Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Poptávám doplněk stravy

Poptávám doplněk stravy

Poptávám doplněk stravy PRESTIP. Prodávající SEVAK star s.r.o. Prosím o informaci, kde si lze tento produkt objednat. Jiř Přikryl

Poptávám pneu na motocykl

Poptávám pneu na motocykl

Sháním pneu s duši na ČZ 175, rozměry 3,25-16.

Nákup technologie DAKR spol. s r.o. - Pískovací kabina

Nákup technologie DAKR spol. s r.o. - Pískovací kabina

Předmětem zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do užívání 1 ks pískovací kabiny. Pískovací kabina bude sloužit k přípravě ocelových součástí před lakováním a to tak, že na povrch součástek bude dopadat vysokou rychlostí abrazivní materiál urychlený mechanickými metacími turbínami nebo stlačeným vzduchem. Jako abrazivní ...

PřF/CRH - Dodávka vysokokapacitního DNA sekvenátoru

PřF/CRH - Dodávka vysokokapacitního DNA sekvenátoru

Předmětem zakázky je vysokokapacitního DNA sekvenátoru. Předmětem veřejné zakázky je dodávka, zajištění instalace, zaškolení obsluhy a záručního a pozáručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Dokumentace.

Dub nad Moravou – Cisternová automobilová stříkačka

Dub nad Moravou – Cisternová automobilová stříkačka

Předmětem veřejné zakázky „Dub nad Moravou – Cisternová automobilová stříkačka“ pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „R“ (speciálním ...

PRN – rozšíření a rekonstrukce, stavebně montážní - práce

PRN – rozšíření a rekonstrukce, stavebně montážní - práce

PRN – rozšíření a rekonstrukce (P.0452), stavebně montážní - práce

SPŠE Mohelnice - modernizace konektivity školy ve vazbě na odborné předměty

SPŠE Mohelnice - modernizace konektivity školy ve vazbě na odborné předměty

Předmětem zakázky je zajištění modernizace konektivity školy ve vazbě na odborné předměty - dodávka LAN routerů, LAN switchů, přístupového bodu wifi a Serverové řešení (virtualizovaná serverová platforma, záložní zdroje).

Kanalizace Bílovice, kanalizace Lutotín

Kanalizace Bílovice, kanalizace Lutotín

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v Obci Bílovice – Lutotín za účelem odvádění splaškových vod od obyvatelstva obce a jejich likvidace na ČOV Kostelec na Hané. Celková délka stavby splaškové kanalizace je cca 4 800m. Zadavatel dělí veřejnou zakázku na části A a B. Část A „Kanalizace Lutotín“ a část B „Kanalizace Bílovice“. ...

RCPTM/PřF – Mikroskop SEM/FIB

RCPTM/PřF – Mikroskop SEM/FIB

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vysokorozlišovacího skenovacího elektronového mikroskopu s fokusovaným svazkem iontů vybaveného energiově-disperzním analyzátorem a možností 3D zobrazování pomocí EDS (Energiově disperzní spektrometr) a EBSD (Elektronová difrakce zpětně odražených elektronů). Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky ...

LF UPOL/CEREBIT – chlazené centrifugy

LF UPOL/CEREBIT – chlazené centrifugy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka chlazených centrifug. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Dokumentace.

LF UPOL/CEREBIT – vzpřímený fluorescenční mikroskop

LF UPOL/CEREBIT – vzpřímený fluorescenční mikroskop

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výzkumného vzpřímeného fluorescenčního mikroskopu. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Dokumentace

Pořízení vyb. pro odb. učebny – modernizace CNC a 3D zařízení včetně SW

Pořízení vyb. pro odb. učebny – modernizace CNC a 3D zařízení včetně SW

Předmětem zakázky je zajištění modernizace konektivity školy ve vazbě na odborné předměty - dodávka LAN routerů, LAN switchů, přístupového bodu wifi a Serverové řešení (virtualizovaná serverová platforma, záložní zdroje). ?

Modernizace ZŠ Náměšť na Hané

Modernizace ZŠ Náměšť na Hané

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle projektu (díla). Jedná se o modernizaci stávajícího objektu základní školy s vestavbou podkroví, přístavbou výtahu a novým bezbariérovým přístupem. Předmětem zadávané veřejné zakázky není vybavení nábytkem (08 Nábytek), pomůckami (09 Pomůcky) a některé dodávky slaboproudu. Prvky, které ...

Nákup nové serverové infrastruktury

Nákup nové serverové infrastruktury

Předmětem veřejné zakázky je nákup nové serverové infrastruktury. Součástí dodávky bude dodání: Virtualizační server — 2 ks Páteřní switche —2 ks Licence softwarově definované storage — 2 ks Infrastrukturní licence — I ks Implementační činnosti Zaškolení Podrobnější popis předmětu plnění veřejné zakázky (technická specifikace ...

Paramagnetické kontrastní látky

Paramagnetické kontrastní látky

Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky paramagnetických kontrastních látek pro Fakultní nemocnici Olomouc.

Poptávám dřevěná eurookna

Poptávám dřevěná eurookna

Poptávám dvě okna o rozměrech šířka:1230mm / výška:2181mm (dolní okno výška 1390 / horní okno výška 764, rozdíl v součtu připadá na profil) Horní okno, ať není uprostřed rozděleno. Prosím zašlete mi kolik by stálo i s montáží + žaluzie + vnitřní parapet. V této chvíli tam jsou okna viz.foto. Prosím sdělte i čas, kdy by okna byla k dispozici. Čas ...

II/369 Horní Lipová opěrná zeď

II/369 Horní Lipová opěrná zeď

Stavba se nachází v extravilánu těsně přiléhajícímu k okraji obce Lipová-lázně. Zeď je navržena jako betonová tížná konstrukce s kamenným obkladem, se skloněnou lícní stranou ve spádu 5:1 a svislou rubovou stranou. Zeď bude ukončená železobetonovou římsou, do níž bude osazené svodidlové zábradlí bez svislé výplně. K výškovým úpravám stávající ...

RCPTM/PřF – Výpočetní cluster

RCPTM/PřF – Výpočetní cluster

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetního clusteru, který se skládá z řídícího počítače a výpočetních uzlů propojených vysoce propustnou sítí. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 ...

PdF/ITEP – Fotografické a záznamové zařízení

PdF/ITEP – Fotografické a záznamové zařízení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka fotografického a záznamového zařízení s příslušenstvím a v konfiguraci dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro potřeby projektu „Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006522, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Uničov a jeho příspěvkové organizace

Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Uničov a jeho příspěvkové organizace

Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích ...

Dodávka tepla do kotelny Sídliště svobody, kotelny Tylova ul., kotelny Mozartova ul.

Dodávka tepla do kotelny Sídliště svobody, kotelny Tylova ul., kotelny Mozartova ul.

Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné energie v minimálním objemu 55.000 GJ/rok zadavateli, a to z nově dodavatelem instalovaných kombinovaných zdrojů tepla a elektrické energie na zemní plyn a to takto: 16.000 GJ/rok pro kotelnu Sídliště svobody, 16.000,- GJ/rok pro kotelnu Mozartova, 16.000,- GJ/rok pro kotelnu Tylova a 7.000 GJ/rok ...

Dodávka tepla do kotelny Sídliště svobody, kotelny Tylova ul., kotelny Mozartova ul.,a to v k.ú.

Dodávka tepla do kotelny Sídliště svobody, kotelny Tylova ul., kotelny Mozartova ul.,a to v k.ú.

Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné energie v minimálním objemu 55.000 GJ/rok zadavateli, a to z nově dodavatelem instalovaných kombinovaných zdrojů tepla a elektrické energie na zemní plyn a to takto: 16.000 GJ/rok pro kotelnu Sídliště svobody, 16.000,- GJ/rok pro kotelnu Mozartova, 16.000,- GJ/rok pro kotelnu Tylova a 7.000 GJ/rok ...

(záznamy 1/22 z 22)  strana 1 / 1