AV technika do pavilonu tropického zemědělství
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka AV techniky do nového výukového pavilonu tropického zemědělství včetně její montáže a zprovoznění.
Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty – nábytek a vybavení
Toto zadávací řízení se týká pouze 2. a 3. části veřejné zakázky, jak je uvedeno dále: 1. Předmětem plnění části veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení Infocentra zámku Doksy - 1. část NENÍ PŘEDMĚTEM TOHOTO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ . 2. Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení Prohlídkového okruhu zámku ...
Dodávky vybavení pro pavilon B
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je dodávka nábytku a ostatního vybavení vč. elektrospotřebičů do nově zrekonstruovaného pavilonu B Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha. Zadavatel požaduje dodání zcela nového, nepoužitého a nerepasovaného zařízení, které musí splňovat veškeré technické parametry ...
Dodávka kamer pro přenosový vůz HD2
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace kamerových řetězců a příslušenství do přenosového vozu HD2 včetně dodávky hybridní kabeláže. Bližší specifikace bude uvedena v Zadávací dokumentaci.
Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby FHS – dodávka AV techniky
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je dodávka AV techniky, včetně instalace a zprovoznění, a to v rozsahu dle projektové dokumentace. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Vybavení poslucháren MFF UK
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky, dodávka IT techniky – 17 stolních počítačů do učebny a 2 PC sestav do auly pro prezentace různého formátu během přednášek a pro ovládání AV techniky a dodávka 2 serverů s GPU technologií a modulu RAM do stávajících serverů GPU clusteru do paralerní laboratoře, jejichž přesný popis je ...
Stativy 2019
Dodávka kamerových stativů včetně příslušenství.
OP VVV Sinofonní příhraničí – audiovizuální technika
Předmětem zakázky je dodávka audiovizuální techniky dle podrobné specifikace uvedené v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava a dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Tabulka uvedená v ...
Dodávka a montáž AV zařízení do expozice ve spojovací chodbě mezi Historickou a Novou budovou
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí dodávku AV techniky, její instalaci a zprovoznění v prostoru multimediální expozice ve spojovací chodbě mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea dle přiložené projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky budou ...
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektra, tedy mikrovlnných trub, volně stojící pračky, volně stojící sušičky, TV přijímače, mini/mikro systému s CD, stojací lampy, stolních lamp pro pracovní stoly, stolních lamp pro noční stolky a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v ...
Televizní objektivy 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka televizních objektivů v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Rekonstrukce konferenční a audiovizuální techniky ve Velkém sále Černínského paláce v Praze
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce konferenční a audiovizuální techniky ve Velkém sále Černínského paláce v Praze 1 včetně dodávky potřebného vybavení.
Náhrada zvukového mixážního pultu v RK 14
Předmětem plnění veřejné zakázky je náhrada zvukového mixážního pultu a instalační práce související s napojením infrastruktury v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Záznamová a zobrazovací zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení pro pořizování, zpracování a prezentaci digitálních audio a video záznamů.
Informatizácia MHD v Bratislave - Informačné tabule
Predmetom zákazky bude dodanie informačných tabúľ v počte 124 ks. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Dodávka PC, audiovizuální techniky a ICT
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky výpočetní techniky a audiovizuální techniky podle technického zadání a soupisu dodávek a prací. Jedná se o techniku instalovanou do odborných učeben ZŠ Tomáše Šobra v Písku.
Dovybavení TV studia
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka natáčecí techniky
Příhrádek Pardubice - dodávka vnitřního vybavení a expozic
Dodávka vnitřního vybavení a expozic (mobiliář expozice, nábytek, nábytek typizovaný, audio video, osvětlení, technologie, grafika) pro Krajskou knihovnu do prostor Příhrádku v Pardubicích a pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s názvem „Příhrádek Pardubice“.
Servis na údržbu záznamových zařízení ZOS
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření servisní smlouvy s jedním dodavatelem na zajištění pravidelného servisu na údržbu stávajících záznamových zařízení ReDat pro ZOS (zdravotnické operační středisko). Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 4 zadávací dokumentace.
Dodávka a montáž audiovizuální techniky pro CPTO, U21-KI, UJEP – 2019/0092
Předmětem dodání je soubor audio video zařízení pro potřeby UJEP. Bližší podrobné informace a technická specifikace jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Poptávám opravu televizoru značky Philips
Poptávám opravu televizoru značky Philips 32PHS5301, v záruční době, okres Náchod .
Modernizace videoserverů přenosové techniky
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní modernizace technologie videoserverů v přenosovém voze HD1. Součástí zakázky je dodávka videoserverů dle požadavků zadavatele uvedených ZD a jejích příloháchi, zajištění plné kompatibility dodaného systému (v rozsahu minimálně stejném, jako u stávajících videoserverů EVS XT2) se stávajícími ...
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Kombinovaná biologicko/chemická učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov) pre 24 ...
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov
2.1Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č. 1 - Obstaranie jazykovej učebne 1 Jazyková učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov), pre 16žiakov. Učebňa sa bude nachádzať v ...
Přístavba učeben ZŠ Komenského – Vybavení učeben
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro specializované odborné učebny, vybavení pro konektivitu včetně příslušného software a nábytku pro nové odborné učebny, jazykové laboratoře a kabinety, které vzniknou v rámci přístavby Základní školy Komenského 7 v Dačicích. Veřejná zakázka je rozdělena na tři části: část 1 - Technologie část 2 ...