Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


CNC řízený hydraulický ohraňovací lis - Snížení energetické náročnosti společnosti

CNC řízený hydraulický ohraňovací lis - Snížení energetické náročnosti společnosti

Předmětem zakázky je dodání CNC řízeného hydraulického ohraňovacího lisu za podmínek uvedených dále. Technické parametry jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Předmětem zakázky je nákup, doprava, instalace, zprovoznění CNC řízeného hydraulického ohraňovacího lisu do provozu zadavatele.

III/44814 Lutín - Luběnice

III/44814 Lutín - Luběnice

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy silnice III/44814 mezi obcemi Lutín a Luběnice dle projektové dokumentace.

III/4492 Šumvald – Dlouhá Loučka

III/4492 Šumvald – Dlouhá Loučka

Jedná se o stavební úpravy silnice III/4492 Šumvald – Dlouhá Loučka. Předmětný úsek silnice III/4492 se nachází mezi obcemi Šumvald a Dlouhá Loučka, přibližně 10 km severně od města Uničov. Úsek je nutné rozdělit na etapy. Etapizace výstavby a zprovoznění v rámci navrhovaného rozsahu stavby bude prováděna ve třech etapách: 1. etapa: Šumvald – ...

Poptávám rekonstrukci rodinného domu

Poptávám rekonstrukci rodinného domu

Poptávám rekonstrukci rodinného domu, včetně instalací a jiných řemesel.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje Elektrochirurgický generátor

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje Elektrochirurgický generátor

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje Elektrochirurgický generátor včetně pokročilé bipolární koagulace – argon plazmová koagulace pro Porodnicko – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.

Plasmová koagulace

Plasmová koagulace

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje Plasmová koagulace pro Porodnicko – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.

Elektrochirurgický generátor včetně pokročilé bipolární koagulace

Elektrochirurgický generátor včetně pokročilé bipolární koagulace

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje Elektrochirurgický generátor včetně pokročilé bipolární koagulace pro Porodnicko – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.

Gynekologický vyšetřovací stůl

Gynekologický vyšetřovací stůl

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks gynekologických vyšetřovacích stolů pro Porodnicko – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.

SŠ zemědělská Přerov – modernizace, nákup zemědělské techniky II

SŠ zemědělská Přerov – modernizace, nákup zemědělské techniky II

Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1) Dodávka zemědělské techniky – Traktoru, 90 – 100 Hp, autopilot, převodovka s řazením pod zatížením s čelním nakladačem a příslušenstvím - pro zadavatele (OLK), která bude sloužit uživateli (SŠ zemědělská Přerov, Osmek 47, 750 11 Přerov) za pořizovací cenu, která bude hrazena z prostředků dotace IROP. Dodaná ...

Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci – restaurování varhan

Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci – restaurování varhan

Předmětem veřejné zakázky je restaurování hrací části varhan Rieger-Kloss, op. 3287. Jedná se o koncertně disponované varhany v kostele sv. Mořice v Olomouci, které vznikly přestavbou starších barokních varhan Michaela Englera z r. 1745 v letech 1959-69.

PřF - Peristaltická pumpa pro dávkování mobilních fází II

PřF - Peristaltická pumpa pro dávkování mobilních fází II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu Peristaltické pumpy pro dávkování mobilních fází. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...

Modernizace učeben a laboratoří Kouřílkova 8 a Bratří Hovůrkových 17 – Střední škola technická

Modernizace učeben a laboratoří Kouřílkova 8 a Bratří Hovůrkových 17 – Střední škola technická

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku do učeben mechatroniky, elekrického měření a strojírenské metrologie Střední školy technické, Přerov, Kouřílkova 8, se sídlem Kouřilkova 8, 750 02 Přerov.

Vestavba 7 pečovatelských bytů do objektu č.p. 365, Moravský Beroun

Vestavba 7 pečovatelských bytů do objektu č.p. 365, Moravský Beroun

Budova je situována jako samostatně stojící, nepravidelného půdorysného tvaru, je součástí stávajícího zastavěného území situované uprostřed parcely přilehlé ke komunikaci procházející ulicí Partyzánská, město Moravský Beroun. Do venkovního vzhledu objektu nebude výrazněji zasahováno, nebude se měnit půdorysný obrys stavby, ani tvar a výška ...

Transportní lehátko hydraulické

Transportní lehátko hydraulické

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks transportního lehátka hydraulického pro Porodnicko – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.

Technologie k detekci sentinelových uzlin

Technologie k detekci sentinelových uzlin

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks technologie k detekci sentinelových uzlin pro Porodnicko – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.

Bezbariérovost školy a pořízení strojů pro zajištění výuky oborů Strojírenství, Elektrotechnika

Bezbariérovost školy a pořízení strojů pro zajištění výuky oborů Strojírenství, Elektrotechnika

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka specifikovaných zařízení do Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Šumperk, Gen. Krátkého 1, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj.

Infuzní pumpy

Infuzní pumpy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks infuzních pump pro Porodnicko – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.

Myčky chirurgických nástrojů

Myčky chirurgických nástrojů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks myček chirurgických nástrojů pro Fakultní nemocnici Olomouc.

PdF - Dodávka 3D tiskáren a dalšího vybavení pro 3D tisk II

PdF - Dodávka 3D tiskáren a dalšího vybavení pro 3D tisk II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3D tiskáren a 3D per. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...

PdF - Dodávka Biofeedbacku a příslušenstvím II

PdF - Dodávka Biofeedbacku a příslušenstvím II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka Biofeedbacku a příslušenstvím. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...

Poptávám chromování výfuku na motocykl

Poptávám chromování výfuku na motocykl

Poptávám pochromování výfuku na motorku. Jaká je cena? Děkuji.

Spotřební materiál k excimerovému laserovému systému Spectranetics CVX 300

Spotřební materiál k excimerovému laserovému systému Spectranetics CVX 300

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu k excimerovému laserovému systému Spectranetics CVX 300.

Sterilizátor nízkoteplotní plazmový II

Sterilizátor nízkoteplotní plazmový II

Předmětem plnění je dodávka 1ks dvoudveřového prokládacího nízkoteplotního plazmového sterilizátoru pro Oddělení centrální sterilizace Fakultní nemocnice Olomouc, včetně deinstalace původního zařízení.

Operační světla s LED

Operační světla s LED

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks operačních světel s LED pro Porodnicko – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.

Zajištění úklidu v prostorách OŘ Olomouc

Zajištění úklidu v prostorách OŘ Olomouc

Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění úklidu v prostorách OŘ Olomouc“ je zajištění úklidu podchodů, budovy CDP Přerov a místností řízení provozu OŘ Olomouc v žel. stanicích.

(záznamy 1/25 z 42)  strana 1 / 2