IKT pre SPŠE Košice + prezentačná technika
Predmetom tejto zákazky je predaj a kúpa IKT vybavenia pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú Komenského v Košiciach. Predmet zákazky je rozdelený na 4 samostatné časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti, tri časti alebo na všetky časti predmetu zákazky. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
Servisní podpora zařízení Grass Valley 2020-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v servisní podpoře zařízení Grass Valley (Quantel). Bližší specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci.
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina - vybavení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nového (nepoužitého) vnitřního vybavení do nově zrekonstruovaného objektu ZŠ Aloisina výšina. Jedná se jak o vybavení audiovizuálního charakteru (projektory, interaktivní tabule, webové kamery včetně příslušného softwaru a dalšího příslušenství), vybavení odborné učebny, tak běžné vybavení učebny ...
Collegium Bohemicum, o. p. s. – výstavba muzejní expozice Naši Němci
Předmětem zakázky je dodávka na míru vyhotoveného nábytku – výstavního fundusu, audio video prvků a veškerého vybavení, jejich instalace na místě plnění veřejné zakázky v souladu s projektovou dokumentací ve stupni DTPE pro provedení I. a II. části Expozice k dějinám Němců v českých zemích vypracované Projektil architekti s.r.o., IČ: 27118436 ...
Modernizace odborných učeben a odborného výcviku Střední školy Educhem a.s.
1) Vybudování vnitřní konektivity školy (LAN) a konektivity školy k veřejnému internetu (WAN) ve škole v Meziboří a v Mostě 2) Dodávka AV, IT technologií ve škole v Meziboří a v Mostě 3) Dodávka výukových pomůcek ve škole v Meziboří 4) Dodávka nábytku pro odborné učebny ve škole v Meziboří a v Mostě
Prohlídkový okruh – dodávka IT a AV techniky - část 3. veřejné zakázky Od Valdštejna k Pücklerovi
Veřejná zakázka "Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty – nábytek a vybavení" je rozdělena na tři části. Části veřejné zakážky č. 1 a 2 nejsou předmětem tohoto zadávacího řízení. Toto zadávací řízení se týká pouze 3. části veřejné zakázky, jejímž předmětem je dodávka IT a AV techniky do Prohlídkového okruhu zámku Doksy. ...
Dodávka AVT pro Komplexní simulační centrum MU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky pro novostavbu Komplexního simulačního centra MU, a to výukové audiovizuální techniky a simulační audiovizuální techniky. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části: 1. Část A – Výuková AVT 2. Část B – Simulační AVT Minimální požadavky na předmět každé z částí veřejné zakázky ...
IKT pre SPŠE Košice + prezentačná technika
Predmetom tejto zákazky je predaj a kúpa IKT vybavenia pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú Komenského v Košiciach. Predmet zákazky je rozdelený na 4 samostatné časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti, tri časti alebo na všetky časti predmetu zákazky. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
Zajištění služeb zvukaře a technika
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb zvukaře a technika pro ozvučení a osvětlení požadovaných prostor pro uměleckou a společenskou činnost.
Dodávka TV a set-top boxů
Dodávka TV a set-top boxů v rozsahu dle příloh zadávací dokumentace.
Dodávka mikroportů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mikroportů pro TS Praha, Brno a Ostrava.
Dům hudby, Pardubice - dodávka AV techniky
Předmětem dodávky je modernizace jevištních a scénických technologií (scénické osvětlení, ozvučení a video projekce) v objektu Domu hudby v Pardubicích pro budoucího uživatele Konzervatoř Pardubice.
Dodávka a inštalácia zariadení divadelnej techniky, ozvučenia a osvetlenia hľadiska a javiska
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia zariadení scénickej mechaniky, scénického osvetlenia (prechod od klasických halogénových divadelných svietidiel na divadelné LED svietidlá) a dodávka audiovizuálnej techniky. Systém ozvučenia hľadiska a javiska Mestského kultúrneho strediska je navrhnutý z hľadiska jej viacúčelového využitia pre rôzne ...
AV technika do pavilonu tropického zemědělství
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka AV techniky do nového výukového pavilonu tropického zemědělství včetně její montáže a zprovoznění.
Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty – nábytek a vybavení
Toto zadávací řízení se týká pouze 2. a 3. části veřejné zakázky, jak je uvedeno dále: 1. Předmětem plnění části veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení Infocentra zámku Doksy - 1. část NENÍ PŘEDMĚTEM TOHOTO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ . 2. Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení Prohlídkového okruhu zámku ...
Dodávky vybavení pro pavilon B
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je dodávka nábytku a ostatního vybavení vč. elektrospotřebičů do nově zrekonstruovaného pavilonu B Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha. Zadavatel požaduje dodání zcela nového, nepoužitého a nerepasovaného zařízení, které musí splňovat veškeré technické parametry ...
Dodávka kamer pro přenosový vůz HD2
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace kamerových řetězců a příslušenství do přenosového vozu HD2 včetně dodávky hybridní kabeláže. Bližší specifikace bude uvedena v Zadávací dokumentaci.
Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby FHS – dodávka AV techniky
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je dodávka AV techniky, včetně instalace a zprovoznění, a to v rozsahu dle projektové dokumentace. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Vybavení poslucháren MFF UK
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky, dodávka IT techniky – 17 stolních počítačů do učebny a 2 PC sestav do auly pro prezentace různého formátu během přednášek a pro ovládání AV techniky a dodávka 2 serverů s GPU technologií a modulu RAM do stávajících serverů GPU clusteru do paralerní laboratoře, jejichž přesný popis je ...
Stativy 2019
Dodávka kamerových stativů včetně příslušenství.
OP VVV Sinofonní příhraničí – audiovizuální technika
Předmětem zakázky je dodávka audiovizuální techniky dle podrobné specifikace uvedené v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava a dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Tabulka uvedená v ...
Dodávka a montáž AV zařízení do expozice ve spojovací chodbě mezi Historickou a Novou budovou
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí dodávku AV techniky, její instalaci a zprovoznění v prostoru multimediální expozice ve spojovací chodbě mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea dle přiložené projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky budou ...
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektra, tedy mikrovlnných trub, volně stojící pračky, volně stojící sušičky, TV přijímače, mini/mikro systému s CD, stojací lampy, stolních lamp pro pracovní stoly, stolních lamp pro noční stolky a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v ...
Televizní objektivy 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka televizních objektivů v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.