Poptávám opravu myčky
Sháním opraváře na myčku Moravský Krumlov.
Modulární cluster a virtualizace desktopů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zprovoznění a řešení pro modulární cluster, virtualizaci desktopů a tenkých klientů. Předmětem plnění je rovněž zaškolení pracovníků zadavatele
Poptávám digestoř
Poptávám digestoř 6801 1070 nebo její náhradu.
Zvýšení kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy nemocnice - operační systém
Předmětem této veřejné zakázky je ochrana koncových stanic proti škodlivému kódu spočívající v nasazení jednotného operačního systému Windows 10 PROFESSIONAL NA ZAŘÍZENÍ na všechny koncové stanice informačního systému nemocnice v rozsahu 800 stanic.
Bio-optimalizovaný osvětlovací systém pro DS TGM Beroun
Hlavním cílem projektu instalace bio-optimalizovaného světelného systému v DS TGM v Berouně je upravit světelné prostředí ve vybraných prostorách domova seniorů tak, aby odpovídalo biologickým potřebám lidského organismu, podporovalo zdraví a vitalitu obyvatel i zaměstnanců a nezvyšovalo riziko patologických změn v mozku i celém těle, spojených se ...
IT vybavení pro projekt ISF
Předmětem je nákup výpočetní techniky.
Dynamický nákupní systém pro vybrané standardní ICT vybavení pro roky 2021-2024
Předmětem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému pro dodávky standardního ICT vybavení blíže definovaného v bodech 1 a 2 zadávací dokumentace (dále ZD).Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou průběžné dodávky vybraného standardního ICT vybavení pro zadavatele dle jeho aktuálních potřeb, včetně jejich dopravy ...
Posílení databázových serverů 2021
Zadavatel požaduje zajištění technologického posílení stávajících DB serverů a poskytnutí záruky na tyto posílené servery. Podrobnosti viz ZD.
Dodání a montáž LED obrazovek vč. řízení - stadion Štruncovy sady
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a výměna 2 informačních LED panelů včetně řízení, distribuce a systému výsledkového servisu na fotbalovém stadionu v Městském sportovním areálu Štruncovy sady v Plzni. Součástí dodání je server výsledkového a řídícího systému. Server bude poskytovat obrazový výstup pro oba zobrazovače, bude připojen ke ...
Poskytnutí MS licencí a software assurance
Předmětem plnění veřejné zakázky je úplatné nabývání licenčních práv k produktům Windows Server, SQL Server Enterprise a Visual Studio a poskytování dalších služeb, zejména software assurance, a to dle objednávek uzavíraných na základě rámcové dohody.
Modernizace a rozvoj centrálního databázového systému, včetně technické podpory na 5 let
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka dvou identických polí ALL-flash s podporou binárního zrcadlení mezi diskovými poli na synchronní a asynchronní bázi a na centrální diskové úložiště Storwize V7000, které Zadavatel v současnosti používá. Obě dodávaná disková pole musí zajistit HW a SW maintenance na 5 let v režimu 24 x 7 s odezvou ...
Modernizace AVT vybavení ve výukových prostorách IVP
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace AVT vybavení do výukových prostor budovy Safina Insitutu vzdělávání a poradenství ČZU.
Velké Opatovice - Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Hliníky pro výstavbu RD
Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí, veřejného osvětlení, komunikace, výstavba čerpací stanice a přípojky plynovodu v lokalitě „Hliníky“ ve Velkých Opatovicích a rekonstrukce kanalizační ČS včetně kanalizačního výtlaku v lokalitě „Pod Dubím“ ve Velkých Opatovicích.
Profesionálna filmová kamera s príslušenstvom a osvetlenie_II
Predmetom zákazky s názvom Profesionálna filmová kamera s príslušenstvom a osvetlenie je dodávka: Časť č. 1: Profesionálna filmová kamera s príslušenstvom Časť č. 2: Profesionálne filmové osvetlenie s príslušenstvom Podrobné technické parametre a požiadavky k požadovaným zariadeniam sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Dynamický nákupní systém na služby penetračního testování
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění služby penetračního testování, která je s ohledem na zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů či jeho prováděcích předpisů nutná v oblasti zabezpečení jednotlivých informačních systémů Kritické informační infrastruktury a Významných informačních ...
Nákup prvků univerzálního kabelážního systému pro technologie ICT II
Předmětem tohoto zadávacího řízení uzavření rámcové dohody na dodání prvků univerzálního kabelážního systému pro technologie ICT, která bude uzavřena s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 48 měsíců, na jejímž základě budou uzavírány dílčí smlouvy na dodávky. Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v ...
FEL - HW prostředky pro zabezpečení perimetru sítě LAN/MAN
Předmětem veřejné zakázky jsou dva kusy HW firewall pro režim vysoké dostupnosti, které splňující minimální požadavky a konfiguraci uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy (Technická specifikace předmětu plnění). Součástí dodávky je instalace, migrace stávající konfigurace, nasazení do provozu, poskytování post-implementační podpory, záruka a servisní ...
Servisní podpora technologií chlazení a zdrojů chladu Datového centra
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních chlazení a zdrojů chladu datového centra Zadavatele.
Upgrade a servisní podpora studiových serverů GVG K2
Předmětem plnění veřejné zakázky je upgrade a servisní podpora studiových serverů GVG K2 v rozsahu v souladu se zadávací dokumentací. Více informací je uvedeno v Zadávací dokumentaci.
Podpora pro používané úložné a zálohovací technologie
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výrobcem garantované HW a SW podpory časově navazující na aktuálně platné záruky ke stávajícím zařízením zadavatele, uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentacre (pod názvem Tabulka technických parametrů - Plnění: "Zajištění HW a SW podpory") včetně poskytnutí všech potřebných licencí blíže ...
Servisní podpora technologií UPS Datového centra
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na zařízení UPS datového centra Zadavatele (dále jen „DC“) Zadavatele.
Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR
Předmětem veřejné zakázky je zajištění konferenčních služeb, včetně nezbytné konferenční techniky, bezpečnostní techniky a zajištění dodavatele cateringu, pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022. Celá veřejná zakázka je rozdělena celkem na 5 částí. Rozdělení veřejné zakázky na 5 části je výsledkem ...
Servisní podpora technologií Datového centra pro MaR, VZT a chlazení
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních pro měření a regulaci, vzduchotechniky a chlazení datového centra Zadavatele.
Servisní podpora a rámcové úpravy systému SYMMETRY II
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje systému Elektronické Kontroly Vstupu (EKV) Symmetry využívaného na letišti Praha/Ruzyně, a to po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy
Záložní datové centrum NNH - I.etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení, instalace a uvedení do provozu nového Záložního datového centra pro zajištění bezporuchové podpory všech lékařských, provozních a bezpečnostních procesů v NHH a servisní podpora po celou délku trvání záruční doby, tj. pod dobu 5 let. Součástí akce jsou zejména dispoziční úpravy stávajícího objektu ...