Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce

Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Modernizácia technického vybavenia základnej školy sv. Augustína Považská Bystrica

Modernizácia technického vybavenia základnej školy sv. Augustína Považská Bystrica

Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne. Zákazka realizovaná v elektronickom systéme IS EVO https://evo.gov.sk/evo/ethics.nsf/public_tenders2!OpenView

Vybavenie učební

Vybavenie učební

Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávatel rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cielom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej skoly didaktickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavenim, školským nábytkom a inými učebnými pomôckami.

Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v ZŠ Raslavice

Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v ZŠ Raslavice

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4: Didaktické ...

Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Švábovce

Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Švábovce

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Elektronické odbavování cestujících – fáze 2: Poskytování služeb acquirera

Elektronické odbavování cestujících – fáze 2: Poskytování služeb acquirera

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb tzv. „merchant acquiring“, tedy služeb spojených s přijímáním platebních karet a uskutečňováním bezhotovostních plateb za služby a zboží zadavatele prostřednictvím platebních karet, resp. karetních platebních prostředků a platebních terminálů (dále jen „Předmět zakázky“). Požadované služby a ...

Vybavenie odborných učební v ZŠ Budovateľská v Giraltovciach

Vybavenie odborných učební v ZŠ Budovateľská v Giraltovciach

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Zámutov 531

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Zámutov 531

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok

Dodávka přenosných počítačů vč. příslušenství pro potřeby projektů OPZ resortu MPSV

Dodávka přenosných počítačů vč. příslušenství pro potřeby projektů OPZ resortu MPSV

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky 1 typu přenosného počítače, 1 typu klávesnice, 1 typu myši, 2 typů monitoru a 2 typů dokovací stanice (dále také jako „Zboží“) a poskytnutí souvisejících služeb (zejména zajištění záručního servisu), a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických ...

Systém MILSATCOM

Systém MILSATCOM

viz. zadávací dokumentace

Počítače pro FS - 2

Počítače pro FS - 2

Předmětem veřejné zakázky je dodávka počítačů a dalšího IT vybavení do místa plnění dle zadavatele. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky včetně technických parametrů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.

Výpočetní cluster pro C4e

Výpočetní cluster pro C4e

Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění výpočetních uzlů, uzlů objektového úložiště a síťové infrastruktury výpočetního clusteru. Součástí předmětu veřejné zakázky je poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory (dále jen „rozšířená záruka“) ve formě reakce Next Business Day On-site v ...

Výstavba kamerového systému pro monitorování vjezdu do zón s omezením vjezdu

Výstavba kamerového systému pro monitorování vjezdu do zón s omezením vjezdu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a připojení kamerových bodů kamerového systému v zóně s omezením vjezdu a pěší zóně historického centra města Brna, včetně monitorování průjezdu vozidel, sběru dopravních dat a jejich další využití v systémech řízení dopravy (např. Systém organizace a bezpečnosti dopravy - SOBD) a napojení na optickou ...

Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Řídicí systémy

Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Řídicí systémy

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (řídících systémů) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.

ND – dodávka osvětlovacích pultů pro scény Národního divadla

ND – dodávka osvětlovacích pultů pro scény Národního divadla

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky osvětlovacích pultů pro scény Národního divadla. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Nákup garantovaného archivního úložiště pro MŠMT včetně projektové dokumentace, implementace

Nákup garantovaného archivního úložiště pro MŠMT včetně projektové dokumentace, implementace

Předmětem veřejné zakázky je pořízení technického opatření pro MŠMT podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, resp. vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Součástí předmětu veřejné zakázky je: a) pořízení technického opatření (HW/SW): Garantované archivní úložiště včetně příslušných licencí ...

PdF/ITEP – Digitální videokamera s příslušenstvím

PdF/ITEP – Digitální videokamera s příslušenstvím

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů digitální videokamery s příslušenstvím a v konfiguraci dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro potřeby projektu „Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006522, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem ...

Servisní podpora kopírovacích strojů a multifunkcí Ústeckého kraje včetně pravidelné obměny zařízení

Servisní podpora kopírovacích strojů a multifunkcí Ústeckého kraje včetně pravidelné obměny zařízení

Předmětem plnění veřejné zakázky je servisní podpora kopírovacích strojů a multifunkcí Ústeckého kraje, včetně dodávek spotřebního materiálu a výměny náhradních dílů na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Předmětem plnění je pravidelná obměna těchto zařízení, a to dodávka 2 kopírovacích strojů a 2 multifunkcí ročně. Veškerá dodaná ...

Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Elektronický materiál

Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Elektronický materiál

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (Elektronického materiálu včetně energonosičů, kabelů a vodičů) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.

Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I.

Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I.

Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 23 819 640,23 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 9 500 658,11 Kč bez DPH

Prostředky ICT 2018 II

Prostředky ICT 2018 II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka prostředků informačních a komunikačních technologií.

Mobilní tisková a preventivní centra

Mobilní tisková a preventivní centra

Jedná se o nákup 3 ks mobilních tiskových a preventivních center.

ZŠ Vrchlického - nucené větrání tříd

ZŠ Vrchlického - nucené větrání tříd

Předmětem plnění je dodávka a montáž rekuperačních jednotek do tříd ZŠ Vrchlického vč. souvisejících stavebních prací a nutné elektroinstalace.

Dodávka výpočetní techniky pro Nemocnici Pardubického kraje, a.s.

Dodávka výpočetní techniky pro Nemocnici Pardubického kraje, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných nepravidelných dodávek počítačů, monitorů, notebooků a tiskáren včetně příslušenství na jednotlivá pracoviště zadavatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť Pardubická nemocnice, Chrudimská ...

Poptáváme lustrové komponenty

Poptáváme lustrové komponenty

Poptáváme lustrové komponenty.

(záznamy 1/25 z 19374)  strana 1 / 775