Dodávky vypínačů SF6 123 KV včetně nosných konstrukcí  a uvedení do provozu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění DODÁVEK VYPÍNAČŮ SF6 123 KV VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (STOLIČEK) A UVEDENÍ DO PROVOZU s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách VYPÍNAČŮ SF6 123 KV VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (STOLIČEK) A UVEDENÍ DO PROVOZU pro bezpečné a ...
Low inductance capacitors
Ve výběrovém řízení je požadováno dodání 50 ks. nízkoindukčních, vysokonapěťových kondenzátorů pro opakovaný provoz.
Rekonstrukce měnírny a distribuční transformovny ve stanici Želivského II
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky technologických zařízení a provádění souvisejících stavebních a dalších rekonstrukčních prací spočívající v rekonstrukci a modernizaci měnírny a distribuční transformovny (dále jen „MDT“) na stanici metra Želivského. Rekonstrukce MDT bude probíhat za provozu MDT.
Safety elektromateriál a bezpečnostní hořák
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s implementovanými normami (EN 61511-3) a pravidly pro posuzování rizik a určení úrovně integrity bezpečnosti SIL (Safety Integrity Level) uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit při řešení a realizaci projektu.
Elektrotechnické laboratórne stoly s príslušenstvom, dovoz, montáž, zaškolenie
Uplatnenie absolventov na trhu práce je problém súčasnej doby. Zamestnávatelia vyžadujú, aby absolvent okrem teoretických znalostí disponoval aj množstvom praktických skúseností a kľúčových kompetencií pre výkon povolania bez potreby ďalšieho preškoľovania po nástupe do zamestnania. U absolventov odborných škôl je táto požiadavka zamestnávateľov ...
Akumulace energie TERMS a.s.
Předmětem zakázky je dodávka a montáž systému akumulace energie (bateriového úložiště) do stávajícího objektu a drobné vynucené stavební úpravy uvnitř objektu. Jedná se o montáž bateriových polí do stávající části dělící místnosti. Prostor pro baterie bude stavebně oddělen od stávajícího prostoru dělící haly. Účelem je akumulace přebytků výroby ...
Experimentální pracoviště pro testování robotů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka části experimentálního pracoviště pro testování robotů. Konkrétně se jedná o výrobu, pořízení, montáž, navezení do laboratoře, instalaci a zprovoznění rozvodné skříně, podstavců a kotvení manipulátorů, zabezpečení pracoviště a kontroléru pro víceosé řízení modulárních pohonných jednotek. Blíže viz Zadávací ...
Dodávky malorozměrových relé 2021
Jsou dodávky malorozměrových relé, specifikovaných zadavatelem schvalovacím listem technických podmínek č. 36/2016-Z a č. 21/2017-Z, určených do stávajících zabezpečovacích zařízení, které nesmí být ke dni jejich dodání starší 12-ti měsíců.
Dodávka akumulačního systému 600 KW/KWH
Dodávka akumulačního systému 600 KW/KWH včetně instalace a řídícího systému do Technologického parku Hořátev
Elektrotechnické laboratórne stoly s príslušenstvom, dovoz, montáž, zaškolenie
Uplatnenie absolventov na trhu práce je problém súčasnej doby. Zamestnávatelia vyžadujú, aby absolvent okrem teoretických znalostí disponoval aj množstvom praktických skúseností a kľúčových kompetencií pre výkon povolania bez potreby ďalšieho preškoľovania po nástupe do zamestnania. U absolventov odborných škôl je táto požiadavka zamestnávateľov ...
Vybavení drážních vozidel Tesmec OCPD001 palubními jednotkami ETCS
Účelem veřejné zakázky je zajištění provozuschopnosti speciálních hnacích vozidel, které provozuje Elektrizace železnic Praha a.s. v souvislosti se zaváděním systému ETCS dle nařízení Evropské komise č. 2016/919 (TSI-CCS) a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů, zejména ...
SÚ Praha Vršovice, rekonstrukce VN zkušebny
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, dodávka a montáž technického zařízení vysokonapěťové zkušebny železničních kolejových vozidel v prostorách zadavatele.
Dodávka univerzálních monitorů
Předmětem plnění této sektorové veřejné zakázky jsou dodávky Zařízení, tedy univerzálních monitorů pro distribuční trafostanice venkovního vedení VN. Součástí předmětu plnění této zakázky je rovněž doprava a složení Zařízení v požadovaném místě plnění veřejné zakázky. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím ...
Dodávka akumulačního systému 600 KW/KWH
Dodávka akumulačního systému 600 KW/KWH včetně instalace a řídícího systému do Technologického parku Hořátev
Obstaranie technológie pre Odbor 34 Polygrafia a Odbor 26 Elektrotechnika
Odbor 34 Polygrafia Časť č.1.1 Učebňa pre videotvorbu Časť č.1.2 Učebňa pre 3D modelovanie Časť č.1.3 Učebňa pre digitalizáciu Časť č.1.4 3D skener Časť č.1.5 Softvér pre 3D modelovanie Časť č.1.6 Súbor softvérov pre grafiku Časť č.1.7 Digitálne fotografické prístroje Odbor 26 Elektrotechnika Časť č.2.1 Učebňa pre počítačové siete ...
Pořízení dobíjecích stanic pro elektroautomobily
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku pevných nabíjecích stanic pro elektroautomobily.
Poptávám funkční výbojku Tesla RVK 125W
Poptávám funkční výbojku Tesla RVK 125W - 1 - 2 ks, která je určena pro horské sluníčko Chirana UVIR.
Opravy a servis staničních UPS a střídačů II
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění oprav, pravidelných profylaktických prohlídek, čištění a kontroly provozuschopnosti staničních zdrojů nepřetržitého napájení (UPS) a zálohových zdrojů (střídačů) v elektrických stanicích a reléových místnostech metra, centrálním dispečinku a v dalších prostorách zadavatele, a to dle aktuálních potřeb ...
Dodávka a montáž trojfázových autotransformátoru se  jm. výkonem 350 / 350 / 100 MVA
dodávka a montáž trojfázových autotransformátoru se jm. výkonem 350 / 350 / 100 MVA vč. poskytování servisních služeb k provozu
Rekonštrukcia frekvenčných meničov na elektrokompresoroch umiestnených na KS01
Predmetom zákazky je rekonštrukica frekvenčných meničov na elektrokompresoroch umiestnených na Kompresorovej stanici KS01 Veľké Kapušany v rámci projektu výstavby VTL plynovodu SK-PL
22 Production - Technické vybavenie
Dodanie technické vybavenia: Kamera - 1 ks Čítačka pamäťových kariet - 1 ks Pevný disk - 2 ks Monitor/rekordér ku kamere - 1 ks Napájanie ku kamere - 1 ks Kompletná ochranná klietka na kameru - 1 ks Ľahký matte box - 1 ks Hľadáčik na kameru - 1 ks Kábel na hľadáčik - 2 ks Makro objektív - 1 ks Set fullframe objektívov - 1 ks V mount ...
Akumulace energie Pražské Předměstí
Cílem zakázky je doplnění OZE na bázi fotovoltaických panelů, bateriovým dobíjecím systémem o předpokládané kapacitě úložiště 153,6 kWh. Požadujeme, dodávka technologie a montáž byly provedeny dodavatelsky, zadavatel nepředpokládá dílčí plnění.
Nákup rozšíření stávajícího zařízení HPE StoreOnce 3640
Rozšíření stávajícího datového deduplikačního zařízení HPE StoreOnce 3640 včetně podpory na 5 let.
Akumulace energie ve společnosti REKUPERA
Cílem zakázky je dodávka a montáž bateriového dobíjecího systému o předpokládané kapacitě úložiště 76,8 kWh, který doplní již existující OZE na bázi fotovoltaických panelů nacházející se na střeše objektu. Dodávka tak bude zahrnovat technologii a montáž uložiště pro akumulaci elektrické energie.
Náhradné diely MO34 systém SPPA T2000
Dodanie náhradných dielov pre prevádzkový riadiaci systém SPPA T2000 pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce. Ide o nevyhnutné komponenty, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie normálnej prevádzky blokov MO3,4 po ich spustení. Náhradné diely budú dodané na skladové hospodárstvo jadrovej elektrárne Mochovce.