Poptávám výměnu nebo opravu domovního telefonu
Poptávám výměnu nebo opravu domovního telefonu na paneláku, prosím o předběžnou cenu, děkuji.
Nákup informačno – komunikačných technológií a príslušného spotrebného materiálu
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, ktorým sú informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa, Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s., so sídlom Majerská cesta 94, 974 96 ...
Komunikačná súprava pre leteckých záchranárov
Predmetom tejto zákazky je dodanie komunikačných súprav pre leteckých záchranárov s požadovaným príslušenstvom a vybavením, vrátane ich dopravy na miesto určenia/ dodania, asistencia predávajúceho pri dodaní/preberaní tovaru predvedenie a odskúšanie funkčnosti/kompatibility komunikačnej súpravy vo vrtuľníku a s ručnou rádiostanicou. Podrobný opis ...
Nákup informačnej a telekomunikačnej techniky
Dodávka vybraného sortimentu osobných počítačov, prenosných počítačov, serverov, sieťových prvkov, softvéru, snímačov, skenerov, tlačiarní, periférnych zariadení a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu.
Realizace IP telefonie FS - etapa 1b
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace IP telefonie do lokalit Finanční správy České republiky a její implementace do centrálního systému OpenScape Voice, a to v souladu s podmínkami uvedenými v návrhu smlouvy - Příloha č. 2 zadávací dokumentace, a současně v souladu s Přílohou č. 3 zadávací dokumentace - Technické specifikace.
Telekomunikačné zariadenia  pre projekt Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk v Prílohe č.1 Opis predmetu zákazky
Dodávka a montáž domového digitálneho vrátnika v BD Zborovská 7
Predmetom zákazky je výmena domového digitálneho vrátnika a výmena domácich telefónov - domofónov (demontáž starých a montáž nových) z dôvodu ich nefunkčnosti v bytovom dome Zborovská 7, Košice.
Pořízení IP telefonní ústředny IBC Moravskoslezského kraje včetně rozsáhlé integrace
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení nové objektové IP telefonní ústředny a koncových telefonních přístrojů včetně rozsáhlé integrace do dispečerského prostředí s úzkou vazbou na ostatní technologie Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje včetně jejich nezbytné úpravy, komplexní návrh řešení včetně zpracování scénáře ...
Komunikační prostředky II
Předmětem VZ je pořízení komunikačních prostředků pro zabezpečení komunikace a interoperability pro protiletadlový komplet jednotek PVO.
Přenosné radiostanice KV, VKV 2023 - 2025
Předmětem VZ je dodávka 1900 ks ručních trunkových radiostanic systému TETRA včetně licence pro připojení 1 koncového uživatele ve výši 1900 ks podle specifikace uvedené v příloze č. 1 ZD.
Podpora asistovaného života
Predmetom zákazky je je realizácia hlavných aktivít projektu IoT smart riešenia v prevádzke mesta Banská Bystrica, a to dodanie komponentov (HW a SW) a súvisiacich služieb pre zavedenie podpory asistovaného života atelemedicíny. Časť 1: Podpora asistovaného života Táto časť predmetu zákazky zahŕňa realizáciu služieb adodávok technológií, ...
Sieťové prvky a server
Predmetom zákazky je nákup sieťových prvkov a servera, telekomunikačnej techniky, zariadení a náradia na analýzu digitálnych stôp na modernizáciu a obmenu hardvérového a technického vybavenia odboru počítačovej kriminality národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru, zefektívnenia spolupráce a zvyšovanie odborných ...
Starlink
Pořízení hardware (satelitních kompletů) a související služby (satelitní internetové konektivity).
Rozvoj vysokorychlostního internetu v NIO Konice-Prostějov, obec Luká
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení dodávek materiálu, stavebních a instalačních prací dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentace projektu „Rozvoj vysokorychlostního internetu v NIO Konice-Prostějov“, obec Luká.
Stavební práce - Teplicko, výstavba optické sítě - 4. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce označené jako: • Bílá místa Teplicko - Žichov, • Bílá místa Teplicko - Dřemčice-Blešno, • Bílá místa Teplicko - Hnojnice, • Bílá místa Teplicko - Leská, • Bílá místa Teplicko - Leská-Staré, • Bílá místa Teplicko - Měrunice, • Bílá místa Teplicko - Řisuty a • Bílá místa Teplicko - ...
MidLive Upgrade NAV
Z důvodů prodloužení životnosti radionavigačních zařízení je potřeba zajistit dostupnost náhradních dílů. Nové díly zajistí stejnou nebo rozšířenou funkcionalitu zařízení s ohledem na proběhlý vývoj v dané oblasti. Zakázka je koncipována jako rámcová smlouva na definované díly.
Stavební práce - Teplicko, výstavba optické sítě - 2. etapa - opakování
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce označené jako: • Bílá místa Teplicko - Solany, • Bílá místa Teplicko - Šepetely, • Bílá místa Teplicko - Semeč, • Bílá místa Teplicko - Lukohořany, • Bílá místa Teplicko - Lbín-Pytlíkov a • Bílá místa Teplicko - Děčany, které spočívají v komplexním provedení stavby komunikačního vedení, ...
Stavební práce - Děčínsko výstavba optické sítě - 3. etapa - opakování
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce označené jako: • Bílá místa Děčínsko - Jánská, • Bílá místa Děčínsko - Lipnice-Studený a • Bílá místa Děčínsko - Líska, které spočívají v komplexním provedení stavby komunikačního vedení, včetně kompletních optických prací, instalace optických kabelů, kabelových komor, spojek, optických rozvaděčů ...
Stavební práce - Děčínsko, výstavba optické sítě - 2. etapa - opakování
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce označené jako: • Bílá místa Děčínsko - Blankartice, • Bílá místa Děčínsko - Děčín-Boletice (Lesná), • Bílá místa Děčínsko - Brložec a • Bílá místa Děčínsko - Maxičky, které spočívají v komplexním provedení stavby komunikačního vedení, včetně kompletních optických prací, instalace optických ...
Primárne linky a integračné služby
Predmetom zákazky je zriadenie komunikačného systému a poskytovanie komplexných služieb virtuálnej privátnej siete k prepojeniu pracovísk a poskytovaniu služieb Virtuálnej Privátnej Siete pre potreby obojsmernej dátovej, multimediálnej a hlasovej komunikácie medzi jednotlivými pracoviskami lokalitami verejného obstarávateľa (ďalej len VPS ...
IP komunikační systém
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka IP komunikačního systému. Kompletní dodávka předmětu veřejné zakázky zahrnuje tyto činnosti. Zpracování realizační projektové dokumentace a její schválení. Dodávka, instalace a zprovoznění komunikačního systému. Definice návazností na adresářový systém zadavatele včetně prezentace přítomnosti ...
Zpracování podkladů pro ověření kompatibility VKV FM vysílačů s prostředky letecké navigace
Předmětem veřejné zakázky je zpracování podkladů pro ověření kompatibility VKV FM vysílačů s prostředky letecké navigace na základě požadavků zadavatele.
Stavební práce - Děčínsko, výstavba optické sítě - 3. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce označené jako: • Bílá místa Děčínsko - Jánská, • Bílá místa Děčínsko - Lipnice-Studený a • Bílá místa Děčínsko - Líska, které spočívají v komplexním provedení stavby komunikačního vedení, včetně kompletních optických prací, instalace optických kabelů, kabelových komor, spojek, optických rozvaděčů ...