Elektrická požární signalizace a systém nouzové komunikace pro zařízení ve správě Sociálních služeb

Elektrická požární signalizace a systém nouzové komunikace pro zařízení ve správě Sociálních služeb

Předmět této veřejné zakázky spočívá v dodávkách a instalaci elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) v Domově pro seniory, Písečná č. p. 5076, Chomutov (dále jen „DPS“) a v Domově pro osoby se zdravotním postižením Písečná č. p. 5176, Chomutov (dále jen „DOZP“) a zavedení systému nouzové komunikace (dále jen „SNK“) v DPS. Dílo se ...

Rámcová dohoda na vybavení řídících vozů a vozidel nezávislé trakce mobilní částí ETCS

Rámcová dohoda na vybavení řídících vozů a vozidel nezávislé trakce mobilní částí ETCS

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 169 a § 131 a násl. Zákona mezi ČD a jedním dodavatelem, který se při hodnocení nabídek umístí na prvním místě, na dobu určitou, a to 96 měsíců od podpisu rámcové dohody nebo do vyčerpání stanoveného celkového finančního limitu plnění uhrazeného za všechny zadané dílčí zakázky. Předmětem ...

Rámcová dohoda na vybavení elektrických lokomotiv mobilní částí ETCS

Rámcová dohoda na vybavení elektrických lokomotiv mobilní částí ETCS

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 169 a § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem, který se při hodnocení nabídek umístí na prvním místě, na dobu určitou, a to 96 měsíců od podpisu rámcové dohody nebo do vyčerpání stanoveného celkového finančního limitu plnění uhrazeného za všechny zadané dílčí ...

Rámcová dohoda na vybavení elektrických jednotek mobilní částí ETCS

Rámcová dohoda na vybavení elektrických jednotek mobilní částí ETCS

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 169 a § 131 a násl. Zákona mezi ČD a jedním dodavatelem, který se při hodnocení nabídek umístí na prvním místě, na dobu určitou, a to 96 měsíců od podpisu rámcové dohody nebo do vyčerpání stanoveného celkového finančního limitu plnění uhrazeného za všechny zadané dílčí zakázky. Předmětem ...

Vybavení elektrických lokomotiv řady 380 mobilní částí ETCS

Vybavení elektrických lokomotiv řady 380 mobilní částí ETCS

Předmětem veřejné zakázky je vybavení 20 elektrických lokomotiv řady 380 mobilní částí zabezpečovacího systém u ETCS včetně vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace a včetně zajištění schválení příslušnými schvalovacími orgány.

Vybavení netrakčních souprav railjet mobilní částí ETCS

Vybavení netrakčních souprav railjet mobilní částí ETCS

Předmětem veřejné zakázky je vybavení 7 netrakčních souprav railjet v majetku ČD, a.s. mobilní částí zabezpečovacího systém u ETCS včetně vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace a včetně zajištění schválení příslušnými schvalovacími orgány.

Vybavení elektrických jednotek řady 680 mobilní částí ETCS

Vybavení elektrických jednotek řady 680 mobilní částí ETCS

Předmětem veřejné zakázky je vybavení 7 elektrických jednotek řady 680 mobilní částí zabezpečovacího systému ETCS včetně vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace a včetně zajištění schválení příslušnými schvalovacími orgány.

Modul základny a čtečky karet RFID a NFC – KA6 -FEI

Modul základny a čtečky karet RFID a NFC – KA6 -FEI

Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka a instalace modulu základny a čteček karet RFID a NFC, včetně uvedení do provozu, a dále školení v místě plnění v rozsahu tří hodin pro tři osoby po instalaci zařízení. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy k podání nabídek - Specifikace předmětu zakázky.

Obnova a rozvoj systémů technické ochrany - CCTV

Obnova a rozvoj systémů technické ochrany - CCTV

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na realizaci dodávek a montáží komponentů systému CCTV na jednotlivých objektech VZP ČR dle jednotlivých požadavků zadavatele a současně provádění pravidelné technické údržby a servisu takto instalovaných systémů CCTV.

Montované izolované styky

Montované izolované styky

Predmetom zákazky s názvom Montované izolované styky je dodávka koľajnicových stykov osobitnej konštrukcie, v ktorej sú koľajnice vzájomne elektricky odizolované a slúžia pre zaistenie funkcie koľajových obvodov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Protipovodňový plán pro ORP Slaný a varovný a informační systém pro město Slaný

Protipovodňový plán pro ORP Slaný a varovný a informační systém pro město Slaný

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a služby: (a) zpracování digitálního povodňového plánu (dPP) pro město Slaný a území ORP Slaný a (b) vybudování varovného a lokálního výstražného systému ochrany před povodněmi (VLVS) skládajícího se ze součástí VIS (varovný informační systém) a LVS (lokální výstražný systém) pro město Slaný.

Zabezpečení nepřetržité provozuschopnosti Městského kamerového systému hl. m. Prahy

Zabezpečení nepřetržité provozuschopnosti Městského kamerového systému hl. m. Prahy

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění trvalého dohledu nad provozem Městského kamerového systému hl. m. Prahy včetně podávání zpráv o jeho stavu, preventivní průběžné údržbě (čištění, kontroly, testování, nastavení technických parametrů zařízení systému), provádění revizí k zabezpečení nepřetržité ...

Registratúrne stredisko UKF v Nitre - poplachový systém narušenia a elektrická požiarna signalizáci

Registratúrne stredisko UKF v Nitre - poplachový systém narušenia a elektrická požiarna signalizáci

Predmetom zákazky je doplnenie a rozšírenie už jestvujúceho systému PSN a systému EPS v objekte ŠD UKF Nitra v priestoroch registratúrneho strediska. Realizácia bude prebiehať v jestvujúcom areáli počas plnej prevádzky.

Milník č. 2 - Stavební práce: Boží vyhlídka – vyhlídka s kamerovým systémem

Milník č. 2 - Stavební práce: Boží vyhlídka – vyhlídka s kamerovým systémem

Stavba Boží vyhlídky - turistická rozhledna na pozemku p.č. 996. Je navržená jako dřevěná příhradová konstrukce ve tvaru kvádru se třemi vodorovnými úrovněmi o půdorysných rozměrech cca 2,2 m x 4,2 m a výškou nosné konstrukce cca 7,7 m. Navržená dřevěná nosná konstrukce je z hranolů 200 x 200 mm, založená na plošný betonový základ do hloubky 1200 ...

Rámcová dohoda na dodávky kamer a výstavbu kamerových stanovišť Městského kamerového systému

Rámcová dohoda na dodávky kamer a výstavbu kamerových stanovišť Městského kamerového systému

Předmětem veřejné zakázky je poskytování dodávek, montáže, údržby a záručního servisu IP kamer městského kamerového systému hl. m. Prahy, obměna analogových kamer za IP kamery včetně zajištění připojení kamerových stanovišť k dodávkám elektrické energie, vypracování či zajištění požadovaných dokladů, povolení a dokumentace. Podrobné vymezení ...

Modernizace záznamového systému MKS Bezpečná osmička

Modernizace záznamového systému MKS Bezpečná osmička

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace záznamového systému městského kamerového systému „Bezpečná osmička“. Cílem modernizace je úplný přechod na kamery komunikujícím prostřednictvím TCP/IP protokolu a změna principu realizace záznamu signálů z jednotlivých kamer.

Opravy a udržování slaboproudých systémů a sítí

Opravy a udržování slaboproudých systémů a sítí

Předmětem VZ je zajištění komplexního pokrytí požadavků na servis, opravy a monitoring kamerových komunikačních, signalizačních a zabezpečovacích systémů, které jsou ve správě ICT ÚMČ Praha 8.

Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov

Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov

Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov.

16-177.2 Servis, revize EZS

16-177.2 Servis, revize EZS

Předmětem VZ je centralizace a zajištění pravidelných periodických revizí, pozáručního servisu, oprav a údržby a dále kontrol poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, kamerového systému, elektronického identifikačního systému ACS-line a elektronické požární signalizace (EPS).

Poptávám senzory k posuvné bráně

Poptávám senzory k posuvné bráně

Poptávám sensory na posuvnou bránu IR-30.

Poptávám venkovní kamery

Poptávám venkovní kamery

Poptávám venkovní kamery, nejlépe se stříškou, bezkabelové, nabíjecí, na sd kartu.

Kamerový systém

Kamerový systém

Predmetom zákazky je dodávka kamerového systému. Súčasťou dodania predmetu zákazky je uvedenie do prevádzky a inštalácia. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů

Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů

Zajištění funkčnosti a provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů.

Výroba stavebnicového systému univerzálneho dátového rozvádzača pre vjazdy

Výroba stavebnicového systému univerzálneho dátového rozvádzača pre vjazdy

Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky stavebnicového systému univerzálneho dátového rozvádzača pre vjazdy do parkovísk, garáží a dvorov.

(záznamy 1/25 z 1947)  strana 1 / 78