Výměna a podpora síťové infrastruktury Úřadu průmyslového vlastnictví
Předmětem této veřejné zakázky je výměna a následné poskytování rozšířené technické podpory síťové infrastruktury v Úřadu průmyslového vlastnictví.
Dodávka nových blade serverů do infrastruktury Krajské zdravotní, a.s. 2021
Dodávka 18 ks serverů pro rozšíření virtualizačních serverů, rozšíření terminálové farmy, Veeam, KZ-FSDATA, KZ-MGMT21, DHCP, AD, SQL a nákup 1 ks chassis pro rozšíření v datacentru.
Chlazení a klimatizace objektů v MNO II
Výměna a doplnění nových 120 klimatizačních jednotek v různých objektech Městské nemocnice Ostravy.
ČVUT-CIIRC: Simulační nástroje pro smart grid
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku simulačních nástrojů pro smartgrid včetně senzorů a programovatelných zdrojů střídavého napětí a proudu pro zadavatele.
Dodávky serverů IBM Power pro SAP HANA
Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody (Rámcové smlouvy kupní)- obsahující smluvní podmínky pro zadávaní jednotlivých dílčích zakázek na dodávky serverů IBM Power pro SAP HANA do Datových Center Skupiny ČEZ včetně všech licencí potřebných k provozu těchto serverů.
Dodávky výpočetní techniky pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021
Dodávky výpočetní techniky (stolní počítače, notebooky a LCD monitory) pro Krajskou zdravotní, a.s., a to na základě rámcové dohody.
Nákup terminál serverov s príslušenstvom
Z dôvodu zachovania vysokej dostupnosti vzdialenej (out-of-band) manažment siete Govnet je potrebné zabezpečiť sieťové konzolové zariadenia zabezpečujúce prístup prostredníctvom RS232 RJ45 X2, resp. konzolového priameho/ otočeného (straight/ rollover) kábla konzolových portov rôznych typov pripojených zariadení. Jedná sa o dva typy konzolových ...
Nákup hardware pre potreby SŠHR SR
Verejný obstarávateľ má zámer dobudovať svoju súčasnú technologickú a komunikačnú infraštruktúru pre aktuálne potreby, ktoré vyplývajú z implementácie nových SW programov do užívateľského prostredia Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len SŠHR SR), a reflektujú na potrebu zvýšenia výkonnosti a bezpečnosti komunikačných ...
Disková kapacita pro Krajskou zdravotní, a.s. 2021
Rozšíření diskového pole pro zajištění datových potřeb společnosti.
Dispečerský systém pro LF OU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dispečerského systému, tedy simulovaného prostředí sestávajícího z potřebného HW, informačního systému operačního řízení ZZS, integrovaných prostředků radiové komunikace, telefonního systému a vybavení posádky pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této zadávací ...
DA1 - Kino technológia Dolby atmos
Predmetom zákazky je dodanie ozvučovacej techniky a príslušenstva pre plnohodnotnú projekciu kino filmov vo formáte Dolby Atmos, akustickej úpravy kinosály a dodanie zvukovej technológie do štúdia pre plnohodnotné spracovanie filmov vo formáte Dolby Atmos podľa podrobnej špecifikácie jednotlivých častí, uvedených v prílohách v časti "B.1 Opis ...
Poptávám dodavatele lahůdek
Poptávám dodavatele baget, obloženého pečiva, salátů apod. do školního bufetu na Základní škole v Kutné Hoře. Možné i automat na svačiny. Děkuji.
Nákup mobilních telefonů
Zajištění mobilních telefonů a příslušenství
Poptávám digestoř
Poptávám novou digestoř jako náhradu za typ Fagor - elegance typ AF 2608 B serie 030402065 - bílá barva, horní vývod. Prosím sdělte zda lze u Vás tuto digestoř zakoupit případně jestli ji objednáte. Děkuji a nashledanou.
Modernizace diskových uložišť NetApp - Rámcová dohoda
Předmětem Rámcové dohody je modernizace stávajících datových úložišť NetApp, tj. obměna jejich řídících jednotek za účelem morální životnosti a prodloužení technické podpory ze strany výrobce a s tím související zhodnocení již průběžně vynaložených investic do diskové kapacity. Datová úložiště jsou využívána pro systémy kritické informační ...
Servis bezpečnostních technologií v budově Krajského úřadu Středočeského kraje
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisních služeb na smlouvu o poskytování servisních služeb pro Krajský úřad Středočeského kraje na dobu 48 měsíců od účinnosti smlouvy v rozsahu dle uvedené Technické specifikace. Zadavatel požaduje zajištění údržby, pravidelných revizí a servisu bezpečnostních technologií systémů technické ochrany v ...
IS pro podporu energetického a facility managementu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačního systému pro podporu a řízení energetického managementu a facility managementu v rozsahu a specifikaci uvedených v této ZD a souvisejících implementačních a servisních služeb.
UTB - Barevná laserová tiskárna A3 s bílým tonerem
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka barevné laserové tiskárny A3 s bílým tonerem pořizovaná pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno - Serverová infrastruktura
Předmětem veřejné zakázky je koupě aktivních prvků, páskové knihovny a licencí zálohovacího systému pro serverovou infrastrukturu zadavatele, a to včetně příslušenství a poskytování služeb podpory.
Verejné osvetlenie - spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská - Hraničná
Predmetom zákazky je realizácia osvetlenia chodníka v úseku od ul. Mikovíniho po ul. Hraničná podľa dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktorú vypracoval Ing. Igor Ševčík v 07/2020. Všetky potrebné technické informácie sú uvedené v predmetnej projektovej dokumentácii.
Modernizace požárně bezpečnostního řešení
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace požárně bezpečnostního řešení v budově Rudolfina - konkrétně doplnění systému EPS a instalace evakuačního rozhlasu.
UTB - Fotografická tiskárna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fotografické tiskárny 44" s plnohodnotnou sadou 12 tonerů pořizovaná pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Záložní datové centrum NNH - I.etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení, instalace a uvedení do provozu nového Záložního datového centra pro zajištění bezporuchové podpory všech lékařských, provozních a bezpečnostních procesů v NHH a servisní podpora po celou délku trvání záruční doby, tj. pod dobu 5 let.
Výpočtová technika s príslušenstvom II
Predmetom zákazky je dodanie výpočtovej techniky a príslušenstva v zmysle špecifikácie, ktorá je uvedená v súťažných podkladoch.
Manažment údajov Dopravného úradu
Predmetom zákazky je vytvorenie diela nového informačného systému s názvom Centrálny register Dopravného úradu (ďalej len IS CR DÚ) v rámci dodania tovarov a poskytnutia služieb pre hlavné aktivity dopytového projektu Manažment údajov Dopravného úradu. Cieľom projektu Manažment údajov Dopravného úradu je transformácia existujúceho spôsobu výkonu ...