Komunikační systém sestra - pacient IP ve Fakultní Thomayerově nemocnici
a) Dodávka a montáž technologie komunikačních zařízení sestra - pacient IP (IP - internet protokol lůžkové jednotky) pro jednotlivé lůžkové oddělení ve Fakultní Thomayerovy nemocnici b)Demontáže původního zařízení, dodávka a montáže nového zařízení se budou provádět za provozu zdravotnických oddělení. Blíže viz ZD.
Konverze Tábor -  optické rozvody Sever a Východ
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího v instalaci mikrooptického kabelu mikro OK o kapacitě 144 vláken a mikrotrubiček v nové úložné trase v ochranných trubkách HDPE 40 mm uložených do zemní trasy nad předizolované potrubí, a to za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo, formou dodávky "na klíč". Výsledkem ...
Realizace IP telefonie FS - etapa 1
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace IP telefonie do lokalit Finanční správy České republiky a její implementace do centrálního systému Open Scape Voice, a to v souladu s podmínkami uvedenými v návrzích smluv - Příloha č. 2 ZD (samostatný návrh smlouvy pro každou část VZ), a současně v souladu s Přílohou č. 3 ZD - Technické specifikace ...
Dynamický nákupní systém na dodávky přístrojů, zařízení, náhradního materiálu pro běžnou údržbu
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky přístrojů, zařízení a materiálu, podrobně rozdělených do jednotlivých kategorií: 1. kategorie přístrojů, zařízení a materiálu technologie Swarco; 2. kategorie přístrojů, zařízení a materiálu technologie Siemens / YUNEX; 3. kategorie přístrojů, zařízení a materiálu technologie Cross; 4. ...
PNR - Softvér, hardvér
Predmetom zákazky je nákup nového softvéru, hardvéru a telekomunikačnej techniky a to vrátane nákladov na dopravu na miesto plnenia, inštaláciu, konfiguráciu infraštruktúry a zaškolenie obsluhy pre pracovníkov národnej ústredne informácií o pasažieroch (NUIP) na úrade medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru Ministerstva ...
RDS 2.0 - OTN prvky primárního okruhu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dílčí plnění pro projekt zadavatele v podobě dodávky aktivních a pasivních prvků pro obnovu a rozšíření regionální datové sítě (dále jen „RDS“). Součástí předmětu plnění je mimo záruku a základní provozní podporu také zajištění rozšířené servisní podpory k dodanému řešení po dobu 60 měsíců od dodání předmětu ...
U2 vybavení - Dodávka telekomunikačního systému
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je dodávka telekomunikačního vybavení za účelem rozšíření telekomunikačního systému zadavatele do objektu Unimec II a má za cíl doplnění stávajícího systému zřízením kompatibilního, funkčního řešení telekomunikačních služeb se stávajícím stavem. Jedná se zejména o dodání, instalaci a konfiguraci ...
Pátrací modul - GSM mobilná BTS
Predmetom tejto zákazky je: Dodávka systému, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (v počte 1 ks.), ktorý lokalizuje a umožňuje textovú a hlasovú komunikáciu s mobilným telefónom nezvestnej osoby, a oznámi jej polohu pátracím jednotkám. Systém bude využívaný vo vzduchu, na palube vrtuľníka a zároveň aj na zemi, tak aby ho vedela odniesť a ...
Modernizace pevné telefonie
Předmětem veřejné zakázky je dodání 250 IP telefonů standardního typu, 30 IP telefonů chodbového typu a 30 IP videotelefonů, včetně 10 přídavných panelů a dalšího příslušenství. Předmětem veřejné zakázky je dále dodání 310 licencí pro provoz IP telefonů na Cisco Unified Communications Manageru verze 11.5 nebo novější verzi a poskytování podpory ...
KŘP Úsk - Systém pro bezdrátový přenos videosignálu
Zadavatel požaduje dodat zařízení pro systém bezdrátového přenosu videosignálu, a to se všemi doklady a dalšími součástmi a příslušenstvím, které se vztahují k předmětu koupě. Dále je součástí instalace, kompletace a zprovoznění předmětu koupě.
Nákup 3 kusů aktivní širokopásmové směrové antény
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 kusů aktivní širokopásmové směrové logaritmicko-periodické antény s nízko-šumovým předzesilovačem a 3 kusů řídící jednotky k výše uvedeným anténám.
Nákup 5 kusů všesměrových širokopásmových antén
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 kusů všesměrových širokopásmových antén s vertikální polarizací pro kmitočtové pásmo 20 MHz - 6 GHz
Nákup 2 kusů všesměrových antén
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů všesměrových antén.
Rámcová dohoda na vybavení elektrických lokomotiv řady 380 mobilní částí ETCS
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 Zákona, na jejímž základě budou jedinému vybranému účastníku postupem vymezeným v Rámcové dohodě zadávány veřejné zakázky na vybavení typové řady 380, a to pro celkem 20 železničních kolejových vozidel Zadavatele mobilní částí ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2) vyhovující ...
Dodávky přijímačů HDO
Předmětem veřejné zakázky je DODÁVKA PŘIJÍMAČŮ HDO
Štruktúrovaná kabeláž pre špeciálne výsluchové miestnosti – projekt OVYS ÚKP PPZ
Zabezpečenie kompatibilného zariadenia s technológiou SIP IP (telefón + licencia), prípadne s inou technológiou a k tomu príslušných komponentov; Zabezpečenie switchu a k tomu príslušných komponentov s požadovanými parametrami. Balík obsahuje 14 ks switchov a káble, ktoré budú spájať technické zariadenia špeciálnej výsluchovej miestnosti s ...
MILSATCOM - technická podpora a opravy dílů
Zajištění oprav dílů systému a nezbytné technické podpory pro zajištění plné provozuschopnosti komunikačního systému MILSATCOM.
Poskytování pozáručního servisu digitálních ústředen Alcatel a souvisejících zařízení
Poskytování pozáručního servisu digitálních ústředen Alcatel a souvisejících zařízení
Poptávám cenovou nabídku na systém sestra pacient
Poptávám cenovou nabídku systém sestra pacient pro HOSPIC v MOSTĚ,o.p.s., 17 pokojů s koupelnou, dvě sesterny . Dvoupatrová budova.
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
Obsahom projektu miestneho rozhlasu je: -doplnenie existujúcej rozhlasovej ústredne Florián (MK Hlas) na obecnom úrade o dva výkonové zosilňovače SK11500, 1500W/100V, -návrh rozvádzača R-MR s výkonovým zosilňovačom a jeho pripojenie na meraný odber el. energie z RVO3 v časti Ponická Huta -výmena dvoch oceľových stožiarov za nové oceľové ...
Dodávka přijímačů
Předmětem zakázky je dodávka 36 přijímačů typu IZ225 vč. 18 kusů externích konvertorů IZ150 do 6 GHz. Uvedené přijímače mají softwarově definovanou rádiovou architekturu, která poskytuje dva režimy - přijímač a skener. V režimu přijímače se používá pro analýzu signálu - měření a průzkum ve spektru, demodulace, zachytávání signálu a streamování. V ...
Nákup IP telefonů
Nákup IP telefonů. Dále viz Zadávací podmínky Nadlimitní VZ včetně příloh č.1 až č.4
Komunikační systém sestra - pacient IP ve Fakultní Thomayerově nemocnici
a) Dodávka a montáž technologie komunikačních zařízení sestra - pacient IP (IP - internet protokol lůžkové jednotky) pro jednotlivé lůžkové oddělení ve Fakultní Thomayerovy nemocnici b)Demontáže původního zařízení, dodávka a montáže nového zařízení se budou provádět za provozu zdravotnických oddělení. Blíže viz ZD.
Dorozumívací systém Sestra-Pacient
Předmětem veřejné zakázky je demontáž stávajícího systému a montáž nového dorozumívacího zařízení sestra-pacient ve vybraných lůžkových odděleních Městské nemocnice Ostrava, Léčebny dlouhodobě nemocných Ostrava-Radvanice a Domu sociálních služeb. Seznam jednotlivých oddělení je uvedený v Rozpočtu, příloha č. 3 ZD.
Modernizace Zdravotnického operačního střediska ZZS KV
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní obnova technologie hlasového řešení Zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Komplexní obnova zahrnuje tyto etapy: dispečerské pracoviště, integrace s rádiovým systémem Pegas a analogovou rádiovou sítí, telefonní ústředna, brána, IP ...