Světelné technologie, HW systémy a osvětlovací technika pro Divadlo na Orlí
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletních světelných a osvětlovacích technologií vč. HW systémů pro Divadlo na Orlí.
Dodávka pěstebních svítidel – PřF Holice II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pěstebních svítidel k doplňkovému osvětlení pěstebních stolů pro modernizované a přistavované prostory – skleník budovy č. 53 v areálu Holice Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na adrese Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc – Holice, v rámci realizace projektu „Dobudování a modernizace ...
Dodávka inteligentních reflektorů pro historickou budovu ND - druhá fáze
Inteligentní reflektory pro historickou budovu Národního divadla dle požadavků zadavatele - druhá fáze.
Rekonštrukcia administratívnej budovy v Banskej Bystrici  - interiérová časť I
Predmetom tejto zákazky je uskutočnenie nasledovných interiérových stavebných prác na administratívnej budove: stavebná časť, vykurovanie, bleskozvod, umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, štruktúrovaná kabeláž, vzduchotechnika, elektrická požiarna signalizácia (EPS), hlasová signalizácia požiaru (HSP), elektronický zabezpečovací ...
Prevádzka a údržba verejného osvetlenia v meste Vysoké Tatry
Zmiešaná zákazka na poskytnutie služby (časť I.) a uskutočnenie stavebných prác (časť II.). Predmetom zákazky je Prevádzka a údržba verejného osvetlenia v meste Vysoké Tatry (časť I.) ako aj modernizácia verejného osvetlenia v meste Vysoké Tatry (časť II.) s príslušenstvom definovaným vo výkaz výmer za podmienok a v rozsahu uvedenom v ...
Zajištění služeb zvukaře a technika
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb zvukaře a technika pro ozvučení a osvětlení požadovaných prostor pro uměleckou a společenskou činnost.
Dodávka a instalace osvětlení do stálých expozic v Historické a Nové budově Národního muzea
Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky a instalace osvětlení do stálých expozic v Historické a Nové budově Národního muzea, a to především pro expozice s názvy „Příroda“, „Evoluce“, „Dějiny“, „Lidé“, „Klenotnice a Mincovní kabinet“. Předmět plnění je blíže specifikován ve čl. 3.2. zadávací dokumentace.
Revitalizácia námestia I. Dobóa, Veľké Kapušany
Predmetom stavby je revitalizacia, resp. rekonstrukcia vymedzenej plochy namestia I. Doboa vo Velkych Kapusanoch s novym designom, vysoko-efektivnym technickym riesenim, ktore budu splnat poziadavky technicko-ekologickych trendov, zaroven bude splnat poziadavky kvality poskytovanych sluzieb sirokej verejnosti. Stavebné objekty sú v nasledovnom ...
Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě Mexiko
Předmětem stavebních prací je celková úprava zpevněných ploch komunikací a chodníků, veřejného osvětlení, pokládkou trubek HDPE, vodovodu a kanalizace vč. přípojek v řešeném území včetně vazeb na okolní nemovitosti a komunikace. Stavební práce předpokládají odstranění stávajících povrchů, dále budou provedeny stavební objekty technické ...
Dům hudby, Pardubice - dodávka AV techniky
Předmětem dodávky je modernizace jevištních a scénických technologií (scénické osvětlení, ozvučení a video projekce) v objektu Domu hudby v Pardubicích pro budoucího uživatele Konzervatoř Pardubice.
Dodávka a inštalácia zariadení divadelnej techniky, ozvučenia a osvetlenia hľadiska a javiska
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia zariadení scénickej mechaniky, scénického osvetlenia (prechod od klasických halogénových divadelných svietidiel na divadelné LED svietidlá) a dodávka audiovizuálnej techniky. Systém ozvučenia hľadiska a javiska Mestského kultúrneho strediska je navrhnutý z hľadiska jej viacúčelového využitia pre rôzne ...
Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly“, Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby vypracované společností EXX s.r.o. se sídlem Karlovarská 1104/14, 161 ...
Parkoviště P+R lokalita Líšeň u Zetoru - dodávka a instalace technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace technologie do prostoru budoucího parkoviště typu P + R (Park & Ride – Zaparkuj a jeď) na parkovišti u Zetoru v lokalitě Brno - Líšeň, a to v rozsahu dle zpracované technické specifikace. Předmět veřejné zakázky spočívá zejména v následujícím: - SO 401 Veřejné osvětlení - SO 402 Přípojka NN - PS ...
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na diaľnici D1 v križovatke Liptovský Mikuláš
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác Rekonštrukcia verejného osvetlenia na diaľnici D1 v križovatke Liptovský Mikuláš. Stavba rieši aj osvetlenie chodníka pre peších. Napojenie osvetlenia križovatky bude z pôvodného rozvádzača RVO po jeho úprave. Cieľom rekonštrukcie verejného osvetlenia je vybudovanie ekonomického osvetlenia jestvujúcej ...
Poptávám žárovku 3,6 V
Poptávám žárovičku - LED 3,6 V do dobíjecí baterky s paralyzérem (může být i silnější, NE slabší). Děkuji.
Dodávka medicínských svítidel včetně pozáručního servisu
1. část: Operační světlo pro chirurgii 2. část Medicínská světla Operační světla pro ORL sál 2 ks Operačních svítidel pro dva urologické sály Operační svítidla pro neurochirurgii Operační světlo pro hlavní gynekologický sál Zákrokové svítidlo dvouramenné stropní pro oddělení gynekologie Zákrokové svítidlo jednoramenné nástěnné pro ...
Zajištění pronájmu, montáže, demontáže včetně revize a oprav vánočního osvětlení pro hl. m. Prahu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou komplexní služby zabezpečení slavnostního - vánočního osvětlení v lokacích stanovených zadavatelem a spočívající v pronájmu, montáži, provedení revizí, provozování a demontáži slavnostního vánočního osvětlení.
Technická infrastruktura pro 14 RD v lokalitě Pod Včelínem
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na vybudovaní technické infrastruktury pro RD v městyse Krucemburk.
Prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia
Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti a to : Časť č.1 Prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia Zabezpečenie plnenia verejnej služby verejného osvetlenia mesta Žiliny, prostredníctvom služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia, ktorá je v správe verejného obstarávateľa a netýka sa zariadení verejného ...
Cestička pre cyklistov a chodník ul. Saleziánska
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii - realizačný projekt stavby "Cestička pre cyklistov a chodník Ul. Saleziánska, PD", spracovanej spoločnosťou DAQE Slovakia, s.r.o. Žilina v 11/2016. Predmetom projektovej dokumentácie na realizáciu stavby je návrh cestičky pre cyklistov pozdĺž Saleziánskej ulice, v úseku od križovatky ...
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektra, tedy mikrovlnných trub, volně stojící pračky, volně stojící sušičky, TV přijímače, mini/mikro systému s CD, stojací lampy, stolních lamp pro pracovní stoly, stolních lamp pro noční stolky a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v ...
Prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia pre mesto Považská Bystrica
Údržba verejného osvetlenia zahŕňa preventívne údržbové práce podľa platných noriem EN-STN a kontrolnú činnosť na: a) vzdušnom lanovom a zemnom káblovom vedení VO, b) ovládacích zariadeniach, c) stožiaroch, d) prevesoch, e)svietidlách, f) rozvádzačoch, g) konzervácia nosných častí a prístrojov voči poveternostným vplyvom, h) ...
Zniženie energetickej náročnosti
Demontáž osvetlenia a prívodov k terajším svietidlám Demontáž rozvádzačov osvetlenia Úprava rozvádzača hr15 v rozvodni NN, vrátane merania spotreby elektrickej energie Prívody pre nové rozvádzače osvetlenia Návrh nových rozvádzačov osvetlenia RS2, RS3, RS4, RS5 Úpravu terajších rozvádzačov osvetlenia RS15 na prízemí a rmo na ...
Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov
Predmetom zákazky je obnova budovy miestneho úradu s kultúrnym domom, zateplenie fasády, strechy, stropu a podláh; výmena výplní otvorov, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, osvetlenie a napojenie technológií.