Vybudování eletrického ohradníku v areálu Zámku Štiřín

Vybudování eletrického ohradníku v areálu Zámku Štiřín

Předmětem veřejné zakázky je vybudování elektrického ohradníku na části pozemků Zámku Štiřín z důvodu zamezení vzniku škod od černé zvěře na majetku organizace. Nově vybudovaný ohradník je nutné sloučit se současným elektrickým ohradníkem.

Pořízení akumulace včetně OZE ve společnosti ADLER Czech, a.s.

Pořízení akumulace včetně OZE ve společnosti ADLER Czech, a.s.

Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny, baterie o využitelné kapacitě 250 kWh, propojení se stávajícím systémem nabíjení vysokozdvižných vozíků, nadřazený systém měření a regulace (který bude napojen na stávající systém vytápění kogeneračními jednotkami), prediktivní systém řízení a nová ...

TT Cintorínska - Dunajská

TT Cintorínska - Dunajská

Predmetom zákazky je realizácia jednotlivých stavebných objektov na základe projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou DELTES s.r.o. Zákazka zahŕňa tieto stavebné objekty: Stavebné objekty: SO 601 Trolejové vedenie SO 602 Ovládanie výhybiek SO 603 Ochranné opatrenia v zóne TV SO 604 CSS v križovatke Dunajská ul. 29. ...

Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Řídicí systémy

Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Řídicí systémy

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (řídících systémů) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.

Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Elektronický materiál

Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Elektronický materiál

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (Elektronického materiálu včetně energonosičů, kabelů a vodičů) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.

Pořízení baterie pro okamžitou dodávku energie

Pořízení baterie pro okamžitou dodávku energie

Předmětem plnění je je dodávka baterie pro okamžitou dodávku energie. Předmět plnění je podrobně specifikován v příloze č. 2 zadávací dokumentace tabulka Specifikace předmětu plnění.

Rekonštrukcia rozvodov elektrickej energie

Rekonštrukcia rozvodov elektrickej energie

Rekonštrukcia silnoprúdových rozvodov v areáli AOS , ktoré sú určené na prevádzku areálu AOS ako aj zabezpečenie a vedenie vyučovacieho procesu školy (ETAPA I). Podrobnejšie v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.

Dodávka a instalace osazovacího stroje a podavačů na součástky SMD

Dodávka a instalace osazovacího stroje a podavačů na součástky SMD

Předmětem výběrového řízení je dodávka a instalace osazovacího stroje na součástky SMD

Stavby na klíč v období 2019 - 2021

Stavby na klíč v období 2019 - 2021

Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech realizace tzv. staveb na klíč, tj. provádění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací na elektrických zařízeních DS provozované zadavatelem, včetně dodávky jiného než skladového materiálu (betony, ...

Bateriový systém pro poskytování podpůrných služeb

Bateriový systém pro poskytování podpůrných služeb

Veřejná zakázka je zakázkou na dodávku a uvedení do provozu BESS (Bateriový akumulační systém pro ukládání elektrické energie). Technologie tvořící zařízení na akumulování elektrické energie je dodávána za účelem zajištění pilotního provozu bateriového systému schopného poskytovat podpůrné služby dle požadavků ČEPS. Zařízení bude vzájemně ...

V465/466 - modernizace (P.0484), stavebně-montážní práce

V465/466 - modernizace (P.0484), stavebně-montážní práce

V465/466 - modernizace - I. Etapa - realizace V465 V465/466 - modernizace - II. Etapa - realizace V466 (první část) V465/466 - modernizace - III. Etapa - realizace V466 (druhá část) V465/466 - modernizace - IV. Etapa - obnova ONS/SONS

OPO - obnova stanice (P.0457), stavebně-montážní práce

OPO - obnova stanice (P.0457), stavebně-montážní práce

OPO - obnova stanice (P.0457), stavebně-montážní práce

Odpojovače VVN

Odpojovače VVN

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka odpojovačů VVN.

Dodávka a instalace  radioreleových spojů

Dodávka a instalace radioreleových spojů

Předmětem této Veřejné zakázky je výběr Dodavatele technologie radioreleových spojů v licencovaných pásmech 7, 13, 18, 23, 26, 28, 32, 38, 42 GHz sestávající zejména z dodávek, instalací, konfigurací, služeb a poskytnutí technických specialistů. Dále je předmětem této Veřejné zakázky dodávka a instalace Systému pro správu a monitoring sítě. Více ...

TR Brno Medlánky - rek. R 110 kV

TR Brno Medlánky - rek. R 110 kV

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka, montáž a uvedení do provozu stavby v areálu transformovny Medlánky označené jako R 110 kV a 22 kV v rozsahu dle projektové dokumentace. Bližší infoirmace viz zadávací dokumentace.

Nemocniční informační systém

Nemocniční informační systém

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace nemocničních informačních systémů včetně návazných agend a zajištění servisních služeb (dále také jen „servis“) Veřejná zakázka je rozdělena na části. Přehled částí veřejné zakázky Část 1: Dodávka a implementace NIS včetně zajištění servisních služeb Část 2: Dodávka a implementace LIS včetně ...

Dodávka zapouzdřeného rozvaděče 110 kV

Dodávka zapouzdřeného rozvaděče 110 kV

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (kabelové vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Součástí dodávky je i doprava na ...

Akumulace energie v A.IMPORT.CZ

Akumulace energie v A.IMPORT.CZ

Dodávka tak bude zahrnovat: stavební práce a montáž rychlonabíjecí stanice, s akumulací energie, včetně instalace OZE na střeše objektu s přípravou pro instalaci tepelných čerpadel.

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá CPV položkám: Průmyslové stroje - 42000000-6 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení - 31000000-6 Audiovizuální přístroje - 32321200-1 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) - 38000000-5 Počítače - 30200000-1 Vzdělávací ...

SOŠ a SOU Lanškroun - dodávka vybavení pro učebnu silnoproudu

SOŠ a SOU Lanškroun - dodávka vybavení pro učebnu silnoproudu

Dodávka vybavení pro odbornou učebnu silnoproudu pro projekt realizovaný v rámci IROP.

Upgrade frekvenčního měniče ACS1000 na PC26 Klobouky

Upgrade frekvenčního měniče ACS1000 na PC26 Klobouky

Předmětem veřejné zakázky je plánovaný upgrade vnitřních elektronických komponentů frekvenčního měniče pro zachování plné provozuschopnosti a spolehlivosti zařízení jako celku. Frekvenční měnič slouží pro hlavní čerpadla v ČS Klobouky. Předmět VZ zahrnuje dodávku komponent, jejich zabudování, otestování a uvedení do provozu.

Rozšíření generátoru impulzu – KA6 -FEI

Rozšíření generátoru impulzu – KA6 -FEI

Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka generátoru spínacího impulzu napětí ke stávajícímu zařízení generátoru impulzu. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy k podání nabídek - Specifikace předmětu zakázky.

Dodávka venkovních jednopólových induktivních přístrojových transformátorů napětí 420kV

Dodávka venkovních jednopólových induktivních přístrojových transformátorů napětí 420kV

Dodávka venkovních jednopólových induktivních přístrojových transformátorů napětí 420kV

Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT

Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby pro výstavbu a zprovoznění technologické části kombinované výrobny elektrické energie a tepla „Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT“ vč. souvisejících technologických zařízení pro výrobu chladu, zařízení pro čištění spalin, rozvody elektrické energie a tepelné energie. Součástí díla je provedení ...

Dodávka venkovních třípólových vypínačů 245 kV a 420 kV se zhášecím médiem SF6

Dodávka venkovních třípólových vypínačů 245 kV a 420 kV se zhášecím médiem SF6

Dodávka venkovních třípólových vypínačů 245 kV a 420 kV se zhášecím médiem SF6

(záznamy 1/25 z 852)  strana 1 / 35