Výmena rozvádzačov el. budenia a ochrán dieselgenerátorov na 3 a 4. bloku SE-EBO
Predmetom zákazky je dodanie a výmena rozvádzačov el. ochrán a budenia dieselgenerátorov na 3. a 4. bloku JE SE EBO.
Výmena akubatérií na 1. a 2. bloku EMO
Rozsahom plnenia je oprava akubatérií výmenným spôsobom v Slovenských elektrárňach, a.s., závod Atómové elektrárne Mochovce.
VN Frekvenční měnič HVS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks Frekvenčního měniče na investiční akci SZNR - stroje a zařízení pro PVP Bukov 2023 včetně dopravy a zhotovení projektové dokumentace. Součástí dodávky bude montáž VN rozváděčů, přídavné chlazení motoru a opatření ke snížení vlivu ložiskových proudů.
8348 - Zajištění provozuschopnosti rozváděčů řídicího systému, buzení a signalizace DGS
Předmětem zakázky „8348 - Zajištění provozuschopnosti rozváděčů řídicího systému, buzení a signalizace DGS“ v JE Dukovany je zpracování dokumentace a provedení realizace kompletní dodávky „na klíč“, která zahrnuje demontáž stávajících zařízení, dodávku a montáž nových rozvaděčů, včetně provedení příslušných technických kontrol, testů a zkoušek a ...
Oprava EO sekce 11 kotle FK2 v EHO
Předmětem díla je dodávka a výměna poškozených částí elektroodlučovače EO2, zpracování požadované dokumentace, uvedení zařízení do provozu vč. všech zkoušek, vyzkoušení a provedení garančního testu a úklid pracoviště.
Výměna technologie do provozovny v Jindřichově Hradci
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie pro obalovnu/provozovnu firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. nacházející se v Jindřichově Hradci. Podrobně vše popsáno ve specifikaci technických parametrů a podmínek plnění, která je součástí zadávací dokumentace.
Obnova řídící infrastruktury v elektrických stanicích
Instalační práce a související drobný materiál pro obnovu řídicí infrastruktury v elektrických stanicích zahrnující - obnovu místních kabelových propojů ve stanicích - obnovu nevyhovujících zakončení stávajících optických kabelů - náhradu metalických kabelů za optické kabely - obnovu dožívajících mnohovidových optických kabelů na jednovidové ...
Modernizace buzení EDA TG1, TG2, TG3, TG4 a EMO TG5
Předmětem zakázky je modernizace budících souprav soustrojí TG1 až TG4 na elektrárna Dalešice a TG5 na elektrárně Mohelno.
Relé boxy
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek relé boxů pro zavedení průběhového měření na hladině NN pro všechna odběrná místa se spotřebou větší než 6MWh/rok v souladu s evropskou legislativou, zejména s ES944/2019 a vyhl. č. 359/2020 Sb., o měření.
Nabíjecí infrastruktura pro elektrobusy
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodání nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy včetně zpracování projektu, zajištění stavebního povolení, realizace stavebních prací, kolaudačního rozhodnutí a příslušných povolení k provozování zařízení. Veřejná zakázka je zadávána formou Design - Build (Navrhni a Postav).
H335 - Záměna elektromagnetů ventilů 1(2)YP21S02 a 1(2)YP22,23S02,S03 a úpravy kabeláže v uzlu PV KO
Předmětem veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace (Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)) a následné provedení realizace, spočívající zejména v: - Záměně stávajících magnetů s integrovaným ukazatelem polohy 1(2)YP22D62(D63) a 1(2)YP23D62(D63) na IŘV KO 1(2)YP22S02(S03) a 1(2)YP23S02(S03) za nové magnety s ...
Dodávky zemnícího materiálu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek zemnícího materiálu s vybranými Účastníky pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zemnícího materiálu pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 4 let. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou ...
IT-90-17-00487 - modernizace transformátoru TV
Předmětem veřejné sektorové zakázky je demontáž stávajícího transformátoru TV, dodávka a montáž nového výkonového transformátoru typové řady o výkonu 12,5 MVA s přepínačem odboček pod zatížením včetně řídící skříně transformátoru, dodávky a zprovoznění nových digitálních elektrických ochran a úpravy pro umístění transformátoru na pozici. Nedílnou ...
Dodávky zkoušeček a zkratovacích souprav NN, VN a VVN
Jedná se o nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku. Zadavatel tak může podle § 161 ZZVZ zadat zakázku s použitím jednacího řízení s uveřejněním. Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávky zkoušeček a zkratovacích souprav nn, vn a vvn s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního ...
EDS - Modernizace buzení TG1, TG2
Předmětem veřejné zakázky je modernizace budících souprav TG1 a TG2 EDS včetně provedení zkoušek a ověření požadovaných hodnot na lokalitě elektrárny Dlouhé Stráně.
Dodávky baterií, střídačů a usměrňovačů
DODÁVKY BATERIÍ, STŘÍDAČŮ A USMĚRŇOVAČŮ pro plánované investiční akce a opravy el.zařízení.
Dodávky pojistek NN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek pojistek NN s vybranými Účastníky pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu pojistek NN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 4 let. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní, bude ...
Dodávka technologií do Komory pro testování klimatických jevů
Předmět Veřejné zakázky je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělen do čtyř samostatných částí, kterým odpovídají jednotlivé části plnění Veřejné zakázky, a to následovně: Část A: Pneumatické válce, ventily a příslušenství Část B: Kompresorová stanice, vzdušníky a příslušenství Část C: Frekvenční měniče k ventilátorům Část D: Elektrické pohony a ...
DS G1 R8141 ESt Mierovo – výstavba novej elektrickej stanice - ING
Vybudovanie elektrickej stanice 110/22kV s cieľom zvýšiť spoľahlivosť distribúcie elektrickej energie v lokalite Mierovo - Šamorín a zabezpečiť zásobovanie existujúcich a očakávaných budúcich odberateľov lokality a blízkeho okolia elektrickou energiou. Elektrická stanica je navrhnutá ako rozvodné zariadenie bez trvalej obsluhy. Bude vybavená ...
Oprava skříní DE lokálního řídícího systému
Předmětem plnění veřejné zakázky je: • oprava řídících jednotek v komunikačních skříních DE (včetně příslušenství) jejich výměnou, • dodávka operačního systému Windows a aplikačního software MicroSCADA v aktuální verzi pro zabezpečení spolehlivé funkce ovládání, chránění a monitorování rozvaděčů 22kV a přenosu dat do nadřazeného systému řízení a ...
SŠ BB – Mechatronická učebňa
Predmetom zákazky je multimediálny systém pomôcok pre vyučovanie základov elektrotechniky, elektroniky, elektrických strojov a automatizačnej techniky. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch
VYS-T401 nový, SKŘ VS, zaústění, stavebně-montážní práce
VYS-T401 nový, SKŘ VS, zaústění (P.0078), stavebně-montážní práce
Řídící skříně kontinuálního čištění kondenzátorů
Předmětem je zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace akce „8666_Řídící skříně kontinuálního čištění kondenzátorů (Taprogge)“ na 1. až 4.reaktorovém bloku (RB) v JE Dukovany (dále i EDU) formou dodávky „na klíč“. Jedná se o náhradu stávajícího dosluhujícího zařízení pro čištění kondenzátorů Taprogge (celkem 16 skříní, 4 skříně ...
Dodávka analyzátorů kvality elektrické energie vč. servisních prací
Dodávka analyzátorů kvality elektrické energie vč. servisních prací
Dodávky analyzátorů kvality EE
Předmětem sektorové veřejné zakázky je smluvní zajištění Dodávek analyzátorů kvality EE s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v Dodávkách analyzátorů kvality EE pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 02/2023-01/2029. Výsledkem sektorové ...