Servisní podpora kopírovacích strojů a multifunkcí Ústeckého kraje včetně pravidelné obměny zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je servisní podpora kopírovacích strojů a multifunkcí Ústeckého kraje, včetně dodávek spotřebního materiálu a výměny náhradních dílů na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Předmětem plnění je pravidelná obměna těchto zařízení, a to dodávka 2 kopírovacích strojů a 2 multifunkcí ročně. Veškerá dodaná ...
Správa tlačového prostredia pre mesto Žilina
Predmetom zákazky je správa tlačového prostredia pre mesto Žilina. -Dodávateľ bude pristupovať k správe tlačového prostredia objednávateľa s náležitou odbornosťou a starostlivosťou -Dodávateľ automaticky súhlasí s prípadným rozšírením počtu spravovaných zariadení maximálne o 5% medziročne. Lokality pre výkon správy tlačového ...
Internet vecí
Predmetom zákazky je dodanie Internet vecí a dotykových displejov pre Informačné a komunikačné technológie pre podporu výučby v rámci projektu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica Modernizácia školy pre podporu vzniku vzdelávacieho technologického centra a projektu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica ...
Dodanie hardvéru a licencií
Predmet zákazky zahŕňa Dodávku, ôsmich identických serverov, kompatibilných a integrovateľných do serverovej blade infraštruktúry (Lenovo Flex System) a postavených na virtualizačnej platforme plne kompatibilnej s existujúcou (VMware Vsphere Enterprise Plus). Dodávku, HCI clustra, minimálne dvoch identických fyzických nodov. Dodávku, dvoch ...
AMU - Obnova technického vybavení a rozšíření síťové infrastruktury FAMU - IT technika
Dodávka kancelářských počítačů podrobně specifikovaných v Příloze č. 1 - Specifikace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Dynamický nákupní systém pro průběžné a opakované nákupy výpočetní techniky
Zadavatel prostřednictvím tohoto zadávacího řízení zavádí dynamický nákupní systém dle § 138 a násl. zákona na opakované nákupy výpočetní techniky.
UTB - Pronájem multifunkčního zařízení pro Nakladatelství r. 2023 - 2028
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčního zařízení a tiskáren, vč. servisních služeb po dobu trvání pronájmu, a to od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2028, pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Nakladatelství, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Výpočetní technika II
Předmětem veřejné zakázky je v případě části 1 veřejné zakázky pod názvem „Dodávka Příbram“ dodávka, montáž a instalace 150 ks výpočetní techniky pro Oblastní nemocnici Příbram, a.s. a v případě části 2 veřejné zakázky pod názvem „Dodávka Kladno“ dodávka, montáž a instalace 110 ks výpočetní techniky pro Oblastní nemocnici Kladno, a.s., nemocnici ...
Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji
Predmetom zákazky je nákup technického vybavenia ako je počítačové vybavenie, didaktická kancelárska technika, ďalšie technické vybavenie podľa zadania a dodávka SW podľa špecifikácie, vrátane služieb súvisiacich s dodaním, dopravou, montážou, konfiguráciou, inštaláciou a poskytovaním záručného servisu tovarov tvoriacich predmet zákazky počas ...
3D učebna II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace hardware vč. licencí do dvou škol Pardubického kraje. Podrobná specifikace hardware vč. uvedení minimálních požadovaných parametrů a vlastností je uvedena v příloze 1 zadávací dokumentace. Konkrétně zadavatel požaduje dodat a instalovat následující hardware - dotykový displej (2 ks), OP (PC ...
Dynamický nákupní systém pro výpočetní techniku a licence na software II
Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále jen „Zadavatel“) zavádí dynamický nákupní systém dle ustanovení § 138 a násl. ZZVZ na dodávky výpočetní techniky a licencí na software, který je rozdělen do jednotlivých kategorií: 1. Kategorie výpočetní techniky; 2. Kategorie licencí na software a konzultační činnosti.
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP II - IT technika - dodávka notebooků vč. příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových notebooků vč. příslušenství. Předmět plnění je podrobněji vymezen v příloze č. 4 - Technické specifikaci a v příloze č. 6 - Návrhu kupní smlouvy.
LF HK - ERDF II: AV technika - seminární místnosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž audiovizuální techniky pro výukové prostory Lékařské fakulty v Hradci Králové, specifikovaná v technických podmínkách zadavatele v Příloze č. 5: Specifikace předmětu plnění; Předloha pro zpracování ceny plnění, včetně příslušenství, dopravy, cla, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, ...
Dodanie Tonerov
Predmetom zákazky je - dodávka originálneho spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia, t.j. originálnych tonerov, atramentových cartridge (nerepasovaných), optických valcov, odpadových nádob, zapekacích jednotiek, prenosových pásov a sád údržby , novovyrobených podľa štandardov výrobcu príslušných zariadení, - poskytnutie služieb ...
Propojení CSTT se simulačními centry NATO - technologie
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka materiálu a technologií k vybudování komplexního výcvikového celku do budovy Centra simulačních a trenažérových technologií (dále také jen „CSTT“).
Obstaranie informačnej a komunikačnej techniky pre potreby realizácie projektu MOVIR
Predmetom zákazky je dodanie informačnej a komunikačnej techniky pre potreby realizácie projektu Mobilný monitorovací systém pre ochranu izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie tovarov v súlade s bodom 6 týchto súťažných podkladov Miesto a termín realizácie predmetu ...
ČSSZ - Obnova HW (DigiČesko) 2022 - Pořízení serverů pro management aplikační vrstvy
dodávka celkem 10 ks serverů pro management aplikační vrstvy za účelem efektivní správy a management virtuálních serverů v aplikační a infrastrukturní vrstvě včetně souvisejícího plnění.
IT  1 - NPO
Předmětem plnění je dodávka IT/technického vybavení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.
Dodávka koncových zařízení
Předmětem plnění VZ jsou dodávky 425 ks notebooků s pětiletou podporou výrobce (tzv. next business day, on-site) včetně příslušenství (brašna, klávesnice, myš, náhradní zdroj), a 500 ks monitorů s pětiletou podporou výrobce, a to dle jeho aktuálních potřeb.
Nákup videokonferenčních jednotek a příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je nákup videokonferenčních jednotek s příslušenstvím provozovaných v rámci služby Webex včetně jejich instalace a zprovoznění, a dále zajištění služeb podpory provozu komunikačního prostředí a adopce služby Webex na dobu 36 měsíců.
Nákup notebooků
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání 7 kusů notebooků s příslušenstvím a 7 kusů monitorů, pro Ministerstvo dopravy.
Vybavení sídla NKÚ AV technikou
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání, instalace a uvedení do provozu audiovizuální techniky (dále jen AV technika) v zasedacích a jednacích místnostech, v multimediálním studiu, v konferenčním sále, ve výtahových lobby, v knihovně a ve vstupní hale nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen zasedací místnosti) podle přiložené ...
Osobní počítače a příslušenství 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka osobních počítačů a příslušenství, a to včetně dopravy, instalace a montáže. Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Oblastní nemocnice Jičín - Novostavba pavilonu A pro laboratoře a onkologii - vybavení IT
Předmětem zakázky je kompletní dodávka nového, nepoužitého IT vybavení včetně instalace, uvedení do provozu a poskytnutí souvisejících služeb. Plnění zahrnuje zejména: a) Dodávku a zprovoznění síťové infrastruktury (HW, SW) dělenou na Aktivní prvky datové sítě a Přístupové body; b) Zpracování harmonogramu dodávek a prací včetně plánu odzkoušení. ...