Dodávka a instalace mobilní části ETCS do 9 elektrických lokomotiv řady 162
Předmětem zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level 2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do 9 hnacích drážních vozidel řady 162. Podrobný popis předěmtu zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
Údržba, servis, revize a zkoušky bezpečnostních systémů v Národní technické knihovně
Předmětem veřejné zakázky je povinnost dodavatele provádět pro objednavatele údržbu, servis, revize a zkoušky bezpečnostních systémů v objektu NTK po dobu 3 let na zařízeních.
Kamerové zabezpečení obecních domů
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na realizaci bezpečnostních opatření v bytových domech B70 v Brně – Starém Lískovci v rozsahu a podle smlouvy a projektu. Veškeré dodávky a příslušný software, který tvoří předmět smlouvy bude nový v 1. jakosti (ne demoverze, ne repas) a tzv. fullverze.
Zabezpečovacie zariadenia a bezpečnostné príslušenstvo
Zabezpečenie techniky a materiálu pre nepretržitú prevádzku ochrany objektov.
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů - Třetí dodávka Kamer
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 14ks kamer s příslušenstvím dle technických podmínek.
Servis a údržba komplexního telematického dohledového systému
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisu a údržby komplexního telematického dohledového systému (dále jen „ KTDS“) v hlavním městě Praze. Jedná se zejména o provádění pravidelných revizí elektrotechnických zařízení, kamerových detektorů různých výrobců, proaktivní monitoring systému za využití softwarového dohledu, umožňující reporting ...
Zámek Štiřín - výstavba parkoviště a zabezpečovacího zařízení
Výstavba parkoviště a zabezpečovacího zařízení dle projektové dokumentace.
Servis STO a EPS
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování komplexního servisu na systémech technické ochrany (dále jen „STO“) a elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) v objektech zadavatele na území České republiky. Předmětem plnění je dále vypracování a předložení plánu přechodu služeb a jeho realizace, návrhu ročního plánu obměny a plánu ...
Olomouc - budovy SA AČR - rekonstrukce 3. část - realizace
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce budov v areálu vojenských kasáren Bystrovany, dle zpracované projektové dokumentace. Podrobné vymezení předmětu plnění je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo. Veřejná zakázka je spojena s ochranou utajovaných informací ve stupni utajení "Vyhrazené". Předmětem plnění je stavební úpravy budov č. 16, ...
Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech v Brně-Líšni IV. etapa
Předmětem veřejné zakázky je, v součinnosti se Zadavatelem a dle projektové dokumentace a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v realizaci modernizace a rekonstrukce bytových domů ve vlastnictví MČ Brno – Líšeň, včetně dodávky, montáže a instalace přístupového a kamerového systému pro jednotlivé bytové domy.
Dodávka technologií za účelem zvýšení kybernetické bezpečnosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení v podobě firewallů, přepínačů včetně nasazení 802.1X do prostředí zadavatele a rekonfigurace 802.1Q, access pointů, mailového serverového software, SIEM (Security and Incident Event management) a prvků fyzické bezpečnosti technologických místností v podobě kamer, vše včetně ...
Detekce dronů
Předmětem plnění Veřejné zakázky je zajištění služeb monitoringu pohybu bezpilotních prostředků v okolí letiště Praha Ruzyně
Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov
Předmětem plnění veřejné zakázky je systém doplnění PTZS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) do požadovaných prostor hlavní budovy, serveroven a EKV (elektronická kontrola vstupů) do hlavní budovy, ubytovny a budov depandance, vjezd a výjezd na parkoviště objektu, komunikaci s recepcí od vstupu a doplnění CCTV (kamerový systém) dle ...
Modernizácia a doplnenie ISD na úseku diaľnice D1 Trnava - Horná Streda
Predmetom zákazky je doplnenie a modernizácia ISD na diaľnici D1 Trnava Horná Streda, v rámci ktorej bude zmodernizovaná a doplnená napájacia komunikačná infraštruktúra, kamerové systémy dohľadu, premenné dopravné značky, modernizácia telefónov núdzového volania, meteostanice, sčítače dopravy a nové operátorské pracovisko na Stredisku správy a ...
Dodávky zabezpečovací a sdělovací techniky – 2018/2
Dodávky venkovních prvků zabezpečovacího zařízení a sdělovací techniky sortimentu „upozorňovadla a příslušenství“. Přesná specifikace a technické podmínky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
ÚP ČR – pořízení vyvolávacích systémů – KrP v Karlových Varech
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vyvolávacích systémů, (včetně jejich dopravy), rozmístění a instalace, licence, dodávky softwaru, uvedení do provozu, likvidace odpadů a úklidu místa instalace v budovách zadavatele v Karlovarském kraji v místech plnění veřejné zakázky. Veřejná zakázka bude realizována na základě Kupní smlouvy uzavřené ...
Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budovy VK Praha, DAP
Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění již instalovaného PTZS o doplnění PTZS do prostor SERVEROVEN, instalaci kamerového IP systému s výměnou již instalovaných analogových kamer za AHD kamery a doplnění IP kamer do požadovaných prostor, instalaci IP videotelefonu pro systém EKV
Úprava ulice Jarkovej, Prešov
Predmetom zákazky sú nasledovné stavebné práce úpravy priestoru Jarkovej ulice - rekonštrukcia vozovky a chodníkov (stavebno-technické usporiadanie celého uličného priestoru vrátane odvodnenia), realizácie nového verejného osvetlenia, slaboprúdových rozvodov, kamerového systému a časti NN rozvodov, výsadba sprievodnej uličnej zelene a realizácia ...
Parkoviště P5 Centrál – technologická část
Konkrétně dojde k dodání, montáži, revizi a zprovoznění rozvaděče RH, rozvodnic RIS1, RIS2 a pilíře se zásuvkami pro venkovní parkoviště P5 (předmětem není dodání a osazení venkovní kabeláže, chrániček, nabíjecích stanic N1 a N2 a základových konstrukcí). Zabezpečení nového parkoviště P5 a dále stávajících parkovišť P1 – P4. Na bezpečnost bude ...
Systém automatizovaného vyrozumenia JAVYS, a.s.
Predmetom zákazky je pre potreby JAVYS, a.s. zabezpečiť poskytovanie služby vyrozumenia členov organizácie havarijnej odozvy JAVYS, a.s. a externých organizácií zapojených do havarijného plánovania pri vzniku mimoriadnej udalosti na jadrových zariadeniach a pri prepravách RM. Vyrozumenie je potrebné zabezpečiť v zmysle platnej legislatívy SR ...
Poptáváme dodávku kamerového systému pro panelový dům
Poptávám kamerový systém pro panelový dům.Kompletní návrh, realizace a vyřízení všech potřebných formalit ve Zruči nad Sázavou. Termín realizace 1.čtvrtletí 2019.
Technické zariadenia 4 – Kamerové systémy
Predmetom zákazky je dodávka kamerových systémov určených pre monitoring policajných zložiek, ochranu budov, verejných priestorov a súvisiacej infraštruktúry vrátane SW vybavenia a inštalácie, konkrétne: -Kamery -Video technika záznamová -Audio/video záznamová technika -Audio/video systémy - podporné zariadenia komponenty a ...
Poptávám připojení elektromechanických zámků na zvonková tabla
Poptávám připojení dvou elektromechanickýcjh zámků na zvonková tabla u dvou vchodů bytových domů. ASSA ABLOY EL 560/EL000790 - elektromechanický samozamykací zámek , čelo 20mm, rozteč 72mm, backset 55mm, napájecí napětí 12 (0,13 A) - 24V (0,065 A), kabel s konektorem EA218/EL000273 - 6m