Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Elektromontážní práce VN, NN pro region Jindřichův Hradec

Elektromontážní práce VN, NN pro region Jindřichův Hradec

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací v souvislosti se zajištěním údržby, oprav a odstraňování poruch na elektrických zařízeních DS provozované zadavatelem, zajištění realizace liniových staveb na napěťové hladině VN, NN a ...

Dodávka Multiplex Imager

Dodávka Multiplex Imager

Multiplex Imager - Přístroj pro zobrazování, dokumentaci a analýzu DNA, RNA a proteinových gelů a blotů s CDD kamerou, zdroji a filtry pro fluorescenci a s příslušenstvím. Jedná se o plně vybavený přístroj pro zobrazování, dokumentaci analýzy DNA, RNA a proteinů určený pro řešení multiplexního fluorescenčního western blottingu, detekci ...

Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice

Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace a dvou nových mechanicko-biologických čistíren odpadních vod (ČOV) v obcích Jankov (350 EO) a Holašovice (250 EO). Pro objekty ČOV budou realizovány přípojky NN. Součástí stavby gravitační splaškové kanalizace bude realizace veřejných částí domovních přípojek a obnova komunikací dotčených ...

Poptáváme rekonstrukci bytu

Poptáváme rekonstrukci bytu

Poptáváme rekonstrukci bytu 3+1 ve Vyšším Brodě.

Hledáme stavební dělníky

Hledáme stavební dělníky

Poptáváme stavební dělníky na činnost v Českých Budějovicích. Nástup možný ihned! Platové podmínky dle domluvy.

Zajištění komplexního servisu prádla a pracovních oděvů pro Nemocnici Český Krumlov a.s.

Zajištění komplexního servisu prádla a pracovních oděvů pro Nemocnici Český Krumlov a.s.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace (vč. Přílohy č. 1 až č. 7 zadávací dokumentace) představují závazné požadavky zadavatele. Při zpracování nabídky je uchazeč povinen tyto požadavky splnit. V případě, že zadávací podmínky této veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, ...

Prádelna v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.

Prádelna v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Prádelna v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice v rozsahu dle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky a projektové dokumentace vyhotovené společností JPS J. Hradec s.r.o., Kubatova 1240/6, Jarošovská 753/II, 377 01 J. Hradec a ...

Kanalizace, ČOV a vodovod Mirotice

Kanalizace, ČOV a vodovod Mirotice

Předmětem plnění díla je výstavba kanalizace, ČOV a rekonstrukce částí stávajících vodovodních řadů v intravilánu města Mirotice. Návrh kanalizace vyplývá z konfigurace okolního terénu, charakteru obytné zástavby a požadavku na, pokud možno gravitační odkanalizování zájmového území. Navrženo je odkanalizování oddílnou, převážně gravitační, ...

Dodávka fluorescenčního mikroskopu 2. kolo

Dodávka fluorescenčního mikroskopu 2. kolo

Funkční sestava vědeckého fluorescenčního mikroskopu s citlivou kamerou, výpočetní stanicí a softwarem umožňující automatické snímání mikroorganismů na filtrových výsečích na 1–8 sklíčkách. Zařízení bude využito pro kvantifikaci mikroorganismu? (bakterii?, pikosinic, prvoku? a na?levni?ku?) a bakteriálních genetických a funkčních skupin. ...

Kanalizace a ČOV v místní části Děbolín města Jindřichův Hradec

Kanalizace a ČOV v místní části Děbolín města Jindřichův Hradec

Předmětem zakázky je výstavba splaškové kanalizační sítě, biologické čistírny odpadních vod včetně příjezdové komunikace, vodovodní přípojky a oplocení, dostavba dešťové kanalizace a domovní přípojky splaškové kanalizace. Součástí je i vybudování požeráku a úprava odpadní stoky obecního rybníka.

Poptávám přepravu zemědělského stroje

Poptávám přepravu zemědělského stroje

Poptávám dopravu zemědělského stroje - Sběrač kamene U908. https://stroje.bazos.cz/inzerat/91984293/Sberac-kamene.php Rozměry: d 4,5m x š 2,9m (kola s náboji lze demontovat) x v 1,7m Váha: 2200kg Nakládka: Dobrá Voda u Českých Budějovic (k dispozici není jeřáb ani manipulátor, pouze možno traktor nebo UNC (do 1t)) Vykládka: Ohnišov 8, 51784 ...

Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa - ČOV Písek

Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa - ČOV Písek

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování nové stavby s využitím semimobilní kontejnerové technologie, umístěné na upravené ploše kalového hospodářství ČOV. V zařízení bude likvidováno 3 580 až 3 900 t/rok strojně odvodněného kalu z ČOV Písek, pro spoluspalování bude využito 250 - 700 t/rok biomasy, převážně ve formě dřevní štěpky. Součástí ...

Nové funkce IS města Trhové Sviny, II

Nové funkce IS města Trhové Sviny, II

(1) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky ICT zabezpečující nové funkce IS města Trhové Sviny. (2) Zadavatel rozdělil zakázku na 2 Části: (a) Část 1 – Nové funkce elektronické spisové služby, IS ekonomických agend a IS registrových agend (b) Část 2 – Řízení a vyhodnocování projektů Přičemž rozsah a způsob plnění jednotlivých částí ...

Zodolnění požární zbrojnice JSDHO Protivín

Zodolnění požární zbrojnice JSDHO Protivín

Jedná se o stavební úpravy stávající stavby, její přístavbu a novostavbu garáže ne pozemku uvnitř areálu požární zbrojnice. Stavbu tvoří následující stavební objekty: SO 01 Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu požární zbrojnice SO 02 Garáž pro osobní automobily SO 03 Přemístění a napojení mobilní buňky nouzového ubytování SO 04 ...

Dodávka a instalace soustavy dalekohledů v kopuli nad 2.NP hvězdárny

Dodávka a instalace soustavy dalekohledů v kopuli nad 2.NP hvězdárny

Dodávka a instalace soustavy dalekohledů v kopuli nad 2.NP hvězdárny v J. Hradci. Jedná se o 4 hlavní optické přístroje na montáži včetně veškerého příslušenství-zrcadlový dalekohled (reflektor) velké apertury pro pozorování slabých objektů vzdáleného vesmíru; čočkový dalekohled (refraktor) středně velkého průměru s korigovanou barevnou vadou a ...

TR Brno Medlánky - rek. R 110 kV

TR Brno Medlánky - rek. R 110 kV

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka, montáž a uvedení do provozu stavby v areálu transformovny Medlánky označené jako R 110 kV a 22 kV v rozsahu dle projektové dokumentace. Bližší infoirmace viz zadávací dokumentace.

TR České Budějovice střed - kabel VVN

TR České Budějovice střed - kabel VVN

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kabelu 110 kV pro realizaci nového kabelového vedení 2x3x110 kV mezi podpěrným bodem č.105 linky V1366 a rozvodnou 110 kV ČB Střed (zapouzdřený rozvaděč). Nové kabelové vedení bude začínat na podpěrném bodě č.105 linky venkovního vedení V1366, dále bude svedeno do země, povede přes hospodářské pozemky, ...

TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení (P.0257), stavebně-montážní práce

TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení (P.0257), stavebně-montážní práce

TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení (P.0257), stavebně-montážní práce

D405 - Obnova SKŘ neblokových provozních souborů ETE

D405 - Obnova SKŘ neblokových provozních souborů ETE

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího zařízení ASŘTP specifikovaných provozních souborů neblokových objektů ETE za nové moderní řídicí systémy splňující v současnosti platné požadavky na výkonnost a kvalitu, které budou zároveň uspokojovat rostoucí požadavky na spolehlivost a efektivitu automatizovaného procesu, bezpečnost výroby a ...

D405 - Obnova SKŘ neblokových provozních souborů ETE

D405 - Obnova SKŘ neblokových provozních souborů ETE

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího zařízení ASŘTP specifikovaných provozních souborů neblokových objektů ETE za nové moderní řídicí systémy splňující v současnosti platné požadavky na výkonnost a kvalitu, které budou zároveň uspokojovat rostoucí požadavky na spolehlivost a efektivitu automatizovaného procesu, bezpečnost výroby a ...

D405 - Obnova SKŘ neblokových provozních souborů ETE

D405 - Obnova SKŘ neblokových provozních souborů ETE

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího zařízení ASŘTP specifikovaných provozních souborů neblokových objektů ETE za nové moderní řídicí systémy splňující v současnosti platné požadavky na výkonnost a kvalitu, které budou zároveň uspokojovat rostoucí požadavky na spolehlivost a efektivitu automatizovaného procesu, bezpečnost výroby a ...

ETE – Víceúčelová hala 1

ETE – Víceúčelová hala 1

Předmětem veřejné zakázky je provedení výstavby samostatného stavebního objektu „Víceúčelové haly 1. blok“ elektrárny Temelín, který bude přímo navazovat na severní stranu budovy hlavního výrobního bloku 1 elektrárny Temelín, a to včetně technologického vybavení objektu, vzduchotechniky, elektrotechnické části, zařízení pro nakládání s ...

ETE – Víceúčelová hala 1

ETE – Víceúčelová hala 1

Předmětem veřejné zakázky je provedení výstavby samostatného stavebního objektu „Víceúčelové haly 1. blok“ elektrárny Temelín, který bude přímo navazovat na severní stranu budovy hlavního výrobního bloku 1 elektrárny Temelín, a to včetně technologického vybavení objektu, vzduchotechniky, elektrotechnické části, zařízení pro nakládání s ...

Dodávky kabelových souborů NN a VN

Dodávky kabelových souborů NN a VN

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kabelových souborů NN a VN. Veřejná zakázka je rozdělena na části. Bližší popis viz kvalifikační dokumentace.

Dodávky betonových sloupů

Dodávky betonových sloupů

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky betonových sloupů. Veřejná zakázka je rozdělena na části. Bližší popis viz kvalifikační dokumentace.

(záznamy 1/25 z 34)  strana 1 / 2