Dodávky zkoušeček a zkratovacích souprav NN, VN a VVN
Jedná se o nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku. Zadavatel tak může podle § 161 ZZVZ zadat zakázku s použitím jednacího řízení s uveřejněním. Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávky zkoušeček a zkratovacích souprav nn, vn a vvn s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního ...
EDS - Modernizace buzení TG1, TG2
Předmětem veřejné zakázky je modernizace budících souprav TG1 a TG2 EDS včetně provedení zkoušek a ověření požadovaných hodnot na lokalitě elektrárny Dlouhé Stráně.
Dodávky baterií, střídačů a usměrňovačů
DODÁVKY BATERIÍ, STŘÍDAČŮ A USMĚRŇOVAČŮ pro plánované investiční akce a opravy el.zařízení.
Dodávky pojistek NN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek pojistek NN s vybranými Účastníky pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu pojistek NN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 4 let. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní, bude ...
Dodávka technologií do Komory pro testování klimatických jevů
Předmět Veřejné zakázky je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělen do čtyř samostatných částí, kterým odpovídají jednotlivé části plnění Veřejné zakázky, a to následovně: Část A: Pneumatické válce, ventily a příslušenství Část B: Kompresorová stanice, vzdušníky a příslušenství Část C: Frekvenční měniče k ventilátorům Část D: Elektrické pohony a ...
DS G1 R8141 ESt Mierovo – výstavba novej elektrickej stanice - ING
Vybudovanie elektrickej stanice 110/22kV s cieľom zvýšiť spoľahlivosť distribúcie elektrickej energie v lokalite Mierovo - Šamorín a zabezpečiť zásobovanie existujúcich a očakávaných budúcich odberateľov lokality a blízkeho okolia elektrickou energiou. Elektrická stanica je navrhnutá ako rozvodné zariadenie bez trvalej obsluhy. Bude vybavená ...
Oprava skříní DE lokálního řídícího systému
Předmětem plnění veřejné zakázky je: • oprava řídících jednotek v komunikačních skříních DE (včetně příslušenství) jejich výměnou, • dodávka operačního systému Windows a aplikačního software MicroSCADA v aktuální verzi pro zabezpečení spolehlivé funkce ovládání, chránění a monitorování rozvaděčů 22kV a přenosu dat do nadřazeného systému řízení a ...
SŠ BB – Mechatronická učebňa
Predmetom zákazky je multimediálny systém pomôcok pre vyučovanie základov elektrotechniky, elektroniky, elektrických strojov a automatizačnej techniky. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch
VYS-T401 nový, SKŘ VS, zaústění, stavebně-montážní práce
VYS-T401 nový, SKŘ VS, zaústění (P.0078), stavebně-montážní práce
Řídící skříně kontinuálního čištění kondenzátorů
Předmětem je zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace akce „8666_Řídící skříně kontinuálního čištění kondenzátorů (Taprogge)“ na 1. až 4.reaktorovém bloku (RB) v JE Dukovany (dále i EDU) formou dodávky „na klíč“. Jedná se o náhradu stávajícího dosluhujícího zařízení pro čištění kondenzátorů Taprogge (celkem 16 skříní, 4 skříně ...
Dodávka analyzátorů kvality elektrické energie vč. servisních prací
Dodávka analyzátorů kvality elektrické energie vč. servisních prací
Dodávky analyzátorů kvality EE
Předmětem sektorové veřejné zakázky je smluvní zajištění Dodávek analyzátorů kvality EE s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v Dodávkách analyzátorů kvality EE pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 02/2023-01/2029. Výsledkem sektorové ...
Dodávka materiálu, komponent a elektromateriálu pro výrobu poloprovozní a prototypové jednotky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka materiálu včetně konstrukčního, spojovacího a elektromateriálu a dále pořízení moderních technologických komponentů pro výrobu prototypové a poloprovozní jednotky na výrobu plastů.
Rámcová dohoda na dodávky dobíjecích stanic stejnosměrného dobíjení
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání tří Rámcových dohod obsahujících smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na zajištění dodávek dobíjecích stanic stejnosměrného dobíjení na 72 měsíců ode dne jejich účinnosti s maximálně třemi (3) Účastníky pro každou část Veřejné zakázky. Zadavatel bude na základě Rámcové dohody, ...
Bateriový systém pro poskytování podpůrných služeb
Předmětem veřejné zakázky je závazek účastníka, svým jménem a na svou odpovědnost, pro zadavatele provést dílo, tedy zejména navrhnout, vyprojektovat, vyrobit, instalovat a uvést do provozu bateriový systém pro poskytování podpůrných služeb v místě plnění veřejné zakázky, provést stavební a jiné související práce a provádět běžnou údržbu díla po ...
Výměna náhradních zdrojů pro RWY 06/24
- výměna náhradních zdrojů pro letecká navigační zařízení RWY 06/24, dle specifikace v Dokumentaci pro provádění stavby, - vytvoření realizační projektové dokumentace a výrobně-dílenské dokumentace, - zaškolení obsluhy zadavatele včetně vypracování závěrečné zprávy a geodetického zaměření, - provádění servisu instalovaného zařízení během ...
Sada dílů elektronických kompletní DPOV-232-BMZ-SSOD_LAT
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy, jejímž předmětem je zajištění materiálu pro modernizaci vozů řady Bmz232 a dodání do odběrného místa určeného zadavatelem.
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Kylešovská a vlastního objektu měnírny
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Kylešovská a vlastního objektu měnírny. Technologická část: výměna trakčních transformátorů, usměrňovačů, zemní ochrany v rozvaděčích, staničních akumulátorů Stavební část: výměna výplní dveřních, okenních a vratových otvorů, izolace proti zemní vlhkosti objektu, opravy vnitřních a ...
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Čajkovského a vlastního objektu měnírny
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Čajkovkého a vlastního objektu měnírny. Technologická část: výměna trakčních transformátorů, usměrňovačů, zemní ochrany v rozvaděčích, staničních akumulátorů. Stavební část: výměna výplní oken, dveří a vratových otvorů, izolace proti zemní vlhkosti, opravy vnitřních a venkovních omítek, ...
ASRU LDS ET
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem technologie automatického systému regulace napětí (ASRU) vč. rozšíření řídicího systému a dálkového odečtu el. energie s cílem zvýšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným odběratelům.
ASRU LDS ET
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem technologie automatického systému regulace napětí (ASRU) vč. rozšíření řídicího systému a dálkového odečtu el. energie s cílem zvýšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným odběratelům.
Tlmivka na kompenzáciu jalového výkonu - PCI
tlmivka na kompenzáciu jalového výkonu s menovitým napätím 110 kV do vonkajšieho prostredia a s výkonom 40 MVAr
Dodávky řídicích systémů elektricky ovládaných výhybek
Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem bez obnovení soutěže. Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek řídících systémů elektricky ovládaných výhybek a jejich ohřevu.
Dodávky omezovačů přepětí nn
Veřejná zakázka pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu omezovačů nn zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Výsledkem JŘSÚ bude smluvní zajištění dodávek omezovačů nn s vybranými uchazeči. Předmětem Veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním ...
Dodávka nabíjecích stanic - nové vyhlášení
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu registrační číslo CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_084/0000524 s názvem Park & Charge Net. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.