Dodávky odpojovačů a odpínačů VN pro stanice
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek odpojovačů a odpínačů VN pro stanice pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 02/2021 – 01/2027. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní ...
Průmyslové regulátory
Předmětem dodávky bude 8 sestav průmyslového regulátoru Popis sestavy (jeden kus): Celá sestava průmyslového regulátoru je založena na standardních průmyslových programovatelných logických automatech (PLC) vybavených přídavnými moduly s požadovanými počty digitálních a analogových vstupů. Pro realizaci ovládacího rozhraní obsluhy je požadován ...
Power Supply System for COMPASS-U Tokamak
Power Supply system of the COMPASS-U tokamak is supposed to fulfill the requirements of the Technical Specifications of the Tender, resulting in the design and development of the equipment, the production of the equipment and its testing and subsequently the installation and commissioning of the Power Supply system for magnetic coils and the other ...
Zapouzdřený rozvaděč 110 kV Brno - sever
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (kabelové vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Součástí dodávky je i doprava na ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Speciální strojní komponenty
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka speciálních strojních komponentů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
FEL - Komunikační moduly
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 ks komunikačních jednotek (modulů) vč. antény a konektorů pro připojení k robotům, splňující technické požadavky zadavatele.
MIS meteorologický informační systém
Dodávka a zajištění provozu komplexního meteorologického informačního systému pro podporu výkonu a kontroly zimní údržby komunikací.
Dodávka komponentů plnícího a uzavíracího zařízení v provedení Ultraclean II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka specifických komponentů dle technické specifikace.
Dodávka komponentů v rámci plnícího a uzavíracího monobloku pro plnění korozivních látek II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka specifických komponentů dle technické specifikace.
Elektronický vzdelávací systém
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia elektronického vzdelávacieho systému pre výučbu študentov.
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia (ASVaV) vrátane potrebnej špecializovanej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry pre zabezpečenie činnostíSlovenského vodohospodárskeho podniku š.p. (SVP) na základe legislatívnych požiadaviek zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane ...
Transparentní řízení města Uherský Brod
Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačních technologií pro rozvoj stávajících informačních technologií pro výkon služeb zajišťovaných MěÚ Uherský Brod, jeho příspěvkovými organizacemi a obcemi správního území ORP a jejich další koncepční rozvoj. Projekt obsahuje následující oblasti řešení: a) Finanční kontrola příspěvkových organizací ...
Komponenty pro sestavení aparatury na měření kinetiky scintilační odezvy
Předmětem zakázky je dodávka komponentů pro sestavení aparatury na měření kinetiky scintilační odezvy.
PřF - Systém motorizovaných nanoposuvů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka motorizovaných posuvů pro jemnou a ultra-jemnou kontrolu pohybu v osách X a Y a ultra-jemnou v ose Z. Součástí je i dodávka komponent včetně příslušných kompatibilních kontrolérů a zdrojů napětí, jakož i dodání uživatelského manuálu. Posuvy budou použity v optických experimentech, zejména v optické mikroskopii ...
Realizace provozu platebních terminálů pro Fakultní nemocnici Brno
Předmětem veřejné zakázky je: (I.) poskytnutí celkem 30 ks stacionárních platebních terminálů s tiskárnou k užívání ode dne zahájení provozu platebních terminálů po celou dobu trvání smlouvy, (II.) poskytnutí k užívání dalších mobilních terminálů s tiskárnami až do celkového počtu 50 ks v průběhu trvání smlouvy na základě požadavků zadavatele, a ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Elektromateriálu
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektromateriálu včetně energonosičů a kabelů a vodičů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Výmena programovateľných riadiacich automatov tunela Branisko
Predmetom zákazky je, dodanie tovaru a jeho inštalácia, t.j. výmena programovateľných riadiacich automatov technologického celku TC 432 Centrálny riadiaci systém tunela v existujúcej hardvérovej časti centrálneho riadiaceho systému tunela Branisko a prislúchajúcej časti informačného systému diaľnice podľa dokumentácie pre realizáciu stavby. ...
Technické zariadenia 5 - Vyvolávacie systémy
Predmetom zákazky je dodávka vyvolávacích systémov, konkrétne: 1. Informačné kiosky 2. Navigačné displeje 3. Informačné displeje 4. Súvisiace práce Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace licencie a služby zabezpečenia 4-ročnej servisnej podpory dodávaných zariadení a služby, ktoré priamo súvisia s dodaním konkrétneho požadovaného ...
Dodávky malorozměrových relé – 2019
Předmětem veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody jsou dodávky malorozměrových relé specifikovaných zadavatelem schvalovacím listem technických podmínek č. 36/2016-Z a č. 21/2017-Z určených do stávajících zabezpečovacích zařízení.
Dodávky proudových senzorů
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek proudových senzorů (návlečných transformátorů, Rogowského cívek a senzorů s děleným jádrem) s vybraným uchazečem/uchazeči pro nepřímé měření proudu v distribuční síti nn, pro plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu proudových senzorů zajišťující bezpečné a spolehlivé ...
Rámcová dohoda – dodávky komponent pro sestavení základního modulu zařízení
Dodávky komponent pro sestavení a testování základního modulu zařízení pro detekci a eliminaci UAV. Předpokládají se dodávky hardware a software dle průběžných požadavků zadavatele, do dodávek hardware se zařazuje hlavně výroba plošných spojů, výroba mechanických prvků, dodávky stavebnicových komponentů pro stavbu prototypu - zejména CNC obrobků, ...
Trakční AC elektrické pohony, trakční měniče AC pohonů, trakční převodovka
4ks elektrický motor, 4ks měnič elektromotoru, 4ks převodová skříň
Správa, údržba a servis Elektronického monitorovacieho systému
Predmetom zákazky je kompletná správa a servis jestvujúceho Elektronického monitorovacieho systému tak, aby prípadné dodané nové jednotky boli kompatibilné so systémom kontroly prevádzky vozidiel. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Didaktické pracoviště - pracoviště snímání
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka níže uvedených pracovišť: • pracoviště kontaktního snímání teploty, • pracoviště bezkontaktního snímání teploty, • pracoviště měření tlaku a vlhkosti, • pracoviště snímání polohy, • pracoviště snímání výšky a hladiny a • pracoviště snímání rychlosti a zrychlení (dále jen „pracoviště“). Zadavatel ...
Bezpilotní, dálkově řízený systém, typ kopter, multispektrální kamery a termovize
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks bezpilotních dálkově řízených systémů (UAV), typ kopter, 1 ks multispektrální kamery a 1 ks termovize.