Poskytování centrálního tiskového řešení

Poskytování centrálního tiskového řešení

Předmětem Veřejné zakázky je poskytování centrálního tiskového řešení po dobu 60 měsíců.

Vybavenie odborných učební v ZŠ Slovanská, Považská Bystrica

Vybavenie odborných učební v ZŠ Slovanská, Považská Bystrica

Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne základnej školy.

Vybavenie odborných učební ZŠ Stred Považská Bystrica

Vybavenie odborných učební ZŠ Stred Považská Bystrica

Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne základnej školy. Zákazka realizovaná v systéme EVO verzia 18.0

Serverová infraštruktúra

Serverová infraštruktúra

Predmetom zákazky je nákup - server [4 ks] - UPS [2 ks] - hypervízor a manažment VM [1 ks] - licencie softvérového operačného systému [1 komplet] - doplnenie kapacity diskového poľa IBM v 5010 [1 komplet] - centrálne prepínače [1 komplet] - prístupové prepínače [1 komplet] - rozšírenie firewall [1 ks] - WiFi [1 komplet] - mailový systém ...

Poptávám připojení elektromechanických zámků na zvonková tabla

Poptávám připojení elektromechanických zámků na zvonková tabla

Poptávám připojení dvou elektromechanickýcjh zámků na zvonková tabla u dvou vchodů bytových domů. ASSA ABLOY EL 560/EL000790 - elektromechanický samozamykací zámek , čelo 20mm, rozteč 72mm, backset 55mm, napájecí napětí 12 (0,13 A) - 24V (0,065 A), kabel s konektorem EA218/EL000273 - 6m

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Malcov 16

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Malcov 16

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Modernizácia technického vybavenia Základnej školy Nemocničná Považská Bystrica

Modernizácia technického vybavenia Základnej školy Nemocničná Považská Bystrica

Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne základnej školy.

UTB – 3D tiskárna

UTB – 3D tiskárna

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny pořizované pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Vybudování eletrického ohradníku v areálu Zámku Štiřín

Vybudování eletrického ohradníku v areálu Zámku Štiřín

Předmětem veřejné zakázky je vybudování elektrického ohradníku na části pozemků Zámku Štiřín z důvodu zamezení vzniku škod od černé zvěře na majetku organizace. Nově vybudovaný ohradník je nutné sloučit se současným elektrickým ohradníkem.

Zajištění kompletního tiskového řešení formou pronájmu, včetně servisních a materiálových služeb

Zajištění kompletního tiskového řešení formou pronájmu, včetně servisních a materiálových služeb

Předmětem je kompletní zabezpečení tiskových, kopírovacích, skenovacích služeb prostřednictvím dodávky nových zařízení (dále jen „tiskových služeb“), včetně SW pro monitoring tisku pro jednotlivé uživatele Zadavatele. Dále poskytování služeb v reprografickém středisku Zadavatele včetně personálního zabezpečení. Předmět veřejné zakázky je v ...

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany

Predmetom verejného obstarávania je nákup, dodávka a montáž vybavenia do školskej knižnice, fyzikálnej učebne, polytechnickej učebne a IKT učebne pre Základnú školu v Petrovanoch.

Dodávka IT infrastruktury II. pro Nemocnici Strakonice, a.s.

Dodávka IT infrastruktury II. pro Nemocnici Strakonice, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení v podobě firewallů, aktivních prvků, kabeláže a software pro management sítě a do ní přistupujících zařízení včetně příslušenství.

Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov

Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov

Jedná sa o obstaranie učebných pomôcok, informačnej technológie a softvérového vybavenia a nábytku do ZŠ v rozsahu výkazu výmer tvoriacich prílohu Súťažných podkladov.

Modernizace EOC v MHD v Pardubicích II

Modernizace EOC v MHD v Pardubicích II

Předmětem plnění veřejné zakázky je a) dodávka, montáž a zprovoznění odbavovacího systému pro odbavení cestujících v trolejbusech a autobusech městské hromadné dopravy provozované zadavatelem v Pardubicích a okolních obcích, a to včetně dodávky potřebného software, tato část zakázky je podrobně vymezena přílohou č. 1 zadávací dokumentace - ...

Ekonomický informační systém - Vsetínská nemocnice a.s.

Ekonomický informační systém - Vsetínská nemocnice a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace ekonomického informačního systému, který nahradí, případně rozšíří stávající informační systém. Součástí plnění je dodávka nezbytného HW a s ním souvisejícího SW a další související plnění, včetně poskytování podpory po dobu neurčitou, to vše v rozsahu příloh návrhu smlouvy - obchodních ...

Komponenty k optické aparatuře na jednomolekulový výzkum a komponenty ke STORM-PALM

Komponenty k optické aparatuře na jednomolekulový výzkum a komponenty ke STORM-PALM

Předmětem veřejné zakázky je pořízení komponent k optické aparatuře na jednomolekulový výzkum a komponent ke STORM-PALM super rozlišovacímu mikroskopu pro Ústav chemie a biochemie, Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích.

Dodávka pracovních stanic a monitorů

Dodávka pracovních stanic a monitorů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 150Ks All in One pracovních stanic a 30Ks monitorů

Kroužek multimediální tvorby - SŠIS Dvůr Králové nad Labem - audiovizuální technika

Kroužek multimediální tvorby - SŠIS Dvůr Králové nad Labem - audiovizuální technika

Předmětem veřejné zakázky dodávka audiovizuální techniky dle přiložené specifikace včetně dopravy a poskytnutí souvisejících služeb.

Vnútorné vybavenie ZŠ Zuberec

Vnútorné vybavenie ZŠ Zuberec

Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej školy didaktickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom a inými učebnými pomôckami

Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Predmetom zákazky je dodávka a správa 920 kusov elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v stravovacích zariadeniach, donáškových stravovacích zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravinách na území okresu Nitra akceptujúcich elektronické stravovacie karty.

FSv - Rozšíření infrastruktury pro virtualizaci desktopů s podporou 3D akcelerace

FSv - Rozšíření infrastruktury pro virtualizaci desktopů s podporou 3D akcelerace

Předmětem plnění věřejné zákazky je výběr dodavatele na rozšíření stávající virtualizační infrastruktury pro virtualizaci desktopových operačních systémů o servery s podporou virtualizace 3D grafických akcelerátorů v CAD programech na základě přiložené technické specifikace. více viz ZD

Materiálne vybavenie odborných učební Bratislava-Staré Mesto

Materiálne vybavenie odborných učební Bratislava-Staré Mesto

Predmetom zákazky je dodanie, vynáška, inštalácia a montáž vnútorného vybavenia učební vrátane likvidácie obalových materiálov v štyroch základných školách v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Verejný obstarávateľ delí predmet zákazky na sedem častí.

Úprava a doplnenie tunelového rozhlasu v tuneli Sitina

Úprava a doplnenie tunelového rozhlasu v tuneli Sitina

Predmetom zákazky je dodanie tovaru a činnosti spojenej s montážou tovaru pre technologický celok T 428.2 Tunelový rozhlas, podľa dokumentácie pre realizáciu stavby Razený tunel Sitina-Západná a východná tunelová rúra, Tunelový rozhlas, ktorá tvorí prílohu č.1 k časti B.1 Opisu predmetu zákazky týchto SP.

Pořízení skenovacích pracovišť ČÚZK

Pořízení skenovacích pracovišť ČÚZK

Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup vybavení skenovacích pracovišť za podmínek uvedených v ZD včetně jejich ukázkové instalace a konfigurace a 5 –ti letého záručního servisu.

PN v Opavě - úprava vzduchotechniky v kuchyni

PN v Opavě - úprava vzduchotechniky v kuchyni

Výměna stávajících rozvodů vzduchotechniky v 1.NP (varná část – příprava a výdej stravy a 2.NP – jídelna s výdejnou stravy) v objektu kuchyně, přičemž bude částečně použito stávajících otvorů pro prostupy VZT rozvodů stavebními konstrukcemi. Součástí díla jsou i stavební a montážní práce – vytvoření nových prostupů pro VZT rozvody, provedení ...

(záznamy 1/25 z 19516)  strana 1 / 781