Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Malcov 16

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Malcov 16

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Modernizácia technického vybavenia Základnej školy Nemocničná Považská Bystrica

Modernizácia technického vybavenia Základnej školy Nemocničná Považská Bystrica

Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne základnej školy.

UTB – 3D tiskárna

UTB – 3D tiskárna

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny pořizované pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Zajištění kompletního tiskového řešení formou pronájmu, včetně servisních a materiálových služeb

Zajištění kompletního tiskového řešení formou pronájmu, včetně servisních a materiálových služeb

Předmětem je kompletní zabezpečení tiskových, kopírovacích, skenovacích služeb prostřednictvím dodávky nových zařízení (dále jen „tiskových služeb“), včetně SW pro monitoring tisku pro jednotlivé uživatele Zadavatele. Dále poskytování služeb v reprografickém středisku Zadavatele včetně personálního zabezpečení. Předmět veřejné zakázky je v ...

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany

Predmetom verejného obstarávania je nákup, dodávka a montáž vybavenia do školskej knižnice, fyzikálnej učebne, polytechnickej učebne a IKT učebne pre Základnú školu v Petrovanoch.

Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov

Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov

Jedná sa o obstaranie učebných pomôcok, informačnej technológie a softvérového vybavenia a nábytku do ZŠ v rozsahu výkazu výmer tvoriacich prílohu Súťažných podkladov.

Dodávka pracovních stanic a monitorů

Dodávka pracovních stanic a monitorů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 150Ks All in One pracovních stanic a 30Ks monitorů

Kroužek multimediální tvorby - SŠIS Dvůr Králové nad Labem - audiovizuální technika

Kroužek multimediální tvorby - SŠIS Dvůr Králové nad Labem - audiovizuální technika

Předmětem veřejné zakázky dodávka audiovizuální techniky dle přiložené specifikace včetně dopravy a poskytnutí souvisejících služeb.

Vnútorné vybavenie ZŠ Zuberec

Vnútorné vybavenie ZŠ Zuberec

Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej školy didaktickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom a inými učebnými pomôckami

Materiálne vybavenie odborných učební Bratislava-Staré Mesto

Materiálne vybavenie odborných učební Bratislava-Staré Mesto

Predmetom zákazky je dodanie, vynáška, inštalácia a montáž vnútorného vybavenia učební vrátane likvidácie obalových materiálov v štyroch základných školách v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Verejný obstarávateľ delí predmet zákazky na sedem častí.

Pořízení skenovacích pracovišť ČÚZK

Pořízení skenovacích pracovišť ČÚZK

Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup vybavení skenovacích pracovišť za podmínek uvedených v ZD včetně jejich ukázkové instalace a konfigurace a 5 –ti letého záručního servisu.

Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram - Bezpečná infrastruktura

Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram - Bezpečná infrastruktura

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování bezpečné centrální IT infrastruktury Zadavatele. Součástí plnění je též poskytování služeb podpory provozu.

Kompletní zajištění tiskových a kopírovacích služeb ÚMČ Praha 9

Kompletní zajištění tiskových a kopírovacích služeb ÚMČ Praha 9

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění veškerých tiskových a kopírovacích služeb pro ÚMČ Praha 9 a to zejména umístěním kopírovacích a tiskových strojů o požadovaných parametrech, které budou ve vlastnictví dodavatele služby, jejich rozmístění dle požadavku ÚMČ Praha 9, zajišťování jejich kompletního servisu (oprav, servisní údržby, dodávek ...

GŘ OI – Reprografická zařízení A3, A4

GŘ OI – Reprografická zařízení A3, A4

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky tiskáren v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Kromě dodávek tiskáren zahrnuje předmět veřejné zakázky i jejich balení a jejich doručení do určených míst plnění .Zároveň je součástí plnění i instalace a konfigurace A3 zařízení a odvoz obalového materiálu

Zařízení pro digitalizaci a kopírování zvukových dokumentů

Zařízení pro digitalizaci a kopírování zvukových dokumentů

dodávka zařízení pro digitalizace a kopírování dokumentů

Vybavení Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě

Vybavení Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní vybavení budovy ZŠ Nuselská. Konkrétně se jedná o dodávku nábytku; dodávku IT a ICT vybavení; dodání technologie planetária, 3D kina; dodání pomůcek pro fyziku, chemii a přírodopis a dodávku filmů. Veřejná zakázka je s ohledem na svou různorodou avšak komplexní povahu v souladu s § 35 zákona rozdělena ...

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Slovenský Grob – nákup tovarov

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Slovenský Grob – nákup tovarov

Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Slovenský Grob: -jazykovej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, interaktívny projektor s tabuľou a perom, softver, digitálne jazykové laboratórium -knižnice technickým a technologickým vybavením, najmä PC zostavami, notebookmi, knižnično- informačným systémom, ďalším ...

Vnútorné vybavenie ZŠ Nitrianske Rudno

Vnútorné vybavenie ZŠ Nitrianske Rudno

Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 časti s cieľom umožniť účasť čo naväčšieho počtu uchádzačov.

Pozáruční servis a podpora provozu technologie CIRC

Pozáruční servis a podpora provozu technologie CIRC

Zajištění pozáručního servisu a podpory provozu technologií CIRC (Computer Incident Response Capability) - PTZM (pracoviště pro testování zranitelnosti a malware) jako pracoviště pro testování škodlivých kódů a monitoring jejich chování, testování updatů a upgradů.

Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce

Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Vybavenie učební

Vybavenie učební

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební. Verejny obstaravatel rozdelil predmet zakazky na časti s cieľom umoznit ucast co naväčšieho poctu uchadzacov. Zákazka je rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické ...

Ekonomický informační systém - Kroměřížská nemocnice a.s.

Ekonomický informační systém - Kroměřížská nemocnice a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace ekonomického informačního systému, který nahradí, případně rozšíří stávající informační systém. Součástí plnění je dodávka nezbytného HW a s ním souvisejícího SW a další související plnění, včetně poskytování podpory po dobu neurčitou, to vše v rozsahu příloh návrhu smlouvy - obchodních ...

Dodání dispečerských monitorů a touchscreenů

Dodání dispečerských monitorů a touchscreenů

Dodání monitorů na dispečerská a operační pracoviště všech složek IZS v rámci Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje včetně dodávky touchscreenů.

Vybavenie odborných učební Základnej školy v obci Štrba

Vybavenie odborných učební Základnej školy v obci Štrba

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

ZŠ Spišský Štvrtok – vybavenie odborných učební

ZŠ Spišský Štvrtok – vybavenie odborných učební

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4: Didaktické ...

(záznamy 1/25 z 6802)  strana 1 / 273