Systém pro bezmarkerové sledování pohybů osob
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému pro bezmarkerové sledování pohybů osob v bytě. Ke sledování pohybů osob a výsledné konstrukci modelů zobrazujících pohyby sledovaných osob není nutno v tomto sytému lepit nebo jakkoliv umisťovat na sledované osoby jakékoliv označovací prvky/markery. Součástí dodávky je doprava do místa plnění, ...
Rekonštrukcia Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne – II. etapa
Realizácia stavby sa uskutočňuje v dvoch etapách. I. etapa stavby bola zahájená v roku 2016 a je ukončená. Rekonštrukcia v rámci II. etapy rieši vybúranie deliacich priečok a nové dispozičné riešenie interiéru, statické úpravy konštrukcií objektu, zateplenie fasády, výmenu podláh, ústredné vykurovanie, vzduchotechniku, elektroinštaláciu, ...
Učebné pomôcky technického zabezpečenia budov
Predmetom zákazky je dodávka školských učebných pomôcok technického a elektrotechnického zamerania. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou Súťažných podkladov a ich príloh.
IP Kamerový systém pro objekty Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Předmětem této veřejné zakázky je obnova kamerového systému (dále též „CCTV“) v budovách Sněmovní 1, Sněmovní 3, Sněmovní 4 a Palác Smiřických a Šternbernský palác na Malostranském náměstí (dále také „Palác S+Š“), které jsou součástí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „PS PČR“).
Údržba a servis systémů technické ochrany a systémů elektrické požární signalizace
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisních činností STO a EPS a komplexních implementací STO a EPS drobného rozsahu v objektech zadavatele a zajištění výkonu činností BOZP, PO a OŽP. Předmětem servisních činností STO a EPS je údržba, servis, revize a periodické činnosti na STO a EPS. Předmětem komplexních implementací STO a EPS drobného ...
Dodávka mobilních kamer a poskytování souvisejících služeb
Dodávka TCP/IP kamer pro pořizování záběrů vozidel užívajících zpoplatněné komunikace České republiky; kamery budou instalovány ve vozidlech mobilních silničních hlídek.
Nákup technického zařízení pro objekt Cihelná 548/4, Praha 1
Předmětem Veřejné zakázky je: a) dodávka technického zařízení, které je specifikované v Příloze č 1 Závazného návrhu smlouvy (dále jen „Zařízení“); b) dodávka dokladů nezbytných k převzetí a řádnému užívání Zařízení, a to v českém jazyce, kterými jsou zejména návod k obsluze Zařízení, prohlášení o shodě, kompletní technická dokumentace, ...
Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém II
Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém v rozsahu: - osvetlenie - ozvučenie - kamerový systém Podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii.
Kamerový systém monitorovania cestnej a železničnej dopravy na hraničných priechodoch
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia ucelených kamerových systémov (ďalej len KS) umiestnených na vybraných hraničných priechodoch (ďalej len HP) na hranici Slovenskej republiky a Ukrajiny. Ďalšie informácie sú uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.
Objektová ochrana areálov správy ciest KSK
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s vybudovaním, montážou a oživením Integrovaného bezpečnostného systému (ďalej len IBS), ktorého účelom je zabezpečenie bez obslužného stráženia areálov SCKSK, založeného na pokročilej technológii video analýzy.
Vybavení lokomotiv METRANS, a.s. systémy ETCS
Komplexní dodávka, montáž a plně funkční implementace mobilní části zabezpečovacího systému ETCS v softwarové verzi 3.6.0 (Level2) (dále jen „systém ETCS“) do stávajícího řídícího systému s využitím hardwarového i softwarového vybavení 27 ks hnacích vozidel - lokomotiv ve vlastnictví zadavatele.
Systém elektrické požární signalizace
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Systém elektrické požární signalizace“, v jednotlivých areálech Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby. Předmětem veřejné zakázky je i provádění servisních služeb. Rozsah těchto ...
Vybudovanie fyzickej a technickej ochrany Letiska Bratislava
Prevádzkovateľ letiska je povinný v zmysle § 34 ods. 2) Leteckého zákona zabezpečiť ochranu cestujúcich, batožiny, poštových zásielok, nákladu, lietadiel a ich posádok, letiska a leteckých pozemných zariadení pred činmi protiprávneho zasahovania a tiež je zodpovedný za vykonávanie preventívnych opatrení v určenom rozsahu. Prevádzkovateľ letiska ...
Obnova zahrady Strakovy akademie - perimetrická ochrana
Předmětem celé VZ je kompletní zahradnická a technická obnova zahrady Strakovy akademie včetně nových bezpečnostních prvků. VZ je rozdělena na 2 části zadávané v samostatných zadávacích řízeních. Předmětem této části veřejné zakázky je obnova a modernizace prvků perimetrické ochrany a obnova a doplnění kamerového systému v objektu. Jedná se ...
Zabezpečenie pravidelných kontrol a revízii zabezpečovacích zariadení
Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelných kontrol a revízii zabezpečovacích zariadení - elektrická požiarna signalizácia, elektronický zabezpečovací systém, systém kontroly vstupov, v objektoch Slovenskej národnej knižnice. Podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.
Pořízení Monitorovacího systému MS2021+ včetně zajištění servisních a rozvojových služeb pro MS2014+
• vytvoření nového MS2021+/úprava stávajícího MS2014+ pro potřeby nového programového období 2021-2027 • poskytování služeb servisu MS2014+ a MS2021+ • nákup kapacity dodavatele na úpravy MS2014+ a MS2021+ dle požadavků implementační struktury evropských fondů, vývoje relevantní legislativy
Pozáruční servis a profylaxe EPS a ERO
Předmětem VZ je uzavření servisní smlouvy za účelem zajištění a provádění kontrolní a servisní činnosti elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) a evakuačního rozhlasu (dále jen „ERO“), spočívajících v autorizovaném servisu instalovaných zařízení, umístěných v IKEM, a to po dobu 48 měsíců nebo do maximální výše 5,9 mil. Kč bez DPH, podle ...
Dodávka 23 ks SOS hlásek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace městského kamerového a dohlížecího systému v Mladé Boleslavi a zároveň zlepšení a zrychlení v oblasti ochrany zdraví.
Dodávka a montáž kamerového systému do autobusov a električiek
Predmetom zákazky je dodanie a montáž kamerového systému do autobusov a električiek. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
ÚP ČR – pořízení vyvolávacích systémů - Neratovice a Mladá Boleslav 3
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vyvolávacích systémů, jejich rozmístění a instalace v budovách zadavatele ve Středočeském kraji v místech plnění VZ.
Technické zabezpečenie špecializovaných výsluchových miestností pre detské obete
Vybudovanie kamerového systému špecializovaných výsluchových miestností pre maloleté obete a obete domáceho násilia je jednou z aktivít národného projektu s názvom Špecializované výsluchové miestnosti pre detské obete a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných činov.
Rekonstrukce systému EPS na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce systému EPS na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves. Jedná se o výměnu jednotlivých ústředen EPS, plamenných hlásičů na nádržích H01-24 a čerpacích stanic, termosenzibilních kabelů na střechách nádrží, nové kabeláže a kabelové trasy. Dále výměna veškerých kouřových detektorů umístěných v technologických ...
Rekonštrukcia administratívnej budovy v Banskej Bystrici  - interiérová časť I
Predmetom tejto zákazky je uskutočnenie nasledovných interiérových stavebných prác na administratívnej budove: stavebná časť, vykurovanie, bleskozvod, umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, štruktúrovaná kabeláž, vzduchotechnika, elektrická požiarna signalizácia (EPS), hlasová signalizácia požiaru (HSP), elektronický zabezpečovací ...
Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Rokycany
Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému města Rokycany zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a integrovaných monitorů hladin pro včasné varování obyvatel. Záměrem zadavatele je vybudovat varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí ze zvýšené ...
Nákup nových zabezpečovacích signalizačných zariadení s tlmičom nárazu
Predmetom zákazky je nákup nových zabezpečovacích signalizačných zariadení s tlmičom nárazov vrátane montáže a dopravy v predpokladanom počte 10 ks, ktoré slúžia k označovaniu pracovných miest na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.