Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Přestupní terminál Šumperk

Přestupní terminál Šumperk

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě dopravního terminálu Šumperk, který bude obsahovat demolici stávajících objektů v prostoru budoucích parkovacích ploch, parkoviště pro osobní automobily a autobusy, komunikace, chodníky, parkovací věže pro bicykly, autobusové nádraží a související inženýrské sítě.

Diagnostika a spotřební materiál pro vyšetření presepsinu se zápůjčkou analyzátoru

Diagnostika a spotřební materiál pro vyšetření presepsinu se zápůjčkou analyzátoru

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostika a spotřební materiál pro vyšetření presepsinu se zápůjčkou analyzátoru.

Kryomikrotom pro PřF UP v Olomouci

Kryomikrotom pro PřF UP v Olomouci

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu kryomikrotomu, pro potřeby projektu „Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002295, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení ...

Most ev.č. 44417-4, Paseka

Most ev.č. 44417-4, Paseka

Předmětem plnění veřejné zakázky je demolice a výstavba nového mostu ev.č. 44417-4 přes potok Tepličku na silnici III/44417 mezi obcemi Paseka a Huzová. Most se nachází na katastrálním území Paseka u Šternberka a leží v extravilánu obce. Bude odstraněna stávající nosná konstrukce a spodní stavba. Nový most je navržen jako přesypaný z vlnitých ...

NPÚ, SZ Velké Losiny restaurování parketových podlah a nábytku

NPÚ, SZ Velké Losiny restaurování parketových podlah a nábytku

Předmětem veřejné zakázky je restaurování parketových podlah na Státním zámku Velké Losiny – místnost s tapiseriemi, sál s rodovou galerií, knihovna, rytířský sál, a restaurování 2 kusů knihovních skříní VL 242, VL 243 z mobiliárního fondu zámku – movitá kulturní památka mobiliární fond zámku Velké Losiny, rejstříkové číslo ÚSKP ČR 67980/38-7619.

Medicinální a technické plyny

Medicinální a technické plyny

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky lékařských a průmyslových plynů v tlakových lahvích a pronájem tlakových lahví.

Domov důchodců Prostějov - modernizace sociálního zařízení

Domov důchodců Prostějov - modernizace sociálního zařízení

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, které řeší modernizaci obytných buněk a buněk sloužících pro potřeby klientů v ubytovacím objektu. A s tím související práce – výměna stoupaček kanalizace, napojení na rozvody vody, zařizovacích předmětů, nové potrubí VZT, rozvody elektroinstalace a slaboproudé rozvody.

Úklidové služby pro objekty Muzea umění Olomouc

Úklidové služby pro objekty Muzea umění Olomouc

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor objektů a přilehlých vnějších ploch.

Poptávám montáž střešního okna do dodávkového vozu

Poptávám montáž střešního okna do dodávkového vozu

Poptávám montáž co největšího střešního okna do vozu Ford Transit .Děkuji Strážnický

Poptáváme použité KEG sudy

Poptáváme použité KEG sudy

Poptáváme 10ks použitých KEG sudů, bajonet.

Pořízení výtopny na centrální vytápění biomasou pro společnost FARPOL s.r.o.

Pořízení výtopny na centrální vytápění biomasou pro společnost FARPOL s.r.o.

Předmětem plnění je osazení kotelny kotlem o příkonu min. 250 kW umožňujícímu spalovat celé balíky rostlinné biomasy bez nutnosti předchozího rozdružení nebo dělení paliva, primárně požadovaného zadavatelem. Rozměry balíků paliva 1200x800x2200mm (řepková nebo pšeničná sláma).

Inženýrské sítě a komunikace - Hrabišín

Inženýrské sítě a komunikace - Hrabišín

Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí, veřejného osvětlení a komunikace.

Dodávky materiálů pro pěstební práce, jejich aplikace a další pěstební práce

Dodávky materiálů pro pěstební práce, jejich aplikace a další pěstební práce

Předmětem VZ jsou dodávky materiálů pro pěstební práce pro organizační jednotku zadavatele Lipník nad Bečvou – lesní správu Potštát (LÚ Eliščino).

Nákup kompaktních zametacích strojů - 2ks

Nákup kompaktních zametacích strojů - 2ks

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompaktního samojízdného silničního zametacího stroje a kompaktního samojízdného chodníkového zametacího stroje pro Technické služby města Přerova, s.r.o.

Dodávka tepla do kotelny Sídliště svobody, kotelny Tylova ul., kotelny Mozartova ul.

Dodávka tepla do kotelny Sídliště svobody, kotelny Tylova ul., kotelny Mozartova ul.

Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné energie v minimálním objemu 55.000 GJ/rok zadavateli, a to z nově dodavatelem instalovaných kombinovaných zdrojů tepla a elektrické energie na zemní plyn a to takto: 16.000 GJ/rok pro kotelnu Sídliště svobody, 16.000,- GJ/rok pro kotelnu Mozartova, 16.000,- GJ/rok pro kotelnu Tylova a 7.000 GJ/rok ...

Dodávka tepla do kotelny Sídliště svobody, kotelny Tylova ul., kotelny Mozartova ul.,a to v k.ú.

Dodávka tepla do kotelny Sídliště svobody, kotelny Tylova ul., kotelny Mozartova ul.,a to v k.ú.

Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné energie v minimálním objemu 55.000 GJ/rok zadavateli, a to z nově dodavatelem instalovaných kombinovaných zdrojů tepla a elektrické energie na zemní plyn a to takto: 16.000 GJ/rok pro kotelnu Sídliště svobody, 16.000,- GJ/rok pro kotelnu Mozartova, 16.000,- GJ/rok pro kotelnu Tylova a 7.000 GJ/rok ...

(záznamy 1/16 z 16)  strana 1 / 1