Metropolnet – dodávka AIS

Metropolnet – dodávka AIS

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komponent a aplikačních řešení vybraných agend a procesů magistrátu města Ústí nad Labem (dále také „MMÚL“) a zajištění technické podpory nových komponent. Předmětem zadávacího řízení je tak dodávka a implementace nových komponent informačního systému nebo nových aplikačních řešení a jejich integrace na ...

Aktivní síťové prvky a PC

Aktivní síťové prvky a PC

Předmětem veřejné zakázky je nákup aktivních síťových prvků, počítačů terminálu PC a dalšího příslušenství dle konfigurace uvedené ve specifikaci v příloze č. 1 zadávací dokumentace „Specifikace zboží“.

Expanze pro diskové pole Huawei OceanStor 5300 V3 II

Expanze pro diskové pole Huawei OceanStor 5300 V3 II

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku komponentů pro Huawei OceanStor 5300. Součástí zadávacích podmínek je technická specifikace dodávky (zboží), která je předmětem plnění veřejné zakázky. Přesné parametry požadovaného zboží a dalších požadavků na dodávku, jsou stanoveny v technické specifikaci, která je Přílohou ...

Gymnázium Vysoké Mýto - dodávka vybavení pro robotické stavebnice

Gymnázium Vysoké Mýto - dodávka vybavení pro robotické stavebnice

Dodávka příslušenství výukového systému (kompatibilní prvky ke stávajícím robotickým stavebnicím FISCHER – TECHNIK) pro projekt realizovaný v rámci IROP.

Poptáváme elektronické součástky, moduly

Poptáváme elektronické součástky, moduly

Poptáváme elektronické součástky, moduly: 2 ks modul diódový DD600S65K3, 2 ks modul IGBT FZ600R65KE3.

Modernizace platebního a odbavovacího systému pro cestující MHD v Č. Budějovicích

Modernizace platebního a odbavovacího systému pro cestující MHD v Č. Budějovicích

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka multifunkčních terminálů, automatů výdeje jízdenek, software (dále jen „SW“) pro monitorování a správu včetně SW rozhraní automatů pro komunikaci s back-office Zadavatele (dále jen „Automaty a SW“). Jednotlivé části plnění musí splňovat podmínky stanovené v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 ...

Rámcová dohoda na dodávky gelových akumulátorů

Rámcová dohoda na dodávky gelových akumulátorů

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě bude vybranému dodavateli zadávána veřejná zakázka na dodávku, dodávku a výměnu a zpětný výkup gelových akumulátorů blíže specifikovaných dle jednotlivých typů do odběrného místa určeného zadavatelem, pro období 36 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody.

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá CPV položkám: Průmyslové stroje - 42000000-6 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení - 31000000-6 Audiovizuální přístroje - 32321200-1 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) - 38000000-5 Počítače - 30200000-1 Vzdělávací ...

Dodávka snímačů 1D a 2D kódů

Dodávka snímačů 1D a 2D kódů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka snímačů 1D (čárových) a 2D kódů.

Zajištění služby bezkontaktního nákupu jízdenek v tramvajích

Zajištění služby bezkontaktního nákupu jízdenek v tramvajích

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby bezkontaktního nákupu jízdenek v tramvajích DPP. Součástí služby je montáž a zprovoznění samoobslužných zařízení pro nákup jízdenek (celkem 900 ks. terminálů) v tramvajích určených zadavatelem v rámci systému pro zajištění bezkontaktních plateb, provozování a servis zařízení a poskytnutí servisních ...

Komplexné a inteligentné riešenie digitálneho a výrobného ekosystému

Komplexné a inteligentné riešenie digitálneho a výrobného ekosystému

Predmetom zákazky je Komplexné a inteligentné riešenie digitálneho a výrobného ekosystému spoločnosti. Predmet zákazky je rozdelený na nasledujúce 2 samostatné časti: Časť I.: Digitálny ekosystém spoločnosti Časť II.: Rezací laser s automatizovaným nakladaním materiálov

Modernizácia dopravného dispečingu v DPMK, a.s.

Modernizácia dopravného dispečingu v DPMK, a.s.

Predmetom zákazky je doplnenie a modernizácia technických prostriedkov dispečingu (HW a SW) prostredníctvom zabezpečenia moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenia informovanosti cestujúcich a zlepšenia informačného a oznamovacieho systému v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou projektovou kanceláriou Luby, ...

Přestupní terminál Český Krumlov - Instalace parkovacího systému

Přestupní terminál Český Krumlov - Instalace parkovacího systému

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace prvků parkovacího systému v rámci rekonstrukce autobusového nádraží v Českém Krumlově a s ním bezprostředně souvisejícího okolí k dosažení zvýšení standardu autobusového nádraží a řešení parkování osobních automobilů.

PdF – výukové pomůcky pro rozvoj informatického myšlení

PdF – výukové pomůcky pro rozvoj informatického myšlení

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka robotických učebních pomůcek a jejich příslušenství pro potřeby Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu.

Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti - zabezpečenie moderného informačného systému

Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti - zabezpečenie moderného informačného ...

Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov. Ide o interiérové a exteriérové informačné panely pre informačný systém na autobusových staniciach (nástupište) a informačný systém v interiéri autobusov.

Inteligentní dopravní systémy DPKV

Inteligentní dopravní systémy DPKV

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka inteligentních zastávek a velkoplošných panelů pro systém městské hromadné dopravy (MHD) na území města Karlovy Vary (dále jen „Dodávka“). Součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v podpoře provozu po předání řešení do ostrého provozu (dále jen „Služby“). Předmět plnění bude realizován po ...

Tester elektrochemických článků

Tester elektrochemických článků

Tester elektrochemických článků s testovacími moduly pro malé i velké články s příslušenstvím

Poptávám elektronickou součástku

Poptávám elektronickou součástku

Poptávám integrovaný obvod M54564P.

Řídící systémy, servopohony včetně výkonových modulů a měničů

Řídící systémy, servopohony včetně výkonových modulů a měničů

Předmětem zakázky je dodávka řídících systémů včetně servopohonů a výkonových modulů a měničů. Jedná se o dodávku 4 kusů řídících systémů, 16 kusů servopohonů a 16 kusů výkonových modulů a měničů a dalších potřebných součástí k řídícím systémům tak, aby bylo možné stroj uvést do provozuschopného stavu, např. kabeláž mezi jednotlivými periferiemi, ...

Montované izolované styky

Montované izolované styky

Predmetom zákazky s názvom Montované izolované styky je dodávka koľajnicových stykov osobitnej konštrukcie, v ktorej sú koľajnice vzájomne elektricky odizolované a slúžia pre zaistenie funkcie koľajových obvodov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

4-kvadrantové napěťové a proudové zesilovače

4-kvadrantové napěťové a proudové zesilovače

Předmětem výběrového řízení je dodávka 4 ks 4-kvadrantových napěťových a proudových zesilovačů vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, příslušenství a uživatelské podpory. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

Rychlonabíjecí stanice

Rychlonabíjecí stanice

Rychlonabíjecí stanice - 1 ks Rychlonabíjecí multistandardová stanice s příslušenstvím umožňující současné nabíjení DC i AC proudem.

Zdroje el. součástek, Čína

Zdroje el. součástek, Čína

Jsem z firmy www.suvsystem.com certifikované podle ISO 9001: 2008 s 10 lety zkušeností. Dodáváme jednorázové a spolehlivé zdroje pro elektronické součástky Možnosti: - objednávka od 1 kusu -365 dní záruka plné kvality Microchip, Xilinx, Altera (1 objednávka, 1 rok záruka, referenční cena) P / N Značka D / C Cena reference ...

Dodávka dotykových LCD panelů včetně pojezdu a tabulových křídel

Dodávka dotykových LCD panelů včetně pojezdu a tabulových křídel

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dotykových LCD panelů včetně pojezdu a tabulových křídel včetně montáže do základních škol na území města Plzně

Dodávka 4 ks tranformátorů o výkonu 40 MVA

Dodávka 4 ks tranformátorů o výkonu 40 MVA

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 4 ks venkovních třífázových olejových řiditelných transformátorů 110±8x2%/23/(6,3) kV o výkonu 40 MVA, a to pro následující investiční akce zadavatele: • TR Praha - SEVER – obnova T101; • TR Praha - SEVER – obnova T102; • TR Praha - SLIVENEC – dodání transformátorů T101 a T102 v rámci výstavby ...

(záznamy 1/25 z 1294)  strana 1 / 52