Poptáváme navíjení cívek
Sháníme firmu, která se zabývá navíjením cívek. Kooperant si z materiálu vždy sám zajistí drát pro navinutí cívky a izolační ochrannou pásku, ostatní materiál (těleso cívky a kontakty) dodá Obzor.
Dodávky recloserů s prvky DOS
Účelem této sektorové veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky Zařízení, tedy vypínačů venkovního vedení VN (recloserů) včetně ovládací skříně se zařízením dálkového ovládaní spínačů (DOS) s řídící a monitorovací jednotkou a dále dodávky konzol k upevnění Zařízení nebo jeho součástí na sloup. ...
Power Supply System for COMPASS-U Tokamak - Round 2
Power Supply system of the COMPASS-U tokamak is supposed to fulfill the requirements of the Technical Specifications of the Tender, resulting in the design and development of the equipment, the production of the equipment and its testing and subsequently the installation and commissioning of the Power Supply system for magnetic coils and the other ...
Dodávky materiálů pro TSB 2020 - 2021
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost, jejichž podrobná specifikace je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.
FIT-19-104 – Nákup koncových síťových prvků
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka síťových prvků (dále také „zboží“) v druhu a množství, jakosti a provedení dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 návrhu kupní smlouvy, přičemž nabízené zboží musí splňovat stejné nebo lepší technické parametry, než které jsou v této technické specifikaci uvedeny.
Elektronické odbavování cestujících – 2. etapa: elektronický vozidlový odbavovací systém
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby bezkontaktního nákupu jízdenek ve vozidlech MHD zadavatele.
EFSA-CDN - Stabilizátor napětí UPS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stabilizátoru napětí UPS související s dodávkou přístrojů pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Výmena silových ističov
Predmetom zákazky je výmena 43 kusov silových ističov v štyroch etapách v hlavnom elektrickom rozvode budovy ústredia verejného obstarávateľa v rozsahu a kvalite podľa projektovej dokumentácie. Predmetom zákazky je aj vykonávanie záručných prehliadok počas trvania 5-ročnej záručnej doby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na ...
Dodávky odpojovačů a odpínačů VN pro stanice
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek odpojovačů a odpínačů VN pro stanice pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 02/2021 – 01/2027. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní ...
Průmyslové regulátory
Předmětem dodávky bude 8 sestav průmyslového regulátoru Popis sestavy (jeden kus): Celá sestava průmyslového regulátoru je založena na standardních průmyslových programovatelných logických automatech (PLC) vybavených přídavnými moduly s požadovanými počty digitálních a analogových vstupů. Pro realizaci ovládacího rozhraní obsluhy je požadován ...
Power Supply System for COMPASS-U Tokamak
Power Supply system of the COMPASS-U tokamak is supposed to fulfill the requirements of the Technical Specifications of the Tender, resulting in the design and development of the equipment, the production of the equipment and its testing and subsequently the installation and commissioning of the Power Supply system for magnetic coils and the other ...
Zapouzdřený rozvaděč 110 kV Brno - sever
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (kabelové vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Součástí dodávky je i doprava na ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Speciální strojní komponenty
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka speciálních strojních komponentů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
FEL - Komunikační moduly
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 ks komunikačních jednotek (modulů) vč. antény a konektorů pro připojení k robotům, splňující technické požadavky zadavatele.
MIS meteorologický informační systém
Dodávka a zajištění provozu komplexního meteorologického informačního systému pro podporu výkonu a kontroly zimní údržby komunikací.
Dodávka komponentů plnícího a uzavíracího zařízení v provedení Ultraclean II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka specifických komponentů dle technické specifikace.
Dodávka komponentů v rámci plnícího a uzavíracího monobloku pro plnění korozivních látek II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka specifických komponentů dle technické specifikace.
Elektronický vzdelávací systém
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia elektronického vzdelávacieho systému pre výučbu študentov.
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia (ASVaV) vrátane potrebnej špecializovanej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry pre zabezpečenie činnostíSlovenského vodohospodárskeho podniku š.p. (SVP) na základe legislatívnych požiadaviek zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane ...
Transparentní řízení města Uherský Brod
Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačních technologií pro rozvoj stávajících informačních technologií pro výkon služeb zajišťovaných MěÚ Uherský Brod, jeho příspěvkovými organizacemi a obcemi správního území ORP a jejich další koncepční rozvoj. Projekt obsahuje následující oblasti řešení: a) Finanční kontrola příspěvkových organizací ...
Komponenty pro sestavení aparatury na měření kinetiky scintilační odezvy
Předmětem zakázky je dodávka komponentů pro sestavení aparatury na měření kinetiky scintilační odezvy.
PřF - Systém motorizovaných nanoposuvů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka motorizovaných posuvů pro jemnou a ultra-jemnou kontrolu pohybu v osách X a Y a ultra-jemnou v ose Z. Součástí je i dodávka komponent včetně příslušných kompatibilních kontrolérů a zdrojů napětí, jakož i dodání uživatelského manuálu. Posuvy budou použity v optických experimentech, zejména v optické mikroskopii ...
Realizace provozu platebních terminálů pro Fakultní nemocnici Brno
Předmětem veřejné zakázky je: (I.) poskytnutí celkem 30 ks stacionárních platebních terminálů s tiskárnou k užívání ode dne zahájení provozu platebních terminálů po celou dobu trvání smlouvy, (II.) poskytnutí k užívání dalších mobilních terminálů s tiskárnami až do celkového počtu 50 ks v průběhu trvání smlouvy na základě požadavků zadavatele, a ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Elektromateriálu
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektromateriálu včetně energonosičů a kabelů a vodičů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Výmena programovateľných riadiacich automatov tunela Branisko
Predmetom zákazky je, dodanie tovaru a jeho inštalácia, t.j. výmena programovateľných riadiacich automatov technologického celku TC 432 Centrálny riadiaci systém tunela v existujúcej hardvérovej časti centrálneho riadiaceho systému tunela Branisko a prislúchajúcej časti informačného systému diaľnice podľa dokumentácie pre realizáciu stavby. ...