Služby mobilní sítě GSM - Rámcová dohoda
Předmětwm veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 zákona uzavření rámcové dohody na zabezpečení služeb elektronických komunikací – služby mobilní sítě GSM dodavatele v sítích GSM, UMTS, 3G, LTE, 4G nebo jiných dodavatelem provozovaných sítí s jedním dodavatelem.
Servis na údržbu záznamových zařízení ZOS
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření servisní smlouvy s jedním dodavatelem na zajištění pravidelného servisu na údržbu stávajících záznamových zařízení ReDat pro ZOS (zdravotnické operační středisko). Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 4 zadávací dokumentace.
Mikrofonní pole a mikrofon
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup mikrofonu a mikrofonního pole pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje za účelem zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.
Zajištění servisu a systémové podpory dispečerských terminálů
Dispečerské terminály Zadavatele tvoří technologický soubor železničních telefonních zapojovačů včetně návazných sdělovacích zařízení systémů a zařízení, se kterými je Zadavatel oprávněn hospodařit, které zajišťují služby neveřejných elektronických komunikací a další služby v oblasti provozování železniční dopravní cesty (dále jen „ŽDC“) a ...
Rádiový maják NDB
Zariadenie sa používa na traťovú navigáciu a nepresné prístrojové priblíženie na pristátie. Zabezpečuje vedenie lietadla po požadovanej trati letu a privedenie lietadla do zóny.
Rámcová dohoda na pořízení koncových zařízení radiokomunikačního systému Pegas
Dodávka rádiových terminálů a příslušenství, jejichž prostřednictvím koncový uživatelé využívají funkcionality radiokomunikační sítě Pegas.
Provozní podpora a další rozvoj IKR a JPŘ PSV
provozní podpora a další rozvoj Informačního a komunikačního rozhraní České správy sociálního zabezpečení, dále provozní podpora a další rozvoj Jednotného portálového řešení práce a sociálních věcí
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2019
Predmetom zákazky je 1)vytvorenie vnútropodnikovej siete pre SIM karty registrované na verejného obstarávateľa, 2)pripojenie SIM kariet verejného obstarávateľa do verejnej telefónnej siete a zabezpečenie poskytovania spoľahlivých komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora (hovory, SMS, MMS, ...
Samonosný dielektrický optický kábel - ACON
Samonosný dielektrický optický kábel (ďalej len SOK = anglicky All dielectric self supporting cable ADSS) vrátane príslušných armatúr, používaný na výstavbu optickej trasy na vonkajších elektrických vedeniach vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN) tam, kde sa nevyužíva iný spôsob prenosu dátového toku (napr. použitím kombinovaného zemného ...
Páteřní firewally
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks páteřních firewallů (dále také „zařízení“) včetně provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 (technická specifikace) a příloze č. 4 (vzor kupní smlouvy a vzor smlouvy o vzdáleném přístupu) zadávací dokumentace.
UTB – Tlumočnická technika II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks tlumočnického pultu a souvisejícího zařízení (2ks mikrofonů a 1ks centrální napájecí a řídící jednotky) včetně příslušného SW, licencí a kabeláže pro potřeby Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: ...
Rámcová dohoda – dodávky komponent pro sestavení základního modulu zařízení
Dodávky komponent pro sestavení a testování základního modulu zařízení pro detekci a eliminaci UAV. Předpokládají se dodávky hardware a software dle průběžných požadavků zadavatele, do dodávek hardware se zařazuje hlavně výroba plošných spojů, výroba mechanických prvků, dodávky stavebnicových komponentů pro stavbu prototypu - zejména CNC obrobků, ...
Rádiostanice s príslušenstvom
Jedná sa o zakúpenie rádiostaníc s príslušenstvom, ktoré zahŕňa dodanie systému, ktorý sa skladá z manažovacích staníc, ručných terminálov a nevyhnutného príslušenstva k zabezpečeniu riadnej prevádzky uvedených rádiokomunikačných zariadení.
Dodávka a servis pobočkové telefonní ústředny
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pobočkové telefonní ústředny a telefonních přístrojů a mimozáruční a pozáruční servis pobočkové telefonní ústředny a telefonních přístrojů. Podrobnosti k předmětu VZ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci
Dodávka optických tras 0005
Veřejná zakázka spočívá v dodávce optických tras dle přiložené technické a výkresové specifikace včetně souvisejících prací.
Pořízení příslušenství STRK
Nákup příslušenství systému taktické radiové komunikace (STRK)
Vybudování technických místností, páteřních rozvodů slaboproudu a hygienického zázemí
Předmětem této veřejné zakázky je provedení kompletní realizace technických místností strukturované kabeláže v suterénu budovy včetně jejich napojení na stávající hlavní rozvaděč, provedení instalace stoupacího vedení do všech nadzemních podlaží budovy a realizace hygienického zázemí v přízemí budovy.
UTB – Tlumočnická technika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks tlumočnického pultu a souvisejícího zařízení (2ks mikrofonů a 1ks centrální napájecí a řídící jednotky) včetně příslušného SW, licencí a kabeláže pro potřeby Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: ...
Dodávka technologie infrastruktury pro VHF radiofonní provoz na labskovltavské vodní cestě
Předmětem díla je dodání technologie pobřežní sítě infrastruktury pro zajištění radiofonního propojení plavidel se střediskem RIS na LVVC. Jedná se o dodání technologie pěti pobřežních VHF stanic (vyjma anténních systémů) charakteru opakovačů napojených pomocí datové sítě internet na centrální server, právo na dodání tří vykrývacích pobřežních VHF ...
Telefónne prístoje 2019
Predmetom zákazky je nákup telefónnych prístrojov.
Obnova a inovace Tísňové péče
Předmětem veřejné zakázky je dodání HW a SW komponent systému Tísňové péče (výpočetní a komunikační technika, software, koncová zařízení), jejich implementace, zaškolení pracovníků zadavatele a testovací provoz a následně zprovoznění systému, dále poskytování služeb správy systému Tísňové péče a dle požadavků zadavatele rovněž služeb rozvoje ...
DOZ Praha Uhříněves - Praha hl.n. - Praha Vysočany
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavy vč. projektové dokumentace stavby. V rámci stavby „DOZ Praha Uhříněves – Praha hl.n. – Praha Vysočany bude navrženo dálkové řízení trati z CDP Praha včetně dalších nutných souvisejících technologických a stavebních úprav.
Rádionavigačné systémy
Rádionavigačné systémy dodávka a implementácia, podpora počas záručnej doby a následná pozáručná podpora na dobu 8 rokov od uplynutia záručnej doby.
Nákup přenosných a vozidlových radiostanic standardu P25 – doplnění stávajícího systému
Předmětem veřejné zakázky je - dodání 360 ks speciálních přenosných radiostanic standardu P 25, - dodání 260 ks speciálních vozidlových radiostanic standardu P 25 a - zajištění záruční technické podpory všech dodaných radiostanic.
Poptávám opravu radiostanice značky Motorola
Poptávám opravu radiostanice Motorola GM 380 - radiostanice má poškozený displej (špatně viditelný s neúplnými znaky) , jinak je plně funkční a v dobrém stavu.