Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica – nákup tovarov

Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica – nákup tovarov

Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Sološnica : -jazykovej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, interaktívny projektor s tabuľou a perom, softver,digitálne jazykové laboratórium -knižnice technickým a technologickým vybavením, najmä PC zostvami, notebookmi, knižnično- informačným systémom, ďalším ...

IKT vybavenie, nábytok a didaktické pomôcky pre ZŠ s MŠ  Brezovica

IKT vybavenie, nábytok a didaktické pomôcky pre ZŠ s MŠ Brezovica

Dodanie IKT, knižničného fondu, nábytku a didaktických pomôcok pre ZŠ s MŠ v rámci projektu: Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ s MŠ Brezovica.

Výpočetní technika II

Výpočetní technika II

Předmětem výběrového řízení je dodávka výpočetní techniky dle specifikace zadavatele vč. balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce

Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Modernizácia technického vybavenia základnej školy sv. Augustína Považská Bystrica

Modernizácia technického vybavenia základnej školy sv. Augustína Považská Bystrica

Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne. Zákazka realizovaná v elektronickom systéme IS EVO https://evo.gov.sk/evo/ethics.nsf/public_tenders2!OpenView

Vybavenie učební

Vybavenie učební

Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávatel rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cielom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej skoly didaktickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavenim, školským nábytkom a inými učebnými pomôckami.

Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v ZŠ Raslavice

Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v ZŠ Raslavice

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4: Didaktické ...

Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Švábovce

Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Švábovce

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Vybavenie odborných učební v ZŠ Budovateľská v Giraltovciach

Vybavenie odborných učební v ZŠ Budovateľská v Giraltovciach

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Servisní podpora kopírovacích strojů a multifunkcí Ústeckého kraje včetně pravidelné obměny zařízení

Servisní podpora kopírovacích strojů a multifunkcí Ústeckého kraje včetně pravidelné obměny zařízení

Předmětem plnění veřejné zakázky je servisní podpora kopírovacích strojů a multifunkcí Ústeckého kraje, včetně dodávek spotřebního materiálu a výměny náhradních dílů na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Předmětem plnění je pravidelná obměna těchto zařízení, a to dodávka 2 kopírovacích strojů a 2 multifunkcí ročně. Veškerá dodaná ...

Prostředky ICT 2018 II

Prostředky ICT 2018 II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka prostředků informačních a komunikačních technologií.

Mobilní tisková a preventivní centra

Mobilní tisková a preventivní centra

Jedná se o nákup 3 ks mobilních tiskových a preventivních center.

Dodávka výpočetní techniky pro Nemocnici Pardubického kraje, a.s.

Dodávka výpočetní techniky pro Nemocnici Pardubického kraje, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných nepravidelných dodávek počítačů, monitorů, notebooků a tiskáren včetně příslušenství na jednotlivá pracoviště zadavatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť Pardubická nemocnice, Chrudimská ...

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej, biologickej, polytechnickej a IKT učebne

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej, biologickej, polytechnickej a IKT učebne

Predmetom zákazky je dodávka tovarov vybavenia pre učebne základnej školy: 1)Didaktické pomôcky 2)IKT 3)Interiérové vybavenie Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch

Modernizace infrastruktury ZŠ Labská 1.část – IT

Modernizace infrastruktury ZŠ Labská 1.část – IT

Předmětem veřejné zakázky je úplná, řádná a bezvadná dodávka, instalace a uvedení do plného provozu nových a nepoužitých (nikoliv repasovaných nebo demo či z výstav) prvků IT pro ZŠ Labská včetně jejich příslušenství v místě plnění bezvýhradně splňujících technické parametry stanovené projektem.

Pracovisko spracovania a modelovania vizuálnych parametrov modelov

Pracovisko spracovania a modelovania vizuálnych parametrov modelov

Predmetom zákazky je dodanie pracoviska spracovania a modelovania vizuálnych parametrov modelov zloženého zo systému zberu a spracovania vizuálnych parametrov objektov a systému manipulácie a modelovania objektových dát. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP).

Dynamický nákupní systém pro tonery 2018 - 2021

Dynamický nákupní systém pro tonery 2018 - 2021

Veřejnou zakázkou bude zaveden dynamický nákupní systém na dodávku tonerů a inkoustových náplní pro tiskárny a kopírovací zařízení. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.

Originálne tonery, cartridge a pásky do tliačarní a faxov a Originálne tonery

Originálne tonery, cartridge a pásky do tliačarní a faxov a Originálne tonery

1)Predmetom zákazky je dodanie originálnych tonerov, cartridgeov a páskok do tlačiarní a faxov a originálnych tonerov, odpadových nádob a developerov do kopírovacích strojov pre vojenské útvary a zariadenia MO SR.

Výpočtová technika a periférie

Výpočtová technika a periférie

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie výpočtovej techniky a tlačiarní.

Dodávka skeneru pro digitalizaci sbírkových předmětů

Dodávka skeneru pro digitalizaci sbírkových předmětů

Předmětem veřejné zakázky je pořízení profesionálního skeneru pro digitalizaci sbírkových předmětů různé povahy pro Ostravské muzeum. Skener je zamýšlen pro velmi přesné získání digitálních obrazových dat spolu s akvizicí 3D informace o povrchové struktuře digitalizovaných objektů. Získaný digitalizát bude umožňovat badatelům, nebo ...

Střední průmyslová škola Otrokovice – přístavba a vybavení odborných dílen

Střední průmyslová škola Otrokovice – přístavba a vybavení odborných dílen

Předmětem veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 16 částí, jsou dodávky strojů, učebních pomůcek, konektivity a interiéru.

HW a SW infrastruktura MěÚ Šlapanice

HW a SW infrastruktura MěÚ Šlapanice

Předmětem veřejné zakázky je pořízení dodávky koncové výpočetní techniky (koncová uživatelská zařízení) a HW a SW infrastruktury a její následná technická podpora. Součástí této veřejné zakázky je taká uvedení do provozu daných koncových zařízení, včetně zaškolení pracovníků, dopravy na místo plnění veřejné zakázky. Součástí veřejné zakázky jsou ...

Rámcová dohoda na dodávky standardního ICT vybavení

Rámcová dohoda na dodávky standardního ICT vybavení

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky standardní výpočetní techniky a jejích periferií na základě rámcové dohody s konkrétně vymezenými podmínkami plnění po dobu 12 měsíců. Technická specifikace předmětu plnění je přílohou č. 1 Zadávací dokumentace

Obnova uživatelské techniky ICT 2018 - Multifunkční tiskárny

Obnova uživatelské techniky ICT 2018 - Multifunkční tiskárny

Předmětem této zakázky je nákup 5 ks multifunkčních tiskáren včetně dopravy a instalace.

Technické zariadenia 1 - Servery a storage

Technické zariadenia 1 - Servery a storage

Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení serverov a storage: 1. Servery platformy x86 2. Servery platformy Risc 3. Operačný systém k serverom, software 4. Diskové polia 5. Zálohovacie a archivačné knižnice 6. Iná súvisiaca infraštruktúra Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace licencie a služby zabezpečenia 4-ročnej ...

(záznamy 1/25 z 6753)  strana 1 / 271