Audiovizuální technika – Centrální předpovědní pracoviště
Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh, dodávka, instalace a implementace HW a SW vybavení pro prezentaci dat a informací v rámci předpovědní a výstražné služby v návaznosti na IZS a speciální výstupy z oblasti čistoty ovzduší a Smogový varovný a regulační systém (SVRS). Více informací je uvedeno v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a jejich ...
Dodávka výpočetní techniky pro Nemocnici Pardubického kraje, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka počítačů, monitorů, notebooků, tiskáren a klávesnic včetně příslušenství (dále též jen „zboží“) dle požadavků zadavatele a v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných nepravidelných dodávek zboží na jednotlivá ...
UTB – Vícekomponentní 3D tiskárna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vícekomponentní 3D tiskárny pořizované pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení - 2020
Předmětem zaváděného DNS je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, a to počítačů, monitorů, notebooků, tiskáren, tabletů a dataprojektorů. Účelem veřejných zakázek, zadávaných v DNS je uspokojení potřeby jednotlivých pověřujících zadavatelů spočívající v získání příslušné výpočetní techniky.
Výpočtová technika
Nákup 94 kusov osobných počítačov, 94 kusov monitorov, 17 ks notebookov vrátane servisu týchto zariadení u verejného obstarávateľa s nástupom nasledujúci pracovný deň (NBD - On site) . Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "D. Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov zverejnených ...
Počítačové klastry, Technologický celek 7 – Výpočetní chemie II
Dodávka výpočetního zařízení a souvisejícího plnění dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Soubor zařízení bude použit pro provádění molekulově dynamických simulací nukleových kyselin a souvisejícího řešení výpočetně náročných úloh molekulového modelování nezbytných pro účely realizace projektu SYMBIT (viz níže). Veřejná zakázka je v ...
Rozvoj nemocničního informačního systému
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: a) Pořízení a implementace nemocničního informačního systému („NIS“), b) dodávka hardware, c) servis IS prováděný od doby ukončení zkušebního provozu IS dále na dobu neurčitou
Vybavení poslucháren MFF UK – Dodávka IT techniky – stolní počítače – opakování
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 81 kusů PC sestav pro výuku, prezentace různého formátu během přednášek a pro ovládání AV techniky. Předmět zakázky je dále podrobně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace. Účastník nabídne takové plnění, které přesně odpovídá požadavkům v příloze č. 1 zadávací dokumentace – ...
Obstaranie odborných učební na základnej škole v Kútoch – tovary
Materiálno technické vybavenie pre nasledujúce aktivity projektu: - Hlavná aktivita č. 2 Polytechnická učebňa pre 16 žiakov - Hlavná aktivita č. 3 Biologicko chemická učebňa pre 16 žiakov - Hlavná aktivita č. 4 Učebňa fyziky pre 16 žiakov - Hlavná aktivita č. 5 Jazyková učebňa pre 18 žiakov - Hlavná aktivita č. 6 Školská knižnica
Zabezpečenie IKT na podporu implementácie OP KŽP
Predmetom zákazky je zabezpečenie IKT (informačných a komunikačných technológií) na podporu implementácie OP KŽP. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IKT a softvér
Dodanie tovarov(IKT a softvér, nábytok, učebné pomôcky, knihy) do odborných učební ZŠ.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré 347 – Didaktické pomôcky
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební- didaktické pomôcky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Didaktické pomôcky  ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie odborných učební ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, ZŠ Grundschule Hradné námestie 38 a ZŠ Nižná brána 8 v Kežmarku, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 11 častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky ZŠ Nižná brána 8, ...
Nákup informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a technických zariadení výpočtovej techniky a súvisiacich služieb, pre potreby bežnej administratívnej činnosti verejného obstarávateľa podľa technickej špecifikácie a požiadaviek verejného obstarávateľa do sídla verejného obstarávateľa. Cieľom zadávanej zákazky je určenie podmienok dodania tovaru a poskytnutia ...
IKT vybavenie učební
Predmetom zákazky je dodávka počítačového vybavenie pre potreby vzdelávacieho procesu. Množstvá predmetu zákazky: Učiteľský tablet 70 ks, Fotoaparát 10 ks, Žiacky tablet 150 ks, Notebook 13- 79 ks, Kamera 2 ks, Mobile device Management 10 ks, Multimediálne centrum - 60 ks, Dataprojektor 70 ks, Prepravný kufor 10 ks, Notebook 4 ks. Podrobná ...
Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo
Predmetom zákazky je dodávka počítačového vybavenia, IT príslušenstva (hardvér a softvér) v rámci schválených projektov: Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií, ITMS kód projektu: 310031N708 (ďalej len Projekt 1, resp. P1), Monitoring svahových deformácií, ITMS kód projektu: 310031N710 (ďalej len ...
Obstaranie IKT vybavenia - OA Humenné
Predmetom obstarávania je IKT vybavenie pre odborné učebne a jazykové učebne OA Humenné. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
DNS na dodávky IT vybavení pro UHK
Předmětem zakázky je zavedení DNS na dodávky IT vybavení pro UHK. Po zavedení DNS budou v rámci tohoto DNS elektronicky a automaticky obesíláni všichni uchazeči, kteří podali žádost o účast v souladu se Zákonem i touto ZD a byli do tohoto DNS zařazeni, a to po celou dobu trvání DNS. Předmětem veřejných zakázek zadávaných po dobu trvání v ...
Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nových expozic, resp. jejich prvků a prvků výstavních prostor, odpovídajících konkrétní profesi. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části: část 1 - Prvky silnoproudé elektrotechniky část 2 - Audio, video a informační technika část 3 - Speciální efekty část 4 - Mobiliář ...
Nákup a dodanie informačno-komunikačných technológií
Predmetom zákazky je dodávka IKT. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis predmetu zákazky.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie nábytok Podrobné vymedzenie predmetu ...
HW vybavení Point One – II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka různých položek IT vybavení pro prostory podnikatelského inkubátoru Point One. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, jejichž předmětem je: Ad a. HW vybavení Předmětem plnění této části je dodávka HW vybavení pro podnikatelský inkubátor Point One. Ad b. Tiskárny Předmětem plnění této části je ...
Dynamický nákupní systém na dodávky ICT a AVT
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky ICT a AVT techniky a splnění dalších s tím souvisejících závazků
UTB – Pronájem multifunkčních zařízení 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčních zařízení, vč. servisních služeb na dobu trvání 60 měsíců pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slnečná - tovary
Hlavné aktivity: 1. 302J96700005 - Vybavenie školskej knižnice 2. 302J96700001 - Vybavenie učebne Biológia/Chémia 3. 302J96700004 - Vybavenie učebne Polytechniky 4. 302J96700003 - Vytvorenie učebne IKT (variant notebook) 5. 302J96700002 - Vybavenie učebne IKT (variant klientske stanice)