Nákup a dodávka simulovaného komunikačného systému.
Požaduje sa dodanie simulovaného komunikačného systému, ktorý bude zodpovedať reálnej organizácii spojenia jednotlivcov a jednotiek počas individuálnych alebo kolektívnych cvičení s podporou simulačných technológií. Predmetom zákazky je: -Nákup, dodávka a inštalácia simulovaného komunikačného systému, -Minimálne dvojročný záručný ...
Dodávka radiostanic pro skryté nošení včetně příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka radiostanic pro skryté nošení, včetně příslušenství, pro Českou republiku - Ministerstvo vnitra, jako příjemce tohoto plnění. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen "ZD"), a v příloze č. 2 - ...
Údržba telekomunikačních zařízení FN Plzeň
Předmětem zakázky je zajištění údržby, oprav a servisních prohlídek stávající telekomunikační infrastruktury v atrakčních obvodech areálů FN Plzeň Bory a Lochotín (včetně Transfúzní stanice, areálu dopravy, podzemních speciálních objektů, soudního lékařství, ubytoven), tj. dvou kusů ústředen AVAYA DEFINITY ECS, vnitřních telefonních rozvodů, ...
Modernizace komunikační infrastruktury
Předmětem veřejné zakázky je nahrazení některých zastaralých a dosluhujících hlasových ústředen na pracovištích zadavatele, které vyžadují nutnou obměnu za nový systém. Součástí předmětu plnění je poskytování podpory a servisních služeb.
Přenosné radiostanice KV, VKV
Předmětem VZ je dodávka 220 ks ručních trunkových radiostanic systému TETRA podle specifikace uvedené v příloze č. 1 ZD.
Pátrací modul - GSM mobilná BTS
Predmetom tejto zákazky je: -dodávka systému, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (v počte 1 ks.), ktorý lokalizuje a umožňuje textovú a hlasovú komunikáciu s mobilným telefónom nezvestnej osoby, a oznámi jej polohu pátracím jednotkám. Systém bude využívaný vo vzduchu, na palube vrtuľníka a zároveň aj na zemi, tak aby ho vedela odniesť a ...
Dodávka rádiového systému DMR - opakování
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obnova / upgrade analogové radiové sítě na nový moderní digitální hlasový rádiový systém DMR (Digital Mobile Radio). Předmětem je zejména návrh řešení, dodávka, zprovoznění a následná technická podpora rádiových serverů, rádiových vysílačů a rádiových terminálů (vysílaček) rádiové hlasové ...
Aktivní prvky IT do VCZZP
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků IT do Výukového centra zpracování zemědělských produktů.
Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno - Upgrade telefonních ústředen
Předmětem veřejné zakázky je provedení upgrade stávajících telefonních ústředen výrobce Alcatel včetně poskytnutí řešení pro nahrávání telefonních hovorů.
Revitalizace datového propojení objektů, včetně implementace informačního a docházkového systému
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění datového propojení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace a vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Blíže ZD.
Varovný a vyrozumievací systém Mesta Bánovce nad Bebravou
Vybudovanie varovného a vyrozumievacieho systému mesta Bánovce nad Bebravou. Bezdrôtový rozhlas a varovný systém s vysokým výkonom, dlhou životnosťou a mimoriadnou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Používa sa najčastejšie pre ozvučenie verejných priestranstiev, ale aj pre ozvučovanie interiérov v prípade, že z rôznych dôvodov nie je možné ...
Modernizace pultu tísňové péče a nákup telekomunikačního zařízení
Vybavení pultu tísňové péče - hardvare, software s definovanými technickými parametry a vlastnostmi soužící pro nepřetřžitou službu tísňové péče pracovníky proškolenými v sociálních službách včetně vybavení pro výkon práce sociálních pracovníků působících v terénu ČR a dodání mobilních zařízení koncové technologie.
Neplánované opravy a ošetrenia spojovacia technika – rádiové prostriedky civilné
Neplánované opravy a ošetrenia spojovacej techniky- rádiových prostriedkov v rozsahu podľa písomných objednávok na opravy a ošetrenia, realizované na základe zmluvných podmienok vyplývajúcich z platnej rámcovej dohody. Jednotlivé typy spojovacích prostriedkov zavedených v OS SR, ktoré nepodliehajú zákonu o obchodovaní s výrobkami obranného ...
Dodávky hlasových bran
dodávky hlasových bran Cisco z aktuálně dostupných výrobních řad VG a převodníků Cisco ATA pro analogové telefonní linky pro telefonní systém Cisco UCM SW verze 11.5 a vyšší (dále také „HW“ nebo „zařízení“), podle potřeb objednatele, jako náhrada za stávající, již nevyráběné a nepodporované hlasové brány Cisco VG 224, VG 202, VG 204 a ATA 186, ATA ...
Zajištění servisní podpory centrální IP telefonie
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění stávající servisní podpory IP telefonie založené na systému OpenScape Voice. Servisní podporou se rozumí zajištění formou SLA lokální podpory nasazené technologie společnosti Unify Software & Solutions GmbH & Co. KG, prostřednictvím certifikovaného partnera. Bude se jednat především o tyto ...
Oprava digitálních telefonů do alc. sítě
Oprava digitálních telefonních přístrojů typu Alcatel 4321, 4326 a 4331 pro telefonní ústředny Alcatel 4300L a tím zabezpečení provozu Sítě hlasových služeb na celém teritoriu AČR.
MS Praha - LAN switch JANM
instalace LAN přístupových a agregačních přepínačů (switchů“) v Justičním areálu Na Míčánkách
NET7 - Rozšíření DWDM
Předmětem veřejné zakázky je povinnost zhotovitele dodat a následně implementovat technické prostředky a programové prostředky pro rozšíření stávajících DWDM zařízení a poskytovat k nim vymezené služby. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a v cenové tabulce, ...
Rekonstrukce přenosového vozu HD1
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování detailní realizační dokumentace, demontáž starých zařízení a nepotřebné kabeláže, rekonstrukce vzduchotechniky, dodávka technologických zařízení dle technické specifikace, instalace dodaných zařízení, pokládka a zakončení kabeláže, oživení dodaných zařízení včetně funkčních testů a nastavení, ...
Telekomunikační technika
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky telekomunikační techniky (dále také „zboží“) pro Centrum informatiky, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Fakultní nemocnici Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno po dobu 5 let.