Nákup informačnej techniky a softvéru na správu a ochranu koncových staníc
Predmetom zákazky je zabezpečenie potrieb verejného obstarávateľa v oblasti informačno-komunikačnej techniky, t.j. nákup novovyrobených, doteraz nepoužívaných osobných počítačov, prenosných počítačov, dokovacích staníc k notebooku, LCD monitorov, farebných a čiernobielych tlačiarní, multifunkčných zariadení, USB klávesníc, tabletov, projektorov, ...
Dodávka hardware a software potřebného pro digitalizaci, správu a archivaci sbírek
Veřejná zakázka je rozdělná na 2 části. Dodavatel může podat nabídku na jednu či více části veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky. ČÁST 1 – HW ČÁST 2 – SW + TECHNICKÁ PODPORA Blíže viz ZD.
Pozáruční podpora Huawei
Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Pozáruční podpora Huawei 2019“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je pořízení pozáruční podpory a pořízení hard-disků a paměťových modulů. 1. Pozáruční podpora Pořízení podpory v režimu 24 x 7 x 4 na místě, pro serverové farmy SŽDC. Pozáruční podpora prodlužuje a slučuje současné podpory technologií ...
Dodávka počítačů a notebooků
Předmětem plnění veřejné zakázky je notebooků – přenosných počítačů, PC sestavy ve standardním provedení a PC sestavy ve výkonném provedení. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části, jejichž předmětem je: Ad a. Notebooky Ad b. Sestava PC – standardní Ad c. Sestava PC – výkonná
Skenování knih 8 část software pro úpravu obrázků
dodávka softwaru pro úpravu obrázků
Skenování knih 7 část 4K monitor k PC
dodávka 48 ks 4K monitorů k PC
UTB – 3D tiskárna 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny pořizované pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka technického vybavenia pre budovanie spôsobilostí CSIRT
Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia a priamo súvisiacich služieb na budovanie spôsobilostí CSIRT pre rezort zdravotníctva. Verejný obstarávateľ požaduje dodať technické vybavenie a poskytnutie nevyhnutných služieb pre splnenie technologických podmienok na zaistenie kybernetickej ochrany v podmienkach rezortu zdravotníctva v súlade s ...
Technologická základna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardware (HW) a software (SW) k doplnění infrastruktury ÚZIS ČR o hardware a software potřebný pro vytvoření a provoz Informačního a datového resortního rozhraní pro zajištění základního, jednotného, informačního, komunikačního a datového bodu resortu zdravotnictví
Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a zajištění služeb provozní podpory
Předmětem plnění veřejné zakázky je (i) dodání, instalace a implementace ekonomického informačního systému (dále jen „EIS“), který bude plně odpovídat všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům Zadavatele, včetně poskytnutí práv k jeho užití (licencí), a souvisejících služeb dle potřeb Zadavatele dle podmínek Implementační ...
Upgrade existujúceho L- servera Syngo Via na veľkosť XL
FNsP J. A. Reimana Prešov obstarala v roku 2017 CT prístroj Somatom Definition AS+, súčasťou ktorého bol aj server Syngo.Via vo veľkosti L. Predmetom zákazky je upgrade existujúceho servera Syngo.Via vo veľkosti L na veľkosť XL pre potreby oddelenia rádiológie. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta ...
Pozáruční servis a podpora provozu technologie CIRC
Služba pozáručního servisu a podpory provozu technologií CIRC (HW,SW)
Zvýšení spolehlivosti zálohování pro Krajskou zdravotní, a.s.
Dodávka dvou nezávislých UPS včetně příslušenství a všech služeb souvisejících s dodávkou UPS.
Komplexný manažérsky systém
Predmetom zákazky je získanie práv na používanie softvéru (licencie) pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ďalej len (PZS) v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa v dvoch modeloch a dodanie softvérových modulov interných, externých, vyvolávacích a modulov eZdravie na realizáciu plánovania, rezervačného systému a ...
Páteřní routery pro Krajskou zdravotní, a.s. II
Dodávka páteřních routerů regionální sítě s podporou BGP a MPLS a 2 kusů aktivních prvků pro datové centrum společnosti včetně řízení přístupu uživatelů k síti a zajištění technické podpory na 5 let.
Obměna a rozšíření diskového pole serverovna Květná
Předmětem plnění je dodávka jednoho kusu diskového pole, včetně dopravy, uvedení zařízení do provozu, ověření funkčnosti a připojení ke stávajícím prostředkům ICT SZPI, tj. připojení k Informačním a Komunikačním Technologiím SZPI, zejména k virtualizačním serverům – IBM Flex Systém.
Vybavenie učebne IKT
Predmetom zákazky je dodávka IKT vybavenia a školského nábytku podľa špecifikácií uvedených v Súťažných podkladov.
Výběr koncových stanic pro ZPŠ č. II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW a SW vybavení pro zadavatele.
Rekonstrukce půdních prostor ZŠ a MŠ Blížejov - Konektivita + IT
Cílem projektu je zřízení konektivity a vybavení odborných učeben ICT zařízením – konkrétně žákovskými a učitelskými PC s monitory, žákovskými notebooky 2v1, dotykovými obrazovkami, multifunkčními zařízeními, 3D tiskárnou, jazykovou laboratoří, tabulemi, a dalším vybavením. V rámci hlavních aktivit dojde dále k pořízení IT řešení a digitálních ...
Rekonstrukce půdních prostor ZŠ a MŠ Blížejov - Senzory
Cílem projektu je vybavení půdní vestavby (odborné učebny) + jedné kmenové učebny (III.NP) senzory pro výuku žáků. Základní škola Blížejov nabídne po realizaci projektu zvýšenou kvalitu vzdělávání pro své žáky, a to prostřednictvím vybudování tří učeben pro odbornou výuku – odbornou jazykovou učebnu, multimediální učebnu přírodních věd a ...
UTB – Software pro analýzu kvalitativních dat
Předmětem veřejné zakázky je dodávka softwaru pro analýzu kvalitativních dat pořizovaného pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávky výpočetní techniky - Pracovní stanice a periferie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky – pracovní stanice a periferie. Bližší specifikace dodávek výpočetní techniky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Jedná se zejména o PC stanice a monitory, počítačové soupravy, výkonné pracovní stanice, síťové velkoobjemové uložiště, tiskárnu. Povinností vybraného dodavatele bude ...
Půdní vestavba ZŠ T. G. Masaryka – Milovice – vybavení učeben
Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben.
Optimalizace technologického centra Olomouckého kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka: - serverů – dodávají výkon pro provoz aplikací a poskytování nových služeb - doplnění vhodné infrastruktury SAN – datové propoje mezi servery a jinými prvky typicky disková pole a jiná zálohovací zařízení. - doplnění aktivních prvků pro LAN – nutné datové propojení mezi částmi technologického centra ...
LF - Elektronické laboratorní notebooky a systém pro statistickou analýzu obrazových dat
Předmětem zakázky je dodávka softwaru s funkcionalitou elektronického laboratorního notebooku a softwaru pro databázování a vyhodnocování obrazových dat z vysokokapacitního screeningu pro další možnost reportování dat v rámci elektronického laboratorního notebooku.