Dodávky odpojovačů a odpínačů VN pro stanice
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek odpojovačů a odpínačů VN pro stanice pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 02/2021 – 01/2027. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní ...
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
Predmetom zákazky je poskytnutie služby s názvom: Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia (ďalej len Predmet zákazky) Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb (ďalej len služieb) operátora, ktoré obsahujú: -zriadenie a aktivácia virtuálnej privátnej siete ...
Nákup informačnej techniky a softvéru na správu a ochranu koncových staníc
Predmetom zákazky je zabezpečenie potrieb verejného obstarávateľa v oblasti informačno-komunikačnej techniky, t.j. nákup novovyrobených, doteraz nepoužívaných osobných počítačov, prenosných počítačov, dokovacích staníc k notebooku, LCD monitorov, farebných a čiernobielych tlačiarní, multifunkčných zariadení, USB klávesníc, tabletov, projektorov, ...
Dodávka hardware a software potřebného pro digitalizaci, správu a archivaci sbírek
Veřejná zakázka je rozdělná na 2 části. Dodavatel může podat nabídku na jednu či více části veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky. ČÁST 1 – HW ČÁST 2 – SW + TECHNICKÁ PODPORA Blíže viz ZD.
Pozáruční podpora Huawei
Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Pozáruční podpora Huawei 2019“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je pořízení pozáruční podpory a pořízení hard-disků a paměťových modulů. 1. Pozáruční podpora Pořízení podpory v režimu 24 x 7 x 4 na místě, pro serverové farmy SŽDC. Pozáruční podpora prodlužuje a slučuje současné podpory technologií ...
Parkoviště P+R lokalita Líšeň u Zetoru - dodávka a instalace technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace technologie do prostoru budoucího parkoviště typu P + R (Park & Ride – Zaparkuj a jeď) na parkovišti u Zetoru v lokalitě Brno - Líšeň, a to v rozsahu dle zpracované technické specifikace. Předmět veřejné zakázky spočívá zejména v následujícím: - SO 401 Veřejné osvětlení - SO 402 Přípojka NN - PS ...
Dodávka počítačů a notebooků
Předmětem plnění veřejné zakázky je notebooků – přenosných počítačů, PC sestavy ve standardním provedení a PC sestavy ve výkonném provedení. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části, jejichž předmětem je: Ad a. Notebooky Ad b. Sestava PC – standardní Ad c. Sestava PC – výkonná
Skenování knih 8 část software pro úpravu obrázků
dodávka softwaru pro úpravu obrázků
Skenování knih 7 část 4K monitor k PC
dodávka 48 ks 4K monitorů k PC
Evakuační rozhlas v objektu MPSV Na Poříčním právu 376/1, Praha 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání, instalace a montáž nového systému rozhlasu s funkcí evakuačního rozhlasu dle normy EN54 v objektu MPSV: Na Poříčním právu 376/1, Praha 2. Nedílnou součásti instalace nového systému evakuačního rozhlasu na objektu MPSV: Na Poříčním právu 376/1, Praha 2 bude demontáž stávajícího systému domácího rozhlasu. ...
UTB – 3D tiskárna 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny pořizované pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Poptávám hnací řemen na vysavač značky Turbo Bomber
Poptávám hnací řemen na vysavač Turbo Bomber, označený VC 0001.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na diaľnici D1 v križovatke Liptovský Mikuláš
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác Rekonštrukcia verejného osvetlenia na diaľnici D1 v križovatke Liptovský Mikuláš. Stavba rieši aj osvetlenie chodníka pre peších. Napojenie osvetlenia križovatky bude z pôvodného rozvádzača RVO po jeho úprave. Cieľom rekonštrukcie verejného osvetlenia je vybudovanie ekonomického osvetlenia jestvujúcej ...
Poptávám žárovku 3,6 V
Poptávám žárovičku - LED 3,6 V do dobíjecí baterky s paralyzérem (může být i silnější, NE slabší). Děkuji.
Inovace laboratoří nanoelektronických technologií
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompletních laboratoří nanoelektronických technologií. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace. Bližší specifikace je uvedena v rámci ZD.
Novostavba mateřské školy Pampeliška – spotřebiče
dodávka spotřebičů pro mateřskou školu Michalovice, vč. příp. montáže a uvedení do provozu
Modernizace městského kamerového a dohledového systému Mladá Boleslav
Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace městského kamerového a dohlížecího systému v Mladé Boleslavi včetně úprav dispečinku na služebně Městské policie Mladá Boleslav, Palackého 88. Jedná se o výměnu 7 ks stávajících analogových kamer, doplnění 9 ks nových a 2 ks mobilních kamer, výměna stávající technologie, upgrade řídícího ...
AV technika do pavilonu tropického zemědělství
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka AV techniky do nového výukového pavilonu tropického zemědělství včetně její montáže a zprovoznění.
VVN, V377 a V1283 Vítkov - Jindřichov
Předmětem Veřejné zakázky je realizace stavby IE-12-0005742, “ VVN, V377 a V1283 Vítkov - Jindřichov“ a to výstavba nového vedení Velmi Vysokého Napětí (VVN) 2x110kV (SO01 a SO02), konkrétně v oblasti Karlovarského kraje, v okresech Cheb a Sokolov, katastrálních územích Vítkov u Sokolova, Dolní Rychnov, Březová u Sokolova, Rudolec u Březové, ...
Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty – nábytek a vybavení
Toto zadávací řízení se týká pouze 2. a 3. části veřejné zakázky, jak je uvedeno dále: 1. Předmětem plnění části veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení Infocentra zámku Doksy - 1. část NENÍ PŘEDMĚTEM TOHOTO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ . 2. Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení Prohlídkového okruhu zámku ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - elektromateriál
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektromateriálu pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávka technického vybavenia pre budovanie spôsobilostí CSIRT
Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia a priamo súvisiacich služieb na budovanie spôsobilostí CSIRT pre rezort zdravotníctva. Verejný obstarávateľ požaduje dodať technické vybavenie a poskytnutie nevyhnutných služieb pre splnenie technologických podmienok na zaistenie kybernetickej ochrany v podmienkach rezortu zdravotníctva v súlade s ...
Dodávka medicínských svítidel včetně pozáručního servisu
1. část: Operační světlo pro chirurgii 2. část Medicínská světla Operační světla pro ORL sál 2 ks Operačních svítidel pro dva urologické sály Operační svítidla pro neurochirurgii Operační světlo pro hlavní gynekologický sál Zákrokové svítidlo dvouramenné stropní pro oddělení gynekologie Zákrokové svítidlo jednoramenné nástěnné pro ...
Zajištění pronájmu, montáže, demontáže včetně revize a oprav vánočního osvětlení pro hl. m. Prahu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou komplexní služby zabezpečení slavnostního - vánočního osvětlení v lokacích stanovených zadavatelem a spočívající v pronájmu, montáži, provedení revizí, provozování a demontáži slavnostního vánočního osvětlení.
Technologická základna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardware (HW) a software (SW) k doplnění infrastruktury ÚZIS ČR o hardware a software potřebný pro vytvoření a provoz Informačního a datového resortního rozhraní pro zajištění základního, jednotného, informačního, komunikačního a datového bodu resortu zdravotnictví