Dodávky kombinovaných zemnících lan
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek kombinovaných zemnících lan (dále jen KZL) pro venkovní elektrická vedení vn, vvn s vybraným dodavatelem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu KZL zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období ...
Název komponent CISCO III
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je nákup komponent CISCO pro modernizaci mobilních provozoven systému OTKS.
Zvyšování schopnosti CIRC - Reprodukce
Zajištění reprodukce technologií CIRC v rámci životního cyklu - udržení stávajících schopností detekce, testování a analýzy škodlivého SW.
High Power Laser Diodes TP20_030
The subject matter of the Public Contract is the supply of the two high energy, high average power-pump diode modules to the Contracting Authority that are in detail described in Annex no. 1 - Technical Specification of this Procurement Documentation.
Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nových expozic, resp. jejich prvků a prvků výstavních prostor, odpovídajících konkrétní profesi. Veřejná zakázka je rozdělena na šest částí: část 1 - Prvky silnoproudé elektrotechniky, část 2 - Audio, video a informační technika, část 3 - Speciální efekty část 4 - ...
CESNET - Dodávka výpočetního clusteru pro ELIXIR, část 1 - výpočetní uzly
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka souboru výpočetních uzlů výpočetního clusteru ELIXIR. Detailní požadavky zadavatele na předmět plnění je uveden v zadávací dokumentaci pro tuto část veřejné zakázky.
Rozšíření síťového úložiště RCI klastru
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění síťového úložiště a vysokorychlostní sítě propojující úložiště s výpočetními uzly a poskytnutí záruky v délce min. 30 měsíců za kvalitu a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory ve formě reakce next business day, on site v ...
Servery pro virtualizaci sítě
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka 2 ks virtualizačních serverů včetně provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2a (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka 2 ks serverů pro virtuální soukromé sítě ...
Firewall
Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodání 2 bezpečnostních zařízení typu firewall, včetně migrace současného nastavení, konfigurace, poskytnutí záruky, záruční a technické podpory na dobu 36 měsíců, školení správců firewallu a tzv. pilotního provozu (podpora v produkčním provozu). Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikovaný ve vzoru ...
Hraniční firewall II
Předmětem veřejné zakázky je koupě jednoho páru hraničních firewallů zapojených do clusteru a poskytování služeb pro tato zařízení.
Dodávka, instalace a kalibrace AV techniky do stálých expozic v Historické a Nové budově
Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky, instalace a kalibrace zobrazovací AV techniky do stálých expozic v Historické a Nové budově Národního muzea, a to pro expozice s názvy „Příroda“, „Evoluce“, „Dětské muzeum“, „Dějiny“, „Dějiny 20. století“, „Lidé“, „Klenotnice a Mincovní kabinet“ včetně provozních a předávacích zkoušek a v případě ...
Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení - rozděleno na části
Účelem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem v každé části veřejné zakázky. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení informačních technologií - stolních počítačů a monitorů, mobilních zařízení a periferních a podpůrných zařízení.
Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby RD Lipovec
Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí, veřejného osvětlení a komunikace v obci Lipovec, Jihomoravský kraj.
Stolní počítače, notebooky, monitory
Předmětem veřejné zakázky je dodání stolních počítačů, notebooků a monitorů dle specifikace, v rozsahu a za podmínek uvedených ve vzorech kupních smluv uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 níže uvedené části. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části stanoveny shodně, není-li v dalších ustanoveních ...
Elektromateriál
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku elektromateriálu. Jedná se o dodávku elektromateriálu, který je definován v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. Součástí zakázky je i dodávka na místo plnění.
Zabezpečenie dodávky koncových zariadení pre mobilných asistentov sčítania SODB 2021
Predmetom zákazky je dodanie koncových zariadení v požadovaných technických parametroch, ktoré budú nastavené upravené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, zabezpečenie inštalácie a plnej diaľkovej správy týchto koncových zariadení zo strany Dodávateľa, vrátane dopravy na odberné miesto, ktorými sú všetky obce, mestá a mestské časti v SR, a ...
Reprodukcia výpočtovej techniky
Predmetom zákazky je obstaranie spotrebného tovaru výpočtovej techniky. 1.časť Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva s variabilným operačným systémom (napr. ANDROID) a príslušenstva kompatibilného s touto VT. 2.časť Dodávka výpočtovej techniky s operačným systémom iOS, ktorý je kompatibilný s platformou iOS 12 (platforma vyvinutá pre ...
Rozšírenie CISCO HW infraštruktúry v dátovom centre
Predmetom zákazky je rozšírenie sieťovej infraštruktúry v dátovom centre postavené na HW komponentoch a vybudovanie novej IT infraštruktúry, ktorá bude nainštalovaná v priestoroch dátového centra v prístavbe Diagnostického centra. Požadované riešenie pozostáva z nasledovných častí; výpočtové a úložné systémy (servery, centrálne diskové pole, ...
Poptávám žárovku do lednice značky Whirlpool
Poptávám žárovku do lednice Whirlpool č. 484000000986.
Trojka – Vysielacie pracoviská VPC pre potreby odbavovania TV programovej služby Trojky
Cieľom verejného obstarávania na predmet zákazky: Trojka Vysielacie pracoviská VPC pre potreby odbavovania TV programovej služby Trojka je: - zabezpečiť kompletnú dodávku televíznej technológie pre odbavovanie TV programových služieb Trojka, - zabezpečiť spracovanie a vysielanie súborov a obrazovo zvukových signálov v HD rozlíšení 1080i50, podľa ...
Rekonštrukcia televíznej technológie štúdia MD-A Bratislava II
Predmetom zákazky je dodanie a montáž vybavenia obrazovej a zvukovej réžie, televízneho štúdia, technologickej miestnosti, dorozumievacieho zariadenia pre celý komplex štúdií MD-A, MD-B a MD-C, montáž zariadení dodaných z majetku RTVS. Rekonštrukcia obsahuje kompletné vybavenie štúdia televíznou technikou okrem kamerových reťazcov, dodávku ...
ZTV pro 10 RD - Jeřišno
Novostavba veřejné infrastruktury pro nově navržené parcely rodinných domů v obci Jeřišno. Jedná se o vybudovaní inženýrských sítí jednotné kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu a veřejného osvětlení. V neposlední řadě také vybudování příjezdové komunikace k parcelám včetně vjezdu na jednotlivé parcely. Dále bude vybudována výhybna a ...
Obstaranie IKT vybavenia pre SZŠ Humenné
Predmetom obstarávania je IKT vybavenie pre odborné učebne a jazykové učebne SZŠ Humenné. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Rozvoj inovatívnej služby spoločnosti DD Service, s.r.o.
Predmetom obstarávania sú servre určené pre nasadenie do infraštruktúry ktorá má poskytovať špecifické IT prostriedky tretím stranám. Medzi špecializované služby bude patriť poskytnutie výpočtových prostriedkov pre účely ako je renderovanie grafických výstupov alebo výpočty simulácií v komplexných systémoch. Požadovaný systém má vedieť poskytnúť ...
Rekonstrukce infrastruktury rádiové sítě ZZS LK
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení rekonstrukce infrastruktury rádiové sítě ZZS Libereckého kraje, p.o. Rekonstrukce infrastruktury spočívá v provedení takových opatření - tj. prací, činností a dodávek, aby bylo tímto zajištěno vybudování nezávislé infrastruktury pro zabezpečení rádiového digitálního provozu s možností přenosu dat, ...