Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Dostavba tréninkového centra mládeže SK Dynamo České Budějovice akademie - zhotovení projektu

Dostavba tréninkového centra mládeže SK Dynamo České Budějovice akademie - zhotovení projektu

provedení kompletních prací a činností při zhotovení projektu vč. související inženýrské činnosti nutné pro realizaci předmětu plnění veřejné zakázky

Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice

Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace a dvou nových mechanicko-biologických čistíren odpadních vod (ČOV) v obcích Jankov (350 EO) a Holašovice (250 EO). Pro objekty ČOV budou realizovány přípojky vodovodu a NN. Součástí stavby gravitační splaškové kanalizace bude realizace veřejných částí domovních přípojek a obnova komunikací ...

Zpracování projektové dokumentace - Přeložka silnice II/137 v úseku Slapy ve stupni DSP, PDPS

Zpracování projektové dokumentace - Přeložka silnice II/137 v úseku Slapy ve stupni DSP, PDPS

Jedná se o další stupně projektové dokumentace - DSP, PDPS a koordinátora BOZP ve fázi přípravy a autorský dozor při provádění stavby - na projekt Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 - Slapy. Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 23. 10. 2018. Údaje o stavbě: Jedná se o novostavbu dvoupruhové směrově nerozdělené silnice II/137 v úseku I/3 ...

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice

Předmětem veřejné zakázky je výstavba budovy, která řeší garážování speciální mobilní požární techniky hmotnostní třídy UL, L a S. Ve 2. NP budovy budou vybudovány prostory sloužící pro krizové štáby a pracovní skupiny. Více v zadávacích podmínkách.

Soubor bezpečnostních opatření proti nežádoucím aktivitám v síťovém prostředí Nemocnice Tábor, a.s.

Soubor bezpečnostních opatření proti nežádoucím aktivitám v síťovém prostředí Nemocnice Tábor, a.s.

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky (hardware a software) a poskytnutí souvisejících IT služeb vymezená ve dvou samostatných částech: Dovybavení datového centra NEMTA (Switche, Storage, Servery) jako část 1 a Zabezpečení LAN NEMTA (pro ochranu integrity komunikačních sítí) jako část 2 v požadovaném množství a kvalitě, jako ...

Dodávka silničních svodidel v roce 2019

Dodávka silničních svodidel v roce 2019

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka silničních ocelových svodidel s příslušenstvím v roce 2019 včetně dopravy na jednotlivé závody dle specifikace k jednotlivým částem veřejné zakázky. Zadavatel bude objednávat odběr průběžně dle okamžité potřeby s přihlédnutím na přepravní možnosti dodavatele. Tato ...

Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ - Vožická

Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ - Vožická

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je návrh novostavby propojovací místní komunikace procházející ve směru jih – sever prolukou mezi východním obvodem současně zastavěného území města a západním okrajem zástavby městské části Měšice v úseku mezi ulicemi Chýnovská a Vožická. Hlavním smyslem navrhovaného komunikačního ...

Dodávka centrálních žilních katétrů pro jihočeské nemocnice

Dodávka centrálních žilních katétrů pro jihočeské nemocnice

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky centrálních žilních katétrů pro jihočeské nemocnice, a to centrální žilní katétry pro dospělé a centrální žilní katétry pro dospělé s antibakteriálním krytím.

Dodávka stříkaček a injekčních jehel pro jihočeské nemocnice

Dodávka stříkaček a injekčních jehel pro jihočeské nemocnice

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnického spotřebního materiálu, a to konkrétně stříkaček a injekčních jehel pro jihočeské nemocnice.

Poptávám montáž zámku řadící páky

Poptávám montáž zámku řadící páky

Poptávám montáž zámku řadící páky včetně montáže na vůz značky Citroën C3 r.v. 2017.

České Budějovice - Mánesova ulice – silnice II/156

České Budějovice - Mánesova ulice – silnice II/156

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace silnice II/156 - Mánesova ulice v Českých Budějovicích a související rekonstrukce vodohospodářských inženýrských sítí a modernizace křižovatek včetně kompletní rekonstrukce přilehlé části ulice Vrchlického nábřeží. Mánesova ulice je silnicí druhé třídy (II/156), která tvoří městský okruh a řešený ...

Dopravně informační a řídící centrum - projektová dokumentace

Dopravně informační a řídící centrum - projektová dokumentace

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupních DÚR, DSP a PDPS, která vyřeší potřebné stavební úpravy a rozsah technologické přípravy objektu – budovy Dopravního podniku města České Budějovice, a. s., na adrese Horní 2508/22, České Budějovice za účelem vybudování Dopravního informačního a řídícího centra (DIŘC). ...

Dodávka rychlého vitrifikátoru

Dodávka rychlého vitrifikátoru

Předmětem zakázky je dodávka rychlého vitrifikátoru pro Přírodovědeckou fakultu JU.

Komponenty k optické aparatuře na jednomolekulový výzkum - modulová laserová sada

Komponenty k optické aparatuře na jednomolekulový výzkum - modulová laserová sada

Dodávka komponentů k optické aparatuře na jednomolekulový výzkum – modulová laserová sada + řízení (Čtyřbarevný PIE systém Modulovaná laserová sada + Sepia II driver from Picoquant)

TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení (P.0257), stavebně-montážní práce

TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení (P.0257), stavebně-montážní práce

TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení (P.0257), stavebně-montážní práce

D405 - Obnova SKŘ neblokových provozních souborů ETE

D405 - Obnova SKŘ neblokových provozních souborů ETE

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího zařízení ASŘTP specifikovaných provozních souborů neblokových objektů ETE za nové moderní řídicí systémy splňující v současnosti platné požadavky na výkonnost a kvalitu, které budou zároveň uspokojovat rostoucí požadavky na spolehlivost a efektivitu automatizovaného procesu, bezpečnost výroby a ...

D405 - Obnova SKŘ neblokových provozních souborů ETE

D405 - Obnova SKŘ neblokových provozních souborů ETE

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího zařízení ASŘTP specifikovaných provozních souborů neblokových objektů ETE za nové moderní řídicí systémy splňující v současnosti platné požadavky na výkonnost a kvalitu, které budou zároveň uspokojovat rostoucí požadavky na spolehlivost a efektivitu automatizovaného procesu, bezpečnost výroby a ...

D405 - Obnova SKŘ neblokových provozních souborů ETE

D405 - Obnova SKŘ neblokových provozních souborů ETE

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího zařízení ASŘTP specifikovaných provozních souborů neblokových objektů ETE za nové moderní řídicí systémy splňující v současnosti platné požadavky na výkonnost a kvalitu, které budou zároveň uspokojovat rostoucí požadavky na spolehlivost a efektivitu automatizovaného procesu, bezpečnost výroby a ...

ETE – Víceúčelová hala 1

ETE – Víceúčelová hala 1

Předmětem veřejné zakázky je provedení výstavby samostatného stavebního objektu „Víceúčelové haly 1. blok“ elektrárny Temelín, který bude přímo navazovat na severní stranu budovy hlavního výrobního bloku 1 elektrárny Temelín, a to včetně technologického vybavení objektu, vzduchotechniky, elektrotechnické části, zařízení pro nakládání s ...

ETE – Víceúčelová hala 1

ETE – Víceúčelová hala 1

Předmětem veřejné zakázky je provedení výstavby samostatného stavebního objektu „Víceúčelové haly 1. blok“ elektrárny Temelín, který bude přímo navazovat na severní stranu budovy hlavního výrobního bloku 1 elektrárny Temelín, a to včetně technologického vybavení objektu, vzduchotechniky, elektrotechnické části, zařízení pro nakládání s ...

Dodávky kabelových souborů NN a VN

Dodávky kabelových souborů NN a VN

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kabelových souborů NN a VN. Veřejná zakázka je rozdělena na části. Bližší popis viz kvalifikační dokumentace.

Dodávky betonových sloupů

Dodávky betonových sloupů

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky betonových sloupů. Veřejná zakázka je rozdělena na části. Bližší popis viz kvalifikační dokumentace.

Elektroměry pro domácnosti

Elektroměry pro domácnosti

Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektroměrů pro domácnosti. Zakázka je rozdělena ve smyslu § 98 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na dvě části. Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu část nebo na obě části veřejné zakázky.

Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV

Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky blokových betonových transformoven vn/nn 22/0,4 kV. Veřejná zakázky je rozdělena na tři části.

Dodávky distribučních olejových hermetických třífázových transformátorů vn/nn 22/0,42 kV do 630 kVA

Dodávky distribučních olejových hermetických třífázových transformátorů vn/nn 22/0,42 kV do 630 kVA

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky distribučních olejových hermetických třífázových transformátorů vn/nn 22/0,42 kV do 630 kVA. Plnění bude rozděleno na 2 části (do 250kVA včetně a 400 a 630kVA plus; ke každé z variant budou dodávána i kolečka).

(záznamy 1/25 z 26)  strana 1 / 2