Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace Stř. odb. školy pož. ochrany
Předmětem veřejné zakázky je vývoj, dodávka, instalace a zprovoznění technologie simulátorů a vybavení učebny specializovanou informační technologií, které budou umožňovat výcvik a odbornou přípravu včetně krizového řízení v jednotlivých oblastech a úrovních řízení IZS a to v podobě: • simulátoru pro výuku krizového řízení (SKŘ), • simulátoru ...
ZZS KV - Dodávka a zprovoznění audiovizuální techniky
Dodávka audiovizuální techniky do budovy vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS včetně komplexního systému pro simulaci. Audio video systém se simulačním SW musí umožnit instruktorům, pozorovatelům a cvičícím sledovat simulační relace prováděné v simulačních prostorech v reálném čase, a následně také přehrávání videa jako součást rozboru ...
Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+
Jedná se o část 3 - Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+. Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávky HW prvků pro MS2014+ a technické podpory. Pro informaci se veřejná zakázka dále skládá: Část 1 veřejné zakázky Obnova HW vybavení pro MS 2014+ Předmětem této části veřejné zakázky (Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků ...
Dodávky výpočetní techniky a SW pro výuku cizích jazyků do odborné laboratoře ZŠ T. Šobra Písek
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky sestávající se z technologie pro výuku cizích jazyků prostřednictvím výpočetní techniky a SW umožňující pokročilý management výuky učitele poskytováním souhrnných nebo individuálních elektronických výukových témat a instrukcí žákům do jejich PC pracovišť v učebně včetně řídit a ovládat každý z PC v této ...
Didaktické vybavenie učební ZŠ
Predmetom zákazky je didaktické vybavenie učební ZŠ. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií je v súťažných podkladoch.
Tlačové služby pre pracoviská Štatistického úradu SR
Predmetom zákazky je zabezpečenie tlačových služieb pre pracoviská Štatistického úradu SR. Tým sa rozumie prenájom nových reprografických zariadení vrátane ich inštalácie, dodávky a implementácie Centrálneho tlačového systému, s tým súvisiace zaškolenie personálu, kompletné servisné zabezpečenie originálnymi náhradnými dielmi a dodávky spotrebného ...
Dodávka 250 ks sestav osobních počítačů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 250 ks osobních počítačů (dále jen „PC“) včetně LED monitorů a příslušenství (dále jen „PC sestavy“), a to ve 2 etapách. Součástí dodávek PC sestav je dále dodání licencí operačního systému OEM MS Windows 10 Pro CZ (64bit), ovladačů k nabízeným PC sestavám, jež nejsou součástí standardní instalace operačního ...
Dynamický nákupní systém - Nákup výpočetní techniky, příslušenství a spotřebního materiálu
Toto zadávací řízení se vztahuje k zavedení DNS dle § 138 odst. 1 zákona na dodávky výpočetní techniky, periferií, software, serverů, kopírovacích strojů, aktivních prvků síťové infrastruktury, spotřebního materiálu a podobného sortimentu v rozsahu dle bodu 2.2 zadávací dokumentace pro městský obvod Slezská Ostrava.
Náhlavní soupravy a příslušenství
dodávka náhlavních souprav a příslušenství
Materiálno-technické vybavenie polytechnickej, biologickej a jazykovej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž
Predmetom zákazky je vybavenie polytechnickej, biologickej a jazykovej učebne v ZŠ s MŠ v obci Svätý Kríž. Zákazka sa delí na časti - didaktické pomôcky, IKT a nábytok. Súčasťou zákazky je dodávka na miesto určenia, montáž a zaškolenie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov opis ...
CZ ICT 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky osobních (tj. stolních, přenosných a kapesních) počítačů, pracovních stanic, displejů, monitorů, skenerů, tiskáren a multifunkčních tiskových zařízení, jejich doplňků a příslušenství. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Notebooky, desktopy a příslušenství 2020
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky notebooků, desktopů, monitorů a příslušenství a souvisejících služeb (dále také jako „zboží“) pro zadavatele. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem. Podrobnosti stanoví zadávací dokumentace
IKT
Predmetom zákazky je kúpa zariadení, ktoré sú spojené s modernizáciou materiálovo-technického vybavenia odborných pracovísk praktického vyučovania a odborný výcvik. Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na ľubovoľný počet častí. Viac informácií v súťažných podkladoch.
Dodávka tonerů a inkoustových cartridge
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tonerů a inkoustových cartridge dle požadavků zadavatele a v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi (Súkromná stredná odborná škola podnikania, n. o.) výpočtovú techniku vrátane súvisiacich služieb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Dynamická nákupní systém na dodávky tiskáren pro JU
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky kancelářských tiskáren, fotokopírovacích strojů a multifunkčních tiskových zařízení
Pořízení výpočetní techniky pro Dopravní podnik hl. m. Prahy
Účelem této nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ je zajištění dodávek nové výpočetní techniky a postupná obnova zastaralé výpočetní techniky zadavatele. Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 3 let.
Kancelářská technika a zařízení - nákup
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zboží, tj. kancelářské techniky a zařízení, specifikovaných v příloze č. 1 - Specifikace a ceny zboží, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. V průběhu této veřejné zakázky je zadavatel oprávněn objednávat zboží v plné šíři sortimentu zboží uvedeného v příloze č. 1 - Specifikace a ceny ...
UTB – Sublimační tiskárna II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sublimační tiskárny včetně příslušenství, pořizovaná pro potřeby Univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Monitoring pro kritickou informační infrastruktury AIS SE
Předmětem je nákup HW a SW pro zajištění interní kybernetického dohledu nad provozem kritické informační infrastruktury AIS SE a podpora na dodaný HW a SW na období 36 měsíců.
Vybavenie učební Základnej školy v Smoleniciach
Predmetom zákazky je Interiérové a technické vybavenie učební fyziky, biológie a chémie, učebne IKT, jazykovej učebne a knižnice na základnej škole v obci Smolenice.
Modernizace audiovizuální techniky v objektech Slezské univerzity v Opavě
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky audiovizuální techniky pro Slezskou univerzitu v Opavě. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace audiovizuální techniky do 38 místností ve 3 budovách Slezské univerzity v Opavě.
Nákup výpočetní techniky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky (sestava počítačová - kancelář média, sestava mobilní - notebook, příslušenství - dokovací stanice, sestava počítačová - grafika tower, příslušenství - monitor grafika, příslušenství - klávesnice, příslušenství - myš, příslušenství - podložka pod myš).
High-end pásková knižnica a rozšírenie SAN prepínačov
Predmetom zákazky je dodanie novej high-end páskovej knižnice s predpokladom využitia/presunu existujúcich páskových mechaník IBM TS1140 aktuálne inštalovaných v páskovej knižnici IBM TS3500 do novej páskovej knižnice a rozšírenia SAN prepínačov, ktoré spĺňajú uvedené technické špecifikácie, vrátane ceny za hardvérovú podporu ako aj služieb ...
UTB – Nákup laserové tiskárny
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka barevné laserové tiskárny A3 pořizované pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ateliér Produktový design a ateliér Digitální design, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.