Technické vybavenie pre projekt Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnom dome v Nižnej
Predmetom zákazky je nákup osvetľovacej, ozvučovacej a video-zobrazovacej techniky pre obec Nižná, vrátane dodania do sídla verejného obstarávateľa.
Vybavení pro virtuální realitu a stereoskopickou projekci
Předmětem zakázky je dodávka systému pro virtuální realitu, rozšířenou realitu a stereoskopickou projekci pro větší počet uživatelů ve vztahu k průmyslu 4.0. Bude obsahovat kombinaci helem virtuální reality a stereo-projekční technologie pro projekci skupině operátorů. Tento unikátní systém bude přímo pro projekční místnost v rámci ...
Obstaranie techniky pre potreby audiovizuálneho štúdia pre potreby streamu a strih videa
Predmetom menovanej zákazky je Obstaranie techniky pre potreby audiovizuálneho štúdia pre potreby streamu a strih videa Podrobný popis v prílohe č. 1
Služby na poskytování živých automatizovaných skrytých titulků
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění titulků k pořadům vysílaným „živě“ v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Více v ZD.
Modernizácia multifunkčnej divadelnej sály KD Rohožník - Dodávka audo video techniky
Predmetom zákazky je dodávka a montáž audio video techniky do multifunkčnej sály v Rohožníku v priestoroch kultúrneho domu Rohožník. Podrobný opis zákazky je v súťažných podkladoch
Dodávka audiovizuální techniky II
Předmětem veřejné zakázky dodávka a instalace audiovizuální techniky pro Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje ve Zlíně.
Moderný a bezpečný kultúrny dom v Smižanoch – Svetelná technika – scénické osvetlenie
Predmetom zákazky je dodanie svetelnej techniky scénického osvetlenia, stropných svietidiel a projekčnej techniky.
Zvuková technika
Predmetom zákazky je dodávka zvukového zariadenia.
Scénická technologie, speciální efekty, rigging a skladovací systémy pro areál Výstaviště Praha
Předmětem veřejné zakázky je instalace scénické technologie, speciálních efektů, riggingu a skladovacích systémů pro areál Výstaviště Praha. Díky modulárnímu řešení systém umožní variabilní využití v rámci celého areálu (resp. objektů) Výstaviště.
Modulární systém ozvučení a scénického osvětlení pro areál Výstaviště Praha
Předmětem veřejné zakázky je dodání řešení modulárního systému ozvučení a scénického osvětlení pro areál Výstaviště Praha. Díky modulárnímu řešení systém umožní variabilní využití v rámci celého areálu (resp. objektů) Výstaviště Praha, a to jako celek, tak i pro případy využití pouze jeho dílčích částí.
Modernizácia ozvučenia a osvetlenia Kultúrneho domu Liptovský Hrádok
Predmetom zákazky je dodávka a montáž zvukovej techniky, svetelnej techniky vrátane doplnenia rozvádzačov a realizácia príslušných stavebných úprav pre elektroinštaláciu v objekte Kultúrneho domu na ul. J.D. Matejovie v meste Liptovský Hrádok. Súčasťou dodávky sú aj sterilizátory vzduchu (sanitárne zariadenia) s príslušenstvom. Za týmto účelom sa ...
Bezdrôtový hybridný systém
Predmetom tejto zákazky je dodávka bezdrôtového zvukového systému (spolu s požadovaným príslušenstvom a vybavením) slúžiaceho na prenos zvuku medzi jednotlivými technologickými komponentmi požadovanej zvukovej technológie pre potreby Slovenského národného divadla, vrátane súvisiacich služieb (doprava na miesto dodania/určenia, sprevádzkovanie ...
Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, Detva – vybavenie
Predmetom zákazky je nákup, dodávka a inštalácia projekčnej plochy, osvetlenia, ozvučenia a akustického panelu. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky.
Senzorický systém pro mobilní roboty - obrazové snímače
Předmětem zakázky je dodávka sady obrazových snímačů (kamer) pracujících jak ve viditelném spektru, tak v blízkém i vzdáleném infračerveném spektru. Jde o kombinaci kamer s digitálním výstupem, které bude možné využít pro dálkově ovládané stroje pomocí vizuální teleprezence i pro stroje s určitou mírou autonomie. Podrobně je předmět veřejné ...
Dodávka kamerových řetězců pro SK2 České televize
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pěti kamerových řetězců včetně příslušenství pro studiovou techniku v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Součástí plnění je dodávka a instalace, tj. připojení a nastavení dodaných kamerových řetězců včetně příslušenství do stávající signálové infrastruktury tak, aby výsledkem bylo plně funkční ...
Dodávka kamerových stativů pro virtuální studio ČT
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zprovoznění, předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy tří kusů kamerových stativů včetně kamerových hlav pro virtuální studio SK8 České televize, to vše v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Bližší specifikace v ZD.
Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, Detva –  vybavenie
Predmetom zákazky je nákup, dodávka a inštalácia projekčnej plochy, osvetlenia, ozvučenia a akustického panelu. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky.
Vybavenie konferenčnej miestnosti - videokomunikácia
Predmetom zákazky je nákup a komplexná dodávka a inštalácia video-konferenčného systému spolu s príslušenstvom do funkčného celku. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia a balenia. Náklady na dopravu, balenie a ostatné náklady spojené s dodaním tovaru majú byť ...
Materiálno-technické vybavenie pre Kultúrny dom v Holiciach
Predmetom zákazky je dodanie tovaru preobjekt kultúrneho domu s názvom: MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE PRE KULTÚRNY DOM V HOLICIACH v rámci projektu: OBNOVA INTERIÉRU KULTÚRNEHO DOMU V HOLICIACH V RÁMCI UDRŽATEĽŇOSTI A ZVÝŠENIA ODOLNOSTI V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID-19 Zákazka pozostáva z 3 častí: Časť č.1 Svetelná a zvuková ...
Vybavení interiéru Císařských lázní v Karlových Varech, části technologie kina do atria a zatemnění
Předmětem plnění je dodávka vybavení interiéru Císařských lázní v Karlových Varech, nacházející se v ulici Mariánskolázeňská č. p. 306/2, 360 01 Karlovy Vary, přičemž je rozdělena do 2 částí: ČÁST A, technologie kina do atria ČÁST B, zatemnění atria
Svetelná a audiovizuálna technika pre Bábkové divadlo v Žiline - kamera s príslušenstvom.
Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks kamery vrátane statívu pre ručnú kameru a brašne pre uloženie kamery v počte 1 ks. Bližší opis požadovaných min. technických parametrov predmetu zákazky je uvedený v prílohe B
Ozvučovacia technika v Dome kultúry Skalica
Ozvučovacia technika v Dome kultúry Skalica - opis zákazky je prílohou tejto výzvy
LF HK - NPO: AV technika - vysílací věže
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky, resp. vysílacích věží pro Lékařskou fakultu v Hradci Králové, specifikovaná v technických podmínkách zadavatele v Příloze č. 5 zadávací dokumentace, včetně příslušenství, dopravy, cla, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních ...
Scénické osvetlenie a mobilný aparát
Predmetom zákazky Scénické osvetlenie a mobilný aparát je dodanie tovarov a to v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov. Predmet zákazky zahŕňa aj dopravu na miesto dodania, inštaláciu predmetu zákazky v mieste dodania, zaškolenie v mieste dodania predmetu zákazky, pričom dĺžka trvania zaškolenia ...
Obnova AV techniky v zasedacích místnostech MZ
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívající v dodání, montáži, instalaci a zprovoznění audio video techniky splňující parametry uvedené v přílohách zadávací dokumentace a demontáži stávající AV techniky včetně vystavení protokolu o posouzení technického stavu této techniky, včetně nezbytných komponent a provedení prací s cílem ...