Dodávka mobiliáře, AV techniky a dalšího zařízení k expozici Císařské lázně
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v zajištění výroby, dodávky a instalaci mobiliáře, AV technologie a dalšího zařízení expozice v národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary. Mobiliář, AV technologie a další zařízení dle této zadávací dokumentace budou zakomponovány do celkové expozice v národní kulturní památce Císařské ...
Zajištění reklamních, grafických a audiovizuálních služeb
Předmětem veřejné zakázky je realizace reklamních, grafických a audiovizuálních služeb.
LF HK - ERDF II: AV technika - seminární místnosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž audiovizuální techniky pro výukové prostory Lékařské fakulty v Hradci Králové, specifikovaná v technických podmínkách zadavatele v Příloze č. 5: Specifikace předmětu plnění; Předloha pro zpracování ceny plnění, včetně příslušenství, dopravy, cla, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, ...
UTB - Multikamerové streamovací a záznamové zařízení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Multikamerového streamovacího a záznamového zařízení s příslušenstvím pořizovaného pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu NPO_UTB_MSMT-16585/2022, tedy dodávka audiovizuální techniky a s ní související instalace, zaškolení obsluhy a předání video návodu ...
Audiovizuálna technika a scénické osvetlenie  - scénické ozvučenie a mobilný aparát zvuku
Predmetom zákazky Audiovizuálna technika a scénické osvetlenie je dodanie tovarov a to v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu týchto súťažných podkladov. Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti vo veľkej a malej sále: 1. časť zákazky Audiovizálna technika a scénické osvetlenie - scénické ozvučenie a ...
Vybavení sídla NKÚ AV technikou
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání, instalace a uvedení do provozu audiovizuální techniky (dále jen AV technika) v zasedacích a jednacích místnostech, v multimediálním studiu, v konferenčním sále, ve výtahových lobby, v knihovně a ve vstupní hale nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen zasedací místnosti) podle přiložené ...
Audiovizuální technika
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení místností audiovizuální technikou, a to včetně její dopravy a instalace (dále jen „AV technika“). Požadavky Zadavatele na AV techniku jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
AV řetězec do prostor Betlémské Kaple
Obnova AV vybavení a ozvučení prostoru Betlémské Kaple.
Vedecká konferencia Geochémia 2022
Predmetom zákazky je technicko-organizačné zabezpečenie vedeckej konferencie Geochémia 2022.
Služby reklamních agentur a tvorba audiovizuálních děl
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb reklamních agentur a tvorba audiovizuálních děl, včetně poskytnutí licence k jejich užití
Dodávka mobiliáře, AV techniky a dalšího zařízení k expozici Císařské lázně
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v zajištění výroby, dodávky a instalaci mobiliáře, AV technologie a dalšího zařízení expozice v národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary. Mobiliář, AV technologie a další zařízení dle této zadávací dokumentace budou zakomponovány do celkové expozice v národní kulturní památce Císařské ...
Dodávka AV obsahu a grafiky k části expozice v Národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění: výroby a dodávky AV obsahu k části expozice v CLKV, výroby a dodávky grafiky k části expozice v CLKV, výroby a dodávky hmotových modelů k části expozice v CLKV, součinnosti při nastavení světelných hladin expozice CLKV, které budou zakomponovány do celkové expozice v národní kulturní ...
Nákup videokonferenčních zařízení včetně příslušenství
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka videokonferenčních zařízení včetně příslušenství pro Úřad práce České republiky (dále jen „ÚP ČR“) do příslušných pracovišť ÚP ČR, blíže specifikovaných v příloze č. 1 kupní smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace. Detailní technická specifikace zařízení je uvedena v příloze č. 2 kupní smlouvy - ...
Post-produkčné pracoviská
Predmetom zákazky je vybudovanie post-produkčných pracovísk, školiacich miestností a colorgardingu ako budúcich súčastí Kreatívneho centra RTVS, Kreatívneho centra RTVS Banská Bystrica a Kreatívneho centra Štúdia RTVS Košice, ktoré vzniknú s cieľom zabezpečiť podporu kreatívneho talentu a podporu zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom ...
Dynamický nákupní systém pro nákup AV techniky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v dodávce vybrané AV techniky, a to podle kategorizace uvedených CPV kódů uvedených v zadávací dokumentaci.
AV technologie pro výuku na HF financované z NPO 2022
(1) Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka mikrofonů, zesilovačů, mikroportů, studiových sluchátek, audio rekordérů vč. příslušenství. (2) Předmětem plnění pro část 2 veřejné zakázky je dodávka video technologií pro půjčovnu HF, tj. kamer vč. příslušenství.
LF HK - AV technika - mobilní sady
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka audio a video vybavení pro videokonference pro Lékařskou fakultu v Hradci Králové, specifikovaného v technických podmínkách zadavatele v Příloze č. 5: Specifikace předmětu plnění; Předloha pro zpracování ceny plnění, včetně příslušenství, dopravy, cla, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a ...
Dodávka audiovizuální techniky
Předmětem veřejné zakázky dodávka a instalace audiovizuální techniky pro Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje ve Zlíně.
Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubice - dodávka audiovizuálního vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace audiovizuálního vybavení a souvisejících dodávek vybavení do novostavby objektu Centrálních polytechnických dílen (dále jen „CPD“) a Galerie města Pardubice (dále jen „GAMPA“). Veřejná zakázka v rámci jednoho zadávacího řízení je rozdělena na 4 částí: ČÁST 1: Prostorová akustika ČÁST 2: AV ...
MUO - Rekonstrukce bývalého kina Central, Divadelní technologie II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka divadelní technologie v rámci rekonstrukce části objektu č.p. 824 v Denisově ulici č. or. 47, která byla adaptována jako kino Central (dále také jen Dodávka). Cílem rekonstrukce je vytvořit víceúčelový sál se zázemím pro výstavní, veřejné a technicko-administrativní funkce: divadlo, kino s kapacitou 150 ...
Dodávka a instalace AV techniky do přednáškového sálu O1 II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění AV techniky do přednáškového sálu v budově O1 dle projektové dokumentace, kterou zpracovala firma AVT Group a.s., V lomech 2376/10a, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 01691988 a kterou tvoří přílohy ZD č. 1 - technická zpráva, 2 - půdorys, 3 - výkaz výměr, 4 - blokové schéma. Celá ...
Dodávka kamer pro ČT 2022 - kompletní triaxové řetězce
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka studiových kamer dle technické a cenové specifikace uvedené v příloze č. 1 vzoru Smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Více v ZD.
Rekonstrukce pavilonu G - divadelní technika, Etapa č. 1 II
Předmětem je dodávka strojní části divadelní techniky a dalších technologií pro divadelní provoz, dále viz přiložená projektová dokumentace.
Nákup mobilního jeviště a jevištní technika
Předmětem VZ je dodávka kompletního mobilního jeviště včetně boční závěsné věže.
Podpora socializace a interaktivity expozice národního památníku II. světové války
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku a instalaci vybavení Národního památníku I. světové války v Hrabyni. Předmětem zakázky je dodávka a instalace AV vybavení nové expozice vč. souvisejících prací.