Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Olomoucký kraj
Rámcová dohoda na zajištění odborných služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. Zákona s jedním Dodavatelem na poskytování služeb patentového zástupce a rešeršních služeb spočívajících především v podávání národních, mezinárodních a regionálních přihlášek vynálezů a užitných vzorů, zastupování zadavatele před národními úřady ve věcech ochrany ...
OP VVV Sinofonní příhraničí – tiskárny, skenery a multifunkční zařízení II
Předmětem zakázky je dodávka tiskáren, multifunkčních zařízení a skenerů s příslušenstvím, v konfiguraci dle podrobné specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava a dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů.
Centrum hydraulického výzkumu – výměníky tepla
Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen v souladu s § 35 Zákona na dvě části, přičemž dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoli část veřejné zakázky, nebo může podat svou nabídku i na obě části. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výměníků tepla v následujícím rozdělení na jednotlivé části veřejné zakázky: 1. část veřejné ...
UP Olomouc – upgrade a doplnění wifi IV – PřF Envelopa
Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka, instalace a konfigurace bezdrátové sítě a zajištění pokrytí wifi na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci; b) dodávka veškerého instalačního materiálu; c) instalace a konfigurace aktivních prvků vč. zajištění základní konfigurace pro napojení do sítě Univerzity Palackého v ...
Stoly operační II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks operačních stolů pro Porodnicko-gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
Dilatační balónkové katétry vaskulární
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dilatačních balónkových katétrů vaskulárních.
Nákup PC a instalace IT pro přístavbu
Poskytnutí dodávek vybavení učeben a kabinetů osobními počítači pro CAD/CAM včetně monitorů, tiskáren a dataprojektorů spolu s vybudováním infrastruktury.
Poptáváme zámečnické práce
Obchodní centrum Koloseum v Přerově na Moravě poptává práci s nerez plechem. Jedná se o obložení kovových sloupů na objeku nerez plechem.
KŘP Omk – FKSP – ÚZ Plumlov - I. etapa
Předmětem podlimitní veřejné zakázky je realizace stavebních prací v areálu Účelového zařízení Plumlov, v obci Mostkovice, k.ú. Stichovice (699888) dle dokumentace k provedení stavby z 11/2018 (dále jen „DPS“). Náplní díla je příprava území spočívající v demolici stávajících chatek, skrývce ornice, odstranění oplocení a náletových dřevin, dále ...
Odstranění využitelných odpadů
odstranění využitelných odpadů (odstraněním se myslí jejich materiálové nebo energetické využití).
Odpady k uložení na skládku
odpady k uložení na skládku
UPOL – kancelářské vybavení, interaktivní tabule a videokamery
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářského vybavení, interaktivních tabulí a videokamer, spolu se souvisejícím příslušenstvím. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací ...
PřF/CRH – Dodávka rozpouštědel
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozpouštědel nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele.
PřF/CRH – Dodávka chemikálií I
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Poptáváme dodavatele služeb a zboží
Nová asistenční firma poptává dodavatele služeb a zboží, pro nákup vozidel všech kategorií (vč. servisu), nákup pohonných hmot (vč. služeb), síť autoškol, jízdních kol, telefonní a internetové služby, náhradní díly (pro všechny značky vozidel), odtahové služby pro vozidla, pojištění vozidel, el. energie, plynu pro firmy a domácnosti, síť lékáren a ...
Poptávám tuzemskou přepravu plynového kotle
Poptávám přepravu plynového kotle vážícího 110 kg, (rozměry 510 x 585 x 900) ze Zákupy 471 23 u České Lípy do Vrchoslavic 798 27 – okres Prostějov. Přepravné hradí příjemce, doba dodání - stačí do 10 dnů. Kotel je zaplacen, je třeba jej vyzvednout v Zákupech. Sdělte prosím cenovou nabídku.
Poptávám realizaci základové desky pro stavbu rodinného domu
Poptávám realizaci základové desky pro stavbu rodinného domu Poptávám základovou desku pro stavbu rodinného domu. Projekt je fázi schvalování stavebního povolení. Zastavěná plocha domu je 150 m2. Plánované datum zhotovení základové desky je léto 2019. Místo výstavby - Dolní Studénky p.č. 19/16, okres Šumperk.
Celoroční údržba Přerov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je koupě 1 kusu zametače, 2 kusů univerzálního nosiče, 11 kusů zimních a letních nástaveb na univerzální nosiče. Dále koupě 2 kusů nakladačů, 1 kusu vysokozdvižné plošiny a 1 kusu vysokozdvižného vozíku. Těmito prostředky zadavatel zamýšlí udržovat sjízdnost na novém dálničním středisku Přerov. Potřeba ...
Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci III
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL.
Triazolové deriváty 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL.
PřF – Soubor laserů pro chlazení iontů
Předmětem veřejné zakázky je soubor diodových laserů pro přípravu, chlazení a excitaci iontů vápníku a barya v Pauliho pastích. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava na místo instalace, ověření funkčnosti přístrojů, zaškolení obsluhy v místě instalace kvalifikovaným pracovníkem dodavatele a zajištění záručního servisu. ...
Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci I
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL.
Antitrombotika 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL s účinnou látkou sodná sůl treprostinilu.
Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci II
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL.
Norepinefrin a Enzymové přípravky 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL