Zajištění vnitřní konektivity základních škol a připojení k internetu
Předmětem veřejné zakázky je obměna datové infrastruktury a dodávka vybavení vnitřních LAN a WLAN sití včetně jednotného řešení správy a bezpečnosti na 10-ti základních školách podle příloh této zadávací dokumentace.
Dodávka a montáž kompaktního zařízení AIS na služební plavidla
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: (a) posouzení stávajícího elektrického vybavení plavidla, vč. kapacity baterií z pohledu požadavku na nepřetržitý provoz AIS transpondéru i u vyvázaného plavidla, (b) příprava lodí tak, aby v místě montáže zařízení bylo k dispozici napájení a prostor vhodný pro montáž, včetně kabeláže a zajištění ...
Přeložky a opravy optických kabelů sítě CŘD a MKDS
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v: - přeložkách a opravách optických kabelů v topografické síti centrálního řízení dopravy (dále jen „CŘD“) a městského kamerového dohledového systému (dále jen „MKDS“), - realizacích oprav poškozených vedení optických kabelů, - přeložkách optických kabelů dle podmínek objednatele, - přeložkách ...
Zajištění servisu a systémové podpory dispečerských terminálů
Předmětem veřejné zakázky jsou dispečerské terminály, které tvoří technologický soubor železničních telefonních zapojovačů včetně návazných sdělovacích zařízení systémů a zařízení. Železniční telefonní zapojovače jsou z funkčního pohledu členěny do dvou technologických skupin, IPTC a TOP.
Rozšíření regionální datové sítě Pardubického kraje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka optické infrastruktury, např. nákup ideálního spoluvlastnického podílu spojeného s výlučným užíváním konkrétních optických vláken, a dodávka aktivních a pasivních prvků s ní spojených pro rozšíření RDS PK. Součástí zakázky jsou služby zajištění provozu RDS PK vč. dohledu v rámci řešení dodaných aktivních prvků ...
Příslušenství pro koncová zařízení radiokomunikačního systému PEGAS
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup příslušenství pro ruční terminál TPH 900. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí.
Služby mobilního operátora
Předmětem veřejné zakázky: a) je poskytování telekomunikačních služeb v sítích GSM (hlasové služby a SMS; datové služby a připojení k Internetu; služba hromadného rozesílání SMS, atd.), b) jsou dodávky modemů (vč. příslušenství) a případné dodávky dalšího telekomunikačního zboží. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci (dále jen ...
Rekonstrukce počítačové sítě NPK – zajištění integrity sítě
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce počítačové sítě zadavatele a zajištění integrity síťového prostředí prostřednictvím zavedení nového řešení páteřních a přístupových přepínačů (dále též hardware) jednotné počítačové sítě zadavatele zahrnující všechny lokality zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na ...
Nákup stožárů TRIVAL
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je nákup stožárů pro rádiový provoz v mobilních provozovnách systému OTKS.
Servisní podpora a rámcové úpravy systému KOJA II
Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje dispečerského systému KOJA, využívaného Hasičským záchranným sborem letiště Praha/Ruzyně, a to po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
Pořízení HW a SW vybavení pro forenzní zkoumání IT technologií III
2 části- část 1- Optická sít 10GB a část 2 - ICT
Vzdělávací a výcviková střediska IZS – Modernizace Střední odborné školy požární ochrany
Předmětem veřejné zakázky je vývoj, dodávka, instalace a zprovoznění technologie simulátorů a vybavení učebny specializovanou informační technologií, které budou umožňovat výcvik a odbornou přípravu včetně krizového řízení v jednotlivých oblastech a úrovních řízení IZS a to v podobě: • simulátoru pro výuku krizového řízení (SKŘ), • simulátoru ...
Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Blatná
Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému města Blatná zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a místních částí prostřednictvím venkovních akustických jednotek a detekce zvýšení vodní hladiny pro včasné varování obyvatel.
Komunikačný systém sestra-klient
Predmetom zákazky je dodanie a nakonfigurovanie komunikačného systému pre zdravotníctvo sestra-pacient
Modernizace komunikačních stanic dorozumívání, Intercom Keypanel Units
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení dílčích dodávek technologických zařízení podle položkové specifikace v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda na 48 měsíců v souladu s § 131 a násl. ZZVZ.
Protipovodňový varovný a monitorovací systém města Orlová
Předmětem veřejné zakázky je dodávka varovného a informačního systému sloužícího k současnému zvukovému informování obyvatelstva dané lokality. Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
Modernizace pevné telefonie
Předmětem veřejné zakázky je dodání 220 IP telefonů standardního typu, 80 IP telefonů chodbového typu, 20 IP videotelefonů, včetně 10 přídavných panelů, a 4 IP telefonů telekonferenčního typu pro audiokonference. Předmětem veřejné zakázky je dále dodání 354 licencí pro provoz IP telefonů na Cisco Unified Communications Manageru verze 11.5 a ...
Pořízení prvků řízení bezdrátové sítě – 2019/0170
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 redundantních řídících prvků (dále kontroler) v módu vysoké dostupnosti s licencí na alespoň 300 kusů bezdrátových přípojných bodů (dále AP). Tyto prvky budou řídit stávající přístupové body bezdrátové sítě.
Pozáruční servis přenosových zařízení Frame Relay
Předmětem veřejné zakázky je zajištění činnosti spočívající v provádění pozáručního servisu Přenosových technologií Frame Relay, a to včetně nezbytných komponent, použitých v rámci organizačních útvarů MV a Policie České republiky na území České republiky.
DNS na nákup aktivních prvků datových sítí
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka aktivních prvků datových sítí dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky včetně dopravy na místa plnění určená zadavatelem a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.
FIT-19-104 – Nákup koncových síťových prvků
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka síťových prvků (dále také „zboží“) v druhu a množství, jakosti a provedení dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 návrhu kupní smlouvy, přičemž nabízené zboží musí splňovat stejné nebo lepší technické parametry, než které jsou v této technické specifikaci uvedeny.
Obnova a inovace Tísňové péče II
Předmětem veřejné zakázky je dodání HW a SW komponent systému Tísňové péče (výpočetní a komunikační technika, software, koncová zařízení), jejich implementace, zaškolení pracovníků zadavatele a testovací provoz a následně zprovoznění systému, dále poskytování služeb správy systému Tísňové péče a dle požadavků zadavatele rovněž služeb rozvoje ...
Systém MILSATCOM
Dodávka základnových satelitních stanic, satelitních terminálů, switchů, sad pro provoz a SW licencí a provedení školení podle zadávací dokumentace.
Výstražné radiové vysílače
Předmětem plnění této veřejné zakázky je koupě 177 kusů výstražných radiových vysílačů, které budou instalovány na provozem nejvíce ohrožené druhy mechanizace. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným úsekům dálnice. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky ...
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
Predmetom zákazky je poskytnutie služby s názvom: Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia (ďalej len Predmet zákazky) Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb (ďalej len služieb) operátora, ktoré obsahujú: -zriadenie a aktivácia virtuálnej privátnej siete ...