Stavební práce - Děčínsko, výstavba optické sítě - 3. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce označené jako: • Bílá místa Děčínsko - Jánská, • Bílá místa Děčínsko - Lipnice-Studený a • Bílá místa Děčínsko - Líska, které spočívají v komplexním provedení stavby komunikačního vedení, včetně kompletních optických prací, instalace optických kabelů, kabelových komor, spojek, optických rozvaděčů ...
OVZ/051/3/2022 Dodávky pro projekt Taros Autonomie
Dodávky pro projekt Taros Autonomie
Dodávka 580 ks IP telefonů pro Microsoft Teams
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 580 ks "IP telefonů pro Microsoft Teams" včetně souvisejících služeb pro statutární město Pardubice. Minimální technické požadavky na předmět plnění jsou podrobněji vymezeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Další technické podmínky jsou zahrnuty v návrhu smlouvy o dodávce, který je součástí zadávací ...
Vybudování síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu v intervenční oblasti 37
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení dodávek materiálu, stavebních a instalačních prací dle soupisu prací, dodávek a služeb dle projektové dokumentace projektu „Vybudování síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu v intervenční oblasti 37 - Uherské Hradiště - Otrokovice - Zlín - Vizovice“. Součástí předmětu ...
Zabezpečenie centrálnych sieťových prepínačov pre Univerzitnú nemocnicu svätého Michala, a. s.
Predmetom zákazky je dodanie 4 ks centrálnych prepínačov, software, záruka, licencie a implementácia riešenia.
Veřejná zakázka na nákup telekomunikačních zařízení vč. konfigurace
Nákup telekomunikačních zařízení vč. konfigurace
Servis telemetrických zariadení, riadiacich informačných systémov
Predmetom zákazky je servis telemetrických zariadení, riadiacich informačných systémov a prislúchajúcich silových zariadení t.j. vykonávanie servisnej, revíznej a profylaktickej činnosti na telemetrických systémoch diaľkového merania a signalizácie (DMS), telemetrických systémoch diaľkového merania, signalizácie a ovládania (DO), riadiacich a ...
Pokrytie WiFi sieťou všetkých blokov, VŠM Ľ. Štúra Mlyny, UK
Predmetom zákazky je dodanie aktívnych sieťových prvkov pre WiFi sieť - Wifi Access Pointov (AP), POE sieťových prepínačov (switch), pasívnych sieťových prvkov (prepojovacia sieťová infraštruktúra), dovybavenia dátových skríň spolu s inštalačným materiálom a súvisiace inštalačné práce s inštalačným materiálom pre WiFi AP, ako aj následná 36 ...
Modernizace vlakového rozhlasu na soupravách elektrických motorových vozů metra
Předmětem Veřejné zakázky je modernizace vlakového rozhlasu na soupravách elektrických motorových vozů metra (vlacích) typu 81 - 71M a M1. Podstatou modernizace vlakového rozhlasu je výměna stávající technicky zastaralé centrální jednotky typu DHT-4M na 52 vlacích metra typu 81 - 71M na každém ze dvou čelních motorových vozů soupravy (vlaku) a ...
Dodávka kodérů pro zpravodajství ČT 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka signálových kodérů, které dokáží přenést SDI signál prostřednictvím mobilních LTE a 5G sítí a současně Wi-Fi a LAN. Jednotlivé předměty plnění jsou vymezeny ve vzorech smluv, které tvoří přílohy zadávací dokumentace. Blíže viz ZD.
Nákup koncových rádiostaníc s príslušenstvom
Predmetom zákazky je nákup koncových rádiostaníc (prenosných rádiostaníc a vozidlových rádiostaníc) pre sieť SITNO spolu s vybraným príslušenstvom a servisným zariadením.
Dodávka a instalace komunikačního systému sestra-pacient pro Kliniku infekčních nemocí
Předmětem této VZ je dodávka, instalace a zprovoznění komunikačního systému sestra pacient, dodávka nezbytného základního příslušenství pro zahájení provozu, podrobněji viz přílohy č. 7, 9, 10, 11, 12 ZD zaškolení zaměstnanců zadavatele, včetně zajištění záručního a pozáručního servisu
VPN koncentrátory a VPN klienti na koncové zariadenia pre projekt DCOM
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - 14.000 klientskych licencií VPN a k nim príslušné riešenie VPN koncentrátorov na strane centrálnych serverov informačného systému DCOM
Dodávka 19 kusů mobilní obsluhované monitorovací stanice, včetně zástavby
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 19 kusů mobilní obsluhované monitorovací stanice (MOMS) včetně vestavby. Podrobné požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny v příloze č. 2 zadávací dokumentace (Závazný vzor Smlouvy).
Dodávka a instalace komunikačního systému sestra-pacient pro Kliniku infekčních nemocí
Předmětem této VZ je dodávka, instalace a zprovoznění komunikačního systému sestra pacient, dodávka nezbytného základního příslušenství pro zahájení provozu, podrobněji viz přílohy č. 7, 9, 10, 11, 12 ZD zaškolení zaměstnanců zadavatele, včetně zajištění záručního a pozáručního servisu.
Obnova řídicího a ochranného systému rozvaděčů 22 kV v MDT Malostranská
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky technologických zařízení a provádění souvisejících stavebních a dalších rekonstrukčních prací spočívající v provedení výměny ochran ve stávajícím rozváděči 22 kV ve stanici metra Malostranská včetně provedení nezbytných úprav v navazujících zařízeních (ASDŘ-E, sdělovací zařízení - kabeláž, požární těsnění). ...
MILSATCOM - nákup dílů
Pořízení materiálu potřebného k udržení systému MILSATCOM.
Zabezpečenie rádiovej komunikácie pre potreby MsP
Predmetom zákazky je poskytovanie rádiotelekomunikačných služieb, dlhodobý prenájom základňovej a ručnej rádiostanice, krátkodobý prenájom ručnej rádiostanice, záznam hlasovej komunikácie a jej archivácia, využitie rádiovej siete na zabezpečenie ochrany zbraňových trezorov a s tým spojené GPS služby. Podrobné informácie sú dostupné v súťažných ...
Nová digitálna telefónna ústredňa a upgrade siete
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia komunikačného systému - Digitálnej telefónnej ústredne vrátane súvisiacej infraštruktúry ( práce na komunikačnom systéme, aktívna infraštruktúra potrebná na nasadenie VoIP, práce na aktívnej infraštruktúre, pasívna infraštruktúra na nasadenie VoIP spoločne s prácami). Dodávka HW a SW vrátane všetkých ...
Dodávka a inštalácia kompaktných systémov štruktúrovanej kabeláže integrujúci prenos dát a hlasu
Predmetom obstarávania je dodávka a inštalácia kompaktných systémov štruktúrovanej kabeláže, ktorá vznikla ako potreba zabezpečenia štruktúrovanej kabeláže v priestoroch MV SR pri realizácií rekonštrukcie budov, vzniku nových pracovísk a v súvislosti s implementáciou plánu obnovy a odolnosti
DNS na ICT pro FNUSA
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému pro zadávání veřejných zakázek na dodávky ICT - Počítače, Média pro ukládání dat, Servery, Mobilní telefony, Sítě, Telekomunikační přístroje na přenos dat. Podrobněji v zadávací dokumentaci.
Modernizace přenosových okruhů FWDM1 optické sítě CESNET2
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace části optické přenosové sítě (především přístupových a metropolitních okruhů). Zadavatel poptává otevřený optický přenosový systém (OLS), transpondéry/muxpondéry a řídící SDN software. Řešení předpokládá integraci s prvky Open DWDM systému na úrovni řídicího systému a přenosu spektra a nasazení ...
Dodávka IP komunikačního systému sestra  klient  Domov Čujkovova
Předmětem smlouvy je dodávka, montáž instalace a zprovoznění nové technologie IP komunikačního systému sestra klient v Domově Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace ve 2. až 6.NP v budovách A a B.
Servis, opravy a údržba telefonních systémů pro řízení dopravy, nouzových hlásek
Účelem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem na realizaci oprav, servisu a údržby telefonních systémů pro řízení dopravy, nouzových hlásek a služební telefonní sítě po dobu účinnosti Rámcové dohody, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.
Komunikační systém sestra - pacient IP ve Fakultní Thomayerově nemocnici
a) Dodávka a montáž technologie komunikačních zařízení sestra - pacient IP (IP - internet protokol lůžkové jednotky) pro jednotlivé lůžkové oddělení ve Fakultní Thomayerovy nemocnici b)Demontáže původního zařízení, dodávka a montáže nového zařízení se budou provádět za provozu zdravotnických oddělení. Blíže viz ZD.