Poptávám funkční výbojku Tesla RVK 125W
Poptávám funkční výbojku Tesla RVK 125W - 1 - 2 ks, která je určena pro horské sluníčko Chirana UVIR.
Opravy a servis staničních UPS a střídačů II
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění oprav, pravidelných profylaktických prohlídek, čištění a kontroly provozuschopnosti staničních zdrojů nepřetržitého napájení (UPS) a zálohových zdrojů (střídačů) v elektrických stanicích a reléových místnostech metra, centrálním dispečinku a v dalších prostorách zadavatele, a to dle aktuálních potřeb ...
Dodávka a montáž trojfázových autotransformátoru se  jm. výkonem 350 / 350 / 100 MVA
dodávka a montáž trojfázových autotransformátoru se jm. výkonem 350 / 350 / 100 MVA vč. poskytování servisních služeb k provozu
Rekonštrukcia frekvenčných meničov na elektrokompresoroch umiestnených na KS01
Predmetom zákazky je rekonštrukica frekvenčných meničov na elektrokompresoroch umiestnených na Kompresorovej stanici KS01 Veľké Kapušany v rámci projektu výstavby VTL plynovodu SK-PL
22 Production - Technické vybavenie
Dodanie technické vybavenia: Kamera - 1 ks Čítačka pamäťových kariet - 1 ks Pevný disk - 2 ks Monitor/rekordér ku kamere - 1 ks Napájanie ku kamere - 1 ks Kompletná ochranná klietka na kameru - 1 ks Ľahký matte box - 1 ks Hľadáčik na kameru - 1 ks Kábel na hľadáčik - 2 ks Makro objektív - 1 ks Set fullframe objektívov - 1 ks V mount ...
Akumulace energie Pražské Předměstí
Cílem zakázky je doplnění OZE na bázi fotovoltaických panelů, bateriovým dobíjecím systémem o předpokládané kapacitě úložiště 153,6 kWh. Požadujeme, dodávka technologie a montáž byly provedeny dodavatelsky, zadavatel nepředpokládá dílčí plnění.
Nákup rozšíření stávajícího zařízení HPE StoreOnce 3640
Rozšíření stávajícího datového deduplikačního zařízení HPE StoreOnce 3640 včetně podpory na 5 let.
Akumulace energie ve společnosti REKUPERA
Cílem zakázky je dodávka a montáž bateriového dobíjecího systému o předpokládané kapacitě úložiště 76,8 kWh, který doplní již existující OZE na bázi fotovoltaických panelů nacházející se na střeše objektu. Dodávka tak bude zahrnovat technologii a montáž uložiště pro akumulaci elektrické energie.
Náhradné diely MO34 systém SPPA T2000
Dodanie náhradných dielov pre prevádzkový riadiaci systém SPPA T2000 pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce. Ide o nevyhnutné komponenty, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie normálnej prevádzky blokov MO3,4 po ich spustení. Náhradné diely budú dodané na skladové hospodárstvo jadrovej elektrárne Mochovce.
Realizace opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace
Komplexní zajištění dodávky softwarového a hardwarového vybavení, dispečerského a měřícího datového systému v LDS ENIC včetně dodávky požadovaných komponent dle přiložené bližší specifikace. Systém provázaný s fakturačním systémem, automatické zasílání zpráv na OTE, aktualizace dat v systému dle aktuálního cenového rozhodnutí ERÚ.
Dodávka materiálu, normalizovaných a elektronických součástek
Dodávka materiálu, normalizovaných a elektronických součástek
Systém akumulace elektrické energie
Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka, montáž a nastavení bateriového systému akumulace elektrické energie.
Electrical installation material (TP20_064) - reissue
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka komponentů pro elektroinstalace. Cílem tohoto zadávacího řízení veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem, na jejímž základě je zadavatel oprávněn po dobu platnosti smlouvy nakupovat materiál / komponenty elektroinstalace. V rámci této zakázky bude poskytován také omezený ...
DNS - Dodávky trakčního materiálu včetně náhradních komponentů
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému. Cílem zadavatele je disponovat okruhem dodavatelů, kteří budou schopni v reakci na jeho aktuální potřeby plnit předmět dílčích veřejných zakázek, a to v průběhu doby trvání DNS. Předmětem plnění je zajištění dodávek trakčního materiálů a náhradních komponentů pro potřeby ...
Systém akumulace elektrické energie
Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka, montáž a nastavení bateriového systému akumulace elektrické energie.
Metropolitní síť dobíjecích stanic PRE II
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“) s až pěti vybranými účastníky, jejímž předmětem budou dodávky dobíjecích stanic (dobíjecích stanice dále také jen jako „DS“), které budou probíhat na základě dílčích smluv dle objednávek zadávaných na základě rámcové dohody, a to až do maximálního počtu 329 DS (dále jen ...
High Power Laser Diodes TP20_030 II.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka dvou vysoce energeticky, vysoce výkonově průměrných čerpadel diodových modulů zadavateli, které jsou podrobně popsány v příloze č. 1 - Technická specifikace této zadávací dokumentace.
High Power Laser Diodes TP20_030
The subject matter of the Public Contract is the supply of the two high energy, high average power-pump diode modules to the Contracting Authority that are in detail described in Annex no. 1 - Technical Specification of this Procurement Documentation.
Statický menič výkonu s reguláciou napätia a frekvencie s generátorom el. veličín
Predmetom zákazky je: a. optimálne nastavenie elektronických komponentov a procesov riadenia signálov pod záťažou s plynulými zmenami záťažových parametrov, integrácia statického meniča výkonu s reguláciou napätia afrekvencie snastavením optimálnych parametrov s implementáciu externého elektromagnatického generátora b. optimalizácia výstupu ...
Servisní podpora provozu NON-IT technologií datového centra
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních NON-IT datového centra Zadavatele.
Laditelná laserová sestava pro generaci fs pulzů
Předmětem plnění je dodávka kompatibilní soustavy oscilátoru, generátoru druhé harmonické frekvence a generátoru třetí harmonické frekvence pro generaci femtosekundových impulzů v širokém rozsahu spektra s velkou opakovací frekvencí včetně příslušenství.
PřF/SLO - cavity dumper
Předmětem plnění je dodávka zařízení pro rozšíření stávajícího laserového systému Coherent Mira 900 (rok výroby 2001), který je ve vlastnictví zadavatele, o cavity dumper. Požadována je kompletní dodávka zařízení včetně všech periferních zařízení a příslušenství, pokud je zařízení potřebuje ke svému plnému zprovoznění a splnění všech povinných ...
Síťové prvky
Předmětem zakázky je dodávka modulárních switchů vybavených příslušnými moduly pro připojení uživatelských koncových zařízení a WiFi access pointů a pro připojení do nadřazených prvků fakultní sítě. Tyto aktivní prvky pokryjí požadavky na kapacitu a kvalitu připojení uživatelských zařízení používaných ve výuce a zvýší zabezpečení počítačové ...
UTB - Přenosné plazmovací zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přenosného plazmovacího zařízení pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Programovatelný výkonový zdroj
Předmětem veřejné zakázky je dodávka programovatelného výkonového zdroje v pojízdném racku. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace. Zakázka je součástí projektu Výzkumná infrastruktura pro doktorské studijní programy na ČVUT FEL, Reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002280, ...