Štruktúrovaná kabeláž pre špeciálne výsluchové miestnosti – projekt OVYS ÚKP PPZ
Zabezpečenie kompatibilného zariadenia s technológiou SIP IP (telefón + licencia), prípadne s inou technológiou a k tomu príslušných komponentov; Zabezpečenie switchu a k tomu príslušných komponentov s požadovanými parametrami. Balík obsahuje 14 ks switchov a káble, ktoré budú spájať technické zariadenia špeciálnej výsluchovej miestnosti s ...
MILSATCOM - technická podpora a opravy dílů
Zajištění oprav dílů systému a nezbytné technické podpory pro zajištění plné provozuschopnosti komunikačního systému MILSATCOM.
Poskytování pozáručního servisu digitálních ústředen Alcatel a souvisejících zařízení
Poskytování pozáručního servisu digitálních ústředen Alcatel a souvisejících zařízení
Poptávám cenovou nabídku na systém sestra pacient
Poptávám cenovou nabídku systém sestra pacient pro HOSPIC v MOSTĚ,o.p.s., 17 pokojů s koupelnou, dvě sesterny . Dvoupatrová budova.
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
Obsahom projektu miestneho rozhlasu je: -doplnenie existujúcej rozhlasovej ústredne Florián (MK Hlas) na obecnom úrade o dva výkonové zosilňovače SK11500, 1500W/100V, -návrh rozvádzača R-MR s výkonovým zosilňovačom a jeho pripojenie na meraný odber el. energie z RVO3 v časti Ponická Huta -výmena dvoch oceľových stožiarov za nové oceľové ...
Dodávka přijímačů
Předmětem zakázky je dodávka 36 přijímačů typu IZ225 vč. 18 kusů externích konvertorů IZ150 do 6 GHz. Uvedené přijímače mají softwarově definovanou rádiovou architekturu, která poskytuje dva režimy - přijímač a skener. V režimu přijímače se používá pro analýzu signálu - měření a průzkum ve spektru, demodulace, zachytávání signálu a streamování. V ...
Nákup IP telefonů
Nákup IP telefonů. Dále viz Zadávací podmínky Nadlimitní VZ včetně příloh č.1 až č.4
Komunikační systém sestra - pacient IP ve Fakultní Thomayerově nemocnici
a) Dodávka a montáž technologie komunikačních zařízení sestra - pacient IP (IP - internet protokol lůžkové jednotky) pro jednotlivé lůžkové oddělení ve Fakultní Thomayerovy nemocnici b)Demontáže původního zařízení, dodávka a montáže nového zařízení se budou provádět za provozu zdravotnických oddělení. Blíže viz ZD.
Dorozumívací systém Sestra-Pacient
Předmětem veřejné zakázky je demontáž stávajícího systému a montáž nového dorozumívacího zařízení sestra-pacient ve vybraných lůžkových odděleních Městské nemocnice Ostrava, Léčebny dlouhodobě nemocných Ostrava-Radvanice a Domu sociálních služeb. Seznam jednotlivých oddělení je uvedený v Rozpočtu, příloha č. 3 ZD.
Modernizace Zdravotnického operačního střediska ZZS KV
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní obnova technologie hlasového řešení Zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Komplexní obnova zahrnuje tyto etapy: dispečerské pracoviště, integrace s rádiovým systémem Pegas a analogovou rádiovou sítí, telefonní ústředna, brána, IP ...
Obnova telekomunikačního systému Letiště Praha
Předmětem Veřejné zakázky je jsou dodávky systému, který nahradí stávající technologii na terminálech 1 a 2 za novou technologii letištního telekomunikačního systému a převede do ní veškerý telefonní provoz z těchto lokalit. Součástí plnění jsou také servisní služby.
Pozáruční servis SVSS a VDSIS - TÚ JISTEL ET-200 a RSU ET-200
Předmětem VZ jsou služby kompletního pozáručního servisu telefonních ústředen TÚ JISTEL ET-200 a 2x RSU ET-200 (dále jen „TÚ JISTEL“) v lokalitě Brno, které jsou součástí sítě hlasových služeb (dále jen „SHS“). Pořizované služby, kterými se konkrétně rozumí komplexní prohlídky a pozáruční opravy závad nebo poruchy v místě jejich výskytu, jsou ...
Modernizácia telefónnej ústredne - VOIP koncové telekomunikačné zariadenia
Modernizácia telefónnej ústredne na VOIP. Predmetom zákazky sú koncové telekomunikačné zariadenia pre využitie technológie na prenos hlasu prostredníctvom komunikačnej siete s internetovým protokolom vrátene príslušenstva, tzv. IP telefónia.
Rozšírenie krížového prepojovača
Predmetom verejného obstarávania je rozšírenie krížového prepojovača signálov a riadiaceho systému pre tento prepojovač pre komplex štúdií MD1-6. V súčasnosti sú štúdiá MD1-3 prepojené hybridným krížovým prepojovačom výrobcu Imagine Communications a ovládané riadiacim systémom výrobcu LAWO. Cieľom verejného obstarávania je obnova štúdií MD4-6, ...
Dodávka a instalace WiFi technologie na vozy řady Bee272, Bee273, Bdtn 756/757, Btn 753
Předmětem veřejné zakázky je dodávka WiFi technologie a instalace zařízení do vybraných železničních kolejových vozidel, včetně vytvoření technické dokumentace a schválení zařízení na Drážním úřadě, včetně poskytování provozní a servisní služby po dobu min. 36 měsíců.
Výměna a podpora síťové infrastruktury Úřadu průmyslového vlastnictví
Předmětem této veřejné zakázky je výměna a následné poskytování rozšířené technické podpory síťové infrastruktury v Úřadu průmyslového vlastnictví.
Dispečerský systém pro LF OU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dispečerského systému, tedy simulovaného prostředí sestávajícího z potřebného HW, informačního systému operačního řízení ZZS, integrovaných prostředků radiové komunikace, telefonního systému a vybavení posádky pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této zadávací ...
Modernizácia telefónnej ústredne
Predmetom zákazky sú koncové telekomunikačné zariadenia pre využitie technológie na prenos hlasu prostredníctvom komunikačnej siete s internetovým protokolom vrátene príslušenstva, tzv. IP telefónia, rozširujúce moduly spolu s aktualizáciou existujúcich licencií pre umožnenie hovorov v rámci pevnej telekomunikačnej siete, ktoré sú pripojené na ...
Nákup a dodávka simulovaného komunikačného systému.
Požaduje sa dodanie simulovaného komunikačného systému, ktorý bude zodpovedať reálnej organizácii spojenia jednotlivcov a jednotiek počas individuálnych alebo kolektívnych cvičení s podporou simulačných technológií. Predmetom zákazky je: -Nákup, dodávka a inštalácia simulovaného komunikačného systému, -Minimálne dvojročný záručný ...
Dodávka radiostanic pro skryté nošení včetně příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka radiostanic pro skryté nošení, včetně příslušenství, pro Českou republiku - Ministerstvo vnitra, jako příjemce tohoto plnění. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen "ZD"), a v příloze č. 2 - ...
Údržba telekomunikačních zařízení FN Plzeň
Předmětem zakázky je zajištění údržby, oprav a servisních prohlídek stávající telekomunikační infrastruktury v atrakčních obvodech areálů FN Plzeň Bory a Lochotín (včetně Transfúzní stanice, areálu dopravy, podzemních speciálních objektů, soudního lékařství, ubytoven), tj. dvou kusů ústředen AVAYA DEFINITY ECS, vnitřních telefonních rozvodů, ...
Modernizace komunikační infrastruktury
Předmětem veřejné zakázky je nahrazení některých zastaralých a dosluhujících hlasových ústředen na pracovištích zadavatele, které vyžadují nutnou obměnu za nový systém. Součástí předmětu plnění je poskytování podpory a servisních služeb.
Přenosné radiostanice KV, VKV
Předmětem VZ je dodávka 220 ks ručních trunkových radiostanic systému TETRA podle specifikace uvedené v příloze č. 1 ZD.
Pátrací modul - GSM mobilná BTS
Predmetom tejto zákazky je: -dodávka systému, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (v počte 1 ks.), ktorý lokalizuje a umožňuje textovú a hlasovú komunikáciu s mobilným telefónom nezvestnej osoby, a oznámi jej polohu pátracím jednotkám. Systém bude využívaný vo vzduchu, na palube vrtuľníka a zároveň aj na zemi, tak aby ho vedela odniesť a ...
Dodávka rádiového systému DMR - opakování
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obnova / upgrade analogové radiové sítě na nový moderní digitální hlasový rádiový systém DMR (Digital Mobile Radio). Předmětem je zejména návrh řešení, dodávka, zprovoznění a následná technická podpora rádiových serverů, rádiových vysílačů a rádiových terminálů (vysílaček) rádiové hlasové ...