Aktuální poptávky a veřejné zakázky

Výsledek hledání: , region Jihočeský kraj
Plány územního systému ekologické stability pro obce
Předmětem veřejné zakázky díla je vypracování Plánu ÚSES pro území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava. tj. pro území všech obcí, jejichž správní obvody, zcela anebo zčásti zasahují na území NP Šumava či CHKO Šumava. Pokud se území obce v některém z uvedených zvláště chráněných území nenachází celé, bude plán ÚSES zpracován ...
Rekonstrukce fasád objektů Autodílny a Přístavku Dílen východ
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace stávajícího obvodového pláště a v provedení lehkého provětrávaného opláštění sanovaných objektů Autodílny a Přístavku Dílen východ včetně provedení potřebných kontrol, zkoušek a měření na JE Temelín, včetně zpracování příslušné technické dokumentace.
Polyfunkční komunitní centrum Nadějkov
Předmětem plnění je vybudování polyfunkčního komunitního centra Nadějkov.
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Dobročkov a Želnava
Záměrem předmětné nadlimitní veřejné zakázky na služby dělené na části je v části 1. veřejné zakázky zpracování kompletního návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dobročkov, včetně všech geodetických prací, a to v třídě přesnosti 3, určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM a v části 2. veřejné zakázky zpracování ...
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dívčice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dívčice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Obnova datového úložiště, FC přepínačů a serverů v datovém centru
Předmětem plnění veřejné zakázky „Obnova datového úložiště, FC přepínačů a serverů v datovém centru“ je dodávka hardware, software a služeb pro obměnu zastaralých nebo dosluhujících zařízení současného Technologického centra kraje (dále jen TC K), a to konkrétně: • obnova části fyzických serverů technologie konvergované infrastruktury Cisco UCS ...
Dodávka traktorové techniky pro údržbu komunikací
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks kolových traktorů 70kW s ramenovou sekačkou, 4 ks kolových traktorů 70kW s ramenovou sekačkou, radlicí a sypačem, 2 ks kolových traktorů 100kW s ramenovou a podsvodidlovou sekačkou, 1 ks kolového traktoru 130 kW s frézou na krajnice, radlicí a sypačem, 3 ks navijáků za traktor, 2 ks radlice na ...
Dodávka automobilové techniky pro údržbu komunikací
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks nákladních automobilů 6 x 6 jako nosiče výměnných nástaveb pro údržbu komunikací, 13 ks nákladních automobilů 4 x 4 jako nosiče výměnných nástaveb pro údržbu komunikací, 17 ks sypacích nástaveb, 6 ks trojstranných sklápěcích koreb, 14 ks sněhových radlic, 3 ks samosběrných zametacích nástaveb, 2 ks ...
Poptávám posuvné zastřešení terasy
Poptávám posuvné zastřešení terasy.
Dodávka technologie kontejnerové ČS PHM - Servisní centrum Hluboká n.V.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka samoobslužné kontejnerové čerpací stanice s nadzemní nádrží pohonných hmot, charakteru certifikovaného výrobku ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., směrnice EU č. 2014/34/EC a platných norem ČSN 650202 a ČSN 736060, s kapacitou nádrže 2x10 m3, jednostranným výdejním stojanem na benzín a naftu s hadicemi ...
Dodávka dílčího přístrojového vybavení pro projekt
pořízení nového přístrojového vybavení dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci včetně dodávky na místo určení, seřízení, uvedení do provozu (oživení) a zaškolení obsluhy
UNISKAP s.r.o. výstavba FVE o výkonu 45,0 kWp s akumulací 124 kWh
Pro výstavbu fotovoltaické elektrárny je vyhrazena střecha objektu na jižní? časti střechy objektu. Bude osazeno max.145 ks panelu? s min. výkonem 310 W/ks, tedy s celkovým max. výkonem 44,95 kWp, sklon panelu? bude 15° a azimut 20° východně. Vyvedeni? elektřiny do sítě, resp. zejména soustavy v předmětu EP bude pomoci? centrálního střídače ...
Úpravy kuchyně ZŠ Lišov - Dodávka gastro vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž technologického a vnitřního vybavení kuchyně, které je přesně specifikováno v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Projektová dokumentace, jejíž součástí je i položkový rozpočet. Součástí předmětu plnění je i zavedením systému kritických bodů HACCP, jehož součástí bude monitoring ...
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA a SYN s.r.o. - výstavba FVE o výkonu 130,8 kWp s akumulací
Předmětem veřejné zakázky je dodávka včetně montáže a instalace fotovoltaického systému FVE o výkonu min. 130,68 kWp(396ks xFVP 330Wp) s akumulací o kapacitě 225 kWh na objektech STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.. Součástí dodávky budou baterie a inteligentní řízení fotovoltaického systému FVE a zajištění oprávnění pro výrobu el. energie (dále ...
Poptáváme gumové rohože
Poptáváme gumové rohože nejlépe světlé barvy, které odolají slunečním paprskům a při zahřátí sluncem nebudou pálit na dotek.
České Budějovice, Hlinecká ulice - stavební úpravy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavebního díla spočívajícího v provedení stavebních úprav v ulici Hlinecká v úseku Vrbenská – Dobrovodská ul. v Českých Budějovicích. Součástí stavby jsou tyto stavební objekty: • SO 01 – Komunikace • SO 02 – Kanalizace jednotná • SO 03 – Kanalizace dešťová • SO 04 – Kanalizační přípojky • SO ...
Revitalizace kostela sv. Prokopa ve Strakonicích za účelem zvýšení návštěvnosti památky
Restaurování: lavic v presbytáři a na kůru, sanktuária, lavic v hlavní lodi, lavabo, skříně na ornáty – prádelníku, skříně s atikou, truhly sedací, mobiliáře z depozitáře (skříně), hlavního oltáře, bočního oltáře presbytáře, kazatelny, bočního oltáře lodi, oltáře sv. Anny, tabernáklového sekretáře, varhan, obrazů, soch a křížů.
Zahradní údržba areálu kampusu Jihočeské univerzity
Předmětem zakázky je zajištění celoroční údržby veřejné zeleně na plochách ve vlastnictví a na území areálu kampusu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a LVZ Hradce u Lipí.
Dodávka diagnostických souprav a spotřebního materiálu pro vyšetření pomocí array-CGH
Dodávka diagnostických souprav a spotřebního materiálu pro vyšetření pomocí array-CGH v Laboratoři molekulární biologie a genetiky Nemocnice České Budějovice, a.s.
Dodávka odpadových pytlů pro Jihočeské nemocnice, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na nákup odpadových pytlů LDPE pro potřeby jednotlivých jihočeských nemocnic, po dobu 48 měsíců, a to dle specifikace a požadavků zadavatele.
Dodávka teplé obalované drtě v roce 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka teplé obalované drtě ACO 8, ACO 11, ACO16, ACL 16, ACL 22 a ACP 22 v předpokládaném množství dle zadávací dokumentace.
Poskytovaní energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech Jihočeského kraje 3. část
Účelem veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti vybraných objektů Jihočeského kraje, vedoucí k finanční úspoře nákladů. Jedná se o 10 objektů v Jihočeském kraji. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh energeticky úsporných opatření. Z uspořených provozních nákladů budou investice spláceny po dobu maximálně 10 let.
Revitalizace vodního režimu a přírodního stavu pro lokalitu Gayerrück
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Gayerrück. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněné plochy biologicky hodnotného biotopu vrchoviště a okolních mokřadních biotopů, a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí ...
České Budějovice, Zeyerova ulice – stavební úpravy – 1. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je 1. etapa stavebních úprav komunikace vč. inženýrských sítí a veřejného osvětlení Zeyerovy ulice v Českých Budějovicích v rámci stavebních objektů SO 101, SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07 a SO 08. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací PDPS. Předmětem této VZ je pouze 1. etapa dle zadávací PDPS.