Dodávka optických tras 0005
Veřejná zakázka spočívá v dodávce optických tras dle přiložené technické a výkresové specifikace včetně souvisejících prací.
Pořízení příslušenství STRK
Nákup příslušenství systému taktické radiové komunikace (STRK)
Vybudování technických místností, páteřních rozvodů slaboproudu a hygienického zázemí
Předmětem této veřejné zakázky je provedení kompletní realizace technických místností strukturované kabeláže v suterénu budovy včetně jejich napojení na stávající hlavní rozvaděč, provedení instalace stoupacího vedení do všech nadzemních podlaží budovy a realizace hygienického zázemí v přízemí budovy.
UTB – Tlumočnická technika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks tlumočnického pultu a souvisejícího zařízení (2ks mikrofonů a 1ks centrální napájecí a řídící jednotky) včetně příslušného SW, licencí a kabeláže pro potřeby Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: ...
Dodávka technologie infrastruktury pro VHF radiofonní provoz na labskovltavské vodní cestě
Předmětem díla je dodání technologie pobřežní sítě infrastruktury pro zajištění radiofonního propojení plavidel se střediskem RIS na LVVC. Jedná se o dodání technologie pěti pobřežních VHF stanic (vyjma anténních systémů) charakteru opakovačů napojených pomocí datové sítě internet na centrální server, právo na dodání tří vykrývacích pobřežních VHF ...
Telefónne prístoje 2019
Predmetom zákazky je nákup telefónnych prístrojov.
Obnova a inovace Tísňové péče
Předmětem veřejné zakázky je dodání HW a SW komponent systému Tísňové péče (výpočetní a komunikační technika, software, koncová zařízení), jejich implementace, zaškolení pracovníků zadavatele a testovací provoz a následně zprovoznění systému, dále poskytování služeb správy systému Tísňové péče a dle požadavků zadavatele rovněž služeb rozvoje ...
DOZ Praha Uhříněves - Praha hl.n. - Praha Vysočany
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavy vč. projektové dokumentace stavby. V rámci stavby „DOZ Praha Uhříněves – Praha hl.n. – Praha Vysočany bude navrženo dálkové řízení trati z CDP Praha včetně dalších nutných souvisejících technologických a stavebních úprav.
Rádionavigačné systémy
Rádionavigačné systémy dodávka a implementácia, podpora počas záručnej doby a následná pozáručná podpora na dobu 8 rokov od uplynutia záručnej doby.
Nákup přenosných a vozidlových radiostanic standardu P25 – doplnění stávajícího systému
Předmětem veřejné zakázky je - dodání 360 ks speciálních přenosných radiostanic standardu P 25, - dodání 260 ks speciálních vozidlových radiostanic standardu P 25 a - zajištění záruční technické podpory všech dodaných radiostanic.
Poptávám opravu radiostanice značky Motorola
Poptávám opravu radiostanice Motorola GM 380 - radiostanice má poškozený displej (špatně viditelný s neúplnými znaky) , jinak je plně funkční a v dobrém stavu.
Úprava a doplnenie tunelového rozhlasu v tuneli Sitina
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a činnosti spojenej s montážou tovaru pre technologický celok T 428.2 Tunelový rozhlas, podľa dokumentácie pre realizáciu stavby Razený tunel Sitina-Západná a východná tunelová rúra, Tunelový rozhlas, ktorá tvorí prílohu č.1 k časti B.1 Opisu predmetu zákazky týchto SP.
Dodávka kontrolérů bezdrátové sítě, přístupových bodů a síťových přepínačů
Předmětem plnění bude dodávka kontrolérů bezdrátové sítě, přístupových bodů a síťových přepínačů
Obnovení systémů SIMU VCS
Description of the subject of performance of this public contract: Acquisition of the VCS system for new ATC simulator for Terminal Sectors and FIC (SIMU TEB), for new ATC simulator for the TopSky system (SIMU TopSky), renewal and extension of the VCS systems on ATC simulators SIMU TWR, SIMU CANI, SIMU ROSE + PAR, SIMU TR7 LKTB and LKMT. The ...
Ruční digitální radiostanice TPH700 a nabíječe jednonásobné stolní
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 118 ks Ruční digitální radiostanice TPH 700 a 60 ks jednonásobného nabíječe stolního (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy. Poptávané typy radiostanic TPH700 lze provozovat jen v ...
Dodávka a inštálacia kompaktných systémov štruktúrovanej kabeláže
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia kompaktných systémov štruktúrovanej kabeláže integrujúci prenos dát a hlasu. V rámci predmetu zákazky bude uchádzač poskytovať predovšetkým: 1.Vykonávanie obhliadok 2.Vypracovanie rozpočtov, navrhovanie riešení a alternatív 3.Vypracovanie projektovej dokumentácie 4.Súčinnosť pri návrhoch a ...
Modernizácia sieťovej infraštruktúry vo Fakultnej nemocnici Trnava
Predmetom zákazky je dodanie aktívnych a pasívnych zariadení vrátane príslušných komponentov a iného príslušenstva so súvisiacimi službami a vybudovanie sieťovej infraštruktúry montážou zariadení, vrátane kabeláže, pričom celkový rámec predmetu obstarávania je stanovený koncepčne, v previazanosti na súčasne používané, v budúcnosti uvažované a ...
Technické zariadenia 3 - Zariadenia pre LAN WAN, bezpečnosť IT a telekomunikačná technika
Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre LAN WAN, bezpečnosť IT a telekomunikačnú techniku: 1. Dátové siete LAN 2. Dátové siete WAN 3. Dátové siete SAN 4. Dátové siete systémy manažmentu sieťových prvkov 5. IP audio a videokonferenčná technika 6. Rádiové prevádzače 8. Koncové rádiostanice 9. IKT do mobilného prostredia 10. ...
Telekomunikačná technológia LTE
Predmetom verejného obstarávania je nákup telekomunikačnej technológie s prislušnými softvérovými kľúčmi. Obstarávaná telekomunikačná technológia pozostáva z 9 ks základňových staníc (eNodeB) s minimálnymi všeobecnými požiadavkami na technológiu a konfiguráciou jednej základňovej stanice uvedenými v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných ...
Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZ
Předmětem veřejné zakázky je dodávka videokonferenčního zařízení do prostor simulačního polygonu a sanitního vozidla včetně souvisejících dodávek a služeb.
Materiál pro testovací sady
Předmětem plnění je dodávka různých komponent pro testovací sady. Zakázka je rozdělena na 5 částí: Část A zakázky: CIIRC Testovací sady uživatelské jednotky osobního zdravotního systému pro diabetiky Část B zakázky: FBMI Testovací sady uživatelské jednotky asistenčního dohledového systému Část C zakázky: CIIRC Pronájem testovacích sad pro ...
Systém MILSATCOM
viz. zadávací dokumentace
Vybudování datové sítě pro Městskou část Praha 8
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybudování datové sítě pro zadavatele prostřednictvím distribučních bodů z objektů ve vlastnictví (správě) zadavatele, jakož i zajištění přenosu digitalizovaných záznamů z kamerových systémů instalovaných v jednotlivých objektech. Kompletní datová síť musí být výhradně ve vlastnictví zadavatele a není tedy ...
Postupná obnova LB
Postupná obnova a konsolidace LB a jejich následná technická podpora.
Modernizace ovládání Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva  hl. m. Prahy
Předmětem je uzavření Smlouvy o dílo na modernizaci ovládání Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva hl. m. Prahy (dále jen "ASVV") prostřednictvím Městského rádiového systému TETRA (dále jen "MRS Tetra") (dále jen "Smlouva o dílo") a Servisní smlouvy na údržbu a opravy Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva hl. m. ...