Dodávka 19 kusů mobilní obsluhované monitorovací stanice, včetně zástavby
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 19 kusů mobilní obsluhované monitorovací stanice (MOMS) včetně vestavby. Podrobné požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny v příloze č. 2 zadávací dokumentace (Závazný vzor Smlouvy).
Dodávka a instalace komunikačního systému sestra-pacient pro Kliniku infekčních nemocí
Předmětem této VZ je dodávka, instalace a zprovoznění komunikačního systému sestra pacient, dodávka nezbytného základního příslušenství pro zahájení provozu, podrobněji viz přílohy č. 7, 9, 10, 11, 12 ZD zaškolení zaměstnanců zadavatele, včetně zajištění záručního a pozáručního servisu.
Obnova řídicího a ochranného systému rozvaděčů 22 kV v MDT Malostranská
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky technologických zařízení a provádění souvisejících stavebních a dalších rekonstrukčních prací spočívající v provedení výměny ochran ve stávajícím rozváděči 22 kV ve stanici metra Malostranská včetně provedení nezbytných úprav v navazujících zařízeních (ASDŘ-E, sdělovací zařízení - kabeláž, požární těsnění). ...
MILSATCOM - nákup dílů
Pořízení materiálu potřebného k udržení systému MILSATCOM.
Zabezpečenie rádiovej komunikácie pre potreby MsP
Predmetom zákazky je poskytovanie rádiotelekomunikačných služieb, dlhodobý prenájom základňovej a ručnej rádiostanice, krátkodobý prenájom ručnej rádiostanice, záznam hlasovej komunikácie a jej archivácia, využitie rádiovej siete na zabezpečenie ochrany zbraňových trezorov a s tým spojené GPS služby. Podrobné informácie sú dostupné v súťažných ...
Nová digitálna telefónna ústredňa a upgrade siete
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia komunikačného systému - Digitálnej telefónnej ústredne vrátane súvisiacej infraštruktúry ( práce na komunikačnom systéme, aktívna infraštruktúra potrebná na nasadenie VoIP, práce na aktívnej infraštruktúre, pasívna infraštruktúra na nasadenie VoIP spoločne s prácami). Dodávka HW a SW vrátane všetkých ...
Dodávka a inštalácia kompaktných systémov štruktúrovanej kabeláže integrujúci prenos dát a hlasu
Predmetom obstarávania je dodávka a inštalácia kompaktných systémov štruktúrovanej kabeláže, ktorá vznikla ako potreba zabezpečenia štruktúrovanej kabeláže v priestoroch MV SR pri realizácií rekonštrukcie budov, vzniku nových pracovísk a v súvislosti s implementáciou plánu obnovy a odolnosti
DNS na ICT pro FNUSA
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému pro zadávání veřejných zakázek na dodávky ICT - Počítače, Média pro ukládání dat, Servery, Mobilní telefony, Sítě, Telekomunikační přístroje na přenos dat. Podrobněji v zadávací dokumentaci.
Modernizace přenosových okruhů FWDM1 optické sítě CESNET2
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace části optické přenosové sítě (především přístupových a metropolitních okruhů). Zadavatel poptává otevřený optický přenosový systém (OLS), transpondéry/muxpondéry a řídící SDN software. Řešení předpokládá integraci s prvky Open DWDM systému na úrovni řídicího systému a přenosu spektra a nasazení ...
Dodávka IP komunikačního systému sestra  klient  Domov Čujkovova
Předmětem smlouvy je dodávka, montáž instalace a zprovoznění nové technologie IP komunikačního systému sestra klient v Domově Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace ve 2. až 6.NP v budovách A a B.
Servis, opravy a údržba telefonních systémů pro řízení dopravy, nouzových hlásek
Účelem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem na realizaci oprav, servisu a údržby telefonních systémů pro řízení dopravy, nouzových hlásek a služební telefonní sítě po dobu účinnosti Rámcové dohody, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.
Komunikační systém sestra - pacient IP ve Fakultní Thomayerově nemocnici
a) Dodávka a montáž technologie komunikačních zařízení sestra - pacient IP (IP - internet protokol lůžkové jednotky) pro jednotlivé lůžkové oddělení ve Fakultní Thomayerovy nemocnici b)Demontáže původního zařízení, dodávka a montáže nového zařízení se budou provádět za provozu zdravotnických oddělení. Blíže viz ZD.
Konverze Tábor -  optické rozvody Sever a Východ
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího v instalaci mikrooptického kabelu mikro OK o kapacitě 144 vláken a mikrotrubiček v nové úložné trase v ochranných trubkách HDPE 40 mm uložených do zemní trasy nad předizolované potrubí, a to za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo, formou dodávky "na klíč". Výsledkem ...
Realizace IP telefonie FS - etapa 1
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace IP telefonie do lokalit Finanční správy České republiky a její implementace do centrálního systému Open Scape Voice, a to v souladu s podmínkami uvedenými v návrzích smluv - Příloha č. 2 ZD (samostatný návrh smlouvy pro každou část VZ), a současně v souladu s Přílohou č. 3 ZD - Technické specifikace ...
Dynamický nákupní systém na dodávky přístrojů, zařízení, náhradního materiálu pro běžnou údržbu
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky přístrojů, zařízení a materiálu, podrobně rozdělených do jednotlivých kategorií: 1. kategorie přístrojů, zařízení a materiálu technologie Swarco; 2. kategorie přístrojů, zařízení a materiálu technologie Siemens / YUNEX; 3. kategorie přístrojů, zařízení a materiálu technologie Cross; 4. ...
PNR - Softvér, hardvér
Predmetom zákazky je nákup nového softvéru, hardvéru a telekomunikačnej techniky a to vrátane nákladov na dopravu na miesto plnenia, inštaláciu, konfiguráciu infraštruktúry a zaškolenie obsluhy pre pracovníkov národnej ústredne informácií o pasažieroch (NUIP) na úrade medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru Ministerstva ...
RDS 2.0 - OTN prvky primárního okruhu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dílčí plnění pro projekt zadavatele v podobě dodávky aktivních a pasivních prvků pro obnovu a rozšíření regionální datové sítě (dále jen „RDS“). Součástí předmětu plnění je mimo záruku a základní provozní podporu také zajištění rozšířené servisní podpory k dodanému řešení po dobu 60 měsíců od dodání předmětu ...
U2 vybavení - Dodávka telekomunikačního systému
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je dodávka telekomunikačního vybavení za účelem rozšíření telekomunikačního systému zadavatele do objektu Unimec II a má za cíl doplnění stávajícího systému zřízením kompatibilního, funkčního řešení telekomunikačních služeb se stávajícím stavem. Jedná se zejména o dodání, instalaci a konfiguraci ...
Pátrací modul - GSM mobilná BTS
Predmetom tejto zákazky je: Dodávka systému, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (v počte 1 ks.), ktorý lokalizuje a umožňuje textovú a hlasovú komunikáciu s mobilným telefónom nezvestnej osoby, a oznámi jej polohu pátracím jednotkám. Systém bude využívaný vo vzduchu, na palube vrtuľníka a zároveň aj na zemi, tak aby ho vedela odniesť a ...
Modernizace pevné telefonie
Předmětem veřejné zakázky je dodání 250 IP telefonů standardního typu, 30 IP telefonů chodbového typu a 30 IP videotelefonů, včetně 10 přídavných panelů a dalšího příslušenství. Předmětem veřejné zakázky je dále dodání 310 licencí pro provoz IP telefonů na Cisco Unified Communications Manageru verze 11.5 nebo novější verzi a poskytování podpory ...
KŘP Úsk - Systém pro bezdrátový přenos videosignálu
Zadavatel požaduje dodat zařízení pro systém bezdrátového přenosu videosignálu, a to se všemi doklady a dalšími součástmi a příslušenstvím, které se vztahují k předmětu koupě. Dále je součástí instalace, kompletace a zprovoznění předmětu koupě.
Nákup 3 kusů aktivní širokopásmové směrové antény
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 kusů aktivní širokopásmové směrové logaritmicko-periodické antény s nízko-šumovým předzesilovačem a 3 kusů řídící jednotky k výše uvedeným anténám.
Nákup 5 kusů všesměrových širokopásmových antén
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 kusů všesměrových širokopásmových antén s vertikální polarizací pro kmitočtové pásmo 20 MHz - 6 GHz
Nákup 2 kusů všesměrových antén
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů všesměrových antén.
Rámcová dohoda na vybavení elektrických lokomotiv řady 380 mobilní částí ETCS
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 Zákona, na jejímž základě budou jedinému vybranému účastníku postupem vymezeným v Rámcové dohodě zadávány veřejné zakázky na vybavení typové řady 380, a to pro celkem 20 železničních kolejových vozidel Zadavatele mobilní částí ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2) vyhovující ...