Těžba dřeva a související činnosti v roce 2018

Těžba dřeva a související činnosti v roce 2018

Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb, spočívajících v těžebních pracech včetně sortimentace a přibližování (vyvážení) dřeva na odvozní místo na lesním majetku ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro zadavatele, a to na období roku 2018.

Vzdělávací služby pro členy KHK Kraje Vysočina II.

Vzdělávací služby pro členy KHK Kraje Vysočina II.

Zadavatel vyhlásil Veřejnou zakázku na služby v režimu otevřeného nadlimitního řízení s názvem „Vzdělávací služby pro členy KHK Kraje Vysočina II.“Zadavatel rozdělil zadávací řízení na následující části: Část 1 - Technické a jiné odborné vzdělávání pro průmysl, Část 2 - Odborné kurzy ve svařování, Část 3 - Obsluha CNC, Část 4 - Odborné kurzy ...

II/422 Ježov - Kyjov - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

II/422 Ježov - Kyjov - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení s náležitostmi dokumentace pro stavební povolení (ve stupni DSP/PDPS, SP) včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci; ...

Servisní zabezpečení přístrojového vybavení Radiodiagnostického oddělení Masarykovy nemocnice

Servisní zabezpečení přístrojového vybavení Radiodiagnostického oddělení Masarykovy nemocnice

Předmětem plnění je zejména: provádění kontrol, servisu a upgrade přístrojového vybavení Zadavatele. Účelem veřejné zakázky je realizace předmětu plnění veřejné zakázky - Servisní zabezpečení přístrojového vybavení Radiodiagnostického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem - magnetické rezonance Magnetom Avanto vč. příslušenství

Servisní zabezpečení přístrojového vybavení Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Teplice

Servisní zabezpečení přístrojového vybavení Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Teplice

Předmětem plnění je zejména: provádění kontrol, servisu a upgrade přístrojového vybavení Zadavatele. Účelem veřejné zakázky je realizace předmětu plnění veřejné zakázky - Servisní zabezpečení přístrojového vybavení Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Teplice – počítačového tomografu OPTIMA CT660 vč. příslušenství,

Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obcích Oldřiš a Borová vč. ČOV.

Oceľové rúry DN 300 – DN 1400 pre KS05

Oceľové rúry DN 300 – DN 1400 pre KS05

Predmetom zákazky je dodávka oceľových rúr pre projekt výstavby novej Kompresorovej stanice KS05 v Lakšárskej Novej Vsi (ďalej ako KS05). Predmet zákazky je rozdelený na 10 častí podľa rozsahu dimenzií oceľových rúr nasledovne: 1.časť: oceľové rúry DN 1400; 2.časť: oceľové rúry DN 1200; 3.časť: oceľové rúry DN 1000; 4.časť: oceľové rúry DN ...

Antibiotiká pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Antibiotiká pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Predmetom zadania zákazky sú ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM Látky ničiace baktérie na systémové použitie pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie podľa časti B - Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch a vrátane dodania na ...

Hledáme dodavatele technologie reverzní osmózy

Hledáme dodavatele technologie reverzní osmózy

Pre arabskú spoločnosť v Bahrajne hľadáme dodávateľov technologie pre výstavbu reverznej osmozovej vody. Dôležite sú Vaše skúsenosti a know how. Jednanie formou B2B. Kontrakt na 4-5 rokov, 33 mil €. Banková Garancia - BD or SBLC. For the Arab society in Bahrain we are looking for suppliers of technology for the construction of a reverse osmosis ...

Poptáváme dodávku hliníkového HS portálu

Poptáváme dodávku hliníkového HS portálu

Poptáváme hliníkový HS portál v rozměru 2370mm (šířka), 2470 mm (výška). Jednalo by se o dvojsklo, s oboustrannou klikou a FABkou. Prosím o nacenění včetně montáže a dovozu. Děkuji.

Poptávám opravu digestoře

Poptávám opravu digestoře

Poptávám opravu digestoře značky BEST.

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Konektivita

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Konektivita

Předmětem veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků síťové infrastruktury a poskytnutí souvisejících služeb.

Administratívno-edukačný objekt ZOO Bojnice - prestavba - zníženie energetickej náročnosti

Administratívno-edukačný objekt ZOO Bojnice - prestavba - zníženie energetickej náročnosti

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu a vytvorenia administratívno edukačného objektu, ktorý bude spĺňať ako funkčné tak i technické požiadavky kladené v súčasnosti na objekty takéhoto charakteru. V rámci prestavby budú realizované nové monolitické železobetónové konštrukcie stropov, ...

Automatický izolátor nukleových kyselin

Automatický izolátor nukleových kyselin

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů automatických izolátorů nukleových kyselin, včetně pozáručního servisu na dobu neurčitou a dodávky spotřebního materiálu na dobu neurčitou pro ÚKBD Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích

Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích

Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení a zajištění konektivity (aktivních a pasivních prvků síťové infrastruktury) a poskytnutí souvisejících služeb.

Poptáváme dodavatele nádrží pro chemický průmysl

Poptáváme dodavatele nádrží pro chemický průmysl

Hľadáme dodávateľov nádrži od 0,5 - 250 m3 pre chemický a petrochemický priemysel, čerpacie stanice pohonných hmôt, bitúmenové hospodárstvo, naftové a olejové hospodárstvo, technické plyny, priemyslové čističky odpadových vôd, tlakové nádoby z povrchovú úpravu pre arabskú spoločnosť v Bahrajne . Jednania formou B2B. Kontrakt Formou Bankova ...

Zabezpečení kolektorů města Plzně, 2. etapa

Zabezpečení kolektorů města Plzně, 2. etapa

Předmětem plnění zakázky je realizace 2. etapy zabezpečení kolektorů města Plzně, v částech obce Severní Předměstí a Bolevec. V rámci realizace veřejné zakázky bude proveden zabezpečovací systém pro vstupy do kolektorů města Plzně, v oblasti Lochotína a Bolevce. Jedná se o novou instalaci zabezpečovacího zařízení (formou vstupních karet, zámků, ...

Konstrukční materiál - deNOx

Konstrukční materiál - deNOx

Dodávka konstrukčního materiálu

Nákup 3D tiskáren a IT techniky

Nákup 3D tiskáren a IT techniky

Předmětem této zakázky je dodávka 3D tiskáren a IT techniky do 16-ti školských zařízení na celém území České republiky. Zadavatel se rozhodl rozdělit předmět zakázky do dvou částí: 1. část: Nákup 3D tiskáren, 2. část: Nákup IT techniky.

Hledáme dodavatele hotelového a bytového textilu pro arabský trh

Hledáme dodavatele hotelového a bytového textilu pro arabský trh

Hľadáme dodávateľské firmy hotelového a bytového textilu , obrusy povlečenie ,plachty ,záclony , koberce a iné cca 50 mil/EUR pre výstavbu v Bahrajne. Kontrakt možný na 4 roky. Banková garancia BD -SBLC jednanie B2B

Poptávám renovaci kardanové hřídele

Poptávám renovaci kardanové hřídele

Poptávám repas středního dílu kardanu s ložiskem na automobil Hyndai H1 r.v.2011- nový typ. Předem děkuji za nabídku a s pozdravem Petr Kral.

Modernizace trati Praha-Výstaviště - Praha-Veleslavín

Modernizace trati Praha-Výstaviště - Praha-Veleslavín

Předmětem veřejné zakázky je zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o územní rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci, zajištění podkladů pro změnu územně plánovacích dokumentací, zajištění prezentací projektu ...

Atomový absorbční spektrofotometr a Zařízení pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Atomový absorbční spektrofotometr a Zařízení pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Předmětem zakázky je dodávka dvou laboratorních přístrojů – atomového absorpčního spektrofotometru určeného ke stanovování obsahu draselných iontů při disolučním zkoušení enterosolventních tablet a dále pro stanovování obsahu těžkých kovů v surovinách pro výrobu doplňků stravy a zařízení pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii pro ...

Silniční motorové skříňové vozidlo nad 3,5 t

Silniční motorové skříňové vozidlo nad 3,5 t

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 kusů silničních motorových skříňových vozidel nad 3,5 t, a to: – 2 ks silničních motorových skříňových vozidel nad 3,5 tuny – třímístných, – 2 ks silničních motorových skříňových vozidel nad 3,5 tuny – sedmimístných. Blíže viz ZD.

Poskytování služeb elektronických komunikací

Poskytování služeb elektronických komunikací

Zajištění služeb elektronických komunikací prostřednictvím pevné sítě pro Povodí Vltavy, státní podnik (datové služby - fixní datová síť, připojení do sítě internet, hostingové služby a služby pro ukládání dat.

(záznamy 176/200 z 1565)  strana 8 / 63