Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Želivského a Skalka
Předmětem plnění této Veřejné zakázky je: a) Modernizace silových rozvodů stanic metra Želivského, Strašnická, Skalka včetně přilehlých traťových úseků, jako součást plnění (A) a; b) Modernizace osvětlení mezi stanicemi Želivského Strašnická, Strašnická Skalka, jako součást plnění (B) Předmět plnění Veřejné zakázky není rozdělen na části ve ...
Obnova centrálního core switche IBC - opakované vyhlášení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání nových prvků centrální síťové infrastruktury - 2 ks modulárních přepínačů v clusterovém zapojení tvořících jedno virtuální chassis z pohledu L2, L3 protokolů a managementu, komplexní návrh řešení včetně zpracování scénáře implementace a migrace síťového provozu na nové prvky dle technické specifikace ...
Dodávka HW pro obnovu výpočetní techniky na přepážkách ČP
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky hardware - koncových pracovních stanic (tzv. „mini PC“) určených na přepážky zadavatele ČP, včetně příslušenství. Podrobnosti viz zadávací dokumentace (dále jen "ZD").
Servisní podpora kopírovacích strojů a multifunkcí Ústeckého kraje včetně pravidelné obměny zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je servisní podpora kopírovacích strojů a multifunkcí Ústeckého kraje, včetně dodávek spotřebního materiálu a výměny náhradních dílů na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Předmětem plnění je pravidelná obměna těchto zařízení, a to dodávka 2 kopírovacích strojů a 2 multifunkcí ročně. Veškerá dodaná ...
Poptávám ŘJ k výsuvnému můstku
Dobrý den, můžu Vás poprosit o cenovou nabídku na: Prodock-ŘJ k výsuvnému můstku – 20 ks případně jejich alternativu, pokud se jedná o starou ŘJ Děkuji Ludmila Gregorová JaP-Jacina s.r.o.
Stavební práce - Děčínsko, výstavba optické sítě - 3. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce označené jako: • Bílá místa Děčínsko - Jánská, • Bílá místa Děčínsko - Lipnice-Studený a • Bílá místa Děčínsko - Líska, které spočívají v komplexním provedení stavby komunikačního vedení, včetně kompletních optických prací, instalace optických kabelů, kabelových komor, spojek, optických rozvaděčů ...
Správa tlačového prostredia pre mesto Žilina
Predmetom zákazky je správa tlačového prostredia pre mesto Žilina. -Dodávateľ bude pristupovať k správe tlačového prostredia objednávateľa s náležitou odbornosťou a starostlivosťou -Dodávateľ automaticky súhlasí s prípadným rozšírením počtu spravovaných zariadení maximálne o 5% medziročne. Lokality pre výkon správy tlačového ...
Internet vecí
Predmetom zákazky je dodanie Internet vecí a dotykových displejov pre Informačné a komunikačné technológie pre podporu výučby v rámci projektu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica Modernizácia školy pre podporu vzniku vzdelávacieho technologického centra a projektu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica ...
Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru - doplnenie osvetlenia
Predmetom zákazky Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru doplnenie osvetlenia je realizácia stavebných prác s cieľom zlepšiť stav a ochranu podzemných biotopov. Práce pozostávajú z inštalácie resp. z doplnenia LED osvetlenia (podľa výkresu E1.01 projektovej dokumentácie), zariadení pre ozvučenie v jaskyni (komentár #1 až #7 ...
Dodanie hardvéru a licencií
Predmet zákazky zahŕňa Dodávku, ôsmich identických serverov, kompatibilných a integrovateľných do serverovej blade infraštruktúry (Lenovo Flex System) a postavených na virtualizačnej platforme plne kompatibilnej s existujúcou (VMware Vsphere Enterprise Plus). Dodávku, HCI clustra, minimálne dvoch identických fyzických nodov. Dodávku, dvoch ...
H335 - Záměna elektromagnetů ventilů 1(2)YP21S02 a 1(2)YP22,23S02,S03 a úpravy kabeláže v uzlu PV KO
Předmětem veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace (Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)) a následné provedení realizace, spočívající zejména v: - Záměně stávajících magnetů s integrovaným ukazatelem polohy 1(2)YP22D62(D63) a 1(2)YP23D62(D63) na IŘV KO 1(2)YP22S02(S03) a 1(2)YP23S02(S03) za nové magnety s ...
AMU - Obnova technického vybavení a rozšíření síťové infrastruktury FAMU - IT technika
Dodávka kancelářských počítačů podrobně specifikovaných v Příloze č. 1 - Specifikace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Dodávka virtualizační platformy
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, instalace, konfigurace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) rozšíření virtualizační platformy, včetně diskového úložiště, switchů, dalších prvků HW a potřebného příslušenství, SW a licencí. Součástí předmětu plnění je rovněž zpracování dokumentace nastavených hodnot, zaškolení administrátorů ...
Dynamický nákupní systém pro průběžné a opakované nákupy výpočetní techniky
Zadavatel prostřednictvím tohoto zadávacího řízení zavádí dynamický nákupní systém dle § 138 a násl. zákona na opakované nákupy výpočetní techniky.
Kamerový systém pro stávající vozidla MHD
Předmětem veřejné zakázky je vybavení stávajících vozidel MHD zadavatele (6 ks tramvají, 10 ks trolejbusů a 127 ks autobusů) kamerovým systémem se záznamem za účelem zvýšení úrovně bezpečnosti cestujících i zaměstnanců zadavatele a působení jako prevence proti páchání kriminality. Součástí předmětu plnění je instalace a zprovoznění kamerového ...
Projekt NPO 2182000303 - Obnova veřejného osvětlení města Brna 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka LED svítidel (1496 ks) zadavateli za účelem instalace LED svítidel na vybrané ulice na území statutárního města Brna. Svítidla budou dodána průběžně na základě dílčích objednávek do skladu zadavatele na adrese Brno, Křenová 9. Náklady na dopravu svítidel do místa skladu nese dodavatel.
Kontrola a servis klimatizací
Kontrola a servis klimatizací na instalovaných klimatizačních jednotkách v síti veřejných čerpacích stanic Eurooil a v provozních a administrativních objektech středisek a skladů zadavatele na území České republiky
Kontroly, zkoušky a servis systému EPS a NSZ
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění pravidelných kontrol provozuschopnosti, periodických zkoušek a servisu elektrické požární signalizace a nouzového sdělovacího zařízení pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha.
UTB - Pronájem multifunkčního zařízení pro Nakladatelství r. 2023 - 2028
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčního zařízení a tiskáren, vč. servisních služeb po dobu trvání pronájmu, a to od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2028, pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Nakladatelství, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Výpočetní technika II
Předmětem veřejné zakázky je v případě části 1 veřejné zakázky pod názvem „Dodávka Příbram“ dodávka, montáž a instalace 150 ks výpočetní techniky pro Oblastní nemocnici Příbram, a.s. a v případě části 2 veřejné zakázky pod názvem „Dodávka Kladno“ dodávka, montáž a instalace 110 ks výpočetní techniky pro Oblastní nemocnici Kladno, a.s., nemocnici ...
Servery, aktívne sieťové prvky, príslušenstvo, licencie software a súvisiace služby
Predmetom zákazky je dodávka skupiny serverov so svojim hardvérovým a softvérovým vybavením ich implementácia a prevádzka za účelom (nahradenia existujúcej) prevádzky informačných systémov verejného obstarávateľa.
Údržba kritickej infraštruktúry
Predmetom zákazky je údržba kritickej infraštruktúry.
Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji
Predmetom zákazky je nákup technického vybavenia ako je počítačové vybavenie, didaktická kancelárska technika, ďalšie technické vybavenie podľa zadania a dodávka SW podľa špecifikácie, vrátane služieb súvisiacich s dodaním, dopravou, montážou, konfiguráciou, inštaláciou a poskytovaním záručného servisu tovarov tvoriacich predmet zákazky počas ...
Plán obnovy a odolnosti – HyperV cluster – serverovská farma
Predmetom zákazky je dodávka hardvéru a softvéru pre serverovskú farmu s virtualizáciou Hyper V v cluster prevedení a virtualizáciou vSphere.
FIrewally
Predmetom zákazky sú sieťové zariadenia na zabezpečenie a kontrolu toku dát medzi sieťami. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách zmluvy.