FSv – Dodávka výpočetní techniky na rok 2020
Dodávky výpočetní techniky, tiskáren a spotřebnho materiálu.
Rámcová dohoda na dodávky tonerů, součástí a příslušenství fotokopírovacích strojů
Uzavření rámcové dohody na dodávku tonerů a dalších součástí a příslušenství fotokopírovacích strojů 30125000-1 Části a příslušenství fotokopírovacích strojů 30125100-2 Zásobníky tonerů
IKT pre SPŠE Košice + prezentačná technika
Predmetom tejto zákazky je predaj a kúpa IKT vybavenia pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú Komenského v Košiciach. Predmet zákazky je rozdelený na 4 samostatné časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti, tri časti alebo na všetky časti predmetu zákazky. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
IKT vybavenie učební
Predmetom zákazky je dodávka počítačového vybavenie pre potreby vzdelávacieho procesu. Množstvá predmetu zákazky: Učiteľský tablet 70 ks, Fotoaparát 10 ks, Žiacky tablet 150 ks, Notebook 13- 79 ks, Kamera 2 ks, Mobile device Management 10 ks, Multimediálne centrum - 60 ks, Dataprojektor 70 ks, Prepravný kufor 10 ks, Notebook 4 ks. Podrobná ...
Pořízení prvků řízení bezdrátové sítě – 2019/0170
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 redundantních řídících prvků (dále kontroler) v módu vysoké dostupnosti s licencí na alespoň 300 kusů bezdrátových přípojných bodů (dále AP). Tyto prvky budou řídit stávající přístupové body bezdrátové sítě.
Modernizácia učební v ZŠ A. Felcána v Hlohovci
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru Modernizácia učební v ZŠ A. Felcána v Hlohovci časť IKT vybavenie, časť Nábytok a časť Pomôcky vrátane konečného umiestnenia a zaškolenia. Predmet zákazky sa realizuje v rámci schváleného projektu s názvom Modernizácia učební jazykov, IKT a polytechniky v ZŠ, A. Felcána, Hlohovec, kód projektu v ...
Prohlídkový okruh – dodávka IT a AV techniky - část 3. veřejné zakázky Od Valdštejna k Pücklerovi
Veřejná zakázka "Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty – nábytek a vybavení" je rozdělena na tři části. Části veřejné zakážky č. 1 a 2 nejsou předmětem tohoto zadávacího řízení. Toto zadávací řízení se týká pouze 3. části veřejné zakázky, jejímž předmětem je dodávka IT a AV techniky do Prohlídkového okruhu zámku Doksy. ...
Nákup ICT vybavení pro praktické vyučování – opětovné vyhlášení
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka výpočetní a projekční techniky a balíčku kancelářského softwaru pro Zadavatele. ICT vybavení bude dodáno v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.
Dodávka HW a SW pro potřeby sjednoceného dispečerského řídicího systému ČEPS, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW, SW, poskytnutí licencí k SW a zajištění supportu výrobce pro obměnu HW infrastruktury ČEPS, a.s., sloužící k zajištění řádného fungování sjednoceného dispečerského řídicího systému TRISQ (tj. dispečerský řídicí systém, dispečerský tréninkový simulátor a havarijní systém, dále jen SDŘS TRISQ).
Počítače, notebooky a Office do základních škol a mateřských škol, Mladá Boleslav
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení odborných tříd základních škol a mateřských škol výpočetní technikou vč. montáže kompletní zakázky a likvidace obalových materiálů. Součástí plnění je také dodávka Office Standard 2019. Bližší specifikace předmětu plnění je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace - Technická specifikace.
Tonery 2019
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky originálních tonerů vyrobených výrobcem tiskáren a dalších tiskových zařízení, do kterých jsou tonery náplně určeny.
UTB – Stereolitografická 3D tiskárna II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stereolitografické 3D tiskárny včetně příslušenství, pořizovaná pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
IKT pre SPŠE Košice + prezentačná technika
Predmetom tejto zákazky je predaj a kúpa IKT vybavenia pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú Komenského v Košiciach. Predmet zákazky je rozdelený na 4 samostatné časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti, tri časti alebo na všetky časti predmetu zákazky. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
Obstaranie učebných pomôcok - 3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov
Predmetom zákazky je dodávka učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov - stavebníctvo, geodézia a kartografia). Dodávka je zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podpora skenovacích zařízení digitalizační linky
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v podpoře skenovacích zařízení zapojených do systému Národní digitální knihovny (NDK).
Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - IKT a Vyhodnocovacia stanica
Predmetom verejného obstarávania je dodanie IKT a vyhodnocovacej stanice. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je poskytovanie tlačiarenských a multifunkčných zariadení do nájmu Verejnému obstarávateľovi, technická podpora, servis a údržba poskytnutých tlačiarenských a multifunkčných zariadení.
Pronájem a komplexní servisní podpora multifunkčních tiskových zařízení
Předmětem zadávané veřejné zakázky je: 1) Zajištění servisu a údržby stávajících kopírovacích strojů a tiskových zařízení ve vlastnictví zadavatele (dále jen „vlastní zařízení“) 2) Postupná obměna všech vlastních zařízení za dodavatelem dodaná a zadavateli pronajatá nová multifunkční zařízení (dále jen „pronajatá zařízení“). 3) Komplexní ...
Půdní vestavba – zázemí pro výuku a vybudování odborné učebny fyziky a chemie ve II. patře
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro vybavení učeben IT technikou a zajištění konektivity, vybavení učeben specializovanými pomůckami, vybavení učeben nábytkem. Část A.: Dodávky ICT a konektivity: vybavení odborných učeben informační a komunikační technologií a osobními počítači (PC) – v rozsahu dle soupisu dodávek a prací Část ...
Zajištění servisu a provozu tiskových a multifunkčních zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování servisních služeb pro účely zajištění provozuschopnosti stávajících a případně i budoucích tiskových a multifunkčních zařízení zadavatele, konkrétně pravidelná kontrola, údržba a komplexní prohlídky zařízení; kompletní servis a opravy (odstranění závad, seřízení a zprovoznění zařízení, dodávka a ...
SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou - dodávka vybavení
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky vybavení pro školské zařízení, které jsou detailně specifikovány v přílohách č. A – G této zadávací dokumentace. Účelem zadávacího řízení je dodání nového vybavení, tedy modernizace zastaralého vybavení školy. Týká se oblastí teoretické i praktické výuky ve všech vzdělávacích oborech. Modernizace je v ...
Poptávám opravu tiskárny značky Canon
Poptávám opravu multifunkční tiskárny Canon i-SENSYS MF229dw.
UTB – Sublimační tiskárna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sublimační tiskárny včetně příslušenství, pořizovaná pro potřeby Univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
HW vybavení Point One
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka různých položek IT vybavení pro prostory podnikatelského inkubátoru Point One. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, jejichž předmětem je: Ad a. HW vybavení Předmětem plnění této části je dodávka HW vybavení pro podnikatelský inkubátor Point One. Ad b. Tiskárny Předmětem plnění této ...
Pozáručný autorizovaný servis pre centralizované zariadenia výpočtovej techniky IBM
Predmetom zákazky je vykonávať pozáručný autorizovaný servis pre centralizované zariadenia výpočtovej techniky IBM (ďalej aj CZVT IBM alebo zariadenia) prevádzkované v rámci informačného systému verejného obstarávateľa formou poskytovania požadovaných servisných služieb a v rámci neho dodávať súvisiaci spotrebný materiál a náhradné diely. Podrobné ...