Pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti FN Olomouc
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti, a to v souvislosti s činností FNOL dle její zřizovací listiny.
Rozšíření kapacity mateřské školy Senohraby
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s provedením zakázky „Rozšíření kapacity mateřské školy Senohraby“, a to v souladu s projektovou a zadávací dokumentací.
Zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a AD –  PL Šternberk rekonstrukce
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu – „PL Šternberk – rekonstrukce a přístavba odd. 15A,B“. Předmětem díla je: a) Ověření a doměření stávajícího stavu pro potřeby projektové přípravy; b) Provedení veškerých potřebných nedestruktivních i destruktivních ...
Sečení trvalých travních porostů 2020-2021 - Blansko
Předmětem plnění veřejné zakázky je v letech 2020 a 2021 zajištění údržby trvalých travních ploch náležejících provozu Blansko Povodí Moravy, s.p. Jedná se zejména o ruční sečení, částečně strojové sečení svahových pozemků přiléhajících k vodním tokům. Posekány budou svahy až po vodní hladinu, místy i dno koryta. Posečená travní hmota bude na ...
Tisk měsíčníku Praha 10
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování polygrafických služeb spočívajících v tisku měsíčního periodika s názvem „Praha 10“ s nákladem 75 000 výtisků měsíčně, formát 210 x 297 mm, rozsah výtisku 24 nebo 32 stran, barevnost 4/4 CMYK. Tisk periodika bude probíhat 11x v kalendářním roce.
Vybavení lokomotiv METRANS, a.s. systémy ETCS
Komplexní dodávka, montáž a plně funkční implementace mobilní části zabezpečovacího systému ETCS v softwarové verzi 3.6.0 (Level2) (dále jen „systém ETCS“) do stávajícího řídícího systému s využitím hardwarového i softwarového vybavení 27 ks hnacích vozidel - lokomotiv ve vlastnictví zadavatele.
Modulární analyzátor pro polní měření hluku a vibrací v průmyslu
Předmětem zakázky je dodávka modulárního analyzátoru pro polní měření hluku a vibrací v průmyslu, který bude sloužit jako nezbytný nástroj pro sběr, analýzy a vyhodnocení dat v široké škále a napříč měřenými veličinami v technické diagnostice od celého spektra vibrací, akustickou oblast při současném monitorování otáček. Podrobně je předmět ...
Dodávka variabilního, víceúčelového zařízení pro ustájení králíků a drůbeže
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavitelných boxů (variabilních bilančních klecí) pro drůbež a králíky a dodávka vzduchotechniky pro testační stáj.
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dívčice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dívčice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Spotřební materiál pro plazmovou sterilizaci
Předmětem zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro plazmovou sterilizaci dle následující specifikace: 1. Spotřební materiál pro plazmovou sterilizaci 1.1 Kazety pro Sterrad 100S 1.2 Kazety pro Sterrad 100NX
Zajištění pracovníků pro pomocné a úklidové práce v NNB III
Účelem této VZ zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného dodavatele k uzavření smlouvy na služby požadovaného předmětu veřejné zakázky tj. zajištění pracovníků pro pomocné práce v administrativních a zdravotnických pracovištích areálu Nemocnice Na Bulovce, které jsou detailněji specifikovány v ...
Nemocniční informační systém
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, implementace, provozní a aktualizační podpora Nemocničního informačního systému, zajišťujícího celoplošnou, nepřetržitou dostupnost vybraných a zabezpečených zdravotnických dat ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze oprávněným zdravotnickým subjektům a pacientům, s připravenými technologickými vazbami ...
Lávka přes Labe v Nymburce
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové lávky přes řeku Labe, jejímž hlavním účelem je umožnění bezpečné mimoúrovňové pěší a cyklistické dopravy mezi centrem města a Zálabím. Konstrukci lávky tvoří dva velmi ploché, vně skloněné oblouky, na kterých je zavěšena mostovka z předpjatého betonu. V krajních částech lávky mimo oblouk je mostovka ...
Rekonstrukce MŠ Sluníčko Hradec Králové, I. etapa
Rekonstrukce Mateřské školy Sluníčko v Hradci Králové I.etapa, spočívající ve stavebních úpravách hospodářského pavilonu, jeho vnitřních prostor, realizace rekuperace, výměny a zateplení fasády, která je v současnosti z boletických panelů a výměny oken.
Obnova datového úložiště, FC přepínačů a serverů v datovém centru
Předmětem plnění veřejné zakázky „Obnova datového úložiště, FC přepínačů a serverů v datovém centru“ je dodávka hardware, software a služeb pro obměnu zastaralých nebo dosluhujících zařízení současného Technologického centra kraje (dále jen TC K), a to konkrétně: • obnova části fyzických serverů technologie konvergované infrastruktury Cisco UCS ...
SAKO Brno, a.s. – realizace sběrného střediska odpadů v MČ Brno - Židenice
Předmětem veřejné zakázky je vybudování sběrného střediska odpadů (SSO) v MČ Židenice. Stavba je důležitá z důvodu zlepšení situace nakládání s odpady v MČ Brno-Židenice. SSO bude napojeno na stávající komunikaci v ul. lazaretní a vodovodní a kanalizační přípojky budou napojeny na již stávající, které jsou umístěny na pozemku stavby.
Vzdelávanie v odborných metódach na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine
Predmetom zákazky je akreditované vzdelávanie zamestnancov ÚPSVR a CDaR - mediátor. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zajištění přepravy osob pro Českou televizi – minivany/minibusy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění přepravy osob vícemístnými vozidly v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. To spočívá v přistavení vozidla a přepravě osob a případně i jejich zavazadel do určeného místa na základě objednávky. Předmětem objednávek bude zejména přeprava vozidly kategorie minivan/minibus (pro min. 6 osob + ...
Stavebné práce – Ekocentrum Stupava
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: Stavebné práce Ekocentrum Stupava Predmetom riešenia je vytvorenie ekocentra ako súčasti centrálnej oddychovej zóny mesta Stupava, ktoré bude sústreďovať funkčnú náplň kultúrno-spoločenského charakteru, zameranú na relax, výchovu a vzdelávanie. Členenie stavby na stavebné ...
Dodávka 2 ks nových osobních vozidel kombi na pohon CNG
Dodávka dvou (2) kusů nových osobních vozidel kombi na pohon CNG. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Nákup výpočetní techniky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky (sestava počítačová - kancelář média, sestava mobilní - notebook, příslušenství - dokovací stanice, sestava počítačová - grafika tower, příslušenství - monitor grafika, příslušenství - klávesnice, příslušenství - myš, příslušenství - podložka pod myš).
Poptávám pokrývačské a klempířské práce
Poptávám spolehlivou firmu k zateplení střechy novostavby izolací Steico a položení střešní krytiny Poptávám nadkrokevní zateplení střechy novostavby izolací Steico ve 2 vrstvách o celkové síle 28 cm. Popis: jedná se o sedlovou střechu cca 260 m2.Následné zalaťování zabudování střešních oken, klempířské práce oplechování 2 komínů, žlaby aj. ...
Poptávám zapůjčení polštářků nebo meditačních sedáků
Poptávám zapůjčení cca 200 ks polštářků nebo meditačních sedáků na dvoudení akci 3-4.10.2020 v Praze. Jedná se o většinou aktivity komunikační, které budou probíhat v krytém sále. Nabídněte prosím cenu a podmínky zapůjčení.
Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020
Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 soupisem položek s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v ...
Stavebné úpravy Spojená škola Martin, Červenej armády 25, 036 01 Martin
Modernizácia a s ňou súvisiace stavebné úpravy je navrhnutá v rozsahu, pri ktorom sa nemení funkcia miestností, nemení sa vzhľad objektu (dochádza len k výmene výplní otvorov) a nemenia sa žiadne prípojky IS do objektu vo vzťahu k dodávateľom týchto médií, tzn. nezvyšujú sa kapacity odberov. Použité materiály a dispozičné riešenie stavby ...