Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Olomoucký kraj
Stereomikroskop s kamerou a softwarem pro PřF UP v Olomouci
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu stereomikroskopu s kamerou a softwarem, pro potřeby projektu „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, který bude sloužit pro praktická cvičení určená ke studiu buněčné struktury rostlin.
Dodávka traktorové sekačky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů traktorů s univerzálním žacím ramenem dle požadavků zadavatele .
Přístroj pro poloautomatické stanovení koncentrace a základních morfometrických parametrů buněk
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu přístroje pro poloautomatické stanovení koncentrace a základních morfometrických parametrů buněk. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti FN Olomouc
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti, a to v souvislosti s činností FNOL dle její zřizovací listiny.
Zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a AD –  PL Šternberk rekonstrukce
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu – „PL Šternberk – rekonstrukce a přístavba odd. 15A,B“. Předmětem díla je: a) Ověření a doměření stávajícího stavu pro potřeby projektové přípravy; b) Provedení veškerých potřebných nedestruktivních i destruktivních ...
Výroba a montáž nábytku HOK 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku dle specifikace jednotlivých položek nábytku
PřF/UPOL – Potenciostat/galvanostat
Předmětem veřejné zakázky je dodávka potenciostatu pro výuku v laboratorních cvičeních. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu: „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Olomoucký kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
PřF/UPOL – Georadar s anténami
Předmětem veřejné zakázky je dodávka setu georadaru s vybranými anténami a příslušenstvím pro sběr dat v terénních podmínkách. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu: „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle ...
Ultrazvukové sestavy FNOL
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu ultrazvukových sestav a konvexních sond pro jednotlivé kliniky a oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.
2 ks koagulační systém pro Nemocnici Přerov
Předmětem této VZ je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 2 ks koagulačních systémů pro Nemocnici Přerov spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001586 Přístrojová obměna a modernizace operačních sálů a lůžkového ...
3 ks Ohřev pacienta pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této VZ je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 3 ks ohřevu pacienta pro Nemocnici Prostějov spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001584 Přístrojová obměna a modernizace operačních sálů a lůžkového fondu ...
Vybavení pro operační sály Nemocnice Přerov
Předmětem této VZ je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 2 ks pneumatického turniketu a 6 ks stojanů na misky s ohřevem pro Nemocnici Přerov spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001586 Přístrojová obměna a ...
Modernizace ZŠ Struhlovsko v Hranicích – stavební část
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v modernizaci učeben přírodních věd a polytechnické výchovy Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko. Předmětem jsou zejména stavební úpravy, venkovní učebna a zřízení bezbariérového vstupu. Bližší specifikace je v projektové dokumentaci Modernizace ZŠ Struhlovsko v ...
Most  ev.č. 4571-2 Zálesí
Jedná se o stavební úpravu mostního objektu ev. č. 4571-2 Zálesí tj. jeho snesení a postavení mostu nového na stejném místě, výstavbu nového mostu, nezbytnou úpravu komunikace a přechodné dopravně inženýrské opatření. Most přes obecní tok se nachází v extravilánu katastru obce Zálesí na silnici III/4571 v km 0,436. Projektová dokumentace ve stupni ...
Sestava poloautomatického blotovacího systém na principu semi-dry
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu dvou sestav poloautomatického blotovacího systému na principu semi-dry. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Poptávám dokončení dřevostavby
Poptávám dokončení dřevostavby, tesařské práce na dokončení chaty (srubu) včetně zastřešení. Lokalita Přerov.
5 ks koagulační systém pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 5 ks koagulačních systémů pro Nemocnici Prostějov.
Elektrochirurgické a argonové generátory
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 9ks multioborových elektrochirurgických generátorů a 2 sestav mobilních elektrochirurgických generátorů se samostatnými argon-plazmovými jednotkami.
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro rutinní biochemická a imunochemická stanovení
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu pro rutinní biochemická a imunochemická stanovení a současně výpůjčka automatického analytického systému
Centrum hydraulického výzkumu – hutní materiál
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hutního materiálu dle technické specifikace, která je uvedena v odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Předmětem dodávky je doprava hutního materiálu (zboží) do sídla zadavatele. Dodavatel je povinen dodržet technické požadavky stanovené v této Dokumentaci. Pokud je nedodrží, bude vyloučen ze zadávacího ...
Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok
Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajícího mostu, který je v městské evidenci veden pod číslem 559b – M7. Most slouží k převedení místní komunikace přes Střední Moravu v Olomouci. Předmětem opravy bude odstranění konstrukce vozovky a kolejového svršku až po povrch nosníků, zrušení podélné dilatace NK, odstranění chodníku, provedení nové ...
Elektrické vrtačky pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této VZ je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 2 ks akumulátorových vrtaček a souprava elektrické vrtačky spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001584 Přístrojová obměna a modernizace operačních sálů a ...
Servis výtahů FNOL
Předmětem veřejné zakázky je zajištění údržby a servisu výtahové techniky spočívající v periodických kontrolách, seřizování, opravách a zkouškách prováděných v souladu s pokyny výrobce a platnou legislativou.
Léčiva s obsahem idelalisibu 2020 - sdružený nákup
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL s obsahem účinné látky idelalisib