Dodávka akumulačního systému 600 KW/KWH
Dodávka akumulačního systému 600 KW/KWH včetně instalace a řídícího systému do Technologického parku Hořátev
Elektrotechnické laboratórne stoly s príslušenstvom, dovoz, montáž, zaškolenie
Uplatnenie absolventov na trhu práce je problém súčasnej doby. Zamestnávatelia vyžadujú, aby absolvent okrem teoretických znalostí disponoval aj množstvom praktických skúseností a kľúčových kompetencií pre výkon povolania bez potreby ďalšieho preškoľovania po nástupe do zamestnania. U absolventov odborných škôl je táto požiadavka zamestnávateľov ...
Vybavení drážních vozidel Tesmec OCPD001 palubními jednotkami ETCS
Účelem veřejné zakázky je zajištění provozuschopnosti speciálních hnacích vozidel, které provozuje Elektrizace železnic Praha a.s. v souvislosti se zaváděním systému ETCS dle nařízení Evropské komise č. 2016/919 (TSI-CCS) a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů, zejména ...
SÚ Praha Vršovice, rekonstrukce VN zkušebny
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, dodávka a montáž technického zařízení vysokonapěťové zkušebny železničních kolejových vozidel v prostorách zadavatele.
Dodávka univerzálních monitorů
Předmětem plnění této sektorové veřejné zakázky jsou dodávky Zařízení, tedy univerzálních monitorů pro distribuční trafostanice venkovního vedení VN. Součástí předmětu plnění této zakázky je rovněž doprava a složení Zařízení v požadovaném místě plnění veřejné zakázky. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím ...
Dodávka akumulačního systému 600 KW/KWH
Dodávka akumulačního systému 600 KW/KWH včetně instalace a řídícího systému do Technologického parku Hořátev
Obstaranie technológie pre Odbor 34 Polygrafia a Odbor 26 Elektrotechnika
Odbor 34 Polygrafia Časť č.1.1 Učebňa pre videotvorbu Časť č.1.2 Učebňa pre 3D modelovanie Časť č.1.3 Učebňa pre digitalizáciu Časť č.1.4 3D skener Časť č.1.5 Softvér pre 3D modelovanie Časť č.1.6 Súbor softvérov pre grafiku Časť č.1.7 Digitálne fotografické prístroje Odbor 26 Elektrotechnika Časť č.2.1 Učebňa pre počítačové siete ...
Pořízení dobíjecích stanic pro elektroautomobily
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku pevných nabíjecích stanic pro elektroautomobily.
Poptávám funkční výbojku Tesla RVK 125W
Poptávám funkční výbojku Tesla RVK 125W - 1 - 2 ks, která je určena pro horské sluníčko Chirana UVIR.
Opravy a servis staničních UPS a střídačů II
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění oprav, pravidelných profylaktických prohlídek, čištění a kontroly provozuschopnosti staničních zdrojů nepřetržitého napájení (UPS) a zálohových zdrojů (střídačů) v elektrických stanicích a reléových místnostech metra, centrálním dispečinku a v dalších prostorách zadavatele, a to dle aktuálních potřeb ...
Dodávka a montáž trojfázových autotransformátoru se  jm. výkonem 350 / 350 / 100 MVA
dodávka a montáž trojfázových autotransformátoru se jm. výkonem 350 / 350 / 100 MVA vč. poskytování servisních služeb k provozu
Rekonštrukcia frekvenčných meničov na elektrokompresoroch umiestnených na KS01
Predmetom zákazky je rekonštrukica frekvenčných meničov na elektrokompresoroch umiestnených na Kompresorovej stanici KS01 Veľké Kapušany v rámci projektu výstavby VTL plynovodu SK-PL
22 Production - Technické vybavenie
Dodanie technické vybavenia: Kamera - 1 ks Čítačka pamäťových kariet - 1 ks Pevný disk - 2 ks Monitor/rekordér ku kamere - 1 ks Napájanie ku kamere - 1 ks Kompletná ochranná klietka na kameru - 1 ks Ľahký matte box - 1 ks Hľadáčik na kameru - 1 ks Kábel na hľadáčik - 2 ks Makro objektív - 1 ks Set fullframe objektívov - 1 ks V mount ...
Akumulace energie Pražské Předměstí
Cílem zakázky je doplnění OZE na bázi fotovoltaických panelů, bateriovým dobíjecím systémem o předpokládané kapacitě úložiště 153,6 kWh. Požadujeme, dodávka technologie a montáž byly provedeny dodavatelsky, zadavatel nepředpokládá dílčí plnění.
Nákup rozšíření stávajícího zařízení HPE StoreOnce 3640
Rozšíření stávajícího datového deduplikačního zařízení HPE StoreOnce 3640 včetně podpory na 5 let.
Akumulace energie ve společnosti REKUPERA
Cílem zakázky je dodávka a montáž bateriového dobíjecího systému o předpokládané kapacitě úložiště 76,8 kWh, který doplní již existující OZE na bázi fotovoltaických panelů nacházející se na střeše objektu. Dodávka tak bude zahrnovat technologii a montáž uložiště pro akumulaci elektrické energie.
Náhradné diely MO34 systém SPPA T2000
Dodanie náhradných dielov pre prevádzkový riadiaci systém SPPA T2000 pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce. Ide o nevyhnutné komponenty, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie normálnej prevádzky blokov MO3,4 po ich spustení. Náhradné diely budú dodané na skladové hospodárstvo jadrovej elektrárne Mochovce.
Realizace opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace
Komplexní zajištění dodávky softwarového a hardwarového vybavení, dispečerského a měřícího datového systému v LDS ENIC včetně dodávky požadovaných komponent dle přiložené bližší specifikace. Systém provázaný s fakturačním systémem, automatické zasílání zpráv na OTE, aktualizace dat v systému dle aktuálního cenového rozhodnutí ERÚ.
Dodávka materiálu, normalizovaných a elektronických součástek
Dodávka materiálu, normalizovaných a elektronických součástek
Systém akumulace elektrické energie
Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka, montáž a nastavení bateriového systému akumulace elektrické energie.
Electrical installation material (TP20_064) - reissue
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka komponentů pro elektroinstalace. Cílem tohoto zadávacího řízení veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem, na jejímž základě je zadavatel oprávněn po dobu platnosti smlouvy nakupovat materiál / komponenty elektroinstalace. V rámci této zakázky bude poskytován také omezený ...
DNS - Dodávky trakčního materiálu včetně náhradních komponentů
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému. Cílem zadavatele je disponovat okruhem dodavatelů, kteří budou schopni v reakci na jeho aktuální potřeby plnit předmět dílčích veřejných zakázek, a to v průběhu doby trvání DNS. Předmětem plnění je zajištění dodávek trakčního materiálů a náhradních komponentů pro potřeby ...
Systém akumulace elektrické energie
Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka, montáž a nastavení bateriového systému akumulace elektrické energie.
Metropolitní síť dobíjecích stanic PRE II
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“) s až pěti vybranými účastníky, jejímž předmětem budou dodávky dobíjecích stanic (dobíjecích stanice dále také jen jako „DS“), které budou probíhat na základě dílčích smluv dle objednávek zadávaných na základě rámcové dohody, a to až do maximálního počtu 329 DS (dále jen ...
High Power Laser Diodes TP20_030 II.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka dvou vysoce energeticky, vysoce výkonově průměrných čerpadel diodových modulů zadavateli, které jsou podrobně popsány v příloze č. 1 - Technická specifikace této zadávací dokumentace.