Dodanie 4 ks magnetrónov
Predmetom zákazky je dodanie 4 kusov koaxiálnych C-pásmových magnetrónov (typu VMC3015, prípadne jeho ekvivalent), pre meteorologické rádiolikátory METEOR 735 CDP10. Súčasťou predmetu zákazky je: Dodanie tovaru: doprava a dodanie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poptáváme zapůjčení audio techniky k simultánnímu tlumočení
Poptávám cenovou kalkulaci na zapůjčení audio techniky k simultánnímu tlumočení včetně kabinky. Připravujeme dvoudenní seminář pro 20 účastníků v termínu 20 -21.5. v Praze v hotelu Absolutum. Děkuji předem.
Audiovizuální technika - KD Milovice
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v dodávce, instalaci a zprovoznění souboru audiovizuální techniky v objektu Kulturního domu Milovice. Podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.
Vybavení odborných učeben pro 10 základních škol ve Zlíně
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pro vybudování odborných učeben včetně souvisejících stavebních prací v 10 základních školách ve Zlíně, uvedených v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Plnění bude realizováno v základních školách ve Zlíně v rozsahu dle technické specifikace a výkazu výměr. Předmětem plnění je přebudování stávajících ...
Dodávka a montáž AV techniky
Předmětem veřejné zakázky je dodání a montáž audio a video techniky kompatibilní s audio a video technikou kupujícího a poskytování záruky a záručního servisu na dodaný předmět smlouvy
Kamerové systémy, Taiwan
Navázání obchodní spolupráce Podnikání začalo více než před 30 lety. LonTrend je tchajwanská výrobní společnost se 2 značkami: LonTrend a Tsict. Specializovali jsme se na tři hlavní produktové řady – kryt kamery, IR iluminátor a naklápěcí jednotky pro vylepšení funkcí kamery pro jakoukoli projektovou aplikaci. Máme zkušenosti s podporou známých ...
Dodávka audiovizuální techniky pro LF OU 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku audiovizuální techniky, její instalace a zapojení, a to dle zadávacích podmínek a všech jejích příloh, které jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace.
Modernizace recepce muzea a promítací místnosti - interiér
Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného vybavení interiéru a jeho instalace. Podrobná specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena ve smlouvě a jejích přílohách. Smlouva je přílohou č. 3 zadávací dokumentace. Zakázka bude dále prováděna i dle dalších příloh zadávací dokumentace - tj. dle informací a údajů požadovaných v přílohách č. ...
Vestavba nahrávacího boxu - část technologie
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie v oblasti kulturního a kreativního průmyslu se zaměřením na oblast zvukové tvorby (dále také „Zařízení“), přičemž požadavky na kompatibilitu dodávaného Zařízení se stávajícím systémem Zadavatele jsou uvedeny v čl. 6.1 2. části ZD. Podrobně viz ZD.
Zájmové vzdělávání ve Středisku volného času v Mostě
Část 1 - stavební část Předmětem plnění této části je provedení rekonstrukce budovy Střediska volného času na adrese Albrechtická 414 v Mostě, tj. provedení stavebních úprav pavilonu U.1.2., pavilonu CF a venkovního prostoru včetně zabezpečení bezbariérovosti školy pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace. Část 2 - ...
Edukacčné centrum 3D priestorovej zvukovej platformy Dolby Atmos - realizácia
Predmetom zákazky je dodanie ozvučovacej techniky a príslušenstva pre plnohodnotnú projekciu kino filmov vo formáte Dolby Atmos, inštalácia, dovoz a zapojenie systému, stavebné prispôsobenie interiéru kina FTF VŠMU pre montáž technológie, podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v prílohe k časti "B.1 Opis predmetu zákazky" v súťažných podkladoch
Dodávka videokonferenčních zařízení pro objekty Úřadu vlády ČR
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a výměna stávajícího videokonferenčního zařízení do jednacího sálu vlády ČR za účelem modernizace a zajištění plnohodnotné kompatibility s novými typy používaných videokonferenčních zařízení. Předmětem této veřejné zakázky je dále dodávka mobilních videokonferenčních zařízení do jednotlivých jednacích místností ...
Audiovizuální a jevištní technika - areál Mže Tachov
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a montáž audiovizuální a jevištní techniky společenského areálu Mže v Tachově, včetně modernizace kinosálu podle projektové dokumentace.
Modernizace vybavení laboratoří PEF - VR
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace vybavení laboratoří PEF pro výuku - technologie virtuální reality.
Modernizace tiskového sálu
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - modernizace tiskového sálu včetně přilehlých prostor - zázemí pro novináře a sociální zařízení. Cílem je vybudování moderního tiskového sálu s moderními technologiemi. Modernizací dojde zejména k drobným dispozičním změnám, vylepšení vnitřního akustického komfortu, výměně zastaralé AV a IT techniky, ...
Digitalizace poutního areálu Svatý Kopeček - hardware na prezentace pro rozsáhlé kolektivy
Dodávka vybavení na prezentace pro rozsáhlé kolektivy a hendikepované včetně montáže, instalace a nastavení, zejména: - dataprojektor; - projekční plátna; - střihová a streamovací jednotka; - počítače pro prezentaci výstupů digitalizace vč. softwaru; - kamery; - prezentační televizor; - ozvučení, mikrofony, mix audio, digitální stagebox, ...
Dodávka audiovizuální techniky do Betlémského paláce
Dodávka audiovizuální techniky a jejího příslušenství, a její instalace do dvou sálů a chodby Betlémského paláce, která je zadavatelem využívána jako slavnostní aula. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Stan, vybavenie a projekčná technika
Predmetom zákazky je dodanie vybavenie akú sú event stan, pódium, nafukovací stan a informačná a audio technika zvukový systém, aktívne odposluchy, analógový mixpult + príslušenstvo, pódiový reflektor, pódiové svetlá, led wash, spot head, beam, blinder, PC + príslušenstvo, videoprojektor, projekčné plátno, nafukovacie plátno, dron s ...
Dodávka a instalace ER Poliklinika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace evakuačního rozhlasu v rámci projektu zabezpečení budovy Polikliniky FNO.
Realizace muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových II
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby spočívající v realizaci muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových. Součástí realizace expozice jsou zejména dodávky a montáže elektroinstalace (expozičního scénického osvětlení), vitrín, expozičního mobiliáře, mobiliáře a nábytku dalšího vybavení, grafiky, interaktivních prvků a audiovizuální - ...
Revitalizace konferenčního sálu C81
Revitalizace se skládá z těchto hlavních částí: a) Demontáž stávající AV techniky, elektroinstalace, osvětlení a silnoproudého rozvaděče. b) Demontáž stávajícího mobiliáře a jeho odpojení od rozvodů elektro, odstranění koberců a dřevěných obkladů pro přístup ke kabelovým trasám. c) Vybudování nové infrastruktury pro AV techniku a osazení novou ...
Dodávky IT + AV techniky 2022-2025
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS budou za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávky: - osobních počítačů stolních i přenosných (notebooků, ultrabooků a tabletů), - pracovních stanic, - monitorů, tiskáren a dalšího zařízení souvisejícího s počítači, - dataprojektorů a další audiovizuální techniky, - ...
Poptávám DMX kabel
Poptávám Accu Cable AC-DMX3/10.
Poptávám staré rádio Tesla Teleton TR4 1974-1978
Sháním staré rádio Tesla Teleton TR4 1974-1978 Nemusí být funkční. Dojedu kamkoli v ČR. Cena dohodou.