Rekonstrukce počítačové sítě NPK – zajištění integrity sítě
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce počítačové sítě zadavatele a zajištění integrity síťového prostředí prostřednictvím zavedení nového řešení páteřních a přístupových přepínačů (dále též hardware) jednotné počítačové sítě zadavatele zahrnující všechny lokality zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na ...
Nákup stožárů TRIVAL
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je nákup stožárů pro rádiový provoz v mobilních provozovnách systému OTKS.
Servisní podpora a rámcové úpravy systému KOJA II
Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje dispečerského systému KOJA, využívaného Hasičským záchranným sborem letiště Praha/Ruzyně, a to po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
Pořízení HW a SW vybavení pro forenzní zkoumání IT technologií III
2 části- část 1- Optická sít 10GB a část 2 - ICT
Vzdělávací a výcviková střediska IZS – Modernizace Střední odborné školy požární ochrany
Předmětem veřejné zakázky je vývoj, dodávka, instalace a zprovoznění technologie simulátorů a vybavení učebny specializovanou informační technologií, které budou umožňovat výcvik a odbornou přípravu včetně krizového řízení v jednotlivých oblastech a úrovních řízení IZS a to v podobě: • simulátoru pro výuku krizového řízení (SKŘ), • simulátoru ...
Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Blatná
Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému města Blatná zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a místních částí prostřednictvím venkovních akustických jednotek a detekce zvýšení vodní hladiny pro včasné varování obyvatel.
Komunikačný systém sestra-klient
Predmetom zákazky je dodanie a nakonfigurovanie komunikačného systému pre zdravotníctvo sestra-pacient
Modernizace komunikačních stanic dorozumívání, Intercom Keypanel Units
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení dílčích dodávek technologických zařízení podle položkové specifikace v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda na 48 měsíců v souladu s § 131 a násl. ZZVZ.
Protipovodňový varovný a monitorovací systém města Orlová
Předmětem veřejné zakázky je dodávka varovného a informačního systému sloužícího k současnému zvukovému informování obyvatelstva dané lokality. Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
Modernizace pevné telefonie
Předmětem veřejné zakázky je dodání 220 IP telefonů standardního typu, 80 IP telefonů chodbového typu, 20 IP videotelefonů, včetně 10 přídavných panelů, a 4 IP telefonů telekonferenčního typu pro audiokonference. Předmětem veřejné zakázky je dále dodání 354 licencí pro provoz IP telefonů na Cisco Unified Communications Manageru verze 11.5 a ...
Pořízení prvků řízení bezdrátové sítě – 2019/0170
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 redundantních řídících prvků (dále kontroler) v módu vysoké dostupnosti s licencí na alespoň 300 kusů bezdrátových přípojných bodů (dále AP). Tyto prvky budou řídit stávající přístupové body bezdrátové sítě.
Pozáruční servis přenosových zařízení Frame Relay
Předmětem veřejné zakázky je zajištění činnosti spočívající v provádění pozáručního servisu Přenosových technologií Frame Relay, a to včetně nezbytných komponent, použitých v rámci organizačních útvarů MV a Policie České republiky na území České republiky.
DNS na nákup aktivních prvků datových sítí
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka aktivních prvků datových sítí dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky včetně dopravy na místa plnění určená zadavatelem a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.
FIT-19-104 – Nákup koncových síťových prvků
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka síťových prvků (dále také „zboží“) v druhu a množství, jakosti a provedení dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 návrhu kupní smlouvy, přičemž nabízené zboží musí splňovat stejné nebo lepší technické parametry, než které jsou v této technické specifikaci uvedeny.
Obnova a inovace Tísňové péče II
Předmětem veřejné zakázky je dodání HW a SW komponent systému Tísňové péče (výpočetní a komunikační technika, software, koncová zařízení), jejich implementace, zaškolení pracovníků zadavatele a testovací provoz a následně zprovoznění systému, dále poskytování služeb správy systému Tísňové péče a dle požadavků zadavatele rovněž služeb rozvoje ...
Systém MILSATCOM
Dodávka základnových satelitních stanic, satelitních terminálů, switchů, sad pro provoz a SW licencí a provedení školení podle zadávací dokumentace.
Výstražné radiové vysílače
Předmětem plnění této veřejné zakázky je koupě 177 kusů výstražných radiových vysílačů, které budou instalovány na provozem nejvíce ohrožené druhy mechanizace. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným úsekům dálnice. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky ...
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
Predmetom zákazky je poskytnutie služby s názvom: Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia (ďalej len Predmet zákazky) Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb (ďalej len služieb) operátora, ktoré obsahujú: -zriadenie a aktivácia virtuálnej privátnej siete ...
Evakuační rozhlas v objektu MPSV Na Poříčním právu 376/1, Praha 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání, instalace a montáž nového systému rozhlasu s funkcí evakuačního rozhlasu dle normy EN54 v objektu MPSV: Na Poříčním právu 376/1, Praha 2. Nedílnou součásti instalace nového systému evakuačního rozhlasu na objektu MPSV: Na Poříčním právu 376/1, Praha 2 bude demontáž stávajícího systému domácího rozhlasu. ...
Dodávka telefonní ústředny pro oblast Ústí nad Labem
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání jednotného komunikačního systému.
Poskytování služeb pozáručního servisu a oprav přenosových a dohledových systémů v resortu MV ČR
Předmětem veřejné zakázky je provádění služeb pozáručního servisu a oprav přenosových a dohledových systémů Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR.
Podpora telefónnych ústrední
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pre podporu prevádzky telekomunikačnej ústredne, rozvoja a služieb technickej podpory (supportu) aplikácií pre telekomunikačné ústredne. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Pořízení Core Switch LAN pro potřeby systémů základních registrů
Předmětem plnění je dodávka HW, software včetně záruky i poskytnutí údržby maintenance dodaného HW a SW po dobu 60 měsíců
Výstavba, montáž a doplnění optické sítě elektronických komunikací
Předmětem VZ je výstavba a doplnění sítě elektronické komunikace. Konkrétně se jedná o komplexní realizaci a montáž optické sítě elektronické komunikace a s tím související úpravy distribuční soustavy. Součástí podmínek plnění je poskytovat související plnění, veřejnoprávní projednání a zřízení VB (včetně zajištění všech souvisejících kroků, ...
Nájem elektronických komunikačních zařízení mobilní sítě GSM
Předmětem VZ je nájem elektronických komunikačních zařízení mobilní sítě na dobu 48 měsíců od data převzetí těchto zařízení do užívání. Zařízení jsou rozdělena do následujících kategorií: kategorie 1 Zařízení Bronze – 6.350 ks kategorie 2 Zařízení Silver – 3.600 ks kategorie 3 Zařízení Gold – 300 ks kategorie 4 Zařízení VIP – 53 ks kategorie 5 ...