Návrh, dodávka, montáž a prekládka klimatizačného zariadenia serverovne
Predmetom zákazky je návrh, dodávka a montáž redundantného klimatizačného systému serverovne a prekládka jestvujúcej vnútornej jednotky klimatizačného zariadenia podľa špecifikácie uvedenej vo Výzve na predkladanie cenových ponúk.
Servis a opravy klimatizácie a vzduchotechniky v objektoch PU 2023-2024
Predmetom zákazky je komplexný pravidelný servis klimatizácií, vzduchotechniky, systémov chladenia a fancoilov a opravy vzniknutých alebo objavených nedostatkov, profylaktický servis, preventívna a prediktívna údržba v objektoch PU v Prešove, bližšia technická špecifikácia je vo výzve/SP a v prílohe č. 2: Zoznam zariadení na nacenenie. Verejný ...
Oprava řídicího systému VZT a chlazení pro COS v areálu Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most
Zajištění opravy (upgradu) nebo výměny řídicího systému vzduchotechniky a tepelného hospodářství pro centrální operační sály a předávací stanice PS-1 v budově G a na technickém dispečinku v odštěpném závodě zadavatele Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Most, o. z.
Poptáváme montáž klimatizace
Potřebovali by jsme udělat klimatizaci do 2 podkrovních pokojů na RD, velikost přibližně do 60ti a 50ti m3. Není to akutní, ale ozývám se snad včas před letní sezonou. Děkuji za odpověď.
Dodávka luten hrázových 630
Předmětem plnění této smlouvy je dodávka 24 ks luten hrázových D630x1500 a 8 ks poklopů lutnových klenutých D630 pro použití ke zřizování průlezů zabudovaných do výbuchuvzdorných hrázových objektů v hlubinných dolech, podrobněji z Zadávacích podmínkách.
Opravy vzduchotechnických zariadení a predpísané výmeny vzduchotechnických  filtrov
Predmetom zákazky je servis vzduchotechník a klimatizácií a výmena filtrov v vzduchotechnických zariadeniach v zmysle platných STN EN 1 x za rok. Predmetom zákazky je aj oprava a výmena chybných zariadení, ako aj jeho doplnenie o nevyhnutné prvky a aj súvisiacej demontáže chybného zariadenia alebo jeho časti a dodávky a montáže nového zariadenia ...
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Ostrovní
(a) dodávka a instalace vzduchotechnických jednotek s rekuperací, včetně demontážních, montážních a elektromontážních prací a všech souvisejících stavebních úprav a prací, jakož i dodávka a instalace souvisejícího systému měření a regulace a (b) kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného ...
Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Hoštka
(a) dodávka a instalace vzduchotechnických jednotek s rekuperací, včetně demontážních, montážních a elektromontážních prací, všech souvisejících stavebních úprav a prací a dodávka a instalace souvisejícího systému měření a regulace, jakož i následné servisní služby, a dále (b) kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro ...
Vzduchotechnika v budově polikliniky v Novém Strašecí
Pořízení a instalace systému větrání s rekuperací do polikliniky. - VZT jednotka o jmenovitém výkonu min. 1605 m3/h s účinností min. 92% a VZT jednotka o jmenovitém výkonu min. 3325 m3/h s účinností min. 92 % - IR čidla CO2
Servis klimatizácie a vzduchotechniky
Predmetom zákazky je pravidelný sezónny servis klimatizácie a vzduchotechniky v objektoch TTIP - Industrial Park a Mestský zimný štadión - Administratíva Súčasťou zákazky bude: vykonanie mimozáručného, havarijného servisu a prípadných opráv s dodaním v NPK určených náhradných dielov, v prípade poruchy na klimatizačných a vzduchotechnických ...
F397 - Doplnění klimatizace do vybraných místností v SO na ETE
4.1 Předmětem veřejné zakázky je zpracování kompletní Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), Výrobně technické dokumentace (VTD) a následná instalace klimatizací do vybraných místností dle ZD_část 3_Návrh smlouvy - Příloha 2.
Materská škola Karloveská, Bratislava
Stavebné práce v zmysle Projektovej dokumentácie, ktoré tvoria prílohu č. 7 súťažných podkladov a Výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 8 súťažných podkladov. Stavebné práce budú realizované v etapách: Etapa 1: Búracie práce, Etapa 2: Nový stav, Etapa 3: Vykurovanie, Etapa 4: Vzduchotechnika, chladenie, Etapa 5: Zdravotechnika, Etapa 6: ...
Servis vzduchotechnických, chladiacich a vykurovacích zariadení ÚZ Častá Papiernička
Predmetom tejto zákazky je najmä: - vykonávanie komplexnej, pravidelnej (ročnej), preventívnej, odbornej údržby zariadení a vykonávanie pravidelnej (ročnej) kontroly tesnosti chladiacich okruhov chladiacich a klimatizačných zariadení a vedenie ich elektronickej evidencie, všetko ďalej aj ako odborná údržba, - dodanie kapsových filtrov G4 za ...
Rámcová dohoda - Servis rekuperačních jednotek Carbon Beds
Jedná se o uzavření rámcové dohody o provedení servisních, profylaktických prohlídek s jedním dodavatelem, tj. stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí zakázky, jejichž předmětem bude zajištění operativního servisu, profylaktické kontroly a zajištění náhradních dílů pro rekuperační jednotky Carbon Beds,ve skladech zadavatele ...
Dodávka luten hrázových
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 180 ks hrázových luten D800 pro použití ke zřizování průlezů zabudovaných do výbuchu vzdorných hrázových objektů v hlubinných dolech, a to dle specifikace a nákresů uvedených v přílohách č. 3 a č. 4 ZP.
Objekt Vojenského historického ústavu v Praze - zajištění servisních činností vzduchotechniky
Předmětem veřejné zakázky specifikované v zadávací dokumentaci je zajištění pravidelných servisních prohlídek vzduchotechniky, zařízení odvodu tepla a kouře, ústředního vytápění a zdravotechniky v objektu Vojenského historického ústavu v Praze - Vítkov, za účelem zajištění nepřetržitého a bezchybného provozu zařízení.
Modernizácia vetrania kuchyne
Modernizácia vetrania kuchyne zabezpečí hygienické požiadavky na prevádzku kuchyne realizáciou núteného vetrania kuchyne. Stavba bude realizovaná za plnej prevádzky.
Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, II. etapa
Predmetom zákazky je uskutočnenie diela Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, II. etapa podľa nižšie uvedeného členenia stavebných objektov a prevádzkových súborov: SO 01 Románsky palác SO 01.S SO.01 - Románsky palác SO 01.1 Strešná membrána SO 01.OZV Ozvučenie SO 01.SK Štruktúrovaná kabeláž SO 01.EL Elektromontáže ...
Dynamický nákupní systém: Roční prohlídky strojní a elektrické části HV
Předmětem plnění je provedení ročních podrobných prohlídek strojních a elektrických částí včetně drobných oprav hlavních ventilátorů dle požadavků zadavatele a dle ustanovení § 87 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ...
Zajištění klimatizace administrativní budovy ŘSD Pankrác - dokončení
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodání a instalaci klimatizačního systému pro prostory administrativní budovy ŘSD Pankrác, které aktuálně ještě nejsou klimatizovány.
Rámcová dohoda - servis rekuperačních jednotek nízkoteplotní absorpce
Jedná se o uzavření RD o provedení servisních, profylaktických prohlídek s jedním dodavatelem, tj. stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí zakázky, jejichž předmětem je zajištění operativního servisu, profylaktické kontroly a zajištění náhradních dílů pro rekuperační jednotky nízkoteplotní absorpce ve skladech zadavatele ČEPRO, ...
Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ Kanadská v meste Poltár
Predmetom zákazky je zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy na Ulici kanadská v meste Poltár o 10 detí zriadením špeciálnej triedy v rekonštruovaných priestoroch, ktoré sú momentálne využívané ako sklad. V materskej škole sa nachádzajú tri triedy, rekonštrukciou vznikne nová štvrtá trieda. Vo všetkých štyroch triedach sa namontujú ...
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - dodávky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka odsávání odpadu od dřevoobráběcích strojů v dílnách učebního oboru truhlář pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, p.o., včet-ně dopravy zařízení na určené místo, montáže, uvedení do provozu, proškolení obsluhy a návodů. Škola sídlí v ulici Skupova v Teplicích, přičemž dotčené dílny jsou ...
Modernizácia socialnych zariadení - SPŠ Prešov
Modernizácia sociálnych zariadení: Jedná sa o rekonštrukciu stavby V rámci vzduchotechniky je riešené: Odvetranie sociálnych zariadení Odvetranie vybraných miestností Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
ZŠ Hamry - stavební úpravy
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve výměně oken a zateplení obálky budovy, instalaci vzduchotechnických jednotek do interiéru školských pavilonů, rekonstrukci otopné soustavy, výstavby výtahu a nástavbě 1 učebny a 2 kabinetů, rekonstrukce hřiště a kanalizace.