Dodávka AV techniky a akustických prvků pro krajskou galerii
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka akustických stěn, předstěn a AV techniky do společenského sálu pro krajskou galerii v budově Winternitzových automatických mlýnů včetně dopravy, montáže, zaškolení obsluhy, manuálu v českém jazyce a závěrečného protokolu o měření doby dozvuku a to v rámci projektu Obnova Winternitzových automatických mlýnů ...
Koncové prvky audio a videotechniky v objekte Severných hradieb
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a inštalácia koncových prvkov ozvučenia a videotechniky s ich príslušenstvom v rekonštruovanom objekte Severných hradieb Bratislavského hradu, ich inštalácia a montáž do prevádzkyschopného stavu na už zabudované káblové rozvody. Predmetom dodávky sú aj bezdrôtové mikrofóny a prenosné nahrávacie/live stream ...
AV a foto technologie pro Martu, audio pro zpěv a streamovací technologie DF z NPO
(1) Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka AV technologií - licencí a aktualizací licencí k mediaserveru, digitálního fotoaparátu vč. objektivu a příslušenství, převodníků videosignálů, mikrofonů a reproboxů pro divadelní studio Marta. (2) Předmětem plnění pro část 2 veřejné zakázky je dodávka audio technologií pro zpěv, tj. ...
Audio, video a foto technologie pro Hudební fakultu financované z NPO
(1) Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka mikrofonů, zesilovačů, mikroportů, studiových sluchátek, audio rekordérů vč. příslušenství. (2) Předmětem plnění pro část 2 veřejné zakázky je dodávka dvou kusů digitálních fotoaparátů vč. 4 ks objektivů. (3) Předmětem plnění pro část 3 veřejné zakázky je dodávka video technologií ...
Dodávka kamer včetně příslušenství pro ČT 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky bude dodávka kamer v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Blíže bude specifikováno v ZD.
Dodávka AV techniky pro FSI: řídicí systém a signálové přepínače s převodníky
Předmětem zadávacího řízení je dodávka řídicího systému a podstatných signálových přepínačů a plně kompatibilních převodníků z/na HDMI pro nově pořizovanou audiovizuální techniku posluchárny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Podrobně je předmět zadávacího řízení vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou ...
Dodávka AV techniky pro FSI: koncové prvky s příslušenstvím
Předmětem zadávacího řízení je dodávka koncových prvků audiovizuální techniky pro posluchárnu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, v souladu s technickou specifikací která je součástí zadávací dokumentace. Předmětem tohoto zadávacího řízení není montáž. Podrobně je předmět zadávacího řízení vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními ...
Dodávka AV techniky pro FSI: 4K dataprojektor s příslušenstvím
Předmětem zadávacího řízení je dodávka audiovizuální techniky do posluchárny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně - dataprojektoru s vhodným objektivem, s konzolou pro uchycení na stropní ocelovou konstrukci a s plátnem, v souladu s technickou specifikací která je součástí zadávací dokumentace. Předmětem tohoto zadávacího řízení není montáž ...
Dodávka AV techniky pro FSI: LCD dataprojektory s příslušenstvím
Předmětem zadávacího řízení je dodávka audiovizuální techniky pro posluchárnu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně: dvou dataprojektorů s vhodnými objektivy a konzolemi pro uchycení na stropní ocelovou konstrukci, v souladu s technickou specifikací která je součástí zadávací dokumentace. Předmětem tohoto zadávacího řízení není montáž dodávané ...
Dodávka AV techniky pro FŽP III
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace AV techniky do nové budovy FŽP III.
Vybudovanie nového vysielacieho pracoviska a obnova existujúcich pracovísk
Predmetom obstarávania je dodanie, montáž a konfigurácia technológie nového vysielacieho pracoviska, ktoré zabezpečí odbavovanie programovej služby Šport podľa TV štandardov a zákonných požiadaviek. Novým vysielacím pracoviskom sa zabezpečí pôvodná funkcia emergency pracoviska, ktoré momentálne odbavuje program Šport. Ďalej je predmetom rozšírenie ...
Spravodajské (ENG) kamery s príslušenstvom
Predmetom zákazky je nákup prenosových kamier ENG, ktoré budú slúžiť pri výrobe živých vstupov ako aj spravodajských reportáží. Kamery budú obstarané tzv. veľké a malé. Výbava kamery musí obsahovať zariadenia, ktoré sú nevyhnutne potrebné na výrobu. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Technologie pro digitální zpracování obrazu a zvuku - opakované zadávací řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup přenosového vozu včetně vybavení (kamerové řetězce formátu 4K, bezpilotní kamerové letouny, přívěsné vozidlo), dovybavení TV studia novými technologiemi pro digitální zpracování obrazu a zvuku.
Multivize - Expozice Návštěvnického střediska
Předmětem VZ je zajištění audiovizuální produkce pro expozici Návštěvnického střediska KRNAP v místě nového návštěvnického centra Správy KRNAP na adrese Husova 213, Vrchlabí.
Sestavy pro e-learningovou výuku na FLD
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka AV techniky, tj. 2 videokonferenčních setů, 1 mobilního videokonferenčního setu a 1 streamovacího setu.
Dodávka a instalace AV techniky do přednáškového sálu O1
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění AV techniky do přednáškového sálu v budově O1 dle projektové dokumentace, která tvoří přílohy č.1 - technická zpráva, 2 - půdorys, 3 - výkaz výměr. Celá realizace díla bude probíhat za plného provozu nemocnice. Vítězný účastník proto musí jednoznačně respektovat hygienické normy ...
Projektory a objektivy pro absolventské výkony a videomapping (2022)
(1) Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka 2 ks laserových projektorů vč. objektivů a příslušenství pro absolventské výkony a videomapping viz Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace pro část 1, která je přílohou zadávací dokumentace. (2) Předmětem plnění pro část 2 veřejné zakázky je dodávka 2 ks výkonných ...
Obnova a modernizace odbavovacího a mixážního systému zvuku HBND
Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka spočívající v modernizaci a doplnění stávajícího routovacího matrixu včetně rozšíření o nový mixážní pult v historické budově Národního divadla.
Dodávka vybavení AV techniky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka včetně dopravy do místa plnění, instalace, konfigurace, programování, zprovoznění a ověření funkčnosti vybavení prvky audio vizuální techniky dle soupisu prvků uvedeného v příloze č. 5 zadávací dokumentace.
Propagácia Programu Slovensko prostredníctvom audiovizuálneho obsahu, TV spotu a rozhlasového spotu
Predmetom zákazky je Propagácia Programu Slovensko prostredníctvom audiovizuálneho obsahu, TV spotu a rozhlasového spotu, a to: Návrh scenára pre 1 hraný TV spot a 1 videospot pre videoportály (modifikácia TV spotu) v trvaní 20 sekúnd Návrh scenára pre 1 rozhlasový spot v trvaní 20 sekúnd Produkcia 1 hraného TV spotu a 1 hraného videospotu ...
Streamovací řetězce
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou streamovacích řetězců, které umožní streamování audiovizuálního obsahu, jako jsou konference a přednášky, které je potřeba zpřístupnit on-line pedagogům a studentům. Podrobnější informace o předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace zařízení a cenová ...
Návrh vnitřního vybavení a nábytku Polského gymnázia a části ZŠ
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku a interiérových doplňků vnitřního vybavení a AV techniky do budovy zadavatele a do části ZŠ, kterou má zadavatel v pronájmu. Jedná se o vybavení učeben, přípravny odborných učeben, kabinetů, chodeb a knihovny. Předmětem plnění je rovněž zpracování dílenské dokumentace, zaměření skutečného stavu ...
Zajištění technického vybavení pro akce na vysoké úrovni v rámci CZ PRES 2022 summit
Předmětem tohoto zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody je časově omezené zajištění technického vybavení, audiovizuální techniky a souvisejícího organizačního zajištění akcí (včetně instalace, reinstalace, deinstalace, odzkoušení, obsluhy a dopravy, event management atd.) do konferenčních prostor, zahrnující zejména audiovizuální techniku, ...
Výměna matic studiového rozvodu OZ
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování detailní realizační dokumentace, dodávka technologických zařízení podle položkové specifikace, instalace dodaného zařízení do připravených technologických stojanů a příprava kabeláže k místům přepojení dle zadání zadavatele, oživení dodaných zařízení včetně funkčních testů a nastavení, konfigurace ...
Infrastruktura ZŠ Chomutov - odborné učebny - audiovizuální technika
Předmětem plnění je dodat a provést montáž audiovizuální techniky pro 19 nových odborných učeben v 9 objektech 8 základních škol v Chomutově, souvisí se stavebními úpravami, dodávkou nábytku, strukturované kabeláže a odborných pomůcek. Podrobnost uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.