Pořízení Monitorovacího systému MS2021+ včetně zajištění servisních a rozvojových služeb pro MS2014+
• vytvoření nového MS2021+/úprava stávajícího MS2014+ pro potřeby nového programového období 2021-2027 • poskytování služeb servisu MS2014+ a MS2021+ • nákup kapacity dodavatele na úpravy MS2014+ a MS2021+ dle požadavků implementační struktury evropských fondů, vývoje relevantní legislativy
Pozáruční servis a profylaxe EPS a ERO
Předmětem VZ je uzavření servisní smlouvy za účelem zajištění a provádění kontrolní a servisní činnosti elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) a evakuačního rozhlasu (dále jen „ERO“), spočívajících v autorizovaném servisu instalovaných zařízení, umístěných v IKEM, a to po dobu 48 měsíců nebo do maximální výše 5,9 mil. Kč bez DPH, podle ...
Dodávka 23 ks SOS hlásek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace městského kamerového a dohlížecího systému v Mladé Boleslavi a zároveň zlepšení a zrychlení v oblasti ochrany zdraví.
Dodávka a montáž kamerového systému do autobusov a električiek
Predmetom zákazky je dodanie a montáž kamerového systému do autobusov a električiek. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
ÚP ČR – pořízení vyvolávacích systémů - Neratovice a Mladá Boleslav 3
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vyvolávacích systémů, jejich rozmístění a instalace v budovách zadavatele ve Středočeském kraji v místech plnění VZ.
Technické zabezpečenie špecializovaných výsluchových miestností pre detské obete
Vybudovanie kamerového systému špecializovaných výsluchových miestností pre maloleté obete a obete domáceho násilia je jednou z aktivít národného projektu s názvom Špecializované výsluchové miestnosti pre detské obete a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných činov.
Rekonstrukce systému EPS na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce systému EPS na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves. Jedná se o výměnu jednotlivých ústředen EPS, plamenných hlásičů na nádržích H01-24 a čerpacích stanic, termosenzibilních kabelů na střechách nádrží, nové kabeláže a kabelové trasy. Dále výměna veškerých kouřových detektorů umístěných v technologických ...
Rekonštrukcia administratívnej budovy v Banskej Bystrici  - interiérová časť I
Predmetom tejto zákazky je uskutočnenie nasledovných interiérových stavebných prác na administratívnej budove: stavebná časť, vykurovanie, bleskozvod, umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, štruktúrovaná kabeláž, vzduchotechnika, elektrická požiarna signalizácia (EPS), hlasová signalizácia požiaru (HSP), elektronický zabezpečovací ...
Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Rokycany
Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému města Rokycany zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a integrovaných monitorů hladin pro včasné varování obyvatel. Záměrem zadavatele je vybudovat varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí ze zvýšené ...
Nákup nových zabezpečovacích signalizačných zariadení s tlmičom nárazu
Predmetom zákazky je nákup nových zabezpečovacích signalizačných zariadení s tlmičom nárazov vrátane montáže a dopravy v predpokladanom počte 10 ks, ktoré slúžia k označovaniu pracovných miest na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Parkoviště P+R lokalita Líšeň u Zetoru - dodávka a instalace technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace technologie do prostoru budoucího parkoviště typu P + R (Park & Ride – Zaparkuj a jeď) na parkovišti u Zetoru v lokalitě Brno - Líšeň, a to v rozsahu dle zpracované technické specifikace. Předmět veřejné zakázky spočívá zejména v následujícím: - SO 401 Veřejné osvětlení - SO 402 Přípojka NN - PS ...
Modernizace městského kamerového a dohledového systému Mladá Boleslav
Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace městského kamerového a dohlížecího systému v Mladé Boleslavi včetně úprav dispečinku na služebně Městské policie Mladá Boleslav, Palackého 88. Jedná se o výměnu 7 ks stávajících analogových kamer, doplnění 9 ks nových a 2 ks mobilních kamer, výměna stávající technologie, upgrade řídícího ...
Rozšírenie mestského kamerového systému
4.1.Predmetom zákazky je rozšírenie mestského kamerového systému v meste Trebišov, pozostávajúce z dodania bezpečnostného kamerového systému a montáže bezpečnostných zariadení nových prvkov mestského kamerového systému vrátane inštalácie, inštalačného materiálu, naprogramovania kamerových zariadení, zabezpečenia prenosu dát v optickej ethernetovej ...
Dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel řady 130 ČD Cargo, a.s.
Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do hnacích drážních vozidel Zadavatele (dále jen „Lokomotivy“), specifikovaných v přílohách Zadávací dokumentace.
Dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel řady 363.5 ČD Cargo, a.s.
Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do hnacích drážních vozidel Zadavatele (dále jen „Lokomotivy“), specifikovaných v přílohách Zadávací dokumentace.
Dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel řady 753.7 ČD Cargo, a.s.
Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do hnacích drážních vozidel Zadavatele (dále jen „Lokomotivy“), specifikovaných v přílohách Zadávací dokumentace.
Dálniční kamery
Předmětem zakázky je dodávka kamer do venkovního dálničního nebo silničního prostředí na sloupy, portály a jiné konstrukce.
Systémy pro měření rychlostí na pozemních komunikacích – Lysá nad Labem
Předmětem zakázky je agenda správy měření rychlostí na pozemních komunikacích a k tomu příslušný software pro správu a zpracování přestupků zachycených automatizovaným měřením, včetně služeb zabezpečeného datového centra.
Systém ochrany majetku
Ide o systém ktorý sa skladá z centrálneho pultu operátora a periférií ktorými sú seizmické snímače, mikrovlnné snímače, optické kamery, termokamery, TV retranslátor, ručné kontrolné prijímače a ručné TV prijímače, ktorý vo vzájomnom prepojení vytvárajú systém ochrany majetku.
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení
Predmetom zákazky s názvom "Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení" je vykonanie merania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, zabezpečenie výmeny, resp. opravy (ak je diel opraviteľný) nevyhovujúcich častí výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, všetko pre potreby zabezpečenia plynulej a bezpečnej prevádzky ...
Kontroly požárně bezpečnostního zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby v požární ochraně v budovách ve správě SÚZ ČVUT v době trvání 36 měsíců nebo do vyčerpání finančních prostředků. Část první - elektro zařízení a elektrické požární signalizace (EPS), samočinného odvětrávacího zařízení, samostatné akustické signalizace, evakuačního rozhlasu, nouzového osvětlení ...
Dodávka a instalace mobilní části ETCS do 9 elektrických lokomotiv řady 162
Předmětem zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level 2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do 9 hnacích drážních vozidel řady 162. Podrobný popis předěmtu zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
Údržba, servis, revize a zkoušky bezpečnostních systémů v Národní technické knihovně
Předmětem veřejné zakázky je povinnost dodavatele provádět pro objednavatele údržbu, servis, revize a zkoušky bezpečnostních systémů v objektu NTK po dobu 3 let na zařízeních.
Kamerové zabezpečení obecních domů
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na realizaci bezpečnostních opatření v bytových domech B70 v Brně – Starém Lískovci v rozsahu a podle smlouvy a projektu. Veškeré dodávky a příslušný software, který tvoří předmět smlouvy bude nový v 1. jakosti (ne demoverze, ne repas) a tzv. fullverze.
Zabezpečovacie zariadenia a bezpečnostné príslušenstvo
Zabezpečenie techniky a materiálu pre nepretržitú prevádzku ochrany objektov.