Výměna a podpora síťové infrastruktury Úřadu průmyslového vlastnictví
Předmětem této veřejné zakázky je výměna a následné poskytování rozšířené technické podpory síťové infrastruktury v Úřadu průmyslového vlastnictví.
Dodávky výpočetní techniky pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021
Dodávky výpočetní techniky (stolní počítače, notebooky a LCD monitory) pro Krajskou zdravotní, a.s., a to na základě rámcové dohody.
UTB - Barevná laserová tiskárna A3 s bílým tonerem
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka barevné laserové tiskárny A3 s bílým tonerem pořizovaná pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
UTB - Fotografická tiskárna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fotografické tiskárny 44" s plnohodnotnou sadou 12 tonerů pořizovaná pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Výpočtová technika s príslušenstvom II
Predmetom zákazky je dodanie výpočtovej techniky a príslušenstva v zmysle špecifikácie, ktorá je uvedená v súťažných podkladoch.
Dům Přírody Pálavy - vybavení - II. řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení zrekonstruovaného objektu RMM v Dolních Věstonicích, kde se nyní nachází Archeologické muzeum. Expozice bude interaktivní a bude vhodná pro individuální návštěvníky i organizované skupiny napříč všemi generacemi. Zakázka je rozdělena na dvě části.
Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou - vybavení ICT
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky včetně služeb „Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou - vybavení ICT“ je zejména dodávka a instalace informačních a komunikačních technologií pro základní školu, tj. počítačů, interaktivních tabulí, projektorů, tabletů apod. a SW, dále vnitřní konektivity včetně montáže, instalace, ...
Dodávka počítačů, tiskáren a jejich servis 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky počítačů včetně monitorů, lokálních tiskáren, notebooků a OEM licencí software (dále jen výpočetní technika nebo zboží), plně kompatibilních se současně používanými u zadavatele (MS Windows a MS Office). Předmětem zakázky je rovněž záruční servis výpočetní techniky a zajištění odběru a ekologické ...
IKT technológie
Predmetom zákazky je nákup informačno-komunikačných technológií, didaktickej techniky, školského náytku a kníh pre základné školy v meste Nitra. Zákazka je rozdelená na 4 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viacero častí predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: IKT Časť 2. predmetu zákazky: ...
LF HK - Audiovizuální technika v roce 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž audiovizuální techniky pro vybraná pracoviště Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové včetně příslušenství, dopravy do místa plnění, demontáže, cla, zaškolení, obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek dokumentace zadávacího řízení.
Poptáváme interaktivní prvky, informační tabule
Pro dětskou léčebnu v Říčanech poptávám interaktivní prvky, informační tabule a další.
Dynamický nákupní systém na pořizování komponentů ICT pro Nemocnici  Nymburk s.r.o.
Účelem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zajištění dodávek běžného, obecně dostupného kancelářského ICT vybavení vč. drobných komponentů. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky běžného, obecně dostupného kancelářského ICT vybavení, zejména osobních počítačů (stolních, ...
Pronájem videokonferenčních jednotek a příslušenství
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je pronájem videokonferenčních jednotek s příslušenstvím pro provoz v rámci služby Webex, včetně instalace a zprovoznění a služby podpory provozu komunikačního prostředí a adopce služby Webex.
Dodávka a montáž interiéru - mobiliáře na budovu B
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž vnitřního vybavení výukového objektu B - Filozofické fakulty UHK, v rozsahu a obsahu dle projektové dokumentace pro provádění interiéru, vč. prostorové a časové koordinace s realizací stavební části akce. Předmět smlouvy zahrnuje jednak dodávku, montáž a instalaci prvků do stavby nezabudovaných ...
Spotřební materiál pro chodbová tisková zařízení
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky spotřebního materiálu pro tisková zařízení.
Počítače a notebooky, monitory, tiskárny, tiskárny štítků a čtečky čárových kódů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka počítačů, notebooků, monitorů, tiskáren, tiskáren štítků a čteček čárových kódů.
Dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně dopravy a instalace pro nové expozice
Předmětem plnění je dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně dopravy, instalace a zprovoznění do muzejních expozic a souvisejících nevýstavních prostor v objektech SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04, Zámek 1, 386 01 Strakonice, dle projektové dokumentace, schématu zapojení a technické zprávy.
Informačná a kancelárska technika
Predmetom zákazky je dodávka informačnej a kancelárskej techniky pre potreby Prešovskej univerzity a jej súčastí. Ide najmä o notebooky, osobné počítače, dokovacie stanice, taška na notebooky, adaptéry, prepínače, monitory, tlačiarne, multifunkčné zariadenia, skenery, projektory, zálohovacie zariadenia, príslušenstvo periférne, audio video, ...
Dodávka a instalace LED obrazovky
Předmětem veřejné zakázky je dodat a nainstalovat LED obrazovku během rekonstrukčních prací Atria.
LC1: Obrazovky
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných položiek: LC1: Obrazovky LC2: Tribúny Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo obe časti predmetu zákazky.
Dodávka a správa decentralizovaných zařízení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávky a správy decentralizovaných zařízení pro Zadavatele. Podrobně odst. 3.1. a 4.2 Výzvy a zadávacích podmínek pro zpracování nabídky a přílohy zadávacích podmínek č. 1-7. Uvedené soubory jsou uloženy v záložce Zadávací dokumentace.
UTB - Termální inkoustová velkoformátová tiskárna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka termální inkoustové velkoformátové tiskárny pořizovaných pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávky kancelářské a výpočetní techniky včetně příslušenství - DNS
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky kancelářské a výpočetní techniky včetně příslušenství za zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek. Konkrétní specifikace předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude obsažena vždy ve výzvě k podání nabídek na konkrétní ...
IT Technologie
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace počítačového hardwaru, softwaru, síťových prvků a tabletů pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje.
Obnova ICT
Nákup ICT techniky: počítačů, notebooků, monitorů, tenkých klientů, tabletů, dataprojektorů, skenerů, tiskáren, čteček čárových kódů, klávesnic a diagnostických monitorů dle Technické specifikace.