Tonery, spotrebný materiál a príslušenstvo ku tlačiarňam, kopírovacím zariadeniam a CD, DVD média
Predmetom zákazky je dodanie tonerov, spotrebného materiálu a príslušenstva ku tlačiarňam, kopírovacím zariadeniam a CD a DVD médií, štítkov na čiarové kódy papierových aj transparentných pre potreby SNK.
Dodanie klimatizácií do vozidiel DPB, a.s.
Predmetom zákazky je dodanie a vykonanie montáže klimatizácií do priestoru pre cestujúcich do kĺbových vozidiel, rok výroby 2010 a 2012. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Zajištění servisu, údržby a opravy staničních baterií
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění servisu, údržby a oprav staničních baterií a to dle aktuálních potřeb Zadavatele. Povinností vybraného dodavatele bude provádět kontrolu stávajících staničních baterií, dodávku nových staničních baterií výměnou za nefunkční staniční baterie, jejich opravy a údržbu v měnírnách Zadavatele. ...
Přístupové domény Internetu MO
Poskytnutí softwarových licencí a podpora poskytnutých softwarových licencí.
Dodávky přístrojových transformátorů VVN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek přístrojových transformátorů VVN s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu přístrojových transformátorů VVN zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 04/2021 – 03/2027. S ohledem na ...
Dodávka ICT a učebních pomůcek, ZŠ Nové Strašecí
Předmětem plnění je dodávka ICT a učebních pomůcek pro učebnu chemie, fyziky a učebnu přírodních věd. Cílem je vytvořit moderní učebny, které odpovídají požadavkům dnešní doby. Žáci budou mít k dispozici nejmodernější edukační systém, který slouží jako kompletní platforma pro realizaci experimentů ve výuce přírodních věd. Učebny budou vybaveny ...
Světelné technologie, HW systémy a osvětlovací technika pro Divadlo na Orlí
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletních světelných a osvětlovacích technologií vč. HW systémů pro Divadlo na Orlí.
FSv – Dodávka výpočetní techniky na rok 2020
Dodávky výpočetní techniky, tiskáren a spotřebnho materiálu.
Dodávka počítačů, monitorů a notebooků pro JU II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobních počítačů, LCD monitorů a notebooků pro Jihočeskou univerzitu na základě rámcové dohody uzavřené na 2 roky
Rámcová dohoda na dodávky tonerů, součástí a příslušenství fotokopírovacích strojů
Uzavření rámcové dohody na dodávku tonerů a dalších součástí a příslušenství fotokopírovacích strojů 30125000-1 Části a příslušenství fotokopírovacích strojů 30125100-2 Zásobníky tonerů
Dodávka systému zálohování a archivace na ČZU v Praze
Předmět plnění je dodávka systému zálohovaní a archivace rozsáhlého prostředí informačních systémů na České zemědělské univerzitě v Praze.
Monitoring pro kritickou informační infrastrukturu AIS SE
Předmětem je nákup HW a SW pro zajištění interní kybernetického dohledu nad provozem kritické informační infrastruktury AIS SE a podpora na dodaný HW a SW na období 36 měsíců.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Jána Francisciho 11, Levoča
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie predmetu ...
Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná – vybavení učeben
Předmětem zadávacího řízení a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení komplexních dodávek nábytku, zařízení, technologií (hardware i software) a dalšího souvisejícího vybavení pro učebny a další vymezené prostory ZŠ Bílá Třemešná, a to v rámci Přístavby pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná.
Modernizace pevné telefonie
Předmětem veřejné zakázky je dodání 220 IP telefonů standardního typu, 80 IP telefonů chodbového typu, 20 IP videotelefonů, včetně 10 přídavných panelů, a 4 IP telefonů telekonferenčního typu pro audiokonference. Předmětem veřejné zakázky je dále dodání 354 licencí pro provoz IP telefonů na Cisco Unified Communications Manageru verze 11.5 a ...
IKT pre SPŠE Košice + prezentačná technika
Predmetom tejto zákazky je predaj a kúpa IKT vybavenia pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú Komenského v Košiciach. Predmet zákazky je rozdelený na 4 samostatné časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti, tri časti alebo na všetky časti predmetu zákazky. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
IKT vybavenie učební
Predmetom zákazky je dodávka počítačového vybavenie pre potreby vzdelávacieho procesu. Množstvá predmetu zákazky: Učiteľský tablet 70 ks, Fotoaparát 10 ks, Žiacky tablet 150 ks, Notebook 13- 79 ks, Kamera 2 ks, Mobile device Management 10 ks, Multimediálne centrum - 60 ks, Dataprojektor 70 ks, Prepravný kufor 10 ks, Notebook 4 ks. Podrobná ...
Poptáváme navíjení cívek
Sháníme firmu, která se zabývá navíjením cívek. Kooperant si z materiálu vždy sám zajistí drát pro navinutí cívky a izolační ochrannou pásku, ostatní materiál (těleso cívky a kontakty) dodá Obzor.
Servisní podpora zařízení Grass Valley 2020-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v servisní podpoře zařízení Grass Valley (Quantel). Bližší specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci.
Modernizace systému PACS v Nemocnici Nové Město na Moravě
Dodávka, implementace, podpora a údržba otevřeného archivačního PACS systému.
Pořízení prvků řízení bezdrátové sítě – 2019/0170
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 redundantních řídících prvků (dále kontroler) v módu vysoké dostupnosti s licencí na alespoň 300 kusů bezdrátových přípojných bodů (dále AP). Tyto prvky budou řídit stávající přístupové body bezdrátové sítě.
Dodávka 23 ks SOS hlásek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace městského kamerového a dohlížecího systému v Mladé Boleslavi a zároveň zlepšení a zrychlení v oblasti ochrany zdraví.
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina - vybavení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nového (nepoužitého) vnitřního vybavení do nově zrekonstruovaného objektu ZŠ Aloisina výšina. Jedná se jak o vybavení audiovizuálního charakteru (projektory, interaktivní tabule, webové kamery včetně příslušného softwaru a dalšího příslušenství), vybavení odborné učebny, tak běžné vybavení učebny ...
Implementace integrovaného informačního systému Lesů ČR
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace nového podnikového informačního systému na základě dodavatelem provedené standardizace a optimalizace vybraných podnikových procesů. Blíže viz zadávací dokumentace.
Kancelářský software pro Nemocnici České Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka licencí kancelářského software (textový editor, tabulkový procesor, nástroj pro tvorbu prezentací, e-mailový klient) v počtu 500 kusů. Kancelářský software musí být spustitelný v prostředí operačního systému MS Windows 10.