Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru - doplnenie osvetlenia
Predmetom zákazky Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru doplnenie osvetlenia je realizácia stavebných prác s cieľom zlepšiť stav a ochranu podzemných biotopov. Práce pozostávajú z inštalácie resp. z doplnenia LED osvetlenia (podľa výkresu E1.01 projektovej dokumentácie), zariadení pre ozvučenie v jaskyni (komentár #1 až #7 ...
Projekt NPO 2182000303 - Obnova veřejného osvětlení města Brna 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka LED svítidel (1496 ks) zadavateli za účelem instalace LED svítidel na vybrané ulice na území statutárního města Brna. Svítidla budou dodána průběžně na základě dílčích objednávek do skladu zadavatele na adrese Brno, Křenová 9. Náklady na dopravu svítidel do místa skladu nese dodavatel.
Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici v meste Krompachy
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v regenerácii vnútroblokového územia v centrálnej časti mesta Krompachy, výsledkom ktorých bude najmä: -výmena povrchov a doplnenie komunikačných plôch -vytvorenie oddychových zón -vytvorenie bezbariérových prvkov -výmena a doplnenie prvkov verejného osvetlenia -obnova a výsadba ...
Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Projekt řeší opravu stávajícího zařízení veřejného osvětlení v nevyhovujícím technickém stavu. V rámci opravy nebude měněna poloha stožárů VO, ani trasa kabelových rozvodů VO. Účelem realizace projektu je odstranění nevyhovujícího technického stavu určených komponent osvětlovací soustavy tak, aby ...
Správa a údržba veřejného osvětlení města Milovice
Předměřem veřejné zakázky je provoz, správa, údržba a opravy systému veřejného osvětlení, architektonického osvětlení, příležitostného slavnostního osvětlení a montáž a demontáž vánočního osvětlení.
Expozice Muzea Vysočiny Jihlava
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových expozic a úprava stávajících expozic muzea. Veřejná zakázka je rozdělena na následující 2 části: - část 1 - Expozice, - část 2 - Restaurátorské repliky exponátů. V rámci tohoto zadávacího řízení je zadávána pouze část 1 veřejné zakázky.
Řízení osvětlení, řízení úpravy vnitřního vzduchu, zabezpečení, elektromanagement
Předmět Veřejné zakázky je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělen do dvou samostatných částí, kterým odpovídají jednotlivé části plnění Veřejné zakázky, a to následovně: Část A: Řízení osvětlení, řízení úpravy vnitřního vzduchu, zabezpečení, elektromanagement, diagnostika ventilátoru Část B: Řízení pneumatických a elektrických pohonů Každá část ...
Správa, údržba a opravy veřejného osvětlení
Předmětem veřejné zakázky je správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného osvětlení, vánočního, slavnostního osvětlení a světelných dopravních značek v majetku města Česká Lípa, zajištění krátkodobé dodávky elektrické energie a provizorních rozvodů NN na akce pořádané městem a jeho p. o., a realizace vánoční výzdoby ve správním území města ...
Poskytnutie služieb potrebných k zabezpečeniu prevádzky a údržby verejného osvetlenia
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb potrebných k zabezpečeniu prevádzky a údržby verejného osvetlenia a tým súvisiacich činností: A)Zabezpečenie prevádzky , údržby a opravy (riadne a mimoriadne) verejného osvetlenia, ktorá pozostáva najmä z činností uvedených v súťažných podkladoch a návrhu zmluvy Počet svetelných bodov : 9377 ks Z toho ...
Elektromontážní práce na zařízeních veřejného osvětlení ve správě zadavatele
Elektromontážní práce na zařízeních veřejného osvětlení ve správě zadavatele
Dodávka materiálu pro modernizaci veřejného osvětlení v Plzni - 1. etapa
Předmětem plnění Veřejné zakázky je realizace dodávek konstrukčních prvků veřejného osvětlení pro rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě Plzeň. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části Část 1 Dodávka LED svítidel Část 2 Dodávka ostatních konstrukčních prvků Nabídky mohou být předkládány na celou Veřejnou zakázku, na obě části nebo jen na ...
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno/Lokalita - Mazorník, MPČĽ
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno/Lokalita - Mazorník, MPČĽ". Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu ...
Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Zlatých Horách
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) za účelem zlepšení osvětlení, snížení nákladů na elektrickou energii a úspor provozních nákladů na údržbu VO.
Revize elektrické instalace zapínacích míst, světelných míst, přechodů a zařízení veřejného osvětlení
Předmětem této zakázky je zajištění revizí elektrické instalace zapínacích míst, světelných míst, přechodů a souvisejících zařízení veřejného osvětlení a dále zajištění revizí elektrické instalace přístřešků Městské hromadné dopravy v Praze. Předmětem 1., 2., 3., 4. a 5. části této veřejné zakázky je uzavření pěti (5) samostatných smluv o dílo ...
Zberný dvor v Obci Chtelnica
Predmetom zákazky je vybudovanie technickej infraštruktúry a návrh územia pre zberný dvor v Obci Chtelnica. Výstavba infraštruktúry podľa tohto projektu zahrňuje výstavbu dole uvedených stavebných objektov. SO01 Príprava územia SO02 Komunikácia a spevnené plochy SO03 Terénne a sadové úpravy SO04 Oplotenie SO05 Vodné hospodárstvo SO05.1 Vodné ...
Stavební práce akce UV 955/2016/5 Provedení energeticky úsporných opatření v budově MZ
Předmětem veřejné zakázky je výměna svítidel a souvisejících činností v objektu Ministerstva zdravotnictví s cílem dosáhnout snížení celkové energetické náročnosti budovy v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří přílohu zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je rovněž demontáž a likvidace původních světel. Dílo bude dodáno jako ...
Provozování, správa, údržba a obnova veřejného osvětlení statutárního města Most
Předmětem veřejné zakázky je přenesená správa majetkového souboru VO Statutárního města Most, to znamená zajištění provozování, správy, údržby a obnovy soustavy prvků veřejného osvětlení (dále jen „osvětlovací soustava"), která je v majetku Statutárního města Most, která se skládá z celkového počtu 7 330 světelných bodů. Celá soustava veřejného ...
Zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného osvětlení na území Města Černošice
Předmětem veřejné zakázky je zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného osvětlení v Černošicích po dobu 6 let počínaje 1. 1. 2023.
Realizace obnovy parku na Vítkově I. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce prvního úseku vrcholové promenády vrchu Vítkova v úseku prostranství před památníkem Vítkov - mostek. Předmětem plnění jsou zejména realizace nových povrchů komunikací, stavba občerstvení - bistra, přeložky stávajících a realizace nových inženýrských sítí, realizace vodních prvků, nové sadové ...
Obnova veřejného osvětlení Cheb 2022 - II
Předmětem zakázky je realizace dodávek prvků veřejného osvětlení a provedení souvisejících stavebních prací při rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě Cheb v rozsahu činností dle zadávací dokumentace.
Provozování, údržba a obnova veřejného osvětlení na území města Doksy a jeho přidružených obcí
Předmětem plnění veřejné zakázky je provoz, údržba, správa a obnova systému veřejného a slavnostního osvětlení, přisvětlení přechodů pro chodce a architektonických světelných prvků, jenž jsou ke dni uzavření smlouvy majetkem Města Doksy a dále zařízení VO, SO, PP a ASP, které po dobu účinnosti smlouvy nabude Město Doksy do svého majetku (dále je ...
Dodávky pohyblivých efektních svítidel o vysoké svítivosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových pohyblivých efektních svítidel pro scénické svícení 16 ks.
Zberný dvor Ludanice - stavebné práce II
Predmetom zákazky je vybudovanie zberného dvora v obci Ludanice. Zberný dvor pozostáva z následných objektov: SO 01 Komunikačné dopravné trasy, SO 02 Sanitárne a skladové kontajnery, SO 03 Oceľový prístrešok pre techniku, SO 04 Oceľový prístrešok pre kontajnery, SO 05 Spevnené plochy vr.podnoží veľkokap.kont. a nekrytých žľabov, SO 06 Prípojka ...
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - Křižovatky - opakované zadání
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavebních prací, zahrnujících montáž a instalaci nového světelně signalizačního zařízení (SSZ), rekonstrukci a rozšíření stávajícího veřejného osvětlení (VO) a provedení souvisejících prací a činností.
Modernizácia osvetlenia
Predmetom zákazky je modernizácia existujúceho osvetlenia pre objekt Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len objekt) na adrese Priemyselná 2, 824 73 Bratislava. Modernizácia existujúceho osvetlenia spočíva vo výmene pôvodných svietidiel za nové úsporné LED svietidlá s možnosťou regulácie svetelného toku. Svietidlá bude možné ...