Serverová infraštruktúra

Serverová infraštruktúra

Predmetom zákazky je nákup - server [4 ks] - UPS [2 ks] - hypervízor a manažment VM [1 ks] - licencie softvérového operačného systému [1 komplet] - doplnenie kapacity diskového poľa IBM v 5010 [1 komplet] - centrálne prepínače [1 komplet] - prístupové prepínače [1 komplet] - rozšírenie firewall [1 ks] - WiFi [1 komplet] - mailový systém ...

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Malcov 16

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Malcov 16

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany

Predmetom verejného obstarávania je nákup, dodávka a montáž vybavenia do školskej knižnice, fyzikálnej učebne, polytechnickej učebne a IKT učebne pre Základnú školu v Petrovanoch.

Dodávka IT infrastruktury II. pro Nemocnici Strakonice, a.s.

Dodávka IT infrastruktury II. pro Nemocnici Strakonice, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení v podobě firewallů, aktivních prvků, kabeláže a software pro management sítě a do ní přistupujících zařízení včetně příslušenství.

Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov

Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov

Jedná sa o obstaranie učebných pomôcok, informačnej technológie a softvérového vybavenia a nábytku do ZŠ v rozsahu výkazu výmer tvoriacich prílohu Súťažných podkladov.

Ekonomický informační systém - Vsetínská nemocnice a.s.

Ekonomický informační systém - Vsetínská nemocnice a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace ekonomického informačního systému, který nahradí, případně rozšíří stávající informační systém. Součástí plnění je dodávka nezbytného HW a s ním souvisejícího SW a další související plnění, včetně poskytování podpory po dobu neurčitou, to vše v rozsahu příloh návrhu smlouvy - obchodních ...

Dodávka pracovních stanic a monitorů

Dodávka pracovních stanic a monitorů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 150Ks All in One pracovních stanic a 30Ks monitorů

FSv - Rozšíření infrastruktury pro virtualizaci desktopů s podporou 3D akcelerace

FSv - Rozšíření infrastruktury pro virtualizaci desktopů s podporou 3D akcelerace

Předmětem plnění věřejné zákazky je výběr dodavatele na rozšíření stávající virtualizační infrastruktury pro virtualizaci desktopových operačních systémů o servery s podporou virtualizace 3D grafických akcelerátorů v CAD programech na základě přiložené technické specifikace. více viz ZD

Pořízení skenovacích pracovišť ČÚZK

Pořízení skenovacích pracovišť ČÚZK

Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup vybavení skenovacích pracovišť za podmínek uvedených v ZD včetně jejich ukázkové instalace a konfigurace a 5 –ti letého záručního servisu.

Dodávka kontrolérů bezdrátové sítě, přístupových bodů a síťových přepínačů

Dodávka kontrolérů bezdrátové sítě, přístupových bodů a síťových přepínačů

Předmětem plnění bude dodávka kontrolérů bezdrátové sítě, přístupových bodů a síťových přepínačů

Aktualizace systémů analýzy obrazu MetaSystems

Aktualizace systémů analýzy obrazu MetaSystems

Předmětem plnění VZ je aktualizace systémů analýzy obrazu MetaSystems. V?příloze č. 3 zadávacích podmínek – Položkový ceník je uvedena bližší specifikace stávajícího SW zadavatele dotčeného požadovanou aktualizací.

SW – jednotného informačního systému prevence včetně provozní smlouvy JISP na 5 let

SW – jednotného informačního systému prevence včetně provozní smlouvy JISP na 5 let

Předmětem veřejné zakázky je dodávka SW – jednotného informačního systému prevence včetně provozní smlouvy JISP na 5 let podle technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek.

Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram - Bezpečná infrastruktura

Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram - Bezpečná infrastruktura

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování bezpečné centrální IT infrastruktury Zadavatele. Součástí plnění je též poskytování služeb podpory provozu.

Vybavení Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě

Vybavení Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní vybavení budovy ZŠ Nuselská. Konkrétně se jedná o dodávku nábytku; dodávku IT a ICT vybavení; dodání technologie planetária, 3D kina; dodání pomůcek pro fyziku, chemii a přírodopis a dodávku filmů. Veřejná zakázka je s ohledem na svou různorodou avšak komplexní povahu v souladu s § 35 zákona rozdělena ...

Dodávka firewallů, jejich instalace, konfigurace a technická podpora

Dodávka firewallů, jejich instalace, konfigurace a technická podpora

- dodávka 2 (plně redundantních) Firewallů jako náhrada za stávající dle níže uvedené specifikace pro 1 100 počítačů, 140 serverů (průměrně je současně připojeno cca 800 zařízení) a pro plánované navýšení o cca 1 000 uživatelů WiFi pro návštěvníky nemocnice - dodávka antivirového a antispamového řešení pro 2 000 uživatelů jako součást ...

Notebooky a pracovní stanice pro krajské a zahraniční redakce

Notebooky a pracovní stanice pro krajské a zahraniční redakce

Dodávka notebooků a pracovních stanic pro krajské a zahraniční redakce

Rámcová dohoda na nákup routerů

Rámcová dohoda na nákup routerů

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávek routerů za účelem náhrady stávajících, již zastaralých routerů, a dodávky systému zajišťujícího možnost řídit rozdělení provozu na základě definovaných pravidel, tzv. Software-Defined WAN (dále jen SW WAN).

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Slovenský Grob – nákup tovarov

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Slovenský Grob – nákup tovarov

Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Slovenský Grob: -jazykovej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, interaktívny projektor s tabuľou a perom, softver, digitálne jazykové laboratórium -knižnice technickým a technologickým vybavením, najmä PC zostavami, notebookmi, knižnično- informačným systémom, ďalším ...

Poskytnutí licence a zajištění provozu centrálního indexu elektronických informačních zdrojů

Poskytnutí licence a zajištění provozu centrálního indexu elektronických informačních zdrojů

poskytnutí licence a zajištění provozu centrálního indexu elektronických informačních zdrojů pro portál Knihovny.cz a k jeho využití zadavatelem a uživateli portálu knihovny.cz

Rozšíření systému řízení rizik SZIF

Rozšíření systému řízení rizik SZIF

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření licencí systému řízení rizik zadavatele. Zadavatel implementoval systém řízení rizik na bázi software ARM (Active Risk Manager) a v rámci této veřejné zakázky požaduje navýšení počtu licencí pro rozšířený počet uživatelů a provedení integračních prací v oblasti řízení projektových rizik. Detailní ...

Pozáruční servis a podpora provozu technologie CIRC

Pozáruční servis a podpora provozu technologie CIRC

Zajištění pozáručního servisu a podpory provozu technologií CIRC (Computer Incident Response Capability) - PTZM (pracoviště pro testování zranitelnosti a malware) jako pracoviště pro testování škodlivých kódů a monitoring jejich chování, testování updatů a upgradů.

Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce

Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Centralizace řešení portálových DB

Centralizace řešení portálových DB

Dodané dílo zajistí převod současných portálových databází ČHMU, tj. jeho obsahem bude nová centrální portálová databáze (HW, SW, instalace) včetně její implementace do prostředí ČHMÚ a zajištění supportu po dobu záruční doby. Dodávka bude řešena smlouvou o dílo. Dodané dílo nahradí původní zařízení, které rovněž tvoří současnou „licenční ...

Vybavenie učební

Vybavenie učební

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební. Verejny obstaravatel rozdelil predmet zakazky na časti s cieľom umoznit ucast co naväčšieho poctu uchadzacov. Zákazka je rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické ...

Ekonomický informační systém - Kroměřížská nemocnice a.s.

Ekonomický informační systém - Kroměřížská nemocnice a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace ekonomického informačního systému, který nahradí, případně rozšíří stávající informační systém. Součástí plnění je dodávka nezbytného HW a s ním souvisejícího SW a další související plnění, včetně poskytování podpory po dobu neurčitou, to vše v rozsahu příloh návrhu smlouvy - obchodních ...

(záznamy 1/25 z 7033)  strana 1 / 282