Nákup velkokapacitních barevných A3 do resortu MPO
Nákup velkokapacitních barevných A3 do resortu MPO
Spotrebný materiál do zariadení tlačového systému OKI
Predmetom zákazky s názvom "Spotrebný materiál do zariadení tlačového systému OKI" je: - dodávka originálnych tonerových náplní a spotrebných materiálov do zariadení OKI, vrátane dopravy tonerových náplní a spotrebných materiálov do miesta dodania - jednotlivých pracovísk obstarávateľa; - bezplatný odber použitých tonerových náplní a ...
UTB – ART GALLERY – Tiskárny pro účely galerijního provozu IV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tiskáren včetně spotřebního zboží pro účely galerijního provozu pořizovaných pro potřeby projektu ART GALLERY UTB ve Zlíně realizovaného Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Obstaranie učebných pomôcok - Vybavenie učebne mechatroniky
Predmetom zákazky je obstaranie učebných pomôcok -mechatronika. Dodávka zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
UTB – 3D tiskárna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskáren pořizovaných pro potřeby Univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Informačno-komunikačné zariadenia
Predmetom verejného obstarávania je dodanie bežne používaných IKT zariadení a tlačiarní podľa potrieb Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na obdobie najbližších 4 rokov. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: 1. časť tvorí dodanie informačno-komunikačných technológií (IKT zariadení) typu stolových počítačových zostáv, ...
Centralizace a zabezpečení kancelářského tiskového prostředí
Předmětem veřejné zakázky je kompletní obnova multifunkčních zařízení a tiskáren v rámci všech budov zadavatele ve formě nákupu nových zařízení do majetku zadavatele a zajištění navazujících servisních a materiálových služeb na období 72 měsíců.
Nákup ICT vybavení – Pro-OU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení pro jednotlivé fakulty Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále „OP VVV“, Podpora rozvoje studijního prostředí na OU, CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534. Výčet požadovaného vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v ...
Upgrade a rozšíření databázového systému
Zajištění dodávky databázového systému (HW, SW, licence, služby), který nahradí a rozšíří současný systém Oracle Exadata.
Multifunkčné zariadenia vrátane 4-ročného servisu
Predmetom zákazky je dodanie 16 kusov čiernobielych a farebných digitálnych multifunkčných zariadení (ďalej len multifunkčné zariadenia) vrátane poskytnutia služby ALL IN na obdobie 48 mesiacov od prevzatia posledného multifunkčného zariadenia.
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Kombinovaná biologicko/chemická učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov) pre 24 ...
Dodávka a instalace velkoformátového skeneru
Předmětem plnění je dodávka a instalace nového velkoformátového (A0) skeneru s proměnným rozlišením a detekcí 3D povrchu, hloubkou ostrosti až do 10 cm. Součástí dodávky je i PC včetně SW potřebného pro práci se skenerem a pro zpracování výsledků, doprava, montáž a zaškolení obsluhy. Výsledkem výběrového řízení bude kupní smlouva uzavřená s ...
Modernizace ZŠ Náměšť na Hané – dodávka vybavení
Konkrétním předmětem je dodávka vybavení v ZŠ Náměšť na Hané. Konkrétní požadavky na dodávky jsou uvedeny v příloze č. 2 – výkazu výměr. Předmět zakázky je rozdělen do 3 částí, které budou hodnoceny samostatně: část „A – nábytek“ (rozpočet oddíl 08) část „B – učební pomůcky“ (rozpočet oddíl 09) část „C – vybavení IT“ (rozpočet oddíly 07 a ...
Modernizace ZŠ Šromotovo - vnitřní vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení půdní vestavby na ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, objekt č.p. 177, Šromotovo náměstí, Hranice, pavilon druhého stupně. Veřejná zakázka je rozdělena do jednotlivých částí: 1. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – nábytek 2. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – elektro 3. Část veřejné ...
Modernizace učeben - AGEL Střední zdravotnická škola s. r. o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a IT techniky (dále jen „předmět plnění) dle technické specifikace, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
Nákup tiskáren a spotřebního materiálu
Nákup tiskáren a spotřebního materiálu
Tiskárna přenosná
Předmětem VZ je dodávka přenosných tiskových zařízení.
Centra interaktivní výuky
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření dvou rámcových dohod ve smyslu ust. § 131 a násl. zákona (dále jen „rámcová dohoda“): - v části 1 veřejné zakázky na dodávku Tabletů a PC pro Polytechnická hnízda - v části 2 veřejné zakázky na dodávku vybavení a souvisejících stavebních prací potřebných ke zřízení moderních multifukčních učeben - ...
Tiskárna barevná
Předmětem VZ je dodávka tiskových zařízení.
Tiskárna jehličková
Předmětem Vz je dodávka jehličkových tiskových zařízení.
Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci
Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci Logický celok I. Výpočtovej technicky a softvéru Logický celok II. - Didaktických a pracovných pomôcok do biologicko-chemickej (B-CH) učebne a polytechnickej (PolyTech) učebne Logický celok III. - Nábytku pre učebne a knižnicu Uvedeným rozdelením zákazky na časti sa verejný obstarávateľ nesnaží o ...
Poptávám náhradní toner pro tiskárnu značky Canon
Poptávám náhradní toner pro tikárnu CANON LBP2900. Děkuji Vymětalíková.
Dodávka monitorů, počítačů, notebooků a tabletů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka monitorů, počítačů, notebooků a tabletů. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, jejichž předmětem je: Ad a. Ploché monitory Ad b. Přenosné počítače Ad c. Tablety Ad d. Stolní počítače
Tiskárny a multifunkční zařízení pro Krajskou zdravotní, a.s.
průběžné dodávky tiskáren a multifunkčních zařízení pro všechny odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s.
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – IT technika – notebooky a příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení –notebooků a příslušenství k nim