Dynamický nákupní systém na nákup IT a AV techniky 2021-2024
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky IT a AV techniky pro zadavatele a plnění s tím souvisejících závazků. Předmět veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude vždy podrobně vymezen v jednotlivých výzvách k podání nabídek. Zadavatel předpokládá, že v rámci dynamického nákupního systému bude zadávat ...
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení a elektrotechniky a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace projektu Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem.
Rámcová dohoda na dodávku  elektronického, vizuálně akustického informačního systému
Předmětem Veřejné zakázky je: dodávka sad elektronického - vizuálně akustického informačního systému, rezervačního systému a systému pro připojení k síti internet určených pro instalaci do železničních kolejových vozidel řady Abmz346, a to dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a dále související dodávky a služby, u kterých ...
Dodávka ICT vybavení, interaktivní techniky a konektivity do odborných učeben ZŠ
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky počítačových stanic, monitorů, interaktivní tabule, projektoru, softwaru pro jazykovou učebnu včetně technologie pro vzdálený přístup a uložiště, notebooků, tabletů, tiskáren a konektivity, které splňují parametry dle výkazu výměr (příloha č. 6) a v návrhu smlouvy (příloha č. 5) této zadávací ...
Kamerová vozidla
Dodávka dvou nezávislých mobilních TV inspekčních kamerových systémů z nichž každý bude vestavěný do samostatného vozidla.
Dodávka IT technologií pro  ZŠ Zdiměřice
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání specifikovaného IT vybavení a AVT techniky pro objekt Základní školy Zdiměřice, nacházející se ve městě Jesenice, specifikované v seznamu IT vybavení v rozsahu a způsobem dle Kupní smlouvy a všech jejich příloh vč. kompletní specifikace, která je Přílohou č. 5 Zadávací dokumentace. Objekt nové základní ...
Dodávka technických zariadení, inštalácia, servis a doprava
Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení a interiérového vybavenie pre EXPO Dubaj, vrátane inštalácie, servisu a dopravy. Technická výbava interiéru (časť 1) tvorí súčasť celkovej prezentácie SR na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020. Cieľom je využitie digitálnych plôch a bezkontaktných interaktívnych riešení, ktoré bude zabezpečované ...
ČVUT FJFI - Rekonstrukce poslucháren objektu Trojanova 339
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce poslucháren 101 a 201. Posluchárny se nacházejí v secesním objektu stojícím v oblasti památkové rezervace. Rekonstrukcí a modernizací poslucháren a k nim přilehlých vstupních prostor jim bude navrácen původní secesní vzhled a zároveň vytvořeno příjemné prostředí pro studenty. Součástí ...
Modernizácia osvetlenia
Predmetom zákazky je: a) výmena a doplnenie pôvodného osvetlenia javiska koncertnej sály Štátneho komorného orchestra v Žiline, efektové a koncertné osvetlenie koncertnej sály, osvetlenie hľadiska ako aj motorický pohon konštrukcii v koncertnej sále; b) dodávka videoprojektora a projekčného plátna. Súčasťou zákazky je aj doprava na miesto ...
DNS na dodávky AV vybavení pro UHK
Předmětem této zakázky je zavedení DNS na dodávky AV vybavení pro UHK na 4 roky. Po zavedení DNS budou v rámci tohoto DNS elektronicky a automaticky obesíláni všichni účastníci, kteří podali žádost o účast v souladu se Zákonem i touto ZD a byli do tohoto DNS zařazeni, a to po celou dobu trvání DNS. Předmětem zakázky je zavedení DNS na dodávky AV ...
Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Rýmařov, dodávky vybavení
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka vybavení odborných učeben (polytechniky, chemie a fyziky vč. kabinetu a skladu pomůcek, biologie, jazyků 2x, dílen včetně přípravny dílen). Realizace zakázky proběhne dle podmínek zadávací dokumentace a dle technické specifikace, která tvoří její nedílnou přílohu
Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - dodávka a montáž AV techniky II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka AV techniky, vybavení IT, prezentační techniky včetně obsahových náplní AV exponátů. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a v příloze č. 6 zadávací dokumentace - Tabulka plnění minimálních požadavků.
Obrazová réžia 3ME
Predmetom verejného obstarávania je dodanie obrazovej réžie 3ME, oživenie a zaškolenie obsluhy. Obrazová réžia musí spĺňať všetky minimálne parametre uvedené v technickej špecifikácii. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti D. "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
IT a AV Technika pro FD ČVUT
Předmětem zakázky je dodávka IT a AV techniky.
AV technika do VCZZP
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace AV technicky do Výukového centra zpracování zemědělských produktů.
Dům přírody Bílých Karpat  expozice
Předmětem veřejné zakázky je realizace výstavních expozic, dodávka a instalace audiovizuální techniky pro expozici včetně zvukového a obrazového obsahu (zvukový a obrazový obsah dle libreta a scénáře), zavedení automatizovaného průvodcovského systému včetně zvukového a obrazového obsahu, dodávka vybavení nábytkem a dodávka výpočetní techniky.
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - vybavení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nového (nepoužitého) vnitřního vybavení do nově zrekonstruovaného objektu ZŠ Na Výběžku. Jedná se jak o vybavení audiovizuálního charakteru (projektory, interaktivní tabule, webové kamery včetně příslušného softwaru a dalšího příslušenství), vybavení odborných učeben, tak běžné vybavení učeben ...
AV řetězec pro záznam a zpracování absolventských výkonů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace AV řetězec pro záznam a zpracování absolventských výkonů jak pro ročníkové a diplomové projekty, tak i pro semestrální práce studentů Divadelní fakulty. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace.
Audiovizuální a výpočetní technika pro podporu distanční výuky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky audiovizuální (AV) a výpočetní techniky (IT) pro Slezskou univerzitu v Opavě. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: část 1: Dodávka AV techniky pro vytváření produktů on-line výuky část 2: Dodávka IT techniky pro podporu distanční výuky.
Dodávka audiovizuální techniky pro LF OU
Předmětem veřejné zakázky je audiovizuální techniky, její instalace a zapojení v objektu Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 2879/19, 703 00 Ostrava Vítkovice. Součástí plnění veřejné zakázky je spolupráce dodavatele se zhotovitelem stavby ve věci stavební připravenosti pro rozvody audiovizuální techniky. Při instalaci ...
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení a elektroniky a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace projektu Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3.
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod - dodávka vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení a elektroniky a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod.
Multimediální odborná učebna TC PLACE
Předmětem této veřejné zakázky je technické vybavení multimediální odborné laboratoře TC PLACE, která je primárně zaměřena na podporu neformálních vzdělávacích aktivit v oblasti informačních a komunikačních technologií, technických a navazujících oborů.
Slovácké muzeum UH, p. o. - Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy - dodávka expozic
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž expozic, AV techniky, osvětlení a interiérového nábytku v objektu památníku Velké Moravy ve Starém Městě. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen na 3 samostatné části ve smyslu § 35 a 101 ZZVZ. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
LF HK - AV technika pro multimediální operační sály - dodávka a montáž
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž audiovizuální techniky pro multimediální operační sály Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové včetně příslušenství, dopravy do místa plnění, cla, zaškolení, obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek dokumentace zadávacího ...