Obstaranie zvukového systému
Predmetom zákazky je dodávka kompletného zvukového systému definovaného v časti B.1 Súťažných podkladov Opis predmetu zákazky.
Technologie pro digitální zpracování obrazu a zvuku
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup přenosového vozu včetně vybavení (kamerové řetězce formátu 4K, bezpilotní kamerové letouny, přívěsné vozidlo), dovybavení TV studia novými technologiemi pro digitální zpracování obrazu a zvuku.
Zvukový mixážní pult pro zvukový vůz II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka včetně instalace zvukového mixážního pultu pro zvukový vůz v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Modernizace zvukového mixážního řetězce a infrastruktury pro signálový management
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace zvukového mixážního řetězce a infrastruktury pro signálový management podle PROJEKTU. Nově navržený mixážní systém musí splňovat požadavky na moderní způsob práce se zvukovými signály, tj. dodávka digitálního mixážního systému vč. příslušenství a práce a služby zahrnující demontáže stávajícího ...
Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm
Dodávky divadelní a podjevištní skladovací technologie, audiovizuální techniky a scénického osvětlení pro novostavbu Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm. Předmět je rozdělen na následující (pod)části zadávané v jednom zadávacím řízení: - 04a Divadelní a podjevištní skladová technologie; - 04b Audio-video technika; - 04c Scénické ...
Potřeby pro kompozici
(1) Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka IT pro potřeby kompozice viz příloha Zadávací dokumentace č. 1 - Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace pro část 1. (2) Předmětem plnění pro část 2 veřejné zakázky je dodávka audiotechnologií pro kompozici viz příloha Zadávací dokumentace č. 1 - Technická specifikace ...
AV technika pro akci: VŠCHT Praha - Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu v budově B
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž audiovizuální techniky (AVT) včetně jejího uvedení do provozu. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání návodů, poskytování záručního servisu apod. (podrobněji viz příloha č. 2 „Kupní smlouva“ ...
Dodávka komplexného riešenia na tvorbu zvukových záznamov - vybavenie zvukového štúdia
Predmetom zákazky je dodávka komplexného riešenia na tvorbu zvukových záznamov - vybavenie zvukového štúdia a dodávka špeciálnej výpočtovej techniky a licencií na tvorbu zvukových záznamov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Projektor pro pracoviště Barevných korekcí
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka projektoru pro zajištění požadované kvality projekce na pracovišti barevných korekcí v rozsahu a souladu se Zadávací dokumentací. Součástí zakázky je i přeinstalace stávajícího projektoru z pracoviště barevných korekci na pracoviště v míchací hale. Více informací v Zadávací dokumentaci.
Videoprodukčné pracovisko
Predmetom zákazky je dodanie Videoprodukčného pracoviska s montážou a zaškolením v rozsahu: 1.4x 4K kamera, 2/3" CMOS, 3840x2160p60 2.4x Štúdiový kamerový statív 3.4x Ovládanie Focus 4.4x Ovládanie Zoom 5.4x 7 kamerový LCD monitor 6.4x Kamerový konvertor SDI/Optical + Tally + Intercom 7.4x Intercom slúchadlá 8.Zvukový ...
IT a AV technika a nábytek do učeben ZŠ Trávníčkova a ZŠ Kuncova
Předmětem zakázky je dodávka IT a AV techniky a nábytku do učeben ZŠ Trávníčkova a ZŠ Kuncova.
Vybavenie - event stan, pódium, audio technika
Predmetom zákazky je dodanie vybavenie akú sú event stan, pódium, nafukovací stan a informačná a audio technika zvukový systém, aktívne odposluchy, analógový mixpult + príslušenstvo, pódiový reflektor, pódiové svetlá, led wash, spot head, beam, blinder, PC + príslušenstvo, videoprojektor, projekčné plátno, nafukovacie plátno, dron s kamerou, ...
ČVUT-CIIRC: AV technika
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku AV techniky pro supervizi nad distribuovanými testbedy a robotické učení.
Servisní činnost na technologických zařízeních NdB
Zadavatel provozuje jevištní technologická zařízení a řídící systémy v Janáčkově divadle, Mahenově divadle a v divadle Reduta (dále jen „technologická zařízení“ nebo „zařízení“) sloužící k zajištění divadelního provozu. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a provedení servisní činnosti na těchto zařízeních provozovaných zadavatelem v ...
AV technika - Kino Úštěk
Předmětem veřejné zakázky je dodávka AV techniky a vybavení interiéru sálu kina Úštěk vč. elektroinstalace, stavební připravenosti a zpracování a předání podkladů pro certifikaci kina dle DCI požadavků.
Rámcová dohoda na dodávky ICT materiálu pro CS ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky ICT materiálu, který je blíže vymezen v Příloze č. 1 této ZD - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky a nabídková cena (dále jen „Technická specifikace“). Předmět veřejné zakázky dle číselníku NIPEZ (kód NIPEZ): 30237000-9 Součásti, příslušenství a doplňky pro ...
Televízna technika
Dodanie televíznej techniky ( kamery, fotoaparáty vrátane príslušenstva ) podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Multimediálna technológia
Predmetom zákazky je dodávka multimediálnej technológie pre Kreatívne centrum SPU v Nitre. Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 Opis predmetu zákazky a prílohy č. 8 súťažných podkladov.
AV technika do přístavby a rekonstruované budovy FLD
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka AV techniky do přístavby a rekonstruované budovy FLD včetně její montáže a zprovoznění.
Infrastruktura ZŠ - ZŠO, Ostrčilova 10 - Inovace - učební pomůcky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace učebních pomůcek pro základní školu Ostrčilova 10.
MZM, stálá expozice - loutkářské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času - AV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky a interaktivních prvků, které budou provázet návštěvníka výstavními prostory Paláce Šlechtičen a budou doplňovat expozici prostřednictvím multimediálního obsahu. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách - Návrhu smlouvy (Příloha ...
Projektory a objektivy pro absolventské výkony a videomapping a pro Light Design
Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka 2 ks laserových projektorů vč. objektivů a příslušenství pro absolventské výkony a videomapping. Předmětem plnění pro část 2 veřejné zakázky je dodávka 1 ks laserového projektoru a dodávka 3 ks lampových projektorů vč. příslušenství pro ateliér Světelného designu (Light Designu) Divadelní ...
DA1 - Kino technológia Dolby atmos
Predmetom zákazky je dodanie ozvučovacej techniky a príslušenstva pre plnohodnotnú projekciu kino filmov vo formáte Dolby Atmos, akustickej úpravy kinosály a dodanie zvukovej technológie do štúdia pre plnohodnotné spracovanie filmov vo formáte Dolby Atmos podľa podrobnej špecifikácie jednotlivých častí, uvedených v prílohách v časti "B.1 Opis ...
Audiovizuálna technika a príslušenstvo
Predmetom zákazky je dodávka tovarov v rámci projektu Podpora tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom netechnologických inovácií v spoločnosti studioLIFE, s.r.o.. Predmet zákazky je rozdelený na päť časti. 1.Predmetom zákazky je dodávka audiovizuálnej techniky s príslušenstvom. Podrobný popis je uvedený v Opise ...
LF HK - Audiovizuální technika v roce 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž audiovizuální techniky pro vybraná pracoviště Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové včetně příslušenství, dopravy do místa plnění, demontáže, cla, zaškolení, obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek dokumentace zadávacího řízení.