Servis vzduchotechniky v areálu CEITEC VUT

Servis vzduchotechniky v areálu CEITEC VUT

Předmětem této zakázky je výběr dodavatele pro pravidelné provádění údržby, kontrolních a servisních prací, oprav a odstraňování poruch na vzduchotechnických, klimatizačních a chladicích zařízeních v budovách Středoevropského technologického institutu VUT v Brně na adrese Purkyňova 123, 612 00 Brno. Tato údržba spočívá zejména v pravidelných ...

Vzduchotechnika v Domě dětí a mládeže

Vzduchotechnika v Domě dětí a mládeže

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je instalace nové vzduchotechniky v objektu Domu dětí a mládeže na ul. Masarykova č.p. 958 v Orlové-Lutyni.

Poptávám výstavbu železobetonové haly s PUR opláštěním

Poptávám výstavbu železobetonové haly s PUR opláštěním

Poptávám (výrobek nebo službu): Různé stavební práce (stavba areálu firmy či jednotlivé dílčí dodávky) Popis: Množství/obsah/rozměr/rozsah prací: - novostavba železobetonové haly s PUR opláštěním (skladová část, výrobní část a administrativa) - vybavení objektu (osvětlení, vzduchotechnika, vytápění) - oplocení areálu - dlážděná manipulační ...

Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku

Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v kompletním zateplení obvodového pláště, výměně výplní otvorů, částečného zateplení plochých střech a stropu půdy, zároveň dojde k instalaci vzduchotechnického systému a dále stavební práce s těmito úpravami související. Předmětem veřejné ...

Centrální klimatizace v objektu GŘ Křižíkova

Centrální klimatizace v objektu GŘ Křižíkova

Předmětem této veřejné zakázky na dodávky s názvem „Centrální klimatizace v objektu GŘ Křižíkova“ je dodání a montáž nové centrální klimatizace v obj. Křižíkova vč. následného servisu, dle projektové dokumentace.

TU LF UPOL - Výměna vzduchotechniky v prostorách Centra pro práci s laboratorními zvířaty

TU LF UPOL - Výměna vzduchotechniky v prostorách Centra pro práci s laboratorními zvířaty

Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) Výměna vzduchotechnického zařízení a měření a regulace pro vzduchotechnické zařízení, vč. dodávky a instalace nového vzduchotechnického zařízení; b) Vyzkoušení a zaregulování vzduchotechnického zařízení, včetně vystavení příslušných protokolů, tj. bude provedena kontrola úplnosti, kontrola funkčnosti, ...

Dodávka a montáž vzduchotechniky čistého provozu v budově INTERGAZE

Dodávka a montáž vzduchotechniky čistého provozu v budově INTERGAZE

Dodávka a montáž vzduchotechniky pro čistý provoz třídy 8

Opravy vzduchotechnických zariadení a predpísané výmeny vzduchotechnických filtrov

Opravy vzduchotechnických zariadení a predpísané výmeny vzduchotechnických filtrov

Predmetom zákazky je oprava a výmena vadných zariadení, ako aj jeho doplnenie o nevyhnutné prvky a aj súvisiacej demontáže vadného zariadenia alebo jeho časti a dodávky a montáže nového zariadenia alebo opraveného zariadenia, vzniknuté počas prevádzky. Výmena filtrov v vzduchotechnických zariadeniach v zmysle platných STN EN 1 x za rok.

Úspory energie ve výrobním objektu firmy OKNA JUHA

Úspory energie ve výrobním objektu firmy OKNA JUHA

Předmětem díla jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budovy truhlárny Babina 90, 331 01 Plasy, které spočívají především v zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměně otopného zařízení, instalace FVE, LED osvětlení a automatické regulace odsávání hoblin.

Odsávacie zariadenie pre lis IDRA OL 1200

Odsávacie zariadenie pre lis IDRA OL 1200

Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a montáž odsávacích zariadení v počte 10 ks pre tlakové lisy. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladov.

Poptáváme výměník do vzuchotechniky

Poptáváme výměník do vzuchotechniky

Poptáváme výměník do vzuchotechniky. Prasknul nám v naší vzduchotechnice výměník ROEN Alte103 V2 450x245x92 (250) 4156 15/23 150300 - potřebujeme 1 kus. Můžete mi poradit, kdo nám tento výměník dodá? Moc děkuji Aleš Gregorek

Dodávka a montáž klimatizace prostoru pro cestující do autobusů typu URBANWAY 12M CNG EURO 6

Dodávka a montáž klimatizace prostoru pro cestující do autobusů typu URBANWAY 12M CNG EURO 6

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž klimatizace prostoru pro cestující do 55 ks autobusů typu URBANWAY 12M CNG EURO 6 ve vlastnictví zadavatele, vyrobených v roce 2015. Bližší technická specifikace a rozsah dodávky jsou uvedeny v příloze č. 1 ZD – Soupis požadavků na dodávku a montáž klimatizace prostoru pro cestující do autobusů ...

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ, 17. listopadu 1325, p. o. v Mladé Boleslavi

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ, 17. listopadu 1325, p. o. v Mladé Boleslavi

Stavební práce – stavební úpravy (zejména výplně oken, fasáda, střecha a vzduchotechnika) za účelem snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ, 17. listopadu 1325, p.o. v Mladé Boleslavi.

Poptávám odsavač olejové mlhoviny

Poptávám odsavač olejové mlhoviny

Poptávám odsavač olejové mlhoviny LOSMA D 2000.

Odstranění zápachu ze zakryté aerované nádrže a odstranění zápachu z objektu česlovny

Odstranění zápachu ze zakryté aerované nádrže a odstranění zápachu z objektu česlovny

Předmětem plnění zakázky je dodávka a instalace nového dosud neužívaného zařízení pracujícího na principu fotokatalytické oxidace na dezodorizaci vzduchu z česlovny a vzdušniny z nádrží pro skladování a čištění odpadních vod.

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KNK zamac, výrobné družstvo

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KNK zamac, výrobné družstvo

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa znižovania energetickej náročnosti budovy výmenou vzduchotechniky a rekonštrukciou kotolní K1, K2 a K3; t.j. výmenou kotlov s príslušenstvom a zabezpečovacími zariadeniami. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy

Predmetom zakazky je zateplenie, výmena okien, inštalácia vzduchotechniky, energeticky efektívnejších osvetľovacích telies a výmena zdroja tepla pre systém vykurovania a prípravy teplej vody, modernizácia distribučného systému pre UK a teplej vody na administratívnej budove spoločnosti Topagro, s.r.o. na adrese Ruskovce 197. Všetko realizované ...

Pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi

Pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi

Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele. Vzhledem ke skutečnosti, že PM2,5 se chovají jako plyny a v ...

Realizace energetických úspor v objektu MŠ Ke Studánce 1033 v Orlové-Lutyni

Realizace energetických úspor v objektu MŠ Ke Studánce 1033 v Orlové-Lutyni

Kompletní zateplení fasády, střechy, výměna vnějších výplní otvorů a instalace vzduchotechnického zařízení pro výměnu vzduchu.

Realizace energetických úsppor v objektu MŠ elokované pracoviště 1. Máje 1268 v Orlové-Lutyni

Realizace energetických úsppor v objektu MŠ elokované pracoviště 1. Máje 1268 v Orlové-Lutyni

Zateplení obvodového pláště, zateplení střechy, výměna otvorových výplní objektu a vzduchotechnická zařízení v souladu s požadavky na větrání škol.

Klánovice - navýšení kapacity ZŠ – GASTRO technologie

Klánovice - navýšení kapacity ZŠ – GASTRO technologie

Předmětem zakázky Klánovice - navýšení kapacity ZŠ – GASTRO technologie je dodávka a montáž GASTRO vybavení kuchyně včetně vzduchotechnických rozvodů kuchyně. Detailní popis požadovaných dodávek technologií je uveden v projektové dokumentaci k dodávkám, která je přílohou této Zadávací dokumentace. Projekt bude realizován v objektu Masarykovy ...

Modernizace větrání a vytápění stanice Háje

Modernizace větrání a vytápění stanice Háje

Předmětem Veřejné zakázky je modernizace větrání a vytápění stanice metra Háje včetně souvisejícího technologického vybavení a vystrojení pro pražské metro a dále stavební úpravy související s výše uvedenou činností vč. dokumentace potřebné pro provoz v podmínkách Objednatele a dokumentace skutečného provedení stavby. Součástí předmětu veřejné ...

Revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace, vzduchotechniky

Revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace, vzduchotechniky

Předmětem veřejné zakázky jsou revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace, vzduchotechniky a požárních bezpečnostních zařízení v prostorech Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v souladu s obecně platnými normami za účelem udržení dobrého technického stavu všech zařízení, a to na dobu určitou do 31. 12. ...

Rámcová dohoda na dodávky a montáž klimatizačních jednotek pro CS ČR

Rámcová dohoda na dodávky a montáž klimatizačních jednotek pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky a montáž klimatizačních jednotek ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek zadávaných po dobu platnosti a účinnosti rámcové dohody, s tím, že zadavatel bude zadávat vybranému dodavateli ...

Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení

Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci objektu Menzy Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouc z důvodu instalace nového strojního vybavení varny a navazujících přípraven, provedení stavebních úprav a s tím související úpravy vnitřních rozvodů instalací včetně topení, výměny zařizovacích předmětů, VZT, ...

(záznamy 1/25 z 1073)  strana 1 / 43