Modernizace jevištní technologie Městského divadla Bílina

Modernizace jevištní technologie Městského divadla Bílina

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace jevištní technologie Městského divadla v Bílině zahrnující dodávku jevištní mechaniky, scénického osvětlení a elektroakustických a inspicientských zařízení. Přesná specifikace předmětu plnění je uvedena v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4 Zadávací dokumentace (dále jen ZD) a v soupisu ...

Dynamický nákupní systém na dodávky audiovizuální techniky 2018 -2020

Dynamický nákupní systém na dodávky audiovizuální techniky 2018 -2020

Dynamický nákupní systém na dodávky audiovizuální techniky, fotografické techniky a instalace a montáž příslušné techniky. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb jednotlivých součástí zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých ...

Dodávka přenosných mixážních pultů s mikroporty - 2. etapa

Dodávka přenosných mixážních pultů s mikroporty - 2. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přenosných mixážních pultů se záznamem pro exteriérové natáčení podle technické specifikace v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.

Software, podpůrný hardware a mobiliář pro instalaci 3D simulátoru mimořádných událostí

Software, podpůrný hardware a mobiliář pro instalaci 3D simulátoru mimořádných událostí

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění software, podpůrného hardware a mobiliáře pro instalaci 3D simulátoru mimořádných událostí pro CSTT včetně příslušenství. Minimální parametry plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KABEL TELEKOM, s. r. o. - hardware

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KABEL TELEKOM, s. r. o. - hardware

Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia, hárdveru, v rámci projektu Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KABEL TELEKOM, s. r. o. - hardware. Vrátane dopravy, osadenia, zaškolenia obsluhy, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti BlueFish s. r. o. - hardware

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti BlueFish s. r. o. - hardware

Predmetom zákazky je dodávka hardwarového a softwarového vybavenia v rámci projektu Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti BlueFish s. r. o. a to vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia. Predmet zákazky je rozdelený do 2 samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viac časti ...

Akumulace energie v A.IMPORT.CZ

Akumulace energie v A.IMPORT.CZ

Dodávka tak bude zahrnovat: stavební práce a montáž rychlonabíjecí stanice, s akumulací energie, včetně instalace OZE na střeše objektu s přípravou pro instalaci tepelných čerpadel.

Rámcová dohoda na dodávky gelových akumulátorů

Rámcová dohoda na dodávky gelových akumulátorů

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě bude vybranému dodavateli zadávána veřejná zakázka na dodávku, dodávku a výměnu a zpětný výkup gelových akumulátorů blíže specifikovaných dle jednotlivých typů do odběrného místa určeného zadavatelem, pro období 36 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody.

Poptávám náhradní díl na rozbrušovačku

Poptávám náhradní díl na rozbrušovačku

Poptávám náhradní díl na rozbrušovačku, pohonný kuželový pastorek pro rozbrušovačku značky STARQ model: AG 1305.

Elektronizace služeb úřadu

Elektronizace služeb úřadu

Hlavním cílem projektu je řízení oběhu elektronických dokumentů, transparentní kontrola nad hospodařením a vhodné doplnění infrastruktury. Plnění tedy obsahuje dodávku a implementaci všech komponent ICT, instalaci a konfiguraci veškerých komponent v návaznosti na stávající infrastrukturu úřadu (tj. včetně dopravy, montáže, zapojení, instalace a ...

Informační systém TSÚ

Informační systém TSÚ

Dodávka nového ekonomického informačního systému vč. implementace a dodání potřebné infrastruktury a koncových zařízení. Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování podpory provozu po dobu 5 let.

Modernizace vnitřního vybavení poslucháren Technické fakulty ČZU

Modernizace vnitřního vybavení poslucháren Technické fakulty ČZU

Předmětem této veřejné zakázky je modernizace vybavení poslucháren Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, a to konkrétně učeben: MI, MII a MIII. Předmět plnění představuje zejména výměnu lavic a sedáků, tabulí, AV techniky, katedry, včetně výměny podlahové krytiny, nutných úprav prostor a rozvodů elektrické energie s napojením na ...

Gymnázium Polička - dodávka IT a AV techniky

Gymnázium Polička - dodávka IT a AV techniky

Dodávka IT a AV techniky pro odborné učebny a laboratoře fyziky, biologie a chemie, zeměpisu a výpočetní techniky pro projekt realizovaný v rámci IROP.

Obnova uživatelské techniky ICT 2018

Obnova uživatelské techniky ICT 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka notebooků, LCD monitorů a stolních PC, v rámci kontinuálního procesu obnovy uživatelské techniky ICT a doplnění počtu uvedených technických zařízení nebo jejich kapacit.

FSv - V44 - A/V technika

FSv - V44 - A/V technika

Předmětem této zakázky je závazek dodavatele dodat a naistalovat A/V techniku do 27 učeben. Více viz zadávací dokumentace.

Zhotovení Led zobrazovacího pásu

Zhotovení Led zobrazovacího pásu

Předmětem zakázky bude realizace dodávek včetně montáže led zobrazovacího pásu do Multifunkční arény.

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá CPV položkám: Průmyslové stroje - 42000000-6 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení - 31000000-6 Audiovizuální přístroje - 32321200-1 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) - 38000000-5 Počítače - 30200000-1 Vzdělávací ...

Modernizace velínů FN Plzeň – HW a SW vybavení velína Bory s MaR pro VS7 a VS8

Modernizace velínů FN Plzeň – HW a SW vybavení velína Bory s MaR pro VS7 a VS8

Předmětem zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu níže uvedeného zařízení v areálu FN Plzeň Bory včetně bývalé Vojenské nemocnice (BVN). Realizace zakázky je rozdělena dle členění projektové dokumentace, ale tyto části tvoří jeden ucelený funkční celek, proto dodavatelé nemohou podat nabídku na jednotlivé části, ale pouze na všechna ...

Servery pro zátěžové testování

Servery pro zátěžové testování

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pěti kusů serverů architektury x86 spolu s ServicePack v délce trvání 60 měsíců.

GPU a CPU výpočetní stanice pro pedagogické účely

GPU a CPU výpočetní stanice pro pedagogické účely

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetního clusteru, rackové skříně a příslušenství. Cluster musí obsahovat alespoň 8 CPU výpočetních uzlů, alespoň 2 GPU uzly a příslušenství. Předmět veřejné zakázky je také odborná instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, záruční servis v souladu se zadávacími podmínkami. Místem plnění veřejné ...

Efektivní veřejná správa - KA-2: Koncepce veřejného osvětlení

Efektivní veřejná správa - KA-2: Koncepce veřejného osvětlení

Předmětem díla je vytvoření koncepčního dokumentu pod názvem Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni, a to na katastrálním území města Plzně, jehož smyslem je definování parametrů, pravidel a postupů při řešení problematiky veřejné osvětlení tak, aby bylo dosaženo těchto kvalitativních parametrů při odpovídajících provozních a investičních ...

Dodávka optické kabeláže a rozvodů el. energie do CHIR a INT pavilonu Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Dodávka optické kabeláže a rozvodů el. energie do CHIR a INT pavilonu Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spočívající v dodávce optické kabeláže do pavilonu Interny a Chirurgie Nemocnice Český Krumlov, a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh), včetně dopravy, instalace a uvedení do řádného provozu, vč. předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky.

FA-FIT 2018 Digitalizace poslucháren

FA-FIT 2018 Digitalizace poslucháren

Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky pro digitalizaci 4 poslucháren včetně digitalizace režie poslucháren v nové budově ČVUT, a to včetně odinstalování stávající audiovizuální techniky a instalace nově dodávané audiovizuální techniky v místě plnění, a to včetně jejího naprogramování a zaškolení obsluhy. Předmětem dodávky je ...

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka audio video vybavení

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka audio video vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka audio video vybavení pro Univerzitu Karlovu, konkrétně pro Farmaceutickou fakultu a Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – Návrhem kupní smlouvy a přílohou č. 2 – Technickou specifikací s výkazem výměr.

Diskové pole

Diskové pole

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka diskového pole včetně fc konektivity.

(záznamy 1/25 z 19096)  strana 1 / 764