Obstaranie IKT vybavenia pre SZŠ Humenné
Predmetom obstarávania je IKT vybavenie pre odborné učebne a jazykové učebne SZŠ Humenné. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Jazykové laboratórium
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy špecializovanými zariadeniami. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí za účelom umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Obnova personální výpočetní techniky ČSÚ a zabezpečení VT režimového pracoviště
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a servis, notebooků, dokovacích stanic, klávesnic, polohovacích zařízení, monitorů včetně technického příslušenství. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
AV technika pro učebny a ateliéry
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace AV techniky pro učebny a ateliéry Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění.
Pořízení notebooků a LCD monitorů pro Královéhradecký kraj 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodání nových dosud nepoužitých notebooků a LCD monitorů, konkrétně: 100 kusů notebooků varianty I., 30 kusů notebooků varianty II. (všechny notebooky včetně dokovací stanice, replikátoru) a 40 kusů LCD monitorů, včetně příslušenství, a to vše dle technické specifikace a minimálních parametrů podrobně rozvedených v ...
Didaktické pomôcky ZŠ Bajkalská
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 15 častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A: ZŠ Bajkalská Časť A1: Didaktické pomôcky ZŠ Bajkalská ČasťA2: Technické a technologické vybavenie- IKT ZŠ Bajkalská Časť A3: ...
IKT vybavenie
Predmetom zákazky je IKT vybavenie pozostávajúce z nasledovnych zariadení: Obrazovky - displeje (3ks) Tablet (1ks) Server a sieťové príslušenstvo (1ks) PC obslužny (1ks) Monitor k obslužnému PC (1ks) Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov
Dodávka 2 ks multifunkčních tiskových zařízení a jejich servis
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks multifunkčních tiskových zařízení včetně příslušenství (dále jen "MFZ"). Dodané MFZ musí splňovat veškeré požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 2 návrhu smlouvy. Součástí dodávky MFZ je jejich instalace, zahrnující zejména mechanickou montáž MFZ, zapojení MFZ do elektrické a LAN sítě, zprovoznění ...
Modernizace AV techniky posluchárny 205 v objektu Komenského nám. 609/6, Brno
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace AV techniky posluchárny 205 Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Podrobná specifikace a požadavky na předmět plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
IKT a software
Predmetom zákazky je nákup vybavenia do odborných učební a dielní SOŠ stavebná Nitra, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu.
Modernizace odborných a počítačových učeben - ZŠ Bruntál, Jesenická 10
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení a konektivity a dodávka nábytkového vybavení a schodolezů, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění. Zadavatel rozhodl o rozdělení veřejné zakázky na dvě části. Účastníci zadávacího řízení mohou podávat své nabídky dle podmínek dále uvedených v zadávací dokumentaci, a to v ...
Pořízení vybavení budov a učeben ZŠ Pelechovská
Předmětem zakázky je modernizace učeben pro výuku jazyků, fyziky a učebny pro výuku informačních technologií. Učebny jsou vybaveny nevyhovující svým vybavením a stavem. Vybavení učebny fyziky je ve stavu z 80. let 20. stol., kdy byla škola vybudována, vybavení je za léta provozu poškozeno a je částečně nefunkční. Stávající sítě (elektřina, plyn, ...
Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářského IT vybavení
Předmětem DNS a následně zadávaných veřejných zakázek v rámci DNS bude nákup kancelářského IT vybavení, konkrétně PC, monitorů, notebooků, tiskáren a multifunkčních zařízení, včetně jejich příslušenství. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
IT technika do PTZ
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka IT techniky včetně příslušenství pro vybavení kanceláří a učeben.
Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky pro potřeby Národního divadla 2020 - 2024
Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS na dobu 48 měsíců. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v konkrétní ...
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka vybraného sortimentu výpočtovej techniky: monitorov, notebookov, osobných počítačov, počítačov typu MAC, grafických staníc, serverov, diskových polí, tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírok, sieťových zariadení, tabletov, čítačiek kníh, pamäťových médií, diskov, pamäťových jednotiek a ...
Obstaranie multifunkčných zariadení vrátane servisu na 48 mesiacov
Predmetom zákazky je dodanie 15 kusov čiernobielych a farebných digitálnych multifunkčných zariadení (fax, kopírka, sieťová tlačiareň a sieťový skener) vrátane poskytnutia služby ALL IN na obdobie 48 mesiacov od prevzatia posledného multifunkčného zariadenia.
Didaktické pomôcky - ZŠ 8. mája 640/39
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na desať častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A: ZŠ 8. mája 640/39 Časť A1: Didaktické pomôcky - ZŠ 8. mája 640/39 Časť A2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ 8. mája ...
Dodávky spotřebního materiálu do tiskáren
Dodávky spotřebního materiálu do tiskáren (tonery, cartridge, barvící pásky, atd.) užívaných zadavatelem. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace (dále jen "ZD").
Notebooky, desktopy a příslušenství 2020
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky notebooků, desktopů, monitorů, příslušenství a souvisejících služeb (dále také jako „zboží“) pro zadavatele. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem. Zadavatel upozorňuje, že účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky, tj. že zboží bude ...
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov
Hlavná aktivita č. 1 - Obstaranie jazykovej učebne 1 Jazyková učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov), pre 16žiakov. Učebňa sa bude nachádzať v priestoroch súčas-nej jazykovej učebne. Učebňa bude obsahovať: Interaktívny projektor + projekčná tabuľa + ...
Dynamický nákupní systém na Zajištění dodávek a služeb ICT komodit
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby spočívající v dodávkách komponent a přidružených služeb ICT stávající kritické infrastruktury MMR a jejich budoucích verzí a řešení připravených k realizaci pro roky 2020-2024. Předmětem plnění jsou i dodávky a služby u případně dalších nových informačních systémů, které budou/by mohly být ...
UTB - Vícekomponentní 3D tiskárna II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vícekomponentní 3D tiskárny pořizované pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
PřF UP v Olomouci - Dodávka vybavení AV techniky pro přízemní část budovy č. 47 - Olomouc
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, konfigurace, programování a zprovoznění kompletního vybavení prvky AV techniky dle soupisu prvků uvedeného v příloze č. 5 zadávací dokumentace.
Light Design - HW vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW a SW technologií a kontrolních systémů včetně příslušenství pro ateliér světelného designu viz Zadávací dokumentace - příloha č. 1 Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace.