Systém MILSATCOM

Systém MILSATCOM

viz. zadávací dokumentace

Vybudování datové sítě pro Městskou část Praha 8

Vybudování datové sítě pro Městskou část Praha 8

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybudování datové sítě pro zadavatele prostřednictvím distribučních bodů z objektů ve vlastnictví (správě) zadavatele, jakož i zajištění přenosu digitalizovaných záznamů z kamerových systémů instalovaných v jednotlivých objektech. Kompletní datová síť musí být výhradně ve vlastnictví zadavatele a není tedy ...

Postupná obnova LB

Postupná obnova LB

Postupná obnova a konsolidace LB a jejich následná technická podpora.

Modernizace ovládání Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva  hl. m. Prahy

Modernizace ovládání Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva hl. m. Prahy

Předmětem je uzavření Smlouvy o dílo na modernizaci ovládání Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva hl. m. Prahy (dále jen "ASVV") prostřednictvím Městského rádiového systému TETRA (dále jen "MRS Tetra") (dále jen "Smlouva o dílo") a Servisní smlouvy na údržbu a opravy Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva hl. m. ...

Telefony a interkomy pro FNUSA 2

Telefony a interkomy pro FNUSA 2

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky telefonů, interkomů a příslušenství k nim pro potřebu FNUSA. S vítězným účastníkem bude uzavřena smlouva na dobu 2 let. Přesná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze 1.

Nákup analogových převodníků

Nákup analogových převodníků

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka příslušenství k analogovým bezdrátovým telefonním přístrojům pro jejich připojení do telefonního systému zadavatele (analogový převodník) a dále dodávka IP telefonů. Podrobnosti jsou uvedena v zadávací dokumentaci (dále také jen "ZD").

SPŠE Mohelnice - modernizace konektivity školy ve vazbě na odborné předměty

SPŠE Mohelnice - modernizace konektivity školy ve vazbě na odborné předměty

Předmětem zakázky je zajištění modernizace konektivity školy ve vazbě na odborné předměty - dodávka LAN routerů, LAN switchů, přístupového bodu wifi a Serverové řešení (virtualizovaná serverová platforma, záložní zdroje).

Inovácia poskytovaných služieb spoločnosti Techspo

Inovácia poskytovaných služieb spoločnosti Techspo

Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok 1: Inovatívne vybavenie pre poskytovanie služieb optickej siete Logický celok 2: Inovatívne vybavenie pre poskytovanie bezdrôtových služieb (wifi) Logický celok 3: Dielenské nástroje a technické vybavenie

Modernizace a rozšíření pobočkových telefonních ústředen

Modernizace a rozšíření pobočkových telefonních ústředen

Modernizace a rozšíření pobočkových telefonních ústředen v působnosti Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj a Finančního úřadu pro hlavní město Prahu.

RS Dodávky IP telefonů a licencí

RS Dodávky IP telefonů a licencí

Zajištění dodávek IP telefonů pro komunikační dostupnost zaměstnanců organizace. Dodávka telefonů pro komunikační systém IP telefonie ŘSD ČR. Realizace VZ naplní potřeby zadavatele související se zajištěním dostupností zaměstnanců a jednotným systémem hlasové komunikace ŘSD ČR.

Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí

Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí

Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému („DNS“) dle § 138 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na nákup prostředků ICT v resortu Ministerstva financí. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude pořízení: a) osobních počítačů; přenosných počítačů, ...

Poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete

Poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete

Predmetom zákazky je poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete predovšetkým hlasových služieb poskytovaných prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (ďalej len HVPS), dátových služieb pre koncové zariadenia, doplnkových elektronických komunikačných služieb a nákup koncových ...

RUK – ÚVT – náhrada L3 přepínačů univerzitní sítě, zkvalitnění LAN infrastruktury

RUK – ÚVT – náhrada L3 přepínačů univerzitní sítě, zkvalitnění LAN infrastruktury

Předmětem zadávacího řízení je dodávka L3 ethernet přepínačů typu A pro upgrade vybraných páteřních uzlů univerzitní sítě a L2 ethernet přepínače pro zkvalitnění infrastruktury LAN.

Elektrická požární signalizace a systém nouzové komunikace pro zařízení ve správě Sociálních služeb

Elektrická požární signalizace a systém nouzové komunikace pro zařízení ve správě Sociálních služeb

Předmět této veřejné zakázky spočívá v dodávkách a instalaci elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) v Domově pro seniory, Písečná č. p. 5076, Chomutov (dále jen „DPS“) a v Domově pro osoby se zdravotním postižením Písečná č. p. 5176, Chomutov (dále jen „DOZP“) a zavedení systému nouzové komunikace (dále jen „SNK“) v DPS. Dílo se ...

Rozvoj pozemního rádiového komunikačního systému

Rozvoj pozemního rádiového komunikačního systému

Dodávka a konfigurace nových zařízení systému TETRA včetně konfigurace stávajících koncových zařízení a zařízení pro připojení ke stávající přenosové síti pro doplnění pozemního radiokomunikačního systému o prvky systému zajišťující bezpečnost mobilní komunikace uživatelů systému TETRA AČR.

Generátor a analyzátor datového provozu – KA6 - FEI

Generátor a analyzátor datového provozu – KA6 - FEI

Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka generátoru a analyzátoru datového provozu s příslušenstvím. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy k podání nabídek - Specifikace předmětu zakázky.

Vysílací a detekční terahertzový systém

Vysílací a detekční terahertzový systém

Předmětem této zakázky je terahertzový systém, který se skládá z více komponentů (modulů), pro snadnou modifikaci systému v budoucnu. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Přenosné radiostanice KV, VKV

Přenosné radiostanice KV, VKV

Nákup trunkových a konvenčních radiostanic včetně příslušenství.

Zkvalitnění praktického vyučování na VOŠ a SPŠ Jičín – zajištění konektivity II

Zkvalitnění praktického vyučování na VOŠ a SPŠ Jičín – zajištění konektivity II

Předmětem veřejné zakázky je zajištění konektivity objektů VOŠ a SPŠ, Jičín, se sídlem Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín, IČO 601 16 820 na adrese Pod Koželuhy 100, Jičín 506 41 a Komenského nám. 45, Jičín 506 41 - dodávka aktivních prvků a pasivních prvků sítě včetně strukturované kabeláže a poskytnutí souvisejících služeb.

Rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu v mestských častiach: Strážov, Zástranie, Mojšová

Rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu v mestských častiach: Strážov, Zástranie, Mojšová

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia bezdrôtového mestského miestneho rozhlasu mesta Žilina v mestských častiach Strážov, Zastranie, Mojšová Lúčka, t. j. dodávka technológie, inštalácia bezdrôtového rozhlasu na podperných bodoch distribučných sietí (DS) nízkeho napätia podľa platných nariadení, vyhlášok a STN.

Rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu v mestských častiach: Strážov, Zástranie

Rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu v mestských častiach: Strážov, Zástranie

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia bezdrôtového mestského miestneho rozhlasu mesta Žilina v mestských častiach Strážov, Zastranie, Mojšová Lúčka, t. j. dodávka technológie, inštalácia bezdrôtového rozhlasu na podperných bodoch distribučných sietí (DS) nízkeho napätia podľa platných nariadení, vyhlášok a STN.

Firewall a prvky aktívnej sieťovej infraštruktúry pre pracoviská UNB

Firewall a prvky aktívnej sieťovej infraštruktúry pre pracoviská UNB

Predmetom obstarávania je dodávka dvoch identických firewallov a dodávka ethernetových prepínačov vrátane dodatočných služieb. Firewall, Prepínač Model 1,Prepínač Model 2, Prepínač Model 3, Prepínač Model 4, Príslušenstvo prepínačov. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v Zväzku 3 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.

RUK – ÚVT – Technologická obměna aktivních síťových prvků ve vybraných lokalitách Univerzity Karlovy

RUK – ÚVT – Technologická obměna aktivních síťových prvků ve vybraných lokalitách Univerzity Karlovy

Předmětem zakázky je dodávka a instalace aktivních síťových prvků za účelem dílčí technologické obměny lokálních počítačových sítí ve vybraných lokalitách Univerzity Karlovy včetně poskytování rozšířené technické podpory a poskytování odborných konzultačních/instalačních služeb v souvislosti s konfigurací a implementací dodávaných zařízení do ...

Geodetický GNSS přijímač s kontrolní jednotkou

Geodetický GNSS přijímač s kontrolní jednotkou

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks geodetických GNSS přijímačů a kontrolních jednotek vč. příslušenství.

FTK - Přenosné kotvy

FTK - Přenosné kotvy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks přenosných kotev. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...

(záznamy 1/25 z 857)  strana 1 / 35