Nákup televizorů s příslušenstvím pro rekreační zařízení a lázeňské domy
Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu televizorů s příslušenstvím pro rekreační zařízení a lázeňské domy dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy. Součástí předmětu plnění jsou práce spojené s uchycením držáků televizorů na stěnu, instalace televizorů do televizní a elektrické sítě a odvoz starých televizorů.
UTB – Tlumočnická technika II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks tlumočnického pultu a souvisejícího zařízení (2ks mikrofonů a 1ks centrální napájecí a řídící jednotky) včetně příslušného SW, licencí a kabeláže pro potřeby Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: ...
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov
2.1Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č. 1 - Obstaranie jazykovej učebne 1 Jazyková učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov), pre 16žiakov. Učebňa sa bude nachádzať v ...
Projekční technika pro FS - opakování
Předmětem veřejné zakázky je dodávka projekční techniky a doplňkového vybavení pro učebny Zadavatele. Zadavatel požaduje dodání projekční techniky a doplňkového vybavení dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky včetně ...
UTB – ART GALLERY – Projekční set II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka projekčního setu pro provoz galerie pořizovaného pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně spolufinancovaného z prostředků OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460 ART GALLERY UTB ve Zlíně.
UTB – 360° kamera
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 360° kamery pořizované pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
ZŠ Heyrovského - odborné učebny - dodávka ICT
Předmětem plnění je dodávka ICT vybavení do odborných učeben ZŠ Heyrovského. Dodávka zahrnuje stolní PC včetně monitorů, audiovizuální techniku, doplňkové příslušenství, software a další. Bližší specifikace předmětu plnění je obsahem příslušných částí zadávací dokumentace.
MU – rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13 – dodávka AVT
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž audiovizuální techniky(AVT) včetně jejího uvedení do provozu v rekonstruovaných prostorách objektu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na ul. Joštova 13 v Brně. Jedná se zejména o pořízení AV komponent (dataprojektory, projekční plátna, LCD, distribuční a řídicí systémy, reproduktory), ...
Kompletní dodávka vnitřního vybavení domova seniorů
Kompletní vybavení domova seniorů nábytkem, přístroji, elektronikou a pomůckami pro péči o klienta.
Dodávka kamer pro přenosový vůz
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace kamerových řetězců a příslušenství do přenosového vozu HD1 včetně dodávky hybridní kabeláže. Bližší specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci.
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května - vybavení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nového (nepoužitého) vnitřního vybavení do nově zrekonstruovaného objektu ZŠ 5. května v Liberci v budově I. stupně a budově II. stupně. Jedná se jak o vybavení audiovizuálního charakteru (projektory, interaktivní tabule, webové kamery včetně příslušného softwaru a dalšího příslušenství), vybavení ...
Audiovizuální technika pro aulu ČZU v Praze
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění audiovizuální techniky do modernizované budovy auly ČZU v Praze.
Dodávka audiovizuální techniky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky včetně instalace za účelem vybavení odborných pracovišť zadavatele.
Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou – ZŠ Pasířská – vybavení učeben
Předmětem plnění je kompletní dodávka vybavení učeben fyzika/matematiky a chemie/matematiky v objektu - pavilonu „F“ - ZŠ Pasířská v ul. Pasířská 72 v Jablonci nad Nisou Zbožím specifikovaným v příloze č.3 zadávacích podmínek.
IT/AV technika
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT/AV techniky (informačních a komunikačních technologií) pro projekty H 4.0 Kulturně - komunitní centrum a Podnikatelský inkubátor H 4.0 Art&Digital Lab. Součástí dodávky je i doprava na místo plnění, montáž a instalace, zprovoznění a základní zaškolení. Zadavatel požaduje zboží nové, nerepasované. Specifikace ...
Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
Předmětem veřejné zakázky je realizace (dodávka) vybavení učeben klíčových kompetencí Základní školy Šlapanice. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 3 níže uvedené dílčí částí. Dodavatelé jsou oprávnění podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky. Dílčí část č. 1: Přístroje a pomůcky Dílčí část č. 2: Nábytek Dílčí ...
UTB – Tlumočnická technika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks tlumočnického pultu a souvisejícího zařízení (2ks mikrofonů a 1ks centrální napájecí a řídící jednotky) včetně příslušného SW, licencí a kabeláže pro potřeby Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: ...
Výměna hlavního ozvučení Stavovského divadla
Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka spočívající ve výměně hlavního ozvučení Stavovského divadla, které je jednou ze scén Národního divadla v Praze.
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Kombinovaná biologicko/chemická učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov) pre 28 žiakov. ...
Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuálního systému a jeho instalace a zapojení v objektu „E“ Filozofické fakulty Ostravské univerzity, na tř. Čs. legií 9, 702 00 Ostrava. Jedná se o dodávky AV techniky dle projektové dokumentace s důrazem na tlumočnický systém, který zde figuruje v roli výukového zázemí a je hlavním předmětem návrhu AV ...
Poptávám opravu MP3 přehrávačů značky Philips GoGEAR
Poptávám opravu dvou MP3 přehrávačů Philips GoGear 8 a 16 giga s věstavěným reproduktorem. U jednoho přístroje nenaběhne ani základní menu, druhý hraje do sluchátek, ale ne skrze reproduktor. Děkuji.
Filmové objektivy pro kamery FS7
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka objektivů s E-mountem a proměnnou ohniskovou vzdáleností v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen ve vzoru Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Nájem techniky pro zajištění provozu audiovizuálních programů
Přesná specifikace dodávky/služeb je přílohou tohoto VŘ.
Dodávka techniky pro zajištění provozu audiovizuálních programů
Přesná specifikace dodávky/služeb je přílohou tohoto VŘ.