Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Ruxolitinib-fosfát
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Ruxolitinib-fosfát 5 MG, 15 MG a 20 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena v ZD a v příloze č. 2 ZD - cenová nabídka.
Balónkové katétry pro periferní angioplastiku 2
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky balónkových katétrů pro periferní angioplastiku pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu.
NMR spektrometr pro pevnou fázi
spektrometr nukleární magnetické rezonance (NMR) pro pevnou fázi
FZŠ - Černovice - Cisternová automobilová stříkačka
Dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).
Prádelní služby pro čisté prostory - nové vyhlášení
Předmětem zakázky je poskytování prádelních a dalších souvisejících služeb spočívajících: a) v praní, údržbě a logistice pracovních obleků (které nejsou určeny pro použití v čistých prostorách), návleků na mopy a oděvů do čistých prostor (návleky na mopy i oděvy do čistých prostor jsou určeny k použití v čistých prostorách), které jsou ve ...
Elektrocentrála 14,5 kVA - 15 ks a elektrocentrála 22 kVA - 20 ks
Předmětem veřejné zakázky (dále také „VZ“) je dodávka 15 kusů nových elektrocentrál 14,5 kVA a 20 kusů nových elektrocentrál 22 kVA (dále také „EC“), které jsou určeny pro zabezpečení dodávky elektrické energie a napájení elektromotorů, elektrického nářadí, elektrických topidel, osvětlení interiérů a exteriérů, nebo jako záložní zdroj elektrické ...
Dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně souvisejících služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále také jen „ÚVN“), a to včetně dopravy a pronájmu tlakových nádob a ostatních služeb v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti kupní ...
Zateplení a sanace suterénu v rekreačním objektu Hřebenka 380, Harrachov
Předmětem VZ je zhotovení projektové dokumentace na zateplení a sanaci suterénu v rekreačním objektu DS na adrese Hřebenka 380, Harrachov. Předmětem VZ bude také následný autorský dozor během realizace.
VFN Praha - urgentní příjem A8 - MR 3T
Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka Magnetické rezonance 3T pro Radiodiagnostickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace nového přístroje s příslušenstvím dle uvedené specifikace, stavební příprava pro instalaci, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle ...
Dodávka nových vozidel - třístranný sklápěč a nosič kontejnerů II
Dodávka nových vozidel: 1 ks třístranného sklápěče a 1 ks nosiče kontejnerů. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku - kardiotokografy a inkubátory
Predmetom zákazky je dodanie kardiotokografov a inkubátorov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Vysokofrekvenční trysková plicní ventilace pro bronchologické oddělení
Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka Vysokofrekvenční tryskové ventilace pro bronchologické oddělení pro Kliniku tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. ...
Svoz a likvidace odpadu z popelnic
Předmětem této veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu z popelnic o objemu 120 l v počtu 852 ks a 240 l v počtu 624 ks ve městě Most.
Poptávám vnitřní zateplení budovy
Poptávám vnitřní zateplení budovy - foukaná izolace.
Technická správa objektů Národní galerie v Praze
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spojených se zajištěním provozu a správou objektů využívaných Národní galerií v Praze, tj. údržba a servis technologických částí a systémů instalovaných ve všech objektech využívaných Národní galerií v Praze, řešení havarijních situací, zajištění revizí a preventivní údržby zařízení, drobné stavební ...
Rekonštrukcia strechy v objekte krytej plavárne
Rekonštrukcia mestskej plavárne prebieha najmä prostredníctvom vlastných kapacít verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie len v rozsahu činnosti, ktoré nedokáže vlastnými kapacitami vykonať / zrealizovať, alebo by ich realizácia vlastnými kapacitami bola časovo a personálne náročná. Celková odhadovaná ...
Ekologizace Teplárny Přerov - Multipalivový kotel K6
Projektování, výroba, dodávka, montáž a zprovoznění nového multipalivového parního kotle o parním výkonu 40 MWt pro spoluspalování biomasy a tuhých alternativních paliv (TAP).
Technologické vybavenie zberného dvora
Predmetom zákazky je dodanie a technologického vybavenia zberného dvora 1. Kolesový traktor 2. Čelný nakladač 3. Nosič kontajnerov ramenový na podvozku 4. Vaňový kontajner
Nová psychiatrie Nemocnice Tábor, a.s. - nábytek
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nábytku do nového pavilonu psychiatrie Nemocnice Tábor, a. s. Součástí dodávky je atypický nábytek zhotovený individuálně „na míru“, to vše stanoveno v rozsahu dle zadávací dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávky drogistického zboží a hygienických pomůcek pro krajskou zdravotní, a.s., 2020
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena v části 1 !!!
ČVUT- CIIRC: Multifunkční obráběcí stroj
Zadavatel poptává multifunkční obráběcí stroj pro výrobu součásti s použitím více druhů obrábění (primárně soustružení, frézování a osové operace - vrtání, řezání závitů aj.) v jednom pracovním prostoru stroje bez přeupínání obrobku. Stroje na bázi pětiosých frézek s otočně-sklopným stolem a vysokými otáčkami na desce. Podrobnosti stanoví zadávací ...
FN Olomouc - Intervenční kardiologie
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálních zdravotnických prostředků určených pro intervenční kardiologii, konkrétně koronárních balónkových katetrů a k nim náležící doplňkový materiál potřebný při léčbě pacientů s onemocněním srdce.
Výběr dodavatele pro dodávky pro městskou část Praha 4
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výběr dodavatele pro dodávky hardware a služby instalace a konfigurace operačních systémů dle požadavků zadavatele na koncových zařízení pro městskou část Praha 4, v souladu s technickou specifikací.
Havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy na havarijní pojištění vozidel Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a pojištění odpovědnosti za újmu z provozu motorových vozidel a dalších případně doplňkových pojištění za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Rekonstrukce kotelen a výměny kotlů v objektech města
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nezbytné k modernizace kotelen a výměny kotlů v objektech města Příbram. Jedná se dodávku nových kotlů s instalací a přípomocnými stavebními pracemi.