Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Olomoucký kraj
Poptávám broušení parket
Poptávám jen broušení parket 30 m2. Chtěla bych vědět cenu. Děkuji.
FN Olomouc - Intervenční kardiologie
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálních zdravotnických prostředků určených pro intervenční kardiologii, konkrétně koronárních balónkových katetrů a k nim náležící doplňkový materiál potřebný při léčbě pacientů s onemocněním srdce.
PřF/UPOL - maloparcelní sklízecí mlátička
Předmětem veřejné zakázky je dodávka maloparcelní sklízecí mlátičky (kombajnu) ( dále též jen „kombajn“). Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Dodávka průmyslové kamenné soli na zimní posyp vozovek 2020 - 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky volně ložené průmyslové kamenné soli na zimní posyp komunikací Olomouckého kraje, včetně dodání do jednotlivých skladů zadavatele, a to do 24 hodin od obdržení e-mailové objednávky. Tato veřejná zakázka je rozdělena na 3 části, přičemž každou její část reprezentuje dodávka výše uvedeného materiálu ...
ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce budovy ČRo Olomouc, na adrese Pavelčákova 2/19, 779 00 Olomouc, která zahrnuje zejména rekonstrukci jednotlivých podlaží budovy, střechy a souvisejících instalací systémů technického zabezpečení budovy ČRo Olomouc ve věcném rozsahu dokumentace pro provedení stavby.
Poptávám stavební řezivo
Prosím o cenovou nabídku na mater. na střechu. Trámy d.6m š.8cm v.16cm 32kusů. Střešní lať 4-6cm d.4m 160ks a lať4-6cm d.3m 40ks.
II/450 hr. Kraje Vidly - Domašov, křiž. s I/44
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy silnice II/450 hr. Kraje Vidly Domašov, křiž s I/44 v technickém staničení v km 0,000 7,955.
LP z ATC B02B -  jiná hemostatika 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
CMTF/UPOL - Audiovizuální technika pro objekt Kateřinská 17
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky pro vybavení objektu Kateřinská 17 Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu.Podrobná technická specifikace je uvedena ...
Antikoagulancia 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
Spektrometr XRF pro PřF UP v Olomouci
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spektrometru XRF - ručního bateriově napájeného rentgenového přístroje pro přesnou prvkovou kvantitativní a kvalitativní analýzu vzorků, a to pro potřeby projektu „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.
Muzeum Komenského v Přerově - Rekonstrukce budovy ORNIS - stavební část
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle PROJEKTU. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu budovy ORNIS a novou přístavba, nacházející se v klidné severní okrajové části města Přerova na ul. Bezručova. Nová přístavba je umístěna do proluky mezi stávající budovou ORNIS a sousední BIOS. Rekonstrukcí a přístavbou vzniká nový ...
Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci - dodávka interiérového vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení pro dostavované a rekonstruované prostory budovy „B“ Právnické fakulty UP v Olomouci. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v Projektu interiéru, zpracovaném Ing. arch. Petrem Klaškou v 02/2020, se soupisem prvků, ...
Centrální nákup originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení (dále také „spotřební materiál“ nebo „zboží“). Součástí dodávek je i: • ekologická likvidace použitého zboží dodavatelem (na náklady dodavatele), • balení zboží způsobem obvyklým pro takové zboží s přihlédnutím k místu ...
Revitalizace městského hřbitova v Hranicích
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace městského hřbitova. Bližší specifikace v rámci ZD.
Poptávám přepravu mobilheimu
Poptávám cenovou nabídku na přepravu 1ks Mobilheimu o rozměrech 10 x 3,4m z Olomouce (Holice) do Prahy 4, ul. U skladu, včetně nakládky a vykládky. Datum přepravy cca do 14 dní.
Operační mikroskop pro NCHIR
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu operačního mikroskopu včetně fluorescenčních modulů pro Neurochirurgickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc včetně provedení zaškolení personálu.
Dodávka aminokyselin a chemikálií
Předmětem veřejné zakázky je dodávka aminokyselin a chemikálií nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků ...
III/37762, 37760 Seloutky - Domamyslice - křiž. II/366-SO 102
Stavební úpravy silnice III/37762, 37760 Seloutky-Domamyslice- křiž. II/366 za místní částí Domamyslice směrem na obec Smržice v celkové délce 2528 m. Silnice III/37762 v úseku od okružní křižovatky se silnicí II/150 až po zaústění této silnice do silnice III/37760 v km 9,600-11,019 provozního staničení v celkové délce 1419 m a dále silnici ...
Poptávám střešní latě
Prosím o nacenění střešních latí 50x30x4000mm (celkem 260m). Desky 140x25x3500mm (50ks). Trámek 140x100x3500mm (3ks).Vše impregnované. Děkuji.
Dodávka zdravotnického materiálu 7 2020 až 6 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka zdravotnického materiálu pro Odborný léčebný ústav Paseka, které jsou určeny pro poskytování následné ústavní péče. Vítězný dodavatel se stane výhradním dodavatelem položek uvedených v oceňovací tabulce (specifikace položek), která je součástí této zadávací dokumentace, jakož i jejich ...
Poptávám hliníkovou střešní krytinu
Poptávám hliníkovou krytinu s motivem tašky na sedlovou střechu do L + přístřešek. Místo, Olšany u Prostějova 103, viz link https://www.google.com/maps/@49.5377234,17.1612739,54m/data=!3m1!1e3 Odhadovaná plocha cca 500 m2. Na kolik byste se dostali za m2?
Jiná léčiva respiračního systému z ATC R07AX 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
Dodávka tepla do kotelny Sídliště svobody, kotelny Tylova ul., kotelny Mozartova ul.
Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné energie v minimálním objemu 55.000 GJ/rok zadavateli, a to z nově dodavatelem instalovaných kombinovaných zdrojů tepla a elektrické energie na zemní plyn a to takto: 16.000 GJ/rok pro kotelnu Sídliště svobody, 16.000,- GJ/rok pro kotelnu Mozartova, 16.000,- GJ/rok pro kotelnu Tylova a 7.000 GJ/rok ...
Dodávka tepla do kotelny Sídliště svobody, kotelny Tylova ul., kotelny Mozartova ul.,a to v k.ú.
Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné energie v minimálním objemu 55.000 GJ/rok zadavateli, a to z nově dodavatelem instalovaných kombinovaných zdrojů tepla a elektrické energie na zemní plyn a to takto: 16.000 GJ/rok pro kotelnu Sídliště svobody, 16.000,- GJ/rok pro kotelnu Mozartova, 16.000,- GJ/rok pro kotelnu Tylova a 7.000 GJ/rok ...