Servis výpočtovej, reprografickej, laboratórnej, dátovej a audiovizuálnej techniky, vzduchotechniky
Poskytnutie servisu výpočtovej, reprografickej, laboratórnej, dátovej a audiovizuálnej techniky, vzduchotechniky a prístrojového vybavenia pre Technickú univerzitu v Košiciach na obdobie rokov 2022 - 2026 podľa kvalitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Tonery pre potreby TUKE na roky 2022 - 2026
Dodanie originálnych a alternatívnych tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov pre potreby Technickej univerzity v Košiciach na obdobie rokov 2022 - 2026 vrátane služieb, ktoré súvisia s dodávkou.
Modernizace infrastruktury KZOS
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka HW a SW komponent výpočetní a síťové infrastruktury Krajského zdravotnického operačního střediska ZZS. Na tuto infrastrukturu budou následně převedeny všechny stávající aplikace potřebné pro provoz KZOS. Vlastní migrace není součástí této veřejné zakázky, ale výběr nabízených komponent musí vytvořit ...
ČVUT-CIIRC: Rozšíření výpočetního clusteru CIIRC - výpočetní servery, PDU a příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodání technologií pro rozšíření výpočetního clusteru zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na části následovně: část 1 - Výpočetní servery, PDU a příslušenství část 2 - Aktivní síťové prvky
IT vybavení pro FLD
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka IT techniky, konkrétně notebooků, dokovacích stanic, monitorů, PC stanic, externích disků, tiskáren, sluchátek a klávesnic a myší atd. Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 3 let.
Pořízení IT vybavení II - oblast 1
Předmět plnění jednotlivých částí veřejných zakázek je podrobně specifikován v přílohách zadávací dokumentace. část 1 Modernizace a rozšíření datové sítě (modemy, switche, kabeláž a další instalace) část 2 PDA tablety pro anesteziologický perioperační záznam část 3 Tiskárny pro identifikační náramky pacienta
Uživatelské notebooky pro zónu MIS
Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení je dodávka 200 kusů kancelářských notebooků ve dvou konfiguracích pro potřeby nezbytné obměny a nových požadavků.
RDS 2.0-Management modul
Jako samostatný modul v high-level architektuře RDS 2.0 je použit Management Modul (dále jen RDS-MM). Bude se jednat o samostatnou, oddělenou síť pro celkovou správu RDS 2.0. Tento modul bude přes Propojovací modul (RDS-PM) logicky propojen do všech ostatních modulů Interní zóny. Úkolem RDS-MM je zajištění Servisních služeb. Předmětem veřejné ...
RDS 2.0-Bezpečnostní modul
Dodávka a implementace jednotlivých požadovaných bezpečnostních opatření, popsaných souhrnně jako samostatný modul v architektuře RDS 2.0, které budou sloužit k zajištění bezpečnosti infrastruktury a služeb Regionální datové sítě. Předmětem veřejné zakázky je: 1. dodávka HW; 2. dodávka SW včetně licencí; 3. implementace do stávajícího ...
Dodávka dovolební výpočetní techniky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a servis, notebooků, polohovacích zařízení, včetně technického příslušenství a programového vybavení.
Vývoj a výroba specializovaného hardware k projektu DV BUDDY
Předmětem výběrového řízení je návrh a dodávka specializovaného hardware pro potřeby potápěcího záchranného systému DV BUDDY.
Dodávka audiovizuální techniky pro administrativní budovu Zadavatele - II. etapa
dodávka audiovizuální techniky pro konferenční sál v budově Zadavatele včetně souvisejících služeb, tj. včetně instalace, uvedení do provozu, zaškolení a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Vybavenie SOŠ Medzilaborce – Zostava – 3D tlačiareň so sintrovacou pecou a umývacou stanicou_2022
Predmetom obstarávania je dodanie zostavy- 3D tlačiarne so sintrovacou pecou a umývacou stanicou. Bližší popis uvedený v súťažných podkladoch.
Nákup záložních zdrojů UPS
Předmětem veřejné zakázky je nákup 2 ks centrálních záložních zdrojů do serverovny v lokalitě Žižkov a 14 ks pobočkových rackových UPS určených pro pobočky Centra. Součástí zakázky je i jejich doprava do místa instalace, instalace, implementace, záruční servis v délce 60 měsíců, smluvní technická podpora centrálních UPS v režimu 7x24x365 s garancí ...
UTM FireWall
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks FireWallů dle technické specifikace předmětu veřejné zakázky dle přílohy č. 4) zadávací dokumentace.
Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka IT vybavení do nově vybudovaného komunitního polyfunkčního centra v Liberci. Jedná se zejména o dodávku počítačů včetně příslušenství, tabletů, projektorů atd. Podrobná specifikace vybavení je uvedena v projektové dokumentaci (viz příloha č. 3 této ZD) a položkovém rozpočtu (viz příloha č. 4 této ...
FSV UK - spotřební IT vybavení
jdodávka spotřebního IT vybavení, především stacionární počítače, přenosné počítače, monitory, tiskárny, příslušenství pro pracoviště zaměstnanců a pro studijní místa do objektů zadavatele
ALL-IN-ONE PC
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky hardware - ALL-IN-ONE PC. Podrobnosti viz zadávací dokumentace (dále jen "ZD").
CATRIN/RCPTM - materiálová tiskárna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka materiálové tiskárny. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava do místa dodání, instalace v místě dodání, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací ...
Digitální učební pomůcky
Specifikace je uvedená v zadávací dokumentaci
CMTF/UPOL - dodávka vybavení AV techniky II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka včetně dopravy do místa plnění, instalace, konfigurace, programování, zprovoznění a ověření funkčnosti vybavení prvky audio vizuální techniky dle soupisu prvků uvedeného v příloze č. 5 zadávací dokumentace.
Nové odborné učebny ZŠ Pohůrecká, České Budějovice - učební pomůcky pro výuku informatiky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka učebních pomůcek pro učebnu informatiky v rámci realizace nových odborných učeben v ZŠ Pohůrecká, České Budějovice. Podrobná specifikace dodávky, viz příloha č. 4 zadávací dokumentace - Soupis dodávky a Technická specifikace poptávaného plnění.
Dodávka stolních počítačů II
Předmětem této veřejné zakázky je jednorázová dodávka 10 ks stolních počítačů včetně zajištění servisu po dobu minimálně 24 měsíců.
Nákup serverov a operačného systému pre potrebu vybudovania záložnej serverovne
Predmetom zákazky je nákup serverov a operačného systému pre potrebu vybudovania záložnej serverovne. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.
Komplementární systémy II
Předmětem veřejné zakázky je pořízení komplementárního výpočetního clusteru obsahujícího komplementární systémy (Komplementárních systémů II) pro IT4Innovations.