Dynamický nákupní systém na dodávky serverů
Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS na dodávky serverů a diskových polí včetně příslušenství. Dodavatel bude povinen dodat zadavateli do místa plnění (včetně dopravy) jednotlivé typy serverových technologií (HW a SW komponenty), včetně jejich příslušenství, SW licencí, dokladů nezbytných k jejich užívání, případně včetně HW maintenance ...
Nákup monitorov pre Servis Desk MSSR
Pracovné kancelárske monitory pre potreby zamestnancov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Podrobný opis a technické požiadavky tvoria samostatnú časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.
Vytvorenie, dodanie a implementácia informačného systému SIEM, vrátane EDR
Predmet zákazky zahŕňa: - nákup a implementáciu softvéru pre rozšírenie monitorovacieho systému SIEM od spoločnosti Micro Focus ArcSight, - nákup a implementáciu organizačných a technických opatrení spojených s rozšírením monitorovacieho systému SIEM a bezpečnostných riešení v rámci celého Ministerstva financií Slovenskej republiky za ...
Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky a ICT vybavení pro MFF UK
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky a ICT vybavení, tj.: osobní počítače, tablety, notebooky, tiskárny, externí disky, monitory, zařízení související s počítači, informační systémy a servery, switche, síťové routery, komunikační sítě, ethernetové sítě, ISDN sítě, síťová zařízení, komunikační zařízení, ...
ČSSZ - Rozšíření diskového pole security
dodávka 2 ks rozšíření kapacit diskového pole pro zajištění dostatečného diskového prostoru a pro bezpečnost IKT ČSSZ
Dodávka datového úložiště pro zálohy a záložních zdrojů - UPS pro Nemocnici Litoměřice, o.z.
Předmětem této veřejné zakázky je dodání diskového úložiště NAS (Network Attached Storage) a 2 ks záložních zdrojů UPS, včetně příslušenství, zajištění záručního servisu, a odpovídajícího softwaru.
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP II - IT technika - Počítače a příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových počítačů a souvisejícího příslušenství. Předmět plnění je podrobněji vymezen v příloze č. 4 - Technické specifikaci a v příloze č. 6 - Návrhu kupní smlouvy
Nákup HSM kariet a serverov pre projekt Modernizácia ÚPVS
Predmetom zákazky je nákup HSM kariet a serverov v prevedení interná karta plus server v počte 8 kariet a 8 serverov. Podrobne viď v súťažných podkladoch.
Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubice - dodávka audiovizuálního vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace audiovizuálního vybavení a souvisejících dodávek vybavení do novostavby objektu Centrálních polytechnických dílen (dále jen „CPD“) a Galerie města Pardubice (dále jen „GAMPA“). Veřejná zakázka v rámci jednoho zadávacího řízení je rozdělena na 4 částí: ČÁST 1: Prostorová akustika ČÁST 2: AV ...
Licence a maintenance IBM DB2
Předmětem veřejné zakázky je pořízení licencí IBM DB2 včetně maintenance a maintenance stávajících licencí IBM DB2. Podrobný popis je uveden v Zadávací dokumentaci.
HPC traditional
Predmetom zákazky je zabezpečenie serverovej infraštruktúry 2. etapy, v rozsahu podľa technickej špecifikácie definovanej v Prílohe č. 1 návrhu kúpnej zmluvy Špecifikácia s cenovou kalkuláciou. Predmet zákazky je rozdelený na 7 častí: 1.Časť predmetu zákazky s názvom: HPC traditional 2.Časť predmetu zákazky s názvom: 0.H1.P87 Ab initio ...
Dodávka komponentov serverovej infraštruktúry s podporou na 48 mesiacov pre potreby SZRB, a.s.
Predmetom zákazky je dodanie novej výpočtovej techniky a komunikačnej infraštruktúry s príslušenstvom potrebnej na obnovu existujúcej IKT infraštruktúry verejného obstarávateľa a jej rozšírenie s možnosťou ďalšieho rozvoja v priebehu nasledujúceho obdobia podľa prevádzkových a finančných potrieb verejného obstarávateľa. V rámci zákazky sa ...
Dodávka a implementace ERP systému
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace nového vnitropodnikového informačního systému pro společnost Technické sítě Brno, akciová společnost, za účelem jeho dalšího poskytování třetí straně v rámci SMB, a to především pro tyto oblasti: - Odpadové hospodářství - Ekonomika, účetnictví - Marketing - Reporting, ...
Přístavba odborných učeben včetně vybavení a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov - výpočetní technika
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky pro Základní školu v Dolním Benešově
Dodávka výpočetní techniky - koncová zařízení
Dodávka výpočetní techniky - koncová zařízení v souladu s Přílohou č. 1 této ZD - Technická specifikace. Dodané zboží musí být nové a nepoužité.
12 ks notebooků včetně příslušenství
Dodávka notebookůvčetně příslušenství.
Výmena základných CORE prepínačov
Predmetom zákazky je konsolidácia a obmena morálne a technicky zastaraných CORE, Datacenter a DMZ prepínačov, ktoré boli implementované v roku 2016, vrátane poskytnutia realizačných služieb (analýza a návrh, inštalácia, testovanie, dokumentácia a školenie). Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Licencie pre MS SQL server a Windows CAL licencie
Predmetom zákazky je dodanie 4 kusov licencií Windows SQL Server 2019 Standard Core so Software Assurance a 150 kusov licencií Windows CAL k serveru pre centrálne riadenie počítačov pre 150 používateľov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ...
Vybavení do centra digi a robotiky - ICT vybavení III: část 2 - virtuální a argumentovaná realita
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení pro centrum digitalizace a robotiky. Podrobná specifikace dodávky je součástí přílohy č. 3 ZD. Jedná se o část veřejné zakázky, která je zadávána v samostatném zadávacím řízení.
Vybavení do centra digi a robotiky - ICT vybavení III: část 3 - periferní zařízení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení pro centrum digitalizace a robotiky. Podrobná specifikace dodávky je součástí přílohy č. 3 ZD. Jedná se o část veřejné zakázky, která je zadávána v samostatném zadávacím řízení.
Vybavení do centra digi a robotiky - ICT vybavení III:  část 1 - informační technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení pro centrum digitalizace a robotiky. Podrobná specifikace dodávky je součástí přílohy č. 3 ZD. Jedná se o část veřejné zakázky, která je zadávána v samostatném zadávacím řízení.
Vybavení učeben ZŠ ITC a nábytek opakované
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení učeben ZŠ, dle jednotlivých částí: Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 Zákona rozdělena na 2 části 1. Část dodávka nábytku 2. Část dodávka IT vybavení
Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov a obnova hardvérového a softvérového vybavenia
Predmetom zákazky/zmluvy je dodávka mobilných pracovísk prokurátorov v rámci ktorej bude dodaná a inštalovaná infraštruktúra IT, prostredníctvom ktorej budú poskytované služby eGovernmentu.
Notebooky
Predmetom zákazky je nákup 60 ks prenosných počítačov a príslušenstva.
Obnova diskových polí a páskových knihoven ČÚZK
Předmětem veřejné zakázky je: o dodání diskového pole do datového centra (DC) v primární lokalitě včetně software, s celkovou chráněnou diskovou formátovanou kapacitou minimálně 2 PiB (bez použití komprese nebo deduplikace) a s šestiletou zárukou za jakost o dodání diskového pole do datového centra (DC) v záložní lokalitě včetně software, s ...