Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Jihočeský kraj
Poskytování služby na ochranu a ostrahu majetku statutárního města České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby na ochranu a ostrahu majetku pro sportovní zařízení: Budvar aréna (zimní stadion), Plavecký stadion, Sportovní hala.
Revitalizace lokality Nové Údolí
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Nové údolí. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněné plochy biologicky hodnotného biotopu vrchoviště a dalších mokřadních biotopů, a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí ...
Revitalizace vodního režimu a přírodního stavu pro lokalitu Střelecký průsek
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Střelecký průsek. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněné plochy biologicky hodnotného biotopu vrchoviště a okolních mokřadních biotopů, a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů ...
Dodávky diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro analyzátor Liaison XL
Jedná se o dodávku diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro plně automatický imunoalanalytický analyzátor Liaison XL, který je ve vlastnictví NCB
Revitalizace lokality Devítka
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Devítka. Jejím cílem je revitalizace vodního režimu a mokřadních biotopů na lokalitě Devítka. Jedná se o zablokování odvodňovacích kanálů a jejich vyplnění zeminou, obnovu pramenišť a obnovu původních málokapacitních drobných potoků představujících přirozený ...
Záchytné parkoviště Dlouhá louka – zpracování projektové dokumentace
Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Záchytné parkoviště Dlouhá louka“ je zpracování projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a PDPS, provedení veškeré potřebné inženýrské činnosti, včetně zpracování plánu KBOZP. Součástí předmětu VZ je zároveň zabezpečení DIO včetně projednání, všech potřebných vstupních podkladů (vyjádření správců ...
Obnova místní komunikace a inženýrských sítí v ulici Fügnerova v Hluboké nad Vltavou, 1. část
Předmětem stavby je 1. část obnovy místní komunikace a inženýrských sítí v ulici Fügnerova v Hluboké nad Vltavou.
Dodávka chlopní pro oddělení kardiochirurgie Nemocnice České Budějovice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží z konsignačního skladu a o zřízení a provozování konsignačního skladu s vybraným dodavatelem na dodávky srdečních chlopní pro Nemocnici České Budějovice, a.s. prostřednictvím konsignačního skladu.
Dodávky diagnostik pro vyšetřování alergií validovanými metodami
Jedná se o dodávku diagnostik pro vyšetřování alergií validovanými metodami s výpůjčkou plně automatizovaného imunoanalytického analyzátoru pro Centrální laboratoře NCB - laboratoř klinické chemie, hematologie a imunologie, pracoviště imunologie.
Obnova a rozšíření přístrojového vybavení centra CENAKVA – FROV JU
pořízení nového přístrojového vybavení dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci včetně dodávky na místo určení, seřízení, uvedení do provozu (oživení) a zaškolení obsluhy
Dodávka interiérů pro Bertiny lázně Třeboň
Část I Předmět zakázky: Dodávka kompletního interiéru pro jídelny, restauraci Adéla, salonky a terasa bar. Část II Předmět zakázky: Dodávka veškerého nábytku do pokojů a apartmánů včetně postelí a matrací. Část III Předmět zakázky: Dodávka veškerého sedacího čalouněného i nečalouněného nábytku včetně stolů do všech ...
Poptávám pronájem prodejních prostor ve Strakonicích a okolí
Poptávám prodejní prostror cca 200m2, lokalita Strakonice a okolí do 50 km.
Dodávka úklidových služeb v budovách Jeronýmova 1 a Kněžská 19
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou úklidové práce v budovách Jeronýmova 1 a Kněžská 19 Prostory Kanceláře včetně zařízení Chodby Dvorky Vstupní prostory včetně vrátnice Schodiště včetně zábradlí Sociální zařízení včetně WC pro veřejnost Výtahy (kabina včetně dveří) Balkony Kuchyňky Úklid archivů a zasedacích místností Čištění oken, ...
Dopravní automobily
Předmětem veřejné zakázky je dodávka čtyř dopravních automobilů s pohonem 4x4 a celkovou hmotností nepřevyšující 3 500 kg podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Dodávka validovaných kultivačních médií pro mikrobiologická vyšetření
Jedná se o dodávku kultivačních médií pevných i tekutých pro kultivační mikrobiologická vyšetření pro Laboratoře klinické mikrobiologie Nemocnice České Budějovice, a.s.
Zajištění nakládání s odpady a výrobky pro Teplárnu České Budějovice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je nakládání s odpadem a výrobky (tj. zejména jejich odvoz a odstranění) vzniklými při výrobě tepla.
TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení (P.0257), stavebně-montážní práce
TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení (P.0257), stavebně-montážní práce
D405 - Obnova SKŘ neblokových provozních souborů ETE
Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího zařízení ASŘTP specifikovaných provozních souborů neblokových objektů ETE za nové moderní řídicí systémy splňující v současnosti platné požadavky na výkonnost a kvalitu, které budou zároveň uspokojovat rostoucí požadavky na spolehlivost a efektivitu automatizovaného procesu, bezpečnost výroby a ...
D405 - Obnova SKŘ neblokových provozních souborů ETE
Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího zařízení ASŘTP specifikovaných provozních souborů neblokových objektů ETE za nové moderní řídicí systémy splňující v současnosti platné požadavky na výkonnost a kvalitu, které budou zároveň uspokojovat rostoucí požadavky na spolehlivost a efektivitu automatizovaného procesu, bezpečnost výroby a ...
D405 - Obnova SKŘ neblokových provozních souborů ETE
Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího zařízení ASŘTP specifikovaných provozních souborů neblokových objektů ETE za nové moderní řídicí systémy splňující v současnosti platné požadavky na výkonnost a kvalitu, které budou zároveň uspokojovat rostoucí požadavky na spolehlivost a efektivitu automatizovaného procesu, bezpečnost výroby a ...
ETE – Víceúčelová hala 1
Předmětem veřejné zakázky je provedení výstavby samostatného stavebního objektu „Víceúčelové haly 1. blok“ elektrárny Temelín, který bude přímo navazovat na severní stranu budovy hlavního výrobního bloku 1 elektrárny Temelín, a to včetně technologického vybavení objektu, vzduchotechniky, elektrotechnické části, zařízení pro nakládání s ...
ETE – Víceúčelová hala 1
Předmětem veřejné zakázky je provedení výstavby samostatného stavebního objektu „Víceúčelové haly 1. blok“ elektrárny Temelín, který bude přímo navazovat na severní stranu budovy hlavního výrobního bloku 1 elektrárny Temelín, a to včetně technologického vybavení objektu, vzduchotechniky, elektrotechnické části, zařízení pro nakládání s ...
Dodávky kabelových souborů NN a VN
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kabelových souborů NN a VN. Veřejná zakázka je rozdělena na části. Bližší popis viz kvalifikační dokumentace.
Dodávky betonových sloupů
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky betonových sloupů. Veřejná zakázka je rozdělena na části. Bližší popis viz kvalifikační dokumentace.
Elektroměry pro domácnosti
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektroměrů pro domácnosti. Zakázka je rozdělena ve smyslu § 98 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na dvě části. Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu část nebo na obě části veřejné zakázky.