Nákup mobilných telefónov pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Predmetom zákazky je dodanie 540 ks mobilných telefónov typu I., II. a III. pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy, ktorá je Prílohou č. 2 týchto súťažných podkladov.
Nákup mobilných telefónov a tabletu II.
Nákup mobilných telefónov a tabletu, podľa špecifikácie uvedenej v SP.
Nákup mobilných telefónov a tabletu
Nákup mobilných telefónov a tabletu.
Servis zařízení GSM
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování služeb, a to služeb servisu zařízení GSM zahrnující kompletní mimozáruční a pozáruční servis mobilních telefonů Apple (dále také jako „služba“) za účelem zabezpečení trvalé provozuschopnosti prostředků informačních technologií rezortu Ministerstva obrany (tj. vlastních mobilních telefonů) provozovaných v ...
DNS na nákup mobilních telefonů, 2023-2028
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou dodávky mobilních telefonů dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky včetně dopravy na místo plnění určené zadavatelem a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky. Předmětem dodávky konkrétních dílčích veřejných ...
Poptávám výměnu baterie tabletu Lenovo
Prosím o cenovou a časovou nabídku na výměnu baterie tabletu LenovoTB-X704L.Děkuji.
Telekomunikačné služby a mobilné telefóny
Predmetom zákazky je poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb a dodávka prislúchajúcich telekomunikačných zariadení podľa priloženej špecifikácie ktorá je súčasťou príloh súťažných podkladov. Zákazka sa delí na dve časti a uchádzač môže predkladať ponuku za každú časť samostatne, pričom maximálny počet častí v ktorých sa môže uchádzač ...
Dodávka mobilních telefonů
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 samostatné části. Předmětem veřejné zakázky v první části VZ je dodávka 500 ks referentských mobilních telefonů včetně jejich příslušenství dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 5 zadávací dokumentace a předmětem veřejné zakázky v druhé části je dodávka 20 ks mobilních telefonů pro testování IS ...
Servis zařízení GSM
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování služeb, a to služeb servisu zařízení GSM zahrnující kompletní mimozáruční a pozáruční servis mobilních telefonů Apple (dále také jako „služba“) za účelem zabezpečení trvalé provozuschopnosti prostředků informačních technologií rezortu Ministerstva obrany (tj. vlastních mobilních telefonů) provozovaných v ...
DNS na ICT pro FNUSA
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému pro zadávání veřejných zakázek na dodávky ICT - Počítače, Média pro ukládání dat, Servery, Mobilní telefony, Sítě, Telekomunikační přístroje na přenos dat. Podrobněji v zadávací dokumentaci.
Poptávám servis mobilního telefonu
Poptávám výměnu konektoru či vyčištění u mobilního telefonu. Pracuji jako pizzarka a neustále se tam zanáší mouka a nejde to pak nabíjet. Sháněla jsem vhodný kryt na telefon, ale nenašla. Každopádně mě zajímá cena. Moc děkuji Špačková
Mobilní zařízení pro ČSÚ
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilních zařízení včetně příslušenství v technické specifikaci dle požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 1 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Dynamický nákupní systém Nákup mobilních telefonů a tabletu včetně příslušenství
Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále jen „Zadavatel“) zavádí dynamický nákupní systém na pořízení mobilních telefonů a tabletů včetně příslušenství (dále jen „DNS“) dle ustanovení § 138 a násl. ZZVZ ve spojení s ustanovením § 58 ZZVZ. Zadavatel nerozdělil DNS do kategorií ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1, neboť to vzhledem k povaze a ...
Mobilní telefony II
Pořízení mobilních telefonů a příslušenství
Poptávám náhradní displej
Poptávám náhradní displej. Dobrý den chtěl bych se zeptat, na telefonu Prestigio PSP5453 DUO mi nefunguje podsvícení displeje. Máte náhradní displej, jaká by byla cena včetně poštovného? Děkuji za Vaší odpověď s pozdravem Jiří Vyšín
Nákup mobilních telefonů
Zajištění mobilních telefonů a příslušenství
Pořízení odolných mobilních zařízení pro potřebu strážníků Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1300 ks odolných mobilních zařízení, osobních zařízení včetně nabíjecího zařízení a tříleté záruky, jako součást Informačního systému Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) - podpora organizace výkonu služby (ISMP-POVS) pro systém Mobilního sběru dat (MSD). Součástí veřejné zakázky je též nezávazná ...
Nákup mobilních telefonů pro Centrum
Předmětem plnění veřejné zakázky je postupné dodání, v maximálním počtu celkem 597 kusů mobilních telefonů pro zaměstnance Centra na základě dílčích objednávek v průběhu jednoho roku od uzavření smlouvy v dodacích lhůtách uvedených ve vzorové smlouvě. Podrobnosti - viz. Technická specifikace přístrojů - Příloha č. 4 ZD. Součástí plnění je dodávka ...
Nákup manažerských a referentských mobilních telefonů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mobilních telefonů a poskytnutí souvisejícího plnění. Veřejná zakázka bude realizována na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem, a to na dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti rámcové dohody. Všechny podmínky plnění veřejné zakázky budou obsaženy v rámcové dohodě uzavřené na základě ...
Rámcová dohoda - dodávka mobilních koncových zařízení pro MBP
nákup mobilních telefonů, tabletů a příslušenství, která jsou využitelná v Mobilní bezpečné platformě PČR
Nákup mobilních telefonů
Předmětem plnění veřejné zakázky je postupné dodání mobilních telefonů pro zaměstnance Centra na základě dílčích objednávek v průběhu jednoho roku v maximálním počtu 597 kusů. Podrobnosti v zadávací dokumentaci.
Dodávka referentských mobilních telefonů a paměťových karet pro FS 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1050 kusů nových mobilních telefonů včetně příslušenství a baterií a 500 kusů paměťových karet, vč. dopravy zboží do místa plnění. Zadavatel požaduje dodání nového a nepoužitého zboží, a to včetně veškerého potřebného příslušenství. Zboží bude dodáno v originálním balení od výrobce, včetně originální ...
Dodávky mobilních telefonů a příslušenství 2020+
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky mobilních telefonů, včetně jejich příslušenství. Zadavatel určí konkrétní požadované parametry (technickou specifikaci) mobilních telefonů a příslušenství, požadované množství, místo plnění, stanovení termínů plnění a případné další nezbytné požadavky a podmínky ve výzvě k podání nabídky ...
Dynamický nákupní systém - Nákup mobilních telefonů
Cílem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému dle ustanovení § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 ZZVZ na nákup mobilních telefonů. Po zavedení dynamického nákupního systému bude zadavatel zadávat dílčí veřejné zakázky na základě svých aktuálních potřeb (tzn. v předem neurčených časových intervalech a v předem ...
Nákup mobilních telefonů vč. příslušenství, hardwarového a softwarového vybavení
Zadavatel zavede dynamický nákupní systém rozdělený do 3 kategorií ve smyslu § 138 odst. 1 ZZVZ. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS je nákup mobilních zařízení, hardwarového a softwarového vybavení a příslušenství pro centrálního zadavatele a pověřující zadavatele.