Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Jihočeský kraj
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny J06BB16 - PALIVIZUMAB  pro Nemocnici České Budějovice
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina J06BB16 - PALIVIZUMAB pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Laparoskopická věž - high end se 4 K zobrazením
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky Laparoskopická věž „high end“ se 4K zobrazením pro pracoviště onkogynekologie centrální oper. sály. Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. ...
Dodávka dílčího přístrojového vybavení
pořízení nového přístrojového vybavení dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci včetně dodávky na místo určení, seřízení, uvedení do provozu (oživení) a zaškolení obsluhy
Příprava revitalizace infrastruktury Biologického centra AV ČR - Dokumentace
Zpracování projektové dokumentace bouracích prací ve smyslu § 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně všech souvisejících a vedlejších výkonů (dále jen DBP). Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení ve smyslu § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně všech souvisejících a vedlejších výkonů (dále jen ...
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny L04AC05 - USTEKINUMAB  pro Nemocnici České Budějovice
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina L04AC05 - USTEKINUMAB pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny J05AP55 - SOFOSBUVIR pro Nemocnici České Budějovice, a.s
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina J05AP55 - SOFOSBUVIR pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Poptávám páku pojezdu motorové sekačky
Poptávám páku pojezdu motorové sekačky značky Johnsered LM 2152 CDMA.
Dodávka validovaných kultivačních médií pro mikrobiologická vyšetření
Jedná se o dodávku kultivačních médií pevných i tekutých pro kultivační mikrobiologická vyšetření pro Laboratoře klinické mikrobiologie Nemocnice České Budějovice, a.s.
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny L03AX13 - GLATIRAMER-ACETÁT
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina L03AX13 - GLATIRAMER-ACETÁT pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skubice
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Skubice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...
FZŠ – Kunžak – Cisternová automobilová stříkačka
dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) pro jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce Kunžak, která bude využívána při plnění ...
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka - snížení energetické náročnosti a půdní vestavba - projektová dokumentace
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na provedení snížení energetické náročnosti a půdní vestavby pro objekt ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, České Budějovice, sídlící na adrese Rudolfovská tř. 285/143, 370 04 České Budějovice. Dokumentace bude zpracována jako vícestupňová (spojené DUR a SP, následně v podrobnosti PDPS) ...
Obnova endoskopického vybavení Nemocnice Strakonice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku endoskopického vybavení pro Nemocnici Strakonice, a.s., a to podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 zadávacích podmínek.
FZŠ – Chrášťany – Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks požární cisternové automobilové stříkačky.
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny S01LA05 - AFLIBERCEPT pro Nemocnici České Budějovice, a.s
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina S01LA05 - AFLIBERCEPT pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Poptáváme repasované sudy
Poptáváme repasované sudy, objem 30l a 50l narážecí hlava bajonet.
Vybudování technických a přírodovědných učeben v ZŠ Bezdrevská, České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je interiérové vybavení učeben, které vzniknou po provedení stavebních úprav. Po provedení těchto úprav bude mít škola 4 nové učebny, které budou sloužit pro výuku technických a přírodovědných předmětů. Kapacita nových učeben je podle zadání navržena pro 80 žáků. Každá z učeben je určena pro 20 žáků. Předmětem ...
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny J05AP57 - Glekaprevir a Pibrentasvir
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina J05AP57 - GLEKAPREVIR A PIBRENTASVIR pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Veřejná linková osobní doprava na území Jihočeského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných službách“) ...
Modernizace komunikací II. třídy P10 H
Předmětem této veřejné zakázky je modernizace komunikací II. třídy v Jihočeském kraji v okresu Český Krumlov v celkové délce 6,164 km. Jedná se o úsek silnice II/163 Lipno nad Vltavou – Herbertov. Podrobný popis plnění je uveden v projektové dokumentaci a soupisu prací.
Přístavba učeben ZŠ Komenského – Vybavení učeben
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro specializované odborné učebny, vybavení pro konektivitu včetně příslušného software a nábytku pro nové odborné učebny, jazykové laboratoře a kabinety, které vzniknou v rámci přístavby Základní školy Komenského 7 v Dačicích. Veřejná zakázka je rozdělena na tři části: část 1 - Technologie část 2 ...
Celková oprava 12 ks výměnných nástaveb pro údržbu komunikací
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení celkové opravy 12 ks výměnných nástaveb pro údržbu komunikací, konkrétně 8 ks sypacích nástaveb pro chemický posyp, 3 ks sypacích nástaveb pro inertní posyp a 1 ks vysprávkové soupravy na opravu výtluků, v rozsahu dle zadávací dokumentace.
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny L04AX04 - LENALIDOMID
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina L04AX04 - LENALIDOMID dle Zadávací dokumentace pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Stůl operační, elektricky polohovatelný, s nosností nad 135kg - 3 ks
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky „Stůl operační elektricky polohovatelný s nosností nad 135 kg – 3 ks “ pro pracoviště onkogynekologie centrální oper. sály . Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ...
Poptávám automatickou pračku
Poptávám ke koupi pračku s předním plněním do 7000 kč s odvozem zdarma v Českých Budějovicích. Děkuji s pozdravem Koláříková.