Nákup komponentů a náhradních dílů Městského kamerového dohledového systému - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky komponentů pro kamerové body Městského kamerového dohledového systému (MKDS) a světelného signalizačního zařízení (SSZ).
Rekonstrukce a rozšíření MKS Plzeň
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Rekonstrukce a rozšíření MKS Plzeň“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. Instalace kamer 2. Vybudování příslušných přenosových a napájecích tras a rozvodů 3. Integrace do Městského ...
RDS 2.0-Litomyšl - napojení na univerzitu Pardubice
Dodávka optického kabelu a jeho prvotní HDPE ochrany, spojené s výlučným užíváním vyhrazeného optického kabelu a jeho HDPE, dle parametrů uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, a to za účelem propojení lokalit Litomyšlská nemocnice, a fakulta restaurování, univerzita Pardubice. Součástí dodávky optického kabelu včetně optických ...
Kamerový systém
Predmetom zákazky je zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností verejnej správy, v rozsahu podľa technickej špecifikácie, definovanej v prílohe č. 1 zmluvy každej časti predmetu zákazky. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti: 1.Časť predmetu zákazky s názvom: Kamerový systém 2.Časť predmetu zákazky s názvom: ...
ŠVZ Brno - opatření k areálové bezpečnosti II
Předmětem je dodávka a montáž perimetrického kamerového systému, umístění a instalace technologických a bezpečnostních prostředků pro instalaci a ovládání posuvné vynesené brány, montáž zábrany na stávající plotový systém a instalace automatické elektronické vrátnice včetně souvisejících stavebních prací.
Modernizace zabezpečovacích systémů budov Magistrátu města Prostějova - budovy A a B
Jde o dodávku a montáž slaboproudých bezpečnostních systémů určených pro modernizaci zabezpečovacích systémů budov A a B, nám. T. G. Masaryka 130/14, Magistrátu města Prostějova. V budově bude modernizován poplachový zabezpečovací a tísňový systém, modernizován kamerový systém a nově bude instalován systému kontroly vstupu.
Revitalizácia vnútrobloku 1. mája 908 - 909
Realizácia projektu pozostáva z realizácie jednej hlavnej aktivity Regenerácia vnútrobloku, ktorá pozostáva z jedného stavebného objektu SO 01 Vnútroblok, ktorý sa ďalej delí na päť samostatných častí: 1. SPEVNENÉ PLOCHY 1.1 Spevnené plochy - 1. časť - plochy a altánok 1.2 Spevnené plochy - 2. časť - vodovodná prípojka 2. SADOVÉ ÚPRAVY 3. ...
NON IKT služby Centrálneho dátového archívu UKB
Predmetom zákazky sú NON IKT služby údržby Centrálneho dátového archívu UKB, najmä ide o: -Servis elektrických systémov -Servis chladiacich systémov -Servis bezpečnostných systémov -Monitoring dátového centra -SLA k elektrickým, bezpečnostným, chladiacim a monitorovacím systémom. NON IKT služby CDA sú v rozsahu podľa časti B. Opis ...
Modernizace systému řízení dopravy na SSZ Lidická - Plaská v Plzni
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Modernizace systému řízení dopravy na SSZ Lidická - Plaská v Plzni“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. Doplnění jednotek pro komunikaci RSU na vybraná SSZ 2. Doplnění bezdrátových ...
Modernizace MKDS Litomyšl
Předmětem zakázky je poskytnutí dodávek spočívajících ve výměně záznamového a dohledového zařízení a modernizaci 12 stávajících kamerových bodů s možností rozšíření kamerového systému o další body. Součástí plnění je i pozáruční servis v délce pěti let.
Obnova teplotně citlivého kabelu ve Strahovském automobilovém tunelu
Předmětem plnění je výměna detekčního teplotního lineárního (LHD) kabelu systému elektrické požární signalizace ve Strahovském automobilovém tunelu. Výměna detekčního kabelu systému EPS dle zákona 183/20006 Sb. nevyžaduje stavební povolení.
Rekonštrukcia historického parku - I. etapa
Predmetom zákazky sú stavebné práce - obnova historického parku v Lednických Rovniach. Predmetom zákazky je revitalizácia siete chodníkov a osadenie mobiliáru, elektrifikácia areálu - verejné osvetlenie vybraných trás, iluminácia vybraných architektúr a inštalácia kamerového systému s nočným videním. Elektrifikácia a kamerový systém sa robia iba ...
SED-PZTS a rozšíření systému CCTV - realizace
Předmětem je dodávka a montáž (instalace) PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém), EPS (Elektrická požární signalizace) a rozšíření stávajícího kamerového systému CCTV
Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní řešení nově osazených 63 kamerových bodů. Na nových kamerových bodech bude osazeno 43 kamer otočných a 119 kamer fixních pro měření a sledování dopravy. Kamery budou umístěny na trakčních sloupech, sloupech veřejného osvětlení, sloupech světelné signalizace, nových kamerových sloupech a domech. Kamery ...
Elektronické zabezpečovací systémy pro střediska Probační a mediační služby České Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž elektronických bezpečnostních systémů pro zabezpečení pracovníků ve střediscích Probační a mediační služby.
Modernizácia a inovácia radarového systému a doplnenie kamerového systému na VDG
Predmetom zákazky je dodanie a montáž modernizácie a inovácie radarového systému a doplnenie kamerového systému na Vodnom diele Gabčíkovo. Predmet zákazky pozostáva najmä z vyhotovenia a dodania realizačnej projektovej dokumentácie, zabezpečenia schvaľovacieho procesu a získania povolení v súlade s platnou legislatívou SR. Demontáž a likvidácia ...
Stavebné úpravy V Kaštieli, ZSS Horné Obdokovce
ZSS V KAŠTIELI Horné Obdokovce sídli v rozľahlom barokovom kaštieli, ktorý je NKP I. stupňa. V zariadení sa poskytujú sociálne služby osobám s mentálnym aj fyzickým postihnutím. Od 1.10.2018 musia izby zariadenia spĺňať požiadavky Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych ...
Poptávám zabezpečovací systém
Měl bych zájem o cenovu nabídku na zabezepčovací systém od EZS pro naši novostavbu
Modernizace městského kamerového systému ve městě  Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Předmětem veřejné zakázky je realizace modernizace městského kamerového a dohlížecího systému (dále jen MKDS) v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi a doplnění průjezdových kamer včetně čtení RZ a připojení do databáze policie ČR. Jedná se o 24 otočných kamer, 4 pevných kamer a 10 odjezdových kamerových bodů se čtením RZ vozidel s napojením na ...
Rekonstrukce a rozšíření MKS Plzeň
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Rekonstrukce a rozšíření MKS Plzeň“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. Instalace kamer 2. Vybudování příslušných přenosových a napájecích tras a rozvodů 3. Integrace do Městského ...
Komplexné zabezpečenie bezpečnostných systémov PSN a CCTV
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie bezpečnostných systémov PSN a CCTV. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v časti B.2 Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
IP kamerový systém pro objekty Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - III
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova kamerového systému vč. zpracování dodavatelské projektové dokumentace a provádění podpory a servisu kamerového systému. Zadavatel buduje uzavřený kamerový systém.
Zabezpečenie komplexných služieb kamerového systému v športových objektoch
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných služieb kamerového systému v športových objektoch, ubytovniach a elektronických čítačiek osôb počas podujatia EYOF 2022 Európsky olympíjsky festival mládeže hromadné športové podujatie, ktoré sa koná v termíne od 24.07.2022 do 30.07.2022.
Zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany
Účelem zadávacího řízení je zabezpečit potřebu zadavatele spočívající v provádění služby údržby a oprav pro zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany, tj. elektrické požární signalizace (EPS), poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) a kamerového systému (CCTV), v objektech zadavatele
Digitalizace poutního areálu Svatý Kopeček - zabezpečovací systém a bezdrátové sítě II
Zabezpečovací systém zajistí ochranu sbírkového fondu, a to rozšířením EPS a EZS. Současně rozšíří zabezpečovací systém o dohledové IP kamery a infrastrukturu nutnou pro jejich provoz. Systém bude doplněn o přístupové body bezdrátové sítě umožňující provoz expozic, zabezpečovacího systému a depozitní (katalogizační) systém.