Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Ústecký kraj
Obnovení služeb Microsoft Software Assurance 2020
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 5 978 licencí na užívání software společnosti Microsoft, pro zajištění obnovení služeb Microsoft Software Assurance.
Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nového pavilonu Emergency, centrálních operačních sálů vč. jednotek intenzivní péče a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D Nemocnice Chomutov, o.z. (dále jen „Nový pavilon“) na základě zpracované projektové dokumentace.Výstavba Nového pavilonu bude probíhat ve dvou fázích, a to ...
Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nového pavilonu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie (dále jen „Nový pavilon“) na základě zpracované projektové dokumentace. Výstavba Nového pavilonu bude probíhat ve dvou fázích. V první fázi bude ...
Doplnění MS licencí pro Krajskou zdravotní, a.s. 2020
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky 11 typů licencí na užívání software společnosti Microsoft v rámci multilicenční smlouvy Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) číslo 4100090401, uzavřené mezi zadavatelem a společností Microsoft.
Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba dvou nových pavilónů Nemocnice Děčín, o.z. na základě zpracované projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu dvou nových pavilónů, bude výstavba probíhat ve dvou fázích, a to následovně. V první fázi bude provedena modernizace energocentra (trafostanice) vč. náhradního zdroje el. ...
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou DARBEPOETIN ALFA 2020
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou DARBEPOETIN ALFA (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské ...
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou HEPARIN 2020
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou HEPARIN (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a. ...
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou NINTEDANIB
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou NINTEDANIB (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, ...
Dodávky spotřebního materiálu Ošetřovatelská péče pro Krajskou zdravotní, a.s.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek pomůcek pro ošetřovatelskou péči: podložky, návleky
Dodávka ultrazvukových přístrojů pro Iktové centrum
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Celoroční údržba veřejné zeleně ve městě Roudnice nad Labem
Předmětem této veřejné na služby je údržba zeleně na vybraných veřejných prostranstvích města Roudnice nad Labem. Zejména se bude jednat o údržbu travnatých ploch, údržbu živých plotů a keřových porostů, stromů, náhradní výsadbu stromů a keřů, údržbu mobilních závěsných mís, květináčů, záhonů, zálivky stromů a záhonů a nakládání s odpadem, ...
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou MEPOLIZUMAB
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou MEPOLIZUMAB (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské ...
Dodávka anesteziologických přístrojů
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s.  Artroskopická sestava s 4K rozlišením
dodání nového zdravotnického prostředku přístrojového charakteru jednoho kusu artroskopické sestavy s 4K rozlišením spolu s odpovídajícím příslušenstvím
Rekonstrukce mostu ev. č. 246-005 Počedělice - realizace metodou D&B
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího mostního objektu ev. č. 246 - 005 na pozemku p.p.č. 1089, k.ú. Počedělice a pozemku p.p.č. 1503/1, k.ú. Obora u Loun, které jsou ve vlastnictví Ústeckého kraje a na pozemcích p.p.č. 501/1 a 500/1, k.ú. Počedělice, které jsou ve vlastnictví Povodí Ohře s. p. Předmět plnění je vymezen ...
Elektronický systém spisové služby a DMS
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektronického systému spisové služby (eSSS) s funkcionalitou správy dokumentů (DMS) a souvisejících služeb nezbytných pro dodání a implementaci systému v požadovaném rozsahu, to vše podle specifikace uvedené v příloze č. 1 ZD: Specifikace plnění zakázky, která obsahuje bližší určení předmětu plnění ...
Svoz a likvidace odpadu z popelnic
Předmětem této veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu z popelnic o objemu 120 l v počtu 852 ks a 240 l v počtu 624 ks ve městě Most.
Dodávky drogistického zboží a hygienických pomůcek pro krajskou zdravotní, a.s., 2020
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena v části 1 !!!
Havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy na havarijní pojištění vozidel Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a pojištění odpovědnosti za újmu z provozu motorových vozidel a dalších případně doplňkových pojištění za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Ultrazvukové přístroje
Předmětem zakázky jsou dodávky dle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - rekonstrukce
Předmětem plnění této VZ je provedení stavebních prací: Kompl.rekonstrukci a přístavbu budovy C - výstavbu nové centrál. plyn. kotelny, rozšíření budovy o výdejnu jídel a jídelnu, zateplení objektu a výměnu výplní otvorů, kompl.rekonstrukci a modernizaci techn. vybavení budovy, nové úpravy povrchů, podlah a podhledů, Přístavbu spojovací chodby ...
Revitalizace objektu Corso - PD - stavba
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je návrh a příprava projektové dokumentace stavební části vnitřního a vnějšího využití objektu Corso a zároveň poskytnutí podpory při souvisejících činnostech. Konkrétně se týká objektu Corso, dvou vzájemně spojených budov, které jsou označeny písmeny „A“ a „B“ a provedení aktualizace dokumentace s ...
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Dodávka anesteziologických přístrojů
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů
Předmětem plnění této veřejné zakázky ze strany zhotovitele je provádět na základě této smlouvy pro objednatele dle jednotlivých pokynů a v souladu se smluvně sjednaným harmonogramem prací dílo spočívající ve správě, běžné údržbě, provozu a opravách veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území ...