Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov dodávka vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení do dvou odborných učeben Základní školy Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Dodávka vybavení zahrnuje modernizaci těchto učeben: - učebna informatiky a grafiky s výukou jazyků B211 (26 žáků + 1 učitel) - učebna jazyků B310 (28 žáků + 1 učitel) - součástí je rovněž dodávka a montáž ...
Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
UTB - Pronájem multifunkčních zařízení r. 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčních zařízení, vč. servisních služeb na dobu trvání 60 měsíců pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka počítačů, komponent do PC, tiskáren, projektorů, tonerů a kamer
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka počítačů, příslušenství k IT technice, komponent do PC, tiskáren, projektorů, tonerů a kamer.
FF UPOL/tř. Svobody 26 - dodávka vybavení AV techniky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, konfigurace, programování, zprovoznění a ověření funkčnosti kompletního vybavení prvky AV techniky včetně řídícího systému dle soupisu prvků uvedeného v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v soupisu ...
Generační obměna přenosných tiskáren a materiálové plnění
Předmětem veřejné zakázky je generační obměna přenosných tiskáren a přenosných multifunkcí pro všechny útvary v rámci celé Celní správy, včetně příslušenství, a následné poskytování záručního servisu a materiálového plnění po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání celkové částky.
IT technika (notebooky a jejich příslušenství) - opakování
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT techniky, tj. notebooků a jejich příslušenství, jejíž technické parametry jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Dodávka tonerů, inkoustových náplní a obrazových válců pro Krajskou zdravotní, a.s
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakující se dodávky tonerů, obrazových válců a inkoustových náplní pro Krajskou zdravotní, a.s., za podmínek vymezených v této zadávací dokumentaci, a to po dobu 24 měsíců.
Rámcová dohoda na dodávky výpočetní techniky pro rok 2020 a 2021
Průběžné dodávky a záruční servis výpočetní techniky dle požadavků veřejných zadavatelů rezortu MV v letech 2020 a 2021. Blíže viz. zadávací dokumentace.
Komplexní dodávka a servis kopírovacích a tiskových zařízení pro PdF UP Olomouc a související služby
a) je kompletní dodávka hardwarových (šest multifunkčních zařízení a k nim příslušným přístupovým terminálům) a softwarových komponent (rozšíření počtu licencovaných zařízení připojených ke stávající licenci systému SafeQ verze 6 o šest kusů) a jejich konfigurace pro potřeby zajištění kopírovacích, skenovacích a tiskových služeb pro zaměstnance ...
Dodávka tonerů pro ÚOJ a ústředí ČSSZ
dodávky tonerů pro územní organizační jednotky a ústředí zadavatele
Reprodukcia výpočtovej techniky
Predmetom zákazky je obstaranie spotrebného tovaru výpočtovej techniky. 1.časť Dodávka výpočtovej techniky s operačným systémom iOS, ktorý je kompatibilný s platformou iOS 12 (platforma vyvinutá pre manažment spoločnosti určená na schvaľovanie dokumentov a faktúr) a príslušenstvo k tejto VT. 2.časť Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva ...
Dynamický nákupní systém na spotřební materiál a náhradní díly pro tiskárny a multifunkční zařízení
Zadavatel zavádí DNS na spotřební materiál a běžné náhradní díly pro tiskárny a multifunkční zařízení pro Karlovarský kraj a v postavení centrálního zadavatele pro pověřující zadavatele, kterými mohou být jím zřizované příspěvkové organizace. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky spotřebního materiálu a běžných náhradních dílů ...
Dynamický nákupní systém na výpočetní a zobrazovací techniku a příslušenství
Zadavatel zavádí DNS na výpočetní a zobrazovací techniku včetně příslušenství pro Karlovarský kraj a v postavení centrálního zadavatele pro pověřující zadavatele, kterými mohou být jím zřizované příspěvkové organizace. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní a zobrazovací techniky, jako jsou servery, počítače, ...
Virtuální realita - Laboratoř virtuální reality
Předmětem této veřejné zakázky je dodání audiovizuální a výpočetní techniky pro laboratoř virtuální reality (dále jen „Laboratoř“). Laboratoř bude tvořena prostorem s 4 kanálovým audiovizuálním systémem 3D CAVE, prostorem s trackovacími kamerami pro vizualizaci 3D modelu pomocí backpacků s brýlemi a prostorem s 3D pracovními stanicemi s možností ...
Dodávka výpočetní techniky - notebooky a monitory
Dodávka 100 kusů NTB včetně příslušenství a 50 kusů monitorů
Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov dodávka vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení do dvou odborných učeben Základní školy Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Dodávka vybavení zahrnuje modernizaci těchto učeben: - učebna informatiky a grafiky s výukou jazyků B211 (26 žáků + 1 učitel) - učebna jazyků B310 (28 žáků + 1 učitel) - součástí je rovněž dodávka a montáž ...
Tele, foto, video a tiskárny pro NS-VIS
Předmětem VZ je dodávka kancelářské techniky dle specifikace uvedené v přílohách č. 1 - 3 ZD.
Servisní a materiálové služby pro 16 ks multifunkčních zařízení na období 2020 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb v rámci uzavřené servisní a materiálové smlouvy na 16 kusů multifunkční zařízení značky Konica Minolta, typu bizhub C754e. Služby budou poskytovány dodavatelem v režimu náhradního plnění dle zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů v minimálním objemu 75 % ...
Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Konica Minolta
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výhradně originálních, nových a nerepasovaných tonerů, inkoustů, odpadních nádob či jiného spotřebního materiálu pro tisková zařízení výrobce Konica Minolta, jejichž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky. Centrální zadavatel a pověřující zadavatelé ...
Dodávka úložiště pro citlivá data
Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění klasického úložiště včetně nezbytné síťové infrastruktury úložiště. Úložiště je tvořeno klasickým úložištěm s kapacitou alespoň 2200 TB. Součástí předmětu veřejné zakázky je poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory ve formě reakce Next ...
Obnova zálohovací infrastruktury na lokalitách ČÚZK
Předmětem plnění této VZ je pořízení HW nutného k obnově zálohovací infrastruktury. Konkrétně se pak jedná o: 1. 92 ks NAS diskových polí pro KP 2. 16 ks NAS diskových polí pro KÚ 3. 16 ks UPS připojitelných k NAS KÚ 4. Administrátorské školení 5. 5 letý záruční servis 6. 5 MD konzultační podpory na řešení problémů Zadavatele s ...
Modemy
Nákup VDSL modemů do 3 km a Ethernet extender modemů nad 3 km, a to z důvodu zabezpečení potřeb uživatelů pro rozšíření uživatelských datových jako i hlasových služeb ve vzdálených lokalitách s malou přenosovou kapacitou.
Fyzické zabezpečení racků a jejich monitoring
Předmětem plnění je dodávka a implementace fyzického zabezpečení racků a jejich monitoring vč. zajištění technické podpory po dobu 5-ti let pro Fakultní nemocnici Ostrava (dále jen také „FNO“) a její detašovaná pracoviště: Léčebnu pro dlouhodobě nemocné Klokočov a odběrové centrum Krevního centra FNO v AVION Shopping Parku Ostrava. Bližší ...
Dodávka výpočetní techniky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka osobních počítačů, pracovních stanic, přenosných počítačů a plochých monitorů dle podmínek uvedených v závazném návrhu smlouvy, který je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace.