Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Komplexní servis prádla pro FN Olomouc

Komplexní servis prádla pro FN Olomouc

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu prádla tj. poskytnutí komplexních služeb spojených s pronájmem uceleného sortimentu prádla, které bude spolu s vlastním prádlem zadavatele začleněno do systémového prádla (dále jen „systémové prádlo“), pro zadavatele jedním poskytovatelem.

Zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících

Zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou s cílem zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, oblast Jesenicko v délce trvání deseti let. Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné ...

Poptáváme přepravu zboží do Ázerbájdžánu

Poptáváme přepravu zboží do Ázerbájdžánu

Poptáváme přepravu zboží do Ázerbájdžánu z Prostějova.

Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově –  Nábřeží Dr. E. Beneše - Kopaniny

Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – Nábřeží Dr. E. Beneše - Kopaniny

• Rekonstrukci stávajícího nadzemního a podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase. • Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase. • Realizaci datového přenosu dat a ...

Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci

Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž laboratorního nábytku v rámci stavby „Modernizaci laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě“ na adrese 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, parc. č. 1849, katastrální území Olomouc - město, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc (konkrétně ...

Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – ulice Velké Novosady - Polní

Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – ulice Velké Novosady - Polní

Rekonstrukce stávajícího nadzemního a podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase. Výstavba nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase.Realizace datového přenosu dat a monitoringu ...

Poptávám použité Gitterboxy

Poptávám použité Gitterboxy

Poptávám použité Gitterboxy 2ks. Cena včetně dopravy do 79065 Vojtovice.

II/437 Lipník nad Bečvou – hranice Zlínského kraje

II/437 Lipník nad Bečvou – hranice Zlínského kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávající silnice II/437 ve vybraných úsecích v rozsahu podle projektové dokumentace a soupisu prací.

LF - drobné laboratorní přístroje

LF - drobné laboratorní přístroje

Předmětem veřejné zakázky je dodávka drobných laboratorních přístrojů, včetně příslušenství, to vše dle Technické specifikace, která je uvedena v bodě 2.2 zadávací dokumentace, včetně dodání do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky ...

II/446 Libina - průtah

II/446 Libina - průtah

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce. Předmětem stavby jsou stavební úpravy části stávající silnice II/446 v km 35,171 až 38,457 celkového staničení silnice. Silnice se nachází v intravilánu obce Libina v Olomouckém kraji. Směrové i výškové vedení trasy bude kopírovat stávající stav s drobnými korekcemi. Ze závěru diagnostiky byl ...

Poptáváme posypovou sůl

Poptáváme posypovou sůl

Poptáváme sůl posypovou - balení v pytlích 25, 50 kg Rozhoduje cena Termín: do 10.11.2018 Množství: 24 palet

Elektrofyziologie

Elektrofyziologie

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky ablačních a diagnostických katetrů, zavaděčů a transseptálních jehel.

Vybudování primárního systému pro prevenci průniku na bázi heuristiky

Vybudování primárního systému pro prevenci průniku na bázi heuristiky

Předmětem veřejné zakázky je vybudování primárního systému pro prevenci průniku na bázi heuristiky na Univerzitě Palackého v Olomouci v rámci projektu „Obnova a modernizace IT infrastruktury UP“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, kdy je požadována dodávka, instalace a konfigurace ...

PdF/ITEP – Senzory II

PdF/ITEP – Senzory II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka senzorů pro detekci plynů, jejich příslušenství a vyhodnovacího softwaru, to vše dle Technické specifikace, která je uvedena v bodě 2.2 Zadávacídokumentace, včetně dodání do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Předmětem veřejné zakázky je vedle ...

FTK – Rehabilitační pomůcky II

FTK – Rehabilitační pomůcky II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka rehabilitačních pomůcek a jejich příslušenství pro potřeby Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 ...

Dýchací přístroje pro VHJ

Dýchací přístroje pro VHJ

Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody jsou dodávky souprav izolačních přetlakových dýchacích přístrojů (dále jen „zboží“) specifikovaných v příloze č. 1 ZD, v rozsahu specifikovaném zadavatelem v jednotlivých písemných objednávkách, včetně zajištění záručního servisu zahrnujícího mj. pravidelnou kontrolu a servis zboží ...

Pěstební činnost včetně dodávky materiálů divize Plumlov 2019-2020

Pěstební činnost včetně dodávky materiálů divize Plumlov 2019-2020

Předmětem plnění této VZ jsou dodávky materiálů pro pěstební práce (zejména dodávky sadebního materiálu lesních dřevin, chemických přípravků na ochranu lesa, oplocenek) včetně jejich aplikace v rámci realizace pěstebních prací (zejména příprava ploch pro zalesňování, zalesňování, mechanická i chemická ochrana proti buřeni a proti zvěři, ochrana ...

Somatropin

Somatropin

Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL.

Endoskopické vybavení – II. Interní klinika FN Olomouc

Endoskopické vybavení – II. Interní klinika FN Olomouc

Předmětem zakázky je dodávka vybavení a instalace vyšetřoven 2. Interní kliniky včetně poskytování záručního a pozáručního servisu.

Poptávám servis zahradního drtiče značky GardenLine

Poptávám servis zahradního drtiče značky GardenLine

Poptávám servis zahradního drtiče značky GardenLine.

CO2 inkubátory pro LF UP v Olomouci

CO2 inkubátory pro LF UP v Olomouci

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů CO2 inkubátorů pro potřeby projektu „Toxikologie - infrastruktura“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002310, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

Multiplexový analyzátor pro LF UP v Olomouci

Multiplexový analyzátor pro LF UP v Olomouci

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu multiplexového analyzátoru pro současné měření koncentrace více proteinů či nukleových kyselin v jednom vzorku o malém objemu pomocí imunoesejí s využitím magnetických mikročástic, včetně příslušenství, pro potřeby projektu „Toxikologie - infrastruktura“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002310, ...

Nákup automobilu

Nákup automobilu

Předmětem veřejné zakázky je nákup 1 osobního motorového vozidla pro potřeby vedení Olomouckého kraje.

Poptáváme stavební firmu pro přístavbu rodinného domu

Poptáváme stavební firmu pro přístavbu rodinného domu

Poptáváme stavební firmu pro přístavbu rodinného domu, jedná se o výstavbu jednoho nadzemniho patra a střechy nad stávající rodinný dům. Termín od 1.4.2019.

Dodávka tepla do kotelny Sídliště svobody, kotelny Tylova ul., kotelny Mozartova ul.

Dodávka tepla do kotelny Sídliště svobody, kotelny Tylova ul., kotelny Mozartova ul.

Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné energie v minimálním objemu 55.000 GJ/rok zadavateli, a to z nově dodavatelem instalovaných kombinovaných zdrojů tepla a elektrické energie na zemní plyn a to takto: 16.000 GJ/rok pro kotelnu Sídliště svobody, 16.000,- GJ/rok pro kotelnu Mozartova, 16.000,- GJ/rok pro kotelnu Tylova a 7.000 GJ/rok ...

(záznamy 1/25 z 26)  strana 1 / 2