Dodávky armatur, svorek, spojek pro optické kabely
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek armatur, svorek, spojek pro optické kabely
Dodávky vypínačů VN do elektrických stanic
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek vypínačů VN do elektrických stanic pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
2. etapa - Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov pre spoločnosť ARRIVA Liorbus, a.s. Zákazka sa delí na 2 samostatné časti, viď nižšie.
Mimozáruční servis terminálů Zebra
Předmětem veřejné zakázky je poskytování mimozáručního servisu mobilních terminálů pro balíkové doručovatele, konkrétně k terminálům PDA – typ: TC55 Zebra a TC56 Zebra. Podrobnosti viz zadávací dokumentace (dále jen "ZD").
Revize, modernizace a opravy zhášecích tlumivek VN 2021 - 2025
Předmětem Veřejné zakázky jsou Revize, Modernizace a Opravy zhášecích tlumivek VN včetně jejich přepravy do místa opravy a zpět do místa určení. “Revize” je provedení demontáže ze stanoviště, přeprava do místa provedení revize (zpravidla do dílny Zhotovitele), vstupní diagnostika na zkušebně Zhotovitele, provedení revize vnitřní konstrukce a ...
Materiální vybavení a technologie spolufinancované z IROP
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace Školního a výcvikového zařízení HZS ČR (ŠVZ HZS ČR) – střediska Zbiroh, s důrazem na vytvoření podmínek pro získání odborných znalostí a nácviků dovedností potřebných k řešení reálných situací. V rámci realizace veřejné zakázky budou do vybudovaných nových a upravených stávajících výcvikových ...
Testovací systémy pro HiL testy určené pro hybridní technologie
Předmětem zakázky je dodávka testovacích systémů pro zajištění HiL testů v konfiguraci určené pro hybridní technologie dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, montáže a poskytnutí uživatelské podpory. Poptávané testovací systémy jsou určeny pro ruční a automatické HiL testy. Předmětem HiL testů bude validace softwaru ...
Náhrada integrovaného systému řízení místností
Předmětem veřejné zakázky je výměna všech stávajících regulátorů a prostorových ovladačů sloužících k regulaci vnitřního prostředí kanceláří v objektu ústředí a Plodinové burzy ČNB v Praze. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy vč. jejích příloh, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Batériové úložisko - 630kW/1200 kWh
Dodávka batériového úložiska (battery energy storage system, resp. ďalej ako BESS), ktoré bude v mieste pripojenia dodávať resp. odoberať el. energiu primárne pre zabezpečenie výkonových požiadaviek voblasti v zmysle požadovaných parametrov spoľahlivosti akvality distribúcie na základe nastavených hraničných kritérií zadaných prevádzkovateľom ...
Aparatura pro elektrickou charakterizaci
Předmětem veřejné zakázky je dodávka aparatury pro komplexní elektrickou charakterizaci polovodičových součástek. Pomocí tohoto vybavení se budou analyzovat parametry polovodičových součástek. Součástí aparatury bude: 1. Modulární řídící jednotka 2. I-V středně výkonný zdrojově-měřící modul 3. I-V vysoce výkonný zdrojově-měřící ...
Systém akumulace elektrické energie
Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka, montáž a nastavení bateriového systému akumulace elektrické energie.
Stabilizátor napětí UPS II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stabilizátoru napětí UPS související s dodávkou přístrojů pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Poptáváme navíjení cívek
Sháníme firmu, která se zabývá navíjením cívek. Kooperant si z materiálu vždy sám zajistí drát pro navinutí cívky a izolační ochrannou pásku, ostatní materiál (těleso cívky a kontakty) dodá Obzor.
Dodávky recloserů s prvky DOS
Účelem této sektorové veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky Zařízení, tedy vypínačů venkovního vedení VN (recloserů) včetně ovládací skříně se zařízením dálkového ovládaní spínačů (DOS) s řídící a monitorovací jednotkou a dále dodávky konzol k upevnění Zařízení nebo jeho součástí na sloup. ...
Power Supply System for COMPASS-U Tokamak - Round 2
Power Supply system of the COMPASS-U tokamak is supposed to fulfill the requirements of the Technical Specifications of the Tender, resulting in the design and development of the equipment, the production of the equipment and its testing and subsequently the installation and commissioning of the Power Supply system for magnetic coils and the other ...
Dodávky materiálů pro TSB 2020 - 2021
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost, jejichž podrobná specifikace je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.
FIT-19-104 – Nákup koncových síťových prvků
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka síťových prvků (dále také „zboží“) v druhu a množství, jakosti a provedení dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 návrhu kupní smlouvy, přičemž nabízené zboží musí splňovat stejné nebo lepší technické parametry, než které jsou v této technické specifikaci uvedeny.
Elektronické odbavování cestujících – 2. etapa: elektronický vozidlový odbavovací systém
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby bezkontaktního nákupu jízdenek ve vozidlech MHD zadavatele.
EFSA-CDN - Stabilizátor napětí UPS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stabilizátoru napětí UPS související s dodávkou přístrojů pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Výmena silových ističov
Predmetom zákazky je výmena 43 kusov silových ističov v štyroch etapách v hlavnom elektrickom rozvode budovy ústredia verejného obstarávateľa v rozsahu a kvalite podľa projektovej dokumentácie. Predmetom zákazky je aj vykonávanie záručných prehliadok počas trvania 5-ročnej záručnej doby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na ...
Dodávky odpojovačů a odpínačů VN pro stanice
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek odpojovačů a odpínačů VN pro stanice pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 02/2021 – 01/2027. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní ...
Průmyslové regulátory
Předmětem dodávky bude 8 sestav průmyslového regulátoru Popis sestavy (jeden kus): Celá sestava průmyslového regulátoru je založena na standardních průmyslových programovatelných logických automatech (PLC) vybavených přídavnými moduly s požadovanými počty digitálních a analogových vstupů. Pro realizaci ovládacího rozhraní obsluhy je požadován ...
Power Supply System for COMPASS-U Tokamak
Power Supply system of the COMPASS-U tokamak is supposed to fulfill the requirements of the Technical Specifications of the Tender, resulting in the design and development of the equipment, the production of the equipment and its testing and subsequently the installation and commissioning of the Power Supply system for magnetic coils and the other ...
Zapouzdřený rozvaděč 110 kV Brno - sever
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (kabelové vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Součástí dodávky je i doprava na ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Speciální strojní komponenty
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka speciálních strojních komponentů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.