PN v Opavě - úprava vzduchotechniky v kuchyni

PN v Opavě - úprava vzduchotechniky v kuchyni

Výměna stávajících rozvodů vzduchotechniky v 1.NP (varná část – příprava a výdej stravy a 2.NP – jídelna s výdejnou stravy) v objektu kuchyně, přičemž bude částečně použito stávajících otvorů pro prostupy VZT rozvodů stavebními konstrukcemi. Součástí díla jsou i stavební a montážní práce – vytvoření nových prostupů pro VZT rozvody, provedení ...

Bratislava - ústredie - dodávka a montáž technológií pre klimatizáciu

Bratislava - ústredie - dodávka a montáž technológií pre klimatizáciu

Predmetom zákazky je dodávka a montáž technológií pre klimatizáciu a uskutočnenie súvisiacich stavebných prác v priestoroch prevádzkových budov Sociálnej poisťovne v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou V+N ELEKTRO, s.r.o., Trnavská 59, 821 02 Bratislava - samostatný realizačný projekt na každú prevádzkovú budovu: (i) ...

Servis průmyslových jednotek vzduchotechniky a klimatizací region Praha

Servis průmyslových jednotek vzduchotechniky a klimatizací region Praha

Předmětem veřejné zakázky je zajištění předsezónních a posezónních kontrol a servisních zásahů u průmyslových vzduchotechnických a klimatizačních zařízení v regionu Praha. Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na období 36 měsíců nebo do vyčerpání maximální ceny za poskytované služby, podle toho, která z těchto skutečností ...

Rekonstrukce chladícího zařízení a rozvodů chlazení pro budovy M a M1

Rekonstrukce chladícího zařízení a rozvodů chlazení pro budovy M a M1

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace bez kondenzátorové chladící jednotky, oddělený kondenzátor. Součástí dodávky je rovněž instalace nového potrubí včetně tlakových nádob, ventilů a propojení se stávajícím chladicím systémem v budovách M a M1s následným zaregulováním.

Servis klimatizácie a vzduchotechniky v TTIP – Trnava Industrial Park

Servis klimatizácie a vzduchotechniky v TTIP – Trnava Industrial Park

Predmetom zákazky je pravidelný sezónny servis klimatizácie a vzduchotechniky v objektoch SO01A, SO01B, SO 02 a PO 01 v TTIP. Súčasťou zákazky bude: vykonanie mimozáručného, havarijného servisu a prípadných opráv s dodaním v NPK určených náhradných dielov, v prípade poruchy na klimatizačných a vzduchotechnických zariadeniach. vykonanie ...

Vzduchotechnika - Zimný štadión

Vzduchotechnika - Zimný štadión

V časti projektu Vzduchotechnika je riešené vetranie jednotlivých rekonštruovaných priestorov objektu SO 01 Zimný štadión v Žiari nad Hronom tak, aby boli zaistené predpísané hodnoty hygienickej výmeny vzduchu, čistoty a pohody prostredia v riešených miestnostiach, ktoré to vyžadujú. Tiež za účelom vytvorenia vyhovujúcich mikroklimatických ...

Rekonštrukcia klimatizačnej jednotky v Matejovom dome

Rekonštrukcia klimatizačnej jednotky v Matejovom dome

Predmetom zákazky je výmena klimatizačnej jednotky v Matejovom dome - národná kultúrna pamiatka. Realizovaný vykurovací systém tepelné čerpadlo vzduch/vzduch klimatizačný multisystém musí vzhľadom na existujúce stavebné a architektonické riešenie priestoru Matejovho domu a doteraz realizovanej klimatizácie spĺňať podmienky uvedené v súťažných ...

ZŠ Vrchlického - nucené větrání tříd

ZŠ Vrchlického - nucené větrání tříd

Předmětem plnění je dodávka a montáž rekuperačních jednotek do tříd ZŠ Vrchlického vč. souvisejících stavebních prací a nutné elektroinstalace.

Poptávám montáž klimatizace do rodinného domu

Poptávám montáž klimatizace do rodinného domu

Poptávám montáž klimatizace do rodinného domu.

Poptávám dodávku a montáž klimatizace

Poptávám dodávku a montáž klimatizace

Poptávám dodávku a montáž klimatizace zančky Samsung WIND FREE 2,5 kW AR7580 do místnosti 16 m2 v 1. patře administrativní budovy ( viz příloha). Lokalita: Brno-město.

Poptávám servis mobilní klimatizace

Poptávám servis mobilní klimatizace

Poptávám výměnu chladící kapaliny, filtrů a celkovou dezinfekci mobilní klimatizace ProLine. Nejlépe Praha 7, 8, 9. Reakce vč. uvedení ceny prosím na e-mail.

Servis vzduchotechniky, klimatizácie a chladenia

Servis vzduchotechniky, klimatizácie a chladenia

Predmetom zákazky sú pravidelné servisné činnosti v určených intervaloch 1x alebo 2x ročne, opravy a v prípade potreby dodanie a výmena (zabudovanie) náhradného dielu na vzduchotechnických, klimatizačných a chladiarenských zariadeniach.

Pozáručný servis a opravy klimatizačných a vzduchotechnických zariadení

Pozáručný servis a opravy klimatizačných a vzduchotechnických zariadení

Pravidelný pozáručný servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení, výmena filtrov, opravy, odstránenie porúch, vykonávanie odborných prehliadok, vypracováva hlásenie o úniku fluorovaných skleníkových plynov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Poptávám instalaci protihlukového krytu ke klimatizaci

Poptávám instalaci protihlukového krytu ke klimatizaci

Poptávám instalaci protihlukového krytu ke klimatizaci, šířka 1 jednotky 90cm hloubka 38cm, dvě na sobě.

Realizace energetických úsporných opatření - Gymnázium Slovanské náměstí  Brno

Realizace energetických úsporných opatření - Gymnázium Slovanské náměstí Brno

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy Gymnázia Brno, Slovanské náměstí 7, Brno, realizující opatření pro zvýšení energetické úspornosti objektu zahrnující zateplení dvorních fasád, štítu do Slovanského náměstí, výměnu všech oken (do ulice repliky špaletových, do dvora jednoduchá dřevěná okna z lepených profilů a izolačním ...

Snižování energetické náročnosti a rekuperace První soukromá hotelová škola

Snižování energetické náročnosti a rekuperace První soukromá hotelová škola

Předmětem zakázky je snížení spotřeby energie stávajícího objektu První soukromé hotelové školy v Praze 8 s číslem popisným 506 na parcele číslo 1316 v katastrálním území Troja 730190. Jedná se o provedení zateplení ochlazovaných konstrukcí a výměnu stávajících oken a dveří. Dále bude v učebnách doplněno přirozené větrání vzduchotechnickým ...

Modernizace vzduchotechnických zařízení vybraných stanic metra

Modernizace vzduchotechnických zařízení vybraných stanic metra

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a další rekonstrukční práce spočívající v rekonstrukci a modernizaci zařízení a rozvodů vzduchotechniky stanic metra Dejvická, Malostranská, Staroměstská, Můstek A, Náměstí Republiky, Smíchovské nádraží, Jinonice, Karlovo náměstí, Muzeum C, Pankrác, Budějovická, Hlavní nádraží, včetně souvisejících ...

Chlazení Nové radnice

Chlazení Nové radnice

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových klimatizačních jednotek fan – coil, provedení rozvodů chladu k nim, dovybavení strojovny chlazení a oživení celého systému centrálního chlazení. Zařízení je napojeno na stávající zdroj chladu, umístěný ve strojovně budovy Nové radnice, kde byly připraveny napojovací body pro toto zařízení. Náplní ...

Částečné chlazení prádelny – NČV Nejdek

Částečné chlazení prádelny – NČV Nejdek

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku a instalaci zařízení do prádelny závodu Nejdecká česárna vlny a.s., na adresu Nádražní 1267 36221 Nejdek v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 – 2020, Úspory energie III. Výzva, Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013586. Podrobnější specifikace zařízení a ...

Servis vzduchotechniky v areálu CEITEC VUT

Servis vzduchotechniky v areálu CEITEC VUT

Předmětem této zakázky je výběr dodavatele pro pravidelné provádění údržby, kontrolních a servisních prací, oprav a odstraňování poruch na vzduchotechnických, klimatizačních a chladicích zařízeních v budovách Středoevropského technologického institutu VUT v Brně na adrese Purkyňova 123, 612 00 Brno. Tato údržba spočívá zejména v pravidelných ...

Vzduchotechnika v Domě dětí a mládeže

Vzduchotechnika v Domě dětí a mládeže

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je instalace nové vzduchotechniky v objektu Domu dětí a mládeže na ul. Masarykova č.p. 958 v Orlové-Lutyni.

Poptávám výstavbu železobetonové haly s PUR opláštěním

Poptávám výstavbu železobetonové haly s PUR opláštěním

Poptávám (výrobek nebo službu): Různé stavební práce (stavba areálu firmy či jednotlivé dílčí dodávky) Popis: Množství/obsah/rozměr/rozsah prací: - novostavba železobetonové haly s PUR opláštěním (skladová část, výrobní část a administrativa) - vybavení objektu (osvětlení, vzduchotechnika, vytápění) - oplocení areálu - dlážděná manipulační ...

Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku

Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v kompletním zateplení obvodového pláště, výměně výplní otvorů, částečného zateplení plochých střech a stropu půdy, zároveň dojde k instalaci vzduchotechnického systému a dále stavební práce s těmito úpravami související. Předmětem veřejné ...

Centrální klimatizace v objektu GŘ Křižíkova

Centrální klimatizace v objektu GŘ Křižíkova

Předmětem této veřejné zakázky na dodávky s názvem „Centrální klimatizace v objektu GŘ Křižíkova“ je dodání a montáž nové centrální klimatizace v obj. Křižíkova vč. následného servisu, dle projektové dokumentace.

TU LF UPOL - Výměna vzduchotechniky v prostorách Centra pro práci s laboratorními zvířaty

TU LF UPOL - Výměna vzduchotechniky v prostorách Centra pro práci s laboratorními zvířaty

Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) Výměna vzduchotechnického zařízení a měření a regulace pro vzduchotechnické zařízení, vč. dodávky a instalace nového vzduchotechnického zařízení; b) Vyzkoušení a zaregulování vzduchotechnického zařízení, včetně vystavení příslušných protokolů, tj. bude provedena kontrola úplnosti, kontrola funkčnosti, ...

(záznamy 1/25 z 1092)  strana 1 / 44