Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nemšová
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nemšová (výmena a doplnenie svietidiel) v zmysle projektovej dokumentácie (technická správa a jej prílohy) vypracovanej spoločnosťou e4, spol. s r.o., Vajanského 1955/58, Piešťany 921 01, IČO: 44 741 618 (zodpovedný projektant: Ing. Slavomír Vislocký) z ...
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník- ulica 9. mája
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník - ulica 9. mája stred". Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku sklárskeho sídliska. Podrobný popis ...
DnO - Scénické osvětlovací technologie
(1) Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 1 dodávka osvětlovacích pultů vč. potřebného příslušenství pro Divadlo na Orlí. (2) Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 2 dodávka osvětlovací techniky pro Divadlo na Orlí. (3) Předmětem plnění veřejné zakázky pro část 3 je dodávka a montáž pojízdných osvětlovacích nosníků pro velkou a ...
MUO - Rekonstrukce bývalého kina Central, Scénické osvětlení a ozvučení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka scénického osvětlení a ozvučení v rámci rekonstrukce části objektu č.p. 824 v Denisově ulici č. or. 47, která byla adaptována jako kino Central (dále také jen Dodávka). Cílem rekonstrukce je vytvořit víceúčelový sál se zázemím pro výstavní, veřejné a technicko-administrativní funkce: divadlo, kino s kapacitou ...
Zajištění správy, údržby a oprav všech zařízení veřejného osvětlení a vánočního osvětlení
Předmětem veřejné zakázky je zajištění správy údržby a oprav všech zařízení veřejného osvětlení a vánočního osvětlení ve městě Mnichovo Hradiště a v místních částech.
Přestavba kancelářských svítidel
Předmětem veřejné zakázky je provedení repase zářivkových svítidel typu ID-VM 2/58W, typu RCA 2/58 a náhrada svítidel CQF 2/18W TC a zářivkových svítidel v nikách. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Výmena a doplnenie svetelnej techniky a osvetlenia
Predmetom zákazky je výmena a doplnenie svetelnej techniky a osvetlenia a súvisiace elektroinštalačné a stavebné práce. Podrobné informácie sú k dispozícií v súťažných podkladoch a v ich prílohách, ktoré sú dostupné na stiahnutie na webovej adrese https://www.ezakazky.sk/vsmuba/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=67426266& a na ...
Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích - AV technika, scénické osvětlení a divadelní technika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka AV techniky, scénického osvětlení a divadelní techniky v souvislosti s realizací veřejné zakázky Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích. Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v projektové dokumentaci pod názvem Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie, část AV technika, ...
Pronájem vánoční výzdoby
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem vánoční výzdoby statutárního města Most pro roky 2022 - 2025.
Vodozádržné opatrenia v parku Jozefa Dekréta Matejovie vo Zvolene
Riešená stavba je rozdelená na nasledujúce stavebné objekty: SO-01 Komunikácie - Pre rekonštrukciu parku J. D. Matejovie sú samostatne spracované nové typy komunikácií. Ide o chodníky pre peších, ktoré len z časti zostávajú v stávajúcom stave. SO-02 Zhromažďovanie dažďových vôd a závlahový systém - Vodozádržné opatrenia ako drobné lokálne zberné ...
Obnova veřejného osvětlení Cheb 2022
Předmětem zakázky je realizace dodávek prvků veřejného osvětlení a provedení souvisejících stavebních prací při rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě Cheb v rozsahu činností dle zadávací dokumentace.
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - Obec Zemianska Olča
Predmetom dokumentácie je riešenie budovy C miestnej základnej školy so súp. č.757, umiestnená na parc. č. 2722/17, k.ú. Zemianska Olča, na Školskej ulici. Hlavné zmeny stavieb riešené v tejto dokumentácii sa týkajú výmeny nevyhovujúcich výplní vonkajších otvorov, zateplenia existujúcich obvodových konštrukcií a strechy nad posledným podlažím, ...
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Plavárne v meste Svit
Predmetom zákazky je navrhnutie a realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti budovy Plavárne v meste Svit, zníženie nákladov na vykurovanie, výmenu vzduchu a osvetlenie, zlepšenie kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody, a to prostredníctvom poskytnutia garantovej energetickej služby (ďalej aj GES) v zmysle ...
Osvětlovací technika 2022 - LED svítidla
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka LED studiových svítidel pro účely natáčení televizních pořadů a filmů v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Nemocnice Brandýs nad Labem - energeticky úsporná opatření metodou OP PIK - EPC
Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle §10e odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka bude realizována s využitím metody (dále jen „EPC“) týkající se objektů Nemocnice v Brandýse nad Labem (budova A, B, C).Jedná se o komplexní zakázku ...
Podpora socializace a interaktivity expozice Národního památníku II. světové války
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dodávku svítidel a příslušenství do Národního památníku II. světové války v Hrabyni. Jedná se o dodávku speciálních svítidel, příslušenství (podružný materiál) vč. lišt. Instalace svítidel není předmětem zakázky
RPS Pravý břeh Labe, Centrum Sever, XVII. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy zahrnující rekonstrukci veřejného prostranství na sídlišti Sever v Pardubicích - Cihelna, které je vymezeno ulicemi K Cihelně, Kunětická a K Rozvodně. Jedná se zejména o provedení bouracích prací zpevněných stávajících povrchů a podkladních vrstev pěších komunikací s odstraněním chodníkových obrub, ...
Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevova - Lomonosovova, Košice
Stavebné práce - stavebné úpravy pozostávajú z regenerácie jestvujúcej a výsadby novej zelene /trvalkové záhony/, realizácie vodozádržných opatrení na zachytávanie dažďovej vody v záujmovom území, zriadení štrkových chodníkov, obnovenia a doplnenia detských ihrísk a športovísk, vyčlenenia venčoviska pre psov, výmeny jestvujúcich svietidiel ...
Dodávka inteligentních reflektorů pro historickou budovu ND - třetí fáze
Inteligentní reflektory pro historickou budovu Národního divadla dle požadavků zadavatele - třetí fáze. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
Dodávka expozičního osvětlení vybraných prostor Arcibiskupského zámku v Kroměříži
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nové specializované osvětlovací soustavy vybraných výstavních prostor Arcibiskupského zámku v Kroměříži, která je navržená v LED svítidlech o vysokém standardu kvality světla. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník- ulica 9. mája – stred
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník - ulica 9. mája stred". Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku sklárskeho sídliska. Podrobný popis stavebných ...
Zberný dvor Tvrdošovce
Predmetom zákazky je vybudovanie Zberného dvora v Tvrdošovciach. Stavba sa skladá z komplexu novobudovaných objektov, v zmysle vydaného stavebného povolenia. Sú to hlavne. SO 01 Prevádzková budova, SO 02 Prístrešok pre kontajnery, SO 03 Garáž, SO 04 Silážny žľab, SO 05 Váha, SO 06 Spevnené plochy, SO 07 Hangár, SO 08 Prípojka vody a areálové ...
Dodávka svítidel
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dodávku svítidel a příslušenství do Arcidiecézního muzea v Olomouci. Jedná se o dodávku speciálních svítidel, příslušenství (podružný materiál) vč. lišt. Instalace lišt a relevantního příslušenství je taktéž součástí předmětu zakázky. Instalace samotných svítidel součástí předmětu zakázky však není.
Zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného osvětlení na území města Trutnova
Předmětem veřejné zakázky je zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného osvětlení ve městě Trutnov a jeho městských částí zahrnující níže uvedené činnosti: 1) Správa zařízení 2) Provoz a údržba zařízení 3) Další využití spravovaného zařízení 4) Ostatní činnosti Bližší informace o předmětu plnění jsou uvedeny v Zadávací ...
Vybavení bytu Kučerova 724
Vybavení bytu 4 + 1, vel. 132,95 m2 nábytkem na mírů, elektrospotřebiči, osvětlením a doplňky.