Výroba didaktických pomůcek - Matematická gramotnost
Předmětem veřejné zakázky je návrh, vývoj, výroba a dodávka didaktických pomůcek včetně souvisejícího programového vybavení a grafických dekorativních prvků pro expozici Matematická gramotnost, která bude umístěna na ploše cca 400 m2 ve 3.NP SC iQLANDIA v Liberci. Předmět veřejné zakázky zahrnuje: a) Vytvoření grafického návrhu didaktických ...
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa - dodávka vybavení - IP televizní
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka IP televizních přijímačů a poskytnutí souvisejících služeb včetně dohodnutých záručních podmínek. Součástí plnění je i doprava zboží do místa plnění, jeho montáž a instalace na místo určení dle pokynů kupujícího včetně zapojení a zprovoznění.
FN Olomouc-PC Sestavy
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky PC sestav na základě jednotlivých dílčích objednávek v předpokládaném počtu cca 450 ks PC sestav a v požadované minimální konfiguraci.
Poptávám dálkový ovladač ke klimatizaci
Poptávám dálkový ovladač ke klimatizaci FTYN35GXV1B Daikin. S pozdravem Příhoda
Zvýšení kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy nemocnice - operační systém
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního řešení vedoucího ke zvýšení kybernetické bezpečnosti, a to prostřednictvím dodávky a implementace dílčích částí. Předmětem této veřejné zakázky je ochrana koncových stanic proti škodlivému kódu spočívající v nasazení jednotného operačního systému Windows 10 ENTERPRISE na zařízení v rozsahu 800 ...
Monitoring síťového provozu v počítačové síti NPK
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, implementace a podpora HW a SW vybavení umožňujícího dlouhodobé detailní monitorování dění na počítačové síti, bezpečnostní analýzu a vyhodnocování síťového a aplikačního provozu včetně zajištění auditního záznamu o dění na síti v interním síťovém prostředí zahrnující všechny lokality zadavatele. ...
Rámcová smlouva na nákup, implementaci a podporu řešení integrovaného systému ochrany proti APT útokům
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, implementace a podpora řešení integrovaného systému ochrany proti APT útokům na síti i koncových bodech, forenzní analytiku, vyšetřování a řešení kybernetických událostí.
Moderná materská škola v.1 - softvér
Predmetom je produkt vo forme softvéru, určený pre vedenie a personál materskej školy (MŠ), ako aj pre rodičov detí, navštevujúcich MŠ. Cieľom je priniesť riešenie, ktoré zvýši efektivitu práce vedenia a personálu MŠ v rámci ich každodenných administratívnych a riadiacich činností, ale aj zjednoduší a zefektívni komunikáciu medzi personálom MŠ a ...
Podpora licencií SAP
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb podpory SAP Standard Support v nasledovnom rozsahu: - SAP Application Developer User - SAP Application Professional User - SAP Application Limited Professional User - SAP Enterprise found. Pack (5 SAP App. Prof. User) - SAP Payroll Processing - SAP BusinessObject Edge BI, standard package (10 ...
Dodávka zařízení NAS 2021-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu § 131 zákona uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky datových uložišť (Network Attached Storage) dále jen NAS pro Prahu, Brno a Ostravu v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Klimatizace administrativních budov
Předmětem plnění je dodávka klimatizačního systému s vnitřními a vnějšími klimatizačními jednotkami včetně montáže a instalace ve 4 budovách o. z. Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem. Související stavební práce představují vedlejší plnění nezbytné pro realizaci veřejné zakázky.
Rekonstrukce divadla Spirála
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce, tedy provedení stavebních prací divadla Spirála, které se nachází v areálu Výstaviště Praha, Praha 7 a dále osazení divadla divadelní technikou pro plný provoz divadla jako multifunkčního kulturního centra. Bližší specifikace předmětu každé veřejné zakázky je uvedena v přílohách zadávací dokumentace. ...
Informatizácia MHD v Žiline
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre účely zabezpečenia informatizácie MHD (mestskej hromadnej dopravy) v Žiline na základe uzavretej zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní a za stanovených podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Dodaním tovaru, jeho inštaláciou a uvedením do prevádzky bude realizovaná modernizácia ...
Akumulace energie ve společnosti REKUPERA
Cílem zakázky je dodávka a montáž bateriového dobíjecího systému o předpokládané kapacitě úložiště 76,8 kWh, který doplní již existující OZE na bázi fotovoltaických panelů nacházející se na střeše objektu. Dodávka tak bude zahrnovat technologii a montáž uložiště pro akumulaci elektrické energie.
Dodávka ICT prostředků
Předmětem veřejné zakázky je dodávka serverů, diskového pole a HW produktů pro VMware - instalace a zprovoznění, migrace dat ze stávajícího prostředí VMware. Dodávka zálohovacího serveru a páskové knihovny - instalace a zprovoznění, migrace ze stávajícího prostředí. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v Příloze č. 1 - Technická ...
Snížení energetické náročnosti budov ISŠT Mělník - realizace
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy budov ISŠT Mělník dle projektové dokumentace. Jedná se o stavební práce spočívající zejména v následujících činnostech: - Výměně výplní otvorů oken a dveří; - Zateplení obvodového pláště; - Realizace VZT; - Rekonstrukce vytápění; - Instalace fotovoltaického systému; - Provedení ...
Pořízení vybavení pro forenzní zkoumání informačních technologií
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání vybavení pro forenzní zkoumání informačních technologií.
Servisní služby, jejichž obsahem jsou funkční zkoušky, revize, údržba a opravy technických prostředků
Předmětem VZ je zabezpečení servisních služeb na technických prostředcích fyzické bezpečnosti (dále jen „TPFB“) jednotlivých bezpečnostních systémů, jejich infrastruktuře, integrovaného bezpečnostního řídícího systému (dále jen „IBŘS“) SEU4U a C4. Cílem VZ zajištění bezporuchového stavu TPFB a zachování všech nastavených funkcionalit, které jsou ...
SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou - dodávka vybavení (opakování části G)
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky vybavení pro školské zařízení, které jsou detailně specifikovány v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Účelem zadávacího řízení je dodání nového vybavení, tedy modernizace zastaralého vybavení školy. Týká se oblastí teoretické i praktické výuky ve všech vzdělávacích oborech. Modernizace je v ...
Hardware pro integrační platformu II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardware (HW) včetně software (SW) pro virtualizaci a zálohování určeného pro informační systém (IS) integrační platformy (IP), který bude provozován ve zdvojeném (redundantním) režimu, a to ve dvou lokalitách (datových centrech), které budou totožné, co se týče diskové kapacity a výpočetního výkonu ...
Podpora licencí Trend Micro
Předmětem veřejné zakázky je nákup podpory, včetně záruky a servisní podpory pro 22.000 uživatelů licencí Trend Micro Enterprise Security For Gateway (ESG) na 2 roky v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka HW
Předmětem veřejné zakázky je dodávka HW a souvisejících služeb. Dále viz. ZD.
GPU server
Dodávka GPU serveru za účelem strojového učení metod analýzy biomedicínských obrazů.
Dodání a implementace ERP a poskytování služeb údržby a podpory
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění dodání a implementace ekonomického informačního systému a následného poskytování servisních služeb k tomuto systému. Předmět Veřejné zakázky se tak skládá z následujících činností: a) DODÁNÍ A IMPLEMENTACE EKONOMICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (dále jen "ERP) b) POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODPORY, ÚDRŽBY A ...
Pořízení HW
Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka HW komponent umožňujících technické zhodnocení (rozšíření a navýšení výkonu) stávajícího HW umístěného v datových centrech SZR.