FF/UPOL - Interaktivní ultrakrátká projekce II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interaktivní dotykové projekce pro interaktivní výuku, prezentace v rámci vědeckých workshopů, odborných seminářů, porad, ale také jako možný stimul při výzkumech v rámci laboratoře CO-LAB, pro potřeby Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Profesionální 4K monitory
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka profesionálních 4K monitorů pro zajištění odborné výuky na Divadelní fakultě JAMU.
Dodávka výpočetní techniky - notebooky 2022 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu § 131 zákona uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky výpočetní techniky - notebooků, mobilních pracovních stanic a replikátor portů včetně příslušenství v letech 2022-2023 dle aktuálních potřeb zadavatele pro Prahu, Brno a Ostravu v rozsahu a v souladu se zadávací ...
Dynamický nákupní systém pro tonery 2022 - 2025
Veřejnou zakázkou bude zaveden dynamický nákupní systém na dodávku tonerů a inkoustových náplní pro tiskárny a kopírovací zařízení. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Centrální nákup výpočetní techniky 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky výpočetní techniky (dále jen zboží), tj. stolních počítačů, monitorů, PC 2v1, notebooků, tabletů a DVD mechanik pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. Mimo jiné dodavatel poskytuje i příslušenství pro počítače a notebooky (myš, klávesnice, brašna), ale i základní softwarové vybavení (operační ...
UTB - Stolní 3D tiskárna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stolní 3D tiskárny pořizované pro potřeby Univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Prenájom reprografických zariadení a súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie dodávky reprografických zariadení vrátane systému pre manažment a monitoring reprografických zariadení, komplexné zabezpečenie servisného pokrytia a dodávky spotrebných materiálov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Potřeby pro kompozici
(1) Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka IT pro potřeby kompozice viz příloha Zadávací dokumentace č. 1 - Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace pro část 1. (2) Předmětem plnění pro část 2 veřejné zakázky je dodávka audiotechnologií pro kompozici viz příloha Zadávací dokumentace č. 1 - Technická specifikace ...
Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové - IT technika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace IT techniky do kanceláří budovy odlehčovací služby, která je blíže specifikována v zadávací dokumentaci uveřejněné včetně příloh na profilu zadavatele.
Dodávka IT vybavení a vybavení pro výuku odborných předmětů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka počítačů, projektorů, tiskáren, kalkulátorů, prezentérů a přepínačů, svářeček optických vláken, lamaček optických vláken, síťového analyzátoru a síťového testeru, vybavení pro kybernetickou laboratoř, nábytku, nářadí, zařízení pro 3D tisk, robotiky, knih a her v množství a technické specifikaci uvedené v ...
Dodávka vizualizační a výukové techniky pro 2. ZŠ Cheb a 6. ZŠ Cheb
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vizualizační a výukové techniky pro 2. ZŠ Cheb a 6. ZŠ Cheb. Detailní specifikace a bližší požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny příloze č. 1 ZD - Návrh Kupní smlouvy a její příloze.
Dodávka komplexného riešenia na tvorbu zvukových záznamov - vybavenie zvukového štúdia
Predmetom zákazky je dodávka komplexného riešenia na tvorbu zvukových záznamov - vybavenie zvukového štúdia a dodávka špeciálnej výpočtovej techniky a licencií na tvorbu zvukových záznamov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Projektor pro pracoviště Barevných korekcí
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka projektoru pro zajištění požadované kvality projekce na pracovišti barevných korekcí v rozsahu a souladu se Zadávací dokumentací. Součástí zakázky je i přeinstalace stávajícího projektoru z pracoviště barevných korekci na pracoviště v míchací hale. Více informací v Zadávací dokumentaci.
Dodávka tonerů a dalšího spotřebního materiálu do tiskáren pro ÚOJ a ústředí ČSSZ
dodávky tonerů a dalšího spotřebního materiálu do tiskáren pro územní organizační jednotky a ústředí zadavatele
UTB - 3D tiskárny FDM II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskáren FDM pořizovaných pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
IT a AV technika a nábytek do učeben ZŠ Trávníčkova a ZŠ Kuncova
Předmětem zakázky je dodávka IT a AV techniky a nábytku do učeben ZŠ Trávníčkova a ZŠ Kuncova.
Obměna HW EZD a zajištění provozní podpory
Zajištění dostupnosti systému elektronické zdravotnické dokumentace 24x7x365, legislativního souladu, bezpečnosti a důvěryhodnosti systému vč. řízeného rozvoje na další 4 roky (od 5.1.2022). Součástí plnění jsou obměny koncových tabletů (60 ks) vč. rozšíření HW infrastruktury pro ukládání dat. S vybraným dodavatelem bude uzavřena "Smlouva pro ...
Zajištění servisní a materiálové podpory multifunkčních tiskových zařízení ČPZP
Předmětem zakázky je zajištění služeb spočívajících v pronájmu 54 kusů multifunkčních tiskových zařízení (dále též jen zařízení) a servisní a materiálové podpoře na zajištění provozuschopnosti a dobrého technického stavu těchto multifunkčních tiskových zařízení a 12 kusů multifunkčních tiskových zařízení ve vlastnictví zadavatele, jejich ...
Jazykové učebny pro projekt I KAP II Pardubického kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardware, software a dalšího vybavení jazykových učeben vč. licencí, jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Dodavatel se dále zavazuje v rámci předmětu plnění veřejné zakázky poskytnout zadavateli práce a služby související s dodáním předmětu plnění spočívající ...
RUK - ÚVT - Zajištění dodávky kancelářských PC, notebooků, monitorů a dalšího příslušenství
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávky kancelářských PC, notebooků, monitorů a dalšího příslušenství pro Univerzitu Karlovu. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technická specifikace předmětu plnění) a předpokládaný rozsah zakázky pak v Příloze č. 2 zadávací dokumentace (Položkový ...
Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení OKI
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výhradně originálních, nových a nerepasovaných tonerů, inkoustů, odpadních nádob či jiného spotřebního materiálu pro tisková zařízení výrobce OKI, jejichž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace. Hlavní kód CPV: 30125110-5 Tonery pro laserové tiskárny/faxové ...
Modernizace Zdravotnického operačního střediska ZZS KV
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní obnova technologie hlasového řešení Zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Komplexní obnova zahrnuje tyto etapy: dispečerské pracoviště, integrace s rádiovým systémem Pegas a analogovou rádiovou sítí, telefonní ústředna, brána, IP ...
Nákup notebooků
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky notebooků, a to na základě rámcové dohody uzavřené s 1 dodavatelem. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace (dále jen "ZD").
Multimediálna technológia
Predmetom zákazky je dodávka multimediálnej technológie pre Kreatívne centrum SPU v Nitre. Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 Opis predmetu zákazky a prílohy č. 8 súťažných podkladov.
AV technika do přístavby a rekonstruované budovy FLD
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka AV techniky do přístavby a rekonstruované budovy FLD včetně její montáže a zprovoznění.