Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica – nákup tovarov

Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica – nákup tovarov

Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Sološnica : -jazykovej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, interaktívny projektor s tabuľou a perom, softver,digitálne jazykové laboratórium -knižnice technickým a technologickým vybavením, najmä PC zostvami, notebookmi, knižnično- informačným systémom, ďalším ...

Výpočetní technika II

Výpočetní technika II

Předmětem výběrového řízení je dodávka výpočetní techniky dle specifikace zadavatele vč. balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Zámutov 531

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Zámutov 531

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok

Dodávka přenosných počítačů vč. příslušenství pro potřeby projektů OPZ resortu MPSV

Dodávka přenosných počítačů vč. příslušenství pro potřeby projektů OPZ resortu MPSV

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky 1 typu přenosného počítače, 1 typu klávesnice, 1 typu myši, 2 typů monitoru a 2 typů dokovací stanice (dále také jako „Zboží“) a poskytnutí souvisejících služeb (zejména zajištění záručního servisu), a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických ...

Počítače pro FS - 2

Počítače pro FS - 2

Předmětem veřejné zakázky je dodávka počítačů a dalšího IT vybavení do místa plnění dle zadavatele. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky včetně technických parametrů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.

Výpočetní cluster pro C4e

Výpočetní cluster pro C4e

Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění výpočetních uzlů, uzlů objektového úložiště a síťové infrastruktury výpočetního clusteru. Součástí předmětu veřejné zakázky je poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory (dále jen „rozšířená záruka“) ve formě reakce Next Business Day On-site v ...

Nákup garantovaného archivního úložiště pro MŠMT včetně projektové dokumentace, implementace

Nákup garantovaného archivního úložiště pro MŠMT včetně projektové dokumentace, implementace

Předmětem veřejné zakázky je pořízení technického opatření pro MŠMT podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, resp. vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Součástí předmětu veřejné zakázky je: a) pořízení technického opatření (HW/SW): Garantované archivní úložiště včetně příslušných licencí ...

Prostředky ICT 2018 II

Prostředky ICT 2018 II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka prostředků informačních a komunikačních technologií.

Dodávka výpočetní techniky pro Nemocnici Pardubického kraje, a.s.

Dodávka výpočetní techniky pro Nemocnici Pardubického kraje, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných nepravidelných dodávek počítačů, monitorů, notebooků a tiskáren včetně příslušenství na jednotlivá pracoviště zadavatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť Pardubická nemocnice, Chrudimská ...

Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie

Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie

Předmětem veřejné zakázky je: dodávka vybavení odborných učeben specifikovaných v soupisu dodávek.

Přírodovědně-technické centrum - Dodávka 1

Přírodovědně-technické centrum - Dodávka 1

Předmětem veřejné zakázky je: dodávka vybavení odborných učeben specifikovaných v soupisu dodávek.

Rozšíření kapacity diskových polí

Rozšíření kapacity diskových polí

Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je rozšíření kapacity diskových polí včetně příslušenství. Součástí dodání předmětu plnění je konfigurace. Bližší zadavatelem požadovaná min. specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 4 ZD. Do této Přílohy dodavatel uvede konkrétní nabízené plnění, které musí odpovídat min. požadované ...

Fyzické servery pro Blade Chassis

Fyzické servery pro Blade Chassis

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky fyzických serverů pro Blade Chassis včetně příslušenství. Součástí dodání předmětu plnění je instalace a integrace do stávající infrastruktury, konfigurace se stávajícími produkty. Bližší zadavatelem požadovaná min. specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 4 ZD. Do této Přílohy dodavatel ...

Kompletní obnova a posílení výkonu virtualizační infrastruktury

Kompletní obnova a posílení výkonu virtualizační infrastruktury

zadavatele. Virtualizační infrastruktura (dále jen infrastruktura) je základní a životně důležitou součástí, bez níž nemůže větší organizace typu knihovny v dnešní době prakticky fungovat. Jsou na ní hostované různé aplikační servery poskytující síťové služby uživatelům KNAV, uživatelům z jiných ústavů Akademie věd ČR (dále jen AV) i mimo ni. Je ...

Dodávka HW a SW nástrojů řízení kybernetické bezpečnosti ve skupině ČEZ

Dodávka HW a SW nástrojů řízení kybernetické bezpečnosti ve skupině ČEZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace nástroje kybernetické bezpečnosti Security Information and Event Management (dále též „SIEM“) do objektů Skupiny ČEZ dle následující logiky: • Plnění č. 1, které tvoří jasně definovaný soubor dodávek HW a licencí a služeb do 7 lokalit a 2 datových center se základní licencí nastavenou ...

Pořízení nových informačních systémů a modernizace Technologického centra města Jaroměře

Pořízení nových informačních systémů a modernizace Technologického centra města Jaroměře

Předmětem veřejné zakázky je dodání nových informačních systémů a dodání nového hardware a software k modernizaci technologického centra zadavatele a převedení vlastnického práva k předmětu veřejné zakázky na zadavatele.

Dodávky zboží v oblasti IT potřeb 2018 – osobní počítače

Dodávky zboží v oblasti IT potřeb 2018 – osobní počítače

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky zboží v oblasti IT potřeb, konkrétně osobních počítačů, zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení. Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody na plnění veřejné zakázky – dodávky osobních počítačů. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek zboží pro zadavatele, jehož specifikace je ...

Modernizace infrastruktury ZŠ Labská 1.část – IT

Modernizace infrastruktury ZŠ Labská 1.část – IT

Předmětem veřejné zakázky je úplná, řádná a bezvadná dodávka, instalace a uvedení do plného provozu nových a nepoužitých (nikoliv repasovaných nebo demo či z výstav) prvků IT pro ZŠ Labská včetně jejich příslušenství v místě plnění bezvýhradně splňujících technické parametry stanovené projektem.

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá CPV položkám: Průmyslové stroje - 42000000-6 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení - 31000000-6 Audiovizuální přístroje - 32321200-1 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) - 38000000-5 Počítače - 30200000-1 Vzdělávací vybavení ...

Postupná obnova LB

Postupná obnova LB

Postupná obnova a konsolidace LB a jejich následná technická podpora.

Rozšíření spisové služby ICZ E-SPIS o 9 doplňkových modulů – 2018

Rozšíření spisové služby ICZ E-SPIS o 9 doplňkových modulů – 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření stávajícího systému spisové služby ICZ e-spis od dodavatele o 9 doplňkových modulů, nezbytných pro splnění legislativních požadavků, ke zvýšení uživatelské přívětivosti a dále k zefektivnění a zjednodušení pracovních postupů všech zaměstnanců při práci s e-spis. Předmětem plnění veřejné zakázky je ...

Pracovisko spracovania a modelovania vizuálnych parametrov modelov

Pracovisko spracovania a modelovania vizuálnych parametrov modelov

Predmetom zákazky je dodanie pracoviska spracovania a modelovania vizuálnych parametrov modelov zloženého zo systému zberu a spracovania vizuálnych parametrov objektov a systému manipulácie a modelovania objektových dát. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP).

Dodávka tovarov

Dodávka tovarov

Predmetom zákazky bude dodávka tovarov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP ( nenávratný finančný príspevok ) s názvom zákazky : MODERNOU PRAKTICKOU PRÍPRAVOU K ZAMESTNANOSTI s konkrétnymi špecifikáciami rozdelených do tematických častí : Časť 1 : IKT a príslušenstvo Časť 2 : Nábytok (školský ) Časť 3 : Softvér Časť 4 : Ručné náradie a elektrické ...

Montánní kulturní dědictví - vybavení expozice knihovny latinské školy

Montánní kulturní dědictví - vybavení expozice knihovny latinské školy

Předmětem Části 1 je vybavení expozice knihovny latinské školy vitrínami, skříněmi (knihovnami), informačními panely a nábytkem, tak jak je specifikováno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr . Předmětem dodávek je výroba, instalace a uvedení zařízení do provozu. Předmětem Části 2 je vybavení expozice knihovny latinské školy audiovizuální ...

Výpočtová technika a periférie

Výpočtová technika a periférie

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie výpočtovej techniky a tlačiarní.

(záznamy 1/25 z 6971)  strana 1 / 279