Dodávka referentských mobilních telefonů a paměťových karet pro FS 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1050 kusů nových mobilních telefonů včetně příslušenství a baterií a 500 kusů paměťových karet, vč. dopravy zboží do místa plnění. Zadavatel požaduje dodání nového a nepoužitého zboží, a to včetně veškerého potřebného příslušenství. Zboží bude dodáno v originálním balení od výrobce, včetně originální ...
Dodávky mobilních telefonů a příslušenství 2020+
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky mobilních telefonů, včetně jejich příslušenství. Zadavatel určí konkrétní požadované parametry (technickou specifikaci) mobilních telefonů a příslušenství, požadované množství, místo plnění, stanovení termínů plnění a případné další nezbytné požadavky a podmínky ve výzvě k podání nabídky ...
Dynamický nákupní systém - Nákup mobilních telefonů
Cílem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému dle ustanovení § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 ZZVZ na nákup mobilních telefonů. Po zavedení dynamického nákupního systému bude zadavatel zadávat dílčí veřejné zakázky na základě svých aktuálních potřeb (tzn. v předem neurčených časových intervalech a v předem ...
Nákup mobilních telefonů vč. příslušenství, hardwarového a softwarového vybavení
Zadavatel zavede dynamický nákupní systém rozdělený do 3 kategorií ve smyslu § 138 odst. 1 ZZVZ. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS je nákup mobilních zařízení, hardwarového a softwarového vybavení a příslušenství pro centrálního zadavatele a pověřující zadavatele.
Dynamický nákupní systém - nákup mobilních telefonů
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS (dále jen „VZ“) je dodávka mobilních telefonů dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí VZ vč. dopravy do místa plnění určeného zadavatelem (území České republiky) a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.
Nájem elektronických komunikačních zařízení mobilní sítě GSM
Předmětem VZ je nájem elektronických komunikačních zařízení mobilní sítě na dobu 48 měsíců od data převzetí těchto zařízení do užívání. Zařízení jsou rozdělena do následujících kategorií: kategorie 1 Zařízení Bronze – 6.350 ks kategorie 2 Zařízení Silver – 3.600 ks kategorie 3 Zařízení Gold – 300 ks kategorie 4 Zařízení VIP – 53 ks kategorie 5 ...
Mobilní telefony
Nákup mobilních telefonů a příslušenství
Nákup tabletů a mobilních telefonů 2019
Nákup mobilních telefonů a tabletů několika typů dle vlastností pro konkrétní potřeby ŘSD
Nákup mobilních komunikačních zařízení 2019
Nákup mobilních telefonů a tabletů několika typů dle vlastností pro konkrétní potřeby ŘSD
Telefónne prístoje 2019
Predmetom zákazky je nákup telefónnych prístrojov.
Dodávka mobilních telefonů pro FS 2018
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 900 kusů nových mobilních telefonů, včetně příslušenství a baterií pro pracovníky Finanční správy České republiky.
Prostředky ICT
Předmětem veřejné zakázky je dodávka prostředků informačních a komunikačních technologií.
Rámcová dohoda - dodávka mobilnich koncových zařízení pro MBP
dodávky mobilnich koncových zařízení pro mobilni bezpečnou platformu
Poptávám mobilní telefon značky Nokia
Poptávám mobilní telefon Nokia 8 Single.
Poptáváme mobilní telefony iPhone X 64GB
Poptáváme 3 ks iPhone X 64GB. Koupě pouze formou splátek, avšak nikoli přes úvěrové společnosti (Home Credit, Essox, Cetelem, atd.), ale poskytnutí možnosti splátek přímo ze strany obchodu (prodejce). Taktéž nemáme zájem o operativní leasing, konkrétně služba NEO od Alzy! Nabídky prosím pouze elektronicky s uvedením názvu společnosti, která ...
Poptávám baterii do mobilního telefonu značky Cube1
Poptávám baterii do mobilu CUBE1 M400.
Dynamický nákupní systém - nákup mobilních telefonů pro resort MPSV
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka mobilních telefonů dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky vč. dopravy na místa plnění určená zadavatelem (území České republiky) a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky. Předmětem dodávky ...
Poptávám reproduktor k mobilnímu telefonu
Poptávám reproduktor k mobilu Jbl go.
Služby mobilného operátora
Predmetom zákazky je komplexné poskytovanie bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných a dátových služieb mobilného operátora (hovory, SMS, MMS, internet v mobile, ďalšie služby) prostredníctvom VPS (virtuálnej privátnej siete), t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre SIM karty verejného obstarávateľa a pripojenie verejného ...
Poptávám mobilní telefon značky Nokia
Poptávám mobilní telefon Nokia 3110 zelený.
Nákup 3D tiskáren a IT techniky
Předmětem této zakázky je dodávka následujícího zboží: - 3D tiskárna včetně příslušenství - 42 kusů - 3D pracoviště - 1 kus - Notebook - 132 kusů - Interaktivní projektor - 42 kusů - Mobilní telefon pro odborného garanta - 1 kus - Notebook pro odborného garanta - 1 kus - Kancelářský balík pro ...
Nákup mobilních telefonů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 600 ks mobilních telefonů včetně jejich příslušenství dle technické specifikace minimálně na úrovni uvedené v Příloze č. 3 zadávací dokumentace a zajištění záručního servisu k těmto zařízením.
Mobilní telefony
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky mobilních GSM telefonů (vč. příslušenství).
Dynamický nákupní systém na centrální dodávky mobilních telefonů pro roky 2016-2019
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné centrální dodávky mobilních telefonů pro roky 2016- 2019 pro jednotlivé subjekty Ministerstva vnitra ČR (veřejné zadavatele).
Dodávky mobilních telefonů a příslušenství (DNS) – II. zadání
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky mobilních telefonů a příslušenství. Konkrétní specifikace předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude obsažena vždy ve výzvě k podání nabídek na konkrétní veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému. Blíže viz ...