Sada dílů elektronických kompletní DPOV-232-BMZ-SSOD_LAT
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy, jejímž předmětem je zajištění materiálu pro modernizaci vozů řady Bmz232 a dodání do odběrného místa určeného zadavatelem.
Rozšíření monitorovacího nástroje Flowmon
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření stávajícího monitorovacího nástroje Flowmon o dodatečné sondy a moduly, sloužící pro dlouhodobé detailní monitorování provozu v počítačové síti Finanční správy České republiky, vyhodnocování informací o provozu a chování uživatelů jak v reálném čase, tak i s možností analýzy provozu za uplynulá období, ...
Rekonštrukcia nemocnice Galanta – Urgentný príjem – zmena dokončenej stavby
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., týkajúcich sa vybudovania oddelenia Urgentného príjmu, úpravu vstupu do objektu pri príjazde vozidiel RZP a rampu bezbariérového vstupu. Dôjde k zmene dispozície existujúcich priestorov tak, aby vyhovovali požiadavkám nových oddelení a ku ...
Scénické osvetlenie
Predmetom zákazky je dodávka Scénického osvetlenia pre Kreatívne centrum SPU v Nitre. Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 Opis predmetu zákazky a prílohy č. 8 súťažných podkladov.
Obstaranie zvukového systému
Predmetom zákazky je dodávka kompletného zvukového systému definovaného v časti B.1 Súťažných podkladov Opis predmetu zákazky.
Obnova infrastruktury aplikací IS VZP ČR
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ mezi výše uvedeným zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu 2 let. Předmět plnění zahrnuje: a) dodávky hardwarového vybavení serverové infrastruktury datových center zahrnující blade servery vč. standardního software a potřebných licencí, vč. montáže zboží a ...
FF/UPOL - Interaktivní ultrakrátká projekce II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interaktivní dotykové projekce pro interaktivní výuku, prezentace v rámci vědeckých workshopů, odborných seminářů, porad, ale také jako možný stimul při výzkumech v rámci laboratoře CO-LAB, pro potřeby Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Technologie pro digitální zpracování obrazu a zvuku
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup přenosového vozu včetně vybavení (kamerové řetězce formátu 4K, bezpilotní kamerové letouny, přívěsné vozidlo), dovybavení TV studia novými technologiemi pro digitální zpracování obrazu a zvuku.
Profesionální 4K monitory
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka profesionálních 4K monitorů pro zajištění odborné výuky na Divadelní fakultě JAMU.
Zvukový mixážní pult pro zvukový vůz II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka včetně instalace zvukového mixážního pultu pro zvukový vůz v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Storage server, pásková knihovna a řídicí server
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace storage serveru, páskové knihovny a řídicího serveru, které je přesně specifikováno v příloze č. 1 Kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
Dodávka výpočetní techniky - notebooky 2022 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu § 131 zákona uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky výpočetní techniky - notebooků, mobilních pracovních stanic a replikátor portů včetně příslušenství v letech 2022-2023 dle aktuálních potřeb zadavatele pro Prahu, Brno a Ostravu v rozsahu a v souladu se zadávací ...
Obnova dátového úložiska v UKB
Predmetom zákazky je obnova dátového úložiska v Univerzitnej knižnici v Bratislave, ktorá pozostáva z: . dodania nasledovných tovarov: -Server 2 ks -Diskové polia 1 ks -Sieťové zariadenia 2 ks a opcie na nákup v prvej polovici roku 2022: -Server 1 ks -Disková kapacita - 140 TB Tovar musí byť nový, dosiaľ nepoužitý, vrátane dopravy ...
Kontroly, opravy a servis elektrickej požiarnej signalizácie
Predmetom zákazky je vykonávanie kontrol, opráv a servisu elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len EPS) v rozsahu a podľa špecifikácie uvedenej v časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov.
Modernizace zvukového mixážního řetězce a infrastruktury pro signálový management
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace zvukového mixážního řetězce a infrastruktury pro signálový management podle PROJEKTU. Nově navržený mixážní systém musí splňovat požadavky na moderní způsob práce se zvukovými signály, tj. dodávka digitálního mixážního systému vč. příslušenství a práce a služby zahrnující demontáže stávajícího ...
Svítilny
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup svítilen pro jednotlivce a čelových svítilen.
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Kylešovská a vlastního objektu měnírny
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Kylešovská a vlastního objektu měnírny. Technologická část: výměna trakčních transformátorů, usměrňovačů, zemní ochrany v rozvaděčích, staničních akumulátorů Stavební část: výměna výplní dveřních, okenních a vratových otvorů, izolace proti zemní vlhkosti objektu, opravy vnitřních a ...
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Čajkovského a vlastního objektu měnírny
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Čajkovkého a vlastního objektu měnírny. Technologická část: výměna trakčních transformátorů, usměrňovačů, zemní ochrany v rozvaděčích, staničních akumulátorů. Stavební část: výměna výplní oken, dveří a vratových otvorů, izolace proti zemní vlhkosti, opravy vnitřních a venkovních omítek, ...
Oprava budovy F1, včetně sanací objektu
116_JZ_Oprava budovy F1, včetně sanací objektu Oprava zahrnuje pouze interiérovou část objektu, výjimku tvoří umístění venkovních klimatizačních jednotek a nasávání a výdech požárního větrání chráněné únikové cesty. Exteriér objektu (fasáda, okna, střešní plášť a výtah) prošel v roce 2012 opravou. V interiéru jsou navrženy nové skladby podlah, ...
Modernizácia administratívnej budovy v ÚVTOS Dubnica nad Váhom
Projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy. Modernizácia zahŕňa zateplenie strešného plášťa, obvodového muriva, výmenu výplní vonkajších otvorových konštrukcií, výmenu svietidiel, výmenu oplechovania atík a ríms, odvodňovacieho systému. Modernizácia administratívnej budovy ďalej rieši rekonštrukciu zdroja ...
Nákup 4 kusů monitorovacích přijímačů se zaměřovačem a 4 kusů zaměřovacích antén
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 kusů monitorovacích přijímačů se zaměřovacím modulem (2 kusy v přenositelném provedení a 2 kusy pro montáž do zástavby do 19" technologického stojanu) a 4 kusů zaměřovacích antén pro pásmo 20 MHz - 6 GHz pro měření, analýzu a zaměřování analogových a moderních digitálních signálů.
Nákup 1 kusu zaměřovací antény
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu zaměřovací antény pro pásmo 20 MHz - 1,3 GHz pro zaměřování analogových a moderních digitálních signálů.
Nákup nutných aktivních prvků pro WAN pro rok 2021
Předmětem veřejné zakázky je nákup HW aktivních prvků pro WAN a zajištění podpory výrobce na 3 roky od jejich dodání. Celkem bude pořízeno 568 kusů zařízení datové sítě. Bližší podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 2 zadávací dokumentace, tj. ve smlouvě. Služby spojené s fyzickou výměnou aktivních prvků WAN a jejich ...
Předplatné licence AEM Forms
Předmětem veřejné zakázky je předplatné programového vybavení licence Adobe Experience Manager Forms včetně navazujících služeb systémové podpory, pro zabezpečení výkaznické povinnosti respondentů ČSÚ.
Nákup 3 kusů aktivní širokopásmové směrové antény
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 kusů aktivní širokopásmové směrové logaritmicko-periodické antény s nízko-šumovým předzesilovačem a 3 kusů řídící jednotky k výše uvedeným anténám.