Audiovizuální technika – Centrální předpovědní pracoviště
Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh, dodávka, instalace a implementace HW a SW vybavení pro prezentaci dat a informací v rámci předpovědní a výstražné služby v návaznosti na IZS a speciální výstupy z oblasti čistoty ovzduší a Smogový varovný a regulační systém (SVRS). Více informací je uvedeno v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a jejich ...
HDTV kamerové reťazce
Predmetom verejného obstarávania je nákup štúdiových kamerových reťazcov HDTV pre televízne štúdiá a prenosovú techniku v RTVS Mlynská dolina. Nákup kamerových reťazcov je potrebný z dôvodu plánovaného vzniku nových štúdii pre potreby nových programových služieb. Ďalším predmetom verejného obstarávania sú ENG kamery pre výrobu spravodajských, ...
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – dodávka elektro I
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektra, tedy mikrovlnných trub, volně stojící pračky, volně stojící sušičky, TV přijímače, mini/mikro systému s CD, stojací lampy, stolních lamp pro pracovní stoly, stolních lamp pro noční stolky a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v ...
Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nových expozic, resp. jejich prvků a prvků výstavních prostor, odpovídajících konkrétní profesi. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části: část 1 - Prvky silnoproudé elektrotechniky část 2 - Audio, video a informační technika část 3 - Speciální efekty část 4 - Mobiliář ...
Dodávka video mixů pro přenosové vozy HD1 a HD2
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace video mixů do přenosových vozů HD1 a HD 2 v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Zadavatel bude požadovat také ekologickou likvidaci ve smlouvě uvedeného počtu vyřazených zařízení. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen ve vzoru Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace, ...
Zajištění služeb jevištní techniky pro scénu Státní opery
Služby spočívající v zajištění jevištních služeb na scéně Státní opery při jednotlivých představeních, zkouškách a při ostatních činnostech zadavatele v rozsahu zadávací dokumentace a jejích příloh.
IKT pre SPŠE Košice + prezentačná technika
Predmetom tejto zákazky je predaj a kúpa IKT vybavenia pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú Komenského v Košiciach. Predmet zákazky je rozdelený na 4 samostatné časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti, tri časti alebo na všetky časti predmetu zákazky. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
Servisní podpora zařízení Grass Valley 2020-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v servisní podpoře zařízení Grass Valley (Quantel). Bližší specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci.
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina - vybavení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nového (nepoužitého) vnitřního vybavení do nově zrekonstruovaného objektu ZŠ Aloisina výšina. Jedná se jak o vybavení audiovizuálního charakteru (projektory, interaktivní tabule, webové kamery včetně příslušného softwaru a dalšího příslušenství), vybavení odborné učebny, tak běžné vybavení učebny ...
Collegium Bohemicum, o. p. s. – výstavba muzejní expozice Naši Němci
Předmětem zakázky je dodávka na míru vyhotoveného nábytku – výstavního fundusu, audio video prvků a veškerého vybavení, jejich instalace na místě plnění veřejné zakázky v souladu s projektovou dokumentací ve stupni DTPE pro provedení I. a II. části Expozice k dějinám Němců v českých zemích vypracované Projektil architekti s.r.o., IČ: 27118436 ...
Modernizace odborných učeben a odborného výcviku Střední školy Educhem a.s.
1) Vybudování vnitřní konektivity školy (LAN) a konektivity školy k veřejnému internetu (WAN) ve škole v Meziboří a v Mostě 2) Dodávka AV, IT technologií ve škole v Meziboří a v Mostě 3) Dodávka výukových pomůcek ve škole v Meziboří 4) Dodávka nábytku pro odborné učebny ve škole v Meziboří a v Mostě
Prohlídkový okruh – dodávka IT a AV techniky - část 3. veřejné zakázky Od Valdštejna k Pücklerovi
Veřejná zakázka "Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty – nábytek a vybavení" je rozdělena na tři části. Části veřejné zakážky č. 1 a 2 nejsou předmětem tohoto zadávacího řízení. Toto zadávací řízení se týká pouze 3. části veřejné zakázky, jejímž předmětem je dodávka IT a AV techniky do Prohlídkového okruhu zámku Doksy. ...
Dodávka AVT pro Komplexní simulační centrum MU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky pro novostavbu Komplexního simulačního centra MU, a to výukové audiovizuální techniky a simulační audiovizuální techniky. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části: 1. Část A – Výuková AVT 2. Část B – Simulační AVT Minimální požadavky na předmět každé z částí veřejné zakázky ...
IKT pre SPŠE Košice + prezentačná technika
Predmetom tejto zákazky je predaj a kúpa IKT vybavenia pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú Komenského v Košiciach. Predmet zákazky je rozdelený na 4 samostatné časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti, tri časti alebo na všetky časti predmetu zákazky. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
Zajištění služeb zvukaře a technika
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb zvukaře a technika pro ozvučení a osvětlení požadovaných prostor pro uměleckou a společenskou činnost.
Dodávka TV a set-top boxů
Dodávka TV a set-top boxů v rozsahu dle příloh zadávací dokumentace.
Dodávka mikroportů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mikroportů pro TS Praha, Brno a Ostrava.
Dům hudby, Pardubice - dodávka AV techniky
Předmětem dodávky je modernizace jevištních a scénických technologií (scénické osvětlení, ozvučení a video projekce) v objektu Domu hudby v Pardubicích pro budoucího uživatele Konzervatoř Pardubice.
Dodávka a inštalácia zariadení divadelnej techniky, ozvučenia a osvetlenia hľadiska a javiska
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia zariadení scénickej mechaniky, scénického osvetlenia (prechod od klasických halogénových divadelných svietidiel na divadelné LED svietidlá) a dodávka audiovizuálnej techniky. Systém ozvučenia hľadiska a javiska Mestského kultúrneho strediska je navrhnutý z hľadiska jej viacúčelového využitia pre rôzne ...
AV technika do pavilonu tropického zemědělství
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka AV techniky do nového výukového pavilonu tropického zemědělství včetně její montáže a zprovoznění.
Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty – nábytek a vybavení
Toto zadávací řízení se týká pouze 2. a 3. části veřejné zakázky, jak je uvedeno dále: 1. Předmětem plnění části veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení Infocentra zámku Doksy - 1. část NENÍ PŘEDMĚTEM TOHOTO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ . 2. Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení Prohlídkového okruhu zámku ...
Dodávky vybavení pro pavilon B
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je dodávka nábytku a ostatního vybavení vč. elektrospotřebičů do nově zrekonstruovaného pavilonu B Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha. Zadavatel požaduje dodání zcela nového, nepoužitého a nerepasovaného zařízení, které musí splňovat veškeré technické parametry ...
Dodávka kamer pro přenosový vůz HD2
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace kamerových řetězců a příslušenství do přenosového vozu HD2 včetně dodávky hybridní kabeláže. Bližší specifikace bude uvedena v Zadávací dokumentaci.
Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby FHS – dodávka AV techniky
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je dodávka AV techniky, včetně instalace a zprovoznění, a to v rozsahu dle projektové dokumentace. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.