Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace Stř. odb. školy pož. ochrany
Předmětem veřejné zakázky je vývoj, dodávka, instalace a zprovoznění technologie simulátorů a vybavení učebny specializovanou informační technologií, které budou umožňovat výcvik a odbornou přípravu včetně krizového řízení v jednotlivých oblastech a úrovních řízení IZS a to v podobě: • simulátoru pro výuku krizového řízení (SKŘ), • simulátoru ...
ZZS KV - Dodávka a zprovoznění audiovizuální techniky
Dodávka audiovizuální techniky do budovy vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS včetně komplexního systému pro simulaci. Audio video systém se simulačním SW musí umožnit instruktorům, pozorovatelům a cvičícím sledovat simulační relace prováděné v simulačních prostorech v reálném čase, a následně také přehrávání videa jako součást rozboru ...
Škola – dokonalá s teóriou a praxou – materiálnotechnické vybavenie odborných učební
Predmetom zákazky je obstaranie materiálnotechnického vybavenia jazykovej učebne, učebne fyziky, učebne biológie a chémie, polytechnickej učebne na ručné a strojové obrábanie dreva a polytechnickej učebne na ručné a strojové obrábanie kovov vrátane služieb súvisiacich s obstaraním predmetu zákazky, kategorizované v troch logických celkoch.
Reportážní kamery 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kamer v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Rekonstrukce audio/video části v přenosovém voze HD2
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro obrazovou a zvukovou část technologie přenosového vozu HD2 včetně instalace v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen ve vzoru Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Náhlavní soupravy a příslušenství
dodávka náhlavních souprav a příslušenství
Upgrade zvukové režie SK9
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova zvukové režie studiového komplexu SK9 pro výrobu a vysílání pořadů, zahrnující vypracování realizační projektové dokumentace, dodávku technologických zařízení, montáž dodaných zařízení a zařízení dodaných zadavatelem, uvedení technologického celku do provozu a vypracování dokumentace skutečného stavu v ...
Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém II
Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém v rozsahu: - osvetlenie - ozvučenie - kamerový systém Podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii.
Modernizace kina Sokolský dům Vyškov - interiér
Předmětem zakázky je modernizace interiéru – sálu - kina Sokolský dům ve Vyškově. Původně multifunkční sál, který měl funkci kina, tanečního a zároveň divadelního sálu, bude modernizován v nový moderní kinosál.
Obnova hlavní reprosoustavy hudební scény Městského divadla Brno
Předmětem zakázky je obnova reprosoustavy hudební scény MDB.
Poptávám opravu mikrosystému značky Pioneer
Poptávám opravu mikrosystému PIONEER X-HM76D-SW.
LED stena pre štúdio Šport
Predmetom zákazky je systém grafiky s LED obrazovkami pozostávajúci z grafických renderovacích staníc s príslušenstvom a softvérovým vybavením a zo štyroch samostatných častí LED obrazoviek, z toho dve časti budú tvorené rovnými časťami aj s oblúkmi. Jednotlivé LED obrazovky tvoria pospájané kabinety. LED obrazovka musí spĺňať parametre pre TV ...
Modernizace audiovizuální techniky v objektech Slezské univerzity v Opavě
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky audiovizuální techniky pro Slezskou univerzitu v Opavě. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace audiovizuální techniky do 38 místností ve 3 budovách Slezské univerzity v Opavě.
Grafický systém
Predmetom obstarávania je rozšírenie špecializovanej mediálnej technológie potrebnej k zabezpečeniu štúdiovej grafiky a automatizácii grafických komponentov pre vysielacie pracoviská RTVS ako aj rozšírenie vizualizácie športových udalostí vizuálna analýza divácky atraktívnych športových udalostí (interne nazývaný systém - elektronická ceruzka) v ...
NKP SZ Vimperk - HZ Vimperk, Muzeum Vimperska - AV vybavení, grafika, produkce
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění instalace a realizace expozice Muzea Vimperska, „Inspirující krajina, historie, lidé, umění a tradice Vimperska“, která je realizována dle projektové dokumentace zpracované Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. Bělehradská 199/70, Praha 2, IČO 45308616. Do zajištění ...
Dodávka, instalace a kalibrace AV techniky do stálých expozic v Historické a Nové budově
Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky, instalace a kalibrace zobrazovací AV techniky do stálých expozic v Historické a Nové budově Národního muzea, a to pro expozice s názvy „Příroda“, „Evoluce“, „Dětské muzeum“, „Dějiny“, „Dějiny 20. století“, „Lidé“, „Klenotnice a Mincovní kabinet“ včetně provozních a předávacích zkoušek a v případě ...
Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nových expozic, resp. jejich prvků a prvků výstavních prostor, odpovídajících konkrétní profesi. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části: část 1 - Prvky silnoproudé elektrotechniky část 2 - Audio, video a informační technika část 3 - Speciální efekty část 4 - Mobiliář ...
Vysielacie pracoviská VPC, VPD
Cieľom verejného obstarávania na predmet zákazky: Trojka, Šport - Vysielacie pracoviská VPC, VPD je: - zabezpečiť kompletnú dodávku televíznej technológie pre odbavovanie TV programových služieb Trojka a Šport, - zabezpečiť spracovanie a vysielanie súborov a obrazovo zvukových signálov HD rozlíšení 1080i50, podľa SMPTE ST 274, s možnosťou ...
Rekonštrukcia televíznej technológie štúdia MD-A Bratislava
Predmetom zákazky sú realizačné projekty, dodávka zariadení a inštalačné montážne činnosti v rámci rekonštrukcie štúdia MD-A. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Audiovizuální technika – Centrální předpovědní pracoviště
Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh, dodávka, instalace a implementace HW a SW vybavení pro prezentaci dat a informací v rámci předpovědní a výstražné služby v návaznosti na IZS a speciální výstupy z oblasti čistoty ovzduší a Smogový varovný a regulační systém (SVRS). Více informací je uvedeno v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a jejich ...
HDTV kamerové reťazce
Predmetom verejného obstarávania je nákup štúdiových kamerových reťazcov HDTV pre televízne štúdiá a prenosovú techniku v RTVS Mlynská dolina. Nákup kamerových reťazcov je potrebný z dôvodu plánovaného vzniku nových štúdii pre potreby nových programových služieb. Ďalším predmetom verejného obstarávania sú ENG kamery pre výrobu spravodajských, ...
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – dodávka elektro I
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektra, tedy mikrovlnných trub, volně stojící pračky, volně stojící sušičky, TV přijímače, mini/mikro systému s CD, stojací lampy, stolních lamp pro pracovní stoly, stolních lamp pro noční stolky a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v ...
Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nových expozic, resp. jejich prvků a prvků výstavních prostor, odpovídajících konkrétní profesi. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části: část 1 - Prvky silnoproudé elektrotechniky část 2 - Audio, video a informační technika část 3 - Speciální efekty část 4 - Mobiliář ...
Dodávka video mixů pro přenosové vozy HD1 a HD2
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace video mixů do přenosových vozů HD1 a HD 2 v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Zadavatel bude požadovat také ekologickou likvidaci ve smlouvě uvedeného počtu vyřazených zařízení. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen ve vzoru Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace, ...
Zajištění služeb jevištní techniky pro scénu Státní opery
Služby spočívající v zajištění jevištních služeb na scéně Státní opery při jednotlivých představeních, zkouškách a při ostatních činnostech zadavatele v rozsahu zadávací dokumentace a jejích příloh.