Modernizace EOC v MHD v Pardubicích II

Modernizace EOC v MHD v Pardubicích II

Předmětem plnění veřejné zakázky je a) dodávka, montáž a zprovoznění odbavovacího systému pro odbavení cestujících v trolejbusech a autobusech městské hromadné dopravy provozované zadavatelem v Pardubicích a okolních obcích, a to včetně dodávky potřebného software, tato část zakázky je podrobně vymezena přílohou č. 1 zadávací dokumentace - ...

Komponenty k optické aparatuře na jednomolekulový výzkum a komponenty ke STORM-PALM

Komponenty k optické aparatuře na jednomolekulový výzkum a komponenty ke STORM-PALM

Předmětem veřejné zakázky je pořízení komponent k optické aparatuře na jednomolekulový výzkum a komponent ke STORM-PALM super rozlišovacímu mikroskopu pro Ústav chemie a biochemie, Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích.

Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Predmetom zákazky je dodávka a správa 920 kusov elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v stravovacích zariadeniach, donáškových stravovacích zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravinách na území okresu Nitra akceptujúcich elektronické stravovacie karty.

ICT vybavení – IKAP B

ICT vybavení – IKAP B

Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 4 části s názvem: 1. část: Robotické stavebnice s příslušenstvím a boti 2. část: 3D tiskárny s příslušenstvím 3. část: Vývojové komponenty 4. část: ICT přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě, tři nebo všechny části zakázky a každá část zakázky bude ...

Dodávka transformátoru T104, 63 MVA, 110/23/(6, 3) kV pro transformovnu Praha – Holešovice

Dodávka transformátoru T104, 63 MVA, 110/23/(6, 3) kV pro transformovnu Praha – Holešovice

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka jednoho třífázového olejového regulačního transformátoru s třemi vinutími,110+-8x2%/23/(6,3) kV, trvalým výkonem 63 MVA, zatížením nulového bodu 100 %. Maximální hladina akustického tlaku 55 dB. Třetí vinutí 6,3 kV je kompenzační, vyvedené dvěma průchodkami pro měřící účely. Počet kusů k dodávce: 1 ...

Pořízení akumulace včetně OZE ve společnosti ADLER Czech, a.s.

Pořízení akumulace včetně OZE ve společnosti ADLER Czech, a.s.

Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny, baterie o využitelné kapacitě 250 kWh, propojení se stávajícím systémem nabíjení vysokozdvižných vozíků, nadřazený systém měření a regulace (který bude napojen na stávající systém vytápění kogeneračními jednotkami), prediktivní systém řízení a nová ...

SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - dodávka a montáž technologií, výukových pomůcek a vybavení

SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - dodávka a montáž technologií, výukových pomůcek a vybavení

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž technologií, výukových pomůcek a vybavení pro SOŠ a SOU, Dubská, Kladno pro následující obory: obor Obráběč kovů, obor Instalatér, obory Autoklempíř a Autoelektrikář, a pro Požární výcvikové středisko, Pracoviště robotizace a automatizace, Zkušební laboratoř strojírenských předmětů a učebnu ...

Napájecí zdroj

Napájecí zdroj

Programovatelný napájecí zdroj AC+DC - 2 kusy dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.

Dodávka a implementace opatření pro zabezpečení sítě LAN

Dodávka a implementace opatření pro zabezpečení sítě LAN

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace opatření pro zabezpečení sítě LAN zadavatele vč. 2leté záruky, která bude obsahovat podporu na software, zahrnující všechny updaty i upgrady vydané výrobcem po celou dobu trvání záruky, a dále bude obsahovat garantovaný servis hardware s výměnou vadného zařízení na místě instalace další pracovní ...

Dodávka a montáž variabilních kompenzačních tlumivek

Dodávka a montáž variabilních kompenzačních tlumivek

Dodávka a montáž venkovních variabilních kompenzačních tlumivek (VSR) 420 kV, 60-120 MVAr, s regulací pomocí OLTC

Modernizácia sieťovej infraštruktúry vo Fakultnej nemocnici Trnava

Modernizácia sieťovej infraštruktúry vo Fakultnej nemocnici Trnava

Predmetom zákazky je dodanie aktívnych a pasívnych zariadení vrátane príslušných komponentov a iného príslušenstva so súvisiacimi službami a vybudovanie sieťovej infraštruktúry montážou zariadení, vrátane kabeláže, pričom celkový rámec predmetu obstarávania je stanovený koncepčne, v previazanosti na súčasne používané, v budúcnosti uvažované a ...

Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD v DPMK, a.s.

Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD v DPMK, a.s.

Predmetom zákazky je dodávka zariadení pre samoobslužný výdaj elektronických cestovných lístkov v autobusoch MHD, zvyčajne označované ako čítačky cestovných lístkov. Zariadenie bude slúžiť aj označenie skôr zakúpených papierových lístkov, zakupovanie cestovných lístkov z kreditu na BČK a pre overenie platnosti skôr zakúpených elektronických ...

Elektronické odbavování cestujících – fáze 2: Poskytování služeb acquirera

Elektronické odbavování cestujících – fáze 2: Poskytování služeb acquirera

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb tzv. „merchant acquiring“, tedy služeb spojených s přijímáním platebních karet a uskutečňováním bezhotovostních plateb za služby a zboží zadavatele prostřednictvím platebních karet, resp. karetních platebních prostředků a platebních terminálů (dále jen „Předmět zakázky“). Požadované služby a ...

Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Elektronický materiál

Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Elektronický materiál

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (Elektronického materiálu včetně energonosičů, kabelů a vodičů) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.

Poptáváme lustrové komponenty

Poptáváme lustrové komponenty

Poptáváme lustrové komponenty.

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá CPV položkám: Průmyslové stroje - 42000000-6 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení - 31000000-6 Audiovizuální přístroje - 32321200-1 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) - 38000000-5 Počítače - 30200000-1 Vzdělávací vybavení ...

Nákup technologie RFID pro Městskou knihovnu v Praze

Nákup technologie RFID pro Městskou knihovnu v Praze

Zakázka spočívá v dodávce RFID technologie v letech 2018 až 2020 pro práci s knihovními jednotkami v síti poboček Městské knihovny v Praze, včetně půjčování a vracení těchto knihovních jednotek. Harmonogram dodání tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Bližší specifikace v rámci ZD.

Doplnění a výměna aktivních prvků páteřní sítě

Doplnění a výměna aktivních prvků páteřní sítě

• 11 ks přepínač typ 1 • 1 ks přepínač typ 2 Dále z důvodu kompatibility se stávajícími zařízeními Cisco Catalyst 6807-XL požadujeme jejich rozšíření o následující konkrétní karty a zdroje: • 1 ks 32 portová 10-Gigabitová ethernetová optická karta C6800-32P10G= • 1 ks Supervisor Engine 2T VS-S2T-10G= • 3 ks zdroj C6800-XL-3KW-AC=

COV LK uměleckoprůmyslové - SUPŠS Kamenický Šenov, p.o. – IT a elektro vybavení

COV LK uměleckoprůmyslové - SUPŠS Kamenický Šenov, p.o. – IT a elektro vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT a elektro vybavení, jehož soupis a podrobná specifikace (technické parametry) jsou uvedeny v přílohách vybavení“ zadávací dokumentace. Součástí přílohy jsou též informace o umístění výrobků do konkrétních dílen či učeben, požadavky na další služby, jako je doprava, instalace, zařízení, uvedení do provozu, ...

Poptávám bodovací elektrody

Poptávám bodovací elektrody

Poptávám zaslání cenové nabídky na bodovací elektrodu, cca 100 ks. Viz přiložený výkres. Děkuji S pozdravem, Jan Stehlík

Pořízení vyb. pro odb. učebny – modernizace CNC a 3D zařízení včetně SW

Pořízení vyb. pro odb. učebny – modernizace CNC a 3D zařízení včetně SW

Předmětem zakázky je zajištění modernizace konektivity školy ve vazbě na odborné předměty - dodávka LAN routerů, LAN switchů, přístupového bodu wifi a Serverové řešení (virtualizovaná serverová platforma, záložní zdroje). ?

Metropolnet – dodávka AIS

Metropolnet – dodávka AIS

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komponent a aplikačních řešení vybraných agend a procesů magistrátu města Ústí nad Labem (dále také „MMÚL“) a zajištění technické podpory nových komponent. Předmětem zadávacího řízení je tak dodávka a implementace nových komponent informačního systému nebo nových aplikačních řešení a jejich integrace na ...

Aktivní síťové prvky a PC

Aktivní síťové prvky a PC

Předmětem veřejné zakázky je nákup aktivních síťových prvků, počítačů terminálu PC a dalšího příslušenství dle konfigurace uvedené ve specifikaci v příloze č. 1 zadávací dokumentace „Specifikace zboží“.

Expanze pro diskové pole Huawei OceanStor 5300 V3 II

Expanze pro diskové pole Huawei OceanStor 5300 V3 II

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku komponentů pro Huawei OceanStor 5300. Součástí zadávacích podmínek je technická specifikace dodávky (zboží), která je předmětem plnění veřejné zakázky. Přesné parametry požadovaného zboží a dalších požadavků na dodávku, jsou stanoveny v technické specifikaci, která je Přílohou ...

Gymnázium Vysoké Mýto - dodávka vybavení pro robotické stavebnice

Gymnázium Vysoké Mýto - dodávka vybavení pro robotické stavebnice

Dodávka příslušenství výukového systému (kompatibilní prvky ke stávajícím robotickým stavebnicím FISCHER – TECHNIK) pro projekt realizovaný v rámci IROP.

(záznamy 1/25 z 1315)  strana 1 / 53