Nemocnice Brandýs nad Labem - energeticky úsporná opatření metodou OP PIK - EPC
Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle §10e odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka bude realizována s využitím metody (dále jen „EPC“) týkající se objektů Nemocnice v Brandýse nad Labem (budova A, B, C).Jedná se o komplexní zakázku ...
Podpora socializace a interaktivity expozice Národního památníku II. světové války
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dodávku svítidel a příslušenství do Národního památníku II. světové války v Hrabyni. Jedná se o dodávku speciálních svítidel, příslušenství (podružný materiál) vč. lišt. Instalace svítidel není předmětem zakázky
Dodávky elektrospotřebičů pro Krajskou zdravotní, a.s. 2022 II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek elektrospotřebičů uvedených v příloze č. 3 Technické specifikaci této zadávací dokumentace po dobu účinnosti rámcové dohody (24 měsíců), včetně jejich dodání do odštěpných závodů zadavatele uvedených níže.
Nákup notebooků 2022 - vyhrazená veřejná zakázka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 250 ks notebooků včetně jejich příslušenství dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 5 zadávací dokumentace. Součástí předmětu veřejné zakázky je též zajištění dopravy Notebooků do míst plnění a likvidace přepravních obalů. Součástí předmětu veřejné zakázky je též záruční servis. V souladu s ...
RPS Pravý břeh Labe, Centrum Sever, XVII. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy zahrnující rekonstrukci veřejného prostranství na sídlišti Sever v Pardubicích - Cihelna, které je vymezeno ulicemi K Cihelně, Kunětická a K Rozvodně. Jedná se zejména o provedení bouracích prací zpevněných stávajících povrchů a podkladních vrstev pěších komunikací s odstraněním chodníkových obrub, ...
Rámcová dohoda na dodávku originálního spotřebního materiálu pro tiskárny OKI na roky 2022 - 2024
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení OKI, a to nových, originálních a nerepasovaných tonerů a válců pro tisková zařízení dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická a cenová specifikace (dále též "zboží"). Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření Rámcové dohody s ...
Stolní a přenosné počítače 2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky stolních počítačů a notebooků pro s. p. DIAMO a jeho organizační složky.
SMART kamerový systém
Projekt Moderné technológie pre moderné mesto pozostáva z kamerového systému, energetického manažmentu, nástroja na publikáciu dát verejnosti a implementácie smart informačného systému. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v Štúdii realizovateľnosti a v dokumente Analýza a dizajn.
Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevova - Lomonosovova, Košice
Stavebné práce - stavebné úpravy pozostávajú z regenerácie jestvujúcej a výsadby novej zelene /trvalkové záhony/, realizácie vodozádržných opatrení na zachytávanie dažďovej vody v záujmovom území, zriadení štrkových chodníkov, obnovenia a doplnenia detských ihrísk a športovísk, vyčlenenia venčoviska pre psov, výmeny jestvujúcich svietidiel ...
Poptávám opravu myčky
Poptávám opravu myčky nádobí AEG Favorit 605042 WOP. Aktivována ochrana proti přetečení, stále běží čerpadlo na vypouštění vody, vypnout se dá pouze odpojením přívodního kabelu.
Centrální polytechnické dílny - dodávka didaktických pomůcek
Předmětem plnění jsou dodávky spojené s realizací části didaktických pomůcek pro objekt Centrálních polytechnických dílen v areálu Winternitzových mlýnů situovaných mezi ulicemi Na Ležánkách a Mezi Mosty v Pardubicích. Didaktické pomůcky jsou určeny k vybavení dílen se zaměřením: na textil, grafiku, kov, dřevo a odborných učeben se zaměřením na ...
Zajištění provozu systémů VZT na roky 2023 - 2026
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných servisních prohlídek, údržby, revizí, kontrol a dalších úkonů technologií klimatizačních a VZT systémů a chladících zařízení, v rozsahu daném provozními řády jednotlivých technologických systémů, návodů výrobců, legislativou a dle platných norem ČSN, EN. Požadované servisní činnosti se vztahují ...
Obnova serverové infrastruktury
Předmětem veřejné zakázky je obnova části virtuální serverové farmy, konkrétně dodávka 6 kusů kompatibilních serverů R750 s již existující virtuální infrastrukturou s následující konfigurací: • 2,5“ šasi • 2x Intel Gold 6342 • riser config 1 • 32x 32GB RAM • iDrac9 Enterprise • 2x 600GB HDD SAS 10k • 2x Qlogic 2960 Single port FC • 2x Intel X710 ...
Zálohovací systém - 2022/0072
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace centralizovaného zálohovacího systému virtualizačních prostředí VMware a XCP-ng (XenServer). Součástí řešení bude úložný prostor - dodávka diskového pole. Vytvořené zálohy budou kopírovány také do vzdálené lokality. Zadavatel požaduje kompletní řešení, sestávající z dodávky, instalace, napojení do ...
Aplikační FW
Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodání 2 aplikačních firewallů splňující parametry uvedené v příloze H zadávací dokumentace, včetně záručního servisu s odstraněním HW závady do druhého pracovního dne a servisní podpory na dobu 36 měsíců.
Dodávka inteligentních reflektorů pro historickou budovu ND - třetí fáze
Inteligentní reflektory pro historickou budovu Národního divadla dle požadavků zadavatele - třetí fáze. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
Pracovní stanice, notebooky, diskové pole a IT financované z NPO
(1) Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka PC, notebooků, diskového pole a mobilní videokonference pro HF a DnO. (2) Předmětem plnění pro část 2 veřejné zakázky je dodávka PC, notebooků a IT vybavení pro DF a Studio Marta.
Údržba, servis, revize a zkoušky bezpečnostních systémů v budově Národní technické knihovny
Předmětem veřejné zakázky je povinnost dodavatele provádět pro objednavatele údržbu, servis, revize a zkoušky bezpečnostních systémů, včetně podsystémů, v objektu Národní technické knihovny po dobu 3 let.
Nákup 64 kusů všesměrových antén pro příjem signálů mobilních sítí a DAB/DVB-T
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 64 kusů všesměrových antén pro příjem signálů mobilních sítí a DAB/DVB-T.
Tiskové služby pro ČTÚ
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem tiskových zařízení rozdělených do 4 kategorií (viz příloha č. 6 zadávací dokumentace -Tabulka minimálních požadavků) včetně následujících dodávek spotřebního materiálu, servisu, pravidelné profylaxe, dopravy do místa plnění a školení pro kompletní zajištění tiskových, kopírovacích a skenovacích služeb, ...
Vybavení odborných učeben na SŠG BRNO I
Předmětem tohoto zadávacího řízení rozděleného na 9 částí je v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky dodávka vybavení pro učebny grafiky a tisku a vybavení pro obalové centrum odborných učeben na Střední škole grafické Brno, příspěvkové organizaci, vč. souvisejícího spotřebního materiálu. Konkrétně se jedná o dodávku výpočetní techniky, ...
Průběžné dodávky náplní do tiskových a kopírovacích zařízení II
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky originálních a repasovaných náplní do tiskových a kopírovacích zařízení (dále jen „zboží“), včetně poskytnutí servisu tiskáren, které budou poškozeny znečištěním z náplní. Přesná specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 6 ZD. Další požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v Příloze ...
Dynamický nákupní systém na nákup výpočetní techniky a spotřebního materiálu do tiskáren a kopírovacích strojů
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky a spotřebního materiálu do tiskáren a kopírovacích strojů.
Obnova DDoS protektoru
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 2 ks HW DDoS protektoru, jeho subskripce a poskytování technické podpory po dobu 12 měsíců. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky vč. technické specifikace a rozsahu plnění je uvedena v příloze č. 3 zadávací dokumentace-vzoru smlouvy.
SÚKL VZ19/2022 - Technická a servisní podpora bezpečnostního perimetru
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb jednorázového a průběžného charakteru, spočívajících v zajištění servisní technické podpory vybraného HW a SW dle požadavku zadavatele, a to po dobu 48 měsíců od data účinnosti smlouvy.