Dodávka přenosných počítačů a dokovacích stanic 2021
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 430 kusů přenosných počítačů společně s 430 kusy dokovacích stanic, včetně záručního servisu.
Obměna personální výpočetní techniky ČSÚ - 2. Etapa
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a servis, notebooků, dokovacích stanic, klávesnic, polohovacích zařízení, včetně technického příslušenství a programového vybavení. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Dynamický nákupní systém na nákup IT a AV techniky 2021-2024
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky IT a AV techniky pro zadavatele a plnění s tím souvisejících závazků. Předmět veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude vždy podrobně vymezen v jednotlivých výzvách k podání nabídek. Zadavatel předpokládá, že v rámci dynamického nákupního systému bude zadávat ...
Nákup notebooků 2021 - vyhrazená veřejná zakázka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 350 ks notebooků včetně jejich příslušenství dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 5 zadávací dokumentace (dále jen „Notebook“). Součástí předmětu veřejné zakázky je též zajištění dopravy Notebooků do míst plnění a likvidace přepravních obalů. Součástí předmětu veřejné zakázky je též záruční ...
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - LED označníky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v dodávce a instalaci LED označníků pro městskou hromadnou dopravu v Třebíči.
Dodávka ICT vybavení, interaktivní techniky a konektivity do odborných učeben ZŠ
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky počítačových stanic, monitorů, interaktivní tabule, projektoru, softwaru pro jazykovou učebnu včetně technologie pro vzdálený přístup a uložiště, notebooků, tabletů, tiskáren a konektivity, které splňují parametry dle výkazu výměr (příloha č. 6) a v návrhu smlouvy (příloha č. 5) této zadávací ...
Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení 2021 - 2023
Předmětem zaváděného DNS je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, a to počítačů, monitorů, notebooků, tiskáren, tabletů, dataprojektorů a další výpočetní techniky. Účelem veřejných zakázek, zadávaných v DNS je uspokojení potřeby jednotlivých pověřujících zadavatelů spočívající v získání příslušné výpočetní techniky.
Dodávky spotřebního materiálu pro tisková zařízení
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu (tonery, cartridge, válce, pásky do tiskáren, pásové a zapékací jednotky) pro tisková zařízení dle aktuálních potřeb zadavatele. Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody se třemi účastníky.
Dynamický nákupní systém pro nákup výpočetní techniky a IT technologií
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS budou za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávky výpočetní techniky a IT technologií; klasifikace předmětu veřejné zakázky: 30200000-1 Počítače 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 30232110-8 Laserové tiskárny 30230000-0 Zařízení související s počítači 30232000-4 ...
UTB - Pronájem multifunkčních zařízení r. 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčních zařízení a tiskáren, vč. servisních služeb na dobu trvání 60 měsíců pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Prenájom tlačiarní a súvisiace služby
Zabezpečenie tlače, kopírovania, skenovania úradných materiálov prostredníctvo prenájmu 28 ks tlačiarní troch druhov a služby s tým súvisiace (dodávanie tonerov, údržba kopírovacích strojov, systém zbierania údajov o vytlačených materiáloch a pod.). Bližšie informácie sú uvedené v návrhu zmluvy a jej prílohách.
Nákup tonerů a spotřebního materiálu pro tisková zařízení III
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tonerů a spotřebního materiálu, např. částí a příslušenství kancelářských strojů, tonerů pro laserové tiskárny, tonerů pro fotokopírovací stroje, válce, zásobníků tonerů apod. pro tisková zařízení do kanceláří jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR, jehož přesná specifikace je Příloze č. 1 ZD (dále jen ...
Nákup výpočtovej techniky
Predmetom zákazky je dodanie nového, nerepasovaného IKT zariadenia a príslušenstva. Predmetom zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky v zmysle požiadaviek podľa sprievodnej dokumentácie súťažných podkladov, dopravy na miesto dodania.
Počítače a monitory pro FNHK 2021
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky nových nerepasovaných počítačů a monitorů dle uvedené specifikaci.
Dotykové vrstvy pro displeje - sestavy dotykových multimediálních stanic
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 11 ks multimediálních pracovních stanic vč. dotykových monitorů, které budou sloužit ke zjednodušení a usnadnění prezentačních technologií na učebnách a v laboratořích Divadelní fakulty. Bližší specifikace předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace zařízení a ...
DNS na dodávky AV vybavení pro UHK
Předmětem této zakázky je zavedení DNS na dodávky AV vybavení pro UHK na 4 roky. Po zavedení DNS budou v rámci tohoto DNS elektronicky a automaticky obesíláni všichni účastníci, kteří podali žádost o účast v souladu se Zákonem i touto ZD a byli do tohoto DNS zařazeni, a to po celou dobu trvání DNS. Předmětem zakázky je zavedení DNS na dodávky AV ...
Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Rýmařov, dodávky vybavení
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka vybavení odborných učeben (polytechniky, chemie a fyziky vč. kabinetu a skladu pomůcek, biologie, jazyků 2x, dílen včetně přípravny dílen). Realizace zakázky proběhne dle podmínek zadávací dokumentace a dle technické specifikace, která tvoří její nedílnou přílohu
Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - dodávka a montáž AV techniky II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka AV techniky, vybavení IT, prezentační techniky včetně obsahových náplní AV exponátů. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a v příloze č. 6 zadávací dokumentace - Tabulka plnění minimálních požadavků.
Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Triumph Adler
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výhradně originálních, nových a nerepasovaných tonerů, inkoustů, odpadních nádob či jiného spotřebního materiálu pro tisková zařízení výrobce Triumph Adler, jejichž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky. Pověřující zadavatelé budou odebírat spotřební ...
Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Xerox
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výhradně originálních, nových a nerepasovaných tonerů, inkoustů či jiného spotřebního materiálu pro tisková zařízení výrobce Xerox, jejichž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky. Pověřující zadavatelé budou odebírat spotřební materiál dle aktuálních ...
Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Lexmark
Předmětem veřejné zakázky je dodávka originálních, nových a nerepasovaných tonerů, inkoustů, odpadních nádob či jiného spotřebního materiálu pro tisková zařízení značky Lexmark, jejichž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky. Pověřující zadavatel bude odebírat spotřební materiál dle ...
Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka originálních, nových a nerepasovaných tonerů, inkoustů, odpadních nádob či jiného spotřebního materiálu pro tisková zařízení značky Ricoh, jejichž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky. Pověřující zadavatelé budou odebírat spotřební materiál dle ...
Dynamický nákupní systém - monitory, tiskárny a tonery
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou za stanovených obchodním podmínek dodávky monitorů, tiskáren a tonerů. Konkrétní množství a skladba zadavatelem požadovaných dodávek bude v podrobnostech vymezena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 zákona. Více informací je uvedeno ve výzvě k podání žádosti o účast.
Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky a ICT vybavení pro MFF UK
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky a ICT vybavení, tj.: osobní počítače, tablety, notebooky, tiskárny, externí disky, monitory, zařízení související s počítači, informační systémy, servery, switche, síťové routery, komunikační sítě, ethernetové sítě, ISDN sítě, síťová zařízení, komunikační zařízení, ...
IT vybavení pro projekt ISF - opakované vyhlášení
Předmětem je nákup výpočetní techniky.