Parkoviště P+R lokalita Líšeň u Zetoru - dodávka a instalace technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace technologie do prostoru budoucího parkoviště typu P + R (Park & Ride – Zaparkuj a jeď) na parkovišti u Zetoru v lokalitě Brno - Líšeň, a to v rozsahu dle zpracované technické specifikace. Předmět veřejné zakázky spočívá zejména v následujícím: - SO 401 Veřejné osvětlení - SO 402 Přípojka NN - PS ...
Modernizace městského kamerového a dohledového systému Mladá Boleslav
Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace městského kamerového a dohlížecího systému v Mladé Boleslavi včetně úprav dispečinku na služebně Městské policie Mladá Boleslav, Palackého 88. Jedná se o výměnu 7 ks stávajících analogových kamer, doplnění 9 ks nových a 2 ks mobilních kamer, výměna stávající technologie, upgrade řídícího ...
Rozšírenie mestského kamerového systému
4.1.Predmetom zákazky je rozšírenie mestského kamerového systému v meste Trebišov, pozostávajúce z dodania bezpečnostného kamerového systému a montáže bezpečnostných zariadení nových prvkov mestského kamerového systému vrátane inštalácie, inštalačného materiálu, naprogramovania kamerových zariadení, zabezpečenia prenosu dát v optickej ethernetovej ...
Dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel řady 130 ČD Cargo, a.s.
Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do hnacích drážních vozidel Zadavatele (dále jen „Lokomotivy“), specifikovaných v přílohách Zadávací dokumentace.
Dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel řady 363.5 ČD Cargo, a.s.
Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do hnacích drážních vozidel Zadavatele (dále jen „Lokomotivy“), specifikovaných v přílohách Zadávací dokumentace.
Dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel řady 753.7 ČD Cargo, a.s.
Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do hnacích drážních vozidel Zadavatele (dále jen „Lokomotivy“), specifikovaných v přílohách Zadávací dokumentace.
Dálniční kamery
Předmětem zakázky je dodávka kamer do venkovního dálničního nebo silničního prostředí na sloupy, portály a jiné konstrukce.
Systémy pro měření rychlostí na pozemních komunikacích – Lysá nad Labem
Předmětem zakázky je agenda správy měření rychlostí na pozemních komunikacích a k tomu příslušný software pro správu a zpracování přestupků zachycených automatizovaným měřením, včetně služeb zabezpečeného datového centra.
Systém ochrany majetku
Ide o systém ktorý sa skladá z centrálneho pultu operátora a periférií ktorými sú seizmické snímače, mikrovlnné snímače, optické kamery, termokamery, TV retranslátor, ručné kontrolné prijímače a ručné TV prijímače, ktorý vo vzájomnom prepojení vytvárajú systém ochrany majetku.
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení
Predmetom zákazky s názvom "Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení" je vykonanie merania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, zabezpečenie výmeny, resp. opravy (ak je diel opraviteľný) nevyhovujúcich častí výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, všetko pre potreby zabezpečenia plynulej a bezpečnej prevádzky ...
Kontroly požárně bezpečnostního zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby v požární ochraně v budovách ve správě SÚZ ČVUT v době trvání 36 měsíců nebo do vyčerpání finančních prostředků. Část první - elektro zařízení a elektrické požární signalizace (EPS), samočinného odvětrávacího zařízení, samostatné akustické signalizace, evakuačního rozhlasu, nouzového osvětlení ...
Dodávka a instalace mobilní části ETCS do 9 elektrických lokomotiv řady 162
Předmětem zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level 2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do 9 hnacích drážních vozidel řady 162. Podrobný popis předěmtu zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
Údržba, servis, revize a zkoušky bezpečnostních systémů v Národní technické knihovně
Předmětem veřejné zakázky je povinnost dodavatele provádět pro objednavatele údržbu, servis, revize a zkoušky bezpečnostních systémů v objektu NTK po dobu 3 let na zařízeních.
Kamerové zabezpečení obecních domů
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na realizaci bezpečnostních opatření v bytových domech B70 v Brně – Starém Lískovci v rozsahu a podle smlouvy a projektu. Veškeré dodávky a příslušný software, který tvoří předmět smlouvy bude nový v 1. jakosti (ne demoverze, ne repas) a tzv. fullverze.
Zabezpečovacie zariadenia a bezpečnostné príslušenstvo
Zabezpečenie techniky a materiálu pre nepretržitú prevádzku ochrany objektov.
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů - Třetí dodávka Kamer
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 14ks kamer s příslušenstvím dle technických podmínek.
Servis a údržba komplexního telematického dohledového systému
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisu a údržby komplexního telematického dohledového systému (dále jen „ KTDS“) v hlavním městě Praze. Jedná se zejména o provádění pravidelných revizí elektrotechnických zařízení, kamerových detektorů různých výrobců, proaktivní monitoring systému za využití softwarového dohledu, umožňující reporting ...
Zámek Štiřín - výstavba parkoviště a zabezpečovacího zařízení
Výstavba parkoviště a zabezpečovacího zařízení dle projektové dokumentace.
Servis STO a EPS
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování komplexního servisu na systémech technické ochrany (dále jen „STO“) a elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) v objektech zadavatele na území České republiky. Předmětem plnění je dále vypracování a předložení plánu přechodu služeb a jeho realizace, návrhu ročního plánu obměny a plánu ...
Olomouc - budovy SA AČR - rekonstrukce 3. část - realizace
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce budov v areálu vojenských kasáren Bystrovany, dle zpracované projektové dokumentace. Podrobné vymezení předmětu plnění je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo. Veřejná zakázka je spojena s ochranou utajovaných informací ve stupni utajení "Vyhrazené". Předmětem plnění je stavební úpravy budov č. 16, ...
Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech v Brně-Líšni IV. etapa
Předmětem veřejné zakázky je, v součinnosti se Zadavatelem a dle projektové dokumentace a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v realizaci modernizace a rekonstrukce bytových domů ve vlastnictví MČ Brno – Líšeň, včetně dodávky, montáže a instalace přístupového a kamerového systému pro jednotlivé bytové domy.
Dodávka technologií za účelem zvýšení kybernetické bezpečnosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení v podobě firewallů, přepínačů včetně nasazení 802.1X do prostředí zadavatele a rekonfigurace 802.1Q, access pointů, mailového serverového software, SIEM (Security and Incident Event management) a prvků fyzické bezpečnosti technologických místností v podobě kamer, vše včetně ...
Detekce dronů
Předmětem plnění Veřejné zakázky je zajištění služeb monitoringu pohybu bezpilotních prostředků v okolí letiště Praha Ruzyně
Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov
Předmětem plnění veřejné zakázky je systém doplnění PTZS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) do požadovaných prostor hlavní budovy, serveroven a EKV (elektronická kontrola vstupů) do hlavní budovy, ubytovny a budov depandance, vjezd a výjezd na parkoviště objektu, komunikaci s recepcí od vstupu a doplnění CCTV (kamerový systém) dle ...
Modernizácia a doplnenie ISD na úseku diaľnice D1 Trnava - Horná Streda
Predmetom zákazky je doplnenie a modernizácia ISD na diaľnici D1 Trnava Horná Streda, v rámci ktorej bude zmodernizovaná a doplnená napájacia komunikačná infraštruktúra, kamerové systémy dohľadu, premenné dopravné značky, modernizácia telefónov núdzového volania, meteostanice, sčítače dopravy a nové operátorské pracovisko na Stredisku správy a ...