HDTV kamerové reťazce
Predmetom verejného obstarávania je nákup štúdiových kamerových reťazcov HDTV pre televízne štúdiá a prenosovú techniku v RTVS Mlynská dolina. Nákup kamerových reťazcov je potrebný z dôvodu plánovaného vzniku nových štúdii pre potreby nových programových služieb. Ďalším predmetom verejného obstarávania sú ENG kamery pre výrobu spravodajských, ...
UTB – Vícekomponentní 3D tiskárna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vícekomponentní 3D tiskárny pořizované pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení - 2020
Předmětem zaváděného DNS je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, a to počítačů, monitorů, notebooků, tiskáren, tabletů a dataprojektorů. Účelem veřejných zakázek, zadávaných v DNS je uspokojení potřeby jednotlivých pověřujících zadavatelů spočívající v získání příslušné výpočetní techniky.
INMODOS - Pracovní stanice
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka serveru, odborná instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, záruční servis v souladu se zadávacími podmínkami. Místem plnění veřejné zakázky je adresa Zadavatele. Zadavatel požaduje dodání nových nepoužívaných zařízení.
Výpočtová technika
Nákup 94 kusov osobných počítačov, 94 kusov monitorov, 17 ks notebookov vrátane servisu týchto zariadení u verejného obstarávateľa s nástupom nasledujúci pracovný deň (NBD - On site) . Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "D. Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov zverejnených ...
Rozšírenie služby zabezpečenia verejného osvetlenia v obci Matúškovo
Predmetom zákazky je rozšírenie služby zabezpečenia verejného osvetlenia o nové technológie vrátane doplnenia prvkov SMART City technológií. Za týmto účelom dodávateľ vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nainštaluje v priestoroch obce vlastnú osvetľovaciu sústavu a iné potrebné technológie na základe požiadaviek stanovených obcou. ...
Počítačové klastry, Technologický celek 7 – Výpočetní chemie II
Dodávka výpočetního zařízení a souvisejícího plnění dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Soubor zařízení bude použit pro provádění molekulově dynamických simulací nukleových kyselin a souvisejícího řešení výpočetně náročných úloh molekulového modelování nezbytných pro účely realizace projektu SYMBIT (viz níže). Veřejná zakázka je v ...
Servisní podpora a rámcové úpravy systému KOJA II
Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje dispečerského systému KOJA, využívaného Hasičským záchranným sborem letiště Praha/Ruzyně, a to po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
Pořízení HW a SW vybavení pro forenzní zkoumání IT technologií III
2 části- část 1- Optická sít 10GB a část 2 - ICT
Rozvoj nemocničního informačního systému
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: a) Pořízení a implementace nemocničního informačního systému („NIS“), b) dodávka hardware, c) servis IS prováděný od doby ukončení zkušebního provozu IS dále na dobu neurčitou
Podpora a rozvoj APV pro kontrolní činnost - 2020+
podpora a rozvoj aplikačního programového vybavení KOC
Nákup mobilních telefonů vč. příslušenství, hardwarového a softwarového vybavení
Zadavatel zavede dynamický nákupní systém rozdělený do 3 kategorií ve smyslu § 138 odst. 1 ZZVZ. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS je nákup mobilních zařízení, hardwarového a softwarového vybavení a příslušenství pro centrálního zadavatele a pověřující zadavatele.
Vzdělávací a výcviková střediska IZS – Modernizace Střední odborné školy požární ochrany
Předmětem veřejné zakázky je vývoj, dodávka, instalace a zprovoznění technologie simulátorů a vybavení učebny specializovanou informační technologií, které budou umožňovat výcvik a odbornou přípravu včetně krizového řízení v jednotlivých oblastech a úrovních řízení IZS a to v podobě: • simulátoru pro výuku krizového řízení (SKŘ), • simulátoru ...
Servisní podpora provozu NON-IT technologií datového centra
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních NON-IT datového centra Zadavatele.
Disková pole pro zálohování a archivaci
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodání diskových polí pro zálohování dle specifikace uvedené v ZD.
Zabezpečenie pravidelných kontrol a revízii vzduchotechnických zariadení
Predmetom zákazky je prevádzka, zabezpečenie, skúšky, servis, opravy a údržba vzduchotechnických zariadení, klimatizačných zariadení a ich súčastí, zdrojov nepretržitého napájania UPS, dochádzkových terminálov a ovládania vstupnej brány v objektoch Slovenskej národnej knižnice. Podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č.1 súťažných ...
Ochrana pred únikom citlivých údajov, ktoré odchádzajú z koncových zariadení
Predmetom zákazky je realizácia opatrení na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti podľa legislatívy EÚ a SR spočívajúca v zabezpečení dodávok bezpečnostných zariadení a softvérového vybavenia vrátane poskytovania technickej podpory a súvisiacich služieb v rozsahu stanovených podmienok. Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatné časti uvedené ...
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – dodávka elektro I
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektra, tedy mikrovlnných trub, volně stojící pračky, volně stojící sušičky, TV přijímače, mini/mikro systému s CD, stojací lampy, stolních lamp pro pracovní stoly, stolních lamp pro noční stolky a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v ...
Materiální vybavení a technologie spolufinancované z IROP
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace Školního a výcvikového zařízení HZS ČR (ŠVZ HZS ČR) – střediska Zbiroh, s důrazem na vytvoření podmínek pro získání odborných znalostí a nácviků dovedností potřebných k řešení reálných situací. V rámci realizace veřejné zakázky budou do vybudovaných nových a upravených stávajících výcvikových ...
Pořízení Monitorovacího systému MS2021+ včetně zajištění servisních a rozvojových služeb pro MS2014+
• vytvoření nového MS2021+/úprava stávajícího MS2014+ pro potřeby nového programového období 2021-2027 • poskytování služeb servisu MS2014+ a MS2021+ • nákup kapacity dodavatele na úpravy MS2014+ a MS2021+ dle požadavků implementační struktury evropských fondů, vývoje relevantní legislativy
Objekt G - Dodávka technologií a stavební úpravy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace technologie chlazení (dále také „zboží“) a stavební úpravy v objektu G zadavatele v rozsahu projektové dokumentace.
Vybavení poslucháren MFF UK – Dodávka IT techniky – stolní počítače – opakování
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 81 kusů PC sestav pro výuku, prezentace různého formátu během přednášek a pro ovládání AV techniky. Předmět zakázky je dále podrobně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace. Účastník nabídne takové plnění, které přesně odpovídá požadavkům v příloze č. 1 zadávací dokumentace – ...
Obstaranie odborných učební na základnej škole v Kútoch – tovary
Materiálno technické vybavenie pre nasledujúce aktivity projektu: - Hlavná aktivita č. 2 Polytechnická učebňa pre 16 žiakov - Hlavná aktivita č. 3 Biologicko chemická učebňa pre 16 žiakov - Hlavná aktivita č. 4 Učebňa fyziky pre 16 žiakov - Hlavná aktivita č. 5 Jazyková učebňa pre 18 žiakov - Hlavná aktivita č. 6 Školská knižnica
Poptáváme opravu kombinovaného sporáku
Poptáváme opravu kombinovaného sporáku AMICA G6E3.42SZ Te, pravděpodobně odešlo spodní topné těleso v troubě.
Zabezpečenie IKT na podporu implementácie OP KŽP
Predmetom zákazky je zabezpečenie IKT (informačných a komunikačných technológií) na podporu implementácie OP KŽP. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.