Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Jihočeský kraj
Nová psychiatrie Nemocnice Tábor, a.s. - nábytek
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nábytku do nového pavilonu psychiatrie Nemocnice Tábor, a. s. Součástí dodávky je atypický nábytek zhotovený individuálně „na míru“, to vše stanoveno v rozsahu dle zadávací dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Soustava vodních nádrží U Včelína a U Hřbitova
výstavba vodních nádrží s retenčním účinkem a s možností chovu ryb
Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020
Předmětem této veřejné zakázky je oprava 33 úseků komunikací II. a III. třídy v sedmi okresech Jihočeského kraje. Celková délka těchto opravovaných komunikací je 84,602 km.
Dodávka posypové soli pro ZÚS na období srpen 2020 - březen 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka průmyslové posypové soli dle parametrů v zadávací dokumentaci.
Poptáváme dodávku elektrokotle
Poptáváme firmu, která nám navrhne kvalitní elektrokotel vč. ohřevu TUV, vč. výpočtu kompletních nákladů, tj. pořizovací cenu elektrokotle + bojleru, a následně předpokládanou spotřebu u nezatepleného patrového RD, oproti např. kotli na pelety s následnou nutností opakovaného pořizování pelet atd. Volat můžete PO-PÁ 13 – 16 hod.
Modernizace komunikací II. třídy P12 B - část 1
Předmětem této veřejné zakázky je modernizace komunikací II. třídy v okrese České Budějovice v Jihočeském kraji v celkové délce 5,773 km. Modernizovat se budou komunikace II/122, II/147 a II/159. Podrobný popis plnění je uveden v projektové dokumentaci a soupisech prací.
FZŠ - Stráž nad Nežárkou - Cisternová automobilová stříkačka
dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Stráž nad Nežárkou, která bude využívána při plnění úkolů požární ...
Bezpečnostní služby pro objekty KÚ JčK
Předmětem veřejné zakázky poskytování fyzické a technické ostrahy objektů a areálů Jihočeského kraje, poskytování recepční informační služby návštěvníkům krajského úřadu včetně jejich evidence, bezpečnostní služby chráněné pozemní přepravy finanční hotovosti, cenin, vnitřní korespondence, listovních a balíkových zásilek pro Krajský úřad ...
Poptávám sloupy na osvětlení tenisových kurtů
Poptávám sloupy na osvetlení tebisových kurtů, 4 ks, délka 10m.
Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a NPP Prameniště Blanice
Předmětem veřejné zakázky jsou managementová opatření na území CHKO Šumava v NPP Blanice (včetně OP) a Prameniště Blanice.
Ultra-širokoúhlá fundus kamera
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky „Ultra - širokoúhlá fundus kamera “ pro pracoviště oftalmologie. Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických ...
Revitalizace lokality Rybárny I
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Rybárny I. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněné plochy biologicky hodnotných mokřadních biotopů, a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). ...
Revitalizace lokality Střelnice
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Střelnice. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněné plochy biologicky hodnotných mokřadních biotopů, a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). ...
FZŠ - Vodňany - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) CAS 20, vybavenou požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 (smíšená) v provedení "R" (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S. CAS musí odpovídat vyhl. č.35/2007 ...
Sběr, svoz a využití popř. zneškodnění komunálních odpadů v obci Loučovice
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby související se svozem a likvidací separovaného odpadu (papír, plast, sklo), směsného komunálního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu včetně pronájmu nádob, a to z obce Loučovice, při dodržení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých ...
Výběr dodavatele na dodávku dvou 6osých sférických robotů včetně sytému navádění
Předmětem zakázky je dodávka materiálu ve formě dvou 6osých sférických robotů včetně systému navádění a pojezdu robotů. Jedná se o dvě dílčí dodávky, z nichž první proběhne v roce 2020 a druhá v roce 2021. Předmět dodávky bude realizován v požadovaném rozsahu dle Technické specifikace. Dodávané předměty plnění musejí být nové a nepoužité a ...
Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2021-2025
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb v odpadovém hospodářství při nakládání s komunálním odpadem, tj. sběr, svoz a odstraňování směsného komunálního odpadu a BRKO odloženého do typizovaných nádob - popelnic o objemu 110, 120 a 240 litrů a kontejnerů o objemu 1100 litrů (vč. objemného odpadu), sběr, svoz, odstranění a využití ...
Technologie pro manipulaci a přípravu odpadů
Předmětem zakázky je dodávka technologie pro materiálové využití odpadů: - Kloubový nakladač pro manipulaci s odpady - Vysokozdvižný vozík pro manipulaci s odpady - Drtič - drtící (homogenizační) samonasávací zařízení
Dodávka validovaných diagnostik pro vybrané speciální vyšetřovací metody
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky validovaných diagnostik pro vybrané speciální vyšetřovací metody s výpůjčkou plně automatizovaného imunoanalytického analyzátoru pro Centrální laboratoře NCB Laboratoř klinické chemie, hematologie a imunologie, pracoviště klinické chemie. Předmětem výpůjčky je plně automatizovaný imunoanalytický analyzátor.
Revitalizace lokality Kameničná II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Kameničná. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněné plochy biologicky hodnotného biotopu vrchoviště a dalších mokřadních biotopů, a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí ...
Dodávka 3D skenerů a 3D tiskáren pro výuku předmětu polytechniky na ZŠ T. Šobra Písek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3D skenerů, 3D tiskáren včetně obslužného příslušenství a SW podle technického zadání a soupisu dodávek vypracovaného společností ARAPANEA s.r.o. IČ: 03023095. Dodávky uvedených zařízení budou dodány do nové odborné učebny robotiky a technických věd ZŠ T. Šobra Písek a kabinetu. Součástí dodávek je pak i ...
Bioplynová stanice Kompostárna Jarošovice, čistící stanice plynu a plnící stanice CNG, VTL plynovod
Předmětem zakázky je výstavba bioplynové stanice na zpracování odpadů s čistící stanicí plynu a plnící stanicí CNG a těžebním plynovodem.
Poptávám plechové sudy
Poptávám 2 ks plechových sudů, průměr 45 cm a výška 66 cm.
Komplexní pozemkové úpravy Starov a Zechovice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ") v katastrálních územích Starov a Zechovice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Rozsah řešeného území: k.ú. Starov - celková výměra území 156 ...
Poptávám sazenice pro zalesnění
Poptávám sazenice: BK pro zalesnění zničené plochy, počet : 270 kusů, druh : LO/VLS 12/4.