Testovací systémy pro HiL testy určené pro elektromobilitu
Předmětem zakázky je dodávka testovacích systémů pro zajištění HiL testů v konfiguraci určené pro elektromobilitu dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, montáže a poskytnutí uživatelské podpory. Poptávané testovací systémy jsou určeny pro ruční a automatické HiL testy. Předmětem HiL testů bude validace softwaru pro ...
Systém EasyGO - rámcová dohoda
Technická podpora systému EasyGO Dodávka 8ks ABC bran systému EasyGO včetně instalace, napojení a konfigurace potřebných HW a SW komponent a licencí, náhradní díly Rozvoj systému EasyGO Rozšířená technická podpora
Nákup ICT vybavení - Slaný
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení a vybavení na pokusy realizované v rámci odborných výjezdů Gymnázia Václava Beneše Třebízského jako součást zvýšení kvality odborného vzdělávání. ICT vybavení a vybavení na pokusy bude dodáno v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 ...
Dodávka PC a monitorů 2021-2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu § 131 zákona uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky počítačů včetně příslušenství a monitorů v letech 2021-2023 dle aktuálních potřeb zadavatele pro Prahu, Brno a Ostravu v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Zajištění softwarových licencí Microsoft
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem licencí dle licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) a SELECT Plus a na služby uvedené v příloze.
Dodávka informačního systému pro ekonomickou agendu a lesní výrobu III
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku nového informačního systému pro zajištění ekonomické agendy a agendy lesní výroby, evidence a plánování a poskytnutí souvisejících služeb.
Tlačové služby
Predmetom zákazky je nájom hardvérových zariadení (tlačiarní, komunikačných modulov a pod.), softvérových licencií (operačný SW, licencie pre SW personalizovanej tlače a pod.) , konfigurácia, inštalácia zariadení, zriadenie a poskytovanie tlačových personalizovaných služieb, vrátane dodávky spotrebného materiálu, okrem papiera a realizácia prác s ...
Mobilní datová centra pro lokality Hradec Králové a Týniště nad Orlicí
Předmětem plnění Zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu dvou (2) datových center definovaných jako trvale bezobslužná pracoviště (dále jen „Datová centra“) s tím, že se jedná o dodávku mobilních datových center formou kontejnerového řešení a non-IT technologií datového centra (serverové racky a kompletní elektroinstalace včetně chytré ...
SW licence vč. maintenance k projektu ISF (2)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 5 ks SW licence desktopové klientské aplikace Tovek Tools Search Pack s modulem Analytics, včetně technické podpory na 12 měsíců od dodání.
Modulární cluster a virtualizace desktopů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zprovoznění a řešení pro modulární cluster, virtualizaci desktopů a tenkých klientů. Předmětem plnění je rovněž zaškolení pracovníků zadavatele
Zvýšení kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy nemocnice - operační systém
Předmětem této veřejné zakázky je ochrana koncových stanic proti škodlivému kódu spočívající v nasazení jednotného operačního systému Windows 10 PROFESSIONAL NA ZAŘÍZENÍ na všechny koncové stanice informačního systému nemocnice v rozsahu 800 stanic.
IT vybavení pro projekt ISF
Předmětem je nákup výpočetní techniky.
Dynamický nákupní systém pro vybrané standardní ICT vybavení pro roky 2021-2024
Předmětem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému pro dodávky standardního ICT vybavení blíže definovaného v bodech 1 a 2 zadávací dokumentace (dále ZD).Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou průběžné dodávky vybraného standardního ICT vybavení pro zadavatele dle jeho aktuálních potřeb, včetně jejich dopravy ...
Posílení databázových serverů 2021
Zadavatel požaduje zajištění technologického posílení stávajících DB serverů a poskytnutí záruky na tyto posílené servery. Podrobnosti viz ZD.
Poskytnutí MS licencí a software assurance
Předmětem plnění veřejné zakázky je úplatné nabývání licenčních práv k produktům Windows Server, SQL Server Enterprise a Visual Studio a poskytování dalších služeb, zejména software assurance, a to dle objednávek uzavíraných na základě rámcové dohody.
Modernizace a rozvoj centrálního databázového systému, včetně technické podpory na 5 let
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka dvou identických polí ALL-flash s podporou binárního zrcadlení mezi diskovými poli na synchronní a asynchronní bázi a na centrální diskové úložiště Storwize V7000, které Zadavatel v současnosti používá. Obě dodávaná disková pole musí zajistit HW a SW maintenance na 5 let v režimu 24 x 7 s odezvou ...
Dynamický nákupní systém na služby penetračního testování
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění služby penetračního testování, která je s ohledem na zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů či jeho prováděcích předpisů nutná v oblasti zabezpečení jednotlivých informačních systémů Kritické informační infrastruktury a Významných informačních ...
Nákup prvků univerzálního kabelážního systému pro technologie ICT II
Předmětem tohoto zadávacího řízení uzavření rámcové dohody na dodání prvků univerzálního kabelážního systému pro technologie ICT, která bude uzavřena s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 48 měsíců, na jejímž základě budou uzavírány dílčí smlouvy na dodávky. Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v ...
FEL - HW prostředky pro zabezpečení perimetru sítě LAN/MAN
Předmětem veřejné zakázky jsou dva kusy HW firewall pro režim vysoké dostupnosti, které splňující minimální požadavky a konfiguraci uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy (Technická specifikace předmětu plnění). Součástí dodávky je instalace, migrace stávající konfigurace, nasazení do provozu, poskytování post-implementační podpory, záruka a servisní ...
Podpora pro používané úložné a zálohovací technologie
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výrobcem garantované HW a SW podpory časově navazující na aktuálně platné záruky ke stávajícím zařízením zadavatele, uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentacre (pod názvem Tabulka technických parametrů - Plnění: "Zajištění HW a SW podpory") včetně poskytnutí všech potřebných licencí blíže ...
Servisní podpora technologií UPS Datového centra
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na zařízení UPS datového centra Zadavatele (dále jen „DC“) Zadavatele.
Záložní datové centrum NNH - I.etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení, instalace a uvedení do provozu nového Záložního datového centra pro zajištění bezporuchové podpory všech lékařských, provozních a bezpečnostních procesů v NHH a servisní podpora po celou délku trvání záruční doby, tj. pod dobu 5 let. Součástí akce jsou zejména dispoziční úpravy stávajícího objektu ...
Rekonstrukce serverovny v Nové budově Národního muzea
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek zařízení serverovny umístěné v Nové budově Národního muzea dle specifikace uvedené v příloze č. 4 zadávací dokumentace - Položkový rozpočet a provedení rekonstrukce této serverovny. Bližší popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Součástí předmětu plnění ...
Informační systém pro evidenci soudních spisů a elektronický systém spisové služby
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je požadavek zadavatele na zajištění jediného dodavatele informačních systémů Ústavního soudu, se sídlem Joštova 625/8, 660 83 Brno včetně spisové služby.
Dynamický nákupní systém rozvoj SAP
Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných na základě DNS bude rozvoj SAP v rámci oblastí obsažených v kategoriích DNS. Kategorie DNS: • Personalistika a mzdy • Finance • Nákup a logistika • Správa nemovitostí • Datový sklad a manažerský reporting • Integrace • Utility • Technická část