AV řetězce pro záznam a zpracování absolventských výkonů a kamery pro Divadlo na Orlí
Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 1 dodávka AV řetězců pro záznam a zpracování absolventských výkonů Divadelní fakulty a pro část 2 dodávka kamer pro Divadlo na Orlí.
Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka audio video vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audio video vybavení pro Univerzitu Karlovu, konkrétně pro Farmaceutickou fakultu a Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohou č. 2 – Technická specifikace s výkazem ...
ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok
Modernizace odborných učeben a vnitřní konektivita
Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí. Předmětem části A veřejné zakázky je dodávka odborných učeben dle technické specifikace uvedené v příloze č. 4. Předmětem části B veřejné zakázky je dodávka vnitřní konektivity dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5.
Dodávky IT + AV techniky 2019 - 2022
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS budou za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávky: - osobních počítačů stolních i přenosných (notebooků, ultrabooků a tabletů), - pracovních stanic, - monitorů, tiskáren a dalšího zařízení souvisejícího s počítači, - dataprojektorů a další audiovizuální techniky, - ...
Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Krupina - nákup tovarov
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební na ZŠ J. C. Hronského a ZŠ E. M. Šoltésovej v meste Krupina: -biologickej učebne na ZŠ J. C. Hronského typizovanými zostavami pre 16 žiakov a učiteľa, didaktickými pomôckami, interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, pracoviskom učiteľa, notebookom pre učiteľa s aplikačným softvérom, laboratórnymi ...
Prenájom tlmočníckej, konferenčnej a audiovizuálnej techniky
Predmetom zákazky je krátkodobý prenájom tlmočníckej, konferenčnej a audiovizuálnej techniky v súvislosti s organizáciou a zabezpečením Parlamentného zhromaždenia NATO 2019, ktoré sa uskutoční 31. mája 2019 - 03. júna 2019 v Bratislave. Zákazka zahŕňa aj nevyhnutné služby spočívajúce v zabezpečení dovozu, profesionálnej montáže/inštalácie, ...
Zlepšenie technického vybavenia jazykovej, polytechnickej a IKT učebne v ZŠ v obci Topoľčianky
Predmetom zákazky je materiálne vybavenie odborných učební pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia jazykovej, polytechnickej a IKT učebne v ZŠ v obci Topoľčianky.
Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří – Dodávka učebních pomůcek a didaktické a VPT
Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je dodávka výpočetní a didaktické techniky a tabule pro zadavatele v rámci projektu Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří. Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je dodávka systému elektronické laboratoře pro zadavatele v rámci projektu Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří. Předmětem ...
Didaktická technika
Predmetom obstarávania je dodanie tovaru - Didaktická technika, pre potreby vzdelávacieho procesu na základnej škole. Podrobná špecifikácia jednotlivých tovarov je uvedená v súťažných podkladoch.
Didaktická technika
Predmetom obstarávania je dodanie tovaru - didaktickej techniky, pre potreby vzdelávacieho procesu na základnej škole. Podrobná špecifikácia jednotlivých tovarov je uvedená v súťažných podkladoch.
Didaktická technika ZŠ VJM
Predmetom obstarávania je dodanie tovaru - didaktickej techniky, pre potreby vzdelávacieho procesu na základnej škole. Podrobná špecifikácia jednotlivých tovarov je uvedená v súťažných podkladoch.
Multimediální učebna
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení učebny pro potřeby výuky využití multimédií v marketingu, propagaci a dokumentaristice, včetně jeho instalace a zaškolení.
Nákup HW pro rozšíření stávajícího videokonferenčního systému MPSV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení videokonferenčního systému s příslušenstvím vč. dodání na adresu sídla zadavatele. Konkrétní specifikace předmětu a podmínek plnění je uvedena dále v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Didaktická technika
Predmetom zákazky je dodávka didaktickej techniky pre potreby vzdelávacieho procesu na základnej škole. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Didaktická technika
Predmetom obstarávania je dodanie tovaru - Didaktická technika, pre potreby vzdelávacieho procesu na základnej škole. Podrobná špecifikácia jednotlivých tovarov je uvedená v súťažných podkladoch.
Digitalizace technologie pro živé vstupy
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace infrastruktury a technologie pro živé vstupy v Senátu ČR a náhrada stávající SD technologie a infrastruktury pro živé vstupy a povýšení technologie na HD formát v režii a snímacím prostoru v Poslanecké sněmovně Parlamentu v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Dodávka přenosných mixážních pultů s mikroporty a náhradních dílů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přenosných mixážních pultů se záznamem pro exteriérové natáčení a náhradních dílů do bezdrátových souprav podle technické specifikace v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Technické zariadenia 4 – Kamerové systémy
Predmetom zákazky je dodávka kamerových systémov určených pre monitoring policajných zložiek, ochranu budov, verejných priestorov a súvisiacej infraštruktúry vrátane SW vybavenia a inštalácie, konkrétne: -Kamery -Video technika záznamová -Audio/video záznamová technika -Audio/video systémy - podporné zariadenia komponenty a ...
PdF/ITEP – Digitální videokamera s příslušenstvím II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů digitální videokamery s příslušenstvím a v konfiguraci dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro potřeby projektu „Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006522, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem ...
Vybavenie odborných učební v ZŠ Slovanská, Považská Bystrica
Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne základnej školy.
Kroužek multimediální tvorby - SŠIS Dvůr Králové nad Labem - audiovizuální technika
Předmětem veřejné zakázky dodávka audiovizuální techniky dle přiložené specifikace včetně dopravy a poskytnutí souvisejících služeb.
Rámcová dohoda na dodávky audio-video techniky a jejího příslušenství pro 1. lékařskou fakultu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou postupné dodávky audio-video techniky a jejího příslušenství pro 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy dle požadavků zadavatele realizované na základě Rámcové dohody v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami
Simulační centrum - AV technika
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž audiovizuální techniky. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán zejména v technických podmínkách zadavatele, které jsou uvedeny v ...
Zriadenie polytechnickej učebne a modernizácia chemickej učebne v ZŠ Jacovce
Jedná sa o realizáciu projektu skvalitnenia vzdelávania v obci Jacovce. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov základnej školy, ich vedomosti a zručnosti pre potreby trhu práce a ich budúceho uplatnenia sa na ňom. Pre predpokladaný nárast počtu detí je nutné zlepšovať možnosti na vzdelávanie. Projekt cielene podporuje ...