Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Ústecký kraj
OS Litoměřice – Správa objektu soudu na dobu 4 let
Předmětem plnění veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění organizace správy objektu - budovy Okresního soudu v Litoměřicích, na adrese: Na Valech 525/12, 412 97 Litoměřice a zajištění konkrétních činností při správě nemovitosti tohoto objektu. Součástí této veřejné zakázky není provádění revizí, zajištění dodávky elektrické energie, ...
Nákup 8 ks užitkových vozidel o celkové hmotnosti maximálně 5t s dvojitou sedmimístnou kabinou
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 8 ks užitkových vozidel o celkové hmotnosti maximálně 5t s dvojitou sedmimístnou kabinou. Zadavatel dále upozorňuje, že se musí jednat o podvozky tovární výroby. Vozidla musí být dodána nová, originální, nerepasovaná, v plně funkčním stavu, musí odpovídat veškerým předpisům a normám platným pro ...
Dodávka nábytku pro oddělení Rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice
Kompletní vybavení interiéru pracoviště Rehabilitačního oddělení - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. nábytkem dle projektové dokumentace.
Transportní ventilátor pro kardiochirurgické oddělení
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka transportního ventilačního přístroje pro kardiochirurgické oddělení v počtu jednoho kusu s příslušenstvím, včetně -dopravy zboží do místa plnění, -montáže zboží, -instalace zboží, -uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, -provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle ...
Poptávám sklo do krbových kamen
Sháním sklo do krbových kamen H. S+SOHN,v Ústí n.L.
ZUUL – dodávka látek pro diagnostické metody 2019 - první etapa
postupná dodávka diagnostických přípravků pro činnost klinických imunologických laboratoří zadavatele podle jeho aktuální potřeby, na jeho jednotlivá pracoviště v kvalitě odpovídející požadavkům na zdravotnické prostředky in-vitro v souladu se zákonem 268/2014 Sb. a právními předpisy souvisejícími a v souladu se zadávacími podmínkami pro ...
Provozní podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby e-Spis LITE
Předmětem plnění veřejné zakázky je Provozní podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby e-Spis LITE pro příspěvkové organizace, Rozšíření hostované spisové služby e-Spis LITE o multilicenci elektronického systému spisové služby pro Ústecký kraj včetně provozní podpory a rozvoje a Provozní podpora elektronické spisovny ICZ DESA, edice ...
Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice
Předmětem zakázky je výstavba části cyklostezky „Labská stezka č. 2“. Druhá část etapy 2 je nedílnou součástí záměru na dokončení souvislého dálkového tahu na území kraje a řeší prodloužení kvalitní cyklistické komunikace na území obce Křešice (u Litoměřic) z Třeboutic do Nučnic k motorestu, kde na ni navazuje pokračování, zahrnuté již do etapy ...
Pořízení technologií závlah ve skleníku na farmě Tušimice
Předmětem zakázky je dodávka systému tří navzájem propojených venkovních retenčních nádrží pro závlahovou dešťovou vodu, který bude napojen na venkovní dešťovou kanalizaci a na systém vnitřních nádrží. Systém bude doplněn zařízením pro ošetření dešťové vody na principu UV-záření. V rámci realizace zakázky budou provedeny rovněž stavební práce ...
Vrbice, Vetlá splašková kanalizace s odkanalizováním na novou ČOV v Polepech – 3. část
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obci Vrbice místní část Vetlá, která nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody budou odváděny přes kanalizační systém obce Vrbice na ČOV v obci Polepy. Délka kanalizace 3,2 km a délka veřejných částí kanalizačních přípojek 0,8 km.
Rekonstrukce a stavební úpravy kulturního domu Říp, Husovo nám., Roudnice n. L.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, doprava na místo plnění a montáž vybavení interiérů kulturního domu Říp, Husovo náměstí čp. 57 a čp. 58, 413 01 Roudnice nad Labem dle Přílohy č. 1 této ZD - Projektová dokumentace a Přílohy č. 4 této ZD – Položkový rozpočet k ocenění. V ceně předmětu veřejné zakázky budou zcela zahrnuty a promítnuty ...
D7 Louny, zkapacitnění obchvatu
Stavba D7 Louny řeší zkapacitnění stávajícího obchvatu města Louny, dvoupruhové silnice I/7 v kategorii S 11,5/80 na čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci v kategorii D 25,5/100 v délce 6,130 km.
Zimní údržba místních komunikací města Rumburk
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění služeb zimní údržby místních komunikací a areálu Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. ve správním území Rumburk. Údržba bude prováděna v zimním období, a to vždy od 1.11. do 31.3., a pokud nastane zimní povětrnostní situace mimo uvedená zimní období, pak rovněž kdykoliv v období od 1.4. do ...
KS Ústí n. L. – dodávky náplní do tiskáren 2019
Předmětem této veřejné zakázky je rámcová kupní dohoda na dodávky náplní (toneru a inkoustových náplní) do tiskáren a multifunkcí pro Krajský soud v Ústí nad Labem a soudy v jeho působnosti (Krajský soud v Ústí nad Labem, Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci a 10 okresních soudů).
Poptávám realizaci chladícího boxu
Poptávám realizaci chladícího boxu. Mám zájem o chladící (mrazírenský) box o rozměrech 21mx9mx6m.
Poptávám vnitrostátní přepravu výfuků na osobní automobil
Poptávám přepravu z Pardubic do České Kamenice - 2 ks výfuk pro osobní auto.
Dodávka dezinfekčních přípravků pro Krajskou zdravotní, a.s. 2019
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek dezinfekčních přípravků (dále také jako „zboží“) po dobu účinnosti rámcové dohody, včetně jejich přímého závozu do lékáren a skladů (SZM) v jednotlivých odštěpných závodech. V části 2 této veřejné zakázky je předmětem veřejné zakázky rovněž bezplatná výpůjčka směšovacích zařízení k ...
Zajištění veřejné městské hromadné dopravní obslužnosti ve městě Lovosice
Předmětem plnění veřejné zakázky je na období 4 let zabezpečení dopravní obslužnosti územního obvodu města Lovosice formou městské autobusové dopravy na základě závazku veřejné služby ve smyslu zákona č. 150/2000 Sb., o silniční dopravě a zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, na lince a spojích vymezených v příloze ...
Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 4 ks ultrazvukových přístrojů spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou RANIBIZUMAB
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou RANIBIZUMAB (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské ...
Dodávky nemocničních lůžek včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nemocničních lůžek včetně příslušenství pro jednotlivé odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s., v rozsahu dle přílohy zadávací dokumentace, a to po dobu 24 měsíců.
Dodávka léčivých přípravků s kombinací účinných látek SOFOSBUVIR a LEDIPASVIR
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s kombinací účinných látek SOFOSBUVIR a LEDIPASVIR (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných ...
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou AMOXICILIN II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou AMOXICILIN (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, ...
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou MESOCAIN III
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou MESOCAIN (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, ...