Dodávka nových blade serverů do infrastruktury Krajské zdravotní, a.s. 2021
Dodávka 18 ks serverů pro rozšíření virtualizačních serverů, rozšíření terminálové farmy, Veeam, KZ-FSDATA, KZ-MGMT21, DHCP, AD, SQL a nákup 1 ks chassis pro rozšíření v datacentru.
Dodávky serverů IBM Power pro SAP HANA
Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody (Rámcové smlouvy kupní)- obsahující smluvní podmínky pro zadávaní jednotlivých dílčích zakázek na dodávky serverů IBM Power pro SAP HANA do Datových Center Skupiny ČEZ včetně všech licencí potřebných k provozu těchto serverů.
Dodávky výpočetní techniky pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021
Dodávky výpočetní techniky (stolní počítače, notebooky a LCD monitory) pro Krajskou zdravotní, a.s., a to na základě rámcové dohody.
Nákup terminál serverov s príslušenstvom
Z dôvodu zachovania vysokej dostupnosti vzdialenej (out-of-band) manažment siete Govnet je potrebné zabezpečiť sieťové konzolové zariadenia zabezpečujúce prístup prostredníctvom RS232 RJ45 X2, resp. konzolového priameho/ otočeného (straight/ rollover) kábla konzolových portov rôznych typov pripojených zariadení. Jedná sa o dva typy konzolových ...
Nákup hardware pre potreby SŠHR SR
Verejný obstarávateľ má zámer dobudovať svoju súčasnú technologickú a komunikačnú infraštruktúru pre aktuálne potreby, ktoré vyplývajú z implementácie nových SW programov do užívateľského prostredia Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len SŠHR SR), a reflektujú na potrebu zvýšenia výkonnosti a bezpečnosti komunikačných ...
Disková kapacita pro Krajskou zdravotní, a.s. 2021
Rozšíření diskového pole pro zajištění datových potřeb společnosti.
Modernizace diskových uložišť NetApp - Rámcová dohoda
Předmětem Rámcové dohody je modernizace stávajících datových úložišť NetApp, tj. obměna jejich řídících jednotek za účelem morální životnosti a prodloužení technické podpory ze strany výrobce a s tím související zhodnocení již průběžně vynaložených investic do diskové kapacity. Datová úložiště jsou využívána pro systémy kritické informační ...
IS pro podporu energetického a facility managementu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačního systému pro podporu a řízení energetického managementu a facility managementu v rozsahu a specifikaci uvedených v této ZD a souvisejících implementačních a servisních služeb.
Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno - Serverová infrastruktura
Předmětem veřejné zakázky je koupě aktivních prvků, páskové knihovny a licencí zálohovacího systému pro serverovou infrastrukturu zadavatele, a to včetně příslušenství a poskytování služeb podpory.
Záložní datové centrum NNH - I.etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení, instalace a uvedení do provozu nového Záložního datového centra pro zajištění bezporuchové podpory všech lékařských, provozních a bezpečnostních procesů v NHH a servisní podpora po celou délku trvání záruční doby, tj. pod dobu 5 let.
Výpočtová technika s príslušenstvom II
Predmetom zákazky je dodanie výpočtovej techniky a príslušenstva v zmysle špecifikácie, ktorá je uvedená v súťažných podkladoch.
Manažment údajov Dopravného úradu
Predmetom zákazky je vytvorenie diela nového informačného systému s názvom Centrálny register Dopravného úradu (ďalej len IS CR DÚ) v rámci dodania tovarov a poskytnutia služieb pre hlavné aktivity dopytového projektu Manažment údajov Dopravného úradu. Cieľom projektu Manažment údajov Dopravného úradu je transformácia existujúceho spôsobu výkonu ...
Dodávka nezbytné HW infrastruktury pro modernizaci NIS a jeho funkcionalit
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW infrastruktury v rozsahu a v minimální technické specifikaci dle zadávacích podmínek. Realizace předmětu plnění veřejné zakázky je spolufinancována v rámci 26. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, z projektu "Zajištění celoplošné dostupnosti vybraných a zabezpečených zdravotnických ...
Implementace Centrálního IPAMu MHMP, zodolnění základních síťových služeb a upgrade a rozšíření BVS
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zodolnění základních síťových služeb na bázi systému AddNet ve vybraných lokalitách MHMP tak, aby byly zachovány funkce monitoringu a provozu základních síťových služeb i v případě nedostupnosti konektivity nebo síťových služeb z centrálních lokalit, rozšíření stávající licence BVS (Business Visibility ...
Nákup serverů Fakulta informatiky 2021
Dodávka bude realizována za účelem náhrady dosluhující výpočetní kapacity a současně její rozšíření pro nově připravované aplikace, v případě serveru typu 5 za účelem strojového učení metod analýzy biomedicínských obrazů.
Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou - vybavení ICT
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky včetně služeb „Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou - vybavení ICT“ je zejména dodávka a instalace informačních a komunikačních technologií pro základní školu, tj. počítačů, interaktivních tabulí, projektorů, tabletů apod. a SW, dále vnitřní konektivity včetně montáže, instalace, ...
Audiovizuálna technika a príslušenstvo
Predmetom zákazky je dodávka tovarov v rámci projektu Podpora tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom netechnologických inovácií v spoločnosti studioLIFE, s.r.o.. Predmet zákazky je rozdelený na päť časti. 1.Predmetom zákazky je dodávka audiovizuálnej techniky s príslušenstvom. Podrobný popis je uvedený v Opise ...
Dodávka počítačů, tiskáren a jejich servis 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky počítačů včetně monitorů, lokálních tiskáren, notebooků a OEM licencí software (dále jen výpočetní technika nebo zboží), plně kompatibilních se současně používanými u zadavatele (MS Windows a MS Office). Předmětem zakázky je rovněž záruční servis výpočetní techniky a zajištění odběru a ekologické ...
IKT technológie
Predmetom zákazky je nákup informačno-komunikačných technológií, didaktickej techniky, školského náytku a kníh pre základné školy v meste Nitra. Zákazka je rozdelená na 4 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viacero častí predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: IKT Časť 2. predmetu zákazky: ...
Modernizácia technického vybavenia na ZŠ v Kráľovskom Chlmci
Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je: 1)obstaranie materiálno-technického vybavenia jazykovej učebne 2)obstaranie materiálno-technického vybavenia fyzikálnej, chemickej učebne a učebne Biológie 3)obstaranie materiálno-technického vybavenia polytechnickej učebne 4)obstaranie materiálno-technického vybavenia IKT učebne vrátane ...
Zálohování pro FNHK 2021
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, implementace a servisní podpora zálohovacího řešení splňujících minimálně parametry a podmínky uvedené v zadávacích podmínkách. Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění servisu po dobu 5 let na dodaný předmět plnění.
Diskové pole a webové rozhraní video archivu
(1) Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka rozšíření diskové kapacity stávajících tří serverů Dell PowerEdge R740. (2) Předmětem plnění pro část 2 veřejné zakázky je dodávka webového rozhraní a hardware video archivu.
Dodanie a inštalácia WiFi LAN a AAA servera
Predmetom zákazky je dodanie Wifi controllerov, Wifi Access Pointov (AP) a AAA serverov a súvisiace inštalačné a konfiguračné práce, servisná zmluva, konzultačné a implementačné služby.
Poskytování užívacích práv (Licencí) k programovým produktům společnosti Microsoft
Předmětem plnění na základě veřejné zakázky je poskytování užívacích práv ("Licencí") k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution (dále jen „EES“) a poskytování dalších dodatečných služeb spojených s využitím licencí právnickým osobám vykonávajícím činnost škol ...
Pořízení, implementace a technická podpora NG Firewallů - rámcová dohoda
Předmětem zakázky je dodávka 4 ks NG Firewallů, 1 ks SW pro správu NG Firewallů, implementace NG Firewallů a SW pro správu do prostředí Zadavatele, technická podpora a konfigurační a konzultačních práce.