Elektronické odbavování cestujících – fáze 2: Poskytování služeb acquirera

Elektronické odbavování cestujících – fáze 2: Poskytování služeb acquirera

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb tzv. „merchant acquiring“, tedy služeb spojených s přijímáním platebních karet a uskutečňováním bezhotovostních plateb za služby a zboží zadavatele prostřednictvím platebních karet, resp. karetních platebních prostředků a platebních terminálů (dále jen „Předmět zakázky“). Požadované služby a ...

Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Elektronický materiál

Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Elektronický materiál

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (Elektronického materiálu včetně energonosičů, kabelů a vodičů) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.

Poptáváme lustrové komponenty

Poptáváme lustrové komponenty

Poptáváme lustrové komponenty.

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá CPV položkám: Průmyslové stroje - 42000000-6 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení - 31000000-6 Audiovizuální přístroje - 32321200-1 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) - 38000000-5 Počítače - 30200000-1 Vzdělávací vybavení ...

Nákup technologie RFID pro Městskou knihovnu v Praze

Nákup technologie RFID pro Městskou knihovnu v Praze

Zakázka spočívá v dodávce RFID technologie v letech 2018 až 2020 pro práci s knihovními jednotkami v síti poboček Městské knihovny v Praze, včetně půjčování a vracení těchto knihovních jednotek. Harmonogram dodání tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Bližší specifikace v rámci ZD.

Doplnění a výměna aktivních prvků páteřní sítě

Doplnění a výměna aktivních prvků páteřní sítě

• 11 ks přepínač typ 1 • 1 ks přepínač typ 2 Dále z důvodu kompatibility se stávajícími zařízeními Cisco Catalyst 6807-XL požadujeme jejich rozšíření o následující konkrétní karty a zdroje: • 1 ks 32 portová 10-Gigabitová ethernetová optická karta C6800-32P10G= • 1 ks Supervisor Engine 2T VS-S2T-10G= • 3 ks zdroj C6800-XL-3KW-AC=

COV LK uměleckoprůmyslové - SUPŠS Kamenický Šenov, p.o. – IT a elektro vybavení

COV LK uměleckoprůmyslové - SUPŠS Kamenický Šenov, p.o. – IT a elektro vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT a elektro vybavení, jehož soupis a podrobná specifikace (technické parametry) jsou uvedeny v přílohách vybavení“ zadávací dokumentace. Součástí přílohy jsou též informace o umístění výrobků do konkrétních dílen či učeben, požadavky na další služby, jako je doprava, instalace, zařízení, uvedení do provozu, ...

Poptávám bodovací elektrody

Poptávám bodovací elektrody

Poptávám zaslání cenové nabídky na bodovací elektrodu, cca 100 ks. Viz přiložený výkres. Děkuji S pozdravem, Jan Stehlík

Pořízení vyb. pro odb. učebny – modernizace CNC a 3D zařízení včetně SW

Pořízení vyb. pro odb. učebny – modernizace CNC a 3D zařízení včetně SW

Předmětem zakázky je zajištění modernizace konektivity školy ve vazbě na odborné předměty - dodávka LAN routerů, LAN switchů, přístupového bodu wifi a Serverové řešení (virtualizovaná serverová platforma, záložní zdroje). ?

Metropolnet – dodávka AIS

Metropolnet – dodávka AIS

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komponent a aplikačních řešení vybraných agend a procesů magistrátu města Ústí nad Labem (dále také „MMÚL“) a zajištění technické podpory nových komponent. Předmětem zadávacího řízení je tak dodávka a implementace nových komponent informačního systému nebo nových aplikačních řešení a jejich integrace na ...

Aktivní síťové prvky a PC

Aktivní síťové prvky a PC

Předmětem veřejné zakázky je nákup aktivních síťových prvků, počítačů terminálu PC a dalšího příslušenství dle konfigurace uvedené ve specifikaci v příloze č. 1 zadávací dokumentace „Specifikace zboží“.

Expanze pro diskové pole Huawei OceanStor 5300 V3 II

Expanze pro diskové pole Huawei OceanStor 5300 V3 II

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku komponentů pro Huawei OceanStor 5300. Součástí zadávacích podmínek je technická specifikace dodávky (zboží), která je předmětem plnění veřejné zakázky. Přesné parametry požadovaného zboží a dalších požadavků na dodávku, jsou stanoveny v technické specifikaci, která je Přílohou ...

Gymnázium Vysoké Mýto - dodávka vybavení pro robotické stavebnice

Gymnázium Vysoké Mýto - dodávka vybavení pro robotické stavebnice

Dodávka příslušenství výukového systému (kompatibilní prvky ke stávajícím robotickým stavebnicím FISCHER – TECHNIK) pro projekt realizovaný v rámci IROP.

Poptáváme elektronické součástky, moduly

Poptáváme elektronické součástky, moduly

Poptáváme elektronické součástky, moduly: 2 ks modul diódový DD600S65K3, 2 ks modul IGBT FZ600R65KE3.

Modernizace platebního a odbavovacího systému pro cestující MHD v Č. Budějovicích

Modernizace platebního a odbavovacího systému pro cestující MHD v Č. Budějovicích

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka multifunkčních terminálů, automatů výdeje jízdenek, software (dále jen „SW“) pro monitorování a správu včetně SW rozhraní automatů pro komunikaci s back-office Zadavatele (dále jen „Automaty a SW“). Jednotlivé části plnění musí splňovat podmínky stanovené v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 ...

Rámcová dohoda na dodávky gelových akumulátorů

Rámcová dohoda na dodávky gelových akumulátorů

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě bude vybranému dodavateli zadávána veřejná zakázka na dodávku, dodávku a výměnu a zpětný výkup gelových akumulátorů blíže specifikovaných dle jednotlivých typů do odběrného místa určeného zadavatelem, pro období 36 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody.

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá CPV položkám: Průmyslové stroje - 42000000-6 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení - 31000000-6 Audiovizuální přístroje - 32321200-1 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) - 38000000-5 Počítače - 30200000-1 Vzdělávací ...

Dodávka snímačů 1D a 2D kódů

Dodávka snímačů 1D a 2D kódů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka snímačů 1D (čárových) a 2D kódů.

Zajištění služby bezkontaktního nákupu jízdenek v tramvajích

Zajištění služby bezkontaktního nákupu jízdenek v tramvajích

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby bezkontaktního nákupu jízdenek v tramvajích DPP. Součástí služby je montáž a zprovoznění samoobslužných zařízení pro nákup jízdenek (celkem 900 ks. terminálů) v tramvajích určených zadavatelem v rámci systému pro zajištění bezkontaktních plateb, provozování a servis zařízení a poskytnutí servisních ...

Komplexné a inteligentné riešenie digitálneho a výrobného ekosystému

Komplexné a inteligentné riešenie digitálneho a výrobného ekosystému

Predmetom zákazky je Komplexné a inteligentné riešenie digitálneho a výrobného ekosystému spoločnosti. Predmet zákazky je rozdelený na nasledujúce 2 samostatné časti: Časť I.: Digitálny ekosystém spoločnosti Časť II.: Rezací laser s automatizovaným nakladaním materiálov

Modernizácia dopravného dispečingu v DPMK, a.s.

Modernizácia dopravného dispečingu v DPMK, a.s.

Predmetom zákazky je doplnenie a modernizácia technických prostriedkov dispečingu (HW a SW) prostredníctvom zabezpečenia moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenia informovanosti cestujúcich a zlepšenia informačného a oznamovacieho systému v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou projektovou kanceláriou Luby, ...

Přestupní terminál Český Krumlov - Instalace parkovacího systému

Přestupní terminál Český Krumlov - Instalace parkovacího systému

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace prvků parkovacího systému v rámci rekonstrukce autobusového nádraží v Českém Krumlově a s ním bezprostředně souvisejícího okolí k dosažení zvýšení standardu autobusového nádraží a řešení parkování osobních automobilů.

PdF – výukové pomůcky pro rozvoj informatického myšlení

PdF – výukové pomůcky pro rozvoj informatického myšlení

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka robotických učebních pomůcek a jejich příslušenství pro potřeby Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu.

Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti - zabezpečenie moderného informačného systému

Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti - zabezpečenie moderného informačného ...

Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov. Ide o interiérové a exteriérové informačné panely pre informačný systém na autobusových staniciach (nástupište) a informačný systém v interiéri autobusov.

Inteligentní dopravní systémy DPKV

Inteligentní dopravní systémy DPKV

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka inteligentních zastávek a velkoplošných panelů pro systém městské hromadné dopravy (MHD) na území města Karlovy Vary (dále jen „Dodávka“). Součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v podpoře provozu po předání řešení do ostrého provozu (dále jen „Služby“). Předmět plnění bude realizován po ...

(záznamy 1/25 z 1303)  strana 1 / 53