Rozvoj podnikania formou založenia výrobnej kapacity v spoločnosti HS 10 s.r.o.

Rozvoj podnikania formou založenia výrobnej kapacity v spoločnosti HS 10 s.r.o.

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia technológie pivovaru

Automatický skladovací systém

Automatický skladovací systém

Predmetom zákazky je dodávka automatizované skladovacieho systému.

Inovatívne technológie pre spoločnosť PorTec, s.r.o.

Inovatívne technológie pre spoločnosť PorTec, s.r.o.

Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky inovatívnych kovoobrábacích technológií, troch samostatných častí - logických celkov vrátane zaškolenia obsluhy. Ide o: Logický celok 1: Kyvná ohýbačka profilov Logický celok 2: Trojvalcový motorický zakružovací stroj Logický celok 3: Motorický lemovací-žliabkovací ...

Vývoj a prevádzka aplikácie

Vývoj a prevádzka aplikácie

Nákup a vývoj aplikácie na vytvorenie medzinárodnej platformy pre obchodovanie s náhradnými dielmi originálnych výrobcov, tzv. druhovýrobcov a obchodníkov s použitými náhradnými dielmi.

Nákup vybavenia pre INDOOR a OUTDOOR posilovňu G KLUB, s.r.o.

Nákup vybavenia pre INDOOR a OUTDOOR posilovňu G KLUB, s.r.o.

Dodanie vybavenia pre posilňovňu: 1. Deck i delt deck kombinovaný stroj s dopomocou 2. Posilňovací stroj na príťahy v predklone 3. Hyperextenzia lavica polohovateľná 4. Stroj kombinovaný (kladka vrchná a kladka spodná) 5. Lavica na izolovaný biceps v sede 6. Lýtkostroj na výpony kombinovaný 7. Stroj protismernej kladky 8. Posilňovací stroj ...

Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti Artweger, spol. s r.o.

Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti Artweger, spol. s r.o.

zavedenie inovatívnych technológií do výrobného procesu spoločnosti Artweger, spol. s r.o.

Poloautomatický homogenizátor určený na miešanie a homogenizáciu vysoko viskóznych hmôt

Poloautomatický homogenizátor určený na miešanie a homogenizáciu vysoko viskóznych hmôt

Predmetom zákazky je obstaranie technológie na výrobu kozmetického výrobku mycia pasta na ruky v súlade s príslušnými normami vrátane doplnkových služieb súvisiacich s technológiou, ktorá povedie k inovácii výrobného procesu a bude prvkom zvýšenia konkurencieschopnosti.

Rozšírenie výrobného portfólia spoločnosti Ing. Marián Mikula - M CONSULT o produkciu potravín

Rozšírenie výrobného portfólia spoločnosti Ing. Marián Mikula - M CONSULT o produkciu potravín

Predmetom dodávky je linka na výrobu produktov z ovocia s kapacitou minimálne 500l/ hodina. Linka musí byť schopná spracovať čerstvé ovocie, ktoré umyje, nadrví a vylisuje na šťavy. Linka musí zároveň umožňovať aj výrobu ovocných drení určených na dochucovanie jednodruhových ovocných štiav, prípadne na ďalšiu výrobu džemov a marmelád. Súčasťou ...

Vypracovanie dokumentácie na ponuku pre doplnenie a modernizáciu ISD na úseku R1 Trnava - Nitra

Vypracovanie dokumentácie na ponuku pre doplnenie a modernizáciu ISD na úseku R1 Trnava - Nitra

Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP) pre doplnenie a modernizáciu ISD na úseku R1 Trnava - Nitra, Tekovské Nemce - Banská Bystrica.

Brno, Křenová, Svitavské nábřeží – rekonstrukce vodovodu v kolektoru včetně rekonstrukce šachty Š3

Brno, Křenová, Svitavské nábřeží – rekonstrukce vodovodu v kolektoru včetně rekonstrukce šachty Š3

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce vodovodu v primárním kolektoru. Rekonstruovány budou vodovodní řady DN 300 v délce 35,4 m, DN 400 v délce 57,4 m a DN 500 v délce 1590,0 m. Uložení vodovodu v kolektoru bude provedeno na ocelové podpěry a vodorovná část potrubí bude zajištěna pevnými body. Vodovodní řady budou rekonstruovány z ...

Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti Bryndziareň a syráreň, s.r.o.

Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti Bryndziareň a syráreň, s.r.o.

Predmetom zákazky je nákup 1 ks Kontinuálnej automatickej linky na zrážanie bielkovín a 1 ks Elektrohydraulickej vyrovnávacej rampy. Zákazka je rozdelená na časti. Podrobný opis dodania predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Vývoj a prevádzka aplikácie

Vývoj a prevádzka aplikácie

Nákup a vývoj aplikácie na vytvorenie medzinárodnej platformy pre obchodovanie s náhradnými dielmi originálnych výrobcov, tzv. druhovýrobcov a obchodníkov s použitými náhradnými dielmi.

Monitorovací a riadiaci systém dopravy - TMS

Monitorovací a riadiaci systém dopravy - TMS

Predmetom kúpy je softvérový produkt určený pre sledovanie a plánovanie trás vozidiel.

Rozvoj podnikania v spoločnosti HeppiApple s.r.o.

Rozvoj podnikania v spoločnosti HeppiApple s.r.o.

Prednmetom obstarávania je Pekáreň na spracovanie.

Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice

Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového chodníku podél silnice I/11. Stavba zajistí zvýšení bezpečnosti pro pěší v řešeném úseku podél silnice I/11.

CNC automaty na brúsenie vnútorných a vonkajších priemerov a výšok súčiastok

CNC automaty na brúsenie vnútorných a vonkajších priemerov a výšok súčiastok

Predmetom zákazky je dodávka CNC automatov na brúsenie vnútorných a vonkajších priemerov a výšok súčiastok z kombinovaných materiálov v rozsahu a špecifikácii uvedenej v Súťažných podkladoch.

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Materskej školy – Dargov

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Materskej školy – Dargov

Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy Materskej školy Dargov.

Technické zhodnotenie softvéru

Technické zhodnotenie softvéru

Predmetom zákazky je vývoj softvéru, ktorý má svoju základnú verziu, ale predmetom poskytnutia služby bude modifikácia tohto softvéru na požadovanú úroveň, ktorá je detailne špecifikovaná v súťažných podkladoch v časti B -Opis predmetu zákazky.

Webový a mobilný informačný softvér - objednávkového a výrobného procesu

Webový a mobilný informačný softvér - objednávkového a výrobného procesu

Predmetom zákazky je vývoj Softvéru pre projekt: Webový a mobilný informačný softvér - objednávkového a výrobného procesu, ktorý bude realizovaný v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaIH/DP/2016/3.1.1-3 ...

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti STRIME, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti STRIME, s.r.o.

Predmetom zákazky sú dva logické celky: Logický celok č.1 : CNC nestingová linka s automatickým vkladaním, odoberaním a značením dielcov Logický celok č. 2 : CAD/CAM systém pre plánovanie, konštrukciu a prípravu výroby 1 ks Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti Globholz sk, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti Globholz sk, s.r.o.

Predmet zákazky pozostáva z troch častí: Logický celok č.1: CNC nárezové centrum so zadným nakladaním a automatickým asistenčným systémom 1 ks Logický celok č.2: Vertikálne CNC obrábacie centrum so systémom kompenzácie rozmerov 1 ks Logický celok č. 3: CAD/CAM systém pre plánovanie, konštrukciu a prípravu výroby 1 ks Bližšia ...

Dodávka výrobných liniek na prevíjanie a výrobu stretch fólií

Dodávka výrobných liniek na prevíjanie a výrobu stretch fólií

Predmetom zákazky je nákup technológie - 2 kusy plne automatickej výrobnej linky na prevíjanie ručných stretch fólií a jedného kusa polo automatickej výrobnej linky na výrobu trojvojvrstvovej LLDPE stretch fólie vrátane príslušenstva a doplnkových položiek súvisiacich s obstaraním predmetu zákazky. Nákup technológie povedie k inovácii procesu a ...

Podpora novovzniknutého podniku prostredníctvom investície do technologického vybavenia

Podpora novovzniknutého podniku prostredníctvom investície do technologického vybavenia

Predmetom obstarávania je technologické vybavenie spoločnosti HOSTIN, s.r.o.

Vývoj aplikačného softvéru CRM

Vývoj aplikačného softvéru CRM

Predmetom obstarávania je vývoj softvéru unikátneho informačného systému CRM ( Customer Relationship Management) pokrývajúci všetky základné požiadavky malých podnikateľov na bezproblémový chod firmy a vyžadujúci vynakladanie čo najmenšieho úsilia na udržanie aktuálnych zákazníkov a obchodných partnerov. Či už pôjde o bežnú firemnú agendu, ako ...

Priebežná kaliaca linka vhodná pre spracovanie kombinovaných materiálov - Logický celok B

Priebežná kaliaca linka vhodná pre spracovanie kombinovaných materiálov - Logický celok B

Predmetom zákazky je dodávka priebežnej kaliacej linky vhodnej pre spracovanie kombinovaných materiálov, v rozsahu a špecifikácii uvedenej v Súťažných podkladoch.

(záznamy 176/200 z 1575)  strana 8 / 63