Parkoviště P+R lokalita Líšeň u Zetoru - dodávka a instalace technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace technologie do prostoru budoucího parkoviště typu P + R (Park & Ride – Zaparkuj a jeď) na parkovišti u Zetoru v lokalitě Brno - Líšeň, a to v rozsahu dle zpracované technické specifikace. Předmět veřejné zakázky spočívá zejména v následujícím: - SO 401 Veřejné osvětlení - SO 402 Přípojka NN - PS ...
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na diaľnici D1 v križovatke Liptovský Mikuláš
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác Rekonštrukcia verejného osvetlenia na diaľnici D1 v križovatke Liptovský Mikuláš. Stavba rieši aj osvetlenie chodníka pre peších. Napojenie osvetlenia križovatky bude z pôvodného rozvádzača RVO po jeho úprave. Cieľom rekonštrukcie verejného osvetlenia je vybudovanie ekonomického osvetlenia jestvujúcej ...
Poptávám žárovku 3,6 V
Poptávám žárovičku - LED 3,6 V do dobíjecí baterky s paralyzérem (může být i silnější, NE slabší). Děkuji.
Dodávka medicínských svítidel včetně pozáručního servisu
1. část: Operační světlo pro chirurgii 2. část Medicínská světla Operační světla pro ORL sál 2 ks Operačních svítidel pro dva urologické sály Operační svítidla pro neurochirurgii Operační světlo pro hlavní gynekologický sál Zákrokové svítidlo dvouramenné stropní pro oddělení gynekologie Zákrokové svítidlo jednoramenné nástěnné pro ...
Zajištění pronájmu, montáže, demontáže včetně revize a oprav vánočního osvětlení pro hl. m. Prahu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou komplexní služby zabezpečení slavnostního - vánočního osvětlení v lokacích stanovených zadavatelem a spočívající v pronájmu, montáži, provedení revizí, provozování a demontáži slavnostního vánočního osvětlení.
Technická infrastruktura pro 14 RD v lokalitě Pod Včelínem
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na vybudovaní technické infrastruktury pro RD v městyse Krucemburk.
Prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia
Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti a to : Časť č.1 Prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia Zabezpečenie plnenia verejnej služby verejného osvetlenia mesta Žiliny, prostredníctvom služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia, ktorá je v správe verejného obstarávateľa a netýka sa zariadení verejného ...
Cestička pre cyklistov a chodník ul. Saleziánska
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii - realizačný projekt stavby "Cestička pre cyklistov a chodník Ul. Saleziánska, PD", spracovanej spoločnosťou DAQE Slovakia, s.r.o. Žilina v 11/2016. Predmetom projektovej dokumentácie na realizáciu stavby je návrh cestičky pre cyklistov pozdĺž Saleziánskej ulice, v úseku od križovatky ...
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektra, tedy mikrovlnných trub, volně stojící pračky, volně stojící sušičky, TV přijímače, mini/mikro systému s CD, stojací lampy, stolních lamp pro pracovní stoly, stolních lamp pro noční stolky a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v ...
Prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia pre mesto Považská Bystrica
Údržba verejného osvetlenia zahŕňa preventívne údržbové práce podľa platných noriem EN-STN a kontrolnú činnosť na: a) vzdušnom lanovom a zemnom káblovom vedení VO, b) ovládacích zariadeniach, c) stožiaroch, d) prevesoch, e)svietidlách, f) rozvádzačoch, g) konzervácia nosných častí a prístrojov voči poveternostným vplyvom, h) ...
Zniženie energetickej náročnosti
Demontáž osvetlenia a prívodov k terajším svietidlám Demontáž rozvádzačov osvetlenia Úprava rozvádzača hr15 v rozvodni NN, vrátane merania spotreby elektrickej energie Prívody pre nové rozvádzače osvetlenia Návrh nových rozvádzačov osvetlenia RS2, RS3, RS4, RS5 Úpravu terajších rozvádzačov osvetlenia RS15 na prízemí a rmo na ...
Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov
Predmetom zákazky je obnova budovy miestneho úradu s kultúrnym domom, zateplenie fasády, strechy, stropu a podláh; výmena výplní otvorov, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, osvetlenie a napojenie technológií.
Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem, I. Etapa – cesty a veřejné osvětlení
Zadavatel v rámci revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem zadává mj. i předmětnou zakázku, jejímž předmětem je v rámci revitalizace rozsáhlé plochy veřejné zeleně, která se nachází v centrální části města, také vybudování cest a veřejného osvětlení, a to vše dle Projektové dokumentace.
Osadenie nových stožiarov verejného osvetlenia
Predmetom zákazky sú stavebné práce potrebné na obnovu svetelných miest v miestach sústavy verejného osvetlenia a zrezaných stožiarov ako i práce potrebné na výmenu stožiarov v havarijnom stave na území hlavného mesta SR Bratislavy. Cieľom je osadenie nových stožiarov verejného osvetlenia, stavebné práce potrebné na obnovu svetelných miest v ...
Poptáváme hřbitovní lampu
Poptáváme hřbitovní lampu, máme zájem o lampau 4m nad zemí.
Osvětlovací technika 2019
dodávka osvětlovací techniky a jejího příslušenství v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho a vnútorného osvetlenia priemyselného areálu
Predmetom zákazky je modernizácia a rekonštrukcia existujúceho systému vonkajšieho a vnútorného osvetlenia spoločnosti, na základe zistení a navrhnutých opatrení vyplývajúcich z energetického auditu spoločnosti, ktorý bol realizovaný v máji 2019. Osvetlenie spoločnosti je na niektorých miestach ešte pôvodné, budované v rámci areálu ZŤS v ...
Dodávka a instalace nových svítidel veřejného osvětlení
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících výbojkových svítidel veřejného osvětlení na území Hl. m. Prahy za nová silniční LED svítidla. Svítidla budou osazena světelnými diodami s náhradní teplotou chromatičnosti Tcp ? 3000 K a indexem podání barev Ra ? 70. Minimální krytí svítidel IP66, minimální mechanická odolnost IK08. Svítidla budou ...
Set HMI svietidiel pre výrobu prenosov
Predmetom verejného obstarávania je dodanie svetelného setu s tromi variantami výkonu, ktorý obsahuje svietidlo, k nemu prislúchajúci predradník a príslušenstvo. Svetlá slúžia pre výrobu prenosov, kde zabezpečujú dostatok prirodzeného svetla pre kamerové jednotky.
PZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení
Předmětem veřejné zakázky dokončení rozestavěné stavby včetně odstranění škod na rozestavěné stavbě v rozsahu - výstavba inženýrských sítí (vodovod pitné a užitkové vody, dešťová a splašková kanalizace, plynovod, silové vedení, sdělovací vedení) komunikace, chodníky, vodní nádrž, veřejné osvětlení, terénní úpravy, sadové úpravy.
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova v zmysle v projektovej dokumentácie realizačného projektu stavby Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova v celom uličnom priestore vrátane realizácie okružnej križovatky Kukučínova Slnečná M. Benku. Stavba je členená na nasledovné stavebné ...
Oprava verejného osvetlenia na Myslenickej ulici
Predmetom zákazky je oprava jestvujúcej sústavy verejného osvetlenia na Myslenickej ulici v Pezinku v zmysle príloh Kniha riešení a výkaz výmer. V súčasnosti osvetľovacia sústava osvetľuje priľahlé chodníky a regionálnu cestu II/502. Oprava bude spočívať vo výmene 74 ks svietidiel typu L2, výmene 4 ks svietidiel typu L4, osadení nového stožiaru ...
Rekonstrukce veřejného osvětlení vnitroblok Kosmonautů
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající soustavy veřejného osvětlení v lokalitě vnitroblok ul. Kosmonautů. Bude provedena demontáž stávajících dožilých světelných míst, která budou nahrazena novou soustavou osvětlovacích míst. Jedná se o demontáž světelných míst, montáž nových parkových osvětlovacích míst a montáž světelných míst pro ...
ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově - II. etapa výstavby - II. podetapa
Předmětem podlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení je provedení základní technické vybavenosti (komunikace a zpevněné plochy, sadové úpravy, kontejnerová stání, kanalizace splašková a dešťová, vodovod, STL plynovod, veřejné osvětlení) pro 7 rodinných domů v lokalitě "U Unika" v Pacově. Předmětem zakázky jsou dále geodetické práce.
Lokalita ZA POLIKLINIKOU - komunikace a technická infrastruktura
Předmětem veřejné zakázky "LOKALITA "ZA POLIKLINIKOU" komunikace a technická infrastruktura" je ve vybudování dopravní a technické infrastruktury pro novou obytnou lokalitu zahrnující hrubé terénní úpravy, komunikace a zpevněné plochy, dešťovou kanalizaci, splaškovou kanalizaci, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, slaboproudé rozvody, sadové ...