Stavebné úpravy zimného štadióna v Martine - I.etapa
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy zimného štadióna v časti východného sociálneho prístavku. Dielo bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej PROTES Žilina spol. s r.o., Ul. Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina, podmienok stavebného povolenia a v rozsahu prác špecifikovaných vo výkaze výmer. Stavebné úpravy sa týkajú dispozično ...
Montáž vzduchovodů, Itálie
Hledáme firmu, která uzavře na místě kontrakt na montáž vzduchovodů v Litvínově (CZ). Možná činnost podle hodin nebo smlouvy.
Provádění pravidelného servisu a revizí systému ohřevu a chlazení v objektech IVC a HS
Provádění pravidelného servisu, oprav a revizí vzduchotechnického, klimatizačního systému (a to vč. kontrol těsnosti), systému vytápění, systému řízení MaR, výměníkové stanice a údržby filtrů vodních ohřevů VZT v objektech Integrovaného výjezdového centra Třinec, Ostrava - Jih, Ostrava - Přívoz, Slezská Ostrava, Bílovec, Nošovice, Opava a na ...
Klimatizace budovy Katastrálního pracoviště Třebíč
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace klimatizace v budově Katastrálního pracoviště Třebíč, dle projektové dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace (ZD) . ZD je možné stáhnout na profilu zadavatele v NEN.
Vzduchotechnika Domova seniorů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompletních rozvodů elektroinstalace a zdravotně technických instalací pro technologii vzduchotechniky v prostoru varny kuchyně a pomocných provozů (příprava masa) v objektu domova seniorů Hranice. Součástí akce jsou i stavební úpravy kuchyně, kompletní rozvody elektroinstalace a zdravotně technických instalací ...
Obnova ŠZŠ Jelšava
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých hlavným cieľom je obnova objektu ŠZŠ v Jelšave, ktoré pozostávajú zo zateplenia obvodového plášťa, suterénnej steny v kontakte so zeminou a stropnej dosky zo strany povalového priestoru. Ďalej je to výmena pôvodných otvorových konštrukcií za plastové s izolačným trojsklom, kompletná obnova ...
Prestavba vzduchotechniky veľkej sály MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede
Mestské kultúrne stredisko vo vlastníctve mesta sa nachádza na námestí Benedeka Csaplára v meste Dunajská Streda v katastri Dunajská Streda. je evidovaný na LV 3251. Bolo postavené v roku 1977. Hlavnou funkciou kultúrneho domu je veľká divadelná sála pre divadelné, tanečné a a hudobné predstavenia s veľkým pódiom 9x9m a dvojpodlažným javiskom. ...
18-117 PLR – TZH budovy H1 – 2. etapa
Předmětem VZ je provedení díla spočívajícího v rekonstrukci a stavebních úpravách obvodového a střešního pláště halového objektu včetně výměny klempířských prvků, instalaci vzduchotechnického zařízení, nového osvětlení, sekčních vrat, bleskosvodu, úpravy povrchů a provedení nového odvodňovacího žlabu v účelové organizační jednotce Správy státních ...
Zajištění provozu systémů VZT na roky 2019-2020
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných servisních prohlídek, údržby, revizí, kontrol a dalších úkonů technologií klimatizačních a VZT systémů a chladících zařízení, v rozsahu daném provozními řády jednotlivých technologických systémů, návodů výrobců, legislativou a dle platných norem ČSN, EN. Požadované servisní činnosti se vztahují ...
Obnova NsP Revúca – klimatizácie operačných sál
Predmetom zákazky je dodávka klimatizácie pre operačné sály v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
PN v Opavě - úprava vzduchotechniky v kuchyni
Výměna stávajících rozvodů vzduchotechniky v 1.NP (varná část – příprava a výdej stravy a 2.NP – jídelna s výdejnou stravy) v objektu kuchyně, přičemž bude částečně použito stávajících otvorů pro prostupy VZT rozvodů stavebními konstrukcemi. Součástí díla jsou i stavební a montážní práce – vytvoření nových prostupů pro VZT rozvody, provedení ...
Bratislava - ústredie - dodávka a montáž technológií pre klimatizáciu
Predmetom zákazky je dodávka a montáž technológií pre klimatizáciu a uskutočnenie súvisiacich stavebných prác v priestoroch prevádzkových budov Sociálnej poisťovne v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou V+N ELEKTRO, s.r.o., Trnavská 59, 821 02 Bratislava - samostatný realizačný projekt na každú prevádzkovú budovu: (i) ...
Servis průmyslových jednotek vzduchotechniky a klimatizací region Praha
Předmětem veřejné zakázky je zajištění předsezónních a posezónních kontrol a servisních zásahů u průmyslových vzduchotechnických a klimatizačních zařízení v regionu Praha. Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na období 36 měsíců nebo do vyčerpání maximální ceny za poskytované služby, podle toho, která z těchto skutečností ...
Rekonstrukce chladícího zařízení a rozvodů chlazení pro budovy M a M1
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace bez kondenzátorové chladící jednotky, oddělený kondenzátor. Součástí dodávky je rovněž instalace nového potrubí včetně tlakových nádob, ventilů a propojení se stávajícím chladicím systémem v budovách M a M1s následným zaregulováním.
Servis klimatizácie a vzduchotechniky v TTIP – Trnava Industrial Park
Predmetom zákazky je pravidelný sezónny servis klimatizácie a vzduchotechniky v objektoch SO01A, SO01B, SO 02 a PO 01 v TTIP. Súčasťou zákazky bude: vykonanie mimozáručného, havarijného servisu a prípadných opráv s dodaním v NPK určených náhradných dielov, v prípade poruchy na klimatizačných a vzduchotechnických zariadeniach. vykonanie ...
Vzduchotechnika - Zimný štadión
V časti projektu Vzduchotechnika je riešené vetranie jednotlivých rekonštruovaných priestorov objektu SO 01 Zimný štadión v Žiari nad Hronom tak, aby boli zaistené predpísané hodnoty hygienickej výmeny vzduchu, čistoty a pohody prostredia v riešených miestnostiach, ktoré to vyžadujú. Tiež za účelom vytvorenia vyhovujúcich mikroklimatických ...
Rekonštrukcia klimatizačnej jednotky v Matejovom dome
Predmetom zákazky je výmena klimatizačnej jednotky v Matejovom dome - národná kultúrna pamiatka. Realizovaný vykurovací systém tepelné čerpadlo vzduch/vzduch klimatizačný multisystém musí vzhľadom na existujúce stavebné a architektonické riešenie priestoru Matejovho domu a doteraz realizovanej klimatizácie spĺňať podmienky uvedené v súťažných ...
ZŠ Vrchlického - nucené větrání tříd
Předmětem plnění je dodávka a montáž rekuperačních jednotek do tříd ZŠ Vrchlického vč. souvisejících stavebních prací a nutné elektroinstalace.
Poptávám montáž klimatizace do rodinného domu
Poptávám montáž klimatizace do rodinného domu.
Poptávám dodávku a montáž klimatizace
Poptávám dodávku a montáž klimatizace zančky Samsung WIND FREE 2,5 kW AR7580 do místnosti 16 m2 v 1. patře administrativní budovy ( viz příloha). Lokalita: Brno-město.
Poptávám servis mobilní klimatizace
Poptávám výměnu chladící kapaliny, filtrů a celkovou dezinfekci mobilní klimatizace ProLine. Nejlépe Praha 7, 8, 9. Reakce vč. uvedení ceny prosím na e-mail.
Servis vzduchotechniky, klimatizácie a chladenia
Predmetom zákazky sú pravidelné servisné činnosti v určených intervaloch 1x alebo 2x ročne, opravy a v prípade potreby dodanie a výmena (zabudovanie) náhradného dielu na vzduchotechnických, klimatizačných a chladiarenských zariadeniach.
Pozáručný servis a opravy klimatizačných a vzduchotechnických zariadení
Pravidelný pozáručný servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení, výmena filtrov, opravy, odstránenie porúch, vykonávanie odborných prehliadok, vypracováva hlásenie o úniku fluorovaných skleníkových plynov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.