Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Ústecký kraj
Dodávky odpojovačů a odpínačů VN pro stanice
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek odpojovačů a odpínačů VN pro stanice pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 02/2021 – 01/2027. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní ...
Obnova centrálního dispečinku TR1 – DB
Celková rekonstrukce hlavního energetického dispečinku na rozvodně TR1 Dolů Bílina, včetně stavebních úprav. Součástí Díla je dodání nového hardwaru a upgrade stávajícího softwaru nebo dodávka nového softwaru pro řízení rozvodu elektrické energie, tepla a měření spotřeby a to včetně dodávky a instalace nového řídicího systému. Pro řízení ...
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, ověření deklarovaných technických ...
Rakonstrukce 7. NP – šestinedělí
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. zhotovení díla – stavby – Nemocnice Kadaň, s.r.o. – Rekonstrukce 7. NP – šestinedělí sloužící pro potřeby zadavatele a jeho pacientů, to vše v areálu zadavatele dle poskytnuté dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby
Dynamický nákupní systém na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu – sběrné vaky, drenáže
Předmětem zadávacího řízení na zavedení DNS je zavedení DNS na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu – sběrné vaky, drenáže a soupravy dle aktuálních potřeb veřejného zadavatele až do výše předpokládaného finančního limitu, uvedeného v článku IV. DNS je zaveden na čtyři (4) roky v období let 2019 až 2023.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Polepy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku bude 2 „smíšená“ v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v ...
Poptávám realizaci asfaltového povrchu u rodinného domu
Poptávám asfaltový povrch u rodinného domu s napojením na místní komunikaci (asfaltová). Podklad částečně připraven. Velikost asfaltového povrchu cca 200 m2.
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2020 na území Městských lesů Chomutov
Provádění lesnických činností, zejména pěstebních a těžebních činností, v roce 2019 na základě uzavřené písemné rámcové smlouvy.
Zvýšení spolehlivosti zálohování pro Krajskou zdravotní, a.s.
Dodávka dvou nezávislých UPS včetně příslušenství a všech služeb souvisejících s dodávkou UPS.
Dodávka, montáž a výměna protipožárních dveří, včetně funkční výbavy, v areálu Nemocnice Teplice
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, montáž a výměna protipožárních dveří, spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně - demontáže a ekologické likvidace stávajících zárubní a dveří - začišťovacích prací - nivelizace podlah - předání všech příslušných dokladů - záručního servisu za podmínek stanovených v obligatorním návrhu ...
Páteřní routery pro Krajskou zdravotní, a.s. II
Dodávka páteřních routerů regionální sítě s podporou BGP a MPLS a 2 kusů aktivních prvků pro datové centrum společnosti včetně řízení přístupu uživatelů k síti a zajištění technické podpory na 5 let.
Doplnění MS licencí pro Krajskou zdravotní, a.s. 2019
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 946 licencí na užívání software.
Infuzní technika pro kardiochirurgii Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 14 ks sestav infuzní techniky spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Monitory vitálních funkcí včetně centrálního monitorovacího systému pro kardiochirurgické oddělení
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 7 ks monitorů vitálních funkcí a 1 ks centrály spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Dodávka telefonní ústředny pro oblast Ústí nad Labem
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání jednotného komunikačního systému.
Dodávka obvazového materiálu II - Buničitá vata
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek buničité vaty
Operační stůl pro Kardiochirurgické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice
Dodání 1ks operačního stolu pro Kardiochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou CIPROFLOXACIN
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou CIPROFLOXACIN (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské ...
Dodávka obvazového materiálu III. – Obvazy, obinadla a antitrombotické punčochy
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek obvazů, obinadel a antitrombotických punčoch po dobu účinnosti rámcové dohody, včetně jejich přímého závozu do skladů v jednotlivých odštěpných závodech
Dodávka léčivých přípravků k léčbě roztroušené sklerózy
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou TERIFLUNOMID a ALENTUZUMAB (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech ...
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou NADROPARIN II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou NADROPARIN (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, ...
Dodávky kancelářského nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s.
Zajištění opakujících se dodávek kancelářského nábytku.
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou ERTAPENEM
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou ERTAPENEM (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, ...
ZUUL – kultivační média 2020
Postupná dodávka hotových médií pro kultivaci mikroorganismů a dalších prostředků (zboží) podle aktuální potřeby zadavatele, dodávaných na jednotlivá pracoviště. Zboží nabízené účastníkem zadávacího řízení musí splňovat kvalitativní požadavky zadavatele uvedené v této ZD, požadavky ČSN EN ISO111 33 a Českého lékopisu (článek 2.6) v platném znění ...
Výstavba vodíkových plnicích stanic
Zadavatel zamýšlí uvést na český trh novou ekologickou pohonnou hmotu – vodík. V rámci tohoto projektu připravuje výstavbu tří pilotních výdejních míst na stávajících čerpacích stanicích pohonných hmot v Praze, Litvínově a Brně. Cílem projektu je rozšířit využívání vodíkové technologie v České republice.