Poskytování tiskových služeb
Předmětem zakázky je pronájem zcela nových, nepoužitých tiskáren a multifunkčních zařízení dle technické specifikace pro potřeby zadavatele pro objekty specifikované zadavatelem, včetně dodávek originálního spotřebního materiálu, kompletního servisu, dopravy do místa plnění, dále také dodání, instalace a nastavení systému pro zabezpečený tisk s ...
Tlačové služby
Predmetom zákazky je nájom hardvérových zariadení (tlačiarní, komunikačných modulov a pod.), softvérových licencií (operačný SW, licencie pre SW personalizovanej tlače a pod.) , konfigurácia, inštalácia zariadení, zriadenie a poskytovanie tlačových personalizovaných služieb, vrátane dodávky spotrebného materiálu, okrem papiera a realizácia prác s ...
IT vybavení pro projekt ISF
Předmětem je nákup výpočetní techniky.
Dynamický nákupní systém pro vybrané standardní ICT vybavení pro roky 2021-2024
Předmětem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému pro dodávky standardního ICT vybavení blíže definovaného v bodech 1 a 2 zadávací dokumentace (dále ZD).Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou průběžné dodávky vybraného standardního ICT vybavení pro zadavatele dle jeho aktuálních potřeb, včetně jejich dopravy ...
Modernizace AVT vybavení ve výukových prostorách IVP
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace AVT vybavení do výukových prostor budovy Safina Insitutu vzdělávání a poradenství ČZU.
Upgrade a servisní podpora studiových serverů GVG K2
Předmětem plnění veřejné zakázky je upgrade a servisní podpora studiových serverů GVG K2 v rozsahu v souladu se zadávací dokumentací. Více informací je uvedeno v Zadávací dokumentaci.
Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR
Předmětem veřejné zakázky je zajištění konferenčních služeb, včetně nezbytné konferenční techniky, bezpečnostní techniky a zajištění dodavatele cateringu, pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022. Celá veřejná zakázka je rozdělena celkem na 5 částí. Rozdělení veřejné zakázky na 5 části je výsledkem ...
Digitálne produkčné zariadenie
Predmetom zákazky je zlepšenie technického vybavenia spoločnosti a tým aj posilnenie konkurencieschopnosti a zabezpečenia primeraných podmienok pre jej rozvoj. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v súťažných podkladoch v časti D - Opis predmetu zákazky.
Rekonstrukce serverovny v Nové budově Národního muzea
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek zařízení serverovny umístěné v Nové budově Národního muzea dle specifikace uvedené v příloze č. 4 zadávací dokumentace - Položkový rozpočet a provedení rekonstrukce této serverovny. Bližší popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Součástí předmětu plnění ...
Dynamický nákupní systém na dodávky komodit IT pro resort MD ČR
Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS na dodávky vybraných IT komodit pro potřeby centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů (resortních organizací Ministerstva dopravy ČR). Seznam pověřujících zadavatelů je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Účelem zavedení DNS je zajištění výkonu svěřených agend a zabezpečení vybavenosti zaměstnanců ...
Kancelárske produkčné stroje
Predmetom zákazky je dodávka tovarov v rámci projektu Inovácia výrobného procesu a tvorba nových pracovných miest v spoločnosti MEDIMEX, spol. s r.o.. Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. 1.Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych produkčných strojov. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie ...
Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Kyocera
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výhradně originálních, nových a nerepasovaných tonerů, inkoustů, odpadních nádob či jiného spotřebního materiálu pro tisková zařízení výrobce Kyocera, jejichž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky. Centrální zadavatel a pověřující zadavatelé budou ...
Aktivita 2 - obstaranie moderného MTV SOŠT v Čadci
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia podľa špecifikácií uvedených v bode 36 Súťažných podkladov.
Dodávka školních pomůcek, nábytku, výpočetní a interaktivní techniky včetně SW, vybavení dílny
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky školních pomůcek a vybavení učeben chemie, fyziky a dílny, dodávka nábytku pro fyzickou, chemickou a jazykovou učebnu a kabinet, dodávka SW pro jazykovou učebnu včetně technologie pro vzdálený přístup a uložiště, konektivita přístavby a úprava serverů, interaktivní tabule, projektory, stojany, ...
Vybavení odborných učeben pro 10 základních škol ve Zlíně
Předmětem plnění je přebudování stávajících učeben na nové odborné učebny a modernizace kabinetů. Předmětem plnění jsou dodávky a montáže nábytku, vybavení učeben, dodávky a montáže AV a IT techniky, stínící techniky, učebních pomůcek, realizace stavebních prací a úprav souvisejících s modernizací učeben a kabinetů.
Dynymický nákupní systém - Dodávky výpočetní techniky v letech 2021 a 2022
Účelem zadávacího řízení je zavedení DNS, ve kterém bude Zadavatel zadávat veřejné zakázky na dodávky, jejichž předmětem plnění bude zajištění flexibilních dodávek výpočetní techniky - stolní počítače, notebooky, moitory, dokovací stanice, myši (bezdrátové i kabelové), klávesnice (bezdrátové i kabelové), nabíječky apod. dle aktuálních potřeb ...
Nákup IP telefonů, switchů a brány VoIP pro OIKT Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy
Dodání IP telefonů, Switchů a brány VoIP pro odbor informačních a komunikační technologií KŘP hl. m. Prahy. Dále viz zadávací podmínky s přílohami č.1. až č.4.
Nákup technického a materiálního vybavení pro AVI
Předmětem veřejné zakázky je nákup technického a materiálního vybavení (dále „vybavení“) pro konferenční sály v Akademii veřejného investování. Jedná se pořízení nového vybavení určeného k prodeji v České republice, které nahradí stávající vybavení. Součástí veřejné zakázky je také doprava, instalace a kompletního uvedení vybavení do provozu, dále ...
Služba KYOCERA Life
poskytování služby „KYOCERA Life" k 4 613 tiskárnám Kyocera
Modernizace audiovizuální techniky v budově rektorátu Slezské univerzity v Opavě - opakované zadání
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky audiovizuální techniky pro Slezskou univerzitu v Opavě. Předmět plnění bude financován z prostředků poskytnutých z OP VVV (poskytovatel dotace) na projekt s názvem „UNI SPACE - zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity“, reg. ...
FF UPOL/tř. Svobody 26 - dodávka vybavení AV techniky II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, konfigurace, programování, zprovoznění a ověření funkčnosti kompletního vybavení prvky AV techniky včetně řídícího systému dle soupisu prvků uvedeného v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v soupisu ...
Nákup přenosných počítačů a příslušenství pro potřeby resortu MPSV
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky 4 typů sestav přenosných počítačů a jim odpovídajících dokovacích stanic, 2 typů monitorů a dalšího příslušenství, konkrétně klávesnic, myší, mechanik paměťových médií, pamětí USB, headsetů, apod.
Nákup technického vybavení pro základní školy - podpora digitálních kompetencí partnerských ZŠ
Dodávka technického vybavení pro základní školy - PC pro žáky, notebooky, sestavy interaktivních tabulí včetně instalace, stavebnice pro výuku robotiky a programování, server pro základní školu a další drobné technické vybavení dle potřeb jednotlivých základních škol za účelem modernizace učeben i technického zázemí škol.
Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Epson
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výhradně originálních, nových a nerepasovaných tonerů, inkoustů či jiného spotřebního materiálu pro tisková zařízení výrobce Epson, jejichž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky. Centrální zadavatel a pověřující zadavatelé budou odebírat spotřební ...
Dodávka výpočetní techniky v roce 2021
Předmětem plnění je dodávka výpočetní techniky (notebooky, sestavy PC, monitory) pro Fakultní nemocnici Ostrava (dále jen také „FNO“ nebo „zadavatel“). Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek zadavatele a to dle jeho aktuálních potřeb. Zadavatel požaduje dodávky originálního a nového, nepoužitého zboží, které je určené ...