Digitální transformace elektrotechnického výrobního procesu NAM SYSTEM, A.S.
Předmětem zakázky je dodání 2 ks univerzálních testerů pro výrobu elektrotechnických zařízení, dodání 4 ks adaptérů a 4 ks měřících přístrojů dle Zadávací dokumentace.
Dodávky domků ochran
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek domků ochran s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu domků ochran zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 06/2022 - 06/2028
Dodávka a instalace kogenerační jednotky
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v dodávce a instalaci energobloku pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Dodávky vypínačů SF6 123 KV včetně nosných konstrukcí  a uvedení do provozu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění DODÁVEK VYPÍNAČŮ SF6 123 KV VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (STOLIČEK) A UVEDENÍ DO PROVOZU s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách VYPÍNAČŮ SF6 123 KV VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (STOLIČEK) A UVEDENÍ DO PROVOZU pro bezpečné a ...
H660 - Výměna usměrňovačů a střídačů na obou HVB
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla na klíč spočívající ve vypracování dokumentační části a následné realizace díla, jehož účelem je náhrada usměrňovačů a střídačů zajištěného napájení SZN I. a III/I. kategorie na 1. i 2. HVB Jaderné elektrárny Temelín modernějšími typy, čímž bude zajištěno bezpečné a spolehlivé napájení všech ...
Dodávka dobíjecích stanic do společnosti AMILO s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky „Dodávka dobíjecích stanic do společnosti AMILO s.r.o.“ je dodávka deseti nabíjecích stanic včetně příslušenství. Upřesnění předmětu zakázky a požadované technické parametry zakázky jsou uvedeny v příloze č. 3 (Technická specifikace). „Zadávací dokumentace je zpracována v souladu s § 6 odst. 4 zákona a respektuje ...
Instalace akumulace energie ve firmě OVM PELLET s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a zavedení bateriové technologie akumulace energie o celkové kapacitě min. 230 kWh do provozu společnosti. Baterie bude připojena k fotovoltaické elektrárně a bude sloužit k akumulaci energie z fotovoltaické elektrárny a k následné dodávce akumulované energie do provozovny žadatele v obci Tukleky, na p. č. ...
Zajištění dlouhodobé provozuschopnosti transformátorů rezervního napájení
Předmětem veřejné zakázky je výroba a umístění jednoho nového TRN na stanoviště a modernizace tří stávajících TRN včetně jejich umístění na stanoviště v objektu JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech.
Akumulace energie TERMS a.s.
Předmětem zakázky je dodávka a montáž systému akumulace energie (bateriového úložiště) do stávajícího objektu a drobné vynucené stavební úpravy uvnitř objektu. Jedná se o montáž bateriových polí do stávající části dělící místnosti. Prostor pro baterie bude stavebně oddělen od stávajícího prostoru dělící haly. Účelem je akumulace přebytků výroby ...
Experimentální pracoviště pro testování robotů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka části experimentálního pracoviště pro testování robotů. Konkrétně se jedná o výrobu, pořízení, montáž, navezení do laboratoře, instalaci a zprovoznění rozvodné skříně, podstavců a kotvení manipulátorů, zabezpečení pracoviště a kontroléru pro víceosé řízení modulárních pohonných jednotek. Blíže viz Zadávací ...
Akumulace energie Semonice
Předmět zakázky je dodávka bateriové úložiště o minimální kapacitě 134,4 kWh. Minimální celkový výkon dvou měničů bude 60 kVA.
Dodávka akumulačního systému 600 KW/KWH
Dodávka akumulačního systému 600 KW/KWH včetně instalace a řídícího systému do Technologického parku Hořátev
Akumulace energie - JOT, s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a nastavení bateriového systému akumulace elektrické energie.
K7 - Rekonstrukce elektroodlučovače tuhých látek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením rekonstrukce stávajícího elektroodlučovače tuhých látek za kotlem K7 v areálu Teplárna. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, ...
Akumulace energie ve společnosti BRAVO Šluknov s.r.o.
Předmětem dodávky je dodávka bateriového akumulátorového úložiště s jmenovitou kapacitou min. 102 kWh, které bude prostřednictvím řízeného odpojovače paralelně napojeno na stávající fotovoltaickou elektrárnu FVE. Předmětem dodávky je také výkonový bateriový střídač. Dodávaná bateriová sestava musí obsahovat systém BMS, který bude komunikačně ...
Akumulace energie ve společnosti MATRU spol. s.r.o.
Předmětem dodávky je dodávka bateriového akumulátorového úložiště s jmenovitou kapacitou min. 102 kWh, které bude prostřednictvím řízeného odpojovače paralelně napojeno na stávající fotovoltaickou elektrárnu FVE. Předmětem dodávky je také výkonový bateriový střídač. Dodávaná bateriová sestava musí obsahovat systém BMS, který bude komunikačně ...
Bateriové úložiště Těmice
Cílem zakázky je dodávka a montáž bateriového dobíjecího systému o předpokládané kapacitě úložiště 76,8 kWh, který doplní již existující OZE na bázi fotovoltaických panelů nacházející se na střeše objektu. Dodávka tak bude zahrnovat technologii a montáž uložiště pro akumulaci elektrické energie.
Bateriové úložiště Roztoky
Cílem zakázky je dodávka a montáž bateriového dobíjecího systému o předpokládané kapacitě úložiště 76,8 kWh, který doplní již existující OZE na bázi fotovoltaických panelů nacházející se na střeše objektu. Dodávka tak bude zahrnovat technologii a montáž uložiště pro akumulaci elektrické energie.
Centrum hydraulického výzkumu - PS 02 elektro, PS 03 ASŘTP, měření a regulace
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a generální montáž provozních souborů PS02 ELEKTRO a PS03 ASŘTP a MĚŘENÍ A REGULACE, jako součásti komplexního projektu vybudování „Horké zkušebny“. Podrobný rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je rozpracován v zadávací dokumentaci.
Kogenerační jednotka 1 MWe pro Teplárnu Liberec, a.s.
Předmětem plnění je dodávka 1 ks kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla včetně příslušenství, poskytnutí šéfmontáže a uvedení do provozu, včetně zajištění následného servisu do GO na místě požadovaném zadavatelem. Zadavatel předpokládá provoz 3000 hodin/rok a nepřipouští dodání KJ s garantovanou dobou do GO menší, než 50 ...
Systém pre akumuláciu elektrickej energie
Výber dodávateľa dvoch systémových riešení pre akumuláciu elektrickej energie na báze (1. systém ) bezúdržbových olovených akumulátorov a (2. systém) LiFePo4 akumulátorov. Podrobný opis je súčasťou súťažných podkladov.
Pořízení technologie akumulace energie 204 kWh STROJÍRNY Rumburk s.r.o.
Předmětem dodávky je dodávka bateriového akumulátorového úložiště s jmenovitou kapacitou min. 204kWh, které bude prostřednictvím řízeného odpojovače paralelně napojeno na stávající bateriový systém. Předmětem dodávky není výkonový bateriový střídač. Dodávaná bateriová sestava musí obsahovat systém BMS, který bude komunikačně kompatibilní se ...
Dodávky pojistek NN a VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek pojistek NN a VN s vybranými účastníky pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu pojistek NN a VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 10/2021-09/2027. Zakázka je rozdělena na 2 Části ve smyslu § 35 ZZVZ: ...
Dodávka technologie GIS ČERNÁ LOUKA
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávky DODÁVKA TECHNOLOGIE GIS ČERNÁ LOUKA s vybraným uchazečem pro plánovanou investiční akci na rok 2024