Dodávka mobilní akustické mušle
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní akustické mušle. Součástí dodávky jsou činnosti související s dodávkou díla (zejm. doprava, montáž, bezpečnostní opatření), včetně zajištění koordinační, kompletační a školicí činnosti a provedení úklidu místa plnění před předáním a převzetím díla.
Kamera
Predmetom zákazky je dodávka digitálnej filmovej kamery s príslušenstvom. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa - dodávka vybavení - IP televizní
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka IP televizních přijímačů a poskytnutí souvisejících služeb včetně dohodnutých záručních podmínek. Součástí plnění je i doprava zboží do místa plnění, jeho montáž a instalace na místo určení dle pokynů kupujícího včetně zapojení a zprovoznění.
Rekonstrukce divadla Spirála
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce, tedy provedení stavebních prací divadla Spirála, které se nachází v areálu Výstaviště Praha, Praha 7 a dále osazení divadla divadelní technikou pro plný provoz divadla jako multifunkčního kulturního centra. Bližší specifikace předmětu každé veřejné zakázky je uvedena v přílohách zadávací dokumentace. ...
Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov dodávka vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení do dvou odborných učeben Základní školy Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Dodávka vybavení zahrnuje modernizaci těchto učeben: - učebna informatiky a grafiky s výukou jazyků B211 (26 žáků + 1 učitel) - učebna jazyků B310 (28 žáků + 1 učitel) - součástí je rovněž dodávka a montáž ...
Prenosové kamery ENG s príslušenstvom pre športové spravodajstvo
Predmetom obstarávania je nákup spravodajských (ENG) kamier pre výrobu spravodajských, športových a publicistických relácií v exteriéri a interiéri. Výbava kamery musí obsahovať zariadenia, ktoré sú nevyhnutne potrebné na výrobu uvedených relácií. Výsledkom verejného obstarávania pre časť 1 bude Kúpna zmluva na nákup ENG kamier s príslušenstvom. ...
Videotechnologie - Projektory pro Divadlo na Orlí
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou projektorů s laserovým zdrojem světla včetně výměnných objektivů a příslušenství pro Divadla na Orlí.
FF UPOL/tř. Svobody 26 - dodávka vybavení AV techniky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, konfigurace, programování, zprovoznění a ověření funkčnosti kompletního vybavení prvky AV techniky včetně řídícího systému dle soupisu prvků uvedeného v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v soupisu ...
Modernizace budov FTK UP v Olomouci - Neředín -AV a přenosová technika/2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace kompletní AV techniky 2NP až 4.NP objektu FTK UP v Olomouci dle přílohy č. 5 Zadávací dokumentace včetně soupisu prvků s výkazem výměr včetně programování, oživování a parametrizace (konfigurace) řídícího systému; Předmět plnění se týká kompletní dodávky AV techniky pro vybrané místnosti ...
Dynamický nákupní systém na výpočetní a zobrazovací techniku a příslušenství
Zadavatel zavádí DNS na výpočetní a zobrazovací techniku včetně příslušenství pro Karlovarský kraj a v postavení centrálního zadavatele pro pověřující zadavatele, kterými mohou být jím zřizované příspěvkové organizace. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní a zobrazovací techniky, jako jsou servery, počítače, ...
Virtuální realita - Laboratoř virtuální reality
Předmětem této veřejné zakázky je dodání audiovizuální a výpočetní techniky pro laboratoř virtuální reality (dále jen „Laboratoř“). Laboratoř bude tvořena prostorem s 4 kanálovým audiovizuálním systémem 3D CAVE, prostorem s trackovacími kamerami pro vizualizaci 3D modelu pomocí backpacků s brýlemi a prostorem s 3D pracovními stanicemi s možností ...
Vnitřní vybavení - Vybavení učeben - II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku vybavení učeben, zejména audioviziuální techniky, a to včetně zprovoznění, do základní školy ve Velkých Opatovicích, kterou provozuje zadavatel Podrobný popis předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Výměna systému bezdrátových mikrofonů studií S1 a S2
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletu bezdrátového mikrofonního systému pro studia 1 a 2 včetně odposlechů pro TS Ostrava v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Více v ZD.
Pořízení nového zvukového systému vč. příslušenství
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění modernizace a rozšíření technických možností a parametrů stávajícího ozvučovacího systému společenského sálu v budově společenského centra „UFFO“, umístěného v sídle zadavatele, které zadavatel provozuje v rámci své hlavní činnosti. Společenské centrum „UFFO“ je místem pořádání divadelních představení, ...
Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové
Předmětem realizace a dodávky stálých expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové je zpracování dílenské dokumentace, výroba, dodávka, montáž a kompletace expozičního systému, včetně osvětlení, AV a IT techniky a jeho následné zprovoznění a zregulování, včetně všech prvků a doplňků, úprava silnoproudých a slaboproudých rozvodů v ...
Zavedenie technológií vytvárajúcich priaznivé prostredie pre tvorbu pracovných miest
Predmetom obstarávania je Zavedenie technológií vytvárajúcich priaznivé prostredie pre tvorbu pracovných miest v kultúrnom priemysle v spoločnosti TRIGON PRODUCTION s.r.o. - Strihové systémy. Presná špecifikácia je v Prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Rekonstrukce Zimního stadionu Kladno
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce ČEZ zimního stadionu Kladno. Předmětem plnění bude realizace nového zastřešení stávajícího zimního stadionu. Nosná konstrukce bude navržena z ocelových příhradových vazníků, na kterých bude osazen skládaný střešní plášť. Nově bude navržen hromosvod, odvodnění střechy, zařízení pro odvod tepla a ...
LF HK - AV technika v r. 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž audiovizuální techniky na jednotlivých pracovištích Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace. Podrobně je předmět veřejné ...
LF HK - AV technika v r. 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž audiovizuální techniky na jednotlivých pracovištích Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace. Podrobně je předmět veřejné ...
Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nových expozic, resp. jejich prvků a prvků výstavních prostor, odpovídajících konkrétní profesi. Veřejná zakázka je rozdělena na šest částí: část 1 - Prvky silnoproudé elektrotechniky, část 2 - Audio, video a informační technika, část 3 - Speciální efekty část 4 - ...
Dodávka, instalace a kalibrace AV techniky do stálých expozic v Historické a Nové budově
Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky, instalace a kalibrace zobrazovací AV techniky do stálých expozic v Historické a Nové budově Národního muzea, a to pro expozice s názvy „Příroda“, „Evoluce“, „Dětské muzeum“, „Dějiny“, „Dějiny 20. století“, „Lidé“, „Klenotnice a Mincovní kabinet“ včetně provozních a předávacích zkoušek a v případě ...
Trojka – Vysielacie pracoviská VPC pre potreby odbavovania TV programovej služby Trojky
Cieľom verejného obstarávania na predmet zákazky: Trojka Vysielacie pracoviská VPC pre potreby odbavovania TV programovej služby Trojka je: - zabezpečiť kompletnú dodávku televíznej technológie pre odbavovanie TV programových služieb Trojka, - zabezpečiť spracovanie a vysielanie súborov a obrazovo zvukových signálov v HD rozlíšení 1080i50, podľa ...
Rekonštrukcia televíznej technológie štúdia MD-A Bratislava II
Predmetom zákazky je dodanie a montáž vybavenia obrazovej a zvukovej réžie, televízneho štúdia, technologickej miestnosti, dorozumievacieho zariadenia pre celý komplex štúdií MD-A, MD-B a MD-C, montáž zariadení dodaných z majetku RTVS. Rekonštrukcia obsahuje kompletné vybavenie štúdia televíznou technikou okrem kamerových reťazcov, dodávku ...
Jazykové laboratórium
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy špecializovanými zariadeniami. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí za účelom umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov.
AV technika pro učebny a ateliéry
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace AV techniky pro učebny a ateliéry Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění.