Nákup informačnej techniky a softvéru na správu a ochranu koncových staníc
Predmetom zákazky je zabezpečenie potrieb verejného obstarávateľa v oblasti informačno-komunikačnej techniky, t.j. nákup novovyrobených, doteraz nepoužívaných osobných počítačov, prenosných počítačov, dokovacích staníc k notebooku, LCD monitorov, farebných a čiernobielych tlačiarní, multifunkčných zariadení, USB klávesníc, tabletov, projektorov, ...
Skenování knih 7 část 4K monitor k PC
dodávka 48 ks 4K monitorů k PC
UTB – 3D tiskárna 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny pořizované pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Obměna a rozšíření diskového pole serverovna Květná
Předmětem plnění je dodávka jednoho kusu diskového pole, včetně dopravy, uvedení zařízení do provozu, ověření funkčnosti a připojení ke stávajícím prostředkům ICT SZPI, tj. připojení k Informačním a Komunikačním Technologiím SZPI, zejména k virtualizačním serverům – IBM Flex Systém.
Vybavenie učebne IKT
Predmetom zákazky je dodávka IKT vybavenia a školského nábytku podľa špecifikácií uvedených v Súťažných podkladov.
Výběr koncových stanic pro ZPŠ č. II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW a SW vybavení pro zadavatele.
Rekonstrukce půdních prostor ZŠ a MŠ Blížejov - Konektivita + IT
Cílem projektu je zřízení konektivity a vybavení odborných učeben ICT zařízením – konkrétně žákovskými a učitelskými PC s monitory, žákovskými notebooky 2v1, dotykovými obrazovkami, multifunkčními zařízeními, 3D tiskárnou, jazykovou laboratoří, tabulemi, a dalším vybavením. V rámci hlavních aktivit dojde dále k pořízení IT řešení a digitálních ...
Rekonstrukce půdních prostor ZŠ a MŠ Blížejov - Senzory
Cílem projektu je vybavení půdní vestavby (odborné učebny) + jedné kmenové učebny (III.NP) senzory pro výuku žáků. Základní škola Blížejov nabídne po realizaci projektu zvýšenou kvalitu vzdělávání pro své žáky, a to prostřednictvím vybudování tří učeben pro odbornou výuku – odbornou jazykovou učebnu, multimediální učebnu přírodních věd a ...
Dodávky výpočetní techniky - Pracovní stanice a periferie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky – pracovní stanice a periferie. Bližší specifikace dodávek výpočetní techniky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Jedná se zejména o PC stanice a monitory, počítačové soupravy, výkonné pracovní stanice, síťové velkoobjemové uložiště, tiskárnu. Povinností vybraného dodavatele bude ...
Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby FHS – dodávka AV techniky
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je dodávka AV techniky, včetně instalace a zprovoznění, a to v rozsahu dle projektové dokumentace. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Tiskové řešení pro PM, s.p.
Předmětem veřejné zakázky je: a) dodávka celkem 23 ks nových samostatně stojících multifunkčních barevných síťových tiskových zařízení (dále jen „zařízení“ či „předmět zakázky“), jejich následné zprovoznění, konfigurace a zaškolení: o samostatně stojících multifunkčních barevných síťových tiskových zařízení, o systému zabezpečeného tisku s ...
Nákup informačno-komunikačných technológií
Predmetom zákazky je nákup informačno-komunikačných technológií, didaktickej techniky, školského náytku a kníh pre základné školy v meste Nitra. Zákazka je rozdelená na 4 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viacero častí predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: IKT Časť 2. predmetu zákazky: Didaktická ...
Barevné inkoustové plottery
Dodávka dvou inkoustových plotterů dle technické specifikace
UTB - Laboratoř 3D tisku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení laboratoře 3D tisku pořizované pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Nákup multifunkčních tiskových zařízení včetně systému zabezpečeného tisku a servisních služeb
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 43 chodbových multifunkčních zařízení, 1 produkčního zařízení, systému zabezpečeného tisku, dodávku originálních nerepasovaných spotřebních materiálů schválených výrobcem zařízení, včetně jejich ekologické likvidace a poskytnutí servisních služeb na dobu 6 let pro zadavatele. Pokud v průběhu trvání ...
Technické a technologické vybavenie - IKT
Fyzikálna učebňa Učebňa bude obsahovať zariadenie pre 18 žiakov, pracovisko učiteľa, kovovú skriňu na odkladanie pomôcok, interaktívnu tabuľu a didaktické pomôcky z mechaniky, termodynamiky, optiky, elektriny a magnetizmu, patričné snímacie senzory a k tomu potrebná IKT technika. V učebni bude prebiehať skupinová práca mladých výskumníkov na ...
Dodávky 3D skenerů a 3D tiskáren do odborné učebny robotiky a technických věd ZŠ T. Šobra Písek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3D skenerů, 3D tiskáren včetně obslužného příslušenství a SW podle technického zadání a soupisu dodávek. Dodávky uvedených zařízení budou dodány do nové odborné učebny robotiky a technických věd ZŠ T. Šobra Písek.
Rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Němčice nad Hanou - dodávka vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového a nepoužitého IT vybavení, nového a nepoužitého školního nábytku a nových a nepoužitých školních pomůcek pro nové odborné učebny Základní školy Němčice nad Hanou včetně navazujících kabinetů, skladu a technické místnosti. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v soupisech dodávek a služeb a v ...
Vybavení poslucháren MFF UK
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky, dodávka IT techniky – 17 stolních počítačů do učebny a 2 PC sestav do auly pro prezentace různého formátu během přednášek a pro ovládání AV techniky a dodávka 2 serverů s GPU technologií a modulu RAM do stávajících serverů GPU clusteru do paralerní laboratoře, jejichž přesný popis je ...
PC AIO vč. příslušenství a notebooky
Dodávka počítačů a notebooků dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Kybernetická bezpečnost Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka a implementace technologií, dodávky SW, HW a infrastruktury pro realizaci technických bezpečnostních opatření dle § 5 odst. 3) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „ZKB“)pro zabezpečení informačních systémů (dále též „IS“) provozovaných ...
138_KV_Nákup výpočetní techniky pro střediska TUL
Dodávka výpočetní techniky pro střediska TUL dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
DNS pro dodávky výpočetní techniky, příslušenství a tonerů
Zavedení DNS. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky, příslušenství a tonerů a splnění s tím souvisejících závazků.
OP VVV Sinofonní příhraničí – audiovizuální technika
Předmětem zakázky je dodávka audiovizuální techniky dle podrobné specifikace uvedené v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava a dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Tabulka uvedená v ...
Kancelářská technika a zařízení - nákup
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zboží, tj. kancelářské techniky a zařízení, specifikovaných v příloze č. 1 - Specifikace a ceny zboží, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. V průběhu plnění této veřejné zakázky je zadavatel oprávněn objednávat zboží v plné šíři sortimentu zboží uvedeného v příloze č. 1 - Specifikace a ...