Modernizace a rozšíření pobočkových telefonních ústředen

Modernizace a rozšíření pobočkových telefonních ústředen

Modernizace a rozšíření pobočkových telefonních ústředen v působnosti Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj a Finančního úřadu pro hlavní město Prahu.

RS Dodávky IP telefonů a licencí

RS Dodávky IP telefonů a licencí

Zajištění dodávek IP telefonů pro komunikační dostupnost zaměstnanců organizace. Dodávka telefonů pro komunikační systém IP telefonie ŘSD ČR. Realizace VZ naplní potřeby zadavatele související se zajištěním dostupností zaměstnanců a jednotným systémem hlasové komunikace ŘSD ČR.

Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí

Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí

Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému („DNS“) dle § 138 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na nákup prostředků ICT v resortu Ministerstva financí. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude pořízení: a) osobních počítačů; přenosných počítačů, ...

Poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete

Poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete

Predmetom zákazky je poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete predovšetkým hlasových služieb poskytovaných prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (ďalej len HVPS), dátových služieb pre koncové zariadenia, doplnkových elektronických komunikačných služieb a nákup koncových ...

RUK – ÚVT – náhrada L3 přepínačů univerzitní sítě, zkvalitnění LAN infrastruktury

RUK – ÚVT – náhrada L3 přepínačů univerzitní sítě, zkvalitnění LAN infrastruktury

Předmětem zadávacího řízení je dodávka L3 ethernet přepínačů typu A pro upgrade vybraných páteřních uzlů univerzitní sítě a L2 ethernet přepínače pro zkvalitnění infrastruktury LAN.

Elektrická požární signalizace a systém nouzové komunikace pro zařízení ve správě Sociálních služeb

Elektrická požární signalizace a systém nouzové komunikace pro zařízení ve správě Sociálních služeb

Předmět této veřejné zakázky spočívá v dodávkách a instalaci elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) v Domově pro seniory, Písečná č. p. 5076, Chomutov (dále jen „DPS“) a v Domově pro osoby se zdravotním postižením Písečná č. p. 5176, Chomutov (dále jen „DOZP“) a zavedení systému nouzové komunikace (dále jen „SNK“) v DPS. Dílo se ...

Rozvoj pozemního rádiového komunikačního systému

Rozvoj pozemního rádiového komunikačního systému

Dodávka a konfigurace nových zařízení systému TETRA včetně konfigurace stávajících koncových zařízení a zařízení pro připojení ke stávající přenosové síti pro doplnění pozemního radiokomunikačního systému o prvky systému zajišťující bezpečnost mobilní komunikace uživatelů systému TETRA AČR.

Generátor a analyzátor datového provozu – KA6 - FEI

Generátor a analyzátor datového provozu – KA6 - FEI

Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka generátoru a analyzátoru datového provozu s příslušenstvím. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy k podání nabídek - Specifikace předmětu zakázky.

Vysílací a detekční terahertzový systém

Vysílací a detekční terahertzový systém

Předmětem této zakázky je terahertzový systém, který se skládá z více komponentů (modulů), pro snadnou modifikaci systému v budoucnu. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Přenosné radiostanice KV, VKV

Přenosné radiostanice KV, VKV

Nákup trunkových a konvenčních radiostanic včetně příslušenství.

Zkvalitnění praktického vyučování na VOŠ a SPŠ Jičín – zajištění konektivity II

Zkvalitnění praktického vyučování na VOŠ a SPŠ Jičín – zajištění konektivity II

Předmětem veřejné zakázky je zajištění konektivity objektů VOŠ a SPŠ, Jičín, se sídlem Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín, IČO 601 16 820 na adrese Pod Koželuhy 100, Jičín 506 41 a Komenského nám. 45, Jičín 506 41 - dodávka aktivních prvků a pasivních prvků sítě včetně strukturované kabeláže a poskytnutí souvisejících služeb.

Rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu v mestských častiach: Strážov, Zástranie, Mojšová

Rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu v mestských častiach: Strážov, Zástranie, Mojšová

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia bezdrôtového mestského miestneho rozhlasu mesta Žilina v mestských častiach Strážov, Zastranie, Mojšová Lúčka, t. j. dodávka technológie, inštalácia bezdrôtového rozhlasu na podperných bodoch distribučných sietí (DS) nízkeho napätia podľa platných nariadení, vyhlášok a STN.

Rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu v mestských častiach: Strážov, Zástranie

Rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu v mestských častiach: Strážov, Zástranie

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia bezdrôtového mestského miestneho rozhlasu mesta Žilina v mestských častiach Strážov, Zastranie, Mojšová Lúčka, t. j. dodávka technológie, inštalácia bezdrôtového rozhlasu na podperných bodoch distribučných sietí (DS) nízkeho napätia podľa platných nariadení, vyhlášok a STN.

Firewall a prvky aktívnej sieťovej infraštruktúry pre pracoviská UNB

Firewall a prvky aktívnej sieťovej infraštruktúry pre pracoviská UNB

Predmetom obstarávania je dodávka dvoch identických firewallov a dodávka ethernetových prepínačov vrátane dodatočných služieb. Firewall, Prepínač Model 1,Prepínač Model 2, Prepínač Model 3, Prepínač Model 4, Príslušenstvo prepínačov. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v Zväzku 3 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.

RUK – ÚVT – Technologická obměna aktivních síťových prvků ve vybraných lokalitách Univerzity Karlovy

RUK – ÚVT – Technologická obměna aktivních síťových prvků ve vybraných lokalitách Univerzity Karlovy

Předmětem zakázky je dodávka a instalace aktivních síťových prvků za účelem dílčí technologické obměny lokálních počítačových sítí ve vybraných lokalitách Univerzity Karlovy včetně poskytování rozšířené technické podpory a poskytování odborných konzultačních/instalačních služeb v souvislosti s konfigurací a implementací dodávaných zařízení do ...

Geodetický GNSS přijímač s kontrolní jednotkou

Geodetický GNSS přijímač s kontrolní jednotkou

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks geodetických GNSS přijímačů a kontrolních jednotek vč. příslušenství.

FTK - Přenosné kotvy

FTK - Přenosné kotvy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks přenosných kotev. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...

FEKT – síťové prvky a komponenty, část 1 Infrastruktura WiFi sítě

FEKT – síťové prvky a komponenty, část 1 Infrastruktura WiFi sítě

Předmětem této zakázky je vybavení Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií síťovými prvky a komponenty. S ohledem na předmět plnění je tato zakázka rozdělena na 3 části v souladu s § 35 ZZVZ. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí zakázky nebo na všechny části zakázky, přičemž toto zadávací řízení se týká pouze ...

Dopravní telematika Kladno

Dopravní telematika Kladno

Předmětem plnění je dodávka a instalace optických tras, realizace informačního systému pro cestující na vybraných zastávkách hromadné přepravy osob a výbava vozidel ČSAD MHD Kladno, dodávka a připojení elektro a s tím souvisejících technologií, pro elektronické informační označníky a elektronické informační tabule, umístěné na zastávkách městské ...

Správa telefonního systému

Správa telefonního systému

Předmět plnění VZ (veřejné zakázky) je správa: • sítě telefonních ústředen: 1x Hipath 4000 a 12x HICOM 300E, které jsou umístěny v různých budovách VFN a 1. LF (celkový počet cca 4.700 telefonních linek), včetně jejich nedílného SW a HW příslušenství • 6-ti samostatných pobočkových telefonních ústředen VFN14-VFN19 včetně jejich nedílného SW a HW ...

Infrastruktura pro připojení strojů do sítě pro FF UP v Olomouci

Infrastruktura pro připojení strojů do sítě pro FF UP v Olomouci

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, konfigurace a zprovoznění infrastruktury pro připojení strojů do sítě pro Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu „Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425, v rámci Operačního ...

PF – WiFi přístupové body

PF – WiFi přístupové body

Dodávka 20 přístupových bodů pro Wifi síť na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, dle Technické specifikace, která je uvedena v bodě 2. 2 této Dokumentace, včetně dodání do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu a podpory.

Rozšíření komunikační infrastruktury - pasivní síť MAN MMZ

Rozšíření komunikační infrastruktury - pasivní síť MAN MMZ

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření komunikační infrastruktury (pasivní části metropolitní sítě MAN) odkupem optických vláken. Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené Kupní smlouvy (na odkup optických vláken) a Servisní smlouvy (na servisní podporu a provoz optických vláken).

Soubor zařízení pro dálkové sledování pohybu a aktivit zvířat v terénu

Soubor zařízení pro dálkové sledování pohybu a aktivit zvířat v terénu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 30 sad pro dálkové sledování pohybu a teritoriálního chování kopytníků s možností dálkového stahování dat.

Rozšíření LAN infrastruktury NEMJI

Rozšíření LAN infrastruktury NEMJI

Předmětem plnění je dodávka nových a nepoužitých IT komponent pro rozšíření stávajícího síťového vybavení Nemocnice Jihlava.

(záznamy 1/25 z 849)  strana 1 / 34