LFP - U2 vybavení - Kamerový systém
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je dodávka, instalace a zprovoznění kamerového systému vč. montáže, instalace a konfigurace centrálního ovládacího systému, zprovoznění integračních vazeb na grafickou nástavbu C4 a dalších níže uvedených návazných systémů, dodání příslušných licencí, a příslušenství
NKP SZ Telč - Výroba, dodání a montáž výstavního fundusu II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výstavního fundusu pro stálé expozice ve 2. NP Jižního paláce a v 1. a 2.NP sýpky pivovaru v současné době rekonstruovaného objektu SZ Telč dle zpracované projektové dokumentace. Dodávka výstavního fundusu zahrnuje: a) výrobu výstavního fundusu, vitrín a skleněných prvků, (dále jen „fundus“ nebo ...
Smart technológie pre mesto Trstená
Inteligentné priechody pre chodcov, verejné osvetlenie, inteligentný kamerový systém, inteligentné meteostanice, inteligentný zberný dvor - karta občana. Podrobnejší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Inteligentné technológie mesta Tvrdošín
Inteligentné priechody pre chodcov, inteligentný kamerový systém, inteligentné verejné osvetlenie, inteligentné meteostanice, inteligentné infopanely/úradné tabule. Podrobnejší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Ul. Ľ. Štúra v Leviciach – Zavedenie smart technológií
Inteligentné verejné osvetlenie, inteligentný kamerový systém. Podrobnejší opis je v súťažných podkladoch
Zavádzanie inteligentných technológií v meste Vráble
Inteligentný kamerový systém, Inteligentné verejné osvetlenie, Inteligentný parkovací systém, inteligentné meteostanice, inteligentný rozhlas, inteligentné priechody pre chodcov. Podrobnejší opis je v súťažných podkladoch.
Komplexní implementace systémů technické ochrany a systémů elektrické požární signalizace
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních implementací STO a EPS v objektech ve vlastnictví či užívání zadavatele a zajištění výkonu činností projektového manažera, činností BOZP, PO a OŽP, případně činností stavbyvedoucího dle požadavku a jménem zadavatele
Rekonštrukcia a modernizácia EPS a HSP v budove Národnej rady Slovenskej republiky
Predmetom tejto podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác je rekonštrukcia a modernizácia elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej v texte len EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (ďalej v texte len HSP) v budove Národnej rady Slovenskej republiky. Predmet zákazky je nevyhnutné uskutočniť v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane ...
Rekonštrukcia historického parku v Lednických Rovniach – I. etapa
Jedná sa obnovu historického parku v Lednických Rovniach. Rekonštrukcia sa zameriava na revitalizáciu dendrologickej zložky parku z pohľadu záhradnej architektúry a stavebnú obnovu historických stavieb a prvkov drobnej architektúry. Sprievodnými súčasťami zámeru je revitalizácia siete chodníkov, osadenie mobiliáru solitérne či združené v ...
Kontroly, opravy a servis elektrickej požiarnej signalizácie
Predmetom zákazky je vykonávanie kontrol, opráv a servisu elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len EPS) v rozsahu a podľa špecifikácie uvedenej v časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov.
Praha 3 a 9 - rekonstrukce budovy a snížení energetické náročnosti
Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce budovy Finančního úřadu pro hl. m. Prahu, Územního pracoviště pro Prahu 3 a 9 , jejíž součástí je snížení její energetické náročnosti. Rekonstrukce budovy bude zahrnovat jak stavební práce, tak rozvody slaboproudých technologií (strukturovaná kabeláž, poplachový, zabezpečovací a tísňový systém, ...
Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2021 - 2023
Předmětem plnění je údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT.
Obměna a rekonstrukce bezpečnostních systémů instalovaných v objektech Ministerstva spravedlnosti ČR
Předmětem je obměna a rekonstrukce bezpečnostních systémů instalovaných v objektech Ministerstva spravedlnosti ČR Vyšehradská 16 a Na Děkance 3 v Praze, v souladu s požadavky uvedenými v Projektu (dokumentací pro provádění stavby DPS). Předmětem je dále zajišťování servisu, revizí a oprav bezpečnostních systémů. Podrobná specifikace veřejné ...
Poptávám kamerový systém
Poptáváme u Vás dodávku a montáž kamerového systému na rodinný domek. Hendrichová
Dodávka kamerového systému pro LF OU 2
Předmětem veřejné zakázky je dodání kamerového systému pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366. Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a požadovaného ...
Zabezpečovacie zariadenia
Zabezpečovacie zariadenia pre nepretržitú prevádzku ochrany objektov.
NKP SZ Telč - Výroba, dodání a montáž výstavního fundusu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výstavního fundusu pro stálé expozice ve 2.NP Jižního paláce a v 1. a 2.NP sýpky pivovaru v současné době rekonstruovaného objektu SZ Telč dle zpracované projektové dokumentace. Dodávka výstavního fundusu zahrnuje: a) výrobu výstavního fundusu, vitrín a skleněných prvků, (dále jen „fundus“ nebo ...
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - Kamery
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zhotovení a instalace nového kamerového systému, který bude připojen k dohledovému pracovišti na městské policii. Předmět plnění je rozdělen do těchto etap: Etapa 1 - Bráfova x Nádražní x Jungmannova Etapa 2 - Masarykovo náměstí Etapa 3 - Komenského náměstí - jih Etapa 4 - Komenského ...
Vjezdový systém pro VFN
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a montáž komponent pro vjezdový systém pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze vč. stavební přípravy a záručního servisu.
Modernizace zabezpečovacích systémů budov Magistrátu města Prostějova -  budova Školní 3643/4
Jde o dodávku a montáž slaboproudých bezpečnostních systémů určených pro modernizaci zabezpečovacích systémů budovy Školní 3643/4 magistrátu statutárního města Prostějova. V budově bude modernizován poplachový zabezpečovací a tísňový systém, modernizován kamerový systém a nově bude instalován systému kontroly vstupu. Součástí zakázky je rovněž ...
Servis bezpečnostních technologií v budově Krajského úřadu Středočeského kraje
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisních služeb na smlouvu o poskytování servisních služeb pro Krajský úřad Středočeského kraje na dobu 48 měsíců od účinnosti smlouvy v rozsahu dle uvedené Technické specifikace. Zadavatel požaduje zajištění údržby, pravidelných revizí a servisu bezpečnostních technologií systémů technické ochrany v ...
Modernizace požárně bezpečnostního řešení
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace požárně bezpečnostního řešení v budově Rudolfina - konkrétně doplnění systému EPS a instalace evakuačního rozhlasu.
21-150 Servis a revize PZTS, CCTV, EPS
Předmětem VZ je zajištění pravidelných periodických revizí, pozáručního servisu, oprav, údržby a kontrol poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, kamerového systému, elektrické požární signalizace a elektronického identifikačního systému ACS-linea a EPS.
Výměna ústředen EPS v budovách ČNB České Budějovice, Plzeň a Hradec Králové
Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny stávajících ústředen elektrické požární signalizace (dále jen "EPS") v objektech zadavatele na adresách: Lannova třída 1, České Budějovice, Husova 10, Plzeň a Hořická ulice 1652, Hradec Králové za novou ústřednu EPS a další zadavatelem požadované komponenty. Nová zařízení EPS musí být kompatibilní se ...
Údržba Městského kamerového systému a Proměnného dopravního značení v Plzni
Předmětem plnění je provádění služeb údržba Městského kamerového systému v Plzni a Proměnného dopravního značení pro parkovací domy Rychtářka a Nové Divadlo v Plzni v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona s jedním dodavatelem s následujícím předmětem ...