22 Production - Technické vybavenie
Dodanie technické vybavenia: Kamera - 1 ks Čítačka pamäťových kariet - 1 ks Pevný disk - 2 ks Monitor/rekordér ku kamere - 1 ks Napájanie ku kamere - 1 ks Kompletná ochranná klietka na kameru - 1 ks Ľahký matte box - 1 ks Hľadáčik na kameru - 1 ks Kábel na hľadáčik - 2 ks Makro objektív - 1 ks Set fullframe objektívov - 1 ks V mount ...
Aktivní prvky počítačové sítě 2021-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu § 131 zákona uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky aktivních prvků počítačové sítě dle aktuálních potřeb zadavatele pro Prahu, Brno a Ostravu v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Obnova hardwaru EIS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardware pro 2 výpočetní uzly ekonomického informačního systému.
Centrální nákup výpočetní techniky 2021
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dodávek výpočetní techniky (dále jen zboží), tj. stolních počítačů, monitorů, PC 2v1, notebooků a tabletů pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. Mimo jiné dodavatel poskytuje i příslušenství pro počítače a notebooky (myš, klávesnice, brašna), ale i základní softwarové vybavení (operační systém). ...
Výroba didaktických pomůcek - Matematická gramotnost
Předmětem veřejné zakázky je návrh, vývoj, výroba a dodávka didaktických pomůcek včetně souvisejícího programového vybavení a grafických dekorativních prvků pro expozici Matematická gramotnost, která bude umístěna na ploše cca 400 m2 ve 3.NP SC iQLANDIA v Liberci. Předmět veřejné zakázky zahrnuje: a) Vytvoření grafického návrhu didaktických ...
FN Olomouc-PC Sestavy
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky PC sestav na základě jednotlivých dílčích objednávek v předpokládaném počtu cca 450 ks PC sestav a v požadované minimální konfiguraci.
Zvýšení kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy nemocnice - operační systém
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního řešení vedoucího ke zvýšení kybernetické bezpečnosti, a to prostřednictvím dodávky a implementace dílčích částí. Předmětem této veřejné zakázky je ochrana koncových stanic proti škodlivému kódu spočívající v nasazení jednotného operačního systému Windows 10 ENTERPRISE na zařízení v rozsahu 800 ...
Monitoring síťového provozu v počítačové síti NPK
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, implementace a podpora HW a SW vybavení umožňujícího dlouhodobé detailní monitorování dění na počítačové síti, bezpečnostní analýzu a vyhodnocování síťového a aplikačního provozu včetně zajištění auditního záznamu o dění na síti v interním síťovém prostředí zahrnující všechny lokality zadavatele. ...
Rámcová smlouva na nákup, implementaci a podporu řešení integrovaného systému ochrany proti APT útokům
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, implementace a podpora řešení integrovaného systému ochrany proti APT útokům na síti i koncových bodech, forenzní analytiku, vyšetřování a řešení kybernetických událostí.
Moderná materská škola v.1 - softvér
Predmetom je produkt vo forme softvéru, určený pre vedenie a personál materskej školy (MŠ), ako aj pre rodičov detí, navštevujúcich MŠ. Cieľom je priniesť riešenie, ktoré zvýši efektivitu práce vedenia a personálu MŠ v rámci ich každodenných administratívnych a riadiacich činností, ale aj zjednoduší a zefektívni komunikáciu medzi personálom MŠ a ...
Podpora licencií SAP
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb podpory SAP Standard Support v nasledovnom rozsahu: - SAP Application Developer User - SAP Application Professional User - SAP Application Limited Professional User - SAP Enterprise found. Pack (5 SAP App. Prof. User) - SAP Payroll Processing - SAP BusinessObject Edge BI, standard package (10 ...
Dodávka zařízení NAS 2021-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu § 131 zákona uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky datových uložišť (Network Attached Storage) dále jen NAS pro Prahu, Brno a Ostravu v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Dodávka ICT prostředků
Předmětem veřejné zakázky je dodávka serverů, diskového pole a HW produktů pro VMware - instalace a zprovoznění, migrace dat ze stávajícího prostředí VMware. Dodávka zálohovacího serveru a páskové knihovny - instalace a zprovoznění, migrace ze stávajícího prostředí. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v Příloze č. 1 - Technická ...
Pořízení vybavení pro forenzní zkoumání informačních technologií
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání vybavení pro forenzní zkoumání informačních technologií.
SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou - dodávka vybavení (opakování části G)
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky vybavení pro školské zařízení, které jsou detailně specifikovány v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Účelem zadávacího řízení je dodání nového vybavení, tedy modernizace zastaralého vybavení školy. Týká se oblastí teoretické i praktické výuky ve všech vzdělávacích oborech. Modernizace je v ...
Hardware pro integrační platformu II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardware (HW) včetně software (SW) pro virtualizaci a zálohování určeného pro informační systém (IS) integrační platformy (IP), který bude provozován ve zdvojeném (redundantním) režimu, a to ve dvou lokalitách (datových centrech), které budou totožné, co se týče diskové kapacity a výpočetního výkonu ...
Podpora licencí Trend Micro
Předmětem veřejné zakázky je nákup podpory, včetně záruky a servisní podpory pro 22.000 uživatelů licencí Trend Micro Enterprise Security For Gateway (ESG) na 2 roky v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka HW
Předmětem veřejné zakázky je dodávka HW a souvisejících služeb. Dále viz. ZD.
GPU server
Dodávka GPU serveru za účelem strojového učení metod analýzy biomedicínských obrazů.
Dodání a implementace ERP a poskytování služeb údržby a podpory
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění dodání a implementace ekonomického informačního systému a následného poskytování servisních služeb k tomuto systému. Předmět Veřejné zakázky se tak skládá z následujících činností: a) DODÁNÍ A IMPLEMENTACE EKONOMICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (dále jen "ERP) b) POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODPORY, ÚDRŽBY A ...
Pořízení HW
Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka HW komponent umožňujících technické zhodnocení (rozšíření a navýšení výkonu) stávajícího HW umístěného v datových centrech SZR.
Vybavení výpočetní technikou ZŠ T. Šobra, Písek
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky sestávající se z dodávky přenosných počítačů - notebooků včetně software a příslušenství podle technického zadání a soupisu dodávek vypracovaného společností ARAPANEA s.r.o., IČO 03023095. Dodávka je určena do místa plnění - Základní škola T. Šobra, Šobrova 2070, 397 01 Písek
ICT vybavení pro školu
Předmětem veřejné zakázky je soubor dodávek ICT vybavení a software mající za cíl zvýšení možnosti distanční výuky žáků školy, zejména s ohledem na vznik mimořádných situací, jako i vybavení pedagogických pracovníků kvalitním hardwarem a softwarem, včetně zajištění vzdělávacích programů a zajištění dostatečně kapacitní přenosové sítě.
Hyperkonvergovaná infrastruktura
Předmětem veřejné zakázky je nákup řešení hyperkonvergované infrastruktury (dále jen „HCI“) včetně implementace, souvisejících licencí, HW a SW maintenance a možnosti rozšíření nakupovaného řešení HCI, a to na základě uzavření Rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ uzavřené s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 48 měsíců (dále jen ...
Dodávka terminálů (tenkých klientů)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 700 kusů teminálů (tenkých klientů) a další související plnění. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen "ZD"), zejména v jeho příloze č. 1.