Audio video technika
Předmětem je pořízení 4 ks bajonetových profesionálních fotoaparátů s výměnnými objektivy, 4 ks profesionálních kamer s výměnnými objektivy a 2 ks digitálních kamer s rozlišením 4K za účelem obnovení vybavenosti specialistů PSYOPS.
Poptávám úhlový hledáček Zeiss
Poptávám úhlový hledáček Zeiss na Prakticu MTL5.
Rámcová dohoda na dodávky ICT materiálu pro CS ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky ICT materiálu, který je blíže vymezen v Příloze č. 1 této ZD - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky a nabídková cena (dále jen „Technická specifikace“). Předmět veřejné zakázky dle číselníku NIPEZ (kód NIPEZ): 30237000-9 Součásti, příslušenství a doplňky pro ...
Souprava skrytého fotografování II
Pořízení univerzálních, víceúčelových souprav k pořizování foto a video záběrů na krátké a střední vzdálenosti pro operátory speciálních sil
Vybavení do multimediálních učeben - Modernizace učeben FF a ZF JU
Veřejná zakázka bude rozdělena na 4 samostatné části. Část 1 – Předmětem plnění je dodávka laboratorního mikroskopu a stereoskopického mikroskopu pro Zemědělskou fakultu JU. Část 2 – Předmětem plnění je dodávka digitálních fotoaparátů pro Zemědělskou fakultu a Filozofickou fakultu JU. Část 3 - Předmětem plnění je dodávka a instalace ...
FAF UK - Digitální kamera s příslušenstvím pro připojení k mikroskopu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka digitální kamery s příslušenstvím pro připojení k mikroskopu pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
IKT vybavenie učební
Predmetom zákazky je dodávka počítačového vybavenie pre potreby vzdelávacieho procesu. Množstvá predmetu zákazky: Učiteľský tablet 70 ks, Fotoaparát 10 ks, Žiacky tablet 150 ks, Notebook 13- 79 ks, Kamera 2 ks, Mobile device Management 10 ks, Multimediálne centrum - 60 ks, Dataprojektor 70 ks, Prepravný kufor 10 ks, Notebook 4 ks. Podrobná ...
Fototechnika
Předmětem plnění je nákup digitálních zrcadlovek, objektivů, stativů, panoramatických hlav a softwaru pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje za účelem zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.
Fotoďalekohľady
Kompaktné snímacie záznamové zariadenie s integrovaným objektívom (ďalej ako aj fotoďalekohľad), možnosť kombinovaného stabilizovaného pozorovania záznamu, statického aj pohyblivého obrazu vrátane jeho prehrávania a zaznamenávania s integrovaným externým kontrolným displejom.
Kroužek multimediální tvorby - SŠIS Dvůr Králové nad Labem - audiovizuální technika
Předmětem veřejné zakázky dodávka audiovizuální techniky dle přiložené specifikace včetně dopravy a poskytnutí souvisejících služeb.
Poptávám opravu digitálního fotoaparátu
Poptávám opravu digitálního fotoaparátu CANON POWER SHOT S2IS. Nezasunuje se mi zpět objektiv. Problém se neodstranil ani po pokynech v uživatelské příručce.
Dynamický nákupní systém na dodávky audiovizuální techniky 2018 -2020
Dynamický nákupní systém na dodávky audiovizuální techniky, fotografické techniky a instalace a montáž příslušné techniky. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb jednotlivých součástí zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých ...
LFHK – Pořízení AV techniky a zobrazovací techniky vč. softwaru na úpravu digitálních materiálů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální a zobrazovací techniky. Konkrétně jde mj. o dataprojektory, interaktivní displej, digitální fototechniku vč. příslušenství a videotechniku s příslušenstvím.
PdF - Dodávka AV zařízení II - včetně příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka akčních kamer, digitálních fotoaparátů včetně příslušenství (objektivy, blesky, akumulátory aj.). Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je ...
Dodávka audiovizuální techniky pro Slezskou univerzitu v Opavě
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky audiovizuální techniky. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 dílčí části, a to: Dílčí část 1: Audiovizuální technika pro OPF Karviná Dílčí část 2: Audiovizuální technika – Opava Dílčí část 3: 4K kamery pro multimediální tvorbu a ...
Nákup ICT vybavení pro projekt Centrum Natura
Předmětem veřejné zakázky je dodávka notebooků včetně softwaru, dataprojektorů, fotoaparátu a tiskáren. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 5 ZD Specifikace předmětu dodávky.
PřF - Vysokorychlostní citlivá laboratorní kamera s nízkým šumem
Předmětem veřejné zakázky jsou 2 kusů rychlé kamery s vysokou citlivostí a nízkým šumem, které umožní detekci jednotlivých fotonů s dostatečným prostorovým rozlišením. Přístrojový systém je určený k výzkumu ve fyzice, zejména pro tomografické experimenty s nízkou intenzitou detekovaného signálu a pro experimenty s detekcí na limitě dané kvantovou ...
Poptávám náhradní díly na polaroid Kodak Colorburst 300
Poptávám náhradní díly na polaroid Kodak Colorburst 300, potřebuji: Kodak instant Print Film PR-10 a baterku na pohon motorku.
Nákup foto a video techniky pro CS ČR II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka foto a video techniky včetně příslušenství. Předmět veřejné zakázky dle číselníku NIPEZ: 38651600-9 - Digitální fotografické přístroje 38651100-4 - Objektivy 32333200-8 - Videokamery 30237000-9 – Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače
Poptávám fotoaparát značky Contax
Poptávám fotoaparát Contax N-1 + zoom objektiv.
Nákup foto a video techniky pro CS ČR
Předmětem veřejné zakázky je dodávka foto a video techniky včetně příslušenství. Předmět veřejné zakázky dle číselníku NIPEZ: 38651600-9 - Digitální fotografické přístroje 38651100-4 - Objektivy 32333200-8 - Videokamery 30237000-9 – Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače
3D skener
Predmetom zákazky je dodávka 3D skenera, 3D tlačiarene a Fotoaparátu, a to v rámci projektu s názvom Inováciou služieb a produktov spoločnosti EUROPALT plus, spol. s r.o. k mobilizácii kreatívneho potenciálu v regióne. Predmet zákazky sa delí na časti: časť 1. 3D skener časť 2. 3D tlačiareň časť 3. Fotoaparát Uchádzač môže predložiť ...
Logický celok č. 1 - Profesionálna kamera so záznamom 4K s príslušenstvom
Názov predmetu zákazky: Kreatívna produkcia krátkych filmov Krásy Slovenska. Logický celok č. 1 - Profesionálna kamera so záznamom 4K s príslušenstvom a kamera -fotoaparát s príslušenstvom. Logický celok č. 2 - "Profesionálna osvetľovacia technika s príslušenstvom". Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na dodanie tovaru: ...
Poptávám redukci k fotoaparátu značky Olympus
Dobrý den sháním na foto olympus sp 510 uz redukci cla-4