Soubor multimediálních stanic - skupina I. vč. soboru aktivních prvků pro upgrade studentské sítě
Veřejná zakázky je rozdělena na dvě části. Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 1 dodávka souboru multimediálních stanic - skupina I. Které budou sloužit pro výuku, prostorovou simulaci, realizaci audiovizuálních, grafických a fotografických uměleckých výkonů, on-line nelineární postprodukci a distribuci záznamů dramatických a ...
Dodávka HW a SW, implementace, zajištění servisu a rozvoje MMS II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW a SW (včetně poskytnutí licencí k SW) a zajištění podpory výrobce, provedení požadovaných a všech nezbytných úprav stávajícího MMS, čímž vznikne Market management systém II, provedení implementace a uvedení nové HW a SW infrastruktury do provozu a zprovoznění MMS II, provedení migrace kompletních dat ...
Datový sklad VLS
Předmětem veřejné zakázky je vybudování datového skladu jako systému, ve kterém se budou ukládat definovaná data zadavatele, tak aby tato byla k dispozici na jednom místě, kde současně budou v odpovídající kvalitě dostupná a zabezpečená. Master data management by měl zadavateli poskytovat jednotný pohled na kritická (důležitá) data, tak aby mohla ...
Dynamický nákupní systém pro výpočetní techniku, kancelářskou techniku, příslušenství
Předmětem Zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému („DNS“) s názvem „Dynamický nákupní systém pro výpočetní techniku, kancelářskou techniku, příslušenství a spotřební materiál“. Cílem zavedení DNS je disponovat okruhem dodavatelů, kteří budou schopni v reakci na aktuální potřeby Zadavatele plnit předmět dílčích veřejných zakázek ...
Dodávka výpočetní techniky v roce 2020
Předmětem plnění je dodávka výpočetní techniky (notebooky, sestavy PC, monitory) pro Fakultní nemocnici Ostrava (dále jen také „FNO“ nebo „zadavatel“). Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek zadavatele a to dle jeho aktuálních potřeb. Zadavatel požaduje dodávky originálního a nového, nepoužitého zboží, které je určené ...
Prodloužení a nákup nových licencí v rámci multilicenčních programů Microsoft
Předmětem veřejné zakázky je prodloužení, rozšíření a nákup nových licencí a poskytování služeb technické podpory a servisu v rámci multilicenčních programů Microsoft na dobu 36 měsíců.
Modernizace odborných učeben na ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova 750
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení pro výuku v odborných učebnách, dodávky konektivity a dodávka nábytkového vybavení, zařízení a pomůcek, včetně schodolezu, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Dodávka dátového úložiska s vysokou dostupnosťou
Predmetom zákazky je dodávka 2 ks dátového úložiska s vysokou dostupnosťou s licenčným softvérovým vybavením a poskytnutím súvisiacich služieb, ktorý pozostáva z nasledujúcich dodávok, výkonov a služieb: - dodávka 2 ks dátového úložiska s licenčným softvérovým vybavením podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 časti B.2 Obchodné podmienky ...
Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace Stř. odb. školy pož. ochrany
Předmětem veřejné zakázky je vývoj, dodávka, instalace a zprovoznění technologie simulátorů a vybavení učebny specializovanou informační technologií, které budou umožňovat výcvik a odbornou přípravu včetně krizového řízení v jednotlivých oblastech a úrovních řízení IZS a to v podobě: • simulátoru pro výuku krizového řízení (SKŘ), • simulátoru ...
Dodávka HD clusteru s akcelerátory č. 2 pro projekt CERIT-SC
Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení sestávající se z?dodávky zahrnující instalaci a?zprovoznění výpočetních uzlů a síťové infrastruktury výpočetního clusteru o celkovém výkonu minimálně 6500 bodů. Výpočetní cluster musí obsahovat nejméně 25 identických výpočetních uzlů, síťovou infrastrukturu zahrnující 10?Gb?Ethernet switch(e), 1?Gb ...
Dodávka úložiště pro zpracovávaná data č. 2 pro projekt CERIT-SC
Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení sestávající se z dodávky, instalace a?zprovoznění uzlů klasického úložiště. Úložiště je tvořeno flash úložištěm s kapacitou alespoň 600 TB. Všechny komponenty dodávky se musí vejít do jednoho standardního racku velikosti 42U. Součástí předmětu veřejné zakázky je poskytnutí rozšířené záruky včetně ...
Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+
Jedná se o část 3 - Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+. Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávky HW prvků pro MS2014+ a technické podpory. Pro informaci se veřejná zakázka dále skládá: Část 1 veřejné zakázky Obnova HW vybavení pro MS 2014+ Předmětem této části veřejné zakázky (Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků ...
Dodávky výpočetní techniky a SW pro výuku cizích jazyků do odborné laboratoře ZŠ T. Šobra Písek
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky sestávající se z technologie pro výuku cizích jazyků prostřednictvím výpočetní techniky a SW umožňující pokročilý management výuky učitele poskytováním souhrnných nebo individuálních elektronických výukových témat a instrukcí žákům do jejich PC pracovišť v učebně včetně řídit a ovládat každý z PC v této ...
Diskové polia
Predmetom zákazky je dodanie dvoch kusov diskových úložísk, jedno pre potreby Krajského súdu Banská Bystrica a druhé pre potreby Okresného súdu Banská Bystrica v súlade s technickou špecifikáciou uvedenou v samostatnej časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky Zákazka musí byť dodaná vrátane príslušenstva (pripojovacie káble a pod.) a ...
Interaktívny výukový systém pre SOŠ Ivanská cesta 21
Predmetom zákazky je obstaranie Obstaranie materiálno technického vybavenia Interaktívneho výukového systému pre Strednú odbornú školu technológií a remesiel v rámci projektu Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21 pre školu so zameraním na stavebníctvo.
Didaktické vybavenie učební ZŠ
Predmetom zákazky je didaktické vybavenie učební ZŠ. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií je v súťažných podkladoch.
Disková pole pro digitalizaci
Předmětem veřejné zakázky je dodávka diskového pole pro digitalizaci (All Flash datové úložiště, které musí být v portfoliu výrobců v kategorii All Flash Arrays a určené pouze pro SSD/Flash média, plně redundantní enterprise řešení bez SPOF), které bude centrálním úložištěm pro všechna digitalizační pracoviště. Díky rychlému připojení a použité ...
Dodávka softwarových produktů pro virtualizaci pro projekty KIS a PACS
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí nevýhradního práva k užití softwarových prostředků pro virtualizaci (licence), dodávka softwarových prostředků a záruční podpora. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Dodávka 250 ks sestav osobních počítačů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 250 ks osobních počítačů (dále jen „PC“) včetně LED monitorů a příslušenství (dále jen „PC sestavy“), a to ve 2 etapách. Součástí dodávek PC sestav je dále dodání licencí operačního systému OEM MS Windows 10 Pro CZ (64bit), ovladačů k nabízeným PC sestavám, jež nejsou součástí standardní instalace operačního ...
Dynamický nákupní systém - Nákup výpočetní techniky, příslušenství a spotřebního materiálu
Toto zadávací řízení se vztahuje k zavedení DNS dle § 138 odst. 1 zákona na dodávky výpočetní techniky, periferií, software, serverů, kopírovacích strojů, aktivních prvků síťové infrastruktury, spotřebního materiálu a podobného sortimentu v rozsahu dle bodu 2.2 zadávací dokumentace pro městský obvod Slezská Ostrava.
Dodávka videoserverů pro ČT 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky bude dodávka videoserverů. Bližší specifikace bude uvedena v Zadávací dokumentaci.
Materiálno-technické vybavenie polytechnickej, biologickej a jazykovej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž
Predmetom zákazky je vybavenie polytechnickej, biologickej a jazykovej učebne v ZŠ s MŠ v obci Svätý Kríž. Zákazka sa delí na časti - didaktické pomôcky, IKT a nábytok. Súčasťou zákazky je dodávka na miesto určenia, montáž a zaškolenie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov opis ...
Dodávka datových kazet
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky datových kazet v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou vybraného dodavatele. Bližší informace viz ZD
CZ ICT 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky osobních (tj. stolních, přenosných a kapesních) počítačů, pracovních stanic, displejů, monitorů, skenerů, tiskáren a multifunkčních tiskových zařízení, jejich doplňků a příslušenství. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Rámcová dohoda na dodávku informačních technologií 2020 - 2021 – rozděleno na části
Účelem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem v každé části veřejné zakázky. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení informačních technologií. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění, včetně požadavků zadavatele na předmět plnění, je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace, kterou tvoří ...