IT/AV technika
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT/AV techniky (informačních a komunikačních technologií) pro projekty H 4.0 Kulturně - komunitní centrum a Podnikatelský inkubátor H 4.0 Art&Digital Lab. Součástí dodávky je i doprava na místo plnění, montáž a instalace, zprovoznění a základní zaškolení. Zadavatel požaduje zboží nové, nerepasované. Specifikace ...
Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
Předmětem veřejné zakázky je realizace (dodávka) vybavení učeben klíčových kompetencí Základní školy Šlapanice. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 3 níže uvedené dílčí částí. Dodavatelé jsou oprávnění podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky. Dílčí část č. 1: Přístroje a pomůcky Dílčí část č. 2: Nábytek Dílčí ...
UTB – Tlumočnická technika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks tlumočnického pultu a souvisejícího zařízení (2ks mikrofonů a 1ks centrální napájecí a řídící jednotky) včetně příslušného SW, licencí a kabeláže pro potřeby Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: ...
Výměna hlavního ozvučení Stavovského divadla
Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka spočívající ve výměně hlavního ozvučení Stavovského divadla, které je jednou ze scén Národního divadla v Praze.
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Kombinovaná biologicko/chemická učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov) pre 28 žiakov. ...
Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuálního systému a jeho instalace a zapojení v objektu „E“ Filozofické fakulty Ostravské univerzity, na tř. Čs. legií 9, 702 00 Ostrava. Jedná se o dodávky AV techniky dle projektové dokumentace s důrazem na tlumočnický systém, který zde figuruje v roli výukového zázemí a je hlavním předmětem návrhu AV ...
Poptávám opravu MP3 přehrávačů značky Philips GoGEAR
Poptávám opravu dvou MP3 přehrávačů Philips GoGear 8 a 16 giga s věstavěným reproduktorem. U jednoho přístroje nenaběhne ani základní menu, druhý hraje do sluchátek, ale ne skrze reproduktor. Děkuji.
Filmové objektivy pro kamery FS7
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka objektivů s E-mountem a proměnnou ohniskovou vzdáleností v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen ve vzoru Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Nájem techniky pro zajištění provozu audiovizuálních programů
Přesná specifikace dodávky/služeb je přílohou tohoto VŘ.
Dodávka techniky pro zajištění provozu audiovizuálních programů
Přesná specifikace dodávky/služeb je přílohou tohoto VŘ.
Technické vybavenie grafického pracoviska - zariadenia pre zachytenie obrazu a zvuku
Predmetom zákazky "Zvýšenie konkurencieschopnosti novej spoločnosti UNIZDRAV Finance, s. r. o." je nákup technického vybavenia grafického pracoviska, konkrétne technológie automatického vytvárania 2D/3D/360° zobrazení a automatizovanej technológie pre výrobu videí a animácií vrátane príslušenstva a softvéru Predmet zákazky je detailne opísaný v ...
Vybavení zasedacích místností ŘSD AV technikou
Předmětem zakáízky je pořízení videokonferenčních jednotek, projektoru, ozvučení a dalšího příslušenství do zasedacích místností GŘ
Nájem techniky pro zajištění provozu audiovizuálních programů
Přesná specifikace dodávky/služeb je přílohou tohoto VŘ.
Dodávka techniky pro zajištění provozu audiovizuálních programů
Přesná specifikace dodávky/služeb je přílohou tohoto VŘ.
Centrální předpovědní pracoviště, areál ČHMÚ, Praha 4
Předmětem je budova občanské výstavby (pro vědu a administrativu), novostavba objektu Centrálního předpovědního pracoviště ČHMÚ včetně parkoviště, oplocení a připojením na inženýrské sítě. Součástí předmětu zakázky není dodávka audio-vizuální techniky a nábytku, volných elektrických spotřebičů a osvětlení, sanitárních předmětů apod. Bližší ...
AV řetězce pro záznam a zpracování absolventských výkonů a kamery pro Divadlo na Orlí
Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 1 dodávka AV řetězců pro záznam a zpracování absolventských výkonů Divadelní fakulty a pro část 2 dodávka kamer pro Divadlo na Orlí.
Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka audio video vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audio video vybavení pro Univerzitu Karlovu, konkrétně pro Farmaceutickou fakultu a Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohou č. 2 – Technická specifikace s výkazem ...
ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok
Modernizace odborných učeben a vnitřní konektivita
Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí. Předmětem části A veřejné zakázky je dodávka odborných učeben dle technické specifikace uvedené v příloze č. 4. Předmětem části B veřejné zakázky je dodávka vnitřní konektivity dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5.
Dodávky IT + AV techniky 2019 - 2022
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS budou za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávky: - osobních počítačů stolních i přenosných (notebooků, ultrabooků a tabletů), - pracovních stanic, - monitorů, tiskáren a dalšího zařízení souvisejícího s počítači, - dataprojektorů a další audiovizuální techniky, - ...
Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Krupina - nákup tovarov
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební na ZŠ J. C. Hronského a ZŠ E. M. Šoltésovej v meste Krupina: -biologickej učebne na ZŠ J. C. Hronského typizovanými zostavami pre 16 žiakov a učiteľa, didaktickými pomôckami, interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, pracoviskom učiteľa, notebookom pre učiteľa s aplikačným softvérom, laboratórnymi ...
Prenájom tlmočníckej, konferenčnej a audiovizuálnej techniky
Predmetom zákazky je krátkodobý prenájom tlmočníckej, konferenčnej a audiovizuálnej techniky v súvislosti s organizáciou a zabezpečením Parlamentného zhromaždenia NATO 2019, ktoré sa uskutoční 31. mája 2019 - 03. júna 2019 v Bratislave. Zákazka zahŕňa aj nevyhnutné služby spočívajúce v zabezpečení dovozu, profesionálnej montáže/inštalácie, ...
Zlepšenie technického vybavenia jazykovej, polytechnickej a IKT učebne v ZŠ v obci Topoľčianky
Predmetom zákazky je materiálne vybavenie odborných učební pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia jazykovej, polytechnickej a IKT učebne v ZŠ v obci Topoľčianky.
Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří – Dodávka učebních pomůcek a didaktické a VPT
Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je dodávka výpočetní a didaktické techniky a tabule pro zadavatele v rámci projektu Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří. Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je dodávka systému elektronické laboratoře pro zadavatele v rámci projektu Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří. Předmětem ...