CAD/CAM licence Tebis

CAD/CAM licence Tebis

Předmětem výběrového řízení je dodávka licencí CAD/CAM SW Tebis včetně zajištění uživatelské podpory po dobu 5 let. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

CAD 3D SW

CAD 3D SW

Předmětem výběrového řízení je dodávka souboru CAD 3D software pro vytváření a modifikaci konstrukčních dat a CAD 3D software pro prohlížení konstrukčních dat včetně zajištění uživatelské podpory po dobu 5 let. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek vystavených zadavatelem).

CAD 3D SW II

CAD 3D SW II

Předmětem výběrového řízení je dodávka licence CAD 3D software pro vytváření a modifikaci konstrukčních dat včetně zajištění uživatelské podpory po dobu 5 let. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Bezpečné a moderní služby města Velké Meziříčí

Bezpečné a moderní služby města Velké Meziříčí

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávek ICT technologií (infrastrukturních prvků a SW aplikací) a souvisejících implementačních služeb pro projekt "Bezpečné a moderní služby města Velké Meziříčí". V rámci projektu budou zejména řešeny následující oblasti: 1) Implementace elektronických služeb, 2) Doplnění infrastruktury a ...

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zateplenie fasády a strechy, s následnou výmenou dverných a okenných výplní, výmenu svetlíka, úpravu osvetlenia a vyregulovanie vykurovacej sústavy s výmenou vykurovacích telies objektu prevádzky PROCAS s.r.o.

Tonery pre potreby TUKE

Tonery pre potreby TUKE

Dodanie originálnych a alternatívnych tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov pre potreby Technickej univerzity v Košiciach vrátane služieb, ktoré súvisia s dodávkou.

Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb

Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb

Predmetom zákazky je nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb v rozsahu špecifikovanom v súťažných podkladoch a v prílohe č. 1 zmluvy.

Komjatice, Školská ulica – Vybudovanie infraštruktúry

Komjatice, Školská ulica – Vybudovanie infraštruktúry

Predmetom zákazky je vybudovanie infraštruktúry na Školskej ulici v Komjaticiach pozostávajúcej zo stavebných objektov : SO 002 Rozšírenie distribučnej siete vodovodu vrátane prípojok, SO 003 Gravitačná splašková kanalizácia vrátane prípojok, SO 007 NN prípojky, SO 008 Verejné osvetlenie, SO 009 Rozšírenie distribučnej siete plynovodu ...

Bateriový systém pro poskytování podpůrných služeb

Bateriový systém pro poskytování podpůrných služeb

Veřejná zakázka je zakázkou na dodávku a uvedení do provozu BESS (Bateriový akumulační systém pro ukládání elektrické energie). Technologie tvořící zařízení na akumulování elektrické energie je dodávána za účelem zajištění pilotního provozu bateriového systému schopného poskytovat podpůrné služby dle požadavků ČEPS. Zařízení bude vzájemně ...

Dynamický nákupní systém na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů

Dynamický nákupní systém na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky s přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů, podrobně rozdělených do jednotlivých kategorií. V kategorii přístrojů a zařízení se jedná o dodávky laboratorních přístrojů a zařízení nutných k provádění výzkumných činností a také spojených s obnovou stávajícího majetku zadavatele. V ...

FN Plzeň, Dodávka tabletového systému pro stravovací provozy

FN Plzeň, Dodávka tabletového systému pro stravovací provozy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka tabletového systému pro stravovací provozy Fakultní nemocnice Plzeň, včetně dodávky nádobí, pojízdných regálů a tabletových skříní. Požadovaným cílem realizace veřejné zakázky je pro stravovací provoz FN Plzeň – Lochotín nahrazení v současnosti používaného klošového systému k podávání stravy pacientům a ...

Metropolnet – dodávka AIS

Metropolnet – dodávka AIS

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komponent a aplikačních řešení vybraných agend a procesů magistrátu města Ústí nad Labem (dále také „MMÚL“) a zajištění technické podpory nových komponent. Předmětem zadávacího řízení je tak dodávka a implementace nových komponent informačního systému nebo nových aplikačních řešení a jejich integrace na ...

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Rumburk

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Rumburk

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 7 částí.

Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici

Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici

I etapa: Rekonštrukcia mosta a časti MK na Mikovíniho ulici Začiatok je za okružnou križovatkou v mieste asfaltovej škáry cca 20 m od hrany okružnej križovatky, koniec úpravy sa nachádza na mostnom závere. Stavba je členená do štyroch samostatných stavebných objektov 101Rekonštrukcia časti MK na UL. Mikovíniho 201Rekonštrukcia mosta na Ul. ...

Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZ

Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka videokonferenčního zařízení do prostor simulačního polygonu a sanitního vozidla včetně souvisejících dodávek a služeb.

Aktivní síťové prvky a PC

Aktivní síťové prvky a PC

Předmětem veřejné zakázky je nákup aktivních síťových prvků, počítačů terminálu PC a dalšího příslušenství dle konfigurace uvedené ve specifikaci v příloze č. 1 zadávací dokumentace „Specifikace zboží“.

Pozáručný servis a opravy klimatizačných a vzduchotechnických zariadení

Pozáručný servis a opravy klimatizačných a vzduchotechnických zariadení

Pravidelný pozáručný servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení, výmena filtrov, opravy, odstránenie porúch, vykonávanie odborných prehliadok, vypracováva hlásenie o úniku fluorovaných skleníkových plynov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Modernizace a rozšíření pobočkových telefonních ústředen

Modernizace a rozšíření pobočkových telefonních ústředen

Modernizace a rozšíření pobočkových telefonních ústředen v působnosti Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj a Finančního úřadu pro hlavní město Prahu.

Expanze pro diskové pole Huawei OceanStor 5300 V3 II

Expanze pro diskové pole Huawei OceanStor 5300 V3 II

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku komponentů pro Huawei OceanStor 5300. Součástí zadávacích podmínek je technická specifikace dodávky (zboží), která je předmětem plnění veřejné zakázky. Přesné parametry požadovaného zboží a dalších požadavků na dodávku, jsou stanoveny v technické specifikaci, která je Přílohou ...

UK-FF – Pořízení ICT – opakování

UK-FF – Pořízení ICT – opakování

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka: 3D ručního scanneru a 3D tiskárny, bezdrátových poslechových zařízení, nabíjecího a přenosového kontejneru pro bezdrátová poslechová zařízení do výuky. Veřejná zakázka je v?souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na dvě části takto: Část 1 – 3D ruční scanner a 3D tiskárna Část 2 - Bezdrátová poslechová ...

Gymnázium Vysoké Mýto - dodávka vybavení pro robotické stavebnice

Gymnázium Vysoké Mýto - dodávka vybavení pro robotické stavebnice

Dodávka příslušenství výukového systému (kompatibilní prvky ke stávajícím robotickým stavebnicím FISCHER – TECHNIK) pro projekt realizovaný v rámci IROP.

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Jílové – II.etapa

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Jílové – II.etapa

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a výměna stávajících výbojkových svítidel veřejného osvětlení (VO) za nová svítidla LED v počtu 745 ks ve městě Jílové, a to v souladu s technickou dokumentaci a technickými podmínkami, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

Poptávám použitou funkční mrazničku, menší velikosti

Poptávám použitou funkční mrazničku, menší velikosti

Poptávám použitou funkční mrazničku, menší velikosti.

Poptáváme elektronické součástky, moduly

Poptáváme elektronické součástky, moduly

Poptáváme elektronické součástky, moduly: 2 ks modul diódový DD600S65K3, 2 ks modul IGBT FZ600R65KE3.

Prenájom kopírovacích strojov, tlačiarní a súvisiace služby

Prenájom kopírovacích strojov, tlačiarní a súvisiace služby

Predmetom zákazky je prenájom kopírovacích strojov, tlačiarní a súvisiace služby v rozsahu, ako sú špecifikované v prílohe č. 1 zmluvy a za podmienok upravených v zmluve.

(záznamy 1/25 z 19250)  strana 1 / 770